Sunteți pe pagina 1din 65

NANCY H. KLEINBAUM are capacitatea de a scrie despre lucruri diferite n registre diferite.

Textele ei
sunt accesiile !i r"spl"tit#are. Kleinau$ !i alege te$e care decupea%" din i$ediat pers#na&e $e$#raile !i
$erit#rii. ' astfel de carte( scris" cu anc#r" n real( este Povestea autorizat a aurului american. Ea nu pre%int"
g#ana dup" $#g")ire din trecutul calif#rnian( ci perf#r$an)ele l#tului fe$inin de gi$nastic" al *UA !i felul cu$
*+ann#n Miller( ,#$ini-ue ,a.es( Kerri *trug sau A$anda B#rden au de/enit din c#pii pr#$i)"t#ri $#dele
na)i#nale. ,ar N. H. Kleinau$ nu este d#ar rep#rter. Ea are certe calit")i de r#$ancier( fapt ilustrat de Cercul
Poeilor Disprui, # carte care de c0)i/a ani nc#ace se afl" n pr#gra$a !c#lar" a $ult#r institu)ii de n/")"$0nt
din A$erica. 1#$anul a cun#scut un succes interc#ntinental c#$parail cu al fil$ului #$#ni$ n care au &ucat(
printre al)ii( 1#in 2illia$s !i Et+an Ha.3e. 4#/estea pr#fes#rului 5#+n Keating !i a re/#lu)iei sale pedag#gice la
un c#legiu a$erican reia cu $i&l#acele literaturii # te$" nicic0nd epui%ail"6 cea a ne/#ii de $#dele.
N.H. KLEINBAUM
Cercul Poeilor Disprui
,up" un fil$ distriuit de Touchstone Pictures.
4r#dus de *TE7EN HA8T( 4AUL 5UN9E1 2ITT(
T'NY TH'MA*. 4e a%a scenariului scris
de T'M *CHULMAN. 1egi%#r 4ETE1 2EI1
Traducere din engle%" de 8ELICIA IENCULE*CU:4'4'7ICI
DEAD POETS SOCIETY
A n#/el ; N.H. Kleinau$( Based #n t+e $#ti#n picture .ritten ; T#$ *c+ul$an.
C#p;rig+t < =>?> ; T#uc+st#ne 4ictures. 'riginall; pulis+ed in t+e United *tates and Canada ; Banta$
B##3s as ,EA, 4'ET* *'CIETY. T+is translated editi#n pulis+ed ; arrange$ent .it+ H;peri#n.
< HUMANITA*( @AAB( pentru pre%enta /ersiune r#$0neasc"
C ,#$nule KeatingD strig" Neil dup" el. ,#$nuleD '( c"pitaneE C"pitanul $euD
Keating se #pri si a!tept" ca "ie)ii s":= a&ung" din ur$".
C Ce:a f#st Cercul 4#e)il#r ,isp"ru)i( d#$nuleD ntre" Neil.
4entru # frac)iune de secund"( Keating se nr#!i la fa)".
C M:a$ uitat printr:un anuar $ai /ec+i( explic" Neil( si...
C Nu:i r"u c" faci $unc" de cercetare( spuse Keating( rec"p"t0ndu:!i st"p0nirea de sine.
B"ie)ii a!teptar" ca el s" $ai adauge ce/a.
C T#tu!i( ce a f#stD insist" Neil. Keating se uit" n &ur( ca s" se asigure c" nu era ni$eni cu #c+ii pe ei.
C ' #rgani%a)ie secret"( spuse el apr#ape n !#apt". Nu !tiu ce p"rere ar a/ea actuala direc)iune despre
asta( dar $" nd#iesc c" ar reac)i#na p#%iti/.
'c+ii lui cercetar" cu aten)ie ca$pusul( n ti$p ce "ie)ii !i )ineau respira)ia.
C B"ie)i( sunte)i n stare s" p"stra)i un secretD
1
Fn interi#rul capelei de piatr" a Acade$iei 2elt#n( un c#legiu pri/at( cui"rit printre c#linele ndep"rtate ale
7er$#ntului( $ai ine de trei sute de "ie)i( t#)i $r"ca)i n unif#r$a !c#lii( a!teptau n "ncile dispuse de #
parte !i de alta a na#sului( nc#n&ura)i de p"rin)i cu fe)e str"lucind de $0ndrie. Fn ac#rduri de ci$p#i( un
"rat scund( nf"!urat n faldurile unei r#e( aprinse # lu$0nare !i d"du se$nalul de ncepere a unei
pr#cesiuni alc"tuite din ele/i care duceau steaguri( pr#fes#ri $r"ca)i n r#e !i f#!ti as#l/en)i care
$ergeau pe un c#rid#r placat cu arde%ie( care ducea la /eneraila capel".
Cei patru "ie)i care purtau drapelele $"r!"luir" s#le$n p0n" la p#diu$( ur$a)i f"r" gra" de "r :
a)ii n /0rst"( ulti$ul dintre ei duc0nd cu $0ndrie lu$0narea aprins".
,irect#rul 9ale N#lan( un "rat /#inic( pu)in peste cinci%eci de ani( st"tea pe p#diu$( a!tept0nd
nc+eierea pr#cesiunii.
C ,#a$nel#r !i d#$nil#r... "ie)i... spuse el s#le$n( ar"t0nd c"tre cel care ducea lu$0narea. Lu:
$ina cun#a!terii.
Audit#riul aplaud" p#litic#s( n ti$p ce d#$nul $ai n /0rst" naint" u!#r cu lu$0narea n $0n".
Ci$p#ierul i lu" l#cul n c#l)ul p#diu$ului( iar cei patru purt"t#ri( dup" ce !i c##r0r" drapelele pe care se
citeau cu/intele GTradi)ieH( G'n#areH( G,isciplin"H !i GExcelen)"H( se a!e%ar" n lini!te al"turi de restul
audit#riului.
,#$nul care ducea lu$0narea se ndrept" c"tre pri$ele r0nduri ale pulicului( ac#l# unde erau
a!e%a)i ele/ii cei $ai tineri( care )ineau n $0ini lu$0n"ri nc" neaprinse. Fncet( el se aplec"( aprin%0nd
lu$0narea pri$ului ele/ de pe r0nd.
C Lu$ina cun#a!terii /a trece din genera)ie n genera)ie( int#na s#le$n direct#rul N#lan( n ti$p ce
fiecare "iat i aprindea lu$0narea celui aflat al"turi.
C ,#a$nel#r !i d#$nil#r( sti$a)i as#l/en)i !i ele/i ai acestei !c#li... Anul =>B> $arc+ea%" cel de:
al # sut"lea an de existen)" a Acade$iei 2elt#n. Fn ur$" cu # sut" de ani( n =?B>( patru%eci !i unu de "ie)i
se aflau n aceast" nc"pere !i li s:a adresat aceea!i ntreare cu care sunte)i nt0$pina)i !i /#i la nceputul
fiec"rui se$estru.
N#lan f"cu aici # pau%" de efect( n ti$p ce trecu cu pri/irea peste t#at" sala plin" de fe)e tinere(
crispate !i c#ple!ite de spai$".
C ,#$nil#r( spuse el cu un glas tun"t#r( care sunt cei patru st0lpiD
Mi!c"rile pici#arel#r rupser" t"cerea nc#rdat" c0nd ele/ii se ridicar" n p#%i)ie de drep)i. T#dd
Anders#n( un "iat de !aispre%ece ani( unul dintre pu)inii care nu purtau unif#r$a !c#lii( a/u un $#$ent de
e%itare c0nd cei din &urul s"u se ridicar". 8a)a i era tras" !i nefericit"( iar #c+ii ntuneca)i de sup"rare. ,e!i
$a$a lui l ncura&ase discret( se $ul)u$i s":i ur$"reasc" pe cei din &ur strig0nd la unis#n6
C Tradi)ieE 'n#areE ,isciplin"E Excelen)"E
N#lan ncu/iin)" din cap !i "ie)ii se a!e%ar" la l#c. C0nd sc0r)0itul scaunel#r se p#t#li( # t"cere s#le$n"
puse st"p0nire pe capel".
C Fn pri$ul s"u an de existen)"( spuse decanul N#lan cu un glas puternic la $icr#f#n( la Acade$ia
2elt#n au as#l/it cinci ele/i.
Ur$" # pau%". Ap#i N#lan c#ntinu".
C Anul trecut au as#l/it aici cinci%eci !i unu de ele/i !i peste IB la sut" dintre ei au $ers la uni/er sit")i
din I/; LeagueE
=
Un r#p#t de aplau%e u$plu nc"perea( pe c0nd p"rin)ii plini de $0ndrie( a!e%a)i al"turi de fiii l#r( l
felicitau pe N#lan pentru ef#rturile sale. ,#i dintre purt"t#rii de steaguri( Kn#x '/erstreet !i prietenul lui( C+arlie
,alt#n( a$0nd#i n /0rst" de !aispre%ece ani( aplaudar" !i ei. 4urtau a$0nd#i cu $0ndrie unif#r$a Acade$iei
2elt#n !i a!a( a!e%a)i ntre p"rin)ii l#r( erau pers#nificarea /iit#ril#r studen)i din I/; League. Kn#x a/ea p"rul
c0rli#n)at( tuns scurt( un %0$et ncre%"t#r !i # c#nstitu)ie atletic". C+arlie era un "iat ar"t#s( care d"dea i$presia
unui t0n"r din lu$ea un".
C Astfel de reali%"ri( c#ntinu" decanul N#lan( n ti$p ce Kn#x !i C+arlie pri/eau n &ur la c#legii l#r(
sunt r#dul ata!a$entului fa)" de principiile predate n aceast" !c#al". ,e aceea p"rin)ii c#ntinu" s":!i tri$it" fiii
aici !i de aceea sunte$ cea $ai un" institu)ie de acest fel din *tatele Unite.
N#lan f"cu # pau%" pentru aplau%ele care:i ur$ar" cu/intele.
=
9rup de c#legii !i uni/ersit")i din n#rd:/estul *UA din care fac parte Yale( Har/ard( 4rincet#n( C#lu$ia( ,art$#ut+( C#rnell(
Uni/ersit; #f 4enns;l/ania !i Br#.n( institu)ii inecun#scute pentru re$arcailele l#r reali%"ri acade$ice !i prestigiul l#r s#cial.
C N#u:/eni)il#r( c#ntinu" el( ndrept0ndu:!i aten)ia c"tre cei $ai tineri dintre "ie)ii care intrau n r0n:
durile Acade$iei 2elt#n( c+eia succesului /#stru sunt cei patru st0lpi sau principii de a%". Este /alail !i
pentru cei din clasele $ari( precu$ !i pentru ele/ii /eni)i prin transfer.
T#dd Anders#n ncepu din n#u s" se f#iasc" pe scaun n $#$entul $en)i#n"rii ele/il#r transfera)i( fa)a
lui tr"d0ndu:i ti$iditatea.
C Cele patru principii sunt dict#nul acestei !c#li !i /#r de/eni c+eia de #lt" a /ie)ii /#astre. 1ic+ard
Ca$er#n( candidat la titlul de $e$ru al *#ciet")ii 2elt#nE strig" N#lan( !i unul dintre "ie)ii care )inuser"
steaguri s"ri n pici#are.
C ,a( d#$nuleE r"cni Ca$er#n( n ti$p ce tat"l lui( a!e%at al"turi( str"lucea de $0ndrie.
C Ca$er#n( ce este tradi)iaD
C Tradi)ia( d#$nule N#lan( nsea$n" s" iue!ti !c#ala( patria !i fa$ilia. Tradi)ia n#astr" la 2elt#n
este s" fi$ cei $ai uniE
C Bine( d#$nule Ca$er#n. 9e#rge H#p3ins( candidat la titlul de $e$ru al *#ciet")ii 2elt#n. Ce
este #n#areaD
C 'n#area nsea$n" de$nitate !i ndeplinirea dat#rieiE r"spunse "iatul.
C Bine( d#$nule H#p3ins. Kn#x '/erstreet( candidat de #n#are la titlul de $e$ru al *#ciet")ii.
Kn#x( care )inea !i el un steag( se ridic" n pici#are.
C ,a( d#$nule.
C Ce este disciplinaD ntre" N#ian.
C ,isciplina este respectul pentru p"rin)i( pr#fes#ri !i direct#rul !c#lii. ,isciplina /ine din interi#r.
C Mul)u$esc d#$nule '/erstreet. Candidat de #n#are Neil 4err;.
Kn#x se a!e%" %0$ind. 4"rin)ii lui( afla)i de # parte !i de alta( l atinser" n se$n de ncura&are.
Neil 4err; se ridic" n pici#are. 4ieptul unif#r$ei 2elt#n pe care # purta era ac#perit cu # $ul)i$e de
insigne !i $edalii pentru di/erse reali%"ri. B"iatul de !aispre%ece ani a!tept" supus( uit0ndu:se sup"rat la
decanul N#lan.
C Excelen)a( d#$nule 4err;D
C Excelen)a se #)ine $uncind din greu( r"spunse 4err; cu /#ce tare( $ecanic !i $#n#t#n.
Excelen)a este c+eia tutur#r succesel#r( n sc#al" !i #riunde altunde/a.
*e a!e%" ap#i pe scaun( pri/ind fix p#diu$ul. L0ng" el( tat"l lui( care nu sc+i)ase nici un %0$et(
r"$ase t"cut !i cu #c+ii $pietri)i( f"r" s":i ac#rde nici un fel de aten)ie fiului s"u.
C ,#$nil#r( c#ntinu" decanul N#lan( la 2elt#n /e)i a/ea de lucru $ai $ult dec0t a)i a/ut /re#dat" n
/ia)"( iar r"splata /#astr" /a fi succesul pe care n#i t#)i l a!tept"$ de la /#i. A/0nd n /edere c" d#$nul
4#rtius( ndr"gitul n#stru pr#fes#r de engle%"( s:a pensi#nat( c#ntinu" el( sper c" /" /e)i f#l#si de aceast"
#ca%ie pentru a:= cun#a!te pe cel care l nl#cuie!te( d#$nul 5#+n Keating( el nsu!i un as#l/ent de #n#are al
acestei !c#li( care a predat n ulti$ii ani la f#arte apreciata C+ester *c+##l din L#ndra.
,#$nul Keating( care era a!e%at printre ceilal)i $e$ri ai c#rpului pr#fes#ral( se nclin" u!#r( pentru
a c#nfir$a pre%entarea. T0n"r( aia trecut de trei%eci de ani( Keating a/ea p"rul !aten( #c+ii c"prui !i nu era
nici nalt( nici scund C un #$ care nu se distingea prin ni$ic ne#i!nuit. 4"rea # pers#an" respectail" !i
erudit"( dar tat"l lui Neil 4err; l pri/i cu suspiciune pe n#ul pr#fes#r de engle%".
C Fn nc+eirea cere$#niei de un /enit( spuse N#lan( a! d#ri s":l in/it pe p#diu$ pe cel $ai /0rstnic
as#l/ent n /ia)" al Acade$iei 2elt#n( d#$nul Alexander Car$ic+ael 5r.( din pr#$#)ia =??J.
4ulicul se ridic" n pici#are pentru a:l aplauda( n ti$p ce #ct#genarul i respingea cu $0ndrie pe cei
din prea&$" care se #fereau s":l a&ute( cr#indu:!i dru$ c"tre p#diu$ ncet !i ane/#ie( ng"i$" c0te/a cu/inte
pe care pulicul reu!i cu greu s" le n)eleag" !i astfel cere$#nia lu" sf0r!it. Kiruri de ele/i !i p"rin)i p"r"sir"
capela( ndrept0ndu:se c"tre terenurile nfrigurate ale ca$pusului.
Cl"dirile din piatr" "tute de inte$perii !i tradi)ia auster" i%#lau 2elt#n:ul de lu$ea de afar". La fel
ca un pre#t care st" n curtea isericii du$inica( decanul N#lan i ur$"rea pe ele/ii !i pe p"rin)ii care !i luau
r"$as:un.
Ma$a lui C+arlie ,alt#n i d"du la # parte p"rul din #c+i fiului ei !i l $r")i!". Tat"l lui Kn#x
'/erstreet i str0nse afectu#s $0na fiului s"u n ti$p ce se pli$au prin ca$pus( ar"t0nd cu $0na c"tre repe:
rele care l deli$itau. Tat"l lui Neil 4err; st"tea )eap"n( aran&0ndu:i fiului s"u insignele de pe piept. C0t despre
T#dd Anders#n( el r"$ase n cele din ur$" singur( f"c0ndu:!i de lucru cu # piatr" pe care ncerca s" # sc#at"
din p"$0nt cu /0rful pant#fului. 4"rin)ii lui f"ceau c#n/ersa)ie cu un alt cuplu( f"r" s":i ac#rde nici un fel de
aten)ie. *t0n&enit !i ncerc0nd s" se c#ncentre%e asupra pietrei( T#dd tres"ri c0nd decanul N#lan se apr#pie !i
ncerc" s" /ad" ce scria pe ecus#nul lui.
C A( d#$nule Anders#n. Treuie s" te ridici la n"l)i$ea a!tept"ril#r( tinere. 8ratele du$itale a f#st
unul dintre cei $ai uni ele/i ai n#!tri.
C Mul)u$esc( d#$nule( spuse ncet T#dd.
N#lan !i c#ntinu" dru$ul( trec0nd pe l0ng" p"rin)i !i ele/i( salut0nd !i %0$ind t#t ti$pul. *e #pri
c0nd a&unse la d#$nul 4err; !i la Neil( !i !i puse ra)ul pe u$"rul "iatului.
C A/e$ a!tept"ri $ari de la du$neata( d#$nule 4err;( i spuse decanul.
C Mul)u$esc( d#$nule N#lan.
C Nu ne /a de%a$"gi( i r"spunse d#$nul 4err; lui N#lan. Nu:i a!a( NeilD
C 7#i face t#t ce e p#siil( d#$nule.
N#lan l "tu pe u$"r pe Neil !i !i c#ntinu" dru$ul. 'ser/" c" $ult#ra dintre "ie)ii $ai $ici le
tre$urau "riile !i c0te # lacri$" le !ir#ia pe #ra% n ti$p ce !i luau r"$as:un de la p"rin)i( p#ate pentru
pri$a dat" n /ia)".
C ' s":)i plac" f#arte tare aici( spuse unul dintre ta)i %0$ind !i f"c0nd cu $0na( n ti$p ce se nde:
p"rta n gra".
C Nu te $ai s$i#rc"i ca un eelu!( i p#runci un altul fiului s"u c#ple!it de spai$" !i cu #c+ii n
lacri$i.
Fncet:ncet( p"rin)ii ie!ir" !i $a!inile ncepur" s" # ia din l#c. B"ie)ii se aflau ntr:# cas" n#u" la
Acade$ia 2elt#n( i%#lat" printre p"durile /er%i( dar u$ede !i reci ale 7er$#ntului.
C 7reau s" plec acas"E se /"ic"ri un "iat. Un t0n"r din anul d#i l "tu c#ns#lat#r pe spate !i l
c#nduse spre internat.
2
C Fnainta)i( d#$nil#r. Nu /" gr"i)iE strig" un pr#fes#r cu un puternic accent sc#)ian.
Cei patru%eci de ele/i din penulti$ul an se ngr"$"deau pe sc"rile cl"dirii care ad"p#stea d#r$i:
t#arele( pe c0nd cincispre%ece "ie)i din ulti$ul an ncercau s":!i cr#iasc" dru$ p0n" sus.
C ,a( d#$nule McAllister( r"spunse unul dintre ele/ii din anul trei. 7" r#g s" $" scu%a)i( d#$nule.
,#$nul McAllister cl"tin" din cap c"tre "ie)ii care se repe%iser" afar" din cl"dire !i ap#i de:a
cur$e%i!ul ca$pusului.
'dat" intra)i n *ala de 'n#are cu pere)ii ei la$risa)i n le$n de ste&ar( ele/ii din anul trei r"$aser"
n pici#are sau se a!e%ar" pe scaunele /ec+i !i sc0r)0it#are din piele( a!tept0nd s" le /in" r0ndul. C0te/a
perec+i de #c+i pri/eau isc#dit#r c"tre scar"( )inta fiind # u!" de la eta&ul d#i.
C0te/a $inute $ai t0r%iu( u!a se desc+ise si cinci "ie)i se ndreptar" n lini!te spre sc"ri. Un pr#fes#r
"tr0n !i c"runt !i t0r!0i pici#arele p0n" n dreptul u!ii.
C '/erstreet( 4err;( ,alt#n( Anders#n( Ca$er#n( strig" pr#fes#rul Hager. Haide)i.
B"ie)ii urcar" sc"rile( n ti$p ce al)i d#i( a!e%a)i acu$ n l#curile l#r( i ur$"reau cu aten)ie.
C Cine:i "iatul cel n#u( Mee3sD i !#pti 4itts c#legului s"u de clas".
C Anders#n( i r"spunse t#t n !#apt" *te/en Mee3s.
B"tr0nul Hager le surprinse sc+i$ul de cu/inte.
C ,#$nii 4itts si Mee3s. *anc)iune( i ad$#nesta el.
B"ie)ii !i c##r0r" pri/irile !i n acela!i ti$p !i nt#arser" capetele unul spre cel"lalt( iar 4itts !i
d"du #c+ii peste cap.
Hager era "tr0n( dar a/ea #c+i de /ultur.
C Fnc" # sanc)iune( d#$nule 4itts( spuse el.
B"ie)ii c+e$a)i de Hager l ur$ar" n ir#ul decanului N#lan( trec0nd pe l0ng" secretara !i s#)ia lui(
d#a$na N#lan.
1"$aser" n pici#are n fa)a unui r0nd de scaune ndreptate c"tre decanul N#lan( a!e%at la ir#u( cu un
c0ine de /0n"t#are #di+nindu:i:se la pici#are.
C Bine a)i re/enit( "ie)i. ,#$nule ,alt#n( ce $ai face tat"l du$italeD
C Mul)u$esc( ine( d#$nule( r"spunse C+arlie.
C 8a$ilia du$itale s:a $utat de&a n cas" n#u"( d#$nule '/erstreetD
C ,a( d#$nule( acu$ apr#ape # lun".
C Minunat( spuse N#lan cu un %0$et scurt. A$ au%it c" e f#arte fru$#as".
M0ng0ie c0inele !i i d"du s" $"n0nce ce/a( n ti$p ce "ie)ii a!teptau sting+eri.
C ,#$nule Anders#n( spuse N#lan. A/0nd n /edere c" e!ti n#u aici( treuie s":)i spun c" la 2elt#n
se #i!nuie!te s" pri$e!ti de la $ine sarcina de a te #cupa de acti/it")i extracuriculare( pe a%a $eri tel#r !i
d#rin)el#r du$itale. Aceste acti/it")i sunt tratate cu exact aceea!i seri#%itate ca $unca !c#lar" pr#priu:%is"(
nu:i a!a( "ie)iD
C ,a( d#$nuleE repetar" ceilal)i ntr:un glas( ca la ar$at".
C Neparticiparea la ntrunirile pr#gra$ate atrage dup" sine sanc)i#narea ele/ului n cau%". Ki acu$(
d#$nule ,alt#n6 re/ista !c#lii( f#tal( Cercul fiil#r f#!til#r as#l/en)i. ,#$nule 4err;6 Candida)ii pentru
*#cietatea 2elt#n( Cercul de c+i$ie( Cercul de $ate$atic"( anuarul !c#lii( f#tal. ,#$nule Ca$er#n6
Candida)ii la *#cietatea 2elt#n( Cercul de de%ateri( can#ta&( Cercul pentru ser/icii n f#l#sul c#$unit")ii(
Cercul de ret#ric" !i C#nsiliul de 'n#are.
C 7" $ul)u$esc( d#$nule( spuse Ca$er#n.
C ,#$nule Anders#n( pe a%a re%ultatel#r pe care le:ai #)inut la Balincrest6 f#tal( Cercul pentru
ser/icii n f#l#sul c#$unit")ii( anuarul !c#lii. Mai e ce/a despre care ar treui s" !tiuD
T#dd r"$ase $ut. *e lupt" s" spun" ce/a( dar cu/intele pur !i si$plu refu%ar" s":i ias" din gur".
C 7#re!te $ai tare( d#$nule Anders#n( %ise N#lan.
C A!... prefera... can#ta&ul... d#$nule( spuse T#dd at0t de ncet( nc0t aia dac" putu fi au%it.
N#lan l pri/i pe T#dd( care ncepuse s" tre$ure din t#ate nc+eieturile.
C Can#ta&D A spus can#ta&D Aici scrie c" ai &ucat f#tal la Balincrest.
T#dd ncerc" din n#u s" /#reasc".
C ,a... dar...( spuse el n !#apt".
Br##ane de sud#are i ap"rur" n spr0ncene !i !i ncle!ta $0inile at0t de tare( nc0t nc+eieturile
degetel#r i de/enir" li/ide. Ceilal)i "ie)i se +#lau la el n /re$e ce T#dd se c+inuia s":!i st"p0neasc"
lacri$ile.
C *unt sigur c" aici )i /a pl"cea f#talul( Anders#n. Bine( "ie)i. 4ute)i pleca.
B"ie)ii se ndreptar" spre ie!ire( T#dd fiind al ca /arul de nefericire. ,in u!"( dr. Hager c+e$a n":
untru al)i cinci "ie)i.
Fn ti$p ce tra/ersau ca$pusul ndrept0ndu:se c"tre ca$erele l#r( Neil se apr#pie de T#dd( care $er :
gea singur( !i i ntinse $0na.
C ,up" c0te a$ au%it( /#$ fi c#legi de ca$er"( spuse el. Eu sunt Neil 4err;.
C T#dd Anders#n( r"spunse el ncet. C#ntinuar" ap#i s" $earg" ntr:# t"cere ap"s"t#are.
C ,e ce:ai plecat de la BalincrestD ntre" Neil.
C 8ratele $eu a n/")at aici. Neil cl"tin" din cap.
C ,eci e!ti frate cu acel Anders#n. T#dd ridic" din u$eri !i #ft" ad0nc.
C 4"rin)ii $ei au /rut s" $erg de la un nceput aici( dar n:a/ea$ n#te destul de une. A treuit s"
$erg la Balincrest( s" le $un"t")esc.
C Halal c0!tig( ce s":)i spun( r0se Neil. *" nu te a!tep)i cu$/a s":)i plac" aici.
C Nici nu:$i place( r"spunse T#dd.
Intrar" n +#lul c"$inului( unde d#$nea un +a#s t#tal c#$pus din ele/i( aga&e( $a!ini de scris( perne
!i pic!up!uri. Fn capul +#lului( un #$ de ser/iciu a/ea gri&" de # gr"$ad" de aga&e nc" nere/endicate. Neil
!i T#dd se #prir" s":!i caute lucrurile. Neil !i g"si aga&ele !i plec" s" caute ca$era l#r.
C Cas"( dulce cas"( r0se el( n ti$p ce intra n $icul spa)iu p"trat n care aia nc"peau d#u" paturi de
# pers#an"( d#u" dulapuri !i d#u" ir#uri.
'dat" intrat !i arunc" gea$antanele pe unul dintre paturi.
1ic+ard Ca$er#n !i "g" capul pe u!".
C A$ au%it c" ai ni$erit cu tipul cel n#u. A$ au%it c" e ca$ nes"rat. HaitE $ai apuc" s" spun"
Ca$er#n la /ederea lui T#dd.
Ca$er#n se f"cu $ic ntr:# clip". T#dd trecu pe l0ng" el( !i arunc" gea$antanele pe cel"lalt pat !i
ncepu s" despac+ete%e.
C Nu te nec"&i din cauza lui Ca$er#n( spuse el. E un tic"l#s.
T#dd se $ul)u$i s" ridice din u$eri( c#ncentr0ndu:se pe ceea ce a/ea de f"cut.
Kn#x '/erstreet( C+arlie ,alt#n !i *te/en Mee3s ap"rur" !i ei.
C Hei( 4err;( spuse C+arlie( se aude c" ai f"cut # !c#al" de /ar".
C Mda( c+i$ie. Tata a f#st de p"rere c" e ine s" $" apuc din ti$p de trea".
C Ei ine( %ise C+arlie( a/0nd n /edere c" Mee3s e tare la latin"( iar eu nu $" descurc del#c r"u la
engle%"( dac" /rei( pute$ s" face$ un grup de studiu.
C *igur( dar $:a rugat !i Ca$er#n. *e sup"r" cine/a dac" l include$ si pe elD
C Ki care e specialitatea lui( r0se C+arlie( lingu!itul pr#fes#ril#rD
C Hei( spuse Neil( e c#legul t"u de ca$er"E
C Nu:i /ina $ea( %ise C+arlie( cl"tin0nd din cap.
T#dd c#ntinu" s":!i despac+ete%e aga&ele( n ti$p ce ceilal)i "ie)i discutau. *te/en Mee3s se apr#pie
de el.
C *alut( nu cred c" ne:a$ $ai nt0lnit. Eu sunt *te/en Mee3s.
T#dd i ntinse !i el $0na cu ti$iditate.
C T#dd Anders#n.
Kn#x !i C+arlie se apr#piar" s" dea !i ei $0na.
C C+arlie ,alt#n.
C Kn#x '/erstreet.
T#dd le str0nse $0na pr#t#c#lar.
C 8ratele lui T#dd e 5effre; Anders#n( spuse Neil. C+arlie i arunc" # pri/ire plin" de n)elesuri.
C A+a... Kef de pr#$#)ie. Burs" na)i#nal" de $erit...
T#dd ncu/iin)" din cap.
C Bun /enit la Iadt#n LHellt#nM( r0se Mee3s.
C E exact at0t de greu precu$ se spune. ,#ar dac" nu e!ti un geniu( ca Mee3s( %ise C+arlie.
C Fncearc" d#ar s" $" flate%e( ca s":l a&ut la latin".
C Ki la engle%"( !i la trig#n#$etrie...( ad"ug" C+arlie( iar Mee3s i r"spunse cu un %0$et. C+iar
atunci se $ai au%i un ci#c"nit n u!".
C E desc+isE strig" Neil.
,ar de data asta nu $ai era un c#leg.
C Tat"( 0igui Neil( sc+i$0ndu:se la fa)". Credea$ c" ai plecatE
3B"ie)ii s"rir" n pici#are.
C ,#$nule 4err;( r#stir" ntr:un glas Mee3s( C+arlie !i Kn#x.
C Nu /" ridica)i( "ie)i( le r"spunse tat"l lui Neil( n ti$p ce intra cu pas gr"it n ca$er". Ce $ai
face)iD
C Mul)u$i$( ine( d#$nule( %iser" "ie)ii. ,#$nul 4err; r"$ase fa)" n fa)" cu Neil( care nu p"rea
s":!i g"seasc" l#cul.
C Neil( a$ a&uns la c#nclu%ia c" participi la prea $ulte acti/it")i extracuriculare. A$ /#rit cu d#$:
nul N#lan !i a f#st de ac#rd s" lucre%i la anuarul !c#lii de anul viitor, spuse el !i ap#i se ndrept" spre u!".
C ,ar( tat"( sunt redact#r:!ef ad&unctE
C F$i pare r"u( Neil( r"spunse d#$nul 4err; cu r"ceal".
C ,ar( tat"( nu e drept. Eu ...
,#$nul 4err; i arunc" lui Neil # pri/ire a$enin)"t#are( iar "iatul se ntrerupse n $i&l#cul pr#p#:
%i)iei. Ap#i "ratul desc+ise u!a !i:i f"cu se$n lui Neil s" ias" din ca$er".
C B"ie)i( ne
N
scu%a)i un $inutD ntre" el p#litic#s. ,#$nul 4err; l ur$" pe Neil afar"( nc+i%0nd u!a
n ur$a l#r.
Cu #c+ii str"lucind de furie( d#$nul 4err; i !uier" printre din)i lui Neil6
C Nu per$it s" fiu c#ntra%is n pulic( ai n)elesD
C Tat"( spuse Neil f"r" /lag". Nu te:a$ c#ntra%is. A$...
C C0nd # s" ter$ini 8acultatea de Medicin" !i # s" te descurci singur( atunci p#)i s" faci ce /rei. 40n"
atunci( ascul)i de MINEE
Neil !i c##r pri/irea n p"$0nt.
C ,a( d#$nule( $i pare r"u.
C Ktii c0t de $ult nsea$n" asta pentru $a$a ta( nuD spuse d#$nul 4err;.
C ,a( d#$nule.
Neil r"$ase f"r" s" sc#at" # /#r" n fa)a tat"lui s"u. H#t"r0rea lui era nt#tdeauna spulerat" de
presiunea /in#/")iei !i a pedepsel#r.
C Ei( d#ar $" cun#!ti( spuse Neil( pun0nd cap"t t"cerii( nt#tdeauna $" apuc de prea $ulte.
C Bra/#( "iete. *un":ne dac" ai ne/#ie de ce/a.
,#$nul 4err; se r"suci pe c"lc0ie f"r" s" $ai adauge ni$ic !i plec". Neil pri/i n ur$a tat"lui s"u(
c#ple!it de frustrare !i furie. Cu$ de:l l"sa nt#tdeauna pe tat"l lui s":l ener/e%e n +alul "staD
,esc+ise u!a ca$erei !i intr". B"ie)ii ncercau s" se p#arte de parc" nu s:ar fi nt0$plat ni$ic( fiecare
a!tept0nd ca cel"lalt s" nceap" s" /#reasc". Fn cele din ur$"( C+arlie rupse t"cerea.
C ,e ce nu te las" nici#dat" s" faci ce /reiD ntre" el.
C Ki de ce nu:l pui la punctD 'ricu$( $ai r"u de:at0t nu se p#ate( ad"ug" Kn#x. Neil !i !terse #c+ii.
C Hai c" a/e)i +a%( spuse el sarcastic. A!a cu$ i pune)i !i /#i la punct pe p"rin)ii vo"tri, d#$nule
7iit#r A/#cat !i d#$nule 7iit#r Banc+erE
B"ie)ii nu:!i ridicar" #c+ii din p"$0nt( n ti$p ce Neil se agita furi#s prin ca$er". F!i s$ulse insigna
anual" de $erit de pe +ain" !i # tr0nti de ir#u.
C *tai pu)in( spuse Kn#x( ndrept0ndu:se c"tre Neil( dar eu nu:i las pe p"rin)ii $ei s" $" calce n
pici#are.
C Binen)eles c" nu( r0se Neil( pentru c" faci exact ceea ce:)i spunE ' s" a&ungi n fir$a de a/#catur"
a lui taic":t"u cu$ $" /e%i !i cu$ te /"d.
*e nt#arse ap#i c"tre C+arlie care era ntins pe patul lui Neil.
C Ki tu # s" apr#i credite p0n" # s" dai #rtuO p#pii.
C 'K( recun#scu C+arlie. Ki $ie $i place c+estia asta t#t at0t c0t )i place !i )ie. 7#ia$ d#ar s" spun
c"...
C Atunci nu $":n/")a cu$ s" /#resc cu taic":$eu( c0nd nici tu nu e!ti $ai rea%( i%ucni el. BineD
C Bine( #ft" Kn#x. ,#a$ne( ce ai de g0nd s" faciD
C Ceea ce treuie. *" $" retrag de la anuar. N:a$ de ales.
C Eu( unul( nu $i:a! pierde #ricu$ /re$ea cu anuarul "sta( spuse Mee3s pe un t#n /esel. Nu:i ni$ic
altce/a dec0t # trup" de "ie)i care ncearc" s":l i$presi#ne%e pe N#ian.
Neil nc+ise %g#$#t#s gea$antanul !i se tr0nti pe pat.
C Ce r#st are s":$i $ai at capul acu$ cu t#ate c+estiile asteaD spuse el( /0r0ndu:!i $0na su pern"(
ntins n pat !i studiind cu #c+i nce)#!a)i ta/anul.
B"ie)ii st"teau p#s#$#r0)i n &urul lui Neil( c#n!tien)i de de%a$"girea !i triste)ea care:l ncercau.
C Nu !tiu ce p"rere are restul lu$ii( spuse C+arlie pun0nd din n#u cap"t t"cerii( dar $ie $i:ar prinde
ine # recapitulare la latin". Ce %ice)i( ne nt0lni$ la #ra #pt n ca$era $eaD
C *igur( spuse Neil f"r" entu%ias$.
C Ki tu e!ti ine /enit( T#dd( %ise C+arlie.
C Mul)u$esc( i r"spunse T#dd.
,up" ce "ie)ii plecar"( Neil se ridic" !i lu" insigna de $erit pe care # aruncase. T#dd relu" despac+e:
tatul. *c#ase din aga& # f#t#grafie nr"$at" n care $a$a !i tat"l lui $r")i!au cu afec)iune un "iat $ai
$are( dup" t#ate aparen)ele( celerul frate al lui T#dd( 5effre;. Neil pri/i f#t#grafia !i #ser/" c" T#dd era u!#r
ndep"rtat de ceilal)i $e$ri ai fa$iliei( $preun" cu ei( dar f"r" s" fac" parte din grupul l#r. Ap#i T#dd
despac+eta un set de ir#u din piele gra/at" !i l puse unde i era l#cul. Neil se tr0nti pe patul lui cu spatele
spri&init de t"lie.
C Ce p"rere ai de taic":$euD ntre" el pe un t#n sec.
C A! face sc+i$ cu al $eu( spuse T#dd ncet( apr#ape d#ar pentru sine.
C Ce:ai spusD ntre" Neil.
C Ni$ic.
C T#dd( dac" /rei s" te descurci pe:aici( treuie s" /#re!ti tare. *:ar putea ca #a$enii l0n%i s" $#!:
teneasc" p"$0ntul( dar nu a&ung la Har/ardP n)elegi ce /reau s" spunD
T#dd ncu/iin)" din cap( $p"turind # c"$a!" 'xf#rd cu guler deta!ail. In ti$p ce /#rea( Neil !i
)inea insigna de $erit n $0n".
C Tic"l#sulE strig" el de#dat"( n)ep0ndu:!i degetul $are cu acul insignei !i /"%0nd cu$ i d" s0n:
gele.
T#dd tres"ri( n ti$p ce Neil se uita fix la s0ngele care curgea. Lu" ap#i insigna !i # tr0nti de perete.
4 4ri$a %i de !c#al" ncepu cu un cer senin si lu$in#s. Ele/ii $ai $ici )0!nir" n"untru !i afar" din
aie( $r"c0ndu:se ntr:un ti$p rec#rd.
C Q!tia $ici par tare stresa)i( parc" $ai au pu)in !i fac pe ei( r0se Neil( n ti$p ce !i sp"la fa)a cu
ap" rece.
C Ki eu $" si$t la fel ca ei( recun#scu T#dd.
C Nu:)i face gri&i( pri$a %i e nt#tdeauna grea( spuse Neil. ,ar ne descurc"$ n#i. Fntr:un fel sau
altul( t#t ne descurc"$.
*e $r"car" !i # rupser" la fug" spre cl"direa unde se afla la#rat#rul de c+i$ie.
C Nu treuia s" ne tre%i$ at0t de t0r%iu !i s" pierde$ $icul de&un( $i g+i#r"ie $a)ele de f#a$e.
C Ki $ie( r"spunse T#dd( n ti$p ce se strecurau n la#rat#r.
Kn#x( C+arlie( Ca$er#n !i Mee3s erau de&a n clas"( $preun" cu al)i c0)i/a c#legi. Fn fa)a clasei(
un pr#fes#r ple!u/ !i cu #c+elari le $p"r)ea ele/il#r ni!te $anuale uria!e.
