Sunteți pe pagina 1din 23

SERVICII SPITALIZARE DE ZI

I. A.T.I.
1. Explorare preoperatorie n vederea unei intervenii !"irur#i!ale :
- Consultaie
- Analize de laborator
- EKG
- RX toracic
- Probe funcionale respiratorii
- Consulturi de specialitate (cardiologie, neurologie, oftalologie, etc!"
- Ecografie
- Alte e#plor$ri
$. Evaluarea %i trata&entul durerii
- Consultaii de specialitate (A!%!&!, neurologie, radiologie, etc!"
- Analize de laborator
- Radiografie
- EKG
- C%
- Alte e#plor$ri
- &nfiltraie peridural$ sau alt tip de bloc
II. CARDI'L'(IE
1. )onitori*area pa!ientului !u trata&ent anti!oa#ulant
pentru +oala !ardiova,!ulara'
Consult clinic
EKG
&ndice de protrobina
(ree
Creatinina
Radiografie
)oppler artere periferice
Consult$ri de specialitate
A*A%
A+A%
Ec,ocardiografie(optional"

1
2. Explorarea neinva*iva in ,!op dia#no,ti! ,au de evaluare prin te,t de
e-ort un +are& de explorari de la+orator ,i radiolo#i! dupa !u& ur&ea*a .
*aborator(optional": Gliceie
-)* c,olesterol
*)* c,olesterol
%rigliceride
Acid uric
Creatinina
Proteina C reacti.a calitati.
Proteina C reacti.a cantitati.
Consultaie
E#! /ond de oc,i
Ecocardiogra$
%est de effort
EKG
0onitorizare -olter
Eco )oppler color
Radiografie toracica 12312(optional"
Alte in.estigatii optionale indi.idualizate
III. C')PARTI)E/T T.I. C'R'/ARIE/I
1. Control0evaluare -o,t in-ar!t &io!ardi! a!ut
Gliceie
(ree
Creatinin$
&onogra$ : 4a, K
Colesterol
%rigliceride
-)* colesterol
*)-
CK
CK05
%ip 6uic7
&4R
-eoleucograa
8+-
/ibrinogen
Proteina, creatinina
A+*9
ECG
2
Ec,ocardiograa
Ec,ografie transesofagian$
Eco )oppler color
%est de efort
0onitorizare -olter ECG
)oppler artere .ene periferice
E#aen fund de oc,i
Consult interdisciplinar edic priar
E#aen neurologic
C%
Ec,o abdoinal
Radiografie toracic$ fa$
IV. C1IR2R(IE (E/ERAL3
1. Intervenie !u ane,te*ie #eneral4
- Analize de laborator
- Anestezie
- &nter.enie c,irurgical$
$. Intervenie !u ane,te*ie lo!al4 .
- Analize de laborator
- Anestezie local$
- &nter.enie c,irurgical$
- Control
5. Controale po,toperatorii neopla,&e .
- Analize, e#plor$ri paraclinice
- Ecografie abdoinal$
- %oografie abdoinal$
- Consultaie
6. Explorare preoperatorie n ,!op dia#no,ti! .
- Analize, RX, EKG
- Ecografie abdoinal$
- Consult preanestezic
- %oografie abdoinal$
V. C1IR2R(IE PLASTIC3
1. Intervenii !"irur#i!ale %i !ontroale po,t operatorii
3
Tari- &ediu0,ervi!iu &edi!al .
