Sunteți pe pagina 1din 2

COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU

Comisie metodica: Socio-umane


Sef de catedra: Andrei Ilie Valerica
An scolar: 2013-2014

RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I
ANUL SCOLAR 2013 2014

La inceputul anului scolar am intocmit documentele de planificare
anuale si semestriale conform programei scolare; am sustinut teste predictive
la clasele a IX-a, tragand concluzia ca majoritatea elevilor detin un bagaj
motric mediu, cu carente in special la jocurile sportive.
In cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar am participat cu
echipele reprezentative ale liceului la urmatoarele discipline:
- cros, locul II si VIII pe sector si participare la faza pe municipiu
- fotbal, locul IV pe sector
- handbal baieti, locul II pe sector
- handbal fete
- tenis de masa, locul I pe sector si participare la faza pe municipiu
In cadrul asociatiei sportive am organizat campionatul de fotbal la
nivelul claselor a X-a, campionatul pe scoala la tenis de masa si sah.
Ambii profesori de educatie fizica sunt inscrisi la obtinerea gradului
didactic I, d-l Andrei Ilie Valerica a sustinut inspectia curenta II.
Profesorii de educatie fizica fac parte din comisiile de organizare a
competitiilor sportive la nivelul sectorului 6, dupa cum urmeaza:
- d-l profesor Andrei Ilie este membru in Comisia de organizare a
competitiilor si Comisia de contestatii si disciplina, vicepresedinte in
Comisia de disciplina fotbal si membru in Comisia de disciplina handbal.
- d-l profesor Petre-Boceanu Marian este vicepresedinte in Comisia
de disciplina volei, membru in Comisiile de disciplina sah si cros.
De asemenea, am participat la toate sedintele metodice organizate la
nivel de municipiu si sector 6.
In cadrul catedrei de religie, cu prilejul sarbatorii Craciunului, d-na
profesoara Diana Irimie, a pregatit impreuna cu elevii un frumos program de
colinde romanesti inchinate marii sarbatori a Nasterii Domnului si a
participat la festivalul de colinde Astazi s-a nascut Hristos. Totodata,
profesorii disciplinei religie, au organizat vizite la numeroase biserici si
manastiri din Bucuresti si imprejurimi. Au fost indrumati elevii pentru a
participa la slujbe si a primi Sfintele Taine ale Bisericii Ortodoxe.
Catedra de Economie si Educatie Antreprenoriala a realizat
urmatoarele :
a studiat si aplicat curriculum scolar pentru toate clasele .
a corelat componentele actului didactic (obiective, continut,
strategii, evaluare) in procesul de invatare.
elevii au fost evaluati conform planificarii, tipul de evaluare s-a
efectuat conform indicatiilor din programa scolara si corelate cu
cerintele standardului de pregatire profesionala si gradul de
intelegere a elevilor scolii. Am elaborat diferite tipuri de
instrumente de evaluare, coevaluare si autoevaluare .

ANALIZA S.W.O.T.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- dotarea salii de sport cu aparate si
instalatii corespunzatoare
- dotarea unei sali de intretinere
corporala, destinata in special fetelor
pentru desfasurarea activitatii la orele
de educatie fizica
- personal didactic calificat
- un numar destul de mic de scutiti la
educatie fizica
- participare in numar mare a elevilor
la competitiile organizate in cadrul
Olimpiadei Nationale a Sportului
Scolar si la competitiile sportive
organizate in cadrul asociatiei
sportive
- numar de ore de educatie fizica
redus la elevi
- elevi din ce in ce mai slab pregatiti
si dezinteresati

OPORTUNITATI AMENINTARI
- valorificarea bazei materiale si a
posibilitatilor elevilor cu calitati
deosebite (respectiv motivarea
acestora)
- frecventa la ore si lipsa
echipamentului la orele de educatie
fizica si sport
- violenta verbala si fizica
- scaderea interesului atat pentru
sportul pentru toti cat si pentru
sportul la nivel de performanta

DATA, SEF CATEDRA,
26.02.2014 ANDREI ILIE VALERICA