Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE VNZARE- CUMPARARE

PENTRU UN VEHICUL FOLOSIT1. VANZATOR
PERSOANA FIZICA : PIRVU ION
INTERMEDIAR: MIHAI FLORIN, SERIA GZ 060809,
Domiciliul / sediul in SAT.ROSIUTA, JUD.GORJ, LOC.MOTRU, NR.352
(Stampila in cazul persoanelor juridice)
________________________________________________________________________________
2. CUMPARATOR
PERSOANA FIZICA: DRAGUSIN ION, act de identitate seria GZ, nr. 232154,
PERSOANA JURIDICA: ...
Nr. inmatriculare la Registrul Comertului . Reprezentata prin .,
Domiciliul / sediul in SAT.GILORTU, COM.BRANESTI, JUD.GORJ
(Stampila in cazul persoanelor juridice)
________________________________________________________________________________________
3. OBIECTUL CONTRACTULUI
Vehiculul marca IVECO tipul 40-8 , numar de identificare ZCDC4050102049009. Serie motor -,
Cilindree - cmc, numar de inmatriculare AL-5018-T, data la care expira inspectia tehnica periodica
-, numarul cartii de identitate a vehiculului -
4. PREUL in cifre 2400 EUR, in litere DOUAMIIPATRUSUTEEUR
5. Vanzatorul mentionat la punctul (1) declara ca vehiculul este proprietatea sa, libera de orice sarcini. De
asemenea, declara ca a predat cumparatorului mentionat la punctul (2) vehiculul, cheile, fisa de
inmatriculare si cartea de identitate a vehiculului, primind de la acesta pretul prevazut la punctul (4)
Cumparatorul mentionat la punctul (2) declara ca a primit de la vanzatorul mentionat la punctul (1)
vehiculul, cheile, fisa de inmatriculare si cartea de identitate a vehiculului, achitand vanzatorului pretul
mentionat la punctul (4).

Anexa la contract : Da X Nu
Semnatura vanzatorului ..

Locul incheierii contractului MOTRU
Semnatura cumparatorului
Data 07.12.2013 ORA 13:15