Sunteți pe pagina 1din 262

Universitatea Transilvania din Braşov

T E H N O L O G I A I N F O R M A Ţ I E I Ş I C O M U N I C A Ţ I E I

Manual pentru învăţământul la distanţă

2011

Cuprins

1.

Concepte

de

bază

ale

tehnologiei

………………………………………………

3

informaţiei

 
 

1.1. Modele de calculatoare

 

………………………………………………

3

1.2. Structura

internă

şi

modul

de

………………………………………………

3

funcţionare

 

1.3.

Dispozitive periferice

 

………………………………………………

7

1.4.

Software

………………………………………………

9

1.5.

Reţele de calculatoare

 

………………………………………………

10

1.6.

Utilizarea calculatoarelor

………………………………………………

12

1.7.

Securitate

………………………………………………

13

1.8.

Legislaţie

………………………………………………

14

1.9

Tema de casă

 

………………………………………………

15

2. Utilizarea computerului şi organizare fişierelor

………………………………………………

18

 

2.1.

Deschiderea şi închiderea sesiunii

………………………………………………

19

de lucru

 

2.2.

Descrierea interfeţei sistemului de

………………………………………………

20

operare

 

2.3

Fereastra sistemului de operare

 

………………………………………………

24

2.4.

Personalizarea interfeţei grafice

………………………………………………

26

2.5.

Meniul Start

………………………………………………

28

2.6.

Windows explorer

 

………………………………………………

30

2.7

Operaţii cu foldere şi fişiere

 

………………………………………………

34

2.8.

Arhivarea fişierelor

………………………………………………

36

2.9

Notepad

………………………………………………

36

2.10 Virusarea calculatoarelor

 

………………………………………………

37

2.11 Tema de casă

 

………………………………………………

38

3. Editarea de texte – Word

 

………………………………………………

41

 

3.1. Lansarea şi închiderea programului

………………………………………………

41

3.2. Lucrul cu documente

 

………………………………………………

45

3.3. Formatarea caracterelor

………………………………………………

50

3.4. Utilizarea modului de previzualizare ………………………………………………

54

3.5. Tipărirea unui document

 

………………………………………………

55

3.6. Utilizarea antetelor şi subsolurilor

………………………………………………

55

3.7. Utilizarea Office assistant

………………………………………………

60

3.8. Împărţirea textului pe coloane

………………………………………………

61

3.9. Inserare de simboluri speciale

………………………………………………

62

3.10.

Stiluri

………………………………………………

68

3.11.

Utilizarea cuprinsului

 

………………………………………………

69

3.12.

Bara de unelte de desenare

………………………………………………

72

3.13.

Utilizarea imaginilor în documente ………………………………………………

92

3.14.

Editorul de ecuaţii

 

………………………………………………

93

3.15.

Utilizarea semnelor de carte

………………………………………………

94

3.16.

Hiperlegături

 

………………………………………………

96

3.17.

Grafice

………………………………………………

98

3.18.

Verificarea

gramaticală

a

………………………………………………

106

documentului

 

3.19.

Crearea

şi

utilizarea

listelor

………………………………………………

107

structurale

 

3.20. Crearea documentelor compuse

 

………………………………………………

108

3.21. Tema de casa

 

………………………………………………

121

4. Calcul tabelar – Excel

………………………………………………

125

1

4.1. Lucrul cu regiştri de calcul

………………………………………………

128

4.2. Proprietăţile celulelor

………………………………………………

131

4.3. Lucrul cu foile de calcul

………………………………………………

147

4.4. Comanda Paste special

………………………………………………

149

4.5. Expedierea registrului prin email

………………………………………………

150

4.6. Utilizarea opţiunii autofill

………………………………………………

151

4.7. Utilizarea comentariilor

………………………………………………

155

4.8. Lucrul cu şabloanele

………………………………………………

156

4.9. Opţiunea Go To

………………………………………………

158

4.10. Creare antetului şi subsolului de

………………………………………………

161

pagină

4.11. Sortarea şi filtrarea datelor

………………………………………………

163

4.12. Funcţii de bază

………………………………………………

178

4.13. Referinţe de celulă

………………………………………………

187

4.14. Crearea diagramelor

………………………………………………

193

4.15. Tema de casă

………………………………………………

201

5. Prezentări – PowerPoint

………………………………………………

205

5.1. Crearea unei prezentări

………………………………………………

205

5.2. Metode de tranziţie între slide-uri

………………………………………………

214

5.3. Lucrul cu master slide – ul

………………………………………………

224

5.4. Adăugarea de clip-art

………………………………………………

226

5.5. Inserarea şi formatarea imaginilor

………………………………………………

228

5.6. Crearea de tabele în prezentări

………………………………………………

234

5.7. Utilizarea graficelor şi diagramelor

………………………………………………

236

5.8. Tema de casă

………………………………………………

244

6. Internet

………………………………………………

245

6.1. Browser de Web

………………………………………………

247

6.2. Instrumente de navigare

………………………………………………

248

6.3. Tema de casă

………………………………………………

259

Bibliografie

………………………………………………

261

2

1. Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei

Obiective

Clasificarea calculatoarelor Componenţa şi funcţionarea calculatoarelor Dispozitive periferice Tipuri de software Reţele de calculatoare Sănătate şi siguranţă Securitatea informaţiei Legislaţie

1.1. MODELE DE CALCULATOARE

Calculatorul personal (PC- Personal Computer) ca tot unitar are în componenţa sa două părţi şi anume:

Partea HARDWARE care reprezintă ansamblul elementelor fizice şi tehnice cu ajutorul cărora datele se pot culege, verifica, transmite, stoca şi prelucra, suporturile de memorare a datelor precum şi echipamentele de redare a rezultatelor (reprezintă compomentele ce pot fi practic atinse);

Partea SOFTWARE care reprezintă ansamblul programelor, procedurilor,

rutinelor care controlează funcţionarea corectă şi eficientă a elementelor hardware; există sub formă de concepte şi simboluri şi nu are substanţă.

TEHNOLOGIA INFORMATIEI (TI) reprezintă normele şi procedeele de colectare, memorare, transmitere şi prelucrare a datelor, în vederea obţinerii rezultatelor scontate, cu ajutorul calculatorului electronic.

Calculatoarele personale se pot clasifica după locul de utilizare astfel:

Desktop – calculatorul de tip clasic, la care monitorul este asezat în general pe carcasa unităţii centrale; Tower – calculatorul la care carcasa unităţii este mai îngustă dar mai înaltă decât la desktop şi este asezat lângă monitor; Laptop – Calculator portabil, uşor de transportat, având o sursă independentă de alimentare. Are componente uşoare şi mici , tastatură şi înlocuitor de mouse (touchpad). Palm PC (PalmTop, Handhold sau Organizer) – se utilizează ca blocnotes, agendă telefonică, calculator de buzunar, calendar etc. Poate transfera date prin PC, recunoaşte scrisul de mână, poate accesa Internet-ul. PDA (Personal Digital Assistant) – dispozitiv de dimensiuni foarte mici care poate fi purtat în mână. Combină facilităţi de calcul, telefon/fax cu cele de reţea. Foloseşte un stilou special în locul tastaturii. SMARTPHONE - este un telefon mobil multimedia multifuncţional, conectat la o reţea GSM sau UMTS. Dispunând şi de o tastatură reală sau virtuală, el oferă funcţionalităţile de PDA, agendă, calendar, navigare GPS, eventual şi e-mail, minicalculator, aparat foto, aparat de filmat şi altele. De obicei el dispune şi de un ecran sensitiv la atingere de tip touchscreen. TABLETA - este un tip constructiv de calculator portabil, devenit posibil prin continua miniaturizare a componentelor electronice precum şi pe baza unor invenţii tehnologice ingenioase.

1.2. STRUCTURA INTERNĂ ŞI MODUL DE FUNCŢIONARE

Din punct de vedere structural, calculatorul se compune din:

Unitate centrală

Monitor

Tastatură

UNITATEA CENTRALĂ

Este principala componentă a calculatorului care coordonează întreaga activitate a acestuia. De aici se solicită informaţii pe care utilizatorul le va introduce de la tastatură iar rezultatele vor fi afişate pe

3

monitor. Tot în unitatea centrală sunt realizate prelucrările de date prin executarea unui program. Importanţa deosebită a unităţii centrale este evidentă, aşadar este uşor de înţeles de ce caracteristicile principale ale unui calculator personal sunt date de caracteristicile şi parametrii de funcţionare ai unităţii centrale. Unitatea centrală poate fi pusă în poziţie verticală sau orizontală în funcţie de tipul de carcasă pe care o are.

Componenetele principale ale unităţii centrale:

Microprocesorul;

Memoria internă;

Memoria externă;

Magistrala de date şi magistrala de comenzi;

Placa video;

Placa de sunet;

Placa de reţea.

MICROPROCESORUL (UCP – Unitatea Centrala de Prelucrare)

Microprocesorul este un circuit integrat (o componentă electronică complexă, numită CIP) şi reprezintă “creierul” întregului calculator, coordonatorul tuturor operaţiilor ce sunt efectuate de către acesta şi se află montat pe placa de bază a calculatorului (mainboard) în interiorul carcasei. Microprocesorul este conectat la celelalte componente ale calculatorului prin intermediul magistralei de date şi magistralei de comenzi. Microprocesorul este format din:

UCC (Unitatea de Comanda şi Control) – primeşte instrucţiunile de la memorie, le interpretează şi emite comenzi către UAL şi memoria internă, respectiv comenzi de transfer către disp. periferice şi memoria externă. UAL (Unitatea Aritmetică şi Logică) – are rolul de a executa operaţii aritmetice şi logice cu date furnizate de memorie şi de a depune în memorie rezultatul obţinut. Dintre funcţiile procesorului pot fi amintite:

Execută instrucţiuni individuale pentru programe şi controlează operaţiile efectuate de alte componente ale computerului;

Realizează calculele şi operaţiile logice.

Una din principalele caracteristici ale microprocesorului este reprezentată de viteza de lucru. Viteza de lucru a unui microprocesor este determinată de mai mulţi factori:

frecvenţa de tact;

tipul constructiv al microprocesorului;

dimensiunea memoriei cache.

Fiecare microprocesor este alcătuit din mai multe micromodule interconectate prin intermediul unor cai de comunicaţie numite magistrale interne, pe care circulă date sau instrucţiuni, a căror viteză de deplasare depinde de doi factori:

lăţimea benzii – numărul benzilor de circulaţie; deoarece pe fiecare bandă

circulă un bit se poate vorbi despre lăţimi convenabile (de la 8, 16, 32, 64 sau 128 de biţi transmişi în paralel);

frecvenţa de tact – numărul de paşi de lucru (tacturi) pe care poate să îi facă procesorul în fiecare secundă

Unitatea de măsură pentru frecvenţă este Hertz-ul, împreună cu multipli săi:

1 KiloHertz (KHz) = 1.000 Hz

1 MegaHertz (MHz) = 1.000 KHz = 1.000.000 Hz

1 GigaHertz (GHz) = 1.000 MHz = 1.000.000 KHz = 1.000.000.000 Hz

4

Câteva din valorile standard folosite în prezent sunt: 500 MHz, 600 MHz, 933 MHz, 1,4 GHz, 1,7 GHz, 2 GHz Un alt factor care influenţează viteza de lucru este tipul de microprocesor. Datorită evoluţiei microprocesoarelor de-a lungul timpului, performanţele acestora s-au îmbunătăţit foarte mult., ajungăndu-se în zilele noastre la procesoare multi nucleu (4 nuclee, respectiv 6 nuclee). O altă caracteristică este dimensiunea memoriei cache. Respectiva memorie este concepută pentru a fi legată mai direct de microprocesor decât memoria internă, pentru a evita toate operaţiile intermediare.

MEMORIA INTERNĂ (UM – Unitatea de memorie)

Unitatea de Memorie (UM) sau memoria internă (principală) este componenta sistemului de calcul destinată păstrării datelor şi instrucţiunilor programelor în locaţii bine definite prin adrese. Este formată dintr-un sistem de circuite integrate alcătuite, în principal, dintr-un număr mare de celule de memorie, fiecare celulă fiind un circuit care poate stoca 1 bit de informaţie.

Memoria internă este formată din:

memorii:

Memoria

RAM

(Random

Access

Memory).

Caracteristicile

acestei

poate fi citită sau scrisă;

este volatilă;

Memoria RAM se măsoară în Mb;

Variante constructive: SDRAM, DDRAM, RIMM.

BIT (Binary Digit) – cea mai mică unitate de informaţie reprezentabilă într-un calculator. Poate lua doar valorile 0 şi 1.

Multiplii bit-ului sunt puteri ale lui 2 iar sistemul de numeraţie folosit se numeşte sistem binar.

1 byte = 2 3 biţi = 8 biţi

1 KiloByte (Kb) = 2 10 bytes = 1.024 bytes

1 MegaByte (Mb) = 2 20 bytes = 1.024 Kb

1 GigaByte (Gb) = 2 30 bytes = 1.024 Mb

1 TeraByte (Tb) = 2 40 bytes = 1.024 Gb

1 Petabyte (Pb) = 2 50 bytes = 1.024 Tb

1 Exabyte (Eb) = 2 60 bytes = 1.024 Gb Memoria ROM (Read Only Memory). Reprezintă acea parte din memoria internă care poate fi doar citită. Ea este scrisă o singură dată de către producător cu informaţia necesară. Este nevolatilă informaţia păstrându-se chiar şi după ce CIP- urile respective nu mai sunt alimentate cu energie. Are o capacitate redusa (pana la 2 Mb). Memoria CMOS (Complementary Metal Oxid Semiconductor). Este o memorie de tip citire/scriere şi nevolatilă. Este alimentată permanent de un mic acumulator. Această memorie se foloseşte pentru memorarea unor informaţii necesare BIOS-ului, informaţii ce pot fi citite sau scrise.

