Sunteți pe pagina 1din 41

UNIVERSITATEA TEHNICA GH.

ASACHI IASI
Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia ediului
PR!IECT
la
anagement si Ingineria Sistemelor de
Productie
Indrumator "roiect
Pro#. $r. Ing. . Voicu
Student% Stan Ale&andra
Gru"a% '()*
An% III
')+),')++
Cu"rins

"ag
+. -ansarea in #a.ricatie ..................................................................................................... /
+.+ Pre0entarea "rodusului ...................................................................................... /
+.' Identi#icarea clientilor "otentiali........................................................................ /
+.( Anali0a S.1.!.T................................................................................................ 2
+./ Identi#icare #actorilor de succes......................................................................... *
+.3 Identi#icarea legaturilor intre"rinderii cu mediul e&tern................................... *
+.4 Identi#icarea legaturilor intre"rinderii S.C SmartPET S.A. cu "iata.................. 5
+.2 Proiectarea actiunilor "romotionale .................................................................. +)

'. Am"lasarea si "lanul general al intre"rinderii................................................................. ++
'.+ $eterminarea am"lasamentului o"tim al 6ntre"rinderii cu a7utorul metodei
Electre...................................................................................................................... ++
'.' Am"lasarea intre"rinderii "e teritoriul localit89ii ............................................. +(
'.( Alegerea #elului cl8dirilor si a #ormei acestora ................................................ +/
'./ Proiectarea mediului de e&tindere a cladirii sectiei............................................+/
'.3 Sta.ilirea rela9iei de de"endenta dintre sec9ie si di#eritele com"artimente ale
intre"rinderii ....................................................................................................................... +/
'.4 Am"lasearea sectiei in "lanul general de organi0are al intre"rinderii .............. +3
(. Proiectarea managementului sectiei de "roductie........................................................... +2
(.+ :usti#icarea necesita9ii si o"ortunitatile tehnologiei ado"tate ........................... +2
(.+.+ Criteriile tehnologice ................................................................................... +*
(.+.' aterii "rime si au&iliare ............................................................................. +5
(.+.( Utilitati necesare .......................................................................................... +*
(.' Sta.ilirea structurii "rocesului de "roduc9ie tim" ............................................. +*
(.( Caracteri0area "rocesului tehnologic de .a0a ................................................... +*
(./ Sta.ilirea locurilor de munca din cadrul sec9iei ................................................ +5
(.3 Proiectarea masurilor de "rotectie a muncii ...................................................... +5
(.4 Proiectarea #isei de "ost "entru ;e#ul de sec9ie .................................................. +5
(.2 Proiectarea com"etentelor "e care tre.uie sa le ai.a inginerul tehnolog in sectie '+
(.* Rolurile "e care le inde"lineste managerul ca se# de sectie ................................. ''
(.5 Proiectarea unui regulament de ordine interioara la ni<elul sectiei ..................... ''
(.+) Proiectarea unui cod de etica "entru anga7atii sectiei ........................................ '(
(.++Proiectarea a trei o.iecti<e ale sectiei "entru anul ')+) ..................................... '(
/. Proiectarea acti<itatilor au&iliare si de ser<ire ................................................................... '/
/.+ Proiectarea asigurarii calitatii .............................................................................. '/
/.+.+ Proiectarea o.iecti<elor com"artimentului de asigurare a calitatii ................. '/
/.+.' Proiectarea atri.utiilor se#ului de sectie in domeniul asigurarii calitatii ......... '/
/.+.( Proiectarea atri.utiilor o"eratorilor chimisti in domeniul asigurarii calitatii .. '/
/.+./ Preci0ati cinci domenii de acti<itate din cadrul sectiei in care "ot a"area costuri
"entru calitate ......................................................................................................................... '3
/.+.3 Sta.ilirea unor greseli ma7ore in domeniul asigurarii calitatii "entru tehnologia
ado"tata ................................................................................................................................... '3
/.+.4 Sta.iliti cinci masuri de im.unatatire a calitatii muncii ................................... '3
