Sunteți pe pagina 1din 8

Eseu Romania postbelica

A. Tranziia spre comunism. Impunerea modelului sovietic


Instaurat n anii 1945-194 cu spri!in sovietic" re#imul a copiat modelul
sovietic $i a %ost condus de &'eor#'e &'eor#'iu (e!)1945-195* $i +icolae
,eau$escu)195-19-9*. (up. etap. copierii modelului sovietic $i a
subordon.rii necondiionate %a. de /oscova 1945-195-" a urmat etapa
relativei liberaliz.ri $i modelului 0naional-comunist 195--1911" dup. care
ncep2nd cu 1914" ,eau$escu a impus un re#im neostalinist bazat pe
voluntarism" autoritarism" autar'ie economic." cult al personalit.ii"
comunism dinastic" privaiuni e3treme impuse populaiei. Etapele prelu.rii
puterii au %ost realizate cu spri!inul ocupantului sovietic ast%el4
- 56 au#ust 1944- martie 1945" subminarea din interior a #uvernelor ,-tin
7.n.tescu $i +icolae R.descu
- martie 1945" impunerea cu %ora de reprezentantul sovietic AI 8$ins9i a
#uvernului criptocomunist dr.:etru &roza
- martie 1945- 19 noiembrie 194" preluarea controlului armatei"
administraiei $i !ustiiei $i epurarea necomuni$tilor sub lozinca
0democratiz.rii $i denazi;c.rii<. I#norarea prero#ativelor re#ale $i 0absorbia<
:7( n :,R sub numele de :/R
- 19 noiembrie 194 = 6> decembrie 1941" reprimarea opoziiei" %alsi;carea
ale#erilor din 19 noiembrie" lic'idarea :+? $i :+@" abolirea monar'iei $i
proclamarea R:R
- 194--196" lic'idarea n sistemul penitenciar al elitelor politice" reli#ioase $i
culturale necomuniste),I, Ar.tianu" &'.Ar.tianu" I /aniu" I /i'alac'e"
monseniorul &'i9a*
A. /ecanismele de preluare a puterii de c.tre :artidul ,omunist
A.1.A,?IB+I (I:@C/ATI,E. @ovitura de stat de la 56 au#ust 1944 a
trans%ormat statutul :artidului ,omunist Rom2n" de la o mic. #rupare politic."
constr2ns. s. in. seama de orient.rile politice 'ot.r2te la /oscova" ntr-un
un %actor inDuent pe scena politic. rom2neasc.. 7talin a %olosit ,onvenia de
armistiiu semnat. la 15 septembrie 1944" pentru a submina e%ectele loviturii
de stat din 56 au#ust. ,onvenia declara Rom2nia o ar. n%r2nt. n r.zboi"
consacra ane3iunile sovietice din 5- iunie 194> $i impunea plata unor
desp.#ubiri de r.zboi c.tre BR77 n valoare de 6>> >>> >>> E" urm2nd a ;
ac'itate n decurs de ani" n produse petroli%ere" lemnoase. Acordul de ia
/oscova )9 octombrie 1944* a constituit pasul ;nal al sovieticilor n obinerea
recunoa$terii de c.tre Cccident a dominaiei lor n Rom2nia. ,onvorbirile
,'urc'ill-7taiin privind delimitarea zonelor de interes n Europa de 7E s-au
concluzionat prin 0acordul de procenta!<" n Rom2nia inDuena sovietic. ;ind
stabilit. la 9>F. 7emnarea" la 1> %ebruarie 1941" a Tratatului de ia :aris" n
situaia n care Rom2niei nu i se recuno$tea beli#eranta" iar aceasta nu
accepta s. participe la lansarea :lanului /ars'all" a marcat intrarea statului
rom2n sub 0umbrela< /oscovei $i a accelerat sc'imbarea vec'iului re#im.
