Sunteți pe pagina 1din 10

1.1.

Elementele structurale din lemn lamelat incleiat care fac obiectul prezentei specificatii
tehnice se refera la:
grinzi drepte pe doua reazeme
grinzi in doua ape, pe doua reazeme, cu talpa inferioara dreapta;
grinzi in doua ape, pe doua reazeme, cu talpa inferioara in arc de cerc;
structura portanta cu tirant pe un capat;
structura portanta, cu trei articulatii, cu stalpi pe un capat;
structura portanta cu trei articulatii, cu sectiuni variabile;
structura portanta triunghiulara cu trei articulatii si tiranti;
structura portanta boltita (arce), cu trei articulatii;
structura portanta cu trei articulatii, avand imbinarea unghiulara facuta prin lipire;
grinzi drepte pe mai multe reazeme;
grinzi cu zabrele, cu talpa superioara dreapta
Forma in plan si dimensiunile geometrice ale elementelor structurale din lemn lamelat
incleiat sunt stabilite prin specificatia de proiectare elaborata de proiectantul de rezistenta al
constructiei sau prin comanda clientului Practic, se pot realiza elemente cu orice dimensiune,
limitarea dimensiunilor fiind conditionata de posibilitatile tehnice ale echipamentelor de ridicat si
transportat.

1.4 Elementele structurale din lemn lamelat incleiat se utilizeaza pentru realizarea
structurilor de rezistenta pentru cladiri, constructii si poduri.

1.5 Din punct de vedere al conditiilor in care urmeaza sa fie exploatate structurile de
rezistenta realizate din elemente structurale din lemn lamelat incleiat, se definesc trei clase de
serviciu:
- clasa de serviciu 1 clasa de serviciu caracterizata printr-un continut de umiditate al
materialelor care corespunde unei temperaturi de 20
0
C si o umiditate relativa a aerului ce
nu depaseste 65% decat pe timpul catorva saptamani in cursul unui an Clasa de serviciu
1 corespunde unei umiditati medii de echilibru care nu depaseste 12 %.
- clasa de serviciu 2 clasa de sreviciu caracterizata printr-un continut de umiditate al
materialelor care corespunde unei temperaturi de 20
0
C si o umiditate relativa a aerului ce
nu depaseste 85% decat pe timpul catorva saptamani in cursul unui an - Clasa de serviciu
2 corespunde unei umiditati medii de echilibru care nu depaseste 20 %.
- clasa de serviciu 3 clasa de serviciu caracterizata prin conditii climatice care conduc la
continuturi de umiditate mai mari decat cele ale clasei de serviciu 2.