- Consultaie
- Analize de laborator
- EKG
- Anestezie
- &nter.enie c,irurgical$
- Radiografie
- Alte e#plor$ri
VI. DIA7ET 8I 7'LI DE /2TRI9IE
1. Trata&entul la,er al retinopatiei
- consultaie
- deterinarea acuit$ii .izuale
- $surarea tensiunii intraoculare
- bioicroscopia fundului de oc,i
- retinofotografie
- fotocoagulare laser
VII. E/D'CRI/'L'(IE
1. A-e!iuni tiroidiene .
- Consultaie
- Analize laborator
- EKG
- Radiografie toracic$ :i cer.ical$
- Ecografie tiroidian$
- +cintigrafie tiroidian$
- E#plor$ri ,oronale tiroidiene
$. ',teoporo*4
- Consultaie
- Analize de laborator
- EKG
- RX bazin :i coloan$ .ertebral$
- 9steodensitoetrie sonoetric$
- 9steodensitoetrie )EXA
- /osforeie3calceie3fosfataz$ alcalin$
4
VIII. (ASTR'E/TER'L'(IE
Colono,!opie total4 ; sedare anestezie i!.; biopsie; e#aen proctologic ;
eco abdoinal
Colono,!opie ,!urt4 ; sedare anestezie i!. ; e#aen proctologic ;
irigografie
Polipe!to&ie endo,!opi!4 !olon ; colonoscopie total$ ; sedare anestezie
i!.!
(a,tro,!opie ; biopsie ; eco abdoinal$
E!oendo,!opie ; sedare anestezie i!.!
Para!ente*4 eva!uatorie ; eco abdoinal$
Li#aturi vari!eale e,o-a#iene : gastroscopie ; trus$ ligaturi .ariceale ; eco
abdoinal$
I:. )EDICI/3 I/TER/3
1. Evaluare0trata&ent pa!ieni !u patolo#ie &edi!al4
- Consultaie
- Analize de laborator
- Ecografie abdoinal$
- 0edicaie

- 0ontare cateter .enos central
- EKG
- 0ateriale sanitare
- Alte e#plor$ri
:. /'2 /3SC29I
1. Control !lini! %i para!lini! dup4 externare
<! E#aen fizic general :i antropoetric
=! E.aluare neurologic$
1! E#ainare 9R* ( audioetrie "
>! E#aen oftalologic
2! Ecografie ? general$
- transfontanelar$
@! Radiografie toracoabdoinal$
5
A! &n.estigaii biologice
<! -eoleucogra$ coplet$
=! %G9, %GP
1! (ree, cratinin$, ac!uric
>! Proteina C reacti.a
2! 5ilirubineie ( total$, direct$, indirect$ "
@! Gliceie
A! 4a, K
B! Calciu total
C! Calciu ionic
<D!0agneziu
<<!%ip de sEngerare
<=!%ip de coagulare
<1!%ip 6uic7
<>!E#aen coplet de urin$
<2! (rocultur$
<@!E#udat nazal ( cultura :i antibiograa"
<A!E#udat faringian ( cultura :i antibiograa "
<B! +ecreie conFuncti.al$ ( cultura :i antibiograa "
<C! Coprocultur$
B! Profila#ia :i trataentul aneiei
C! Profila#ia :i trataentul ra,itisului
<D!Aerosoli
<<!)iagnosticare :i trataent al infeciilor aternofetale
- Atg -bs
- Ac anti -.c
- -&83+&)A
- &gG :i &g0 C08
- &gG :i &g0 antito#oplas$
- &gG :i &g0 antirubeol$
<=!Consiliere psi,ologic$
<1!E#aen 4P& ; EEG
<>!&unoterapie specific$ ( 5CG"
<2!Adinistrare i!.! de edicaente
<@!Consiliere pe problee de alientaie :i GngriFire neonatal$
:I. /E2R'L'(IE
1. Evaluare pa!ieni !u patolo#ie neurolo#i!4
- Consultaie
- /und de oc,i
6
- )oppler cranian
- Analize laborator
- C!%! toografie cerebral$
- Radiografie
:II. /E;R'L'(IE
1. /e-ropatii #lo&erulare .
- Consult
- EKG
- Eco abdoinal
- R# torace
- Analize de laborator standard
- 5iopsie renal$
- E0G special pentru colageneze
- 5iopsie uscular$
- %%G9
- Puls terapie
$. /e-ropatii tu+ulointer,tiiale< pa!ienii !u !oli!4 renal4< rini!"i uni! .
