Sunteți pe pagina 1din 9

Regia scenica: Paul Gusty si temeiurile realiste ale

regiei romanesti .
In teatrul romanesc preocupari cu caracter regizoral au existat de inceputurile
manifestarilor moderne si chiar mai inainte (ceremonii pe la curti - efecte vizuale si
sonore ).Au cumulate indeletniciri regizorale si animatorii primelor spectacole
romanesti:
V.Neagu - r!ul" la reprezentatia din #$%% a elevilor de la &la' .
(h.Asachi ) inscenarea piesei *irtil si +hloe " in #,#-.
I.. /adulescu )spectacolul .ecu!a "in #,#0 .
1i au supravesgheat repetitiile si au dat indicatii in timpul repetitiilor2au cautat si au
ales costume 2au gindit cadrul de desfasurare 2iar tinarul .eliade a si interpretat in
travesti rolul titular (nu numai ca a 'ucat 2a fost si su3er).4este ani odata cu
in5intarea primelor scoli de teatru si constituirea miscarii teatrale romanesti se
impune necesitatea profesiei (de regizor) 2 si astfel mai intii la &ucuresti 2apoi la Iasi
2aparea stipulata f-tia regizorala (unerori confundata cu cea a masinistului si
indeplinita de catre acesta). Alexandre (atineau ) printre primii regizori. A'utat de
(atineau 2*illo a fost directorul de scena al unor montari spectaculoase .4ascal6
dupa ce dadea indicatii asupra interpretarii persona'elor unei piese 2lasa
transpunerea lor in 'ocul 5ecarui actor 2regizorului .
Paul Gusty- (#,%0- #077) ) considerat cel dintii regizor profesionist 2creator de
scoala 2animator 2traducator 2unul din pilonii pe care s-a spri'init scena 8eatrului
National din &ucuresti mai !ine de o 'umatate de veac .1volutia profesionala a lui
4aul (ust6 2devine o vreme reprezentativa pentru teatrul romanesc.(ust6 a aparut
la vreme si s9a integrat intr-un proces tot mai simtit in miscarea teatrala a vremii
2pe plan 1uropean si national 2de manifestare a regiei ca factor de creatie autonom .
8rupa de la *einingen " in (ermania 2 8eatrul :i!er " Antoine la 4aris 2tto
&rahms si ceilalti de la ;cena :i!era " din &erlin 2;tanislavs<i si Nemirovici-
=ancenco la *oscova 2fac sa se inteleaga de ce si la noi conditiile s-au arata
favora!ile spre sf. ;ec .>I> ) inc. sec .>>.
4aul (ust6 a fost acceptat in trupa de *ihail 4ascal6 in calitate de copietor de
roluri 2a fost si actor insa a tins sa se faca regizor de scena .In #,,? a devenit o@cial
copietor de role la 8.N. din &ucuresti(#,,A- #,,7) a fost numit o5cial si su3eur.In
acelasi timp tinarul il a'uta pe Alexandre (atineau in activitatea regizorala 25ind
onorat cu unele sume de !ani.(ust6 nu a inventat la noi regia 2ea se practica
paralel cu directia de scena 2 ceea ce s-a realizat prin el a fost desprinderea functiei
directorului de scena de aceea a actorului principal si demontrarea
compati!ilitatii.Au fost si inaintea sa directori de scena 2de alta provenienta decit
actoriceasca(8h.Aslan ).(ust6 a aratat ca directorul de scena poate 5 altul decit
actorul ) prim 2 a fost numit de (rigore +antacuzino prim regizor 2in #,,% 2 de catre
Alexandru =avila ) director de scena in #0B$ .=upa doua decenii de activitate ca
prim regizor 2lui (ust6 i-a fost atri!uita o@cial functia de director de scena
2practicata de el si pina atunci .
