Sunteți pe pagina 1din 176

Anex

PLANUL DE ACIUNI
pentru implementarea Strategiei de reform a sectorului justiiei pentru anii !""#!"$
PIL%NUL I& Sistemul judectoresc
%'iecti( specific) Consolidarea independenei* responsa'ilitii* imparialitii* eficienei +i transparenei sistemului judectoresc
Direcia strategic "&"& Asigurarea accesi'ilitii +i independenei sistemului judectoresc
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&"&"& %ptimi.area /rii
dislocrii instanelor judecto-
re+ti 0n scopul consolidrii
capacitilor instituionale ale
instanelor* optimi.area num-
rului de judectori +i asigurarea
utili.rii c0t mai eficiente a
resurselor disponi'ile
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. Harta dislocrii instanelor udectoreti i numrul de udectori optimi!ate
". #nstanele udectoreti reor$ani!ate
Anul 2%1& 'inisterul (ustiiei,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea studiului de
oportunitate privind opti+
mi!area ,rii dislocrii
instanelor udectoreti -n
scopul consolidrii
capacitilor instituionale
ale instanelor, optimi!area
numrului de udectori i
asi$urarea utili!rii c-t mai
eficiente a resurselor
disponibile
Studiu efectuat i
recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
2
*laborarea proiectului de
modificare a .e$ii
nr. /1"+0### din & iulie
111/ privind or$ani!area
udectoreasc
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
4 3eamplasarea instanelor
udectoreti i
optimi!area numrului de
udectori
1. Planul $radual
de reamplasare
a instanelor
udectoreti
elaborat i
implementat
2. 4umrul de
instane
udectoreti
reor$ani!ate
3. 4umrul de
udectori
optimi!at
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
,otal finan are domeniu "5*8
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&"&& Asigurarea accesului la
justiie su' aspectul costurilor
1. Anali! efectuat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. )uantumul i modul de calculare a c,eltuielilor de udecat revi!uit
Anul 2%12
'inisterul (ustiiei,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
'inisterul 5inanelor
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma 2mii
lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu al
le$islaiei -n vi$oare care
re$lementea! cuantumul
i modul de calculare a
c,eltuielilor de udecat,
precum i al practicilor de
aplicare a acestora
Studiu efectuat i
recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
*laborarea proiectului de
modificare a .e$ii taxei
de stat nr. 121&+0## din
3 decembrie 1112,
a )odului de procedur
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
3
civil nr. 22/+06 din
3% mai 2%%3 i a altor acte
le$islative
'inisterul
5inanelor
,otal finan are domeniu "68*!
Domeniul specific de
inter(enie
Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&"&4& 9eformarea +i
consolidarea structurilor +i
sistemelor de interaciune cu
pu'licul
1.Pa$ini 7eb ale instanelor udectoreti funcionale
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. )ampanii de informare privind funcionarea sistemului udectoresc
Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
instanele udectoreti
Nr&
d1o Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea proiectului de
modificare a unor acte
le$islative, inclusiv a .e$ii
nr. /1"+0### din & iulie
111/ privind or$ani!area
udectoreasc
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii

8esfurarea cursurilor de
instruire a personalului
instanelor udectoreti
responsabil de relaia cu
publicul
1. Plan de studiu
elaborat
2. 2rafic de
instruire elaborat
3. 4umrul de
cursuri
desfurate
". 4umrul de
persoane instruite
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
instanele
udectoreti
4 'onitori!area pa$inilor
7eb ale instanelor
udectoreti
1. 'ecanism de
monitori!are
instituit 9cu
suportul or$ani!a+
iilor ne$uverna+
mentale:
2. 3apoarte de
monitori!are
-ntocmite i
distribuite
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
'inisterul
(ustiiei
5 ;r$ani!area campaniilor
de informare privind
1. <rouri
informative
)onsiliul
Superior al
"
modul de funcionare a
sistemului udectoresc
despre activitatea
instanelor
udectoreti,
difu!ate
2. 4umrul de
campanii
informative
privind activitatea
instanelor
udectoreti,
desfurate -n
mass+media
'a$istraturii,
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu 6":6*5
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&"&5& Crearea unui mecanism
adec(at* consec(ent +i dura'il
de finanare a sistemului
judectoresc prin majorarea
finanrii acestuia +i unificarea
procesului de planificare
'ugetar a sistemului
judectoresc
1. Procent de finanare a sistemului udectoresc stabilit
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. Procesul de planificare bu$etar a instanelor udectoreti unificat
Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
instanele udectoreti,
'inisterul 5inanelor
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu
privind practica finanrii
sistemului udectoresc din
ultimii ani, lu-nd -n
considerare practicile
internaionale -n domeniul
finanrii sistemului
udectoresc
Studiu efectuat i
recomandri
formulate
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)urtea
Suprem de
(ustiie,
'inisterul
(ustiiei
*laborarea proiectului de
modificare a .e$ii
nr. /1"+0### din & iulie
111/ privind or$ani!area
udectoreasc, precum i
a altor proiecte de acte
normative relevante
1. Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
2. Proiecte de
modificare a
cadrului normativ
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)urtea
Suprem de
/
elaborate (ustiie,
instanele
udectoreti
4 Aplicarea unui proces
bu$etar unificat la nivelul
instanelor udectoreti
1. 'ecanism
obiectiv de
constituire a
bu$etului
instanelor
udectoreti,
instituit i aplicat
2. )riterii
obiective i
transparente de
elaborare a
bu$etelor, stabilite
i aplicate
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)urtea
Suprem de
(ustiie,
'inisterul
5inanelor,
instanele
udectoreti
,otal finan are domeniu "6:*8
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&"&6& Sporirea eficienei
managementului +i 0m'unt-
irea sistemului practic +i
regulator de administrare al
instanelor judectore+ti +i a
anali.ei strategice 0n materie
de planificare 'ugetar
1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
2. )rearea funciilor de administratori udectore ti
3. 5unciile preedinilor instanelor udectoreti, reexaminate
". )urricula i planurile de -nv m-nt pentru formarea iniial i continu, elaborate i aplicate
/. )ursurile de instruire iniial i continu a administratorilor instanelor udectoreti, desfurate
&. #nstruirea personalului instanelor udectoreti responsabil de elaborarea i executarea bu$etului,
efectuat
Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
instanele udectoreti,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
#nstitutul 4aional al
(ustiiei,
'inisterul 5inanelor
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii
lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea proiectului de
modificare a unor acte
le$islative, inclusiv a .e$ii
nr. /1"+0### din & iulie
111/ privind or$ani!area
udectoreasc, -n vederea
crerii func iilor de
administratori ai
instan elor udectore ti i
reexaminrii funciilor de
preedini ai instanelor
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei
&
udectoreti
*laborarea re$ulamentului
de or$ani!are a
concursului de suplinire a
funciilor de administratori
ai instanelor udectoreti
i a altor acte normative
3e$ulamentul i
alte acte
normative,
elaborate i
aprobate
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul Superior
al 'a$istraturii
4 ;ptimi!area sc,emei de
-ncadrare a personalului
instanelor udectoreti -n
funcie de volumul de
lucru din ultimii / ani i de
nivelul performanelor
conform modulului P#28,
prin sporirea sau reducerea
personalului instan ei de
udecat
Sc,ema de
-ncadrare a
personalului
optimi!at
conform le$ii
'inisterul
'uncii, Proteciei
Sociale i
5amiliei,
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul Superior
al 'a$istraturii,
)ancelaria de Stat
5 *laborarea curriculei
pentru formarea iniial i
a planului de -nv m-nt
pentru formarea continu a
administratorilor ai
instanelor udectoreti
)urricula i planul
de -nv m-nt
elaborate i
aprobate
#nstitutul 4aional
al (ustiiei
6 8esfurarea cursurilor de
formare iniial i continu
a administratorilor ai
instanelor udectoreti
1. 2raficul de
instruire elaborat
2. 4umrul
cursurilor de
formare iniial
i continu desf+
urate
3. 4umrul de
administratori ai
instanelor udec+
toreti instruii
#nstitutul 4aional
al (ustiiei,
)onsiliul Superior
al 'a$istraturii,
'inisterul
(ustiiei
$ #nstruirea personalului
responsabil de elaborarea
i executarea bu$etului din
cadrul instanelor
udectoreti
4umrul de
cursuri or$ani!ate
#nstitutul 4aional
al (ustiiei,
'inisterul
5inanelor,
'inisterul
(ustiiei
=
,otal finan are domeniu "";*6
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&"&$& Sta'ilirea unor criterii
clare* o'iecti(e* transparente +i
'a.ate pe merit pentru
procedura de selectare* numire
+i promo(are a judectorilor
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. *xcluderea termenului iniial de / ani pentru numirea udectorilor -n funcie, prin modificarea
)onstituiei
3. )riteriile de selectare a udectorilor )urii Supreme de (ustiie, revi!uite prin modificarea )onstituiei
". Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
/. 4oi criterii de selectare, numire i promovare a udectorilor elaborate i adoptate
&. 4oi structuri pentru selectarea, numirea i promovarea udectorilor create
Anul 2%1"
'inisterul (ustiiei,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea proiectului de
modificare a unor acte
le$islative, inclusiv a .e$ii
nr. /""+0### din 2% iulie
111/ cu privire la statutul
udectorului i a .e$ii
nr. 1"1+0### din 11 iulie
111& cu privire la cole$iul
de calificare i atestarea
udectorilor, i elaborarea
proiectului de le$e privind
selectarea, avansarea -n
carier i evaluarea
performanelor
udectorilor
1. 2rup de lucru
creat
2. Anali!a
le$islaiei
reali!at i
recomandrile
formulate
3. Proiecte de le$i
elaborate i
remise spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
*laborarea re$ulamentelor
)onsiliului Superior al
'a$istraturii privind
criteriile i procedura de
selectare, promovare i
transfer al udectorilor
3e$ulamente
elaborate i
aprobate
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
4 )rearea cole$iului
responsabil de selectarea i
avansarea -n carier a
udectorilor i a
cole$iului responsabil de
evaluarea performanelor
udectorilor
)ole$ii create i
membrii acestora
numii>alei
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
?
5 Aplicarea noilor criterii i
proceduri de selectare,
promovare i transfer al
udectorilor
4umrul de
udectori
selectai,
promovai i
transferai
conform noilor
criterii i
proceduri
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
6 *fectuarea studiului
privind termenul iniial de
numire a udectorilor i
criteriile de selectare a
udectorilor )urii
Supreme de (ustiie, lu-nd
-n considerare standardele
internaionale i cele mai
bune practici -n domeniu
Studiu efectuat i
recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
$ *laborarea proiectului de
modificare a )onstituiei
-n partea ce ine de
termenul iniial de numire
a udectorilor i
selectarea udectorilor
)urii Supreme de (ustiie
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
)urii )onstitu+
ionale
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
,otal finan are domeniu 6"*
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&"&8& Unificarea +i asigurarea
transparenei procedurii de
numire a pre+edinilor +i
(icepre+edinilor instanelor
judectore+ti< sta'ilirea unor
criterii clare +i transparente de
selectare a candidailor pentru
aceste funcii
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiecte de modificare a )onstituiei i a cadrului normativ, elaborate i adoptate
3. 4oi criterii de selectare i numire a preedinilor i vicepreedinilor instanelor udectoreti, elaborate
i adoptate
". 4umrul revi!uit de vicepreedini ai instanelor udectoreti
Anul 2%1"
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
'inisterul (ustiiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea proiectului de
modificare a unor acte
Proiect de le$e
elaborat i remis
'inisterul
(ustiiei,
1
le$islative, inclusiv a
.e$ii nr. /1"+0### din
& iulie 111/ privind
or$ani!area
udectoreasc, -n vederea
unificrii procedurii de
numire a preedinilor i
vicepreedinilor
instanelor udectoreti
spre examinare
2uvernului
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
*laborarea re$ulamentului
)onsiliului Superior al
'a$istraturii privind
criteriile i procedura de
selectare i numire a
preedinilor i
vicepreedinilor
instanelor udectoreti
3e$ulament
elaborat i aprobat
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
4 #mplementarea noii
proceduri de selectare i
numire a preedinilor i
vicepreedinilor
instanelor udectoreti
4umrul de
preedini i
vicepreedini
selectai i numii
conform noii
proceduri
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
,otal finan are domeniu $$*4
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&"&:& 9e(i.uirea procedurilor
degre(rii* deta+rii +i
transferului judectorilor 0n
(ederea asigurrii
independenei lor +i a
respectrii principiului
separrii puterilor
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. Procedurile de$revrii, detarii i transferului udectorilor revi!uite
Anul 2%12
'inisterul (ustiiei,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
*laborarea proiectului de
modificare a unor acte
le$islative, inclusiv a .e$ii
1. 2rup de lucru
creat
2. Anali!
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
1%
nr. /""+0### din 2% iulie
111/ cu privire la statutul
udectorului
efectuat i
recomandri
formulate
3. Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
Superior al
'a$istraturii
,otal finan are domeniu !*!
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&"&;& Consolidarea
capacitilor de autoadminis-
trare a sistemului judectoresc
prin re(i.uirea rolului*
componenei +i competenelor
Consiliului Superior al
=agistraturii +i ale instituiilor
din su'ordinea acestuia
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. .e$e de modificare a )onstituiei, elaborat i adoptat
3. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
". Statutul i capacitile instituiilor consolidate
Anul 2%1"
'inisterul (ustiiei,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
#nstitutul 4aional al (ustiiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea proiectului de
modificare a unor acte
le$islative, inclusiv a .e$ii
nr. 1"=+0### din 11 iulie
111& cu privire la
)onsiliul Superior al
'a$istraturii, -n vederea
revi!uirii rolului,
componenei i competen+
elor )onsiliului Superior
al 'a$istraturii i ale
instituiilor din subordinea
acestuia i pentru stabilirea
competenelor Adunrii
2enerale a (udectorilor
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei
*fectuarea unui studiu
privind activitatea
)onsiliului Superior al
'a$istraturii, axat pe
Studiu efectuat i
recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
11
cadrul normativ i
activitatea practic a
acestuia
'a$istraturii
4 *laborarea proiectului de
modificare a )onstituiei
-n vederea concreti!rii
rolului )onsiliului
Superior al 'a$istraturii
-n procesul de
autoadministrare a
sistemului udectoresc, a
componenei i
competenelor acestuia
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
)urii
)onstituionale
'inisterul
(ustiiei
5 *laborarea proiectului de
modificare a actelor
le$islative necesare
implementrii
modificrilor operate -n
)onstituie
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu "!"*!
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&"&"!& %ptimi.area +i consoli-
darea cadrului legislati( pri(ind
sistemul judectoresc
2ela'orarea unei legi unice de
reglementare a sistemului
judectoresc3
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. )adru le$islativ unificat
3. Proiect de le$e elaborat i adoptat
Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu al
practicilor internaionale
-n domeniul re$lementrii
modului de funcionare i
or$ani!are a sistemului
udectoresc, -n scopul
elaborrii unei le$i unice
Studiu efectuat i
recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
*laborarea proiectului de
le$e privind sistemul
Proiect de le$e
elaborat i remis
'inisterul
(ustiiei
12
udectoresc spre examinare
2uvernului
,otal finan are domeniu :$*4
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&"&""& Consolidarea sistemului
de securitate 0n sediile
instanelor judectore+ti
1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
2. @e,nolo$ii de securitate implementate
3. 2rad sporit de securitate -n instanele udectoreti
Anul 2%1"
'inisterul (ustiiei,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
'inisterul 5inanelor,
)ancelaria de Stat
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" )rearea condiiilor
necesare pentru
funcionarea efectiv a
poliiei udectoreti
1. Structur
separat -n
cadrul
'inisterului
Afacerilor
#nterne creat i
funcional
2. *c,ipamentul
necesar procurat
i instalat
'inisterul
Afacerilor
#nterne
*laborarea proiectului de
,otr-re a 2uvernului
privind transferul poliiei
udectoreti -n
subordinea 'inisterului
(ustiiei
Proiectul de
,otr-re a
2uvernului,
elaborat i
aprobat
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
'inisterul
5inanelor,
)ancelaria de
Stat
4 #nstalarea -n cadrul
instanelor udectoreti a
sistemelor de control
acces pentru asi$urarea
securitii acestora
1. Studiu de
fe!abilitate
elaborat
2. *c,ipament
procurat
3. Sisteme
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
instanele
udectoreti,
'inisterul
13
instalate
>renovate
(ustiiei
5 3eutilarea slilor de
udecat -n vederea
de!instalrii
mecanismelor de i!olare a
inculpailor -n timpul
procesului pentru
respectarea principiului
pre!umiei de nevinovie
'ecanismele de
i!olare a
inculpailor
de!instalate
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
instanele
udectoreti,
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu ""5"6*8
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&"&"& Consolidarea
capacitilor instituionale ale
instanelor judectore+ti*
inclusi( e>aminarea
oportunitii edificrii unui
sediu comun pentru toate
instanele judectore+ti din
municipiul C/i+inu* precum +i
a construciei1reno(rii sediilor
instanelor judectore+ti din
0ntreaga ar
1. Studiu de fe!abilitate elaborat i recomandri formulate
2. 8evi!ul de c,eltuieli elaborat
3. Proiectul Palatului (ustiiei i proiectele de construcie>renovare a sediilor instanelor udectoreti,
elaborate
". Sediile instanelor udectoreti din ar, construite>renovate
Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
'inisterul 5inanelor,
'inisterul 8e!voltrii
3e$ionale i )onstruciilor
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu de
fe!abilitate, lu-ndu+se -n
considerare studiile
efectuate anterior -n acest
domeniu
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei
Actuali!area ba!ei de date
a cldirilor instanelor
udectoreti, care s
includ informaii despre
suprafaa acestora, anul de
dare -n exploatare,
evaluarea obiectiv a strii
actuale i alocaiile primite
de la bu$et pentru reparaii
<a! de date
actuali!at
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
5inanelor
1"
capitale -n ultimii / ani
4 Stabilirea criteriilor de
alocare a fondurilor pentru
-ntreinerea i reparaia
cldirilor instanelor
udectoreti
)riterii de
alocare a
fondurilor
pentru
-ntreinerea i
reparaia
cldirilor
instanelor
udectoreti,
elaborate i
aprobate
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
5inanelor,
'inisterul
8e!voltrii
3e$ionale i
)onstruciilor
5 ;r$ani!area concursurilor
pentru selectarea
instituiilor de proiectare
-n vederea
construciei>renovrii
sediilor instanelor
udectoreti
4umrul de
concursuri
or$ani!ate i
instituii de
proiectare
selectate
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
8e!voltrii
3e$ionale i
)onstruciilor
6 *laborarea proiectelor de
construcie>renovare a
sediilor instanelor
udectoreti
Proiecte de
construcie>
renovare
elaborate
#nstanele
udectoreti
$ *laborarea devi!elor de
c,eltuieli pentru
construcia>renovarea
sediilor instanelor
udectoreti
8evi!e de
c,eltuieli
elaborate
'inisterul
(ustiiei,
instanele
udectoreti
8 )onstrucia>renovarea
sediilor instanelor
udectoreti
4umrul de
instane
construite>
renovate
#nstanele
udectoreti
: *laborarea proiectului
Palatului (ustiiei i a
devi!ului de c,eltuieli al
proiectului
1. Proiectul
Palatului
(ustiiei i
devi!ul de
c,eltuieli,
elaborate
2. )onstrucia
Palatului
(ustiiei
reali!at
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
8e!voltrii
3e$ionale i
)onstruciilor
1/
; Alocarea unui sediu pentru
)onsiliul Superior al
'a$istraturii i alocarea
de resurse financiare
pentru renovarea i
utili!area adecvat a
acestuia
1. Sediu alocat
2. Proiect de
renovare
elaborat
3. Sediu renovat
". Atila i
ec,ipament
procurat
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)ancelaria de
Stat
"! 'onitori!area calitii
lucrrilor de
construcie>renovare a
sediilor instanelor
udectoreti
4umrul de
experti!e
efectuate
#nstanele
udectoreti,
#nspecia de
Stat -n
)onstrucii
"" 'onitori!area drii -n
exploatare a sediilor
construite>renovate la
etapa de finisare i
recepie final a lucrrilor
4umrul de
experti!e
efectuate
#nstanele
udectoreti,
#nspecia de
Stat -n
)onstrucii
,otal finan are domeniu 54;!8;*:
,otal finan are direcia strategic "&" 56;4!4*8
Direcia strategic "&& Sporirea transparenei +i a eficienei sistemului judectoresc
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&&"& Sporirea transparenei
mecanismelor +i instituiilor de
autoadministrare
judectoreasc
1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
2. 3e$ulamentele )onsiliului Superior al 'a$istraturii, adoptate
3. #nformaiile privind activitatea instituiilor autoritilor udectoreti, publicate i actuali!ate
Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea proiectelor de
modificare a unor acte
le$islative, inclusiv a .e$ii
nr. 1"=+0### din
11 iulie 111& cu privire la
)onsiliul Superior al
'a$istraturii i a .e$ii
1. 2rup de lucru
creat
2. Anali!
efectuat i
recomandri
formulate
3. Proiect de
'inisterul
(ustiiei
1&
nr. /1"+0### din & iulie
111/ privind or$ani!area
udectoreasc, -n scopul
instituirii votului desc,is
pentru ,otr-rile
)onsiliului Superior al
'a$istraturii, a obli$aiei
de a motiva i publica
,otr-rile )onsiliului,
inclusiv opiniile separate
ale membrilor acestuia, pe
pa$ina 7eb etc.
le$e elaborat i
remis spre
examinare
2uvernului
3evi!uirea re$ulamentelor
)onsiliului Superior al
'a$istraturii privind
transparena activitii
)onsiliului i a instituiilor
subordonate
Proiecte de
modificare a
re$ulamentelor,
elaborate i
aprobate
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
4 'onitori!area
implementrii prevederilor
privind transparena
activitii )onsiliului
Superior al 'a$istraturii i
a instituiilor subordonate
1. 'ecanism de
monitori!are
instituit cu
suportul
or$ani!aiilor
ne$uvernamen+
tale
2. 'onitori!are
desfurat
3. 3apoarte de
monitori!are
-ntocmite i
publicate pe
pa$ina 7eb a
)onsiliului
Superior al
'a$istraturii
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu $:4*8
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
1=
"&&& Implementarea unui
sistem de e-justiie pentru
utili.area eficient +i
funcional a sistemului
informaional judectoresc* 0n
(ederea e>cluderii factorului
uman din procesul
administrati( de gestionare a
dosarelor
1. *valuarea funcionrii Pro$ramului inte$rat de $estionare a dosarelor 9P#28: i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. Sistemul informaional udectoresc perfecionat
". Sistemul de distribuire aleatorie a dosarelor perfecionat i implementat
/. Sistemul de constituire a completelor de udecat i de desemnare a preedinilor acestora creat i
implementat
&. Sistemul de -nre$istrare audio>video a edinelor de udecat efectiv implementat
=. Asi$urarea fiecrei instane cu suport te,nic din partea P#28 i cu ec,ipamentul necesar -nre$istrrii
audio a edinelor
?. )urricula pentru instruirea personalului i a udectorilor, elaborat
1. (udectorii i personalul instanelor instruii
1%. Automati!area complet a procesului de $estionare a dosarelor
11. 'ecanismul eficient de verificare a respectrii procesului electronic de $estionare a dosarelor i de
sancionare a abaterilor, instituit
Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
#nstitutul 4aional al
(ustiiei,
instanele udectoreti,
Procuratura 2eneral,
)entrul de @elecomunicaii
Speciale,
)entrul de 2uvernare
*lectronic
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea monitori!rii
privind funcionalitatea
Pro$ramului inte$rat de
$estionare a dosarelor
9P#28:
'onitori!are
desfurat i
recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)entrul de
@elecomuni+
caii Speciale
*laborarea proiectului de
modificare a unor acte
le$islative, inclusiv a
.e$ii nr. /1"+0### din
& iulie 111/ privind
or$ani!area
udectoreasc
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
4 *laborarea modificrilor
la re$ulamentele
)onsiliului Superior al
'a$istraturii cu privire la
modul de funcionare a
Pro$ramului inte$rat de
$estionare a dosarelor
Proiecte de
modificare a
re$ulamentelor,
elaborate i
aprobate
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
1?
5 Bmbuntirea
Pro$ramului inte$rat de
$estionare a dosarelor
pentruC
a: asi$urarea distribuirii
aleatorii a dosarelorD
b: asi$urarea constituirii
completelor de udecat i
a desemnrii preedinilor
acestoraD
c: crearea altor pro$rame
de asi$urare a transpa+
renei i eficienei
procesului de -nfptuire a
ustiieiD
d: crearea mecanismului
te,nic de verificare a
procesului de $estionare
electronic a dosarelorD
e: inserarea modulului
care va asi$ura protecia
datelor cu caracter
personal
1. Sistemul de
distribuire
aleatorie a
dosarelor
perfecionat i
implementat
2. Sistemul de
constituire a
completelor de
udecat i de
desemnare a
preedinilor
acestora creat i
implementat
3. 'ecanismul
te,nic de
verificare creat
". 'odulul de
protecie a
datelor cu
caracter
personal inclus
/. Alte
pro$rame create
i implementate,
dup ca!
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)entrul de
@elecomuni+
caii Speciale
6 Asi$urarea fiecrei
instane udectoreti cu
suportul te,nic necesar
aplicrii Pro$ramului
inte$rat de $estionare a
dosarelor
4umrul de
instane
udectoreti
care beneficia!
de suport te,nic
pentru utili!area
Pro$ramului
inte$rat de
$estionare a
dosarelor
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)entrul de
@elecomuni+
caii Speciale
$ Asi$urarea instanelor cu
ec,ipamentul necesar
-nre$istrrii audio>video a
edinelor de udecat
1. Studiu
efectuat i
recomandri
formulate
2. *c,ipamentul
necesar
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
11
-nre$istrrii
audio>video a
edinelor de
udecat instalat
3. 4umrul
edin elor de
udecat
-nre$istrate
audio>video
". 4umrul de
controale
efectuate la
fiecare instan
udectoreasc
i numrul de
rapoarte
-ntocmite de
ctre inspecia
udiciar
8 *fectuarea unui studiu
privind oportunitatea
-ntocmirii procesului+
verbal sau a steno$ramei
edinei de udecat i
corelaia dintre acestea i
-nre$istrrile audio>video
1.Studiu
efectuat i
recomandri
formulate
2. 8up ca!,
proiect de act
normativ
elaborat i
remis spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
instanele
udectoreti,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
: *laborarea planului de
instruire a personalului
udectoresc i a
udectorilor -n domeniul
utili!rii te,nolo$iilor
informaionale i a
Pro$ramului inte$rat de
$estionare a dosarelor
Plan de instruire
elaborat i
aprobat
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
; 8esfurarea cursurilor de
instruire a personalului
udectoresc i a
udectorilor -n domeniul
1. 4umrul
de cursuri
desfurate
2. 4umrul de
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
2%
utili!rii te,nolo$iilor
informaionale
persoane
instruite
"! 3evi!uirea )odului
de procedur civil
nr. 22/+06 din 3% mai
2%%3, a )odului de
procedur penal
nr. 122+06 din 1" martie
2%%3 i a )odului
contravenional
nr. 21?+06# din
2" octombrie 2%%? -n
vederea asi$urrii
$estionrii electronice a
dosarelor 9-ntocmirea
tuturor actelor procesuale
-n format electronicD
citarea prilor i
comunicarea cu prile
prin telefax, pota
electronic etc.:
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
,otal finan are domeniu "655!*:
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&&4& 9e(i.uirea regulilor
procedurale 0n (ederea
optimi.rii* sporirii transpa-
renei +i eficienei procesului
de 0nfptuire a justiiei
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. 3aport de monitori!are a funcionrii sistemului udectoresc din perspectiva transparenei i a eficienei,
elaborat i diseminat
". Standarde privind durata examinrii cau!elor, elaborate
/. )ursuri de instruire a udectorilor privind $estionarea dosarelor i re$ulile de am-nare a examinrii
cau!elor, desfurate
&. 'ecanismul electronic de verificare a duratei examinrii cau!elor,elaborat i implementat
Anul 2%1&
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
'inisterul (ustiiei,
#nstitutul 4aional al (ustiiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea proiectului
de modificare a )odului
de procedur penal
nr. 122+06 din 1" martie
2%%3, a )odului de
procedur civil
1. 2rupuri de
lucru create
2. Proiect de
le$e elaborat i
remis spre
examinare
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral,
instanele
udectoreti,
21
nr.22/+06 din 3% mai
2%%3 i a .e$ii
contenciosului adminis+
trativ nr. =13+0#6 din
1% februarie 2%%%
2uvernului 'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul
pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul
6amal,
Aniunea
Avocailor
*laborarea proiectului de
modificare a )odului
contravenional
nr. 21?+06# din
2" octombrie 2%%?
