Sunteți pe pagina 1din 30

Nume profesor

Ministerul Educaiei , Cercetrii si Tineretului


COLEGIUL TEHNIC ..BCU
PRTOFOLIUL PROFESORULUI
n sc!lar "##$%"##&
'OMENIUL( ..
)CO*( *lani+carile si acti,itatea didactica a
-r!.es!rului
NI/ELUL( 01radul didactic al -r!.es!rului2
"##$%"##&
1
M!tt!: Socrate spunea c acei care tiu ce
este fecare lucru sunt n stare s explice i
celorlali pe cnd cei care nu tiu este fresc s
se nele i pe ei i s nele i pe alii.

( Xenofon
M!tt!: Socrate spunea c acei care tiu ce
este fecare lucru sunt n stare s explice i
celorlali pe cnd cei care nu tiu este fresc s
se nele i pe ei i s nele i pe alii.

( Xenofon
Nume profesor
*O3TO4OLIUL C'3ULUI 'I'CTIC
IN LICEU
CE TREBUIE SA CUPRINDA
ASEZAREA ,IN MOD PERSONAL
I. *3OIECT3E 5 E/I'EN675 E/LU3E
8. *3OIECT3E
a2 *lani+care anual 9
:2 *r!iectarea unitil!r de ;n,are 9
c2 *r!1ra<e =c!lare -entru disci-line !-i!nale
n!i9
d2 *r!iectarea -re1tirii su-li<entare a ele,il!r
ca-a:ili de
-er.!r<an 9
e2 *r!iectarea -re1tirii ele,il!r ce -re>int
di+culti in ;n,are9
f) Crearea de softuri edua!iona"e #n s$eia"itate%&
". E/I'ENT
a2 3e>ultate de!se:ite !:inute ;n -re1tirea
ele,il!r ;n ra-!rt cu standardele
curriculare de -er.!r<an9
:2 *er.!r<ane ;n -re1tirea ele,il!r la
c!ncursurile de -r!+l5
!li<-iade,alte c!ncursuri9
c2 3e>ultate la e?a<ene nai!nale 9
d2 3e>ultatele e,alurii -redicti,e 9
e2 3e>ultatele e,aluril!r -eri!dice 9
.2 Gra+cul de des.=urare a te>el!r se<estriale 9
') Ini!ierea (i a$"iarea unor $roiete de $redare
a disi$"inei $rin uti"i)area
$ro'ra*u"ui A%E%L% #n adru" (o"ii, da+
e,ist+ ondi!ii"e te-nie neesare.&
@2 E,identa ele,il!r ca-a:ili de -er.!r<anta 9
i2 E,identa ele,il!r care -re>int di+culti in
;n,are 9
!
MINI)TE3UL E'UC6IEI , CE3CET73II )I TINE3ETULUI
Nume profesor
A2 Orarul sa-ta<anal si al -re1atiril!r
su-li<entare9
B2 su:iecte la te>e se<estriale 0unde este ca>ul29
l2 4isa de aut!e,aluare -entru !:tinerea cali+cati,ului
anual9
C. IN)T3UMENTE 'E E/LU3E )I
NOT3E
a2 c@esti!nare9
:2 ti-uri di.erite de ite<i de e,aluare9
c2 1rile 9
d2 teste, etc. 9
D. 3E)U3)E MTE3ILE *3O*3II 0liste2
a2 cri, al<ana@uri, cule1eri, te?te, teste, etc. 9
:2 disc@ete, C'%uri, '/'%uri, casete ,ide!, casete
audi!, .!lii retr!-r!iect!r, etc. 9
) atra'erea de /nan!+ri $entru ati0it+!i #n
s$eia"itate. &

