Sunteți pe pagina 1din 3

NUME___________________ DATA_____

TEST DE EVALUARE
UNITATEA PRIMAVARA-C.L.R
1. Unii literele mari de tiar !" !ele mi!i de tiar.
T A E t a e
M # R m $ r
N V C n % !
U I L " i l
D & ' ( ) d * + ,
P
-
. C$l$rea/a 0l$ri!i!a !$re1"n/at$are literei din dret"l 0ie!arei ima2ini3da!a 1e a0la la in!e"t"l
!"%ant"l"i !$l$rati rima 0l$ri!i!a iar da!a 1e a0la la 10ar1it"l !"%ant"l"i !$l$rati "ltima 0l$ri!i!a.
P D & '
4.C$mletea/) !" litera "rm)t$arele !"%inte3de1enea/) !e ai $5in"t.
P _ INE M _ N C _ INE
6. S!rie alt !"%,nt !" a!ela*i +nele1 entr" 0ie!are ima2ine7!"%,nt.

MEDIC ELEV 'NV(8(T#R
___________________________________________________________________
TEST DE EVALUARE
UNITATEA PRIM(VARA-C.L.R
BAREM DE CORECTARE I NOTARE
#5ie!ti%e9
#1- 1) 0a!) !$re1$ndena +ntre litera mare de tiar *i litera mi!) de tiar:
#.- 1) re!"n$a1!) $/iia 1"net"l"i ;iniial70inal<:
#4-1) !$mlete/e !"%intele !" litera dat) *i 1) rere/inte rintr-"n de1en !eea !e a" de1!$erit:
#6- 1) 1!rie !"%inte !" 1en1 a1em)n)t$r.
OB. Itemul
Performanta
Realizat
n curs de
realizare
O1 Unii literele mari de tiar !" !ele mi!i de tiar. 1=-1> 1it"atii 1-> 1it"atii
O2
C$l$rea/a 0l$ri!i!a !$re1"n/at$are literei din dret"l 0ie!arei
ima2ini3da!a 1e a0la la in!e"t"l !"%ant"l"i !$l$rati rima 0l$ri!i!a
iar da!a 1e a0la la 10ar1it"l !"%ant"l"i !$l$rati "ltima 0l$ri!i!a.
4-6 1it"atii 1-. 1it"atii
O3
C$mletea/) !" litera "rm)t$arele !"%inte3de1enea/) !e ai
$5in"t.
. - 4 1it"atii 1 1it"atie
O4 S!rie alt !"%,nt !" a!ela*i +nele1 entr" 0ie!are ima2ine7!"%,nt. . - 4 1it"atii 1 1it"atie

S-ar putea să vă placă și