Sunteți pe pagina 1din 4

Fonetica este tiina care studiaz sunetele unei limbi.

CLASIFICAREA SUNETELOR
1. VOCALELE sunt sunetele care se pot rosti far ajutorul altor sunete i pot alctui i singure silabe.
n limba romn exist apte vocale: a, , (, e, i, o, !
". SE#I VOCALELE sunt sunete care se aseamn cu vocalele, dar nu pot alctui singure silabe i se
pronun la jumtatea intensitii unei voale. Ele intr n alctuirea diftongilor i triftongilor i sunt n numr
de patru:
e, i, o, !
e. i. o. ! pot fi
! vocale: erat, iritabil, orar, !mr"
*semivocale: sear, iar, soare, ou.
$. CONSOANELE sunt sunete care se rostesc cu ajutorul altor sunete #cu ajutorul unor vocale$ i nu pot
alctui singure silabe.
n limba romn exist %% de con%oane& b, c, c' (ce,ci), '( (c)e, c)i, *, +, ,, g' (ge, gi), ,( (,)e, ,)i, ), l,
m, n, -, ., %, /, t, 0, 1, z.

CORES2ON3EN4A 3INTRE SUNETE 5I LITERE
Lite.a este semnul grafic al unui sunet. n general. n limba romn o liter transcrie un sunet.
ca.& $ lite.e 6 $ %!nete7
t!l-in& 8 lite.e 6 8 %!nete7
&oresponderita liter'sunet nu este n toate cazurile biunivoc. (umai )* litere sunt monovalente.
celelalte )% litere #c,e,g,+,i,,,-,o,u,.,x i /$ sunt plurivalente, adic au mai multe valori fonetice, n funcie
de -o9i0ia n c!1nt sau n %ilab, *e combina0iile de litere n care apar de caracterul 1ec)i sau neolo,ic al
cuvintelor i de limba lor *e o.i,ine.
Atenie!
! 0neori,1 aceast co.e%-on*en0 n! %e .e%-ect&
)$ aceeai liter poate nota sunete diferite:
' literele e, i, o, ! pot nota att 1ocale, ct i %emi1ocale7
' litera i noteaz i un i +inal care n! e vocal: pomi, burei, biei"
%$ aceeai liter poate nota grupuri diferite de dou sunete:
' litera : noteaz grupul de sunete cs (ax, sufix, prefix, expert, excentric) sau grupul de sunete ,9
#examen, auxiliar, exact etc.$
Not:
Se %c.ie& +i:, com-le: ' la singular
+ic/i, com-lec/i ' la plural coc%, mic%an*., tic%it, mbc%it, .!c%ac etc.
2$ un grup de dou sau trei litere noteaz un singur sunet:
ce, ci !c3" ge, gi 4 g3" c+e, c+i 4 "' g+e, g+i ! g' ceas 4 c 3as 5 litere, 2 sunete" unc+i 4 un"': 6 litere, 2
sunete" ciolan 4 c3olan 7 litere, 6 sunete" g+ea 4 g 3a 7 litere, 5 sunete.
Not:
8eorece n cuvinte ce conin aceste grupuri de litere e i i sunt n unele situaii lite.e a;!ttoa.e, iar n
altele au 1aloa.e *e %ine %tttoa.e, este bine ca, pentru a se stabili valoarea lor, s se in cont de faptul c
orice sila# are obli,ato.i! o 1ocal. 9adar, ntr'o silab ce conine un astfel de grup, dac nu exist o
alt vocal, e sau i sunt 1ocale.
cea'un'''''''''''''''''': c 3a'un 6 litere, 5 sunete
cer '''''''''''''''': 2 litere, 2 sunete
cio'ban''''''''''''''''': c 3o'ban 7 litere, 6 sunete
ci're'e''''''''''''''''': 7 litere, 7 sunete
geam ''''''''''''''''''': g3am 5 litere, 2 sunete
ger ''''''''''''''''''''':2 litere, 2 sunete
c+iar''''''' '''''''''''': " 3ar 6 litere, 2 sunete
c+i'bri'turi ''''''''''''''':); litere, * sunete
g+ea'.'''''''''''''''''':g3a 7 litere, 5 sunete
g+er'g+ef '''''''''''''''<= litere, 7 sunete