BIOS-ul (Basic Input Output System) este format dintr-o serie de mici programe care asigură comunicarea cu perifericele calculatorului şi prin intermediul cărora se realizează diferite configurări ale componentelor interne.

MEMORIA EXTERNĂ

Memoria externă este alcătuită, în principal, din:

Discuri fixe (Hard Disk-uri)

Au o capacitate foarte mare de stocare a informaţiei şi o viteză de lucru (scriere-citire) foarte ridicată. Ele sunt folosite pentru stocări masive de date sau pentru rularea rapidă de programe. Hard Disk-urile sunt compuse din mai multe discuri, fiecare fiind dotat cu

5

propriul cap de citire-scriere. Aceste discuri asigură o viteză de transfer a informaţiei mărită faţă de cea a floppy disk-urilor. De asemenea dispun de o capacitate mare de stocare de la 10 până la 80 Gb precum si de un timp scurt de acces la date (65-85 ms).

Discuri externe

Floppy Disk-uri (dischete) - au o capacitate mică de stocare (1.44 Mb) a informaţiei şi sunt folosite pentru a transfera date între calculatoare sau pentru a păstra în siguranţă unele informaţii cu caracter special, aceste resurse fizice au fost demult depăşite de tehnologie. CD-ROM (Compact Disk – Read Only Memory), dispozitiv ce permite citirea datelor prin mijloace optice ale unui suport (CD), care poate fi doar citit şi are o capacitate de aproximativ 650 Mb. CD-Rewritable (Reinscriptibil), are aceleaşi caracteristici ca şi cele ale CD-ROM-ului cu deosebirea că poate fi inscripţionat sau reinscripţionat cu dispozitive special create pentru aceasta. DVD-ul, fizic seamănă cu CD-ROM-ul dar capacitatea de memorare a CD-urilor DVD este mult mai mare decât pe CD-urile clasice. Cu ajutorul DVD-urilor se pot viziona filme de o calitate superioară celor pe suport clasic deoarece viteza de citire a discurilor este foarte mare. Disk ZIP – dispozitiv cu o capacitate de memorare de 100 – 750 Mb. Disk Jaz – dispozitiv cu o capacitate de memorare de pana la 2 Gb. STICK-uri USB – dispozitive cu o capacitate până la 64Gb. CARDURI DE MEMORIE – dispozitive cu o capacitate până la 32Gb

SCHEMA UNUI PC

dispozitive cu o capacitate până la 32Gb SCHEMA UNUI PC ALTE COMPONENTE ALE UC PLACA VIDEO

ALTE COMPONENTE ALE UC

PLACA VIDEO

Subsistemul video al unui calculator personal este format din 2 componente principale:

monitorul

placă video (sau placă grafică)

O placă video furnizează semnalele care comandă monitorul. Placa video poate avea propria sa

memorie (măsurată în Mb), cu cât această memorie este mai mare cu atât placa video este mai performantă.

6

PLACĂ DE SUNET (multimedia)

Subsistemul multimedia al unui PC este format din:

placă de sunet

boxe active sau căşti

PLACĂ DE REŢEA

Este un dispozitiv ce permite conectarea calculatorului la o reţea locală (LAN). Viteza de lucru este mult mai mare decât în cazul conectării prin modem. Conectarea la reţea se face prin intermediul unui cablu de tip UTP sau a unui cablu cu fibre optice.

1.3. DISPOZITIVE PERIFERICE

MONITORUL (VDU – VIDEO DISPLAY UNIT)

Este dispozitiv periferic de ieşire cu ajutorul căruia un PC poate prezenta utilizatorului informaţii sub formă de text şi / sau grafică. Din punct de vedere constructiv monitorul poate fi cu tub catodic sau cristale lichide (LCD). Monitoarele pot fi de asemenea de tip monocrom sau color, însă la ora actuală cele mai răspândite sunt cele color. Noile tipuri de monitoare LOW RADIATION sunt cel mai frecvent folosite în ultima vreme datorită caracteristicilor lor privind radiaţiile reduse asupra ochilor, acest sistem fiind aprobat în toata lumea de către organismele specializate privind protecţia muncii. Monitorul are următoarele caracteristici tehnice:

dimensiunile monitorului (pot fi de la 14” (inch) până la 21” (inch) iar această caracteristică se referă la dimensiunea diagonalei monitorului, ştiind că 1 inch = 2,54 cm, în cm dimensiunea variază între 37 cm până la 54 cm); definiţia (imaginea unui monitor este compusă din puncte luminescente numite pixeli; dimensiunea acestui punct reprezintă definiţia. Cu cât dimensiunea acestor puncte este mai mică cu atât imaginea va fi mai bună); rezoluţia (înseamnă numărul maxim de pixeli care pot fi afişaţi pe orizontală (pe o linie a monitorului) şi separat pe verticală (pe o coloană a monitorului)); număr de culori

TASTATURA

Tastatura este dispozitiv periferic de intrare care se foloseşte pentru introducerea informaţiilor în calculator (date sau comenzi), fiind mijlocul principal de dialog între om şi calculator. Tastele caracter (A,B,C, … ,0 ,1, 2, …,/, \,…), au un scop uşor de intuit. Apăsarea unei taste determină recepţionarea şi afişarea pe ecran a caracterului înscris pe tastă. Tastele săgeţi (sus, jos, stânga, dreapta) determină deplasarea în direcţia specificată a cursorului sau a selecţiei curente. Tastele funcţionale (F1, F2, …, F12), determină lansarea imediată a unei comenzi. Fiecare tastă funcţie poate avea asociată o comandă. Fiecare program interpretează diferit tastele funcţie. Tastele cu acţiune bine definită, sunt taste care realizează o anumită acţiune atunci când sunt apăsate.

ENTER – execută comanda sau salt la rând nou (la introducerea de text).

BACKSPACE – şterge caracterul din stânga cursorului.

SPACE – inserează un spaţiu.

DELETE – şterge caracterul din dreapta cursorului.

ESC – renunţă la meniul curent.

TAB – trece la rubrica următoare sau inserează un spaţiu predefinit la

începutul unui paragraf sau în interiorul acestuia în cazul introducerii de texte.

INSERT – schimbă modul de lucru (inserare / suprapunere).

HOME – deplasează cursor la început de linie, pagină sau document.

END – deplasează cursor la sfârşit de linie, pagină sau document.

PAGE UP – deplasează ecranul cu o pagină în sus.

7

PAGE DOWN – deplasează ecranul cu o pagină în jos.

PRINT SCREEN – capturează ecranul curent.

SCROLL LOCK – opreşte defilarea textului pe ecran.

PAUSE – opreşte afişarea pe ecran sau întrerupe temporar execuţia unui program sau aplicaţii. Acestea sunt semnficaţiile cele mai des întâlnite ale tastelor în cauză. Totuşi pot exista şi programe ce le acordă un înţeles special.

Tastele de alternare a tastaturii, au rolul de a dubla numărul de taste.

Prin apăsarea (şi ţinerea apăsată a) tastei SHIFT şi prin apăsarea tastei propriu zise se obţine pe ecran ori semnul din partea superioară a tastei, ori o litera

mare. Ex.: SHIFT + 8 = *

CTRL, ALT – sunt folosite pentru generarea de comenzi folosindu-se în diferite combinaţii.

reacţionează tastatura.

Tastele de setare a modului de lucru, se referă la modul în care

CAPS LOCK – Activează / dezactivează generarea literelor mari.

NUM LOCK – Activează / dezactivează blocul tastelor numerice.

MOUSE

Mouse-ul este un dispozitiv periferic de intrare care controlează mişcarea cursorului pe ecranul de afişare. Există trei tipuri de bază pentru mouse:

Mecanic – are o bilă de cauciuc ce se poate roti în toate direcţiile mutând corespunzator indicatorul pe ecran. Optic – pentru detectarea mişcării se foloseste un laser; deplasarea se face utilizând o suprafaţă specială dotată cu o grilă. Optomecanic – folosesc o combinaţie de tehnologii mecanice şi optice dar nu necesită suprafeţe speciale.

IMPRIMANTA

Este dispozitivul de ieşire prin intermediul căruia rezultatele obţinute cu ajutorul calculatorului pot fi tipărite pe hârtie. Principalele caracteristici ale imprimantei sunt:

rezoluţia;

viteza de tipărire;

dimensiunea maximă a hârtiei pe care se poate tipări;

memoria imprimantei;

posibilităţi de extindere;

fiabilitatea Rezoluţia unei imprimante se măsoară în numărul de puncte pe care le poate afişa imprimanta într-un inch (dots per inch - DPI). În funcţie de tipul de tipărire imprimantele se clasifică astfel:

IMPRIMANTE MATRICEALE. Imprimarea se face prin intermediul unor ace care percutează o bandă tuşată. IMPRIMANTE CU JET DE CERNEALĂ. Se bazează pe principiul tipăririi cu cerneală a hârtiei.

IMPRIMANTE TERMICE. Se bazează pe procedeul de fixare termică pe un suport de hârtie specială termosensibilă. Sunt imprimante color de o calitate deosebită. IMPRIMANTE LASER. Imprimarea se face după principiul care stă la baza copiatoarelor. O rază laser polarizează electrostatic un cilindru special pe care apoi se pulverizează toner (praf de cărbune) ce va fi depus pe hârtie.

8

MODEM

Reprezintă un dispozitiv de intrare/iesire ce converteşte semnalul digital (furnizat de computer) în semnal analogic (MOD – modulare DEM – demodulare). Astfel se poate folosi o linie telefonică pentru a asigura comunicarea între două calculatoare sau permite conectarea la INTERNET. Semnal analogic – utilizat la sistemele de comunicare este un semnal electric ce variază în strânsă corelaţie cu un semnal produs de un traductor. Frecvenţa sau amplitudinea semnalului poate varia, de exemplu, în funcţie de schimbările unor fenomene sau caracteristici cum ar fi: sunet, lumină, căldură, presiune, etc. (In general vocea se transmite în semnal analogic). Semnalul digital – este un semnal ce variază doar la intervale regulate de timp şi conţine una sau mai multe amplitudini pentru fiecare interval. Reţelele de transmisie a datelor mai poartă denumirea de AUTOSTRĂZI INFORMAŢIONALE. Acest termen desemnează orice reţea mare de calculatoare, de mare viteză, accesibilă publicului larg. Este numele popular pentru Internet şi alte reţele mari de calculatoare.

SCANNER

Este un dispozitiv de intrare care permite transformarea unei imagini fizice (poză, text) într-una digitală. Imaginea scanată va putea fi apoi afişată pe monitorul calculatorului, eventual prelucrată şi apoi tipărită. Scanner-ul lărgeşte considerabil aria de utilizare a PC-urilor.

TOUCHPAD

Este o mică suprafaţă sensibilă la atingere, folosită ca dispozitiv de punctare pe unele calculatoare portabile. Deplasarea cursorului pe ecran se face prin mutarea degetului peste această suprafaţă, Este dispozitiv de intrare.

JOYSTICK

Manetă care se mişcă în toate direcţiile controlând deplasarea cursorului. Este dispozitiv de intrare şi este folosit în special la jocurile pe calculator.

TOUCH SCREEN

Tip de ecran de afişare acoperit de o folie transparentă, sensibilă la atingere, punctarea elementelor de pe ecran făcându-se cu degetele (disp. de intrare/iesire).

LIGHT PEN (Creion luminos)

Dispozitiv asemănător unui mouse, care foloseşte un detector sensibil la lumină pentru selectarea obiectelor de pe un ecran de afişare prin punctarea directă(disp. de intrare).

BOXE (DIFUZOARELE)

Dispozitive de ieşire pentru sunet. Sunt legate la placa de sunet.

MICROFON

Dispozitiv de înregistrare a sunetelor (disp. de intrare).

1.4. SOFTWARE

TIPURI DE SOFTWARE

Un sistem de calcul conţine, pe langă toate componentele hardware, şi programe de diverse tipuri care asigură funcţionarea calculatorului. Există două categorii de programe:

Programe de sistem – coordonează modul în care lucrează componentele sistemului şi oferă asistenţă în funcţionarea programelor de aplicaţii. Aceste programe alcătuiesc software de baza care interacţionează cu calculatorul la nivelul său de baza. Sunt proiectate astfel încat să faciliteze utilizarea eficientă a resurselor sistemului de calcul şi să ofere instrumente pentru dezvoltarea şi execuţia programelor de aplicaţie.

9

Programe de aplicaţii – destinate rezolvarii unor probleme specifice unei aplicaţii. Aceste programe efectuează prelucrari ale datelor în concordanţă cu cerinţele informaţionale necesare.

Sistemul de operare (SO) – reprezintă ansambul de proceduri manuale şi module de program de sistem prin care se administrează resursele sistemului de calcul ce asigură utilizarea eficientă, în comun, a acestor resurse şi oferă utilizatorului o interfaţă cât mai comodă pentru utilizarea sistemului de calcul. Sistemul de operare poate fi considerat ca reprezentănd interfaţa dintre componentele hardware şi utilizator.

FUNCŢIILE SISTEMULUI DE OPERARE

Principalele funcţii ale unui sistem de operare sunt:

Gestiunea prelucrărilor – oferă posibilităţi de pregătire şi lansare în execuţie a programelor de aplicaţie. Gestiunea resurselor – identificarea programelor ce se execută, a necesarului de memorie, a dispozitivelor periferice şi a cerinţelor privind protecţia datelor. Gestiunea fişierelor – realizează separarea fişierelor încarcate în memorie şi grupează fişierele pe diferiţi utilizatori. Facilităţi puse la dispoziţia utilizatorului referitor la compresia datelor, sortarea, interclasarea, catalogarea şi întreţinerea bibliotecilor prin programele utilizator disponibile. Coordonarea execuţiei simultane a mai multor programe prin urmărirea modului de executare a instrucţiunilor, depistarea şi tratarea erorilor, lansarea în execuţie a operaţiilor de intrare/ieşire. Asistarea execuţiei programelor de către utilizator printr-o interfaţă prietenoasă, atât la nivel hardware, cât şi la nivel software.