(ust6 cunostea viata teatrala de peste hotare 2considera ca primordial in arta
spectaciolului este evolutia actorului .(ust6 explica piesa 2clari5ca aspecte 2stimula
gindirea actorilor 2 ii distri!uia corect- conform caracterului 2dimensiunilor in raport
cu capacitatea 5ecaruia.Interpretii au simtit prezenta sa sigura care le punea in
valoare capacitatile necunoscute.;pre s5rsitul vietii 2(ust6 a pu!licat su! titlul :
Note de regie teatrala "2 un articol ce exprima esenta gindurilor 2convingerilor sale
regizorale si a practicii scenice (factorul cel mai important pe scena a fost si va
ramane actorul 2adica cuvintul).;i-a deprins profesia de la marii artisti
romani2incepind cu 4ascal6 2*illo 2 ;tefan Velescu 2(rigore *anolescu 2+.Nottara.A
avut de invatat si de la I.:.+aragiale 2i-a stimulat capacitatea analitica a lui (ust6
.4este ?B de ani un alt mare om de teatru 2director al 8.N. 2 Al.=avilla l-a apreciat
pentru cine era. =e l-a =avilla a primit impuls pentru veridicitatea in arta
interpretative in arta actoriceasca .=e la 4ompiliu 1liade convingerea ca telurile
teatrului sunt in primul rind educative 2nu pot 5 atinse fara un repertoriu de valoare.
(ust6 a realizat productie cu peste -% de drame si comedii traduse din franceza si
germana 277 de li!rete de operetta traduse si adaptate 2A% de comedii si drame
localizate. &ilantul carierei acestui mare regizor 2realizator a peste %BB de
spectacole in teatrul dramatic si musical este pozitiv si su! aspectul repertoriului .A
montat piese de ;ha<espeare (Noaptea regilor 2Cemeia indaratnicita2 neveste Vesele
din Dinsdor 2*ac!eth 2.amlet)2 *oliere 2 I!sen (Nora 2 .edda (a!ler )2 8olstoi 2
(or<i.A vazut si analizat 'ocul actorilor : +ostache +aragiale 2 *illo2 Iorgu +aragiale 2
Nin6 Valer6 21frosinia 4opescu 2+ostache =imitriade.;u! conducerea sa au 'ucat
multi mari actori dinaintea primului raz!oi mondial si din perioada post!elica .(ust6
a practicat realismul 2prefer piesele moderne 2situatii luate din viata reala
2persona'e pentru care gasea modele in prea'ma sa .1ra impotriva teatralismului
2exagerarilor 2emfazelor ridicule si compromitatoare .Naturalismul nu a gasit in el un
entuziast.(ust6 se ocupa de interpretarea actoriceasca si mai putin de cadrul exact
ca in viata 2cum il practicau adeptii naturalismului .
1ste concludent spectacolul scrisoare pierduta "2 comedia 5ind pusa in scena cu
o noua distri!utie de catre regizorul prezent la premiera din #,,7 ca su3er
2cunoscind indicatiile lui +aragiale 2memora!ile creatii ale interpetilor disparuti.4aul
(ust6 a prezentat realist o lume ridicola dar responsa!ila.In acelasi spirit critic a
realizat in #0B0"/evizorul ". Azilul de noapte reprezinta culmea artei de regizor a
lui 4aul (ust6 -dovada conceptiei sale despre sensul realist al teatrului .
Soare z Soare .Regia moderna in teatrul
romanesc .Personalitati representative (anii 20-
50).
;oare z ;oare s-a impus prin rolul dat in spectacol fanteziei 2lucrul cu lumina 2dEcor
sugestiv.+u o mare diponi!ilitate pentru plastica spectacolului 2receptiv la nou 2 a
pus in valoare tot ce era de perspectiva artistica spectaculara in inovatiile tehnice
dupa primul raz!oi mondial .=avila integrinduse epocii dominante de practice
naturaliste 2 anga'induse pe o cale realista 2spri'inita de 4aul (ust6 prin montari
so!re 2valoroase 2 prin calitatea interpretarii actoricesti. noua etapa era destinata
sa confere teatrului aura poetica in amploarea si intensitatea spiritual a
spectacolelor .
;oare z soare si apoi ceilalti regizori 2 V.I 4opa 2Victor &um!esti 2(.* Fam5rescu 2A.I.
