Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea "Spiru Haret" Bucuresti

Facultatea de Drept si Administratie Publica Craiova


Disciplina: Introducere in drept
Forma de invatamant: ZI, FR, ID
Anul de studiu: I
Titular disciplina: Lect.univ.drd. Roxana Drumea

TOTAL GRILE
DISCIPLINA: INTRODUCERE IN DREPT

NOTA: LA ELABORAREA ACESTOR TESTE S-A FOLOSIT CURSUL


“INTRODUCERE IN DREPT” , SAVU IULIANA, EDITURA FUNDAłIEI “ROMÂNIA
DE MÂINE”, BUCUREŞTI, 2007

1. Ce reprezintã dreptul pozitiv?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 29

2. Care sunt familiile de drept, potrivit criteriului apartenentei la un bazin de civilizatie juridical?
Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 64 - 65.

3. Ce ramuri de drept intrã în componenta dreptului public?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 277 – 279.

4. Ce ramuri de drept intra in componenta dreptului privat?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 277 – 279.

5. Cum se împart statele, din punct de vedere al formei de organizare?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 92 -93.

6. Ce principii stau la baza organizãrii institutiilor judiciare si a justitiei?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 255 – 261.

7. Care sunt principiile fundamentale ale servicului public?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 255 – 261.

8. Care din urmãtoarele trãsãturi este specificã judecatoriilor?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 255 – 261.

9. Care din urmatoarele trasaturi este specifica tribunalelor?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 255 – 261.

10. Care sunt principiile generale ale dreptului?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 100 – 107.

11. Ce reprezinta o trasatura a statului de drept?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 94.

12. Care sunt functiile dreptului?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 109 – 113.

13. Ce reprezinta o caracteristica a normei juridice?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 137 – 138.

14. Ce inseamna exigibilitatea normei juridice?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 139 – 140.

15. Care sunt elementele normei juridice, din punct de vedere al structurii logice?
Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 144 – 145.

16. Care sunt sanctiunile, din punct de vedere al gradului de determinare?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 148 – 149.

17. Ce reprezinta ipoteza normei juridice?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 144 – 145.

18. Cum se impart normele juridice, in baza anumitor criterii?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 151 – 155.

19. Care sunt principiile actiunii in timp a normei juridice?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 157 – 159.

20. Care sunt exceptiile de la principiul neretroactivitatii normei juridice?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 159 – 160.

21. Cum are loc incetarea activitatii normelor juridice?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 160 – 162.

22. Care sunt izvoarele formale ale dreptului?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 172 – 181.

23. Ce reprezinta cutuma?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 169 – 171.

24. Care din urmatoarele enunturi reprezinta caracteristici ale incorporarii?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 210 – 211.

25. Ce reprezinta interpretarea normelor juridice?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 228 – 230.

26. Ce reprezinta caracteristici ale dreptului pozitiv?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 29.

27. Ce ramuri intra, printre altele, in componenta dreptului public ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 277 – 279.

28. Ce ramuri intra, printre altele, in componenta dreptului privat?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 277 – 279.

29. Cum se impart statele, din punct de vedere al formei de organizare?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 92 -93.
30. Ce principii stau la baza organizarii institutiilor judiciare si a justitiei?
Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 255 – 261.

31. Care sunt principiile fundamentale ale servicului public?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 255 – 261.

32. Care din urmatoarele enunturi reprezinta caracteristici ale judecatoriei?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 255 – 261.

33. Care din urmatoarele enunturi reprezinta caracteristici ale tribunalului?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 255 – 261.

34. Care sunt principiile generale ale dreptului?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 100 – 107.

35. Care sunt functiile dreptului?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 109 – 113.

36. Ce reprezinta caracteristici ale normei juridice?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 137 – 138.

37. Ce reprezinta exigibilitatea normei juridice?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 139 – 140.

38. Care sunt elmentele componente, din punct de vedere al structurii logice, ale normei juridice?
Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 144 – 145.

39. Ce reprezinta caracteristici ale sanctiunii normei juridice?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 147 – 151.