E. 'OCUMENTE CU33ICUL3E NECE)3E
a2 *r!1ra<e =c!lare 9
:2 G@iduri <et!d!l!1ice de a-licare a -r!1ra<el!r
=c!lare 9
c2 *reci>ri <et!d!l!1ice cu -ri,ire la -redarea
s-ecialitii
0 M.Ed.C., I.).F. '!lA 2 9
d2 *r!1ra<ele de e?a<ene nai!nale 9
e2 )u:iectele -entru e?a<ene nai!nale 9
G. CTI/ITTI EHT3CU33ICUL3E
'E)47IU3TE
JN C'3UL )*ECILIT76II(
a) *ese rotunde, de)1ateri, #nt2"niri .&
1) e,ursii, dru*e!ii .&
) ati0it+!i desf+(urate #n 0ederea rea"i)+rii e-it+!ii
#n edua!ie.&
II. 'EK/OLT3E *3O4E)IONL7 II
JNINT3E
"
Nume profesor
JN C3IE37
8. *E34ECTION3E METO'IC
a2 de+niti,at, 1rade didactice, d!ct!rat 9
:2 cursuri de -er.eci!nare, .!r<are =i a:ilitare
curricular9
c2 -artici-ri la sesiuni de re.erate, <ese r!tunde,
si<-!>i!ane 9
d2 -artici-are cu re.erate la cercurile -eda1!1ice 9
e2 cercetare =tiini+c.


". CTI/ITTE *UBLICI)TIC
a) artio"e in di0erse $u1"ia!ii .&
1) +r!i in do*eniu" edua!iona".&
) aiete *etodie 3 '-iduri *etodo"o'ie .&

C. 'OCUMENTE *3I/IN' CLITTE 'E (
a) *entor .&
1) tutore.&
) for*ator "oa"3 4ude!ean3 na!iona".&
d) $ro$un+tor de su1iete "a onursuri3
o"i*$iade3 e,a*ene na!iona"e.&
e) *e*1ru #n o*isia de or'ani)are a
onursuri"or3 o"i*$iade"or3
e,a*ene"or na!iona"e.&
f) #nso!itor3 su$ra0e'-etor a" e"e0i"or "a
onursuri (i o"i*$iade (o"are.&
') *e*1ru #n Co*isia na!iona"+ de s$eia"itate3
o*isii de "uru a"e I%5%6%3 M%Ed% C%
7 ontri1u!ii "a e"a1orarea de $ro'ra*e
(o"are , re'u"a*ente, *etodo"o'ii, #ndru*+toare3
'-iduri, *anua"e (o"are, au,i"iare didatie, et%)&
-) oordonator er $eda'o'i3 *etodist3
*e*1ru #n onsi"iu onsu"tati0 a"
ins$etoru"ui de s$eia"itate.&
i) #ndru*+tor re0iste (o"are3*e*1ru #n
o"eti0u" de reda!ie a" re0iste"or
de s$eia"itate.&
4) e0a"uator *anua"e.&
8) *e*1ru #n o*isii (tiin!i/e. &
D. *3TICI*3E L *3OIECTE II
*3TENE3ITE(
#
Nume profesor
a) re)u"tate"e o*uni+rii u $+rin!ii (i
autorit+!i"e "oa"e onreti)ate #n
reduerea a1andonu"ui (o"ar, a de"i0en!ei
4u0eni"e, a o*$orta*ente"or *ar'ina"e&
1) $roiete de $arteneriat edua!iona"9 "oa"3
4ude!ean 3 na!iona" 3
interna!iona".&
) $roiete #n adru" $ro'ra*e"or de refor*+
oordonate de I%5%6%3
M%Ed%C%.&
d) oordonarea ati0it+!i"or Strate'iei Na!iona"e
de A!iune
Co*unitar+.&
e) inte'rarea o$ii"or u erin!e eduati0e s$eia"e.
rea"i)+ri #n edua!ia adu"!i"or (i reon0ersia
$rofesiona"+%&


E. *3EMII II 3ECOM*EN)E(
a) srisori de *u"!u*ire, di$"o*e, ordine,
*eda"ii aordate de M%Ed% C%, :u0ernu"3
Pre(edin!ia Ro*2niei , a"te institu!ii
entra"e.&
1) sa"arii de *erit, 'rada!ii de *erit, srisori
de *u"!u*ire, di$"o*e aordate "a
ni0e" "oa" (i 4ude!ean.&

NOT7(
Ite<ii scrisi cu Ti<es NeL 3!<an sunt
!:li1at!rii iar cei cu Ti<es NeL 3!<an Ita"i &, daca este
ca>ul9
*re>entul -!rt!.!liu ,a + c!<-letat la ni,elul
+ecrei disci-line de ;n,<Mnt, ;n c!n.!r<itate cu
s-eci+cul =i cerinele s-ecialitii.
$
Nume profesor
%
Nume profesor
ORA / ZIUA LUNI MARI MIERCURI JOI VINERI
& ' ( KIU
METODIC
( ' 1)
1) ' 11
11 ' 1!
1! ' 1"
1" ' 1#
1# ' 1$