SR EN 385:2002 Imbinari cu dinti multipli in lemn de constructie. Caracteristici de
performanta si conditii minime la fabricatie
SR EN 386:2002 Lemn lamelat incleiat. Caractersitici de performanta si conditii minime de
fabricatie
SR EN 408:2004 Structuri de lemn. Lemn masiv si lemn lamelat incleiat. Determinarea
anumitor proprietati fizice si mecanice
SR EN 1194:2002 Structuri de lemn. Lemn lamelat incleiat. Clase de rezistenta si
determinarea valorilor caracteristice
SR EN 384:2004 Lemn de constructie. Determinarea valorilor caracteristice ale
proprietatilor mecanice si ale masei volumice
SR EN 14081-1:2006 Structuri de lemn. Lemn de constructii cu sectiune dreptunghiulara
sortat dupa rezistenta. Partea 1: Cerinte generale
SR EN 301:1999 Adezivi de natura fenolica si aminoplaste pentru structuri portante de
lemn. Clasificare si conditii de calitate
SR EN 302-1:2004 Adezivi pentru structuri portante de lemn. Metode de incercare. Partea 1:
Determinarea rezistentei imbinarii la forfecare prin tractiune in lungul fibrelor
SR EN 302-2:2004 Adezivi pentru structuri portante din lemn. Metode de incercare. Partea
2: Determinarea rezistentei la descleiere
SR EN 302-3:2004 Adezivi pentru structuri portante de lemn. Metode de incercare. Partea 3:
Determinarea influentei atacului acid a fibrelor de lemn provenind din variatiile ciclice de
temperatura si umiditate, asupra rezistentei la tractiune perpendicular pe fibre
SR EN 302-4:2004 Adezivi pentru structuri portante de lemn. Metode de incercare. Partea 4:
Determinarea influentei contractiei lemnului asupra rezistentei la forfecare
SR ENV 302-5:2003 Adezivi pentru structuri portante de lemn. Metode de incercare. Partea
5: Determinarea duratei conventionale de asamblare
SR EN 302-6:2004 Adezivi pentru structuri portante de lemn. Metode de incercare. Partea 6:
Determinarea suprafetei conventionale de presare
SR EN 302-7:2004 Adezivi pentru structuri portante de lemn. Metode de incercare. Partea 7:
Determinarea duratei conventionale pana la utilizare
SR EN 350-1:1997 Durabilitatea lemnului si a materialelor derivate din lemn. Durabilitatea
naturala a lemnului masiv. Partea 1: Ghid de principii de incercare si de clasificare a
durabilitatii naturale a lemnului
SR EN 350-2:1997 Durabilitatea lemnului si a materialelor derivate din lemn. Durabilitatea
naturala a lemnului masiv. Partea 2: Ghid de durabilitate naturala a lemnului si de
impregnabilitate a esentelor de lemn alese dupa importanta lor europeana
SR EN 351-1:2001 Durabilitatea lemnului si a materialelor derivate din lemn. Lemn masiv
tratat cu produs de protectie. Partea 1: Clasificarea penetrarii si retentiei produselor de
protectie
SR EN 717-1:2005 Placi pe baza de lemn. Determinarea emisiei de aldehida formica prin
metode camerei. Partea 1: Emisia de aldehide formica
SR EN 1912 + A2:2008 Lemn de constructii. Clase de rezistenta. Atribuirea sorturilor si
speciilor pentru examinare vizuala
SR EN 1310:2000 Lemn rotund si cherestea. Metoda de masurare a particularitatilor
SR EN 13183-2:2003 Continutul de umiditate al unei piese de lemn. Partea 2: Determinare
prin metoda rezistentei electrice

2. CERINTE PENTRU PRODUSUL FINIT
Structurile din lemn lamelat incleiat si elementele structurale din lemn lamelat incleiat trebuie sa
indeplineasca cerintele de calitate specifiate in tabelul nr. 1
Tebelul nr. 1
LEMN LAMELAT INCLEIAT
Proprietati
de
rezistenta
si
rigiditate
ale
lemnului
lamelat
incleiat
Valorile caractersitice ale rezistentei lemnului lamelat incleiat

Valorile caracteristice ale rezistentei lemnului lamelat incleiat se verifica prin
metoda care are la baza clasificarea dupa proprietatile lamelelor, in conformiate cu
standardul SR EN 1194:2002, Anexa B - in care este prevazuta o clasa de rezistenta
a lemnului lamelat incleiat pentru o clasa de rezistenta data a lemnului.
Clasele de rezistenta a lemnului lamelat incleiat realizat sunt GL24h/GL24c si
GL28h/GL28c
Proprietatile lamelelor sunt conform tabelului nr. 1
Tabelul nr. 1
Caracterist
ica
Clasa de
rezistenta
lemn
lamelat
incleiat
Clasa de
rezistenta
lemn lamelat
incleiat
omogen
Clasa de
rezistenta
lemn lamelat
incleiat
combinat
omogen


GL 24hGL 28h
lamele
exterioare/interi
oare
GL 28c
Clasa de
rezistenta-
valori
caracteristi
ce la
incovoiere
C24
24 N/mm
2

C30
30N/mm
2

C30/C24
30 N/mm
2
/
24 N/mm
2

Rezistenta
la tractiune
14,5
N/mm
2

18 N/mm
2
18N/mm
2

14.5 N/mm
2

Modul de
elasticitate
la tractiune
11 000
N/mm
2

12000 N/mm
2
12000N/mm
2

11000 N/mm
2

Masa
volumica
(valorile
sunt
indicative)
350 kg/m
3
370 kg/m
3
350 kg/m
3

320 kg/m
3

Imbinari
Valoarea caracteristica la incovoiere a lemnului lamelat incleiat
f
m.k
f
m.g.k
;
f
m.k
valoarea caracteristica a rezistentei la incovoiere pe latul imbinarilor
f
m.g.k
valoarea caracteristica ceruta a rezistentei la incovoiere minim 24 N/mm
2
Comportarea si rezistenta zonelor de imbinare
Procentele minime de rupere in lemn, in raport cu rezistenta la forfecare f
v
sunt
conform tabelului nr. 2
Tabelul nr. 2
Valori medii Valori intermediare
Rezistenta la forfecare
f
v
N/mm
2

