Sunteți pe pagina 1din 135

REGULAMENTUL GENERAL

DE URBANISM
HG 525/96
Rolul Regulamentului General de Urbanism
RGU
(1) Regulamentul general de urbanism reprezint
sistemul unitar de norme tehnice i juridice care st la
baza elaborrii planurilor de amenajare a teritoriului,
planurilor urbanistice precum i a regulamentelor locale planurilor urbanistice, precum i a regulamentelor locale
de urbanism.
(2) Regulamentul general de urbanism stabilete
regulile n aplicarea legii: regulile, n aplicarea legii:
de ocupare a terenurilor
de amplasare a construciilor i a amenjrilor aferente
acestora acestora.
(3) Planurile de amenajare a teritoriului sau, dup caz,
planurile urbanistice i regulamentele locale de urbanism
cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executrii cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executrii
construciilor.
Domeniul de aplicare
(1) RGU se aplic n proiectarea i realizarea (1) RGU se aplic n proiectarea i realizarea
tuturor construciilor i amenajrilor, amplasate
pe orice categorie de terenuri, att n intravilan,
ct i n extravilan.
(2) Se excepteaz de la prevederile alin. (1)
construciile i amenajrile cu caracter
militar i special,
i i di iil care se autorizeaz i se execut n condiiile
stabilite de lege.
Reguli de baz privind modul de
il ocupare a terenurilor
Reguli cu privire la pstrarea integritii g p p g
mediului i protejarea patrimoniului
natural i construit
Terenuri agricole din extravilan
(1) Autorizarea executrii construciilor i (1) Autorizarea executrii construciilor i
amenajrilor pe terenurile agricole din extravilan
este permis pentru funciunile i n condiiile
stabilite de lege.
(2) Autoritile administraiei publice locale la
emiterea autorizaiei de construire, vor urmri:
gruparea suprafeelor de teren afectate
iil i j di i construciilor, spre a evita prejudicierea
activitilor agricole.
Terenuri agricole din intravilan
(1) Autorizarea executrii construciilor pe terenurile agricole din
intravilan este permis pentru toate tipurile de construcii i intravilan este permis pentru toate tipurile de construcii i
amenajri specifice localitilor, cu respectarea condiiilor impuse de
lege i de prezentul regulament.
(2) De asemenea, autorizarea prevzut la alin. (1) se face cu
t l t bilit d iliil l l t respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea
raional a terenurilor i pentru realizarea urmtoarelor obiective:
a) completarea zonelor centrale, potrivit condiiilor urbanistice
specifice impuse de caracterul zonei, avnd prioritate p p , p
instituiile publice, precum i serviciile de interes general;
b) valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reele
tehnico-edilitare;
c) amplasarea construciilor amenajrilor i lucrrilor tehnico c) amplasarea construciilor, amenajrilor i lucrrilor tehnico-
edilitare aferente acestora n ansambluri compacte.
(3) Prin autorizaia de construire, terenurile agricole din intravilan se
scot din circuitul agricol definitiv, conform legii.
Suprafee mpdurite
(1) Autorizarea executrii construciilor i amenajrilor pe terenuri cu
destinaie forestier este interzis n mod excepional cu avizul destinaie forestier este interzis. n mod excepional, cu avizul
organelor administraiei publice de specialitate, se pot autoriza
numai construciile necesare ntreinerii pdurilor, exploatrilor
silvice i culturilor forestiere. La amplasarea acestor construcii se
va avea n vedere dezafectarea unei suprafee ct mai mici din va avea n vedere dezafectarea unei suprafee ct mai mici din
cultura forestier.
(2) Cabanele i alte construcii i amenajri destinate turismului vor
fi amplasate numai la liziera pdurilor, cu avizul conform al
Mi i t l i A l i P t i i M di l i l Mi i t l i A i lt ii Ministerului Apelor i Proteciei Mediului, al Ministerului Agriculturii,
Alimentaiei i Pdurilor i al Ministerului Turismului.
(3) Delimitarea pe judee a terenurilor cu destinaie forestier,
stabilit n condiiile legii, de ctre organele de specialitate ale g , g p
administraiei publice(ROMSILVA), se comunic consiliilor judeene
prin ordinul ministrului apelor i proteciei mediului i al ministrului
agriculturii, alimentaiei i pdurilor.
Zon de protecie 100m cjt Zon de protecie 100m cjt
Resursele subsolului
(1) Autorizarea executrii construciilor definitive, altele dect cele
industriale necesare exploatrii i prelucrrii resurselor n zone industriale, necesare exploatrii i prelucrrii resurselor n zone
delimitate conform legii, care conin resurse identificate ale
subsolului, este interzis.
(2) Autorizarea executrii construciilor industriale necesare
l t ii i l ii l id tifi t l b l l i f exploatrii i prelucrrii resurselor identificate ale subsolului se face
de ctre consiliile judeene sau consiliile locale, dup caz, cu avizul
organelor de stat specializate.
(3) n cazul identificrii de zone cu resurse n intravilanul localitii, ( ) ,
modalitatea exploatrii acestora va face obiectul unui studiu de
impact aprobat conform legii.
(4) Zonele care conin resurse identificate ale subsolului,
delimitate potrivit legii se comunic la consiliile judeene prin delimitate potrivit legii, se comunic la consiliile judeene prin
ordin al preedintelui Agenei Naionale pentru Resurse
Minerale, pentru fiecare jude.
Resurse de ap esu se de ap
(1) Autorizarea executrii construciilor de orice fel n albiile
minore ale cursurilor de ap i n cuvetele lacurilor este minore ale cursurilor de ap i n cuvetele lacurilor este
interzis, cu excepia lucrrilor de poduri, lucrrilor necesare
cilor ferate i drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de
ap, precum i a lucrrilor de gospodrire a apelor.
(2) A t i t ii l il t l li (1) t (2) Autorizarea executrii lucrrilor prevzute la alin. (1) este
permis numai cu avizul primarului i al autoritilor de gospodrire
a apelor i cu asigurarea msurilor de aprare a construciilor
respective mpotriva inundaiilor, a msurilor de prevenire a
d t i ii litii l d f i bt d t deteriorrii calitii apelor de suprafa i subterane, de respectare a
zonelor de protecie fa de malurile cursurilor de ap i fa de
lucrrile de gospodrire i de captare a apelor.
Zon de protecie fa de lacuri 100m cjt p j
platforme meteorologice
(3) Autorizarea executrii construciilor de orice ( )
fel n zona de protecie a platformelor
meteorologice se face cu avizul prealabil al
autoritii competente pentru protecia mediului autoritii competente pentru protecia mediului.
(4) Zonele de protecie sanitar se
delimiteaz de ctre autoritile delimiteaz de ctre autoritile
administraiei publice judeene
i a municipiului Bucureti, pe baza avizului
organelor de specialitate ale administraiei
publice.
Zone cu valoare peisagistic i zone naturale
protejate p otejate
(1) Autorizarea executrii construciilor i a amenajrilor care, prin
amplasament funciune volumetrie i aspect arhitectural amplasament, funciune, volumetrie i aspect arhitectural -
conformare i amplasare goluri, raport gol/plin, materiale utilizate,
nvelitoare, palet cromatic etc.
depreciaz valoarea peisajului este interzis.
(2) Autorizarea executrii construciilor n parcuri naionale,
rezervaii naturale, precum i n celelalte zone protejate, de interes
naional, delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform al
Ministerului Apelor i Proteciei Mediului, Ministerului p ,
Agriculturii, Alimentaiei i Pdurilor i al Ministerului Lucrrilor
Publice, Transporturilor i Locuinei.
(3) Consiliile judeene vor identifica i vor delimita, n funcie de
particularitile specifice acele zone naturale de interes local ce particularitile specifice, acele zone naturale de interes local ce
necesit protecie pentru valoarea lor peisagistic i vor stabili
condiiile de autorizare a executrii construciilor, avnd n vedere
pstrarea calitii mediului natural i a echilibrului ecologic.
(4) NATURA 2000 program EU (4) NATURA 2000 program EU
Zone construite protejate
(1) Autorizarea executrii construciilor n zonele care cuprind valori
de patrimoniu cultural construit de interes naional se face cu avizul de patrimoniu cultural construit, de interes naional, se face cu avizul
conform al Ministerului Culturii i Cultelor i al Ministerului Lucrrilor
Publice, Transporturilor i Locuinei.
(2) Autorizarea executrii construciilor n zonele care cuprind valori
d t i i lt l t it d i t l l d l t i de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate i
delimitate prin hotrre a consiliului judeean, se face cu avizul
serviciilor publice descentralizate din jude, subordonate ministerelor
prevzute la alin. (1).
(3) Autorizarea executrii lucrrilor de construcii, care au ca obiectiv
cercetarea, conservarea, restaurarea sau punerea n valoare a
monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al Ministerului
Culturii i Cultelor, n condiiile stabilite prin ordin al ministrului , p
culturii i cultelor.
Reguli cu privire la sigurana construciilor i
la aprarea interesului public
Expunerea la riscuri naturale
(1) Autorizarea executrii construciilor sau a
amenajrilor n zonele expuse la riscuri naturale, cu
excepia acelora care au drept scop limitarea efectelor excepia acelora care au drept scop limitarea efectelor
acestora, este interzis.
(2) n sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale
se nelege: alunecri de teren nisipuri mictoare se nelege: alunecri de teren, nisipuri mictoare,
terenuri mltinoase, scurgeri de toreni, eroziuni,
avalane de zpad, dislocri de stnci, zone inundabile
i altele asemenea delimitate pe fiecare jude prin i altele asemenea, delimitate pe fiecare jude prin
hotrre a consiliului judeean, cu avizul organelor de
specialitate ale administraiei publice.
Expunerea la riscuri tehnologice
(1) Autorizarea executrii construciilor n zonele expuse
l i i t h l i i l d it t i la riscuri tehnologice, precum i n zonele de servitute i
de protecie ale sistemelor de alimentare cu energie
electric, conductelor de gaze, ap, canalizare, cilor de
comunicaie i altor asemenea lucrri de infrastructur comunicaie i altor asemenea lucrri de infrastructur
este interzis.