*aican s2 a .au cautat sa aduca in scena noul 2 sa raspunda prin arta spectacolului
exigentelor pu!licului pe care nu9l mai satisfaceau modalitatile naturaliste
2practicate la noi cu mare intirziere ./egizorii in aceasta perioada tineau cont de
valorile expresioniste impuse de am!ianta spiritual a vremii .;e folosesc forme
speci5ce 2 se apeleaza la viziuni si sim!oluri asupra spectatorului .Gneori 2scria
+omarnescu 2 se cultiva temele o!sesive 2!izarul straniul 2stridentele 2atri!iund vietii
un caracter a!surd .1ste tri!utul pe care l-au platit oamenii de teatru2 incepind cu
(ordon +raig care mergea atit de departe cu metaforele si sim!olurile incit pentru
exprimarea lor socotea necorespunzator actorul 5inta umana 2si preciza un actor
supramarioneta.;e dilatau angoasele 2era cautat si su!liniat ineditul pina la
!izarerie 2 se foloseau excesiv efectele de lumina 2um!rele 2contrastele 2incit un
critic englez 2considera iluminatul electric printer factorii determinanti ai
expresionismului scenic.
*ax /einhard care a5rmase o noua modalitate regizorala odata cu activitatea la
8eatrul de +amera din &erlin 2devenise o autoritate pe plan 1uropean 2dominind
deceniul a treilea prin activitatea depusa la &erlin 2Viena 2;alz!urg.4lecind de la
naturalism fara sa nege realismul 2*./einhard a dat teatrului un impuls puternic
catre a5rmarea unor valente proprii 2in modalitati moderne .A urmarit si realizat un
transfer de poezie prn fantezie cu care a folosit lumina 2culoarea 2muzica 2efectele
vizuale si sonore .N-a lucrat doar cu piese moderne 2a valori5cat in spirit nou 2unele
opera clasice (edip /ege de ;ofocle 2.amlet 2Visul unei nopti de vara 2Azilul de
Noapte ).
4entru 8inarul ;oare z soare 2pentru personalitatea si realizarile sale artistice
*./einhard a avut un rol hotaritor .
Nascut in #,07 la (alati 2 ;oare 2student in drept la &ucurestii 2s-a apropiat de
teatru devenind sot de ca!inet al directorului 8.N in anii #0#,-#0#0.=upa a!solvirea
facultatii a renuntat la avocatura 2 a plecat peste hotare pentru a se dedica artei
scenice .A urmarit activitatea regizorala a lui Harlheitz la &erlin 2apoi acea a lui
/einhardt 2al carui elev se poate considera.A asistat la inscenarea pieselor (*arele
teatru al lumii si Naluca de +alderon 2 Cemei frumoase de 1t./e6 2 /atatii de
:enormand 2+lavigo de Iedermann).A asistat si a fost cucerit de fantezia inspirata a
maestrului .Incura'at de creatiile lui /einhard sa intors in tara.A editat pe cont
propriu o revist intitulata 8eatrul" care a inceput sa apara in #0?A2 a a'uns la %
numere .In stagiunea #0?A-#0?7 ;oare a de!utat la teatrul sotilor &ulandra cu
.amlet 2 succesul2 lui /einhardt 2pe unii i-au surprins2 pe altii a socat 2 altii au
ramas nedumeriti .8ot aici in aceeasi stagiune monteaza thello .In ianuarie #0?7
monteaza o alta piesa Naluca " de +alderon .
;h6loc< l-a montat la 8.N .unde a fost anga'ant in #0?7 ca director de scena 2a
aratat sla!iciunea lui ;oare z soare pentru decoruri si mai putin capacitatea de a
valori5ca ideile prin 'ocul actoricesc .+u timpul insa reprezentatiile realizate su!
conducerea lui ;oare z soare au cistigat in profunzime .
4rimul regizor roman ce !ene5cia de o formatie de specialitate2de ani petrecuti
linga mari personalitati ale timpului .Al.=avilla aparuse ca un diletant inzestrat 2 cult
dar a a'uns sa se ocupe de regie in 'urul virstei de 7% de ani .;oare venea cu
pregatire universitara si cu specializare in regie .1ra apreciat ca un mare poet al
decorului 2ca un neintrecut artist al plasticei scenice ./aminind cu predilectie pentru
spectacolele fastuase 2 soare a folosit temperat procedee expresioniste 2 o promovat
si practicat realismul poetic .A tre!uit sa o faca pentru ca acesta era stilul teatrului
si preferinta pu!licului 2in acest spirit erau pregatiti actorii 2asteptau si pretindeau
ca regizorul sa 5e si pedagog 2 sa patrunda impreuna cu ei valorle textului .4e ;oare
l-au in3uentat in !ine si spectacolele 8eatrului de arta din *oscova 2pe care
regizorul le-a vazut la &erlin 2fata de care si-a manifest si in scris !una impresie.