1. 2rup de lucru
creat
2. Proiect de
le$e elaborat i
remis spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei
4 8esfurarea procesului
de monitori!are a
funcionrii sistemului
udectoresc din
perspectiva transparenei
i a eficienei
1. 'etodolo$ia
de monitori!are,
elaborat
2. 2rupuri de
lucru mixte
pentru
efectuarea
monitori!rii,
create
3. 'onitori!are
efectuat
". 3aport de
monitori!are
-ntocmit i
recomandri
formulate
/. 3aport de
monitori!are
diseminat
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
'inisterul
(ustiiei
5 *laborarea standardelor
privind durata actelor
procesuale -n cursul
1. Standarde i
metodolo$ie
elaborate
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
22
examinrii cau!ei i
elaborarea metodolo$iei
de control al aplicrii
acestora
2. Hotr-rea
plenului )urii
Supreme de
(ustiie
referitoare la
durata actelor
procesuale -n
cursul
examinrii
cau!ei, adoptat
3. 4umrul de
controale
efectuate de
inspecia
udiciar
". 4umrul de
rapoarte
-ntocmite
)urtea
Suprem de
(ustiie
6 *laborarea planului de
instruire a udectorilor
privind $estionarea
dosarelor i re$ulile de
am-nare a examinrii
cau!elor
Plan de instruire
elaborat
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
$ 8esfurarea cursurilor de
instruire a udectorilor
privind $estionarea
dosarelor i re$ulile de
am-nare a examinrii
cau!elor
1. 2raficul
cursurilor
de instruire
elaborat i
aprobat
2. 4umrul
de cursuri
desfurate
3. 4umrul
de udectori
instruii
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
,otal finan are domeniu 68*:
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&&5& Crearea unui mecanism
care ar garanta uniformi.area
practicii judiciare +i respectarea
principiului securitii
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. 'ecanism care $arantea! uniformi!area practicii udiciare i respectarea principiului securitii
raporturilor uridice, creat i efectiv implementat
Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
)urtea Suprem de (ustiie,
curile de apel,
)onsiliul Superior al
23
raporturilor juridice ". 3apoartele de evaluare ale instituiilor internaionale 'a$istraturii
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea studiului
privind uniformi!area
practicii udiciare i
asi$urarea respectrii
principiului securitii
raporturilor uridice
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)urtea
Suprem de
(ustiie
*laborarea proiectului de
modificare a .e$ii nr.
=?1+0### din 2& martie
111& cu privire la )urtea
Suprem de (ustiie, a
)odului de procedur
penal nr. 122+06 din
1" martie 2%%3 i a
)odului de procedur
civil nr. 22/+06 din
3% mai 2%%3 -n partea ce
ine de competena )urii
Supreme de (ustiie
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)urtea
Suprem de
(ustiie
4 *fectuarea studiului
privind oportunitatea
crerii unui portal
informa ional unic al
tuturor instanelor
udectoreti -n vederea
optimi!rii pa$inilor 7eb
ale acestora
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)entrul de
2uvernare
*lectronic
5 #mplementarea
recomandrilor privind
optimi!area pa$inilor 7eb
ale instanelor
udectoreti
1. Pa$inile 7eb
optimi!ate
2. )rearea
portalului unic,
dup ca!
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)entrul de
2uvernare
*lectronic
2"
6 'onitori!area respectrii
principiului securitii
raporturilor uridice
1. 'onitori!are
efectuat
2. 3aport de
monitori!are
-ntocmit i
difu!at
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)urtea
Suprem de
(ustiie
,otal finan are domeniu 6*:
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&&6& Sporirea eficienei
dreptului procesual prin
re(i.uirea sistemului cilor de
atac* reparti.area competen-
elor 0ntre instanele judecto-
re+ti pe a>a ori.ontal i prin
simplificarea +i uniformi.area
sistemului cilor de atac
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. Sistemul cilor de atac i competenele revi!uite i implementate
". Aniformi!area cilor ordinare de atac
/. Aniformi!area termenelor de atac i -mbuntirea procesului de informare privind ,otr-rea
udectoreasc
&. .imitarea temeiurilor pentru cile extraordinare de atac
=. 3aport analitic cu privire la implementarea modificrilor le$islative le$ate de exercitarea cilor de atac
Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
)urtea Suprem de (ustiie
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea proiectelor
de modificare a )odului
de procedur penal
nr. 122+06 din 1" martie
2%%3 i a )odului
de procedur civil
nr. 22/+06 din 3% mai
2%%3 -n partea ce ine de
competenele instanelor
udectoreti
Proiecte de le$e
elaborate i
remise spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
Procuratura
2eneral
'onitori!area
implementrii
modificrilor le$islative
privind exercitarea cilor
de atac
1. 'onitori!are
efectuat
2. 3apoarte de
monitori!are
-ntocmite
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
Procuratura
2eneral
4 *laborarea cadrului Proiect de act 'inisterul
2/
normativ pentru revi!uirea
componenei )urii
Supreme de (ustiie
normativ
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)urtea
Suprem de
(ustiie
,otal finan are domeniu 8$*5
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&&$& 9e(i.uirea funcionrii
instituiei judectorului de
instrucie 0n (ederea includerii
acestuia 0n corpul judectoresc
comun 0n calitate de judector
speciali.at 0n materia respecti(
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. )ursuri de instruire continu desfurate
". Stabilirea procedurii de numire a udectorilor de instrucie
/. Anali!a implementrii modificrilor i a modalitii de exercitare a funciei de udector de instrucie
Anul 2%1"
'inisterul (ustiiei,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
instanele udectoreti,
#nstitutul 4aional al (ustiiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea proiectului de
modificare a unor acte
le$islative, inclusiv a
.e$ii nr. /""+0### din
2% iulie 111/ cu privire la
statutul udectorului, -n
vederea includerii
udectorului de instrucie
-n corpul udectoresc
comun -n calitate de
udector speciali!at -n
materia respectiv
1. 2rup de lucru
creat
2. Anali!a
le$isla iei
efectuat i
recomandrile
formulate
3. Proiect de
le$e elaborat i
remis spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
instan ele
udectore ti
*valuarea performanelor
udectorilor de instrucie
*valuarea
performanelor
reali!at
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
4 ;r$ani!area cursurilor de
formare continu pentru
udectorii de instrucie
evaluai
1. Plan de studiu
elaborat
2. 4umrul
cursurilor
desfurate
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
#nstitutul
4aional al
2&
3. 4umrul de
udectori
instruii
(ustiiei
5 *laborarea re$ulamentului
)onsiliului Superior al
'a$istraturii privind
procedura i condiiile de
numire a udectorilor de
instrucie
3e$ulament
elaborat i
aprobat
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
6 'onitori!area
implementrii
modificrilor i a modului
de exercitare a funciei de
udector de instrucie
1. 'onitori!are
efectuat
2. 3apoarte de
monitori!are
-ntocmite i
distribuite
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
,otal finan are domeniu :;6*6
,otal finan are direcia strategic "& "888;*;
Direcia strategic "&4& 9idicarea profesionalismului i a responsa'ilit ii persoanelor implicate 0n efectuarea justi iei
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&4&"& 9eformarea +i
eficienti.area acti(itii
Institutului Naional al ?ustiiei
1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
2. Sistemul de pre$tire iniial i continu a udectorilor i procurorilor modificat i efectiv aplicat
3. Pro$rame de instruire a formatorilor din cadrul #nstitutului 4aional al (ustiiei, elaborate i implementate
". *xi$enele fa de formatorii #nstitutului 4aional al (ustiiei, elaborate i aplicate
/. 3aport de monitori!are a implementrii reformei #nstitutului 4aional al (ustiiei
&. 3evi!uirea bu$etului #nstitutului 4aional al (ustiiei -n conformitate cu necesitile sale reale
Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
#nstitutul 4aional al
(ustiiei,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
)onsiliul Superior al
Procurorilor,
uniunile profesiilor liberale
din sectorul ustiiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea unui nou
concept de instruire
continu a udectorilor,
procurorilor i a altor
repre!entan i ai sectorului
1. )oncept
elaborat
2. 4umrul
personalului
necesar pentru
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
2=
ustiiei reali!area noului
concept,
determinat
'a$istraturii,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor,
Procuratura
2eneral,
Aniunea
Avocailor,
Aniunea
4aional a
*xecutorilor
(udectoreti,
)onsiliul de
'ediere,
'inisterul
(ustiiei
*laborarea proiectului de
modificare a unor acte
le$islative, inclusiv a .e$ii
nr. 1/2+06# din
? iunie 2%%& privind
#nstitutul 4aional al
(ustiiei, a .e$ii
nr. /""+0### din 2% iulie
111/ cu privire la statutul
udectorului i a .e$ii
nr. 21"+06# din
2/ decembrie 2%%? cu
privire la Procuratur
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
4 *laborarea proiectelor de
modificare a cadrului
normativ intern al
#nstitutului 4aional al
(ustiiei -n conformitate cu
modificrile din le$islaie
)adrul normativ
intern modificat
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
5 )rearea unui centru de
informaii uridice
accesibil pentru udectori,
procurori i repre!entanii
altor profesii uridice
)entru creat i
funcional
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
6 5ormarea de formatori
pentru instruirea iniial i
1. Planuri de
instruire
#nstitutul
4aional al
2?
continu, inclusiv -n
domeniul metodolo$iei de
instruire
elaborate
2. 4umrul de
cursuri
desfurate
3. 4umrul de
formatori
instruii
(ustiiei
$ 'onitori!area
implementrii reformei
#nstitutului 4aional al
(ustiiei
1.'onitori!are
efectuat
2. 3aport de
monitori!are
-ntocmit i
difu!at
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor,
Procuratura
2eneral
8 5inali!area reconstruciei
sediului #nstitutului
4aional al (ustiiei -n
vederea asi$urrii
condiiilor adecvate de
instruire a udectorilor,
procurorilor i a altor
repre!entan i ai sectorului
ustiiei
1. 3econstrucia
finali!at
2. )ldirea ,otel
i cafeneaua
#nstitutului
construite i
dotate
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
: Stabilirea unor criterii
obiective de determinare a
necesarului de miloace
financiare pentru instruirea
iniial i continu
1. )riterii
stabilite
2. <u$etul
#nstitutului
4aional al
(ustiiei revi!uit
-n conformitate
cu necesitile
sale reale
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
'inisterul
5inanelor
,otal finan are domeniu "!!"6*;
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&4&& 9e(i.uirea programelor
Institutului Naional al ?ustiiei
pentru a le face conforme cu
necesitile reale de instruire a
1. Sondae anuale privind necesitile de instruire a actorilor din sectorul ustiiei, desfurate
2. Studiu elaborat i recomandri formulate
3. Pro$rame de instruire elaborate i implementate
". 'etode moderne de instruire elaborate
Anul 2%1"
#nstitutul 4aional al
(ustiiei,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
21
judectorilor* procurorilor +i a
altor actori din sectorul justiiei
+i pentru a e(ita du'larea
programei uni(ersitare
)onsiliul Superior al
Procurorilor,
'inisterul (ustiiei
Nr&
d1o Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" )rearea sistemului care s
permit determinarea
complet i la timp
a necesitilor de instruire
a repre!entan ilor
sectorului ustiiei
'etodolo$ia de
determinare a
necesitilor de
instruire,
elaborat
i aprobat
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
)rearea unui pro$ram
online de comunicare -ntre
#nstitutul 4aional al
(ustiiei i beneficiarii
instruirii -n vederea
identificrii domeniilor de
instruire i a or$ani!rii
seminarelor de instruire
1. Pro$ram
online creat
2. Planul de
instruire -n
funcie de
solicitri,
elaborat i
aprobat
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
4 )rearea unei ba!e de date
electronice comune a
#nstitutului 4aional al
(ustiiei, )onsiliului
Superior al 'a$istraturii i
Procuraturii 2enerale
privind numrul orelor
de instruire continu
acumulate anual de fiecare
udector, procuror sau alt
repre!entant al sectorului
ustiiei, numrul temelor
studiate, precum i alte
date ce in de activitatea de
instruire
<a! de date
creat i
func ional
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
3%
5 3evi!uirea planului de
-nvm-nt pentru
formarea iniial i a
pro$ramelor existente i
elaborarea pro$ramelor
pentru disciplinele noi
Planul de
-nv m-nt i
pro$ramele
elaborate i
aprobate de
)onsiliul
#nstitutului
4aional al
(ustiiei
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
6 3evi!uirea modalitii de
selectare a cadrelor
didactice i a componenei
)onsiliului #nstitutului
4aional al (ustiieiD
revi!uirea sistemului de
administrare a #nstitutului
4aional al (ustiiei
1. 'odaliti de
selectare a
cadrelor
didactice
elaborate
2. Proiect de
modificare a
cadrului
normativ
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
3. )omponena
)onsiliului
#nstitutului
4aional al
(ustiiei,
stabilit
". 4oul sistem
de administrare
elaborat i
aplicat
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
Procuratura
2eneral,
'inisterul
(ustiiei
$ *laborarea unor metode
moderne de instruire
'etodele
elaborate i
aplicate
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
8 )rearea mecanismului de
instruire continu la
distan
1. )ondiiile
pentru
implementarea
instruirii la
distan, create
2. Pro$ramele
de instruire la
distan
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
31
elaborate i
aprobate
3. )riteriile de
instruire a
formatorilor,
elaborate i
aplicate
: 8esfurarea instruirii la
distan
1. 4umrul de
cursuri de
instruire la
distan
desfurate
2. 4umrul de
beneficiari ai
instruirii la
distan
#nstitutul
4a ional
al (usti iei
,otal finan are domeniu $!:*4
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&4&4& Asigurarea speciali.rii
judectorilor pe cau.e specifice
+i e>aminarea oportunitii
crerii sistemului de instane
administrati(e
1. Studii elaborate i recomandri formulate
2. )riterii i sistem de speciali!are a udectorilor, elaborate i implementate
3. )ursuri de speciali!are a udectorilor desfurate
Anul 2%1"
'inisterul (ustiiei,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
#nstitutul 4aional al (ustiiei
Nr&
d1o Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu i
formularea de recomandri
privind necesitatea
speciali!rii udectorilor
pe cau!e specifice
Studiul efectuat
i recomandrile
formulate
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
'inisterul
(ustiiei
*laborarea i aprobarea
actelor normative privind
speciali!area udectorilor
pe cau!e specifice
Actele
normative ale
)onsiliului
Superior al
'a$istraturii,
elaborate i
aprobate
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
4 #ncluderea -n sistemul
informaional al instanelor
Sistemul
informaional al
'inisterul
(ustiiei,
32
udectore ti a
componentei ce ine de
speciali!area udectorilor
instanelor
udectoreti
revi!uit
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
5 *laborarea pro$ramelor
de instruire ale #nstitutului
4aional al (ustiiei i
or$ani!area cursurilor de
formare a udectorilor -n
domenii specifice
1. Pro$rame de
instruire
elaborate i
aprobate
2. 4umrul de
cursuri
or$ani!ate
3. 4umrul de
udectori
instruii
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
6 *fectuarea studiului
privind oportunitatea
crerii sistemului de
instane administrative
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu "8!*$
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&4&5& Unificarea sistemului de
accedere la profesia de
judector
1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
2. 3e$ulament al )onsiliului Superior al 'a$istraturii, elaborat i adoptat Anul 2%1"
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
#nstitutul 4aional al
(ustiiei,
'inisterul (ustiiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea proiectului de
modificare a unor acte
le$islative, inclusiv a .e$ii
nr. 1/2+06# din ? iunie
2%%& privind #nstitutul
4aional al (ustiiei i a
.e$ii nr. /""+0### din
2% iulie111/ cu privire la
statutul udectorului, -n
vederea unificrii
1. 2rup de
lucru creat
2. Anali!a
le$islaiei
efectuat i
recomandrile
formulate
3. Proiect de
le$e elaborat
i remis spre
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
33
sistemului de accedere la
profesia de udector
examinare
2uvernului
)rearea comisiei unice de
examinare a absolvenilor
#nstitutului 4aional al
(ustiiei i a persoanelor cu
vec,ime -n munc
)omisia unic
creat
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral
4 #mplementarea sistemului
unic de accedere la
profesia de udector
4umrul de
udectori care
au fost
examina i de
comisia unic
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
,otal finan are domeniu !*!
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&4&6& Crearea unui sistem de
e(aluare periodic a
performanei actorilor din
sectorul justiiei* 'a.at pe merit*
pe criterii clare* o'iecti(e +i
transparente
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. )riterii de evaluare periodic a performanei elaborate
3. Proiecte de modificare a cadrului normativ elaborate i adoptate
". (udectorii tuturor instanelor udectoreti supui evalurii conform noilor criterii de evaluare a
performanei
/. 3aport de anali! a implementrii criteriilor de evaluare
Anul 2%1"
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
instanele udectoreti,
)onsiliul Superior al
Procurorilor,
#nstitutul 4aional al
(ustiiei,
uniunile profesiilor liberale
din sectorul ustiiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea proiectului de
modificare a unor acte
le$islative, inclusiv a .e$ii
nr. /""+0### din 2% iulie
111/ cu privire la statutul
udectorului, i a
proiectului de le$e privind
selectarea, avansarea -n
1. 2rup de
lucru creat
2. Anali!a
le$islaiei
efectuat i
recomandrile
formulate
3. Proiecte de
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
3"
carier i evaluarea
performanei udectorilor
le$i elaborate i
remise spre
examinare
2uvernului
*laborarea actelor
normative ale )onsiliului
Superior al 'a$istraturii
necesare pentru evaluarea
performanei udectorilor
Acte normative
elaborate i
aprobate
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
4 )rearea )ole$iului de
evaluare a performanei
udectorilor
4umrul de
membri ai
)ole$iului
alei>numii
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
5 *valuarea performanei
tuturor udectorilor din
instanele udectoreti
conform orarului aprobat
de )onsiliul Superior al
'a$istraturii
1. ;rarul
aprobat
2. 4umrul de
udectori
evaluai
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
6 'onitori!area
implementrii prevederilor
referitoare la evaluarea
periodic a performanei
udectorilor
1. 'onitori!are
desfurat
2. 3aport de
monitori!are
-ntocmit i
distribuit
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
,otal finan are domeniu 5$;*5
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&4&$& Crearea mecanismelor de
msurare a performanei
sistemului judectoresc prin
sondajele de opinie 0n r0ndul
justiia'ililor 2feed'ac@3
1. 'etodolo$ie elaborat
2. Sondae privind evaluarea performanei, desfurate
3. 3e!ultatele sondaelor sinteti!ate i date publicitii
Anul 2%1"
)onsiliul Superior al
'a$istraturii
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea metodolo$iei
de msurare a performanei
sistemului udectoresc
prin sondaele de opinie -n
1. 'etodolo$ie
elaborat
2. 3ecomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
3/
r-ndul ustiiabililor
9feedbacE:
'a$istraturii
8esfurarea periodic a
sondaelor de opinie -n
r-ndul ustiiabililor
9feedbacE:
1. Sondae de
opinii
desfurate
2. 3e!ultatele
sondaelor
sinteti!ate i
publicate
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
,otal finan are domeniu "$*$
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&4&8& Consolidarea rolului
inspeciei judiciare +i
clarificarea atri'uiilor acesteia
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. 3e$ulamentul )onsiliului Superior al 'a$istraturii, modificat
". Atribuiile inspeciei udiciare, revi!uite
Anul 2%12
'inisterul (ustiiei,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea proiectului de
modificare a unor acte
le$islative, inclusiv a .e$ii
nr. 1"=+0### din11 iulie
111& cu privire la
)onsiliul Superior al
'a$istraturii, -n vederea
modificrii rolului i
atribuiilor inspeciei
udiciare
1. 2rup de
lucru creat
2. Anali!a
le$islaiei
efectuat i
recomandrile
formulate
3. Proiect de
le$e elaborat
i remis spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
'odificarea
re$ulamentelor )onsiliului
Superior al 'a$istraturii,
care re$lementea!
activitatea inspeciei
udiciare
Proiectele de
modificare a
re$ulamentelor,
elaborate i
aprobate
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
4 8esfurarea controalelor
conform planului anual de
verificare a instanelor
elaborat i aprobat de
1. Planul anual
de verificare
elaborat i
aprobat
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
3&
)onsiliul Superior al
'a$istraturii
2. 4umrul de
controale
desfurate
3. 3apoarte
-ntocmite,
examinate -n
cadrul edinelor
)onsiliului
Superior al
'a$istraturii i
diseminate
,otal finan are domeniu ;;*!
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&4&:& 9e(i.uirea spectrului de
a'ateri disciplinare +i a
procedurii disciplinare 0n
(ederea ajustrii la realitile
din sistem +i la standardele
europene
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. Spectrul de abateri disciplinare revi!uit i austat
". 'ecanismul nou de examinare a cau!elor ce in de rspunderea disciplinar, implementat
Anul 2%12
'inisterul (ustiiei,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu
privind spectrul de abateri
disciplinare i procedura
disciplinar -n vederea
austrii acestora la
realitile din sistem i la
standardele europene
Studiul efectuat
i recomandrile
formulate
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
*laborarea proiectului de
modificare a unor acte
le$islative, inclusiv a .e$ii
nr. /""+0### din 2% iulie
111/ cu privire la statutul
udectorului i a .e$ii nr.
1/%+0### din 11 iulie 111&
cu privire la cole$iul
disciplinar i la rspun+
derea disciplinar
a udectorilor
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
3=
,otal finan are domeniu 54*4
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&4&;& 9eformarea instituiei
imunitii judectorilor pentru
a se asigura e>clusi( imunitatea
funcional
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. #nstituia imunitii udectorilor reformat
Anul 2%12
'inisterul (ustiiei,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Institu ii
responsa'ile
Suma
2mii lei3 !"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
*laborarea proiectului de
modificare a unor acte
le$islative, inclusiv a .e$ii
nr. /""+0### din 2% iulie
111/ cu privire la statutul
udectorului i a .e$ii nr.
1"=+0### din
11 iulie 111& cu privire la
)onsiliul Superior al
'a$istraturii, -n vederea
reformrii instituiei
imunitii udectorilor
1. 2rup de lucru
creat
2. Anali!a
le$islaiei
efectuat i
recomandrile
formulate
3. Proiect de
le$e elaborat i
remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
,otal finan are domeniu !*!
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
"&4&"!& Consolidarea sistemului
judectoresc prin introducerea
funciei de asistent judiciar +i
modificarea statutului +i
atri'uiilor grefierului
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. 5uncia de asistent udiciar introdus -n or$ani$rama instanelor udectoreti i ocupat
". Atribuiile $refierului revi!uite
/. )urricula pentru instruirea iniial i continu elaborat
&. )ursurile de instruire iniial i continu a asistenilor udiciari desfurate
Anul 2%1&
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
instanele udectoreti,
'inisterul (ustiiei,
#nstitutul 4aional al (ustiiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III 7I I II III I7 I II III I7
" *laborarea proiectului de
modificare a unor acte
le$islative, inclusiv a
.e$ii nr. /1"+0### din
1. 2rup de
lucru creat
2. Anali!a
le$islaiei
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
3?
& iulie 111/ privind
or$ani!area udecto+
reasc, -n vederea
introducerii funciei de
asistent udiciar i
modificrii statutului i
atribuiilor $refierului
efectuat i
recomandrile
formulate
3. Proiect de
le$e elaborat i
remis
spre examinare
2uvernului
". 5uncia de
asistent udiciar
introdus -n
or$ani$rama
instanelor
udectoreti
/. Atribuiile
$refierului
revi!uite, fia
postului
completat i
modificat
&. 5ia postului
pentru asistenii
udiciari
elaborat
'a$istraturii
#ntroducerea funciei de
asistent udiciar -n
instanele udectoreti
5uncia de
asistent udiciar
introdus -n
curile de apel i
-n udectorii
conform
planului stabilit
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
4 *laborarea curriculei
pentru instruirea iniial i
a planului de -nv m-nt
pentru instruirea continu a
asistenilor udiciari
)urricul i
planul de
-nv m-nt
elaborate i
aprobate
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
5 8esfurarea cursurilor de
instruire iniial i continu
a asistenilor udiciari
1. 2raficul de
instruire
elaborat
2. 4umrul de
cursuri
desfurate
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
31
3. 4umrul de
asisteni
udiciari instruii
,otal finan are domeniu "!"!$!*8
,otal finan are direcia strategic "&4 !;$8*!
,otal finan are pilonul I $:!!6!*6
PIL%NUL II& ?ustiia penal
%'iecti( specific) Eficienti.area procesului de in(estigaie prejudiciar 0n (ederea garantrii respectrii drepturilor omului*
asigurrii securitii fiecrei persoane +i diminurii ni(elului de criminalitate
Direcia strategic &"& 9e(i.uirea conceptului +i a procedurii fa.ei prejudiciare
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
&"&"& %ptimi.area cadrului
instituional* organi.aional +i
funcional al =inisterului
Afacerilor Interne
1. )oncepia de reform a 'inisterului Afacerilor #nterne implementat
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat Anul 2%1"
'inisterul (ustiiei
'inisterul Afacerilor #nterne
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" Perfecionarea cadrului
le$al privind activitatea
poliiei i a carabinierilor
prin elaborarea le$ii cu
privire la activitatea
poliiei i statutul
poliistului, a le$ii cu
privire la Serviciul
)arabinieri i a altor acte
le$islative relevante i
aducerea actelor
normative -n vi$oare -n
corespundere cu acestea
1. Proiecte de
le$i elaborate i
remise spre
examinare
2uvernului
2. Actele
normative
elaborate sau
modificate
'inisterul
Afacerilor
#nterne
"%
#mplementarea
modificrilor cadrului
instituional,
or$ani!aional i funcional
al 'inisterului Afacerilor
#nterne i al instituiilor
subordonate
'odificri
implementate
'inisterul
Afacerilor
#nterne
4 'onitori!area
implementrii
modificrilor aduse
cadrului instituional,
or$ani!aional i funcional
al 'inisterului Afacerilor
#nterne i al instituiilor
subordonate
1. 'onitori!are
desfurat
2. 3aport de
monitori!are
-ntocmit i
difu!at
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu ""5*4
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
&"&& 9e(i.uirea statutului
Centrului pentru Com'aterea
Crimelor Economice +i
Corupiei
1. )onceptul de revi!uire a statutului )entrului pentru )ombaterea )rimelor *conomice i )orupiei,
elaborat
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
Anul 2%12
'inisterul (ustiiei,
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea strate$iei de
reformare a )entrului
pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei
Strate$ie
elaborat
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei
*laborarea proiectului
de modificare a .e$ii
nr. 11%"+06 din & iunie
2%%2 cu privire la )entrul
pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei i a )odului
de procedur penal
nr. 122+06 din 1" martie
2%%3, elaborarea altor
proiecte de acte normative
1. Proiect de
le$e elaborat i
remis
spre examinare
2uvernului
2. Proiecte de
acte normative,
elaborate i
aprobate
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
Serviciul
"1
-n vederea determinrii
rolului, locului i
competenelor or$anului
speciali!at -n combaterea
infrac iunilor de corup ie
6amal,
'inisterul
5inanelor
4 #mplementarea
modificrilor referitoare la
statutul )entrului pentru
)ombaterea )rimelor
*conomice i )orupiei
'odificri
implementate
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
Serviciul
6amal
,otal finan are domeniu !*!