APLICAŢII SOFTWARE

Aplicaţiile informatice sunt reprezentate de acele programe ce sunt realizate pentru utilizatori cu scopul de a folosi calculatorul într-o problemă specifică şi pentru a îndeplini o anumită sarcină. Exemple:

Programe de comunicaţii – Microsoft Outlook, Yahoo Messenger etc.

Programe de manipulare şi gestiune a fişierelor – Windows Explorer

Programe de navigare pe WEB – Internet Explorer, Mozilla, Opera, , Chrome.

Programe de procesare text – Microsoft Word, Open Office Writer.

Programe de calcul tabelar – Microsoft Excel, Open Office Calc

Programe de gestiune a bazelor de date – Microsoft Access, Open Office Base

Altele – folosite în domenii diverse: Corel Draw, Adobe Photoshop.

Toate aceste programe utilizează o interfaţă grafică cu utilizatorul (GUI) GUI (Graphical User Interface) – totalitatea elementelor grafice de pe ecranul monitorului (meniuri, simboluri, suprafeţe de lucru, ferestre pentru aplicaţii, pictograme, butoane, casete de dialog etc.).

1.5. REŢELE DE CALCULATOARE (INFORMAŢIONALE)

REŢELE LAN, WAN, MAN, GAN

Reţea (Network) – grup de două sau mai multe calculatoare conectate împreună. Calculatoarele din reţea sunt denumite noduri. În funcţie de aria de întindere reţelele se pot clasifica în:

Local Area Network (LAN) – reţea locală - calculatoarele sunt localizate foarte aproape unele de altele, în aceeaşi întreprindere sau clădire; Wide Area Network (WAN) – reţea de largă acoperire – comunicarea între calculatoare aflate la o distanţă foarte mare unele de altele (chiar în altă ţară);

10

Metropolitan Area Network (MAN) – reţea metropolitană – se întinde pe teritoriul unui oraş sau al unui spaţiu aglomerat; Global Area Network (GAN) – reţea globală – reţeaua care cuprinde toată lumea, legând între ele calculatoarele de pe întreg globul. Cea mai renumită reţea GAN este Internet-ul.

Pentru a clasifica tipurile de reţele se pot folosi mai multe criterii, printre care:

de

conectare:

Reţele punct la punct (peer to peer) – fiecare staţie de lucru are capabilităţi şi

responsabilităţi echivalente (fiecare calculator are acces la resursele, programele, bazele de date aflate pe celelalte calculatoare);

Reţele client/server – fiecare calculator este fie client fie server. Fiecare

ARHITECTURA

determină

clasificarea

reţelelor

după

modul

calculator este conectat la un calculator central de unde acceseaza aplicaţiile de care are nevoie şi le foloseşte, calculatorul acela numindu-se server. Calculatoarele

ce realizează cererile serverului poartă denumirea de client.

Există reţele în cadrul cărora staţiile de lucru nu sunt constituite decât din monitoare şi tastatură fără a avea un hard propriu, ele transmiţând toate datele serverului, fără a face nici o operaţiune proprie în afara consultării/încărcării datelor la de monitor/tastatură. Acestea poartă denumirea de terminale neinteligente. În cazul în care staţiile dispun de procesor propriu şi fac o serie de operaţii cu resursele proprii, acestea poartă denumirea de terminale inteligente.

următoarele tipuri de topologii:

Magistrala (BUS) – calculatoarele sunt aşezate de o parte şi de alta a magistralei principale;

TOPOLOGIA – aranjarea geometrica a sistemului de calculatoare. Există

Stea (STAR) – calculatoarele sunt aşezate sub formă de stea;

Inelară (RING) – calculatoare sunt asezate în cerc.

Protocolul – set de reguli şi semnale pe care calculatoarele din reţea le folosesc pentru a comunica. Unul dintre cele mai importante protocoale pentru reţelele LAN este numit Ethernet.

INTRANET

Intranet-ul este o reţea de comunicare asemănătoare Internet-ului, ce utilizează aceleaşi instrumente, în special browser-ele www. Cuvântul Intranet este format din prefixul intră corespunzator termenului interior şi a termenului net (network) ce este folosit în general pentru termenul de reţea. Diferenţa dintre Intranet şi Internet este aceea ca reţeaua Intranet este o reţea privată şi internă a unei companii.

EXTRANET

Extranet-ul este folosit de obicei în exterior cu scopul de a îmbunătăţi comunicarea între diferite organizaţii, clienţi, fără a prejudicia securitatea electronică. Extranet-ul reprezintă o extensie a unei reţele Intranet, în mod special pe World Wide Web, ce permite comunicarea între anumite instituţii şi a oamenilor din aceasta reţea Extranet, în cele mai multe cazuri oferind un acces limitat la reţeaua Intranet a acestor organizaţii.

INTERNET

Internet-ul este:

un sistem cu o dezvoltare foarte rapidă care cuprinde computere interconectate şi care facilitează serviciile de transfer de date cum ar fi poşta electronică, World Wide Web, transferul de fişiere şi ştiri; reţea globală de computere, care leagă guverne, universităţi, companii şi multe reţele şi utilizatori;

11

reţea globală ce conectează mai mult de 2 milioane de calculatoare, numărul acestora fiind în continuă creştere.

Cele mai importante servicii oferite de Internet sunt:

World Wide Web (WWW) – serviciu multimedia, este un sistem de server-e Internet care permite lucrul cu documente formatate special, într-un limbaj numit HTML (HyperText Markup Language) ce permite grafică şi legături hyperlink. E-Mail – poşta electronică pe Internet; Chat – conversaţie pe Internet, prin introducerea textelor pe calculator; Newsgroups – conţine ultimele noutăţi pe o anumită temă; FTP – serviciu pentru copierea fişierelor sau programelor de pe Internet pe calculatorul propriu. Între calculatoarele legate la Internet se pot schimba date şi informaţii folosind unul dintre serviciile amintite, prin reţelele cablate şi prin satelit, numite datahighway (magistrala de date). Pentru a se executa o conectare la Internet folosind o linie telefonică este nevoie de:

Modem – care să transforme informaţiile transmise de calculator în semnale

electrice şi invers. Aceste informaţii se trasmit pe linie telefonică până la firma care

oferă legatura la Internet (Internet Service Provider);

Linie telefonică – prin intermediul căreia se realizează conectarea;

ISP (Internet Service Provider) – este firma care oferă posibilitatea accesării Internet-ului cu plata serviciilor doar până la sediul acesteia.

Browser de Web – programul folosit la vizualizarea paginilor în format HTML;

Program de poştă electronică (email) – folosit la trimiterea şi primirea de mesaje scrise;

Program de telecomunicaţii – utilizat la realizarea teleconferinţelor.

Pentru conexiunea la Internet prin cablu telefonic se pot folosi mai multe tipuri de conexiuni:

Public Swiched Telephone Network (PTSN) - este reţeaua telefonică construită pentru a transmite sunete în format analogic. Pentru a realiza conexiunea calculatorului la reţeaua PSTN este nevoie de un modem; Integrated Services Digital Network (ISDN) – este un standard mondial pentru transmiterea digitală de semnal telefonic şi servicii de date către utilizatorii particulari, şcoli şi birouri. Transmite date în semnal digital fără a mai fi necesar modemul. Asymetric Digital Subscriber Line (ADSL) – înseamnă linie asimetrică de legatură. Asimetric se referă la faptul ca viteza de primire a datelor este diferită de viteza de trimitere a datelor, fiind rentabil pentru cei care vor mai mult să consulte decât să trimită informaţii pe Internet. ADSL suportă până la 1,5 Mbps la primire şi viteza de până la 384 Kbps la trimitere.

1.6. UTILIZAREA CALCULATOARELOR

DOMENII DE ACTIVITATE

În general calculatoarele sunt mai eficiente decat oamenii în domeniile ce necesită un volum mare de calcule datorită rapidităţii cu care efectuează aceste calcule şi a preciziei cu care le realizează. Calculatoarele sunt folosite în numeroase domenii cum ar fi:

Domeniul administrativ Mediul de afaceri Aviaţie şi transporturi Domeniul bancar Domeniul medical Domeniul educational Educaţia cu ajutorul calculatorului se numeşte CBT (Computer Based Training).

12

Un concept mai nou este teleworking (munca acasă). Aceasta permite lucrul de acasă fără a mai fi nevoie de deplasarea la sediul organizaţiei pentru care se lucrează.

POŞTA ELECTRONICĂ

Poşta electronică a devenit o modalitate foarte folosită de comunicare şi trimitere a mesajelor. Acestea pot fi trimise în format electronic de la un calculator la alt calculator folosind o reţea de conectare cum ar fi Ethernet sau Internet sau prin sisteme pe linie telefonica. Poşta electronică este utilizată foarte mult datorită: Costului redus, Vitezei, Accesibilităţii

COMERŢ ELECTRONIC (E-COMMERCE)

Comerţul electronic oferă posibilitatea realizarii de tranzactii comerciale, cumpărării şi vânzării de bunuri şi servicii, rezervări hoteliere, călătorii, etc., folosind Internet-ul sau alte reţele.

1.7. SECURITATE

SECURITATEA INFORMAŢIEI

Securitatea datelor reprezintă un element foarte important atunci când se lucrează cu date confidenţiale. Pentru ca acestea să nu devină publice se recomandă existenţa unor proceduri de raportare. Există diferite modalităţi de protejare a datelor. Câteva dintre acestea sunt:

Accesul fizic la calculator este restricţionat;

Adoptarea unei politici de parolare corespunzatoare;

Stabilirea drepturilor pe care le are fiecare utilizator;

Copierea datelor în mod regulat;

Criptarea fişierelor la care se lucrează;

Folosirea programelor antivirus;

Folosirea programelor de securitate tip firewall.

Parolele stabilite trebuie concepute astfel încat să fie foarte greu de descoperit de persoane neautorizate. Pentru aceasta se recomandă ca aceste parole să nu conţină date personale ale utilizatorului, ca şi folosirea unor parole generate automat de către calculator.

O

modalitate foarte bună de protejare a datelor este crearea utilizatorilor cu diferite drepturi

în

funcţie de locul pe care îl ocupă aceştia în structura organizatorică a firmei.

BACK-UP DE DATE

În cazul unor căderi de tensiune, este posibil ca datele prelucrate şi nesalvate să se piardă. Pentru a preveni aceste situaţii se recomandă folosirea unor sisteme de alimentare UPS (Uniterruptible Power Supply), ce asigură în cazul acestor căderi de tensiune, o continuitate de aprox. 5-30 min., timp în care se pot salva datele şi închide corect calculatorul. Pentru a avea totuşi o mai mare siguranţă a acestor date, se efectuează crearea de copii (back-up) a datelor importante. Termenul de back-up al sistemului semnifică copierea fişierelor pe un dispozitiv auxiliar de stocare a datelor, pentru a avea disponibile copii ale fişierelor de pe computer în cazul defectarii sistemului. Copierea poate fi făcuta zilnic sau de mai multe ori pe zi, în funcţie de importanţa şi valoarea datelor procesate.

VIRUŞI

Viruşii sunt anumite programe de calculator create de oameni cu scopuri distructive. Sunt programele ce au proprietatea de a se extinde şi care duc la funcţionarea necorespunzatoare a sistemului de operare. Aceste mici programe distrug informaţiile aflate pe calculator şi împiedică funcţionarea aplicaţiilor.

13

Viruşii sunt foarte diferiţi: de la cei care atacă documentele şi fişierele de tip text şi până la cei care duc la defectarea componentelor hardware ale calculatorului. O dată pătruns în calculator un virus nu este activ până în momentul în care programul cu care a fost adus este activat. Viruşii pătrund în calculator prin intermediul programelor care se descarcă (download) de pe Internet, a anumitor programe, documente şi imagini, pot fi primiţi pe e-mail sau pot fi aduşi cu o dischetă sau cu un CD.

Pentru a evita anumiţi viruşi sau pentru a scăpa de aceştia va trebui:

să fie instalat un program antivirus foarte bun, cât mai recent, cu ajutorul căruia să puteţi descoperi şi să eliminaţi eventualii viruşi;

să se scaneze toate fişierele cu regularitate;

să se actualizeze în fiecare lună programul anti-virus;

să se scaneze periodic fişierele din calculator şi dischetele înainte de a le folosi;

să se scaneze fişierele ataşate primite pe e-mail;

să nu se ruleze programe dacă nu li se cunoaşte provenienţa;

să nu se folosească dischete de provenienţă necunoscută;

să se foloseasca funcţia „macro disable” (dezactivare instrucţiuni macro),

disponibilă în cele mai moderne aplicaţii. Dacă se foloseşte un antivirus corespunzător, acesta poate descoperi în timpul scanării şi viruşii care nu sunt activi.

1.8. LEGISLAŢIE

COPYRIGHT

Copyright-ul este o modalitate legală de protejare a lucrărilor literare, ştiintifice, artistice sau de orice alt fel, publicate sau nepublicate, cu condiţia ca aceste lucrări să aibă o formă tangibilă (adică se pot vedea, auzi sau atinge). Dacă este vorba de o simfonie, un poem sau o pagina de cod HTML, o aplicaţie software proprie, tipărite pe hârtie, înregistrate pe o casetă audio sau pe hard disk, atunci pot fi protejate de copyright.