geamgiu
< litere, 7 sunete
)
ge ' un sunet
gi ' % sunete deoarece accentul cade pe i nu pe u
u 'semivocala
=entru identificarea nr de litere si de sunete se desparte cuvantul in silabe si se stabilesc vocalele.
>rupurile de litere conteaza ca
1 %!net cand in silaba exista o vocala, alta decat cea din grup #geam'5 litere, 2 sunete, e nu conteaza, a este
vocala" c+iul' 6 litere, 2 sunete, + si i nu conteaza, u este vocala $"
" %!nete cand vocala grupului e singura din silaba #ge'me? 5 litere, 5 sunete$
>eamgiu, c+iulangiu, +angiu sunt exceptii pt ca au accentul pe i, desi mai au o vocala in silaba respectiva. @
devine vocala iar u semivocala.
5$ acelai sunet poate fi redat prin litere diferite
' %!net!l se red prin literele
>& cobor, nainte, rentlni"
>& pru, dnsul"
' %!net!l i se red prin literele
>i& iar, vis"
>?& /an,eu
@ %!net!l c se red prin literele
>c& castan"
>'& ,arate" .
@ %!net!l ' se red prin literele
>c)e, c)i& c+enar, c+in"
>'(e, '(i& /an,eu, ,ilogram"
@ %!net!l 1 se red prin literele
>1& voi, vulgar"
>A .at.
3IFTONB. TRIFTONB. CIAT
3IFTONBUL este grupul de sunete alctuit dintr'o vocal i o semivocal$ pronunate n aceeai silab.
8iftongul poate fi
!urctor (ascendent), atunci cnd este alctuit din semivocal % vocal:
ia.'n" broas'c" deal" soa're" pia'tr.

!co#or&tor (descendent), atunci cnd este alctuit din vocal % semivocal:
mai" gr!" ca'do! ci'ne" vrei
Atenie!
!8iftongul se poate constitui din dou sunete alturate aparin&nd unor cuvinte diferite, dar care se
pronun ntr'o silab. @ntre elementele componente ale acestor silabe apare cratima:
mi@a amintit" s@i dau" c @i spune"
!n diftong, semivocalele o i e apar ntotdeauna ca prim element, iar celelalte semivocale (i i u) pot fi sau
primul sau al doilea element.

Not&
!3!- con%oanele c', g, k', g' nu exist diftongi deoarece n aceast situaie e sau i sunt numai litere
a'uttoare pentru scrierea acestor consoane
cea 4 c3a" geam 4 g3am" g+ea 4 g3a.
! 9tunci cnd c i i sunt vocale urmate de o semivocal #g+iocei, roc+ii$, ei i ii sunt diftongi deoarece e i
primul i sunt vocalele silabelor respective g+i'o'cei" ro'c+ii"

TRIFTONBUL este grupul de sunete alctuit dintr'o vocal i dou semivocale pronunate n
aceeai silab. Ariftongii sunt de dou feluri:
(progresivi, atunci cnd semivocalele preced vocala: ari'pioa'r cre'ioa'ne i'ni'mioa'r

' centrai, atunci cnd semivocalele )ncadrea* vocala: le'oai'c" do'rea!" tr'iai" fo'ia!", so'sea!
%
Atenie!
Ariftongul se poate constitui din trei sunete alturate, aparin&nd unor cuvinte diferite, dar pronunate
)mpreun, )n aceeai sila#$ @ntre elementele componente ale acestor silabe apare cratima.
i@a! spus" mi@ai dat" ne@a! adus
Not:
8up consoanele c\ g\ k\ g\ n! e:i%t t.i+ton,i.
deoarece n aceast situaie e sau i sunt litere a'uttoare pentru scrierea acestor consoane, deci nu au rol de
vocale:
zi'ceau 4 zi'c 3au" ve'g+eau 4 ve'g 3an.

CIATUL apare ntre dou vocale alturate pronunate in sila#e diferite:
d!@e, ca@i@s, a@e@ro'port, al'co@ol fi@in'" i'de@e po@e'zi@e" res'pec't!@o s" sca@!n

Silaba este sunetul #vocala$ sau grupul de sunete ce cuprinde n mod o#ligatoriu o 1ocal i numai una,
care %e pronun cu un singur efort expirator #printr'o singur desc+idere a gurii$.

3!- n!m.!l *e %ilabe, c!1intele %!nt&
* monosilabice ( formate dintr'o singur sila#:
om, bea!, ca., ac, +ac
*plurisilabice ( formate din dou sau mai multe sila#e:
*!@el7 a.@bi@t.!7 9o@o@lo@,i@e B silab poate fi alctuit din
' un sunet (o vocal):
oD7 a'er" a'le@e7 po@e'zi'e7
' dou sau mai multe sunete alturate ale aceluiai cuv&nt:
ca@iet7 ca@len@*a.
' un cuv&nt:
ba.7 %a.7 *a.7 ia.7
' dou cuvinte:
c@a.7 %@mi7 n!@i7
' un cuv&nt i )nceputul altui cuv&nt:
mi@a@.!n@c7
' sf&ritul unui cuv&nt i un alt cuv&nt:
zi'cn@*!@/i
' sf&ritul unui cuv&nt i )nceputul unui alt cuv&nt:
frun'tea@n@gn'du'ra't
Not:
!Ce observ c n anumite situaii, n cadrul silabei respective, se folosete cratima (liniua de unire) care
este semn ortografic i marc+eaz rostirea )ntr(o sila# a prilor componente ale acestora.
Accent!l
+rin accent se )nelege pronunarea mai intens ori pe un ton mai )nalt a unei sila#e ori a unui cuv&nt
dintr(o propo*iie sau dintr(o fra*$
ntruct n limba romn accentul nu este fix, el poate ocupa diverse poziii n cadrul cuvntului
a$ pe ultima silab #accent oxiton): pop,r
b$ pe silaba penultim #accent paroxiton): c-rte
c$ pe silaba antepenultim #accent proparoxiton): m-rgine, s-rcin
d$ pe a patra sau a cincea silab de la sfritul cuvntului v.veri, d,ispre*ece$
Rol!l accent!l!i este de a diferenia cuvinte sau forme gramaticale, n primul caz, un exemplu semnificativ
l constituie cuvntul companie$ 9ccentuat comp-nie, cuvntul are sensul Dsubunitate de infanterie sau de
alte arme speciale, intrnd de obicei n compunerea batalionului1, n timp ce compan/e nseamn Dnsoire1
(0123)$