(2) n sensul prezentului regulament, riscurile
tehnologice sunt cele determinate de procesele tehnologice sunt cele determinate de procesele
industriale sau agricole care prezint pericol de incendii,
explozii, radiaii, surpri de teren ori de poluare a aerului,
apei sau solului. p
(3) Fac excepie de la prevederile alin. (1) construciile i
amenajrile care au drept scop prevenirea riscurilor
tehnologice sau limitarea efectelor acestora g
Construcii cu funciuni generatoare de riscuri
t h l i tehnologice
(1) Autorizarea executrii construciilor care, prin natura
i destinaia lor, pot genera riscuri tehnologice se face
numai pe baza unui studiu de impact elaborat i aprobat numai pe baza unui studiu de impact elaborat i aprobat
conform prevederilor legale.
(2) Lista categoriilor de construcii generatoare de riscuri
tehnologice se stabilete prin ordin comun al ministrului tehnologice se stabilete prin ordin comun al ministrului
industriei i resurselor, ministrului agriculturii, alimentaiei
i pdurilor, ministrului apelor i proteciei mediului,
ministrului sntii i familiei ministrului lucrrilor ministrului sntii i familiei, ministrului lucrrilor
publice, transporturilor i locuinei, ministrului aprrii
naionale i ministrului de interne.
Asigurarea echiprii edilitare s gu a ea ec p ed ta e
(1) Autorizarea executrii construciilor care, prin
dimensiunile i destinaia lor, presupun cheltuieli de
echipare edilitar ce depesc posibilitile financiare i echipare edilitar ce depesc posibilitile financiare i
tehnice ale administraiei publice locale ori ale
investitorilor interesai sau care nu beneficiaz de fonduri
de la bugetul de stat este interzis de la bugetul de stat este interzis.
(2) Autorizarea executrii construciilor poate fi
condiionat de stabilirea, n prealabil, prin contract, a
obligaiei efecturii n parte sau total a lucrrilor de obligaiei efecturii, n parte sau total, a lucrrilor de
echipare edilitar aferente, de ctre investitorii interesai.
Asigurarea compatibilitii funciunilor
(1) Autorizarea executrii construciilor se face ( )
cu condiia asigurrii compatibilitii dintre
destinaia construciei i funciunea dominant a
zonei stabilit printr o documentaie de zonei, stabilit printr-o documentaie de
urbanism, sau dac zona are o funciune
dominant tradiional caracterizat de esut
urban i conformare spaial proprie.
(2) Condiiile de amplasare a construciilor n
f i d d ti i t d l l litii funcie de destinaia acestora n cadrul localitii
sunt prevzute n anexa nr. 1 la prezentul
regulament. regulament.
Procentul de ocupare a terenului
Autorizarea executrii construciilor se
face cu condiia ca procentul de ocupare a
terenului s nu depeasc limita
superioar stabilit conform anexei nr. 2 la
prezentul regulament.
AGLOMERARI URBANE - DENSITATI an 2000,
2006 006
A.U.Brest F. - 222.000 locuitori la 218 kmp. = cca. 1000 loc/kmp.
A.U. Brussel B. 950.000 loc. la 161 kmp. = cca. 5900 loc/kmp. 19 comune dublarea pop. in ultimii 20 ani
A U G bl F 375 000 l l 220 k 1690 l /k 23 A.U. Grenoble F - 375.000 loc. la 220 kmp. = cca. 1690 loc/kmp. 23 comune
A.U. Lille - F- 1.000.000 loc. la 600 kmp. = cca. 1600 loc/kmp. 87 comune
A.U. Lisabona P- 1.000.000 loc. la 84 kmp. = cca. 12.000 loc/kmp
Z. M. 2.5000.000 loc
A.U. Nantes - F. - 550. 000 loc. la 448 kmp = cca. 1130 loc/kmp.
Oras 270.000 loc la 65 kmp. = cca. 400 loc/ kmp.
A U Napoli - I - 3 000 000 loc A.U. Napoli I. 3.000.000 loc.
Oras 1.100.000 loc. la 120 kmp = cca. 9.000. loc/kmp
Oras Pamplona E- 183.000 loc la 23,55 kmp. = cca. 7.900 loc/ kmp
A.U. Roma - I.- 2.800.000 loc. la 1.285 kmp =cca.2.300 loc/kmp.
Oras Vila Nova De Gaia P- 300.000 loc la 171 kmp =cca.1.700 loc/kmp.
Viena cca 3894 loc/kmp
Ora Timioara 310.000 loc la 70 kmp cca. 430 loc/ kmp
Ora DEVA 70.000 loc cca 1140 loc/kmp
Ora HUNEDOARA 80.000 loc cca 816 loc /kmp
Ora SIMERIA 15.000 loc cca 275 loc/kmp
OLANDA cca 380 loc/kmp
STATUL MARYLAND USA 125 loc/ kmp
SAO PAOLO 2006 18.330.000 loc 30.000 loc/kmp
ISTAMBUL 9 710 000 loc 43 000 loc/kmp ISTAMBUL 9.710.000 loc 43.000 loc/kmp
MUMBAI 18.200.000 mediu 49.160 loc/kmp max 52.000 loc/kmp
TOKIO 35.200.000 loc mediu 5.600 loc/kmp max 23.100 loc//kmp
LONDRA 8.510.000 loc mediu 4.670 loc/kmp max 16.500 loc/kmp
BERLIN 3.390.000 loc mediu 3820 loc/kmp max 15700 loc/kmp
MILANO 2.950.000 loc mediu 7210 loc/kmp max 14.200 loc/kmp
BARCELONA 4.800.000 loc mediu 15.780 loc/kmp max 49.400 loc/kmp p p
AGLOMERARI URBANE
LOCURI DE MUNCA 2004 LOCURI DE MUNCA 2004
A.U. Stuttgart 1.300.000 loc.
440.000 locuri de munca
A U Strasburg ZM 388 000 loc A.U. Strasburg - ZM 388.000 loc.
430.000 locuri de munca 27 comune
Oras 252.000 loc
115.000 locuri de munca
A.U. Newcastle ZM 1.100.000 loc
430 000 locuri de munca 430.000 locuri de munca
Oras 280.000 loc
160.000 locuri de munca
DENSITI ANGLIA 1974 DENSITI ANGLIA 1974
densitatea net locuire (zon rezidenial) densitatea net locuire (zon rezidenial)
D.N.
densitate brut ( cartier) D B densitate brut ( cartier) D.B.
densitate global (ora) D.G.
DENSITATE BRUT (D.B)./ SUPRAFA DE TEREN
NECESAR PENTRU 1000 LOCUITORI (ST1000) ( )
PE CARTIER ANGLIA 1974
D B Loc/ha ST1000 brut ST1000 net D.B. Loc/ha ST1000 brut ST1000 net
50 20,0ha 17,6ha
75 13 3h 10 8h 75 13,3ha 10,8ha
100 10,0ha 7,6ha
125 8,0ha 5,6ha
150 6 6ha 4 2ha 150 6,6ha 4,2ha
DENSITATE BRUT (D.B)./ SUPRAFA DE TEREN
NECESAR PENTRU 1000 LOCUITORI (ST1000) ( )
PE ZON REZIDENIAL ANGLIA 1974
D B Loc/ha ST1000 brut ST1000 net D.B. Loc/ha ST1000 brut ST1000 net
56,7 20,0ha 17,6ha
92 5 13 3h 10 8h 92,5 13,3ha 10,8ha
131,5 10,0ha 7,6ha
178,5 8,0ha 5,6ha
235 7 6 6ha 4 2ha 235,7 6,6ha 4,2ha
DENSITI
TIMIOARA 2005 TIMIOARA 2005
Normele pentru cvartalele de blocuri
Normele pe cartier
CIRCUMVALAIUNII SUD FRUCTUS
DENSITI
TIMIOARA 2005 TIMIOARA 2005
CASE INDIVIDUALE
ZONA ARADULUI - TORONTALULUI
ZONA STUDIATA 14,2 HA
NR. LOCUINTE 115
DENSITATE EXISTENTA 8,1 LOCUINTE / HECTAR
DENSITATE NORMATA 30 LOCUINTE / HECTAR
Nivelurile medii de densitate orae vechi-noi
ANGLIA 1974 ANGLIA 1974
vechi nou
S la 1000 loc densitate S la 1000 loc densitate
Global 23,8ha 42,0loc/ha 27,0ha 37,0loc/ha
Brut 12,6 79,3 15,3 65,3
N t 10 0 100 0 12 7 78 7 Net 10,0 100,0 12,7 78,7
PROCENTUL
d t il de ocupare a terenurilor
Procentul maxim de ocupare a terenurilor se
t bil t f i d d ti i i stabilete n funcie de destinaia zonei n
care urmeaz s fie amplasat construcia i
d diiil d l d l de condiiile de amplasare n cadrul
terenului, dup cum urmeaz:
2.1. - Destinaia zonei n care urmeaz s fie
amplasat construcia POT : a p asat co st uc a O
2.1.1. - Zone centrale - 80%
2 1 2 Z i l 85% 2.1.2. - Zone comerciale - 85%
2.1.3. - Zone mixte - 70%
2.1.4. - Zone rurale - 30%
2 1 6 Zone industriale pentru cele existente 2.1.6. - Zone industriale - pentru cele existente
- nu este prevzut un procent maxim de ocupare a terenului
- pentru cele propuse
- procentul maxim de ocupare a terenului se stabilete prin studiu de procentul maxim de ocupare a terenului se stabilete prin studiu de
fezabilitate
2.1.7. - Zone de recreere
- nu este prevzut un grad maxim de ocupare a terenului.