'
/.+.2 Identi#icati #actorii care in#luentea0a calitatea "rodusului #init........................ '3
/.'. Proiectarea acti<itatii de re"aratii ....................................................................... '2
/.'.+ Proiectarea o.iecti<elor de re"aratii ................................................................ '2
/.'.' Proiectarea organi0arii acti<itatii de re"aratii................................................... '2
/.'.( Ela.orarea "lanului de re"aratii....................................................................... '2
/.( Proiectarea trans"ortului intern ............................................................................ ()
/.(.+ Proiectarea o.iecti<elor de trans"ort intern ..................................................... ()
/.(.' Proiectarea regulilor in organi0area trans"ortului intern .................................. ()
/.(.( Identi#icarea ti"urilor de trans"ort intern din cadrul intre"rinderii .................. ()
/./ Proiectarea acti<itatilor de de"o0itare .................................................................. (+
/./.+ Proiectarea o.iecti<elor de"o0itelor ................................................................. (+
/./.' Alegerea am"lasamentului "entru de"o0ite ..................................................... (+
/./.( Proiectarea #lu&urilor de materii "rime din interiorul de"o0itelor ................. (+
3. Proiectarea managementului resurselor umane ...................................................................((
3.+ Proiectarea "rocesului de munca ...........................................................................(/
3.' Sta.ilirea regimului de lucru "entru o"eratorul chimic ........................................ (/
3.( Proiectarea conditiilor de munca ...........................................................................(4
3./ Sta.ilirea ti"urilor de a"arate de masura si control .............................................. (4
3.3 Proiectarea necesarului de #orta de munca ........................................................... (2
3.4 Proiectarea organogramei reactiei ........................................................................ (5
Ane&e
=i.liogra#ie ............................................................................................................................/)
(
ETAPA +
-ANSAREA >N FA=RICATIE
+.+PRE?ENTAREA PR!$USU-UI
$esco"erirea #i.relor chimice i reali0area unor mari unit8 i industriale "roduc8toare de
#i.re chimice 6n numeroase 8ri ale lumii@ marchea08 una dintre cele mai im"ortante eta"e ale
de0<olt8rii chimiei macromoleculare "rin reali0area unor <ariate ti"uri de #i.re chimice. $ac8
ini ial 6n Euro"a e&istau dou8 ti"uri de de #i.re cu 6nsu iri distincte Ainul i cBne"aC@ ast80i
datorit8 chimiei #i.relor sintetice@ se cunoa te o gam8 <ariat8 de ast#el de #i.re cu 6nsu iri
distincte@ care se com"letea08 reci"roc. Fi.rele "oliesterice i,au g8sit a"lica.ilitate 6n cele
mai di<erse domenii datorit8 "ro"riet8 ilor lor 6n multe ca0uri su"erioare #i.relor naturale
Are0isten 8 mecanic8 i chimic8@ 6ntre inere u oar8@ ne i#ona.ilitate@ culori <ariate etc.C
Una dintre cele mai im"ortante #i.re sintetice este "oliAetilentere#talatulC@ cunoscut su.
numele de PET. Acesta se o. ine "lecBnd de la dimetiltere#talat A$TC sau acid tere#talic
AATC@ "rin "olicondensare cu etilenglicol AEGC. Procesul industrial de o. inere a PET,ului
"oate #i continuu sau discontinuu. $atorit8 #le&i.ilit8 ii sale 6n e&"loatare cBt i datorit8
conte&tului "olitico,economic din RomBnia de ast80i@ "rocedeul discontinuu este "re#erat.
Procedeul care im"lic8 utili0area acidului tere#talic dre"t materie "rim8 6ntBm"in8 unele
di#icult8 i 6n "ri<in a "uri#ic8rii acidului tere#talic. $in aceast8 cau08 se "re#er8 utili0area
dimetitere#talatului dre"t materie "rim8@ al8turi de etilenglicol.
Tem"eratura de to"ire a PET,ului@ com"arati< cu a altor "olimeri #ila.ili@ este relati< 6nalt8
datorit8 structurii chimice dar i a rigidit8 ii lan ului macromolecular.
aterialul "re0inta .une "ro"rietati mecanice@ sta.ilitate dimensionala #oarte
.una@com"ortare termica@ coe#icient de #recare redus.
aterialul armat cu #i.ra de sticla castiga in "er#ormante de natura mecanica@ iar re0istenta la
caldura creste "ana la ')) DC. Polietilentere#talatul este un .un i0olator@ #olosit cu succes
"entru tensiuni medii si 7oase #iind #oarte "utin a#ectat de conditiile de umiditate ale mediului
am.iant.
+.' I$ENTIFICAREA C-IEN I-!R P!TE IA-I
Pentru identi#icarea clien9ilor "oten9iali. -iteratura de s"ecialitate recomanda o gama
<ariata de tehnici si metode de lucru. $intre acestea s,a ales metoda chestionarului. S,a
"roiectat un chestionar care con9ine un num8r minim de 6ntre.8ri ale c8ror r8s"unsuri o#er8
in#orma9ii "ri<ind clien9ii "oten9iali.