- Consult
- EKG
- Eco abdoinal
- R# torace
- RX grafie renal$ sipl$ f$r$ fil
- Analize de laborator standard
- C% renal
- (rografie
5. 1iperten,iune reno=va,!ular4
- Consult
- EKG
- Eco abdoinal
- 4efrogra$ izotopic$
- Analize de laborator standard
- C% renal
- Angio-R04
7
6. In,u-i!ien4 renal4 !roni!4
- Analize de laborator standard
- Consult nefrologic
- EKG
- R# torace
:III. /E2R'C1IR2R(IE
1. Tu&ori epi!raniene
- Consultatie
- Radiografie craniu
- C% craniu
- -eoleucograa copleta
- &6, %6
- ECG
- Consult preanestezic, anestezie i!.! onitorizata
- 9peratie
- E#aen ,istopatologic
$. Tu&ori ,u+!utanate paraverte+rale
- Consultatie
- Radiografie coloanana .ertebrala, toracala, lobara
- C% coloana lobara
- ECG
- Consult preanestezic, anestezie i!.! onitorizata
- 9peratie
- E#aen ,istopatologic
5. 1ernie de di,! lo&+ara
- Consultatie
- Radiografie coloanana .ertebrala, toracala, lobara
- R04
- -eoleucograa copleta
- &6, %6
- ECG
- Radiografie torace
- 8+-
6. Tu&ora !ere+rala operata > !ontrol
- Consultatie
- C% craniu
8
- C% craniu cu substanta de contrast
- R04 cap (la ne.oie"

?. Trau&ati,&e !ranio!ere+rale &inore
- Consultatie
- C% craniu nati.
- Punctie lobara
- E#aen *CR, eleente PandH
- )ebridare, sutura plaga

@. Trau&ati,&e !ranio!ere+rale &inore > !ontrol
- Consultatie
- C% craniu nati.
- R04 (la ne.oie"

A. Tu&ori !ere+rale > dia#no,ti!< evaluare
- Consultatie
- C% cap cu substanta de contrast
- R04 (la ne.oie" cu substanta de contrast 0agne.ist
- Radiografie torace
- ECG
- Consult cardiologic
:IV. '7STETRIC3=(I/EC'L'(IE
1. C"iuretaB +iop,i!
$. 1i,tero,alpin#o#ra-ia
5. Polipul !olului uterin
6. Ser!laBul !olului uterin
?. 1i,tero,!opia
@. A&nio!ente*a
A. Avort in!o&plet -4r4 !o&pli!aii
C. Coni*aia
D. Cauteri*are E ex!i*ia le*iunilor te#u&entare #enitale
1F. Pun!ie !"i,t ovarian ,u+ e!o#ra- D'PPLER
11. In,tilaia utero=tu+ar4
1$. Colpo,!opie E +iop,ie !ol< va#in< vulva
15. 1i&ene!to&ie = ra-ie
16. In!i*ie +artolinita< &a,tita
9
1?. )onitori*are -etala !ardioto!o#ra-i!a
1@. E!o#ra-ie D'PPLER !olor
:V. 'RT'PEDIE=TRA2)AT'L'(IE
- Radiografie
- Anestezie
- &nter.enie c,irurgical$
- Analize laborator
:VI. C')P. P'LITRA2)ATIS)E CASA A2STRIA
1. Tari- 1
= Consult
- E#ainare radiologic$ unul sau ai ulte segenteI radiografii funcionale
- E#ainare ecografic$
+pecialitatea ? ortopedie, c,irurgie toracic$, c,irurgie general$, neuroc,irurgie
$. Tari- $
- Consult
- E#aene iagistice ? C%
- 0anopere speciale ? ortopedie ? sc,ibare aparat gipsat, aFustare aparat
gipsat
+pecialitatea ? ortopedie, 4C-, c,irurgie toracic$, c,irurgie general$!
