Sunteți pe pagina 1din 8

Rolul si importanta instrumentelor de

plata in activitatile economice


De multa vreme, pe plan international se manifesta
tendinta de crestere a decontarilor fara numerar, mai ales
datorita folosirii tehnicilor de plata electronice. Platile fara
numerar se caracterizeaza printr-un fux de inregistrari in
conturi, in functie de instrumentul de decontare utilizat si
printr-un fux de mesaje intre parti, continand
instructiunile de decontare ce trebuie executate de
bancile comerciale, in calitate de intermediari.
Practic, in decontarile fara numerar, agentii
economici trebuie sa contabilizeze distinct valorile de
incasat, pe baza instrumentelor de plata la termen,
viramentele prin conturile curente si de disponibilitati,
dobanzile la conturile curente si de disponibilitati si
creditele pe termen scurt acordate prin conturi bancare
distincte.
In acceptiunea ancii !ationale a Romaniei, valorile
de incasat pe baza intrusmentelor de plata la termen sunt
reprezentate de "#", cambie si biletul la ordin. $cestea
sunt folosite in operatiuni de vanzare-cumparare, credite,
etc. $ceste intrumente de plata fara numerar se recunosc
si sub numele de %efecte comerciale%.
#fectele de comert reprezinta titluri de valoare,
negociabile, imediat sau la termen scurt, care, in cadrul
relatiilor comerciale cu furnizorii si clientii, atesta datorii
sau creante.
"ambia sau trata este un ordin scris si neconditionat
dat de o persoana &tragatorul' unei alte persoane &trasul',
de a plati o anumita suma de bani, la vedere sa la un
anumit termen, unei terte persoane &bene(ciarul' sau la
ordinul acesteia.
ene(ciarul cambiei este cel care va incasa
contravaluarea cambiei, respectiv tragatorul insusi, o
terta persoana sau o banca. ) cambie trebuie sa contina
anumite elemente* denumirea de cambie, ordinul
neconditionat de a plati o suma determinata, numele
celui care trebuie sa plateasca &trasului', speci(carea
scadentei, aratarea locului undei trebuie facuta plata,
numele bene(ciarului, data si locul emiterii cambiei si
semnatura celui care emite cambia &a tragatorului'.
"ambia trebuie acceptata de tras. $cceptarea este
angajamentul luat de catre tras, fata de orice posesor
legitim de a plati cambia la scadenta. +rasul nu este
obligat prin lege sa accepte, dar in cazul in care accepta,
el devine debitorul &obligatul' principal. Prezentarea
cambiei la acceptare poate ( facultativa, putand ( facuta
pana la scadenta, sau obligatorie, atunci cand tragatorul
indica expres in titlu acest fapt, (xand sau nu, un termen
pentru prezentare sau atunci cand cambia este platibila
la un anume timp de la vedere, in termen de un an de la
data emiterii.
Prezentarea la acceptare va putea ( facuta oricand,
daca tragatorul nu a (xat un termen pentru prezentare,
dar nu mai tarziu de data scadentei. Prezentarea la
acceptare poate ( facuta atat de posesorul cambiei, cat si
de un simplu detinatori al ei, la domiciliul trasului. ,impla
semnatura a trasului pusa pe fata cambiei este socotita
acceptare. +rasul poate retrage acceptarea la o suma mai
mica decat cea prevazuta la cambie.
"ambia poate ( transmisa prin doua moduri* prin gir
sau prin cesiune de creanta ordinara.
"ambia care cuprinde sau nu mentiunea %la ordin%
poate ( transmisa prin gir. -irul este un act prin care
posesorul cambiei numit girant, transfera altei persoane
numite giratar toate drepturile izvorand din cambie. -irul
poate ( facut chiar in folosul trasului, indiferent daca a
acceptat sau nu, al tragatorului sau al oricarui alt obligat.
$cestia pot sa gireze din nou cambia.
Daca tragatorul a inscris in cambie mentiunea %nu la
ordin%, titlul se transmite prin cesiune de creanta
ordinara. "esiunea de creanta este un act prin care
creditorul numit cedent transfera dreptul sau de creanta
unei alte persoane numita cesionar.
Plata unei cambii poate ( garantata de alte
persoane, printr-un aval. $valul reprezinta angajamentul
neconditionat prin care un tert sau un semnatar al
cambiei &avalistul' altul decat tragatorul sau acceptantul,
devine garant pentru obligatiile unui co-obligat fata de o
cambie &avalizatul'. $valul se da pe o cambie sau pe un
act separat utilizandu-se una din expresiile %pentru aval%
sau %pentru garantie% urmate de semnatura avalistului.
$valistul este obligat sa indice persoana pentru care da
avalul.
,cadenta este termenul la care cambia trebuie
platita. $stfel, trebuie sa se indice cu precizie ziua sau
termenul maxim in interiorul caruia creditorul trebuie sa
se prezinte la plata. ,candenta trebuie sa rezulte cu
precizie din textul cambiei si poate ( la vedere, la un
anumit timp de la vedere, la un anumit timp de la data
emiterii sau la o data (xa.
Posesorul cambiei care nu este platibila la vedere
trebuie sa o prezinte la plata in ziua scadentei sale sau la
cel mult doua zile de la aceasta. $ceasta prezentare
trebuie efectuata in locul desemnat pe cambie. "el care
plateste cambia poate pretinde ca aceasta sa-i (e
predata cu mentiunea de achitare scrisa de posesor.
Posesorul nu poate refuza o plata partiala. In caz de plata
partiala, cel care plateste &trasul' poate cere sa i se faca
