Sunteți pe pagina 1din 16

ANIMATIE SI AGREMENT

Definitii:
Agrement=Petrecere plcut a timpului; divertiment; amu!ament; ditrac ie"#c$nf$rm
DE%&
Animatie=Mi care vie i glgi$a 'ntr(un l$c pu)lic; 'nufle ire vi$iciune"#c$nf$rm
DE%&"
Animat$are=Per$an care anim un pectac$l de variet i* cre+nd atm$fera; #c$nf$rm
DE%&
Animat$are=,emeie de m$ravuri u $are care 'n$ e te un )r)at 'ntr(un l$cal de c$num"
#c$nf$rm DE%&
Agrementul din perspectiva turismului
Agrementul:anam)lul mi-l$acel$r* ec.ipamentel$r* evenimentel$r etc" pue la dip$!itia
turitil$r au unei unitati de ca!are* tatiuni au regiuni turitice* pentru placere* ditractie au
rela/are"
Din perspectiva turistilor, agrementul reprezinta:
-detindere i rela/are fi!ica;
(divertiment i de!v$ltarea capacitatil$r acetuia;
(atifactie pi.ica;
(amu!ament* c$municare"
Din perspectiva prestatorilor de servicii agrementul reprezinta:
-ura imp$rtanta de venituri* de p$rire a eficientei ec$n$mice a activitatil$r turitice;
(m$dalitate de fideli!are a clientil$r"
Animatia din perspectiva turismului

Pentru indutria $pitalitatii animatia repre!inta $ activitate $rgani!ata i adaptata care are
drept c$p crearea tutur$r c$nditiil$r pentru petrecerea intr(un m$d cat mai placut i util a
e-urului* inf$rmarea clientil$r i imularea c$numului erviciil$r .$teliere cu plata i fara
plata "
In pre!ent* animatia a devenit $ c$mp$nenta $)ligat$rie a activitatil$r defaurate de t$ate
tipurile de .$teluri i adaptata la pecificul $fertei i a clientil$r"
Din perpectiva turitil$r* animatia repre!inta t$t ceea ce c$ntri)uie la reali!area unui e-ur
agrea)il prin evitarea plictielii i a tendintel$r de paivitate pe care le induce viata m$derna
Pentru prestatorii de servicii animatia reprezinta tehnica de organizare a divertismentului
in centrele de vacanta
AGREMENTUL arte componenta a turismului modern!
Agrementul ete legat indi$lu)il de d$i fact$ri: timpul li)er i turimul"
Agrementul ete un element fundamental in atifacerea nev$il$r turitil$r* indiferent de
m$tivatia principala de vacanta au f$rma de turim practicata #$di.na* cura&"
P$trivit 0MT: recreerea ete definita ca acea parte a timpului li)er din cadrul unei vacante*
detinata a(l ditre!e pe turit"
Agrementul ete legat indi$lu)il de d$i fact$ri: timpul li)er i turimul"
Ditractia* divertimentul* recreerea*alaturi de $di.na i de!v$ltarea per$nalitatii umane
repre!inta m$dilitatile de refacere fi!ica i pi.ica a $rganimului dupa efectuarea $rel$r
de munca*
Ditractia* divertimentul repre!inta i $ ana de intregire a culturii* de largire a $ri!$ntului
cun$aterii* de ac.i!iti$nare i apr$fundare de n$i val$ri
REAM"NT"RE #UR$ "NTR%DU#T"&
Agrementul repre!inta:
Din perspectiva turismului in general:
Anam)lul mi-l$acel$r* ec.ipamentel$r* evenimentel$r etc" pue la dip$!itia turitil$r au unei
unitati de ca!are* tatiuni au regiuni turitice* pentru placere* ditractie au rela/are"
Din perspectiva turistilor:
detindere i rela/are fi!ica;
divertiment i de!v$ltarea capacitatil$r acetuia;
atifactie pi.ica;
amu!ament* c$municare"
Din perspectiva prestatorilor de servicii:
ura imp$rtanta de venituri* de p$rire a eficientei ec$n$mice a activitatil$r turitice;
m$dalitate de fideli!are a clientil$r
1 '!'!$erviciul de agrement( componenta de )aza a turismului modern
Agrementul ( c$ntituie mi-l$cul principal de individuali!are a $fertei turitice* de