- /egizorul tre!uie sa dea expresie scenic intentiilor autorului 2prin im!inarea
tuturor valorilor 2care compun intr-o manifestare autonoma si speci5ca arta
teatrala .Viata pe care o considera sursa artei 2tre!uia sa 5e 5ltrate artistic in
proiectarea scenica 2creatia presupunind interpretare 2neputind a 5 acceptata
simpla reproducere 2fotogra5erea .
/egizorul pretinde in amanunte cunoasterea persona'ului interpretat (data2locul
nasterii2starea lui sociala2gradul de cultura si inteligenta)Ie cerea actorilor sa redea
persona'ul de azi 2plin de idei 2 si cel de miine .;a-I confere complexitatea speci5ca
identitatilor umane.Aceasta minutiozitate 2implicind informare si analiza 2 avea ca
scop-adevarul artistic.In #077 ;.z s moare victima unui accident.
A montat zeci de piese 2 din genuri si epoci diferite 2de la tragedii 2drame clasice
modern 2la comedii originale la 8.N din &ucuresti 28eatrul Ventura 2 :a +ompania de
operetta condusa de N.Vladoianu si la 8-l de revista a lui +onstantin 8anase .
;pectacole (&olnavul inchipuit de *oliere 2 ;luga la ? stapini de (oldoni 2 :ulu de
Dede<ind 2&ar!ierul din ;evilla 2 +ind te 'oci cu focul )strind!erg2 Caust )(oethe
2:ivada cu Visini ) 2 I!sen 24irandello 2;ha<espeare 2 ;haJ28olstoi 2;hilller 2*arloJe
2V.Alexandri.
urel !on "aican
Nascut la #,0A la ;i!iu 2sta!ilit apoi la (iurgiu 2dupa care la &ucuresti 2unde si-a
cistigat traiul prin diferite indeletniciri 2dar era pasionat de teatru.A frecventat asa
numita Academie de arta a lui 8h.;toenescu 2a studiat la clasa lui +.Notarra2apoi
raz!oiul il adduce pe meleagurile iesene 2unde sa inscris la clasa de conservator a
lui ;tate =ragomir./evine la &ucuresti in #0#0 si a fost anga'at la +ompania
&ulandra ca regizor tehnic 2apoi ca regizor artistic al formatiei teatrale conduse de
*isu Cotina la &raila .A.I .*aican se apropie si de noua arta :cinematogra5a .In #0?$
lucreaza ca asistent a lui (enaro /iohelli la Gfa &a!els!erg 2cautind sa cunoasca
posi!ilitatile luminii.Im!ina valorile traditionale ce ceea ce era nou 2urmarea efectul
emotional 2 folosea noi capacitate de expresie 2calm 2so!ru 2spirit pozitiv 2dadea
sentimental certitudinii (sigurantei) 2stimula gindirea."Azilul de noapte "9decorul
permitea sai prezinte ca pe niste ingropati 2tin'ind dupa lumina 2dupa o alta conditie
de viata .4rin ma'oritatea spect.sale *aican a cautat sa descopere si s a valori5ce
continutul su3etesc al persona'elor 2semni5catiile umane si sociale ale infruntarilor
dramatice .
4rincipalele sale realizari regizorale: *ac!eth 2 A #?-a noapte de ;ha<espeare
2Avarul 2&urghezul gentilom de *oliere 2 Nina von &ranhelm de :essing 2Caust de
(othe 2+rima si pedeapsa de =ostoievs<i 2 Invierea 2+adavrul Viu 2 4uterea
intunericului dupa 8olstoi 2Azilul de noapte dupa (or<i si 4igmalion de &.;haJ etc.