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
&"&4& Clarificarea rolului +i a
competenelor organelor de
urmrire penal +i ale organelor
care e>ercit acti(itatea
operati( de in(estigaii
1. )onceptul cu privire la fa!a preudiciar elaborat
2. .e$ea de modificare a )odului de procedur penal i a altor acte normative elaborat i adoptat
3. Proiectele de modificare a cadrului instituional i planul de implementare elaborate i adoptate
Anul 2%12
'inisterul (ustiiei,
Procuratura 2eneral,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
Serviciul 6amal,
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei,
Serviciul de #nforma ii i
Securitate
Nr&
d1o
Denumirea ac iunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea proiectului
de modificare a )odului
de procedur penal
nr. 122+06 din 1" martie
2%%3 i a altor proiecte de
acte normative -n scopul
clarificrii rolului i a
1. 2rup de lucru
creat
2. Anali!a
le$islaiei
reali!at i
recomandrile
formulate
'inisterul
(ustiiei
"2
competenelor or$anelor
de urmrire penal i ale
or$anelor care exercit
activitatea special de
investi$aii
3. Proiect de
le$e elaborat i
remis spre
examinare
2uvernului
". Proiecte de
acte normative,
elaborate
*fectuarea unui studiu
comparativ privind
sistemele or$anelor de
urmrire penal -n vederea
optimi!rii numrului
acestora i, dup ca!,
elaborarea proiectului de
modificare a unor acte
le$islative
1. Studiu
efectuat i
recomandri
formulate
2. 8up ca!,
proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul de
#nforma ii i
Securitate,
Serviciul
6amal
,otal finan are domeniu :*$
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
&"&5& %ptimi.area procedurilor
de in(estigare operati( +i de
urmrire penal
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. )orela ia dintre activitatea or$anelor operative de investi$aie i activitatea or$anelor de urmrire penal,
clarificat
". @rainin$uri pentru colaboratorii autoritilor relevante, or$ani!ate i desfurate
Anul 2%12
'inisterul (ustiiei,
Procuratura 2eneral,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
Serviciul 6amal,
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei,
Serviciul de #nformaii i
Securitate
Nr&
d1o Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
*laborarea proiectului
de modificare a )odului
1. 2rup de lucru
creat
'inisterul
(ustiiei,
"3
de procedur penal
nr. 122+06 din1" martie
2%%3, a proiectului de
le$e cu privire la
activitatea special de
investi$aii i a altor acte
normative -n vederea
optimi!rii procedurilor
de investi$are operativ
i de urmrire penal
2. Anali!a
le$islaiei
reali!at i
recomandrile
formulate
3. Proiecte de
le$i elaborate i
remise spre
examinare
2uvernului
)urtea
Suprem de
(ustiie,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
Procuratura
2eneral,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul
6amal,
Aniunea
Avocailor,
Serviciul de
#nformaii i
Securitate
,otal finan are domeniu 5!6*"
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
&"&6& Perfecionarea legislaiei
procesual penale 0n (ederea
0nlturrii contradiciilor
e>istente 0ntre aceasta +i
standardele din domeniul
proteciei +i a li'ertilor
fundamentale
1. Studiu de evaluare a performanei sistemului de ustiie penal prin prisma urisprudenei )*8; elaborat
i recomandri formulate
2. Propunerile de modificare a cadrului le$al i instituional elaborate i adoptate
Anul 2%12
'inisterul (ustiiei,
Procuratura 2eneral,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei,
Serviciul de #nforma ii i
Securitate,
Serviciul 6amal
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea proiectului de
le$e cu privire la
activitatea special de
investi$aii i a modific+
rilor corespun!toare la
1.2rup de lucru
creat
2. Anali!
efectuat i
recomandri
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral,
'inisterul
""
)odul de procedur penal
nr. 122+06 din 1" martie
2%%3
formulate
3. Proiect de
le$e elaborat i
remis spre
examinare
2uvernului
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul de
#nforma ii i
Securitate,
Serviciul
6amal
*fectuarea unui studiu
asupra le$islaiei, inclusiv
a le$isla iei procesual
penale, pentru
determinarea conformit ii
acesteia cu standardele
existente -n domeniul
proteciei drepturilor
omului i a libertilor
fundamentale
Studiul efectuat
i recomandrile
formulate
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul de
#nforma ii i
Securitate,
Serviciul
6amal
4 3evi!uirea cate$oriilor de
persoane care beneficia!
de imunitate procesual
penal i re$lementarea -n
)odul de procedur penal
nr. 122+06 din 1" martie
2%%3 a unor prevederi care
s permit tra$erea lor la
rspundere penal
1. 2rup de lucru
creat
2. Studiu
efectuat i
recomandri
formulate
3. Proiect de
le$e elaborat i
remis spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
"/
Serviciul
6amal,
Serviciul de
#nformaii i
Securitate
5 Alinierea prevederilor
)odului penal nr. 1?/+06
din 1? aprilie 2%%2 i ale
)odului contravenional nr.
21?+06# din
2" octombrie 2%%? la noile
prevederi ale le$islaiei
procesual penale
1. 2rup de lucru
creat
2. Studiu
efectuat i
recomandri
formulate
3. Proiect de
le$e elaborat i
remis spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul
6amal,
Serviciul de
#nformaii i
Securitate
,otal finan are domeniu 46*6
,otal finan are direcia strategic &" 6:4*6
Direcia strategic && Consolidarea profesionalismului +i a independenei procuraturii
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
&&"& 9e(i.uirea procedurii de
numire +i demitere a
Procurorului Aeneral +i
sta'ilirea unor criterii clare*
transparente +i o'iecti(e de
selectare a candidailor pentru
aceast funcie
1. .e$e de modificare a )onstituiei, elaborat i adoptat
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. )riterii de selectare a candidailor pentru funcia de Procuror 2eneral, elaborate i aprobate
Anul 2%1"
'inisterul (ustiiei,
Procuratura 2eneral,
)onsiliul Superior al
Procurorilor
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
"&
" *fectuarea studiului
privind procedura de
numire i demitere a
Procurorului 2eneral i a
procurorilor ierar,ic
inferiori i durata
mandatului Procurorului
2eneral
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
Procuratura
2eneral
*laborarea proiectului de
modificare a )onstituiei -n
partea ce ine de procedura
de numire i demitere a
Procurorului 2eneral i
durata mandatului acestuia
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
)urii
)onstituio+nale
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral
4 *laborarea proiectului
de modificare a .e$ii
nr. 21"+06# din
2/ decembrie 2%%? cu
privire la Procuratur -n
partea ce ine de modul de
or$ani!are i funcionare
a procuraturii
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral
,otal finan are domeniu :*5
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-
limit
Instituii responsa'ile
&&& Sta'ilirea unor criterii +i a
unei proceduri clare*
transparente* o'iecti(e +i 'a.ate
pe merit pentru selectarea*
numirea* transferul +i
promo(area procurorilor
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. 4oi criterii de selectare, numire, transfer i promovare a procurorilor, elaborate i adoptate
". Structuri -nvestite cu func ii de selectare, numire, transfer i promovare a procurorilor
Anul 2%1"
Procuratura 2eneral,
)onsiliul Superior al
Procurorilor
Nr&
d1o Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu
privind criteriile i
procedura de selectare,
numire, transfer i
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral,
"=
promovare a procurorilor
i criteriile de evaluare
periodic a performanelor
procurorilor i ale
personalului din or$anele
procuraturii
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
Serviciul
6amal,
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
*laborarea proiectului de
modificare a .e$ii nr. 21"+
06# din 2/ decembrie
2%%? cu privire la
Procuratur
1. Proiect de
le$e elaborat i
remis spre
examinare
2uvernului
2. )riteriile de
selectare,
numire, transfer
i promovare a
procurorilor,
elaborate i
aprobate
3. )riteriile de
evaluare
periodic a
performanelor,
elaborate
". Structuri
-nvestite cu
func ii de
selectare,
numire,
transfer,
promovare i
evaluare
periodic a
performanelor
procurorilor
/. 4umrul de
procurori supui
evalurii
conform noilor
criterii
&. 3aportul de
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor,
Procuratura
2eneral
"?
anali! a
implementrii
criteriilor de
evaluare
elaborat
4 *laborarea cadrului
normativ necesar
implementrii modific+
rilor operate -n .e$ea
nr. 21"+06# din
2/ decembrie 2%%?
cu privire la Procuratur
3e$ulamente
elaborate i
aprobate
Procuratura
2eneral,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor
5 )rearea mecanismelor de
msurare a performanei
prin sondaele de opinie -n
r-ndul ustiiabililor privind
activitatea or$anelor
procuraturii
1.'etodolo$ie
elaborat
2. Sondae de
evaluare a
performanei,
desfurate
3. 3e!ultatele
sondaelor,
sinteti!ate i
date publicitii
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor,
Procuratura
2eneral
,otal finan are domeniu :*5
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
&&4& Bortificarea capacitilor
+i asigurarea independenei
Consiliului Superior al
Procurorilor 0n (ederea
administrrii eficiente a
instituiei procuraturii
1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
2. <u$et, personal i sediu adecvate alocate )onsiliului Superior al Procurorilor
3. )ursuri de instruire pentru membrii i personalul )onsiliului Superior al Procurorilor or$ani!ate
Anul 2%1"
Procuratura 2eneral,
)onsiliul Superior al
Procurorilor,
'inisterul (ustiiei,
#nstitutul 4aional al (ustiiei
Nr&
d1o Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea proiectului
de modificare a .e$ii
nr. 21"+06# din 2/
decembrie 2%%? cu privire
la Procuratur, prin care s
se stabileasc un bu$et
separat, numrul necesar
1. Proiect de
le$e elaborat i
remis spre
examinare
2uvernului
2. <u$et propriu
stabilit
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral
"1
de personal administrativ
i alocarea unui sediu
pentru )onsiliul Superior
al Procurorilor
3. Sediu alocat
*laborarea>revi!uirea
re$ulamentelor de
or$ani!are i funcionare a
)onsiliului Superior al
Procurorilor i a or$anelor
acestuia
Proiectele
re$ulamentelor
elaborate i
aprobate
)onsiliul
Superior al
Procurorilor
4 ;r$ani!area cursurilor de
instruire a membrilor i a
personalului )onsiliului
Superior al Procurorilor
1. 4umrul de
cursuri
desfurate
2. 4umrul de
persoane
instruite
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor
5 Sporirea transparenei
mecanismelor i or$anelor
de autoadministrare din
cadrul procuraturii
1. Proiect de
modificare a
cadrului
normativ,
elaborat i
adoptat
2. 3e$ulamen+
tele )onsiliului
Superior al
Procurorilor,
adoptate
3. #nformaiile
privind
activitatea
or$anelor
procuraturii,
publicate i
actuali!ate
)onsiliul
Superior al
Procurorilor,
Procuratura
2eneral
,otal finan are domeniu "!6*8
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
&&5& Definirea clar a
competenelor organelor
procuraturii
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat Anul 2%1"
'inisterul (ustiiei,
Procuratura 2eneral
/%
Nr&
d1o
Denumirea aciunii ,ermenul-limit de implementare Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3 !"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea proiectului
de modificare a .e$ii
nr. 21"+06# din
2/ decembrie 2%%? cu
privire la Procuratur,
a )odului de procedur
civil nr. 22/+06 din
3% mai 2%%3, a .e$ii
nr. =13+0#6 din
1% februarie 2%%% privind
contenciosul administrativ
etc., pentru a limita
participarea procurorului
la udecarea cau!elor
nepenale
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
Serviciul
6amal,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
'onitori!area
implementrii
modificrilor -n cadrul
normativ privind
revi!uirea competenelor
procuraturii
1. 'onitori!are
desfurat
2. 3aport de
monitori!are
-ntocmit i
distribuit
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
Serviciul
6amal,
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
,otal finan are domeniu 68*"
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
&&6& Asigurarea speciali.rii
procurorilor pe cau.e specifice
+i e>aminarea oportunitii
funcionrii procuraturilor
speciali.ate
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. Sistem de speciali!are a procurorilor elaborat
". )ursuri de speciali!are a procurorilor desfurate
/. Structura or$anelor procuraturii modificat
Anul 2%1"
Procuratura 2eneral,
)onsiliul Superior al
Procurorilor,
'inisterul (ustiiei,
#nstitutul 4aional al (ustiiei
Nr&
d1o Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
/1
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea studiului
privind necesitatea
speciali!rii procurorilor
pe cau!e specifice i
oportunitatea funcionrii
procuraturilor speciali!ate
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
Procuratura
2eneral
*laborarea proiectului
de modificare a .e$ii
nr. 21"+06# din 2/
decembrie 2%%? cu privire
la Procuratur i a altor
acte normative
1. Proiect de
le$e elaborat i
remis spre
examinare
2uvernului
2. Structura
or$anelor
procuraturii
modificat
Procuratura
2eneral,
'inisterul
(ustiiei
4 *laborarea pro$ramelor
de instruire ale #nstitutului
4aional al (ustiiei i
or$ani!area cursurilor de
speciali!are a procurorilor
pe domenii specifice
1. Pro$rame de
instruire
elaborate i
aprobate
2. 4umrul de
cursuri
desfurate
3. 4umrul de
procurori
instruii
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
Procuratura
2eneral
,otal finan are domeniu !4$*8
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
&&$& E>aminarea necesitilor
de personal ale organelor
procuraturii +i ela'orarea
propunerilor de optimi.are a
numrului de procurori +i al
personalului au>iliar
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat Anul 2%1"
Procuratura 2eneral,
)onsiliul Superior al
Procurorilor,
'inisterul 5inanelor
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea studiului cu Studiu efectuat Procuratura
/2
privire la necesitile de
personal ale or$anelor
procuraturii i de
optimi!are a numrului de
procurori i de personal
auxiliar
i recomandri
formulate
2eneral
*laborarea proiectului de
modificare a cadrului
normativ ce vi!ea!
personalul procuraturii
Proiect de
modificare a
cadrului
normativ
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
Procuratura
2eneral,
'inisterul
5inanelor
4 ;ptimi!area ,rii
dislocrii or$anelor
procuraturii -n vederea
consolidrii capacitilor ei
instituionale
1. Studiu
efectuat i
recomandri
formulate
2. Proiect de
modificare a
cadrului
normativ,
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
3. Harta
dislocrii
or$anelor
procuraturii
optimi!at
". ;r$anele
procuraturii,
reor$ani!ate
Procuratura
2eneral,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor
5 Reformarea i
consolidarea
structurilor i
sistemelor de
interaciune a
organelor procuraturii
cu publicul
1. Pagini web
ale organelor
procuraturii
2. Proiect de
modifcare a
cadrului
normativ,
elaborat i
adoptat
3. Campanii
inisterul
!usti"iei,
Procuratura
2eneral,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor
/3
de informare
privind
funcionarea
organelor
procuraturii
6 Consolidarea
sistemelor de
securitate #n sediile
organelor procuraturii
1. Proiect de
modifcare a
cadrului
normativ,
elaborat i
adoptat
2. $e%nologii
de securitate
instalate
3. &rad
sporit de
securitate #n
sediile
organelor
procuraturii
Procuratura
2eneral,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor,
inisterul
'facerilor
(nterne
$ Consolidarea
capacit)ilor
instituionale ale
organelor
procuraturii, inclusiv
e*aminarea
oportunit)ii edifc)rii
unui sediu comun
pentru toate
subdivi+iunile
Procuraturii &enerale
,i organele
procuraturii din
municipiul C%iin)u-
construcia.renovare
a sediilor organelor
procuraturii din
#ntreaga ar)
1. /tudiu de
fe+abilitate
elaborat i
recomand)ri
formulate
2. 0evi+ul de
c%eltuieli
#ntocmit
3. 1inanarea
fnis)rii
sediului nr.2
al
Procuraturii
&enerale
2. Proiectele
de
construcie.
renovare a
sediilor
organelor
procuraturii,
Procuratura
2eneral,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor,
inisterul
0e+volt)rii
Regionale
i Construc3
iilor
/"
elaborate
4. 5um)rul
sediilor
organelor
procuraturii,
construite.re
no3vate
,otal finan are domeniu 46*$
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
&&8& 9ee>aminarea
mecanismului de finanare a
organelor procuraturii
1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
2. 'ecanismul de finanare a or$anelor procuraturii revi!uit Anul 2%1&
Procuratura 2eneral,
)onsiliul Superior al
Procurorilor,
'inisterul 5inanelor
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea studiului
privind practica finanrii
or$anelor procuraturii -n
ultimii ani i practicile
internaionale -n domeniu
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
Procuratura
2eneral
Crearea unui
mecanism adecvat,
consecvent i durabil
de fnanare a
organelor procuraturii
prin ma6orarea
fnan)rii acestora i
unifcarea procesului
bugetar al organelor
procuraturii
1. Procentul
de fnanare
a organelor
Procuraturii
stabilit
2. Proiect de
modifcare a
cadrului
normativ,
elaborat i
adoptat
3. Procesul
bugetar al
Procuratura
2eneral,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor,
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
5inanelor
//
organelor
procuraturii
unifcat
4 /porirea efcienei
managementului i
#mbun)t)irea
sistemului practic i
regulator de
administrare a
organelor
procuraturii i a
anali+ei strategice #n
materie bugetar)
1. Proiect de
modifcare a
cadrului
normativ,
elaborat i
adoptat
2. 1unciile
procurorilor3
ef
ree*aminate
3. Programul
de instruire
iniial) i
continu)
elaborat i
aplicat
2. $raininguri
pentru
personalul
responsabil
de
elaborarea i
e*ecutarea
bugetului
desf)urate
Procuratura
2eneral,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor,
'inisterul
(ustiiei,
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
,otal finan are domeniu ;*"
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
&&:& Demilitari.area instituiei
procuraturii* inclusi( prin
e>aminarea oportunitii de a
acorda procurorilor statutul de
magistrat
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. #nstituia procuraturii demilitari!at Anul 2%1"
'inisterul (ustiiei,
Procuratura 2eneral,
)onsiliul Superior al
Procurorilor
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea studiului Studiu efectuat 'inisterul
/&
privind demilitari!area
instituiei procuraturii i
oportunitatea de a acorda
procurorilor statutul de
ma$istrat
i recomandri
formulate
(ustiiei,
Procuratura
2eneral
*laborarea proiectului
de modificare a .e$ii
nr. 21"+06# din
2/ decembrie 2%%? cu
privire la Procuratur, a
)odului de procedur
penal nr. 122+06 din
1" martie 2%%3 etc. -n
vederea demilitari!rii
institu iei procuraturii
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral
4 'onitori!area
implementrii
modificrilor cadrului
normativ -n partea ce ine
de demilitari!area
instituiei procuraturii
1. 'onitori!are
desfurat
2. 3aport de
monitori!are
-ntocmit i
diseminat
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral
,otal finan are domeniu :6*6
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
&&;& Instituirea unui mecanism
prin care s se e>clud
posi'ilitatea ca procurorii
ierar/ic superiori s dea
instruciuni ilegale procurorilor
din su'ordine< asigurarea
independenei interne a tuturor
procurorilor
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat Anul 2%12
'inisterul (ustiiei,
Procuratura 2eneral,
)onsiliul Superior al
Procurorilor
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
*laborarea proiectului
de modificare a )odului
de procedur penal
nr. 122+06 din 1" martie
2%%3 i a .e$ii nr. 21"+06#
din 2/ decembrie 2%%?
1. 2rup de lucru
creat
2. Anali!a
le$isla iei
efectuat i
recomandrile
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral
/=
cu privire la Procuratur -n
vederea asi$urrii
independen ei interne a
tuturor procurorilor
formulate
3. Proiect de
le$e elaborat i
remis spre
examinare
2uvernului
,otal finan are domeniu !*!
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
&&"!& 9ee>aminarea regulilor
de rspundere a procurorilor*
inclusi( de rspundere
disciplinar* +i eliminarea
imunitii generale a acestora
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
Anul 2%1" 'inisterul (ustiiei,
Procuratura 2eneral,
)onsiliul Superior al
Procurorilor
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea studiului
privind re$ulile de
rspundere a procurorilor,
inclusiv de rspundere
disciplinar, i eliminarea
imunitii $enerale a
acestora
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
Procuratura
2eneral,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor,
'inisterul
(ustiiei
*laborarea proiectului de
modificare a cadrului
normativ -n vederea
modificrii re$ulilor de
rspundere a procurorilor
i eliminrii imunitii
$enerale a acestora
Proiect de
modificare a
cadrului
normativ,
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral
4 #nstituirea inspeciei
procuraturii, consolidarea
rolului i re$lementarea
atribuiilor acesteia
1. Studiu
elaborat i
recomandri
formulate
2. Proiect de
modificare a
cadrului
normativ,
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor,
Procuratura
2eneral
/?
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
,otal finan are domeniu 54*5
,otal finan are direcia strategic & 55;*;
Direcia strategic &4& Consolidarea capacitilor profesionale indi(iduale +i instituionale de in(estigare a infraciunilor
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
&4&"& Implementarea unor
metode moderne de in(estigare
+i urmrire penal 2te/nologii
informaionale* e>perti.e
moderne etc&3
1. 'etode moderne de investi$are i urmrire penal aplicate
2. @rainin$uri or$ani!ate i desfurate pentru lucrtorii instituiilor interesate Anul 2%1&
Procuratura 2eneral,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei,
Serviciul 6amal,
Serviciul de #nformaii i
Securitate,
'inisterul 5inanelor
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" )onsolidarea capacitilor
de experti! medico+le$al
ale laboratoarelor 9anali!a
A84:
*c,ipamentul
necesar procurat
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
'inisterul
Sntii
;r$ani!area cursurilor de
instruire i perfecionare
privind metodele moderne
de investi$are i urmrire
penal pentru lucrtorii
implicai -n activitatea de
urmrire penal
1. 4umrul de
cursuri
desfurate
2. 4umrul de
persoane
instruite
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul
/1
6amal,
Serviciul de
#nformaii i
Securitate
4 Stabilirea unor proceduri
specifice de lucru,
elaborarea metodolo$iei i
a manualelor de bune
practici pentru activitatea
special de investi$aii i
de urmrire penal
1. Proceduri de
lucru stabilite
2. 'etodolo$ii
elaborate i
aprobate
3. <rouri
editate i
distribuite
beneficiarilor
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul
6amal,
Serviciul de
#nformaii i
Securitate
5 )onstruc ia unui sediu nou
al )entrului 4aional de
*xperti! (udiciar
conform cerinelor,
normelor i standardelor
europene, av-nd condiii de
mediu 9ener$ie electric,
cldur, sistem de ap+
canali!are, sisteme de
ventilare etc.:
corespun!toare sediilor
-n!estrate cu laboratoare
speciali!ate 9de fi!ic,
c,imie, balistic,
radiolo$ie etc.:
Sediu construit 'inisterul
(ustiiei
6 Ac,i!i ia ec,ipamentului
modern necesar pentru
cercetri i investi$aii -n
cadrul experti!elor
udiciare
*c,ipament
ac,i!iionat
'inisterul
(ustiiei
$ *laborarea metodolo$iilor
de efectuare a fiecrui tip
de experti! udiciar
'etodolo$ii
elaborate i
aprobate
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
&%
Afacerilor
#nterne,
'inisterul
Sntii,
'inisterul
Aprrii,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul de
#nformaii i
Securitate
8 )rearea laboratoarelor
criminalistice mobile 9-n
centrul, nordul i sudul
rii:
.aboratoare
create i
funcionale
'inisterul
Afacerilor
#nterne
,otal finan are domeniu 68$$*
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
&4&& Cm'untirea
capacitilor profesionale ale
persoanelor implicate 0n
acti(itile de in(estigare +i
urmrire penal
1. Pro$rame de instruire elaborate i implementate
2. #nstruirea persoanelor implicate -n activiti de investi$are i urmrire penal, reali!at Anul 2%1&
#nstitutul 4aional al
(ustiiei,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
Serviciul de #nformaii i
Securitate,
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei,
Serviciul 6amal,
Procuratura 2eneral
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea pro$ramelor de
instruire a persoanelor
implicate -n activitile de
investi$are i urmrire
penal
Pro$rame
elaborate
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
#nstitutul
4aional de

&1
#nformaii i
Securitate
F<o$dan
Bntemeietorul
'oldoveiG,
Academia
FHtefan cel
'areG,
Serviciul
6amal,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei
;r$ani!area cursurilor de
instruire a persoanelor
implicate -n activitile de
investi$are i urmrire
penal
1. Plan de
instruire
elaborat i
aprobat
2. 4umrul de
cursuri
desfurate
3. 4umrul de
persoane
instruite
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
#nstitutul
4aional de
#nformaii i
Securitate
F<o$dan
Bntemeietorul
'oldoveiG,
Academia
FHtefan cel
'areG,
Serviciul
6amal,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei
,otal finan are domeniu 8:;*!
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
&4&4& Sporirea capacitilor +i
reconsiderarea locului +i a
rolului centrelor de e>perti.
judiciar +i al e>perilor
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. )entrele de experti! udiciar reformate
Anul 2%1"
'inisterul (ustiiei,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
'inisterul Sntii,
&2
judiciari )entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei,
Serviciul de #nformaii i
Securitate
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu
9prin prisma re$lemen+
trilor internaionale i a
practicilor altor state:
privindC
a: oportunitatea instituirii
sistemului mixt de
experti! udiciar, -n
special -n domeniile -n
care statul deine monopol
9de exemplu, experti!a
medico+le$al:, i
identificarea soluiilor de
consolidare a sistemului
actual de experti!
udiciarD
b: posibilitile de
reformare a sistemului
centrelor de experti!
udiciar i identificarea
soluiei optime pentru
3epublica 'oldova
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
'inisterul
Sntii,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul de
#nformaii i
Securitate
*laborarea proiectului noii
le$i privind experti!a
udiciar, care s
re$lemente!e condiiile de
obinere a calit ii de
expert udiciarD condiiile
de recunoatere a
calificrii de expert
udiciar -n 3epublica
'oldova pentru persoanele
Proiecte de le$i
elaborate i
remise spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
'inisterul
Sntii,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
&3
care au obinut+o -ntr+un
alt statD criteriile de
admitere i de examinare
a candidailor la funcia de
expert udiciar i
elaborarea proiectului de
modificare a unor acte
normative
*conomice i
)orupiei,
Serviciul de
#nformaii i
Securitate
4& *laborarea unui nou
proiect de re$ulament
privind )entrul 4aional
de *xperti!e (udiciare
Proiect de re$u+
lament elaborat i
remis spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu !*!
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
&4&5& Efectuarea urmririi
penale 0n cadrul unui grup
interdepartamental 2Dtas@
force groupE3* 0n ca. de
necesitate< eficienti.area
urmririi penale
1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
2. 4orme interdepartamentale elaborate i implementate Anul 2%1&
Procuratura 2eneral,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei,
Serviciul 6amal
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu
privind condiiile, re$ulile
i procedura de formare i
funcionare a $rupurilor
interdepartamentale
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul
pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,

&"
Serviciul
6amal
Proiect de modificare a
cadrului le$islativ primar
-n vederea stabilirii
modului, procedurii i
condiiilor de funcionare
a $rupurilor
interdepartamentale
Proiect de
modificare a
cadrului
le$islativ,
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul
pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul
6amal
4 *laborarea normelor
interdepartamentale
privind modul, procedura
i condiiile de funcionare
a $rupurilor
interdepartamentale
4orme
interdeparta+
mentale
elaborate i
aprobate
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul
6amal
5 ;r$ani!area cursurilor de
instruire pentru ofierii de
urmrire penal -n materie
de cooperare -n cadrul
$rupurilor
interdepartamentale
1. Plan de
instruire
elaborat i
aprobat
2. 4umr de
cursuri
or$ani!ate
3. 4umrul de
persoane
instruite
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
Academia
FStefan cel
'areG
,otal finan are domeniu "$:*4
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
&/
&4&6& Ameliorarea capacitilor
profesionale ale actorilor fa.ei
prejudiciare prin asigurarea
speciali.rii acestora
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Sistem de speciali!are a actorilor fa!ei preudiciare elaborat
3. )ursuri de speciali!are pentru actorii implicai -n fa!a preudiciar, desfurate
Anul 2%1&
Procuratura 2eneral,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei,
Serviciul 6amal
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea studiului
privind necesitatea
speciali!rii actorilor din
fa!a preudiciar
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul
6amal
;r$ani!area cursurilor de
speciali!are a actorilor
implicai -n fa!a
preudiciar
1. 4umrul
de cursuri
desfurate
2. 4umrul
de persoane
instruite
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul
pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul
6amal
,otal finan are domeniu $$"*8
,otal finan are direcia strategic &4 6;56*
Direcia strategic &5& =oderni.area sistemului de colectare a datelor statistice +i a celui de e(aluare a performanelor profesionale la ni(el indi(idual +i instituional
&&
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
&5&"& Asigurarea 0nregistrrii
electronice +i e>aminarea
oportunitii distri'uirii
electronice a sesi.rilor cu
pri(ire la comiterea
infraciunilor
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. Sistemul electronic de eviden a infraciunilor elaborat i implementat
Anul 2%1"
Procuratura 2eneral,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei,
Serviciul 6amal
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermen-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea sistemului
informaional automati!at
de eviden a infraciunilor
F3e$istrul informaiilor
criminalistice i
criminolo$iceG
Sistem elaborat
i aplicat
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul
pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul
6amal

*laborarea cadrului
normativ care s asi$ure
-nre$istrarea electronic a
infraciunilor
1. Proiect de
modificare a
cadrului
normativ,
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
2. 'ecanismul
eficient de
acces,
implementat
3. 4umrul
personalului
instruit
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul
6amal
4 *fectuarea unui studiu
privind oportunitatea
1. Studiu
efectuat i
Procuratura
2eneral,
&=
distribuirii electronice a
sesi!rilor cu privire la
sv-r irea de infraciuni,
lu-nd -n considerare
practica altor state i, dup
ca!, formularea unor
propuneri de modificare a
cadrului normativ
recomandri
formulate
2. 8up ca!,
proiecte de acte
normative
elaborate i
remise spre
examinare
2uvernului
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul
6amal
5 Anali!a implementrii
noului sistem
informaional i elaborarea
propunerilor de
perfecionare a acestuia
1.'onitori!are
desfurat
2. 3aport de
monitori!are
-ntocmit i
difu!at
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul
6amal
,otal finan are domeniu "8:$*8
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
&5&& 9e(i.uirea +i
uniformi.area modalitii de
colectare +i anali. a datelor
statistice ce in de justiia
penal +i asigurarea inter-
operaionali.rii 'a.elor de
date
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Procesul de colectare i anali! a datelor statistice ce in de ustiia penal, modificat i uniformi!at Anul 2%1"
)entrul de @elecomunicaii
Speciale,
Procuratura 2eneral,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei,
Serviciul 6amal,
Serviciul de #nformaii i
Securitate,
<iroul 4aional de Statistic,
'inisterul (ustiiei,
)urtea Suprem de (ustiie
&?