diverificare a pr$duel$r firmel$r 2i detina3iil$r aflate 'ntr($ permanent c$mpeti3ie*
devenind $ imp$rtant ur de 'ncari* de cre2tere a eficien3ei ec$n$mice"
- reprezint:
4"pentru turisti :
detindere 2i rec$nf$rtare fi!ic;
(divertiment 2i de!v$ltarea capacit3il$r acetuia;
(atifac3ie pi.ic* prin activit3i cultural ditractive 2i intructiv(educative;
(amu!ament* c$municare 2i p$rirea v$lumului de cun$2tinte"
5"pentru prestatorii de servicii turistice
detindere 2i rec$nf$rtare fi!ic;
(divertiment 2i de!v$ltarea capacit3il$r acetuia;
(atifac3ie pi.ic* prin activit3i cultural ditractive 2i intructiv(educative;
(amu!ament* c$municare 2i p$rirea v$lumului de cun$2tinte"
Agrement de deconectare
de ruptur 'n rap$rt cu activit3ile c$tidiene #)ile de $are 2i de mare* plim)rile(drume3ia*
vi!itarea diferitel$r $)iective* 'nt+lnirile cu rudele 2i prietenii* etc"&;
Agrement recreativ
c$ntituit* 'n principal* din parcurile de l$iir: generale* tematice* re!erva3ii 2i ca!in$uri;
Agrement comercial
generat de faptul c efectuarea un$r cumprturi u!uale au pecifice #cad$uri* amintiri* artic$le
de arti!anat& de3ine $ p$ndere imp$rtant 'n tructura m$tivel$r de clt$rie 2i repre!int un m$d
agrea)il de $cupare a timpului li)er* preupune de!v$ltarea unei re3ele c$merciale 2i aigurarea
unei game $rtimentale 'n c$nc$rdan3 cu cerin3ele clientelei;
'!*! Tipologia serviciilor de agrement
1 Agrement orientat spre realizarea unei depline forme fizice,
e refer la tip$l$gia larg a curel$r #de la cea )alnear* ca pr$du medical* la cele c$metice* de
l)ire* 'nfrumue3are* firne& 2i p$rturil$r pentru ntate;
1 Agrement cultural
are ca $)iectiv cun$a2terea* educarea 2i f$rmarea turitului* cu accente pe latura m$ral a
per$nalit3ii ale #vi!ite la mu!ee 2i cae mem$riale* participarea la divere evenimente
culturale* circuite legate de viata 2i $pera un$r per$nalit3i ale literaturii* mu!icii* artei na3i$nale
2i univerale* 'nv3area un$r lim)i trine&" T$t aici e remarc anima3ia religi$a 2i cea it$ric;
1 Agrement spectacol
care* aemeni celui cultural* are $ mare adrea)ilitate 2i cun$a2te $ varietate de f$rme de
manifetare #natura* fetivalurile* teatrul* c$mpeti3iile p$rtive* raliuri* $limpiade na3i$nale etc"&;
1 Agrement gastronomic,
e/primat prin pre!en3a la e/p$!itii au c$ncururi de art culinar precum 2i circuite cu tematic
pecific #cun$a2terea )uctriei tradi3i$nale a un$r !$ne* degutri de vinuri&;
1 Agrement profesional,
care e adreea! *de regul* unui pu)lic peciali!at* avi!at; 'ntre f$rmele ale cele mai cun$cute
unt t+rgurile 2i e/p$!i3iile* c$ngreele* circuite av+nd un c$n3inut indutrial* agric$l"
'!+! #lasi,icarea activitatilor de agrement
Organizarea agrementului se clasifica in primul rand in functie de formele de turism cunoscute:
m$ntan de var 2i6au iarn
de lit$ral;
)alnear
ur)an
rural
Mijloacele i echipamentele de agrement n zonele montane:
1 clu)uri de alpinim* delta(plan* !)$ruri cu elic$pterul;
1 mi-l$ace de tranp$rt pe ca)lu;
1 m$t$cutere pe !pad* tir cu arcul* tir cu aer c$mprimat etc";
1 patin$are artificiale* 'n pa3ii dec.ie 2i6au 'n pa3ii 'nc.ie;
1 p$teci 2i puncte de )elvedere;
1 aune* picine ac$perite;
1 li cu -$curi mecanice* )$7ling* )iliard* p$picrii* ca!in$uri;
1 li de p$rt* li p$livalente* li de gimnatic 2i aer$)ic;
1 tadi$ane* cinemat$grafe* )i)li$teci;
1 2c$li de c.i 2i patina-;
1 terenuri de f$t)al* de teni* de )ac.et*de minig$lf;
1 tram)uline;
