Sunteți pe pagina 1din 1

Serviciul Controlul Legalitii, Aplicrii Actelor

cu Caracter Reparatoriu i Contencios Administrativ


Nr. 31/!.".#13

$%A&N'(/$%&N)L)( *R(&AR
+n aten,ia $%A&N'(/$%&N)L)( S'CR'-AR
. aducem /n aten,ie 0aptul c /n &onitorul %1cial al Rom2niei,
partea (, nr. 34 din data de 3.".#13, a 0ost pu5licat Ordinul
comun al Ministrului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice
nr. 2338 din 18.!.213" Ministrului #inan$elor Publice nr. 1%&% din
2'.8.213 privind stabilirea procedurilor de elaborare,
avizare i transmitere a solicitrilor de ocupare a posturilor
la nivelul ordonatorilor principali de credite ai administraiei
publice locale, ale crui prevederi v solicitm s le ave,i /n
vedere. Ane6a care 0ace parte integrant din %rdin repre7int
modelul solicitrii care va 1 /ntocmit de ctre ordonatorul principal
de credite al 5ugetului local, con0orm prevederilor actului normativ
men,ionat.
8'9 S'R.(C()
C%$R):A ;%-'<
+ntocmit,
C.=. Rosana ;orlea