5. Tari- 5
4C- ? consult ; e#aen R04
- consult ; e#aen C% ; .esta ,alou
C,irurgie toracic$ ? consult
- e#ainare C% ; punctie g,idat$ C%
- e#aen ,istopatologic3bacteriologic
C,irurgie general$ ? consult
- e#ainare C%3; EC9
-
- e#aen ,istopatologic3bacteriologic
9rtopedie ? consult
- e#tragere aterial de osteosintez$
10
:VII. PEDIATRIE
<! +uflu cardiac ? e.aluare ? E#aen clinic
- Radiografie cardio ? pulonar$
- EKG
- Ec,ocardiografie

=! Cardioiopatii
( ,ipertrofice, dilatati.e,
restricti.e" ? e.aluare - E#aen clinic
- Recoltare produse biologice
- -eoleucograa coplet$
- 8+-
- A+*9
- (ree
- Creatinina
- Ac uric
- %GP
- %G9
- Proteina C reacti.$
- /ibrinogen
- Calceie
- 0agnezieie
- E# de urin$
- Radiografie cardio-pulonar$
- EKG
- Ec,ocardiografie
1! Prolaps de .al.$
itral$ (e.aluare" - E#aen clinic
- Recoltare produse biologice
- -eoleucograa coplet$
- 8+-
- A+*9
- (ree
- Creatinina
- Ac uric
- %GP
- %G9
11
- Proteina C reacti.$
- /ibrinogen
- Calceie
- 0agnezieie
- E# de urin$
- Radiografie cardio-pulonar$
- EKG
- Ec,ocardiografie
>! -ipertensiunea
arterial$ ( e.aluare" - E#aen clinic
- Recoltare produse biologice
- -eoleucograa coplet$
- 8+-
- (ree
- Creatinina
- Ac uric
- %GP
- %G9
- *ipide totale
- Colesterol total
- Proteina C reacti.$
- /ibrinogen
- Calceie
- 0agnezieie
- E# de urin$
- Radiografie cardio-pulonar$
- EKG
- Ec,ocardiografie
2! Angin$ acut$( e.aluare"- E#aen clinic
- Recoltare produse biologice
- -eoleucograa coplet$
- 8+-
- EKG
- E#! faringian
- A+*9
- Proteina C reacti.$
- /ibrinogen
- Consult 9R*
@! Reuatis articular
12
acut (e.aluare" - E#aen clinic
- Recoltare produse biologice
- -eoleucograa coplet$
- 8+-
- E#! faringian
- A+*9
- Proteina C reacti.$
- /ibrinogen
- Electroforez$
- EKG
- Ecocardiografie
- Consult 9R*
A! J,eezing recurent
(e.aluare" - E#aen clinic
- Recoltare produse biologice
- -eoleucograa coplet$
- 8+-
- &unocantitaie
- &gE totale
- &onograa ( Ca, Ca ;;, 0g"
- E#aen bacteriologic sputa
- &)R = ui PP)
- Radiografie toracic$
- +piroetrie
- +piroetrie ; test faracodinaic
bron,ootor
- Pea7 floK etrie
- EKG
- Consult 9R*
B! 5oal$ diareic$
acut$ sipl$ - E#aen clinic
(e.aluare"
- Recoltare produse biologice
- -eoleucograa coplet$
- 8+-
- /ibrinogen
- Proteina C reacti.$
- &onograa ( 4a, K"
- E#aen urin$
- (rocultur$
- E#aen coproparazitologic
13
- Coprocultur$
- &)R = ui PP)
C!Gastrit$ acut$3cronic$ - E#aen clinic
(e.aluare" - Recoltare produse biologice
- -eoleucograa
- 8+-
- &unocantitaie
- Ac anti -elicobacter pHlori
- Endoscopie digesti.$ superioar$
- 5iopsie gastric$3duodenal$
<D!*itiaz$ urinar$ ?
diagnostic3e.aluare - E#aen clinic
- Recoltare produse biologice
- -*G cu forula leucocitar$
- 0agneziu
- /osfateie
- /osfataza alcalin$
- Creatinin$
- Acid uric
- E#aen urin$
- +edient Addis
- Ecoabdoinal
- Radiografie abdoen nati.