DREPTURI DE UTILIZARE A APLICAŢIILOR SOFTWARE

Tipuri de licenţe:

Shareware – sunt acele aplicaţii sau programe pe care le puteţi achiziţiona direct de la persoana care le-a creat, persoană ce doreşte distribuirea acestor programe fără intermediar. De cele mai multe ori distribuirea se face gratuit sau cu o taxă minimă. Programele se pot copia şi transmite altor utilizatori. Freeware – sunt programe protejate de drepturi de autor (copyright) care pot fi totuşi difuzate gratis de către autor, care îşi păstrează drepturile de autor. Aşadar programele pot fi folosite dar nu pot fi vândute fără acordul autorului. Licenţele – sunt programe achiziţionate de la persoanele care le produc şi pentru care se plăteşte un drept de folosire. Acest drept este valabil doar pentru un singur calculator, dar dacă se doreşte instalarea programului pe mai multe calculatoare va trebui achiziţionata o licenţă specială ce va permite instalarea programului pe mai multe calculatoare.

Licenţa acordă dreptul de folosire a programului respectiv şi nu drept de comercializare sau distribuţie.

14

1.9. Tema de casă

Alegeţi varianta corectă de răspuns. Pentru fiecare răspuns corect primiţi 5 puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte.

1. Care dintre următoarele tipuri de computere poate fi considerat portabil?

a. PDA (Personal Digital Assistant – Asistent Digital Personal)

b. Calculatoarele «Mainframe»

c. Desktop Computer

d. Tower Computer

2. Majoritatea computerelor sunt utilizate cu ajutorul mouse-ului şi folosind o interfaţă grafică cu

pictograme. Cum este denumită acesta?

a. Interfaţă Globală cu utilizatorul (Global User Interface)

b. Interfaţă Global Uniformă (Global Uniform Interface)

c. Interfaţa Grafică cu Utilizatorul (Graphical User Interface)

d. Interfaţa Grafică Universală (Graphical Universal Interface)

3. Calculatoarele dintr-o clădire de birouri sunt conectate astfel încât personalul din clădire poate utiliza în comun fişiere şi imprimante. Cum este denumit acest aranjament de computere?

a. ADSL

b. LAN

c. WAN

d. ISDN

4. Care din următoarele afirmaţii descrie cel mai bine noţiunea de extranet?

a. O extensie a unui sistem de operare ce facilitează comunicarea cu utilizatori specifici în afara reţelei intranet

b. O extensie a reţelei intranet utilizând tehnologiile Internet pentru a facilita comunicarea cu utilizatori specifici în afara reţelei intranet

c. O reţea concepută pentru procesarea informaţiilor într-o companie sau organizaţie

d. O reţea globală de servere care stochează o colecţie de documente hypertext legate între ele

5. Care dintre următoarele afirmaţii despre teleworking este de obicei adevărată:

a. Reduce sau elimină timpul de trecere între activităţi diferite

b. Promovează mai mult contactul interpersonal şi munca de echipă

c. Nu permite o muncă mai flexibilă

d. Nu se face reducere a spaţiului biroului

6. Ce înseamnă CBT?

a. Machetă realizată pe computer (Computer Based Template)

b. Tehnică asistată de computer (Computer Based Techniques)

c. Instruire cu ajutorul computerului (Computer Based Training)

d. Sarcină asistată de computer (Computer Based Task)

7. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată privind drepturile de copyright la distribuirea unui

program (software) pe CD:

a. dreptul de autor asupra unui program nu se păstrează

b. dreptul de autor asupra unui program se păstrează

c. dreptul de autor asupra unui program îşi păstrează doar o parte din drepturi

d. dreptul de autor asupra unui program se păstrează doar pentru o perioadă de timp specifică

8. Faza de Programare urmează după faza de

următoarele enunţuri completează definiţia?

a. Analiză

b. Design (Proiectare)

c. Implementare

în ciclul de dezvoltare a sistemelor. Care dintre

15

d.

Testare

9. Care dintre următoarele este o tehnologie de comunicare de mare viteză?

a. CBT (Computer Based Training -Instruirea Asistată de Calculator)

b. ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line - Linie Asimetrică de Legătură)

c. WWW (World Wide Web)

d. PDA (Personal Digital Assistant – Asistent Digital Personal)

10. Care dintre următoarele afirmaţii descrie cel mai bine conceptul de teleworking?

a. Lucrul acasă şi comunicarea cu un birou central utilizând tehnologia informaţiei

b. Lucrul într-un birou central şi comunicarea cu alte birouri utilizând o reţea cu mare arie de acoperire

c. Lucrul într-un birou central şi comunicarea cu alte birouri utilizând o reţea locală

d. Lucrul făcând parte dintr-o echipă de asamblare a liniilor de telecomunicaţie

11. Care dintre următoarele poate cauza RSI (Repetitive Strain Injury -leziuni cauzate de mişcările

repetitive) la utilizarea unui calculator?

a. Lucrul într-o încăpere insuficient luminată

b. Lucrul într-o încăpere insuficient ventilată

c. Utilizarea unui monitor în care se reflectă lumina soarelui

d. Tastarea pentru o perioadă prelungită de timp

12. Shareware reprezintă:

a. Acele programe sau aplicaţii care sunt oferite gratuit celor ce doresc să le folosească

b. Dreptul exclusiv al utilizatorului de copiere şi vânzare a software-ului către alţi potenţiali utilizatori

c. Dreptul exclusiv al utilizatorului de a modifica software-ul

d. Acele programe sau aplicaţii care sunt oferite gratuit o perioada de timp iar apoi se percepe o taxa pentru a putea fi utilizate.

13. Licenţa acordă :

a. Drept de folosire a programului şi nu drept de comercializare sau distribuţie

b. Numai drept de comercializare

c. Dreptul de folosire a programului si pierderea drepturilor de autor

d. Dreptul de a fi folosite in mod gratuit de oricine doreşte

14. Care dintre următoarele afirmaţii despre documentele electronice este adevărată?

a. Documentele electronice necesită o mulţime de spaţiu fizic de stocare

b. Documentele electronice sunt întotdeuna greu de găsit

c. Documentele electronice sunt dificil de arhivat şi stocat

d. Documentele electronice pot fi corupte sau şterse accidental

15. reţine instrucţiuni care sunt utilizate pentru a porni un calculator. Care dintre următoarele ar putea completa corect propoziţia?

a. RAM

b. ROM

c. Virtual memory (Memorie virtuală)

d. Immediate access memory (Memorie cu acces imediat)

16. Care dintre următoarele funcţii aparţine unui sistem de operare?

a. Pregătirea rapoartelor, scrisorilor şi foilor de calcul

b. Controlarea resurselor hardware ale unui computer

c. Conversia semnalului digital în analog şi viceversa

d. Efectuarea de calcule financiare

16

17.

se referă la tipurile de operaţii pe care un anumit utilizator are dreptul să le realizeze

într-o reţea sau pe un server de fişiere. Care dintre următoarele enunţuri ar putea completa corect propoziţia?

a. Drepturi de logare

b. Drepturi de admisiune

c. Drepturi de acces

d. Drepturi de intrare

18. Dreptul de autor asupra software-ului

a. Este un acord legal care specifică drepturile cumpărătorului de software

b. Este calea de protecţie legală a proprietăţii softului

c. Dă cumpărătorului dreptul de a face schimbări softului

d. Dă cumpărătorului dreptul de a face copii nelimitate ale software-lui

17

2. Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Obiective

Lansarea şi închiderea sistemului de operare

Familiarizarea cu termeni specifici acestui sistem de operare

Cunoaşterea noţiunilor de bază

 

Cum se foloseşte Windows Explorer

Care

sunt

operaţiile

principale

în

Windows

Explorer

 

Ce sunt folder-ele şi fişierele

 

Cum se creează arborescenţe

Ce sunt viruşii

 

Cum se face tipărirea

 

NOŢIUNI GENERALE

Sistemul de operare este un grup de programe care face legătura între partea HARDWARE, aplicaţii şi utilizatorul uman. Windows este un sistem de operare cu interfaţă grafică, realizat de către firma americană Microsoft pentru computere compatibile cu computerul IBM PC. Această definiţie nu trebuie să te sperie, ea ţine doar de cultura generală a oricărui utilizator de computer şi voi explica imediat termenii:

sistem de operare este acel software (program sau ansamblu de programe) fără de care un computer nu poate fi folosit pentru aplicaţii generale. Sistemul de operare îi permite utilizatorului să dea computerului comenzi de bază, să-l programeze şi să pună în funcţiune diversele programe pentru computer. interfaţa este (în domeniul computerelor) acel mediu prin care operatorul şi computerul comunică, operatorul dând comenzi, iar computerul afişând rezultatele execuţiei comenzilor. Termenul nu se referă la dispozitivele fizice prin care se face acest lucru (tastatură, mouse, monitor) ci la felul în care se face comunicaţia, adică la stilul în care se introduc comenzile şi în care se afişează pe ecran rezultatele. interfaţa grafică este o interfaţă în care operatorul comunică în mod grafic cu sistemul de operare, prin icoane, meniuri, butoane şi alte elemente desenate pe ecran, şi care sunt „acţionate” din taste sau din mouse – aceasta spre deosebire de o interfaţă non-grafică, de tip text, mult mai greoaie, în care operatorul trebuie să scrie comenzile de bază, literă cu literă, de la tastatură. Windows este un program prin intermediul căruia se poate lucra cu calculatorul, bazat pe imagini şi meniuri, organizate în casete denumite ferestre, este, de asemenea, un sistem de operare securizat care nu permite accesul neautorizat pe calculatoare. Aceasta înseamnă că fiecare persoană care foloseşte un calculator ce are instalat sistemul de operare Windows trebuie să aibă un cont de utilizator configurat, să deschidă o sesiune de lucru şi să fie autorizat de sistem să folosească calculatorul respectiv.

18

2.1. DESCHIDEREA ŞI ÎNCHIDEREA SESIUNII DE LUCRU (COMBINAŢIA CTRL+ALT+DEL)

Pornirea sistemului de calcul se face apăsând pe butonul Power. După ce Windows termină operaţiile de iniţializare se va vedea unul din aceste obiecte:

Caseta de dialog „Welcome to Windows”

Caseta de dialog „Log on to Windows”

to Windows” Caseta de dialog „Log on to Windows” Sistemele cu un grad înalt de securitate

Sistemele cu un grad înalt de securitate afişează iniţial caseta „Log on to Windows” care te invită la apăsarea tastelor CTRL + ALT + DELETE, adică să deschizi sesiunea de lucru. După apăsarea acestor taste este afişată caseta „Welcome to Windows” în care ţi se cere să introduci denumirea contului de utilizator şi parola. Trebuie ţinut cont, la introducerea parolei, de literele mari şi mici. Contul de utilizator este unic, este creat de către administratorul de sistem şi se compune din două părţi:

User name (numele contului) Password (parola) Atunci când în timpul sesiunii de lucru se acţionează tastele Ctrl + Alt + Del se afişează caseta de dialog Windows Security cu următoarele opţiuni:

de dialog Windows Security cu următoarele opţiuni: Lock Computer – blochează accesul altor utilizatori la

Lock Computer – blochează accesul altor utilizatori la calculator pe timpul absenţei utilizatorului curent, aplicaţiile care rulează rămânând active şi disponibile la reintroducerea parolei. Change Password – este o opţiune care dă voie utilizatorului să schimbe parola de conectare prin introducerea în câmpul Old Password a vechii parole, în câmpul New Password a noii parole şi în câmpul Confirm New Password o confirmare a noii parole. Log Off – permite utilizatorului suspendarea sesiunii de lucru curente pentru activarea unui nou cont de utilizator. Task Manager – permite vizualizarea aplicaţiilor care rulează la un anumit moment pe calculator şi închiderea forţată a unei aplicaţii prin selectarea acesteia şi apăsarea butonului End Task. Pentru închide forţat o aplicaţie blocată execută clic pe ea şi apasă buronul End Task. O aplicaţie blocată se identifică prin faptul că, în câmpul Status, apare indicaţia Not Responding în dreptul ei.