Pentru "re#erin9elor dumnea<oastr8 re#eritoare la utili0area P.E.T. <a rugam sa
r8s"unde i la urm8toarele 6ntre.8ri%
/
Ta.el +.+
+. Folositi PET "entru am.alarea "roduselor #irmei d<s. Cat de multumit sunteti de calitatea
PET,ului #olositE
Foarte nemul umit Nemul umit $estul de mul umit ul umit Foarte mul umit
......... ......... .......... ......... .........
'. $intre urm8torii #actori@ ce <,a determinat s8 alege i ti"ul de PET #olositE

Numai calitatea Pre ul i calitatea Numai "re ul Al i #actori
.......... ......... ......... .........
(. en iona i dou8 moti<e "entru care #olosi i 6n continuare acel ti" de PET%
..................................................... ........................................................
/. en iona i dou8 moti<e "entru care a i #i dis"us s8 nu mai #olosi i acel ti" de PET%
...................................................... ........................................................
3. Cat de interesat ati #i de achi0itionarea unui alt "rodusE
4. Cum a"recia i ideea lans8rii unei noi #irme "roduc8toare de PETE
!"ortun8 Ino"ortun8
......... .........
Necesar8 Inutil8
......... .......
2. Cum a"recia i cam"ania noastr8 de "romo<areE
Foarte ine#icient8 Ine#icient8 E#icient8 Foarte e#icient8
................... .............. ........... .....................
*. Cat de satis#acut sunteti de urmatoarele as"ecte re#eritoare la "rodusul nostru%
5. Gandindu,<a la alte "roduse similare celor o#erite de noi@ cum a"reciati "rodusul nostru 6n
ra"ort cu ele%
3
+). $aca a<eti comentarii sau sugestii "entru noi@ <a rugam sa le scrieti mai 7os%
............................................................................................................................................
++. Va rugam sa ne dati cate<a date des"re d<s. Ao" ionalC
SmartPET <8 mul ume te "entru sinceritatea i o.iecti<itatea r8s"unsurilor i "entru
tim"ul acordat.
4
+.( ANA-I?A S.1.!.T.
2
Puncte tari
, gama larga de tem"eraturi de #olosire@ de la
F 4) GC la +() GCH
, "ermea.ilitate la ga0 #oarte sca0uta@ in
"articular la dio&id de car.onH
, re0istenta chimica .una la tem"eratura
camereiH
, recomandat "entru alimente si
medicamenteH
- trans"arent la radiatii cu microundeH
- recicla.ilH
, #or 8 de munc8 cali#icat8
, ra"ort e&cellent calitate, "re
, tehnologie de ultim8 or8
Puncte slabe
, a#ectat de a"a #ir.inteH
, atacat de .a0e "uternice si alcaniH
, atacat la tem"eraturi inalte AI 4) GCC de
cetone@ hidrocar.uri aromate si clorinate
si aci0i sla.i si .a0eH
, agent "oluant "rin ardereH
Oportunit i
- mani#estarea unei stari de stagnare sau
regres la #irmele concurenteH
, "osi.ilitati de incheiere a unor aliante@
acorduri etc. a<anta7oaseH
, cresterea ra"ida a "ieteiH
, "osi.ilitati de e&tindere a nomenclatorului
de "roduseH
, e&istenta cererii de noi "roduse "e "ietele
e&istente sau "e "iete noiH
Amenin ri
, ado"tarea unor reglementari legislati<e sau
normati<e restricti<e cu im"act ne#a<ora.ilH
, intrarea intr,o "erioada de recesiune
economica la ni<el national sau internationalH
, <ulnera.ilitate la #luctuatiile mediului de
a#aceri .
, schim.ari ale ne<oilor@ gusturilor sau
"re#erintelor clientilorH
, intrarea unor noi com"etitori "e "iataH
+./ I$ENTIFICAREA FACT!RI-!R $E SUCCES
Pentru "rodusul nostru #actorii de succes sunt "re0enta i 6n ta.elul +.'
Ta.elul +.'
FACT!RI $E SUCCES C!EFICIENT $E IP!RTAN J
+. aterie "rim8 calitati<8 3
'. For 8 de munc8 cali#icat8 /
(. Tehnologie ne"oluant8 /
/. Calitatea "rodusului #inal 3
3. Fle&i.ilitatea #irmei /
4. Resurse #inanciare necesare 3
2. Pre accesi.il (
*. Pu.licitate /
+.3 I$ENTIFICAREA -EGJTURI-!R >NTREPRIN$ERII CU E$IU- EKTERN
-eg8turile 6ntre"rinderii cu mediul e&tern sunt "re0entate 6n ta.elul +.( i 6n #igura +.+.