- (rografie
<<! &nfecie urinar$ ?
diagnostic3e.aluare - E#aen clinic
- Recoltare produse biologice
- -*G cu forula leucocitar$
- 8+-
- Proteina C reacti.$ cantitati.
- Electroforeza proteine
- (ree
- Creatinina
- E#aen de urin$
- (rocultur$
- +edient Addis
- Ecoabdoinal
14
<=! Gloerulonefrite
cronice3pielonefrite
cronice ( e.aluare" - E#aen clinic
- Recoltare produse biologice
- -*G cu forula leucocitar$
- 8+-
- /ibrinogen
- Proteina C reacti.$
- Proteine serice
- Cople#e &une circulante
- Copleent C1
- E#aen de urin$
- +edient Addis
- )ozare icroalbuinurie
- -olter %A
- EC9 abdoen
- Consult oftalologic ( e#!/9"
<1! +indroae aneice
( e.aluare" - E#aen clinic
- Recoltare produs biologice
- -eoleucograa coplet$
- Reticulocite
- Capacitate %otal$ de legare /ier
- %C, %+
- %!6uic7
- +idereie
- Grup sanguin, R,
- Elfo -b
- Proteine totale
- Elfo proteine serice
- 5ilirubina total$, 5ilirubina direct$
- )eterinare folati
- %est ,eoragii oculte
- E#! urin$ ; urobilinogen
- EKG
- Ec,ografie general$
- Puncie edular$
<>!+indro adenoegalic- E#aen clinic
(e.aluare" - Recoltare produse biologice
- -eoleucograa coplet$
- 8+-
15
- Proteina C reacti.$
- /actor reuatoid
- Ac antinucleari
- E#! faringian
- Rgr!pulonar$
- Ec,ografie abdoinal$
- test -&8
- Puncie 0edular$
- E#aen 9R*
- &)R = ui PP)
<2! 9bezitate( e.aluare" - E#aen clinic
- )eterinarea asei grase
corporale
- Recoltare produse biologice
- -*
- %%G9 ( 2 gliceii"
- *ipide totale
- Colesterol total
- -)*c
- *)*c
- %rigliceride
- Proteine totale serice
- Acid uric
- Ca total
- Ca ionic
- 0g!
- +idereie
- E#!suar de urin$
- EKG
- Eco abdoen
- Consult 9ftalologic ( e#!/9"
<@! +pasofilie
- e.aluare - Consult clinic
- Recoltare produse biologice
- Ca total
- Ca ionic
- 0g
- /osfor
- /osfataza alcalin$
- E#!suar de urin$
- EKG
16
<A! -ipotiroidie 3
,ipertiroidie
(e.aluare" - Consultaie
- Recoltare produse biologice
- -*
- +idereie
- *ipide
- Colesterol
- *ipidograa
- Gliceie
- %+-
- /%>
- A*A%, A+A%
- R-grafie .Erst$ osoas$
- EKG
<B! +indro con.ulsi.