6 8 >11 de la
4 pana
la 6
6 10
Procent minim de
rupere %
90 72 45 100 74 20

Degajare
de
aldehida
formica
Clasa E1 0,13 mgHCHO/m
3
aer

ELEMENT STRUCTURAL DIN LEMN LAMELAT INCLEIAT
Reactie la
foc
Elementele structurale din lemn lamelat incleiat realizate de S.C. ABIES
Prelucrarea Lemnului S.R.L. Roman, indiferent de specia lemnului utilizat, au
grosimea totala minima de 40 mm si masa volumica medie minima de 380 kg/m
3
,
Aceste caracteristici (grosime si masa volumica) permit incadrarea lemnului
netratat in clasa de reactie la foc D-s2, d0, conform Deciziei Comisiei Europene
2000/147/EC. Viteza de carbonizare este de 0.7mm/minut.Proprietati
de rezistenta
si rigiditate
Procent de descleiere
Valorile maxime ale procentului de descleiere, in functie de metoda de incercare
utilizata (conform SR EN 391) si de tipul de adeziv utilizat (conform SR EN 301)
ale
elementelor
struccturale
sunt conform tabelului nr.3.
Tabelul nr. 3
Metoda Tip de
adeziv
Procent maxim total de descleiere, dupa
ciclul:
1 2 3
A Tip I - 5 10
B Tip I 4 8 -
C Tip II 10 - -
Procentele minime de rupere in lemn, in raport cu rezistenta la forfecare f
v
sunt
conform tabelului nr. 1
Dimensiuni.
Abateri
dimensional
e

Dimensiuni corectate dimensiunea efectiva (reala) adusa la umiditatea de
referinta (in cazul in care umiditatea efectiva este diferita de umiditatea de
referinta)
l
cor
= l
a
(1 + k(w
ref
w
a
))
in care:
l
cor
dimensiune corectata
l
a
dimensiune efectiva
w
ref
umiditate de referinta
w
a
umiditate efectiva
k coeficient de contragere.
Coeficientul de contragere k pentru o variatie a umiditatii de 1 % are valoarea:
k = 0,0025 pe directie perpendicualar pe fibra
k = 0,0001 pe directie paralel cu fibra
Abateri dimensionale
Abaterea dintre o dimensiune corectata si dimensiunea de baza (dimensiunea
specificata a elementului de lemn la umiditatea de referinta) este de maxim:
(-2 +2) mm - pentru latimea sectiunii transversale
(-2 +4) mm - pentru inaltimea sectiunii transversale, la elemente cu
inaltimea mai mica sau egala cu 400 mm
(-0,5 +1) % - pentru inaltimea sectiunii transversale, la elemente cu
inaltimea mai mare de 400 mm
(-2 +2) mm - pentru lungime, la elemente cu lungimea mai mica sau egala
cu 2,0 m
(-0,1 +0,1) % - pentru lungime, la elemente cu lungimea mai mare de 2,0 m
dar mai mica sau egala cu 20 m
(-20 +20) mm - pentru lungime, la elemente cu lungimea mai mare de 20 m
abaterea de la unghiul drept a unghiului format de laturile sectiunii
transversale este de maxim 1/50


Structurile din lemn lamelat incleiat si elementele structurale din lemn lamelat incleiat care
nu indeplinesc cerintele specificate sunt produse neconfome. Produsele neconforme sunt marcate
si izolate impotriva utilizarii neintentionate conform capitolului 9 PRODUS NECONFORM din
prezenta specificatie tehnica si procedurilor Sistemului Integrat de Managemnet al Calitatii al
societatii (Procedura de Sistem PS-8.3 Controlul produsului neconform si Procedura
Operationala PO 8.3 Tratarea rebuturilor).