1 unit3i de alimenta3ie cu pecific* clu)uri* )aruri de n$apte;
1 vide$teci* )iliard* dic$teci* li de fitne;
Mijloacele i echipamentele de agrement de pe litoral:
1 pla-e amena-ate 2i d$tri aferente;
1 pla-e cu circula3ie li)er;
1 de)arcadere* 2alupe* 8$le* )rci cu m$t$r;
1 nave de agrement;
1 telec.i nautic* .idr$)iciclete* urfing;
1 parcuri de ditrac3ii;
1 minicare* pite de 9arting*trenule3e;
1 picine ac$perite 2i 'n aer li)er;
1 aune* $larii* minig$lf;
1 li de gimnatic 2i aer$)ic;
1 tadi$ane* cinemat$grafe;
1 teatre de var;
1 terenuri de p$rt;
1 acvariu* delfinariu* planetariu;
1 clu)uri* )aruri de n$apte;
1 ec.ita3ie 2i mane- pentru c$pii;
1 plim)ri cu elic$pterul* lanri cu para2uta;
1 li de c$nferin3"
Mijloacele i echipamentele de agrement n staiunile balneare:
1 alei amena-ate pentru cura de teren;
1 mu!ee* dic$teci* li de pectac$le;
1 parcuri de agrement* ditrac3ii;
1 picine ac$perite;
1 pite de atletim* teren pentru cr$;
1 aune* terenuri de p$rt;
1 li de audi3ii mu!icale;
1 2tranduri termale 'n aer li)er"
Mijloacele i echipamentele de agrement n centrele urbane:
1 anam)luri f$lcl$rice;
1 )a!ine de 'n$t* patin$are artificiale;
1 )a!ine p$rtive* tadi$ane;
1 dic$teci* -$curi mecanice;
1 ec.ita3ie* cure de cai;
1 grdini !$$l$gice 2i )$tanice;
1 lacuri amena-ate;
1 mu!ee* e/p$!i3ii* teatre* cinemat$grafe* cae de cultur* picine ac$perite;
1 parcuri de ditrac3ii pentru c$pii;
1 parcuri 2i grdini pu)lice;
1 retaurante cu pecific;
1 li de p$rt* p$livalente;
1 2tranduri amena-ate"
Agrementul mai poate ,i clasi,icat -i .n ,unc/ie de alte criterii
A. n !uncie de modalitatea de participare a vizitatorilor" serviciile de agrement se pot grupa
n:
1 #active* 'n care turitul e implic efectiv 'n def2urarea pr$gramel$r recreativ(
ditractive: p$rturi* c$ncururi* -$curi* activit3i de crea3ie;
1 :pasive, 'n care turitul nu e implic efectiv* ci ete un implu pectat$r:
vi!itarea diverel$r atrac3ii* pre!en3a la evenimente culturale* p$rtive"
$. n !uncie de nivelul de organizare" se disting trei etape n clasi!icarea serviciilor de
agrement: servicii organizate de ctre unitile de cazare % alimentaie #aceat m$dalitate ete
pecific .$teluril$r 2i retaurantel$r de cla uperi$ar* iar activit3ile unt* 'n general* imple
2i nu preupun ef$rturi de$e)ite de per$nal au inveti3i$nale&; 'n aceat categ$rie p$t fi
inclue:
1 :practicarea #'nv3area& un$r p$rturi ca 'n$t* c.i* alpinim* patina-* g$lf*
teni;f$rma3ii mu!icale 2i amam)luri de danuri;dic$tec* vide$tec etc"
1 : serviciile organizate la nivelul staiunilor* reali!ate prin c$$perararea 'ntre
$ciet3ile c$merciale turitice #'ntreprinderile .$teliere* t$ur($perat$rii& 2i6au
adminitra3iile l$cale; acete preta3ii unt mai diverificate 2i au un grad mai
mare de c$mple/itate* ca de e/emplu: centre de ec.ita3ie* centre p$rtive
multifunc3i$nale* p$lig$n* clu)uri de vacan3* parcuri de agrement;
1 *servicii organizate de ctre teri* de regul* f$rme de mare c$mple/itate ca
reclam care preupune implicarea un$r $rganime peciali!ate* altele dec+t cele
turitice; de e/emplu: parcuri de ditrac3ie* turnee ale anam)luril$r teatrale* de
danuri etc"
&. n !uncie de spaiul de des!urare" serviciile de agrement pot avea loc ntr-un spaiu:
#'nc.i #clu)* .$tel* teatru* cinema etc"&;
1 :'n aer li)er #grdini* parcuri etc"&"
Agrementul mai poate ,i clasi,icat -i .n ,unc/ie de alte criterii
Dup sezonul turistic:
1 *de iarn #p$rturile de iarn&;