(e.aluare" - Consultaie
- Recoltare produse biologice
- -*
- 8+-
- Proteina C reacti.$
- Gliceie
- &onograa seric$ ( 4a, K"
- Calceie (Ca total, Ca ionic"
- 0agnezieie
- A*A%, A+A%
- EKG
- EEG
- Consult 4P&
<C! +uspiciune
into#icaie (e.aluare" - Consultaie
- Recoltare produse biologice
- -*
- A*A%, A+A%
- (ree, creatinin$, acid uric
- A+%R(P
- &onograa seric$ (4a,K"
- R-grafie cardio-pulonar$
- EKG
- +p$l$tur$ gastric$
17
=D! +indro de
.$rs$tur$ (e.aluare" - Consultaie
- Recoltare produse biologice
- -*
- 8+-
- Proteina C reacti.$
- Gliceie
- A*A%, A+A%
- (ree, creatinin$, acid uric
- E#!urin$
- Consult c,irurgical
=<! +indro dureros
abdoinal (e.aluare" - Consultaie
- Recoltare produse biologice
- 8+-
- /ibrinogen
- Calceie (Ca total, Ca ionic"
- 0agnezieie
- /osfataza alcalin$
- A*A%, A+A%
- (ree, creatinin$
- Glicei
- Ac -!PHlori
- E#!urin$
- E#!coproparazitologic
- R-grafie abdoinat$ pe gol
- EEG
==! 5oal$ diareic$ trenant$ (e.aluare"
- E#aen clinic
- Recoltare produse biologice
- -eoleucogra$
- 8+-
- Proteineie
- Gliceie
- *ipide totale
- Colesterol total
- +idereie
- Calceie
- 0agnezieie
- Coproparazitologic
18
- Coprocultur$ cu antibiogra$
- 5iopsie intestinal$
=1! +indro ,epato-splenoegalic(e.aluare"
- E#aen clinic
- Recoltare produse biologice
- -eoleucogra$
- 8+-
- /ibrinogen
- A+A%
- A*A%
- Gaa G%
- %ip coagulare
- %ip sEngerare
- %ip protobin$
- 5ilirubineie
- /osfataz$ alcalin$
- Colesterol seric total
- Proteineie
- E*/9
- Ag-5s
- Ag-5e
- Atc -5e
- Atc -5c
- Atc -C8
=>! Pneuopatie
cronic$ ? e.aluare - E#aen clinic
- Recoltare produse biologice
- -*G
- 8+-
- /ibrinogen
- Proteina C reacti.$
- &unocantitaie
- &gE totale
- E*/9
- GG%
- /osfataza alcalin$
- Colesterol seric total
- Gliceie
- Proteineie
- E#!bacteriologic din sput$
- Radiografie cardio-pulonar$
19
- EKG
- +piroetrie
- Pea7-floKetrie
- %estul sudorii cu aparat electronic cu citire autoat$
&! E.aluare suferin$ cardio.ascular$ ( <,=,1,>"
&&! E.aluare pacient cu suferin$ acut$ ( 2,@,B,<<,<B,<C,=D,=<"
&&&! E.aluare pacient cu suferin$ cronic$ ( A,<=,<1,<>,<@,<A,==,=1 "
&8! E.aluare pacient ce necesit$ e#plor$ri cople#e ( C,<D,<2,=>"

:III. PSI1IATRIE
1. Deliru& in!ipient de ori!e natur4
<!<! Consultaie psi,iatric$ cod C@<A2-DD
<!=! %ranc,ilizare rapid$ C=<CD-DD
<!1! E#aen soatic C=DD<-DD
<!>! 0onitorizarea tensiunii arteriale <<@DD-D1
<!2! +crisoare edical$
$. Intoxi!aia etanoli!4 a!ut4
=!<! Consultaie psi,iatric$ :i soatic$,cod C@<A2-DD
C=DD<-DD
=!=! Procedur$ deto#! rapid$ cod C=DD1-DD
=!1! Consiliere pentru alcolis C@DA1-DD
=!>! +crisoare edical$
5. Sindro& de ,evraB ne!o&pli!at Gve*i p!t.$H
1!<! Consiliere pentru alcolis cod C@ADA1-DD
6. S!"i*o-renia !u tul+ur4ri de tip rea!tiv
>!<! Consultaie psi,iatric$ cod C@<A2-DD
:i soatic$ C=DD<-DD
>!=! %ranc,ilizare rapid$ C=<CD-DD
>!1! Aplicare scale de e.aluare C@<A2-DD