Ta.elul +.(
Felul
mediului
Com"onentele Identi#icare
$irect
Clien i Persoane 7uridice
Furni0ori Fa.rici de EG si $T
Institu ii gu<ernamentale Gu<ern@ Administra ia #inanciar8@ Curtea de conturi@
Garda #inanciar8
Indirect
. acroeconomic Rata in#la iei@ rata do.Bn0ii .ancare
. Tehnologic Tehnologii noi e&istente 6n ar8 sau str8in8tate
. Social Cultura na ional8@ <alori etice@ com"o0i ie
demogra#ic8
. Politic Accesul in<estitorilor str8ini i ni<elul ta&elor i
acci0elor
. Interna ional Con#erin e interna ionale i situa ii de cri08 "e "lan
mondial
*
Figura +.+
+.4 I$ENTIFICAREA -EGJTURI-!R >NTREPRIN$ERII L SmartPET L CU PIA A
-eg8turile 6ntre"rinderii L SmartPET L cu "ia a sunt "re0entate 6n #igura +.'.
Figura +.'
5
+.2 PR!IECTAREA AC IUNI-!R PR!! I!NA-E
$intre mi7loacele de "u.licitate recomandate de literatura de s"ecialitate am o"tat
"entru o "u.licitate intensi<8 concreti0at8 6n%
=annere in marile centre comerciale
Internet, reali0area unui site "ro"riu
Reclame TV di#u0ate la ore de <ar# in care audienta e
ma&ima
FlMere
Cam"anii de s"onsori0are a unor s"orti<i
Cam"anii ecologice
=ro uri in#ormati<e
+)
ETAPA II
AP-ASAREA SI P-ANU- GENERA- A- INTREPRIN$ERII
>n cadrul acestei eta"e s,au re0ol<at urm8toarele "ro.leme%
2.1. Determinarea amplasrii optime prin metoda Electre
Am"lasarea 6ntr,o anumit8 localitate a unui o.iecti< se reali0ea08 inBndu,se seama de
mai multe criterii dintre care cele mai im"ortante sunt sursa de materii "rime@ de com.usti.il
i de energie@ 0onele de des#acere@ de recrutare a #or ei de munc8@ de sursele de alimentare cu
a"8. !.iecti<ul "roiectat e o sec ie de o. inere a PET care s8 "oat8 #i am"lasat8 6ntr,o
6ntre"rindere chimic8.
Pentru determinarea am"las8rii o"time a instala iei a<em 6n <edere o serie de criterii
de am"lasare. Criteriile de am"lasare alese sunt%
C
+
, a"ro"ierea de sursa de materii "rime
C
'
, gradul de "oluare a atmos#erei
C
(
, e&isten a #or ei de munc8 cali#icat8
Anali0Bnd "osi.ilit8 ile de am"lasare au #ost sta.ilite mai multe <ariante. Consider8m
"atru <ariante de am"lasament%
V
+
N Craio<a
V
'
N RBmnicu, VBlcea
V
(
N Targu ures
V
/
N Fagara i
Anali0Bnd cele "atru <ariante din "unct de <edere al celor ( criterii s,a o. inut
matricea a"recierilor calitati<e redate 6n ta.elul '.+.
Ta.elul '.+
C
1
C
2
C
3
V
+
/) 5 ..
V
'
'3 2 s.
V
(
+3 5 #...
V
/
5* * s.
>n cadrul a"recierii calitati<e se acord8%
++
Celui mai .un cali#icati< + i ) cali#icati<ului necores"un08tor. Celelalte "rimesc
<alori 6ntre ) i +.
Pentru a"recierea cali#icati<elor C
+
i C
'
se acord8 + "entru cea mai .un8 <ariant8 i )
"entru <arianta necores"un08toare. Celelalte "rimesc <alori 6ntre ) i +.
Ta.elul '.'
C
1
C
2
C
3
V
+
)@2 ) )@3
V
'
)@*2 + )
V
(
+ ) +
V
/
) )@3 )
O
7
)@/ )@'3 )@(3
!. inem matricea notelor de a"reciere redat8 6n ta.elul '.'.
Eta"ele de lucru sunt%
a. Calculul coeficientului de importan %
O
7
N
ij
ij
a
a
Valorile sta.ilite "entru O
7
sunt trecute 6n ultima linie a ta.elului '.'.