ZONE REZIDENIALE ANGLIA 1974 vs CJT 2004 O G 9 s CJ 00
- LOCUINE 35%
LOCUINE,

LOCUINE 35%
dotari social culturale
5%

GRDINI,
ACCESE 45,5%
%
CI CIRCULAIE
18-20%
CIRCULAII,
PARCAJE
24%
SPAII VERZI
24%
SPAII LIBERE I
S
5-7 %
SPAII LIBERE I
PLANTATE
30,5%
Zone urbane extravilane PUZ -
i CJT HCJ 87/ 2004 emis CJT HCJ 87/ 2004
POT rezidential rural 30% POT rezidential rural 30%
POT urban 35%
POT Z i d t i l i d it 55% POT Zone industriale si depozitare 55%
POT Zone comerciale 50%
2.1.5. - Zone rezideniale
- zon exclusiv rezidenial cu locuine P zon exclusiv rezidenial cu locuine P,
P+1, P+2 - 35%
zon rezidenial cu cldiri cu mai mult - zon rezidenial cu cldiri cu mai mult
de 3 niveluri - 20%
d i t id i l (l i - zon predominant rezidenial (locuine
cu dotri aferente) - 40%
AMPLASAREA
construciilor, n funcie de destinaia acestora, co st uc o , u c e de dest a a acesto a,
n cadrul localitii
- Piaa agroalimentar Piaa agroalimentar
-Amplasament: n zona de interes comercial sau
minimum 40 m fa de cldiri avnd alte funciuni dect
i l cea comercial

Construcii de nvmnt
-nvmnt precolar (grdinie)
Amplasament: n zonele rezideniale,
distana maxim de parcurs 500 m
-coli primare, coli gimnaziale, licee, coli postliceale, coli profesionale
Amplasament: n zonele i cartierele de locuit,
distana maxim de parcurs 1000
Cree i cree speciale pentru copii (cu 1, 2 , n grupe)
Amplasament: n cadrul unor construcii publice/locuine
- se interzice amplasarea n vecintatea surselor de poluare (aeroport, industrii
nocive, trafic greu)
- se recomand amplasarea n zone de relief i cadru natural favorabil
Leagn de copii
Amplasament: n general n zone extraoreneti
- se interzice amplasarea n vecintatea surselor de poluare (aeroport, industrii
nocive trafic greu) nocive, trafic greu).
ANGLIA 1974 ANGLIA 1974
Dotri nvmnt Dotri nvmnt
Cre 3.000 loc/unit
Grdini 6 000 loc /unit Grdini 6.000 loc /unit
Scoal primar 2.000- 3.000 loc/unit
Scoal general 8 000 25 0000 Scoal general 8.000 -25.0000
loc/unit
Liceu 25 000- 30 000 Liceu 25.000- 30.000
loc/unit
Scoal de arte 100 000 loc/unit Scoal de arte 100.000 loc/unit
CJT 2004 CJT 2004
- invatamint invatamint
prescolar
0 6 mp / locuitor 0,6 mp / locuitor
scolar
4 / l it 4,o mp/ locuitor
ANGLIA 1974 ANGLIA 1974
Comer 0 1-0 15 mp/ locuitor Comer 0,1 0,15 mp/ locuitor
Unitate mic pe z.r. 1000 loc/ unitate
C l i l 10 000 l / it Complex comercial 10.000 loc/ unit
EU 2006 ZM 1 8MP/LOC EU 2006 ZM 1,8MP/LOC
CJT 2004 comert
zilnic 0,3 mp / locuitor
supermarket, pia 0,4 mp/ locuitor
ocazional 0,4 mp/ locuitor
alimentaie public, farmacii 0,5 mp/ locuitor
ANGLIA 1974 ANGLIA 1974
Dotri sociale Dotri sociale
Bibliotec 20.000 loc /unit
Cl b t bt i 6 000 l / it Club pentru btrni 6.000 loc /unit
Dotri culturale
Teatru 300 000 loc Teatru 300.000 loc
Sal concert 400.000 loc
CJT 2004 CJT 2004
dotari cult, cimitire dotari cult, cimitire
0,7 mp/ locuitor
dotari cultura si recreere(sport, agreement) ( p , g )
1,0 mp/ locuitor
ANGLIA 1974 Dotri sanitare
Cabinet medical 2 000-3500 loc/unit Cabinet medical 2 000 3500 loc/unit
Policlinic 10.000-25.000 loc /unit
D ti t 6 000 l / it Dentist 6.000 loc/unit
CJT 2004 institutii medicale
crese 0 3 mp / locuitor crese 0,3 mp / locuitor
clinici, centre medicale 0,1 mp/ locuitor
ANGLIA 1974 Diverse G 9 e se
Staie de benzin 3000-8000 loc /unit
St i i i 50 000 l / it Staie pompieri 50.000 loc / unit
ANGLIA 1974 Dotri sport i recreare ANGLIA 1974 Dotri sport i recreare
Spaii verzi 1,7-2,8 ha /1000 loc
C t ti 5 000 l Centru sportiv 5.000 loc
Sal de sport 50.000 loc
Teren fotbal 5.000 loc
ANGLIA 1974 ANGLIA 1974
Locuine grdini accese 45 4% Locuine, grdini, accese 45,4%
Circulaii i parcaje 24%
S ii lib i l t t 30 5% Spaii libere i plantate 30,5%
Construcii de locuine Construcii de locuine
Amplasament
it l t l se vor evita amplasamentele n
vecintatea surselor productoare de
t t i i ib ii noxe, zgomote puternice i vibraii
(aeroport, zone industriale, artere de
t fi ) trafic greu).
Distane de protecie OMS 536/97 Distane de protecie OMS 536/97
-Staie epurare 300m ZR Staie epurare 300m ZR
200m industrie
500 f t 500m corp fermentare
-Abator 500m ZR
-Cimitire 50m ZR
-Spitale 50m ZR Spitale 50m ZR
Condiii de amplasare i conformare a
construciilor co st uc o
Reguli de amplasare i retrageri
minime obligatorii
2.2. - Condiii de amplasare n cadrul terenului Co d de a p asa e cad u te e u u
2.2.1. - Construcii de cultur i alte construcii ce
cuprind sli de reuniuni
Pentru construciile cuprinse n anexa nr 1 la Pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la
regulament, la pct. 1.5.5, 1.5.7--1.5.12, 1.8.1, 1.8.2,
1.8.4, 1.8.5, avnd un numr de minimum 200 de locuri,
se va prevedea un spaiu amenajat exterior construciei se va prevedea un spaiu amenajat, exterior construciei,
cu o suprafa de 0,6 mp/loc, n afara spaiului destinat
circulaiei publice. La aceasta se va aduga suprafaa
necesar spaiilor verzi i plantaiilor dimensionat necesar spaiilor verzi i plantaiilor, dimensionat
conform anexei nr. 6 la prezentul regulament.
2.2.2. - Construcii de nvmnt
Amplasament organizat n patru zone, dimensionate n funcie de
capacitatea unitii de nvmnt dup cum urmeaz: capacitatea unitii de nvmnt, dup cum urmeaz:
- zona ocupat de construcie;
- zona curii de recreaie, de regul asfaltat;
- zona terenurilor i instalaiilor sportive; zona terenurilor i instalaiilor sportive;
- zon verde, inclusiv grdin de flori.
Pentru nvmntul precolar (grdinie) se va asigura o
suprafa minim de teren de 22 mp/copil, iar pentru coli
i i i l li li tli l i li primare, gimnaziale, licee, coli postliceale i coli
profesionale, o suprafa minim de 20 mp/elev.
Procentul maxim de ocupare a terenului se va referi la toate
cele patru zone menionate: p
- 25% teren ocupat de construcii
- 75% teren amenajat (curte recreaie i amenajri sportive,
zon verde, grdin de flori) din terenul total.
2.2.3. - Construcii de sntate
Amplasament organizat n trei zone, dimensionate n funcie de
capacitatea construciei dup cum urmeaz: capacitatea construciei, dup cum urmeaz:
- zona ocupat de construcii;
- zona accese, alei, parcaje;
- zona verde cu rol decorativ i de protecie zona verde, cu rol decorativ i de protecie.
Capacitatea construciilor cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la
pct. 1.7.5-1.7.7 se stabilete pe baza populaiei arondate pentru
care se acord n medie 7,5 consultaii pe an de locuitor, pentru un
numr de 280 de zile lucrtoare numr de 280 de zile lucrtoare.
Suprafaa minim a terenului care va cuprinde cele trei zone
funcionale este de 5 mp/consultaie.
Se recomand organizarea unei incinte mprejmuite la cldirile g p j
independente.
Pentru construciile de cree i cree speciale e t u co st uc e de c ee c ee spec a e
amplasamentul trebuie s asigure o suprafa de
i i minimum:
de 25 mp/copil pentru cree i
de 40 mp/copil pentru creele speciale p p p p
organizate n patru zone:
- zona ocupat de construcii;
- zona ocupat de spaii de joac (nisip bazin plaj - zona ocupat de spaii de joac (nisip, bazin, plaj,
gazon);
- zona pentru spaiu tehnico-gospodresc;
zona verde de parc i alei - zona verde de parc i alei.
Procentul maxim de ocupare a terenului pentru
construcii va fi de 20%.
.2.4. - Construcii i amenajri sportive Co st uc a e aj spo t e
Pentru construciile i amenajrile sportive cuprinse n
anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.8.1-1.8.5,
amplasamentul trebuie s permit organizarea n trei
f i l di i t f itii zone funcionale, dimensionate conform capacitii
construciei:
- zona pentru construcii;
- zona pentru spaii verzi;
- zona pentru alei, drumuri i parcaje.
Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de: p
- 50% pentru construcii i amenajri sportive;
- 20% pentru alei, drumuri i parcaje;
- 30% pentru spaii verzi - 30% pentru spaii verzi.
Orientarea fa de punctele cardinale
Autorizarea executrii construciilor se Autorizarea executrii construciilor se
face cu respectarea condiiilor i a
recomandrilor de orientare fa de recomandrilor de orientare fa de
punctele cardinale
3.10. - Construciile de locuine 3 0 Co st uc e de ocu e
Se recomand evitarea orientrii spre nord
a dormitoarelor a dormitoarelor.
ORIENTAREA
t iil f d t l di l construciilor fa de punctele cardinale
CONSTRUCII DE NVMNT CONSTRUCII DE NVMNT
- Construciile cuprinse n anexa nr. 1 la
regulament la pct. 1.5.1-1.5.3 i 1.5.8 vor avea g p
spaiile de lectur i slile de expunere
orientate nord, nord-est, nord-vest.
Acolo unde ncadrarea n zon nu permite o
astfel de orientare a slilor de lectur i a
lil d l il d f d slilor de expunere, rezolvrile de faad vor
evita nsorirea.
3.5. - Construcii de nvmnt
Pentru toate categoriile de construcii de nvmnt, g
orientarea slilor de clas
va fi:
sud sud est sud vest sud, sud-est, sud-vest.