>!>! Consiliere Gn situaie de criz$ C@DB=-DD
>!2! +crisoare edical$
?. Tul+urare a-e!tiv4 de tip rea!tiv Gve*i p!t.6H
@. Tul+urare p,i"oti!4 poli&or-4 Gide&H
20
A. P,i"o*e delirante !roni!e Gide&H
C. Tul+urare de pani!4 Gata!ul de pani!4H
B!<! Consultaie psi,iatric$ cod C@A2<-DD
:i soatic$ C=DD<-DD
B!=! An#ioliz$ rapid$ C=<CD-DD
B!1! +cale de e.aluare C@<A2-DD
B!>! Consiliere C@DB=-DD
B!2! +crisoare edical$
D. Rea!ie a!ut4 la ,tre,,
=Reacie depresi.$ cu sau f$r$ tentati.$ suicidar$
- %ulburare disociati.$
C!<! Consultaie psi,iatric$ cod C@<A2-DD
:i soatic$ C=DD<-DD
C!=! +cale de e.aluare C@DB=-DD
C!1! %erapie prin sugestie arat$,
consiliere(inter.enie Gn criz$" C@DB=-DD
C!>! %ranc,ilizare rapid$ C=<CD-DD
C!2! +crisoare edical$
1F. Retard &ental > tul+ur4ri de !o&porta&ent
<D!<! Consultaie psi,iatric$ cod C@<A2-DD
:i soatic$ C=DD<-DD
<D!=! %ranc,ilizare rapid$ C=<CD-DD
<D!1! E.aluare (testare"
psi,ologic$, inclusi. 6& C@<A2-DD
<D!>! Consiliere aparin$tori C@DB=-DD
<D!2! +crisoare edical$
11. De&ene
<<!<! Consultaie psi,iatric$ C@<A2-DD
:i soatic$ C=DD<-DD
<<!=! +cale de e.aluare pentru
sindroul deenial C@D=<-DD
<<!1! Consiliere C@DAA-DD
<<!>! Referat :i scrisoare edical$
1$. S!"i*o-renie
<=!<! Consultaie C@<A2-DD
C=DD<-DD
<=!=! %estare psi,ologic$ C@<A2-DD
<=!1! Consiliere aparin$tori C@DAA-DD
21
<=!>! Referat :i scrisoare edical$
15. Tul+ur4ri a-e!tive< &ono %i +ipolare > ide& !a la p!t. 1$
16. Tul+ur4ri nevroti!e Ganxioa,e< -o+i!e< o+,e,ive< a,teni!eH
1?. Retard &ental
<2!<! Consultaie psi,iatric$ C@<A2-DD
:i soatic$ C=DD<-DD
<2!=! %estare psi,ologic$ C@<A2-DD
<2!1! Consiliere aparin$tori C@DAA-DD
<2!>! Referat :i scrisoare edical$

:I:. 2R'L'(IE
1. Interventii !are ,e e-e!tuea*a !u ane,te*ie #enerala i.v.
Cistoscopie
Punctie biopsie prostatica
E#tras cateter LL
(retrotoie interna
0eatoplastia (cura c,irurgicala a stenozei de eat uretral"
E#cizia condiloaelor acuinate
E#tragerea calculilor uretrali
Cistolitotritia endoscopica
Rezectia endoscopica a tuorilor .ezicale superficiale
Circucizia la pacient pediatric
8asotoia
&nstalare nefrostoa percutanata
&nlocuit nefrostoa percutatanata
$. Interventii !are ,e e-e!tuea*a !u ane,te*ie lo!ala
Cistoscopie
E#tras cateter LL
/renuloplastie (cura c,irurgicala a frenului scurt"
Circucizie la adult
Punctia e.acuatorie percutanata a c,istelor renale
0ontat sau inlocuit cistostoa
22
5. Pro!eduri !are ,e e-e!tuea*a -ara ane,te*ie
)ilatatii uretrale
&nstilatii intra.ezicale
Cateteris uretro.ezical
6. Controale po,toperatorii ,i explorari dia#no,ti!e uro#enitale
Control postoperator pentru tuori renale
Control postoperator pentru tuori prostatice
Control postoperator pentru tuori uroteliale ureterale si
.ezicale
Control postoperator pentru tuori testiculare
E#plorare diagnostica a tractului urinar
E#plorari urodinaice
23