A.5. :REGE+?A AR/ATEI RCHII. Armata Ro$ie 0eliberase< .rile est-europene
printr-un accident al istoriei care nu %usese previzibil nainte de r.zboi. Cdat.
prezent. ns. n aceste .ri" ea a !ucat rolul principal n instaurarea
re#imurilor comuniste. I.r. aceste trupe" comuni$tii locali ar ; r.mas ni$te
%ore politice peri%erice. @a 5- %ebruarie 1945" Andrei 8$ins9i" ad!unctul
ministrului de e3terne" a %ost trimis de /oscova pentru a conduce o%ensiva
comuni$tilor pentru preluarea puterii" a cerut re#elui nlocuirea #uvernului
R.descu cu un #uvern condus de :etru &roza. Reprezentantul /oscovei
venise cu scopul de a %olosi toate mi!loacele pentru a instaura un #uvern
prosovietic. @e#ea nr.41 din septembrie 1944 elaborat. de ministrului
!ustiiei )comunist*" @ucreiu :.tr.$canu" n mare parte de inspiraie sovietic."
a epurat din viaa public. pe toi cei care se opuneau acapar.rii puterii de
c.tre :,R.
A.6. A&ITA?IA" TE+7IB+EA :C@ITI,J" &RE8A. :2n. la %ormarea primului
#uvern comunist au %ost urm.rite ca obiective imediate crearea unor
puternice tensiuni ntre populaie $i administraia local. )tensiuni le#ate de
apropiata re%orm. %unciar.*" nl.turarea prin %or. a unor pre%eci $i primari
considerai reacionari" or#anizarea unor 0#reve spontane< de c.tre
sindicatele comuniste )ce%eri$ti" tipo#ra;*" totul ;ind dublat de o %uribund.
campanie de pres. ndreptat. mpotriva a tot ceea ce nsemna trecutul
interbelic.
A.4. IC@C7IREA :,R ,A E@E/E+T E7E+?IA@ K+ :C@ITI,A @BI 7TA@I+. &uvernul
prezidat de :etru &roza era un #uvern minoritar" impus de c.tre BR77 +iciun
membru al celor dou. partide democrate :+@" :+?" nu %.cea parte din acest
#uvern n care toate poziiile c'eie erau deinute de comuni$ti. &RE8A
RE&A@J din au#ust 1945" c2nd re#ele /i'ai I i-a cerut lui :etru &roza s.
demisioneze" acesta a re%uzat ncura!at de reprezentanii sovietici din ,omisia
Aliat." l-a determinat pe re#e s. se retra#. din viaa politic. $i re%uz. s.
semneze le#ile elaborate de #uvern" n sperana c. va determina ast%el
c.derea e3ecutivului condus de :etru &roza. Re%uzul re#elui de a mai semna
actele #uvernului nu a avut consecine ma!ore" pentru c. re#imul instalat a
pus in vi#oare" %.r. semn.tura re#elui" actele le#islative emise. Kn spri!inul
re#elui" la - noiembrie 1945" a avut loc o mani%estare or#anizat. de partidele
politice istorice $i tineretul universitar. 7in#ura consecin. concret. a #revei
re#ale a %ost condiionarea de c.tre 7BA $i /area Aritanie" a includerii n
cabinet" p2n. la des%.$urarea ale#erilor" a doi mini$tri din partea opoziiei. Au
%ost desemnai doi mini$tri secretari de stat4 Emil Laie#anu ):+?* $i /i'ail
Romniceanu ):+@*" a c.ror inDuen. n #uvern era ns. nensemnat..
A.5. /A+I:B@AREA C:I+IEI :BA@I,E. Ale#erile de la 19 noiembrie 194 s-au
des%.$urat ntr-o atmos%er. tensionat.. Rezultatele indicau victorie
cople$itoare a Alocului :artidelor (emocratice )A:(*" cu apro3imativ 1>F din
voturi $i 649 locuri. (ovezile descoperite dup. 19-9 arat. c." n ziua
ale#erilor" s-a nt2mplat e3act contrariul" naional .r.ni$tii erau pe punctul
de a c2$ti#a o victorie zdrobitoare. 7e pare c. n momentul n care liderii
comuni$ti $i-au dat seama de amploarea n%r2n#erii lor" au suspendat
anunarea rezultatelor $i au trimis instruciuni pentru revizuirea ci%relor ast%el
nc2t ele s. indice o victorie a A:(. (e$i 7BA $i /area Aritanie au denunat
ale#erile" niciuna nu a spri!ini partidele istorice.