C 4e l0ng" te$ele din $anual( spuse el pe un t#n se/er( fiecare dintre /#i /a alege c0te trei
experi$ente de la#rat#r din lista de pr#iecte !i /a pre%enta c0te unul la fiecare cinci s"pt"$0ni. Te$"
pentru $0ine( pri$ele d#u"%eci de pr#le$e de la sf0r!itul capit#lului unu.
Lui C+arlie ,alt#n apr#ape c" i ie!ir" #c+ii din #rite n ti$p ce se uita prin $anual !i l asculta pe
pr#fes#r. Fi arunc" # pri/ire nencre%"t#are lui Kn#x '/erstreet !i a$0nd#i cl"tinar" din cap ngr#%i)i.
T#dd era singurul dintre ei care nu p"rea deran&at nici de $anual( nici de cu/intele pr#fes#rului.
Acesta c#ntinu" s" /#reasc"( dar "ie)ii pierdur" !irul la un $#$ent dat( atunci c0nd se f"cuse referire la
Gpri$ele d#u"%eci de pr#le$eH. Fn cele din ur$"( cl#p#)elul sun" de ie!ire !i apr#ape t#)i cei care
participaser" la lec)ia de c+i$ie trecur" n sala de clas" a d#$nului McAllister.
McAllister( pr#ail singurul pr#fes#r de latin" din ist#ria n/")"$0ntului $#dern care a/ea un pu:
ternic accent sc#)ian( nu pierdu prea $ult ti$p nainte s" treac" la suiect. Le $p"r)i $anualele !i ncepu
lec)ia.
C 7#$ ncepe prin a declina sustanti/e( spuse el. A#ricola, a#ricolae, a#ricolam, a#ricola...
McAllister se pli$" n &urul s"lii de clas"( repet0nd cu/intele latine!ti( n ti$p ce "ie)ii se
c+inuiau s" )in" rit$ul cu el.
,up" patru%eci de $inute de recitare( McAllister se #pri !i se nt#arse c"tre clas".
C 7e)i fi testa)i din aceste sustanti/e $0ine( d#$nil#r. Kti)i ce:a/e)i de f"cut( spuse el !i se
nt#arse cu fa)a spre tal"( n ti$p ce un gea$"t c#lecti/ str""tu clasa.
Fnainte ca d#$nul McAllister s" p#at" ncepe # a d#ua rund"( cl#p#)elul sun" sal/at#r.
C Tipul e )icnitE N:# s" reu!esc $n veci s" n/") t#ate c+estiile alea p0n" $0ine( se /"it" C+arlie.
C Nu:)i face gri&i( spuse Mee3s. ' s" /" n/") eu care e l#gica siste$ului. ' s" n/")"$ $preun"
disear". Haide)i( c" a$ nt0r%iat la $ate$atic".
4ere)ii din sala pr#fes#rului Hager erau ac#peri)i de f#r$ule si taele $ate$atice( iar pe "nci i
a!teptau de&a c"r)ile.
C *tudiul trig#n#$etriei necesit" # preci%ie as#lut"( i instrui Hager. 'rice te$" nef"cut" se pena:
li%ea%" cu un punct sc"%ut din n#ta final". 7" atrag aten)ia c0t se p#ate de seri#s s" nu $" pune)i la ncercare
n aceast" pri/in)". Cine /rea s" nceap" cu defini)ia c#sinusuluiD
1ic+ard Ca$er#n se ridic" n pici#are !i ncepu s" recite defini)ia6
C C#sinusul unui ung+i este egal cu sinusul ung+iului c#$ple$entar. ,ac" a/e$ un ung+i A(
atunci...
Hager #$ard" clasa cu ntre"ri legate de $ate$atic" pe t#t parcursul #rei. M0inile fluturau prin
aer( iar ele/ii se ridicau !i se a!e%au la l#c ca ni!te r##)i !i r#stind $ecanic r"spunsul( accept0nd f"r" s"
cr0cneasc" $ustr"rile aspre ale pr#fes#rului c0nd f"ceau gre!eli.
Cl#p#)elul sun"( dar parc" nu ndea&uns de de/re$e.
C *la/" ,#$nului( #ft" u!urat T#dd( n ti$p ce:!i str0ngea c"r)ile. Cred c" nu $ai re%ista$ nici un
$inut.
C ' s" te #i!nuie!ti cu "tr0nul Hager( l c#ns#l" Mee3s. 'dat" intrat n rit$( e u!#r s" )ii pasul.
C *unt de&a cu !ase pa!i n ur$"( se pl0nse T#dd n ti$p ce $ergeau cu t#)ii c"tre ur$"t#area #r".
1"$ase ap#i t"cut t#t ti$pul c0t !i t0r!0ir" pici#arele p0n" la clasa de engle%". Ac#l#( !i aruncar"
c"r)ile pe "nci !i se tr0ntir" pe scaune.
N#ul pr#fes#r de engle%"( $r"cat cu c"$a!" !i cra/at"( dar f"r" +ain"( st"tea pe un scaun n fa)a
clasei( uit0ndu:se pe fereastr". B"ie)ii !i #cupar" l#curile !i a!teptar"( recun#sc"t#ri pentru aceast" clip" de
relaxare !i de elierare par)ial" de stresul ulti$el#r #re. Keating c#ntinu" s" se uite pe gea$. B"ie)ii n:
cepur" s" se f#iasc" nedu$eri)i.
Fn cele din ur$"( Keating se ridic" n pici#are( lu" # rigl" !i ncepu s" se pli$e nc#l# !i nc#ace
printre r0ndurile de "nci. *e #pri rusc !i se uit" n #c+ii unuia dintre "ie)i.
C Nu:i ca%ul s" te ru!ine%i( i spuse el cu l0nde)e "iatului care r#!ise.
C#ntinu" s" se pli$e prin clas"( pri/indu:i direct pe "ie)i n ti$p ce $ergea.
C F+( spuse el( uit0ndu:se la T#dd Anders#n. F+( repet" ap#i nt#rs c"tre Neil 4err;. HaE spuse n
cele din ur$"( l#/indu:se peste cealalt" $0n" cu rigla !i $erg0nd +#t"r0t n fa)a clasei. *uflete tinere( pline
de /ia)"E strig" ap#i( r#tindu:!i pri/irea prin clas" !i gesticul0nd cu rigla.
,e#dat" f"cu un salt teatral p0n" la catedr" !i se nt#arse c"tre clas".
C '( c"pitaneE C"pitanul $euE recit" el cu # /#ce +#t"r0t"( iar ap#i se uit" la cei din clas". Cine
!tie cui i apar)in aceste /ersuriD Nu !tie ni$eniD NuD
Cercet" cu pri/irea ntreaga clas". Ni$eni nu ridic" $0na.
C Au f#st scrise( tinerii $ei studi#!i( de un p#et pe nu$e 2alt 2+it$an !i se refereau la Ara+a$
Linc#ln. La #ra $ea $i pute)i spune fie Gd#$nule KeatingH fie GC"pitaneE C"pitanul $euER
C#ntinu" ap#i s" se pli$e printre "nci( /#rind n ti$p ce $ergea.
C 4entru a pune cap"t #ric"r#r p#siile %/#nuri( da)i:$i /#ie s" preci%e% c" da( a$ f#st !i eu ele/ al
acestei institu)ii cu $ulte an#ti$puri n ur$" !i c" nu( la /re$ea aceea nu p#seda$ aceast" pers#nali tate
caris$atic". T#tu!i( dac" /e)i g"si cu cale s":$i i$ita)i felul de a fi( asta nu /a face dec0t s" /" a&ute la n#te.
Lua)i:/" $anuale din spatele clasei( d#$nil#r( !i +aide)i s" ne retrage$ n *ala de 'n#are.
8#l#sind rigla pe p#st de indicat#r( Keating se ndrept" spre u!" !i ie!i din clas". Ele/ii r"$aser" pe
l#c f"r" s" sc#at" # /#r"( ne!tiind ce s" fac".
C Hai s" $erge$ cu el( spuse Neil( c#nduc0ndu:!i c#legii n spatele clasei.
8iecare dintre ei lu" c0te un $anualP !i str0nser" c"r)ile !i se ndreptar" c"tre *ala de 'n#are a
Acade$iei 2elt#n( nc"perea cu la$riuri de ste&ar unde a!teptaser" ulti$a dat" s" discute cu decanul
N#lan.
Keating se pli$" de &ur:$pre&ur( n ti$p ce "ie)ii se $pr"!tiau prin sal". *e uit" atent pe pere)i(
ac#l# unde erau aliniate f#t#grafii cu di/erse clase( cele $ai /ec+i dat0nd din anii =?AA. 1afturile !i /itrinele
erau pline cu tr#fee de t#ate felurile.
*i$)ind c" t#at" lu$ea !i g"sise l#c( Keating se nt#arse c"tre clas".
C ,#$nule C Keating se uit" pe list" C 4itts( spuse el. Ai un nu$e nefericit. 1idic":te( d#$nule
4itts.
4itts se ridic" n pici#are.
C 4itts( desc+ide $anualul la pagina BS@ !i cite!te:ne pri$a str#f" a p#e%iei( i ceru Keating. 4itts
c"ut" pagina.
C %&ecioarelor, spre a petrece timpul cu 'olos(D ntre" el.
C ,a( aceea( spuse Keating( n ti$p ce "ie)ii din clas" c+ic#teau.
C ,a( d#$nule( spuse 4itts( iar ap#i !i drese glasul.
)o*oci +e roze luai c,t mai putei,
)tr,nul timp mai z*oar-
Aceea"i 'loare ce!azi z,m*in+ ve+ei,
.ai, m,ine, o s moar.
4itts se #pri.
C GB##ci de r#%e lua)i c0t $ai pute)i(H repet" Keating. Ter$enul latinesc pentru acest senti$ent e
carpe +iem. Ktie cine/a ce nsea$n" astaD
C Carpe +iem, spuse Mee3s( expertul n latin". GTr"ie!te clipa.H
C 8#arte ine( d#$nule...D
C Mee3s.
C Tr"ie!te clipa( repet" Keating. ,e ce scrie p#etul aceste /ersuriD
C 4entru c" este gr"itD spuse unul dintre "ie)i( iar ceilal)i pufnir" n r0s.
C Nu( nu( nuE *pune asta pentru c" sunte$ +ran" pentru /ier$i( fl"c"ii $eiE strig" Keating. 4entru
c" nu /#$ tr"i dec0t un nu$"r li$itat de pri$"/eri( /eri !i t#a$ne. Fntr:# %i( #ric0t de greu ne:ar /eni s"
crede$( as#lut fiecare dintre n#i /a nceta s" respire( se /a r"ci !i /a $uriE 1idica)i:/"( le ceru el "ie)il#r(
!i pri/i)i cu aten)ie fe)ele "ie)il#r care erau ele/i ai acestei !c#li cu !ai%eci sau !apte%eci de ani n ur$".
L"sa)i ti$iditatea( uita)i:/" la ei.
B"ie)ii se ridicar" !i se ndreptar" c"tre f#t#grafiile de clas" n!iruite pe pere)ii *"lii de 'n#are. *e
uitau la fe)ele un#r tineri care a)inteau asupra l#r pri/iri din trecut.
C Nu se de#seesc prea $ult de #ricare dintre /#i( nu:i a!aD 'c+ii l#r sunt plini de speran)"( la fel
ca ai /#!tri. *e cred predestina)i s" fac" lucruri $inunate( la fel ca $ul)i dintre /#i. Ei ine( unde sunt
%0$etele acelea acu$( "ie)iD Ce:a r"$as din speran)"D B"ie)ii pri/ir" f#t#grafiile cu un aer s#ru si $e:
ditati/. Keating se pli$" cu pa!i repe%i prin sal"( trec0nd de la # f#t#grafie la alta.
C 'are nu au a!teptat cei $ai $ul)i dintre ei p0n" c0nd a f#st prea t0r%iu ca s" reali%e%e $"car #
i#t" din ceea ce ar fi putut face n /ie)ile l#rD Ur$"rind at#tputernicul %eu al succesului( nu cu$/a !i:au
ir#sit /isele ad#lescen)eiD Cei $ai $ul)i dintre ace!ti d#$ni ngra!" p"$0ntul acu$E T#tu!i( dac" /" apr#:
pia)i $ai $ult( le pute)i au%i !#aptele. Hai( apr#pia)i:/"( i nde$n" el. Apleca)i:/". Mai $ult. Fi au%i)iD
B"ie)ii t"cur" $0lc( iar unii dintre ei se aplecar" !#/"it#ri asupra f#t#grafiil#r.
C Carpe +iem, spuse Keating n !#apt"( ns" destul de tare c" s" fie au%it. Tr"i)i clipa. 8ace)i:/"
/ie)ile extra#rdinare.
T#dd( Neil( Kn#x( C+arlie( Ca$er#n( Mee3s( 4itts si ceilal)i "ie)i se uitar" cu aten)ie la f#t#grafiile
de pe pere)i( pierdu)i n ni!te g0nduri ntrerupte rusc de sunetul cl#p#)elului.
C Ciudat( spuse 4itts( n ti$p ce:!i str0ngea c"r)ile.
C ,ar diferit( %ise Neil ng0ndurat.
C Fnfric#!"t#r( ad"ug" Kn#x( tre$ur0nd u!#r( n ti$p ce ie!ea din nc"pere.
C Crede)i c" # s" ne dea lucrare de c#ntr#l din c+estiile asteaD ntre" Ca$er#n( cu # figur"
c#nfu%".
C A#leu( Ca$er#n( r0se C+arlie( c+iar nu pricepi ni$icD
5 ,up" pr0n%( ele/ii $ici se adunar" n sala de sp#rt pentru #ra #ligat#rie de educa)ie fi%ic".
C Fn regul"( d#$nil#r( r"cni pr#fes#rul de sp#rt( acu$ # s" pune$ c#rpul la trea"( ncepe)i s" aler:
ga)i n &urul s"lii. 'pri)i:/" dup" fiecare tur" !i /erifica)i:/" pulsul. C+e$a)i:$" dac" n:a/e)i puls.
B"ie)ii #ftar" !i ncepur" alergarea n &urul uria!ei s"li de sp#rt. 4r#fes#rul r0se satisf"cut !i se
ndrept" spre $argine( de unde( spri&init de perete( i ur$"ri pe alerg"t#ri.
C Mi!c":te( HastingsE Treuie s" $ai d"$ &#s din urta aiaE i strig" el unui "iat. 7erific":)i
pulsul. Alergi f#arte ine( '/erstreet( ad"ug" el. Ai un rit$ un.
Kn#x i r"spunse cu un %0$et !i:i f"cu se$n cu $0na n ti$p ce trecea prin dreptul lui.
Niciunul dintre "ie)i nu credea c" /a re%ista t#at" #ra( dar spre final !i ntrecur" ei n!i!i
a!tept"rile.
C *i$t c" $#rE spuse 4itts( respir0nd cu dificultate su du!. Tipul "sta ar treui s" c#$ande #
!c#al" $ilitar"E
C Haide( 4itts( )i face ine( r0se Ca$er#n.
C Ti:e u!#r s" /#re!ti( i r"spunse 4itts. ,#ar nu te:a u$ilit pe tineE
*e nt#arse ap#i repede cu fa)a la perete( %"rindu:l pe pr#fes#rul de sp#rt care se pli$a prin aie(
supra/eg+indu:i pe "ie)i.
C Ce %ice)i de un grup de studiuD strig" Mee3s de su du!. I$ediat dup" cin".
C *igurE Mie $i c#n/ine( se declarar" de ac#rd c0)i/a.
C 1idic" s"punul( Harris#nE( strig" pr#fes#rul de sp#rt. Tu de c#l#( spuse el( ar"t0nd c"tre un alt
"iat( gr"este:te !i !terge:te #dat"E
C F$i pare r"u( Mee3s( eu nu p#t( spuse Kn#x. Treuie s" $erg la cin" la fa$ilia ,anurr;.
C Cine e fa$ilia ,anurr;D ntre" Mee3s.
C '+#E 'a$eni i$p#rtan)i( f#!ti as#l/en)i( fluier" ad$irati/ Ca$er#n. Cu$ te:ai pric#psit cu
in/ita)ia astaD
Kn#x ridic" din u$eri.
C *unt prieteni de:ai tat"lui $eu. 4r#ail c" au n#u"%eci de ani sau ca$ a!a ce/a.
C Ascult"( r0se Neil. 'rice e $ai un dec0t $0ncarea $isteri#as" care ni se d" aici.
C *uscriuE declar" C+arlie.
B"ie)ii ter$inar" cu $r"catul !i( dup" ce !i /0r0r" ec+ipa$entul sp#rti/ n dul"pi#are( p"r"sir"
sala. T#dd r"$ase t"cut pe # anc"( tr"g0ndu:!i ncet # !#set" pe pici#r.
C La ce te g0nde!tiD ntre" Neil r0%0nd !i se a!e%" l0ng" T#dd.
C N:are i$p#rtan)"( spuse T#dd( cl"tin0nd din cap.
C 7rei s" /ii la grupul de studiuD ntre" Neil.
C Mul)u$esc( dar... $ai ine n/") la ist#rie( spuse T#dd %0$ind.
C 'K( dar s" !tii c" p#)i #ric0nd s" te r"%g0nde!ti( r"spunse Neil.
F!i str0nse c"r)ile !i ie!i din sala de sp#rt. T#dd l ur$"ri cu pri/irea p0n" la ie!ire !i ap#i ncepu din
n#u s" pri/easc" n g#l. Fntr:un t0r%iu( se nc"l)" !i el !i se nt#arse f"r" gra" n cl"direa c"$inului.
Fn dep"rtare T#dd /"%u s#arele r#!u ca f#cul apun0nd n spatele p0lcului de ar#ri falnici care
str"&uiau ca$pusul.
C E $are( dar de:aici se /ede tare $ic( spuse el( uit0ndu:se n &ur.
Ap#i le %0$i c0t#r/a "ie)i afla)i pe +#l( intr" n ca$er" !i nc+ise repede u!a. !i puse c"r)ile pe
ir#u( #ft" din n#u %g#$#t#s !i se a!e%" pe scaun.
C Nu p#t s" cred c" a$ at0t de $ult de lucru( spuse el( r"sf#ind $ald"rul de c"r)i.
F!i desc+ise $anualul de ist#rie( lu" un caiet !i r"$ase cu pri/irea a)intit" asupra paginii ale. Cu un
aer asent( $0%g"li pe +0rtie cu litere negre de:# !c+i#ap" GT1QIEKTE CLI4AH.
C Tr"ie!te clipaD se ntre" el cu /#ce tare. Cu$D
Mai #ft" # dat"( rupse f#aia din caiet !i # arunc" la c#!. Fnt#arse # pagin" din cartea de ist#rie !i
ncepu s" citeasc".
C 9ata( '/erstreetD ntre" pr#fes#rul Hager( n ti$p ce intra n *ala de 'n#are( unde Kn#x '/er:
street studia nc" # dat" f#t#grafiile f#!til#r ele/i de la 2elt#n.
C ,a( d#$nule. Mul)u$esc( d#$nule( r"spunse el( ur$0ndu:= pe Hager p0n" la /ec+ea $a!in" a
!c#lii( care era parcat" n fa)a cl"dirii.
Cul#rile sc+i$"t#are ale t#a$nei din 7er$#nt se pierdeau n ntuneric.
C E fru$#s c0nd se sc+i$" cul#rile( nu:i a!a d#$nule HagerD ntre" Kn#x entu%ias$at.
C Cul#rileD A( da( $#r$"i Hager( c#nduc0ndu:= spre i$pun"t#area re!edin)" a distinsei fa$ilii
,anurr;.
C Mul)u$esc( d#$nule Hager( spuse Kn#x %0$ind. 8a$ilia ,anurr; a spus c" la nt#arcere $"
aduc ei n ca$pus.
C Nu $ai t0r%iu de #ra n#u"( "iete( spuse "tr0nul pr#fes#r pe un t#n s#ru.
C ,a( d#$nule.
*e nt#arse( ndrept0ndu:se c"tre u!a casei $ari !i ale c#nstruite n stil c#l#nial !i sun". Fi desc+ise
# fat" fru$#as"( p#ate pu)in $ai $are dec0t el( purt0nd # fust" scurt" de tenis.
C Bun"( i spuse ea %0$ind( iar #c+ii ei ala!tri sclipir" l0nd.
Kn#x e%it"( a$u)it de ui$ire.
C Q""... un"( reu!i el s" spun" n cele din ur$".
C Fl cau)i pe C+etD ntre" ea.
El r"$ase # clip" cu pri/irea pir#nit" asupra ei( f"r" s":!i p#at" c#ntr#la #c+ii care i t#t $"surau
figura atletic".
C C+etD repet" ea r0%0nd. Fl cau)i pe C+etD
C ,#a$na ,anurr;D ng"i$" Kn#x( n /re$e ce # d#a$n" ntre d#u" /0rste !i i)ea capul pe
l0ng" fat".
C Kn#x( %0$i 5anette ,anurr;( n ti$p ce fata se nt#arse c"tre scara i$ens" a casei. Intr". Te a!:
tepta$E
Kn#x intr" dup" d#a$na ,anurr;( dar #c+ii lui c#ntinuar" s:# ur$"reasc" pe fata care # luase la
g#an" pe sc"ri( urc0nd c0te d#u" trepte de#dat".
,#a$na ,anurr; intr" ntr:# uria!" ili#tec" la$risat".
C 5#e( i se adres" ea unui "rat f#arte ine $r"cat( care p"rea s" ai" n &ur de patru%eci de ani.
El este Kn#x.
5#e i ntinse $0na !i:i %0$i c"ldur#s.
C F$i pare ine s" te /"d( Kn#x. Intr". 5#e ,anurr;.
C F$i pare ine s" /" cun#sc( spuse Kn#x %0$ind !i ncerc0nd s" nu se uite n direc)ia sc"ril#r.
C E!ti leit taic":t"u. Ce $ai faceD ntre" 5#e( n ti$p ce:i #ferea lui Kn#x un pa+ar cu sif#n.
C 8#arte ine( ncu/iin)" Kn#x. T#c$ai i:a repre%entat pe 9eneral M#t#rs ntr:un $are pr#ces.
C A+a. Ktiu n ce direc)ie # s:# apuci !i tu C la a!a tat"( a!a fiu( nuD r0se 5#e. Ai cun#scut:# pe
fiica n#astr"( 7irginiaD
C A( era fiica du$nea/#astr"D ntre" Kn#x entu%ias$at( ar"t0nd c"tre sc"ri.
C 7irginia( salut":l pe Kn#x( # instrui d#a$na ,anurr; pe fata n /0rst" de cincispre%ece ani dr":
gu)"( dar ca$ !tears"( care se ridic" de pe p#dea unde/a n cealalt" parte a nc"perii.
C"r)ile !i f#ile ei de +0rtie pline cu nse$n"ri scrise f#arte ngri&it erau $pr"!tiate peste t#t pe &#s.
C Ea e 9inn;( # pre%ent" d#a$na ,anurr;( nt#rc0ndu:se c"tre Kn#x.
C Bun"( %ise ea( %0$ind cu sfial".
C Bun"( i r"spunse Kn#x( arunc0ndu:i # pri/ire scurt"( nainte s":!i a)inteasc" din n#u #c+ii
asupra sc"ril#r unde %"rise ni!te pici#are %/elte.
Au%i un c+ic#tit din acea direc)ie !i se rent#arse st0ngaci c"tre 9inn;.
C *tai &#s( stai &#s( i spuse d#$nul ,anurr;( ar"t0nd c"tre un f#t#liu c#nf#rtail din piele. Ti:a
p#/estit /re#dat" taic":t"u despre pr#cesul la care a$ c#la#rat n#i d#iD
C 4#fti$D spuse Kn#x asent.
8ata n ec+ipa$ent de tenis t#c$ai c##ra sc"rile $preun" cu un t0n"r nalt( cu # siluet" atletic".
C Nu )i:a spus ce s:a nt0$platD r0se d#$nul ,anurr;.
C Q"... nu( spuse Kn#x( incapail s":!i ia #c+ii de la fat".
Cei d#i intrar" n nc"pere c+iar c0nd d#$nul ,anurr; ncepu s" p#/esteasc".
C Era$ ntr:# situa)ie f"r" ie!ire( !i a$inti el. Era$ c#n/ins c" pierduse$ cel $ai i$p#rtant
pr#ces din /ia)a $ea. Atunci taic":t"u a /enit la $ine !i $i:a %is c" ar putea s" aran&e%e ce/a !i s" a&unge$
la # n)elegere ntre p"r)i C dar nu$ai dac":i d"dea$ lui t#t #n#rariul pe care:= stailiser"$ cu clientul n#s:
truE Tic"l#sulE spuse el( l#/indu:se peste genunc+i. Ktii ce a$ f"cutD
C HaD spuse Kn#x.
C L:a$ l"sat s":= iaE r"cni el. Era$ at0t de disperat( nc0t =:a$ l"sat pe taic":t"u s" ia t#t
#n#rariulE
Kn#x si$ula la r0ndul lui un r0s pentru a )ine pasul cu +#+#tele isterice ale d#$nului ,anurr;( n
ti$p ce c#ntinua s" arunce pri/iri scurte c"tre cuplul aflat n pragul u!ii.
C Tat"( p#t s" iau Buic3:ulD ntre" t0n"rul.
C ,ar ce pr#le$" are $a!ina taD spuse 5#e. C+et( unde )i:e una cre!tereD Kn#x( el e fiul $eu(
C+et( !i prietena lui( C+ris N#el. El e Kn#x '/erstreet.
C Fntr:un fel( ne:a$ cun#scut de&a( spuse Kn#x( uit0ndu:se la C+ris. Apr#ape.
C ,a( %0$i C+ris( n ti$p ce r"spundea.
C *alut( r"spunse C+et( t#tal de%interesat. ,#a$na ,anurr; se ridic" n pici#are.
C *cu%a)i:$"( treuie s" /erific cu$ st"$ cu cina( spuse ea.
C U"u( tat"( de ce treuie s" faci at0ta ca% de fiecare dat"D ntre" C+et.
C 4entru c" dup" ce )i:a$ cu$p"rat # $a!in" sp#rt( /rei s" iei t#t ti$pul $a!ina $ea.
C Ma$a lui C+ris se si$te $ai n siguran)" dac" $erge$ cu # $a!in" $ai $are. Nu:i a!a( C+risD
spuse C+et arunc0ndu:i un %0$et r"ut"ci#s( care # f"cu pe C+ris s" r#!easc".
C Nu:i nici # pr#le$"( C+et( spuse ea.
C Ba e # pr#le$". U"u( tat"...
5#e ,anurr; ie!i din nc"pere( iar C+et l ur$" pled0ndu:!i cau%a6
C U"u a!a( tat". ,ac" t#t nu f#l#se!ti Buic3:ul n seara asta( de ce nu p#t s":l iau euD
Fn ti$p ce discu)ia c#ntinua n +#l( Kn#x( 9inn; !i C+ris st"teau sting+eri n ili#tec".
C Ki la ce liceu e!tiD ntre" Kn#x.
C 1idge.a; Hig+( spuse C+ris. Cu$ e Henle; Hall( 9inD
C 'K( spuse 9inn; sec.
C Ac#l# e !i s#ra ta( nuD spuse C+ris( uit0ndu:se la Kn#x.
C Ca$ a!a ce/a.
C 9inn;( nu te nscrii la selec)ie pentru piesa de la Henle; HallD ntre" C+ris. 4un n scen" .isul
unei nopi +e var, i explic" ea lui Kn#x.
C 4#ate( r"spunse 9inn;( ridic0nd din u$eri.
C Ki pe C+et cu$ l:ai cun#scutD # ntre" Kn#x pe C+ris.
A$0nd#u" fetele l pri/ir" surprinse.
C 7reau s" spun... ""... 0igui el.
C C+et &#ac" n ec+ipa de f#tal de la 1idge.a;( iar eu sunt $a&#ret"( i explic" C+ris. A $ers !i el
la 2elt#n( dar a picat la exa$ene.
*e nt#arse ap#i c"tre 9inn;6
C Ar treui s" $ergi( 9in( cred c" te:ai descurca $inunat.
9inn; !i ascunse cu ti$iditate pri/irea n p"$0nt c0nd C+et intr" n ca$er".
C C+ris( spuse el %0$ind( e a n#astr"E *" $erge$.
C Mi:a p"rut ine s" te cun#sc( C+ris( spuse g0tuit Kn#x.
C A$ putea s" ne $ai a!e%"$ p0n" la cin"( suger" 9inn;.
Ur$" ap#i un ciudat $#$ent de lini!te.
C C+et /#ia de fapt Buic3:ul ca s" se p#at" giugiuli cu C+ris n $a!in"( i dest"inui ea r#!ind( inca:
pail" s" se g0ndeasc" la ce/a $ai p#tri/it de spus.
Kn#x se uit" pe fereastr" la C+ris !i C+et( care( #dat" intra)i n Buic3( se s"rutar" ndelung !i p"ti :
$a!. Ini$a lui tresalt" de in/idie.
,#u" #re $ai t0r%iu( Kn#x intr" cl"tin0ndu:se pe pici#are n +#lul c"$inului( unde Neil( Ca$er#n(
Mee3s( C+arlie !i 4itts n/")au la $ate$atic". 4itts !i Mee3s ncercau s" asa$le%e un aparat de radi#
arti%anal. Kn#x se pr"u!i pe # canapea.
C Cu$ a f#st cinaD ntre" C+arlie. 4ari ter$inat. Ce )i:au dat la $as"( Carne Misteri#as" 2elt#nD
C Teriil"( se /"ic"ri Kn#x. 9r#a%nic"E T#c$ai a$ nt0lnit:# pe cea $ai fru$#as" fat" pe care:a$
/"%ut:# n /ia)a $eaE
C Ai nneunitD Ki ce:i r"u n astaD
C E ca !i l#g#dit" cu C+et ,anurr;( supersp#rti/ul( se pl0nse Kn#x.
C 4"cat( %ise 4itts.
C 4"catE Nu:i p"cat( e # tragedieE
Ap#i r"cni6
C ,e ce treuie s" fie ndr"g#stit" de un ne$ernicD
C T#ate fetele une aleg ne$ernici( spuse 4itts cu un aer de cun#sc"t#r. ,#ar !tii !i tu asta. Uit:#.
*c#ate:)i cartea de trig#n#$etrie !i re%#l/" pr#le$a =@.
C Nu p#t s:# uit( 4itts. Ki n $#d sigur nu p#t s" $" g0ndesc la $ate$atic".
C Ba p#)i. *e c+ea$" c" ai trecut tangen)ial pe l0ng" ea C deci faci de&a pe &u$"tate
trig#n#$etrieE r0se %dra/"n Mee3s.
C A#leu( Mee3sE Asta c+iar a f#st gr#a%nic"E spuse Ca$er#n( cl"tin0nd din cap. Mee3s p"ru
ncurcat.
C Mi s:a p"rut ce/a inteligent.
Kn#x se #pri din pli$at !i se uit" la prietenii lui.
C C+iar crede)i c" ar treui s:# uitD
C Ai de alesD ntre" 4itts.
Kn#x se arunc" n genunc+i n fa)a lui 4itts( ca !i cu$ l:ar fi cerut n c"s"t#rie6
C Nu$ai tu( 4ittsie( se pref"cu el c":l i$pl#r"( cu un suspin exagerat. Nu$ai tu exi!ti pe lu$ea
astaE
4itts l d"du la # parte !i Kn#x se tr0nti pe un scaun din +#l( n ti$p ce "ie)ii ter$inau de lucrat la
$ate$atic".
C Ca$ at0t pentru seara asta( "ie)i( spuse Mee3s( d0nd se$nalul de nc+eiere. M0ine /#$ a/ea !i
$ai $ult de lucru( nu /" fie tea$".
C Ce:i cu T#ddD ntre" Ca$er#n( pe c0nd !i str0ngeau c"r)ile.
C A spus c" /rea s" n/e)e la ist#rie( %ise Neil.
C Haide( Kn#x( spuse Ca$er#n. ' s":i supra/ie)uie!ti puicu)ei "steia. 4#ate # s" te g0nde!ti la
ce/a prin care s":i c0!tigi drag#stea. Nu uita( tr"ie!te clipaE
Kn#x %0$i( s"ri de pe scaun !i plec" $preun" cu "ie)ii c"tre ca$ere.
Fn di$inea)a ur$"t#are( 5#+n Keating se a!e%" pe un scaun l0ng" catedr". 4"rea seri#s !i lini!tit.
C B"ie)i( desc+ide)i $anualul lui 4ritc+ard la pagina @= a intr#ducerii. ,#$nule 4err; C i f"cu un
se$n lui Neil C te r#g fru$#s( cite!te cu /#ce tare pri$ul paragraf al prefe)ei intitulate GCu$ s" n)elege$
p#e%iaH.
B"ie)ii c"utar" pagina !i( ndrept0ndu:!i spatele( ncepur" s" ur$"reasc" textul pe $"sur" ce Neil l
citea6
GVCu$ s" n)elege$ p#e%iaW( de dr. 5. E/an 4ritc+ard. 4entru a n)elege pe deplin p#e%ia( treuie
$ai nt0i s" i cun#a!te$ ine $etrul( ri$a !i figurile de stil( iar ap#i s" ne pune$ d#u" ntre"ri6 =M Cu c0t"
$"iestrie a f#st trans$is #iecti/ul p#e$ului !i @M C0t de i$p#rtant este acel #iecti/D Fntrearea = e/alu:
ea%" perfec)iunea p#e%ieiP ntrearea @ i e/aluea%" i$p#rtan)a. 'dat" dat r"spunsul la aceste ntre"ri(
stailirea $"re)iei unei p#e%ii de/ine # c+estiune relati/ si$pl". ,ac" puncta&ul #)inut de p#e%ie pentru
perfec)iune este repre%entat pe axa #ri%#ntal" a unui grafic( iar cel pentru i$p#rtan)" este repre%entat pe axa
/ertical"( atunci calcularea ariei t#tale a p#e$ului c#nfer" $"sura $"re)iei sale. Un s#net de B;r#n p#ate
#)ine un puncta& $are pe /ertical"( n ti$p ce pe #ri%#ntal" #)ine d#ar unul $ediu. Un s#net de
*+a3espeare( pe de alt" parte( #)ine un puncta& $are at0t pe #ri%#ntal"( c0t !i pe /ertical"( re%ult0nd # arie
t#tal" f#arte $are( fapt care indic" astfel c" p#e%ia este cu ade/"rat $"rea)".H
Keating se ridic" de pe scaun n ti$p ce Neil citea !i $erse la tal". ,esen" un grafic( de$#nstr0nd
cu linii !i +a!ur"ri felul n care p#e%ia lui *+a3espeare # dep"!ea pe cea a lui B;r#n.
Neil c#ntinu" s" citeasc"6
C G4e $"sur" ce nainta)i n studiul p#e%iil#r din carte( f#l#si)i aceast" $et#d" de e/aluare. Cu c0t
ailitatea /#astr" de a e/alua astfel p#e%iile se /a de%/#lta( cu at0t /" /e)i ucura $ai $ult de p#e%ie !i #
/e)i n)elege $ai ine.H
Neil se #pri !i Keating a!tept" # clip" pentru a l"sa ti$p ca lec)ia s" fie asi$ilat". Ap#i !i ncle!ta
singur $0inile n &urul g0tului !i ncepu s" )ipe nfi#r"t#r.
C 4fuiE r"cni el. ,e!euriE 9un#aieE 4ur#iE 1upe:)i:# din carteE Haide)i( rupe)i t#at" paginaE 7reau
ca pr#stiile astea s" a&ung" la c#!ul de gun#i( ac#l# unde le e l#culE
Lu" c#!ul de gun#i !i ncepu s" se pli$e teatral printre r0nduri( a!tept0nd ca fiecare "iat s":!i
arunce pagina rupt" din carte( ntreaga clas" c+ic#tea !i r0dea.
C 1upe)i pagina c0t $ai ine( i a/erti%" Keating. Nu $ai /reau s" $ai r"$0n" ni$ic din eaE ,r. 5.
E/ans 4ritc+ard( e!ti de%gust"t#rE
H#+#tele de r0s se nte)ir"( atr"g0ndu:i aten)ia pr#fes#rului de latin"( d#$nul MacAllister( aflat n
clasa de /i%a/i. ,#$nul MacAllister ie!i din clas" !i se uit" pe ferestruica u!ii n $#$entul c0nd ele/ii
t#c$ai !i rupeau paginile din carte. Alar$at( desc+ise rapid u!a !i alerg" spre ir#ul lui Keating.
C Ce nai... $ai apuc" el s" spun"( p0n" l %"ri pe Keating cu c#!ul de gun#i n $0n".
C F$i pare r"u( nu $:a$ g0ndit c" sunte)i aici( d#$nule Keating.
Nedu$erit !i &enat( se retrase din nc"pere( nc+i%0nd u!a cu gri&".
Keating se nt#arse )an)#! n fa)a clasei( puse c#!ul de gun#i pe p#dea !i s"ri n"untru. B"ie)ii r0ser"
!i $ai tare. 'c+ii lui Keating sc"p"rau ca f#cul. Calc" gun#iul cu pici#rul de c0te/a #ri( ap#i ie!i din c#! !i:i
trase un !ut.
C Este # lupt"( "ie)iE strig" el. 1"%#iE *unte)i ni!te suflete ntr:un $#$ent de r"scruce. 8ie
sunte)i ngenunc+ea)i de /#in)a hoi polloi:ului acade$ic( !i r#dul se /a usca n p#$( fie reu!i)i ca indi/i%i.
Nu /" fie tea$"( /e)i n/")a ceea ce aceast" !c#al" /rea s" n/")a)i la #ra $eaP ns" dac" $i fac dat#ria cu$
treuie( /e)i n/")a $ult $ai $ult dec0t at0t. ,e exe$plu( /e)i n/")a s" sa/ura)i li$a !i cu/intele( pentru
c" indiferent ce /" spune altcine/a( cu/intele !i ideile au puterea s" sc+i$e lu$ea. Mai de/re$e a$ f#l#sit
ter$enul hoi polloi. Cine !tie ce nsea$n"D Haide( '/erstreet( p"$p"l"ule.
Clasa i%ucni n r0s.
C Anders#n( tu ce e!ti( #$ sau furunculD
Clasa i%ucni din n#u n r0s !i t#at" lu$ea se uit" la T#dd. ,e/enit /i%iil tensi#nat( incapail s"
articule%e ce/a( acesta cl"tin" din cap cu # $i!care c#n/ulsi/".
C Nu.
Mee3s ridic" $0na6
C /oi polloi:ul. Nu nsea$n" Gtur$"HD
C Exact( Mee3s( spuse Keating. Ter$enul grecesc pentru Gtur$"H. T#tu!i( treuie s" !ti)i c" atunci
c0nd spune)i %hoi polloi:ul(, spune)i de fapt hoi polloiul:ulE
Keating f"cu # gri$as" ir#nic"( iar Mee3s %0$i.
C ,#$nul 4itts ar putea s" c#ntraargu$ente%e c" literatura sec#lului XIX n:are ni$ic n c#$un cu
!tiin)ele ec#n#$ice sau cu $edicina. El crede c" ar treui s":l studie$ pe 5. E/ans 4ritc+ard( s" n/")"$
despre ri$" !i $etru !i s" ne /ede$ lini!ti)i de treaa n#astr"( ur$"rindu:ne celelalte sc#puri.
4itts %0$i !i cl"tin" din cap.
C Cine( euD ntre" el.
Keating i%i cu pal$a %idul din spatele lui !i sunetul se au%i ca un duruit de t#". T#at" clasa tres"ri
!i se nt#arse cu fa)a c"tre spatele s"lii.
