Sunteți pe pagina 1din 13

Str. GH. Baritiu nr.

11, Craiova
Telefon: 0372 706 043;
0251 522 188; 0351 444 67;
!a": 0251 522 1
C#$: 11658
%e&. Co': (16)2022)2006
MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV
I. DATE GENERALE
1. Denumirea obieci!u"ui #e in!e$iii
%MODERNI&ARE #rumuri comuna"e
"oca"iaea Leu' Ju#eu" Do"() Toa" * +,1-'.1
m."./
,. Am0"a$amenu"
Judetul DOLJ, Comuna LEU
.. Tiu"aru" in!e$iiei
Primariua Leu, Judetul Dolj
1. 2ene3ciaru" in!e$iiei
Primaria Leu, Judetul Dolj
1
Str. GH. Baritiu nr. 11, Craiova
Telefon: 0372 706 043;
0251 522 188; 0351 444 67;
!a": 0251 522 1
C#$: 11658
%e&. Co': (16)2022)2006
+. E"aboraoru" $u#iu"ui
SC GASSNER & MORGAN SRL, CRAIOVA
II. INFORMATII GENERALE 4RIVIND 4ROIECTUL
1. Siuaia acua"a $i in5ormaii #e$0re
eniaea re$0on$abi"a cu im0"emenarea
0roiecu"ui
Satul LEU ete o lo!alitate ituata in "artea de
et a judetului Dolj i un numar a"ro#imat$ de %&'' de
lo!uitori(
Sau" LEU ete ae)at a"ro#imati$ la jumatatea
ditantei dintre oraele Craio$a i Cara!al, "e DE *'
au DN +, !are,l tra$erea)a, -m".rtindu,l -n doua "arti,
a"roa"e e/ale(
Ete ae)ata -n )ona de !.m"ie a Olteniei 0ind
tra$erata de la et la $et de Drumul National D(N( +
!are ete -n a!elai tim" Drum Euro"ean D(E( *'(
De)$oltarea !omunei, !are "e l.n/a !ei %&''
de lo!uitori, di"une de dotari "u1li!e, o!ial !ulturale
i unitati e!onomi!e, 2a"tul !a multe /o"odorii
di"un de 1ranamente de alimentare !u a"a,
urm.nd !a -n $iitor i alte /o"odorii a e ra!orde)e
2
Str. GH. Baritiu nr. 11, Craiova
Telefon: 0372 706 043;
0251 522 188; 0351 444 67;
!a": 0251 522 1
C#$: 11658
%e&. Co': (16)2022)2006
la reteaua de ditri1utie a a"ei(
Comuna Leu nu di"une de o retea de drumuri
moderni)ate !i de drumuri de "amant !u e#!e"tia
drumului national !are tre!e "rin !omuna(
In$etitia "ro"ua a e reali)a deer$ete o
u"ra2ata a/ri!ola de a"ro#( 34'' 5a(
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE LEU, JUDETUL DOLJ
DENUMIRE
INVESTITIE
MODERNIZARE
DRUMURI COMUNA LEU,
JUDETUL DOLJ
COMUNA LEU :
1. SATUL LEU :
N
r
Denumire strada Lungime Tronson
1 1. Stra*a: +C
1642
, - 771,11 '
2 2. Stra*a: +C
2107
, - 467,57 '
3 3. Stra*a: +C
1642, +C 3
, - 368,74 '
4 4. Stra*a: +C
1016
, - 270,6 '
5 5. Stra*a: +C
1217, +C 1234, +C 134
, - 1016,10 '
6 6. Stra*a: +C
107, +C 810, +C 201, +C
201)1
, - 1132,72 '
7 7. Stra*a: +C 3, , - 688,5 '
3
Str. GH. Baritiu nr. 11, Craiova
Telefon: 0372 706 043;
0251 522 188; 0351 444 67;
!a": 0251 522 1
C#$: 11658
%e&. Co': (16)2022)2006
+C 33, +C 31
8 8. Stra*a: +C 70,
+C 1016
, - 44,7 '
SUB-TOTAL =
5210,31 m
TOTAL 8 STRAZI TOTAL
GENERAL
COMUNA LEU =
5210,31 m
,. Sauu" (uri#ic a" erenu"ui care urmea6a a
3 ocu0a
6erenul "e !are ete am"laata in$etitia "ro"ua
"re e#e!utie "rin "re)entul tudiu de 2e)a1ilitate,
a"artine domeniului "u1li! al !omunei Leu, ne0ind
ne!eare lu!rari de demolari de !ontru!tii au retele
e#itente i nu unt a2e!tate u"ra2ete de teren din
"ro"rietatea "ri$ata au de tat a"artinand altor
"ro"rietari au !on!eionari(
.. Caraceri$ici"e 0rinci0a"e a"e con$rucii"or
#in ca#ru" obieci!u"ui #e in!e$iii.
