Sunteți pe pagina 1din 5

Iuliu Maniu

Iuliu Maniu (n. 8 ianuarie 1873, Bdcin, n apropiere


de imleu Silvaniei d. 5 februarie 1953, Sige!u
"armaiei# a fo$! un poli!ician rom%n, depu!a! rom%n
de &ran$ilvania n 'arlamen!ul de la Budape$!a, de mai
mul!e ori prim(mini$!ru al )om%niei, preedin!e al
'ar!idului *aional(rne$c, deinu! poli!ic dup
19+7, deceda! n nci$oarea Sige!.
Originea i studiile
,uliu "aniu $(a n$cu! la 8 ianuarie 1873 n locali!a!ea
Bdcin, comuna 'ericei, pe a!unci n comi!a!ul Sla-,
fiu al lui ,oan i .lara "aniu. &a!l $u, ,oan "aniu
(1833(1895#, a cre$cu! n ca$a unciului, Simion
Brnuiu, urm%nd $!udiile -uridice la 'e$!a i /iena. 0n
1815 $(a c$!ori! cu .lara, fiica preo!ului vicar greco(
ca!olic 2eme!riu .oroian, cu care a avu! 5 copii3
.a$$iu, ,uliu, Sabina, .ornelia i 4lena. .lara "aniu a
deceda! n da!a de 59 iulie 1959. 0nmorm%n!area ei a
fo$! oficia! la Bdcin de epi$copul ,uliu 6o$$u. ,uliu "aniu i(a pe!recu! copilria la
imleu Silvaniei i Bdcin, a urma! coala primar la Bla-, ab$olvind apoi liceul
calvin din 7alu. 8 efec!ua! $!udii univer$i!are la .lu- (9acul!a!ea de 2rep! ( 1891(
1891#, Budape$!a i /iena, unde a deveni! doc!or n drep! n anul 1891. )eveni! n
&ran$ilvania, $(a $!abili! la Bla-, unde i(a ncepu! ac!ivi!a!ea de avoca! al Bi$ericii
)om%ne :ni!e cu )oma, mi!ropolia din Bla- (1898(1915#.
Cariera politic
n Imperiul Austro-Ungar
i(a ncepu! cariera poli!ic n cadrul 'ar!idului *aional )om%n din &ran$ilvania.
2ebu!ea; !o!oda! ca membru, iar apoi preedin!e al Socie!ii 8cademice <'e!ru
"aior=, fiind coop!a! n 1897, la numai 5+ de ani, n .omi!e!ul de conducere al '*).
0n "onaria 8u$!ro(:ngar, a fo$! ale$ n 19>1 depu!a! n 'arlamen!ul din Budape$!a,
ca i depu!a! la /inu de ?o$, comi!a!ul 8rad, ac!ivi!a!ea $a parlamen!ar de;vluindu(
i cura-ul i in!ran$igena. 'e 55 mai 19>1 ine primul $u di$cur$ n 2ie!a de la
Budape$!a.
0n iunie 1915 e$!e ncorpora! n arma!a au$!ro(ungar i !rimi$ pe fron!ul i!alian, de
unde a de;er!a! n 1918, n!orc%ndu($e la 8rad. 0mpreun cu per$onali!i de prim
mrime ale micrii naionale rom%ne!i din &ran$ilvania i ale 'ar!idului *aional
)om%n, precum vii!orul cardinal in pec!ore greco ca!olic, ,uliu 6o$$u, @eorge 'op
de B$e!i, vii!orul pa!riar "iron .ri$!ea i alii, ,uliu "aniu a par!icipa! o!r%!or la
unirea &ran$ilvaniei cu /eciul )ega!. ,media! dup n!oarcerea din ,!alia, "aniu e$!e
!rimi$ la /iena pen!ru a negocia drep!urile minori!ii rom%ne din &ran$ilvania,
nfiin%nd la 3> oc!ombrie 1918 la /iena, .on$iliul *aional al )om%nilor din
&ran$ilvania. So$e!e la 8rad pe 1+ noiembrie 1918, unde pune cap! negocierilor
din!re .*) i A$;Bar ?a$;i, repre;en!an!ul Budape$!ei, prin deciderea ruperii
&ran$ilvaniei de 8u$!ro(:ngaria, $pre unire cu re$!ul !eri!oriilor rom%ne!i (/eciul
)ega!#.