C Ei ine( !#pti Keating sfid"t#r( p"rerea $ea e c" sunt ni!te t0$penii f"r" sensE Citi$ p#e%ie
pentru c" face$ parte din rasa u$an"( iar rasa u$an" $uste!te de pasiuneE Medicina( &usti)ia( "ncile sunt !i
ele necesare pentru a ntre)ine /ia)a. ,ar p#e%ia( r#$antis$ul( iuirea( fru$use)eaD 4entru ele tr"i$E Cite%
din 2+it$an6
%.ai, mie0 O, via0 a $ntre*rilor
+espre acestea revenin+,
A "irurilor nes',r"ite ale celor 'r cre+in,
a ora"elor pline +e ne#hio*i.,.
Ce sens printre acestea, .ai, mie, O, via1
2spuns
C tu e"ti aici 3 C viaa e4ist, la 'el i+entitatea,
C stra"nica pies continu, "i tu ai putea contri*ui
cu un vers.(
Keating f"cu # pau%". Ele/ii r"$aser" ne$i!ca)i( as#rind $esa&ul p#e%iei. Keating se uit" din n#u
$pre&ur !i repet" ca n trans"6
C GC" stra!nica pies" c#ntinu"( !i tu ai putea c#ntriui cu un /ers.H
1"$ase t"cut n spatele clasei( ap#i $erse ncet n fa)". T#)i #c+ii erau a)inti)i asupra fe)ei lui
nfl"c"rate. Keating pri/i n &ur.
C Care /a fi /ersul vostru1 i pr#/#c" el.
4r#fes#rul f"cu # pau%" lung"( iar ap#i destr"$" u!#r at$#sfera care se crease.
C *" desc+ide$ acu$ c"r)ile la pagina JA !i s" studie$ c#ncep)ia lui 2#rds.#rt+ despre
r#$antis$.
6
McAllister !i trase un scaun l0ng" Keating la $asa unde erau ser/i)i pr#fes#rii !i se a!e%".
C 4#t s" stau l0ng" tineD ntre" el( l"s0ndu:!i greutatea c#rpului $asi/ pe scaun !i f"c0ndu:i
se$n unui c+elner s":l ser/easc".
C Te r#g( cu pl"cere( spuse Keating %0$ind.
4ri/i nc"perea n)esat" cu "ie)i $r"ca)i n unif#r$" care luau $asa de pr0n%.
C Ast"%i ai )inut # lec)ie f#arte interesant"( d#$nule Keating( spuse MacAllister sarcastic.
Keating !i ridic" pri/irea.
C F$i pare r"u dac" te:a$ !#cat.
C Nu:i ne/#ie s" te scu%i( spuse MacAllister( cl"tin0nd din cap( cu gura de&a plin" cu felul
$isteri#s al %ilei.
C A f#st fascinant"( c+iar !i a!a nec+i%uit" cu$ era.
Keating ridic" din spr0ncene.
C Cre%iD
MacAllister d"du din cap.
C Indiscutail( )i asu$i un $are risc ncura&0ndu:i s" fie arti!ti( 5#+n. C0nd #r s":!i dea sea$a c"
nu sunt 1e$randt( *+a3espeare sau M#%art( #r s" te urasc" pentru asta.
C Nu arti!ti( 9e#rge( spuse Keating. N:ai n)eles. Ideea e s" g0ndeasc" lier.
C '( r0se MacAllister( s" g0ndeasc" lier la !aptespre%ece aniE
C N:a! fi cre%ut c" e!ti cinic( spuse Keating( s#rind # gur" de ceai.
C Nu cinic( "iete( spuse MacAllister cu aerul unui cun#sc"t#r. 1ealistE Arat":$i ini$a nenc"tu:
!at" n /ise pr#ste!ti !i:)i ar"t un #$ fericit( c#ntinu" el !i $ai lu" # gur" de $0ncare. ,ar # s" $" si$t ine
ascult0ndu:te la #r"( 5#+n( ad"ug" MacAllister. 4arie% c" a!a /a fi.
Keating p"ru a$u%at.
C *per c" nu /ei fi singurul( spuse el( uit0ndu:se la c0)i/a dintre "ie)ii din clasa ele/il#r $ici care
st"teau al"turi.
T#)i "ie)ii se nt#arser" c"tre Neil 4err;( care intr" n /ite%" n sala de $ese !i se a!e%" al"turi de
ceilal)i.
C N:# s" /" /in" s" crede)iE spuse el( cu r"suflarea t"iat". A$ g"sit la ili#tec" anuarul de pe /re:
$ea c0nd el era n ulti$ul an( spuse Neil( uit0ndu:se spre Keating( prins ntr:# c#n/ersa)ie f#arte ani$at" cu
d#$nul MacAllister la $asa pr#fes#ril#r.
,esc+ise anuarul !i citi6
C GC"pitanul ec+ipei de f#tal( edit#r al anuarului( +#t"r0t s" $earg" la Ca$ridge( cel care are
cele $ai $ari !anse de a face #rice /a d#ri( crai( Cercul 4#e)il#r ,isp"ru)i.H
Ceilal)i ncercar" s":i s$ulg" /ec+iul anuar din $0n".
C GCraiHD r0se C+arlie. ,#$nul K. a f#st un $are %uragiu. Bra/# luiE
C Ce e Cercul 4#e)il#r ,isp"ru)iD ntre" Kn#x( n ti$p ce r"sf#ia prin cartea cu f#t#grafii /ec+i
ale clasei lui Keating de la 2elt#n.
C Exist" f#t#grafii de grup n anuarD ntre" Mee3s.
C ,in astea nu sunt( spuse Neil( studiind explica)iile f#t#grafiil#r. Nu $ai e nici # alt" referire.
Neil se uita prin anuar( c0nd C+arlie l l#/i u!#r peste pici#r.
C N#lan( i !#pti el.
4e c0nd decanul se apr#pia( Neil i pas" cartea pe su $as" lui Ca$er#n( care i:# pas" la r0ndul lui
i$ediat lui T#ddP acesta l pri/i ntre"t#r pe Ca$er#n( ap#i # lu".
C F)i plac #rele( d#$nule 4err;D ntre" N#ian( care se #prise la $asa "ie)il#r.
C ,a( d#$nule( f#arte $ult( spuse Neil.
C Ki ce p"rere a/e)i despre d#$nul Keating al n#struD 7i se pare interesant( "ie)iD
C ,a( d#$nule( spuse C+arlie. T#c$ai discuta$ despre asta( d#$nule.
C Bine( ncu/iin)" N#lan. *unte$ f#arte entu%ias$a)i n ceea ce:l pri/e!te. Kti)i( a f#st ursier
1+#des.
B"ie)ii %0$ir" !i d"dur" din cap.
N#lan se duse la # alt" $as". T#dd sc#ase afar" $anualul de su $as" !i:l r"sf#i n p#al"( n ti$p
ce:!i ter$ina $asa de sear".
C ' s" iau anuarul( i spuse Neil lui T#dd( n /re$e ce se ridicau de la $as".
C ,ar ce ai de g0nd s" faci cu elD ntre" T#dd nesigur.
C 4u)in" $unc" de cercetare( %ise Neil( %0$ind enig$atic !i superi#r.
,up" #re Neil( C+arlie( Mee3s( 4itts( Ca$er#n !i T#dd se nt#arser" $preun" la c"$in. ,#$nul
Keating tra/ersa !i el pelu%a $r"cat cu # &ac+et" sp#rt !i cu fular( cu un teanc de c"r)i su ra).
C ,#$nule KeatingD strig" Neil dup" el. ,#$nuleD '( c"pitaneE C"pitanul $euD
Keating se #pri !i a!tept" ca "ie)ii s":l a&ung" din ur$".
C Ce:a f#st Cercul 4#e)il#r ,isp"ru)i( d#$nuleD ntre" Neil.
4entru # frac)iune de secund"( Keating se nr#!i la fa)".
C M:a$ uitat printr:un anuar $ai /ec+i( explic" Neil( !i...
C Nu:i r"u c" faci $unc" de cercetare( spuse Keating( rec"p"t0ndu:!i st"p0nirea de sine.
B"ie)ii a!teptar" ca el s" $ai adauge ce/a.
C T#tu!i( ce a f#stD insist" Neil. Keating se uit" n &ur( ca s" se asigure c" nu era ni$eni cu #c+ii pe
ei.
C ' #rgani%a)ie secret"( spuse el apr#ape n !#apt". Nu !tiu ce p"rere ar a/ea actuala direc)iune
despre asta( dar $" nd#iesc c" ar reac)i#na p#%iti/.
'c+ii lui cercetar" cu aten)ie ca$pusul( n ti$p ce "ie)ii !i )ineau respira)ia.
C B"ie)i( sunte)i n stare s" p"stra)i un secretD Ele/ii ncu/iin)ar" instantaneu.
C 4#e)ii ,isp"ru)i au f#st # #rgani%a)ie secret" prin care ur$"rea$ Gs" suge$ $"du/a /ie)iiH. Ex:
presia i apar)ine lui T+#reau !i era in/#cat" la fiecare ntrunire a grupului( explic" el. C0)i/a dintre n#i
#i!nuia$ s" ne nt0lni$ la /ec+ea pe!ter"( unde citea$ cu r0ndul din *+elle;( T+#reau( 2+it$an sau pr#:
priile n#astre /ersuri C !i /ra&a acelui $#$ent $agic !i f"cea efectul asupra n#astr"( !i a$inti Keating( cu
#c+ii str"lucind.
C 7re)i s" spune)i c" era)i de fapt # ga!c" de "ie)i care st"teau n cerc !i citeau p#e%iiD ntre"
Kn#x nedu$erit.
Keating %0$i.
C 4articipan)ii erau de a$ele sexe( d#$nule '/erstreet. Ki crede:$"( nu citea$ pur !i si$plu...
l"sa$ cu/intele s" ne picure din gur" precu$ $ierea. 8e$eile le!inau( spiritele se n"l)au... se n"!teau %ei(
d#$nil#r.
B"ie)ii r"$aser" t"cu)i # clip".
C Ki de la ce /enea nu$eleD ntre" Neil. Citea)i nu$ai din p#e)i disp"ru)iD
C Era acceptat" p#e%ia de #rice fel( d#$nule 4err;. Nu$ele se referea d#ar la faptul c"( pentru a te
al"tura #rgani%a)iei( treuia s" fii $#rt.
C Ce1 strigar" "ie)ii n c#r.
C Cei /ii erau d#ar $e$ri candida)i. Ca s" fii $e$ru cu drepturi depline( era ne/#ie de # /ia)"
ntreag" de ucenicie( explic" el. 7ai( p0n" !i eu sunt un iet candidat.
B"ie)ii se uitar" unii la al)ii ui$i)i.
C Ulti$a ntrunire pese$ne c" a a/ut l#c cu cincispre%ece ani n ur$"( !i a$inti Keating.
*e uit" din n#u n &ur( ca s" se asigure c" nu:i #ser/a ni$eni( ap#i se nt#arse !i plec".
C Eu %ic s" $erge$ la n#apte( spuse Neil cuprins de agita)ie( dup" ce Keating disp"ru din /edere.
Merge t#at" lu$eaD
C Unde e pe!tera asta de care spune elD ntre" 4itts.
C ,up" ce treci de p0r0u. Cred c" !tiu unde e( r"spunse Neil.
C Ai de $ers 3il#$etri uni p0n" ac#l#( se pl0nse Mee3s.
C Mie $i se pare # c+estie plictisit#are( spuse Ca$er#n.
C Atunci nu /eni( i:# tr0nti C+arlie.
C Ai idee cu c0te sanc)iuni ne pute$ p#tc#/iD l ntre" Ca$er#n pe C+arlie.
C 4"i atunci nu /eniE insist" C+arlie. Te r#gE
Ca$er#n # l"s" $ai $#ale6
C *pun d#ar c" treuie s" a/e$ $are gri&". Nu ne pute$ per$ite s" fi$ prin!i.
C I:au%i( *+erl#c3( replic" C+arlie sarcastic.
C Cine /ineD ntre" Neil( nc+eindu:le cearta.
C Eu( spuse C+arlie pri$ul.
C Ki eu( ad"ug" Ca$er#n.
Neil se uit" la Kn#x( 4itts si Mee3s. 4itts e%it"6
C 4"i...
C A#leu( +aide 4itts( spuse C+arlie.
C Are pr#le$e cu n#tele( C+arlie( l ap"r" Mee3s.
C Atunci p#)i s":= a&u)i tu( Mee3s( suger" Neil.
C ,ar ce( e cu$/a un grup de studiu n#cturnD ntre" 4itts( nc" nesigur.
C Las:# alt"( 4itts( spuse Neil.
C Tu /ii( Mee3s( sau ai !i tu pr#le$e cu n#teleD
T#)i ceilal)i i%ucnir" n r0s.
C Bine( %ise Mee3s. Eu( de principiu( ncerc #rice # dat".
C Fn afar" de sex( r0se C+arlie. Nu:i a!a( Mee3s( "tr0neD
Mee3s se nr#!i( iar "ie)ii ncepur" s" r0d" !i s" )#p"ie n &urul lui.
C Eu /in cu c#ndi)ia s" a/e$ gri&"( spuse Ca$er#n.
C Kn#xD c#ntinu" C+arlie.
C Nu !tiu( r"spunse Kn#x. Nu prea n)eleg c+estia asta.
C Haide( l ncura&a C+arlie. ' s" te a&ute s" # c0!tigi pe C+ris.
C ,aD l pri/i Kn#x nedu$erit. Cu$ anu$eD
C Nu l:ai au%it pe Keating spun0nd c" fe$eile le!inauD
C 'are de ceD ntre" Kn#x nesigur. 9rupul ncepuse s" se sparg"( iar Kn#x l ur$" pe C+arlie pe
dru$ul spre c"$in.
C ,e ce le!in" fe$eile( C+arlieD *pune:$i( de ce le!in"D
Fntre"rile lui Kn#x r"$aser" f"r" r"spuns c0nd unde/a( n dep"rtare( un cl#p#)el ncepu s" sune(
c+e$0ndu:i pe "ie)i la cin".
,up" cin"( Neil !i T#dd $erser" n sala de studiu !i se a!e%ar" la aceea!i $as".
C Ascult"( i spuse Neil n !#apt" c#legului s"u de ca$er". Te in/it la ntrunirea cercului.
Neil !i d"duse n sf0r!it sea$a c" ni$eni nu:l ntrease pe T#dd dac" /#ia s" /in" !i el.
C *" nu te a!tep)i ca lu$ea s" te ai" t#t ti$pul n /edere. Nu te cun#a!te ni$eni. Ki nici tu nu /#r :
e!ti cu ni$eniE
C Mul)u$esc( spuse T#dd( dar nu despre asta e /#ra.
C ,ar ce e atunciD ntre" Neil.
C 4"i... pur !i si$plu nu /reau s" /in( spuse el( 0l0indu:se.
C ,e ceD ntre" Neil. Nu n)elegi ce ne:a %is KeatingD Nu /rei s" faci ce/a pentru astaD
Neil nt#arse repede # pagin" din carte pentru c" un supra/eg+et#r t#c$ai trecea pe l0ng" ei(
pri/indu:i suspici#s.
C Ba da( !#pti T#dd( dup" ce supra/eg+et#rul se ndep"rtase suficient ca s" nu:i $ai aud". ,ar...
C ,at ce( T#ddD *pune:$i( l i$pl#r" Neil.
T#dd !i l"s" pri/irea n p"$0nt6
C Nu /reau s" citesc.
C CeD %ise Neil !i se uit" nencre%"t#r la el.
C Keating %icea c" t#)i citeau pe r0nd( spuse T#dd. Eu nu /reau s" citesc.
C ,#a$ne( tu c+iar ai # pr#le$"( nu:i a!aD spuse Neil( cl"tin0nd din cap. ,ar ce r"u )i se nt0$pl"
dac" cite!tiD Nu e c+iar asta figuraD *" te expri$iD
C Neil( nu p#t s":)i explic( %ise T#dd !i se nr#!i. 4ur !i si$plu nu /reau s:# fac.
Neil !i aran&a agitat f#ile( uit0ndu:se la T#dd. Ap#i i /eni # idee.
C Ki dac" nu treuie s" cite!tiD i suger" Neil. ,ac" d#ar stai ac#l# !i ascul)iD
C Nu se p#ate a!a( re$arc" T#dd. ,ac" t#t /in( ceilal)i #r s" /rea s" citesc !i eu.
C Ktiu( dar dac" ar spune c" nu:i ne/#ie s" cite!tiD
C Adic" s":i ro# c+estia astaD ntre" T#dd r#!u la fa)". Neil( e u$ilit#r.
C Nu( nu e( spuse Neil( s"rind de pe scaun. A!teapt" aici.
C Neil( strig" dup" el T#dd( atr"g0ndu:i aten)ia supra/eg+et#rului care se nt#arse !i:i arunc" # pri:
/ire de%apr#at#are.
Neil plecase nainte ca T#dd s":l p#at" #pri. T#dd se pr"u!i nec"&it pe scaun( ap#i !i desc+ise
cartea de ist#rie !i ncepu s" ia n#ti)e.
7
Neil !u!#tea ce/a cu C+arlie !i Kn#x n +#lul c"$inului( n ti$p ce n &urul l#r c#ntinuau preg"tirile
pentru culcare. B"ie)ii se pli$au de c#l#:c#l# n pi&a$ale( cu perne !i c"r)i su ra)e. Neil !i arunc" un
pr#s#p pe u$"r( l "tu pe Kn#x pe spate !i se ndrept" spre ca$era lui. Arunc" ap#i pr#s#pul !i #ser/" pe
ir#ul lui ce/a care nu fusese ac#l# nainte.
E%it" pentru # clip"( ap#i lu" n $0n" ant#l#gia de p#e%ie /ec+e !i u%at". ' desc+ise !i( n interi#rul
c#pertei( scris de $0n"( /"%u nu$ele G5. KeatingH. Neil citi cu /#ce tare cu/intele scrise su se$n"tur"6
G4#e)i disp"ru)iH. *e ntinse pe pat !i ncepu s" citeasc" pe s"rite p#e%iile din /ec+iul /#lu$ cu f#i su)iri !i
ng"lenite. Citi ca$ # #r"( reali%0nd d#ar pe &u$"tate c" %g#$#tele de pe +#l ncepeau s" se lini!teasc"(
u!ile se nc+ideau !i lu$inile erau stinse una dup" alta. 5sta e /a#er. 6u s!a culcat $nc, !i %ise Neil(
au%indu:l pe supra/eg+et#rul de ser/iciu t0r!0indu:!i pici#arele nc#l# !i nc#ace pe +#l. La un $#$ent dat(
p"ru c" se #pre!te exact n dreptul u!ii lui Neil.
C E lini!te( spuse cu /#ce tare dr. Hager( cl"tin0nd din cap. 4rea lini!te.
C0te/a #re $ai t0r%iu( siguri c" t#at" lu$ea d#r$ea ad0nc( "ie)ii se nt0lnir" l0ng" un "tr0n ar)ar
n#dur#s. *e nf#f#liser" cu c"ciuli( +aine !i $"nu!i de iarn"( iar c0)i/a !i luaser" lanterne ca s" /ad" pe
unde $ergeau.
C MrrrrrE i f"cu s" tresar" $0r0itul c0inelui de /0n"t#are al !c#lii( care t#c$ai atunci ie!ea adul :
$ec0nd din tufi!uri.
C Cu)u( cu)u( +ai( fii cu$inte( l p#t#li 4itts( nfund0ndu:i ni!te pr"&iturele n gur" !i l"s0ndu:i nc"
# p#r)ie pe &#s. Hai s" $erge$( le spuse el cel#rlal)i cu /#ce &#as"( pe c0nd c0inele se apleca instincti/
asupra +ranei.
C Bun" idee( 4ittsie( l l"ud" Neil( n ti$p ce tra/ersau cu t#)ii ca$pusul lu$inat de stelele
str"lucit#are care spu%iser" cerul.
C E frig( se pl0nse T#dd #dat" ce reu!ir" s" scape de spa)iul desc+is !i "tut de /0nturi al
ca$pusului !i intrar" n p"durea stranie de pini n care se afla pe!tera.
C+arlie alerg" nainte( dep"!indu:i pe ceilal)i( care se $i!cau $ai ncet prin aerul rece.
C Apr#ape c" a$ a&uns( spuse Kn#x c0nd d"dur" de $alul p0r0ului !i ncepur" s" caute printre
tufi!uri !i r"d"cini de c#paci pe!tera despre care "nuiau c" se afla ac#l#.
C U+uuuE *unt un p#et disp"ruuutE i sperie C+arlie( r"s"rind rusc( parc" din p"$0nt( c"ci
desc#perise pe!tera.
C AaaE )ip" Mee3s. Lua:te:ar naia( ,alt#n( l ap#str#f" Mee3s( re/enindu:!i n fire.
C Aici e( "ie)i( %0$i C+arlie. A$ a&uns acas"E
B"ie)ii se ng+esuir" n pe!tera ntunec#as" !i pre) de c0te/a $inute str0nser" surcele !i le$ne( n:
cerc0nd s" aprind" un f#c. 8#cul prinse /ia)" !i lu$ina lui n/i#r" l#cul altfel de%#lant. B"ie)ii a$u)ir"( de
parc" s:ar fi aflat ntr:un l#c sacru.
C ,eclar n acest $#$ent redesc+is" 8iliala 2elt#n a Cercului 4#e)il#r ,isp"ru)i( spuse Neil cu
s#le$nitate. Aceste ntruniri /#r fi c#nduse de $ine !i de ceilal)i $e$ri candida)i( aici de fa)". T#dd
Anders#n( pentru c" prefer" s" nu citeasc"( /a scrie pr#cesele:/erale ale ntruniril#r.
T#dd tres"ri ne$ul)u$it( dar incapail s" desc+id" gura pentru a:!i sus)ine cau%a.
C 7#i citi acu$ tradi)i#nalul $esa& de desc+idere apar)in0nd unui $e$ru al cercului( Henr;
,a/id T+#reau.
Neil desc+ise cartea pe care i:# l"sase Keating !i citi6
C GA$ $ers n p"dure pentru c" d#rea$ s" tr"iesc /ia)a pe ndelete. L*"ri ap#i peste r0nduri.M
7#ia$ s" tr"iesc pr#fund !i s" sug t#at" $"du/a /ie)iiEH
C *uscriuE l ntrerupse C+arlie.
C G*" alung t#t ceea ce nu era /ia)"H( c#ntinu" Neil( s"rind iar"!i peste r0nduri. GCa nu cu$/a(
atunci c0nd /a fi s" $#r( s" desc#p"r c" de fapt n:a$ tr"it.H
Ur$" # t"cere lung".
C Candidat '/erstreet( spuse Neil. Kn#x se ridic" n pici#are. Neil i n$0na cartea. Kn#x desc+ise
la # alt" pagin" !i citi6
C G,ac" un #$ naintea%" cu ncredere ntru ndeplinirea /isel#r sale( /a a/ea parte de un succes
nde#!te nea!teptat.H ,aE spuse Kn#x( cu #c+ii sc"p"r0nd. 7reau s" a$ succes cu C+risE
C+arlie lu" cartea de la Kn#x.
C Haide( "iete( spuse el( str0$0ndu:se la Kn#x( asta e # trea" seri#as". C+arlie !i drese glasul6
E4ist Iu*irea minunat a unei m,n+re 'ecioare,
7i iu*irea +e *r*at statornic, $ncercat,
7i cea +e prunc ce +e nimic team n!are.
Toate +e c,n+ lumea "i pm,ntul au e4istat.
Dar cea mai minunat iu*ire,
A iu*irilor Iu*ire,
Chiar mai ceva +ec,t a 8amei +ra#oste cu har,
E in'inita, neasemuit +e tan+ra, $n'lcrat iu*ire
A celui mort +e *eat pentru tovar"ul lui +e pahar.
9
3 Aut#r an#ni$( r0se C+arlie( ntin%0ndu:i cartea lui 4itts.
C GAici %ace:a $ea ne/ast"6 t#t aici s" stea. Acu$ ea se #di+ne!te... !i eu t#t a!aEH
Y
recit" 4itts(
c+ic#tind. 5#+n ,r;den( =JY=:=IAA. Nu $i:a trecut nici#dat" prin $inte c" indi/i%ii "ia a/eau si$)ul
u$#ruluiE
4itts i d"du cartea lui T#dd( n ti$p ce "ie)ii r0deau de glu$a lui. T#dd ng+e)" de spai$"( dar
Neil i lu" cartea din $0n" nainte ca ceilal)i s" #ser/e ce/a.
C+arlie i s$ulse cartea lui Neil !i ncepu s" citeasc"6
S m $nvei pe mine a iu*i1
:nva tu, +e n!ai at,ta minte-
8aestru mare!s $n ast'el +e!aran;minte.
7i al iu*irii zeu, +e!ar e4ista,
S!nvee +e la mine ar putea.
<
B"ie)ii i%ucnir" n Gu+u+uH:uri !i G#+#+#H:uri la pretinsele aptitudini ale lui C+arlie.
C 4#t#li)i:/"( "ie)i( treuie s" fi$ seri#!i( spuse Neil.
Ca$er#n lu" cartea.
C Asta e seri#as"( %ise el !i ncepu s" citeasc".
6oi suntem cei +e c,ntece nscocitori
7i aceia care visele viseaz
Pe!un +i# $nsin#urat rtcitori,
@
Trad. de 8elicia Ienculescu:4#p#/ici
Y
Ide$.
S
Ide$.
Pe maluri +e p,r,uri ce!ntristeaz=
De lume pier+ui, +e lume +eprttori
Asupra noastr luna lumineaz-
Totu"i, suntem puternicii $nceptori
Care pe aceast lume!o prive#heaz.
Cu c,ntecele nemuritoare ale cuv,ntului
Construim marile ora"e ale pm,ntului,
7i +intr!o mrea poveste +e #eniu
6oi urzim #loria unui imperiu-
De vrea, un om ce visu!"i urmre"te,
Coroan re#al poate +o*,n+i.
Iar trei, $n ca+ena unui c,ntec ce cre"te,
7i!o $mprie chiar pot nrui.
6oi, $n vremuri +e mult as'inite,
:n al lumii trecut $n#ropat,
Pe 6inive am construit!o +in suspine
7i )a*elul +in veselie l!am creat.
3 A$in( spuser" c0)i/a.
C *sstE i #prir" ceilal)i. Ca$er#n c#ntinu"6
7i!apoi cu pro'eii le!am +r,mat,
&cute celor vechi, +e!a lumii noi vestire=
Cci orice er e un vis apus,
Sau unul care acum e!n zmislire.
>
Ca$er#n f"cu # pau%" de efect.
C Art+ur 'O*+aug+ness;( =?SS:=??=.
B"ie)ii r"$"seser" t"cu)i. Mee3s lu" cartea !i ncepu s:# r"sf#iasc".
C Hei( asta e un"( %ise el !i ncepu s" citeasc" pe un t#n seri#s6
Din $ntunericul ce m acoperi,
Din pol $n pol ca Smoala +e cernit
Sunt recunosctor oricror zei ar 'i
C su'let +e ne!nvins mi!au +ruit0
?
3 Qsta a f#st 2. E. Henle;( =?S>:=>AY.
C Nu:$i /ine s" cred( r0se 4itts. Tu( Mee3sD
C Ce anu$eD i %ise Mee3s( pref"c0ndu:se c" nu n)elege la ce se referea.
Kn#x lu" cartea !i ncepu s" # r"sf#iasc" !i el. ,e#dat" ncepu s" suspine %g#$#t#s( de parc" ar fi
citit pentru # C+ris i$aginar"( aflat" !i ea n pe!ter".
C GCu$ te iuescD *":)i spun n c0te c+ipuri. 40n":n ad0ncuri...H
I
C+arlie i s$ulse cartea din $0n".
C 4#t#le!te:te( Kn#x( l cert" el cu # /#ce r"gu!it".
Ceilal)i i%ucnir" n r0s. Neil lu" cartea !i citi n g0nd ti$p de un $inut. B"ie)ii se adunaser" n
&urul f#cului care !i pierdea ncetul cu ncetul din f#r)".
C *sst( le spuse Neil !i ncepu s" citeasc" plin de nsufle)ire6
@a +rum, prieteni,
6u!i prea t,rziu o lume "i mai nou s #sim...
Cci am +e #,n+
S navi#am +incolo +e soare!apune... "i chiar
De nu mai suntem acea 'or ce!n alte vremi
8i"ca munii +in loc= suntem ceea ce suntem 3
B
Trad. de 8elicia lenculescu:4#p#/ici.
J
Ide$.
I
8rag$ent din Sonnet 'rom the Portu#uese <A de Eli%aet+ Barrett Br#.ning L=?AJ:=?J=M.
O potrivit!alturare +e *rave inimi,
Sl*ite +e timp "i soart, +ar neclintite!n hotr,rea
S lupte, s caute, s #seasc "i nesupuse s rm,n.
B
3 ,in Clise, de Tenn;s#n( nc+eie el.
B"ie)ii a$u)iser"( $i!ca)i de interpretarea nfl"c"rat" a lui Neil !i de felul n care Tenn;s#n reu!ise
s" expri$e )elul er#ului s"u.
4itts lu" cartea. Fn ti$p ce citea p#e%ia( ncepu s" at" cu putere un rit$ african6
Dapi ne#ri "i um'lai intr!un po+rum,
2e#i +e spelunc nesi#uri pe picioare,
Czui, matolii "i!n mas lovin+ tare
Cu coa+a +e mtur *t,n+ apri# %*um, *um(,
C,t puteau +e tare,
)um, *um, )C8,
Cu!o um*rel +e mtase "i!o mtur +e prun,
)umlei, *umlei, *umlei, )C8.
APOI veni reli#ia, APOI o viziune.
6u mi!am putut lua ochii +e la 'estinul lor minune.
:@ E52II APOI PE CO6FO, :6 C8)2A
CE6C7IE,
C2OI6DC!7I D2C8 P2I6 GC6F@5 CC
DH2A!I AC2IE.
I
4e $"sur" ce 4itts recita( "ie)ii se l"sar" cuprin!i de rit$ul capti/ant al p#e$ului. ,ansau !i se
sc+i$#n#seau n rit$ul p#e%iei( )#p"ind !i r"cnind. 9esturile l#r de/eneau t#t $ai s"latice !i $ai
carag+i#ase( iar la un $#$ent dat ncepur" s" i$ite sunetele &unglei !i s" se at" cu pal$ele peste cap !i
peste pici#are. Fn /re$e ce 4itts c#ntinua s" citeasc"( C+arlie( dans0nd !i c+iuind( c#nduse grupul afar" din
pe!ter" !i ap#i n ntunericul n#p)ii.
C#ntinuar" s" danse%e s"latic n p"dure( leg"n0ndu:se #dat" cu c#pacii uria!i !i cu /0ntul care
/0&0ia printre ei.
La un $#$ent dat( f#cul din pe!ter" se stinse !i p"durea de/eni ntunecat" ca s$#ala. B"ie)ii se
#prir" din dansul l#r !i apr#ape instantaneu ncepur" s" tre$ure( nu nu$ai pentru c" era frig( ci !i din pricina
exueran)ei care i c#ple!ise #dat" ce i$agina)ia l#r fusese l"sat" s" %#are nesting+erit".
C Ar fi ine s:# lu"$ din l#c( spuse C+arlie. Nu $ai e $ult !i ncep #rele.
Ie!ir" din p"dure printr:# p#ian" care se n/ecina cu ca$pusul c#legiului.
C Fnap#i la realitate( #ser/" 4itts n ti$p ce se #priser" cu t#)ii !i pri/eau ca$pusul.
C *au ce/a de genul "sta( #ft" Neil.
Alergar" t"cu)i c"tre c"$in( sc#aser" le$nul care $piedica u!a din spatele cl"dirii s" se nc+id" !i
se strecurar" n /0rful pici#arel#r n ca$erele l#r.
A d#ua %i( c0)i/a dintre petrec"re)i c"scau c0nd se a!e%ar" n "nci pentru #ra d#$nului Keating.
Acesta se pli$a ns" cu un pas +#t"r0t de c#l#:c#l# prin fa)a clasei.
C Nu spune$ despre cine/a c" este f#arte ##sit( ci extenuat. Nu f#l#si)i f#r$ularea Gf#arte tristH(
ci spune)i...
4#cni din degete !i ar"t" c"tre unul dintre "ie)i.
C F$ufnatD
C 8#arte ineE spuse Keating %0$ind. Li$a a f#st in/entat" dintr:un $#ti/ anu$e( "ie)i C
p#cni din n#u din degete !i ar"t" spre Neil.
C 4entru a c#$unicaD
C Nu( %ise Keating. 4entru a le cuceri pe fe$ei. Iar lenea n:are ce c"uta ntr:# astfel de str"danie.
,up" cu$ n:are ce c"uta nici n eseurile /#astre.
B"ie)ii i%ucnir" n r0s. Keating !i nc+ise cartea( ap#i $erse n fa)a clasei !i ridic" # +art" care
ac#perea tala. 4e tal" era scris un citat. Keating l citi cu /#ce tare6
?
Trad. de 8elicia lenculescu:4#p#/ici.
>
Trad. de Le#n Le/itc+i.
%Doctrine "i "coli $nvechite, $mi permit s vor*esc in+i'erent +e consecine, 6atur neinhi*at,
ener#ie primor+ial...(
3 T#t Unc+iul 2alt( spuse el. A+( dar c0t de greu e s" ign#ri aceste d#ctrine !i !c#li( n situa)ia de
c#ndi)i#nare n care ne g"si$ fa)" de p"rin)ii n#!tri( de tradi)iile n#astre( de ep#ca $#dern". Cu$ s" face$
ca( ase$enea lui 2alt( s" ne l"s"$ pr#priul eu s" /#reasc"D Fn ce fel s" ne elier"$ de pre&udec")i( de #i:
ceiuri( de influen)eD 1"spunsul( dragii $ei fl"c"i( este c" treuie s" ne str"dui$ per$anent s" g"si$ # n#u"
perspecti/" din care s" pri/i$ lucrurile.
B"ie)ii erau nu$ai #c+i !i urec+i. ,e#dat"( Keating s"ri pe catedr".
C ,e ce stau aiciD ntre" el.
C Ca s" /" si$)i)i $ai naltD !i d"du cu p"rerea C+arlie.
C *tau pe catedr" ca s" $i rea$intesc c" treuie s" ne i$pune$ per$anent s" pri/i$ lucrurile
altfel. Lu$ea arat" diferit de aici( de sus. ,ac" nu crede)i( urca)i:/" !i ncerca)i !i /#i. T#at" clasa. 4e r0nd.
Keating s"ri &#s. T#)i "ie)ii( cu excep)ia lui T#dd Anders#n( $erser" n fa)a clasei !i( n grupuri
$ici( se urcar" pe r0nd pe catedr". Keating se pli$a nc#l# !i nc#ace printre r0ndurile de "nci(
ur$"rindu:i !i a!tept0ndu:i s" ter$ine.
C ,ac" e!ti sigur de ce/a( spuse el( n ti$p ce "ie)ii se nt#rceau la l#curile l#r( str"duie!te:te s" te
g0nde!ti la acel ce/a dintr:# alt" perspecti/"( c+iar dac" )i se pare c" e gre!it sau pr#stesc. C0nd cite!ti( nu te
g0ndi d#ar la ceea ce crede aut#rul( ci ac#rd":)i ti$p s" te g0nde!ti !i la ceea ce cre%i tu. Treuie s" lupta)i
din r"sputeri s" /" desc#peri)i eul( "ie)i( c#ntinu" el( !i cu c0t a$0na)i $ai $ult acest $#$ent( cu at0t /"
reduce)i !ansele s" l desc#peri)i /re#dat". T+#reau spunea c" GMa&#ritatea #a$enil#r tr"iesc ntr:# cal$"
disperareH. ,e ce s" /" $p"ca)i cu # astfel de stareD Treuie s" risca)i s" $erge)i pe c"r"ri neu$late.
Acu$...
Keating se ndrept" spre u!"( pe c0nd #c+ii tutur#r "ie)il#r l ur$"reau cu aten)ie. 4ri/i clasa( ap#i
ncepu s" sting" !i s" aprind" lu$inile de nenu$"rate #ri( i$it0nd cu glasul uuitul tunetel#r.
C 4e l0ng" eseurile pe care le a/e)i de f"cut( spuse el dup" aceast" de$#nstra)ie %g#$#t#as"( /reau
ca fiecare dintre /#i s" scrie # p#e%ie C # crea)ie pr#prie C care s" fie citit" cu /#ce tare n clas". Ne /e:
de$ luni.
Ki cu asta ie!i. B"ie)ii r"$aser" $u)i de ui$ire n ur$a pr#fes#rului l#r excentric. ' clip" $ai
t0r%iu( Keating !i strecur" nap#i capul pe u!"( cu # figur" de !trengar.
C *" !tii( d#$nule Anders#n( c" !tiu c" te$a asta te ag" n sperie)i( c0rti)" ce e!ti.
Keating ncepu s" fac" ni!te se$ne cu $0na prin u!"( ca !i cu$ ar fi aruncat s"geti de fulgere spre
T#dd. Ele/ii i%ucnir" ntr:un r0s nelini!tit( &ena)i #arecu$ pentru T#dd( care se str"dui s" ar#re%e # f"r0$"
de %0$et.
4r#gra$ul de !c#al" se ter$ina $ai de/re$e /inerea( a!a c" "ie)ii plecar" de la #ra lui Keating
ucur#!i c" a/eau # dup":a$ia%" lier".
C Hai s" $erge$ n cl#p#tni)"( s" $ai lucr"$ la antena radi#ului n#stru( i spuse 4itts lui Mee3s n
ti$p ce tra/ersau ca$pusul. 1adi# A$erica Lier"E
C *igur( i r"spunse Mee3s.
Trecur" pe l0ng" # $ul)i$e de ele/i care a!teptau cu sufletul la gur" u$plerea cutiil#r p#!tale. Un
grup de "ie)i &uca lacrosse pe iar"( iar departe( n %are( N#lan d"dea indica)ii $e$ril#r ec+ipei de can#ta&
a !c#lii care se antrena pe lac.
Kn#x !i arunc" $anualele n c#!ul icicletei !i ncepu s" se pli$e prin ca$pus. *e apr#pie de p#r:
)ile c#legiului( se uit" peste u$"r s" /ad" dac" nu cu$/a l #ser/ase cine/a !i ncepu s" pedale%e n f#r)"
ca s" ias" $ai repede din ca$pus( s:# ia de:a cur$e%i!ul pe c0$p !i s" intre n satul 2elt#n.
Fn ti$p ce c#ntinua s" pedale%e g0f0ind nspre Liceul 1idge.a;( Kn#x se uita n &ur( ca s" /ad"
dac" nu se afla din nt0$plare prin prea&$" cine/a de la 2elt#n. *e #pri l0ng" un gard( ur$"rindu:i pe ele/ii
care se urcau n trei aut#u%e parcate pe $arginea dru$ului. Cei care purtau unif#r$a fanfarei !c#lii urcar"
n pri$ul aut#u%( c#ntinu0nd s" exerse%e n t#t acest ti$p rit$uri !i ga$e. B"ie)ii din ec+ipa de f#tal
a$erican( ec+ipa)i cu t#t felul de ap"r"t#ri( !i cr#ir" !i ei dru$ p0n" la al d#ilea aut#u%( n cel de:al treilea
urca # trup" de $a&#rete care c+ic#teau !i c0ntau( printre care Kn#x # %"ri !i pe C+ris N#el.
Kn#x r"$ase l0ng" gard( ur$"rind:# cu pri/irea. ' /"%u alerg0nd c"tre C+et( care !i c"ra
ec+ipa$entul sp#rti/( !i s"rut0ndu:l pe u%e. C+et # lu" n ra)e !i ea c+ic#ti( ap#i se ndrept" n fug" spre
aut#u%ul $a&#retel#r.
