Sunteți pe pagina 1din 9

CLASA a VII a

TIPURI DE REACTII CHIMICE


A.Dupa mecanismul de desfasurare :
A1.Reactii de combinare
A2.Reactii de descompunere
A3.Reactii de substitutie
A4.Reactii de schimb
B.Dupa vitea de reactie :
B1.Reactii lente
B2.Reactii rapide
C.Dupa caldura de reactie :
C1.Reactii exoterme
C2.Reactii endoterme
D.Dupa sensul de desfasurare :
D1.Reactii reversibile
D2.Reactii ireversibile
E.Reactii cataliate
.Reactii de !"id!#reducere $red!"%

REACTIA DE C&M'I(ARE
Reactia de combinare este reactia chimica in care doi au mai multi reactanti se unesc
formand un singur produs de reactie.
A!B

AB A"Reactanti"substante simple sau compuse


AB"substanta compusa
Exemple :
1. #.$
2
! #..%
2

##$%3
2##$%3 !#.%Cl

#..$%
4
Cl
clorura de amoniu &tipiri'(
)um alb in'rasamant cu a*ot
3.Combinarea metalelor si nemetalelor cu oxigenul
a)metale
#..Al !#..+
2

#.Al
2
+3
#..,' !##+
2

#..,'+
#..e !#..+
2

#..e 3 +
4
#..Ca !#..+
2

#..Ca+
#..-n!#..+
2

#..Ca+
##Cu !#..+
2

#..Cu
2
+
##Cu !#..+
2

#..Cu+
##$a !....+
2

#..$a
2
+
*)nemetale
#..%
2
!#..+
2

#..%
2
+
##. !#..+
2

##..+
2
##C !#..+
2

##.C+
2
##C !#..+
2

##.C+
##$
2
!#..+
2

##.$+
##$
2
!#..+
2

##.$
2
+3
##$
2
!#..+
2

##.$
2
+/
##0
4
! ##+
2

#..0
2
+3
##0
4
! ##+
2

#..0
2
+/
4.+xidarea oxi*ilor in)eriori
#. $+ !##+
2

#..$+
2
#..C+ !#..+
2

#.. C+
2
#.. .+
2
! #.+
2

.+3
5.Reactia metalelor cu sulful
#,'!#.

#.,'.
#.-n!#..

#.-n.
#.Ca!#.

#Ca.
#.$a!#.

#.$a
2
.
#.e!#.

#e.
#..Al!#..

#.Al
2
. 3
1.Reactia metalelor cu clorul
#.$a !#.Cl
2

#.$aCl
#.,' !#. Cl
2

#,'Cl
2
#.e !#.Cl
2

#.eCl 3
#.Al !#.Cl
2

#AlCl 3
#.-n !#.Cl
2

#..-nCl
2
2.Reactia oxi*ilor cu apa
a.oxi*ii nemetalelor &oxi*ii aci*i(
#C+
2
!#.%
2
+

#.%
2
C+3
#...+
2
!#..%
2
+

#..%
2
.+3
#..+3 !#..%
2
+

#.%
2
.+
4
#..$
2
+3 ! #.%
2
+

#.%$+
2
#..$
2
+/ !#.. %
2
+

#..%$+3
#..0
2
+3 !#.. %
2
+

#..%3 0+3
#..0
2
+/ !#..%
2
+

## %3 0+
4
b.oxi*ii metalelor &oxi*ii ba*ici(
#..Ca+ ! #%
2
+

#.Ca&+%(
2
"stin'erea varului
3ar nestins var stins !)eno)taleina4rosu
5apte de var
#.,'+ ! #%
2
+

#.,'&+%(
2

#.$a
2
+ !#%
2
+

#.$a+%
6#..CaC+3 !#.C+
2
!#.%
2
+

#.Ca&%C+3 (
2
carbonat acid de calciu
7#..Ca+!#..i+
2

#.Ca.i+3 silicat de calciu
18#..Ca+!#.C+
2

#..CaC+3
11##$%3 !#.%$+3

#.&$%
4
(
2
C+3
12#..$%3 !#..%
2
.+
4

#..&$%
4
(
2
.+
4
13#..$%3 !#..%Cl

#..$%
4
Cl
14. #.%
2
!#..Cl
2

#..%Cl
REACTIA DE DESC&MPU(ERE
Reactia de descompunere este reactia chimica prin care un reactant se transforma in doi
sau mai multi produsi de reactie.
AB