Contru!tiile reali)ate $or 0 !ele ne!eare le/ate
numai de drumuri i anume7
In !on2ormitate !u le/ilatia in $i/oare, lu!r8rile
din in$etitia de 2at9 e in!adrea)9 du"a !um urmea)97
, !laa termi!9 a drumului V
4
Str. GH. Baritiu nr. 11, Craiova
Telefon: 0372 706 043;
0251 522 188; 0351 444 67;
!a": 0251 522 1
C#$: 11658
%e&. Co': (16)2022)2006
, !on2orm OG :%;4<<*
, !ate/oria de im"ortant9 C
, )ona !limateri!9 !on2orm P4%&,<+ i P4%+44,<+
, )ona eimi!9 de !al!ul E =/rad *,&>
, "erioada de !olt 6!4,OC
, !laa de in!9r!are E =V?',A%'>
Tra$eu" in 0"an
La 2a)a de "roie!tare ,a urm9rit amenajarea
drumului in "lan i "atiu(
4ro3"u" "on7iu#ina"
Linia roie ,a "roie!tat tin.ndu,e eama de
/roimea itemului rutier "ro"u i de "re$ederile
S6AS ?+%;4<?&, "re!um i de ordinul de a"ro1are a
normelor metodolo/i!e "ri$ind "roie!tarea drumurilor
nr( :&;4<<? al MLPA6( Pro0lul lon/itudinal "roie!tat
!ore"unde unei $ite)e de "roie!tare de +',?' @m;5(
4ro3"u" ran$!er$a"
Con2orm temei de "roie!tare, a Ordinului de
a"ro1are a al MLPA6, drumul e in!adrea)9 in !laa
termi!A V, a$.nd urmAtoarele elemente /eometri!e7
, Latimea "lat2ormei B ?,'' m
, L8timea "Crtii !aroa1ile B +,''
m
, L9timea a!otamentelor 3#',*& B
5
Str. GH. Baritiu nr. 11, Craiova
Telefon: 0372 706 043;
0251 522 188; 0351 444 67;
!a": 0251 522 1
C#$: 11658
%e&. Co': (16)2022)2006
4,&' mD
, Latimea(1en)ilor de in!adrare !a in !ale B
3#',3& m
, Panta tran$eral9 in aliniament "
B3,&E , a "9rtii !aroa1ile i
" B :,'E , a a!otamentelor(
, Ri/ole "ereate din 1eton C4?;33,& !u 5B',%' m
i /roimea 1etonului 5B4' !m "e o 2undatie de nii"
de 5B& !m de ti" triun/5iular i !aroa1ile(
Si$emu" ruier
In a!ete !onditii te5ni!e olutia "roie!tat9 a
itemului rutier ete urmAtoarea7
, :,'' !m FA 4+ , 1eton a2alti! 0n 1o/at in
!ri1lur8
, +,'' !m trat de 1a)9 !u a/re/ate de 1alatierA
!on!aate
, %','' !m 2undatie de 1alat
1. Siuaia re!i6uia a ui"iai"or $i a ana"i6a #e
con$um
,ne!earul de utili)atori "entru $arianta "ro"ua
"romo$arii7
INSTALATII AFERENTE
6
Str. GH. Baritiu nr. 11, Craiova
Telefon: 0372 706 043;
0251 522 188; 0351 444 67;
!a": 0251 522 1
C#$: 11658
%e&. Co': (16)2022)2006
Intalatii ele!tri!e
Partea de intalatii ele!tri!e !u"rinde
urmatoarele lo!uri7
. alimentare !u ener/ie ele!tri!a la or/ani)area
de antier
. intalatia de 2orta
. intalatia "entru iluminat i "ri)e
. intalatii "entru iluminat interior
. intalatii de "aratranet
. intalatii de "rote!tie i DCI
. intalatii de tele!omuni!atii
. intalatii de 2oraj
Alimentarea !u ener/ie ele!tri!a
Conumatorii o1ie!ti$ului, a$and o "utere totala
de 3' GH,$or 0 alimentati din reteaua de alimentare !u
ener/ie ele!tri!a a !omunei(
+.Conc"u6ii"e e!a"uarii im0acu"ui a$u0ra
me#iu"ui
O1ie!ti$ele

e$aluarii im"a!tuiui au"ra mediului
!ontau in identi0!area, anti!i"area, etimarea i
diminuarea "oi1ilelor e2e!te 0)i!e, 1iolo/i!e Ii o!io,
e!onomi!e ale "roie!telor "ro"ue au ale "ro/ramelor
de de)$oltare(
Prin!i"alul !o" ete de a "re$eni deteriorarea
mediului in!onjurJtor din !au)a a!ti$itJKilor umane Ii