Kn#x se urc" pe iciclet" !i pedal" agale pe dru$ul de nt#arcere c"tre 2elt#n. ,e la cina cu
fa$ilia ,anurr;( !i t#t i$aginase ur$"t#area nt0lnire cu C+ris N#el. ,ar n nici un ca% n felul acesta C
nu surprin%0nd:# n ti$p ce l $r")i!a cu pasiune pe C+et ,anurr;. Kn#x se g0ndea dac" era real$ente n
stare s" g"seasc" acele cu/inte care s" # fac" pe C+ris s" fie nneunit" dup" el.
Fn aceea!i dup":a$ia%"( dar pu)in $ai t0r%iu( T#dd se afla n patul lui( cu c#tul spri&init pe un caiet.
Fncepu s" scrie ce/a( !terse ceea ce scrisese( ap#i rupse pagina !i # arunc" la gun#i( !i ac#peri fa)a ca s":!i
ascund" frustrarea c0nd Neil intr" apr#ape plutind n"untru.
*tr"lucind de entu%ias$( Neil !i arunc" c"r)ile pe ir#u6
C A$ g"sitE strig" el.
C Ce:ai g"sitD ntre" T#dd.
C Ce /reau s" facE C+iar n $#$entul "sta. A$ desc#perit ce e cu ade/"rat n sufletul $eu. Fi
ntinse lui T#dd un petic de +0rtie.
C .isul unei nopi +e var. Ce $ai e !i astaD
C ' pies" de teatru( n"t"r"ule.
C Asta !tia$ !i eu( spuse T#dd ener/at. ,ar ce leg"tur" are cu tineD
C *e pune n scen" la Henle; Hall. Uite6 G*elec)ie pentru distriuirea r#luril#rH.
C Adic"D
C Adic" # s" &#c ntr:# pies" de teatruE )ip" Neil( s"rind n pat. ,e c0nd $" !tiu $i:a$ d#rit s"
ncerc. 7ara trecut" c+iar a$ /rut s" $erg la ni!te pr#e( dar inen)eles c" tata nu $:a l"sat.
C Ki acu$ cre%i c:# s" te laseD ntre" T#dd( ridic0nd # spr0ncean".
C Nici /#r"( dar nu c#ntea%". Ideea e c" pentru pri$a dat" n /ia)" !tiu ce /reau !i t#t pentru
pri$a dat"( cu sau f"r" /#ia tat"lui $eu( c+iar a$ s:# facE Carpe +iem, T#ddE
Neil lu" piesa !i citi c0te/a r0nduri. C#ple!it de entu%ias$( spintec" aerul cu pu$nul de ucurie.
C Neil( cu$ s" &#ci ntr:# pies" dac" taic":t"u nu te las"D insist" T#dd.
C Mai nt0i s" #)in r#lul !i dup" aceea # s":$i at capul !i cu asta.
C Ki n:# s" te #$#are dac" nu:i spui c" $ergi la selec)ieD
C ,in partea $ea( spuse Neil( nu treuie s" !tie ni$ic despre t#ate astea.
C 8ii seri#s( d#ar !tii c" a!a ce/a e i$p#siil( i spuse T#dd.
C Ei( ra+atE Ni$ic nu e i$p#siil( spuse Neil %0$ind.
C ,ar de ce nu:l ntrei pe el nainte de t#ateD 4#ate c" # s" spun" GdaH( i suger" T#dd.
C F)i arde de glu$e( r0se Neil. M"car dac" nu:l ntre( nu se p#ate spune c" nu a$ ascultat de el.
C ,ar dac" a spus GnuH data trecut"( atunci...( ncepu T#dd.
C Ia stai pu)in( tu de partea cui e!tiD Nici $"car n:a$ pri$it nc" /reun r#l. Nu p#t s" $" ucur !i
eu $"car pu)in de ideea astaD
C Ilart":$"( i r"spunse T#dd( nt#rc0ndu:se la treurile lui.
Neil r"$ase n pat !i ncepu s" citeasc" piesa.
C Apr#p#( n dup":a$ia%a asta ne nt0lni$. 7ii !i tuD
C 4"i( cred c" da( spuse T#dd cu # str0$"tur". Neil l"s" cartea din $0n" !i !i pri/i cu aten)ie c#:
legul de ca$er".
C Nu:i a!a c" ni$ic din ceea ce spune d#$nul Keating nu are /re# nse$n"tate pentru tineD ntre"
el nencre%"t#r.
C Ce /rei s" spuiD ntre" T#dd cu un aer defensi/.
3 *" faci parte din clu nsea$n" s" fii $i!cat de anu$ite lucruri. Tu pari la fel de $i!cat ca #
+a%na.
C 7rei s" $" retragD Qsta e $esa&ulD spuse T#dd furi#s.
C Nu( i r"spunse Neil cu l0nde)e. 7reau s" r"$0i. ,ar asta nsea$n" c" treuie s" faci ce/a. Nu
d#ar s" spui c" faci parte din clu.
T#dd se nt#arse spre el sup"rat.
C Ascult"( Neil( aprecie% c" )i pas" de $ine( dar eu nu sunt ca tine( insist" el. C0nd tu spui ce/a(
ceilal)i te ascult". Te ur$ea%". Eu nu sunt ca tine.
C Ki de ce nu e!tiD Nu cre%i c" p#)i s" fii !i tu la felD ntre" Neil.
C NuE strig" T#dd. 'f( nu !tiu. 4r#ail c" n:# s" !tiu nici#dat". Ideea e c" tu #ricu$ n:ai ce s"
faci( a!a c" /e%i:)i de treaa ta !i nu te $ai "ga. 4#t s":$i p#rt !i singur de gri&" f"r" nici # pr#le$"( ai n:
)elesD
C 4"i( nu... spuse Neil.
C NuD f"cu T#dd cu ui$ire. Cu$ adic"( GnuHD Neil ridic" din u$eri cu n#n!alan)" !i repet"6
C Nu. N:# s":$i /"d de treaa $ea. Neil desc+ise cartea cu textul piesei !i rencepu s" citeasc".
T#dd r"$ase pe l#c( +#l0ndu:se la c#legul lui.
C 'K( capitul" el. 7in !i eu.
C Bine.
Neil %0$i !i c#ntinu" s" citeasc" piesa.
8
Cercul 4#e)il#r ,isp"ru)i se ntruni n pe!ter" naintea antrena$entului de f#tal din acea dup":
a$ia%". C+arlie( Kn#x( Mee3s( Neil( Ca$er#n !i 4itts se pli$au prin cluul suteran( expl#r0ndu:i
ung+erele !i ascun%i!urile !i %g0riindu:!i nu$ele pe pere)i. T#dd ap"ru $ai t0r%iu !i( pentru c" t#at" lu$ea
era pre%ent"( Neil se ridic" !i d"du se$nalul de ncepere a ntrunirii.
C GM:a$ dus n p"dure pentru c" d#rea$ s" tr"iesc /ia)a pe ndelete. 7#ia$ s" tr"iesc pr#fund !i
s" sug t#at" $"du/a /ie)iiEH
C ,#a$ne( se /ait" Kn#x( /reau s":i sug t#at" $"du/a lui C+risE *unt at0t de ndr"g#stit( nc0t
si$t c" $#rE
C Ktii ce )i:ar spune p#e)ii disp"ru)i( r0se Ca$er#n. GCulege)i ##cii r#%el#r c0t $ai pute)i...H
C ,ar ea e ndr"g#stit" de fiul te$el al celui $ai un prieten al tateiE Ce:ar spune p#e)ii disp"ru)i
despre astaD spuse Kn#x !i se ndep"rt" de grup( cuprins de disperare.
Neil se ridic" !i se ndrept" spre ie!ire.
C Treuie s" a&ung la selec)ie( anun)" el agitat. Tine)i:$i pu$nii.
C Baft"( i urar" n c#r Mee3s( 4itts !i Ca$er#n.
T#dd nu spuse ni$ic n ti$p ce:l ur$"rea pe Neil ie!ind din pe!ter".
C M" si$t de parc" n:a! fi f#st nicio+at /iu( spuse C+arlie cu triste)e( uit0ndu:se la Neil. Ani la
r0nd n:a$ riscat nimic. N:a$ nici cea $ai /ag" idee despre cine sunt sau ce /reau s" fac. Neil !tie c" /rea s"
&#ace teatru. Kn#x !tie c" # d#re!te pe C+ris.
C ' d#re!te pe C+risD Treuie neap"rat s:# ai* pe C+risE spuse ge$0nd Kn#x.
C Mee3s( i se adres" C+arlie( tu e!ti creierul aici. Ce ar spune p#e)ii disp"ru)i despre cine/a ca
$ineD
C 1#$anticii a/eau # ade/"rat" pasiune pentru experi$ente( C+arles. Fncercau $ulte lucruri
nainte s" se +#t"rasc"( +ac se +#t"rau /re#dat"( spuse Mee3s.
C 4"i( nu prea exist" $ulte l#curi la 2elt#n unde s" experi$ente%i( Mee3s( spuse Ca$er#n(
str0$0nd din nas.
C+arlie se pli$a nc#l# !i:nc#ace prin pe!ter"( n ti$p ce "ie)ii se g0ndeau la #ser/a)ia lui
Ca$er#n. ,e#dat" se #pri !i c+ipul i se lu$in" rusc.
C ,eclar prin pre%enta c" aceasta este 4e!tera lui C+arles ,alt#n pentru Experi$ente 4asi#nale(
spuse el !i %0$i. 4e /iit#r( #ricine /rea s" intre n ea treuie s" ai" per$isiunea $ea.
C Ia stai( C+arlie( #iect" 4itts. L#cul "sta ar treui s" apar)in" cluului.
C Ar treui( dar eu l:a$ g"sit !i acu$ $i:l re/endic. Carpe cavem, "ie)iE c#ntinu" el cu un r0n&et.
C Bine $"car c" nu e dec0t unul ca tine printre n#i( C+arles( spuse Mee3s pe un t#n $editati/( pe
c0nd ceilal)i sc+i$au pri/iri !i cl"tinau din cap.
B"ie)ii puseser" st"p0nire pe pe!ter" !i desc#periser" un ad"p#st departe de 2elt#n( departe de p":
rin)i( pr#fes#ri !i prieteni C un l#c unde puteau fi ceea ce nu /isaser" /re#dat" s" fie. Cercul 4#e)il#r
,isp"ru)i era /iu( func)i#na din plin !i era gata s" tr"iasc" clipa.
B"ie)ii p"r"sir" ane/#ie pe!tera !i se nt#arser" n ca$pus la ti$p ca s" nceap" antrena$entul.
C Hei( ia te uit" cine e antren#rul de f#tal( spuse 4itts( care:l %"rise pe d#$nul Keating
apr#piindu:se de teren.
C"ra ntr:# $0n" c0te/a $ingi de f#tal !i n cealalt" # ser/iet".
C 'K( "ie)i( cine are lista de pre%en)"D ntre" Keating.
C Eu( d#$nule( spuse un "iat din ulti$ul an( ntin%0ndu:i lui Keating lista cu nu$ele ele/il#r.
Keating lu" lista de trei pagini !i # studie.
C 1"spunde)i cu Gpre%entH( /" r#g. C+ap$anD
C 4re%ent.
C 4err;D
Nu pri$i nici un r"spuns.
C Neil 4err;D
C Are pr#gra$are la st#$at#l#g( d#$nule( spuse C+arlie.
C H$$$... 2ats#nD strig" Keating. Nu pri$i nici un r"spuns.
C Ki 1ic+ard 2ats#n e asent( nuD
C 2ats#n e #lna/( d#$nule( %ise cine/a.
C H$$$. Ce c+estie. 4resupun c" ar treui s":i dau # sanc)iune lui 2ats#n. ,ar dac" i dau #
sanc)iune lui 2ats#n( # s" fiu ne/#it s":i dau !i lui 4err;... !i $i place de 4err;.
M#t#t#li f#ile !i le arunc". B"ie)ii ur$"rir" scena cu ui$ire.
C B"ie)i( nu treuie s" fi)i aici dac" nu /re)i. Cei care /#r s" fac" antrena$ent s" $" ur$e%e.
Keating # lu" din l#c cu un pas +#t"r0t( )in0nd n $0ini $ingile !i ser/ieta. Ului)i de capriciile lui( #
$are parte dintre "ie)i l ur$ar"( discut0nd aprins ntre ei.
C A!e%a)i:/" pe &#s( "ie)i( le ceru Keating( #dat" a&un!i la $i&l#cul terenului. Cei pasi#na)i de unul
sau altul dintre sp#rturi ar putea sus)ine c" &#cul sau sp#rtul l#r fa/#rit este n sine superi#r altuia( spuse el(
pli$0ndu:se nc#ace !i nc#l#. 4entru $ine cel $ai i$p#rtant lucru( /alail pentru t#ate sp#rturile( este
$#dul n care alte fiin)e u$ane ne $ping pe n#i n!ine spre perf#r$an)". 4lat#n( un #$ talentat( la fel ca
$ine( a spus la un $#$ent dat6 GNu$ai lu0nd parte la c#ncursuri a$ de/enit p#et( #rat#r !i s#fist.H 8iecare
dintre /#i s" ia de la $ine c0te # f#aie !i s" se alinie%e pe un r0nd.
Keating le $p"r)i uc")i de +0rtie ele/il#r care l pri/eau curi#!i. Ap#i alerg" spre una dintre
p#r)ile de f#tal( l"s0nd # $inge la /re# trei $etri n fa)a "iatului din fruntea !irului lung de ele/i. Apatic !i
indiferent( T#dd Anders#n se a!e%ase printre ulti$ii( n /re$e ce Keating le d"dea # serie de indica)ii( stri:
g0nd de la distan)".
C Kti)i ce treuie s" face)i... acu$ da)i:i dru$ulE r"cni el( exact atunci c0nd 9e#rge McAllister
trecea prin dreptul terenului de f#tal.
McAllister se #pri fascinat( n ti$p ce pri$ul "iat naint" !i citi cu /#ce tare de pe ucata de +0rtie.
C G'( s" lup)i f"r" prea $ari !anse de i%0nd"( s" nfrun)i ad/ersari nenfrica)iEH spuse acesta( ap#i
l#/i $ingea( dar f"r" s" ni$ereasc" p#arta.
C E ine( 5#+ns#n( ef#rtul c#ntea%"( i spuse Keating( n ti$p ce a!e%a # alt" $inge.
Ap#i !i desc+ise ser/ieta !i sc#ase de ac#l# un pic3:up p#rtail. Fn ti$p ce Kn#x( al d#ilea din !ir(
!i a!tepta r0ndul( Keating puse un disc cu $u%ic" clasic" !i d"du aparatul la $axi$u$.
C 1it$ul( "ie)iE strig" Keating n ac#rdurile $u%icii. 1it$ul e i$p#rtant.
Kn#x citi tare6
C G*" fii c#$plet singur cu ei( s" desc#peri c0t p#)i s" re%i!tiEH
Kn#x alerg" !i !ut"( strig0nd cu putere GC+etEH( c+iar nainte s" l#/easc" n"prasnic $ingea cu pi :
ci#rul.
Fn fruntea !irului a&unse Mee3s6
C G*" pri/e!ti n fa)" lupta( t#rtura( nc+is#area( #pr#riul pulicEH strig" el( alerg0nd !i l#/ind
$ingea direct !i +#t"r0t.
7eni ap#i r0ndul lui C+arlie s" fac" un pas nainte6
C G*" fii cu:ade/"rat un %euEH
=A
strig" C+arlie( !ut0nd cu putere $ingea printre arele p#r)ii.
MacAllister cl"tin" din cap( %0$i !i ap#i !i /"%u de dru$.
5uc"t#rii nc#l#na)i citir" !i l#/ir" $ingea p0n" la l"sarea ntunericului.
CC#ntinu"$ data /iit#are( "ie)i( le spuse Keating. Bra/#.
T#dd Anders#n r"sufl" u!urat !i ncepu s" alerge nap#i spre internat.
C Nici # gri&"( d#$nule Anders#nE strig" Keating dup" el. ' s":)i /in" !i du$itale r0ndul.
T#dd si$)i c" se nr#!e!te !i( #dat" intrat n c"$in( tr0nti u!a n spatele lui( ap#i alerg" n ca$er" !i
se tr0nti pe pat.
C La naiaE strig" el.
*e ridic" n capul #asel#r( uit0ndu:se la p#e%ia neter$inat"( $0%g"lit" pe ni!te f#i de +0rtie care
nc" %"ceau pe patul lui. Lu" un crei#n( ad"ug" un /ers( ap#i rupse crei#nul de ner/i( ncepu s" se pli$e
prin ca$er"( #ft"( lu" un alt crei#n !i ncepu s":!i caute cu/intele.
C L:a$ pri$itE l au%i atunci pe Neil )ip0nd pe +#l. Hei( /#i t#)i( a$ pri$it r#lulE ' s":l &#c pe
4uc3.
,esc+ise u!a ca$erei !i:= /"%u pe T#dd n"untru.
C Hei( sunt 4uc3E
C Mai tac":)i guraE r"cni # /#ce din cap"tul +#lului.
C+arlie !i al)i c0)i/a "ie)i /enir" agale n ca$era lui.
C Bra/#( NeilE 8elicit"riE
C Mul)u$esc( "ie)i. Acu$ nt#arce)i:/" la treurile /#astre. A$ de lucru.
B"ie)ii plecar" !i Neil sc#ase de su pat # /ec+e $a!in" de scris.
C Neil( !i cu$ ai de g0nd s" faci c+estia astaD ntre" T#dd.
C *sstE Exact de asta $" #cup acu$( explic" Neil. Mi s:a cerut # scris#are de per$isiune.
C ,in partea taD
C ,in partea tat"lui $eu !i a lui N#lan.
C Neil( d#ar nu... ncepu T#dd.
C Lini!te( treuie s" $" g0ndesc( spuse Neil.
Fn ti$p ce "tea la $a!in"( $#r$"ia /ersuri din pies" !i c+ic#tea d#ar pentru sine. T#dd cl"tin"
nencre%"t#r din cap !i ncerc" s" se c#ncentre%e asupra p#e%iei lui.
La #ra pr#fes#rului Keating de a d#ua %i( Kn#x '/erstreet fu pri$ul care se #feri s":!i citeasc"
p#e%ia.
=A
8rag$ente din 2alt 2+it$an( A Son# o' GoJs.
:n z,m*etul ei v+ +ulcea
@umina strluce"te!n ochii ei,
Dar viaa!i hotr,t= sunt $mpcat
Doar "tiin+ c ea 3
Kn#x se #pri !i l"s" f#aia &#s.
C F$i pare r"u( d#$nule. E stupid"( spuse el !i se nt#arse n anc".
C E ine( Kn#x( # reali%are $eritu#as"( spuse Keating. Ceea ce a f"cut Kn#x( ad"ug" el(
nt#rc0ndu:se c"tre clas"( ilustrea%" un principiu i$p#rtant( /alail nu d#ar n ca%ul p#e%iil#r( ci !i pentru
#rice alt" str"danie #$eneasc"6 c#ncentra)i:/" asupra ele$entel#r i$p#rtante ale /ie)ii C iuirea(
fru$use)ea( ade/"rul( dreptatea.
Fncepu s" se pli$e prin fa)a clasei.
C Ki nu li$ita)i p#e%ia la cu/inte. 4#e%ia se p#ate afla n $u%ic"( ntr:# f#t#grafie( n $#dul n care
e preg"tit" # $as" C n orice c#n)ine # re/ela)ie. 4#ate exista n lucrurile cele $ai u%uale( dar nu treuie s"
fie nici#dat"( dar nici#dat"( *anal. *igur c" da( scrie)i despre cer sau despre %0$etul unei fete( dar dac"
face)i acest lucru( l"sa)i:/" p#e%ia s" in/#ce %iua $0ntuirii( %iua &udec")ii( #rice %i. Nu:$i pas" care anu$e(
at0ta ti$p c0t ne lu$inea%"( ne nfi#ar" !i C dac" e inspirat" C ne face s" ne si$)i$ pentru # clip"
ne$urit#ri.
C '( c"pitaneE C"pitanul $euE Exist" p#e%ie n $ate$atic"D ntre" C+arlie !i c0)i/a "ie)i din
clas" c+ic#tir".
C As#lut( d#$nule ,alt#n( exist"... elegan)" n $ate$atic". ,ac" t#at" lu$ea ar scrie p#e%ii( s:ar
$uri de f#a$e pe planeta asta( ,#a$ne p"%e!te. ,ar treuie s" existe p#e%ie( iar n#i treuie s" ne #pri$ !i
s" # #ser/"$ c+iar !i n cele $ai si$ple ip#sta%e ale /ie)ii( altfel se c+ea$" c" a$ pierdut # $are parte din
ceea ce /ia)a are de d"ruit. Ki acu$( cine se #fer" s" recite ur$"t#rulD Haide)i( #ricu$ p0n" la ur$" ni$eni
nu scap" f"r" s" recite.
Keating pri/i $pre&ur( dar ni$eni nu se #ferea /#luntar. *e ndrept" atunci c"tre T#dd( %0$ind
r"ut"ci#s.
C 4ri/i)i:l pe d#$nul Anders#n. Ce ag#nie. 1idic":te( fl"c"u( !i +ai s" pune$ #dat" cap"t c+inului.
T#)ii ele/ii clasei erau cu #c+ii pe T#dd. El se ridic" nelini!tit !i $erse f"r" gra" n fa)a clasei(
a/0nd ntip"rit" pe fa)" expresia unui c#nda$nat care se duce la execu)ie.
C T#dd( )i:ai preg"tit p#e%iaD l ntre" d#$nul Keating.
T#dd cl"tin" din cap.
C ,#$nul Anders#n crede c" t#t ceea ce se afl" n"untrul s"u este lipsit de /al#are !i &enant. A$
dreptate( T#ddD Nu de asta te te$iD
T#dd ncu/iin)" cu # $i!care rusc" a capului.
C Nu$ai c" ast"%i # s" /ede$ c" ceea ce este n"untrul t"u e ce/a f#arte /al#r#s.
Keating se ndrept" cu pa!i $ari spre tal" !i scrise rapid6 G,AU 9LA* 1QCNETULUI MEU
BA1BA1 4E ,EA*U41A AC'4E1IKU1IL'1 LUMII.H 2alt 2+it$an.
C Un r"cnet
==
( pentru aceia dintre /#i care nu !tiu( este un strig"t puternic sau un urlet. T#dd( a!
/rea s" ne #feri # de$#nstra)ie de r"cnet arar.
C Un r"cnetD repet" ncet T#dd.
C Un r"cnet arar.
Keating f"cu # pau%", ap#i se n"pusti furi#s asupra lui T#dd.
C 4entru nu$ele lui ,u$ne%eu( "iete( url"E
T#dd sc#ase un strig"t ti$id( cu /#cea sugru$at".
C nc" # dat"E Mai tareE strig" Keating. T#dd ncerc" s" strige ce/a $ai tare.
C Mai tareE
C HaaaaaaE
C A!aE 8#arte ine( Anders#n. T#tu!i( se ascunde un arar ac#l#( n tine.
Keating aplaud" !i "ie)ii din clas" i se al"turar". 1#!u la fa)"( T#dd se $ai relax"a pu)in.
C T#dd( deasupra u!ii este # f#t#grafie a lui 2+it$an. La ce te duce cu g0ndulD 1epede( Anders#n(
f"r" s" te g0nde!ti.
C La un neun( spuse T#dd.
C Un neun. Ce fel de neunD Nu te g0ndiE 1"spundeE
==
Fn eng. JaKp, cu/0nt #n#$at#peic pr#/enit din engle%a $edie/al"( care era p#siil s" nu fie cun#scut de ele/ii lui Keating.
C Un... neun )icnitE
C 8#l#se!te:)i i$agina)ia( l nde$n" Keating. 4ri$ul lucru care )i /ine n $inte( c+iar dac" e
lipsit de sens.
C Un... neun cu din)ii n"du!i)i.
C Iat" p#etul din tine( &uil" Keating. nc+ide #c+ii( descrie ceea ce /e%i. ACUME strig" el.
C F$i... $i nc+id #c+ii. I$aginea lui lic"re!te pe l0ng" $ine( spuse T#dd( ap#i e%it".
C Un neun cu din)ii n"du!i)i( l nde$n" Keating.
C Un neun cu din)ii n"du!i)i...
C HaideE strig" Keating.
C Cu # pri/ire care $i face capul s" %/0cneasc"( spuse T#dd.
C ExcelentE Acu$ pune:l s":!i &#ace r#lul. Ki adaug" rit$E
3 M0inile lui se ntind !i $" sugru$"...
C ,a... l ncura&a Keating.
C T#t ti$pul $#r$"ie rar ce/a...
C Ce $#r$"ieD
C Ade/"rulE strig" T#dd. Ade/"rul e ca # p"tur" care:)i las" nt#tdeauna pici#arele reciE
C0)i/a "ie)i din clas" c+ic#tir" !i fa)a c+inuit" a lui T#dd de/eni furi#as".
C*":i ia naiaE l sus)inu Keating. Mai /#re!te:$i despre p"tur".
T#dd desc+ise #c+ii !i se adres" c#legil#r( ntr:# caden)" sfid"t#are6
C Fntinde:#( trage:#( n /eci pe niciunul nu ne /a ac#peri.
C C#ntinu"E spuse Keating.
C L#/e!te:#( ate:#( n /eci nu ne /a fi de a&uns...
C Nu te #priE strig" Keating.
C ,e c0nd intr"$ pl0ng0nd( strig" T#dd( c+inuindu:se( dar #lig0nd cu/intele s":i ias" din gur"(
p0n" c0nd plec"$ $urind( ne ac#per" d#ar capul( n ti$p ce n#i ne t0ngui$( pl0nge$ !i )ip"$E
T#dd r"$ase ne$i!cat # un" ucat" de ti$p. Keating se apr#pie de el.
C 7ra&a exist"( d#$nule Anders#n( s" nu ui)i asta.
Neil ncepu s" aplaude. I se al"turar" !i al)i c#legi. T#dd inspir" ad0nc !i pentru pri$a dat" %0$i cu
un aer ncre%"t#r.
C Mul)u$esc( d#$nule( spuse el( a!e%0ndu:se n anc".
La sf0r!itul #rei( Neil i str0nse $0na lui T#dd.
C Ktia$ eu c" p#)i( %0$i el. Te:ai descurcat $inunat. Ne /ede$ la pe!ter" n dup":a$ia%a asta.
C Mul)u$esc( Neil( spuse T#dd( nc" %0$ind. La re/edere.
Mai t0r%iu( n aceea!i dup":a$ia%"( Neil str""tu p"durea c"tre pe!ter"( c"r0nd cu el # /ei#%" u%at".
C F$i pare r"u c" a$ nt0r%iat( spuse el g0f0ind( n ti$p ce se gr"ea s" intre n pe!ter".
Ceilal)i "ie)i erau a!e%a)i pe p#dea n &urul lui C+arlie( care( f"r" s" sc#at" # /#r"( st"tea turce!te
n fa)a l#r( cu #c+ii nc+i!i( )in0nd ntr:# $0n" un sax#f#n /ec+i.
C Ia pri/i)i aici( spuse Neil.
C Ce eD ntre" Mee3s.
C Bu+u+uuu( e # /ei#%"( Mee3s( spuse 4itts.
Neil desprinse aa&urul( i s$ulse calul !i sc#ase la i/eal" # statuet" pictat".
C E %eul pe!terii( pr#cla$" Neil( %0$ind cu gura p0n" la urec+i.
Neil puse &#s statuia( care a/ea nc" sup#rtul pentru aa&ur prins de cap. 4use # lu$0nare pe f#stul
sup#rt al aa&urului !i # aprinse. Lu$0narea sc#ase la i/eal" un $icu) t##!ar pictat n r#!u !i alastru( a
c"rui fa)"( de!i u%at" din pricina f#l#sirii ndelungate( a/ea un aer de n#le)e. T#dd( care n $#d e/ident
p"rea relaxat dup" succesul din %iua aceea( !i puse n &#ac" statuia pe cap.
C+arlie !i drese %g#$#t#s /#cea. B"ie)ii se nt#arser" spre el !i !i f"cur" l#c ca s" stea $ai ine.
C ,#$nil#r( spuse el( Poetrusic de C+arles ,alt#n.
C+arles sc#ase din sax#f#nul lui un t#rent asur%it#r de n#te alese la nt0$plare( ap#i se #pri rusc(
ncepu s" /#reasc" de parc" ar fi f#st n trans".
C 10set( pl0nset( t"/"leal"( $#r$"ial"( treO s" faci $ai $ult. TreO s" fii $ai $ult...
Mai sc#ase c0te/a n#te din sax#f#n( iar pe ur$"( /#rind $ai repede dec0t nainte( c#ntinu"6
C Ha#s )ip0nd( +a#s /is0nd( pl0ng0nd( %ur0nd( treO s" fii $ai $ultE TreO s" fii $ai $ultE
Fn pe!ter" se a!ternu t"cerea. Ap#i C+arlie !i lu" sax#f#nul !i c0nt" # $el#die si$pl"( dar care:)i
t"ia respira)ia. 4ri/irile sceptice de pe fe)ele "ie)il#r disp"reau ncetul cu ncetul n ti$p ce C+arlie c#ntinua
s" c0nte( as#rit cu t#tul de $u%ic"( p0n" c0nd( cu # n#t" prelung" !i #sedant"( puse punct recitalului.
B"ie)ii r"$aser" t"cu)i( l"s0nd sunetul acela fru$#s s" se scurg" printre ei. Neil se +#t"r s" rup"
t"cerea.
C C+arlie( a f#st $inunat. Unde:ai n/")at s" c0n)i a!aD
C 4"rin)ii $:au #ligat s" n/") s" c0nt la clarinet( dar eu ura$ instru$entul "la( spuse C+arlie(
re/enind cu pici#arele pe p"$0nt. *ax#f#nul are # re%#nan)" $ai un"( spuse el( i$it0nd accentul ritanic.
Brusc( Kn#x s"ri n pici#are( se ndep"rt" de grup !i ncepu s" dea glas c+inuril#r prin care trecea.
C ,#a$ne( nu $ai sup#rtE ,ac" n:# p#t a/ea pe C+ris( # s" $" sinucidE
C Kn#x( treuie s" te cal$e%i( i spuse C+arlie.
C Nu( a$ f#st cal$ t#at" /ia)aE ,ac" nu 'ac ce/a( nsea$n" c" $" las #$#r0tE
C Unde te duciD ntre" Neil( n ti$p ce Kn#x se ndrepta spre ie!irea din pe!ter".
C *":i dau telef#n( spuse Kn#x( disp"r0nd gr"it n p"dure.
Fntrunirea cercului se nc+eie rusc !i "ie)ii l ur$ar" pe Kn#x pe dru$ul c"tre ca$pus. Era f#arte
p#siil s" nu $#ar" de pe ur$" pasi/it")ii( dar n:ar fi f#st de $irare s" $#ar" de ru!ine dac" # suna pe
C+ris( a!a c" aspiran)ii la titlul de $e$ri ai cercului se si$)eau #liga)i s" fie al"turi de c#legul l#r p#et.
C Treuie s" # fac( spuse Kn#x( ridic0nd recept#rul telef#nului din c"$in.
B"ie)ii l nc#n&urar" pr#tect#r( pe c0nd el f#r$a +#t"r0t nu$"rul ei.
C Al#D au%i Kn#x /#cea lui C+ris la cel"lalt cap"t al firului.
Intr" n panic" !i nc+ise.
C ' s" $" urasc"E Ki fa$ilia ,anurr; # s" $" urasc". 4"rin)ii #r s" $" ucid"E %ise el !i se uit" la
"ie)ii care l nc#n&urau( ncerc0nd s" le citeasc" g0ndurile.
Fns" ni$eni nu sc#ase # /#r".
C Bine( s" $" ia naia( a/e)i dreptateE Carpe +iem, c+iar dac" "sta $i:e sf0r!itulE
1idic" recept#rul !i f#r$" din n#u nu$"rul.
C Al#D i au%i /#cea.
C Bun"( C+ris( sunt Kn#x '/erstreet.
C Kn#x... A( da( Kn#x. M" ucur c" ai sunatE
C C+iar te ucuriD
Ac#peri telef#nul cu $0na !i le !#pti e$#)i#nat prietenil#r lui6
C *e ucur" c" a$ sunat:#E
C A$ /rut s" te sun !i eu( spuse C+ris( dar nu a/ea$ nu$"rul t"u. 4"rin)ii lui C+et pleac" din #ra!
la sf0r!itul s"pt"$0nii( a!a c" C+et d" # petrecere. N:ai /rea s" /ii !i tuD
C ,a( sigurE spuse Kn#x( radiind de fericire.
C 4"rin)ii lui C+et nu !tiu ni$ic( te r#g s" nu $ai spui la ni$eni. ,ar p#)i /eni cu cine/a( dac"
/rei.
C ' s" /in( spuse Kn#x e$#)i#nat. La fa$ilia ,anurr;. 7ineri seara. Mul)u$esc( C+ris.
C#ple!it de ucurie( nc+ise telef#nul !i r"cni ca un s"latic.
C Nu:i a!a c" e incrediilD A/ea de g0nd s" $" suneE Mi:a spus s" /in la # petrecere cu eaE
C Fn casa lui C+et ,anurr;( spuse C+arlie sec.
C F+.
C ,eci...D
C Adic"D
C Adic" tu c+iar cre%i c" a /rut s" spun" c" te duci cu eaD
C Ei( nici /#r"( C+arlie( dar nu asta c#ntea%"( n nici un ca% nu asta c#ntea%"E
C ,ar ce anu$e c#ntea%"D insist" C+arlie.
C C#ntea%" c" se g0ndea la $ineE
C A+a( %ise C+arlie !i cl"tin" din cap.
C N:a$ nt0lnit:# dec0t # singur" dat" !i de&a se g0nde!te la $ine.
Kn#x apr#ape ncepu s" )#p"ie6
C La naia( asta e. ' s" fie a $eaE
' rupse la fug" din nc"perea unde se afla telef#nul( aia ating0nd p"$0ntul cu pici#arele. 4rietenii
se uitar" unul la altul !i cl"tinar" din cap.
C Cine !tieD ntre" C+arlie.
C *per s" nu a&ung" s" sufere p0n" la ur$"( spuse Neil.
9
Neil str""tu gr"it pia)a central" a #ra!ului cu icicleta( pe dru$ul c"tre Henle; Hall( ca s" a&ung"
la repeti)ie. Trecu n /ite%" prin dreptul pri$"riei !i al unui !ir de $aga%ine( ap#i intr" pe un dru$ li ni!tit(
tipic pentru 7er$#nt( !i n cele din ur$" a&unse la cl"dirile ale din c"r"$id" ale liceului. *e strecur" cu
icicleta pe p#art" !i # spri&ini n rastelul din fa)a intr"rii. I$ediat dup" ce intr" n sala de spectac#le( # au%i
pe regi%#are strig0ndu:i6
C Mai repede( Neil. Nu pute$ face scena asta f"r" 4uc3.
Neil %0$i !i se repe%i spre centrul scenei. *$ulse din $0na recu%iterei un ast#n cu # $"ciulie n
f#r$" de cap de uf#n !i r#sti6
%P,n!acum nu!s +ec,t trei0
8ai lipse"te una0( Dar
Iat!o0 Prp+it ce!i0
Cupi+on, e"ti un "tren#ar0
Cum proste"ti tu pe 'emei0(
L9
4uc3 !i nt#arse pri/irea spre p#dea( ac#l# unde # Her$ia nneunit"( &ucat" de 9inn; ,anurr;( se
)0ra n patru lae spre centrul scenei( /l"guit" !i cu pri/irea s"latic".
1egi%#area( # pr#fes#ar" l#nd" n &ur de patru%eci de ani( # #pri pe 9inn; care ncepuse s":!i
spun" replica !i se nt#arse c"tre Neil.
C Bra/#( Neil( l l"ud" ea. Fncep s" a$ senti$entul c" 4uc3 al t"u !tie c" el este cel care )ine t#tul
n $0n". *" )ii $inte c" i face $are pl"cere s" fac" ceea ce face.
Neil ncu/iin)" din cap !i repet" cu un aer ndr"%ne) !i !treng"resc6 %P,n!acum nu!s +ec,t trei0 M
8ai lipse"te una0( Dar M Iat!o0 Prp+it ce!i0 M Cupi+on, e"ti un "tren#ar0 M Cum proste"ti tu pe 'emei0(
3 Excelent( spuse regi%#area %0$ind. C#ntinu"( 9inn;.
9inn; se nt#arse pe scen" !i ncepu s":!i spun" $#n#l#gul6
%6icic,n+ n!am 'ost a"a nenorocit
7i!at,t +e o*osit ca acum0
A*ia m mi"c, +e r+cini rnit...(
1egi%#area gesticula !i d"du indica)ii( n ti$p ce ele/ii repetau aceea!i scen" de c0te/a #ri.
C 4e $0ine( salut" Neil c0nd( n cele din ur$"( repeti)iile din acea %i se nc+eiar".
Fn lu$ina a$urgului( se ndrept" cu #c+ii str"lucit#ri !i fa)a $u&#rat" de e$#)ia pe care i:#
inducea act#ria spre l#cul unde:!i l"sase icicleta. Trecu n sens in/ers pe l0ng" #ra!ul ad#r$it( pe dru$ul
spre Acade$ia 2elt#n( repet0nd n g0nd replicile pe care le a/usese de spus n ulti$ele d#u" #re.
*e apr#pie ap#i cu $ult" gri&" de p#r)ile de la 2elt#n( asigur0ndu:se c" nu era ni$eni prin prea&$".
Urc" n f#r)" panta care ducea la c"$in !i !i parc" icicleta. Fn ti$p ce se preg"tea s" intre n cl"dire( d"du
cu #c+ii de T#dd( g+e$uit !i ne$i!cat l0ng" %idul de piatr".
C T#ddD l strig" Neil( f"c0nd c0)i/a pa!i n direc)ia lui( ca s":l /ad" $ai ine.
T#dd tre$ura n ntuneric( f"r" nici # +ain" gr#as" pe el.
C Ce se nt0$pl"D ntre" Neil( pri/indu:!i ui$it c#legul de ca$er".
T#dd nu:i d"du nici un r"spuns.
CT#dd( ce:ai p")itD ntre" Neil( a!e%0ndu:se l0ng" el( cu spatele lipit de %id. E gerul de pe lu$eE
C E %iua $ea de na!tere( i r"spunse T#dd sec.
C U"uD f"cu Neil. ,e ce nu $i:ai spusD La $ul)i aniE Ai pri$it ce/aD
=@
Trad. de Kt. '. I#sif.
T#dd r"$ase t"cut !i ne$i!cat. ,#ar din)ii i cl"n)"neau n gur". Ar"t" cu $0na spre # cutie. Neil #
desc+ise !i g"si n"untru acela!i set de ir#u inscrip)i#nat cu $#n#gra$" din care T#dd $ai a/ea unul n ca:
$er".
C E setul t"u de ir#u( i spuse Neil. Nu n)eleg...
C Mi:au dat exact acela!i cad#u ca anul trecutE i%ucni T#dd. Nici $"car nu !i:au $ai a$intitE
C A+a( spuse Neil cu # /#ce stins".
C A+a( l i$it" T#dd.
C M" r#g( p#ate c" s:au g0ndit c" ai ne/#ie de nc" unul( de unul n#u( ncerc" Neil s" g"seasc" #
explica)ie( dup" # pau%" lung" !i st0n&enit#are. 4#ate c" s:au g0ndit...
