Sunteți pe pagina 1din 4

10/26/2009

1
1 2 din 24
Expresia genelor Expresia genelor Expresia genelor Expresia genelor
ADN ADN ADN ADN
ARNr ARNr ARNr ARNr
ARNt ARNt ARNt ARNt
ARNm ARNm ARNm ARNm Protein Protein Protein Protein
3 din 24
TT PP +1 +1 18S 18S 5,8S 5,8S 28S 28S
Transcripie Transcripie
Processing Processing ((autosplicing autosplicing))
18S 18S 5,8S 5,8S 28S 28S
ADN ADN
proARNr proARNr
ARNr ARNr
Etapele expresiei genelor de clasa I Etapele expresiei genelor de clasa I
Asamblarea Asamblarea RNP RNP40S 40S i i 60S 60S
18S + 33 proteine = 40S 18S + 33 proteine = 40S 28S + 5,8S + 28S + 5,8S + 5S 5S + 49 proteine = 60S + 49 proteine = 60S
4 din 24
TT PP
Transcripie Transcripie
Transferul RNP n citoplasm Transferul RNP n citoplasm
Etapele expresiei genelor de clasa II Etapele expresiei genelor de clasa II
EE EE EE EE II II II ADN ADN
proARNm proARNm
Processing Processing--ul ARNm ul ARNm
ARNm ARNm 7Me
Gppp AAAAAAAAAAAAA..........
Translaie Translaie
Conformaia proteinei Conformaia proteinei
7Me
Gppp AAAAAAAAAAAAA..........
Protein Protein
5 din 24
Transcripie Transcripie
Transferul Transferul ARNt ARNt n citoplasm n citoplasm
Etapele expresiei genelor de clasa III (ARNt) Etapele expresiei genelor de clasa III (ARNt)
Processing Processing--ul ARN ul ARNtt
AA
TT
ADN ADN
BB
+1 +1
ARN ARNtt
Formarea aminoacil Formarea aminoacil--ARNt ARNt
Aminoacil Aminoacil--ARNt ARNt
proARN proARNtt
6 din 24
Transcripia Transcripia reprezint procesul molecular reprezint procesul molecular
de copiere a informaiei genetice de copiere a informaiei genetice
nregistrate n ADN prin sinteza nregistrate n ADN prin sinteza
moleculelor de ARN moleculelor de ARN
55--ATTGCATGATTACCATGTA ATTGCATGATTACCATGTA--3 3 Catena Catena codogen (netranscris) codogen (netranscris)
3 3--TAACGTACTAATGGTACAT TAACGTACTAATGGTACAT--5 5 Catena Catena anticodogen (transcris anticodogen (transcris))
55--AUUGCAUGAUUACCAUGUA AUUGCAUGAUUACCAUGUA--3 3 ARN ARN
Transcripie (ARN-polimeraza)
*** Principiile transcripiei: *** Principiile transcripiei:
! Sintez matricial ! Sintez matricial
! Complementar ! Complementar
! Antiparalel ! Antiparalel
! Unidirecionat ! Unidirecionat
10/26/2009
2
7 din 24 8 din 24
APARATUL DE TRANSCRIPIE APARATUL DE TRANSCRIPIE
I. Secvene ADN
a) codificatoare; a) transcrise a) translate
b) reglatoare b) netranscrise b) netranslate
c) modulatoare;
II. Enzime
ARN-polimeraza I Mg
++
, Ca
++
ARN-polimeraza II
ARN-polimeraza III Mn
++
III. Uniti de polimerizare
ATP, GTP, CTP, UTP
IV. Factori de transcripie:
a) GENERALI pentru o anumit clas de gene
gene cl. I gene cl. II gene cl. III
UBF TF II D (TBP) TF III A
SL 1 TF II A TF III C
TF II B TF IIIB
TF II F; E; H
b) SPECIFICI genei transcrise
9 din 24 10 din 24
+1
t
L i i e e e
P
11 din 24
Etape Etape Factori responsabili Factori responsabili Produs Produs
Locul Locul
desfurrii desfurrii