9ace par!e din!re organi;a!orii "arii 8dunri de la 8lba(,ulia, din 1 decembrie 1918,
unde $e va decide unirea &ran$ilvaniei cu )ega!ul )om%niei. 0n cuv%n!area pe care a
inu!(o cu oca;ia 8dunrii naionale de la 8lba ,ulia, "aniu a $pu$3 <'rivim n
nfp!uirea uni!ii noa$!re naionale ca la un !riumf al liber!ii rom%ne!i=. 'e 5
decembrie 1918 e$!e ale$ n funcia de preedin!e al .on$iliului 2irigen! al
&ran$ilvaniei, funcie ecivalen! cu cea de guverna!or, ndeplinind !o!oda! i funcia
de in!erne.n Regatul Romniei
"onumen!ul lui ,uliu "aniu din Bucure!i
2up di;olvarea .on$iliului 2irigen! la + aprilie 195>,
de @uvernul 8leCandru 8vere$cu (5#, relaiile din!re
,uliu "aniu i poli!icienii din Bucure!i $(au
nru!i!. 8cu;%nd favori;area '*D i mpingerea
in!elec!uali!ii ardelene n!r(un con de umbr, "aniu
a refu;a! $ vo!e;e .on$!i!uia din 1953, con$ider%nd(
o prea cen!rali$! i invoc%nd ce$!iuni de principiu.
'ar!idul *aional )om%n din &ran$ilvania a reclama!
prin vocea lui ,uliu "aniu fap!ul c modificarea
.on$!i!uiei din 1811 pu!ea fi fcu! doar prin alegerea
unei 8dunri .on$!i!uan!e, aa cum era prev;u! la
ar!. 158. 0n loc $ procede;e a$!fel, guvernul condu$ de
,on ,. .. Br!ianu a profi!a! de fap!ul c '*D(ul
c%!iga$e alegerile din mar!ie 1955, i nevr%nd $ ri!e
alegerea unei con$!i!uan!e, a pu$ Sena!ul i .amera 2epu!ailor $ vo!e;e la 51 mar!ie
re$pec!iv 57 mar!ie 1953 o nou con$!i!uie, folo$indu($e a$!fel de ma-ori!a!ea de care
di$punea n 'arlamen!.
8leg!orii din mar!ie 1955 nu(i nve$!i$er pe cei pe care i(au ale$ cu drep!ul de a
modifica Degea 9undamen!al, ci ale$e$er un parlamen! obinui!, cu pu!eri obinui!e,
care !rebuia $ $e $upun prevederilor .on$!i!uiei, nefiind dea$upra ei. 8adar nici nu
$e poa!e vorbi de$pre un <vo! n con$!i!uan!=, cci nu a eCi$!a! o con$!i!uan!, ci
parlamen!ul a fo$! de!urna! i in$!rumen!ali;a! $ fac ceva ce nu in!ra n compe!ena
i a!ribuiunile $ale. 2e aceea "aniu nu a recuno$cu! .on$!i!uia din 1953, afirm%nd
c ar fi nul de drep!, ea neprovenind de la o adunare abili!a!. 0n mai mul!e r%nduri
,uliu "aniu a reclama! fap!ul c noua con$!i!uie nu a fcu! nimic al!ceva dec%! $
cimen!e;e oligaria din /eciul )ega!, oligarie afla! $ub influena '*D(ului.
,uliu "aniu nu a par!icipa! la ncoronarea regelui 9erdinand i a reginei "aria la
8lba(,ulia, ceremonia fiind monopoli;a! de ierarii or!odoci, dei o mare par!e a
rom%nilor din &ran$ilvania erau la acea vreme greco(ca!olici. 2iveri au!ori din epoc
au pu$ ace$!e aciuni pe $eama orgoliului lui "aniu, fr $ anali;e;e cau;ele mai
profunde ale a!i!udinii $ale.
'ar!idul *aional )om%n din &ran$ilvania $(a uni! n 1951 cu 'ar!idul rne$c al lui
,on "ialace, con$!i!uind 'ar!idul *aional rne$c. ,uliu "aniu a fo$! preedin!e
al par!idului (1951(1933 i 1937(19+7# i de !rei ori prim(mini$!ru al )om%niei n!re
1958 i 1933.
'en!ru a aduce '* la pu!ere, "aniu $(a implica! n organi;area unor pro!e$!e publice
mpo!riva guvernelor '*D (manife$!aiile din mai 1958# i a plnui! efec!uarea
<"arului a$upra Bucure!iului=, un mar al ranilor ardeleni la Bucure!i, dup
modelul "arului a$upra )omei al lui "u$$olini. /a reui obinerea unei ma-ori!i
favorabile '*, n urma alegerilor din decembrie 1958 ,din nefericire prima
guvernare rni$! a avu! loc n perioada marii depre$iuni economice, iar programul
lui "aniu nu a pu!u! fi implemen!a!.