C 4#ate c" nu se g0ndesc del#c( dac" nu e /#ra despre fratele $euE spuse T#dd furi#s. Uiua lui de
na!tere e nt#tdeauna un $are e/eni$ent.
*e uit" ap#i la setul de ir#u !i r0se.
C C+estia e c" nici pri$ul nu $i:a pl"cutE
C Uite care e situa)ia( T#dd( e e/ident c" suesti$e%i /al#area setului "stuia de ir#u( spuse Neil
dega&at( ncerc0nd s" sc+i$e starea de spirit.
C CeD
C 7reau s" spun( %ise Neil( ncerc0nd s" sur0d"( c" este un cad#u f#arte specialE Cine:i pr#st s":!i
d#reasc" # 0t" de aseall sau un aut#$#il c0nd p#ate s" pri$easc" un set de ir#u $inunat ca "staD
C 4"i c+iar a!aE r0se T#dd( $#lipsit de u$#rul lui Neil. Ia uit":te la fru$use)ea asta de rigl"E
*e uitar" $preun" la setul de ir#u !i r0ser". Afar" se nn#ptase de:a inelea !i se f"cuse !i $ai
rece. Neil tre$ura.
C Ktii cu$ $i spunea taic":$eu c0nd era$ $ai $icD GCinci d#lari n#u"%eci !i #pt.H At0ta ar
/al#ra sustan)ele c+i$ice din c#rpul u$an dac" le:ai extrage !i le:ai /inde. F$i spunea c" nici#dat" n:# s"
/al#re% $ai $ult dac" n:# s" $" str"duiesc %i de %i s" e/#lue%. Cinci d#lari n#u"!#pt.
Neil #ft" !i cl"tin" nencre%"t#r din cap. 6u!i +e mirare c To++ e at,t +e ciu+at, !i %ise el.
C C0nd era$ c#pil( c#ntinu" T#dd( credea$ c" t#)i p"rin)ii !i iuesc aut#$at c#piii. Cel pu)in a!a
sus)ineau pr#fes#rii de la !c#al". Asta scria !i n c"r)ile pe care $i le d"deau s" le citesc. Credea$ c" a!a
stau lucrurile. Ei ine( se prea p#ate ca p"rin)ii $ei s":l fi iuit pe fratele $eu( dar pe $ine sigur nu $:au
iuit.
T#dd se ridic" n pici#are !i( dup" ce #ft" ad0nc( intr" n internat. Neil r"$ase ne$i!cat l0ng" %idul
de piatr" rece ca g+ea)a( c"ut0nd n %adar un lucru pe care s" i:= p#at" spune lui T#dd.
C T#dd... l strig" el f"r" /lag"( alerg0nd s":l prind" din ur$".
C HeiE strig" Ca$er#n( n ti$p ce "ie)ii ncepeau s" intre n clasa d#$nului Keating n dup":
a$ia%a %ilei ur$"t#are. E un $esa& pe tal"( cic" ne /ede$ n curte.
C M" ntre ce $ai pune la cale d#$nul Keating de data asta( %0$i 4itts curi#s.
B"ie)ii # luar" la fug" pe +#l !i ap#i intrar" n curtea ng+e)at". ,#$nul McAllister trase cu #c+iul
din u!a clasei lui( cl"tin0nd iritat din cap.
C 'a$eni uni( spuse Keating( n ti$p ce "ie)ii se adunau n &urul lui. Un ele$ent pericul#s de
c#nf#r$is$ s:a strecurat n lucr"rile /#astre. ,#$nii 4itts( Ca$er#n( '/erstreet !i C+ap$an( alinia)i:/"
aici( /" r#g( spuse el( f"c0ndu:le se$n "ie)il#r s" i se al"ture. C0nd a&ung cu nu$"r"t#area la patru( /reau
s" ncepe)i s" $erge)i nc#l#na)i n &urul cur)ii. Nu /" face)i gri&i. Nu se dau n#te pentru asta. Unu( d#i( trei(
startE
B"ie)ii ncepur" $ar!ul !i parcurser" ntregul peri$etru al cur)ii.
C A!a( spuse Keating( /" r#g c#ntinua)i.
B"ie)ii $"r!"luir" nc" # dat" $pre&urul cur)ii( ur$"ri)i de pri/irile c#legil#r !i ale pr#fes#rului( n
scurt ti$p( ei ncepur" s" $earg" cu pa!i %g#$#t#!i( care r"sunau n pa/a& ase$enea unei caden)e de $ar!.
C#ntinuar" n f#r$ula unu:d#i:trei:patru( n ti$p ce Keating "tea din pal$e rit$ul.
C Asta e... Au%i)i rit$ulD strig" el( "t0nd !i $ai tare din pal$e. Unu d#i( unu d#i( unu d#i( unu
d#i... Ne distr"$ cu t#)ii la #ra d#$nului Keating...
,in clasa g#al" n care c#recta ni!te lucr"ri( McAllister pri/i pe fereastr" la agita)ia din curte. Cei
patru $"r!"luit#ri $ergeau din ce n ce $ai repede( !i ridicau pici#arele c0t $ai sus n aer !i !i fluturau
ra)ele nainte !i nap#i( d0nd /ia)" rit$ului. Clasa li se al"turase !i t#at" lu$ea "tea din pal$e n acela!i
ti$p.
,eran&at de "t"ile din pal$e !i de ncura&"rile %g#$#t#ase( decanul N#lan l"s" din $0n" ceea ce
citea !i se ridic" s" pri/easc" de pe gea$ exerci)iul care a/ea l#c n curte. B"t"ile din pal$e !i strig"tele lui
Keating din ti$pul #rei de engle%" l f"cur" pe N#lan s":!i ncrunte spr0ncenele. Ce Dumnezeu 'ac acolo1
se ntre" el nedu$erit.
C Bine( acu$ #pri)i:/"( le ceru d#$nul Keating $"r!"luit#ril#r. 4#ate c" a)i #ser/at c" la nceput
d#$nii '/erstreet !i 4itts p"reau s" ai" un pas diferit fa)" de ceilal)i C 4itts cu "l"ng"nelile lui( Kn#x cu
$ersul lui u!#r s"ltat C dar n scurt" /re$e au ad#ptat cu t#)ii aceea!i caden)"( ncura&a)i !i de "t"ile
n#astre din pal$e( explic" el. *c#pul acestui experi$ent nu a f#st s":i sc#ate$ n e/iden)" pe 4itts !i pe
'/erstreet. Ceea ce de$#nstrea%" el este c0t de dificil este pentru #ricare dintre n#i s" d"$ ascultare
pr#priei /#ci sau s" ne $en)ine$ pr#priile c#n/ingeri n pre%en)a alt#ra. ,ac" /reunul dintre /#i crede c" ar
fi $"r!"luit altfel( atunci s" se ntree de ce a "tut !i el din pal$e. 8l"c"i( exist" # ne/#ie $a&#r" n #ri care
dintre n#i de a fi accepta)i( dar treuie s" a/e)i ncredere n ceea ce e unic sau diferit n pers#ana fiec"ruia
dintre /#i( c+iar dac" e ciudat sau nep#pular. A!a cu$ spunea 8r#st( G,#u" c"r"ri se desprindeau n p"dure(
iar eu C eu a$ ales:# pe cea $ai pu)in u$lat" Z Ki asta a sc+i$at t#tul.H
=Y
Cl#p#)elul sun"( dar "ie)ii nu sc+i)ar" nici # $i!care( ur$"rindu:l cu pri/irea pe Keating !i
as#rindu:i $esa&ul. Fn cele din ur$"( Keating salut" !i plec".
N#lan se ndep"rt" !i el de fereastr" n $#$entul n care "ie)ii ncepur" s" se $pr"!tie. Ce m 'ac
cu in+ivi+ul sta1 se ntre" el. C0t despre McAllister( dup" ce c+ic#ti pe sea$a c#$p#rta$entului i%ar al
lui Keating( se nt#arse la lucr"rile lui.
B"ie)ii plecar" din curte spre sala de clas" unde ur$au s":!i c#ntinue #rele.
C Ne nt0lni$ la pe!ter" dup" cin"( i spuse Ca$er#n lui Neil.
C La ce #r"D
C La !apte &u$ate.
C ' s" trans$it $ai departe( spuse Neil( apr#piindu:se de T#dd.
Mai t0r%iu n aceea!i sear"( T#dd( Neil( Ca$er#n( 4itts !i Mee3s se adunaser" n &urul f#cului din
pe!ter"( nc"l%indu:!i $0inile. Afar" se l"sase # perdea de cea)" gr#as"( iar c#pacii se cl"tinau %g#$#t#s n
"taia /0ntului.
C E # n#apte de te:apuc" gr#a%a( spuse Mee3s tre$ur0nd !i apr#piindu:se !i $ai tare de f#c. Unde
eKn#xD
C *e preg"te!te s" $earg" la petrecere( c+ic#ti 4itts.
C ,ar C+arlieD ,#ar el a insistat s" ne str0nge$ n seara asta.
Ceilal)i ridicar" din u$eri. Neil ncepu s" citeasc" $esa&ul de desc+idere6
C GA$ $ers n p"dure pentru c" d#rea$ s" tr"iesc /ia)a pe ndelete.... s" tr"iesc pr#fund !i s" sug
t#at" $"du/a /ie)ii...H
Neil se #pri rusc( pentru c" au%ise ce/a f#!nind n p"dure. Cu t#)ii au%iser" ce/a( !i cu siguran)" nu
era /0ntul. Mai ciudat era c" p"rea s" fi f#st %g#$#tul f"cut de $ai $ulte fete care r0deau.
C Nu /"d ni$ic( r"sun" # /#ce de fat" ntre pere)ii cu ec#u ai pe!terii.
C E c+iar aici( l au%ir" ap#i pe C+arlie.
8#cul str"lucea intens n #ra&ii "ie)il#r care l nc#n&urar" pe C+arlie !i pe cele d#u" fete( $ai
$ari dec0t ei( care intraser" +#+#tind n pe!ter".
C Hei( "ie)i( spuse C+arlie( )in0ndu:!i un ra) n &urul u$eril#r unei l#nde dr"gu)e( face)i
cun#!tin)" cu 9l#ria !i cu ...
E%it" ap#i( uit0ndu:se la prietena 9l#riei( # runet" ca$ !tears"( cu #c+ii /er%i.
C Tina( spuse fata cu st0ng"cie( 0nd # gur" dintr:# cutie de ere.
C Tina !i 9l#ria( spuse C+arlie cu /eselie( iat" grupul de candida)i pentru Cercul 4#e)il#r
,isp"ru)i.
C Ce nu$e ciudatE r0se 9l#ria. Nu ne spui !i n#u" ce nsea$n"D
C Ti:a$ spus( e secret( i r"spunse C+arlie.
C Nu:i a!a c":i dulceD se exta%ie ea( $r")i!0ndu:l pe C+arlie cu tandre)e.
B"ie)ii le pri/eau cu gurile c"scate pe f"pturile s"latice !i ex#tice care p"trunseser" n pe!ter". Fn
$#d e/ident( erau $ai n /0rst" dec0t ei( pr#ail c" a/eau n &ur de d#u"%eci de ani sau ca$ a!a ce/a( !i t#)i
"ie)ii se g0ndeau la un singur lucru C de unde le pescuise C+arlieD
C B"ie)i( spuse C+arlie( tr"g0nd:# pe 9l#ria $ai apr#ape de el( n ti$p ce #c+ii cel#rlal)i "ie)i se
ulucau !i $ai tare( a$ de f"cut un anun). 4entru a p"stra spiritul de experi$entare pasi#nal" al 4#e)il#r
,isp"ru)i( eu renun) la nu$ele de C+arles ,alt#n. ,e acu$ nainte s":$i spune)i GNu.andaH.
8etele c+ic#tir"P "ie)ii suspinar".
=Y
8rag$ent din The 2oa+ 6ot Taen, de 1#ert 8r#st L=?IB:=>JYM.
C 7rei s" %ici c" nu $ai p#t s":)i spun C+arlie( scu$peteD ntre" 9l#ria( nc#l"cindu:!i ra)ele
dup" g0tul lui. ,aO ce nsea$n" Nu$a$a( iui)elD
C GNu.andaH( a$ %is( !i e un nu$e in/entat de $ine( spuse C+arlie.
C Mi:e frig( %ise 9l#ria( lipindu:se !i $ai tare de C+arlie.
C+arlie se n)elese din pri/iri cu Mee3s( pe c0nd el !i ceilal)i "ie)i ie!eau din pe!ter". C+arlie se
apr#pie de unul dintre pere)ii pe!terii( lu" cu $0na ni!te n#r#i !i !i:l ntinse pe fa)"( ca s" se$ene cu un
lupt"t#r indian( i arunc" 9l#riei # pri/ire sex; !i i ur$" ap#i pe "ie)i n p"dure pentru a aduna le$ne de
f#c. Tina !i 9l#ria r"$aser" pe l#c !u!#tind !i r0%0nd.
Fn ti$p ce candida)ii 0ntuiau prin p"dure( Kn#x '/erstreet ie!i cu icicleta din ca$pus(
ndrept0ndu:se spre casa fa$iliei ,anurr;. F!i parc" icicleta n tufi!urile dintr:# $argine a casei !i !i d"du
&#s palt#nul pe care l ng+esui n c#!ul icicletei( !i ndrept" cra/ata( urc" dintr:# s"ritur" sc"rile !i ap#i
"tu la u!". ,in cas" uuia $u%ica dat" la $axi$u$( dar ni$eni nu /eni s":i desc+id". B"tu din n#u la
u!"( ap#i r"suci clan)a !i intr". Kn#x desc#peri c" a&unsese n $i&l#cul unei petreceri $#nstru#ase a unei
fr")ii de c#legiu. 7"%u un cuplu care se destr""la pe canapeaua din +#lul de la intrare. Alte perec+i erau pe
scaune( pe canapele( pe sc"ri sau c+iar ntinse pe &#s( f"r" s" le pese de ceilal)i din &ur. Kn#x r"$ase n +#lul
de la intrare( nesigur de ce ar fi treuit s" fac". Exact atunci # #ser/" pe C+ris( care t#c$ai ie!ea din u:
c"t"rie( cu p"rul n de%#rdine.
C C+risE # strig" el.
C A( un"( spuse ea dega&at( $i pare ine c" ai reu!it s" /ii. Ai adus pe cine/a cu tineD
C Nu( r"spunse Kn#x.
C 9inn; ,anurr; e !i ea aici. Caut:#( i $ai spuse C+ris( lu0nd:# din l#c.
C ,ar( C+ris... strig" Kn#x peste $u%ica asur%it#are.
C Treuie s":l g"sesc pe C+et( i r"spunse ea. *i$te:te ca acas".
Lui Kn#x i c"%ur" u$erii dup" ce C+ris se ndep"rt" n gra". *tr"duindu:se s" nu calce pe cuplu:
rile ntinse pe p#dea( ncepu s" # caute de$#rali%at pe 9inn; ,anurr;. GHalal petrecereH( !i %ise el.
Fn &urul pe!terii de la 2elt#n( "ie)ii se $pleticeau prin ntuneric( ncerc0nd s" g"seasc" pe 0&0ite
crengi uscate !i u!teni.
C C+arlie... !#pti Neil.
C M" c+ea$" Nu.anda.
C Nu.anda( spuse Neil r"d"t#r. Ce se petreceD
C Ni$ic( n ca%ul n care nu te #pui aducerii fetel#r aici( spuse C+arlie.
C Nu( inen)eles c" nu( spuse 4itts( l#/indu:se de Neil. *cu%e. ,#ar c"... ar fi treuit s" ne
a/erti%e%i.
C M" g0ndea$ s" fie ce/a sp#ntan( !#pti C+arlie. T#c$ai "sta e clenciul ntregii c+estii( nu:i a!aD
C Unde le:ai g"sitD ntre" Neil.
C *e pli$au pe l0ng" gard( pe terenul de f#tal. *puneau c" erau curi#ase s" /ad" !c#ala( a!a c"
le:a$ in/itat la nt0lnire( spuse el de%in/#lt.
C *unt ele/e la Henle; HallD ntre" Ca$er#n.
C Nu cred c" sunt ele/e( r"spunse C+arlie.
C *unt din #ra!DE spuse Ca$er#n( apr#ape nec0ndu:se.
C *sst( Ca$er#n( ce se nt0$pl" cu tineD spuse C+arlie. Te p#r)i de parc" ar fi $aic":ta sau a!a
ce/a. Ti:e fric" de eleD
C Nici /#r". Nu $i:e fric" de ele. ,#ar c"( dac" ne prind cu ele( sunte$ $#r)i.
C Hei( "ie)i( ce se nt0$pl" la /#i( afar"D strig" 9l#ria din pe!ter".
C *tr0nge$ le$ne( replic" C+arlie. 7eni$ i$ediat. *e nt#arse ap#i spre Ca$er#n !i:i !#pti printre
din)i6
C Tine:)i pliscul( ararule( dac" /rei s" n:ai pr#le$e.
C 8ii atent pe cine faci arar( ,alt#nE
C 'f( p#t#le!te:te( Ca$er#n( i spuse Neil.
C M" c+ea$" Nu.anda( replic" C+arlie( intr0nd n pe!ter".
Fl ur$ar" !i ceilal)i. Ca$er#n fierea de furie. Fi l"s" pe ceilal)i s" intre( a!tept" un $inut( dup" care
intr" !i el. B"ie)ii aruncar" u!teanul !i crengile g"site n f#c !i se a!e%ar" n &urul fl"c"ril#r care se nte)eau.
C M" ntre cu$ se descurc" Kn#x( r0se 4itts.
C *"racul de el( suspin" Neil. 4r#ail c":l a!teapt" # $are de%a$"gire.
Kn#x c+iar era de%a$"git pe c0nd se pli$a prin uria!a l#cuin)" a fa$iliei ,anurr;( a&ung0nd n
cele din ur$" n uc"t"rie. Ac#l# /"%u c0)i/a in!i care st"teau de /#r" !i un cuplu care se s"ruta de $a$a
f#cului. Kn#x ncerc" s":!i ia #c+ii de la $0inile "iatului care se t#t pli$au pe r#c+ia fetei !i pe care ea le
$pingea $ereu la # parte. Kn#x # %"ri pe 9inn; ,anurr; !i sc+i$" cu ea ni!te %0$ete &enate.
C E!ti fratele luO Mutt *andersD l ntre" pe Kn#x un uria! care:!i prepara # "utur"( un indi/id
care p"rea genul de funda! de f#tal a$erican.
C Nu( i r"spunse Kn#x( cl"tin0nd din cap.
C BuaE i se adres" funda!ul unui alt sp#rti/ uria! care se spri&inea de frigider. TipuO "sta nu sea:
$"n" cu Mutt *andersD
C E!ti frate cu elD ntre" Bua.
C Nu e nici # leg"tur" ntre $ine !i el. N:a$ au%it de el. $i pare r"u.
C *e p#ate( *te/e( i se adres" Bua funda!ului( a!a !tii tu s" te p#r)iD A /enit fratele lui Mutt !i
nu:i #feri ni$ic de "utD 7rei ni!te #ur#nD
C 4"i( nu prea ...
,ar *te/e #ricu$ nu:l au%ise pe Kn#x. Fi puse un pa+ar n $0n" lui Kn#x !i i:l u$plu cu #ur#n(
ad"ug0nd !i un str#p de c#la.
Bua ci#cni cu Kn#x.
C 4entru Mutt( %ise el.
C 4entru Mutt( se al"tur" !i /#cea lui *te/e( funda!ul.
C 4entru... Mutt( ncu/iin)" !i Kn#x.
Bua !i *te/e !i "ur" pa+arele p0n" la fund dintr:# s#ritur". Kn#x f"cu la fel( dup" care a/u un
acces de tuse. *te/e turn" din n#u #ur#n la t#at" lu$ea. Kn#x si$)ea c" t#t pieptul i luase f#c.
C Ki ce $ai face MuttD ntre" Bua.
C 4"i de fapt( spuse Kn#x( nc" tu!ind( eu nu prea... l cun#sc pe Mutt.
C 4entru Marele Mutt( spuse Bua( ridic0nd pa+arul.
C 4entru Marele Mutt( r"sun" !i /#cea lui *te/e.
C Marele... Mutt( reu!i s" spun" !i Kn#x( tu!ind( iar funda!ul l "tu cu pal$a pe spate.
C Ia:# u!#r( a$ice( r0se el.
C Bine( $" duc s" dau de 4ats;( spuse Bua sug+i)0nd( n ti$p ce:l "tea pe spate pe Kn#x. *":l
salu)i pe Mutt din partea $ea.
C A!a # s" fac( spuse Kn#x. *e nt#arse ap#i si # /"%u pe 9inn; %0$indu:i pe c0nd ie!ea din
nc"pere.
C ,":$i pa+arul( a$ice( strig" *te/e( turn0ndu:i lui Kn#x !i $ai $ult #ur#n.
Kn#x si$)i cu$ creierul ncepe s":i pluteasc".
8#cul ardea cu putere n pe!ter". B"ie)ii( $preun" cu Tina !i 9l#ria( se a!e%aser" apr#ape de
gr"$ada de /reascuri( fascina)i de dansul fl"c"ril#r. Lu$0narea a!e%at" pe capul G%eului pe!teriiH se au%ea
sf0r0ind.
C Au%ise$ eu c" sunte)i ciuda)i( dar nu credea$ c" sunte)i c+iar at,t de ciuda)i( spuse Tina(
uit0ndu:se la statueta /0r0t" ntr:# ni!".
*c#ase # sticl" de &u$"tate de litru de .+is3; !i i #feri !i lui Neil. El # lu" !i s#ri "utura(
ncerc0nd s" se p#arte ca !i cu$ ar fi f"cut ce/a #i!nuit. Fi nap#ie sticla Tinei.
C ,":# din $0n":n $0n"( spuse ea.
8#cul !i fierin)eala .+is3;:ului f"ceau ca fa)a ei !tears" s" capete # str"lucire si$patic"( ruinie.
*ticla circula la t#at" lu$ea. 8iecare ncerca s" dea i$presia c":i pl"cea gustul a$ar al "uturii.
*pre de#seire de $a&#ritatea cel#rlal)i( T#dd reu!i s" se a)in" !i s" nu tu!easc" n ti$p ce d"dea pe g0t
.+is3;:ul.
C A!aE spuse 9l#ria( i$presi#nat" de perf#r$an)a lui T#dd. B"ie)i( c+iar nu si$)i)i lipsa fetel#rD
ntre" ea.
C *" le si$)i$ lipsaD %ise C+arlie. *i$)i$ c" nneuni$E Qsta este !i unul dintre $#ti/ele pentru
care a$ creat cluul "sta. ,e fapt( a! /rea s" /" anun) c" a$ pulicat un artic#l n %iarul !c#lii( n nu$ele
Cercului 4#e)il#r ,isp"ru)i( prin care cer pri$irea fetel#r la 2elt#n( ca s:# ter$in"$ #dat" cu $asturarea.
C CeD strig" Neil( s"rind n pici#are. Cu$ ai f"cut astaD
C *unt unul dintre c#rect#ri( se l"ud" C+arlie. A$ strecurat !i artic#lul "sta.
C '( ,#a$neE se /ait" 4itts. *:a ter$inatE
C ,e ceD ntre" C+arlie. Ni$eni nu !tie cine sunte$.
C Nu cre%i c:#r s":!i dea sea$a cine a f"cut:#D strig" la el Ca$er#n. Nu cre%i c:#r s" /in" la tine
!i:#r s":)i cear" s" spui ce e Cercul 4#e)il#r ,isp"ru)iD C+arlie( n:a/eai nici un drept s" faci a!a ce/aE
C M" c+ea$" Nu.anda( Ca$er#n.
C A!a e( i )inu is#nul 9l#ria( pun0ndu:!i un ra) pe dup" u$erii lui C+arlie. Fl c+ea$" Nu.anda.
C 4"i ce face$ aici( ne &uc"$ sau c+iar crede$ n ce spune$D ,ac" nu face$ altce/a dec0t s"
/eni$ !i s" ne citi$ unii alt#ra c0te/a p#e%ii( care $ai e r#stulD ntre" C+arlie.
C 'ricu$( nu treuia s:# faci( spuse Neil( agit0ndu:se prin pe!ter". Nu p#)i s" /#re!ti n nu$ele
cluului.
C ,ar nceta)i #dat" s" /" face)i gri&i( n:# s" /" taie ni$eni c"p!#arele( %ise C+arlie. ,ac" $"
prind( le spun c" eu a$ in/entat t#tul. *unte)i n siguran)". 4e l0ng" asta( 9l#ria !i Tina n:au /enit aici s" ne
asculte cu$ ne cert"$. 8ace$ # ntrunire ade/"rat" sau nuD
C 4"i cu$ s" !ti$ dac" /re$ sau nu /re$ s" ne nscrie$ !i n#i( dac" nu se )ine ntrunireaD
Neil ridic" din spr0ncene( uit0ndu:se la C+arlie.
C *" se nscrie !i eleD ntre" el.
C+arlie l ign#r" !i se nt#arse spre Tina6
C %S te asemn cu o zi +e var1 M Tu ai un chip mai #in#a", mai senin.(
L<
Tina se t#pi cu t#tul.
C '( e at0t de dulceE )ip" ea !i se arunc" de g0tul lui C+arlie.
Ceilal)i "ie)i ncercar" s" par" de%interesa)i( ca !i cu$ n:ar fi f#st del#c gel#!i pe el.
C A$ scris c+estia asta pentru tine( i spuse C+arlie Tinei.
8etei apr#ape c":i ie!ir" #c+ii afar" din #rite de pl"cere.
C C+iar a!aDE
C ' s" scriu una !i pentru tine( 9l#ria( spuse el repede( #ser/0nd cu$ fa)a celeilalte fete se r#!ea
de in/idie.
Fnc+ise #c+ii !i ncepu6 GEa se preu$l":n fru$use)e( ca # n#apte...H
C+arlie desc+ise #c+ii dup" pri$ele cu/inte !i se ndep"rt" de f#c. Ca s" ascund" ntr:un fel faptul
c" uitase /ersurile( ncepu s" se pli$e prin pe!ter".
C GEa se preu$l":n fru$use)e( ca # n#apteH( repet" el.
*e nt#arse ap#i cu spatele( desc+ise # carte !i citi /ersurile repede n g0nd( n ti$p ce 9l#ria l
ur$"rea ner"d"t#are. Fnc+ise cartea !i dup" ce # l"s" &#s se nt#arse spre 9l#ria.
C G,e pe t"r0$uri f"r" n#ri( cu cerul plin de steleP Z Ki ce:i $ai un din negur" !i din senin"tateZ *e
$in":n #c+ii !i:n nf")i!area dragei $ele.H
=B
9l#ria )ip" de pl"cere6
C Nu:i a!a c":i $inunatD
Ceilal)i "ie)i se f"cuser" p"$0ntii la fa)" fier0nd de gel#%ie pentru !$ec+eriile lui C+arlie( pe care
9l#ria l str0nse n ra)e cu putere.
Fn acela!i ti$p( Kn#x '/erstreet si$)ea !i el un fel de gel#%ie n ti$p ce se $pleticea prin casa
fa$iliei ,anurr;.
C Nene( c0t" dreptate a/eau "ie)ii( $#r$"i el pentru sine( cu g0ndul la C+ris !i la C+et !i
a$intindu:!i a/ertis$entul prietenil#r lui s" nu:!i fac" speran)e prea $ari n pri/in)a lui C+ris.
Casa era scufundat" n ntuneric( lu$inat" d#ar de ra%ele lunii care se strecurau prin ferestre.
Mu%ica f#r$a)iei The Dri'ters r"suna tare. 4este t#t se g"seau cupluri nl"n)uite.
Cu pa+arul n $0n"( Kn#x se $piedic" de # perec+e ntins" pe p#dea( a$e)it de nenu$"ratele
pa+are de #ur#n f"r" c#la pe care le d"duse pe g0t $preun" cu Bua !i *te/e.
C HeiE i strig" # /#ce furi#as". Ce:ai p")it( ai "ut prea $ult( a$iceD
=S
8rag$ent din Sonetul LB de 2illia$ *+a3espeare( trad. de Te#d#r B#!ca.
=B
8rag$ent din She Nals in )eautJ de B;r#n L=I??:=?@SM( trad. 8elicia Ienculescu:4#p#/ici.
10
C *cu%e( !#pti Kn#x( pr"u!indu:se pe canapea.
*e ntinse pe spate( str0ng0nd n $0n" pa+arul de #ur#n pe &u$"tate g#lit !i d0nd pe g0t # du!c"
%dra/"n" din "utura a$"ruie. ,e data asta parc" nu:l $ai ardea at0t de tare c0nd i se scurgea pe g0t.
4ri/i n &ur( relaxat de efectul "uturii. Fn st0nga lui se afla un cuplu nc#l"cit care g0f0ia ca un uria!
ani$al s"latic. Fn dreapta( # alt" perec+e de tineri p"reau nfunda)i cu t#tul n canapea. Kn#x ar fi /rut s" se
ridice( dar !i d"du sea$a c" perec+ea de care t#c$ai se $piedicase se urcase acu$ p0n" peste fluierele
pici#arel#r lui( #lig0ndu:l s" r"$0n" ne$i!cat. *e uit" $pre&ur !i apr#ape c" i%ucni n r0s. Dac tot n!am
$ncotro, mcar s m 'ac como+, !i %ise el n g0nd. Trupurile din &urul lui erau prea as#rite de ceea ce
f"ceau ca s" $ai #ser/e ce f"cea el.
Mu%ica se #pri !i %g#$#tul g0f0ielil#r in/ada nc"perea. Se #,',ie +e parc am 'i la reanimare, i
trecu lui Kn#x prin $inte( sup"rat c" nu a/ea !i el # perec+e. Arunc" # pri/ire cuplului din dreapta. Cre+ c
o s!i mn,nce +e tot *uzele, !i %ise el. *e nt#arse ap#i spre perec+ea din st0nga.
C A+( C+ris( e!ti at0t de fru$#as"( l au%i spun0nd pe "iat.
O, Dumnezeule, sunt Chris si Chet0 reali%" el !i ini$a ncepu s":i at" cu putere. C+ris N#el se afla
c+iar l0ng" el( pe canapeaE
Mu%ica p#rni din n#u !i ac#rdurile $el#diei The 8a#ic 8oment c0ntat" de T+e ,rifters se
re/"rsar" n nc"pere. Kn#x si$)ea c" se n/0rte!te p"$0ntul cu el. C+ris !i C+et se ndreptau n f#r)" spre
punctul cul$inant. Kn#x ncerc" s" se uite n alt" parte( dar nu:!i putu de%lipi #c+ii de la C+ris.
C C+ris( ge$u C+et( e!ti super".
C+et # s"ruta neune!te pe C+ris( iar ea se spri&inea u!#r de Kn#x. In lu$ina lunii( Kn#x i pri/ea
ne$i!cat c#nturul fe)ei( curura g0tului !i r#tun&i$ile s0nil#r. ,"du repede pe g0t restul "uturii !i se f#r)"
s" se uite n alt" parte.
Doamne, a;ut!m, se rug" el n ti$p ce C+ris se spri&inea !i $ai tare. Ag#nia n care se %"tea i
transfigura fa)a !i era c#n!tient c" se lupta cu ispitele. Fncerc" s" nu:i pri/easc"( dar si$)ea cu$ pierdea
"t"lia l"untric".
Brusc( se nt#arse din n#u spre C+ris. *e t#pi dintr:#dat" !i si$)i cu$ senti$entele preluau
c#ntr#lul asupra ra)iunii. Carpe s,num, !i spuse el n g0nd !i nc+ise #c+ii. Carpe s,num0
3 HaD # au%i el pe C+ris adres0ndu:i:se lui C+et.
C N:a$ %is ni$ic( i r"spunse C+et.
Cei d#i c#ntinuar" s" se s"rute( n /re$e ce Kn#x si$)ea cu$ $0na lui( c#ndus" de # puternic"
f#r)" $agnetic"( se ntindea !i ncepea s":i $0ng0ie u!#r ceafa lui C+ris( c##r0nd ap#i c"tre s0ni. Cu capul
dat pe spate !i cu #c+ii nc+i!i( # $0ng0ie tandru pe fat".
Cre%0nd c" $0inile lui C+et # $0ng0iau( C+ris reac)i#na pe $"sur" !i Kn#x ncepu s" g0f0ie !i el.
C A+( C+et( $" si$t gr#%a/( spuse C+ris pe ntuneric.
C U"uD f"cu C+et( surprins. ,e ceD
C Ktii tu( spuse ea $isteri#as". Kn#x !i retrase $0na. C+et se uit" # clip" n &ur !i ap#i ncepu s:#
s"rute din n#u pe C+ris.
C Nu te #pri( C+et( ge$u C+ris.
C Cu$ adic"D
C C+et...
Kn#x !i puse nap#i $0na pe g0tul lui C+ris !i ncepu s:# $0ng0ie( naint0nd u!#r:u!#r c"tre s0nul
ei.
C A+( a+( ge$u C+ris.
C+et se #pri( ncerc0nd s" se l"$ureasc" la ce reac)i#na C+ris( dar renun)" !i ncepu s:# s"rute din
n#u. C+ris ge$u n c#ntinuare de pl"cere.
Kn#x !i spri&ini din n#u capul de canapea. 1espira ad0nc !i rar. *unetul $u%icii din ca$er" de/eni
!i $ai puternic. Incapail s" se st"p0neasc"( i $0ng0ie pieptul lui C+ris( apr#piindu:se pericul#s de $ult de
s0ni. C+ris respira !i ea greu acu$. Exact n clipa n care Kn#x si$)ea c" aluneca n exta%( pa+arul i c"%u
din cealalt" $0n".
,e#dat"( C+et l apuc" de $0n" !i # lu$in" se aprinse rutal. Kn#x se afla fa)" n fa)" cu un C+et
furi#s !i cu # C+ris as#lut c#nfu%".
C Ce faci( "D strig" C+et.
C Kn#xD spuse C+ris( ferindu:!i #c+ii de lu$ina #rit#are.
C C+etE C+risE spuse Kn#x( pref"c0ndu:se surprins. Ce face)i aiciD
C 8i:)i:ar... ( ncepu C+et.
Fi trase ap#i un pu$n puternic n fa)" lui Kn#x( l apuc"
L
de c"$a!" !i( dup" ce:l tr0nti la p"$0nt(
s"ri pe el. Fncepu s":i care pu$ni n fa)"( n ti$p ce Kn#x ncerca s" se apere.
C Ne$ernic #rdinar ce e!tiE striga C+et( pe c0nd C+ris ncerca s":l dea la # parte.
C C+et( nu treuie s":l l#/e!ti( spuse C+ris( n ti$p ce el d"dea pu$ni cu ne$iluita. C+et( #pre!te:
teE N:a f"cut:# inten)i#natE c#ntinu" ea.
La un $#$ent dat( reu!i s":l $ping" pu)in pe C+et. Kn#x se r#st#g#li( )in0ndu:se cu $0inile de
fa)".
C A&ungeE strig" C+ris( l#/indu:l pe C+et cu pu$nii n piept ca s":l dea la # parte.
C+et st"tea peste Kn#x( care %"cea f"r" /lag" pe &#s( )in0ndu:se cu $0na de nasul plin de s0nge !i
de fa)a n/ine)it" de pu$ni.
C F$i pare r"u( C+ris( $i pare r"uE strig" Kn#x.
C Nu te:ai s"turat( pric"&itule( $ai /reiD Car":te naiii de:aiciE
C+et se apr#pie din n#u de Kn#x( dar C+ris !i al)i c0)i/a l #prir". ,#i:trei "ie)i l a&utar" pe Kn#x
s" ias" din ca$er".
F$pleticindu:se pe dru$ul c"tre uc"t"rie( Kn#x se $ai nt#arse # dat" !i strig" a$e)it6
C C+ris( $i pare r"uE
C ,ata /iit#are c0nd te nt0lnesc( s" !tii c" e!ti un #$ $#rtE )ip" C+et dup" el.
Fntrunirea Cercului 4#e)il#r ,isp"ru)i era nc" n plin" desf"!urare( cei aduna)i n pe!ter" ne"nuind
n ce ucluc intrase unul dintre candida)i.
8#cul ardea stra!nic n pe!ter"( pr#iect0nd u$re nfric#!"t#are pe pere)i. 9l#ria !i )inea ra)ul pe
dup" u$erii lui C+arlie !i:i arunca pri/iri pline de ad#ra)ie. *ticla de .+is3; circula ntre Tina !i ceilal)i
"ie)i.
C B"ie)i( ce:ar fi s":i ar"ta)i Tinei gr"dina 4#e)il#r ,isp"ru)iD %ise C+arlie( f"c0ndu:le se$n cu
capul s" ias" din pe!ter".
C 9r"dinaD ntre" Mee3s cu ui$ire.
C Ce gr"din"D repet" !i 4itts.
8"r" s" sc#at" # /#r"( C+arlie le indic" din #c+i lui 4itts !i cel#rlal)i s" dispar". Neil se prinse
pri$ul !i:i f"cu se$n cu c#tul lui 4itts( care n)elese !i el.
C A( da. A+a( la gr"dina aia te referi. Haide)i( "ie)i( i c+e$" el.
C E f#arte ciudatE spuse Tina( derutat". C+iar a/e)i !i # gr"din"( "ie)iD
T#at" lu$ea plecase din pe!ter"( cu excep)ia lui Mee3s( care( cu un aer derutat( r"$"sese n"untru.
C Ce naia ndruga)iD ntre" el.
C+arlie se +#l" la el( s"get0ndu:= cu pri/irea.
C C+arles... ""... Nu.anda( n:a/e$ gr"din". Neil se nt#arse !i:l trase pe Mee3s dup" el.
C Haide( idi#tuleE r0se Neil.
C+arlie i a!tept" s" ias". *e uit" la 9l#ria !i %0$i6
C ,u$ne%eule( cu$ p#ate un indi/id a!a de!tept s" fie at0t de t0$pitD
9l#ria l pri/i n #c+i pe C+arlie. Acesta %0$i.
C Eu cred c" e dulce( spuse ea.
C Eu cred c" tu e!ti dulce( suspin" C+arlie( nc+i%0nd #c+ii !i aplec0ndu:se ncet s:# s"rute.
C+iar n clipa n care u%ele lui le atingeau pe ale fetei( 9l#ria se ridic" n pici#are.
C Ktii ce $" atrage de:ade/"ratelea la tineD ntre" ea.
Clipind din #c+i( C+arlie se uit" de &#s n sus la ea.
C CeD
C T#)i "ie)ii cu care $" /"d $" /#r pentru un anu$it lucru... Tu nu e"ti a!a.
C NuD
C Nu( %0$i ea. 'ricare altul $:ar fi atins de&a pe unde:ar fi putut p0n" acu$. Hai( $ai c#$pune:
$i p#e%ii( spuse ea.
C ,ar... 0igui el.
C Te r#gE E $inunat s" fii apreciat" pentru... !tii tu... ce ai n interi#r.
C+arlie suspin" !i !i ac#peri fa)a cu $0na. 9l#ria se nt#arse si:l pri/i.
C Nu.andaD Te r#g...D
C Bine. *" $" g0ndesc.
,up" un $#$ent de pau%"( ncepu s" recite6
%Cnirea su'letelor mari nu are
/otar, iu*irea nu!i iu*ire +ac
Se schim* c,n+ $nt,mpin schim*are
Sau c,n+ se pleac celui care pleac.(
9l#ria ge$u de pl"cere.
C Nu te #priE
C+arlie c#ntinu" s" recite( n ti$p ce ge$etele 9l#riei se nte)eau.