A.. A+ILI@AREA C:CGI?IEI (E/C,RATI,E. :rete3tul" n cazul :+?" a %ost
nscenarea de la T2m.d.u )l2n#. Aucure$ti*" c2nd 14 membri ai partidului au
%ost arestai n momentul c2nd intenionau s. p.r.seasc. ara. @a 59 iulie
1941" luliu /aniu a %ost arestat" iar :+? a %ost scos n a%ara le#ii. /aniu $i le#ii
s.i au %ost acuzai de tr.dare $i de a ; conspirat cu a#eni secrei americani $i
britanici din Aucure$ti pentru a r.sturna #uvernul &roza. @a 11 noiembrie
1941" Iuliu /aniu $i Ion /i'alac'e au %ost condamnai la nc'isoare pe via."
Iuliu /aniu $i-a #.sit s%2r$itul n penitenciarul de la 7i#'et" n 1956" iar Ion
/i'alac'e n 196 n pu$c.ria de la R2mnicu 7.rat. :+@ a ales calea
autodizolv.rii. &'eor#'e T.t.rescu $i %raciunea sa liberal. au %ost meninui
at2ta timp. ,omuni$tii l-au obli#at s. demisioneze din %uncia de ministru de
e3terne la noiembrie 1941" ;ind nlocuit cu Ana :au9er.
A.1. K+@JTBRAREA B@TI/E@CR I+7TITB?II A@E RE&I/B@BI (E/C,RATI,. :e
m.sur. ce comuni$tii s-au ndreptat spre monopolul asupra puterii politice"
monar'ia devenise o anomalie. Tem2ndu-se c. acest ultim vesti#iu al vec'ii
ordini ar putea nc. s. mai serveasc. drept centru de opoziie %a. de noua
societate" :,R a %.cut ultimul pas spre asi#urarea dominaiei sale asupra
.rii" %or2ndu-l pe re#ele /i'ai s. abdice la 6> decembrie 1941. :roclamarea
Republicii :opulare Rom2ne n aceea$i zi" cum s-a spus" n 45 de minute" de
un :arlament aDat n vacan. care a le#itimat lovitura de stat" a reprezentat
punctul culminant al campaniei pentru preluarea puterii.
,. Trans%ormarea societ.ii = :olitica de industrializare
7e copia modelul sovietic al unui pivot de industrie #rea" dublat de urbanizare
%orat. $i acumularea plus valorii n investiii #i#antice" i#nor2nd nevoile
populaiei. Etapele industrializ.rii au %ost4
- 11iunie 194-" naionalizarea %abricilor" uzinelor" b.ncilor $i societ.ilor de
transport $i credit
- 194--195-" creacrea unei industrii #rele" miniere $i siderur#ice de tip
sovietic" concomitent cu ac'itarea desp.#ubirilor de r.zboi c.tre BR77 $i
!e%uirea resurselor naionale n %avoare BR77 prin intermediul 7C8RC/BRI@CR
- 195-- 19->" continuarea modelului economic sovietic" dar cu tent.
rom2neasc. $i anume a principiului 0 repartiz.rii unitare $i ec'ilibrate a
industriei n plan naional 0" respin#erea planului 8alev" constituirea de ;rme
mi3te" import de te'nolo#ie $i capital prin mpumuturi e3terme $i o relativ.
prosperitate a populaiei n perioada 19>-1911
- 19-1-19-9" pe %ondul crizei petroliere" se produce o sc.dere a e;cienei
economice" dublat de politica me#alomanic. a lui ,eau$escu n domeniul
construciilor $i a %or.rii e3portului de alimente pentru ac'itarea datoriei
e3terne. ,resc privaiunile populaie n domeniul utilit.ilor" medicamentelor"
divertismentului $i alimentaie $i colapsul economic devine realitate
(. Trans%ormarea societ.ii = colectivizarea $i lumea satului
7e urm.rea realizarea modelului a#ricol sovietic $i totodat. des;inarea
propriet.ii rurale" aservirea economic. $i dominarea politic. a .r.nimii.