Bibliotecile, slile de ateliere i laboratoare se vor orienta
nord.
Terenurile de sport vor avea latura lung orientat Terenurile de sport vor avea latura lung orientat
nord-sud.
3.6. - Construcii de sntate
3.6.1. - Construciile cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct.
1 7 1 1 7 4 vor avea: 1.7.1-1.7.4 vor avea:
- saloanele i rezervele orientate
sud, sud-est, sud-vest;
- laboratoarele i serviciile tehnice medicale orientate nord; laboratoarele i serviciile tehnice medicale orientate nord;
- cabinetele vor fi orientate
sud, sud-est.
3.6.2. - Construciile cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. p g p
1.7.5-1.7.8 vor avea aceeai orientare pentru cabinete, laboratoare
i servicii tehnice.
3.6.3. - Dormitoarele i spaiile de joac din cree, cree speciale i
leagne de copii vor fi orientate leagne de copii vor fi orientate
sud, sud-est, sud-vest.
3.7. - Construcii i amenajri sportive
Vor fi luate msuri de protecie mpotriva nsoririi excesive:
ti d d l t t t i l - copertine deasupra gradenelor pentru spectatori, n cazul
stadioanelor sau al terenurilor pentru competiii;
- plantaii de arbori i arbuti ct mai uniforme ca densitate i nlime, pe
toate laturile terenurilor pentru antrenamente, n scopul evitrii fenomenelor
de discontinuitate luminoas; de discontinuitate luminoas;
- parasolare sau geamuri termopan-reflectorizante la pereii vitrai orientai
sud-vest sau vest ai holurilor pentru public sau ai slii de sport.
Terenurile de sport n aer liber vor fi orientate cu axa longitudinal pe
direcia nord sud cu abatere de maximum 15 grade spre vest sau spre est direcia nord-sud, cu abatere de maximum 15 grade spre vest sau spre est.
Piscinele descoperite i acoperite (not, srituri, polo) vor fi orientate cu axa
longitudinal pe direcia nord-sud, cu o abatere de maximum 20 grade spre
vest sau est.
Poligoanele pentru tir vor fi orientate cu axa mare pe direcia nord sud Poligoanele pentru tir vor fi orientate cu axa mare pe direcia nord-sud,
intele fiind amplasate spre nord.
Pentru bazele hipice, linia de sosire spre potou va fi orientat nord, nord-
est.
Amplasarea fa de drumuri publice
(1) n zona drumului public se pot autoriza, cu avizul
f l l d i lit t l d i i t i i conform al organelor de specialitate ale administraiei
publice:
a) construcii i instalaii aferente drumurilor publice, de
d i d t i i d l t deservire, de ntreinere i de exploatare;
b) parcaje, garaje i staii de alimentare cu carburani i
resurse de energie (inclusiv funciunile lor
complementare: magazine restaurante etc ); complementare: magazine, restaurante etc.);
c) conducte de alimentare cu ap i de canalizare,
sisteme de transport gaze, iei sau alte produse
petroliere reele termice electrice de telecomunicaii i petroliere, reele termice, electrice, de telecomunicaii i
infrastructuri ori alte instalaii sau construcii de acest
gen.
Lucrri de utilitate public
(1) Autorizarea executrii altor construcii pe ( ) p
terenuri care au fost rezervate n planuri de
amenajare a teritoriului, pentru realizarea de
lucrri de utilitate public este interzis lucrri de utilitate public, este interzis.
(2) Autorizarea executrii lucrrilor de utilitate
public se face pe baza documentaiei de public se face pe baza documentaiei de
urbanism sau de amenajare a teritoriului,
aprobat conform legii.
n sensul prezentului regulament, prin zona
drumului public se nelege ampriza, fiile de
siguran i fiile de protecie siguran i fiile de protecie.
funciuni de locuire u c u de ocu e
Autorizarea executrii construciilor cu funciuni
de locuire este permis, cu respectarea zonelor
de protecie a drumurilor delimitate conform
legii. g
(4) n sensul prezentului regulament, prin
funciuni de locuire se nelege: locuine, case de
vacan i alte construcii cu caracter turistic vacan i alte construcii cu caracter turistic,
spaii de cazare permanent sau temporar
pentru nevoi sociale, industriale sau de aprare,
cum ar fi: cmine pentru btrni cmine de cum ar fi: cmine pentru btrni, cmine de
nefamiliti, sanatorii, cmine pentru organizarea
de antier
Amplasarea fa de ci navigabile existente i
cursuri de ap potenial navigabile cu su de ap pote a a gab e
(1) n zona cilor navigabile i a cursurilor de ap ( ) g p
potenial navigabile se pot autoriza, cu avizul conform al
Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor i
Locuinei, urmtoarele lucrri:
a) construcii i instalaii aferente cilor navigabile, de
deservire, de ntreinere i de exploatare;
b) semnale vizuale auditive i faruri precum i alte b) semnale vizuale, auditive i faruri, precum i alte
amenajri referitoare la sigurana navigaiei;
c) construcii pentru obiective portuare, fronturi de
t l tf d d it d i d i l i acostare, platforme de depozitare, drumuri de circulaie,
cldiri, construcii hidrotehnice pentru antierele navale,
gri fluviale i alte lucrri similare;
Amplasarea fa de ci navigabile existente i
i d t i l i bil cursuri de ap potenial navigabile
d) traversri sau subtraversri ale cilor navigabile i ale
l l i il d t i l i bil canalelor i cursurilor de ap potenial navigabile cu
conducte de presiune (ap, gaze, iei, abur) de linii
electrice i de telecomunicaii, precum i traversrile cu
poduri i lucrrile de amenajri hidroenergetice i de poduri i lucrrile de amenajri hidroenergetice i de
art;
e) adposturi de iarn pentru nave, staii de alimentare
cu carburani i resurse de energie; cu carburani i resurse de energie;
f) instalaii de captare a apei din albia cilor navigabile i
instalaii de evacuare a apelor reziduale sau de alt
natur; natur;
g) aprri de maluri de orice natur, diguri longitudinale
i transversale i alte lucrri similare.
zon fluvial o u a
n sensul prezentului regulament, prin n sensul prezentului regulament, prin
zon fluvial se nelege fia de teren
situat n lungul rmului apelor interioare g p
navigabile sau potenial navigabile.
Zona fluvial se stabilete de ctre
autoritatea de stat competent, potrivit
legii.
n porturi, zona cilor navigabile coincide cu
incinta portuar.
limita albilor minore
(S ocupat de apa temporar sau permanent) (S ocupat de apa te po a sau pe a e t)
- protectia digurilor protectia digurilor
In exterior 4 m
In interior 5 m In interior 5 m
- limea cursurilor de apa
lime 50 500m limit de protectie de 30m (Mure) lime 50-500m limit de protectie de 30m (Mure)
lime 10-50m limit de protectie de 15m (Cerna)
Amplasarea fa de ci ferate din administrarea
Companiei Naionale de Ci Ferate "C.F.R." -
S.A.
(1) n zona de protecie a infrastructurilor feroviare se pot
amplasa, cu avizul Ministerului Lucrrilor Publice,
Transporturilor i Locuinei: Transporturilor i Locuinei:
a) construcii i instalaii aferente exploatrii i ntreinerii
liniilor de cale ferat;
b) t ii i i t l ii t l t t i l l i b) construcii i instalaii pentru exploatarea materialului
rulant i a mijloacelor de restabilire a circulaiei;
c) instalaii fixe pentru traciune electric; )
d) instalaii de semnalizare, centralizare, bloc de linie
automat, telecomunicaii, transmisiuni de date i
construciile aferente acestora. construciile aferente acestora.
Amplasarea fa de ci ferate din administrarea
Companiei Naionale de Ci Ferate "C.F.R." - Co pa e a o a e de C e ate C
S.A.
Construciile care se amplaseaz n zona de p
protecie a infrastructurii feroviare situat n
intravilan se autorizeaz cu avizul Companiei
Naionale de Ci Ferate "C.F.R." - S.A. i al
Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor i
Locuinei.
n sensul prezentului regulament prin zon de n sensul prezentului regulament, prin zon de
protecie a infrastructurii feroviare se nelege
fia de teren, indiferent de proprietar, cu
limea de 100 m msurat de la limita zonei limea de 100 m msurat de la limita zonei
cadastrale C.F.R., situat de o parte i de alta a
cii ferate.
Lucrrile de investiii ale agenilor economici i
ale instituiilor publice, care afecteaz zona de
protecie a infrastructurii feroviare, se vor
autoriza numai cu avizul Companiei Naionale
de Ci Ferate "C F R " S A i al Ministerului de Ci Ferate C.F.R. - S.A. i al Ministerului
Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei,
i anume: i anume:
a) ci ferate industriale;
b) lucrri hidrotehnice; ) ;
c) traversarea cii ferate de ctre drumuri prin
pasaje denivelate; p j
d) subtraversarea liniilor de cale ferat de reele
de telecomunicaii, energie electric, conducte
sub presiune de ap, gaze, produse petroliere,
termotehnologice i canale libere.
n zona de protecie a infrastructurii
transporturilor feroviare se interzic: t a spo tu o e o a e se te c
a) amplasarea oricror construcii, depozite de materiale
fii d l t ii i di i ibilit t sau nfiinarea de plantaii care mpiedic vizibilitatea
liniei i a semnalelor feroviare;
b) efectuarea oricror lucrri care, prin natura lor, ar
l i d t i f t provoca alunecri de teren, surpri sau ar afecta
stabilitatea solului prin tierea copacilor, extragerea de
materiale de construcii sau care modific echilibrul
pnzei freatice subterane; pnzei freatice subterane;
c) depozitarea necorespunztoare de materiale,
substane sau deeuri care contravin normelor de
protecie a mediului sau care ar putea provoca protecie a mediului sau care ar putea provoca
degradarea infrastructurii cilor ferate romne, a zonei
de protecie a infrastructurii cilor ferate romne, precum
i a condiiilor de desfurare normal a traficului.
n zona de protecie a infrastructurii
transporturilor feroviare se interzic: t a spo tu o e o a e se te c
Depozitarea sau manipularea unor materiale, substane p p
sau deeuri de felul celor prevzute la alin. (5) lit. c) este
permis numai cu respectarea condiiilor stabilite de
Compania Naional de Ci Ferate "C.F.R." - S.A. p
Amenajrile i instalaiile de manipulare, de
transversare sau de depozitare a materialelor,
substanelor sau deeurilor prevzute la alin (6) se pot substanelor sau deeurilor prevzute la alin. (6) se pot
realiza pe baz de studii privind implicaiile asupra
activitii feroviare i de mediu executate de uniti de
proiectare autorizate pe baza avizului Companiei proiectare autorizate, pe baza avizului Companiei
Naionale de Ci Ferate "C.F.R." S.A. i cu autorizaia
Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor i
Locuinei Locuinei.