%O, nu0 Iu*irea!i 'ar aprins oric,n+,
&urtunile "i *ezna s le!n'runte=
Stea navelor ce rtcesc, purt,n+
Comori ce nu se "tiu su*!nalta punte.(
L?
3 A! renun)a #ric0nd la sex pentru a!a ce/aE strig" 9l#ria. Asta %ic !i eu iuireE
C+arlie !i d"du #c+ii peste cap de frustrare( dar c#ntinu" s" recite p#e%ii p0n" t0r%iu n n#apte.
A d#ua %i( t#)ii ele/ii !c#lii fur" c#n/#ca)i n capela Acade$iei 2elt#n. B"ie)ii !u!#teau ntre ei n
ti$p ce !i #cupau l#curile !i !i trans$iteau din $0n" n $0n" exe$plare din re/ista !c#lii.
Kn#x '/erstreet st"tea pe scaun( ncerc0nd s":!i ascund" fa)a n/ine)it" !i tu$efiat". Neil( T#dd(
4itts( Mee3s( Ca$er#n !i $ai ales C+arlie erau tra!i la fa)" de nes#$n. 4itts !i n"u!i un c"scat( pe c0nd i
ntindea lui C+arlie # ser/iet".
C T#tul e aran&at( i !#pti 4itts( iar C+arlie ncu/iin)" din cap.
,irect#rul N#lan intr" n capel" !i ele/ii se gr"ir" s" ascund" re/istele !i s" se ridice n pici#are.
N#lan se ndrept" cu pa!i $ari spre p#diu$ !i le f"cu se$n "ie)il#r s" se a!e%e. Ap#i !i drese %g#$#t#s
glasul.
C Fn nu$"rul din aceast" s"pt"$0n" al re/istei !c#lii n#astre a ap"rut un artic#l neaut#ri%at !i
pr#fan referit#r la necesitatea de a pri$i fete la 2elt#n. ,ec0t s":$i pierd ti$pul pre)i#s pentru a:i
desc#peri pe cei care se fac /in#/a)i C !i da)i:$i /#ie s" /" asigur c" # s":i desc#p"r negre!it C i in/it pe
t#)i !i pe fiecare dintre cei care de)in /re# inf#r$a)ie pri/it#are la acest artic#l s":$i spun" n clipa asta.
'ricine ar fi cei /in#/a)i( asta e singura /#astr" !ans" de a e/ita ex$atricularea.
N#lan t"cu( a!tept0nd reac)ia ele/il#r. Brusc( )0r0itul unui telef#n destr"$" t"cerea nc#rdat". Cu #
$i!care energic"( C+arlie !i puse ser/ieta pe genunc+i !i # desc+ise( n ea se afla un telef#n care suna.
Ele/ii ncepur" s" !u!#teasc" ntre ei( ncerc0nd s" ascund" ui$irea care:i cuprinsese. Ni$eni nu ndr"%nise
/re#dat" s" fac" ce/a at0t de scandal#s la 2elt#nE I$perturail( C+arlie ridic" recept#rul.
=J
Traducere de Neculai C+iric".
C Aici Acade$ia 2elt#n. Al#D spuse el suficient de tare nc0t s" aud" t#at" lu$ea. ,a( este( #
clip"( /" r#g. ,#$nule N#lan( e pentru du$nea/#astr"( spuse C+arlie cu # pref"cut" seri#%itate.
,ecanul N#lan se n/ine)i la fa)".
C Ce eD spuse el( scr0!nind din din)i.
C+arlie i ntinse recept#rul lui N#lan.
C E ,u$ne%eu. *pune ar treui pri$ite !i fete la 2elt#n( spuse C+arlie( iar +#+#tele de r0s ale ele:
/il#r u$plur" /ec+ea capel" de piatr".
,irect#rul nu e%it" s" reac)i#ne%e la farsa lui C+arlie. Fnainte s":!i dea sea$a( acesta se tre%i n
$i&l#cul ir#ului lui N#lan( care se pli$a furi#s prin nc"pere.
C Kterge:)i #dat" r0n&etul "la de pe fa)"( i !uier" N#lan printre din)i. Cine altcine/a $ai e i$plicatD
C Ni$eni( d#$nule( spuse C+arlie. Nu$ai eu a$ f#st. Eu fac c#rectura re/istei !i a$ intr#dus
artic#lul n l#cul artic#lului lui 1# Crane.
C ,#$nule ,alt#n( spuse N#ian( dac" cre%i c" e!ti pri$ul care ncearc" s" fie dat afar" din !c#al"(
eu %ic s" te $ai g0nde!ti. Au f#st !i al)ii care au a/ut i$pulsuri si$ilare !i n:au reu!it( exact a!a cu$ n:# s"
reu!e!ti nici du$neata. A!a%":te n p#%i)ie.
C+arlie se supuse !i N#lan sc#ase la i/eal" un s#i de palet" uria!"( un "t"t#r din le$n f#arte /ec+i(
n el fuseser" sfredelite g"uri( ca s" p#at" fi $i!cat cu # /ite%" $ai $are.
C Nu$"r" cu /#ce tare( d#$nule ,alt#n( i d"du indica)ii N#lan( n ti$p ce "t"t#rul se i%ea de
fesele lui C+arlie.
C Unu.
N#lan !i lu" din n#u a/0nt( de data asta cu !i $ai $ult" f#r)". C+arlie se str0$" de durere.
C ,#i.
N#lan l#/ea !i C+arlie nu$"ra. Ca$ pe la a patra l#/itur"( lui C+arlie aia i se $ai au%ea /#cea( iar
fa)a i se sc+i$#n#sise de durere.
,#a$na N#lan( s#)ia !i secretara decanului st"tea n ir#ul din fa)"( str"duindu:se s" ign#re
%g#$#tele care /eneau din cealalt" nc"pere. Fn sala de #n#are( n/ecinat" cu ir#ul lui N#lan( trei ele/i(
inclusi/ Ca$er#n( pictau pe !e/alete( ncerc0nd s" fac" sc+i)e ale capetel#r de elan de pe pere)i. Au%eau
%g#$#tul l#/ituril#r( cuprin!i de fric" !i ter#are. Ca$er#n nici nu putea s" desene%e elanul.
4e la a !aptea l#/itur"( lacri$ile curgeau nest"/ilite pe #ra&ii lui C+arlie.
C Nu$"r"E strig" N#lan.
La a n#ua !i a %ecea l#/itur"( C+arlie se nec" n pr#priile cu/inte. N#lan se #pri dup" a %ecea l#/i :
tur" !i:l pri/i pe "iat.
C Fnc" sus)ii c" a f#st ideea ta !i nu$ai a taD ntre" el.
C+arlie !i ng+i)i ge$etele de durere.
C ,a... d#$nule.
C Ce este Cercul 4#e)il#r ,isp"ru)iD 7reau nu$eE strig" N#lan.
*i$)ind c" e pe cale s" le!ine( C+arlie replic" cu # /#ce r"gu!it"6
C *unt nu$ai eu( d#$nule N#lan. 5ur. Eu l:a$ in/entat.
C ,ac" desc#p"r c" $ai sunt !i al)ii( d#$nule ,alt#n( ei #r s" fie ex$atricula)i !i du$neata # s"
r"$0i n !c#ala asta. Ai priceputD Acu$ ridic":te.
C+arlie se supuse. 8a)a i era r#!ie ca s0ngele( iar el se lupta s":!i st"p0neasc" lacri$ile de durere !i
u$ilin)".
C 2elt#n:ul p#ate ierta( d#$nule ,alt#n( cu c#ndi)ia s" ai cura&ul s":)i recun#!ti gre!elile. ' s":)i
ceri scu%e n fa)a ntregii !c#li.
C+arlie ie!i $pleticindu:se pe +#l !i se ndrept" cu pa!i nce)i c"tre d#r$it#r. B"ie)ii se agitau prin
ca$erele l#r( t#t ie!ind pe +#l !i intr0nd nap#i( a!tept0ndu:!i ner"d"t#ri prietenul. C0nd l %"rir" pe C+arlie
/enind( se repe%i fiecare n ca$era lui( pref"c0ndu:se c" n/a)".
C+arlie nainta pe c#rid#r cu pa!i $ici( ncerc0nd s":!i ascund" durerea. C0nd se apr#pie de ca$era
sa( Neil( T#dd( Kn#x( 4itts !i Mee3s i ie!ir" n nt0$pinare.
C Ce s:a nt0$platD ntre" Neil. Te si$)i ineD Te:au dat afar"D
C Nu( r"spunse C+arlie f"r" s":i pri/easc" n #c+i pe niciunul dintre ei.
C Ce s:a nt0$platD ntre" nc" # dat" Neil.
C Mi:a %is c" dac":i dau !i pe ceilal)i n /ileag !i cer scu%e !c#lii( $" iart"( spuse C+arlie(
desc+i%0nd u!a !i intr0nd n ca$er".
C Ki ce ai de g0nd s" faciD l ntre" Neil. C+arlieD
C La naia( Neil( $" c+ea$" Nu.anda( %ise C+arlie( arunc0ndu:le # pri/ire plin" de n)eles( dup"
care tr0nti u!a.
B"ie)ii se uitar" unii la al)ii. 4e fe)ele un#ra dintre ei ap"rur" %0$ete de ad$ira)ie. C+arlie nu
fusese ngenunc+eat.
Mai t0r%iu n aceea!i dup":a$ia%"( N#lan intr" n +#lul uneia dintre cl"dirile care ad"p#steau s"lile
de clas" de la 2elt#n !i se ndrept" spre cainetul d#$nului Keating. *e #pri n fa)a u!ii( ci#c"ni !i ap#i
intr". ,#$nul Keating !i d#$nul McAllister discutau $preun" c0nd decanul intr" n clas".
C ,#$nule Keating( p#t s" discut ce/a cu du$nea/#astr"D ntre" N#lan( ntrerup0ndu:le discu)ia.
C M" scu%a)i( spuse McAllister( p"r"sind n $are gra" clasa.
N#lan f"cu # pau%" !i pri/i n &ur.
C Asta a f#st pri$a $ea clas"( 5#+n( !tiai astaD spuse N#lan( n ti$p ce se pli$a ncet prin sala de
clas". 4ri$a $ea catedr"( ad"ug" el cu n#stalgie.
C N:a$ !tiut c" a)i predat( i r"spunse Keating.
C Engle%a. Cu $ult nainte s" fii ele/ aici. Mi:a f#st greu s" renun)( crede:$".
8"cu # pau%a( ap#i l pri/i direct pe Keating.
C5#+n( circul" %/#nuri despre ni!te $et#de ne#rt#d#xe de predare pe care le f#l#se!ti la clas". Nu
/reau s" spun c" asta ar a/ea /re# leg"tur" cu ie!irea lui ,alt#n( dar nu cred c" $ai e ne/#ie s" te a/er ti%e%
c" "ie)ii de /0rsta lui sunt f#arte influen)aili.
C *unt sigur c" pedeapsa pe care i:a)i ad$inistrat:# a a/ut # influen)" $a&#r"( spuse Keating.
N#lan ridic" pentru # clip" din spr0ncene. Ap#i l"s" c#$entariul s" treac".
C Ce s:a nt0$plat n curte %ilele trecuteD
C Fn curteD repet" Keating.
C B"ie)ii $"r!"luiau. B"teau din pal$e la unis#n...
C A( la asta /" referea)i. A f#st un exerci)iu care s" de$#nstre%e # idee. Era /#ra despre peric#lul
c#nf#r$is$ului. Eu ...
C 5#+n( pr#gra$a acestei !c#li e stailit". Ki s:a d#/edit c" func)i#nea%". ,ac" tu # pui la nd#ial"(
ce:# s":i $ai $piedice pe ei s" fac" acela!i lucruD
C A$ cre%ut dint#tdeauna c" sc#pul n/")"$0ntului este s" te n/e)e s" g0nde!ti singur( spuse
Keating.
N#lan r0se.
C La /0rsta la care sunt "ie)ii "!tiaD Nici nu ncape discu)ieE Tradi)ia( 5#+nE ,isciplina( spuse el !i
ap#i l "tu pe Keating pe u$"r cu superi#ritate. 4reg"te!te:i pentru uni/ersitate !i restul # s" se re%#l/e de
la sine.
,#$nul N#lan %0$i !i plec". Keating r"$ase singur( pri/ind pe fereastr". ,up" pu)in ti$p(
McAllister !i strecur" capul pe u!". Era e/ident c" ascultase discu)ia.
C ,ac" a! fi n l#cul t"u( nu $i:a! face gri&i c" "ie)ii #r s" fie prea c#nf#r$i!ti( 5#+n( spuse el.
C ,e ceD
C Ei ine( tu nsu)i ai as#l/it aceast" !c#al" pi#as"( nu:i a!aD
C Ba da.
C ,eci( dac" /rei s" transf#r$i pe cine/a ntr:un ateu c#n/ins( cre!te:l ntr:un spirit religi#s rigid.
Nu d" gre! nici#dat".
Keating se +#l" la McAllister( ap#i rusc i%ucni n r0s. McAllister %0$i( f"cu st0nga:$pre&ur !i
disp"ru pe c#rid#r.
Mai t0r%iu n seara aceleia!i %ile( Keating se duse p0n" la d#r$it#arele ele/il#r din clasele $ai $ici.
B"ie)ii se gr"eau s" a&ung" la ntrunirile cercuril#r !i s" participe la di/erse acti/it")i. *e apr#pie de
C+arlie( care ie!ea pe u!" $preun" cu un grup de prieteni.
C ,#$nule KeatingE spuse C+arlie( p"r0nd surprins.
C 8arsa du$itale a f#st ridic#l"( d#$nule ,alt#n( i spuse Keating cu aspri$e.
C *unte)i de partea d#$nului N#lanD spuse C+arlie( ne/enindu:i s" cread". Ki cu$ r"$0ne cu
carpe +iem, cu suptul $"du/ei /ie)ii !i t#ate celelalteD
C *" sugi $"du/a /ie)ii nu nsea$n" s" la!i s" )i se n)epeneasc" #sul n g0t( C+arles. Este ti$p !i
pentru ndr"%neal"( dar !i pentru precau)ie( iar un #$ n)elept n)elege c0nd este ne/#ie de fiecare dintre ele(
spuse Keating
C ,ar a$ cre%ut...( ng"i$" C+arlie.
C *" fii ex$atriculat nu este un act de n)elepciune sau de ndr"%neal". Binen)eles c" e departe de
a fi # !c#al" perfect"( dar exist" aici !i prile&uri care treuie /al#rificate.
C *unte)i sigurD r"spunse C+arlie furi#s. ,a)i:$i !i $ie un exe$plu...
C ,e exe$plu( c+iar dac" ar fi singurul( prile&ul de a participa la #rele mele, n)elegiD C+arlie
%0$i.
C ,a( d#$nule.
Keating se nt#arse c"tre ceilal)i candida)i ai Cercului 4#e)il#r ,isp"ru)i( care l a!teptau de#parte
pe C+arlie.
C N:# lua)i ra%na. E /alail pentru t#)iE le ceru el.
C ,a( d#$nule.
Keating sur0se !i # lu" din l#c.
A d#ua %i "ie)ii se aflau n clasa lui Keating !i !i ur$"reau pr#fes#rul. Acesta se ndrept" spre
tal" !i scrise cu/0ntul UNI7E1*ITATE cu litere uria!e !i ngr#!ate.
C ,#$nil#r( spuse el( ast"%i /#$ discuta despre # ailitate indispensail" cel#r care /#r s" pr#fite
la $axi$u$ de # uni/ersitate C anali%a c"r)il#r pe care nu le:a)i citit.
8"cu # pau%" !i pri/i n &ur( n ti$p ce "ie)ii r0deau.
C Uni/ersitatea /" /a distruge( pr#ail( drag#stea pentru p#e%ie. 'rele plictic#ase de anali%"
literar"( disecarea cu/intel#r !i critica /#r a/ea( f"r" nd#ial"( acest re%ultat. Uni/ersitatea /" /a expune la
t#ate tipurile de literatur" C # $are parte /#r fi #pere excep)i#nale( lucr"ri fascinante( pe care treuie
neap"rat s" le de/#ra)iP altele nu /#r fi altce/a dec0t idi#)enii as#lute( de care treuie s" /" feri)i ca de
ciu$".
Fn ti$p ce /#rea( se pli$a prin fa)a clasei.
C *" presupune$ c" face)i un curs nu$it G1#$anul $#dernH. 4e t#t parcursul se$estrului a)i citit
#pere re$arcaile precu$ e$#)i#nantul r#$an al lui Bal%ac( 8o" Foriot, sau Prini "i copii de Turg+enie/(
dar c0nd pri$i)i te$a pentru eseul de final de se$estru( desc#peri)i c" /a treui s" scrie)i despre te$a iuirii
p"rinte!ti p#rnind de la De*utanta nehotr,t, un r#$an C !i f#l#sesc cu gener#%itate acest ter$en aici C
scris de ni$eni altcine/a dec0t de pr#fes#rul nsu!i.
1idic0nd # spr0ncean"( Keating i pri/i pe "ie)i !i c#ntinu"6
C ,up" ce a)i citit pri$ele trei pagini ale c"r)ii( a&unge)i la c#nclu%ia c" $ai cur0nd /" #feri)i
/#luntar pe fr#nt dec0t s" /" ir#si)i pre)i#sul ti$p petrecut aici( pe p"$0nt( infect0ndu:/" $intea cu aceast"
scursur". *" /" l"sa)i cuprin!i de disperareD *" nu lua)i n#t" de trecereD Categ#ric nu. 4entru c" !ti)i ce
treuie s" face)i.
B"ie)ii l ur$"reau #c+i !i urec+i. Keating c#ntinu" s" se pli$e prin clas".
C ,esc+ide)i De*utanta nehotr,t !i citi)i textul de pre%entare din interi#rul c#pertei. Afla)i astfel
c" pers#na&ul central al r#$anului este 8ran3( un agent de /0n%"ri de ec+ipa$ente agric#le care sacrific"
t#tul pentru a:i #feri fiicei lui( C+ristine( deutul n s#cietate pe care !i:l d#re!te cu at0ta disperare. Fncepe)i:
/" eseul prin a declara c" nu este ne/#ie s" rep#/esti)i intriga( dar n acela!i ti$p regurgita)i suficient de
$ult din ea pentru a:l c#n/inge pe pr#fes#r c" a)i citit cartea.
Ap#i( c#ntinu" el( ad"uga)i ce/a preten)i#s !i fa$iliar n acela!i ti$p. 4ute)i scrie ce/a de tipul6
G1e$arcaile sunt si$ilitudinile dintre pre%entarea de c"tre aut#r a unei iuiri p"rinte!ti
de%astru#ase !i te#ria freudian" $#dern". C+ristine este Electra( tat"l ei este un 'edip c"%ut.H
Fn final( s"ri)i la ce/a #scur !i ela#rat( de pild"...
Keating f"cu # pau%"( ap#i citi6
C G,ar cel $ai re$arcail aspect este tulur"t#area leg"tur" a acestui r#$an cu scrierile
fil#%#fului indian A/es+ 1a+es+ N#n. 1a+es+ N#n a a#rdat extre$ de detaliat lep"darea de p"rin)i a
c#piil#r dat#rat" $#nstrului cu trei capete nu$it a$i)ie( ani !i succes s#cial.H C#ntinua)i s" discuta)i
despre te#riile lui 1a+es+ N#n legate de ce anu$e +r"ne!te acest $#nstru( cu$ p#ate fi el decapitat etc.( etc.
Fnc+eia)i l"ud0nd sclipit#rul talent scriit#ricesc al pr#fes#rului !i des"/0r!itul s"u cura& de a /" face cun#scut
r#$anul De*utanta nehotr,t.
Mee3s ridic" $0na.
C C"pitane... !i dac" nu !ti$ ni$ic despre un aut#r precu$ 1a+es+ N#nD
C 1a+es+ N#n nici nu a existat /re#dat"( d#$nule Mee3s. 4e el sau pe un altul ase$enea lui l
cree%i tu. Nici un pr#fes#r uni/ersitar care se respect" nu /a ndr"%ni s" ad$it" c" e c#$plet ign#rant n
ceea ce pri/e!te acest pers#na& e/ident i$p#rtant( a!a c" /ei pri$i un c#$entariu de tipul celui pri$it de
$ine.
Keating lu" # +0rtie de pe catedr" !i citi din ea pentru ntreaga clas"6
C 1eferirile f"cute de du$neata la 1a+es+ N#n au f#st pline de sustan)" !i ine pre%entate. M"
ucur s" /"d c" !i altcine/a n afar" de $ine l aprecia%" pe acest $are $aestru #riental( din p"cate dat
uit"rii. =A cu felicit"ri.
L"s" ap#i +0rtiile pe catedr".
C ,#$nil#r( exa$enul du$nea/#astr" final /a c#nsta n anali%a literar" a un#r c"r)i pe care nu le:
a)i citit( a!a c" /" sugere% s" face)i singuri astfel de exerci)ii. Ki acu$( pentru a fi preg"ti)i pentru unele
dintre capcanele din ti$pul exa$enel#r de la uni/ersitate( sc#ate)i:/" $aculat#arele !i +aide)i s" d"$ un test
$ai ne#i!nuit.
B"ie)ii se supuser" !i Keating le $p"r)i suiectele. Instala ap#i un ecran de pr#iec)ie n fa)a clasei
!i un diasc#p n spatele "ncil#r.
C Marile uni/ersit")i sunt *#d#$e !i 9#$#re pline de acele delectaile fiare pe care le /ede$ at0t
de pu)in pe aici6 fe$eile( spuse el !i %0$i. Ni/elul de distragere a aten)iei este pericul#s de $are( dar acest
test este destinat s" /" preg"teasc" s":i face)i fa)". ,a)i:$i /#ie s" /" a/erti%e% c" n#ta de la acest test /a
c#nta. Fncepe)i.
B"ie)ii ncepur" s" fac" testul. Keating aprinse diasc#pul !i puse un diap#%iti/ n aparat. 8#cali%" pe
i$aginea unei fete fru$#ase de /0rst" p#tri/it" pentru c#legiu( care se apleca s" culeag" un crei#n de pe &#s.
8ata a/ea # siluet" re$arcail" !i( din p#%i)ia aplecat" n care fusese surprins"( i se /edeau c+il#)ii. B"ie)ii
!i ridicau pri/irea de la test !i tr"geau cu #c+iul la ecran. Apr#ape t#)i erau ne/#i)i s" reia exerci)iile pentru
a le putea re%#l/a.
C C#ncentra)i:/" asupra testel#r( "ie)i. Mai a/e)i d#u"%eci de $inute la disp#%i)ie( spuse Keating(
n ti$p ce sc+i$a diap#%iti/ul.
,e data aceasta f#cali%" pe i$aginea unei recla$e dintr:# re/ist" repre%ent0nd # fe$eie fru$#as"
$r"cat" su$ar( n len&erie inti$". B"ie)ii pri/ir" pe furi! ecranul( str"duindu:se s" se c#ncentre%e asupra
testului. Keating ur$"ri a$u%at dificultatea e/ident" n care se aflau( n ti$p ce c#ntinua s" pr#iecte%e
i$agini cu fe$ei supere n p#%i)ii pr#/#cat#are( pri$:planuri cu statui grece!ti repre%ent0nd fe$ei
de%r"cate C un !ir aparent nesf0r!it !i c+inuit#r de fe$ei fru$#ase. Capetele "ie)il#r erau c0nd sus( ridi:
cate spre ecran( c0nd &#s( aplecate asupra $aculat#arel#r. Fn ti$p ce pri/ea insensiil ecranul( Kn#x scrisese
de nenu$"rate #ri la r0nd pe f#aia lui de +0rtie un singur cu/0nt6 GC+ris( C+ris( C+risR.
11
Iarna aspr" din 7er$#nt puse st"p0nire pe ca$pusul de la 2elt#n. 8run%i!ul t#$natic c0nd/a
$ultic#l#r n/elea acu$ ca # p"tur" peisa&ul !i /0nturi aprige prindeau n /0rte&urile l#r frun%ele fragile ale
c#pacil#r.
T#dd !i Neil( nf#f#li)i n +an#race cu glug" !i a/0nd la g0t fulare( $ergeau de:a lungul unei alei
care !erpuia printre cl"diri. Fn ti$p ce /0ntul le !uiera pe la urec+i( Neil !i repeta r#lul din .isul unei nopi
+e var.
3 %/oho, hoho0 Poltron, +e ce nu vii1(, decla$" Neil cu pasiune( cit0nd din $e$#rie.
C %)a iat!m, acu"i sunt l,n# tine(, i d"du T#dd replica( citind din textul piesei.
C %Crmeaz!m pe!un loc mai potrivit0( ,#a$ne( $i place astaE
C 4iesaD ntre" T#dd.
C ,a( dar !i s" fiu act#rE spuse Neil( de#rd0nd de ucurie. Treuie s" fie unul dintre cele $ai
$inunate lucruri de pe lu$e. Ma&#ritatea #a$enil#r( dac" au n#r#c( tr"iesc ca$ # &u$"tate de /ia)"
interesant". ,ac" a! pri$i r#lurile care treuie( a! putea tr"i %eci de /ie)i re$arcaileE
' lu" la fug" !i( cu # $i!care teatral"( s"ri pe un gard de piatr".
C GA fi sau a nu fi( aceasta:i ntreareaEH ,#a$ne( pentru pri$a dat" n /ia)" si$t c" tr"iescE
Treuie s" ncerci !i tu( i spuse el lui T#dd( ap#i s"ri &#s de pe %id. Ar treui s" /ii la repeti)ii. Ktiu c" au
ne/#ie de #a$eni care s" se #cupe de lu$ini !i de alte treuri de tipul "sta.
C Nu( $ul)u$esc.
C *unt # $ul)i$e de fete( i strecur" Neil cu un aer !treng"resc. Cea care &#ac" r#lul Her$iei e
incrediil".
C ' s" /in la spectac#l( i pr#$ise T#dd.
C Miau( $i#rlau... $0)" la!" ce e!tiE l nec"&i Neil. Unde r"$"sese$D
C %Dar un+e e"ti1( citi T#dd.
C 8ii $ai c#n/ing"t#rE l nde$n" Neil.
C %DA2 C6DE E7TI1( spuse cu /#ce tun"t#are T#dd.
C Asta eE %Crmeaz!mi #lasul, 'r 'an+oseal(, recit" el( ap#i f"cu # plec"ciune !i !i lu" r"$as:
un de la T#dd. Mul)u$esc( prietene. Ne /ede$ la cin"E strig" el( alerg0nd spre c"$in.
T#dd r"$ase afar"( ur$"rindu:l cu pri/irea( ap#i cl"tin" din cap !i se ndrept" spre ili#tec".
Neil )#p"ia !i dansa pe c#rid#r( f"c0nd gesturi de uf#n( n ti$p ce trecea pe l0ng" al)i ele/i care se
uitau $ira)i la el. ,esc+ise u!a ca$erei cu # $i!care teatral" !i intr" !fic+iuind aerul cu ast#nul lui de
uf#n f#l#sit pe p#st de spad".
Brusc( n)epeni. La ir#u era a!e%at c+iar tat"l luiE K#cul l f"cu pe Neil s" p"leasc".
C Tat"E
C Neil( # s" renun)i i$ediat la piesa asta ridic#l"( spuse cu # /#ce l"tr"t#are d#$nul 4err;.
C Tat"( dar...
,#$nul 4err; s"ri n pici#are !i "tu cu pu$nul n ir#u.
C *" nu $n+rzne"ti s" fii #ra%nic cu $ineE )ip" el. Nu nu$ai c" )i:ai pierdut ti$pul cu
pre#cuparea asta asurd" pentru act#rie( dar $:ai n!elat cu un":!tiin)"E spuse el( pli$0ndu:se furi#s prin
ca$er"( n ti$p ce Neil tre$ura. Cu$ te a!teptai s" scapi dup" ce ai f"cut a!a ce/aD 1"spunde:$iE r"cni el.
Cine te:a "gat n treaa astaD Acel d#$n KeatingD
C Ni$eni... 0igui Neil. M" g0ndea$ s":)i fac # surpri%". A$ luat nu$ai n#te de =A !i...
C C+iar credeai c" n:# s" aflu ni$icD GNep#at":$ea &#ac" ntr:# pies" de teatru cu fiul du$nea:
/#astr"H( $i spune d#a$na Mar3s. G4r#ail c" /" n!ela)iH( i r"spund. Neil( ai f"cut din $ine un $in:
cin#s. M0ine te duci la repeti)ii !i le spui c" renun)i.
C Tat"( a$ unul dintre r#lurile principale( i explic" Neil. *pectac#lul e $0ine sear". Te r#g( tat"...
,#$nul 4err; se ali la fa)" de furie. *e ndrept" spre Neil( a$enin)0ndu:l cu degetul.
C Ki dac" ar fi sf0r!itul lu$ii $0ine sear"( t#t nu:$i pas". Ai ter$inat:# cu piesa aceea( ai n)elesD
AI FNTELE*D
C ,a( d#$nule.
8u singurul lucrul pe care Neil reu!i s":l spun". ,#$nul 4err; se #pri. F!i pri/i lung !i intens
"iatul6
C A$ f"cut $ari sacrificii ca s" te aduc aici( Neil. *" nu $" de%a$"ge!ti.
Fn cele din ur$"( se r"suci pe c"lc0ie !i ie!i cu pa!i $ari din ca$er". Neil r"$ase $ult" /re$e
ne$i!cat( ap#i se a!e%" la ir#u !i ncepu s" dea cu pu$nul n el din ce n ce $ai tare( p0n" c0nd si$ti c":i
a$#r)e!te $0na !i c" lacri$ile ncep s" i se preling" pe #ra&i.
Mai t0r%iu n aceea!i dup":a$ia%"( t#)i candida)ii se aflau n sala de $ese de la 2elt#n( cu excep)ia
lui Neil( care le spusese c" l d#are capul. 4"reau s" ai" pr#le$e cu $0ncatul !i "tr0nul pr#fes#r Hager se
apr#pie de $asa l#r( pri/indu:i suspici#s.
C ,#$nule ,alt#n( ce s:a nt0$platD ntre" el. E ce/a n neregul" cu $0ncareaD
C Nu( d#$nule( i r"spunse C+arlie. Hager c#ntinu" s":i ur$"reasc" pe "ie)i.
C ,#$nii Mee3s( '/erstreet !i Anders#n( sunte)i st0ngaci din fireD ntre" el dup" c0te/a secunde.
C Nu( d#$nule.
C Atunci de ce $0nca)i cu $0na st0ng"D
B"ie)ii sc+i$ar" pri/iri ntre ei. Kn#x /#ri n nu$ele grupului.
C Ne g0ndea$ c" ar fi ine s" ne $ai sc+i$"$ /ec+ile #iceiuri( d#$nule( explic" el.
C Ki ce e r"u n /ec+ile #iceiuri( d#$nule '/erstreetD
C 4erpetuea%" un $#d de /ia)" $ecanic( d#$nule( afir$" Kn#x. F)i li$itea%" $intea.
C ,#$nule '/erstreet( )i sugere% s" te pre#cupi $ai pu)in de sc+i$area /ec+il#r #iceiuri !i $ai
$ult de f#r$area un#r une #iceiuri de studiu. Ai priceputD ntre" el cu fer$itate.
C ,a( d#$nule.
C E /alail pentru /#i t#)i( spuse Hager( uit0ndu:se spre $asa "ie)il#r. Acu$ $0nca)i cu$ tre:
uie.
B"ie)ii se supuser". ,ar i$ediat ce pr#fes#rul se ndep"rt"( C+arlie sc+i$" din n#u $0na !i
rencepu s" $"n0nce cu st0nga. Ceilal)i i ur$ar" exe$plul unul dup" altul.
Fn cele din ur$"( Neil ap"ru !i el n sala de $ese !i se a!e%". A/ea un aer s#ru !i sup"rat.
C Te si$)i ineD l ntre" C+arlie
C A f#st taic":$eu pe la $ine( spuse Neil.
C Treuie s" renun)i la r#lul din pies"D ntre" T#dd.
C Nu !tiu( spuse Neil.
C ,e ce nu /#re!ti cu d#$nul Keating despre astaD i suger" C+arlie.
C La ce unD spuse Neil cu un aer ursu%.
C+arlie ridic" din u$eri.
C 4#ate c":)i d" /reun sfat. 4#ate /#re!te c+iar el cu taic":t"u.
C 9lu$e!tiD r0se scurt Neil. Nu fii carag+i#s.
Fn ciuda #iec)iil#r lui( "ie)ii insistar" s":l c#n/ing" pe Neil c" d#$nul Keating ar putea s":l a&ute
s":!i re%#l/e pr#le$ele. ,up" cin"( urcar" cu t#)ii la eta&ul d#i al c"$inului( ac#l# unde se aflau ca$erele
pr#fes#ril#r. T#dd( 4itts !i Neil se #prir" n fa)a u!ii lui Keating. C+arlie "tu la u!".
C E # t0$penie( pr#test" Neil.
C T#t e $ai ine dec0t s" stai !i s" nu faci ni$ic( spuse C+arlie.
B"tu din n#u( dar ni$eni nu /eni s":i desc+id".
C Nu e n ca$er". Hai s" plec"$( i i$pl#r" Neil. C+arlie ap"s" pe clan)" si u!a se desc+ise.
C Haide)i s":l a!tept"$( le spuse C+arlie( n ti$p ce intra n ca$era lui Keating.
C C+arlie( Nu.andaE strigar" la el ceilal)i din +#l. Ie!i afar" de ac#l#E
,ar C+arlie refu%" s" ias" !i dup" c0te/a $inute de neg#ciere ceilal)i se l"sar" !i ei c#ndu!i de
curi#%itate !i intrar" cu t#)ii n ca$era lui Keating.
Micul spa)iu era g#l !i singur"tatea plutea n aer. B"ie)ii st"teau n cerc sting+eri)i( $ut0ndu:se de
pe un pici#r pe altul.
C Nu.anda( !#pti 4itts. N:ar treui s" fi$ aici.
C+arlie l ign#r" si ncepu s" expl#re%e ca$era. 4e p#dea( l0ng" u!"( se afla # /ali&#ar" alastr". C0:
te/a c"r)i( unele destul de +"rt"nite( %"ceau pe pat. C+arlie se ndrept" spre ir#u !i lu" n $0n" # f#t#grafie
nr"$at" a unei fete fru$#ase care p"rea s" nu ai" $ai $ult de d#u"%eci de ani.
C UauE Ia pri/i)i:#E le atrase el aten)ia fluier0nd ad$irati/.
L0ng" f#t#grafie se afla # scris#are pe &u$"tate scris". C+arlie # lu" !i citi6
C G,raga $ea 5essica6 M" si$t une#ri at0t de singur f"r" tine ... la( la( la. T#t ce p#t s" fac ca s"
re%ist e s" pri/esc fru$#asa ta f#t#grafie( sau s" nc+id #c+ii !i s":$i i$agine% %0$etul t"u radi#s C dar
iata $ea i$agina)ie nu p#ate s":$i #fere dec0t un #scur sur#gat a ceea ce e!ti de fapt. '( c0t de d#r $i e
de tine !i c0t $i d#resc...H
4e c0nd C+arlie c#ntinua s" citeasc"( ceilal)i "ie)i au%ir" sc0r)0itul u!ii. *e ndep"rtar" de C+arlie(
care se #pri rusc din citit( /"%0ndu:l n cele din ur$" pe Keating st0nd n cadrul u!ii.
C Bun" searaE ,#$nule KeatingE F$i pare ine c" /" /"dE strig" C+arlie.
Keating se ndrept" spre el( i lu" cal$ scris#area din $0n"( # nd#i !i # /0r ntr:un u%unar.
C ' fe$eie e ca # catedral"( "ie)i. *l"/i)i fe$eia #ri de c0te #ri a/e)i #ca%ia( spuse el.
*e ndrept" ap#i spre ir#u( desc+ise un sertar !i puse scris#area n"untru.
C Mai d#re!ti s" te ui)i !i la altce/a( d#$nule ,alt#nD Fntre" el( uit0ndu:se la C+arlie.
C F$i pare r"u( se scu%" C+arlie. Eu( n#i...( spuse el( cer0ndu:le din pri/iri a&ut#rul cel#rlal)i.
Neil f"cu atunci un pas nainte.
C '( c"pitaneE C"pitanul $eu( a$ /enit ca s" p#t /#ri cu du$nea/#astr" despre ce/a( i explic"
el.
C 'K( %ise Keating( uit0ndu:se c"tre restul grupului. *" discut"$ cu t#)iiD
C ,e fapt( a! /rea s" discut nu$ai eu cu du$nea/#astr"( spuse Neil( uit0ndu:se cu c#ada #c+iului
la "ie)i.
C+arlie !i ceilal)i "ie)i p"reau s" r"sufle u!ura)i c" p#t s" plece.
C Eu treuie s" $" apuc de n/")at( spuse 4itts.
C Ki eu( ad"ugar" unul dup" altul ceilal)i. La re/edere( d#$nule Keating.
*e gr"ir" cu t#)ii s" ias" !i nc+iser" u!a n ur$a l#r.
C *unte)i #ric0nd ine:/eni)i( le spuse Keating( n ti$p ce "ie)ii ie!eau.
C Mul)u$i$( d#$nule( i r"spunser" ei prin u!a nc+is".
4itts i d"du un pu$n n u$"r lui C+arlie.
C La naia( Nu.anda( idi#tuleE spuse el.
C N:a$ putut s" $" st"p0nesc( %ise C+arlie( ridic0nd din u$eri.
Keating nu se putu a)ine s" %0$easc" pentru sine. Neil se pli$a nc#ace !i nc#l#( pri/ind $:
pre&ur.
C ,u$ne%euleE excla$" el. Nu prea /" dau prea $ult spa)iu( nu:i a!aD
C 4#ate c" nu /#r s" fiu distras de la sarcinile $ele pr#fes#rale de ispitele lu$e!ti( spuse d#$nul
Keating( %0$ind ir#nic.
C ,e ce face)i ceea ce face)iD l ntre" Neil. ,up" t#at" c+estia asta cu Gtr"ie!te clipaH( $:a! fi
g0ndit c:# s" /re)i s" /ede)i lu$ea sau ce/a de genul "sta...
C '( dar c+iar asta fac( /"d lu$ea( Neil. Lu$ea n#u". Fn plus( un l#c ca "sta are ne/#ie de cel pu)in
un pr#fes#r ca $ine( spuse el( %0$ind la pr#pria:i glu$". Ai /enit aici s" discut"$ despre felul n care
predauD
Neil trase ad0nc aer n piept.
C Taic":$eu $" #lig" s" aand#ne% piesa de la Henle; Hall. C0nd $" g0ndesc la carpe +iem !i la
t#ate astea( $" si$t de parc" a! fi ntr:# nc+is#areE Teatrul este t#tul pentru $ine( d#$nule Keating. Este
ceea ce /reau s" facE *igur( n)eleg punctul de /edere al tat"lui $eu. N#i nu sunte$ # fa$ilie #gat" ca a lui
C+arlie. ,ar el $i:a planificat t#t restul /ie)ii n l#cul $eu !i nici $"car nu $:a ntreat /re#dat" ce /reauE
C I:ai spus /re#dat" tat"lui t"u ce $i:ai spus $ie acu$D I:ai /#rit despre pasiunea ta pentru
act#rieD l ntre" d#$nul Keating.
C 9lu$i)iD M:ar #$#rE
C Atunci nsea$n" c" &#ci un r#l !i pentru el( nu:i a!aD #ser/" Keating cu l0nde)e( n ti$p ce:l
ur$"rea pe Neil cu$ se pli$a agitat prin nc"pere. Neil( !tiu c" pare i$p#siil( dar treuie s" /#re!ti cu
tat"l t"u !i s":i spui !i lui cine e!ti cu ade/"rat( spuse Keating.
