Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAMUL

Manifestrilor cultural-artistice i sportive consacrate Srbtorilor Chiinului


(-!" octo#brie $%!&'
(ata )esfurrii
eveni#entelor
Ora
)esfurrii
Manifestarea Locul )esfurrii eveni#entelor
% - !& octo#brie Decada Chiinu, oraul meu Biblioteca municipal Bogdan
Petriceicu Hasdeu i filialele
!%-!" octo#brie Festivalul internaional de dans popular
pentru formaiile de copii !ediia a "#$%a&
!!-!$ octo#brie Concursul internaional de dansuri sportive
Chiinu 'pen%()*+
Palatul ,epublicii
!$ octo#brie *)-)) Concursul municipal de aran.ament
floristic
C,C/ 0rtico
!$ octo#brie Campionatul de toamn al municipiului
Chiinu la orientare sportiv
1onele de odihn a municipiului
Chiinu
!$-!& octo#brie Competiii de gen tehnico%sportiv or-#adul lui #od
!* octo#brie *(-)) Decernarea Premiului municipal de merit 2ala cu 'rg
!& octo#brie
!& octo#brie )3-)) Depuneri de flori 4onumentul Domnitorului 5tefan cel
4are i 2f6nt
)3-() 7iturghia de Hram Catedrala 4itropolitan 8aterea
Domnului
**-)) $naugurarea festiv a 2rbtorilor
Chiinului9
4esa.ul Primarului general cu oca:ia
2rbtorilor Chiinului9
Pre:entarea delegaiilor oficiale sosite la
2rbtorile Chiinului9
2cuarul Catedralei 4itropolitane
8aterea Domnului9
Piaa 4arii 0dunri 8aionale
;arda ,om<n de la 0pullum9
7ansarea Compact Discului cu c6ntece
despre Chiinu 'raul meu drag,
Chiinu
)=-)) > *=-)) ?@po:iii de pictur, grafic,
arti:anat,carte, floristic9
2cuarul Catedralei 4itropolitane
8aterea Domnului
*(-)) > *A-)) Program de srbtoare pre:entat de ctre
preturile de sector ale municipiului9
Platourile de pe bd- 5tefan cel 4are i
2f6nt, indicate 6n pct- B al pre:entei
dispo:iii
*A-)) > (C-C) Concert e@traordinar dedicat 2rbtorilor
oraului Chiinu9
Piaa 4arii 0dunri 8aionale

Evaluare