=rin accentuare se difereniaz i forme gramaticale diferite n cazul cnt (c&nt, accentuarea difereniaz
indicativul prezent, persoana a @@@'a singular E plural de indicativ, perfect simplu, persoana a @@@'a singular, n
limba romn se admite accentuarea diferit a aceluiai cuvnt. n aceast situaie se afl o serie de cuvinte
cum ar fi prof.sor ' profes,r/ntim ( int/m (0443)$ =entru alte forme considerate Ddublete accentuale
2
literare1, vezi A+. Fristea, 5inte*e de lim#a rom&n, ediia a @@@'a revizuit i din nou mbogit, Ed.
9lbatros, Gucureti, )*H5, p. )<).

Cunt acceptate de asemenea dou accenturi diferite n cazul unor cuvinte din fondul vec+i al limbii
6-tman ( 6atm-n (0443)$ &ircul ns i variante de accentuare neliterare, incorecte car-cter #n loc de
caract.r), un/c #n loc de 7nic), pen7rie #n loc de penur/e) etc.
Caco+onie. E1ita.ea caco+oniei
8acofonia este definit ca 9efectul acustic de*agrea#il, re*ultat din repetarea sau com#inarea sunetelor :
sila#elor )n cuv&nt sau )n fra*; #8icionar de tiine ale limbii, <d$ Nemira, =ucureti, >??@)$
Este opusul eufoniei.

n limba romn, cacofonia rezult de obicei din ntlnirea silabelor ca i co, ca i ce ori c i ca$ 8e
asemenea, sunt cacofonii i repetri de silabe g i g #DGag ginile1$, sa i sa #DIasa sa a fost scurt1$, pe
i pe #D9 fcut un pe perete1$, la i la #Dnva la lain1$, re i re #DArimit o scrisoare regelui1$
&acofonia poate fi ntmpltoare n vorbire, dovedind lipsa de instruire a vorbitorului. n sc+imb, n textul
literar, cacofonia servete unei finaliti estetice, contribuind, de obicei, la caracterizarea unui personaj #prin
lim+ J33 acestuia$.
Este nevoie s se e1ite caco+onia, att n exprimarea oral, ct i n cea secris. Ce ntlnete destul de des,
din dorina evitrii cacofoniei, o construcie n care comparativul ca este urmat de adverbul i DAe ajut ca i
coleg1. 9semenea formri trebuie evitate. 0neori se folosete virgula ca semn grafic ori oral, denumirea
sensului scriindu'se ori rostindu'se DAe apreciez ca, cadru medical1 E DAe apreciez ca virgul cadru
medical1.
2ent.! e1ita.ea caco+oniei, n redactarea unui text, trebuie s se apeleze la
' substituirea prin sinonime"
' modificri flexionare ale cuvintelor" intercalarea unor pri de vorbire, de obicei un determinant, care
s nu sc+imbe sensul enunului"
' sc+imbarea topicii.
geamgiu
< litere, 7 sunete
ge ' un sunet
gi ' % sunete deoarece accentul cade pe i nu pe u
u 'semivocala
=entru identificarea nr de litere si de sunete se desparte cuvantul in silabe si se stabilesc vocalele.
>rupurile de litere conteaza ca
1 %!net cand in silaba exista o vocala, alta decat cea din grup #geam'5 litere, 2 sunete, e nu conteaza, a este
vocala" c+iul' 6 litere, 2 sunete, + si i nu conteaza, u este vocala $"
" %!nete cand vocala grupului e singura din silaba #ge'me? 5 litere, 5 sunete$
>eamgiu, c+iulangiu, +angiu sunt exceptii pt ca au accentul pe i, desi mai au o vocala in silaba respectiva. @
devine vocala iar u semivocala.
5