Sunteți pe pagina 1din 1

SISTEMUL NERVOS

Sistemul nervos reprezinta ansamblul tuturor organelor alcatuite predominant di


ntesut nervos specializat n receptionarea, transmiterea si prelucrarea excitantil
or din mediul extern sau intern. Trebuie mentionat faptul ca excitabilitatea nu
este o caracteristica exclusiva a sistemului nervos. Si un animal primitiv, fara
sistem nervos, receptioneaza si prelucreaza informatii din mediu. Excitabilitat
ea este o caracteristica generala a lumii vii.
Sistemul nervos reprezinta nsa acea parte strict specializata, n urma unui ndelunga
t proces evolutiv, pentru a ndeplini aceasta functie. Dezvoltarea sa este ndreptat
a tocmai n directia realizarii ct mai optime a acestei functii.
Sistemul nervos, prin intermediul encefalului, a devenit organul constiintei. Fu
nctionarea sa genereaza starea de constiinta, capacitatea unei fiinte vii de a nt
elege lucrurile nconjuratoare, fiind n acelasi timp sediul personalitatii individu
lui. Aceste functii au atins un nivel maxim la encefalul de om. Encefalul este o
forma de organizare a materiei
prin care materia se cunoaste pe ea nsasi. Encefalul nu trebuie considerat echiva
lentul personalitatii sau a constiintei. Este n schimb suportul material al acest
ora, functionarea sa generndu-le.
Sistemul nervos realizeaza legatura dintre organism si mediu. n acelasi timp sist
emul nervos coordoneaza activitatea tuturor tesuturilor, organelor, etc. Ca urma
re a faptului ca sistemul nervos ndeplineste aceste doua tipuri de functii, este m
partit, dintr-o perspectiva fiziologica, n doua componente: sistemul nervos somat
ic si cel vegetativ.
Sistemul nervos somatic, sau al vietii de relatie, realizeaza integrarea organis
mului n mediul ambiant. Sistemul nervos vegetativ coordoneaza functionarea organe
lor interne, numindu-se si autonom, ca urmare a faptului ca activitatea sa nu es
te coordonata constient, fiind astfel
autonoma. Din alte puncte de vedere nu este autonom, cele doua componente ale si
stemului nervos fiind interconectate morfologic si functional.
Din punct de vedere anatomic sistemul nervos se mparte n doua componente:
-sistemul nervos central - alcatuit din encefal si maduva spinarii.
-sistemul nervos periferic- cuprinde nervii cranieni si cei spinali