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu
privind colectarea i
anali!a datelor statistice ce
in de ustiia penal i
problemele existente -n
acest domeniu
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul
6amal,
Serviciul de
#nformaii i
Securitate,
<iroul
4aional de
Statistic,
'inisterul
(ustiiei,
)urtea
Suprem de
(ustiie
*laborarea unui
re$ulament privind modul
unitar de prelucrare i
anali! a datelor statistice
ce in de ustiia penal
3e$ulament
elaborat i
aprobat
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
Procuratura
2eneral,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul
6amal,
<iroul
4aional de
Statistic,
&1
'inisterul
(ustiiei,
)urtea
Suprem de
(ustiie
4 'onitori!area
implementrii modului
unitar de prelucrare i
anali! a datelor statistice
ce in de ustiia penal
1. Plan de
implementare
elaborat
2. 'onitori!are
desfurat
3. 3aport de
monitori!are
-ntocmit i
difu!at
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
Procuratura
2eneral,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul
6amal,
<iroul
4aional de
Statistic,
'inisterul
(ustiiei,
)urtea
Suprem de
(ustiie
,otal finan are domeniu ";*!
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
&5&4& =odificarea indicatorilor
de performan a organelor
implicate 0n 0nfptuirea justiiei
penale +i cola'oratorilor
acestora 0n (ederea asigurrii
respectrii drepturilor omului
1. Sistem nou de indicatori de performan la nivel individual i instituional, elaborat i testat
2. Sistemul nou de indicatori de performan a instituiilor din sectorul ustiiei, corelat i unitar, elaborat,
testat i aplicat la nivel individual i instituional Anul 2%1"
Procuratura 2eneral,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei,
Serviciul 6amal
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" Anali!a sistemului
indicatorilor de
performan a or$anelor
Anali!
efectuat i
recomandri
Procuratura
2eneral,
'inisterul
=%
implicate -n -nfptuirea
ustiiei penale i a
colaboratorilor acestora
formulate Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul
6amal
#nstituirea i
implementarea unui nou
sistem unitar de indicatori
de performan pentru
toate instituiile implicate
-n procesul penal
Sistemul unitar
de indicatori
instituit i
implementat
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul
6amal
,otal finan are domeniu :*5
,otal finan are direcia strategic &5 ";55*"
Direcia strategic &6& Umani.area politicii penale +i consolidarea mecanismului de asigurare a drepturilor (ictimelor
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
&6&"& Li'erali.area politicilor
penale prin utili.area sanciu-
nilor +i msurilor pre(enti(e
necustodiale pentru anumite
categorii de persoane +i anumite
infraciuni
1. Studiu cu privire la pedepsele penale aplicate elaborat
2. )odul penal, )odul de procedur penal i alte acte normative modificate conform recomandrilor, iar
modificrile adoptate
Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
Procuratura 2eneral
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *valuarea aplicabilitii
msurilor preventive
neprivative de libertate
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral
=1
*valuarea eficienei
aplicrii i executrii
pedepselor penale
privative i neprivative de
libertate
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei
4 *laborarea proiectului
de modificare a )odului
de procedur penal
nr. 122+06 din 1" martie
2%%3, a )odului de
executare nr. ""3+06 din
2" decembrie 2%%", a
)odului penal nr. 1?/+06
din 1? aprilie 2%%2 i a
altor acte normative
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei
5 'onitori!area implemen+
trii modificrilor ce in de
liberali!area politicilor
penale prin utili!area
sanciunilor i msurilor
preventive necustodiale
pentru anumite cate$orii
de persoane i anumite
infraciuni
1. Plan de
implementare
elaborat i
aprobat
2. 'onitori!are
desfurat
3. 3apoarte de
monitori!are
-ntocmite i
diseminate
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral
,otal finan are domeniu ;;*8
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
&6&& Crearea condiiilor pentru
aplicarea mai larg a
procedurilor simplificate* inclusi(
a metodelor de soluionare
alternati( a cau.elor
1. Studiu cu privire la aplicarea procedurilor simplificate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. 'ecanismele de aplicare a procedurilor simplificate, implementate
". 'etodele de soluionare alternativ a cau!elor, aplicate
Anul 2%1"
'inisterul (ustiiei,
Procuratura 2eneral
Nr&
d1o
Denumirea ac iunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea unui studiu
privind eficiena aplicrii
procedurilor simplificate
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral
=2
*laborarea proiectului de
modificare a le$islaiei
procesual penale -n vederea
instituirii obli$ativitii de a
aplica proceduri simplificate,
inclusiv deferirea cau!elor
de pe rolul instan elor
udectore ti mediatorilor -n
ca!ul -n care -mpcarea are
drept re!ultat -ncetarea
urmririi penale, cu
asi$urarea respectrii
drepturilor victimei
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral
4 'odificarea mecanismului
medierii $arantate de stat -n
vederea sporirii funciona+
litii acestuia
Proiect de act
normativ
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu 5*:
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
&6&4& Consolidarea mecanismului
de asigurare a drepturilor
(ictimelor infraciunilor
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. 'ecanismele de asi$urare a drepturilor victimelor, implementate Anul 2%1&
Procuratura 2eneral,
#nstitutul 4aional al
(ustiiei,
Aniunea Avocailor,
'inisterul 'uncii, Proteciei
Sociale i 5amiliei,
'inisterul 5inanelor,
'inisterul (ustiiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu
privind mecanismul existent
de asi$urare a drepturilor
victimelor infraciunilor, de
protecie i reabilitare a
acestora
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral
*laborarea proiectului
de modificare a )odului
de procedur penal
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
=3
nr. 122+06 din 1" martie
2%%3, a )odului penal
nr. 1?/+06 din 1? aprilie
2%%2 i a .e$ii nr. 1%/+06#
din 1& mai 2%%? cu privire
la protecia martorilor i
altor participani la
procesul penal
2uvernului 2eneral
4 *laborarea pro$ramelor de
informare a victimelor
infraciunilor cu privire la
drepturile lor
Pro$rame de
informare a
victimelor
infraciunilor,
elaborate
'inisterul
'uncii,
Proteciei
Sociale i
5amiliei,
autoritile
administraiei
publice locale
5 3evi!uirea codurilor
deontolo$ice ale lucrtorilor
or$anelor implicate -n
-nfptuirea ustiiei penale -n
vederea instituirii obli$aiei
de a adopta comportamente
adecvate strilor psi,oemo+
ionale ale victimei
infraciunii
)oduri
deontolo$ice
revi!uite i
aprobate
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
Serviciul
6amal,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei
6 *xaminarea oportunitii
utili!rii miloacelor te,nice
moderne, precum aparate
video, audio, telefonice etc.,
-n procesul de audiere a
martorilor
1. Studiu
efectuat i
recomandri
formulate
2. 8up ca!,
proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
,otal finan are domeniu $!8*"
,otal finan are direcia strategic &6 85;*$
,otal finan are pilonul II $5;8*
="
PIL%NUL III& Accesul la justiie +i e>ecutarea /otr0rilor judectore+ti
%'iecti( specific) Ameliorarea cadrului instituional +i a proceselor care asigur accesul efecti( la justiie) asistena juridic efecti(*
e>aminarea cau.elor +i e>ecutarea /otr0rilor judectore+ti 0n termene re.ona'ile* moderni.area statutului unor profesii juridice cone>e sistemului justiiei
! Direcia strategic 4&"& Bortificarea sistemului de acordare a asistenei juridice garantate de stat
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
4&"&"& Consolidarea capacitii
de organi.are +i administrare a
sistemului asistenei juridice
garantate de stat
1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
2. Aparatul administrativ al )onsiliului 4aional pentru Asistena (uridic 2arantat de Stat, creat
3. Personalul oficiilor teritoriale asi$urat proporional cu necesitile sistemului
Anul 2%1"
'inisterul (ustiiei,
'inisterul 5inanelor,
)onsiliul 4aional pentru
Asistena (uridic 2arantat
de Stat,
oficiile teritoriale ale
)onsiliului 4aional pentru
Asistena (uridic 2arantat
de Stat
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea proiectului
de modificare a .e$ii
nr. 11?+06# din 2& iulie
2%%= privind asistena
uridic $arantat de stat -n
vederea crerii aparatului
administrativ al )onsiliului
4aional pentru Asistena
(uridic 2arantat de Stat i
a oficiilor teritoriale ale
1. 2rup de lucru
creat
2. Studiu
efectuat i
recomandri
formulate
3. Proiect de
le$e elaborat i
remis spre
examinare
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
5inanelor,
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
2arantat de
=/
acestuia 2uvernului
". Sc,ema de
-ncadrare a
personalului
aprobat
/. 4umrul de
personal an$aat
Stat
*fectuarea unui studiu
privind necesitile de
personal -n oficiile teritoriale
ale )onsiliului 4aional
pentru Asistena (uridic
2arantat de Stat i austarea
sc,emei de -ncadrare a
personalului -n funcie de
re!ultatele anali!ei, -n
contextul lr$irii
competenei )onsiliului

1. Anali!
efectuat i
recomandri
formulate
2. Sc,ema de
-ncadrare a
personalului
austat
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
5inanelor,
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
2arantat de
Stat
4 *laborarea proiectului de
modificare a unor acte
le$islative 9)odul de
procedur civil, .e$ea
privind asistena uridic
$arantat de stat, )odul
contravenional etc.:
1. 2rup de lucru
creat
2. Proiect de
le$e elaborat i
remis spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
5inanelor,
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
2arantat de
Stat
5 *laborarea mecanismului de
recuperare a c,eltuielilor
pentru asistena uridic
$arantat de stat
1. 2rup de lucru
creat
2. Proiect de
modificare a
cadrului
normativ
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
2arantat de
Stat
6 *laborarea mecanismului de
acces la ba!ele de date
pentru verificarea veniturilor
solicitanilor de asisten
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
4aional
=&
uridic $arantat de stat pentru
Asistena
(uridic
2arantat de
Stat,
'inisterul
@e,nolo$iei
#nformaiei i
)omunica+
iilor,
A$enia
3elaii
5unciare i
)adastru
$ 'onitori!area implementrii
normelor -n domeniul
asistenei uridice $arantate
de stat i, dup ca!, austarea
cadrului normativ i
instituional
1. 'onitori!are
desfurat
2. 3aport de
monitori!are
-ntocmit i
difu!at
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
2arantat de
Stat,
Aniunea
Avocailor
,otal finan are domeniu 8":*!
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
4&"&& Cm'untirea calitii +i a
accesi'ilitii ser(iciilor de
asisten juridic garantat de
stat 2cau.e penale +i nepenale3
1. 'ecanismul de asi$urare a calitii serviciilor de asisten uridic $arantat de stat, elaborat i
implementat
2. Studiul cu privire la necesitile financiare i modul de prestare a serviciilor de asisten uridic
$arantat de stat efectuat i recomandrile formulate
3. Sistemul mixt de acordare a asistenei uridice $arantate de stat prin intermediul avocailor publici i al
avocailor care acord asisten uridic $arantat de stat la cerere, implementat
". 3esursele financiare alocate pentru serviciile de asisten uridic $arantat de stat corespun!toare
necesitilor reale ale sistemului
/. #nstruirea avocailor publici i a altor avocai care acord la cerere asisten uridic $arantat de stat,
asi$urat
Anul 2%1"
)onsiliul 4aional pentru
Asistena (uridic 2arantat
de Stat,
oficiile teritoriale ale
)onsiliului 4aional pentru
Asistena (uridic 2arantat
de Stat,
Aniunea Avocailor
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
==
" 3evi!uirea criteriilor de
selectare a avocailor care
acord asisten uridic
calificat $arantat de stat i
asi$urarea transparenei
procesului de selectare a
avocailor
Proiectul de
modificare a
3e$ulamentului
cu privire la
concursul de
selectare a
avocailor
pentru acordarea
asistenei
uridice
calificate
$arantate de
stat, elaborat i
aprobat
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
2arantat de
Stat,
Aniunea
Avocailor
*laborarea mecanismului de
monitori!are a calitii
asistenei uridice $arantate
de stat
'etodolo$ie
elaborat i
aprobat
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
2arantat de
Stat,
Aniunea
Avocailor
4 'onitori!area calitii
asistenei uridice $arantate
de stat
1. 'onitori!are
desfurat
2. 3apoarte
anuale de
evaluare
-ntocmite i
difu!ate
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
2arantat de
Stat,
Aniunea
Avocailor
5 )rearea birourilor de avocai
publici -n localitile de
reedin a oficiilor
teritoriale ale )onsiliului
4aional pentru Asistena
(uridic 2arantat de Stat
1. 4umrul de
birouri create i
dotate
2. 4umrul
maorat de
avocai publici
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
2arantat de
Stat,
Aniunea
=?
Avocailor
6 #nstruirea i asistena
metodic continu a
persoanelor autori!ate s
acorde asisten uridic
$arantat de stat
1. 4umrul de
cursuri
desfurate
2. 4umrul de
persoane
instruite
3. 2,iduri
metodolo$ice
distribuite
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
2arantat de
Stat,
Aniunea
Avocailor,
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
$ *laborarea metodolo$iei de
planificare a c,eltuielilor
pentru serviciile de asisten
uridic $arantat de stat
'etodolo$ie
elaborat
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
2arantat de
Stat,
'inisterul
5inanelor,
Aniunea
Avocailor
8 *fectuarea unui studiu
privind noile metode de
acordare a asistenei uridice
calificate $arantate de stat i,
-n funcie de re!ultatele
studiului, implementarea
unui proiect+pilot
1. Studiu
efectuat i
recomandri
formulate
2. 8up ca!,
proiectul+pilot
implementat
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
2arantat de
Stat,
'inisterul
(ustiiei
: *laborarea criteriilor
9standardelor: de stabilire a
complexitii cau!elor
contravenionale, civile sau
de contencios administrativ,
din punctul de vedere al
dreptului material sau al
celui procesual, pentru care
se ofer asisten uridic
1. 2rup de lucru
creat
2. )riterii
9standarde:
elaborate i
aprobate
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
2arantat de
Stat,
Aniunea
Avocailor
=1
calificat $arantat de stat
persoanelor care nu dispun
de miloace pentru plata
acestor servicii
,otal finan are domeniu "$:*4
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
4&"&4& Promo(area culturii
juridice +i a accesului la
informaia cu caracter juridic<
reducerea ni/ilismului juridic
1. )ampanii de educaie uridic desfurate, inclusiv prin implicarea ;42+urilor -n cadrul unor
parteneriate public+private
2. Sistemul asistenei uridice primare prin intermediul unei reele funcionale de parauriti la nivelul
comunitilor rurale, care include i reeaua de asisteni sociali, creat i funcional
3. 'ecanismele de asisten uridic primar pentru unele cate$orii de persoane vulnerabile, la nivel urban,
testate
Anul 2%1&
)onsiliul 4aional pentru
Asistena (uridic 2arantat
de Stat,
'inisterul (ustiiei,
'inisterul 'uncii, Proteciei
Sociale i 5amiliei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" @estarea sistemului de
asisten uridic primar
acordat de parauritii
comunitari
1. @estare
desfurat
2. 3aport de
evaluare
-ntocmit,
recomandri
formulate
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
2arantat de
Stat,
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
'uncii,
Proteciei
Sociale i
5amiliei
*fectuarea unui studiu
privind mecanismul de
acordare a asistenei uridice
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
)onsiliul
4aional
pentru
?%
primare de ctre asociaiile
obteti
Asistena
(uridic
2arantat de
Stat
4 )rearea mecanismului de
acordare a asistenei uridice
primare de ctre asociaiile
obteti
Proiect de
modificare a
cadrului
normativ,
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
2arantat de
Stat,
'inisterul
(ustiiei
5 'onitori!area asistenei
uridice primare acordate de
asociaiile obteti
1. 'onitori!are
desfurat
2. 3aport de
monitori!are
-ntocmit i
difu!at
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
2arantat de
Stat,
'inisterul
(ustiiei
6 #nstituionali!area sistemului
de asisten uridic primar
pentru localitile rurale i
urbane
1. 4umrul de
beneficiari de
asisten
uridic primar
2. 4umrul
prestatorilor de
servicii de
asisten uridic
primar
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
2arantat de
Stat,
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
'uncii,
Proteciei
Sociale i
5amiliei
$ *fectuarea studiului privind
necesitatea unor noi metode
de asisten uridic primar
Studiu efectuat i
recomandri
formulate
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
?1
2arantat de
Stat,
'inisterul
(ustiiei
8 #mplementarea noilor
metode de asisten uridic
primar prin proiecte+pilot
1. Iona de
implementare a
proiectului+pilot
identificat
2. Proiecte+pilot
elaborate i
implementate
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
2arantat de
Stat
: 8esfurarea campaniilor de
informare a publicului cu
privire la asistena uridic
$arantat de stat
1. 4umrul de
emisiuni radio i
@6 difu!ate
2. 4umrul de
materiale
publicate -n
presa scris
3. 4umrul de
$,iduri
distribuite
beneficiarilor
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
2arantat de
Stat,
'inisterul
(ustiiei,
Aniunea
Avocailor,
)ompania
F@eleradio+
'oldovaG
,otal finan are domeniu 564*"
,otal finan are direcia strategic 4&" ;5!;*6
! Direcia strategic 4&& Consolidarea capacitilor instituionale +i de.(oltarea profesional a repre.entanilor profesiilor cone>e sistemului justiiei 2a(ocat*
notar* mediator* e>ecutor judectoresc* e>pert judiciar* administrator al procedurii de insol(a'ilitate* traductor1interpret3
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
4&&"& Cncurajarea de.(oltrii
capacitilor repre.entanilor
profesiilor cone>e sistemului
justiiei la ni(el de uniuni
profesionale* cu un accent special
pe capacitile de management
1. Studiu cu privire la funcionarea profesiilor conexe sistemului usti iei elaborat, recomandrile formulate
2. Proiectul de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. #ncluderea repre!entanilor profesiilor conexe sistemului ustiiei -n procesele le$ate de reforma
sectorului ustiiei
Anul 2%1"
'inisterul (ustiiei,
or$anele de autoadministrare
ale profesiilor conexe
sistemului usti iei,
'inisterul 5inanelor
Nr&
d1o Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
?2
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu
privind funcionarea
fiecreia dintre profesiile
conexe sistemului usti iei
1.Studii
efectuate i
recomandri
formulate
2. 4umrul de
discuii publice
desfurate
'inisterul
(ustiiei,
or$anele de
autoadminis+
trare ale
profesiilor
conexe
sistemului
usti iei
*laborarea proiectului de
modificare a .e$ii nr.113
din 1= iunie 2%1% privind
executorii udectoreti
i a )odului de executare
nr. ""3+06 din
2" decembrie 2%%"
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
Aniunea
4aional a
*xecutorilor
(udectoreti
4 *laborarea proiectului
de modificare a .e$ii
nr. 2&"+06# din
11 decembrie 2%%? privind
autori!area i plata
interpreilor i traductorilor
antrenai de )onsiliul
Superior al 'a$istraturii, de
'inisterul (ustiiei, de
or$anele procuraturii, de
or$anele de urmrire penal,
de instanele udectoreti,
de notari, de avocai i de
executorii udectoreti
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei
5 *laborarea unei noi le$i cu
privire la notariat
1. 2rup de lucru
creat
2. Proiect de
le$e elaborat i
remis spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu ""5*5
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
?3
4&&& Ela'orarea standardelor de
calitate pentru ser(iciile prestate
de repre.entanii profesiilor
cone>e sistemului justiiei
1. Standarde de calitate elaborate i adoptate
2. 'ecanismele de asi$urare a calitii, elaborate i implementate Anul 2%1"
'inisterul (ustiiei,
or$anele de autoadministrare
ale profesiilor conexe
sistemului usti iei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea standardelor de
calitate pentru
actele>aciunile
repre!entanilor fiecrei
profesii conexe sistemului
ustiiei
1.2rupuri de
lucru create
2. Standarde
elaborate i
aprobate
;r$anele de
autoadminis+
trare ale
profesiilor
conexe
sistemului
usti iei,
'inisterul
(ustiiei
*laborarea cule$erilor de
modele de acte -ntocmite de
executorul udectoresc, de
avocat, de expertul udiciar,
de administratorul autori!at,
de notar, de mediator
)ule$eri de
modele de acte,
elaborate i
distribuite
;r$anele de
autoadminis+
trare ale
profesiilor
conexe
sistemului
usti iei,
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu 46*8
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
4&&4& *la'orarea unor
mecanisme integrate* clare +i
precise pri(ind sta'ilirea tarifelor
pentru ser(iciile prestate
1. Studiul cu privire la mecanismele actuale de stabilire a tarifelor elaborat, recomandrile formulate
2. 3ecomandrile i>sau actele normative privind determinarea tarifelor pentru serviciile prestate, elaborate
i adoptate
Anul 2%1"
'inisterul (ustiiei,
'inisterul 5inanelor,
'inisterul *conomiei,
or$anele de autoadministrare
ale profesiilor conexe
sistemului usti iei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu
privind mecanismele de
Studiu efectuat
i recomandri
'inisterul
(ustiiei,
?"
stabilire a tarifelor pentru
serviciile prestate de
repre!entanii fiecrei
profesii conexe sistemului
ustiiei
formulate or$anele de
autoadminis+
trare ale
profesiilor
conexe
sistemului
usti iei
*laborarea proiectelor de
acte normative privind
mecanismele de stabilire a
tarifelor pentru serviciile
prestate de repre!entanii
fiecrei profesii conexe
sistemului ustiiei
Proiecte de acte
normative
elaborate i
remise spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
or$anele de
autoadminis+
trare ale
profesiilor
conexe
sistemului
usti iei,
'inisterul
5inanelor,
'inisterul
*conomiei
,otal finan are domeniu ""5*
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
4&&5& Sta'ilirea unor criterii clare
+i transparente* 'a.ate pe merit*
de accedere 0n profesie
1. Studiu cu privire la accederea -n fiecare profesie elaborat, recomandrile formulate
2. Proiectul de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat Anul 2%1"
'inisterul (ustiiei,
or$anele de autoadministrare
ale profesiilor conexe
sistemului usti iei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu
privind criteriile de accedere
-n profesie
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
or$anele de
autoadminis+
trare ale
profesiilor
conexe
sistemului
usti iei
?/
*laborarea proiectelor de
acte normative -n vederea
stabilirii unor criterii clare,
transparente i ba!ate pe
merit de accedere -n profesie
Proiecte de acte
normative
elaborate i
remise spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
or$anele de
autoadminis+
trare ale
profesiilor
conexe
sistemului
usti iei
,otal finan are domeniu 5*:
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
4&&6& Asigurarea instruirii
iniiale +i continue a
repre.entanilor profesiilor
cone>e sistemului justiiei*
inclusi( a instruirii continue 0n
comun* cu e>tinderea rolului
Institutului Na ional al ?usti iei
1. Pro$ram de instruire iniial i continu elaborat i implementat 9pentru fiecare profesie:
2. )ursuri de instruire iniial i continu desfurate Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
#nstitutul 4aional al
(ustiiei,
or$anele de autoadministrare
ale profesiilor conexe
sistemului usti iei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea curriculei pentru
instruirea iniial i a
planului de -nv m-nt
pentru instruirea continu a
repre!entanilor profesiilor
conexe sistemului ustiiei
)urricula i
planul de
-nv m-nt
elaborate
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
or$anele de
autoadminis+
trare ale
profesiilor
conexe
sistemului
usti iei
8esfurarea cursurilor de
instruire iniial i continu
a repre!entanilor profesiilor
conexe sistemului ustiiei
1. 4umrul de
cursuri
or$ani!ate
2. 4umrul de
persoane
instruite
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
or$anele de
autoadminis+
trare ale
?&
profesiilor
conexe
sistemului
usti iei
,otal finan are domeniu :*5
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
4&&$& Promo(area +i
implementarea standardelor etice
0n e>ercitarea profesiilor cone>e
sistemului justiiei
Standarde>coduri etice pentru fiecare profesie elaborate, adoptate i implementate
Anul 2%1"
'inisterul (ustiiei,
or$anele de autoadministrare
ale profesiilor conexe
sistemului usti iei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu
privind standardele etice
prev!ute de codurile
deontolo$ice ale
repre!entanilor profesiilor
conexe sistemului ustiiei
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
or$anele de
autoadminis+
trare ale
profesiilor
conexe
sistemului
usti iei
*laborarea proiectelor de
coduri deontolo$ice noi sau
a proiectelor de modificare a
codurilor deontolo$ice
existente
Proiecte de acte
normative
elaborate i
aprobate
;r$anele de
autoadminis+
trare ale
profesiilor
conexe
sistemului
usti iei
,otal finan are domeniu :6*8
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
4&&8& Consolidarea sistemului de
asigurare de rspundere ci(il
1. Studiul comparativ cu privire la modelele de asi$urare de rspundere civil elaborat i recomandrile
formulate
2. Sistemul de asi$urare de rspundere civil implementat
3. 'ecanismul de monitori!are a sistemului de asi$urare de rspundere civil, instituit
Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
or$anele de autoadministrare
ale profesiilor conexe
sistemului usti iei
Nr&
d1o Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
?=
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu
referitor la sistemul de
asi$urare de rspundere
civil profesional
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
or$anele de
autoadminis+
trare ale
profesiilor
conexe
sistemului
usti iei
*laborarea proiectelor de
acte normative noi sau de
modificare a actelor
normative existente privind
sistemul de asi$urare de
rspundere civil
profesional
Proiecte de acte
normative
elaborate i
remise spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
or$anele de
autoadminis+
trare ale
profesiilor
conexe
sistemului
usti iei
4 #nstituirea unui mecanism de
monitori!are a sistemului de
asi$urare de rspundere
civil profesional
1. 'onitori!are
desfurat
2. 3apoarte de
monitori!are
-ntocmite i
diseminate
'inisterul
(ustiiei,
or$anele de
autoadminis+
trare ale
profesiilor
conexe
sistemului
usti iei
,otal finan are domeniu 5*:
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
4&&:& Bortificarea mecanismelor
de rspundere disciplinar
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2 Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. 'ecanisme de tra$ere la rspundere disciplinar funcionale pentru fiecare profesie conex sistemului
usti iei
Anul 2%1/
'inisterul (ustiiei,
or$anele de autoadministrare
ale profesiilor conexe
sistemului usti iei
Nr&
d1o
Denumirea ac iunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu
referitor la mecanismele de
Studiu efectuat
i recomandri
'inisterul
(ustiiei,
??