de a identi0!a o"ortunitJKi "entru im1unatJKirea
ituaKiei de mediu(
7
Str. GH. Baritiu nr. 11, Craiova
Telefon: 0372 706 043;
0251 522 188; 0351 444 67;
!a": 0251 522 1
C#$: 11658
%e&. Co': (16)2022)2006
Proie!tul le/at de moderni)area drumurilor
!omunale !ontri1uie emni0!ati$ la im1unatJKirea
!alitJKii mediului Ii a !ondiKiilor de $iaKJ ale "o"ulaKiei
din )onele tudiate(
Cu toate a!etea, "ro!eul "oate a$ea Ii im"a!t
ne/ati$ dire!t Ii indire!t au"ra mediului(
E2e!tele unei lu!rari "ot 07
. e2e!te lo!ale,!are e de)$olta in modul
lu!rarilor de moderni)are a drumurilor !omunale "rin
"ietruire !u 1alat i "iatra "arta
. e2e!te /lo1ale,!are a"ar in )one ituate in
jurul am"laamentului lu!rarilor
. e2e!te imediate !are a"ar odata !u
reali)area "roie!tului
. e2e!te "e termen lun/,!are unt le/ate de
modi0!area /enerala a !onditiilor initale
. e2e!te re$eri1ile
. e2e!te ire$eri1ile
Proie!tul e re2era la amenajarea drumurilor
!omunale 0ind din "amant "e !are in "re)ent e
de2aoara o a!ti$itate de !ir!ulatie auto$e5i!ulelor i a
utilajelor a/ri!ole in !onditii 2oarte /rele(
Pe "erioada de !ontru!tie tra0!ul a2erent
lu!rarilor de !ontru!tii $a !ondu!e la o "oluare
8
Str. GH. Baritiu nr. 11, Craiova
Telefon: 0372 706 043;
0251 522 188; 0351 444 67;
!a": 0251 522 1
C#$: 11658
%e&. Co': (16)2022)2006
tem"orara a aerului,!are $a di"area odata !u
terminarea lu!rarilor(
Re2eritor la )/omote, a!ti$itatile de e#e!utie unt
"rodu!atoare de )/omote i $i1ratii( Lo!uitorii )onelor
!elor mai a"ro"iate am"laamentului $or u2eri un
di!on2ort intr,o mi!a maura, numai in "erioada de
e#e!utie, datorita adu!erii materialelor in )ona
ne!eara lu!rarilor,in a!et !a),e "une "ro1lema
)/omotului "rodu de mainile de tran"ort in tra0!(
Pentru diminuarea im"a!tului /eneral de "oluare
a!uti!a e $or lua toate maurile !a lu!rarile a e
de2aoare doar "e "erioada )ilei(
In "erioadele de e#"loatare nu e#ita ura de
)/omot(
Re2eritor la im"a!tul au"ra "o"ulatiei, antierul
$a !au)a "oluare 2oni!a i "ertur1ari ale tra0!ului "rin
$e5i!ule =e#!a$atoare, 1etoniere, tran"ortare de
utilaje i materiale, $e5i!ule "eronale ale mun!itorilor
et!(> !are $or utili)a reteaua de drumuri !omunale(
Pentru atenuarea a!etor in!on$iniente, a!!eele
la antier $or 0 am"laate !at mai e0!ient !u "utinta(
6raeele utilajelor $or 0 alee at2el in!at a "ro$oa!e
"ertur1ari minime tra0!ului "rin !omuna(
Pentru e$itarea a!!identelor, $or 0 a"li!ate re/uli
9
Str. GH. Baritiu nr. 11, Craiova
Telefon: 0372 706 043;
0251 522 188; 0351 444 67;
!a": 0251 522 1
C#$: 11658
%e&. Co': (16)2022)2006
de i/uranta a !ir!ulatiei =!on2orm le/ilatiei rutiere>
"re!um i re/lementarea !are o1li/a antre"ri)ele a
mentina !urata "artea !aroa1ila i a!otamentele(
Pentru e$itarea im"a!tului ne/ati$ au"ra
lo!uintelor a!ti$itatea de antier e $a limita numai la
lu!rul in tim"ul )ilei iar lu!rarile $or 0 emnali)ate
!ore"un)ator( Se $or ai/ura 2a!ilitatile "ri$ind a!!eul
lo!uitorilor la "ro"rietati, e$itandu,e at2el a!!identele