Zone de protecie
Ci f i ROMANIA Ci feroviare ROMANIA
20m nimic 20m nimic
Pn la 50m infrastructur strzi
P l 100 i d t i Pn la 100m industrie
Dup 100m locuine
infrastructura transporturilor feroviare infrastructura transporturilor feroviare
Cedarea, transferul, ocuparea temporar sau Cedarea, transferul, ocuparea temporar sau
definitiv a terenului din patrimoniul Companiei
Naionale de Ci Ferate "C.F.R." - S.A.,
pentru lucrrile de interes public, att n intravilan
ct i n extravilan,
se fac numai cu avizul Companiei Naionale de Ci
Ferate "C.F.R." - S.A.
i al Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor
i Locuinei.
Amplasarea fa de aeroporturi
Autorizarea executrii construciilor n Autorizarea executrii construciilor n
vecintatea terenurilor aferente
aeroporturilor i a culoarelor de siguran aeroporturilor i a culoarelor de siguran
stabilite conform legii se face
i l f l Mi i t l i L il cu avizul conform al Ministerului Lucrrilor
Publice, Transporturilor i Locuinei.
Zone de protecie
Amplasarea fa de aeroporturi p asa ea a de ae opo tu
Pist 0m pn la 1 500m-3 200m Pist 0m pn la 1.500m 3.200m
Sub 9m nlime sub culoar de zbor culoar
de zbor ntre 1 500 i 3 000m lungime de zbor ntre 1.500, i 3.000m lungime
Stnga-dreapta pist 1.000m liber total
Lungime pist 1.800m pentru avioane mici
Lungime pist min 2.000m avione normale g p
Retrageri fa de fia de protecie a frontierei
de stat de stat
(1) Autorizarea executrii construciilor n ( )
extravilan se face numai la distana de 500 m
fa de fia de protecie a frontierei de stat,
ctre interior.
(2) Se excepteaz de la prevederile alin. (1)
punctele de control pentru trecerea frontierei, cu
construciile anex terminalele vamale i alte construciile-anex, terminalele vamale i alte
construcii i instalaii care se pot amplasa cu
avizul conform al organelor de specialitate ale
administraiei publice i cu respectarea administraiei publice i cu respectarea
prevederilor legale privind frontiera de stat a
Romniei.
Amplasarea fa de aliniament
(1) Cldirile vor fi amplasate la limita (1) Cldirile vor fi amplasate la limita
aliniamentului sau retrase fa de acesta, dup
cum urmeaz:
a) n cazul zonelor construite compact,
construciile vor fi amplasate obligatoriu la
aliniamentul cldirilor existente;
b) retragerea construciilor fa de aliniament
i i d este permis numai dac se respect
coerena i caracterul fronturilor stradale.
Amplasarea Amplasarea
n ambele situaii, autorizaia de construire se emite
numai dac nlimea cldirii nu depete distana
msurat, pe orizontal, din orice punct al cldirii
fa de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus. p p p p
Fac excepie de la prevederile alin. (2) construciile care
au fost cuprinse ntr-un plan urbanistic zonal aprobat
conform legii conform legii.
n sensul prezentului regulament, prin aliniament se
nelege limita dintre domeniul privat i domeniul
public public.
GERMANIA PENTRU INTIMITATE
NTRE BLOC I CAS INDIVIDUAL MIN 25M
Amplasarea n interiorul parcelei
Autorizarea executrii construciilor este permis Autorizarea executrii construciilor este permis
numai dac se respect:
a) distanele minime obligatorii fa de limitele ) g
laterale i posterioare ale parcelei, conform
Codului civil;
b) distanele minime necesare interveniilor n
caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unitii
i i l d i i teritoriale de pompieri.
c) RLU
Reguli cu privire la asigurarea acceselor
obligatorii
A bil Accese carosabile
(1) Autorizarea executrii construciilor este permis (1) Autorizarea executrii construciilor este permis
numai dac exist posibiliti de acces la drumurile
publice, direct sau prin servitute, conform destinaiei
construciei. Caracteristicile acceselor la drumurile
publice trebuie s permit intervenia mijloacelor de
stingere a incendiilor. (RLU)
(2) n mod excepional se poate autoriza executarea ( ) p p
construciilor fr ndeplinirea condiiilor prevzute la
alin. (1), cu avizul unitii teritoriale de pompieri.
(3) Numrul i configuraia acceselor prevzute la alin.
(1) se determin conform anexei nr. 4 la prezentul
regulament. (RLU)
(4) Orice acces la drumurile publice se va face conform
i l i i t i i i i l d t i lib t d avizului i autorizaiei speciale de construire, eliberate de
administratorul acestora.
4- ACCESE CAROSABILE 4 ACCESE CAROSABILE
Stabilirea numrului admis de
accese din strzile de categoria I i
a II-a ca i localizarea acestora se a II-a, ca i localizarea acestora se
vor face astfel nct s nu afecteze
fluena circulaiei.
(RLU) (RLU)
4.1. Accese carosabile
Construcii administrative Co st uc ad st at e
4.1.1. - Construciile administrative cuprinse n anexa nr. 1 la
regulament la pct 1 1 1 1 1 10 vor fi prevzute cu: regulament la pct. 1.1.1-1.1.10 vor fi prevzute cu:
- accese carosabile directe din strzi de categoria I i a II-a, dup
caz;
- accese carosabile separate: acces oficial, acces pentru personal, p , p p ,
acces pentru public, acces de serviciu, dup cum urmeaz:
- accesul carosabil oficial va fi prevzut pn la intrarea principal
a cldirii;
accesele carosabile pentru personal i cel pentru public vor fi - accesele carosabile pentru personal i cel pentru public vor fi
prevzute cu locurile de parcare aferente;
- aleile carosabile de serviciu vor fi rezolvate fr a intersecta
accesul oficial.
4.1.2. - Construciile administrative cuprinse n anexa nr. 1 la
regulament la pct. 1.1.11-1.1.13 vor fi prevzute cu accese
carosabile, conform destinaiei i capacitii acestora, avndu-se n
vedere separarea de circulaia public. p p
4.2. - Accese carosabile
Construcii financiar-bancare Co st uc a c a ba ca e
4.2.1. - Pentru toate categoriile de cldiri 4.2.1. Pentru toate categoriile de cldiri
financiar-bancare vor fi prevzute accese
carosabile directe din strzi de categoria I g
i a II-a, dup caz.
4.2.2. - Se vor asigura accese carosabile g
separate pentru:
accesul oficial, accesul personalului, accesul p
publicului, acces la tezaur, acces de
serviciu.
4.3. - Accese carosabile
Construcii comerciale Co st uc co e c a e
4.3.1. - Pentru construciile comerciale se vor
asigura accese carosabile separate pentru
consumatori, personal i aprovizionare.
4 3 2 f i d d i i i i 4.3.2. - n funcie de destinaia i capacitatea
construciei vor fi prevzute:
alei carosabile i parcaje n interiorul - alei carosabile i parcaje n interiorul
amplasamentului;
- platforme de depozitare i accese maini i p at o e de depo ta e accese a
utilaje speciale separate de aleile carosabile
destinate consumatorilor.
4.4. - Accese carosabile
C t ii d lt Construcii de cult
Pentru construciile de cult se vor asigura
alei carosabile n legtur cu reeaua de alei carosabile, n legtur cu reeaua de
circulaie major.
4.5. - Accese carosabile
Construcii de cultur Co st uc de cu tu
4.5.1. - Pentru toate categoriile de construcii de g
cultur se vor asigura accese carosabile
separate pentru vizitatori sau spectatori, pentru
personal i aprovizionare. p p
4.5.2. - n funcie de destinaia construciei sau a
amenajrii vor fi prevzute:
l i bil i t i l l t l i i - alei carosabile n interiorul amplasamentului i
parcajele aferente, n cazul n care accesul se
face din strzi de categoria I sau a II-a;
- parcaje necesare n interiorul
amplasamentului, n cazul n care accesul se
realizeaz direct din strzi de categoria a III-a realizeaz direct din strzi de categoria a III a.
4.6. - Accese carosabile
Construcii de nvmnt Co st uc de t
4 6 1 - Pentru toate categoriile de 4.6.1. Pentru toate categoriile de
construcii de nvmnt se vor asigura
accese carosabile de legtur cu reeaua accese carosabile de legtur cu reeaua
de circulaie major i
cu mijloacele de transport n comun cu mijloacele de transport n comun.
4.6.2. - Se vor asigura dou accese
bil t t i carosabile separate pentru evacuri n caz
de urgen (cutremure, inundaii, incendii).
4.7. - Accese carosabile
Construcii de sntate Co st uc de s tate
4.7.1. - Pentru toate categoriile de construcii de g
sntate se va asigura legtura cu reeaua de circulaie
major
prin dou accese carosabile separate prin dou accese carosabile separate.
4.7.2. - Accesele carosabile ce vor face legtura cu
reeaua de circulaie major de categoria I i a II-a vor fi
realizate prin: realizate prin:
- strzi de categoria a IV-a de deservire local;
- strzi de categoria a III-a, colectoare, care asigur g , , g
accesul vehiculelor i al persoanelor acionnd n
domeniul sntii, salubritii i P.S.I.
4.7. - Accese carosabile
Construcii de sntate Co st uc de s tate
4.7.3. - Aleile carosabile din interiorul
amplasamentului vor fi conformate dup cum
urmeaz:
b d d i l i d 3 5 l i - cu o band de circulaie de 3,5 m lime pentru
cele cu o lungime maxim de 10,00 m;
cu dou benzi de circulaie de 7 m lime - cu dou benzi de circulaie de 7 m lime
pentru cele cu o lungime mai mare de 10,00 m.