19

2.2. DESCRIEREA INTERFEŢEI SISTEMULUI DE OPERARE

După ce sesiunea de lucru a fost deschisă vezi elementele care alcătuiesc acel mediu de lucru în Windows cunoscut sub numele de desktop (suprafata de lucru). Comnponenţa desktop-ului este următoarea:

Icoană de tip folder Icoane sistem Background Icoană de aplicaţie Icoană tip shortcut Bara de
Icoană de tip folder
Icoane sistem
Background
Icoană de aplicaţie
Icoană tip shortcut
Bara de lucru

Background (fundal) este suprafaţa pe care se aşează toate celelalte elemente. Fundalul poate fi gol sau poate prezenta un „tapet” sau o imagine, chiar o fotografie. Icoane (pictograme) sunt obiecte ale sistemului de operare care sunt reprezentate printr-o parte grafică şi una text şi care au un rol asemănător unor butoane ce servesc la pornirea unor aplicaţii sau la acţionarea unor comenzi frecvent folosite. Icoanele sunt de mai multe tipuri, şi anume

icoane sistem

icoane de fişier

icone de folder

icoane de aplicaţie

icoane tip shortcut

Există cinci icoane sistem care se aşează pe desktop în momentul instalării sistemului de operare şi acestea sunt: My Documents, Computer, Network Places, Recycle Bin şi Internet Explorer. Dacă vrei să ştergi o icoană de pe desktop, asigură-te mai întâi că această operaţie nu te lipseşte de un element util în lucrul pe computer. Taskbar (bara de sarcini) este acea bară care, la început, apare la baza desktop-ului şi care are mai multe părţi componente: bara System Tray, bara Quick Launch, butoanele aferente programelor deschise, etc.

mai multe părţi componente: bara System Tray , bara Quick Launch , butoanele aferente programelor deschise,

20

MY COMPUTER

Este un program utilitar care permite accesul la resursele fizice ale calculatorul. Pentru a lansa My Computer execuţi dublu clic pe icoana sa de pe suprafaţa de lucru sau cu clic dreapta pe icoană alege Open din meniul rapid. Efectul este deschiderea unei ferestre de lucru care afişeazătoate unităţile existente pe calculator. Execuţi clic pe unitatea pe care doreşti să o cercetezi, pentru a o selecta. În general, unitatea de dischetă este notată cu A: iar unitatea principală de harddisk este notată cu C:. Calculatorul poate avea mai multe unităţi de harddisk sau un singur hard disk divizat în mai multe partiţii, în această situaţie unităţile suplimentare fiind denumite D, E, ş.a.m.d. În cazul în care calculatorul are o unitate de CD-ROM acesteia îi este atribuită următoarea literă de unitate.

acesteia îi este atribuită următoarea literă de unitate. Dacă execuţi clic dreapta pe icoana My Computer

Dacă execuţi clic dreapta pe icoana My Computer apare un meniu rapid din care poţi alege comanda Properties. Caseta de dialog care se deschide îţi permite să vizualizezi câteva informaţii legate de caracteristicile calculatorului la care lucrezi, şi anume:

sistemul de operare instalat

tipul procesorului

frecvenţa de lucru a microprocesorului

memoria RAM pe care o recunoaşte sistemul de operare. De exemplu în cazul unui sistem de operare Windows pe 32 de biţi memoria RAM maximă recunoscută este de 3Gb

21

UTILITARUL CONTROL PANEL În afară de unităţile de memorie externă MyComputer conţine şi utilitarul CONTROL

UTILITARUL CONTROL PANEL

În afară de unităţile de memorie externă MyComputer conţine şi utilitarul CONTROL PANEL care conţine multe instrumente utilizate pentru modificarea aspectului şi modului de comportare ale sistemului de operare Windows.

modului de comportare ale sistemului de operare Windows . Dintre categoriile pe care le pune la

Dintre categoriile pe care le pune la dispoziţie Control Panel poţi folosi Date/Time pentru a putea schimba data şi ora curentă şi Regional Options pentru a stabilii setările de ţară. Efectuează dublu clic pe categoria Date/Time. Efectul este apariţia casetei Date/Time Properties. De pe fişa Date&Time alege luna şi anul dorite şi din caseta de tip calendar ziua.

22

De pe fişa Time Zone alege zona de timp pentru care vrei să setezi calculatorul
De pe fişa Time Zone alege zona de timp pentru care vrei să setezi calculatorul

De pe fişa Time Zone alege zona de timp pentru care vrei să setezi calculatorul (pentru Romania alege (GMT+02:00) Bucharest). Pentru a schimba setările de ţară execută dublu clic pe Regional Options.

de ţară execută dublu clic pe Regional Options. După ce ai ales ţara pe fişa General

După ce ai ales ţara pe fişa General execută clic pe fişa Numbers pentru a stabili caracteristicile formatului numeric şi unitatea de măsură specifice acelei ţări. De pe fişa Currency stabileşti moneda ţării din câmpul Currency symbol. De pe fişa Time stabileşti formatul caracteristic afişării timpului ţării respective iar de pe fişa Date stabileşti formatul caracteristic afişării datei calendaristice. Setarea tastaturii se face de pe fişa Input Locale. Se apasă butonul Add şi, din caseta Add Input Locale, din meniul derulant, se alege ţara a cărei tastatură doreşti să o intalezi. În câmpul Input language sunt afişate tastaturile existente. Dacă doreşti ca opţiunea selectată să-ţi apară pe bara multitasking selectează opţiunea Enable indicator on taskbar. Pentru ca modificările să devină definitive apasă butonul Apply.

23

RECYCLE BIN

Recycle Bin este coşul cu elemente reciclabile al sistemului de operare. De pe calculatorul tău poţi şterge în orice moment fişiere, foldere sau programe. Însă atunci când ştergi un obiect, sistemul Windows nu îl elimină imediat de pe calculator ci îl plasează în Recycle Bin. Dacă, ulterior, decizi că nu ar fi trebuit să ştergi un obiect îl poţi recupera imediat din Recycle Bin. În momentul în care Recycle Bin se umple, sistemul Windows va şterge definitiv obiectele mai vechi pentru a face loc celor noi.

ATENŢIE

Dacă vei folosi combinaţia de taste SHIFT+DELETE fişierul se şterge definitiv fără a mai intra în Recycle Bin

Pentru a restaura un fişier din Recycle Bin în locaţia lui originală selectează fişierul şi execută clic pe butonul Restore care apare în stânga.

Pentru a goli Recycle Bin asigură-te că nu este selectat nici un obiect şi apoi execută clic pe butonul Empty Recycle Bin.

2.3. FEREASTRA SISTEMULUI DE OPERARE

ELEMENTELE FERESTREI

Toate programele pentru Windows rulează în cadre dreptunghiulare numite ferestre. O fereastră este un dreptunghi în care se afişează componentele pentru comanda unui program şi rezultatele execuţiei lui şi reprezintă o caracteristică principala a lucrului pe computer într-o interfaţă grafică. Poţi lansa mai multe programe şi fiecare va avea propria

fereastră. Pe de altă parte, fiecare fereastră deschisă poate avea un buton pe bara de lucru.

În cea mai mare parte a timpului cât lucrăm pe computer, ferestrele acoperă desktop-ul şi

doar bara multitasking poate rămâne la vedere tot timpul.

O fereastră are următoarele elemente componente:

Bara de titlu

Bara de meniuri

Bara standard

Bara de adrese

Zona de

navigare

Bara de stare

Butonul de închiderea aplicaţiei Butonul minimizare la o dimensiune prerdefinită Butonul de minimizarea
Butonul de
închiderea
aplicaţiei
Butonul
minimizare la
o dimensiune
prerdefinită
Butonul de
minimizarea
plicaţiei
Zona de
editare
Bare de
derulare

24

Chenarul ferestrei (border, în engleza) este rama dreptunghiulară care încadrează orice fereastră Bara de titlu (title bar) este bara din partea de sus a ferestrei. Ea conţine numele programului deschis şi icoana aplicaţiei. Dacă feresatra este o fereastră de aplicaţie atunci în bara de titlu apare şi numele fişierului cu care se lucrează în acel program. Butoanele de control ale ferestrei sunt acele butoane aflate la extremitatea dreaptă a barei de titlu. Butoanele întâlnite în peste 99% din cazuri sunt standard, şi anume:

Butonul de închidere a ferestrei (Close) este cel aflat la capătul

din dreapta al barei de titlu, şi e marcat cu un „X”. Un clic pe el determină închiderea imediată a ferestrei aplicaţiei şi a aplicaţiei totodată.

a ferestrei aplicaţiei şi a aplicaţiei totodată. ♦ ♦ Butonul de maximizare ( Maximize ) se

Butonul de maximizare (Maximize) se află imediat lângă cel de

închidere. Un clic pe el determină maximizarea ferestrei, adică întinderea ferestrei pe toată suprafaţa disponibilă. Odată cu aceasta, butonul de maximizare îşi schimbă aspectul şi funcţia, devenind buton de restaurare

aspectul şi funcţia, devenind buton de restaurare ( Restore ) , cu rolul de a readuce

(Restore) , cu rolul de a readuce fereastra la dimensiunea prestabilită.

rolul de a readuce fereastra la dimensiunea prestabilită. Butonul de minimizare ( Minimize ) este al

Butonul de minimizare (Minimize) este al treilea la rând, de la

dreapta spre stânga, şi „apăsarea” lui (cu un clic) determină minimizarea ferestrei, adică reducerea ei la un simplu buton pe bara de lucru. Practic, fereastra dispare de pe ecran, dar fără să fie închisă şi rămâne butonul aferent

ei pe bara de task-uri. Un clic pe acest buton va readuce fereastra pe ecran. Bara de meniuri este cea pe care se găsesc meniurile ce cuprind toate comenzile programului deschis în fereastră, începând adesea cu meniul File.

în fereastră, începând adesea cu meniul File . ♦ Barele de unelte (Toolbars) se află, de
în fereastră, începând adesea cu meniul File . ♦ Barele de unelte (Toolbars) se află, de

Barele de unelte (Toolbars) se află, de regulă, sub bara de meniuri şi, uneori. Barele de unelte facilitează accesul operatorului la anumite comenzi frecvent folosite. Numărul barelor de unelte diferă de la program la program dar sunt trei bare a căror prezenţă este obligatorie în fereatra de lucru, bineînţeles acolo unde acestea există. Cele trei bare sunt:

bara standard

acestea există. Cele trei bare sunt: ♦ bara standard ♦ bara de formate ♦ bara de

bara de formate

Cele trei bare sunt: ♦ bara standard ♦ bara de formate ♦ bara de adrese Spaţiul

bara de adrese

♦ bara standard ♦ bara de formate ♦ bara de adrese Spaţiul de lucru este adesea

Spaţiul de lucru este adesea zona cea mai mare a ferestrei şi în el se pot vedea adesea ferestre interne ale programului în uz sau alte elemente denumite generic controale, cu funcţii foarte diverse. Cele mai frecvente controale sunt butoanele, barele de defilare şi listele derulante. Bara de stare (Status Bar) apare în multe programe la baza ferestrei, şi conţine câteva informaţii utile despre starea curentă a operării în fereastra respectivă

O categorie frecvent întâlnită de ferestre este caseta de dialog (Dialog Box).

DESCHIDEREA UNEI FERESTRE

Pentru a deschide rapid o fereastră execută dublu clic pe icoana acesteia. Poţi, de asemenea, deschide o fereastră folosind meniul de comenzi rapide. Execută clic dreaptape icoană şi, din meniul de comenzi rapide apărut, selectezi Open.

ÎNCHIDEREA UNEI FERESTRE

Pentru închiderea unei ferestre execuţi clic pe butonul Close aflat în colţul din dreapta sus

al ferestrei sau, dacă preferi să foloseşti tastatura, selectezi fereastra care doreşti să se

25

închidă şi apeşi combinaţia Alt+F4 (echivalentă cu FILE – EXIT). Mai poţi închide o fereastră de lucru executând secvenţa File/ Close.

MUTAREA UNEI FERESTRE

Deplasarea ferestrei se face prin tragerea de bara ei de titlu. Plasezi indicatorul mouse- ului pe bara de titlu a ferestrei, ţii apăsat butonul stâng al mouse-ului, tragi fereastra în noua poziţie şi eliberezi butonul mouse-ului.

DIMENSIONAREA UNEI FERESTRE

Pentru a obţine dimensiunea maximă a unei ferestre execuţi clic pe butonul Maximize, pentru a o reduce la un buton pe bara de task-uri execuţi clic pe butonul Minimize şi pentru a readuce o fereastra la dimensiunile anterioare maximizării execuţi clic pe butonul Restore. O fereastră mai poate fi redimensionată şi cu ajutorul mouse-ului prin acţionarea asupra marginilor sau a unuia dintre colţurile acesteia.

COMUTAREA ÎNTRE FERESTRE

Când sunt deschise mai multe ferestre, cea aflată deasupra este fereastra activă. Întotdeauna fereastra activă are bara de titlu colorată celelalte ferestre având bara de titlu de culoare gri. Pentru a activa o altă fereastră poţi folosi una din metodele:

Execuţi clic pe sau în fereastra pe care doreşti să o activezi, dacă aceasta este vizibilă. Execuţi clic pe butonul de pe Bara de task-uri a ferestrei pe care doreşti să o activezi. Apeşi şi ţii apăsată tasta ALT apoi apeşi tasta TAB care afişează o casetă cu icoane pentru fiecare program deschis. Cu tasta ALT apăsată, apeşi succesiv tasta TAB până activezi fereastra dorită.

UTILIZAREA MENIURILOR UNEI FERESTRE

Bara de meniuri este o componentă principală a unei ferestre în ceea ce priveşte prezentarea comenzilor disponibile. Într-o fereastră barele de meniuri sunt plasate, de regulă, sub bara de titlu. Pentru a selecta o comandă din meniu execuţi clic pe meniu pentru a-l derula şi apoi execuţi clic pe una din comenzile meniului. Dacă există un submeniu acesta apare la dreapta comenzii de unde poţi alege comanda dorită. Submeniul este semnalizat de un triunghi mic cu vârful spre dreapta. Pentru utilizarea tastaturii la selectarea unei comenzi din meniu apeşi şi ţii apăsată tasta ALT şi apoi apeşi tasta cu litera subliniată din comanda meniului (de exemplu pentru a deschide meniul Edit, apeşi ALT+E).

2.4. PERSONALIZAREA INTERFEŢEI GRAFICE

Pentru a personaliza suprafaţa de lucru a sistemului de operare este necesar să efectuezi clic dreapta pe aceasta pentru a avea acces la comenzile care permit acest lucru şi care sunt grupate într-un meniu rapid.

dreapta pe aceasta pentru a avea acces la comenzile care permit acest lucru şi care sunt

26

ARANJAREA ICOANELOR

Comanda care permite aranjarea icoanelor pe Desktop este Arrange Icons by.

aranjarea icoanelor pe Desktop este Arrange Icons by . Name (Nume ) – le aranjează în

Name (Nume) – le aranjează în ordine alfabetică, începând din partea stângă sus spre partea de jos.

Size (Mărime) - le aranjează în ordine dimensiunii lor fizice.

Type (Tip) - le aranjează după tipul lor.

Date - le aranjează în ordinea creării lor

Auto Arrange (Aranjare automată) – permite aranjarea automată a icoanelor din stânga-sus, în jos şi spre dreapta.