rspundere disciplinar
pentru fiecare profesie
conex sistemului ustiiei
formulate or$anele de
autoadminis+
trare ale
profesiilor
conexe
sistemului
usti iei
*laborarea proiectelor de
modificare a cadrului
normativ privind
mecanismele de rspundere
disciplinar pentru fiecare
profesie conex sistemului
ustiiei
Proiecte de acte
normative
elaborate i
remise spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
or$anele de
autoadminis+
trare ale
profesiilor
conexe
sistemului
usti iei
,otal finan are domeniu ""5*
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
4&&;& Sta'ilirea unui regim
unitar fiscal* de asigurri sociale
+i medicale pentru repre.entanii
profesiilor cone>e sistemului
justiiei
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. 3ecomandri metodolo$ice privind re$imul fiscal, de asi$urri sociale i medicale pentru repre!entanii
profesiilor conexe sistemului ustiiei, elaborate
Anul 2%13
'inisterul (ustiiei,
'inisterul 5inanelor,
'inisterul 'uncii, Proteciei
Sociale i 5amiliei,
'inisterul Sntii,
or$anele de autoadministrare
ale profesiilor conexe
sistemului usti iei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu
privind re$imul fiscal, de
asi$urri sociale i medicale
existent al repre!entanilor
profesiilor conexe
sistemului ustiiei
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
5inanelor,
'inisterul
'uncii,
Proteciei
Sociale i
5amiliei,
?1
'inisterul
Sntii,
or$anele de
autoadminis+
trare ale
profesiilor
conexe
sistemului
usti iei
*laborarea proiectului de
modificare a cadrului
le$islativ -n vederea
uniformi!rii re$imului
fiscal, de asi$urri sociale
i medicale
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
5inanelor,
'inisterul
'uncii,
Proteciei
Sociale i
5amiliei,
'inisterul
Sntii,
or$anele de
autoadminis+
trare ale
profesiilor
conexe
sistemului
usti iei
,otal finan are domeniu 5*8
,otal finan are direcia strategic 4& :!*;
Direcia strategic 4&4& E>ecutarea efecti( a /otr0rilor judectore+ti
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
4&4&"& E(aluarea impactului
cadrului normati( actual pri(ind
e>ecutarea /otr0rilor
judectore ti +i a mecanismului
de implementare a acestor
/otr0ri* inclusi( a /otr0rilor
CED%
1. *valuarea impactului derulat
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat Anul 2%12
'inisterul (ustiiei,
Aniunea 4aional a
*xecutorilor (udectoreti
1%
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" 'onitori!area impactului
re$lementrilor actuale -n
domeniul executrii
,otr-rilor udectoreti,
inclusiv a ,otr-rilor )*8;
1. 'onitori!are
desfurat
2. 3aport de
monitori!are
-ntocmit i
difu!at
'inisterul
(ustiiei,
Aniunea
4aional a
*xecutorilor
(udectoreti
*laborarea proiectului de
modificare a cadrului
normativ -n vederea
-nlturrii deficienelor -n
domeniul executrii
,otr-rilor udectoreti
Proiect de
modificare a
cadrului
normativ,
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
Aniunea
4aional a
*xecutorilor
(udectoreti
4 *laborarea re$ulamentului
privind executarea
,otr-rilor )urii *uropene
pentru 8repturile ;mului
Proiect de
re$ulament,
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
5inanelor,
Aniunea
4aional a
*xecutorilor
(udectoreti
,otal finan are domeniu "4*$
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
4&4&& Consolidarea instituional
+i funcional a noului sistem de
e>ecutori judectore+ti pri(a i
1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
2. ;r$anele de autoadministrare a executorilor udectoreti consolidate Anul 2%12
'inisterul (ustiiei,
Aniunea 4aional a
*xecutorilor (udectoreti
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu
privind activitatea )omisiei
de liceniere i a )ole$iului
disciplinar -n vederea
identificrii modalitilor de
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
Aniunea
4aional a
*xecutorilor
11
consolidare instituional i
funcional a acestor
institu ii
(udectoreti
*laborarea proiectului de
modificare a cadrului
normativ -n vederea
consolidrii instituionale i
funcionale a )omisiei de
liceniere i a )ole$iului
disciplinar
Proiect de
modificare a
cadrului
normativ,
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
Aniunea
4aional a
*xecutorilor
(udectoreti
,otal finan are domeniu 5*8
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
4&4&4& Cm'untirea sistemului
de management al informaiei +i
de comunicare prin asigurarea
accesului la 'a.ele de date
1. )adrul normativ pentru asi$urarea accesului la ba!ele de date, elaborat i adoptat
2. Accesul la ba!ele de date asi$urat Anul 2%12
'inisterul (ustiiei,
Aniunea 4aional a
*xecutorilor (udectoreti,
autoritile care $estionea!
ba!ele de date
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu -n
vederea stabilirii
deficienelor -n sistemul de
mana$ement al informaiei
i de comunicare, care au
impact asupra executrii
,otr-rilor udectoreti
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
Aniunea
4aional a
*xecutorilor
(udectoreti,
'inisterul
(ustiiei
*laborarea proiectului de
modificare a cadrului
normativ -n vederea
-nlturrii deficienelor din
sistemul de mana$ement al
informaiei i de comu+
nicare, inclusiv -n ceea ce
prive te accesul la ba!ele
de date
Proiect de
modificare a
cadrului
normativ,
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
Aniunea
4aional a
*xecutorilor
(udectoreti,
autoritile
care
$estionea!
ba!ele de date
,otal finan are domeniu 5*8
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
12
4&4&5& Asigurarea respectrii
termenelor re.ona'ile de
e>ecutare a /otr0rilor
judectore+ti
'ecanismul privind asi$urarea respectrii termenelor re!onabile de executare a ,otr-rilor udectoreti,
elaborat i adoptat Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
'inisterul 5inanelor,
Aniunea 4aional a
*xecutorilor (udectoreti
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" ;r$ani!area i desfurarea
cursurilor de instruire a
udectorilor i executorilor
udectoreti privind noul
mecanism de reparare a
preudiciului cau!at prin
-nclcarea dreptului la
udecarea -n termen
re!onabil a cau!ei sau a
dreptului la executarea -n
termen re!onabil a ,otr-rii
udectoreti
1. 4umrul de
cursuri
desfurate
2. 4umrul de
persoane
instruite
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
5inanelor,
Aniunea
4aional a
*xecutorilor
(udectoreti
'onitori!area implementrii
.e$ii nr. ?= din 21 aprilie
2%11 privind repararea de
ctre stat a preudiciului
cau!at prin -nclcarea
dreptului la udecarea -n
termen re!onabil a cau!ei
sau a dreptului la executarea
-n termen re!onabil a
,otr-rii udectoreti
1. 'onitori!are
desfurat
2. 3aport de
monitori!are
-ntocmit i
diseminat
'inisterul
(ustiiei,
Aniunea
4aional a
*xecutorilor
(udectoreti,
'inisterul
5inanelor
,otal finan are domeniu 6;*8
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
4&4&6& Cm'untirea
mecanismului de recunoa+tere +i
e>ecutare a /otr0rilor emise de
instanele judectore+ti strine
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. 'ecanismul de recunoatere i executare a ,otr-rilor emise de instanele udectoreti strine,
-mbuntit
Anul 2%1"
'inisterul (ustiiei,
Aniunea 4aional a
*xecutorilor (udectoreti
Nr&
d1o Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
13
" *fectuarea unui studiu
referitor la eficiena
mecanismului existent de
recunoatere i executare a
,otr-rilor emise de
instanele udectoreti
strine
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
Aniunea
4aional a
*xecutorilor
(udectoreti,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
*laborarea proiectului de
modificare a cadrului
le$islativ privind
mecanismul de recunoatere
i executare a ,otr-rilor
emise de instanele
udectoreti strine
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
Aniunea
4aional a
*xecutorilor
(udectoreti,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
4 ;r$ani!area cursurilor de
instruire a udectorilor i
executorilor udectoreti
av-nd ca tematic
recunoaterea i executarea
,otr-rilor emise de
instanele udectoreti
strine
1. Plan de
instruire
elaborat
2. 4umrul de
cursuri
or$ani!ate
3. 4umrul de
udectori i
executori
udectoreti
instruii
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
Aniunea
4aional a
*xecutorilor
(udectoreti
,otal finan are domeniu 58*!
,otal finan are direcia strategic 4&4 "4$4*6
,otal finan are pilonul III ""6;4*;
PIL%NUL I7& Integritatea actorilor sectorului justiiei
%'iecti( specific) Promo(area +i implementarea principiului toleranei .ero pentru manifestrile de corupie 0n sectorul justiiei
Direcia strategic 5&"& Lupta eficient cu corupia din sectorul justiiei
1"
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
5&"&"& 9idicarea su'stanial a
salariilor actorilor din sectorul
justiiei +i simplificarea criteriilor
de calculare a salariilor
1. Proiectul de modificare a cadrului normativ privind remunerarea actorilor din sectorul ustiiei, elaborat
i adoptat
2. )reterea substanial a salariilor actorilor din sectorul ustiiei
Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
'inisterul 5inanelor,
'inisterul 'uncii, Proteciei
Sociale i 5amiliei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" 'odificarea cadrului
normativ -n vederea
simplificrii modului de
calculare a salariului i
reevalurii $araniilor
sociale ale actorilor din
sectorul ustiiei
Proiect de
modificare a
cadrului
normativ,
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
5inanelor,
'inisterul
'uncii,
Proteciei
Sociale i
5amiliei
)reterea $radual a
salariilor actorilor din
sectorul ustiiei
Procentul de
cre tere a
salariilor
actorilor din
sectorul ustiiei
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
'uncii,
Proteciei
Sociale i
5amiliei
,otal finan are domeniu """!$;:*$
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
5&"&& Bortificarea mecanismului
de (erificare a declaraiilor cu
pri(ire la (enituri +i proprietate*
declaraiilor de interese
personale* controlul respectrii
pre(ederilor legale pri(ind
conflictul de interese +i regimul
de incompati'iliti umpus
persoanelor care e>ercit o
funcie de demnitate pu'lic*
judectorilor* procurorilor*
funcionarilor pu'lici +i
persoanelor cu funcii de
1. Proiect de modificare a cadrului normativ privind declararea veniturilor, proprietilor i a intereselor
personale, elaborat i adoptat
2. Sporirea capacitilor autoritilor responsabile de verificarea declaraiilor cu privire la venituri i
proprietate, declaraiilor de interese personale i a re$imului de incompatibiliti
3. Sporirea -ncrederii cet enilor -n autoritile responsabile de verificarea declaraiilor cu privire la
venituri i proprietate i a declaraiilor de interese personale
Anul 2%1"
'inisterul (ustiiei,
)omisia 4aional de
#nte$ritate,
'inisterul 5inanelor,
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
)onsiliul Superior al
Procurorilor
1/
conducere
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea proiectului de
le$e cu privire la )omisia
4aional de #nte$ritate i a
proiectului de modificare a
unor acte le$islative care
re$lementea! mecanismul
de verificare a declaraiilor
cu privire la venituri i
proprietate i a declara iilor
de interese personale,
mecanismul de soluionare a
conflictelor de interese i
controlul respectrii
re$imului de
incompatibiliti impus
persoanelor cu funcii de
demnitate public,
udectorilor, procurorilor,
funcionarilor publici i
persoanelor cu funcii de
conducere
Proiecte de le$e
elaborate i
adoptate
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
5inanelor,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei
4umirea membrilor
)omisiei 4aionale de
#nte$ritate i selectarea
personalului acesteia
'embrii numii
i personalul
selectat
Parlamentul,
)omisia
4aional de
#nte$ritate
4 8esemnarea persoanelor
responsabile de colectarea
declaraiilor cu privire la
venituri i proprietate i a
declaraiilor de interese
personale -n cadrul
autoritilor publice centrale
i locale
4umrul
persoanelor
desemnate
responsabile de
colectarea
declaraiilor cu
privire la
venituri i
proprietate i
Autoritile
publice
centrale i
locale
1&
a declaraiilor
de interese
personale
5 )rearea pa$inii 7eb a
)omisiei 4aionale de
#nte$ritate
Pa$ina 7eb
creat i
funcional
)omisia
4aional de
#nte$ritate
6 *laborarea i aprobarea
instruciunii privind modul
de completare a declaraiilor
cu privire la venituri i
proprietate i a declaraiilor
de interese personale
#nstruciune
elaborat i
aprobat
)omisia
4aional de
#nte$ritate
$ #nstruirea persoanelor
responsabile de colectarea
declaraiilor cu privire la
venituri i proprietate i a
declaraiilor de interese
personale
1. 4umrul de
cursuri
desfurate
2. 4umrul de
persoane
instruite
)omisia
4aional de
#nte$ritate,
Academia de
Administrare
Public
,otal finan are domeniu 6;*
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
5&"&4& 9e(i.uirea cadrului
legislati( 0n (ederea descurajrii
actelor de corupie +i sancionrii
mai se(ere a infraciunilor legate
de corupie din sectorul justiiei<
sporirea eficacitii constr0ngerii
judiciare
1. Proiect de modificare a cadrului normativ -n vederea sancionrii mai severe a actelor de corupie,
elaborat i adoptatD uniformi!area practicii udiciare
2. Sonda care atest scderea disponibilitii publicului de a comite acte de corupie
3. 4umrul persoanelor condamnate pentru acte de corupie
Anul 2%1/
'inisterul (ustiiei,
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei,
Procuratura 2eneral,
)urtea Suprem de (ustiie,
'inisterul Afacerilor #nterne
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea proiectului de
modificare a cadrului
normativ -n vederea
sancionrii mai severe a
actelor de corupie, inclusiv
lipsirea celor condamna i
pentru corup ie de dreptul
de a beneficia de $araniile
sociale aferente funciilor
Proiect de
modificare a
cadrului
normativ,
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
'uncii,
Proteciei
Sociale i
5amiliei,
)onsiliul
Superior al
1=
deinute 'a$istraturii,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei
8e!voltarea instituiei
confiscrii 9penale i civile:
bunurilor dob-ndite, inclusiv
-n ca!ul persoanelor $site
vinovate de sv-r irea
actelor de corupie
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)omisia
4aional de
#nte$ritate
4 ;r$ani!area trainin$urilor
pentru udectori i
procurori -n vederea
uniformi!rii practicii
udiciare privind
infraciunile de corupie
1. 4umrul de
trainin$uri
desfurate
2. 4umrul de
persoane
instruite
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
5 *fectuarea unui sonda
privind tolerana publicului
pentru actele de corupie din
sectorul ustiiei
Sonda efectuat 'inisterul
(ustiiei,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei
6 Anali!a i difu!area
informaiei cu privire la
dinamica ca!urilor de
condamnare pentru acte de
corupie -n sectorul ustiiei
1. Anali!
efectuat i
recomandri
formulate
2. #nformaie
difu!at
'inisterul
(ustiiei,
)urtea
Suprem de
(ustiie,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Procuratura
2eneral
$ *laborarea de $,iduri 2,iduri )urtea
1?
metodolo$ice privind
aplicarea le$islaiei -n
ca!urile de corupie
elaborate,
publicate i
distribuite
Suprem de
(ustiie,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Procuratura
2eneral
,otal finan are domeniu "":5*$
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
5&"&5& 9eglementarea clar a
comportamentului judectorilor*
procurorilor* ofierilor de
urmrire penal* a(ocailor +i
e>ecutorilor judectore+ti 0n
raport cu alte persoane 0n scopul
com'aterii actelor de corupie<
crearea unui mecanism de
asigurare a comportamentului
integru
1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
2. #nstituirea unui mecanism operaional de raportare a actelor de corupie -n cadrul institu iei Anul 2%1&
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
Procuratura 2eneral,
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
#nstitutul 4aional al
(ustiiei,
Academia F tefan cel
'areG,
Aniunea Avocailor,
'inisterul (ustiiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea cadrului
normativ care s
re$lemente!e interaciunea i
comunicarea udectorului
cu prile -n proces i cu
persoanele tere
Proiect de act
normativ,
elaborat i
remis spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
Aniunea
Avocailor,
Aniunea
4aional a
*xecutorilor
(udectoreti
)onsolidarea capacitilor 3ecomandri )onsiliul
11
de asi$urare a
comportamentului
anticorup ie prin elaborarea
unor recomandri
metodolo$ice
elaborate i
aprobate
Superior al
'a$istraturii,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul
pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
or$anele de
autoadminis+
trare
ale profesiilor
conexe
sistemului
usti iei
4 ;r$ani!area cursurilor de
instruire cu privire la
comportamentul anticorup ie
pentru repre!entan ii
sectorului ustiiei
1. 4umrul de
cursuri
desfurate
2. 4umrul de
persoane
instruite
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Academia
FHtefan cel
'areG,
or$anele de
autoadmi+
nistrare
ale profesiilor
conexe
sistemului
usti iei
5 Perfecionarea cadrului
le$islativ -n vederea
preci!rii marei de discreie
1. 2rup de lucru
creat
2. Proiecte de
'inisterul
(ustiiei,
)urtea
1%%
a repre!entan ilor sectorului
ustiiei i elaborarea unui
proiect de modificare a
cadrului normativ relevant
acte normative
elaborate i
remise spre
examinare
2uvernului
Suprem de
(ustiie,
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor,
or$anele de
autoadminis+
trare ale
profesiilor
conexe
sistemului
ustiiei
6 *laborarea proiectului de
le$e care s re$lemente!e
modul de aplicare
a testului de inte$ritate
repre!entan ilor sectorului
ustiiei
Proiect de act
normativ,
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor,
or$anele de
autoadminis+
trare ale
profesiilor
1%1
conexe
sistemului
ustiiei
$ 'onitori!area implementrii
prevederilor privind testul
de inte$ritate
1.'onitori!are
desfurat
2. 3aport de
monitori!are
-ntocmit i
difu!at
'inisterul
(ustiiei,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei
,otal finan are domeniu 55*6
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
5&"&6& Ela'orarea +i aplicarea
unor instrumente eficiente de
pre(enire a imi>tiunii 0n
acti(itatea de 0nfptuire a
justiiei* precum +i de pre(enire a
comportamentului corupional al
actorilor din sectorul justiiei
1. Studiul elaborat i recomandrile formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. #nstrumente de prevenire create i efectiv implementate
Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
Serviciul de #nformaii i
Securitate,
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
Procuratura 2eneral,
Serviciul 6amal
Nr&
d1o Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu
privind instrumentele de
prevenire a imixtiunii -n
activitatea de -nfptuire a
ustiiei i de prevenire a
comportamentului
corupional
Studiu efectuat i
recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei
*laborarea unui proiect de
modificare a cadrului
normativ -n vederea
stabilirii modului i a
procedurii de aplicare a
Proiect de
modificare a
cadrului
normativ,
elaborat i remis
'inisterul
(ustiiei,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
1%2
instrumentelor de prevenire
a imixtiunii -n activitatea de
-nfptuire a ustiiei i de
prevenire a
comportamentului
corupional
spre examinare
2uvernului
*conomice i
)orupiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
Procuratura
2eneral
4 Procurarea ec,ipamentului
necesar implementrii
instrumentelor de prevenire
a imixtiunii -n activitatea de
-nfptuire a ustiiei i de
prevenire a
comportamentului
corupional
*c,ipament
procurat i
instalat
Serviciul de
#nformaii i
Securitate,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
'inisterul
Afacerilor
#nterne
5 #mplementarea noilor
instrumente de prevenire a
imixtiunii -n activitatea de
-nfptuire a ustiiei i de
prevenire a comportamen+
tului corupional -n cadrul
unui proiect+pilot
1. Iona de
implementare a
proiectului
identificat
2. Proiect+pilot
elaborat i
implementat
Serviciul de
#nformaii i
Securitate,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
Procuratura
2eneral
6 #nformarea societii despre
implementarea noilor
instrumente de prevenire a
imixtiunii -n activitatea de
-nfptuire a ustiiei i de
prevenire a
comportamentului
4umrul
comunicatelor
de pres
publicate
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
'inisterul
Afacerilor
1%3
corupional #nterne,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
Procuratura
2eneral
$ 'odificarea cadrului
normativ -n vederea
instituirii obli$aiei de
testare cu poli$raf a
candidailor la funciile de
udector, procuror i ofier
de urmrire penal
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
'inisterul
Afacerilor
#nterne
8 Ac,i!iionarea aparatelor
poli$raf de detec ie a
comportamentului simulat
*c,ipament
procurat
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
Procuratura
2eneral,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
Serviciul
6amal
: ;r$ani!area cursurilor de
instruire a personalului
privind utili!area aparatului
poli$raf de detec ie a
comportamentului simulat
1. 4umrul de
cursuri
or$ani!ate
2. 4umrul de
persoane
instruite
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
Procuratura
2eneral,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
1%"
*conomice i
)orupiei,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
'inisterul
(ustiiei,
Serviciul
6amal,
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
Academia
FHtefan cel
'areG
; #nstituirea i aplicarea
mecanismului de testare cu
aparatul poli$raf
4umrul de
testri efectuate
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
Procuratura
2eneral,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
Serviciul
6amal
,otal finan are domeniu ""*!
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
5&"&$& Cm'untirea capacitilor
unitilor responsa'ile de
asigurarea securitii interne
1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
2. An$aaii unitilor responsabile de asi$urarea securitii interne instruii
3. #nformarea societii despre unitile responsabile de asi$urarea securitii interne
Anul 2%1& Procuratura 2eneral,
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
'inisterul (ustiiei
Nr& ,ermenul-limit de implementare Indicatori de Instituii Suma
1%/
d1o
Denumirea aciunii
re.ultat responsa'ile 2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" 'odificarea cadrului
normativ -n vederea
instituionali!rii i
or$ani!rii activitii
unitilor responsabile de
asi$urarea securitii
interne
Proiecte de acte
normative
elaborate i
remise spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei
#nstruirea membrilor
unitilor responsabile de
asi$urarea securitii
interne
1. 4umrul de
cursuri
or$ani!ate
2. 4umrul de
persoane
instruite
Procuratura
2eneral,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
'inisterul
(ustiiei
4 #nformarea societii
despre unitile
responsabile de asi$urarea
securitii interne
4umrul de
comunicate de
pres plasate pe
pa$inile 7eb ale
instituiilor
vi!ate
Procuratura
2eneral,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu 5:;*:
,otal finan are direcia strategic 5&" """5;;:*4
1%&
Direcia strategic 5&& Consolidarea mecanismelor de implementare a standardelor etice +i de conduit anticorupie la ni(elul tuturor instituiilor din sectorul justiiei
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
5&&"& Uniformi.area +i
detalierea standardelor etice
pentru toi actorii din sectorul
justiiei
Bmbuntirea i uniformi!area prevederilor con inute -n codurile etice Anul 2%1" 'inisterul (ustiiei,
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
Procuratura 2eneral,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
)ancelaria de Stat,
uniunile profesiilor conexe
sistemului ustiiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" 'odificarea sau, dup ca!,
elaborarea codurilor de
etic profesional pentru
toi repre!entan ii
sectorului ustiiei
)oduri de etic
modificate>
elaborate i
aprobate
'inisterul
(ustiiei,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
uniunile
profesiilor
conexe
sistemului
ustiiei
*laborarea unor -ndrumri
detaliate privind aplicarea
Bndrumrile
privind
'inisterul
(ustiiei,
1%=
codurilor de etic
profesional
aplicarea
codurilor de
etic
profesional,
elaborate i
distribuite
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
uniunile
profesiilor
conexe
sistemului
ustiiei
,otal finan are domeniu :$*5
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
5&&& Instruirea periodic a
actorilor din sectorul justiiei 0n
domeniul eticii profesionale
1. )ursuri or$ani!ate i desfurate
2. Actorii din sectorul ustiiei instruii -n domeniul eticii profesionale Anul 2%1&
#nstitutul 4aional al
(ustiiei,
Academia FHtefan cel 'areG
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea curriculei -n
domeniul eticii
profesionale pentru
repre!entan ii sectorului
ustiiei
)urricula
elaborat i
aprobat
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
Academia
FHtefan cel
'areG
;r$ani!area i
desfurarea cursurilor
-n domeniul eticii
profesionale pentru
repre!entan ii sectorului
ustiiei
1. 4umrul de
cursuri
or$ani!ate
2. 4umrul de
persoane
instruite
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
Academia
FHtefan cel
'areG,
1%?
uniunile
profesiilor
conexe
sistemului
ustiiei
,otal finan are domeniu 65;*
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
5&&4& Cm'untirea
mecanismelor de respectare a
eticii profesionale +i sporirea
capacitilor organelor
responsa'ile de etica
profesional
1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
2. 4umrul i re!ultatele procedurilor disciplinare Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
)onsiliul Superior al
Procurorilor,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
uniunile profesiilor conexe
sistemului ustiiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" 'odificarea sau, dup ca!,
elaborarea cadrului
normativ necesar pentru
activitatea or$anelor
abilitate cu investi$area
abaterilor de la etica
profesional
Proiecte de acte
normative
elaborate i
remise spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
Procuratura
2eneral,
'inisterul
1%1
Afacerilor
#nterne,
uniunile
profesiilor
conexe
sistemului
ustiiei
;r$ani!area i
desfurarea cursurilor de
instruire a membrilor
or$anelor abilitate cu
investi$area abaterilor de
la etica profesional
1. 4umrul de
cursuri
or$ani!ate
2. 4umrul de
membri instruii
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
Academia
FHtefan cel
'areG,
uniunile
profesiilor
conexe
sistemului
ustiiei
4 'onitori!area noilor
mecanisme de investi$are
a abaterilor de la etica
profesional
1. 'onitori!are
desfurat
2. 3aport de
monitori!are
-ntocmit i
difu!at
3. 4umrul de
proceduri
disciplinare
iniiate i
re!ultatele
acestora
'inisterul
(ustiiei,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
uniunile
profesiilor
conexe
sistemului
ustiiei
,otal finan are domeniu 8;:*8
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
11%
5&&5& Campanii de sensi'ili.are
a opiniei pu'lice cu pri(ire la
etica profesional a actorilor
din sectorul justiiei
4umrul de campanii de sensibili!are desfurate
Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
)onsiliul Superior al
Procurorilor,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
uniunile profesiilor conexe
sistemului usti iei,
institu iile publice,
mass+media
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea conceptelor de
promovare a eticii
profesionale i de
sensibili!are a opiniei
publice cu privire la etica
profesional a repre!entan+
ilor sectorului usti iei
)oncepte
elaborate
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei
Publicarea de brouri cu
privire la etica profesional
a repre!entan ilor
sectorului ustiiei
1. 4umrul de
brouri
publicate
2. 4umrul de
brouri
distribuite
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
111
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei
4 3eali!area spoturilor
publicitare cu privire la
activitatea instituiilor din
sectorul ustiiei i
publicarea acestora pe
#nternet
1. 4umrul de
spoturi
publicitare
reali!ate i
publicate
2. 4umrul de
accesri ale
spoturilor
publicitare
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)urtea
Suprem de
(ustiie,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei
,otal finan are domeniu 8:!*:
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
5&&6. Implicarea societii 0n
procesul de supra(eg/ere
pri(ind respectarea eticii
profesionale de ctre actorii din
sectorul justiiei
1. 'ecanisme de implicare a membrilor societii civile -n procesul de suprave$,ere a eticii profesionale a
actorilor din sectorul ustiiei, elaborate i implementate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
Anul 2%1&
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
Procuratura 2eneral,
)urtea Suprem de (ustiie,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
uniunile profesiilor conexe
sistemului ustiiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea unui proiect de
act normativ privind
1. Proiect de act
normativ
'inisterul
(ustiiei,
112
implicarea repre!entanilor
societii civile -n procesul
de suprave$,ere a
le$islaiei cu privire la
etica profesional a
repre!entan ilor sectorului
ustiiei
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
2. 4umrul
repre!entanilor
societii civile
implica i
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
)omisia
4aional de
#nte$ritate
Bncuraarea societii civile
de a monitori!a activitatea
repre!entan ilor sectorului
ustiieiD participarea
societii civile la procesul
de monitori!are
1. 4umrul
acordurilor de
colaborare
semnate
2. 'onitori!are
desfurat
3. 3apoarte de
monitori!are
-ntocmite i
difu!ate
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul
pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
)omisia
4aional de
#nte$ritate
,otal finan are domeniu :6*5
,otal finan are direc ia strategic 5& 4!!*6
Direcia strategic 5&4& De.(oltarea unei culturi de intoleran fa de fenomenul corupiei prin intermediul organelor de autoadministrare
113
din cadrul sectorului justiiei
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
5&4&"& Desf+urarea instruirilor
periodice pri(ind com'aterea
corupiei pentru actorii din
sectorul justiiei
1. Planul de instruire elaborat
2. #nstruiri desfurate i numrul de persoane instruite Anul 2%1&
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei,
#nstitutul 4aional al
(ustiiei,
Academia FHtefan cel 'areG
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea planului de
instruire -n domeniul
combaterii corupiei pentru
repre!entan ii sectorului
ustiiei
Plan de instruire
elaborat i
aprobat
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
Academia
FHtefan cel
'areG
;r$ani!area i
desfurarea cursurilor de
instruire -n domeniul
combaterii corupiei pentru
repre!entan ii sectorului
ustiiei
1. 4umrul de
cursuri
or$ani!ate
2. 4umrul de
persoane
instruite
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
Academia
FHtefan cel
'areG
,otal finan are domeniu "6!*:
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
5&4&& Ela'orarea +i aplicarea
unor msuri de 0ncurajare a
actorilor din sectorul justiiei 0n
scopul promo(rii unui
comportament integru +i
de.(oltrii unei culturi de
intoleran fa de fenomenul
corupiei
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. 'suri de -ncuraare elaborate i aplicate
Anul 2%1&
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
)onsiliul Superior al
Procurorilor,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei
11"
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu
privind testarea benevol
cu aparatul poli$raf a
repre!entan ilor sectorului
ustiiei
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Procuratura
2eneral,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
'inisterul
Afacerilor
#nterne
*laborarea cadrului
normativ privind
procedura de testare
benevol cu aparatul
poli$raf a repre!entan ilor
sectorului ustiiei
)adrul normativ
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Procuratura
2eneral,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
'inisterul
Afacerilor
#nterne
4 *laborarea i aplicarea
unui mecanism de
-ncuraare a testrii
benevole cu aparatul
poli$raf i mediati!area
utili!rii acestuia
1. 'ecanism
elaborat i
aplicat
2. 4umrul de
comunicate de
pres difu!ate i
publicate pe
#nternet
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
11/
*conomice i
)orupiei
,otal finan are domeniu 5*8
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
5&4&4& Bortificarea sistemului
a(erti.orilor de integritate 2din
interiorul +i e>teriorul
sectorului3
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. 'ecanismul de funcionare a sistemului averti!orilor de inte$ritate, creat i implementat
Anul 2%1&
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
)urtea Suprem de (ustiie,
)onsiliul Superior al
Procurorilor,
Procuratura 2eneral,
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei,
'inisterul Afacerilor #nterne
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea proiectului de
modificare a cadrului
normativ -n vederea
re$lementrii instituiei
averti!orilor de inte$ritate
i proteciei acestora
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei
)rearea -n cadrul
instituiilor a unor
mecanisme prin care
averti!orii de inte$ritate s
semnale!e ile$alit ile
'ecanisme
interne create
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor,
Procuratura
2eneral,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
'inisterul
Afacerilor
11&
#nterne
4 ;r$ani!area i
desfurarea cursurilor cu
privire la instituia
averti!orilor de inte$ritate
pentru repre!entan ii
sectorului ustiiei
1. 4umrul de
cursuri
or$ani!ate
2. 4umrul de
persoane
instruite
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor,
Procuratura
2eneral,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
'inisterul
Afacerilor
#nterne
5 'ediati!area instituiei
averti!orilor de inte$ritate
4umrul de
comunicate de
pres difu!ate
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei
,otal finan are domeniu 5"*"
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
5&4&5& Pu'licarea +i mediati.area
/otr0rilor judectore+ti pri(ind
condamnarea actorilor din
sectorul justiiei pentru acte de
corupie
1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
2. Site creat i funcional
3. Hotr-rile udectoreti privind condamnarea actorilor din sectorul ustiiei pentru acte de corupie,
publicate i mediati!ate
Anul 2%1&
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
'inisterul (ustiiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu
privind oportunitatea
modificrii cadrului
normativ care vi!ea!