1 :de var #p$rturi nautice etc"&
Dup numrul de participani:
1 *individuale;
o :de grup"
Dup scop: :c$mpetitive;
1 :ca c$p 'n ine"
n funcie de vrst:
1 :pentru c$pii; :pentru tineri; :pentru adul3i; :pentru v+rta a III(a"
Raportat la pre:
1 :gratuit;
1 :pre3 unic;
1 :pre3 mediu;
1 : de lu/"
;n general* agrementul de3ine 'n medie 4< = 4>? din t$talul c.eltuielil$r de vacan3* dar cu
diferen3e emnificative pe f$rme de turim" ;n unele ca!uri* agrementul e p$ate tranf$rma 'n
m$tiva3ii principale de clt$rie* c$nduc+nd la apari3ia un$r n$i tipuri de vacan3e:
1 vacan3 de c.i;
1 vacan3 de alpinim
1 vacan3 de teni
1 vacan3 de v+nt$are etc
1 vacan3 de 8ac.ting 2i urfing;
Dintr(un alt ung.i de a)$rdare* agrementul repre!int un element imp$rtant de care tre)uie
e 3in eama 'n amena-area !$nel$r turitice
'!0! 1unctiile agrementului
1 ,unc3iile agrementului p$t fi e/primate uccint prin detindere* divertiment 2i de!v$ltare
1 Ditractia* divertimentul* recreerea*alaturi de $di.na i de!v$ltarea per$nalitatii umane
repre!inta m$dilitatile de refacere fi!ica i pi.ica a $rganimului dupa efectuarea $rel$r
de munca*
1 Ditractia* divertimentul repre!inta i $ ana de intregire a culturii* de largire a
$ri!$ntului cun$aterii* de ac.i!iti$nare i apr$fundare de n$i val$ri
*!'! #onceptele de anima/ie
A anima 'neamn* deci* **a pune uflet@* a 'nufle3i* adic a da via3* mi2care* ritm* dinamim* a
crea $ anumit am)ian3 fav$ra)il* repectiv $ atm$fera de **cldur@"
;n en pr$priu* a anima 'neamn:
1 a da via3 au aparen3 de via3 la ceva;
1 a da mi2care* activitate* vivacitate;
1 a reali!a $ e/punere mai vie"
;n en figurat* a anima 'neamn:
1 a 'ncura-a* a incita la ac3iune;
1 a interea* a pai$na* a face mai vie $ ac3iune ;
1 a inpira pe cineva* a(l 'mpinge ac3i$ne!e;
1 a da via3 privirii* a(i da trlucire"
E/it $ erie de expresii curente* utili!ate 'n c$nvera3ii* 'n care e utili!ea! ver)ul a anima
1 'n en pr$priu : a anima $ c$nvera3ie au un pectac$l ; a anima $lda3ii 'ntr($ )tlie ;
1 'n en figurat: )ucuria 'i anim privirea; credin3a 'l anim"
De aemenea* ver)ul a e anima* p$ate fi utilizat n expresii precum:
1 de!)aterea 'ncepe e anime!e;
1 $c.ii lui e anim* atunci c+nd v$r)e2te"
1 a dicuta cu anima3ie;
1 a anima -urnalul de 2tiri de la $ra A;
1 trad animat ;
1 deene animate;
1 $ra2 fr anima3ie"
Alte cteva definiii ale animaiei:
1 ac3iunea de a aduce antren* vivacitate 'ntr($ activitate;
1 cldur* ard$are* 'nflcrare* impetu$!itate* pu 'ntr($ ac3iune* 'ntr($ e/preie au
'n c$mp$rtamentul cuiva;
1 ac3iunea de a anima un grup* $ de!)atere* $ emiiune etc"
1 te.nic cinemat$grafic ce d aparen3a mi2crii un$r deene au ppu2i
*!*! %)iectivele animatiei turistice
entru organizator
1 defineac un mod de organizare al participantil$r: per$nal i clienti;
1 s acioneze in aa fel incat a timule!e per$nalul pentru dinami!area activitatii;
$rgani!a3iei au unit3ii repective;
1 cree!e $ stare de spirit* un climat* $ anumit dinamic 'n cadrul $rgani!a3iei*
ceea ce permite tutur$r participan3il$r #$ape3i 2i per$nal& e a$cie!e 'ntr($
ac3iune gl$)al de anima3ie;
1 e centreze pe nev$ile* d$rin3ele 2i pr$)lemele pe care le are fiecare mem)ru al
grupului ;
1 determine intereul per$nalului i al clientil$r de a participa la via3a grupului;
1 entru clientii sai
1 fav$ri!e!e adeziunea tutur$r mem)ril$r grupului la $)iectivele anima3iei;
1 suscite interesul recipr$c intre participanti 'n c$pul c$nvietuirii 'n arm$nie*