=in repertoriul romanesc piese de V.Alexandri 2&.=elavrancea 2V.1ftimiu
2:.re!reanu 2*.;or!ul .
4rintre cele mai representative perioade -cea petrecuta la 8.N din Iasi 2unde a
activat in #0?0 2invitat de profesorul Iorgu Iordan 2pe atunci director .A venit intr-o
situatie critica 2a gasit teatrul ameninta de ritina 2intr-o atmnosfera de redusa
exigenta artistica .4rofesorul Iordan :Aveam impresia ca 5ecare spectator si 5ecare
actor intrezarea in existent teatrului iesean o schim!are radical 2menita sa-I dea o
viata noua 2fapt care s-a si intimplat cum a devenit stagiunea #0?0- #0AB 2pregatita
de *aican cu pictorul Hiria<oK.4u!licul a regasit teatrul .+a si in alte teatre *aican a
inclus in opera sa reformatoare 2mi'loacele tehnice 2 s-a ocupat de scena si a
modernizat-o 2a utilat-o cu turnanta circulara 2 car glisant 2 proscenium si a
modernizat sistemul de iluminare.A inlocuit iluminatul de la rampa cu proiectoare
5xate in proscenium .=irectorul teatrului considera ca activitatea lui *aican a
insemnat revolutie pe toate planurile vietii teatrale iesene .
*aican cauta ca nimic sa nu existe gratuit 2static 2totul tre!uind sa 5e viata 2miscare
2actiune .In actiune tre!uia sa 5e actorul .Cunctionalitate dinamica tre!uia sa ai!a
5ecare moment al cadrului de desfasurare .:a Iasi *aican a activat doar pin in #0AA
.4entru unii actori cu mentalitate in vechita regizorul era o inventive !izara 2scria
+omarnescu si adauga : cu asemenea mentaliti a avut de luptat *aican 2 deoarece
*aican venea la Iasi ca prim deschizator de drumuri pentru spectacologia de
acolo.;i-a continuat activitatea la &ucuresti si in alte orase ale tarii .:a Iasi a revenit
in anii #07# -#07A 2insa n-a gasit conditii prielnice in acesti ani .1rau cautate
rezolvari comerciale 25ind preferati regizorii interprinzatori si foarte productivi .A
condus o vreme 8eatrul *odern din &ucuresti 2a avut o importanta contri!utie la
organizarea 8eatrului din (iurgiulesti 2:a organizarea 8eatrului +entral al ;indicatelor
.In anul #07$ a fost numit director general al teatrelor din ministerul de resort .:a
inceputul anului #070 a devenit professor la Institutul de arta din &ucuresti
#0%?-inceteaza din viata.
#ictor !on Popa ($%&5-$&'()
=ramaturg 2romancier 2nuvelist 2gra5cian 2theoretician si indrumator in domeniile
artei scenice 2animator al teatrului roamnesc 2s-a ocupat timp de citiva ani de
regie .A de!utat ca regizor la 8eatrul 4opular din &ucuresti2in #0?7 a functionat ca
director de scena o stagiune #0?% -#0?- 2regizor la 8eatrul din +raiova si alte teatre-
activitatea sa 2 proiectele au produs o miscare intelectuala.A simtit nevoia
contactului direct 2a documentarii pe viu in regia contemporana cunoscuta lui pina
atunci doar prin relatari .=e aceea in #0?$ interprinde o calatorie prin principalele
orase teatra le ale 1uropei : 4aris 2:ondra 2*unchen 2&erlin 2Viena .In Cranta la 4aris
a vazut o serie de spectacole 2a avut o serie de discutii cu (aston &at6 si :ouis
Iouvet .:-a impresionat spectacolul cu *a6a" de ;imon (autillon in regia lui (aston
&at6 la ;tudio :es +hamps )1l6see.