.. Calculul coeficientului de concordan :
CA
VgVhC
N


j
j
K
K
+
j
K
se #ace "entru situa ia 6n care a
g7
Ia
h7
Re0ultatele sunt trecute 6n ta.elul '.(.
Ta.elul '.(
V
1
V
2
V
3
V
4
V
1
)@(3 )@'3 )@23
V
2
)@43 )@'3 +
V
3
+ )@23 )@23
V
4
)@'3 )@(3 )@'3
c. Calculul indicelui de discordan
+'

<
<
=
h7 g7 h7 g7
h7 g7
C @ A
a a @ a a ma&
+
a a @ )
d
pentru
D
Vh Vg
Re0ultatele o. inute se trec 6n ta.elul './.
Ta.elul './
V
1
V
2
V
3
V
4
V
1
+ )@3 )@3
V
2
)@3 + )
V
3
) + )@3
V
4
)@3 )@3 +
d. Aleerea !ariantei optime.
Se calculea08 matricea di#eren elor ca #iind%
$N C
AVg@VhC
F $A
Vg@Vh
C
Re0ultatele se trec 6ntr,un ta.el ce con ine 3 coloane i / linii. Pe diagonala "rimelor
"atru linii i coloane nu a<em <alori. $i#eren ele se trec 6n ultima coloan8 a ta.elului '.3
Ta.elul '.3
V
1
V
2
V
3
V
4
"#
V
+
,)@43 ,)@'3 )@'3 ,)@43
V
'
)@+3 ,)@23 + ,)@4
V
(
+ ,)@'3 )@'3 +
V
/
,)@'3 ,)@+3 ,)@23 ,+@+3
.
Cea mai mare <aloare de "e ultima coloan8 indic8 <arianta o"tim8. Se o.ser<8 c8
<arianta o"tim8 este V
(
adic8 am"lasarea sec iei de "roduc ie a PET se <a reali0a 6n ora ul
Targu ures.
2.2. Amplasarea $ntreprinderii pe teritoriul localit ii
Sec ia <a #i am"lasat8 6n 0ona industrial8 a ora;ului Ia;i@ deoarece aceast8
solu9ie "ermite o"erarea din "unct de <edere a aliment8rii cu energie electric8@ termic8@ a"8@
lucr8ri de canali0are@ de ser<icii #ero<iare i rutiere.
+(
2. 3. Aleerea felului cldirii
-a "roiectarea cl8dirilor tre.uie s8 se asigure ca cerin e de .a08 ad8"ostirea 6n mod
economic a acti<it8 ilor ce se des#8 oar8@ #olosirea o"tim8 a su"ra#e ei de "roduc ie@
com"artimentarea ra ional8 a su"ra#e ei destinate #unc ion8rii "recum i asigurarea unor
condi ii cores"un08toare de iluminare@ de condi ionare a aerului@ de i0olare #onic8 etc.
A<Bnd 6n <edere s"eci#icul "rocesului tehnologic s,a o"tat "entru sistemul mono.loc
"e <ertical8. S,a ales acest sistem deoarece "re0int8 urm8toarele a<anta7e%
Folosirea e#icient8 a terenurilor
Reducerea distan ei de trans"ort
Pentru #orma cl8dirii s,a ales litera I deoarece satis#ace necesit8 ile #lu&ului tehnologic.
2. 4. Proiectarea modului de e%tindere a cldirii sec iei
>ntrucBt sec ia "roiectat8 are "re<80ute modi#ic8ri ulterioare s,au "re<80ut su"ra#e e
"entru e&tindere. S,a ales <arianta e&tinderii 6n lungime@ e&em"li#icat8 6n #igura '.+ deoarece
satis#ace cel mai .ine "rocesul tehnologic.

&iura 2.1 Forma cladirii
2. '. (tabilirea rela iilor de dependen dintre diferitele compartimente i sec ia
proiectat
Aceste rela ii se sta.ilesc cu a7utorul diagramei din #igura '.'@ #olosind urm8toare
legend8%
+/
&iura 2.2 -eg8turile de de"enden98 dintre sec9ie ;i celelalte com"artimente
2.). Amplasarea sec iei $n planul eneral de orani*are a $ntreprinderii
-a ela.orarea "lanului general de organi0are a 6ntre"rinderii s,a inut cont de
urm8toarele cerin e%
Cl8dirile sec9iei de "roduc9ie ;i de"o0itele s8 #ie
am"lasate 6n concordan98 cu #lu&ul tehnologic@ e<itBndu,se 6ncruci;8rile
dintre #lu&urile de oameni ;i cel de materialeH
Flu&urile de materii "rime@ materiale@ "roduse #inite
tre.uie s8 se des#8;oare "e drumul cel mai scurt "entru a re0ulta cele mai
mici cheltuieli de trans"ortH
Sec9iile au&iliare se <or am"lasa lBng8 sec9iile de .a08 cu
care au cele mai multe leg8turiH
Cl8dirile se <or am"lasa ast#el 6ncBt s8 se asigure
"osi.ilitatea e&tinderii 6n <iitor cu costuri cBt mai mici.