accept+nd(i 2i repect+ndu(i val$rile* credin3ele* mediul 2i m$dul de via3 al
fiecruia;
1 favorizeze relaiile* pr$m$ve!e sc!im"urile 2i cree!e* un nou mod de
via* )a!at pe rela3i$narea cu al3ii"
&oncluzie
Un program de anima/ie de succes tre)uie s2 asigure:
1 e3perien/e pl2cute de-a lungul .ntregii -ederi4 nimeni nu d$re2te vacan3e cu un e-ur
plictiit$r;
1 activit2/i adecvate tipologiei clientului4 tre)uie 3inut eama de v+rta 2i $)iceiurile de
$rigine ale clien3il$r;
1 stimularea -i .ncura5area clien/ilor activi -i deta-area ,a/2 de cei pasivi4 activit3i
diferite pentru caractere pi.$l$gice diferite;
1 oportunit2/i pentru contactul social -i rela/iile personale4 $ per$an n$u* creia (i
p$vetim via3a n$atr;
1 ritm adaptat serviciilor -i orarului centrului de vacan/2; urmrind $rarul 2i pr$fit+nd
de pa3iile dip$ni)ile* fr a(i inc$m$da pe ceilal3i turi2ti"
*!+! Tipologia animatiei turistice
1 Anima/ia de tip 6 socializare 7
1 av+nd ca c$p facilitarea c$municrii 'ntre turi2ti* prin $rgani!area un$r
manifetri* a un$r ac3iuni de anima3ie* cum ar fi eratele danante au unele
-$curi de $cietate #-$curi de cr3i* cra))le etc"&;
1 Anima/ia de tip 6 micare 7
1 ce c$ntri)uie la de!v$ltarea activit3il$r fi!ice 2i p$rtive;
1 Anima/ia de tip 6 creativitate 7
1 prin care e $fer turi2til$r p$i)ilitatea def2$are activit3i manuale* de
'ndem+nare* de creativitate #deen* picturi* 'mpletituri* $lrit etc"&;
1 Anima/ia de tip 6 cultur" descoperire" via 7
1 ce permite atifacerea nev$il$r de inf$rmare* de curi$!itate* de c.im)are* prin participarea
la manifetri au activit3i divere #fetivaluri de mu!ic* eminarii* c$nferin3e* cururi de
lim)i trine* de gatr$n$mie* de ini3iere 'n te.nici n$i* raliuri* e/curii* vi!ite 'n$3i3i de g.id
etc"&;
1 Anima/ia de tip 6 aventur 7
1 ce e adreea! turi2til$r afla3i 'n cutare de neprev!ut* de necun$cut* dar 2i de dificult3i*
de peric$le* fie prin 'nt$arcerea ctre natur* 'ntr(un m$d mai mult au mai pu3in $rgani!at
#clt$rii* circuite* e/pedi3ii etc"&* fie prin practicarea unui p$rt c$niderat ricant* precum
para2utimul* alpinimul 2i c.iar a un$r p$rturi e/treme #e/: parapant* )ungee(-umping
etc"& 2i c.iar prin deplari ce preupun c$nfruntarea cu unele elemente naturale ce pre!int
un anumit ric #vulcan$l$gia* pe$l$gia etc"&
1 Anima/ia de tip ' linite" calm" odihn 7
1 menit c$mpene!e treul vie3ii c$tidiene* nu prin ditrac3ie !g$m$t$a 2i mi2care* ci
prin activit3i precum: practicarea de e/erci3ii de tip 8$ga* medita3ii 'n grup* plim)ri u2$are
'n mi-l$cul naturii etc"
*!0! Activit2/ile clasice de anima/ie .n turism
1 anima3ia de tip **pur detindere@
1 anima3ia recreativ #de tip **ditrac3ie@&
1 anima3ia cultural
1 anima3ia de tip pectac$l
1 anima3ia detinat men3inerii deplinei f$rme fi!ice
1 anima3ia detinat men3inerii ec.ili)rului pi.ic
1 anima3ia it$ric
1 anima3ia c$mercial
1 anima3ia gatr$n$mic
1 anima3ia pr$fei$nal
1 anima3ia = agrement **atipic@
"
4"Anima3ia de tip **pur detindereBB
:Per$anele active* treate de activitatea l$r pr$fei$nal* caut e detind pe peri$adele
vacan3el$r l$r" Aceat d$rin3 de a e rupe de via3a c$tidian 'm)rac diferite f$rme"
5"Anima3ia recreativ #de tip **ditrac3ieBB&
:Acet tip de anima3ie e refer* de fapt* la d$u categ$rii ditincte: anima3ia din parcurile de
ditrac3ie 2i cea din cain$(uri"
C"Anima3ia cultural