4opa noteaza toate valorile de la rostirea textului 2 la decoruri 2costume 2remarcind
pina si culoarea ciorapilor purtati de *a6a .!serva categoriile de persona'e 2 cauta
autenticitate 2retine lumina si muzica 2efectele vizuale si cele sonore .1ste pentru el
o lectie de arta scenica. A vazut Hnoc< " de Iules /oamains 2in regia si
interpretarea lui :ouis Iouvet .Apreciaza acelasi sistem de ducere pina la capat a
mi'loacelor oferite de text .=escopera noi posi!ilatati de inscenare.Il impresioneaza
interpetarea nervoasa 2perfect stapinita a lui Iouvet.Vede si alte spectacole 8artuKe
"2 .ernane"2 =on +arlos " la comedia franceza .Apreciaza perfectiunea artistica
2modernitatea 21ste impresionat de ceea ce vede la *unchen si la academia
repertoiului pe care o a3a in &erlinul dominat de personalitatea lui /einhardt. A
invatat de pretutindeni.+u o formatie in care 5gurau actorii Iules +aza!an 2Nicolae
;ireteanu 2+ezar /ovinescu 2;ilvia Culda .
V.I.4opa a I ntocmit un repertoriu interesant si cuprinzator 2 arealizat in aceai ani un
su3u nou 2 a realizat spectacole iesite din comun 2creatii care puteau sa rivalizeze
cu ceea ce facea /einhard./ealiza spectacole in dEcor natural ) Apus de soare " de
&ra!u de la Vrancea 2pe zidurile cetatii de scaun a lui ;tefan cel *are 2 Iedermann
" de .ofmannstall 2 in incinta unui decorativ palat . Intr-un cadrul natural
2sugestiv 2corespunzator 2cu ceea ce gindea regizorul 2sa 5 fost lumea in care s-au
petrecut intimplarile 2gindea sa reprezinte edip /ege".A vor!it actorilor despre
spectacolul *a6a "2 despre arta etalata de (aston &at6 .4iesa Hnoc< " a pus-o in
scena in spiritual lui Iouvet. In anii #0?$ 2 -#0?0 2a pus in scena un nr. Insemnat de
piese : .enric al IV de 4irandello 2 =aria de :ucian &laga 2 Anno =omini de
;adoveanu 2Gnchiul Vanea 2 Azilul de Noapte 2 28atal de ;trind!erg . Iedermann de
.ofmannstall2 etc.
/egizorul a transpus in spectacole tot ceea ce gindise cunoscind arta valorosilor
creatori.;i-a ales piesele cu destula li!ertate .*arioara Ventura i-a propus directia
de scena a teatrului pe care urma sa-l deschida in &ucuresti .1ra admirat si avea
efect pozitiv asupra actorilor 2directorilor de scena 2 scenogra5lor care cunosteau
ceva nou 2 intens de 5ecare data la 5ecrae spectacol creat de V.i.4opa .:a &ucuresti
a revenit in #0?0 insa cu exceptia perioadei de inceput 2in care a inscris citeva
creatii remarca!ile .V.I.4opa nu a gasit atmosfera dorita si nici nu a putut s-o
creeze 22N-a gasit lim!a' comun 2nici cu directoarea 2nici cu directorul
administrative.
Inceputul reprezentat de :upii de arama de Adrian *aniu a parut de !un augur
./eprezentatiile ce au urmat au fost mai putin concludente (cele mai reusite
4eriferie"de :anger si 4ui de vultur"de 1./ostand L I )a stagiune.A II )a stagiune
(+ind doi se cearta de *inulescu 22*olima de ;adoveanu 2+omedia zorilor de *ircea
;tefanescu) 2 III-a stagiune esec total .(8a<e Man<e si +adir ) de V.I.4opa 2si regizor si
autor./enunta la activitatea regizorala din anul #0A? ) #0A, cu exceptia a doua
spectacole ;imunul"de :enormand si Apa vie"o piesa a sa destul de nereusita
2montate la +ompania &ulandra 2nu are nici un contact cu arta scenica ./evine in
#0A, cind este numit director de scena si director la 8eatrull *unca si Voie !una .Isi
constituie o formatie de actori : *ania Antonovna 2*aria *ohor 2;andu +ezar
/ovinescu 2Alexandru (iugaru 2*arcel 1nescu 2Ion (heorghiu .Vor incepe alaturi de
el : Nineta (ust6 Irina /achiteanu 2/aluca Fam5rescu 2/adu &eligan .+oncepe
repertoriul 2im!ina accesivitatea cu valoarea artistica ./ealizeaza spectacole de
tinuta si efect .(;coala femeilor 2 ;luga la doi stapini 2=-ale +arnavalului 2=octor fara
voie).rientarea catre marele repertoriu va 5 proprie intregii activitati 2clasicilor
alaturinduse piesele scriitorilor moderni .I.4opa a condus teatrul pina in #077 2 a
montat la 89l *unicipal 2 :a 89l *ic 2 la 89l *aria Cillotti 2 la 89l national din &ucuresti
unde a fost numit director de scena in #07%.8imp de doi ani a fost professor de arta
actorului la Academia de *uzica si Arta =ramatica din &ucuresti 2facind si lectii de
regie .=ramaturg el insusi 2nu a negat textul .realist ca structura 2 realist in
dramaturgie ca si in scrierile sale literare de alt gen 2 a fost un realist in activitatea
de creatie scenica .4ersonalitatea sa si-a pus amprenta asupra creatiilor in
spectacol prin valori de intelectualitate poetica 2 printr-o mare disponi!ilitate pentru
frumos si no!lete.