C ,ar !tiu ce:# s" r"spund". ' s" spun" c" act#ria e d#ar # t#an" a $ea( c" e ce/a fri/#l !i c" ar
treui s":$i iau g0ndul de la a!a ce/a. ' s":$i spun" c" e c#n/ins c" # s" $i:# sc#t din $inte Gpentru inele
$euH.
C Ei &ne( spuse Keating( a!e%0ndu:se pe pat( p#)i s":i d#/ede!ti dac" e $ai $ult dec0t # t#an".
Arat":i cu pasiune !i de/#ta$ent c" asta /rei s" faci. ,ac" nu $erge( cel pu)in # s" $pline!ti #ptspre%ece
ani !i:# s" p#)i s" faci ce /rei.
C 'ptspre%ece aniE ,a cu$ r"$0ne cu piesaD *pectac#lul e $0ine sear"E
C ,iscut" cu el( Neil( l nde$n" Keating.
C Nu exist" # cale $ai u!#ar"D ntre" Neil.
C Nu( dac" /rei s" fii sincer cu tine nsu)i.
Neil !i Keating r"$aser" t"cu)i un ti$p destul de ndelungat.
C Mul)u$esc( d#$nule Keating( %ise Neil n cele din ur$". Treuie s" $" +#t"r"sc ce s" fac.
Fn ti$p ce Neil discuta cu d#$nul Keating( C+arlie Kn#x( 4itts(T#dd !i Ca$er#n se ndreptau c"tre
pe!ter". Ningea !i # p"tur" al" !i $#ale de %"pad" p"rea c" /ine s" pr#te&e%e p"$0ntul de /0ntul rece care
!uiera n /ale.
B"ie)ii se $pr"!tiar" prin pe!tera lu$inat" de # lu$0nare( fiecare /"%0ndu:!i de treaa lui. Ni$eni
nu ncerca s" )in" ntrunirea su c#ntr#l. C+arlie sc#tea n#te triste !i $el#di#ase din sax#f#nul lui. Kn#x
!edea ntr:un c#l)( $#r$"ind ce/a pentru sine C ncerc0nd de fapt s" scrie # p#e%ie de drag#ste pentru
C+ris. T#dd st"tea de unul singurP !i el ncerca s" scrie ce/a. Ca$er#n n/")a. 4itts se spri&inea de un perete(
scri&elind un citat dintr:# carte n piatra pe!terii.
Ca$er#n se uit" la ceas.
C Mai sunt %ece $inute !i se d" stingerea( le a$inti el( dar ni$eni nu f"cu nici # $i!care.
C Ce scriiD l ntre" Kn#x pe T#dd.
C Nu !tiu. ' p#e%ie( %ise T#dd.
C 4entru !c#al"D
C Nu !tiu.
C B"ie)i( c"ut"$ sanc)iuni cu lu$0narea dac" nu ne c"r"$ #dat" de aici. Ninge tare afar"( spuse
Ca$er#n.
C+arlie l ign#r" !i c#ntinu" s" c0nte la sax#f#n. T#dd scrise $ai departe. Ca$er#n se uit" n &ur !i(
ridic0nd din u$eri( f"cu anun)ul6
C Eu plec( spuse el !i ie!i singur din pe!ter". Kn#x citi pentru sine p#e%ia pe care i:# scrisese lui
C+ris( ap#i !i plesni f#aia de +0rtie de pici#r.
C La naiaE ,ac" a! putea s:# fac pe C+ris s" citeasc" p#e%ia asta( suspin" el.
C ,e ce nu i:# cite!ti tuD i suger" 4itts. Lui Nu.anda i:a $ers cu $et#da asta.
C Nici nu /rea s":$i $ai /#reasc"( 4ittsE strig" Kn#x. A$ sunat:# !i nici $"car n:a /rut s" /in"
la telef#n.
C Nu.anda i:a citit p#e%ii 9l#riei !i ai /"%ut cu$ a s"rit pe el( nu:i a!a( Nu.andaD
C+arlie se #pri din c0ntat. *t"tu # clip" pe g0nduri.
C Exact( c#nfir$" el( iar ap#i rencepu s" c0nte.
,in dep"rtare se au%i "t0nd cl#p#tul care anun)a stingerea. C+arlie !i nc+eie $el#dia( !i puse
sax#f#nul nap#i n cutie !i ie!i din pe!ter". T#dd( Mee3s !i 4itts !i luar" +0rtiile !i:l ur$ar" n n#apte.
Kn#x r"$ase singur n pe!ter"( uit0ndu:se la p#e%ia lui. Fn cele din ur$"( puse f#aia n cartea pe care # luase
cu el( sufl" n lu$0nare !i ncepu s" alerge prin p"dure( st"p0nit de # +#t"r0re disperat".
Dac a mers la el, o s mear# "i la mine, !i spuse el n g0nd( n ti$p ce pl"nuia cu$ s" fac" s"
a&ung" /ersurile lui la C+ris.
A d#ua %i di$inea)a p"$0ntul era ac#perit cu un strat gr#s de %"pad". Kn#x ie!i dis:de:di$inea)"
din cl"direa c"$inului( nf#f#lit ine( ca s" re%iste /re$ii ger#ase !i /0nturil#r reci ca g+ea)a( !i cur")" ici:
cleta de %"pad"( ap#i # duse pe sus p0n" la # c"rare de&a cur")at" !i c##r n /ite%" dealurile de la 2elt#n pe
dru$ul c"tre Liceul 1idge.a;.
A&uns ac#l#( !i l"s" iciclet" afar" !i alerg" neune!te pe +#lul plin de ele/i. B"ie)i !i fete se agitau
n &urul lui( unii at0rn0ndu:si +ainele n /estiare( al)ii lu0nd c"r)i( discut0nd !i glu$ind ntre ei.
Kn#x $erse gr"it pe unul dintre c#rid#are !i se #pri s:# ntree ce/a pe # fat". Ap#i se nt#arse !i
urc" n $are /ite%" treptele unei sc"ri p0n" la eta&ul d#i.
C C+risE strig" Kn#x( #ser/0nd:# c" /#rea cu ni!te prietene n fa)a dul"pi#rului ei.
C+ris !i str0nse repede lucrurile !i se nt#arse( n ti$p ce Kn#x alerga spre ea.
C Kn#xE Ce faci aiciD spuse ea( tr"g0ndu:l ntr:un l#c $ai ferit( departe de c#lege.
C A$ /enit s":$i cer scu%e pentru n#aptea trecut". Ti:a$ adus ni!te fl#ri !i # p#e%ie scris" de
$ine( spuse el( ntin%0ndu:i un uc+et de fl#ri #filite !i ng+e)ate( $preun" cu p#e%ia.
C+ris se uit" la ele( dar nu le lu".
C ,ac" te /ede C+et( te #$#ar"( nu:)i dai sea$aD se r"sti ea la el.
C Nu:$i pas"( i r"spunse el( cl"tin0nd din cap. Te iuesc( C+ris. Tu $eri)i $ai $ult dec0t pe C+et.
Adic" pe $ine. Te r#g( pri$e!te:le.
C Kn#x( e!ti neun( i spuse ea( n ti$p ce cl#p#)elul suna si ele/ii se gr"eau s" intre n clase.
C Te r#g( $:a$ purtat ca un ne$ernic !i !tiu asta. Le pri$e!tiD # i$pl#r" el.
C+ris se uit" la fl#ri de parc" se g0ndea s" le ia.
C Nu( spuse ea( cl"tin0nd din cap. Ki las":$" n pace( nu $" $ai s0c0iE ad"ug" ea( dup" care intr"
ntr:# clas" !i nc+ise u!a n ur$a ei.
H#lul se g#lise. Kn#x r"$ase singur cu uc+etul #filit !i cu p#e%ia. E%it" # clip"( ap#i desc+ise u!a
!i intr" n clasa lui C+ris.
Ele/ii se a!e%au n "nci. Kn#x trecu pe l0ng" # pr#fes#ar" care se aplecase peste # anc" pentru a:l
a&uta pe unul dintre ele/i la te$".
C Kn#xE strig" C+ris. Nu p#t s" credE
C Nu te r#g altce/a dec0t s" $" ascul)i( spuse el( dup" care desp"turi +0rtia cu p#e%ia !i ncepu s"
citeasc".
Ele/ii !i pr#fes#ara se nt#arser" cu t#)ii spre el ui$i)i.
Cerul a creat o 'at, Chris,
Cu pr strlucitor "i piele aurie
S o atin#, ce para+is,
S o srut, nespus *ucurie.
C+ris se nr#!i !i !i ac#peri fa)a cu $0inile. C#legele ei aia se st"p0neau s" nu i%ucneasc" n r0s
!i sc+i$au ntre ele pri/iri uluite. Kn#x c#ntinua s" citeasc"6
Creat!au o zei "i i!au spus
Chris. Cum1 6u voi "ti nicio+at
Dar chiar +e su'letul mi!e $n+eprtat,
Iu*irea mea cre"te nemsurat.
Kn#x citea de parc" s:ar fi aflat singur cu C+ris n nc"pere.
:n z,m*etul ei v+ +ulcea
@umina strluce"te!n ochii ei,
Dar viaa!i hotr,t= sunt $mpcat
Doar "tiin+ c ea e $n via.
L"s" ap#i f#aia &#s !i # pri/i pe C+ris care( c#ple!it" de ru!ine( se uita la el printre degete. Kn#x i
l"s" p#e%ia !i fl#rile pe anc".
C Te iuesc( C+ris.
Ap#i f"cu st0nga $pre&ur !i ie!i din clas".
12
Kn#x se ndep"rt" n gra" de Liceul 1idge.a; !i pedal" nap#i spre 2elt#n c0t putu de repede(
lupt0ndu:se cu /isc#lul care l #rea !i cu dru$urile ng+e)ate. La !c#al"( prietenii lui t#c$ai ter$inau #ra
d#$nului Keating. *unetul cl#p#)elului i surprinse r0%0nd( ng+esui)i cu t#)ii n &urul catedrei.
C 9ata( d#$nil#r( spuse Keating( nc+i%0ndu:!i cartea.
C0)i/a "ie)i #ftar"( d#rindu:!i s" nu fie ne/#i)i s" treac" la #ra de latin" a d#$nului McAllister.
C Neil( pute$ discuta # clip"D strig" Keating( n ti$p ce "ie)ii !i str0ngeau c"r)ile !i se ndreptau
spre ie!ire.
Neil !i Keating a!teptar" ca restul "ie)il#r s" ias".
C Ce a spus tat"l t"uD Ai /#rit cu elD ntre" Keating.
C F+( $in)i Neil.
C C+iar a!aD I:ai spus ce $i:ai spus !i $ieD L:ai f"cut !i pe el s" priceap" pasiunea ta pentru
act#rieD
C F+( spuse Neil si$)ind cu$ $inciuna se f"cea !i $ai $are. Nu i:a pl"cut del#c ideea( dar cel
pu)in $" las" s" &#c n pies". Binen)eles( n:# s" p#at" /eni la pre$ier". Merge la C+icag# cu afaceri. ,ar
cred c:# s" $" lase s" c#ntinui cu act#ria. At0ta /re$e c0t iau n#te $ari.
Neil e/it" s":l pri/easc" pe d#$nul Keating n #c+i. Era at0t de &enat de $inciun" nc0t nici nu au%i
ce:i spunea pr#fes#rul( !i lu" gr"it c"r)ile !i spuse c" se gr"ea( pe c0nd Keating pri/ea nedu$erit n ur$a
lui.
C0nd Kn#x a&unse n sf0r!it n ca$pus( !i aand#n" icicleta n apr#pierea uc"t"riei ascunse n
spatele cl"dirii principale !i d"du u%na n"untru( ng+e)at de frig( dar triu$f"t#r. *e #pri pentru # clip"
pentru a sa/ura ar#$a !i c"ldura din uria!a uc"t"rie !i se aut#ser/i cu un c#rn cu dulcea)" care t#c$ai
fusese sc#s din cupt#r. Intr" n fug" pe +#l c+iar n clipa c0nd se trecea de la # clas" la alta !i i$ediat d"du
cu #c+ii de prietenii lui.
C Cu$ a $ersD ntre" C+arlie. I:ai citit:#D
C F+E r0n&i Kn#x( ng+i)ind !i ulti$a ucat" de c#rn.
C Bra/#E l felicit" 4itts( "t0ndu:l pe spate. Ki ce:a %isD
C Nu !tiu( i r"spunse Kn#x.
C Cu$ adic"( nu !tiiD l ntre" C+arlie nedu$erit.
B"ie)ii f"cur" cerc n &urul lui nainte s" apuce s" scape !i:l duser" ntr:# clas"( ap#i nc+iser" u!a n
ur$a l#r.
C Ei ine( Kn#x( i ceru decis C+arlie( ncepe cu nceputul.
Fn seara aceea( "ie)ii se $ul%ir" n +#lul de la intrare al c"$inului a!tept0nd s" plece cu d#$nul
Keating la Henle; Hall( unde ur$a s" se &#ace .isul unei nopi +e var. Kn#x se tr0nti pe scaun( nc" uluit
de nt0lnirea lui cu C+ris( agitat !i c#nfu% n acela!i ti$p.
C Unde e Nu.andaD ntre" Mee3s. ,ac" nu ne gr"i$( pierde$ intrarea n scen" a lui NeilE
C A %is c" se face r#!u nainte s" plece( spuse 4itts cl"tin0nd din cap.
C Asta ce $ai eD ntre" Ca$er#n.
C Fl !tii pe C+arlie( r0se 4itts( c+iar c0nd Nu.anda /enea n fug" pe sc"ri.
C Cu$ adic" te faci r#!uD ntre" Mee3s. C+arlie pri/i nt0i $pre&ur( ap#i se desc+eie la c"$a!" !i
le ar"t" un fulger pictat cu r#!u pe pieptul lui.
C La ce f#l#se!teD se interes" T#dd.
C E un si$#l indian de lupt" !i repre%int" /irilitatea. M" face s" $" si$t p#tent( s" si$t c" p#t s"
le nneunesc pe fe$ei.
C ,ar dac" fe$eile l v+, Nu.andaD l ntre" 4itts.
C+arlie i f"cu cu #c+iul6
C Cu at0t $ai ineE
C E!ti neun( spuse Ca$er#n( n ti$p ce grupul se ndrepta spre ie!ire.
C0nd se apr#piar" de u!"( pe l0ng" ei trecu C+ris( care t#c$ai intra.
Kn#x si$)i c" $ai are pu)in !i le!in".
C C+risE %ise el !i ini$a ncepu s":i at" neune!te.
C Kn#x( de ce:$i faci astaD i strig" C+ris.
Kn#x pri/i n &ur.
C N:ai /#ie s" /ii aiciE spuse el( $ping0nd:# ntr:un c#l).
,#$nul Keating c##r n +#l( gata de plecare( al"tur0ndu:se grupului de "ie)i de la u!".
C Haide)i( "ie)i( spuse el %0$ind( iar ap#i plecar".
C 7in !i eu i$ediat( strig" Kn#x dup" ei( n ti$p ce # c#nducea pe C+ris afar" din cl"dire( n
ntunericul n#p)ii tr#ienite.
C ,ac" te prind aici( d"$ a$0nd#i de ucluc( spuse Kn#x( cl"n)"nind din din)i de frig.
C A( deci c0nd e /#ra de tine nu:i nici # pr#le$" s" dai u%na la $ine n !c#al" !i s" $" faci de
r0s( nuD i strig" ea.
C *sst( taci. Ascult":$". N:a$ /rut s" te fac de r0s( se scu%" el.
C T#tu!i( $:ai f"cutE C+et a aflat !i a nneunit c#$plet. A$ f"cut t#t ce a$ putut ca s":l #presc s"
/in" aici s" te #$#are. Treuie s" ter$ini #dat"( Kn#xE
C ,ar te iuesc.
C T#t repe)i c+estia asta( de!i nici $"car nu $" cun#!tiE
Fn dep"rtare( Keating care a!tepta $preun" cu "ie)ii n $a!ina !c#lii( clax#na dup" Kn#x.
C ,a)i:i dru$ul( /in pe &#sE strig" el !i $a!ina # p#rni din l#c. Ba sigur c" te cun#scE spuse el(
nt#rc0ndu:se ap#i spre C+ris. ,e c0nd te:a$ /"%ut pri$a dat"( a$ !tiut c" ai un suflet $inunat.
C A!a( pur !i si$pluD ntre" ea.
C Binen)eles c" pur !i si$plu. A!a !tii nt#tdeauna c0nd dai peste cine treuie.
C Ki dac" se nt0$pl" s" te n!eliD ,ac" se nt0$pl" s" nu:$i pese nici $"car un pic de tineD
C Atunci n:ai fi /enit s" $" pui n gard"( i atrase aten)ia Kn#x.
C+ris r"$ase # clip" pe g0nduri.
C Uite ce:i( spuse ea n cele din ur$"( treuie s" plec. ' s" nt0r%ii la pies".
C Mergi cu C+etD
C Cu C+et la # pies" de teatruD 9lu$e!tiD
C Atunci +ai s" $erge$ $preun"( pr#puse Kn#x.
C Kn#x( e!ti tare ener/ant.
C ,":$i d#ar # !ans". ,ac" n:# s":)i plac" de $ine dup" seara asta( # s" stau departe de tine pen:
tru t#tdeauna.
C Ki /rei s" te cred( nuD i spuse C+ris cu un %0$et rece.
C 4r#$it. 4e #n#area 4#e)il#r ,isp"ru)i. 7in# cu $ine n seara asta. Ki dac" n:# s" $ai /rei s" $"
$ai /e%i nici#dat" dup" aceea( &ur s" $" supun.
C+ris e%it".
C ,ac" afl" C+et...
C C+et n:# s" afle ni$ic( i pr#$ise Kn#x. Ne a!e%"$ n spatele s"lii !i ne strecur"$ afar" i$ediat
dup" ce se ter$in".
C Kn#x( dac" promii c" # s" se ter$ine cu asta...
C 4e #n#area 4#e)il#r ,isp"ru)i( spuse el( ridic0ndu:!i # $0n" n aer.
C Ce:i astaD
C Cu/0ntul $eu.
F!i f"cu cruce n dreptul ini$ii !i # pri/i sincer pe C+ris. Ea #ft" n ti$p ce era c#ndus" $p#tri/a
/#in)ei ei spre Henle; Hall.
Kn#x !i C+ris intrar" n sala de spectac#le !i se a!e%ar" n spate( $ult dup" ce d#$nul Keating !i
ceilal)i "ie)i #cupaser" l#curi n pri$ele r0nduri. 4rietenii lui l #ser/ar" pe el !i pe C+ris !i:i f"cur" se$ne
de ncura&are.
4e scen" ncepuse spectac#lul. 4urt0nd pe cap # c#r#an" de fl#ri( Neil !i f"cu $area intrare n c+ip
de 4uc3( iar Cercul 4#e)il#r ,isp"ru)i l #/a)i#n" %g#$#t#s. Neil se uit" n sal"( a/0nd pentru # clip" n #c+i
un s0$ure de spai$". T#dd i ar"t" degetele ncruci!ate.
C %/ei, spiri+u", un+e te +uci1( !i ncepu Neil replicile lui 4uc3.
C %Peste vi, colini, mrcini, h,rtoape, arcuri "i #r+ini, prin 'oc "i prin ape(, i r"spunse cea
care &uca r#lul %0nei.
,#$nul Keating i pri/i pe "ie)ii din sal"( ap#i !i ridic" degetul $are de la $0n" n se$n de apre:
ciere pentru Neil.
C %Sunt va#a*on+ul +uh neast,mprat al nopii, ce cu poze +e *u'on, a+esea!l 'ac s r,+ pe!
O*eron, nechez,n+ ca iepele atra# pe armsarul tru+nic $n *u#ea#.(
4rietenii lui l ur$"reau pe Neil cu aten)ie( n ti$p ce el !i spunea replicile cu un talent !i # u!u:
rin)" de net"g"duit( ucur0ndu:se de fiecare clip" !i s$ulg0nd +#+#te de r0s de c0te #ri era ca%ul. T#dd
$ur$ura !i el #dat" cu Neil replicile( ca !i cu$ a!a l:ar fi putut a&uta s" nu se ncurce. ,ar Neil n:a/ea
ne/#ie de nici un a&ut#r.
C E unE E un de t#t( le !#pti entu%ias$at C+arlie prietenil#r s"i.
Fn scena ur$"t#are( pr#tag#ni!ti erau L;sander !i Her$ia. 9inn; ,anurr;( $r"cat" ntr:un c#s:
tu$ care )i lua #c+ii( f"cut din frun%e !i crengu)e de c#pac( # &uca pe Her$ia.
C %Aceste 'lori ne vor slu;i +e perne= o inim, un pat "i o cre+in0(
3 %O, nu, @Jsan+er0 6u e cu putin, +e ii la mine, s +ormim rzlei0(( r"spunse 9inn; n c+ip de
Her$ia.
C+arlie c"ut" n pr#gra$ nu$ele fetei care # &uca pe Her$ia.
C 9inn; ,anurr;E E fru$#as"E suspin" el( nt#rc0ndu:!i din n#u pri/irea c"tre frun%ele !i cren:
gu)ele ei.
C %Dar, scump @Jsan+er, 'ii a"a +e *un +in +ra#oste, ca "i +in curtenie, treci mai +eparte, +ar nu
mai +eparte +ec,t o *un cre"tere +esparte pe!un so +e viitoarea lui soie... A+io, +ra# @Jsan+er, noapte
*un0 Dea cerul ca iu*irea!i s n!apun +ec,t c,n+ scumpa!i via va apune. ..(( recit" 9inn;.
C+arlie era st"p0nit de /ra&a fetei. Fn /re$e ce 9inn; !i L;sander !i &ucau scena( Neil pri/ea n
sal"( a!tept0nd s":i /in" r0ndul. ,e#dat"( l /"%u pe tat"l s"u intr0nd n sal" !i r"$0n0nd n pici#are ac#l#( n
spate. Ini$a ncepu s":i at" $ai tare( dar pe c+ip nu i se citi ni$ic.
4e scen"( L;sander !i 9inn; t#c$ai !i nc+eiau scena.
C %C,n+ nu te!oi mai iu*i, m ieie Domnul, te $nve"m,nte!acum $n tihna!i somnul(, spuse
L;sander.
C %)a ;umtate +in urare caz pe ochii celui ce a"a!mi ureaz(( i d"du replica Her$ia.
Cei d#i se ntinser" pe scen"( ca !i cu$ s:ar fi preg"tit s" d#ar$". Un interludiu $u%ical d"du
se$nalul reintr"rii lui 4uc3 pe scen".
Neil se $i!ca de%in/#lt( /esel !i $agic n epis#dul liric care n:a/ea ne/#ie de cu/inte. Celelalte
pers#na&e !i f"cur" !i ele apari)ia n acel interludiu parc" desf"!urat cu ncetinit#rul. *tr"lucit#area Her$ia
l /r"&i cu t#tul pe C+arlie. ,#$nul Keating( T#dd !i ceilal)i "ie)i erau c#ple!i)i de ad$ira)ie !i nc0ntare
fa)" de ntreaga repre%enta)ie. Kn#x pierdu cea $ai $are parte a spectac#lului pentru c" nu:!i putu lua pri/i:
rea exta%iat" de la C+ris( care( de!i se str"duia din r"sputeri s" n:# arate( ncepuse !i ea s" se si$t" atras" de
Kn#x.
C0nd interludiului $u%ical se nc+eie( Neil r"$ase singur pe scen" n c+ip de 4uc3. 7#ri pentru
ntregul pulic( dar cu/intele i fur" adresate tat"lui s"u( care r"$"sese n pici#are n spatele s"lii.
%Dac um*re, ce suntem,
.!am a+us vreo suprare,
Cre+ei Osi atunci avem
Cn cuv,nt +e aprareP
C $n somn v!au aprut
Toate c,te le!ai vzut.
7i atunci povestea noastr
6u!i +ec,t un sear*+ vis
Care nu va 'i proscris
De *unvoina voastr.
Dar pe numele meu *un
7i cinstit, m ;ur eu, Puc,
:n cur,n+ am s v!a+uc
Ceva nou "i mult mai *un.
De n!o 'i a"a cum spun,
Puc rm,n +e minciun.
Puc e hotr,t s 'ac
Tot ce poate s v plac.
7i acuma, noapte *un
Tuturor "i nu plecai
P,n ce n!aplau+ai.(
C#rtina c"%u peste $#n#l#gul final al lui Neil( iar pulicul i%ucni n aplau%e entu%iaste. B"ie)ii nu
$ai a/eau nici # ur$" de nd#ial" n pri/in)a talentului pentru act#rie al lui Neil. *e ridicar" cu t#)ii s":l
#/a)i#ne%e( ur$a)i de ntreaga sal"( rec+e$0ndu:l pe Neil !i pe ceilal)i act#ri de nenu$"rate #ri la ra$p".
Act#rii !i f"cur" plec"ciunea unul dup" altul. 9inn; pri$i $ulte aplau%e !i:i %0$i lui C+arlie(
care aplauda !i striga Gra/#H $ai tare dec0t ceilal)i. Kn#x i %0$i lui C+ris !i se #pri din aplaudat ca s":i ia
$0na. C+ris nu se $p#tri/i.
C0nd Neil ap"ru de dup" c#rtin" ca s":!i fac" plec"ciunea( prietenii lui l #/a)i#nar" cu un
entu%ias$ s"latic. ,up" nc+eierea aplau%el#r( pr#tag#ni!tii piesei /enir" n sal" !i se a$estecar" printre
ceilal)i. C0)i/a dintre specat#ri se repe%ir" s" urce pe scen" pentru a:i felicita.
C 1udele !i prietenii p#t s" se nt0lneasc" acu$ cu act#rii pe +#lE anun)" regi%#area la $icr#f#n.
C NeilE strigar" la el T#dd !i ceilal)i. Ne /ede$ n +#l. Ai f#st superE
4e scen"( 9inn; ,anurr; era asaltat" de cei care d#reau s:# felicite. C+arlie ign#r" anun)ul
regi%#arei !i s"ri pe scen".
C Ai f#st $inunat"E l au%i spun0nd pe un alt "iat.
'ser/" c" L;sander !i )inea ra)ul n &urul lui 9inn;.
C 8elicit"ri( 9inn;E i spuse L;sander( lu0nd:# n ra)e.
C+arlie !i cr#i ns" nea"tut dru$ p0n" la 9inn;.
C Lu$ina str"luce!te:n #c+ii t"i( i spuse el cu t#at" sinceritatea.
9inn; /"%u c" # spusese cu c#n/ingere !i:i r"spunse cu un %0$et. *e pri/ir" n #c+i p0n" c0nd
L;sander %0$i &enat !i se ndep"rt".
Fn spatele c#rtinei( n caina "ie)il#r( &uil0nd de ucurie( ceilal)i act#rii l duser" pe Neil pe u$eri
n se$n de apreciere pentru succesul lui. ,up" nu$ai # clip"( regi%#area intr" n cain" cu # pri/ire ngri:
&#rat".
C Neil( i !#pti ea( tat"l t"u.
Neil se d"du &#s de pe u$erii prietenil#r lui !i # ur$" afar"( #prindu:se n culise ca s":!i ia palt#nul.
F!i /"%u tat"l st0nd n spatele s"lii !i se #pri. C##r de pe scen" !i( n ti$p ce se apr#pia de el( !i d"du &#s
de pe cap c#r#ana. C+arlie l #ser/".
C NeilD strig" el.
,ar Neil nu:i r"spunse. Atunci C+arlie l /"%u pe Neil l0ng" tat"l s"u !i( si$)ind c" era ce/a n nere:
gul"( # prinse pe 9inn; de $0n" !i # a&ut" s" c##are de pe scen".
Keating !i ceilal)i l a!teptau pe Neil n +#l.
C Hei( /:# pre%int tutur#r pe C+ris( spuse Kn#x( al"tur0ndu:se grupului.
C Uau( a$ au%it $ulte despre tineE i spuse Mee3s( n ti$p ce Kn#x i f"cea se$n s" tac" din gur".
7reau s" spun... !tii tu... /reau s" spun... ng"i$" Mee3s.
Brusc( u!a +#lului fu desc+is" cu putere !i d#$nul 4err; l esc#rt" pe Neil afar" din sal" !i ap#i spre
ie!ire( de parc" ar fi f#st un pu!c"ria!. C+arlie !i 9inn; /eneau n ur$a l#r. 'a$enii din $ul)i$e c#ntinuau
s":l felicite pe Neil. Bl#cat n agl#$era)ie( T#dd se c+inuia s" a&ung" la prietenul lui.
C Neil( ai f#st $inunatE NeilE strig" T#dd.
C ,"$ # petrecereE ad"ug" Kn#x.
C N:are nici un r#st( spuse el cu triste)e.
,#$nul Keating a&unse la Neil si:= prinse de dup" u$eri.
C Neil( ai f#st genialE declar" el sur0%"t#r.
,#$nul 4err; i $pinse la # parte $0inile lui Keating.
C Tu s" stai departe de elE strig" d#$nul 4err;.
' t"cere nc#rdat" ur$" cu/intel#r lui pline de aspri$e. ,#$nul 4err; l c#nduse pe Neil spre $a:
!in" !i:l $pinse n"untru. C+arlie /ru s" se ia dup" ei( dar Keating l #pri.
C Nu nr"ut")i !i $ai $ult situa)ia( i spuse el cu triste)e.
,#$nul 4err; p#rni $a!ina !i # lu" din l#c. 4rin gea$ul $a!inii( Neil ar"ta ca un de)inut dus la
execu)ie.
C NeilE )ip" T#dd( n ti$p ce $a!ina se ndep"rta.
Ului)i de cele nt0$plate( $e$rii Cercului 4#e)il#r ,isp"ru)i r"$aser" n +#l f"r" s" sc#at" #
/#r". C+arlie se ndrept" spre d#$nul Keating
C 4ute$ s" ne nt#arce$ pe &#sD
C *igur( spuse Keating( pri/indu:i cu c#$pasiune pe 4#e)ii ,isp"ru)i care( $preun" cu C+ris !i
9inn;( ie!eau din +#lul cl"dirii !i se pierdeau n n#aptea rece !i ntunec#as".
13
Ma$a lui Neil st"tea cu #c+ii u$fla)i de pl0ns ntr:un c#l) al nc"perii $ici !i suf#cante care ser/ea
drept ir#u. ,#$nul 4err; !edea )eap"n la $asa lui de lucru.
U!a se desc+ise !i Neil intr"( nc" $r"cat n c#stu$ul lui de 4uc3 !i cu #c+ii nr#!i)i de pl0ns. F!i
pri/i $a$a !i d"du s" spun" ce/a( dar tat"l s"u l ntrerupse i$ediat.
C 8iule( ncerc din r"sputeri s" n)eleg de ce te nc"p")0ne%i s" ne sfide%i( dar #ricare ar fi $#ti/ul(
n:a$ de g0nd s" te las s":)i distrugi /ia)a. M0ine te retrag de la 2elt#n !i te nscriu la # !c#al" $ilitar". ' s"
$ergi la Har/ard !i:# s" a&ungi $edic.
'c+ii in&ecta)i ai lui Neil l"cri$ar" din n#u.
C Tat"( l rug" el( asta nsea$n" nc" %ece ani. Nu:)i dai sea$a c" e # /ia)" de #$D
C Ai #ca%ii la care eu n:a$ /isat nici#dat"E strig" d#$nul 4err;. N:a$ s" te las s":)i a)i &#c de ele(
spuse el !i ie!i furi#s din ca$er".
,e!i p"rea c" /rea s":i spun" ce/a( $a$a lui Neil c#ntinu" s" tac" !i ap#i !i ur$" s#)ul afar" din
ca$er".
Neil r"$ase singur( g#lit de #rice senti$ent( ncerc0nd s" nu se g0ndeasc" la /iit#rul pe care tat"l
lui t#c$ai i:l +#t"r0se.
Fn l#c s" se nt#arc" direct la 2elt#n( candida)ii Cercului 4#e)il#r ,isp"ru)i deciser" s" $earg" la
pe!ter". T#dd( Mee3s( 4itts( C+arlie( 9inn;( Kn#x !i C+ris st"teau n &urul lu$0n"rii aprinse a %eului pe!terii(
ng+esui)i unii n al)ii ca s" le fie $ai cald. C+arlie )inea n $0n" un pa+ar de /in pe &u$"tate plin( iar sticla
g#al" %"cea pe &#s( unde/a n apr#piere. B"ie)ii pri/eau pr#st dispu!i f#cul( c#n!tien)i c" %eul era un si$#l
al lui Neil( cel care l adusese n pe!ter".
C Kn#x( spuse C+ris( acu$ treuie s" $erg acas". *:ar putea s" sune C+et.
C Mai stai pu)in( spuse Kn#x str0ng0ndu:i $0na. Mi:ai pr#$is.
C E!ti tare ener/ant( spuse ea( pe &u$"tate %0$ind.
C Unde e Ca$er#nD ntre" Mee3s.
C Cine !tie !i cui i pas"D spuse C+arlie( 0nd # gur" de /in.
T#dd s"ri rusc n pici#are !i ncepu s" dea cu pu$nii n pere)ii pe!terii.
C ,ata /iit#are c0nd l nt0lnesc pe tat"l lui Neil( l fac praf. Nu:$i pas" ce:# s" p")esc dup" aceeaE
C Nu fi idi#t( i spuse 4itts.
T#dd se pli$a nc#ace !i nc#l# prin pe!ter". ,e#dat"( l /"%ur" pe Keating /0r0ndu:!i capul n
pe!ter"( lu$inat din spate de ra%ele lunii.
C ,#$nule KeatingE strigar" "ie)ii surprin!i. C+arlie ascunse sticla de /in !i pa+arul.
C M" g0ndea$ eu c:# s" /" g"sesc aici( spuse Keating. N:a/e$ /#ie s" fi$ p#saci acu$. Neil n:ar
fi /rut s" fi$ a!a.
3 Ce:ar fi s" face$ # ntrunire n #n#area luiD pr#puse C+arlie. C"pitane( # c#nduce)i du$nea/#as:
tr"D l rug" el( sec#ndat !i de ceilal)i "ie)i.
C B"ie)i( nu !tiu... e%it" Keating.
C Haide)i( d#$nule Keating( /" rug"$( ncerc" s":l nduplece Mee3s.
Keating pri/i n &ur la fe)ele rug"t#are.
C Bine( dar una scurt"( ced" el. *t"tu # clip" pe g0nduri( ap#i ncepu6
C GM:a$ dus n p"dure pentru c" d#rea$ s" tr"iesc /ia)a pe ndelete. 7#ia$ s" tr"iesc pr#fund !i
s" sug t#at" $"du/a /ie)iiE *" alung t#t ceea ce nu era /ia)". Ca nu cu$/a( atunci c0nd /a fi s" $#r( s" des:
c#p"r c" de fapt n:a$ tr"it.H
8"cu ap#i # pau%".
C ,e la d#$nul E. E. Cu$$ings citire6
Aruncai!v $n #ol pentru vise
+e nu o lozinc v va veni +e hac
Ocopacii sunt r+cinile lor
si v,ntul e v,ntP
$ncre+ei!v $n inima voastr
+ac mrile vor lua 'oc
O"i trii prin +ra#oste
chiar +ac stelele mer# +e!a!n+oaseleaP
respectai trecutul
+ar primii cu *ucurie viitorul
"i +ansai!v moartea
p,n c,n+ o alun#ai +e la aceast nuntP
s nu v pese +e o lume
cu ticlo"ii "i eroii ei
Opentru c lui Dumnezeu $i plac 'etele
ziua +e m,ine "i pm,ntul
LQ
P.
=I
Trad. 8elicia Ienculescu:4#p#/ici.
Keating f"cu # pau%" !i pri/i n &ur.
C Cine $ai /rea s" citeasc"D
Ni$eni nu sc#ase # /#r".
C Haide)i( "ie)i( nu fi)i ti$i%i( i ncura&a el.
C A$ eu ce/a( spuse T#dd.
C C+estia aia la care t#t scriaiD ntre" C+arlie.
C F+( ncu/iin)" T#dd si d"du din cap.
B"ie)ii erau real$ente surprin!i c" T#dd se #ferise /#luntar. 8"cu un pas n fa)" !i !i sc#ase ni!te
f#i $#t#t#lite din u%unar( ap#i le $p"r)i tutur#r ni!te uc")ele de +0rtie.
C T#at" lu$ea s" citeasc" asta ntre str#fe( spuse el( )in0nd n $0n" una dintre uc")elele de +0rtie.
T#dd !i desp"turi f#aia !i citi6
.ism la m,ine, "i m,inele nu vine=
vism la o #lorie pe care
nu o vrem cu!a+evrat.
.ism la o nou zi c,n+ ziua cea nou e aici +e;a.
&u#im +e *tlie c,n+ e una care tre*uie
purtat.
T#dd f"cu se$n cu capul. T#at" lu$ea citi6
C Ki t#tu!i d#r$i$.
T#dd c#ntinu"6
Ascultm chemarea, +ar
nicio+at nu ne supunem cu a+evrat,
6e punem speranele $n viitor c,n+ viitorul $nseamn
+oar planuri.
.ism la $nelepciunea pe care o
evitm zilnic,
6e ru#m s vin un m,ntuitor c,n+ m,ntuirea!i $n
m,inile noastre.
Si totu"i +ormim.
7i totu"i +omnim.
7i totu"i ne ru#m.
7i totu"i ne temem...
8"cu # pau%" nc"rcat" de triste)e.
C 7i totu"i +ormim.
F!i $p"turi la l#c p#e%ia. T#)i cei afla)i n pe!ter" l aplaudar".
C A f#st $inunat"E l l"ud" Mee3s.
T#dd str"lucea de ucurie( dar pri$i cu $#destie t#ate laudele !i g+i#nturile de felicitare ale
cel#rlal)i. Keating %0$i plin de $0ndrie pentru en#r$ul pr#gres f"cut de ele/ul lui. Lu" ap#i un )ur)ure de
g+ea)" care at0rna de ta/anul pe!terii !i pri/i fix n el.
C Tin n $0n" un gl# de $agician( n el /"d lucruri $inunate care l a!teapt" pe T#dd Anders#n
an dup" an( int#na el.
T#dd l pri/i pe d#$nul Keating( ap#i se str0nser" n ra)e rusc !i cu f#r)". C0nd re/enir" la l#cu:
rile l#r( Keating se nt#arse c"tre ceilal)i.
C Ki acu$( c#ntinu" el( Feneralul Nilliam )ooth
LB
intr $n rai de 7ac+el Lindsa;. C0nd eu $"
#presc( /#i ntrea)i GE!ti sp"lat de s0ngele MieluluiDH
Keating ncepu s" recite6
=?
9eneralul 2illia$ B##t+ este f#ndat#rul Ar$atei *al/"rii( #rgani%a)ie caritail" interna)i#nal" de #rientare cre!tin:e/ang+elist" creat"
n =?>B pe un $#del ase$"n"t#r celui al ar$atei.
C %Sol+atul )ooth era!n 'runte cu a sa to* mare...(
Ceilal)i i r"spunser"6
C %E"ti splat +e s,n#ele mielului1(
Keating se ndrept" spre ie!irea din pe!ter"( ur$at de "ie)i !i de fete( recit0nd p#e%ia pe dru$.