publicarea i mediati!area
1. Studiu
efectuat,
recomandri
formulate
2. Proiect de
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
'inisterul
(ustiiei
11=
,otr-rilor udectoreti
privind condamnarea
repre!entan ilor sectorului
ustiiei pentru acte de
corupie
le$e elaborat i
remis spre
examinare
2uvernului
Actuali!area i
optimi!area structurii i
coninutului pa$inilor 7eb
ale instanelor
udectoreti -n vederea
publicrii ,otr-rilor
udectoreti privind
condamnarea
repre!entan ilor sectorului
ustiiei pentru acte de
corupie
1. 4umrul
pa$inilor 7eb
actuali!ate i
optimi!ate
2. 4umrul
,otr-rilor
udectoreti
publicate
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
instanele
udectoreti
4 'ediati!area ,otr-rilor
udectoreti definitive
privind condamnarea
repre!entan ilor sectorului
ustiiei pentru acte de
corupie
4umrul de
comunicate de
pres difu!ate i
publicate pe
#nternet
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
instanele
udectoreti,
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral
,otal finan are domeniu :*5
,otal finan are direcia strategic 5&4 "$"6*!
,otal finan are pilonul I7 """:;"5*4
PIL%NUL 7& 9olul justiiei 0n de.(oltarea economic
%'iecti( specific) Implementarea unor msuri prin intermediul crora sectorul justiiei ar contri'ui la crearea unui mediu fa(ora'il
de.(oltrii dura'ile a economiei
Direcia strategic 6&"& Consolidarea sistemului de soluionare alternati( a disputelor
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
6&"&"& Preluarea e>aminrii 1. )ompetenele instanelor udectoreti economice preluate de ctre instanele de drept comun 'inisterul (ustiiei,
11?
cau.elor economice de ctre
instanele de drept comun*
inclusi( prin asigurarea
speciali.rii judectorilor pe
aceste categorii de cau.e
2. Planul de -nv m-nt pentru speciali!area -n domeniul examinrii cau!elor economice 9comerciale:,
elaborat
3. (udectorii instanelor de drept comun instruii
Anul 2%12 )onsiliul Superior al
'a$istraturii,
instanele udectoreti,
#nstitutul 4aional al (ustiiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea studiului
datelor statistice privindC
a: numrul de cereri
depuse -n cau!ele
economice -n instan ele de
pe ra!a sediului
9domiciliului: prilorD
b: numrul a$enilor
economici -nre$istrai -n
unitile administrativ+
teritoriale, care pot fi
implicai -n cau!ele
economice
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
<iroul
4aional de
Statistic
*laborarea proiectului de
modificare a .e$ii
nr. /1"+0### din & iulie
111/ privind or$ani!area
udectoreasc -n vederea
redistribuirii posturilor de
udectori ctre curile de
apel i udectorii
1. Proiect de
le$e elaborat i
remis spre
examinare
2uvernului
2. 4umrul de
udectori
redistribuii
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
4 *laborarea cadrului
normativ privind mutarea
sediului cole$iului civil al
)urii de Apel ),iinu la
adresa sediului fostei
)uri de Apel *conomice
Proiect de
modificare a
cadrului
normativ,
elaborat i
aprobat
'inisterul
(ustiiei,
)ancelaria de
Stat
5 *laborarea planului de
instruire -n domeniul
examinrii cau!elor
economice 9comerciale:
Plan de instruire
elaborat i
aprobat
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
)onsiliul
111
Superior al
'a$istraturii
6 ;r$ani!area cursurilor de
instruire a udectorilor -n
domeniul examinrii
cau!elor economice
9comerciale:
1. 4umrul de
cursuri
desfurate
2. 4umrul de
udectori
instruii
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
,otal finan are domeniu $48*;
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
6&"&& Ela'orarea principiilor
directoare pri(ind utili.area
mecanismelor alternati(e de
soluionare a disputelor 2penale*
ci(ile* comerciale3 +i de.(oltarea
instituiilor de mediere +i
ar'itraj 0n calitate de mijloace
alternati(e de soluionare a
litigiilor
1. Principiile directoare de utili!are a mecanismelor alternative de soluionare a disputelor, elaborate
2. Studiu elaborat i recomandri formulate referitoare la de!voltarea instituiilor de mediere i arbitra
3. Proiectul de modificare a cadrului normativ referitor la instituiile de mediere i arbitra, elaborat i
adoptat
". Planul de -nv m-nt pentru instruirea udectorilor, avocailor, mediatorilor i arbitrilor, elaborat i
implementat
Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
)onsiliul de 'ediere,
)amera de )omer i
#ndustrie,
Aniunea Avocailor,
#nstitutul 4aional al (ustiiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea unor studii
privind funcionarea
instituiei medierii -n
domenii specifice 9liti$ii
familiale, civile i
comerciale, de munc, de
contencios administrativ,
privind protecia
consumatorului: i
oportunitatea de!voltrii
unui sistem de mediere
comunitar i a instituiei
arbitraului
Studii elaborate
i recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
'uncii,
Proteciei
Sociale i
5amiliei,
'inisterul
*conomiei,
)onsiliul de
'ediere,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)amera de
12%
)omer i
#ndustrie
*laborarea proiectelor de
modificare a cadrului
normativ privind
func ionarea instituiei
medierii -n domenii
specifice 9liti$ii familiale,
civile i comerciale, de
munc, de contencios
administrativ, privind
protecia consumatorului:
Proiecte de
modificare a
cadrului
normativ,
elaborate i
remise spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul de
'ediere,
)amera de
)omer i
#ndustrie
4 5ormarea formatorilor -n
domeniul medierii i
arbitraului
1. #nstructori
recrutai>
instituii de
formare
selectate
2. 'etodolo$ie
de formare a
formatorilor
elaborat
3. 4umrul de
cursuri
or$ani!ate
". 4umrul de
formatori
instruii
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
5 *laborarea planului de
instruire -n domeniul
medierii 9arbitraului: a
udectorilor, avocailor,
mediatorilor, arbitrilor i
funcionarilor publici
responsabili de
repre!entarea propriei
instituii -n instana de
udecat i de soluionarea
cererilor i a petiiilor
cetenilor
Plan de instruire
elaborat
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
Academia de
Administrare
Public
6 8esfurarea cursurilor de
instruire -n domeniul
medierii 9arbitraului: a
1. 4umrul de
cursuri
desfurate
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
121
udectorilor, avocailor,
mediatorilor, arbitrilor i
funcionarilor publici
responsabili de
repre!entarea propriei
instituii -n instana de
udecat i de soluionarea
cererilor, petiiilor
cetenilor
2. 4umrul de
persoane
instruite
)onsiliul de
'ediere,
)amera de
)omer i
#ndustrie,
Aniunea
Avocailor,
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
)ancelaria de
Stat
$ *laborarea recomandrilor
metodice i a principiilor
directoare de aplicare a
mecanismelor alternative
de soluionare a disputelor
3ecomandri pe
domenii
specifice>
principii
directoare,
elaborate i
aprobate
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)onsiliul de
'ediere,
)amera de
)omer i
#ndustrie,
Aniunea
Avocailor,
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
)ancelaria de
Stat
,otal finan are domeniu 654*!
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
6&"&4& Promo(area 'eneficiilor
mecanismelor alternati(e de
soluionare a disputelor 0n
mediul de afaceri* 0n
comunitatea juridic* 0n mediul
academic +i 0n sistemul
judectoresc< derularea unor
campanii de informare +i
diseminare a informaiilor
pri(ind aceste mecanisme
1. )ampanii de informare a publicului privind beneficiile mecanismelor alternative de soluionare a
disputelor, desfurate
2. )ampanii de informare a actorilor din sectorul usti iei, desf urate
3. 'aterialele promoionale referitoare la mecanismele alternative de soluionare a disputelor, elaborate i
distribuite
". *venimente publice de mediati!are desfurate
Anul 2%1&
)onsiliul de 'ediere,
)amera de )omer i
#ndustrie,
#nstitutul 4aional al
(ustiiei,
'inisterul (ustiiei,
Aniunea Avocailor
Nr& ,ermenul-limit de implementare Indicatori de Instituii Suma
122
d1o
Denumirea aciunii
re.ultat responsa'ile 2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" )ampanii de informare a
publicului i a actorilor din
sectorul ustiiei privind
beneficiile utili!rii
mecanismelor alternative
de soluionare a disputelor
desf urate prin
intermediul mass+mediei
i pe #nternet
1. Pa$in 7eb
speciali!at,
creat
2. 4umrul de
emisiuni @6 i
radio, reali!ate
3. 4umrul de
conferine i
seminare
desc,ise,
desfurate
". 4umrul
articolelor
de pres
publicate
/. Spoturi video
i reclame
sociale plasate
)onsiliul de
'ediere,
)amera de
)omer i
#ndustrie,
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
'inisterul
(ustiiei,
Aniunea
Avocailor,
autoritile
administraiei
publice locale
3eali!area i difu!area
materialelor promoionale
referitoare la mecanismele
alternative de soluionare a
disputelor 9spoturi video,
publicaii, brouri, panouri
informative, $,iduri,
manuale, pliante etc.:
'ateriale
promoionale
elaborate i
difu!ate
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul de
'ediere,
)amera de
)omer i
#ndustrie,
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
Aniunea
Avocailor
,otal finan are domeniu 654*!
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
6&"&5& Instituirea10m'u-ntirea
mecanismelor de recunoa+tere
+i e>ecutare a /otr0rilor
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. 'ecanisme de recunoatere i executare a ,otr-rilor arbitrale strine, promovate i -mbuntite Anul 2%1"
'inisterul (ustiiei,
instanele udectoreti
123
ar'itrale strine
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea unui studiu
privind re$lementarea i
aplicarea mecanismelor de
recunoatere i executare a
,otr-rilor arbitrale strine
Studiul elaborat
i recomandrile
formulate
'inisterul
(ustiiei,
instanele
udectoreti,
)amera de
)omer i
#ndustrie,
Aniunea
4aional a
*xecutorilor
(udectoreti
'odificarea cadrului
normativ -n vederea
re$lementrii
mecanismelor de
recunoatere i executare a
,otr-rilor arbitrale strine
Proiect de
modificare a
cadrului
normativ,
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
instanele
udectoreti,
)amera de
)omer i
#ndustrie,
Aniunea
4aional a
*xecutorilor
(udectoreti
4 ;r$ani!area cursurilor de
instruire a udectorilor i
executorilor udectoreti
-n domeniul recunoaterii
i executrii ,otr-rilor
arbitrale strine
1. Plan de
instruire
elaborat i
aprobat
2. 4umrul de
cursuri
or$ani!ate
3. 4umrul de
udectori i
executori
udectoreti
instruii
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
Aniunea
4aional a
*xcutorilor
(udectoreti,
)amera de
)omer i
#ndustrie
,otal finan are domeniu 65*
,otal finan are direcia strategic 6&" :!;:*5
12"
Direcia strategic 6&& Cm'untirea procedurii de insol(a'ilitate
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
6&&"& Crearea cadrului
normati( necesar pentru
organi.area +i funcionarea
eficient a administratorilor
procedurii de insol(a'ilitate
Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat Anul 2%1" 'inisterul (ustiiei,
'inisterul *conomiei

Nr&
d1o
Denumirea ac iunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea proiectului de
le$e cu privire la
administratorii autori!ai
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
*conomiei
)rearea cadrului
instituional pentru
exercitarea profesiei de
administrator autori!at
Structuri pentru
desf urarea
activit ii de
administrator
autori!at, create
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
*conomiei
4 *laborarea proiectelor de
acte normative privind
admiterea -n profesia de
administrator autori!at i
suprave$,erea acestei
activiti
Proiecte de acte
normative
elaborate i
aprobate
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu !*!
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
6&&& Consolidarea statutului
administratorilor
insol(a'ilit ii 0n (ederea
asigurrii sta'ilitii profesiei*
cre+terea integritii +i a
profesionalismului acestora
1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
2. #nstruirea iniial i continu a administratorilor procedurii de insolvabilitate, desfurat Anul 2%1"
'inisterul *conomiei,
'inisterul (ustiiei,
#nstitutul 4aional al (ustiiei
Nr&
d1o Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
12/
" *laborarea planului de
instruire a administra+
torilor autori!ai
Planul de
instruire
elaborat
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
'inisterul
(ustiiei
;r$ani!area cursurilor de
instruire a administra+
torilor autori!a i
1. 4umrul de
cursuri
desfurate
2. 4umrul de
administratori
instruii
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
4 *laborarea manualului
administratorului autori!at
'anual elaborat
i distribuit
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
*conomiei
,otal finan are domeniu """:*"
,otal finan are direcia strategic 6& """:*"
Direcia strategic 6&4& =oderni.area sistemului de e(iden +i acces la informaia pri(ind agenii economici
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
6&4&"& =oderni.area sistemului
de e(iden electronic a
agenilor economici
1. Studiu efectuat i recomandri formulate
2. Sistemul de eviden electronic a a$enilor economici moderni!at Anul 2%1&
'inisterul *conomiei,
'inisterul (ustiiei,
)entrul de 2uvernare
*lectronic
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu
referitor la metodele de
moderni!are a sistemului
de eviden electronic a
a$enilor economici
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
)entrul de
2uvernare
*lectronic,
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
*conomiei,
12&
'inisterul
@e,nolo$iei
#nformaiei i
)omunicai+
ilor
'oderni!area sistemului
de eviden electronic a
a$enilor economici
Sistemul de
eviden
electronic
a a$enilor
economici
moderni!at
)entrul de
2uvernare
*lectronic,
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
*conomiei,
'inisterul
@e,nolo$iei
#nformaiei i
)omunicai+
ilor
,otal finan are domeniu 5*8
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
6&4&& Crearea unui registru
electronic unic de e(iden a
agenilor economici +i
organi.aiilor necomerciale
1. Studiu reali!at i recomandri formulate
2. 3e$istrul electronic unic creat i func ional Anul 2%1&
'inisterul *conomiei,
'inisterul (ustiiei,
)entrul de 2uvernare
*lectronic
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu
privind re$istrul unic al
a$enilor economici i
or$ani!aiilor necomerciale
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
*conomiei,
'inisterul
@e,nolo$iei
#nformaiei i
)omunicai+
ilor
)rearea re$istrului
electronic unic al a$enilor
3e$istrul
unic creat
'inisterul
(ustiiei,
12=
economici i or$ani!aiilor
necomerciale
'inisterul
*conomiei,
)entrul de
2uvernare
*lectronic,
'inisterul
@e,nolo$iei
#nformaiei i
)omunicai+
ilor
,otal finan are domeniu 5*8
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
6&4&4& Asigurarea accesului la
informaia din registrele
electronice de e(iden a
agenilor economici +i prestarea
ser(iciilor electronice de ctre
deintorii acestor registre
Sistemul de acces la informaia din re$istrele electronice de eviden a a$enilor economici modificat
Anul 2%1&
'inisterul *conomiei,
'inisterul (ustiiei,
)entrul de 2uvernare
*lectronic
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" 'odificarea cadrului
normativ -n vederea
extinderii volumului de
informaii din re$istrele
electronice de eviden a
a$enilor economici pentru
acces $ratuit
Proiect de
modificare a
cadrului
normativ,
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
@e,nolo$iei
#nformaiei i
)omunicai+
ilor
Bmbuntirea sistemului
electronic de furni!are a
informaiei $ratuite, c-t i a
celei contra plat, cu
privire la a$enii
economici
Sistemul
electronic
-mbuntit
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
*conomiei,
)entrul de
2uvernare
*lectronic,
'inisterul
@e,nolo$iei
#nformaiei i
)omunicai+
12?
ilor
,otal finan are domeniu !*!
,otal finan are direcia strategic 6&4 :6*4
,otal finan are pilonul 7 ;4!"*;
PIL%NUL 7I& 9espectarea drepturilor omului 0n sectorul justiiei
%'iecti( specific) Asigurarea respectrii efecti(e a drepturilor omului 0n practicile +i politicile juridice
Direcia strategic $&"& Consolidarea rolului Curii Constituionale
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
$&"&"& 9e(i.uirea componenei
+i a criteriilor de selectare a
judectorilor Cur ii
Constituionale
1. )riterii de selectare a udectorilor )urii )onstituionale, stabilite
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
)urtea )onstituional
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu al
cadrului normativ privind
activitatea, componena i
criteriile de selectare a
udectorilor )urii
)onstituionale
1. 2rup de lucru
creat
2. Studiu
efectuat i
recomandri
formulate
)urtea
)onstituio+
nal,
'inisterul
(ustiiei
*laborarea proiectului de Proiect de le$e 'inisterul
121
modificare a )onstituiei -n
partea ce ine de
componena i criteriile de
selectare a udectorilor
)ur ii )onstituionale
elaborat i remis
spre examinare
)urii
)onstituionale
(ustiiei,
)urtea
)onstituio+
nal
4 *laborarea proiectului de
le$e cu privire la )urtea
)onstituional i a
)odului urisdiciei
constituionale 9-n variant
nou:
Proiecte de le$e
elaborate i
remise spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)urtea
)onstituio+
nal
,otal finan are domeniu "8*$
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
$&"&& 9e(i.uirea procedurilor
de e>aminare a sesi.rilor
0naintate Cur ii Constitu ionale
1. Studiu efectuat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
)urtea )onstituional
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu al
cadrului normativ privind
activitatea )urii
)onstituionale, inclusiv a
procedurilor de examinare
a sesi!rilor -naintate
)ur ii
1.2rup de lucru
creat
2. Studiu
efectuat i
recomandri
formulate
)urtea
)onstituio+
nal,
'inisterul
(ustiiei
*laborarea proiectului de
le$e cu privire la )urtea
)onstituional i a
)odului urisdiciei
constituionale 9-n variant
nou:
Proiecte de le$e
elaborate i
remise spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)urtea
)onstituio+
nal
,otal finan are domeniu :8*!
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
$&"&4& 9e(i.uirea spectrului de
su'ieci cu drept de sesi.are a
1. Studiu efectuat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
)urtea )onstituional
13%
Curii Constituionale
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu al
cadrului normativ privind
activitatea )urii
)onstituionale, inclusiv
spectrul de subieci cu
drept de sesi!are a )urii
1.2rup de lucru
creat
2. Studiu
efectuat i
recomandri
formulate
)urtea
)onstituio+
nal,
'inisterul
(ustiiei
*laborarea proiectului de
le$e cu privire la )urtea
)onstituional i a
)odului urisdiciei
constituionale 9-n variant
nou:
Proiecte de le$e
elaborate i
remise spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)urtea
)onstituio+
nal
,otal finan are domeniu !*!
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
$&"&5& Consolidarea
capacitilor profesionale ale
cola'oratorilor Curii
Constituionale* care s asigure
o calitate 0nalt a (erificrii
actelor legislati(e
1. Planul de instruire elaborat
2. Personalul instruit Anul 2%1&
#nstitutul 4aional al
(ustiiei,
)urtea )onstituional
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" 'odificarea structurii
interne a )urii
)onstituionale
1. Anali!a
funciilor i a
structurii
institu iei
efectuat i
recomandrile
formulate
2. 4oua
structur a
)urii
)onstituionale
)urtea
)onstituio+
nal
131
aprobat
*laborarea planului de
instruire a personalului
)urii )onstituionale
Plan de instruire
elaborat
)urtea
)onstituio+
nal,
Academia de
Administrare
Public
4 #nstruirea personalului
)urii )onstituionale
1. 4umrul de
cursuri
desfurate
2. 4umrul de
persoane
instruite
)urtea
)onstituio+
nal,
Academia de
Administrare
Public
,otal finan are domeniu 4!*8
,otal finan are direcia strategic $&" 6:!*4
Direcia strategic $&& Consolidarea capacitilor Centrului pentru Drepturile %mului +i ale instituiei a(ocatului parlamentar
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
$&&"& 9eformarea instituional
a Centrului pentru Drepturile
%mului +i a instituiei a(ocatul
parlamentar< sc/im'area
modalitii de numire +i de
e(aluare a performanei
a(ocatului parlamentar
1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
2. )adrul instituional al )entrului pentru 8repturile ;mului, modificat
3. )riteriile de evaluare a performanei, elaborate i implementate
Anul 2%12
'inisterul (ustiiei,
)entrul pentru 8repturile
;mului
Nr&
d1o
Denumirea ac iunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu
privind optimi!area
activitii )entrului pentru
8repturile ;mului i a
mecanismului naional de
prevenire a torturii
1. 2rup de lucru
creat
2. Studiu
elaborat i
recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
)entrul pentru
8repturile
;mului
*laborarea proiectului de
le$e cu privire la instituia
avocatul parlamentar
9avocatul poporului:, -n
variant nou, i a
proiectului de modificare a
Proiecte de acte
normative,
elaborate i
remise spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)entrul pentru
8repturile
;mului
132
3e$ulamentului )entrului
pentru 8repturile ;mului
,otal finan are domeniu ""5*5
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
$&&& E(aluarea necesitilor
reale de finanare corespun-
.toare a instituiei a(ocatul
parlamentar
1. Anali! efectuat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. 'ecanismul adecvat de finanare a instituiei creat
Anul 2%1/
)entrul pentru 8repturile
;mului,
'inisterul 5inanelor
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu
privind activitatea
avocailor parlamentari i a
)entrului pentru 8repturile
;mului, inclusiv evaluarea
performanei acestora, -n
vederea determinrii
necesitilor de finanare
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
)entrul pentru
8repturile
;mului
*laborarea planului de
de!voltare instituional a
)entrului pentru 8repturile
;mului, inclusiv a
proiectului de modificare a
cadrului normativ privind
finanarea instituiei
Plan de
de!voltare
instituional
elaborat i
implementat
)entrul pentru
8repturile
;mului
,otal finan are domeniu 54*4
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
$&&4& Consolidarea a'ilitilor
+i competenelor de manage-
ment* de in(estigare* de
cercetare +i de anali. ale
personalului Centrului pentru
Drepturile %mului +i ale
instituiei a(ocatul parlamentar
1. 'ecanism de comunicare cu alte instituii creat
2. #nstruirea personalului reali!at Anul 2%1&
)entrul pentru 8repturile
;mului
Nr&
d1o
Denumirea ac iunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
133
" *laborarea curriculei
pentru instruirea iniial a
noilor an$aai i a
planului de instruire
continu a personalului
)entrului pentru
8repturile ;mului
9inclusiv al repre!entan+
elor acestuia:, care
implic de!voltarea
abilit ilor de identificare
i raportare a -nclcrilor
drepturilor omului
)urricula i
planul de
instruire
elaborate
)entrul pentru
8repturile
;mului,
Academia de
Administrare
Public,
#nstitutul
4a ional al
(usti iei
#nstruirea personalului
)entrului pentru
8repturile ;mului i al
repre!entan elor acestuia
pentru ridicarea nivelului
de calificare profesional
1. 4umrul de
cursuri
or$ani!ate
2. 4umrul de
persoane
instruite
)entrul pentru
8repturile
;mului,
Academia de
Administrare
Public,
#nstitutul
4a ional al
(usti iei
4 'odificarea pa$inii 7eb a
)entrului pentru
8repturile ;mului -n
vederea asi$urrii
caracterului interactiv al
acesteia
Pa$ina 7eb
modificat
)entrul pentru
8repturile
;mului
5 ;r$ani!area forumului
anual de discu ii -ntre
avocatul parlamentar i
$rupuri ale societii civile
care activea! -n domeniul
drepturilor omului
1. 5orum
or$ani!at anual
2. 4umrul de
participani i de
propuneri
formulate -n
cadrul
forumului
)entrul pentru
8repturile
;mului
,otal finan are domeniu 4*4
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
13"
$&&5& Consolidarea
capacitilor a(ocatului
parlamentar de protecie +i
promo(are a drepturilor
copilului
)apacitile avocatului parlamentar consolidate i austate la standardele din domeniul proteciei drepturilor
copilului Anul 2%1&
)entrul pentru 8repturile
;mului
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu
privind activitatea
avocatului parlamentar
pentru protec ia drepturilor
copilului, inclusiv
oportunitatea crerii
institu iei avocatul
copilului ca institu ie
separat
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
)entrul pentru
8repturile
;mului
)ursuri de instruire privind
drepturile copilului pentru
personalul )entrului
pentru 8repturile ;mului
1. 4umrul
de cursuri
desfurate
2. 4umrul de
personal instruit
)entrul pentru
8repturile
;mului
,otal finan are domeniu 455*6
,otal finan are direcia strategic $& 86*5
Direcia strategic $&4& Consolidarea sistemului de justiie pentru copii
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
$&4&"& Asigurarea speciali.rii
actorilor din sistemul justiiei 0n
lucrul cu copiii
1. Speciali!area udectorilor, procurorilor, avocailor, consilierilor de probaiune, inspectorilor pentru
minori, ofierilor de urmrire penal, personalului instituiilor -n custodia crora se afl minori i a
mediatorilor -n cau!ele cu implicarea copiilor martori, victime sau a celor -n conflict cu le$ea, asi$urat
2. )urricula de instruire elaborat i cursurile de instruire desfurate
3. Spaiile destinate audierii copiilor -n cadrul instanelor de udecat, procuraturilor, comisariatelor>seciilor
de poliie i birourilor de probaiune, alocate i amenaate
". )adrul le$al i procedurile privind copiii sub v-rsta rspunderii penale, elaborate, adoptate i
implementate
Anul 2%1&
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
'inisterul (ustiiei,
Procuratura 2eneral,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
)onsiliul 4aional pentru
Asistena (uridic 2arantat
de Stat,
)onsiliul de 'ediere,
13/
#nstitutul 4aional al
(ustiiei,
'inisterul *ducaiei,
'inisterul 5inanelor,
)onsiliul 4aional pentru
Protecia 8repturilor
)opilului
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" Perfecionarea cadrului
normativ pentru a asi$ura
speciali!area persoanelor
care lucrea! cu copiii
afla i -n contact cu
sistemul ustiiei
1.Studiu
efectuat i
recomandri
formulate
2. Proiect de
modificare a
cadrului
normativ,
elaborat
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
Procuratura
2eneral,
'inisterul
*ducaiei,
'inisterul
'uncii,
Proteciei
Sociale i
5amiliei,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
2arantat de
Stat,
)onsiliul de
'ediere,
)onsiliul
4aional
pentru
Protecia
13&
8repturilor
)opilului,
autoritile
administraiei
publice locale
*valuarea necesitilor de
instruire a persoanelor care
lucrea! cu copiii afla i -n
contact cu sistemul
ustiiei, modificarea
i>sau elaborarea
pro$ramelor de instruire
pentru acetia
1. 4ecesiti
evaluate
2. 4umrul de
pro$rame de
instruire
modificate, dup
ca!, elaborate i
aprobate
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
Academia de
Administrare
Public,
Academia
FHtefan cel
'areG,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
*ducaiei,
'inisterul
'uncii,
Proteciei
Sociale i
5amiliei,
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
2arantat de
Stat,
autoritile
administraiei
publice locale
13=
4 ;r$ani!area cursurilor de
instruire iniial sau>i
continu a persoanelor
care lucrea! cu copiii
afla i -n contact cu
sistemul ustiiei
1. 4umrul de
cursuri
desfurate
2. 4umrul de
persoane
instruite
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
Academia de
Administrare
Public,
Academia
FHtefan cel
'areG,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
Procuratura
2eneral,
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
'inisterul
*ducaiei,
'inisterul
'uncii,
Proteciei
Sociale i
5amiliei,
)onsiliul de
'ediere,
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
autoritile
administraiei
publice locale
5 Austarea la standardele
europene i internaionale
a cadrului normativ ce
re$lementea! modul de
soluionare a cau!elor
penale -n care s-nt
implicai copii
1. Studiu
efectuat i
recomandri
formulate
2. Proiect de
modificare a
cadrului
normativ,
Procuratura
2eneral,
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
13?