3. IDENTIFICARE, MARCARE, LIVRARE, DEPOZITARE, TRANSPORT SI
MANIPULARE

4.1 Identificare si marcare
4.1.1 Fiecare structura/element structural din lemn lamelat incleiat este identificat printr-un
cod care reprezinta numarul comenzii, stantat sau etichetat.
Marcarea produselor finite din lemn lamelat incleiat se face printr-o eticheta atasata
produsului care trebuie sa contina urmatorele date de identificare:
- standard de referinta SR EN 14080:2005
- identificare producator S.C. ABIES Prelucrarea Lemnului S.R.L. Sos. Stefan cel
mare nr. 291 A, Roman, 611046, jud. Neamt Romania
- clasa de rezistenta
- tip de adeziv utilizat
- saptamana si anul de fabricatie
4.1.2 In anumite cazuri exceptionale, in care utilizarea finala nu permite, pe motive estetice
aplicarea marcarii, fiecare livrare va fi insotita de un document, care sa contina, pe langa
informatiile precizate la pct. 4.1.1 si urmatoarele informatii:
- numele si adresa clientului
- numarul comenzii clientului
- dimensiunile si cantitatea de lemn lamelat incleiat livrat

4.2 Livrare
Se vor livra si utiliza numai produse finite din lemn lamelat incleiat care au fost executate
conform specificatiei de proiectare sau fisei de executie, cu lemn de constructii avand esenta si
clasa de rezistenta conform proiectului sau comenzii.
Produsele se livreaza ambalate in folie si/sau carton.
In functie de dimensiuni, un colet poate sa contina unul sau mai multe elemente din lemn
lamelat incleiat.
Fiecare structura /element din lemn lamelat incleiat livrat este insotit de:
- declaratie de confomitate cu:
prezenta specificatie tehnica - ST nr. 1/2009
standardul SR EN 14080:2005
- aviz de expeditie


4.3 Depozitare
Depozitarea produselor din lemn lamelat incleiat, se face de regula, in pozitie orizontala, pe
cale de lemn asezate pe platforme acoperite si amenajate astfel incat sa nu faciliteze stagnarea
apei. Se permite si depozitarea in pozitie verticala, in conditiile in care sunt amenajate rastele.
Inaltimea de depozitarea se alege astfel incat elementele de la baza stivei sa nu fie supuse la
solicitari care sa conduca la eforturi mai mari decat clasa de rezistenta a lemnului si in acelasi
timp sa asigure gabaritul necesar manipularii in conditii de siguranta.

4.4 Transport si manipulare
De regula, transportul produselor se face cu mijloace de transport acoperite. In functie de
dimensiunile elementelor si dimensiunile platformei mijlocului de transport, elementele se aseaza
in pozitie orizontala rezemate pe cale de lemn, sau verticala.
In functie de greutate, manipularea produselor se face manual sau mecanizat. La manipulare,
numarul de puncte de ridicare/rezemare trebuie stabilit astfel incat sa nu se produca deformatii
care au ca efect fisurarea sau chiar ruperea elementului.
In cazul in care, prin proiect sunt prevazute locasuri/orificii/piese pentru ridicare/manipulare,
dispozitivele de ridicare/manipulare se introduc/fixeaza in/de aceste piese.
La transport si manipulare produsele trebuie protejate impotriva socurilor si actiunilor care
pot produce fisurarea si/sau degradarea muchiilor si colturilor.

4. MATERIALE

Materialele utilizate la realizarea structurilor/elementelor din lemn lamelat incleiat sunt:
- lemn de constructii cu sectiune dreptunghiulara sortat vizual dupa rezistenta,
avand caracteristici conform SR EN 14081-1:2006
- lamele de lemn incleiat, avand caracteristici conform SR EN 386:2002
- adeziv tip I avand caracteristici conform SR EN 301:1999
- produse de protectie a lemnului

4.1. Lemn de constructii
Lemnul utilizat este sortat vizual dupa rezistenta conform SR EN 14081-1:2006.
Sortarea vizuala a lemnului dupa rezistenta se face conform Procedurii Tehnice de
Executie PTEx 04
Esenta de lemn utilizata este conform celei din specificatia tehnica de executie sau
comanda.
5.1.1 Criterii de acceptare a lemnului pentru constructii:
- esenta trebuie sa fie cea precizata in specificatia de proiectare sau comanda
- clasa de rezistenta a lemnului pentru constructii trebuie sa fie cel putin egala cu cea
precizata in specificatia de proiectare sau comanda
Defectele vizuale admisibile, in momentul sortarii, trebuie sa fie conform tabelului nr. 4.