0n plan eC!ern a colabora! cu lordul )o!ermere, ferven! $u$in!or al revi;uirii
!ra!a!ului de la &rianon i a fron!ierelor rom%no(ungare. 8 cu!a! ren!ronarea lui .arol
.araiman, $ub anumi!e condiii, cu care ace$!a a fo$! de acord. 0n cadrul ace$!or
nelegeri a in!ra! i plnui!a ncoronare a lui .arol la 8lba ,ulia, pen!ru care
manife$!ele au fo$! imprima!e n :ngaria. 0n!reaga aciune a fo$! de-uca! de $erviciile
rom%ne de informaii, care au obinu! de la guvernul engle; eCpul;area lui .arol din
"area Bri!anie (unde ace$!a a$!ep!a de$furarea evenimen!elor#. .arol a fo$! n cele
din urm adu$ n 193> pe !ronul )om%niei !o! cu a-u!orul lui "aniu. 0n $cimb, .arol
a du$ imedia! o poli!ic proprie, nu a mai recuno$cu! cele promi$e (c(i va relua
c$nicia cu regina 4lena, mama regelui "iai .a.# i l(a nl!ura! pe "aniu rapid de
la guvernare.
S(a opu$ nfiinrii n 15 decembrie 1938 a 9ron!ului )ena!erii *aionale, care ddea
$!ar!ul unipar!idi$mului rom%n. 2up eecul poli!icii lui .arol al ,,(lea i pierderile
!eri!oriale din 19+>, "aniu a refu;a! colaborarea cu regimul in$!ala! la 1 $ep!embrie
19+> i a celui po$!legionar.
Perioada comunista
.elula morii lui ,uliu "aniu, "emorialul Sige!
0n ul!imul deceniu al vieii $ale, "aniu a fo$! implica! n poli!ic ca un opo;an! al
regimului lui ,on 8n!one$cu, fr $ $e implice n ac!ul de la 53 augu$! 19++E dup
acea$! da!, "aniu a lup!a! mpo!riva prelurii rii de c!re comuni!i, proce$ pe
care refu;a$e $(l accep!e, ncre;!or pe$!e m$ur n $pri-inul marilor pu!eri
occiden!ale. ,uliu "aniu a fo$! mini$!ru $ecre!ar de $!a! n guvernul Sn!e$cu (53
augu$! 19++ ( + noiembrie 19++. S(a opu$ in$!alrii guvernului @ro;a la 1 mar!ie
19+5, pro!e$!%nd mereu mpo!riva nclcrii democraiei, inclu$iv prin memorii
adre$a!e pu!erilor occiden!ale. 8 obinu!, al!uri de '*, o vic!orie ;drobi!oare n
alegerile din 19 noiembrie 19+1, re;ul!a!e elimina!e n$ prin fal$ificarea alegerilor de
comuni!i
0n urma n$cenrii de la &mdu a fo$! are$!a! la 1+ iulie 19+7 de au!ori!ile
comuni$!e i -udeca! pen!ru <nal! !rdare= n proce$ul ncepu! la 59 oc!ombrie 19+7.
'rin $en!ina da! la 11 noiembrie 19+7, ,uliu "aniu era condamna! la nci$oare pe
via. 4$!e !rimi$ la peni!enciarul din @alai, pe ba;a ordinului de are$!are 1>5.515F57
noiembrie 19+7. 0n augu$! 1951 e$!e !ran$fera! mpreun cu "ialace i ali
naional(rni!i la Sige!. ,uliu "aniu $(a $!in$ din via!a la 5 februarie 1953 la
Sige!, cadavrul $u fiind arunca! n!r(o groap din .imi!irul Sracilor, de la marginea
oraului Sige!.
,uliu "aniu a fo$! unul din cei mai impor!ani oameni poli!ici din!re cele dou
r;boaie mondiale. /ic!im a regimului comuni$! din )om%nia, ,uliu "aniu a
n!rucipa! pen!ru muli rom%ni, n !impul anilor grei ai dic!a!urii comuni$!e, $imbolul
$peranei i al dorinei de liber!a!e.
,mnul lui "aniu
8ce$! imn a fo$! $cri$ n 1981 de un grup de aproCima!iv 11 !ineri din Bdcin n
frun!e cu 'op ,oan i in!ona! pen!ru prima da! n -urul da!ei de 5 februarie 1981,
a!unci c%nd $e mplineau 33 ani de la moar!ea lui ,uliu "aniu.
0l $im! cum mai vine
"ai vine pe aca$,
0l vad cum $e aea;
.u $a!ul la ma$,
i(i var$ durerea
Sdind(o n noi
@eneraii ca mine,
.a !ine, ca voi.
)ef3 S c%n!m de$pre ,uliu
2e$pre <SfinC= $ c%n!m,
&oa!a lacrima noa$!r
'en!ru el $(o vr$m.
2ragii mei prin menire
*e(e da! $a(l $plm
2e minciuni i de vorbe,
0n noi $a(l $cimbm.
0n morm%n! $(i g$im
.um morm%n! i(a dori!G
0n pm%n!ul na!al,
0n pm%n!ul iubi!.
2e a;i nain!e generaii vin,
'en!ru !ine, ,uliu,
<SfinC= de Bdcin,
i(i aduc ofranda
i re$pec! $incer
ara rom%nea$c
0ngerii din cer