40. Care reprezinta categorii ale normei juridice?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 144 – 145.

41. Care sunt principiile actiunii in timp a normei juridice?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 157 – 159.

42. Care din urmatoarele categorii constituie exceptii de la principiul neretroactivitatii normei juridce?
Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 159 – 160.

43. Cum are loc incetarea activitatii normelor juridice?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 160 – 162.

44. Care din urmatoarele categorii reprezinta izvoare formale ale dreptului?
Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 172 – 181.

45. Care din urmatoarele enunturi reprezinta caracteristici ale cutumei?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 169 – 171.

46. Care sunt caracteristicile incorporarii?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 210 – 211.

47. Ce reprezinta interpretarea normelor juridice?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 228 – 230.

48. Care sunt componentele continutului dreptului?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 44.

49. Care sunt factorii de configurare a dreptului?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 47 - 62.

50. Cum poate fi definitã societatea civilã?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 56 – 60.

51. Care sunt functiile societãtii civile?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 56 – 60.

52. Care sunt izvoarele dreptului comunitar?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 169 – 172.

53. Care este componenta sistemului actelor normative?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 183 – 187.

54. Cãrei categorii de izvoare de drept apartine jurisprudenta ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 172 – 181.

55. În care din ramurile dreptului obiceiul este exclus?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 172 – 175.

56. Care sunt conceptele de abordare a izvoarelor dreptului?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 169– 171.

57. Ce desemneazã jurisprudenta?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 176 – 178.

58. Ce este Hotãrârea Guvernului?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 185 – 187.

59. Care sunt principiile legiferãrii?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 193 – 201.

60. Ce cuprinde preambulul unui act normative?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 205 – 209.

61. Care sunt evenimentele legislative?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 212 – 215.

62. Care este momentul intrãrii în vigoare a legii?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 157.

63. În ce constã regimul juridic special aplicabil strãinilor aflati pe teritoriul tãrii noastre?
Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 166 – 168.

64. De câte feluri este abrogarea?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 160 – 162.

65. Cum se clasificã normele juridice dupã criteriul sferei de aplicare?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 151 – 155.

66. Prin ce se caracterizeazã puterea de stat?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 85 – 86.

67. Care sunt functiile statului?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 89 – 90.

68. Cum se clasificã statele în functie de structura de stat?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 92 – 93.

69. Ce exprimã conceptul de „formã a statului”?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 90 – 92.

70. Ce reprezintã TERITORIUL pentru stat?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 74 – 79.

71. Cum este definitã realitatea juridica?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 42.

72. Care din afirmatiile de mai jos privesc regulile (normele) morale?
Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 120 – 126.

73. Ce este interpretarea logicã?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 238 – 246.

74. Ce este interpretarea restrictive?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 246 – 247.

75. Care este scopul interpretarii normelor juridice?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 234 – 236.

76. Cum definim interpretarea normei juridice?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 227 – 230.

77. Ce cuprind drepturile de fond?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 205 – 209.

78. Ce cuprind dispozitiile generale ale actului normative?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 206 – 209.

79. Care sunt activitãtile desfãsurate de organul de aplicarea a dreptului în alegerea normei juridice?
Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 222 – 226.

80. Cum se clasificã subiectele raporturilor juridice?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 257 – 261.

81. Care sunt subiectele colective de drept?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 257 – 261.
82. Care sunt elementele constitutive ale personalitãtii juridice?
Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 260 – 261.

83. Ce este obligatia juridical?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 261 – 262.

84. Cum se clasificã drepturile subiective dupã natura continutului lor?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 261 – 262.

85. Cãrei categorii de izvor de drept apartine doctrina?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 172 – 181.

86. Ce reprezinta, in Constitutia României, solidaritatea umanã, spiritul de tolerantã, de întrajutorare si


de fidelitate fatã de tarã?
Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 120 – 126.