!on Sava
Nascut in anul #0BB 2 a intrat efectiv in teatru la virsta de AB de ani 2dupa ce
studiase dreptul si practicase avocatura 2dupa ce semnase cronici in
domeniul artelor plastice pictate si chiar prezentate la o expozitie de
caricature in #0?,.In anul #0AB 2in timpul directoratului lui Ionel
8eodoreanu 2este anga'at la inceputul stagiunii 2ca regizor al teatrului National
din iasi 2functie detinuta pina in anul #0AA 2cind este numit director de
scena .In stagiunea urmatoare anga'arii 2regizorul pune in scena si se impune
prin ;imunul "de :enormand ca o personalitate de5nita in domeniul artei
scenice .In primii ani I.;ava a !ene5ciat de sfaturile experimentatului om de
teatrul A.I.*aican si scenograful Hiria<oK care au fost si profesorii
sai.;pectacolul care l-a consacrat ;cene de strada de dramaturgul
american 1lmer /ice )eveniment in arta teatrala a epocii 2ta!lou realist cu
valori critice ale vietii de peste ocean.
4etru +omarnescu scrie: despre ;cene de strada "- Viata strazii si a cartierului o
exprimau nu doar cele $? de persona'e 2 unele episodice 2 altele avind o prezenta
mai mare si traind difeirite drame si intimplari. exprimau deopotriva zecile de
persona'e aduse in plus de regie pentru a caracteriza mediul NeJ
Mor<ului.+laxoanele automo!ilelor care circulau in vecinatate 2sirenele fa!ricilor
etc.implineau sonor viata strazii 2admira!il dozate de ;ava 2spre a nu stin'eni
actiunea principalelor persona'e 2ci spre a o potenta .1ra o viziune realista 2compusa
monumental .1fectul spectacolului a fost puternic 2transmitind drama unei existente
solicitante si nesigure .4rin arta spectacolului Ion ;ava proiectase o viziune
complete 2care a impus reactii impresionante si concludente .4etru +amarnescu
care vazuse aceasta piesa reprezentata la NeJ Mor< 2intr-un !un spectacol 2il
considera pe cel a lui ;ava superior prin integritatea sa .Ion ;ava studiase
conceptiile si aprecia contri!utia animatorilor de la sf.sec >I>9lea2 si din primele
decenii Antoine si +raig 2;tanislavs<i si /einhardt 2*e6erhold 24iscator 28airov
contri!uira la de5nirea sa si constituiau un permanent stimul pentru regizorul la
care se manifesta intens disponi!ilitatea de a crea .Alt spectacol Neamul
;oimarestilor " dramatizare de *Ihail ;or!ul care in spectacolul creat la Iasi de Ion
;ava avea amploare si pregnanta sociala datorita capacitatii regizorului de a
implanta in mediu si in epoca.Incearca o valori5care a teatrului politist si a pieselor
asa zise de groaza 2cautind sa stimuleze imaginatia 2perspicacitatea .A facut-o
lucid 2cu inventivitate si umor in asa ) in asa numitele spectacole ale teatrului de
vedenii"prezentate in vara an. #0A7 pe scena unui cinematograf 2adaptata pentru
nevoile genului .
