Sunteți pe pagina 1din 3

Circuitul instrumentelor de plata

Circuitul cecului: eliberarea carnetului de cecuri de catre


banca clientului ei (tragatorul), tragatorul cecului cumpara
marfurile de la vanzator (benefciarul cecului), benefciarul cecului
trage cecul asupra bancii X (banca cumparatorului/trasul),
tragatorul remite benefciarului cecul tras asupra bancii X,
benefciarul remite cecul la banca sa pentru incasare, banca
benefciarului (banca Y) prezinta cecul la banca X, banca X achita
cecul si stinge creanta.
erularea platii prin cambie: banca X acorda credit frmei !,
intre frma !, in calitate de vanzator si frma ", se incheie un
contract de vanzare#cumparare de marfa, frma ! trage o cambie
asupra frmei ", frma ! remite bancii X cambia trasa asupra
firmei ", se stinge creanta (prin incasarea cambiei este achitata
ultima rata a creditului pe care firma ! il primise de la banca X), la
scadenta achita suma (trasul plateste suma benefciarului), se
stinge creanta.
Circulatia biletului la ordin: intre frma ! si firma " se incheie
un contract, de o anumita valoare, pentr un anumit obiectiv, frma
! in calitate de debitor (emitent) emite biletul la ordin in favoarea
frmei " in calitate de creditor (benefciar), la scadenta, frma "
prezinta biletul la ordin pentru plata frmei !, frma ! achita biletul
la ordin si isi stinge datoria pe care o avea la frma ".
$tapele procesarii prin compensare a cecului: in baza unui
disponibil constituit la banca sa, tragatorul primeste de la aceasta
un carnet de cecuri, intre tragator (in pozitie de cumparator) si
benefciar (in pozitie de vanzator) se incheie un contract avand ca
obiect active transferate, tragatorul emite cecul prin care da ordin
bancii sale sa plateasca la prezentare posesorului sau, suma de
bani inscrisa pe cec, benefciarul cecului il remite spre incasare
bancii sale, in cadrul sedintei de verifcare a instrumentelor de
plata de debit, banca benefciarului prezinta bancii trase cecul
spre verifcarea disponibilului din contul tragatorului si pentru
acceptarea platii, trasul verifca disponibilul si, in cazul acceptarii,
debiteaza contul tragatorului, banca trasa comunica bancii
benefciarului informatiile privind acceptarea la plata a cecului,
banca benefciarului introduce scriptic cecul in compensare, dupa
procesarea cecului prin compensare, banca benefciarului
crediteaza contul clientului sau cu suma inscrisa pe cec, creanta
benefciarului asupra platitorului se stinge.
Circuitul platilor de mare valoare pornesc de la clientul
platitor pana la clientul benefciar avand urmatorul traseu: client
platitor, unitatea bancara unde isi are deschis contul clientul
platitor, sucursala "%& din 'udetul unde se a(a clientul platitor,
centrala "%& unde, atat centrala bancii platitorului, cat si centrala
bancii benefciarului au conturi curente deschise, centrala
societatii bancare platitoare, centrala societatii bancare
benefciare, unitatea bancara a clientului benefciar.
)ind un instrument de plata la vedere, cecul nu poate f
acceptat, insa poate f certifcat. !stfel benefciarul are
confrmarea trasului ca tragatorul are in cont disponibilul necesar
platii si ca plata poate avea loc la simpla prezentare. Certifcarea
unui cec poate f ceruta de: tragator, inainte de a#l da la plata si
de benefciar, inainte de a se prezenta la plata.
aca cecul a fost certifcat, trasul are obligatia sa asigure
benefciarului suma respectiva, iar tragatorul sa refuze alte plati
ce duc la micsorarea disponibilului necesar. !stfel ca, in caz de
neplata, trasul este obligat sa despagubeasca benefciarul
(posesorulcecului) care a suferit o dauna.
*nstrumentul de plata de debit este instrumentul de plata,
care circula de la unitatea bancara a benefciarului catre unitatea
bancara a tragatorului, rezultatul find debitarea contului
platitorului si creditarea contului benefciarului.
Cele patru reguli obligatorii pentru cecul barat sunt: cecul
barat este numai instrument de plata, cecul barat este decontat
numai prin intermediul caselor de compensati in cazul platilor
interbancare, cecul barat este platit numai de titularul de cont
curent deschis la societatea bancara, transferul debitului
presupune ca initierea decontarii se face de catre benefciar prin
banca sa.
Cecurile pot f refuzate la plata daca: nu sunt completate
corespunzator, contin modifcari, adaugiri, diferite conditionari, nu
sunt insotite de borderouri de incasare, pachetul contine cecuri a
caror unitate bancara destinatara nu este cea la care a a'uns,
clientul platitor nu are in cont disponibilul necesar.