:Di!itarea mu!eel$r 2i a m$numentel$r * e-ururile dedicate 'nv3rii lim)il$r trine * alte f$rme
de an; animatia din parcurile de ditractie i ca!in$uri* etc"
#arcurile de distracii $numite 2i **parcuri recreative@& unt la r+ndul l$r*
de mai multe categ$rii
Parcuri de amu!ament **claice@( dintre care* ma-$ritatea unt
parcuri **tematice@* de tip EDine8land@ au EEur$(Dine8@*
EAteri/@ * E,utur$c$p@ #aceta din urm av+nd un tatut aparte*
detina3ia a nefiind d$ar una **ludic@* parcul g!duind 2i intitu3ii
de 'nv3m+nt* precum 2i un parc indutrial& etc"
Parcuri de agrement nautic
%&asinourile
(%Animatia de tip spectacol
#Aceast form de animaie corespunde dorinei fiecruia dintre spectatori de a'(i satisface
plcerile simurilor, n special ale celor legate de ceea ce vd (i aud%
1 a) Admirarea naturii * ca spectacol% O parte important a turi(tilor apreciaz
natura su" diferitele sale ipostaze: flor,faun, peisa)e% n special n parcurile
naionale sau n ariile prote)ate pot fi o"servate (i admirate asemenea atracii
naturale, dar exist nenumrate peisa)e deose"ite (i n alte zone, n special n
cele montane%
1 b) +estivalurile%*oiunea de festival grupeaz, de fapt, realiti foarte diferite: de
la simplele reprezentaii ale unor amatori, pn la marile festivaluri, la care
particip unii dintre cei mai cunoscui (i apreciai profesioni(ti ai genului% &ele
mai cunoscute tipuri de festivaluri sunt:
1 festivalurile de cinema
1 festivalurile de muzic
1 festivalurile de teatru
1 festivalurile de art
c) ,portul i suporterii sai
-.Animaia destinat meninerii echilibrului !izic si moral
#Aceasta se poate realiza fie prin practicarea unor forme de mi(care sau a unor sporturi, fie
apelnd la cure "alneo ' medicale ori la exerciii de fitness ori de "od+ ' "uilding%
1 &urele "alneare sau "alneoterapia
1 #racticarea unor sporturi
*umrul practicanilor diferitelor sporturi a crescut n mod considera"il
n ultimele decenii% ,a aceasta a contri"uit (i super-mediatizarea unor competiii
sportive, precum .ocurile Olimpice, &ampionate mondiale (i continentale pentru
diferite sporturi etc%
..Animaia pentru meninerea echilibrului psihic /a moralului)
#/ot mai muli turi(ti fac parte din categoria celor care nu mai sunt dispu(i s mearg n
vacan doar pentru a se "ronza ori pentru a "eneficia de distracii facile, ei simind nevoia unei
atitudini voluntariste% #entru asemenea persoane se cunosc cel puin dou categorii de animaie
ce contri"uie la recptarea ec!ili"rului psi!ic: religia (i militantismul %
1 /urismul religios este considerat a fi cea mai vec!e form de turism 0
1 1ilitantismul :
1 Militantismul de tip sindical a stat la "aza dezvoltrii turismului social%
2niial, turismul social se caracteriza prin faptul c participanii la
mi(carea turistic aparineau categoriilor srace ale populaiei, ceea ce
imprima o concepie specific a vacanelor pentru ace(tia0
1 Militantismul politic poate fi considerat ca o form particular a
turismului de afaceri% /oate partidele politice organizeaz, periodic,
congrese sau conferine, colocvii, reuniuni internaionale, (coli de var,
aciuni ce au loc, adesea, n staiuni turistice
0%Animaia istoric
1. &astelele
Au fost identificate (apte profile diferite ale vizitatorilor de castele, conform unor studii
efectuate de 1inisterul &ulturii din 3rana, respectiv:
1 pasionaii de cultur
1 nostalgicii
1 persoanele interesate de istoria unui anumit monument
1 persoanele interesate de istoria unui anumit monument