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
8repturile
;mului,
'inisterul
'uncii,
Proteciei
Sociale i
5amiliei,
'inisterul
*ducaiei
6 Bntocmirea i actuali!area
permanent a listei de
avocai speciali!ai -n
asistena uridic $arantat
de stat -n cau!ele care
implic copii
.ist -ntocmit
i actuali!at
periodic
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
2arantat de
Stat
$ *laborarea $,idurilor
metodolo$ice pentru
avocaii speciali!ai -n
asistena uridic $arantat
de stat -n cau!ele care
implic copii
2,iduri
elaborate i
distribuite
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
2arantat de
Stat,
Aniunea
Avocailor,
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
8 #nstruirea avocailor
speciali!ai -n asistena
uridic $arantat de stat -n
cau!ele care implic copii
1.4umr de
cursuri
desfurate
2. 4umrul de
avocai instruii
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
2arantat de
Stat
,otal finan are domeniu 5!65*
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
131
$&4&& Consolidarea instrumen-
telor de protecie a copiilor
(ictime sau martori ai
infraciunilor 0n cadrul
proceselor penale
1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
2. 'etodolo$ia privind examinarea cau!elor cu implicarea copiilor victime i suportul acestora -n cadrul
proceselor penale, elaborat i implementat
3. Asistena uridic $arantat de stat, serviciile de suport i consiliere ale psi,olo$ului i peda$o$ului pentru
copiii victime sau copiii martori -n cadrul proceselor penale, asi$urate
". *xperti!ele udiciare adaptate la necesitile copiilor victime sau copiilor martori
Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
)onsiliul 4aional pentru
Asistena (uridic 2arantat
de Stat,
'inisterul 'uncii, Proteciei
Sociale i 5amiliei,
'inisterul Sntii,
)onsiliul 4aional pentru
Protecia 8repturilor
)opilului,
'inisterul Afacerilor #nterne
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea comentariilor
la le$isla ia privind
instrumentarea cau!elor cu
copii victime sau copii
martori ai infraciunilor
)omentarii
elaborate i
publicate
Procuratura
2eneral,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
2arantat de
Stat
Amenaarea -n incinta
instanelor de udecat, a
procuraturilor i a
comisariatelor de poliie a
4umrul de
spaii amenaate
-n cadrul
instanelor de
udecat,
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
1"%
spa iilor destinate
asistenei i audierii
copiilor
procuraturilor,
comisariatelor
de poliie
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne
4 'odificarea cadrului
normativ -n vederea
acordrii dreptului de
asisten uridic $arantat
de stat copiilor victime ale
infraciunilor
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
4aional
pentru
Asistena
(uridic
2arantat
de Stat
,otal finan are domeniu "4$;8*5
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
$&4&4& Consolidarea sistemului
de pro'aiune ju(enil
1. )onsolidarea sistemului de mana$ement de ca! de ctre consilierii de probaiune, referirea beneficiarilor
ctre serviciile comunitare speciali!ate, funcional
2. Pro$rame psi,osociale pentru copii, elaborate i implementate
3. Bmbuntirea sistemului de recrutare, instruire iniial i continu i de monitori!are a performanei
consilierilor de probaiune uvenil
". 3esurse financiare acordate corespun!tor necesitailor reale ale sistemului de probaiune
Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
#nstitutul 4aional al
(ustiiei,
'inisterul 'uncii, Proteciei
Sociale i 5amiliei,
'inisterul 5inanelor
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea recomandrilor
privind mana$ementul de
ca! -n lucrul cu copiii
supui probaiunii
3ecomandri
metodice
elaborate i
aprobate
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
'uncii,
Proteciei
Sociale i
5amiliei
*laborarea pro$ramelor de
probaiune pentru copii
Pro$rame
elaborate i
aprobate
'inisterul
(ustiiei
4 Asi$urarea recrutrii 4umrul 'inisterul
1"1
consilierilor de probaiune
uvenil cu studii -n
domeniul psi,olo$iei i
asistenei sociale
consilierilor de
probaiune cu
studii -n dome+
niu recrutai
(ustiiei
5 #nstruirea consilierilor de
probaiune uvenil
1. 4umrul de
cursuri
desfurate
2. 4umrul
consilierilor de
probaiune
instruii
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
'inisterul
(ustiiei
6 *laborarea metodolo$iei
de evaluare a performanei
consilierilor de probaiune
uvenil
1. 'etodolo$ie
elaborat i
aprobat
2. 4umrul de
consilieri de
probaiune
evaluai
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
'inisterul
(ustiiei
$ *valuarea necesarului de
resurse financiare,
materiale i umane pentru
func ionarea sistemului de
probaiune
*valuare
efectuat
i necesiti
stabilite
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu 654*:
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
$&4&5& Asigurarea respectrii
drepturilor copiilor aflai 0n
detenie
1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
2. 'ecanismul de procesare a pl-n$erilor copiilor afla i -n detenie revi!uit i -mbuntit conform
standardelor internaionale -n domeniul drepturilor copiilor
3. Sistemul de monitori!are a duratei deteniei preventive a copiilor -n conflict cu le$ea, creat i funcional
". Pro$rame de reabilitare a copiilor afla i -n detenie -n vederea diminurii recidivei, elaborate
Anul 2%1& 'inisterul (ustiiei,
'inisterul 5inanelor
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" Anali!a i modificarea
cadrului normativ care
re$lementea! sanciunile
disciplinare aplicate
copiilor afla i -n detenie,
msurile de stimulare a
acestor copii i depunerea
1. *valuare
efectuat i
recomandri
formulate
2. Proiect de
modificare a
'inisterul
(ustiiei,
)entrul pentru
8repturile
;mului
1"2
pl-n$erilor de ctre ace tia cadrului
normativ,
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'onitori!area msurii de
arest preventiv aplicat -n
privina minorilor i, dup
ca!, elaborarea proiectului
de modificare a le$isla iei
1.'onitori!are
desfurat
2. 8up ca!,
proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
)entrul pentru
8repturile
;mului,
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii
4 *laborarea metodolo$iei
de planificare individual a
executrii pedepsei de
ctre copiii afla i -n
detenie
'etodolo$ie
elaborat i
aprobat
'inisterul
(ustiiei
5 ;ptimi!area personalului
educativ, inclusiv a celui
de psi,olo$i, din
instituiile penitenciare -n a
cror custodie se afl copii
1. Studiu
efectuat si
recomandri
formulate
2. 4umrul de
personal
optimi!at
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
'uncii,
Proteciei
Sociale i
5amiliei
6 *laborarea unor pro$rame
de pre$tire a copiilor
pentru eliberarea din
detenie
Pro$rame
elaborate
'inisterul
(ustiiei
$ *laborarea i
implementarea unor
pro$rame de -nv m-nt
$eneral i vocaional
pentru copiii afla i -n
detenie
Pro$rame
elaborate i
implementate
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
*ducaiei
,otal finan are domeniu 4!*
Domeniul specific de inter(enie Indicatorii ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
1"3
$&4&6& Consolidarea sistemului
de colectare +i anali. a datelor
pri(ind copiii care intr 0n
contact cu sistemul de justiie
1. Procesul de colectare i anali! a datelor statistice privind copiii -n conflict cu le$ea, modificat -n
conformitate cu sistemul indicatorilor internaionali de ustiie uvenil
2. 8atele privind ustiia uvenil publicate anual
Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
)onsiliul Superior al
'a$istraturii,
Procuratura 2eneral,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
'inisterul 'uncii, Proteciei
Sociale i 5amiliei,
<iroul 4aional de Statistic
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" Anali!a cadrului normativ
referitor la colectarea i
prelucrarea datelor privind
copiii care intr -n contact
cu sistemul ustiiei i,
dup ca!, elaborarea unui
proiect de modificare a
acestuia
1. Anali!
efectuat i
recomandri
formulate
2. 8up ca!,
proiect de
modificare a
cadrului
normativ,
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
)entrul pentru
8repturile
;mului,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
Procuratura
2eneral,
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
'inisterul
'uncii,
Proteciei
Sociale i
5amiliei,
<iroul
4aional de
Statistic
)olectarea i prelucrarea
datelor privind copiii care
intr -n contact cu sistemul
ustiiei, publicarea anual
a acestora pe pa$inile 7eb
8ate colectate,
prelucrate,
publicate anual
i accesibile
publicului
)entrul pentru
8repturile
;mului,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
1""
ale autoritilor publice
responsabile
Procuratura
2eneral,
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
'inisterul
'uncii,
Proteciei
Sociale i
5amiliei,
<iroul
4aional de
Statistic
4 #nstruirea specialitilor din
cadrul autorit ilor publice
cu privire la colectarea i
prelucrarea datelor
statistice -n conformitate
cu sistemul indicatorilor
internaionali de ustiie
uvenil
1. 4umrul de
cursuri
desfurate
2. 4umrul de
specialiti
instruii
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
Academia
FHtefan cel
'areG
,otal finan are domeniu ""$*$
,otal finan are direcia strategic $&4 ":$5*
Direcia strategic $&5& 9espectarea drepturilor persoanelor pri(ate de li'ertate< eradicarea torturii +i a relelor tratamente
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
$&5&"& Eficienti.area modului de
aplicare a msurilor procesuale
de constr0ngere +i a msurilor
pre(enti(e 0n sensul asigurrii
respectrii dreptului la li'ertate
+i sigurana fi.ic
1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
2. 'ecanismul eficient de monitori!are a instituiilor care aplic msuri procesuale de constr-n$ere i msuri
preventive, creat
Anul 2%1"
'inisterul (ustiiei,
Procuratura 2eneral,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei,
)urtea Suprem de (ustiie,
)entrul pentru 8repturile
;mului
1"/
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu al
le$isla iei i al practicii
aplicrii msurilor
preventive i a altor
msuri procesuale de
constr-n$ere, cu accent pe
arestul preventiv, arestul
la domiciliu i eliberarea
pe cauiune
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul
6amal,
)urtea
Suprem de
(ustiie,
)entrul pentru
8repturile
;mului,
'inisterul
(ustiiei
*laborarea unui proiect de
modificare a cadrului
le$islativ -n vederea
respectrii $araniilor
procesuale -n ca!ul
aplicrii msurilor
preventive i a altor msuri
procesuale de constr-n$ere
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul
6amal,
)urtea
Suprem de
(ustiie,
)entrul pentru
1"&
8repturile
;mului
4 *laborarea pro$ramului de
instruire a udectorilor,
procurorilor i ofierilor de
urmrire penal privind
aplicarea msurilor
preventive i a altor msuri
procesuale de constr-n$ere
Pro$ram de
instruire
elaborat i
aprobat
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
Academia
FHtefan cel
'areG
5 ;r$ani!area cursurilor de
instruire a udectorilor,
procurorilor i ofierilor de
urmrire penal privind
aplicarea msurilor
preventive i a altor msuri
procesuale de constr-n$ere
1. 4umrul de
cursuri
desfurate
2. 4umrul de
persoane
instruite
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
Academia
FHtefan cel
'areG
6 'onitori!area aplicrii
prevederilor le$ale privind
msurile preventive i alte
msuri procesuale de
constr-n$ere
1. 'onitori!are
desfurat
2. 3aport de
monitori!are
-ntocmit i
diseminat
'inisterul
(ustiiei,
)onsiliul
Superior al
'a$istraturii,
)onsiliul
Superior al
Procurorilor,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul
6amal
,otal finan are domeniu 654*:
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
$&5&& De.(oltarea 'a.ei te/nico-
materiale +i a infrastructurii 0n
toate locurile pri(ati(e de
li'ertate conform cu
standardele europene
1. 6olumul resurselor financiare maorat
2. 4oi edificii construite, iar cele vec,i J renovate
3. 'iloace te,nice moderne pentru asi$urarea prevenirii torturii, implementate
Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
'inisterul 5inanelor,
Procuratura 2eneral,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
1"=
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei,
'inisterul Sntii,
'inisterul 'uncii, Proteciei
Sociale i 5amiliei,
'inisterul *ducaiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" Anali!a detaliat a
necesitilor financiare ale
instituiilor penitenciare -n
vederea sporirii $raduale a
resurselor financiare
alocate acestor institu ii
Anali!
efectuat i
recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
5inanelor
#nstalarea ec,ipamentelor
de suprave$,ere video -n
toate locurile de detenie
*c,ipamente
instalate i
sisteme de
suprave$,ere
video
funcionale
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
'inisterul
(ustiiei,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei
4 *laborarea i
implementarea planurilor
de construcie sau
reconstruc ie a sediilor
institu iilor de detenie
1. Planuri de
construcie
>reconstrucie
elaborate
2.4umrul de
sedii construite>
reconstruite
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu $555*;
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
$&5&4& Consolidarea
capacitilor instituiilor
responsa'ile de pri(area de
li'ertate 2poliia* sistemul
penitenciar* Centrul pentru
1. 'onitori!area continu a locurilor de detenie efectuat
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. Aniti de monitori!are a respectrii drepturilor omului create -n cadrul institu iilor i subordonate direct
conducerii acestora
". )ontroale inopinate efectuate -n locurile de detenie
Anul 2%1"
)entrul pentru 8repturile
;mului,
mecanismul na ional de
prevenire a torturii
1"?
Com'aterea Crimelor
Economice +i Corupiei*
instituiile psi/iatrice*
internatele psi/oneurologice
+i a.ilurile3 pri(ind pre(enirea
+i com'aterea torturii +i a
relelor tratamente
/. 'ecanismul naional de prevenire a torturii, consolidat
&. Personalul din cadrul mecanismului na ional de prevenire a torturii, instruit
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" Anali!a cadrului normativ
privind funcionarea
instituiilor responsabile de
privarea de libertate -n
partea ce ine de
prevenirea i combaterea
torturii i a relelor
tratamenteD dup ca!,
elaborarea unui proiect de
modificare a cadrului
normativ
1. Anali!
efectuat i
recomandri
formulate
2. 8up ca!,
proiect de
modificare a
cadrului
normativ,
elaborat
)entrul pentru
8repturile
;mului,
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
'inisterul
Sntii,
'inisterul
'uncii,
Proteciei
Sociale i
5amiliei,
'inisterul
*ducaiei,
'inisterul
(ustiiei
)rearea unor mecanisme
disciplinare interne,
independente, de
examinare a pl-n$erilor
privind actele de tortur i
alte rele tratamente
1. 3e$ulament
elaborat
2. 4umrul de
pl-n$eri
examinate
Procuratura
2eneral,
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
Afacerilor
1"1
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei
4 *laborarea sau modificarea
cadrului normativ -n
vederea instituirii
obli$aiei de a raporta
procurorului toate ca!urile
de pretinse acte de tortur
sau alte rele tratamente de
ctre lucrtorul instituiei
ce asi$ur detenia
persoanelor
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei
5 *laborarea proiectului de
modificare a cadrului
normativ -n vederea
subordonrii directe a
procurorilor antitortur
Procuraturii 2enerale
Proiect de
modificare a
cadrului
normativ,
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral
6 #nstruirea lucrtorilor
instituiilor ce asi$ur
detenia persoanelor -n
domeniul prevenirii i
combaterii torturii i a
relelor tratamente
1. 4umrul de
cursuri
desfurate
2. 4umrul de
persoane
instruite
Procuratura
2eneral,
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
'inisterul
Sntii,
#nstitutul
4aional al
(ustiiei,
Academia
FHtefan cel
1/%
'areG
$ 'onitori!area permanent
a locurilor de detenie,
inclusiv prin efectuarea
controalelor inopinate
1.'onitori!are
desfurat
2. 3apoarte de
monitori!are
-ntocmite i
difu!ate
3. 4umrul de
controale
efectuate
)entrul pentru
8repturile
;mului,
Procuratura
2eneral,
'nisterul
(ustiiei,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
'inisterul
Sntii
,otal finan are domeniu 4!;*$
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
$&5&5& Crearea unui sistem
standardi.at +i protejat
0mpotri(a manipulrilor
de e(iden a ca.urilor de
reinere* arest +i detenie
1. Sistem nou de eviden elaborat i implementat
2. Personalul responsabil de evidena ca!urilor de reinere, arest i detenie, instruit
3. Sistemul de control i monitori!are a evidenei, elaborat i aplicat
Anul 2%1"
Procuratura 2eneral,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei,
'inisterul (ustiiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea conceptului
sistemului de eviden a
ca!urilor de reinere, arest
i detenieD dup ca!,
elaborarea proiectului de
modificare a cadrului
normativ
1.2rup de lucru
creat
2. )oncept
elaborat
3. 8up ca!,
proiect de
modificare a
cadrului
normativ,
elaborat i remis
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
Procuratura
2eneral,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
1/1
spre examinare
2uvernului
Serviciul
6amal,
'inisterul
(ustiiei
;r$ani!area cursurilor de
instruire a personalului
care va ine evidena
ca!urilor de reinere, arest
i detenie
1. 4umrul de
cursuri
desfurate
2. 4umrul de
persoane
instruite
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
'inisterul
(ustiiei,
Academia
FHtefan cel
'areG
4 *laborarea i implemen+
tarea sistemului electronic
de eviden a ca!urilor de
reinere, arest i detenie
1. Sistem de
-nre$istrare
elaborat
2. Procentul
ca!urilor de
reinere, arest i
detenie
-nre$istrate
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul
6amal,
)entrul de
2uvernare
*lectronic,
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu "58"*6
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
1/2
$&5&6& Com'aterea eficient a
faptelor de tortur +i rele
tratamente
1. )adrul normativ relevant uniformi!at
2. Pedepsele penale pentru acte de tortur, modificate
3. 'ecanismul de documentare a actelor de maltratare, -mbuntit
". #mplicarea mai mare a victimelor -n procesul de examinare a ca!urilor de maltratare
/. #nstruirea privind modul de investi$are a ca!urilor de maltratare, desfurat
&. )ampanii de informare privind interdicia absolut a torturii, desfurate
Anul 2%1"
Procuratura 2eneral,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru )ombaterea
)rimelor *conomice i
)orupiei,
)entrul pentru 8repturile
;mului,
'inisterul (ustiiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea proiectului de
modificare a cadrului
normativ pentru asi$urarea
independenei profesionale
a lucrtorilor medicali din
locurile de detenie, prin
transferul lor -n subordinea
'inisterului Sntii,
pentru a conferi valoare
probatorie examenului
medical independent -n
ca!urile de pretinse acte de
tortur, pentru eliminarea
contradiciilor -n ceea ce
prive te calificarea
ac iunilor drept acte de
tortur i pentru -nsprirea
pedepselor pentru actele de
tortur -n corelare cu
$ravitatea acestora
Proiect de
modificare a
cadrului
normativ,
elaborat
'inisterul
(ustiiei,
)entrul pentru
8repturile
;mului,
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul
6amal,
'inisterul
Sntii
*laborarea proiectului de
le$e privind instituirea
controlului medical
obli$atoriu al persoanelor
private de libertate la
fiecare primire -n>eliberare
din locurile de detenie
1. 2rup de lucru
creat
2. Proiect de
le$e elaborat i
remis spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
Procuratura
2eneral,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
)entrul pentru
1/3
)ombaterea
)rimelor
*conomice i
)orupiei,
Serviciul
6amal,
'inisterul
Sntii,
'inisterul
'uncii,
Proteciei
Sociale i
5amiliei
4 8otarea )entrului de
medicin le$al cu
ec,ipamentul necesar
pentru documentarea
medical i efectuarea
experti!elor medico+le$ale
corespun!toare -n toate
ca!urile -n care s+au
sesi!at, s+au pretins ori
s+au presupus fapte de
tortur
*c,ipament
procurat
'inisterul
Sntii
5 *laborarea proiectului de
modificare a )odului penal
nr. 1?/+06 din 1? aprilie
2%%2 -n vederea excluderii
contradiciilor referitoare
la definirea torturii i a
altor rele tratamente
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu "58"*6
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
$&5&$& Crearea unor mecanisme
eficiente de rea'ilitare a
(ictimelor torturii +i relelor
tratamente
1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
2. 5ond pentru reabilitarea victimelor creat i resursele necesare alocate
3. 4umrul persoanelor care au beneficiat de serviciile de reabilitare
Anul 2%1"
'inisterul 5inanelor,
'inisterul Sntii,
'inisterul 'uncii, Proteciei
Sociale i 5amiliei,
'inisterul (ustiiei
Nr&
d1o Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
1/"
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea cadrului
normativ necesar pentru
reabilitarea victimelor
torturii i altor rele
tratamente
Proiect de act
normativ
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
'uncii,
Proteciei
Sociale i
5amiliei
8e!voltarea serviciilor de
reabilitare a victimelor
torturii i altor rele
tratamente
Servicii create 'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
'uncii,
Proteciei
Sociale i
5amiliei
,otal finan are domeniu 64"*
,otal finan are direcia strategic $&5 8"!65*6
Direcia strategic $&6& Consolidarea sistemului de pro'aiune +i a sistemului penitenciar
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
$&6&"& Introducerea unui
concept modern de pro'aiune
care s contri'uie la sigurana
comunitii prin rea'ilitarea
efecti( 0n societate a
delinc(enilor
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. Sistem de indicatori de performan corelat cu noul sistem de indicatori de performan pentru sectorul
ustiiei
Anul 2%1/
'inisterul (ustiiei,
'inisterul 'uncii, Proteciei
Sociale i 5amiliei,
'inisterul *ducaiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea concepiei de
de!voltare a instituiei
probaiunii care s
contribuie la si$urana
comunitii prin
reabilitarea efectiv -n
1. Studiu
efectuat i
recomandri
formulate
2. )oncepia
elaborat i
'inisterul
(ustiiei
1//
societate a delincvenilor aprobat
*laborarea proiectului de
modificare a cadrului
normativ cu privire la
probaiune
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei
4 'onitori!area
implementrii cadrului
normativ cu privire la
probaiune
1. 'onitori!are
desfurat
2. 3apoarte de
monitori!are
-ntocmite i
distribuite
'inisterul
(ustiiei
5 *laborarea standardului
ocupaional al consilierului
de probaiune i corelarea
indicatorilor de
performan pentru
activitatea de probaiune
cu noul sistem de
indicatori de performan
pentru sectorul ustiiei
1. Standardul
ocupaional al
consilierului de
probaiune
elaborat
2. #ndicatori de
performan
modificai
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu 5*4
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
$&6&& Asigurarea autonomiei
instituionale a ser(iciului de
pro'aiune
1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
2. Sc,ema de -ncadrare a personalului revi!uit
3. Serviciul de probaiune reor$ani!at
Anul 2%13
'inisterul (ustiiei,
'inisterul 5inanelor,
'inisterul 'uncii, Proteciei
Sociale i a 5amiliei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea proiectului de
modificare a cadrului
normativ -n vederea
transferrii ;ficiului
central de probaiune -n
subordinea nemilocit a
'inisterului (ustiiei
Proiect de
modificare a
cadrului
normativ,
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei
;ptimi!area sistemului
or$anelor de probaiune
1. Serviciul de
probaiune
optimi!at
'inisterul
(ustiiei
1/&
2. Sc,ema de
-ncadrare a
personalului
revi!uit
,otal finan are domeniu !*!