4.7.4. - Accesul carosabil rezervat salvrii sau ccesu ca osab e e at sa sau
interveniilor de urgen nu va intersecta aleile
de acces carosabil pentru personal i pacieni.
4.8. - Accese carosabile
Construcii i amenajri sportive Co st uc a e aj spo t e
4.8.1. - Pentru toate categoriile de construcii i
j i ti i bil amenajri sportive se vor asigura accese carosabile
separate pentru public, sportivi i personalul tehnic de
ntreinere.
4 8 2 i t i l l t l i fi i t 4.8.2. - n interiorul amplasamentului vor fi asigurate:
- circulaia carosabil separat de cea pietonal;
- alei carosabile de descongestionare care se vor
f dimensiona n funcie de capacitatea slii sau a
stadionului, dar nu mai puin de 7 m lime;
- alei carosabile de circulaie curent de
minimum 3,5 m lime;
- alei carosabile de serviciu i ntreinere de
minimum 6 m lime. minimum 6 m lime.
4.11. - Accese carosabile
Construcii de locuine Co st uc de ocu e
4.11.1. - Pentru locuine unifamiliale cu acces i lot propriu se vor
asigura: asigura:
- accese carosabile pentru locatari;
- acces carosabil pentru colectarea deeurilor menajere i pentru
accesul mijloacelor de stingere a incendiilor; j g ;
- alei (semi)carosabile n interiorul zonelor parcelate, cu o lungime
de maximum 25 m vor avea o lime de minimum 3,5 m, iar pentru
cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevzute supralrgiri de
depire i suprafee pentru manevre de ntoarcere; depire i suprafee pentru manevre de ntoarcere;
- n cazul unei parcelri pe dou rnduri, accesele la parcelele din
spate se vor realiza prin alei de deservire local (fundturi):
- cele cu o lungime de 30 m - o singur band de 3,5 m lime;
- cele cu o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m),
cu trotuar cel puin pe o latur i supralrgiri pentru manevre de
ntoarcere la capt.
4.11. - Accese carosabile
Construcii de locuine Construcii de locuine
4.11.2. - Pentru locuine semicolective cu acces
propriu i lot folosit n comun se vor asigura:
4.11.3. - Locuinele colective cu acces i lot
folosit n comun vor fi prevzute cu:
bil t l t i - accese carosabile pentru locatari;
- accese de serviciu pentru colectarea deeurilor
menajere i pentru accesul mijloacelor de menajere i pentru accesul mijloacelor de
stingere a incendiilor;
- accese la parcaje i garaje. p j g j
Accese pietonale
(1) Autorizarea executrii construciilor i a amenajrilor
d i f l t i i d i de orice fel este permis numai dac se asigur accese
pietonale, potrivit importanei i destinaiei construciei.
(2) n sensul prezentului articol, prin accese pietonale se
l il d t i t i di t d nelege cile de acces pentru pietoni, dintr-un drum
public, care pot fi:
trotuare, strzi pietonale, piee pietonale, precum i orice
cale de acces public pe terenuri proprietate public sau cale de acces public pe terenuri proprietate public sau,
dup caz, pe terenuri proprietate privat grevate de
servitutea de trecere public, potrivit legii sau obiceiului.
(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel nct s (3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel nct s
permit circulaia persoanelor cu handicap i care
folosesc mijloace specifice de deplasare.
Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitar
Racordarea la reelele publice de echipare
edilitar existente
Autorizarea executrii construciilor Autorizarea executrii construciilor
este permis numai dac exist
posibilitatea racordrii de noi posibilitatea racordrii de noi
consumatori la reelele existente de
ap la instalaiile de canalizare i de ap, la instalaiile de canalizare i de
energie electric.
De la dispoziiile alineatului precedent se poate
deroga, cu avizul organelor administraiei
publice locale, pentru locuine individuale, n
t l diii urmtoarele condiii:
) li d l ii d hi i t i di id l a) realizarea de soluii de echipare n sistem individual care s
respecte normele sanitare i de protecie a mediului; (RLU)
b) beneficiarul se oblig s racordeze construcia, potrivit regulilor
impuse de consiliul local, la reeaua centralizat public, atunci cnd p , p ,
aceasta se va realiza.
(3) Pentru celelalte categorii de construcii se poate deroga de la
prevederile alin. (1) cu avizul organelor administraiei publice
competente dac beneficiarul se oblig s prelungeasc reeaua competente, dac beneficiarul se oblig s prelungeasc reeaua
existent, atunci cnd aceasta are capacitatea necesar, sau se
oblig fie s mreasc capacitatea reelelor publice existente, fie s
construiasc noi reele.
(4) Prevederile alin (2) i (3) se aplic n mod corespunztor (4) Prevederile alin. (2) i (3) se aplic, n mod corespunztor,
autorizrii executrii construciilor n localitile unde nu exist reele
publice de ap i de canalizare.
Realizarea de reele edilitare
(1) Extinderile de reele sau mririle de (1) Extinderile de reele sau mririle de
capacitate a reelelor edilitare publice se
realizeaz de ctre investitor sau
beneficiar, parial sau n ntregime, dup
caz, n condiiile contractelor ncheiate cu
iliil l l consiliile locale.
(2) Lucrrile de racordare i de branare la
dilit bli t reeaua edilitar public se suport n
ntregime de investitor sau de beneficiar.
Proprietatea public asupra reelelor edilitare op etatea pub c asup a ee e o ed ta e
(1) Reelele de ap, de canalizare, de drumuri
publice i alte utiliti aflate n serviciul public
sunt proprietate public a comunei oraului sau sunt proprietate public a comunei, oraului sau
judeului, dac legea nu dispune altfel.
(2) Reelele de alimentare cu gaze, cu energie
l t i i d t l i ii t i t t electric i de telecomunicaii sunt proprietate
public a statului, dac legea nu dispune altfel.
(3) Lucrrile prevzute la alin. (1) i (2), (3) uc e p e ute a a ( ) ( ),
indiferent de modul de finanare, intr n
proprietatea public.
reele edilitare
limite de siguran reele gaze
distantele fa de conductele de transport gaz de inalt
i 200 f t d t tii i d t i t i presiune -200 m fata de constructii incadrate in categoria
de importanta C
n general fa de construcii distana minim (presiune
40 60 b ) t d 20 di l d 40 4060 bar) este de 20 m adic un culoar de 40 m.
Fa de principalele ci de transport limita de siguran
este 50 m n cazul cilor ferate i de 22m n cazul
drumurilor naionale drumurilor naionale.
Aceste distane, n situaii excepionale, pot fi reduse cu
aprobarea Romgaz RA Media, dar cu luarea unor
msuri speciale de protecie msuri speciale de protecie.
reea gaze 8m fa de carosabile
65m fa de locuine
reele edilitare
li it d i l l t i limite de siguran reele electrice
linie aerian de foarte nalt tensiune 400 kV
l l d i d i i 60 culoarul de protecie este de minim 60 m
(din ax 30m + 30 m)
linie aeriana de inalta tensiune 200 110 kV linie aeriana de inalta tensiune 200,110 kV
culoarul de protecie este de 50m
(din ax 25m +25 m)
linie de medie tensiune mai mare de 20kv
culoar de protecie este de 30m
(din ax 15m+15m) ( )
linie de medie tensiune 20 kV
culoarul de protecie este de 12 m
(din ax 6m+6m)
Reguli cu privire la forma i dimensiunile
terenului i ale construciilor te e u u a e co st uc o
Parcelarea
Parcelarea este operaiunea de divizare a unei suprafee de teren n
minimum 4 loturi alturate n vederea realizrii de noi construcii minimum 4 loturi alturate, n vederea realizrii de noi construcii.
Pentru un numr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea
parcelrii i executarea construciilor cu condiia adoptrii de soluii de
echipare colectiv care s respecte normele legale de igien i de protecie
a mediului a mediului.
(2) Autorizarea executrii parcelrilor, n baza prezentului regulament, este
permis numai dac pentru fiecare lot n parte se respect cumulativ
urmtoarele condiii:
a) front la strad de minimum 8 m pentru cldiri niruite i a) front la strad de minimum 8 m pentru cldiri niruite i
de minimum 12 m pentru cldiri izolate sau cuplate;
b) suprafaa minim a parcelei de 150 mp pentru cldiri niruite i,
respectiv,
de minimum 200 mp pentru cldiri amplasate izolat sau cuplate; de minimum 200 mp pentru cldiri amplasate izolat sau cuplate;
c) adncime mai mare sau cel puin egal cu limea parcelei.
(3) Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se ncadreaz n
prevederile alin. (2).
nlimea construciilor ea co st uc o
(1) Autorizarea executrii construciilor se face
cu respectarea nlimii medii a cldirilor
nvecinate i a caracterului zonei fr ca nvecinate i a caracterului zonei, fr ca
diferena de nlime s depeasc cu mai mult
de dou niveluri cldirile imediat nvecinate.
(2) l t l i l t ldi i (2) n sensul prezentului regulament, cldiri
imediat nvecinate sunt cele amplasate alturat,
de aceeai parte a strzii.
(3) Fac excepie de la prevederile alin. (1)
construciile care au fost cuprinse ntr-un plan
urbanistic zonal aprobat conform legii urbanistic zonal, aprobat conform legii.
Aspectul exterior al construciilor
(1) Autorizarea executrii construciilor este (1) Autorizarea executrii construciilor este
permis numai dac aspectul lor exterior nu
contravine funciunii acestora i nu depreciaz
aspectul general al zonei.
(2) Autorizarea executrii construciilor care, prin
conformare, volumetrie i aspect exterior, intr
n contradicie cu aspectul general al zonei i
depreciaz valorile general acceptate ale depreciaz valorile general acceptate ale
urbanismului i arhitecturii, este interzis
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje,
spaii verzi i mprejmuiri spa e p ej u
Parcaje
(1) Autorizarea executrii construciilor care, prin ( ) p
destinaie, necesit spaii de parcare se emite numai
dac exist posibilitatea realizrii acestora n afara
domeniului public. p
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), utilizarea
domeniului public pentru spaii de parcare se stabilete
prin autorizaia de construire de ctre delegaiile prin autorizaia de construire de ctre delegaiile
permanente ale consiliilor judeene sau de ctre primari,
conform legii.
