Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ............, domiciliat(a) in ............ inculpat(a), pate !atamata, pate ci!ila, pate
esponsabila ci!ilmente, in dosaul penal n. ...........,
Decla"
#PEL
Impoti!a sentintei penale n. ............ din ........... ponuntata de pin cae (se enunta solutia), pe
cae !a o$ sa%l admiteti si sa ponuntati (este !oba de una dinte solutiile pe!a&ute de at. '()
*. poc. pen.).
+udecaea umea&a sa se ,aca cu citaea inculpatului(ei) .............., domiciliat(a) in ..............
Moti!ele apelului"
In ,apt, (se enunta staea de ,apt, solutia cae s%a ponuntat si moti!ele cae -usti,ica admiteea
apelului si ponuntaea uneia dinte solutiile pe!a&ute de at. '() *. poc. pen.)
In dept, imi intemeie& ceeea pe dispo&itiile at. '.(%'/0 *. poc. pen.
Do!ada moti!elo acestui apel o ,ac cu .....................
Depun apelul in .... e1emplae, insotit de umatoaele acte .................
Data depuneii
..............
Semnatua,
..........
DOMNULUI PRESEDINTE #L TRI2UN#LULUI .....................