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
$&6&4& Asigurarea continuitii
procesului de pro'aiune
indi(iduali.at* 0ncep0nd cu
etapa presentenial +i
termin0nd cu ser(iciile de
asisten postdetenie
1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
2.Pro$ramele i mecanismul de tratament individuali!at al beneficiarilor de probaiune, elaborate i
implementate
3. )urricula de instruire elaborat
". )onsilierii de probaiune, procurorii i udectorii instruii

Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
'inisterul 'uncii, Proteciei
Sociale i 5amiliei,
instanele udectoreti,
autoritile administraiei
publice locale,
#nstitutul 4aional al (ustiiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea proiectului de
modificare a cadrului
normativ -n vederea
asi$urrii continuitii
procesului de probaiune
individuali!at, -ncep-nd cu
etapa presentenial i
termin-nd cu serviciile de
asisten postdetenie
Proiect de
modificare a
cadrului
normativ,
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei
*laborarea curriculei
pentru instruirea iniial i
a pro$ramului pentru
instruirea continu a
consilierilor de probaiune
)urricula i
pro$ramul de
instruire
elaborate
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
4 *laborarea i
implementarea unui
proiect+pilot privind
asistena psi,osocial la
etapa presentenial
1. Iona de
implementare a
proiectului+pilot
identificat
2. Proiect+pilot
elaborat i
implementat
'inisterul
(ustiiei
5 #mplementarea la nivel 1. Asistena la 'inisterul
1/=
naional a pro$ramului de
asisten psi,osocial la
etapa presentenial
etapa presen+
tenial,
implementat
pe -ntre$
teritoriul rii
2. 3aportul
-ntocmit i
recomandrile
formulate
(ustiiei
6 *laborarea pro$ramelor
individuali!ate de lucru
pentru toate cate$oriile de
beneficiari ai serviciului de
probaiune
Pro$rame
elaborate
'inisterul
(ustiiei
$ #nstruirea consilierilor de
probaiune, a procurorilor
i a udectorilor cu privire
la aplicarea le$isla iei ce
re$lementea! activitatea
de probaiune
1. 4umrul
de cursuri
desfurate
2. 4umrul
de persoane
instruite
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
8 )rearea i
implementarea
sistemului de eviden
electronic a
beneficiarilor serviciului
de proba iune 9dosar
electronic personal:
1. Sistem
elaborat i
implementat
2. *c,ipamen+
tul necesar
procurat
'inisterul
(ustiiei,
)entrul de
2uvernare
*lectronic
: #nstruirea personalului
or$anelor de proba iune
privind utili!area
pro$ramelor de corecie a
comportamentului
1. 4umrul de
cursuri
desfurate
2. 4umrul de
persoane
instruite
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
'uncii,
Proteciei
Sociale i
5amiliei,
#nstitutul
4aional al
(ustiiei
; *fectuarea unui studiu
privind oportunitatea
monitori!rii electronice la
nivel naional a subiec ilor
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
)entrul de
2uvernare
1/?
proba iunii *lectronic
"! #mplementarea unui
proiect+pilot privind
monitori!area electronic a
subiec ilor proba iunii
1. Iona de
implementare a
proiectului+pilot
identificat
2. Proiectul+
pilot elaborat i
implementat
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
@e,nolo$iilor
#nformaionale
i )omunica+
iilor
,otal finan are domeniu "!;5"*"
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
$&6&5& Consolidarea partene-
riatelor dintre ser(iciul de
pro'aiune +i alte organi.aii
pu'lice sau pri(ate* mem'ri
ai societii ci(ile* familii +i
comuniti 0n (ederea
promo(rii rea'ilitrii +i a
inclu.iunii sociale a fo tilor
de inu i
1. 3olul activ al consilierilor de probaiune pentru valorificarea parteneriatelor dintre serviciul de probaiune
i alte or$ani!aii publice sau private, membri ai societii civile, familii i comuniti, promovat
2. #mplicarea activ a or$ani!aiilor ne$uvernamentale -n activitatea de reabilitare i inclu!iune social
Anul 2%1& 'inisterul (ustiiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea strate$iei de
comunicare cu publicul i
cu partenerii a serviciului
de proba iune
Strate$ie
elaborat i
aprobat
'inisterul
(ustiiei
*laborarea i distribuirea
materialelor informative
destinate publicului lar$
9brouri, postere:
referitoare la rolul
probaiunii -n asi$urarea
securitii comunitare
4umrul de
materiale
informaionale
elaborate i
difu!ate
'inisterul
(ustiiei
1/1
4 #mplicarea mass+mediei
-n promovarea bunelor
practici -n activitatea de
probaiune i a rolului
comunitii i al serviciilor
comunitare -n reali!area
acestor practici 9istorii de
succes:
4umrul de
articole
publicate
'inisterul
(ustiiei
5 Aderarea ;ficiului central
de probaiune la
;r$ani!aia *uropean de
Probaiune 9)*P:
)alitatea de
membru
obinut
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu 4:";*8
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
$&6&6& Consolidarea sistemului
de 0naintare +i e>aminare a
pl0ngerilor pri(ind acti(itatea
ser(iciilor de pro'aiune +i a
sistemului penitenciar
1. Studiu efectuat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat Anul 2%1" 'inisterul (ustiiei
Nr&
d1o
Denumirea ac iunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu
privind procedurile de
solu ionare a pl-n$erilor
referitoare la activitatea
serviciilor de probaiune i
a sistemului penitenciar
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei
3evi!uirea i
perfecionarea procedurii
de solu ionare a pl-n$erilor
referitoare la activitatea
serviciilor de probaiune i
a sistemului penitenciar
1. Proiect de act
normativ,
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
2. 4umrul
de pl-n$eri
'inisterul
(ustiiei
1&%
solu ionate
,otal finan are domeniu 5*8
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
$&6&$& 9e(i.uirea politicii de
angajare +i a sistemului de
recrutare a personalului
instituiilor penitenciare<
demilitari.area complet a
sistemului penitenciar
1. Studiu efectuat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. 8emilitari!area sistemului penitenciar reali!at
Anul 2%1" 'inisterul (ustiiei
Nr&
d1o Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu
comparativ privind
politica de an$aare i
sistemul de recrutare a
personalului -n instituiile
penitenciare i privind
demilitari!area complet a
sistemului penitenciar
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei
*laborarea proiectelor de
modificare a cadrului
normativ -n vederea
revi!uirii politicii de
an$aare i a sistemului de
recrutare a personalului
instituiilor penitenciare i
-n vederea demilitari!rii
sistemului penitenciar
Proiecte de
modificare a
cadrului
normativ,
elaborate i
remise spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu 5*8
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
$&6&8& Promo(area +i
implementarea standardelor
etice 0n ser(iciile de pro'aiune
+i 0n sistemul penitenciar
Standarde>coduri etice elaborate, adoptate i implementate
Anul 2%1" 'inisterul (ustiiei
Nr&
d1o Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
1&1
" *laborarea>modificarea
codurilor etice al
consilierului de probaiune
i al an$aatului din
sistemul penitenciar
)odurile etice
elaborate>
modificate
i aprobate
'inisterul
(ustiiei
)rearea structurilor
responsabile de
respectarea eticii
profesionale i de
solu ionarea pl-n$erilor cu
privire la comportamentul
consilierilor de probaiune
i al an$aailor sistemului
penitenciar
Structuri create 'inisterul
(ustiiei
4 Promovarea standardelor
etice -n serviciile de
probaiune i -n sistemul
penitenciar
1. )oduri etice
publicate
2. 4umrul
de instruiri
reali!ate
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu 684*:
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
$&6&:. De.(oltarea +i
implementarea politicilor de
rea'ilitare +i inclu.iune social
a fo tilor de inu i* inclusi( prin
planificarea indi(idual a
e>ecutrii pedepsei*
participarea deinuilor la
programe cogniti(-
comportamentale +i crearea
unui regim progresi( de
detenie
1. Studiu efectuat i recomandri formulate
2. Politici de reabilitare i inclu!iune social revi!uite i implementate
3. 'ecanismul de planificare individual a executrii pedepsei, instituit
". 8iversificarea pro$ramelor co$nitiv+comportamentale de reorientare a personalitiiD numrul de
beneficiari ai acestor pro$rame
Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
'inisterul *ducaiei,
'inisterul 'uncii,
Proteciei Sociale i 5amiliei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *fectuarea unui studiu
comparativ privind
planificarea individual a
Studiu efectuat
i recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
1&2
executrii pedepsei *ducaiei,
'inisterul
'uncii,
Proteciei
Sociale i
5amiliei
)rearea mecanismului de
planificare individual a
executrii pedepsei
Proiecte de acte
normative
elaborate i
remise spre
examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei
4 *laborarea i
implementarea de noi
pro$rame co$nitiv+
comportamentale pentru
deinui
Pro$rame noi
elaborate i
aplicate
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu 4$*
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
$&6&;& %ferirea unor acti(iti
educati(e* ocupaionale +i a
altor acti(iti sociale
deinuilor
1. 'suri educative, ocupaionale i alte msuri sociale pentru deinui, elaborate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. 'ecanismele de stimulare a activitilor ocupaionale, aplicate
". 'ecanismul de monitori!are a implementrii activitilor educative, ocupaionale i a altor activiti
sociale, instituit
Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
'inisterul 'uncii, Proteciei
Sociale i 5amiliei,
'inisterul *ducaiei
Nr&
d1o
Denumirea ac iunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" 'odificarea cadrului
normativ -n vederea
revi!uirii i optimi!rii
sistemului de activit i
educative, ocupaionale i
a altor activit i sociale
oferite deinuilor
Proiect de
modificare a
cadrului
normativ,
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
'uncii,
Proteciei
Sociale i
5amiliei,
'inisterul
*ducaiei
)rearea i aplicarea
mecanismului de
monitori!are a activitilor
educative, ocupaionale i
1. 'ecanism de
monitori!are
creat i aplicat
2.'onitori!are
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
'uncii,
1&3
a altor activiti sociale
oferite de inu ilor
desfurat
3. 3apoarte de
monitori!are
-ntocmite i
diseminate
Proteciei
Sociale i
5amiliei,
'inisterul
*ducaiei
,otal finan are domeniu 6$*:
,otal finan are direcia strategic $&6 "$!:"*4
,otal finan are pilonul 7I ::55"*$
PIL%NUL 7II& Sector al justiiei 'ine coordonat* 'ine administrat +i responsa'il
%'iecti( specific) Coordonarea* sta'ilirea +i delimitarea atri'uiilor +i a responsa'ilitilor actorilor
principali din sectorul justiiei* asigurarea dialogului intersectorial
Direcia strategic 8&"& Coordonarea acti(itilor actorilor din sectorul justiiei< planificarea strategic +i de.(oltarea politicilor
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
8&"&"& Consolidarea rolului
Consiliului naional pentru
reforma organelor de ocrotire a
normelor de drept 0n (ederea
asigurrii dialogului eficient
dintre actorii din sectorul
justiiei
1. 4umrul de edine ale )onsiliului naional pentru reforma or$anelor de ocrotire a normelor de drept
2. 4umrul de documente supuse de!baterii -n cadrul edinelor )onsiliului
3. 4umrul de rapoarte ale $rupurilor de lucru pentru monitori!area pilonilor Strate$iei
". 4umrul rapoartelor publice ale )onsiliului naional pentru reforma or$anelor de ocrotire a normelor de
drept privind reali!area Strate$iei
Anul 2%1&
Actorii din sectorul ustiiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" 'odificarea 3e$ulamen+
tului )onsiliului naional
pentru reforma or$anelor
de ocrotire a normelor de
drept
3e$ulament
modificat
)onsiliul
naional
pentru reforma
or$anelor de
ocrotire a
normelor de
drept
)rearea secretariatului 1. Secretariatul )onsiliul
1&"
)onsiliului naional pentru
reforma or$anelor de
ocrotire a normelor de
drept
creat i
func ional
2. )omponena
secretariatului
determinat
naional
pentru reforma
or$anelor de
ocrotire a
normelor de
drept
4 ;r$ani!area edinelor
periodice ale )onsiliului
naional pentru reforma
or$anelor de ocrotire a
normelor de drept
1.4umrul de
edine
or$ani!ate
2. 4umrul de
documente
supuse
de!baterilor -n
cadrul edinelor
)onsiliului
3. 4umrul de
rapoarte ale
$rupurilor de
lucru pentru
monitori!area
implementrii
pilonilor
Strate$iei,
examinate
)onsiliul
naional
pentru reforma
or$anelor de
ocrotire a
normelor de
drept,
'inisterul
(ustiiei
5 Pre$tirea i publicarea
rapoartelor privind
reali!area Strate$iei
1.4umrul de
rapoarte
elaborate
2. 4umrul de
rapoarte
publicate
)onsiliul
naional
pentru reforma
or$anelor de
ocrotire a
normelor de
drept
,otal finan are domeniu $8*4
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
8&"&& Crearea +i susinerea
grupurilor de lucru pe l0ng
=inisterul ?ustiiei 0n (ederea
coordonrii +i monitori.rii
implementrii fiecrui pilon al
Strategiei
1. 2rupurile de lucru formate
2. 'ecanismul de monitori!are creat i aplicat
3. 'embrii $rupurilor de lucru instruii
Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
actorii relevan i din
sectorul ustiiei
Nr& ,ermenul-limit de implementare Indicatori de Instituii Suma
1&/
d1o
Denumirea aciunii
re.ultat responsa'ile 2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" )rearea $rupurilor de lucru
pentru monitori!area
implementrii fiecrui
pilon al Strate$iei
1. Hapte $rupuri
de lucru create
2. Preedinii
$rupurilor de
lucru
alei>numii
'inisterul
(ustiiei
)rearea 2rupului de
coordonare a
implementrii Strate$iei
2rupul de
coordonare a
implementrii
Strate$iei creat
'inisterul
(ustiiei
4 *laborarea i aprobarea
re$ulamentului de
activitate a $rupurilor de
lucru i a 2rupului de
coordonare a
implementrii Strate$iei
3e$ulamentul
de activitate a
$rupurilor de
lucru i a
2rupului de
coordonare a
implementrii
Strate$iei,
elaborat i
aprobat
'inisterul
(ustiiei
5 *laborarea i aprobarea
metodolo$iei de
implementare i
monitori!are a Strate$iei
'etodolo$ie
elaborat i
aprobat
'inisterul
(ustiiei
6 #nstruirea membrilor
$rupurilor de lucru asupra
metodolo$iei de
implementare a Strate$iei
1. 4umrul de
cursuri
or$ani!ate
2. 4umrul de
membri ai
$rupurilor de
lucru instruii
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu 5!*$
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
8&"&4& Consolidarea capacitii
=inisterului ?ustiiei de a
interaciona cu actorii din
sectorul justiiei* inclusi( prin
reorgani.area structurii
1. Anali!a funciilor i structurii 'inisterului (usti iei, reali!at
2. Proiecte de acte normative elaborate i adoptate
3. 3e$ulamentul, or$ani$rama i sc,ema de -ncadrare a personalului 'inisterului (usti iei, revi!uite
". Sistemele interne de stimulare aplicate
/. Personalul instruit
Anul 2%1"
'inisterul (ustiiei,
)ancelaria de Stat
1&&
responsa'ile de planificarea
strategic +i de monitori.are din
cadrul =inisterului ?ustiiei
Nr&
d1o
Denumirea ac iunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" Anali!a funciilor i
structurii 'inisterului
(ustiiei
Anali!
efectuat i
recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei
'odificarea
3e$ulamentului
'inisterului (ustiiei
Proiect de act
normativ,
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei
4 'odificarea or$ani$ramei
i revi!uirea sc,emei de
-ncadrare a personalului
'inisterului (ustiiei
9reor$ani!area structurii
institu iei, inclusiv
atribuirea de noi funcii
Sec iei anali!,
monitori!are i evaluare a
politicilor:
1. ;r$ani$rama
modificat
2. Sc,ema de
-ncadrare a
personalului
revi!uit
3. Structura
reor$ani!at
'inisterul
(ustiiei
5 #mplementarea sistemului
de evaluare a
performanelor
personalului 'inisterului
(ustiiei i, -n ba!a
acestuia, crearea unui
sistem de motivare
1. Sistem de
evaluare a
performanelor,
implementat
2. Sistem de
motivare a
personalului,
creat i aplicat
3. .inie
bu$etar pentru
c,eltuielile de
motivare a
personalului,
'inisterul
(ustiiei,
)ancelaria de
Stat
1&=
stabilit
6 Planificarea instruirii
personalului 'inisterului
(usti iei -n ba!a evalurii
performanelor acestuia
1. Sistemul de
planificare a
instruirii
personalului,
stabilit
2. Planuri de
instruire a
personalului,
elaborate
'inisterul
(ustiiei
$ ;r$ani!area cursurilor de
instruire a personalului
'inisterului (usti iei -n
ba!a planurilor de instruire
elaborate
1. 4umrul de
cursuri
or$ani!ate
2. 4umrul de
personal instruit
'inisterul
(ustiiei,
)ancelaria de
Stat
8 Asi$urarea unor condiii
adecvate de lucru
personalului 'inisterului
(usti iei pentru a
eficienti!a activitatea
acestuia
1. @e,nic
computeri!at
procurat i
instalat
2. 4umrul
-ncperilor de
lucru renovate i
dotate te,nic
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu "$86*!
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
8&"&5& De.(oltarea capacitii
fiecrei instituii implicate 0n
reforma sectorului justiiei de a
participa la procesul de reform
1. Anali!a funciilor i a structurii institu iilor, reali!at
2. 3e$ulile interne de funcionare a institu iilor, modificate
3. Personalul institu iilor, instruit
Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
actorii din sectorul ustiiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" Anali!a funciilor i
structurii fiecrei instituii
implicate -n procesul de
reform a sectorului
ustiiei
Anali!e
efectuate i
recomandri
formulate
#nstitu iile
din sectorul
ustiiei
*laborarea i
implementarea
1. 'odificrile
structurale i
#nstitu iile
din sectorul
1&?
modificrilor structurale i
funcionale ale instituiilor
implicate -n reforma
sectorului usti iei -n
vederea participrii active
a acestora la procesul de
reform
funcionale ale
instituiilor,
elaborate
2. 4umrul de
instituii -n care
au fost imple+
mentate
modificrile
structurale i
funcionale
ustiiei
4 #nstruirea personalului
instituiilor implicate -n
reforma sectorului ustiiei
pentru asi$urarea
participrii active a
acestuia la implementarea
reformei
1. 4umrul de
cursuri de
instruire
desfurate
2. 4umrul de
persoane
instruite
#nstitu iile
din sectorul
ustiiei
,otal finan are domeniu 4;$*"
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
8&"&6& Crearea condiiilor pentru
cola'orarea continu 0ntre
repre.entanii unitilor
responsa'ile de planificarea
strategic +i de monitori.are din
cadrul instituiilor din sectorul
justiiei
1. Persoanele responsabile de planificarea strate$ic i de monitori!are desemnate i instruite
2. 3euniuni periodice comune, or$ani!ate i desfurate Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
actorii din sectorul ustiiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" 4umirea persoanelor sau a
unit ilor responsabile de
planificarea strate$ic i
de monitori!area reformei
din cadrul instituiilor
din sectorul ustiiei
Persoane>unit i
responsabile de
planificarea
strate$ic i
monitori!are,
numite>
desemnate
#nstitu iile
din sectorul
ustiiei
;r$ani!area reuniunilor
periodice comune ale
repre!entan ilor
4umrul de
reuniuni
comune
#nstitu iile
din sectorul
ustiiei
1&1
institu iilor din sectorul
usti iei privind
planificarea strate$ic i
monitori!area reformei
or$ani!ate
4 #nstruirea personalului
responsabil de planificarea
strate$ic i monitori!area
reformei din cadrul
instituiilor din sectorul
ustiiei
1. 4umrul de
cursuri
or$ani!ate
2. 4umrul de
persoane
instruite
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu $*;
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
8&"&$& Crearea +i meninerea
unui sistem de colectare*
anali. +i sc/im' de informaii
rele(ante 0ntre principalele
instituii din sectorul justiiei
Sistemul de colectare, anali! i sc,imb reciproc de informaii i date -ntre repre!entanii principalelor
institu ii din sectorul ustiiei, creat i func ional Anul 2%1&
'inisterul (ustiiei,
actorii din sectorul ustiiei
Nr&
d1o Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" )onceperea i reali!area
unui sistem informaional
inte$rat de colectare,
anali! i sc,imb de
informaii privind
implementarea reformei
Sistem informa+
ional conceput
i reali!at
'inisterul
(ustiiei
#nstruirea personalului care
va utili!a sistemul
informaional inte$rat de
colectare, anali! i
sc,imb de informaii
privind implementarea
reformei
1.4umrul de
cursuri de
instruire
or$ani!ate
2.4umrul de
persoane
instruite
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu 5$*:
,otal finan are direcia strategic 8&" $!44*:
Direcia strategic 8&& Armoni.area cadrelor instituional +i legal ale sectorului justiiei cu standardele europene
1=%
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
8&&"& E(aluarea +i
0m'untirea calitii
0n(m0ntului juridic superior
din 9epu'lica =oldo(a 0n
conformitate cu 'unele practici
europene +i principiile de la
Fologna* inclusi( asigurarea
uniformi.rii programei
uni(ersitare a facultilor de
drept
1. *valurile externe reali!ate i recomandrile formulate
2. Profesorii instruii
3. Pro$rama -nvm-ntului uridic superior modificat, uniformi!at i aplicat
Anul 2%1&
'inisterul *ducaiei,
'inisterul Afacerilor
#nterne,
Serviciul de #nformaii i
Securitate,
instituiile de -nvm-nt
superior
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" 3eali!area evalurilor
externe ale calit ii
-nvm-ntului uridic
superior din 3epublica
'oldova -n conformitate
cu bunele practici
europene i principiile de
la <olo$na
1.'etodolo$ie
de evaluare
extern,
elaborat i
aprobat
2. *valuri
externe reali!ate
3. 3apoarte
de evaluare
elaborate -n
ba!a meto+
dolo$iei de
evaluare extern
". )onclu!ii i
recomandri -n
ba!a evalurilor
externe,
formulate
'inisterul
*ducaiei,
instituiile de
-nvm-nt
superior
Actuali!area pro$ramelor
i includerea unor metode
noi de predare -n
-nvm-ntul uridic
superior -n conformitate cu
bunele practici europene i
principiile de la <olo$na,
inclusiv asi$urarea
1. 4umrul
pro$ramelor de
studii pentru
-nvm-ntul
uridic superior
actuali!ate
2. 4oile metode
de predare
'inisterul
*ducaiei,
instituiile de
-nvm-nt
superior
1=1
uniformi!rii pro$ramei
universitare a facultilor
de drept
introduse
3. 4umrul
profesorilor
instruii
4 3eali!area evalurilor
naionale ale calit ii
-nvm-ntului uridic
9altul dec-t cel universitar:
din 3epublica 'oldova -n
conformitate cu bunele
practici europene
1. 'etodolo$ie
de evaluare
naional,
elaborat i
aprobat
2. *valuri
naionale
reali!ate
3. 3apoarte de
autoevaluare
elaborate
-n ba!a
metodolo$iei
naionale de
evaluare
". )onclu!ii i
recomandri
formulate -n
ba!a evalurilor
naionale
'inisterul
*ducaiei,
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
Serviciul de
#nformaii i
Securitate
5 Actuali!area pro$ramelor
i includerea unor metode
noi de predare -n
-nvm-ntul uridic 9altul
dec-t cel universitar: -n
conformitate cu bunele
practici europene
1. 4umrul
pro$ramelor de
studiu pentru
-nvm-ntul
uridic
speciali!at
actuali!ate
2. 4oi metode
de predare
introduse
3. 4umrul de
profesori
instruii
'inisterul
Afacerilor
#nterne,
Serviciul de
#nformaii i
Securitate
,otal finan are domeniu ""5*8
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
8&&& Cm'untirea procesului
de creaie legislati( 0n (ederea
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat Anul 2%1"
'inisterul (ustiiei,
)ancelaria de Stat
1=2
asigurrii sta'ilitii*
pre(i.i'ilitii +i claritii
actelor legislati(e
3. Anali!a ex+ante efectiv implementat
". Personalul implicat -n procesul de creaie le$islativ, instruit
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea unui studiu
privind -mbuntirea
procesului de creaie
le$islativ
1. Studiu
elaborat,
probleme
identificate
2. 3ecomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei
*laborarea unui proiect
de modificare a .e$ii
nr. =?%+06 din
2= decembrie 2%%1 privind
actele le$islative i a .e$ii
nr. 31=+06 din 1? iulie
2%%3 privind actele
normative ale 2uvernului
i ale altor autoriti ale
administra iei publice
centrale i locale -n
vederea asi$urrii
stabilitii, previ!ibilitii
i claritii cadrului le$al
Proiect de le$e
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei
4 *laborarea cadrului
normativ privind
metodolo$ia evalurii
ex+ante
)adru normativ
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
)ancelaria de
Stat
5 3eali!area unui manual
privind elaborarea actelor
normative
1. 2rup de lucru
creat
2. 'anualul
privind
elaborarea
actelor
normative
reali!at i
aprobat
'inisterul
(ustiiei
1=3
6 #nstruirea personalului
implicat -n procesul de
creaie le$islativ
1. 4umrul de
cursuri
desfurate
2. 4umrul de
persoane
instruite
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu 6:4$*:
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
8&&4& Sporirea accesului
pu'licului la actele normati(e
2'a.a de date3
1.Studiu elaborat i recomandri formulate
2. <a!a de date a actelor normative revi!uit i accesibil Anul 2%1"
'inisterul (ustiiei,
)entrul de 2uvernare
*lectronic
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea unui studiu
privind accesibilitatea
publicului lar$ la actele
normative 9ba!a de date:
Studiu elaborat
i recomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei,
)entrul de
2uvernare
*lectronic
;ptimi!area ba!ei de date
a actelor normative
<a!a de date
actuali!at cu
motor de
cutare
funcional
'inisterul
(ustiiei,
)entrul de
2uvernare
*lectronic
4 )rearea ba!ei de date on+
line privind procesul de
elaborare a actelor
normative 9de la stadiul de
proiect p-n la cel de act
publicat:
1.<a! de date
creat i
funcional
2. 4umrul
personalului
implicat -n
procesul de
elaborare a
actelor
normative,
instruit
'inisterul
(ustiiei,
)entrul de
2uvernare
*lectronic
,otal finan are domeniu ""5*!
1="
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
8&&5& Cm'untirea procesului
de armoni.are a legislaiei
naionale cu legislaia Uniunii
Europene
1. Studiu elaborat i recomandri formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat i adoptat
3. )apacitile instituionale ale )entrului de armoni!are a le$islaiei, consolidate
". Personalul implicat -n procesul de armoni!are a le$islaiei naionale cu le$islaia Aniunii *uropene,
instruit
Anul 2%1"
'inisterul (ustiiei,
'inisterul Afacerilor
*xterne i #nte$rrii
*uropene,
)ancelaria de Stat
Nr&
d1o
Denumirea ac iunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" *laborarea unui studiu
privind -mbuntirea
procesului de armoni!are a
le$islaiei naionale cu
le$islaia Aniunii
*uropene
1. Studiul
elaborat i
problemele
identificate
2. 3ecomandri
formulate
'inisterul
(ustiiei
*laborarea proiectului de
modificare a ,otr-rilor
2uvernului nr.11% din
21 februarie 2%%= privind
crearea )entrului de
armoni!are a le$isla iei i
nr. 13"/ din 2" noiembrie
2%%& cu privire la
armoni!area le$islaiei
3epublicii 'oldova cu
le$islaia comunitar
Proiect de act
normativ
elaborat i remis
spre examinare
2uvernului
'inisterul
(ustiiei,
'inisterul
Afacerilor
*xterne i
#nte$rrii
*uropene,
)ancelaria de
Stat
4 3eformarea structurii
)entrului de armoni!are a
le$islaiei
1.4oua structur
a )entrului de
armoni!are a
le$islaiei,
aprobat
2. Sistemul de
speciali!are a
personalului
)entrului de
armoni!are a
le$islaiei,
stabilit
'inisterul
(ustiiei
5 #nstruirea personalului 1. 4ivelul de 'inisterul
1=/
implicat -n procesul de
armoni!are a le$islaiei
na ionale cu le$islaia
Aniunii *uropene
cunotine -n
domeniu i
necesitile de
instruire
evaluate
2. )urricula i
planul de
instruire
elaborate
3. 4umrul de
cursuri
desfurate
". 4umrul
personalului
instruit
(ustiiei,
'inisterul
Afacerilor
*xterne i
#nte$rrii
*uropene,
)ancelaria de
Stat
,otal finan are domeniu 44*
,otal finan are direcia strategic 8& ;4!:*8
Direcia strategic 8&4& Coordonarea asistenei donatorilor e>terni +i sc/im'ul de informaii cu sectorul negu(ernamental
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
8&4&"& Sta'ilirea +i meninerea
unui mecanism de cooperare cu
donatorii e>terni 0n sectorul
justiiei 0n (ederea
implementrii Strategiei
1. 'ecanismul de cooperare cu donatorii externi instituit
2. 3euniunile periodice cu donatorii externi or$ani!ate i desfurate
Anul 2%1& 'inisterul (ustiiei

Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituii
responsa'ile
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" ;ptimi!area mecanismului
existent de coordonare a
asistenei donatorilor
externi prin corelarea
acestuia cu mecanismul de
coordonare a
implementrii Strate$iei
1. 'ecanismul
de coordonare a
asistenei
externe
optimi!at
2. 4umrul de
reuniuni
periodice
desfurate
'inisterul
(ustiiei,
)ancelaria de
Stat
*laborarea periodic a
listelor de prioriti care
.iste de
prioriti
'inisterul
(ustiiei
1=&
necesit asisten extern elaborate
,otal finan are domeniu 5;*6
Domeniul specific de inter(enie Indicatori ai ni(elului de implementare ,ermen-limit Instituii responsa'ile
8&4&& Crearea unui cadru de
sc/im' de informaii 0ntre
sectorul negu(ernamental +i
actorii din sectorul justiiei 0n
(ederea implementrii
Strategiei
1. )adrul necesar sc,imbului de informaii, creat i implementat
2. 3euniunile periodice dintre repre!entanii sectorului ne$uvernamental i actorii din sectorul ustiiei,
or$ani!ate i desfurate
Anul 2%1& 'inisterul (ustiiei,
actorii din sectorul ustiiei
Nr&
d1o
Denumirea aciunii
,ermenul-limit de implementare
Indicatori de
re.ultat
Instituia
responsa'il
Suma
2mii lei3
!"" !" !"4 !"5 !"6 !"$
I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7 I II III I7
" )rearea unui mecanism ce
ar asi$ura sc,imbul
constant de informaii
dintre sectorul
ne$uvernamental i
repre!entan ii sectorului
ustiiei privind activitile
de implementare a
Strate$iei
1. 'ecanismul
creat i
func ional
2. )omponen a
secretariatului
stabilit
'inisterul
(ustiiei
;r$ani!area reuniunilor
periodice dintre
repre!entanii sectorului
ne$uvernamental i
repre!entan ii sectorului
ustiiei
4umrul de
reuniuni
periodice
desfurate
'inisterul
(ustiiei
,otal finan are domeniu 56*5
,otal finan are direcia strategic 8&4 ;6*!
,otal finan are pilonul 7II "6$48*6
,otal finan are Planul de aciuni pentru implementarea Strategiei ";::;""*;