contri!utie o reprezinta valori5carea cintecelor lui Alexandri in stagiunea #0A%-
#0A-2prin spectacolul intitulat si cantonete comice.Grmeaza *adame ;ans (ene"
de Victorien ;ardou 2 din care ;ava a facut un spectacol popular 2 dind poporului f-
tia de erou principal.;ava a inlocuit prologul cu un preludiu in $ ta!louri 2petrecut in
strada vie 2 semni5cativa si caracteristica vremurilor pe care le reprezinta piesa
./egizorul a adus pe scena revolutia cu multimi dezlantuite 2 5guratia a avut ?BB de
oameni irupind spre rampa 2aristocratii erau reprezentati de niste papusi de marime
naturala care dispareau luate de aceasta sugestiva si irezisti!ila forta.8oate erau
realizate prin folosirea mi'loacelor posi!ile2 lumina su!til dozata 2muzica 2efectele
sonore.
:a Iasi a montat .amlet"cu o usoara raceala in incercarea de a valori5ca
intelectualitatea persona'ului .:a aceasta au contri!uit 2decorurile si lumina cenusii
si reci si o oarecare lipsa de comunicare a eroului cu celelalte persona'e.A pus in
scena ( 8randa5rii /osii 2 =oua orfeline -spectacol ce a marcat incheierea activitatii
lui ;ava ca director de scena la 8eatrul National din Iasi ).
Grmeaza perioada activitatii sale la &ucuresti (#0A,9#07$) indeose!i la 8.N .Incepe
printr-o creatie memora!ilia ;ase persona'e in cautarea unui singur autor" de
4irandello2in aceeasi stagiune realizeaza spectacolul exceptional : Ingerul a vestit
pe *aria " de 4. +laudel2 rasul Nostru " de Dilder.
;ava a pus in valoare trairea si capacitatile de exteriorizare ale actorilor . In rasul
nostru" 'ocul actorilor a fost de o intense si continua expresivitate 2 in asa fel incit sa
suplineasca prin sugerare lipsa decorurilor 2 recuzitei 2in redarea existentei cotidiene
a orasului .
=upa #077 activitatea lui I.;ava a fost productive atit pe plan regizoral cit si
pu!licistic 2de asemenea in domeniul dramaturgiei.In perioada #0779#07$ ;ava a
lucrat la 8.N . din &ucuresti si la 89l Nostru 2 la 89l deon si la 89l Ateneului .:a 89l
Nostru a pus in ;cena =elta &lestemata " dramatizare de Ion :uca dupa romanul
;al!aticia Cluviului "de :ouis &ron5eld2 +omedia A!ra +ada!ra la 89l Ateneului-
Nana dramatizare de *.Hiritescu 2 dupa 1mil Fola 2iar la 89l deon " (olden !o6" 2
in care reda colorat si sugestiv cu inventivitate dinamica vietii2 dezumanizarea care
ameninta omul in societatea care are drept zeu )!anul . :a ?- fe!ruarie #07- ;ava
prezinta un spectacol cu masti 2plecind de la modalitatile antice si cele folclorice
(*ac!eth) . Gltimul spectacol (#07$ )- Crumoasa Adormita" de /osso di ;ansecondo
de facture moderna cu aspect melodramatic 2cu sim!oluri si poezie.
;ava i-a conferit piesei valori de poezie si culoare in spectacol 2moare la 7$ de ani in
#07$
.(indul la Curtuna a lui ;ha<espeare 2 4asarea al!astra de *aetelinc< 2 :a
=ulcineea de (aston &at6 2 +ehov .:-au inteles si l-au urmat in cola!orari fructuase
principalii scenogra5 ai scenei : 8h. Hiria<oK 2 8rain +ornescu .A lucrat cu actori
experimentati : +. /amadan 2 *.&aciu 2 8udor +alin 2:ucia ;turdza 2 +.Antoniu s.a .A
contri!uit la a5rmarea unor tineri ca 1liza petrachescu 2;andina ;tan 2*arveta
Anca 21mil &ott2 Aurel *unteanu ) i-a fost mentor lui :iviu +iulei 2;tefan +iu!otarasu
2 s.a.