Tabelul nr. 4
Clasa de rezistenta
(conform EN 338)
C 18 si inferioare superioare lui C 18
Lungime maxima
permisa a crapaturilor
Crapaturile sub jumatatea grosimii pot fi ignorate
Crapaturi nestrapunse Mai mici sau egale cu 1,0 m sau 1/4 din
lungimea piesei; se considera valoarea cea mai
mica
Crapaturi strapunse Admise numai la capete, cu o lungime mai
mica sau egala cu latimea piesei
Deformatie maxima,
in mm pe 2 m din
lungime
Deformatie
longitudinala a fetei
20 mm 12 mm
Deformatie
longitudinala pe
muchie
12 mm 8 mm
Rasucire 2 mm/25 mm latime 1 mm/25 mm latime
Deformatie transversala Nelimitata
Adancitura Nici o restrictie
Diametrul nodurilor
pe fata
Maxim 1/2 x latimea
piesei
Maxim 1/4 ori latimea
piesei
Diametrul nodurilor
pe cant
Maxim 3/4 x grosimea
piesei
Maxim 1/2 ori
grosimea piesei
Inclinarea fibrei Maxim 1:6 Maxim 1;10
Tesitura Tesiturile nu trebuie sa reduca dimensiunile
totale ale muchiei si fetei la mai putin de doua
treimi din dimensiunile de baza ale piesei
Putregai si incinderi Nu se admite putregai
Incinderea se admite
Nu se admite putregai
si incindere
Degradare datorata
insectelor
Nu se admite nici o infestare activa
Nu se admit gauri ale cuiburilor de viespi

5.1.2. Rezistenta la atacul biologic
Clasa de risc de atac biologic trebuie precizata in specificatia de proiectare; clasa de risc se
stabileste conform standardului SR EN 335-1:1997 si SR EN 335-2:2002.
Durabilitatea naturala a lemnului se evalueaza conform standardului SR EN 350-2:1997 in
functie de clasa de risc de atac biologic precizata in specificatia de proiectare.
Durabilitatea naturala pentru lemnul netratat este conform tabelului nr. 5.
Tabelul nr. 5
Specie lemn Ciuperci Hylotrupes Anobium Termite Impregnabilitate
Molid
(Picea abies)
4
durabilitate
redusa
SH SH S 3 4
putin
impregnabil

Tratamentul de protectie aplicat pieselor din lemn este conform specificatiei de proiectare;
tratamentul de protectie se alege conform standardului SR EN 351-1:1997 si SR EN
460:1998..

4.2. Lamele de lemn incleiat
Lamelele din lemn incleiat trebuie sa aiba caracteristici conform standardului SR EN
386:2002.

5.2.1 Criterii de acceptare a lamelelor din lemn incleiat

Continut de umiditate
Lemn netratat. In momentul incleierii, continutul de umiditate din fiecare lamela trebuie sa
fie cuprins intre 8% si 15%. Abaterea continutului de umiditate intre lamelele aceluiasi
element din lemn lamelat incleiat trebuie sa fie de maxim 4%.
In cazul in care umiditatea este mai mare de 15%, lemnul se usuca artificial in canere de
uscare prevazute cu instalatii automate de monitorizare a temperaturilor si umiditatilor.
Inregistrarile procesului de uscare sunt conform formular cod ST 1.01.
Lemn tratat cu un produs de protectie. In momentul incleierii, continutul de umiditate din
fiecare lamela trebuie sa fie cuprins intre 11% si 18%. Abaterea continutului de umiditate
intre lamelele aceluiasi element din lemn lamelat incleiat trebuie sa fie de maxim 4%.

Grosime si aria sectiunii
Grosimea finala si aria sectiunii lamelelor nu trebuie sa depaseasca valorile indicate in tabelul
nr. 6.