+3
ETAPA III
PR!IECTAREA ANAGEENTU-UI SECTIEI $E PR!$UCTIE
>n cadrul acestei eta"e s,au re0ol<at urm8toarele "ro.leme %
3.1 +ustificarea necesit,ii -i oportunit,ii te.noloic
In urma cercetarilor si studiilor e#ectuate s,a constatat ca "rocesul tehnologic de
o.tinere a "olietilentere#talatului este unul cat se "oate de e#icient din "unct de <edere
economic. Pentru a demonstra cele s"use "re0entam re0ultatele anali0ei #acute@ considerand
doua criterii%
a/ te.noloic
>n #unc9ie de acest criteriu s,a ales aceast8 tehnologie de #a.ricare a PET,ului
"entru c8 %
, "rocesul este autoregla.il@ u;or de condus H
, o#er8 "osi.ilitatea de "er#ec9ionare ;i moderni0are 6n <iitor H
, nu este o tehnologie "oluant8 H
, o#er8 sigurant8 6n e&"loatare.
b/ materii prime si au%iliare
>n #unc9ie de acest criteriu s,a ales aceast8 tehnologie deoarece%
, materiile "rime utili0ate sunt u;or de "rocuratH
, materiile "rime nu necesit8 "reg8tiri "reala.ile
, a"a utili0at8 nu necesit8 condi9ii de calitate se<ere
, energia electric8 utili0at8 este de "utere mic8
, a.urul utili0at "entru incal0ire este "rodus in incinta intre"rinderii.
Procesul este unul discontinuu@ utili0and doua materii "rime usor de "rocurat si la un
"ret #oarte .un. Totodata aceasta tehnologie are a<anta7ul #a"tului ca nu "relucrea0a "rodusi
to&ici sau coro0i<i@ lucradu,se la un ni<el de siguranta la care riscul de a<arii este e&treme de
sca0ut.
Instalatia "entru o.tinerea PET, ului este alcatuita din utila7e usor de montat si utili0at@
#iind totodata usor de intretinut.

+2
(.' (tabilirea structurii procesului de produc,ie
0abel 3.1. (tructura procesului de produc,ie
1r
crt
&elul procesului Caracteri*are Concreti*are
+ Proces de .a08 Asigur8 trans#ormarea
materiei "rime 6n
"rodus #init
, do0area
com"onentilorH
, transesteri#icareH
, trans<a0areH
, "olicondensareH
, descarcarea
autocla<ei@ racirea si
granularea
"olimerului%
' Procese au&iliare Asigur8 des#8;urarea
normal8 a "roceselor de
.a08
,"roducerea ;i
#urni0area di#eritelor
#eluri de energieH
,re"ararea utila7elor si
con#ec9ionarea
"ieselor de schim.H
urm8rirea@reglarea si
6nregistrarea
"aramertilor
tehnologici.
( Procese de ser<ire $eser<esc "rocesele +
;i ' cu materii "rime ;i
in#ormatii.
,alimentarea
instala9iei cu materii
"rime au&iliareH
,controlul tehnic de
calitatate.
/ Procese ane&e Asigur8 "rocurarea de
am.ala7e
, am.alarea
"rodusului #init
3.3 Caracteri*area procesului de ba*
0abel 3.2.Caracteri*area procesului de ba*
1r crt Caracteristica Valoare
+ Felul "rocesului $iscontinuu
' Ti"ul "roduc9ie Serie
( $estina9ia "roduselor Intern 23P, E&tern '3P
/ Factorii care in#luen9ea08 organi0area
"roduc9iei.
, natura materiei "rime H
, natura "rocesului
tehnologic H
, natura "rodusului #initH
+*
3.4 (tabilirea locurilor de munc din cadrul sec,iei
>n cadrul sec9iei "e lBnga locurile de munc8 din instala9ie se <or "roiecta urm8toarele
locuri %
camer8 a ta.loului de comand8 H
camer8 "entru calculator H
un la.orator "entru anali0e H
un atelier de re"ara9ii H
un .irou "entru conducere H
' maga0ii de sec9ie H
camer8 de rela&are "sihologic8.