*
Incadrare 2008-
2009
Nume profesor
)tructura anului =c!lar "##$ N
"##&
)e<estrul I( 8E se-t."##$ N C#
ian."##&

cursuri ( 8E se-t. N 8& dec."##$9
,acana de iarn ( ;<de% ;<<= >
? ian% ;<<@
cursuri( E ian. N C# ian. "##&
0aan!a interse*estria"+9 AB
ian% > = fe1r%;<<@
8$ )*TMINI
)e<estrul al II N lea( & .e:r. % 8"
iunie "##&

cursuri( & .e:r. % 8# a-rilie "##&9
0aan!a de Pa(ti > BB a$ri"ie > ;<
a$ri"ie ;<<@9
cursuri( "8 a-rilie "##& N 8" iunie
"##&+
,acana de ,ar N 8C iunie "##&N 8C
se-t. "##&.
8O )*TMINI
&
Nume profesor
IH%a%H%a )M
HII%a lic. 3'
HIII%alic. 3*
HI%a C
HI%a 4T%3'
HII%a 3*
Calendar % anul =c!lar "##$ N "##&
)E*TEMB3IE OCTOMB3IE
)-t
.
8 "
C
C D E
G O
L 8 $ 8E "" "& G 8C "# "O
M " & 8G "C C# O 8D "8 "$
Mi C 8# 8O "D 8 $ 8E "" C&
F D 88 8$ "E " & 8G "C C#
/ E 8" 8& "G C 8# 8O "D C8
) G 8C "# "O D 88 8$ "E
' O 8D "8 "$ E 8" 8& "G
NOIEMB3IE 'ECEMB3IE
)-t
.
$ & 8#
88
8" 8C 8D
L C 8# 8O "D 8 $ 8E "" "&
M D 88 8$ "E " & 8G "C C#
Mi E 8" 8& "G C 8# 8O "D C8
F G 8C "# "O D 88 8$ "E
/ O 8D "8 "$ E 8" 8& "G
) 8 $ 8E "" "& G 8C "# "O
' " & 8G "C C# O 8D "8 "$
INU3IE 4EB3U3IE
)-t
.
8E 8G 8O
8$
8&
"# "8
L E 8" 8& "G " & 8G "C
M G 8C "# "O C 8# 8O "D
Mi O 8D "8 "$ D 88 8$ "E
F 8 $ 8E "" "& E 8" 8& "G
/ " & 8G "C C#
)<
II
G 8C "# "O
) C 8# 8O "D C8 O 8D "8 "$
' D 88 8$ "E 8 $ 8E ""
M3TIE *3ILIE
)-t "" "C "D "G "O
(
CG sa-t 08O" >ile2 5sa-t a CG%a
Ins.*r.
CO sa-t. 08$" >ile25 8E%"G iun. **
Nume profesor
. "E "G "$ "&
L " & 8G "C C# G 8C "# "O
M C 8# 8O "D C8 O 8D "8 "$
Mi D 88 8$ "E 8 $ 8E "" "&
F E 8" 8& "G " & 8G "C C#
/ G 8C "# "O C 8# 8O "D
) O 8D "8 "$ D 88 8$ "E
' 8 $ 8E "" "& E 8" 8& "G
MI IUNIE
)-t
.
C# C8 C"
CC
CD CE
L D 88 8$ "E 8 $ 8E "" "&
M E 8" 8& "G " & 8G "C C#
Mi G 8C "# "O C 8# 8O "D
F O 8D "8 "$ D 88 8$ "E
/ 8 $ 8E "" "& E 8" 8& "G
) " & 8G "C C# G 8C "# "O
' C 8# 8O "D C8 O 8D "8 "$
CU33ICULUM /ITE
IN4O3MTII *E3)ONLE