!a urmare a lu!rarilor !u a"atura de!5ia(
Im"a!tul ne/ati$ -n "erioada de e#e!utie a
lu!rarilor ete neemni0!ati$, iar "rin maurile luate de
Fene0!iarul i Antre"renorul lu!rarilor, im"a!tul
ne/ati$ "oate 0 mult diminuat au eliminat(
ANALI&A DE RISC
Ri!ul au"ra anatatii "o"ulatiei i a
mediului=a"e u1terane,de u"ra2ata,ol,)one
"rotejate> ete mi!, dar e$ident(
ESTIMARI 4RIVIND FORTA DE MUNCA
OCU4ATA 4RIN REALI&AREA INVESTITIEI
Numr #e "ocuri #e munc8 creae 9n 5a6a #e
e:ecu;ie
A$and in $edere $aloarea lu!rarii i !om"le#itatea
10
Str. GH. Baritiu nr. 11, Craiova
Telefon: 0372 706 043;
0251 522 188; 0351 444 67;
!a": 0251 522 1
C#$: 11658
%e&. Co': (16)2022)2006
a!eteia, 1ene0!iarul lu!rarii $a ta1ili in urma unei
li!itatii !u !ontru!tori "e!iali)ati in a!et /en de
lu!rari !are $a ta1ili i 2orta de mun!a ne!eara in
ra"ort i !u te5nolo/ia "ro"ua(
Numar "eroane an/ajate, a"ro#imati$B%'
. mun!itori ne!ali0!ati B4'
. mun!itori 1etoniti B :
. 0erari 1etoniti B :
. alte !ate/orii B 4'
ALCATUIREA SISTEMELOR RUTIERE 4E
DRUMURI
DE CLASA TEHNICA V
Drumurile !omunale L din Lo!alitatea Leu,
Judetul Dolj, unt drumuri de !laa te5ni!a V i tre1uie
a e "roie!te)e elemente /eometri!e in "lan, "ro0l
lon/itudinal, "ro0l tran$eral, "entru a!eta
re"a!tandu,e ORDIN NR(:& ;3*('4(4<<? =ORDIN
"entru am"laarea Normelor te5ni!e "ri$ind
"roie!tarea, !ontruirea i moderni)area drumurilor>(
LOCALITATEA LEU' JUDETUL DOLJ
Sitemul rutier e#itent "entru drumurile de mai
11
Str. GH. Baritiu nr. 11, Craiova
Telefon: 0372 706 043;
0251 522 188; 0351 444 67;
!a": 0251 522 1
C#$: 11658
%e&. Co': (16)2022)2006
jo ete L "amant( Lun/imea totala a drumurilor !e
urmea)a a e moderni)a "rin %Mo#erni6are #rumuri
#e e:0"oaare a7rico"a in Comuna Leu' Ju#eu"
Do"(' ete e/ala !u L* +',1-..1 m
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE LEU, JUDETUL DOLJ
DENUMIRE
INVESTITIE
MODERNIZARE
DRUMURI COMUNA LEU,
JUDETUL DOLJ
COMUNA LEU :
1. SATUL LEU :
N
r
Denumire strada Lungime Tronson
1 1. Stra*a: +C
1642
, - 771,11 '
2 2. Stra*a: +C
2107
, - 467,57 '
3 3. Stra*a: +C
1642, +C 3
, - 368,74 '
4 4. Stra*a: +C
1016
, - 270,6 '
5 5. Stra*a: +C
1217, +C 1234, +C 134
, - 1016,10 '
6 6. Stra*a: +C
107, +C 810, +C 201, +C
201)1
, - 1132,72 '
7 7. Stra*a: +C 3,
+C 33, +C 31
, - 688,5 '
8 8. Stra*a: +C 70,
+C 1016
, - 44,7 '
SUB-TOTAL =
5210,31 m
TOTAL 8 STRAZI TOTAL
GENERAL
COMUNA LEU =
5210,31 m
Sitemul rutier "roie!tat "entru SM are
12
Str. GH. Baritiu nr. 11, Craiova
Telefon: 0372 706 043;
0251 522 188; 0351 444 67;
!a": 0251 522 1
C#$: 11658
%e&. Co': (16)2022)2006
urmatoarea al!atuire 7
In a!ete !onditii te5ni!e olutia "roie!tat9 a
itemului rutier ete urmAtoarea7
, :,'' !m FA 4+ , 1eton a2alti! 0n 1o/at in
!ri1lur8
, +,'' !m trat de 1a)9 !u a/re/ate de
1alatierA !on!aate
, %','' !m 2undatie de 1alat
Sitemul rutier "roie!tat de mai u !ore"unde
unui tra0! uor i o "erioada de durata de e#"loatare in
!onditii o"time de ? ani i medie de e#"loatare de *
ani(
Proie!tant,
In/( Dumitru Pii!a
13