Fn ti$p ce prietenii lui l #$agiau n pe!ter"( Neil st"tea singur pe ntuneric( pri/ind pe fereastra ca:
$erei lui de acas". Entu%ias$ul se e/ap#rase !i:l p"r"sise. T#ate senti$entele se scurseser" afar" din fa)a !i
din $"dularele lui. *e si$)ea acu$ ca # c#c+ilie g#al" !i fragil"( care ur$a s" fie n scurt ti$p f"cut" )"nd"ri
su greutatea %"pe%ii care c"dea din cer.
14
Era # n#apte senin" !i ger#as". Cerul era lu$inat de luna plin" !i de $ul)i$ea de stele. 4rintre
c#pacii nc"rca)i cu )ur)uri de g+ea)"( 9inn; !i C+ris l ur$ar" pe d#$nul Keating prin ntuneric. Fng+e)ul
transf#r$ase p"durea desfrun%it" ntr:# lu$e de dia$ante str"lucit#are. Keating $ergea n frunte( iar ceilal)i
l ur$au( n ti$p ce el recita6
C %S'inii z,m*ir solemn- RA venitS, rostir ei tare.(
3 %E"ti splat +e s,n#ele mielului1( recitar" ceilal)i n c#r.
C %Crmau "iruri, "iruri 'iinele leproase, M )ravo!uri tremur,n+e +in "anuri noroioase M T,r'e +e
pe +rumuri "i +ro#ai palizi la chip 3 Z Su'lete $nro*ite, cu puteri +e nimic...(
3 %E"ti splat +e s,n#ele mielului1( repetar" ei.
Fn ti$p ce $e$rii Cercului $"r!"luiau n lini!tea n#p)ii( # t"cere de r"u augur se a!ternuse peste
casa fa$iliei 4err;. ,#$nul !i d#a$na 4err; se a!e%ar" n pat !i stinser" lu$ina. Nu au%ir" desc+i%0ndu:se
u!a altei ca$ere. Neil ie!i pe +#l. *e strecur" pe l0ng" un %id !i c##r f"r" %g#$#t sc"rile.
1a%ele lunii lu$inau ca$era de lucru a d#$nului 4err;. Neil se apr#pie de ir#u( desc+ise sertarul
de sus !i c"ut" ce/a ascuns ac#l#. *c#ase # c+eie !i cu ea descuie sertarul de &#s al ir#ului. *e a!e%" pe
scaunul de piele !i( ntin%0ndu:se peste ir#u( lu" c#r#ana de fl#ri a lui 4uc3( pe care # purtase n pies"( !i !i:
# puse pe cap.
9rupul se #pri l0ng" # cascad" ng+e)at". T#at" lu$ea pri/ea re$arcailele sculpturi de g+eat" care
p"reau s" sfide%e gra/ita)ia. Cerul era incrediil de senin. Lu$ina lunii reflectat" n %"pad" f"cea ca fe)ele
cel#r pre%en)i s" capete # ciudat" str"lucire al"struie( n ti$p ce Keating c#ntinua s" recite p#e%ia6
%Cu!o mantie "i!o coroan veni spre el Cristos
7i ceata lui cea mare $n#enunche pe ;os
Pe Domnul Isus vzu. :n 'aa lui st,n+,
:n#enunche cu lacrimi pe locul acela s',nt.(
LI
3 %E"ti splat +e s,n#ele mielului1( int#nar" ei din n#u.
Lu$ina lunii !i fru$use)ea $agic" a cascadei ng+e)ate( la care se ad"uga far$ecul p#e%iei( i inspi:
rar" pe cei afla)i atunci n p"dure s" nceap" s" danse%e !i s" se &#ace n %"pad". *e l"sar" cuprin!i cu t#)ii de
# at$#sfer" /esel" !i exuerant"( de carna/al.
Kn#x !i C+ris se ndep"rtar" u!#r de grup !i se $r")i!ar". *e s"rutar" u!#r !i dulce( su pri/irea
lunii ng+e)ate.
,#$nul !i d#a$na 4err; d#r$eau ad0nc( c0nd un p#cnet scurt destra$" t"cerea n#p)ii.
C Ce:a f#st astaD strig" d#$nul 4err;( ridic0ndu:se n capul #asel#r.
C CeD ntre" s#)ia lui( pe &u$"tate ad#r$it".
C *unetul "la. Nu l:ai au%itD
C Ce sunetD
,#$nul 4err; se d"du &#s din pat si ie!i pe +#l. *e pli$" dintr:un cap"t n altul al +#lului !i n cele
din ur$" intr" n ca$era lui Neil. Ie!i repede !i c##r n fug" sc"rile( ur$at de d#a$na 4err;( care ncerca
s":!i trag" +alatul de cas" peste ra)ele neputinci#ase.
,#$nul 4err; intr" n ir#u !i aprinse lu$ina. 4ri/i n"untru. T#tul p"rea n #rdine( dar c+iar n
clipa c0nd /ru s" plece( pri/irea i c"%u peste un #iect negru !i luci#s care %"cea pe c#/#r C re/#l/erul lui.
Cuprins de panic"( #c#li ir#ul p0n" c0nd /"%u $0na de # alea)" transparent". Ini$a i se #pri n l#c.
=>
Trad. 8elicia Ienculescu:4#p#/ici.
Neil %"cea pe parc+et( sc"ldat n pr#priul s0nge. ,#$nul 4err; c"%u n genunc+i !i !i lu" fiul n
ra)e( n ti$p ce s#)ia lui sc#ase un strig"t de gr#a%".
C NuE )ip" d#$nul 4err;. NuE
,#$nul Keating !i "ie)ii le c#nduser" pe fete acas" !i se nt#arser" la 2elt#n n pri$ele ceasuri
ale di$ine)ii.
C *unt fr0nt( spuse T#dd( n ti$p ce se ndrepta spre ca$era lui. ' s" d#r$ p0n" la pr0n%.
,ar c0nd era nc" dis:de:di$inea)"( C+arlie( Kn#x !i Mee3s intrar" n ca$era lui. 8e)ele l#r erau
ale ca /arul( l pri/ir" pe T#dd( care sf#r"ia lini!tit.
C T#dd( T#dd( l strig" C+arlie u!#r.
T#dd desc+ise #c+ii !i se ridic" n capul #asel#r. ,up" c0te/a clipe( #c+ii i se #i!nuir" cu lu$ina( i
nc+ise la l#c !i se /0r nap#i n pat. Ap#i 0&0i cu $0na dup" ceas( l lu" n $0n" !i:= pri/i cu #c+ii $i&i)i.
C E d#ar #pt. Treuie s" d#r$( spuse el( tr"g0ndu:!i plapu$a peste cap.
Ap#i se ridic" rusc n capul #asel#r( cu #c+ii larg desc+i!i. 4rietenii lui erau nc" ac#l# !i nu
sc#teau # /#r"P si$)i c" ce/a nu era n regul".
C T#dd( Neil a $urit. *:a $pu!cat( spuse C+arlie.
T#dd si$)i c" p"$0ntul ncepe s" se n/0rt" cu el.
C '( ,#a$neE '( NeilE se t0ngui el( ap#i s"ri din pat !i alerg" )ip0nd pe +#l p0n" la aie.
Fngenunc+e n fa)a unei t#alete !i ncepu s" /#$ite( p0n" c0nd i se p"ru c" $ai a/ea pu)in !i:!i /"rsa
!i $a)ele. 4rietenii lui l a!teptau neputinci#!i afar".
T#dd ie!i din t#alet"( !terg0ndu:se la gur". ,in #c+i i curgeau lacri$i. Ie!i din aie !i intr" la l#c de
c0te/a #ri.
C Cine/a treuie s":!i dea sea$a c" taic":s"u a f"cut:#E Neil nu s:ar fi sinucisE El iuea /ia)aE
strig" el.
C ,#ar nu cre%i c" taic":s"u... spuse Kn#x.
C Nu cu pist#lulE strig" T#dd. La naia( c+iar dac" ne$ernicul n:a ap"sat pe tr"gaci( a...
H#+#tele de pl0ns i necar" cu/intele p0n" c0nd( n cele din ur$"( reu!i s" se c#ntr#le%e.
C C+iar dac" nu d#$nul 4en; l:a $pu!cat( spuse T#dd cal$( de #$#r0t el l:a #$#r0t. Treuie s"
se afle astaE
Alerg" n cel"lalt c#l) al nc"perii( strig0nd ndurerat GNeilE( NeilEH *e pr"u!i l0ng" un perete !i
ncepu din n#u s" pl0ng" n +#+#te. B"ie)ii ie!ir" l"s0ndu:l ac#l#( pe p#dea( s":!i pl0ng" p0n" la cap"t
durerea.
8"r" s" !tie c" "ie)ii aflaser" de&a( d#$nul Keating st"tea la ir#ul lui din clasa g#al"( lupt0ndu:se
s":!i )in" n fr0u senti$entele. *e ridic" n pici#are !i se ndrept" u!#r

spre anca lui Neil. Lu" de ac#l# #
carte( de fapt ant#l#gia lui de p#e%ie( acu$ /ec+e !i +"rt"nit"( !i n ti$p ce # desc+idea( pri/irea i c"%u pe
ni!te r0nduri scrise c+iar de el( cu $ul)i ani n ur$"6 G4#e)i ,isp"ru)iH. *e l"s" s" cad" n anca lui Neil(
incapail s":!i st"p0neasc" un strig"t de durere.
,i$inea)a %ilei ur$"t#are era rece !i su$r"( # %i p#s#$#r0t" de iarn"( cu /0nturi t"i#ase( care i
iciuiau pe cei ce luau parte la pr#cesiunea c#ndus" de ci$p#ier n ac#rdurile durer#ase ale c0ntecului
funeru.
Neil fu ngr#pat n #ra!ul 2elt#n. 4#e)ii ,isp"ru)i i purtar" c#!ciugul pe u$eri. Ma$a lui( cu un
/"l negru pe fa)"( ur$"ri pr#cesiunea al"turi de s#)ul s"u( a$0nd#i c#ple!i)i de durere.
,#$nul N#lan( d#$nul Keating( al)i pr#fes#ri !i ele/i asistar" !i ei ndurera)i( n ti$p ce Neil era
a!e%at n l#cul de /e!nic" #di+n".
,up" n$#r$0ntare( t#at" !c#al" se adun" n capela c#legiului. 4r#fes#rii( inclusi/ d#$nul
Keating( st"teau n pici#are pe l0ng" pere)ii capelei. Cei pre%en)i c0ntar" un psal$ nainte ca pre#tul s":!i n:
ceap" cu/0ntarea.
C ,u$ne%eule At#tputernic( d":ne n#u" puterea s":l ncredin)"$ pe Neil 4err; n $0inele ne$":
suratei Tale $ile. Binecu/0ntea%":l pe Neil !i )ine:l apr#ape de Tine. 8" ca lu$ina c+ipului T"u s" str":
luceasc" asupra sa !i d"ruieste:i +arul T"u. C##ar":)i pri/irea Ta cea du$ne%eiasc" asupra sa !i d":i pacea
Ta( acu$ !i:n /ecii /ecil#r. A$in.
C A$in.
7eni ap#i r0ndul d#$nului N#lan s" urce pe p#diu$.
C ,#$nil#r( $#artea lui Neil 4err; e # tragedie. A f#st un ele/ excelent( unul dintre cei $ai uni
de la 2elt#n. Cu t#)ii i /#$ si$)i lipsa. I:a$ c#ntactat pe p"rin)ii du$nea/#astr" pentru a le explica situa:
)ia. 8ire!te( t#)i sunt f#arte ngri&#ra)i. La cererea fa$iliei lui Neil( inten)i#ne% s" fac # anc+et" $inu)i#as" n
aceast" pr#le$". A!tept de la du$nea/#astr" # c##perare deplin"( spuse N#lan.
Adunarea se nc+eie !i "ie)ii ie!ir" n lini!te din capel". C+arlie( T#dd( Kn#x( 4itts( Mee3s !i
Ca$er#n plecar" $preun"( ap#i !i /"%u fiecare de dru$.
Mai t0r%iu( t#)i( cu excep)ia lui Ca$er#n !i Mee3s( se rent0lnir" n nc"perea plin" de /ec+ituri de
la sus#lul c"$inului( ac#l# unde se dep#%itau gea$antanele. Cine/a ci#c"ni la u!". Era Mee3s.
C Nu:l g"sesc( spuse Mee3s( cl"tin0nd din cap.
C I:ai spus de nt0lnirea astaD ntre" C+arlie.
C ,e d#u" #ri( spuse Mee3s.
C Asta e. MinunatE %ise el( ridic0ndu:!i $0inile n aer.
Merse la fereastr" !i scrut" pelu%a care se ntindea p0n" la cl"direa ad$inistra)iei !c#lii. *e nt#arse
!i !i pri/i prietenii.
C Asta e( "ie)i( ne:a$ ars cu t#)ii.
C Ce /rei s" spuiD ntre" 4itts.
C Ca$er#n e un turn"t#rE C+iar acu$ e n ir#ul lui N#lan !i t#arn"E
C ,espre ceD ntre" 4itts.
C ,espre clu( 4itts. Ia g0nde!te:te( spuse el( iar 4itts !i ceilal)i l pri/ir" nedu$eri)i. Au ne/#ie de
un )ap isp"!it#r. Kc#lile se duc de r0p" din cau%a un#r pr#le$e de genul "sta.
B"ie)ii r"$aser" n dep#%itul de aga&e !i se uitar" unul la altul( n scurt ti$p au%ir" sc0r)0itul unei
u!i care se desc+idea la cap"tul +#lului. Kn#x( care $erse la u!" s" /ad" cine era( l %"ri pe Ca$er#n
ap"r0nd pe +#l. Kn#x ie!i pu)in !i:i f"cu se$n s" se gr"easc".
C Ca$er#nE spuse el n !#apt"( dar suficient de tare ca s" fie au%it.
Ca$er#n l pri/i pe Kn#x. E%it"( ap#i tra/ers" +#lul !i intr" n dep#%it. 1estul grupului se +#la la
el.
C Ce se nt0$pl"( "ie)iD ntre" in#cent Ca$er#n.
C Ne:ai turnat( nu:i a!a( Ca$er#nD spuse C+arlie( apuc0ndu:l de gulerul c"$"!ii.
Ca$er#n se trase nap#i.
C ,u:te naiii( idi#tule( +aar n:a$ ce:ndrugiE
C I:ai spus lui N#lan t#tul despre clu( asta ndrugE r"cni C+arlie.
C Fn ca% c" n:ai aflat( ,alt#n( n !c#ala asta exist" un c#d de #n#are. ,ac" un pr#fes#r te ntrea"
ce/a( spui ade/"rul sau e!ti ex$atriculat.
C+arlie se ndrept" din n#u a$enin)"t#r spre Ca$er#n6
C Lua:te:ar...
Mee3s !i Kn#x l apucar" str0ns pe C+arlie.
C C+arlie... spuse Kn#x.
C E # &ig#dieE E "gat !i el p0n":n g0t !i s:a dus s" ne t#arne ca s":!i scape pielea.
C Nu:l l#/i( C+arlie( l a/erti%" Kn#x. ,ac" faci asta( te dau afar".
C 'ricu$ $" dau afar"( spuse C+arlie( s$ulg0ndu:se din $0inile l#r.
C Fn pri/in)a asta( are dreptate. Ki dac" sunte)i de!tep)i( fiecare dintre /#i # s" fac" exact ce a$
f"cut eu !i:# s" c##pere%e cu ei. Nu pe n#i /#r s" ne prind". N#i sunte$ /icti$ele. N#i !i Neil.
C Ce /rei s" spuiD ntre" C+arlie. 4e cine /#r s" prind"D
C Cu$ pe cineD 4e d#$nul Keating( inen)eles. 4e Gc"pitanulH nsu!i. C" d#ar nu credea)i c"
scap"D
C ,#$nul KeatingD 1esp#nsail pentru Neil( asta sus)in eiD strig" C+arlie( elier0ndu:se din
$0inile lui Mee3s !i Kn#x.
C Cine altcine/a( te$eluleD spuse Ca$er#n. C#nducerea !c#liiD ,#$nul 4err;D Keating ne:a
ncura&at s" face$ t#ate astea( nuD ,ac" n:ar fi f#st el( Neil ar fi f#st acu$ ine $ersi n ca$era lui(
n/")0nd la c+i$ie !i /is0nd s" i se spun" Gd#$nule d#ct#rH.
C Nu:i ade/"ratE strig" T#dd. ,#$nul Keating nu i:a spus lui Neil ce s" fac". Lui Neil i pl"cea
f#arte $ult s" fie act#r.
C 4ute)i s" crede)i ce /re)i( %ise Ca$er#n( ridic0nd din u$eri. ,ar eu /" spun c" e $ai ine s":i
l"s"$ s":l ter$ine pe Keating. ,e ce s" ne distruge$ n#i /ie)ileD
C Ne$erniculeE strig" C+arlie( nt#rc0ndu:se rusc !i ar%0ndu:i lui Ca$er#n un pu$n n fa)".
Ca$er#n c"%u pe &#s( iar C+arlie s"ri pe el.
C C+arlieE strig" disperat Kn#x. Ca$er#n pri/i n sus !i r0n&i( n ti$p ce:!i freca #ra%ul.
C T#c$ai )i:ai se$nat actul de ex$atriculare( Nu.anda( r0se el.
F!i ac#peri nasul plin de s0nge. C+arlie se r"suci pe c"lc0ie !i ie!i. Ceilal)i l ur$ar".
Nu$ai Ca$er#n r"$ase la p#dea( strig0nd dup" ei6
C ,ac" sunte)i de!tep)i( # s" face)i la fel ca $ineE 'ricu$ au aflat t#tul. Nu:l pute)i sal/a pe
Keating( dar /" pute)i sal/a pe /#iE
15
4atul lui Neil din ca$era pe care acesta # $p"r)ise cu T#dd r"$"sese f"r" a!ternuturi( iar i r#ul
care i apar)inuse era g#l. T#dd st"tea la gea$( pri/ind n direc)ia cl"dirii unde se afla ad$inistra)ia
c#legiului. La un $#$ent dat l %"ri pe Mee3s ie!ind din cl"dire !i nt#rc0ndu:se c"tre c"$in( esc#rtat de
Hager.
T#dd desc+ise pu)in u!a ca$erei !i ur$"ri pe furi! ce se nt0$pla pe c#rid#r( i %"ri pe Mee3s !i pe
Hager n cap"tul +#lului( dup" care Hager se #pri !i a!tept"( n ti$p ce Mee3s se ndrepta n t"cere c"tre
ca$era lui.
Trecu pe l0ng" T#dd f"r" s":i arunce $"car # pri/ire( iar T#dd i %"ri lacri$ile curg0ndu:i !ir#aie pe
#ra&i. Mee3s tr0nti cu putere u!a ca$erei n ur$a lui.
C Kn#x '/erstreet( strig" Hager( care a!tepta ner"d"t#r la cap"tul +#lului.
Kn#x ie!i din ca$era lui !i i se al"tur" lui Hager. ' clip" $ai t0r%iu( cei d#i ie!ir" pe u!a c"$inului(
str""t0nd ap#i curtea ca$pusului.
T#dd a!tept" c0te/a $inute( dup" care ie!i pe +#l !i p#rni c"tre ca$era lui Mee3s. B"tu la u!".
C Mee3s( sunt eu( T#dd( %ise el.
C Las":$" n pace( r"spunse Mee3s( cu # /#ce r"gu!it". A$ de n/")at.
T#dd st"tu ne$i!cat c0te/a clipe( n)eleg0nd ce se petrecuse.
C Ce s:a nt0$plat cu Nu.andaD l ntre" T#dd pe Mee3s prin u!a nc+is".
C Ex$atriculat( r"spunse sec Mee3s. T#dd r"$ase stupefiat.
C Ce le:ai spusD ntre" nc" # dat" T#dd prin u!a nc+is".
C Ni$ic n plus fa)" de ceea ce !tiau de&a( %ise Mee3s.
T#dd se ndep"rt". *e nt#arse la fereastra lui !i:l ur$"ri pe Kn#x( care se nt#rcea esc#rtat spre
c"$in. 4ri/i din n#u pe +#l( prin u!a cr"pat". Kn#x intr" $preun" cu Hager. Fi tre$ura "ria !i aia se
st"p0nea s" nu i%ucneasc" n pl0ns. A&unse n ca$era lui !i nc+ise u!#r u!a dup" el. T#dd se nt#arse n
ca$er" !i se re%e$" de %id. Tre$ura din t#t c#rpul( n)eleg0nd c" Kn#x fusese n/ins. Ap#i !i au%i nu$ele6
C T#dd Anders#n.
Era Hager. Fl a!tepta la cap"tul c#rid#rului. T#dd trase ad0nc aer n piept !i pri/i n sus. ,esc+ise
ap#i u!a !i p#rni ncet spre pr#fes#r.
Hager !i t0r nc" # dat" pici#arele de:a lungul ca$pusului( g0f0ind !i pufnind( e/ident ##sit din
pricina at0t#r dru$uri. *e #pri n fa)a cl"dirii ad$inistra)iei( !i trase sufletul( dup" care intr" pe u!".
T#dd l ur$" pe Hager n sus pe sc"ri p0n" la ir#ul lui N#lan( a/0nd sen%a)ia c" era un c#nda$nat
la $#arte care urca treptele e!af#dului.
N#lan st"tea la ir#ul lui( iar T#dd fu surprins s":!i /ad" p"rin)ii a!e%a)i al"turi( pe scaune.
C Tat". Ma$".
C Ia l#c( d#$nule Anders#n( i spuse N#lan.
T#dd se a!e%" pe scaunul g#l aflat n fa)a ir#ului lui N#lan. *e uit" la p"rin)ii lui( care a!teptau
neclinti)i( cu pri/iri aprige !i ne$il#ase. Un str#p de transpira)ie i c"%u din spr0ncean"( p"t0ndu:i alul
c"$"!ii.
C ,#$nule Anders#n( cred c" a/e$ ca$ t#ate datele cu pri/ire la ce s:a nt0$plat aici. 1ecun#!ti
c" ai f"cut parte din acest Cerc al 4#e)il#r ,isp"ru)iD ntre" N#ian.
T#dd se uit" la p"rin)ii lui( ap#i din n#u la N#lan. Fnc+ise #c+ii( nainte s" apuce s" dea din cap !i s"
%ic" G,aH( tat"l s"u inter/eni.
C 1"spunde:i d#$nului N#lanE strig" ner/#s d#$nul Anders#n.
C ,a( %ise T#dd cu # /#ce /l"guit".
C Nu te:aud( T#dd( insist" N#lan.
C ,a( d#$nule( repet" T#dd( apr#ape la fel de ncet ca pri$a #ar".
N#lan l pri/i pe T#dd !i pe p"rin)ii lui. 1idic" de pe ir#u # c#al" de +0rtie.
C A$ aici descrierea detaliat" a ceea ce se nt0$pla la nt0lnirile /#astre. Este descris $#dul n
care pr#fes#rul /#stru( d#$nul Keating( /:a ncura&at s" #rgani%a)i acest clu !i s":l f#l#si)i ca pe # surs" de
inspira)ie pentru un c#$p#rta$ent nec+i%uit !i lipsit de resp#nsailitate. *e arat" aici cu$ d#$nul Keating(
at0t n ti$pul #rel#r( c0t !i n afara l#r( l:a ncura&at pe Neil 4err; s":!i ur$e%e aceast" #sesie a act#riei( cu
t#ate c" !tia c" era cu t#tul $p#tri/a disp#%i)iil#r explicite ale p"rin)il#r lui Neil. M#dul n care d#$nul
Keating s:a f#l#sit c#$plet au%i/ de p#%i)ia sa de pr#fes#r a f#st cau%a direct" a $#r)ii lui Neil 4err;.
N#lan i ntinse +0rtia lui T#dd.
C Cite!te:# cu aten)ie( T#dd( c#ntinu" N#lan. ,ac" nu ai ni$ic de ad"ugat sau de $#dificat(
se$nea%:#.
T#dd lu" +0rtia !i # citi /re$e ndelungat". A&unse la cap"t( iar c#ala i tre$ura n $0ini. 1idic"
pri/irea.
C Ce... ce:# s" se nt0$ple... cu... d#$nul KeatingD l ntre" el pe N#lan.
Tat"l lui T#dd s"ri n pici#are( agit0ndu:!i a$enin)"t#r pu$nul str0ns.
C Ce leg"tur" are asta cu tineD
C E:n regul"( d#$nule Anders#n( inter/eni N#lan. *ta)i &#s. 7reau ca fiul du$nea/#astr" s" afle.
*e nt#arse spre T#dd.
C Nu ne este nc" f#arte clar dac" d#$nul Keating a nc"lcat /re# lege. ,ac" a f"cut:#( # s" fie
cercetat penal. Ceea ce pute$ face n#i este s" ne asigur"$ c" d#$nul Keating nu # s" $ai predea nici#dat"(
iar se$n"tura du$itale !i a cel#rlal)i # s" ne a&ute s" garant"$ acest lucru.
C N:# s" $ai predea... nici#dat"D ng"i$" T#dd. Tat"l lui se ridic" din n#u n pici#are !i se apr#pie
de el.
C 9ataE A&ungeE ncepu el s" strige. *e$nea%" declara)ia( T#ddE
C ,rag"( te r#g( inter/eni $a$a de pe scaunul ei. 4entru inele n#stru.
C ,ar... a preda e /ia)a luiE nsea$n" t#tul pentru elE strig" T#dd.
C Ki ce:)i pas"D i strig" d#$nul Anders#n.
C ,ar )ie ce:)i pas" de $ineD i:# nt#arse T#dd. @ui i pas" de $ineE Tie nuE
Tat"l lui T#dd se aplec" peste el( al la fa)" de furie( !i:i ntinse stil#ul.
C *e$nea%" +0rtia( T#ddE #rd#n" el. T#dd cl"tin" din cap.
C Nu. N:# se$ne%.
C T#ddE strig" $a$a lui.
C E:# $inciun"E Nu se$ne%.
Tat"l lui T#dd apuc" din n#u stil#ul !i ncerc" s":l f#r)e%e pe T#dd s":l ia nap#i. N#lan se ridic" n
pici#are.
C Nu:i ni$ic. L"sa)i:l s" sup#rte c#nsecin)ele( %ise el.
'c#li ir#ul !i se #pri n fa)a lui T#dd.
CCre%i c":l p#ti sal/a pe d#$nul KeatingD ntre" N#lan. ,#ar ai /"%ut( "iete( a/e$ se$n"turile
tutur#r cel#rlal)i. ,ac" tu ns" nu /rei s" se$ne%i( # s" fii c#nse$nat disciplinar !i n peri#ad" de pr#" p0n"
la sf0r!itul anului. ' s" fii ele/ de ser/iciu n fiecare dup":a$ia%" !i n fiecare .ee3end. ,ac" # s" fii prins
p"r"sind ca$pusul( # s" fii ex$atriculat.
4"rin)ii lui !i N#lan l ur$"reau pe T#dd( a!tept0nd s" se r"%g0ndeasc". T#dd nu sc#ase un cu/0nt.
C N:# se$ne%( spuse el n cele din ur$"( cu # /#ce stins"( dar fer$".
C Atunci te a!tept aici dup" ter$inarea #rel#r( r"spunse N#lan( nt#rc0ndu:i spatele. 4#)i pleca.
T#dd se ridic" !i ie!i pe u!". N#lan se uit" la p"rin)ii lui T#dd.
C F$i pare r"u( d#$nule N#lan( %ise d#a$na Anders#n. Nu p#t s" nu $" g0ndesc c" e /ina
n#astr".
C N:ar fi treuit s":l aduce$ la !c#ala asta nici#dat"( %ise d#$nul Anders#n( pri/ind n p#dea.
C Nici /#r"( i c#ntra%ise N#lan. B"ie)ii de /0rsta lui sunt f#arte influen)aili. Fl aduce$ n#i pe
calea cea un".
A d#ua %i( d#$nul McAllister c#nducea prin curtea ac#perit" de %"pad" a ca$pusului un grup de
ele/i care n/")au la latin"( recit0nd /ere cu /#ce tare. *e #pri !i pri/i n sus( c"tre aparta$entele pr#fes#:
ril#r de la eta&( unde #ser/ase la # fereastr" silueta singuratic" a d#$nului Keating. 4ri/irile l#r se inter:
sectar" pentru c0te/a clipe. McAllister se nt#arse( #ft" ad0nc !i !i relu" pli$area al"turi de ele/i.
Keating se ndep"rt" de la gea$ dup" ce:l /"%u pe McAllister. *e apr#pie de rafturile cu c"r)i !i
ncepu s" ia n $0n" /#lu$ele de p#e%ie cele $ai ndr"gite6 B;r#n( 2+it$an( 2#rds.#rt+. 'ft" !i le puse
nap#i pe raft. F!i nc+ise /ali%a !i ie!i pe u!a $icii nc"peri( arunc0nd # ulti$" pri/ire n ur$".
Fn ti$p ce Keating se preg"tea de plecare( f#!tii s"i ele/i erau la #ra de engle%". T#dd st"tea $ut n
anca lui( cu #c+ii pleca)i( la fel ca n pri$a %i de !c#al". Kn#x( Mee3s !i 4itts se f#iau n scaune( c#ple!i)i
de ru!ine. T#)i f#!tii $e$ri ai cercului erau prea &ena)i ca s" se $ai uite unul la altul. Nu$ai Ca$er#n
p"rea s" se si$t" ine( n/")0nd n anca lui( ca !i cu$ nu s:ar fi nt0$plat ni$ic.
Era e/ident c" din clas" fuseser" sc#ase cu un" !tiin)" "ncile lui Neil !i C+arlie.
,e#dat"( u!a clasei se desc+ise !i d#$nul N#lan !i f"cu apari)ia. B"ie)ii se ridicar" n pici#are.
N#lan se duse la catedr" !i se a!e%"( dup" care se a!e%ar" !i "ie)ii.
C ' s" preiau #ra de engle%" !i # s" predau p0n" la exa$ene( i anun)" N#lan( r#tindu:!i pri/irea
prin clas". ' s" c"ut"$ un pr#fes#r de engle%" per$anent n ti$pul /acan)ei. Cine $i spune unde a)i a&uns
cu $anualul 4ritc+ardD
N#lan se uit" n &ur. Nu se #feri ni$eni /#luntar.
C ,#$nule Anders#nD
C Q"... $anualul... 4ritc+ard( repet" T#dd( cu # /#ce care aia putea fi au%it".
C"ut" prin $anuale( frun%"rindu:le agitat.
C Nu /" aud( d#$nule Anders#n( insist" N#lan.
C Cred c"... a$...( %ise T#dd( cu aceea!i /#ce stins".
C ,#$nule Ca$er#n( %ise N#lan( exasperat de r"spunsul lui T#dd( /" r#g s" $" pune)i la curent.
C A$ s"rit peste $ulte capit#le( d#$nule. A$ parcurs r#$anticii !i c0te/a capit#le din literatura
de dup" 1"%#iul Ci/il.
C ,ar literatura realist"D ntre" N#lan.
C Cred c" a$ s"rit peste $a&#ritatea scriit#ril#r reali!ti( %ise Ca$er#n.
N#lan l pri/i ui$it pe Ca$er#n( ap#i !i r#ti pri/irea prin clas".
C Ei ine( atunci # lu"$ de la nceput. Ce este p#e%iaD
A!tept" un r"spuns. Ni$eni nu se #feri /#luntar( n acea clip"( u!a clasei se desc+ise !i d#$nul
Keating p"!i n"untru.
C A$ /enit s":$i iau lucrurile pers#nale( i spuse el lui N#lan. *" a!tept p0n" dup" ter$inarea
#reiD
C Lua)i:/" lucrurile( d#$nule Keating( r"spunse N#lan iritat( dup" care se nt#arse c"tre clas"6
,#$nil#r( desc+ide)i la pagina @= a intr#ducerii. ,#$nule Ca$er#n( te r#g s" cite!ti cu /#ce tare excelentul
eseu al d#ct#rului 4ritc+ard despre $#dul n care treuie s" n)elege$ p#e%ia.
C ,#$nule N#lan( pagina @= a f#st s$uls" din carte( %ise Ca$er#n.
C Atunci $pru$ut" cartea altcui/a( %ise N#lan( ncep0nd s":!i piard" r"darea.
C A f#st s$uls" din t#ate( d#$nule( rap#rt" Ca$er#n.
N#ian se +#l" la Keating.
C Cu$ adic" a f#st s$uls" din t#ateD
C ,#$nule( n#i...( ncepu Ca$er#n.
C Las"( Ca$er#n( l #pri N#lan( i ntinse pr#priul $anual.
C Cite!te( i #rd#n" el.
C Cum s $nele#em poezia, de dr. 5. E/an 4ritc+ard. G4entru a n)elege pe deplin p#e%ia( treuie
$ai nt0i s":i cun#a!te$ ine $etrul( ri$a !i figurile de stil( ap#i s" ne pune$ d#u" ntre"ri6 =M Cu c0t"
$"iestrie a f#st trans$is #iecti/ul...H
Fn ti$p ce Ca$er#n c#ntinua s" citeasc"( Keating r"$ase n dreptul dulapului din c#l)ul clasei(
ur$"rindu:i pe ele/i cu pri/irea( l %"ri pe T#dd( ai c"rui #c+i erau plini de lacri$i. *e uit" la Kn#x( la
Mee3s( la 4itts... prea ru!ina)i ca s" se uite n #c+ii lui( dar c#ple!i)i n $#d e/ident de e$#)ie. Keating #ft".
Ir#nia situa)iei era incrediil"6 t#c$ai $#$entul n care intrase el n clas" fusese ales de d#$nul N#lan
pentru a citi eseul lui 4ritc+ard. Ter$in" de str0ns lucrurile !i str""tu clasa spre ie!ire. C+iar n clipa n care
Keating a&unse la u!"( T#dd )0!ni n pici#are.
C ,#$nule KeatingE strig" el( ntrerup0ndu:l pe Ca$er#n din citit. I:au #ligat pe t#)i s" se$ne%eE
N#lan se ridic" ener/at.
C Lini!te( d#$nule Anders#n( p#runci el.
C ,#$nule Keating( c#ntinu" T#dd. E ade/"rat( treuie s" $" crede)iE
C Te cred( T#dd( r"spunse Keating cu l0nde)e.
N#lan era furi#s.
C Ie!i)i din clas"( d#$nule KeatingE strig" el.
C ,ar n:a f#st /ina lui( d#$nule N#lan( insist" T#dd.
N#lan se repe%i printre "nci !i:l $pinse pe T#dd nap#i pe scaun.
C *tai &#s( d#$nule Anders#nE strig" el. Fnc" # ie!ire din partea du$itale C ap#i( nt#rs c"tre clas"
C sau a #ric"ruia dintre /#i !i p"r"si)i aceast" !c#al".
N#lan se nt#arse spre Keating( care f"cuse c0)i/a pa!i nap#i n clas" nspre T#dd( ca !i cu$ ar fi
/rut s":i /in" n a&ut#r.
C 4leca)i( d#$nule KeatingE scr0!ni N#lan printre din)i. Acu$E
B"ie)ii se uitar" fix la Keating. Acesta le nt#arse pri/irea( uit0ndu:se la ei pentru ulti$a #ar". Ap#i
se nt#arse !i se ndrept" spre u!".
C '( c"pitaneE C"pitanul $euE strig" T#dd.
Keating se nt#arse spre T#dd. T#at" clasa f"cu aceea!i $i!care. T#dd !i spri&ini pici#rul pe anc"(
!i lu" a/0nt !i s"ri n pici#are pe anc"( dup" care( lupt0ndu:se s":!i st"p0neasc" lacri$ile( se nt#arse cu
fa)a spre Keating.
C*tai &#sE strig" N#lan( ndrept0ndu:se spre T#dd.
Fn ti$p ce N#lan p"!ea printre "nci spre T#dd( Kn#x( aflat n c#l)ul #pus al clasei( l strig" !i el pe
Keating !i s"ri pe anc". N#lan se nt#arse spre Kn#x. Mee3s !i adun" cura&ul !i se urc" pe anc". 4itts f"cu
la fel. Unul c0te unul( ap#i n grupuri( al)ii din clas" le ur$ar" exe$plul !i se suir" n pici#are pe "nci( ntr:
un salut f"r" cu/inte n #n#area lui Keating.
N#lan renun)" s" ncerce s" c#ntr#le%e clasa !i r"$ase ne$i!cat( pri/ind uluit acest c#ple!it#r
#$agiu adresat f#stului pr#fes#r de literatur".
Keating r"$ase n cadrul u!ii( c#ple!it de e$#)ie.
C 7" $ul)u$esc( "ie)i( spuse el. 7"... /" $ul)u$esc.
Keating se uit" n #c+ii lui T#dd( ap#i n ai fiec"ruia dintre 4#e)ii ,isp"ru)i. ,"du din cap( se
nt#arse !i ie!i( l"s0ndu:i ac#l#( pe "nci( ncre$eni)i n salutul l#r t"cut.
+ttp6ZZ....cine$agia.r#Zfil$eZdead:p#ets:s#ciet;:cercul:p#etil#r:disparuti:YIBJZ
+ttp6ZZ....i$d.c#$ZtitleZttAA>I=JBZ
L,ead 4#ets *#ciet;M

*tatele Unite ale A$ericii( =>?>( dra$"( c#l#r( =YA $inute
1ec#$andat ac#rdul p"rin)il#r
regi%#r6 4eter 2eir
scenarist6 T#$ *c+ul$an
c#$p#%it#r6 Maurice 5arre( ,a/id H;3es
#perat#r6 5#+n *eale
pr#duc"t#r6 *te/en Haft( 4aul 5unger 2itt
$#nteur6 2illia$ M. Anders#n( Lee *$it+
Distribuia:
Robin Williams L5#+n KeatingM
Ethan Hawke LT#dd Anders#nM
Robert Sean Leonard LNeil 4err;M
5#s+ C+arles L5#+n KeatingM
9ale Hansen LC+arlie ,alt#nM
,;lan Kuss$an L1ic+ard Ca$er#nM
Ke/in C##ne; L5#e ,anurr;M
Lara 8l;nn B#;le L9inn; ,anurr;M
Kurt.##d *$it+ LMr. 4err;M
Carla Bel/er LMrs. 4err;M
5#+n Cunning+a$ LMr. Anders#nM
E/aluarea fil$uluiZpr#gra$ului >(JZ=A L@J?
/#tM
E/alua)i fil$ulZpr#gra$ulE
La sf0r!itul anil#r OBA( ntr:# !c#al" de elit" din Ne. England un pr#fes#r de literatur" n#n:c#nf#r$ist !i
n/a)" ele/ii s" se aat" de la litera c"r)ii !i s" dea fr0u lier pasiunil#r.
La nceput ti$#ra)i !i #i!nui)i s" respecte regulile rigide care le #rd#nea%" /ia)a la !c#al" !i acas"(
"ie)ii sunt reticen)i la cerin)ele acestui pr#fes#r excentric care i $pinge s" rup" din $anuale paginile
cu c#$entarii stupide sau s" se urce pe "nci ca s" pri/easc" /ia)a din alt ung+i...D Fncetul cu ncetul se
las" ns" sedu!i de stilul !i n/")"turile lui prin%0nd cura& s" se expri$e lier !i s" !i ur$e%e /isurile.
Lin3uri6
IM,
AllM#/ie
Premii nominali!ri selecii:
"scar #$%%&' : Cel $ai un scenariu6 T#$ *c+ul$an
'scar L=>>AM : Cel $ai un fil$ ( n#$inali%at6 *te/en Haft( 4aul 5unger 2itt( Ant#n; T+#$as
'scar L=>>AM : Cel $ai un regi%#r ( n#$inali%at6 4eter 2eir
'scar L=>>AM : Cel $ai un act#r ( n#$inali%at6 1#in 2illia$s
9aleria ntreag" L?M
9aleria