Etapele colectiviz.rii au %ost4
- 194--1956" iniierea unor m.suri dure ce au dus la o opoziie marcat. prin
revolte $i r.scoale locale" spri!inirea misc.rilor de rezisten. anticomunist.
- 1954-195-" e$ecul colectiviz.rii" redus. la circa 1>-15F din propriet.i"
rezistena .ranilor" moartea lui 7talin $i evenimentele din 195 din Bn#aria"
au determinat re#imul s. dea napoi" trec2nd la mi!loace de convin#ere
propa#andistic." reduc2nd cotele obli#atorii $i susin2nd modelul alternativ al
0ntov.r.$irilor<
- 195--195" revenirea la m.surile brutale $i dure" dublate de 0demascarea
c'iaburilor<" arest.ri" torturi $i asasinate" soldate cu colectivizarea a 9>F din
p.m2nturi
- 195-1911" pe baza iri#.rii" mecaniz.rii $i c'imiz.rii" se produce ocre$tere a
produciei %.r. a se atin#e un nivel mai mare de 5>F din producia a#ricol. a
statelor occidentale
- 1911-19-9" accentuarea crizei prin reducerea productivit.ii $i e;cienei"
dublat. de politica 0sistematiz.rii rurale< nceput. n 1911 n Il%ov $i e3tins.
din 1914" reducerea loturilor individuale la 5.5>>mp" cre$terea presiunii
asupra produc.torilor liberi )deineau -F din p.m2nturi $i asi#urau >F din
cererea pieii*" raport.ri %alse $i %estiviste" destinarea a circa 15F din
alimente e3portului" n vederea ac'it.rii %orate a datoriei e3terne
E. @upta pentru putere
&'eor#'e &'eor#'iu (e! pre%erat de 7talin pentru ori#inea rom2neasc. $i
muncitoreasc. lic'ideaz. opoziia din partid e3ecut2ndu-i pe Hte%an Iori$)%ost
conduc.tor comunist din anii celui de al (oilea R.zboi /ondial* = 194 $i
@ucreiu :.tr.scanu)ideolo# comunist $colit n Cccident" acesta ar ; putut s.
devin. oric2nd un contracandidat pentru (e!" %apt ce nu i-a %ost iertat
niciodat.. Arestat din 194-" a %ost inut n izolare $i anc'etat dur pentru a
recunoa$te acuzaii %anteziste viz2nd tr.darea sa. (up. moartea lui 7talin"
(e! decide suprimarea lui @ucreiu :.tr.$canu* = 1954" ndep.rt2nd de la
putere #ruparea moscovit. Ana :au9er = 8asile @uca = Teo'ari &eor#escu n
1955" dar $i pe /iron ,onstantinescu $i Iosi% ,'i$inevsc'i n 1951. (up.
moartea lui (e! lupta pentru putere este c.$ti#at. n 195 de +icolae
,eau$escu" care 0reabiliteaz.< victimele lui (e!)n aprilie 19-" cu prile!ul
unei plenare a ,, al :,R" noul lider de la Aucure$ti" +icolae ,eau$escu"
aducea #rave acuzaii lui (e!" privind implicarea sa n cazurile Hte%an Iori$ $i
@ucreiu :.tr.$canu" precum $i n crimele s.v2r$ite de 7ecuritate n timpul
s.u*" l mar#inalizeaz. pe oponentul s.u Ale3andru (r.#'ici inl.tur. 0vec'ea
#ard.< $i din deceniul opt trece la un comunism didastic de tip neostalinist"
cu inDuente c'ineze $i nord coreene.
E. Represiune $i diziden. anticomunist.
@a 6> au#ust 194- se constituie /iliia $i 7ecuritatea" ca or#ane represive de
model sovietic $i incadrate iniial cu 0speciali$ti $i consilieri sovietici<.