A ! B
in care :
AB"reactant &substanta compusa(
A9B"produsi de reactie &substante simple sau compuse(
Exemple de reactii de descompunere :
A.Reactii de descompunere termica
1. #..CuC+3
C t
o
#..Cu+ ! ##C+
2
"'a* incolor care nu intretine arderea
2. #..CaC+3
C t
o
#..Ca+ ! ##C+
2

3. #..,'C+3
C t
o
#..,'+ ! ##C+
2

4. #..Ca&%C+3 (
2

C t
o
#..CaC+3 ! ##C+
2
!#. %
2
+
/. #.. $a%C+3
C t
o
#. $a
2
C+3 ! ##C+
2
!#. %
2
+
1. #..&$%
4
(
2
C+3
C t
o
#..$%3 ! ##C+
2
!#. %
2
+
2. #..$%
4
Cl
C t
o
#..$%3 ! ##%Cl
pra) de copt
6. ##%$+3
C t
o
##$+
2
!#.+
2
!##%
2
+
7. ##$a$+3
C t
o
##$a$+
2
!#.+
2
"'a* incolor care intretine arderea si viata
18. #.%'+
C t
o
##%' !#.+
2

toxic
B.Electroliza
11. #..$aCl
A ELECTROLIZ
#..$a !#.Cl
2

12. #..Al
2
+3

A ELECTROLIZ
#..A l!#..+
2

13.#..,'Cl
2

A ELECTROLIZ
#..,' !#.Cl
2

14.#.. %
2
+
A ELECTROLIZ
##%
2
!#..+
2

REACTIA DE SU'STITUTIE $I(L&CUIRE%
Reactia de substutitie sau inlocuire este reactia chimica in care o substanta simpla ia
locul unui element dintro substanta compusa.
: ! AB

:B ! A
in care :
: 9 AB"reactanti
:B 9 A"produsi de reactie
.ubstante simple":9A &metal9%(
.ubstante compuse ;AB 9:B &apa9acid9sare"AB9ba*a9sare":B(
Exemple de reactii de substitutie &inlocuire( :
1.Reactia metalelor cu acizii
1. ...-n !#.%Cl

#..-nCl
2
!##%
2

2. #,' !#.. %Cl

#..,'Cl
2
!##%
2

3. #.e ! #%Cl

...eCl
2
!##%
2

4. #..Al ! #..%Cl

#AlCl 3 !##%
2

/. #.-n !##%
2
.+
4

#-n .+
4
!#. %
2

1. #.,' !##%
2
.+
4

#,'.+
4
!#. %
2

2. #.e !##%
2
.+
4
diluat

#e.+
4
!#. %
2

6.#.Al !##%
2
.+
4

#Al
2
&.+
4
( 3 !#. %
2

7. #..-n ! #..%$+3

#.-n&$+3 (
2
!# %
2

18. #..,' ! #..%$+3

#.,'&$+3 (
2
!# %
2

11#.e ! #..%$+3 diluat

#.e&$+3 (
2
!# %
2

2.Reactia metalelor cu apa
1. #..$a ! #.%
2
+

#.$a+% !#. %
2

2. #..< ! #.%
2
+

#.<+% !#. %
2

3. #..Ca !#. %
2
+

#.Ca&+%(
2
!#. %
2

4. #..,' !#. %
2
+

#.,'&+%(
2
!#. %
2

/. #.Al !#. %
2
+

#.Al
2
+3 !#. %
2

1. #.e ! #. %
2
+

#.e 3 +
4
!#. %
2

3.Reactia metalelor cu sarurile
1. #e !#..Cu.+
4

#..e.+
4
!#.Cu
2. #-n !#..e.+
4

#..-n.+
4
!#.e
3. #-n !#.A'$+3

# -n&$+3 (
2
!#.A'
4. #Cu !#.A'$+3

# Cu&$+3 (
2
!#.A'
6.Reactia cu hidrogenul a oxizilor
1. #.e
2
+3 ! #.%
2

#.e !#.%
2
+
2. #.$i+! #.%
2

#.$i !#.%
2
+
3.#.Cu+! #.%
2

#.Cu !#.%
2
+
7.Reactia aluminiului cu unii oxizi
1. #..Al !#. e
2
+3

#.. Al
2
+3 !#.e
2. ##Al ! #..Cr
2
+3

## Al
2
+3 !#..Cr
REACTIA DE SCHIM' $DU'LA I(L&CUIRE%
Reactia de schim !dula inlocuire" este reactia chimica in care doua substante
compuse schimba intre ele unele elemente.