87. Ce insemana obligativitatea normei juridice?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 139 – 141.

88. Care sunt izvoarele materiale ale dreptului?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 169 – 171.

89. Ce reprezinta contractul normativ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 172 – 181.

90. Ce obiect de reglementare au legile constitutionale?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 183 – 184.

91. In ce consta modificarea unui act normative?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 181 – 182.

92. În ce constã continutul rãspunderii juridice?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 265 – 268.

93. Ce reprezinta vinovãtia sub forma intentiei sau culpei?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 269 – 270.

94. Care sunt cauzele care înlãturã rãspunderea penalã?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 271 – 273.

95. Ce cuprinde sistemul stiintelor ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 11 – 12.

96. Care sunt pãrtile din care este alcãtuit sistemul stiintei dreptului ?
Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 16.

97. Care este definitia Teoriei Generale a Dreptului ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 19 – 20.

98. Care este obiectul specific Teoriei Generale a Dreptului ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 20 – 22.

99. Cum este definit dreptul în acceptiunea sa de drept obiectiv ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 28 – 30.

100. În ce constã continutul dreptului ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 44.

101. Ce este dreptul în esenta sa ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 42 – 44.

102. Care sunt izvoarele formale ale dreptului ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 172 – 181.

103. Care este întelesul notiunii de tehnicã juridicã ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 190 – 191.

104. Care sunt principiile actiunii în timp a normei juridice ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 157 – 159.

105. Care sunt principiile actiunii în spatiu si asupra persoanelor a normei juridice ?
Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 163 – 164.

106. Care este clasificarea ipotezelor ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 145.

107. Cum se clasificã normele juridice dupã modul de reglementare a conduitei ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 151 – 155.

108. Cum actioneazã în timp norma juridicã ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 156 – 157.

109. Care este structura logicã a normei juridice ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 144 – 151.

110. Ce cuprinde dispozitia unei norme juridice ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 146 – 147.

111. Cum se clasificã dispozitiile ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 146 – 147.

112. Care este definitia normei juridice ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 137.

113. Care sunt trãsãturile caracteristice ale normelor juridice ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 137 – 142.

114. Care sunt laturile componente ale formei de stat ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 90 – 92.

115. Ce cuprinde sistemul normelor sociale ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 13 – 15.

116. Care sunt elementele sistemului dreptului ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 16 – 27.

117. Care sunt componentele realitãtii juridice ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 116 – 120.
118. Care sunt marile sisteme de drept ?
Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 65 –70.

119. Ce sunt principiile dreptului ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 97 – 98.

120. Care sunt principiile generale ale dreptului ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 100 – 106.

121. Ce sunt functiile dreptului ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 108 – 109.

122. Care sunt functiile dreptului ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 109 – 112.

123. Cum definim statul ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 74.

124. Care sunt pãrtile constitutive ale actului normativ ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 205 – 208.

125. Care sunt etapele elaborãrii actelor normative ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 202 – 204.

126. Care sunt formele de sistematizare a actelor normative ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 210 – 211.

127. În ce constã realizarea dreptului ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 216 – 217.

128. Care sunt fazele procesului de aplicare a dreptului ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 222 – 226.
129. Care sunt modurile interpretãrii normelor juridice ?
Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 237 – 238.

130. Care sunt metodele de interpretare a normelor juridice ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 238 – 246.

131. Ce este raportul juridic ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 252.

132. Care sunt premisele raportului juridic ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 252 – 253.

133. În ce constã continutul raportului juridic ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 261 – 262.

134. Ce este obiectul raportului juridic ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 262.

135. Ce desemneazã faptul juridic ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 263.

136. Care sunt particularitãtile raportului juridic penal ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 271 – 273.

137. Ce este rãspunderea juridicã ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 265 – 266.

138. Care sunt conditiile rãspunderii juridice ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 268 – 271.

139. Care sunt formele specifice ale rãspunderii juridice ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 271 – 276.

140. Care este componenta realitãtii juridice ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 116 – 120.

141. Cãrei categorii de izvor de drept apartine doctrina ?


Raspuns: Introducere in drept, Iuliana Savu; pag. 172 – 181.