Tabelul nr. 6
Tip de
esenta
Clasa de serviciu 1 Clasa de serviciu 2 Clasa de serviciu 3
grosime

t
(mm)
aria
sectiunii
A
(mm
2
)
grosime

t
(mm)
aria
sectiunii
A
(mm
2
)
grosime

t
(mm)
aria
sectiunii
A
(mm
2
)
rasinoase 45 10000 45 9000 35 7000

Pentru elemente curbe, grosimea maxima este stabilita in functie de raza r de arcuire
(exprimata in mm) si de rezistenta caracteristica la incovoiere a imbinarii f
mk
(exprimata in
N/mm
2
)
Grosimea maxima trebuie sa satisfaca inegalitatea de mai jos:
t r/250 x (1 + f
mk
/80)

Abateri dimensionale
Abaterea maxima admisibila in raport cu grosimea medie, pe o lungime de lamela de 1,0 m
este de 0,2 mm.
Diferenta de grosime pe latimea unei sectiuni transversale de lamela este de maxim 0,15%
din latime, dar nu mai mult de 0,3 mm.

4.3. Adezivi
Adezivii utilizati la realizarea incleierilor si imbinarilor trebuie sa aiba caracteristici conform
standardului SR EN 301:1999.
5.3.1 Criterii de acceptare a adezivului
adeziv bicomponent melamino-ureo-formaldehidic cu intaritor acid formic tip - 1
sa fie in termenul de valabilitate declarat de producator 6 luni
durata conventionala de asamblare 150 min
durata conventionala de presare 12 ore
durata conventionala pana la utilizare 72 ore

4.4. Produse de protectie a lemnului
Produsele de protectie a lemnului sunt precizate in specificatia de proiectare sau comanda.
La receptie se verifica daca produsele sunt in termenul de valabilitate declarat de producator.

5. ECHIPAMENTE
- linie imbinare in dinti
circular
freza
presa inclusiv dispozitiv aplicare adeziv
- masina de rindeluit
- dispozitiv aplicare adeziv
- presa
- masina rindeluit pe patru fete pentru produse finite
- unelte manuale pentru finisare
- instalatie de uscare
- echipament de amestecare rasina si intaritor
- camera de dozare si amestecare componenti adeziv (rasina si intaritor)

6. FABRICARE STRUCTURI SI ELEMENTE DIN LEMN LAMELAT
INCLEIAT

Realizarea structurilor si elementelor din lemn lamelat incleiat se face pe linia de fabricatie a
S.C. ABIES Prelucrarea Lemnului S.R.L. Roman.
7.1 Fabricarea lamelelor din lemn lamelat incleiat
Fabricarea lamelelor se face conform Procedurii Tehnice de Executie PTEx 01 si presupune
urmatoarele operatii principale:
- mediu de lucru
temperatura minim +15
0
C, pentru toate procesele, cu exceptia procesului de
policondensare
umiditatea relativa a aerului cuprinsa intre 40% si 75%, cu exceptia
procesului de policondensare, la care se admite o umiditate de cel putin 30%
- debitare
taiere
retezare
spintecare taiere dreapta
- uscare lemn continutul de umiditate al lemnului trebuie sa fie conform pct. 5.2.1
- frezare dinti
dintii se realizeaza cu axa de simetrie paralela pe fibre in conformitate cu
SR EN 385 (de regula dintele are urmatorul profil: lungime 20 mm, pas 6,2
mm si latime la varf: 1mm)
dintii din ambele elemente se decupeaza utilizand aceleasi freze
dintii nu se vor realiza in zona nodurilor (la o distanta de trei ori mai mica
decat diametrul nodului cu exceptia nodurilor cu diametrul de maxim 6 mm,
care pot fi neglijate)
lipsa tesiturilor si a marginilor deteriorate, cu exceptia unei tesituri amplasate
la mai mult de 75 mm de la baza dintelui, cu conditia ca o muchie sa nu
prezinte o tesitura cu suprafata mai mare de 1% din suprafata sectiunii
transversale a lamelei
decuparea dintilor se face cu cel mult 24 de ore inainte de incleiere, cu
exceptia speciilor de lemn care se lipesc greu (cu continut ridicat de rasina), la
care decuparea dintilor se face cu cel mult 8 ore inainte de incleiere
- incleiere/aplicare adeziv
elementele care se imbina trebuie sa aiba o temperatura peste temperatura
minima ceruta de producatorul adezivului, dar nu mai mica de + 15
0
C
suprafetele dintilor trebuie sa fie curate
adezivul se aplica in echipamentul de presare, in mod uniform,
presarea elementelor la o presiune de 90 daN/cm
2

Criterii de acceptare se verifica vizual crapaturile aparute sub efectul presiunii
axiale exercitate in zona de prelucrare, astfel:
- deschiderea crapaturii nu trebuie sa fie mai mare de 0,6 mm in orice punct
considerat si nici sa traverseze de la o fata la cealalta
- pe o latime de 30 mm, lungimea totala a crapaturii nu trebuie sa depaseasca 10
mm pe o fata
- crapaturile aparute ulterior sub efectul uscarii trebuie sa fie in limitele clasei de
rezistenta a lemnului (tabelul nr. 4).