1 curio(ii
1 cei interesai de 4palmares5
1 vizitatorii ntmpltori
2. &3mpurile de lupt
#entru fiecare popor exist cteva locuri, cu valoare de sim"ol naional, unde s'au purtat "tlii
cele"re, unele dintre acestea constituind adevrate puncte de reper n istoria uneia sau mai
multor ri% 6xist cel puin trei categorii de astfel de locuri, respectiv:
1 vestigiile unor lupte de aprare, cum este cazul faimoasei 4linii 1aginot5 n
3rana sau, n ara noastr, mult mai vec!iul 7al al lui /raian, n Do"rogea0
1 locurile unor "tlii considerate adevrate tragedii, cum ar fi localitatea
7erdun, n 3rana, loc vizitat anual de peste 899%999 de persoane, sau
:aterloo, n ;elgia0
1 cimitirele, mausoleele (i osuarele, cum ar fi cele de la 1r(e(ti sau de la
*mie(ti $lng &mpulung'1uscel
8!Anima/ia comercial2 9pentru cump2r2turi:
:F.iar dac un turit ete adeptul unei c$ncep3ii mai paive privind e-urul u* e/iten3a un$r
unit3i c$merciale 'n l$curile vi!itate 'i va permite acetuia (2i cumpere unele lucruri de care
are nev$ie 'n m$d u!ual* uveniruri* cad$uri etc" au a un$r pr$due pe care nu le ge2te cu
u2urin3 'n l$calitatea au regiunea 'n care '2i are d$miciliul $ri care ar c$ta c$nidera)il mai
mult 'n 3ara au !$na din care pr$vine"
;!Anima/ia gastronomic2
<Sunt detule per$anele care 2tiu aprecie!e calitatea un$r pr$due culinare* a vinului au a
alt$r )uturi" Gnii t$ur($perat$ri $fer cu ucce circuite turitice f$cali!ate pe aceat tem:
circuitul vinuril$r* 'n cadrul cr$ra* participan3ii au prile-ul de a deguta vinuri rafinate din
diferite p$dg$rii* circuite 'n !$nele renumite pentru fa)ricarea )r+n!eturil$r etc
'=!Anima/ia pro,esional2
:Aceat categ$rie de anima3ie e adreea!* de regul* unui pu)lic avi!at* peciali!at*
'nde$e)i participan3il$r la diferite f$rme ale turimului de afaceri: reuniuni #c$ngree*
c$nferin3e* c$l$cvii* eminarii* mee r$tunde etc"& au manifetri e/p$!i3i$nale #t+rguri*
e/p$!i3ii* al$ane peciali!ate&" Turimul de afaceri generea! un v$lum imp$rtant de c.eltuieli
turitice* m$tiv pentru care 'n ultimele decenii au aprut numer$ae Fentre au EPalate@ de
F$ngree* Pavili$ane E/p$!i3i$nale au alte aemenea tructuri* menite g!duiac reuniuni
pr$fei$nale au manifetri e/p$!i3i$nale pe divere teme"
''!Anima/ia din categoria >agrementului atipic?
E/it 2i alte f$rme de anima3ie* greu de claificat 'n categ$rii $m$gene* dat$rit eter$genit3ii
l$r" Dintre acetea* p$ate fi menti$nata
1 Animaia de tip 4aventura5 "
M$ndiali!area e manifet 2i 'n ca!ul parcuril$r de ditrac3ie prin rp+ndirea l$r ge$grafic* 2i
prin interna3i$nali!area c$nceptel$r* a tructuril$r financiare 2i deci!i$nale 2i a alian3el$r 'ntre
$perat$rii 2i partenerii acetei indutrii"
0ferta parcuril$r de ditrac3ie e diferen3ia! de $ferta parcuril$r recreative claice prin
temati!area anam)lului unui parc"
Parcurile de ditrac3ie repre!int at!i un ect$r ec$n$mic de imp$rtan3 m$ndial" Fele mai
imp$rtante grupuri indutriale* financiare au ect$are de ditri)u3ie* multimedia au de
c$munica3ie e intereea! 'n ultimul timp de ceea ce c$ntituie unul din egmentele emergente
ale c$numului* adic de parcurile de ditrac3ie"
;n ceea ce prive2te tipologia parcurilor tematice #de l$iir&* ete dificil de reali!at $ claificare a
acet$ra dat fiind diveritatea l$r c$nceptual 2i func3i$nal" Fu t$ate acetea* 'n 4HII* Dr"
Jein! Ric$ Sc.errie) reali!ea! cea mai c$mplet pre!entare a func3iil$r parcuril$r de l$iir 2i*