Nume
1)
Nume profesor


,dresa

Telefon

Fax

E-mail
Data
nasterii
Starea
civila
CTI/ITTE *3O4E)IONL

-ata
Numele
institutiei
Tipul de
activitate


Functia/postul

ocupat

rincipalele
activitati si
responsa!ilit
ati

11
Nume profesor
A"te
ati0ita
ti
$rofesiona"e
E'UCTI )I 4O3M3E
Data
Instituia de
nvmnt
Curriculum parcurs
i competene
dobndite
Diplome/certificate
1!
Nume profesor
Diplome/certificate
Data
Instituia
Curriculum parcurs
i competene
dobndite
Diplome/certificate
CU3)U3I 'E 4O3M3E
CONTINU
Data
Instituia de
nvmnt
Curriculum parcurs
i competene
dobndite
Diplome/certificate
1"
Nume profesor
Data
Instituia de
nvmnt
Curriculum parcurs
i competene
dobndite
Diplome/certificate
Data
Instituia de
nvmnt
Curriculum parcurs
i competene
dobndite
Diplome/certificate
Data
Instituia de
nvmnt
Curriculum parcurs
i competene
dobndite
Diplome/certificate
Data
Instituia de
nvmnt
Curriculum parcurs
i competene
dobndite
Diplome/certificate
CTI/ITTE METO'ICO )TIINTI4IC
1#
Nume profesor
,rticole de
specialitate
.articipare la
simpo/ioane:
0ercul metodic
.roiecte
educationale si
materiale
reali/ate1acti2it
ati
*TITU'INI II COM*ETEN6E *E3)ONLE
Aptitudini i
competene
sociale
Aptitudini
organizaionale
Aptitudini i
competene
tehnice
1$
Nume profesor
Alte aptitudini i
competene
3*O3T CTI/ITTE "##O%"##$, )EME)T3UL
II
1%
Nume profesor
1*
Nume profesor
1&
Raport de activitate an
scolar 2008-2009
Semestrul I
Nume profesor
1(
0e note am
o3tinut4
Nume profesor
4O3MT
ELECT3ONIC
Inter-retarea re>ultatel!r
5n urma testului s'au o3inut urmtoarele re/ultate:
Nota 1 ! " # $ % * & ( 1)
Nr. ele2i ' ' ' '
Ni2el de
performan

6(recuperare 7(mediu .(performanta


Cum performeaz clasa de elevi?
1 R:
2 M:
!:
Media aritmetic":
Modul #nota o$inut" de cei mai muli elevi%:
Mediana #nota o$inut" de candidatul din mi&loc% :
Concluzii:
1 ' Ma&oritatea elevilor acestei clase se (ncadreaz" (n nivelul M)
!)
ANALIZA
PROGRESULUI
SCOLAR,NOTARE
Nume profesor
2 ' *oar ++++++ elevi se (ncadreaz" (n nivelul ! (ns" nici un elev nu a luat nota ma,im")
' -.au recuperat elevii cu /)
/ A crescut media clasei i num"rul elevilor per0ormani+
I. 3e-artitia n!tel!r0 4O3MT ELECT3ONIC2
E,identa n!tel!r -e se<estru si annual04O3MT
ELECT3ONIC2
!1
Nume profesor
4I)E 'E *3OG3E) )COL30 NEHE2
4I)E 'E 'E)C3IE CTI/ITTII0NEHE2
TE)TE 'E E/LU3E
!!
INSTRUMENTE DE
EV!URE"#ise de
activitati$lucru$teste
de evaluare
$c%estionare$&areme
de corectare
Nume profesor
!"
Nume profesor
'EK/OLT3E *3O4E)IONL
)I ININT3E IN C3IE3
!#
Nume profesor
0onform 08'ului de la pa9ina ::.si 6apoartelor de acti2itate din
anii anteriori.
EHT3)E(
-iplome 1ade2erinte 1reali/ari profesionale
!$
Nume profesor
*LNI4IC3ILE )COL3E
NULE )I )EME)T3ILE
*E 'I)CI*LINE
!%
Nume profesor
!*
Nume profesor
M)U3I 'E *3OTECTI MUNCII IN
TIM*UL LUC3ULUI
!&
Nume profesor
S.;0<=<0; >?<;0@ABA< .6;-,@(-,0, ;S@; 0,CAB
/EKI *3OIECT ))M "##$%"##&
PROCES-VERBAL,
ncheiat astzi, ., cu elevii clasei , cu ocazia efecturii instructajului
pentru protecia muncii
Nr. crt. NUMELE I PRENUMELE SEMNTURA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
,
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
!(
Nume profesor
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
")

S-ar putea să vă placă și