3.' Proiectarea msurilor de potectia muncii
Pentru "re<enirea accidentelor ce "ot a"8rea in e&"loatarea 6nstala9iei de "roducere a
PET, ului "ro"unem urm8toarele m8suri%
res"ectare condi9iilor de am"lasare a utila7elor "entru a se asigura o .un8
#unc9ionare ;i o restrBngere a "ericulo0ita9ii H
legarea la "8m6nt ;i o .un8 i0olare a echi"amentului electric H
su"ra<egherea etanseitatii instalatiei la eta"a de "olicondensare H
su"ra<egherea atenta a .ateriilor de e7ectoare H
#olosirea manusilor de "rotectie in 0onele #ier.inti ale instalatiei H
e<itarea ins"irarii <a"orilor de etilenglicol sau catali0atori din instalatie H
de"o0itarea la locul de munca a unor lichide sau materiale com.usti.ile in
am.ala7e necores"un0atoare H
Pentru "re<enirea incendiilor "ro"unem urm8toarele m8suri %
orani*atorice
, constituirea ;i 6ntrunirea de #orma9ii de "om"ieri <oluntari
, dotarea cu materiale necesare "entru a inter<eni cu #or9e "ro"rii la
e<itarea@locali0area ;i stingerea incendiilor H
3.) Proiectarea fisei de post pentru seful de sectie
(.C. (martPet (.A.
&2(A PO(03432
1. Denumirea postului: Inginer chimist
2. (ectia: Sec9ie de "roduc9ie P.E.T
3. Denumirea superiorului direct: Tehnolog
4. Cerin,e:
a. Studii necesare% studii tehnice su"erioare
Studiile titularului de "ost% Facultatea de Inginerie Chimica
.. -imitele de <Brsta, discriminatorie% , minimum '* de ani
, ma&imum /3 de ani
VBrsta ocu"antului% , (* de ani
+5
c. E&"erienta minima de s"ecialitate% ,( ani
E&"erien9a titularului de "ost% ,( ani
d. Valoarea minima admisa "entru testul de%
com"etenta "ro#esionala% ,+)
com"etenta manageriala% ,*
Valoarea testului sus9inut de titular%
com"etenta "ro#esionala% ,+)
com"etenta manageriala% , 5@3
e. Calit89i #i0ice si morale , com"ortamentele de9inute de titularul "ostului
Qcerute de #unc9ie%
, re0istenta #i0ica
, dinamism
, onestitate
, ino<ator
#. Alte cerin9e solicitate de #unc9ie%
Qcuno;tin9e in acti<itatea de "roiectare a di<erselor instala9ii "entru "rocese de
o.9inere a "olimerilor.
, titluarul "ostului a #ost "roiectant de tehnologii de "relucrarea a di<er;i "olimeri
tim" de "atru ani.
Qstarea ci<ila ceruta "re#eren9ial de #unc9ie% indi#erent
, starea titularului de "ost F c8s8torit
'. 5olul postului:
, organi0ea0a@ conduce si ras"unde de .una
des#asurare a acti<itatii in randul su.alternilor sai.
). Atributii si responsabilitati:
In domeniul productiei:
, Asigura incadrarea "ersonalului in limitele "lanului de "ersonal si salari0are a
"rogramului de "roductie a sectieiH
, Ela.orea0a "ro"uneri de im.unatatire a "rogramului de #a.ricatie in sectieH
, Urmareste si asigura a"ro<i0ionarea "e locuri de munca cu materii "rimeH
, Urmareste e#ectuarea controlului macrosco"ic in cadrul sectieiH
, Pro"une lucrari de intretinere mecanica necesaraH
, Eli.erea0a seria de #a.ricatie si comunica datele de stam"ilare o"eratorilor de la
etichetare si am.alareH
, Veri#ica .una #unctionare a instalatiilor H
, Ras"unde de utili0area com"lete a ca"acitatilor de "roductieH
, Asigura .una gos"odarire a sectiei@ si a .unurilor materiale din dotareH
, Acorda asistenta tehnica "ersonalului su.ordonat.