Transcripia ADN
ARN-polimeraza II +
TF II D,A,B ..
Pre-ARNm Nucleu
Procesing-ul ARNm
a) CAP-area
b) Poliadenilarea
c) Splicing-ul
Guanilat-transferaza
Endonuceaza
PoliA-sintetaza
Spliceosoma U1-6
ARNm Nucleu
Transferul ARNm
Proteine de transfer
Mediatori ligand
(poliA) + receptor (pr.
por)
RNP
(informosoma)
N C
Translaia
ARNm - cod genetic
ARNt
Ribosomi
Polipeprid Citoplasm
Maturizarea
proteinei
Transferaze
Chaperoni
Protein
biologic activ
Citoplasm
Etapele expresiei genelor structurale Etapele expresiei genelor structurale
(de clasa II) la eucariote (de clasa II) la eucariote
12 din 24
TRANSCRIPIA GENELOR STRUCTURALE (clasa II)
LA EUCARIOTE
1. Iniierea
- formarea complexului de iniiere a transcripiei
- identificarea +1 i a direciei de transcripie
- formarea complexului deschis
- identificarea matriei (catena anticodogen)
2. Elongarea
- alunecarea ARN-polimerazei II pe matria ADN n direcia 3-5
- sinteza ARN n direcia 5- 3
3. Terminarea
- recunoatrea secvenei terminatorului
- ncetinirea ARN-polimerazei
- disocierea complexului ARN-polimeraz ADN - ARN
10/26/2009
3
13 din 24
-10 -10 -20 -20 -30 -30 -40 -40 +1 +1 +10 +10 +20 +20 +30 +30
TAFs TAFs
TFIID TFIID
TFIIA TFIIA
TFIIB TFIIB
ARN-Polimeraza II ARN-Polimeraza II
TFIIF TFIIF
TFIIE TFIIE
Iniierea transcripiei genelor de clasa II Iniierea transcripiei genelor de clasa II
14 din 24
Terminarea transcripiei Terminarea transcripiei
15 din 24
TT
CAP CAP--are are
Processing Processing--ul ARNm la eucariote ul ARNm la eucariote
EE EE EE EE II II II
proARNm proARNm
Poliadenilare Poliadenilare
7Me 7Me
Gppp Gppp
7Me 7Me
Gppp Gppp AA AAAAAA AAAA.. ..
ARNm ARNm
7Me 7Me
Gppp Gppp AA AAAAAA AAAA.. ..
Splicing Splicing
16 din 24
CAP CAP--area ARNm area ARNm
* Adugarea unei GTP * Adugarea unei GTP
metilat ( metilat (
7Me 7Me
GTP) GTP)
* realizat de enzima * realizat de enzima
guanilat guanilat--transferaza transferaza
* prin legtur 5 * prin legtur 5ppp5 ppp5
CAP CAP--ul: ul:
! Stabilizeaz captul 5 ! Stabilizeaz captul 5
al ARNm al ARNm
! Reprezint situs de ! Reprezint situs de
recunoatere a ARNm recunoatere a ARNm
pentru ribosomi pentru ribosomi
17 din 24
Poliadenilare Poliadenilare
18 din 24
10/26/2009
4
19 din 24
Splicing Splicing
20 din 24
Tipurile splicingului ARNm Tipurile splicingului ARNm
21 din 24
Electronograma procesului de transcripie a Electronograma procesului de transcripie a
genelor de clasa I n nucleol genelor de clasa I n nucleol
PP OO 11 22 33 TT 5 5 3 3
Promotor Operator Terminator
Gene structurale
PP OO 11 22 33 TT 5 5 3 3
Represor
ARN.polimeraza
PP OO 11 22 33 TT 5 5 3 3
Inductor
Structura Structura operonului operonului ((unitate unitate transcripional transcripional la la
procariote procariote))
23 din 24
Iniierea transcripiei la procariote Iniierea transcripiei la procariote
Promoter Promoter Gene Gene
Enzim Enzim
minimal minimal
Factor Factor

+1
24 din 24