pe cambie mentiunea de plata si sa i se dea o chitanta.
,contul este o forma de credit acordat de catre o
banca posesorului cambiei, la prezentarea pentru
scontare, banca ii achita contravaloarea inainte de
scandeta, perceptandu-i un comision &taxa scontului'. In
urma acestui act, banca respectiva devine bene(ciarul
cambiei. ,contarea efectelor comerciale reprezinta
operatia prin care un efect se incaseaza inainte de
scadenta.
In concluzie, cambia indeplineste in circuitul
comercial mai multe functii, acestea (ind de instrument
de incasare atunci cand bene(ciarul poate incasa cambia
la scadenta, instrument de plata atunci cand tragatorul,
bene(ciarul sau purtatorul efectului poate folosi cambia
ca mijloc de decontare &plata' unui creditor al sau,
operatie ce poarta numele de andosare &girare',
instrument de creditare atunci cand tragatorul,
bene(ciarul sau purtatorul efectului poate sconta cambia,
ceea ce inseamna ca, odata cu prezentarea efectului la
banca, sa-i (e creditata suma inscrisa in cambie, mai
putin o suma ce prezinta dobanda pana la scadenta,
denumita taxa de scont si instrument de garantare atunci
cand operatiunile cu cambii ofera un grad ridicat de
garantie, determinata de mecanismul cambial. In primul
rand, trasul devine obligat prin cambie, daca o accepta,
ceea ce inseamna ca, dupa acceptare, se angajeaza ca va
plati cambia detinatorului sau oricarei parti care preia sau
plateste cambia. In al doilea rand, cambia poate (
avalizata, in sensul ca, o alta persoana &avalistul' se
obliga sa plateasca in locul debitorului &avalizatul' daca
acesta refuza plata.
iletul la ordin reprezinta un intrument de plata prin
care o persoana & emitentul' se obliga, expres si
neconditionat, sa plateasca unei alte persoane
&bene(ciarul' sau la ordinul acesteia, o suma de bani la
data si locul speci(cat in document.
iletul la ordin poate ( considerat o varianta a
cambiei. ,pre deosebire de acesta, biletul la ordin implica
doar doua persoane%* emitentul si bene(ciarul, (ind emis
de debitor si, ca urmare, nu mai are nevoie de acceptare.
#l reprezinta o promisiune de a plati si nu un mandat de
plata si se transmite prin girare. )bligatiile rezultand
dintr-un bilet la ordin se supun acelorasi reguli generale
ca si cele rezultand dintr-o cambie. +otusi, acceptarea
biletuli la ordin nu se admite deoarece emintentul are
aceleasi obligatii ca si cel care accepta o cambie.
Regulile referitoare la plata, scadenta, girarea si
protestul cambiei sunt aplicabile si biletului la ordin.
"ecul este cel mai convenabil instrument de
decontare fara numerar utilizabil de catre titularii de
conturi bancare, cu disponibil su(cient in aceste conturi
creat din operatiuni de incasari, din depozite sau prin
angajarea uni credit bancar.
Din punct de vedere al tehnicilor de decontare fara
numerar, cecul este un instrument de plata care pune in
legatura, in procesul crearii sale, trei persoane, acestea
(ind tragatorul, trasul si bene(ciarul.
$cest instrument este creat de tragator, care, in baza
unui diponibil constituit in prealabil la o societate
bancara, da ordin neconditionat acesteia, care se afa in
pozitia de tras, sa plateasca, la prezentare, o suma
determinata, unei terte persoane sau insusi tragatorului
afat in pozitie de bene(ciar. "ele trei persoane care sunt
puse in legatura prin cec fac toate operatiile legate de
acest intrument, in nume propriu. +ragatorul emite cecul,
posesorul legitim il incaseaza, iar trasul il plateste. Pentru
ca tragatorul sa emita cecuri, banca ii elibereaza acestuia
&clientului sau' formulare de cecuri in alb, daca acesta
detine un disponibil corespunzator in cont.
Pe langa actiunea de stingere a obligatiilor de plata
dintre emitent si bene(ciar, cecul poate stinge si alte
plati, in cazul in care este angajat in operatiuni de gir.
In contextul actual al crizei economice mondiale,
plata sau acceptarea unui instrument de plata la termen
&utilizat mai ales sub denumirea de efect comercial' in
relatiile comerciale fara numerar, avantajeaza atat clientii
care-si pot achizitiona bunurile necesare continuitatii
activitatii, platind la termene scadente mai indepartate
sau obtinand amanarea termenului de decontare
existent, cat si furnizorii care pot stinge propriile datorii
fata de terte persoane, transmitand efectele comerciale
primite, propriilor creditori.
De asemenea, atunci cand unitatea economica are
nevoie de lichiditati, aceasta are posibilitatea sa
negocieze cu banca efectele sale de comert &sa le
sconteze', transferand efectele in proprietatea bancii,
fara a astepta plata efectiva a clientului sau.
Din sistemul de decontare relevat anterior sunt
deductibile, prin comparatie cu practica din tara noastra,
trei aspecte.
Primul aspect reprezinta operativitatea incasarilor si,
respectiv, platilor, in varianta utilizarii ca instrument de
decontare a efectelor de comert.
$l doilea aspect sugereaza posibilitatea, in functie de
stringentele activitatii unitatii, de a valori(ca aceeasi
creanta la preturi mai mari, prin asteptarea momentelor
favorabile in opreatiile de bursa.
$l treilea si ultimul aspect consta in vanzarea
efectelor comerciale inainte de scadenta pentru nevoi de
lichiditati.