Sunteți pe pagina 1din 2

Bibliografie colar pentru bacalaureat (2013)

I. Autorii canonici:
1. Mihai Eminecu
2. I.!. "aragiale Marii clasici
3. Ion "reang
#. Ioan $la%ici
&. 'itu Maiorecu Criticii
(. Eugen !o%inecu
). Mihail $a*o%eanu
+. !i%iu ,ebreanu
-. .. "linecu Prozatorii (interbelici i postbelici)
10. "amil /etrecu
11. Marin /re*a
12. .eorge Baco%ia
13. 'u*or Arghe0i
1#. !ucian Blaga Poe ii (moderni ti i neomoderni ti)
1&. Ion Barbu
1(. 1ichita $tnecu
1). Marin $orecu (si pentru dramaturgia lui)
II. .enuri i pecii literare:
A. .enul epic:
1. Basmul cult: Povestea lui Harap-Alb, de Ion Creang
!. "u#ela: $ Moara cu noroc, de Ioan %la#ici
$ Alexandru Lpu neanul , de Costac&e "egruzzi (pentru ilustrarea
conceptului de 'omantism i pentru aplica ia la subiectul despre (acia literar)
$ (aici mai pute i alege i dintre alte nu#ele studiate, dar astea sunt
recomandrile mele, pe care #i le pot e)plica mai pe larg la clas, pentru c e prea
mult de po#estit)
*. 'omanul: a) mitic, tradi ionalist: Baltagul, de Mi&ail %ado#eanu
b) realist, interbelic obiecti#: Ion, de +i#iu 'ebreanu
balzacian: Enigma Otiliei, de ,. Clinescu
subiecti#: Ultima noapte de dragoste !nt"ia
noapte de r#boi, de Camil Petrescu
(aici mai pute i alege i Maitre-i,
de Mircea .liade, dar .liade nu este
autor canonic)
c) realist, postbelic: Morome ii , de Marin Preda
B. .enul *ramatic:
1. Comedia: O scrisoare pierdut, de I.+. Caragiale
!. (rama modern: Iona, de Marin %orescu (aici se mai pot alege si alte piese de
teatru, dar asta #e i studia cu mine la clas)
". .enul liric:
1. Mi&ai .minescu: Lucea$rul i/sau %crisoarea I, 0loare albastr, ,loss.
!. ,eorge Baco#ia: Plumb sau +acustr
1
*. 1udor 2rg&ezi: &lori de mucigai sau 1estament
3. +ucian Blaga: Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
4. Ion Barbu: 'iga (r)pto i lapona Enigel sau (in ceas, dedus... (5oc
secund)
6. "ic&ita %tnescu: Leoaic t"nr iubirea sau 7n dulcele stil clasic, Ctre
,alateea etc.
8. 9:asile :oiculescu: *n grdina +,etsemani sau Ion Pillat: Aci sosi pe
vremuri (pentru ilustrarea 1radi ionalismului)
III. "ritic i itorie literar:
1. 2rticolul$program Introduc ie la 2acia literar al lui Mi&ail ;oglniceanu <
mani=estul 'omantismului rom>nesc
2. 5unimea i ?unimismul. 1itu Maiorescu: articolul critic *n contra direc iei de
ast#i !n cultura rom"n, @n care apare dez#oltat teoria =ormelor =r =ond
3. .ugen +o#inescu i 'eoria incronimului
I3. "urente culturale4literare:
1. Amanismul
!. Iluminismul
-. (lasicismul
/. 'omantismul
0. 'ealismul
1. %imbolismul
8. Prelungiri ale Clasicismului i ale 'omantismului
B. Crientri a#angardiste
2. 3radi ionalismul
45. Modernismul
44. 6eomodernismul
1!. Postmodernismul
!