pe aceat )a!* $ delimitare a acet$ra* atfel:
1 parcuri-eveniment
1 Dine8land* parcuri ur)ane* afari* ec$mu!ee* parcuri(grdini* mu!ee
2tiin3ifice 2i de te.n$l$gie* etc";
1 parcuri de odi@n2
1 naturale* f$retiere* grdini )$tanice* e/p$!i3ii .$rtic$le* etc";
1 parcuri acvatice
1 picine de l$iir* )i termale 2i de ditrac3ii* etc";
1 parcuri de 5oac2 -i sport
1 grdini pentru c$pii* c$mple/uri p$rtive* etc";
1 comple3urile de loisir ur)ane sau rurale4
1 alte categorii
1 )a!e de agrement ituate 'n pa3ii periur)ane* terenuri de g$lf* teni* cae
de cultur* etc"
A!B! Tendin/e ale industriei parcurilor de distrac/ie
1 D$r avea teme legate de 3ar6 regiune 2i e va 3ine c$nt mult 2i de diferen3ele culturale*
parcurile tematice devenind im)$luri pentru m+ndria na3i$nal" ;n timp ce* -ap$ne!ii
prefer atrac3iile 7etern 2i maga!inele de uveniruri )ine apr$vi!i$nate* c.ine!ii unt
iu)it$ri de pectac$le culturale 2i parcuri 'n miniatur"
1 D$r deveni pr3i ale un$r pr$iecte cu f$l$in3 multipl"
1 Participare activ 2i interac3iune a vi!itat$ril$r* put+nd c$ntr$la 2i intenifica e/perien3a"
1 Integrarea de te.n$l$gie a atrac3iil$r* -$curil$r* pectac$lel$r 'ntr($ manier m$dern 2i
creativ* a-ut+nd ca un parc fie 'n pa cu pia3a c$ntemp$ran" Dealtfel* f$l$irea de
imulri 2i realitate virtual ete mai ieftin* $cup mai pu3in l$c* iar 'n ca! c e d$re2te
c.im)area atrac3iei* tre)uie c.im)at dec+t $ft(ul"
1 Reinvetire care p$ate include e/paniune 'n n$i regiuni" ;n Aia* indutria
e/perimentea! cea mai rapid cre2tere"
1 E/tinderea e/perien3el$r de la K $re la K !ile prin c$ntruirea mai mult$r parcuri 'n
aceea2i !$n* .$teluri* maga!ine divere* 2i* de aemenea* p$i)ilit3i mult mai variate de
petrecere a timpului li)er"
1 Adugarea de n$i atrac3ii peri$dic va re!ulta 'ntr($ cre2tere a numrului de vi!itat$ri c.iar
'ntre >(4<?* lucru care (a 'nt+mplat la Dine8B Animal Lingd$m care a avut 'n 5<<M $
cre2tere de I ?"
1 0rientare acvatic" SeaN$rld ete 'nc p$pular* dar 'n viit$r pr$)a)il va fi inter!i
3inerea 'n captivitate a vie3uit$arel$r acvatice* indutria $rient+ndu(e pre e/perien3e
c.iar 'n $cean 2i a-ut+ndu(e 2i de realitatea virtual"
1 Pr$iectare pentru $rice an$timp6 medii artificiale* n$ile parcuri tematice av+nd mai multe
atrac3ii ac$perite 2i func3i$nea! pe $ peri$ad mai 'ndelungat a anului"
1 Prin urmare au aprut din ce 'n ce mai multe parcuri acvatice ac$perite" ;n 5<<< e/itau
4I atfel de parcuri 'n Statele Gnite ale Americii; numrul a a-un la pete 4<< 'n 5<<M*
'nc CC (au dec.i in anul 5<<K* anul 5<<I 'ncep+nd cu 4MH de parcuri acvatice
ac$perite 2i cu mai mult de >< de pr$iecte 'n cur de def2urare"
1 Se va ac$rda $ aten3ie din ce 'n ce mai mare 3ril$r 'n cur de de!v$ltare* de$arece pentru
acetea turimul p$ate fi un fact$r de lanare ec$n$mic" Orile care au p$ten3ial ridicat
pentru aceat indutrie unt: Pra!ilia* Me/ic* India* Tailanda* 0rientul Mi-l$ciu*
Singap$re* Malae!ia 2i Ind$ne!ia" Da tre)ui mai treac c+3iva ani p+n e v$r vedea
re!ultatele* pre e/emplu* Gniveral are 'n plan Du)ai(ul* pr$iect care va fi gata anul
aceta* iar Dine8 un parc 'n F.ina"
1 Diverificarea parcuril$r $rient+ndu(e pe ni2e de pia3* care p$ate nu unt ac$perite 'n
marile parcuri de ditrac3ie" E/emple de n$i atrac3ii unt: !$nele de ditrac3ie pentru
familii din centrele c$merciale* centre de recreere pentru familii 'n natur* mini(g$lf*
retaurante tematice* mini(acvarii"