(3) Suprafeele parcajelor se determin n funcie de (3) Suprafeele parcajelor se determin n funcie de
destinaia i de capacitatea construciei, conform anexei
nr. 5 la prezentul regulament.
Parcaje RLU TIMISOARA a caje U SO
-Locuine :
1 loc parcare/ apartament plus 0,2 vizitatori
Comer: -Comer:
sub 400mp 1/100mp A d plus 1loc/5 angajai
400-600mp 1/50mp A d plus 1loc/5 angajai
600-2.000mp 1/25mp A d plus 1loc/5 angajai
peste 2.000mp 1/20mp A d plus 1loc/5 angajai
-Administrativ:
1loc/10 salariai sau 1/60mp Ad, plus 1 loc autocar
-Birouri:
sub 10 salariai 1/5 sau 1/50mp Ad
10-30 salariai 1/7 sau 1/45mp Ad 10 30 salariai 1/7 sau 1/45mp Ad
30-100 salariai 1/10 sau 1/60mp Ad
peste 100salariai 1/15 sau 1/90mp Ad
-Finane:
1loc/10 salariai sau 1/50mp Ad
R t t -Restaurante:
lux 1loc/2
cat II 1loc/6
cat III 1loc/8
Biserici, cimitire: ,
1 loc/20
Parcaje RLU TIMISOARA a caje U SO
Cultur:
teatru vorbit sub 500 locuri 1/12 conf. Normativ Np 192/93 tabel 3
coloana 2
500-700 locuri 1/10
peste 700 locuri 1/5
muzical sub 600 locuri 1/10
peste 600 locuri 1/15
oper peste 800 locuri
Expoziii:
trguri 1/30 persoane sau 1/100mp Ad
muzee 1/25 sau 1/50 mp Ad
galerii de art1/15 sau 1/50mp Ad
nvmnt
licee prof 1/4
elevi 1/30
universitate prof 1/3
stud 1/10
Spaii verzi i plantate
Autorizaia de construire va conine Autorizaia de construire va conine
obligaia meninerii sau creerii de spaii
verzi i plantate n funcie de destinaia i verzi i plantate, n funcie de destinaia i
de capacitatea construciei, conform
anexei nr 6 la prezentul regulament anexei nr. 6 la prezentul regulament.
Norme spaii verzi Norme spaii verzi
Norme spaii verzi OMS 536/97
1 3mp/locuitor pentru loc joac copii 1,3mp/locuitor pentru loc joac copii
2-2,2mp/locuitor pentru SV n afara parcurilor
SV ROMANIA lege 24/2007 26mp/loc
Parc peste 10.000mp
Scuar sub 10.000mp
Norme spaii verzi UK
0,8ha/1000 locuitori n ora
1,6ha/1000 locuitori n ZR
Spaiu liber i plantat 30,5mp/loc p p , p
SV Londra 36%
SV Los Angeles 10%
SV Torino ZR 13,5mp/loc
USA USA
SCUAR 4HA
PARC 12HA
PARCURI URBANE PESTE 200HA
TERENURI SPORT TINERI 16-32 HA
mprejmuiri
(1) n condiiile prezentului regulament, este permis
t i t l t ii d j i i autorizarea urmtoarelor categorii de mprejmuiri:
a) mprejmuiri opace, necesare pentru protecia
mpotriva intruziunilor, separarea unor servicii
f i l i t i i i l funcionale, asigurarea proteciei vizuale;
b) mprejmuiri transparente, decorative sau gard viu,
necesare delimitrii parcelelor aferente cldirilor i/sau
integrrii cldirilor n caracterul strzilor sau al integrrii cldirilor n caracterul strzilor sau al
ansamblurilor urbanistice.
(2) Pentru ambele categorii, aspectul mprejmuirilor se
va supune acelorai exigene ca i n cazul aspectului va supune acelorai exigene ca i n cazul aspectului
exterior al construciei.
RLU T 45cm opac restul transparent
Autorizarea direct
(1) Regulamentele locale de urbanism RLU ( ) g
vor urmri detalierea articolelor cuprinse n
prezentul regulament, conform condiiilor
ifi fi i l li i i i i il specifice fiecrei localiti i caracteristicilor
unitilor teritoriale de referin.
(2) Pn la aprobarea planurilor urbanistice (2) Pn la aprobarea planurilor urbanistice
generale i a regulamentelor locale de
urbanism, autorizarea executrii construciilor se
va face numai n condiiile stabilite de prezentul
regulament.
Destinaia unui teren sau a unei construcii
n sensul prezentului regulament n sensul prezentului regulament,
prin destinaia unui teren sau a unei
construcii se nelege modul de utilizare a construcii se nelege modul de utilizare a
acestora,
f f i ii t conform funciunii prevzute n
reglementrile cuprinse n planurile de
b i i d j t it i l i urbanism i de amenajare a teritoriului,
aprobate conform legii
Litigiile
Litigiile dintre solicitanii de autorizaii i Litigiile dintre solicitanii de autorizaii i
autoritile administraiei publice sunt de
competena instanelor judectoreti competena instanelor judectoreti,
n condiiile
L ii C t i l i Ad i i t ti Legii Contenciosului Administrativ.
PARCAJE C J
Necesarul de parcaje va fi dimensionat
conform prevederilor Normativului P 132 conform prevederilor Normativului P 132-
93, n funcie de categoria localitii n care
sunt amplasate construciile sunt amplasate construciile.
NORME AMERICANE,
GERMANIA, AUSTRIA
DE CUTAT
5.1. parcri Construcii Administrative
5.1.1. - Pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.1-1.1.10
vor fi prevzute: vor fi prevzute:
a) cte un loc de parcare pentru 10-40 salariai;
b) locuri de parcare suplimentare celor rezultate conform lit. a), dup cum urmeaz:
- un spor de 10% pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.1-
1.1.7; ;
- un spor de 30% pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.7-
1.1.10;
- atunci cnd construciile cuprind sli de conferine i alte spaii destinate reuniunilor se
vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru autocare.
5 1 2 P t t iil i 1 l l t l t 1 1 11 1 1 13 5.1.2. - Pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.11-1.1.13
vor fi prevzute cte un loc de parcare pentru 10-30 salariai plus un spor de 20%
pentru invitai.
-RLU Timioara Administrativ:
1loc/10 salariai sau 1/60mp Ad, plus 1 loc autocar 1loc/10 salariai sau 1/60mp Ad, plus 1 loc autocar
USA 3,6 locuri /100mp Ad
5.2. parcri Construcii financiar-bancare 5 pa c Co st uc a c a ba ca e
5 2 1 P t t t t iil d t ii fi i b fi 5.2.1. - Pentru toate categoriile de construcii financiarbancare vor fi
prevzute cte un loc de parcare la 20 de salariai i un spor de 50% pentru
clieni.
5.2.2. - n funcie de destinaia cldirii i de amplasament, parcajele pentru
salariai pot fi organizate mpreun cu cele ale clienilor adiacent drumului salariai pot fi organizate mpreun cu cele ale clienilor, adiacent drumului
public.
RLU Timioara
1loc/10 salariai sau 1/50mp Ad
USA
sedii mici 5,5loc la 100mp , p
plus birouri 4,4 loc/100mpAd
Norma parcaje birouri Bucureti
1 loc parcaje la 60mp utili sau la 80mp desfsurati 1 loc parcaje la 60mp utili sau la 80mp desfsurati
5.3. parcri Construcii comerciale rgu
5.3.1. - Pentru construciile comerciale vor fi prevzute locuri de
parcare pentru clieni dup cum urmeaz: parcare pentru clieni, dup cum urmeaz:
- un loc de parcare la 200 mp suprafa desfurat a construciei
pentru uniti de pn la 400 mp;
- un loc de parcare la 100 mp suprafa desfurat a construciei p p p
pentru uniti de 400-600 mp;
- un loc de parcare la 50 mp suprafa desfurat a construciei
pentru complexuri comerciale de 600-2.000 mp;
un loc de parcare la 40 mp suprafa desfurat a construciei - un loc de parcare la 40 mp suprafa desfurat a construciei
pentru complexuri comerciale de peste 2.000 mp.
5.3.2. - Pentru restaurante va fi prevzut cte un loc de parcare la 5- p p
10 locuri la mas.
5.3.3. - La acestea se vor aduga spaiile de parcare sau garare a
vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de parcajele
clienilor clienilor.
parcri comer USA parcri comer USA
b ti 3 5 l i /100 Ad butic 3,5 locuri /100mpAd
Alimentara 6locuri/100mpAd
Discount 6 locuri/100mpAd
Bricolaj 5/100mpAd j p
mobila,Construcii 3/100mpAd
Shoping center 4-4,5/100mpAd
Produse ingrijire personal 2/scaun dar nu mai puin de 4,3
Service 2 7/100mpAd interior plus 1 5/100mp Adshow room plus 2 loc pe Service, 2,7/100mpAd interior plus 1,5/100mp Adshow room, plus 2 loc pe
staie service
Spltorii de maini 2/100mp plus 1 la fiecare muncitori la ora de vrf
Restaurant lux 21,5/100mpAd
N l b 22 5/100 Ad Normal cu bar 22,5/100mpAd
Restaurant de familie fr bar 16/100mpAd
Fastfood 15/100mpAd
RLU Timioara parcri Construcii comerciale U oa a pa c Co st uc co e c a e
-sub 400mp 1/100mp A d plus 1loc/5
angajai angajai
-400-600mp 1/50mp A d plus 1loc/5 angajai
-600-2.000mp 1/25mp A d plus 1loc/5
angajai
-peste 2.000mp 1/20mp A d plus 1loc/5
angajai g j
5.4. parcri Construcii de cult
Pentru construciile de cult numrul Pentru construciile de cult numrul
spaiilor de parcare va fi stabilit n funcie
de obiectiv avndu-se n vedere un minim de obiectiv, avndu se n vedere un minim
de 5 locuri de parcare.