CREAREA UNEI SCURTĂTURI PE DESKTOP

Dacă te situezi pe Desktop, efectuează clic dreapta pe fundal, într-o zonă liberă şi, din meniul rapid care apare, alege New/ Shortcut. Cu ajutorul butonului Browse ajungi la elementul dorit.

ELIMINAREA ICOANELOR DE PE DESKTOP

Pentru eliminarea icoanelor selectezi icoana respectivă şi:

apeşi tasta DELETE sau

efectuezi clic dreapta pe icoană şi din meniul care apare selectezi opţiunea

DELETE

MODIFICAREA PROPRIETĂŢILOR DESKTOP-ULUI

Pentru modificarea proprietăţilor suprafeţei de lucru alegi din meniul rapid opţiunea Properties. Această acţiune are ca efect deschiderea unei ferestre Display Properties care pune la dispoziţie următoarele opţiuni:

acţiune are ca efect deschiderea unei ferestre Display Properties care pune la dispoziţie următoarele opţiuni: 27

27

Background (fundal) îţi permite să alegi opţiunile pentru ceea ce se afişează pe fundalul desktop- ului. Există două posibilităţi: model bicolor sau tapet (Wallpaper). Dacă avem un computer cu puţină memorie RAM) nu este indicat să se folosească nici una din variante (alege din listă opţiunea None = „nici una”). Screen Saver este denumirea unui mic program grafic care poate intra automat în funcţiune şi care afişează pe ecran imagini diverse, adesea animate, atunci când nu se lucrează pe calculator un anumit interval de timp sau când se doreşte blocarea acestuia. Orice apăsare de tastă sau mişcare de mouse determină întreruperea programului screen-saver şi revenirea la imaginea aflată pe ecran înainte de lansarea lui, dacă acesta nu este parolat. Appearance - sistemul Windows îţi permite să schimbi culorile utilizate pentru fundalul suprafeţei de lucru, să modifici elemente ale ferestrelor şi chiar meniuri. Există, predefinite, scheme de culori care grupează un ansamblu de modificări referitoare la aspectul elementelor componente ale sistemului de operare. Poţi alege o schemă de culori sau poţi modifica numai un anumit elelmente. Effects Utilizarea unor efecte de tranziţie pentru meniuri, afişarea conţinutului unei ferestre în timpul deplasării şi afişarea umbrelor sub meniuri prelungesc toate timpul necesar afişării ferestrelor pe suprafaţa de lucru Secţiunea Desktop icons îţi permite să modifici partea grafică a unei icoane sistem prin alegerea acesteia din câmpul de mai jos şi apăsarea pe butonul Change Icon. Se deschide o casetă de dialog care îţi prezintă mai multe modele. Alege unul dintre ele şi apasă OK. Settings se definesc opţiuni importante de configurare a afişării, în strânsă corelare cu tipul adaptorului grafic şi al monitorului folosit.

2.5. MENIUL START

GENERALITĂŢI

Meniul START este piesa cea mai importantă a suprafeţei de lucru Windows şi îţi permite accesul la toate programele şi la majoritatea parametrilor. Meniul Start îţi dă posibilitatea să porneşti aproape orice program instalat pe computer şi are următorul conţinut:

Start îţi dă posibilitatea să porneşti aproape orice program instalat pe computer şi are următorul conţinut:

28

HELP (SISTEMUL DE ASISTENŢĂ ON-LINE)

Sistemele de operare Windows oferă utilizatorului posibilitatea să obţină informaţii despre funcţiile şi caracteristicile lor prin sistemul Help de asistenţă. Sistemul de asistenţă on-line este accesibil din meniul Start. Observaţia: În timp ce utilizezi sistemul Windows poţi utiliza tasta F1 pentru a deschide pagina de asistenţă.

utiliza tasta F1 pentru a deschide pagina de asistenţă. SEARCH (CĂUTARE) Dacă din meniul Start alegi

SEARCH (CĂUTARE)

Dacă din meniul Start alegi SEARCH aceasta comandă îţi oferă posibilitatea căutării de dosare şi fişiere prin alegerea opţiunii For Files or Folders şi introducerea în câmpurile respective a informaţiilor pe care le cauţi. Acest asistent de căutare poate localiza cu rapiditate documente, programe şi dosare de pe hard sau din reţea. Atunci când se afişează asistentul de căutare, fereastra conţine două panouri:

panoul din stânga care este panoul de căutare.

panoul din dreapta unde sunt afişate rezultatele căutării.

panoul din stânga care este panoul de căutare. panoul din dreapta unde sunt afişate rezultatele căutării.

29

CĂUTAREA DUPĂ NUME

Pentru a realiza o căutare după nume tastezi numele fişierului sau al dosarului în primul câmp al barei Search. Se pot folosi caracterele de înlocuire „?şi „*”. ? – reprezintă un singur caracter. * – reprezintă orice caracter sau combinaţie de caractere.

? ” şi „*”. ? – reprezintă un singur caracter. * – reprezintă orice caracter sau

CĂUTAREA DUPĂ CONŢINUT Pentru a realiza o căutare după un anumit text tastezi textul căutat în linia CONTAINING TEXT (textul conţinut). Aici nu se pot utiliza caractere de înlocuire. Este bine să ţii cont şi de căutarea după majuscule şi minuscule. Secvenţa este:

SEARCH OPTIONS =>ADVANCED OPTIONS – bifezi caseta CASE SENSITIVE.

CĂUTAREA DUPĂ DATĂ

Pentru a utiliza data calendaristică sau o perioadă de timp drept criteriu de căutare selectezi SEARCH OPTIONS şi alegi caseta DATE, aceasta se va extinde şi va oferi posibilitatea introducerii datelor dorite. Trebuie să ştii că dacă doreşti să găseşti fişiere create în cursul zilei respective trebuie să execuţi clic pe opţiunea Between (între) şi specifici ziua de astăzi. Dacă fişierul a fost creat, spre exemplu, în ultimele luni atunci foloseşti opţiunea in the

last

Dacă fişierul a fost creat, spre exemplu, în ultimele zile atunci foloseşti opţiunea in the

last

month

days

şi specific numărul de luni în urmă după care se va face căutarea.

şi specific numărul de zile din urmă după care se va face căutarea.

CĂUTAREA DUPĂ TIPUL DE FIŞIER

Când cunoşti tipul obiectului după care vrei să faci căutarea din SEARCH OPTIONS selectează caseta TYPE. Specificarea prestabilită este All Files and Folders, dacă doreşti îngustarea plajei de căutare selectezi un tip de fişier din listă.

CĂUTAREA DUPĂ DIMENSIUNE

Alegi SEARCH OPTIONS şi selectezi caseta SIZE. Cele două casete apărute At Least (cel puţin) şi At Most (cel mult) îţi permit să alegi pragul dorit.

2.6. WINDOWS EXPLORER

GENERALITĂŢI

Toată informaţia care există pe calculatorul tău este formată din fişiere aflate pe unitatea de harddisk. Un fişier este identificat printr-un nume care poate conţine 256 caractere ce pot fi litere, cifre sau unele semne speciale (caracterele speciale ce nu pot fi folosite în numele unui fişier sunt: \ / : * ? < >). Numele este urmat de o extensie care, în general, are trei caractere şi defineşte tipul fişierului. În mod implicit, extensiile de nume de fişier nu sunt afişate pentru tipurile de fişiete recunoscute de sistem. În sistemul Windows, descrierea completă a locaţiei unui fişier pe o unitate de disc se numeşte cale şi conţine numele unităţii de disc, numele fiecărui folder şi numele fişierului – fiecare dintre aceste nume fiind despărţit printr-un caracter back slash(\) . E:\Lucru\cursuri\TIC\TIC_ID.doc Pe unitatea de harddisk fişierele sunt organizate în folder-e (dosare). În sistemul Windows, un folder poate conţine fişiere şi folder-e. Deoarece un folder poate conţine alte folder-e aceasta înseamnă că folder-ele se subordonează unele altora (se află în relaţie de subordonare) dând naştere la arborescenţe. Un folder poate conţine în subordinea sa maxim 255 de nivele de subordonare. WINDOWS EXPLORER este denumit şi programul „browser de fişiere” al sistemului WINDOWS., Este programul care permite lucrul cu conţinutul folder-elor, al fişierelor, stocarea de documente şi programe. Cu ajutorul programului WINDOWS EXPLORER poţi naviga prin structura de folder-e a calculatorului, poţi muta, copia şi redenumi folder-e şi fişiere, poţi crea şi modifica asocieri între tipuri de fişiere şi aplicaţii.

30

Folder-ele care au folder-e subordonate se umesc forder-e rădăcină. Pentru deschiderea ferestrei WINDOWS EXPLORER poţi folosi una din metodele:

Deschizi meniului START, alegi opţiunea Programs, Accessories şi execuţi clic pe opţiunea WINDOWS EXPLORER. Execuţi un clic cu butonul drept pe una din icoanele sistem, exceptând Internet Explorer, alegi opţiunea EXPLORE. Deschizi o ferestră a unei icoane sistem şi apeşi butonului Folders din bara standard. O caracteristică a ferestrei Windows Explorer este împărţirea spaţiul de lucru în două zone: zona din stânga conţine arborele de folder-e şi este numită zona de navigare iar zona din dreapta afişează conţinutul folder-ului care este selectat (cu un clic pe el) şi este denumită zona de editare. În zona de navigare nu vei vedea niciodată fişiere. Panoul din stânga ferestre Explorer prezintă, în mod ierarhic, toate unităţile, folder-ele şi obiectele de pe desktop. Observând arborele, el are o rădăcină (Desktop) din care pornesc ramuri. O unitate de disc sau un folder care conţine alte dosare are un semn plus în stânga icoanei sale. Execută un clic pe plus pentru a extinde respectivul obiect şi a vedea folder-ele conţinute de acesta. În momentul în care ai efectuat clic pe plusul din faţa folder-ului, acesta se transformă în minus. Un clic pe minus are ca efect restrângerea conţinutului folder-ului selectat. Selectând icoana unui folder din arbore în panoul din stânga , conţinutul acestuia apare în dreapta, sub forma unei liste. Şi în zona din dreapta poţi efectua dublu-clic pe un folder şi atunci, în această zonă, apare conţinutul folder-ului respectiv, iar în stânga acel folder apare selectat.

CREAREA FOLDERELOR ŞI A FIŞIERELOR

WINDOWS EXPLORER este un instrument complet pentru gestionarea folder-elor şi fişierelor; de aici poţi efectua operaţii de deschidere, selectare, mutare, copiere, redenumire, ştergere a folder-elor şi fişierelor.

TIPURI DE FIŞIERE

Fişierele şi aplicaţiile sunt reprezentate grafic pe ecran sau în folder prin icoane. Fiecare program are o icoană unică pentru fişierele sale încât acestea să poată fii recunoscute imediat.

 

Extensia

 

Aplicaţia

fişierului

Utilizare

Word

.doc

Creare documente

PowerPoint

.ppt

Creare prezentări

Excel

.xls

Crearea regiştrilor de calcul

Access

.mdb

Crearea bazelor de date

Notepad

.txt

Crearea textelor

Paint

.bmp,

Crearea imaginilor, pozelor

.jpg, .gif

Microsoft

   

Media Player

.wav, .avi

Creare sunete, filme

Power

   

Archiver

.zip

Creare de arhive

 

.tmp

Fişiere temporale

SELECTAREA ELEMENTELOR

Există mai multe moduri de a selecta obiectele sistemului de operare, şi anume:

Pentru a selecta un folder sau un fişier este suficient să execuţi clic pe icoana lui. Pentru a selecta întregul conţinut al unui folder trebuie să selectezi folder-ul şi să execuţi secvenţa: Edit/ Select All .

31

Pentru selectarea simultană a mai multor obiecte consecutive există două

metode:

Execută clic în dreptul unui obiect, dar în exteriorul lui, ţine apăsat

butonul stâng al mouse-ului şi trasează un patrulater în jurul obiectelor pe care doreşti să le selectezi. Această metodă se numeşte drag&drop.

Selectează primul obiect din serie, apasă şi ţine apăsată tasta Shift şi

execută clic pe ultimul obiect din seria ce se doreşte selectată. Această metodă se numeşte selectare continuă. Pentru selectarea mai multor obiecte neconsecutive trebuie să selectezi unul dintre obiectele dorite, apasă şi ţine apăsată tasta Ctrl şi execută clic pe fiecare dintre obiectele dorite a fi selectate. Această metodă se numeşte selectare discontiună.

NUMĂRAREA FIŞIERELOR

Pentru a ştii câte fişiere are un folder execută clic dreapta de folder şi, din meniul rapid, alege Properties. Această funcţie deschide caseta de proprietăţi a folder-ului, unde, pe fişa General, poţi vedea numărul de folder-e şi fişiere.

MODURI DE VIZUALIZARE A OBIECTELOR

În mod normal, atât fereastra My Documents cât şi Windows Explorer afişează conţinutul unui folder cu icoane mari. Pentru a avea acces la alte moduri ai la dispoziţie butonul Views din bara standard. Modurile de vizualizare sunt următoarele:

bara standard. Modurile de vizualizare sunt următoarele: Small Icons – este modul de reprezentare cu icoane

Small Icons – este modul de reprezentare cu icoane mici, de la stânga la dreapta şi se sus în jos List – permite vizualizarea conţinutului sub formă de listă. Conţinutul este prezentat în ordine alfabetică. Acest mod este recomandat pentru efectuarea de operaţii în Windows Explorer. Thumbnail – prezintă conţinutul unui folder sub formă de miniaturi sau

Large Icons – este modul de vizualizare cu icoane mari

Large Icons – este modul de vizualizare cu icoane mari previzualizări. Acest tip de vizualizare este

previzualizări. Acest tip de vizualizare este valabil doar pentru anumite tipuri de fişiere, cum ar fi cele de tip imagine. Details – este, probabil, cel mai util mod de vizualizare. Conţinutul folder- ului este prezentat sub formă de listă care are coloane conţinând detalii despre obiectele conţinute, cum ar fii: tipul şi dimensiunea, data ultimei modificări. In acest mod de vizualizare poţi sorta foarte uşor conţinutul unui folder executând clic pe antetul de coloană după care doreşti să ordonezi. Dacă doreşti să sortezi după numele fişierului execută clic pe butonul Name. Name – permite aranjare în ordine alfabetică a conţinutului, după numele obiectelor. Size – permite aranjarea în ordine crescătoare a dimensiunii obiectelor. Modified - permite aranjarea în ordine cronologică după data ultimei modificări a obiectelor. Show in Groups – permite împărţirea ferestrei dosarului în mai multe secţiuni care să afişeze tipuri diferite de obiecte. Auto Arrange – aranjează automat icoanele dintr-o ferestră în ordine alfabetică şi numerică şi le grupează în partea de sus a ferestrei.