AB ! :=

:B ! A= A ia locul lui :9 : ia locul lui A


Reactii cu importanta deoseita :
+.Reactia dintre un acid si o ba*a cu )ormare de sare si apa se numeste reactie de
#E$%RA&'(ARE.
%Cl ! $a+%

$aCl ! %
2
+
%$+
3
!$a+%

$a$+
3
! %
2
+
%
2
.+
4
! 2$a+%

$a
2
.+
4
!2%
2
+
,.Reactia de identificare a )*l
%Cl ! A'$+
3

A'Cl !%$+
3
0recipitat alb bran*os
-.Reactia de identificare a )
2
+,
-
%
2
.+
4
! BaCl
2

Ba.+
4
!2%Cl
0recipitat alb amor)
..Reactia de identificare a )
2
*,
3
2%Cl!CaC+
3

CaCl
2
!%
2
C+
3
%
2
C+
3

C+
2

!%
2
+"se produce e)ervescenta
%
2
.+
4
!CuC+
3

Cu.+
4
! %
2
C+
3
%
2
C+
3

C+
2

!%
2
+
Exemple de reactii de schimb :
1.Reactia aci*ilor cu : a.oxi*ii ba*ici > b.ba*ele > c.sarurile aci*ilor mai slabi >
2.Reactia ba*elor cu : a.oxi*ii aci*i > b.sarurile solubile >
1.a.Reactia acizilor cu oxizii azici
2%Cl! Cu+

CuCl
2
!%
2
+
2%$+
3
! Cu+

Cu&$+
3
(
2
!%
2
+
%
2
.+
4
! Cu+

Cu.+
4
! %
2
+
2%Cl! Ca+

CaCl
2
!%
2
+
2%$+
3
! Ca+

Ca&$+
3
(
2
!%
2
+
%
2
.+
4
! Ca+

Ca.+
4
! %
2
+
.Reactia acizilor cu azele
2%Cl ! Ca&+%(
2

CaCl
2
! 2%
2
+
2%$+
3
!Ca&+%(
2

Ca&$+
3
(
2
! 2%
2
+
%
2
.+
4
! Ca&+%(
2

Ca.+
4
!2%
2
+
c.Reactia acizilor cu sarurile acizilor mai slai
2%Cl ! BaC+
3

BaCl
2
!C+
2
! %
2
+
%Cl ! A'$+
3

A'Cl ! %$+
3
%
2
.+
4
! 2$aCl

$a
2
.+
4
! 2%Cl
%
2
.+
4
! BaC+
3

Ba.+
4
!C+
2
! %
2
+
2.a.Reactia azelor cu oxizii acizi
2$a+% ! C+
2

$a
2
C+
3
! %
2
+
Ca&+%(
2
! C+
2

CaC+
3
! %
2
+
.Reactia azelor cu sarurile soluile
2$a+% ! e.+
4

e&+%(
2
! $a
2
.+
4
0recipitat alb"ver*ui
3$a+% ! eCl
3

e&+%(
3
!3$aCl
0recipitat rosu"brun
2$a+%!Cu.+
4

Cu&+%(
2
! $a
2
.+
4
0recipitat albastru
2$a+% ! $i.+
4

$i&+%(
2
! $a
2
.+
4
0recipitat verde
3$a+% !AlCl
3

Al&+%(
3
! 3$aCl
0recipitat alb
REA*%'' &E#%E +' RA.'/E
/upa 0iteza cu care se desfasoara 9 reactiile chimice se pot clasi)ica in: A.Reactii rapide
')Reactii lente
A.Reactii rapide
" explo*ii
" reactia indicatorilor in pre*enta aci*ilor si ba*elor
" arderea pan'licii de ma'ne*iu
?ndicatorii sunt substante care colorea*a caracteristic solutiile de aci*i si ba*e.
Ca indicatori se )olosesc: )eno)taleina si turnesol.
eno)taleina este o substanta solida alba 9 solubila in alcool.
@urnesolul este o substanta solida 9 violeta 9 solubila in apa.
?$D?CA@+R? AC?D BA-A
E$+@A5E?$A ?$C+5+R R+.A
@AR$E.+5 R+.A A5BA.@RA
Exemple de reactii rapide:
1.$%
3
! %Cl