RLU Timioara Biserici cimitire: RLU Timioara -Biserici, cimitire:
1 loc/20
USA 1 loc parcare/0,6 locuri
5.5. parcri Construcii culturale
5.5.1. - Pentru construciile culturale vor fi 5.5.1. Pentru construciile culturale vor fi
prevzute locuri de parcare pentru vizitatori sau
spectatori i personal, dup cum urmeaz:
- pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la
regulament la pct. 1.5.1 i 1.5.2, cte un loc de
parcare la 50 mp spaiu de expunere;
- pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la
l l 1 3 1 12 l l 10 20 regulament la pct. 1.5.3-1.5.12, un loc la 10-20
de locuri n sal.
parcri Construcii culturale parcri Construcii culturale
- RLU Timioara
Cultur:
teatru vorbit sub 500 locuri 1/12 conf. Normativ Np 192/93 tabel 3 coloana 2
500-700 locuri 1/10
peste 700 locuri 1/5
muzical sub 600 locuri 1/10
peste 600 locuri 1/15
t 800 l i oper peste 800 locuri
Expoziii:
trguri 1/30 persoane sau 1/100mp Ad
muzee 1/25 sau 1/50 mp Ad
galerii de art1/15 sau 1/50mp Ad galerii de art1/15 sau 1/50mp Ad
- USA
- TEATRU 1 loc parcare/0,4 locuri
- Muzee 1,5/1000vizitatori anual
- Dezbateri publice 0,25/1loc
- Biblioteci 4,5/100mpAd
- Cimena 0,5/scaun la 1 ecran
0,33/scaun pn la 5 ecrane
5.6. parcri Construcii de nvmnt
5.6.1. - Pentru toate categoriile de construcii de g
nvmnt vor fi prevzute 3-4 locuri de parcare
la 12 cadre didactice.
5 6 2 - Pentru nvmntul universitar la cele 5.6.2. - Pentru nvmntul universitar, la cele
rezultate conform pct. 5.6.1 se va aduga, n
funcie de capacitatea construciei, un numr de
1 3 locuri de parcare pentru autocare 1-3 locuri de parcare pentru autocare.
5.6.3. - Pentru sedii ale taberelor colare se vor
prevedea locuri de parcare pentru autocare,
f i ii d conform capacitii de cazare.
USA 1 loc parcare/0,3 elevi
5.7. parcri Construcii de sntate
5.7.1. Pentru construcii de sntate vor fi prevzute locuri de parcare dup
cum urmeaz: cum urmeaz:
- pentru cele cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.1-1.7.7, cte un
loc de parcare la 4 persoane angajate, cu un spor de 10%;
- pentru cele cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.8-1.7.10, cte un
loc de parcare la 10 persoane angajate loc de parcare la 10 persoane angajate.
5.7.2. - Parcajele pot fi amplasate difereniat pentru personal, pacieni i
vizitatori, caz n care cele pentru personal i pacieni vor fi amplasate
adiacent drumului public.
USA
Rezidenial - cas btrini asistai 0,4/locuin batrni
Natere 1/camer Pat
Centru de ingrijire pentru copii 0,33/persoan din capacitate
Spitale i centre medicale 0,4/angajat, plus 1/3paturi, plus 1/5pacieni
nespitalizai, plus 1/4din personal, plus 1/student sau prof
Policlinic 5,5/100mpAd o c c 5,5/ 00 p d
5.8. parcri Construcii sportive 5 8 pa c Co st uc spo t e
5 8 1 P iil d ii i j i i 5.8.1. - Pentru toate categoriile de construcii i amenajri sportive
vor fi prevzute locuri de parcare pentru personal, pentru public i
pentru sportivi, n funcie de capacitatea construciei, dup cum
urmeaz:
- pentru construcii cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.8.1,
1.8.3 i 1.8.4, un loc de parcare la 5-20 de locuri;
- pentru construcii cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.8.2,
1 8 5-1 8 7 un loc de parcare la 30 de persoane 1.8.5 1.8.7, un loc de parcare la 30 de persoane.
5.8.2. - La cele rezultate conform punctului 5.7.1 se va aduga, n
funcie de capacitatea construciei,
un numr de 1-3 locuri de parcare pentru autocare.
USA 1loc parcare /0,33 locuri
5.9. parcri Construcii i amenajri de
t agrement
5.9.1. - Pentru toate categoriile de construcii i
amenajri de agrement vor fi prevzute parcaje j g p p j
n funcie de capacitatea construciei, cte un loc
de parcare pentru 10-30 de persoane.
5.9.2. - Pentru cluburi va fi prevzut cte un loc
de parcare la 3-10 membri ai clubului.
USA
2/juctor sau 1/3din capacitate
5 10 parcri Construcii de turism 5.10. parcri Construcii de turism
5.10.1. - Pentru toate categoriile de construcii de turism g
vor fi prevzute locuri de parcare, n funcie de tipul de
cldire i de categoria de confort,
1-4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare. 1 4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.
5.10.2. - Pentru moteluri se vor asigura
4-10 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.
USA
Cmine 1loc/cam plus 2 pentru manager
Hotel 1 25/cam plus 10 la 100mpAd restaurant plus Hotel 1,25/cam plus 10 la 100mpAd restaurant plus
30/100mpAd sal aglomerat
5.11. parcri Construcii de locuine
5.11.1 - Pentru construcii de locuine, n funcie de indicele de motorizare a
localitii vor fi prevzute locuri de parcare dup cum urmeaz: localitii, vor fi prevzute locuri de parcare dup cum urmeaz:
- cte un loc de parcare la 1-5 locuine unifamiliale cu lot propriu;
- cte un loc de parcare la 1-3 apartamente pentru locuine semicolective cu
acces propriu i lot folosit n comun;
t l d l 2 10 t t l i l ti - cte un loc de parcare la 2-10 apartamente n locuine colective cu acces
i lot n comun.
5.11.2. - Din totalul locurilor de parcare pentru locuinele individuale vor fi
prevzute garaje n procent de 60-100%.
USA
2 loc parcare/unitate de locuit
Studiouri 1,25/UL ,
2camere 1,5/UL
3 sau mai multe camere 2/UL
5.12. parcri Construcii industriale
Vor fi prevzute parcaje n funcie de specificul activitii,
d dup cum urmeaz:
- activiti desfurate pe o suprafa de 10-100 mp, un
loc de parcare la 25 mp;
- activiti desfurate pe o suprafa de 100-1.000 mp,
un loc de parcare la 150 mp;
- activiti desfurate pe o suprafa mai mare de 1.000
f mp, un loc de parcare la o suprafa de 100 mp.
USA
Depozite 0,7/100mpAd p , p
Parcuri industriale 2/100mpAd
Industrie uoar 1,5/100mpAd
SPAII VERZI I PLANTATE
6.1. - Construcii administrative i financiar- 6 Co st uc ad st at e a c a
bancare
6.1.1. - Pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la
regulament la pct. 1.1.1-1.1.10 vor fi prevzute spaii
verzi cu rol decorativ, verzi cu rol decorativ,
minimum 15% din suprafaa terenului.
6.1.2. - Pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la
l t l t 1 1 11 1 1 13 i 1 2 fi t regulament la pct. 1.1.11-1.1.13 i 1.2 vor fi prevzute
spaii verzi cu rol decorativ i de protecie,
minimum 10% din suprafaa total a terenului.
6.1.3. - Conformarea i dimensionarea spaiilor verzi, a
plantaiilor i a mobilierului urban vor fi aprobate prin
planuri urbanistice. planuri urbanistice.
6.2. - SPAII VERZI I PLANTATE
Construcii comerciale Co st uc co e c a e
Pentru construciile comerciale vor fi Pentru construciile comerciale vor fi
prevzute spaii verzi i plantate, cu rol
decorativ i de agrement n exteriorul decorativ i de agrement, n exteriorul
cldirii sau n curi interioare
min 2 5% din suprafaa total a terenului min 2-5% din suprafaa total a terenului.
6.4. - SPAII VERZI I PLANTATE
C t ii lt l Construcii culturale
Pentru toate categoriile
d t ii lt l fi t ii de construcii culturale vor fi prevzute spaii
verzi i plantate, spaii de joc i de odihn,
f i d it t t i i n funcie de capacitatea construciei
10-20% din suprafaa total a terenului.
6.5. - SPAII VERZI I PLANTATE
Construcii de sntate Co st uc de s tate
6.5.1. - Pentru construciile cuprinse n anexa nr. p
1 la regulament la pct. 1.7.1-1.7.8 vor fi
prevzute spaii verzi i plantate n interiorul
incintei, dup cum urmeaz: , p
- aliniamente simple sau duble, cu rol de protecie;
- parc organizat cu o suprafa de 10-15
/b l mp/bolnav.
6.5.2. - Pentru construciile cuprinse n anexa nr.
1 la regulament la pct. 1.7.9-1.7.10 vor fi a egu a e t a pct 9 0 o
prevzute spaii verzi i plantate de 10-15
mp/copil.
6.6. - SPAII VERZI I PLANTATE
Construcii i amenajri sportive Co st uc a e aj spo t e
Pentru construcii i amenajri sportive vor Pentru construcii i amenajri sportive vor
fi prevzute spaii verzi i plantate,
minimum 30% din suprafaa total a minimum 30% din suprafaa total a
terenului.
6.7. - SPAII VERZI I PLANTATE
C t ii d t i i t Construcii de turism i agrement
Pentru construcii de turism i agrement
vor fi prevzute spaii verzi i plantate n vor fi prevzute spaii verzi i plantate, n
funcie de destinaie i de gradul de
confort confort,
dar nu mai puin de 25% din suprafaa total
t l i a terenului.
6.8. - SPAII VERZI I PLANTATE
Construcii de locuine Co st uc de ocu e
Pentru construciile de locuine vor fi Pentru construciile de locuine vor fi
prevzute spaii verzi i plantate, n funcie
de tipul de locuire de tipul de locuire,
dar nu mai puin de 2 mp/locuitor.
6.9. - SPAII VERZI I PLANTATE
Construcii industriale Co st uc dust a e
Pentru construciile industriale vor fi Pentru construciile industriale vor fi
prevzute spaii verzi i aliniamente cu rol
de protecie n funcie de categoria de protecie, n funcie de categoria
acestora,
dar nu mai puin de 20% din suprafaa total dar nu mai puin de 20% din suprafaa total
a terenului.