32

CREAREA UNUI FOLDER ŞI A UNUI FIŞIER

Pentru crearea unui nou folder trebuie să te poziţionezi în locaţia unde doreşti să se afle noul folder. Există două moduri de creare a unui nou folder:

Efectuezi clic dreapta într-o zonă liberă a panoului din dreapta şi, din meniul rapid care se deschide alegi opţiunea NEW apoi opţiunea FOLDER şi denumeşti folder-ului nou creat.

opţiunea FOLDER şi denumeşti folder-ului nou creat. folder-ul creat. Din meniul FILE alegi opţiunea NEW

folder-ul creat.

Din meniul FILE alegi opţiunea NEW apoi FOLDER şi denumeşti

FILE alegi opţiunea NEW apoi FOLDER şi denumeşti La crearea unui fişier nou, sistemul Windows îi
FILE alegi opţiunea NEW apoi FOLDER şi denumeşti La crearea unui fişier nou, sistemul Windows îi

La crearea unui fişier nou, sistemul Windows îi atribuie automat extensia de nume corectă (cele trei litere de după punct) care indică tipul de fişier. În cazul în care configurarea sistemului Windows îţi permite să vezi extensia de nume de fişier (acest lucru nu este valabil în mod implicit), asigură-te că nu ai modificat extensia de nume atunci când redenumeşti fişierul. Dacă faci acest lucru fişierul nu se mai deschide în programul corect. Sistemul Windows te atenţionează dacă încerci să modifici extensia de nume. Aceasta înseamnă că, dacă sistemul de operare afişează numele fişierului cu extensie, la fel trebuie să-l denumeşti şi tu (cu extensia explicită). Dacă extensia fişierului nu este vizibilă execută secvenţa Tools/ Folder Options/ View şi anulează bifa din faţa opţiunii Hide file extensions for known file type.

CREAREA UNEI SCURTĂTURI PENTRU UN FIŞIER SAU PENTRU UN FOLDER

Pentru crearea unei scurtături există mai multe posibilităţi:

33

Dacă te situezi în Windows Explorer, selectezi folder-ul sau fişierul pentru care doreşti să creezi o scurtătură:

din meniul File alegi Create Shortcut şi scurtătura se crează in

acelaşi loc cu fişierul

Execuţi clic dreapta pe selecţie şi, din meniul rapid, alegi Create

Shortcut (se crează o scurtătură în aceeaşi locatie) sau alegi Send to şi, din meniul derulant, alegi Desktop ( create shortcut) (se crează o scurtătură pe desktop).

Execuţi clic dreapta pe selecţie, ţii butonul drept al mouse-ului

apăsat şi tragi pur şi simplu folder-ul sau fişierul în locul unde doreşti să faci

scurtătura şi din meniul apărut la eliberarea butonului alegi opţiunea Create Shortcuts Here. Această metodă se numeşte DRAG&DROP (trage şi plasează).

REDENUMIREA UNUI FOLDER SAU FIȘIER

Există mai multe modalităţi de redenumire a obiectelor, şi anume,:

Cu obiectul selectat din bara de meniuri alege comanda File/ Rename. În jurul numelui obiectului selectat va apărea un chenar iar numele va fi evidenţiat. Execută un clic dreapta pe fişierul selectat şi alege comanda Rename din meniul rapid.

Apasă tasta F2.

Execută două clicuri distunctive, succesive, pe numele obiectului.

ŞTERGEREA FOLDERELOR SAU FIŞIERELOR

Şi pentru ştergerea obiectelor există mai multe metode, şi anume:

Selectezi obiectului şi din meniul FILE alegi opţiunea DELETE.

Execuţi clic dreapta pe obiect şi din meniul rapid alegi opţiunea DELETE.

Execuţi clic stânga pe obiectul selectat, ţii apăsat butonul stâng al mouse- ului şi tragi obiectul peste icoana RECYCLE BIN. Cu obiectul selectat, apasă tasta Del de pe tastatura de navigare.

SCHIMBAREA PERMISIUNILOR

Dacă ai drepturi, poţi modifica permisiunile de acces pe fişierele sau foldere-ele tale. Acest lucru este posibil dacă efectuezi clic dreapta de obiectul dorit şi alegi Properties din meniul rapid. Dacă vrei ca fişierul să nu poată fii decât citit atunci, pe fişa General bifează opţiunea Read Only.

2.7. OPERAŢII CU FOLDERE ŞI FIŞIERE

MUTAREA UNUI FOLDER SAU FIŞIER

După ce selectezi fişierele sau folder-ele, poţi efectua mutarea acestora în mai multe moduri, şi anume:

Ţii apăsată tasta Shift şi tragi fişierele sau folder-ele pe unitatea de disc sau în folder-ul destinaţie. Eliberezi butonul mouse-ului Ţii butonul stâng al mouse-ului apăsat şi tragi obiectul peste noua destinaţie. Ţii butonul drept al mouse-ului apăsat şi tragi obiectul peste noua destinaţie. Când eliberezi butonul apare un meniu din care alegi Move Here.

Din meniu Edit alege comanda Move to Folder

Efectul este

deschiderea casetei Browse For Folder care îţi oferă posibilitatea identificării destinatiei.

34

Mutarea obiectelor selectate cu ajutorul comenzii Move nu foloseşte memoria

Clipboard. Mai există o posibilitate de mutare a fişierelorşi anume cu ajutorul comenzii Cut, care foloseşte memoria Clipboard :

Selectezi fişierele sau folder-ele care trebuie mutate.

Selectezi Edit/ Cut.

Deschizi folder-ul destinaţie efectuând dublu clic pe acesta.

Finalizezi cu secvenţa Edit/ Paste.

COPIEREA UNUI FOLDER SAU FIŞIER

După ce selectezi fişierele sau folder-ele, poţi efectua copierea acestora în mai multe moduri, şi anume:

Ţii apăsată tasta Ctrl şi tragi fişierele sau folder-ele pe unitatea de disc sau în folder-ul destinaţie. Eliberezi butonul mouse-ului şi apoi tasta Ctrl. Fişierele sau folder-ele vor fi copiate în locul indicat. Selectezi Edit/ Copy. Deschizi folder-ul destinaţie efectuând dublu clic pe acesta. Selectezi Edit, Paste. Ţii butonul drept al mouse-ului apăsat şi tragi obiectul peste noua destinaţie. Când eliberezi butonul apare un meniu din care alegi Copy Here. Pentru a muta sau copia un grup de folder-e sau fişiere selectezi toţi membrii grupului şi procedezi ca la mutarea sau copierea unui singur element.

COPIEREA CU AJUTORUL COMENZII SEND TO

O altă metodă de copiere este cu ajutorul comenzii SEND TO conţinută de meniul rapid.

Execuţi clic cu butonul din dreapta pe fişierele sau folder-ele selectate. Pe ecran va

apărea un meniu rapid.

Plasezi indicatorul mouse-ului pe opţiunea SEND TO şi va apărea un submeniu.

Execuţi clic pe destinaţia copiei. Copierea fişierelor se face cu ajutorul CLIPBOARD-ULUI, o memorie în care sunt depozitate temporar informaţiile până în momentul în care, executând comanda Paste aceste informaţii sunt copiate la noua destinaţie.

REVOCAREA MUTĂRILOR, COPIERILOR ŞI SCHIMBĂRII NUMELOR

În cazul în care doreşti renunţarea la o comandă pe care tocmai ai executat-o, alegi din meniul EDIT opţiunea UNDO sau butonul UNDO din bara de unelte. Această comandă trebuie executată imediat altfel se va revoca o acţiune următoare.

35

2.8. ARHIVAREA FIŞIERELOR ŞI A FOLDER-ELOR

Arhivarea este folosită, de asemenea, pentru a economisi spaţiu pe harddisk însă un obiect, o dată arhivat, poate fi şters păstrându-se doar arhiva şi transmis pe mail este primit tot ca arhivă. Pentru a arhiva un obiect este suficient să execuţi clic dreapta pe acesta. Alege din meniul rapid Compress to ZIP + Options. Se deschide o casetă de dialog care îţi permite să stabileşti locaţia arhivei şi numele acesteia. În câmpul Add to archive trebuie să apară locaţia arhivei Pentru aceasta apasă butonul Browse din drepta câmpului şi selectează locaţia. Apasă butonul OK pentru a denumi arhiva în câmpul File name.

butonul OK pentru a denumi arhiva în câmpul File name . Pentru a dezarhiva o arhivă

Pentru a dezarhiva o arhivă execută clic dreapta de aceasta şi din meniul rapid alege una din opţiuni:

îţi permite să dezarhivezi

conţinutul arhivei selectate într-o anumită locaţie pe care o vei selecta din caseta ca va apărea.

Extract To [cale] efectuează dezarhivarea în locaţia iniţială a obiectelor

conţinute de arhivă.

Extract

To

Extract Here permite dezarhivarea în aceeaşi locaţie cu arhiva.

INSTALAREA, DEZINSTALAREA UNEI APLICAŢII SOFT

Pentru a instala o aplicaţie soft trebuie să suportul de memorie pe care se află aceasta în unitatea corespunzătoare şi apoi sa rulezi programul de instalare executabil. De obicei acesta apare sub numele de Setup.exe. După pornirea acestui program urmăreşte derularea acestua şi răspunde cererilor care apar pe ecran. Dacă nu mai foloseşti un anumit program, pentru a elibera harddisk-ul, este buni să fie dezinstalat. Dezinstalarea unui program se face prin una din următoarele alternative:

1. Prin alegerea funcţiei Uninstall din directorul aplicaţiei.

2. Din fereastra Control Panel selectează icoana Add or Remove Programs

3. Dacă nu găseşti funcţia Uninstall sau aplicaţia nu apare în fereastra Control Panel atunci selectează folder-ul şi şterge-l cu ajutorul comenzii Delete sau al tastei Delete.

UTILIZAREA OPŢIUNII PRINT SCREEN

Dacă doreşti să copiezi imaginea ecranului, cu toate componentele sale, pentru a putea fi ataşată unui document poţi apăsa butonul Print Screen de pe tastatură. Imaginea ecranului va fi copiată în memoria virtuală Clipboard. Pentru a ataşa această imagine într-un document, deschidem documentul, poziţionează-te la locul de inserare şi alege opţiunea Paste din meniul Edit. Pentru a copia în Clipboard numai fereastra activă apasă simultan tastele Alt şi Print Screen.

2.9. EDITAREA TEXTULUI CU AJUTORUL PROGRAMULUI NOTEPAD

Cu ajutorul unui editor de text poţi realiza următoarele operaţii:

Introducerea de text

Mutarea unei porţiuni de text dintr-o parte în alta a documentului

Ştergerea unor anumite porţiuni de text

Editorul de texte pe care îl oferă Windows este Notepad. Cu ajutorul lui poţi crea documente de dimensiuni reduse, salvate în format ASCII. Avantajul acestui format este că poate fi recunoscut de orice sistem de operare, deci poţi duce fişierul salvat pe orice calculator fără a exista pericolul de a nu putea fii deschis.

36

Editorul Notepad se deschide din meniul Start/ Programs/ Accessories/ Notepad. Pentru a salva documentul curent apelează funcţia Save din meniul File. Va apărea o fereastră în care va trebui să precizezi locul unde doreşti să salvezi documentul precum şi numele acestuia.

doreşti să salvezi documentul precum şi numele acestuia. Dacă doreşti să deeschizi un nou document execută

Dacă doreşti să deeschizi un nou document execută secvenţa File/ New. Dacă doreşti să deschizi un document deja existent execută secvenţa File/ Open. Pentru a închide aplicaţia poţi executa una dintre operaţiile următoare:

execută secvenţa File/ Exit

execută secvenţa File/ Exit

apasă butonul de închidere a ferestrei din dreapta sus

cu ajutorul combinaţiei Alt+F4 care închide aplicaţia curentă

cu ajutorul combinaţiilor de taste Alt+Spacebar ce deschide meniul de control al ferestrei şi apoi selectează opţiunea Close.

2.10. VIRUSAREA CALCULATOARELOR

Viruşii sunt programe create de om cu scopuri distructive. Acestea au propietatea de a se extinde şi duc la funcţionarea necorespunzătoare a sistemelor de operare, pot distruge informaţiile aflate pe calculator şi împiedică funcţionarea aplicaţiilor. Un virus pătruns în calculator nu este activ decât dacă este activată aplicaţia cu care a fost adus. Viruşii pătrund in calculator cu ajutorul programelor din Internet, prin e-mail sau pe dischetă sau CD. De aceea este recomandat ca la folosirea uneia dintre aceste căi să rulezi un program antivirus. Pentru a scăpa de anumiţi viruşi sau pentru a te proteja de ei trebuie:

să ai instalat un program antivirus foarte bun, foarte recent

să scanezi periodic fişierele şi discehetele inainte de a le folosi

să scanezi fişierele primite pe e-mail

Eliminarea viruşilor se poate face cu ajutorul programelor antivirus care îi depistează şi îi poate anihila. Programul antivirus are o bază de date în care sunt înglobate diferite tipuri de viruşi însă mereu apar alţi viruşi şi, de aceea trebuie să-ţi actualizezi permanent programul (cam la o lună).