7.2 Realizarea elementelor structurale din lemn lamelat incleiat se face conform
Procedurii Tehnice de Executie PTEx 02, si presupune urmatoarele operatii principale:
- rindeluire pe doua fete, dupa timpul minim de la imbinarea in dinti, conform fisei
tehnice a adezivului
- incleiere/aplicare adeziv
incleierea lamelelor se face cu inima tuturor lamelelor de aceeasi parte, cu
exceptia lemnului lamelat incleiat utilizat in clasa de serviciu 3, la care
lamelele exterioare de pe fiecare parte, trebuie sa aiba inima plasata catre
exterior
elementele care se imbina trebuie sa aiba o temperatura peste temperatura
minima ceruta de producatorul adezivului, dar nu mai mica de + 15
0
C
adezivul bicomponent (melamino-ureo-formaldehidic cu intaritor acid formic)
tip 1,se aplica in mod uniform, in cantitatea minima de 350 g/m
2

lemn lamelat incleiat orizontal
cand o lamela este compusa din doua sipci, lipite margine la margine, si
cand aceste margini nu s-au incleiat, liniile de incleiere longitudinala a
doua lamele adiacente trebuie sa fie decalate lateral cu cel putin o data
grosimea lamelei
pentru elementele utilizate in clasa de serviciu 1 sau 2, trebuie incleiate
imbinarile longitudinale ale lamelei exterioare ale fiecarei fete
pentru elementele utilizate in clasa de serviciu 3 trebuie incleiate
imbinarile longitudinale a patru lamele exterioare de pe fiecare din fete
- strangere/presare
fixare in presa; echipamentul de presare permite impiedicarea alunecarii
laterale a lamelelor in timpul presarii (prin aplicarea unei incarcari verticale)
in functie de grosimea t a lamelelor, presiunea de strangere este
0,6 N/mm
2
pentru grosimi t 35 mm
0,8 N/mm
2
1,0 N/mm
2
pentru lamele, cu grosimea t > 35 mm dar
45 mm
pentru elementele curbate, presiunea de strangere creste; reglarea
presiunii de strangere se face astfel incat lamelele sa poata aluneca
una pe alta in sensul lungimii, pentru a evita linii de incleiere deschise
pe durata stringerii se mentine o presiune suficienta
dupa strangerea initiala se face o noua strangere; o noua strangere se
face si ori de cate ori este necesar
- policondensare
conditii de mediu
temperatura minima:
+20
0
C pemtru lemnul a carui temperatura initiala a fost mai
mica de +18
0
C
+25
0
C pemtru lemnul a carui temperatura initiala a fost mai
mica de +15
0
C
umiditatea relativa a aerului in timpul policondensarii trebuie
sa fie de cel putin 30%
produsele imbinate nu trebuie supuse prelucrarii si incarcarii pe o perioada de
timp mai mica de 72 ore din momentul scoaterii elementului din dispozitivul
de strangere
- rindeluire pe 4 fete
- finisare
- dupa caz, aplicare sisteme de protectie prin pensulare, roluire, etc.
aplicarea de produse de protectie a lemnului se efectueaza dupa fabricare, pe
piesele imbinate
- ambalare
- depozitare
- incarcare colete in mijloace de transport

7. CONTROLUL PRODUCTIEI IN FABRICA

Controlul productiei in fabrica se face conform SR EN 14080:2005 si documentelor
Sistemului Integrat de Management al Calitatii, care este implementat si certificat, in
conformitate cu SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001.2005 si OHSAS 18001:2007.
Verificarea calitatii structurilor si elementelor din lemn lamelat incleiat se face pe tot
parcursul procesului de fabricatie precum si pe loturi de fabricatie, in conformitate cu Procedurile
Tehnice de Executie PTEx - 01 PTEx - 04.