$%
4
Cl
2.$aCl ! A'$+
3

A'Cl !$a$+
3
3.BaCl
2
! %
2
.+
4

Ba.+
4
! 2%Cl
4.2Al ! 1%Cl

2AlCl
3
!3%
2

/.%Cl ! A'$+
3

A'Cl !%$+
3
1.eCl
3
! $a+%

e&+%(
3
! $aCl
2.e.+
4
! $a+%

e&+%(
2
! $a
2
.+
4
6.-n.+
4
! $a+%

-n&+%(
2
! $a
2
.+
4
7.$i.+
4
! $a+%

$i&+%(
2
! $a
2
.+
4
18.AlCl
3
! $a+%

Al&+%(
3
!$aCl
11.Cu.+
4
! $a+%

Cu&+%(
2
! $a
2
.+
4
3ite*a de reactie este marita de substante numite catalizatori.
')Reactii lente
" rance*irea 'rasimilor
" )ermentatia alcoolica
" coclirea obiectelor din arama
" arderile din or'anism
"ru'inirea )ierului
"coro*iunea metalelor
REA*%'' *A%A&'(A%E
Reactiile catalizate sunt reactiile chimice care au loc in pre!enta catali!atorilor.
*atalizatorii sunt substante care maresc "ite!a unei reactii chimice # ei insisi ramanand
aparent neschimbati si se regasesc in produsii de reactie.
Exemple :
1.2<Cl+
3

2
$nO
2<Cl ! 3+
2

2.%
2
+
2

2
$nO
%
2
+ ! +
2

Biocatali*atorii & en*imele sau )ermentii( intervin in di'estie 9 respiratie si )otosinte*a.


REA*%'' E1,%ER2E +' E#/,%ER2E
Dupa caldura de reactie 9 reactiile pot )i : A.Reactii exoterme
B.Reactii endoterme
A.Reactiile exoterme sunt reactii chimice care se produc cu dega%are de caldura.
R

0 ! B
R "B

0
Exemple:
1.Reactia de neutrali*are
%Cl ! $a+%

$aCl ! %
2
+ ! B
2.Arderea carbunelui
C ! +
2

C+
2
! B
3.Arderea hidro'enului
2%
2
! +
2

2%
2
+ ! B
4.Arderea metanului
C%
4
! 2+
2

C+
2
! 2%
2
+!B
/.Aluminitermia
2Al ! e
2
+
3

Al
2
+
3
! 2e ! B
1..tin'erea varului
Ca+ ! %
2
+ " B

Ca&+%(
2
2.Reactia sodiului cu apa
2$a ! 2%
2
+ " B

2$a+% ! %
2
B.Reactiile endoterme sunt reactiile chimice care se produc cu absorbtie de caldura din
mediul incon%urator.
R

0 ; B
R ! B

0
Exemple :
1.Descompunerile unor substante
a.%'+
C t
O
%' ! +
2
b.CaC+
3

C t
O
Ca+ ! C+
2
c.CuC+
3

C t
O
Cu+ ! C+
2
2.Reactia carbunelului cu vapori de apa
C ! %
2
+ ! B

C+ ! %2
REA*%'' RE3ER+'B'&E +' 'RE3ER+'B'&E
Dupa sensul de des)asurare 9 reactiile chimice pot )i : A)Reactii reversibile
')Reactii ireversibile
A.Reactiile re0ersiile sunt reactiile chimice care decurg in ambele sensuri.
%
2
C+
3

C+
2
! %
2
+
$
2
! 3%
2

2$%
3
B. Reactiile re0ersiile sunt reactiile chimice care decurg intrun singur sens.
C ! +
2

C+
2
-n ! %Cl

-nCl
2
! %
2
CaC+
3

Ca+ ! C+
2

S-ar putea să vă placă și