37

2.11. Tema de casă

Aplicaţie practică.

1. Creaţi un director test MyComputer.

2. In directorul test creaţi două fişiere: note.txt şi lucru.doc.

3. În directorul test creaţi patru directoare cu numele celor 4 anotimpuri: primavara, vara, toamna,

iarna.

4. Copiaţi fişierul note.txt în directorul vara.

5. Mutaţi directorul iarnă în directorul vara.

6. Schimbaţi numele fisierului note.txt în rezultate.txt

7. Arhivaţi directorul vara si mutaţi-l în directorul toamna.

8. Dezarhivati directorul vara in primavara.

9. Permiteţi utilizatorilor fişierului rezultate.txt doar drepturi de citire.

10. Ştergeti fisierul note.txt din directorul test.

Aplicaţie teoretică. Alegeţi răspunsul corect

1. Pentru a închide calculatorul se procedează astfel:

a) Start Shut Down (Turn Off);

b) Se apasă pe butonul unităţii centrale;

c) Se apasă pe butonul monitorului;

d) Start Log Off.

2. Pentru a crea un folder nou, executăm:

a) Clic-dreapta şi alegem opţiunea Properties;

b) Clic-dreapta şi alegem opţiunea New Folder;

c) Clic-dreapta şi alegem opţiunea New Text Document;

d) Clic dreapta şi alegem opţiunea New Shortcut.

3. Maximizarea unei ferestre se face cu ajutorul butonului:

a)

Maximizarea unei ferestre se face cu ajutorul butonului: a) b) c) d) 4. Închiderea unei ferestre

b)

unei ferestre se face cu ajutorul butonului: a) b) c) d) 4. Închiderea unei ferestre se

c)

unei ferestre se face cu ajutorul butonului: a) b) c) d) 4. Închiderea unei ferestre se

d)

unei ferestre se face cu ajutorul butonului: a) b) c) d) 4. Închiderea unei ferestre se

4. Închiderea unei ferestre se face cu ajutorul butonului:

a)

b)Închiderea unei ferestre se face cu ajutorul butonului: a) c) d) 5. Aducerea pe bara de

unei ferestre se face cu ajutorul butonului: a) b) c) d) 5. Aducerea pe bara de

c)

d)unei ferestre se face cu ajutorul butonului: a) b) c) 5. Aducerea pe bara de start

unei ferestre se face cu ajutorul butonului: a) b) c) d) 5. Aducerea pe bara de

5. Aducerea pe bara de start a unei ferestre se face cu ajutorul butonului:

a)

de start a unei ferestre se face cu ajutorul butonului: a) b) c) d) 6. Deschiderea

b)

start a unei ferestre se face cu ajutorul butonului: a) b) c) d) 6. Deschiderea Panoului

c)

a unei ferestre se face cu ajutorul butonului: a) b) c) d) 6. Deschiderea Panoului de

d)

a unei ferestre se face cu ajutorul butonului: a) b) c) d) 6. Deschiderea Panoului de

6. Deschiderea Panoului de control (Control Panel) se face astfel:

a) Start Programs Control Panel;

b) Start Programs Accessories Control Panel;

c) Start Programs Accessories System Tools Control Panel;

d) Start Settings Control Panel.

7. Redenumirea unui Folder se face astfel:

a) Dublu clic pe Folder şi alegem opţiunea Rename;

b) Clic pe Folder şi alegem opţiunea Rename;

c) Clic-dreapta pe Folder şi alegem opţiunea Rename;

d) Start Settings Rename Folder.

8. Ştergerea definitivă a unui Folder din memoria calculatorului se face astfel:

a) Clic-dreapta pe folder şi alegem opţiunea Delete;

b) Selectăm folderul şi apăsăm combinaţia de taste Shift + Delete;

c) Clic-dreapta pe folder şi alegem opţiunea Send To Recycle Bin;

d) Clic-dreapta pe folder Copy, apoi clic-dreapta pe Recycle Bin Paste.

9. Golirea coşului de reciclare (Recycle Bin) se face executând paşii:

a) Clic-dreapta pe Recycle Bin Empty Recycle Bin;

b) Clic-dreapta pe Recycle Bin Restore;

38

c)

Clic-dreapta pe Recycle Bin Delete;

d) Clic-dreapta pe Recycle Bin Properties.

10. Litera care marchează unitatea de dischetă (3.5 Floppy) este:

a) A:

b) C:

c) D:

d) E:

11. Dezinstalarea unui program din memoria calculatorului se face astfel:

a) Start Settings Control Panel Add/Remove Hardware;

b) Start Settings Control Panel Add/Remove Programs;

c) Start Programs Uninstall Programs;

d) My Computer C:/ Program Files Clic-dreapra pe acel program Delete.

12. Dintre cele enumerate mai jos, nu este sistem de operare:

a) MS-DOS;

b) Windows XP;

c) Linux;

d) Microsoft Office.

13. Editorul de texte conţinut în pachetul Windows XP este:

a) Word Pad;

b) Microsoft Word;

c) Office Writer;

d) Paint.

14. Care din opţiunile următoare nu se găseşte în Control Panel?

a) Date and Time;

b) Display;

c) Search;

d) Add Hardware.

15. Fişierele care permit lansarea unei aplicaţii sau a unui program, au extensia:

a) .bmp

b) .rar

c) .exe

d) . xls

16. Schimbarea rezoluţiei monitorului se realizează parcurgând etapele:

a) Clic-dreapta pe Desktop Properties Settings;

b) Clic-dreapta pe Desktop Properties Appearance;

c) Clic-dreapta pe Desktop Properties Screen Saver;

d) Clic-dreapta pe Desktop Arrange Icons By Tzpe.

17. Care dintre următoarele extensii nu reprezintă extensia unei imagini:

a) .jpg

b) .gif

c) .bmp

d) .pdf

18. Pentru a deschide un fişier video folosim aplicaţia:

a) Paint;

b) Notepad;

c) Windows Movie Maker;

d) Windows Media Player.

19. Care dintre următoarele reprezentări este asociată Hard-disk-ului sau unei partiţii a acestuia:

a)

asociată Hard-disk-ului sau unei partiţii a acestuia: a) b) c) d) 20. Ieşirea dintr-o aplicaţie se

b)

Hard-disk-ului sau unei partiţii a acestuia: a) b) c) d) 20. Ieşirea dintr-o aplicaţie se poate

c)

Hard-disk-ului sau unei partiţii a acestuia: a) b) c) d) 20. Ieşirea dintr-o aplicaţie se poate

d)

Hard-disk-ului sau unei partiţii a acestuia: a) b) c) d) 20. Ieşirea dintr-o aplicaţie se poate

20. Ieşirea dintr-o aplicaţie se poate face cu combinaţia de taste:

a) Alt + F4;

b) Shift + F4;

c) Ctrl + F4;

d) Ctrl + F1.

21. Comanda Cut înseamnă:

a) a tăia (a decupa);

b) a şterge;

c) a muta;

d) a insera.

22. În folosirea mouse-ului opţiunea „Drag and drop” înseamnă:

39

a) Dublu-clic;

b) Trage şi lasă;

c) Selectează;

d) Renunţă.

23. Opţiunea Search de sub butonul Start permite:

a) Selectarea unor fişiere sau directori;

b) Mutarea unor fişiere sau directori;

c) Localizarea unor fişiere sau directori;

d) Nu există această opţiune sub butonul Start.

24. Opţiunea My Network Places are ca rol:

a) Instalarea unui modem;

b) Accesarea Internetului;

c) Instalarea unei plăci de reţea;

d) Conectarea calculatorului la o reţea.

25. Un meniu înseamnă:

a) O listă de comenzi folosite pentru a executa diferite acţiuni;

b) O fereastră în care apare opţiunea Properties;

c) O bară cu butoane;

d) O aplicaţie proprie sistemului de operare Windows XP.

40

3. Editare de text -Word

Obiective

Modurile în care se lansează în execuţie şi se închide aplicaţia Word

2000;

Elementele de bază ale ferestrei aplicaţiei Word 2000;

Noţiuni legate de utilizarea fişierelor:

Crearea unui fişier nou;

Deschiderea unui fişier existent;

Salvarea unui document nou sau a unui document modificat;

Introducerea şi editarea textului;

Pregătirea pentru listare şi listarea propriu zisă.

Formatarea avansată a caracterelor şi a paragrafelor;

Integrarea aplicaţiei cu Internet-ul şi poşta electronică;

Crearea şi utilizarea listelor;

Crearea şi utilizarea tabelelor;

Protejarea informaţiei din documente.

Cum să utilizezi comanda Auto Correct;

Cum să utilizezi Office Assistant;

Cum să utilizezi scrierea pe coloane;

Cum să inserezi note de subsol, comentarii, caractere speciale, imagini;

Cum să utilizezi stiluri la editarea unui document;

Cum să introduci şi să utilizezi cuprinsul;

Cum să utilizezi bara Drawing;

Cum să utilizezi editorul de ecuaţii;

Cum să utilizezi opţiunea Spelling & Grammar.

3.1. LANSAREA ŞI ÎNCHIDEREA PROGRAMULUI WORD

Programul Word poate fi lansat în execuţie în mai multe moduri. În continuare sunt prezentate trei dintre acestea:

utilizarea meniului Start;

utilizarea barei Office;

utilizarea programului din folder-ul în care a fost instalat programul.

În practică poţi întâlni şi alte moduri prin care este lansată în execuţie această aplicaţie.

Acele moduri pot fi corecte chiar dacă nu au fost prezentate în această lecţie. Pentru a elimina orice suspiciune în legătură cu acest lucru consultă-te cu persoana cu care te instruieşti sau o persoană avizată.

41

UTILIZAREA MENIULUI START

UTILIZAREA MENIULUI START Pentru a lansa în execuţie programul Word folosind meniul Start execută următoarele:

Pentru a lansa în execuţie programul Word folosind meniul Start execută următoarele:

poziţionează cursorul pe opţiunea Programs şi aşteaptă un moment până se afişează conţinutul acestui meniu; din lista de opţiuni a meniului Programs poziţionează cursorul mouse-ului pe opţiunea Microsoft Word şi execută clic.

clic pe butonul Start din bara de task-uri;

UTILIZAREA BAREI OFFICE

Start din bara de task-uri; UTILIZAREA BAREI OFFICE Dacă ai pe Desktop afişată bara Office care

Dacă ai pe Desktop afişată bara Office care conţine butonul , execută un clic. În cazul în care nu ai afişată bara Office o poţi afişa astfel:

poziţionează cursorul pe opţiunea Programs şi aşteaptă un moment până se afişează

conţinutul acestui meniu; poziţionează cursorul pe opţiunea Microsoft Office Tools şi, din acest meniu, selectează Microsoft Office Shortcut Bar, apoi execută clic pe aceasta.

execută clic pe butonul Start din bara de task-uri;

UTILIZAREA PROGRAMULUI DIN FOLDER-UL ÎN CARE A FOST INSTALAT PROGRAMUL

Pachetul de programe Microsoft Office este instalat în folder-ul

„C:\Program Files\Microsoft Office\Office”. În acest folder se află fişierul winword.exe, care lansează în execuţie aplicaţia Word . Pentru a accesa acest fişier trebuie să lansezi în execuţie aplicaţia Windows Explorer

folder-ului

care

„C:\Program Files\Microsoft Office\Office”. În acest folder trebuie să cauţi fişierul

winword.exe şi să execuţi un dublu clic pe acesta.

te

ajută

vizualizezi

conţinutul

Aplicaţia Word se va lansa în execuţie automat dacă execuţi un dublu clic pe un fişier de tip Word (cu extensia .doc) sau un shortcut al unui astfel de fişier.

ÎNCHIDEREA APLICAŢIEI WORD

Când vrei să închizi aplicaţia Word ai la dispoziţie mai multe metode:

execuţi clic pe butonul Close (

execuţi clic pe butonul Close ( ) al aplicaţiei;

) al aplicaţiei;

execuţi dublu clic pe meniul sistem din bara de titlu (

execuţi dublu clic pe meniul sistem din bara de titlu ( );

);

selectezi Exit din meniul File;

 

tastezi combinaţia Alt+F4.

Dacă nu ai salvat modificările din documentele deschise, Word te întreabă dacă doreşti să salvezi aceste modificări prin intermediul unei casete de dialog care va fi prezentată la închiderea documentelor.

PREZENTAREA ELEMENTELOR FERESTREI APLICAŢIEI WORD

Odată cu lansarea aplicaţiei Word se deschide în fereastra aplicaţiei şi o fereastră fişier care conţine un nou document de tip Word numit automat Document1. Următoarele documente nou create se vor numi Document2, Document3, etc. Odată cu aplicaţia este posibil să apară şi o agrafă pe o coală de hârtie sau o altă imagine care reprezintă asistentul Office. Acest asistent te îndrumă pe toată perioada editării documentelor şi poate să-ţi răspundă la întrebări. Fereastra aplicaţiei Word este compusă din următoarele elemente:

42

Rigla orizontală Bara cu unelte de formatare Bara de unelte standard Punctul de inserare Spaţiul
Rigla
orizontală
Bara cu unelte
de formatare
Bara de unelte
standard
Punctul de
inserare
Spaţiul de lucru
Rigla
verticală
Bara de derulare
verticală
Butoane de selectare
a modului de afişare
Bara de derulare
orizontală