7ecuritatea ncadrat. iniial cu semianal%abei %olosind metode de reprimare
brutal." avea circa 5>.>>> de an#a!ai. Ea a produs peste 5>>.>>> de arest.ri"
circa 4>.>>> de depor.ri n A.r.#an $i apro3imativ 9>.>>> de mori la ,anal"
n minele de cupru $i plumb sau n inc'isori cum ar ; 7i#'et" Aiud" &'erla"
:eriprava" 7alcia. Au %ost lic'idai liderii $i militanii :+?" :+@" mi$c.rii
le#ionare" social-democraii ce au re%uzat absorbia n :/R" clerul #reco-
catolic" %uncionarii" o;erii $i subo;terii re#ali$ti" studenii" intelectualii
necomuni$ti" partizanii anticomuni$ti $i -.ranii ce se opuneau colectiviz.rii.
Rezistena s-a mani%estat prin revolte $i r.scoale .r.ne$ti" neplata cotelor
a#ricole" opoziia la colectivizare" rezistena de partizani n muni $i n zonele
mp.durite)deosebit de intens. p2n. n 1959*. (up. consolidarea sistemului"
se mani%est. o diziden. intelectual." colaborarea cu posturile de radio 8ocea
Americii $i Europa @iber." #reve )minerii din @upeni = au#ust 1911" studenii
ie$eni = 19-5" muncitorii bra$oveni = 15 noiembrie 19-1* $i c'iar n partid),-
tin :2rvulescu -1919" 0scrisoarea celor < = 19-9.
,onstrucia democraiei postdecembriste
A. (izidena rom2neasc. avea o component. din interiorul :,R = Ion Iliescu"
:aul +iculescu /izil $i &'. R.dulescu" contestarea lui ,eau$escu la ,on#resul
MII al :,R = 1919 de c.tre ,-tin :rvulescu" dizidena intelectualilor din ar. $i
e3il = :aul &oma" (oina ,ornea" /i'ai Aotez" /ircea (inescu" Radu Iilipescu"
Ion :uiu" &'. ,alciu (umitreasa" la care se adau#. n martie 19-9 0scrisoarea
celor $ase< semnat. de 7ilviu Arucan" Al.A2rl.deanu" &'.Apostol" ,orneliu
/.nescu.
A. ,.derea lui ,eau$escu ncepe odat. cu mi$c.rile de la Timi$oara din 1
decembrie 19-9" urmat de con%runt.ri $i preluarea controlului ora$ului de
revoluionari = 5> decembrie" e3tinderea n Aucure$ti n timpul mitin#ului
or#anizat de ,eau$escu = 51 decembrie" %u#a cuplului dictatorial $i preluarea
puterii de I7+ = 55 decembrie" arestare" !udecarea de ur#en. $i e3ecutarea
cuplului ,eau$escu = 55 decembrie. Evenimentele violente au continuat n
perioada 55-55 decembrie 19-9" ceea ce a sporit num.rul victimelor
revoluiei anticomuniste din Rom2nia. (ac. n alte state est-europene
re#imurile comuniste s-au pr.bu$it %.r. v.rsare de s2n#e" n Rom2nia acest
proces s-a realizat prin violen." bilanul o;cial al evenimentelor ;ind de 1
1>4 mori $i 6 651 de r.nii" civili $i militari.
,.7tatul de drept. Re#.sirea pluralismului politic. I7+ a anunat revenirea la
pluralism)reapar :+?" :7(" :+@" se creeaz. B(/R" 8atra Rom2neasc.*" I7+
devine partid $i c2$ti#. deta$at ale#erile din mai 199> )victoria I7+ -F
voturi $i a candidatului s.u la pre$edinie" Ion lliescu- -5F din voturi" duce
n zilele de 16-15 iunie la evenimente violente" ca urmare a atac.rii unor
instituii publice de c.tre #rupuri de mani%estani $i a ripostei vioiente a
minerilor venii din 8alea Niului n ap.rarea puteriiO ei au evacuat :iaa
Bniversit.ii" au devastat sediile :+?,( $i :+@" precum $i pe cele ale unor
ziare" au molestat numero$i cet.eni*. ,onstituia din 1991)modi;cat. n
5>>6* proclama un stat de drept democratic $i social" bazat pe pluralism"
separarea puterilor n stat" #arantarea democraiei $i drepturilor cet.ene$ti"
independena !ustiiei" republic. semiprezidenial." parlament bicameral.