o In domeniul asigurarii calitatii:
, Urmareste si ras"unde de calitatea lucrarilor e##ectuate de catre "ersonalul su.ordonatH
, !"reste e&ecutarea o"eratiilor in ca0ul a"aritiei unor necon#ormitati@ anuntand se#ul
ierarhic "entru aceastaH
o In domeniul implementarii de tehnologii, produse noi
, Urmareste si "artici"a la e&"erimentarile din sectie "ri<ind a"licarea la scara
industriala de tehnologii si "roduse noiH
o In domeniul securitatii muncii, protectiei mediului si PSI:
, Ras"unde de cunoasterea si res"ectarea normelor de securitate a muncii@ igienico,
sanitare si PSI in 0ona de clasa $H
')
, Urmareste dotarea echi"amentelor cu dis"ositi<e de securitate a munciiH
'+
, Ras"unde de "astrarea si mani"ularea su.stantelor "ericuloase cu res"ectatrea legislatiei in
<igoareH
, Nu "ermite de"o0itarea la locul de munca a materiilor "rime@ au&iliare sau #inite in
am.ala7e necores"un0atoare@ nemarcate sau in locuri care "un in "eri<ol atat securitatea
"roduselor@ cat si securitatea anga7atilor.
o In domeniul resurselor umane:
, Partici"a la sedintele comisisei de disci"lina din cadrul sectieiH
, Pro"une e<identionarea sau sanctionarea muncitorilor din su.ordineH
, Cola.orea0a la ela.orarea si reactuali0area #iselor de "ost "entru "ersonalul su.ordonatH
o GeneraleH
o
, Ras"unde de inde"linirea tuturor atriutiilor si res"onsa.ilitatilor cu"rinse in #isa de "ostH
, Res"ecta secretul de ser<icii si "rinci"iul con#identialitatii datelor s"eci#ice acti<itatii
des#asurateH
6. 4imite de competenta:
, dis"une o"rirea instalatiei "e care o conduce in ca0ul a"aritiei unor a<arii@ accidente@
calamitatiH
, cele im"use de inde"linirea atri.utiilor din #isa "ostului@ Regulamentul Intern si legislatia
in <igoare cu "ri<ire la acti<itatea des#asurata.
7. 5elatii:
a. Ierarhice , este su.ordonat directorului tehnic si de "roduc9ie
.. Functionale% cu ser<iciile Plan , Progno0a@ Pregatire,Programare,Urmarirea Produc9iei@
Asigurarea Calit89ii@ anagement@ arReting@ A"ro<i0ionare@ Resurse umane@ !#iciul de
calcul.
c. $e control , CTC
d. $e cola.orare , cu sec9iile de "roduc9ie
e. $e re"re0entare , cu liderul sindical al sec9iei si al societ89ii
Director (ef sectie
-uat la cunostinta de catre ocu"antul "ostului
3.6 Proiectarea competentelor pe care trebuie sa le aiba ininerul te.nolo de sectie
Ca m8suri de asigurare a calit89ii la ni<elul sec9iei "entru ;e#ul de sec9ie recomand8m %
, asigurarea a"ro<i0ion8rii sec9iei cu materie "rim8 de calitate H
, asigurarea re"ara9iilor la tim" ;i de calitate H
, asigurarea unor condi9ii de munc8 coers"un08toare H
, asigurarea unui climat de munc8 cores"un08tor H
, asigurarea res"ect8rii cu stricte9e a disci"linei tehnolgice ;i a disci"linei
muncii H
''
, asigurarea instruirii ;i "er#ec9ion8rii "ro#esionale a anga7a9ilor.
3.7 Proiectarea rolurilor pe care trebuie sa le indeplineasca manaerul sef
Roluri interpersonale%
S asigura coordonarea@ moti<area si antrenarea anga7atilor din sectia de o.tinere a PET,
uluiH
~ "artici"a la ceremonii@ dineuri@ re"re0inta organi0atiaH
S mentine un sistem de relatii in interiorul si e&teriorul organi0atiei intre oameni@ gru"uri si
organi0atiiH
Roluri informationale:
S cauta in#ormatii "entru luarea unor deci0ii e#icienteH
S distri.uie in#ormatii utile celor interesatiH
S transmite in#ormatii des"re organi0atie in e&teriorH
Roluri decizitionale:
S 7oaca rol de initiator <oluntar al schim.ariiH
S re0ol<a con#lictele si situatiile ne"re<a0uteH
S anali0ea0a si sta.ileste im"artirea o"tima a resurselorH
S negociator intre anga7ati@ cu sindicatele@ cu #urni0oriiH
3.8 Proiectarea unui reulament de ordine interioar la ni!elul sectiei
, Accesul 6n unitate se #ace%
- "e .a0a de legitima9ieH
- #8r8 o.iecte in#lama.ileH
- cu echi"amentul adec<atH
- la ora 6nce"erii "rogramului de munc8.
, !rgani0area tim"ului de lucru%
- durata tim"ului de lucru este * ore T0i "entru #iecare salariat A/) ore T s8"t8mBn8CH
- nu se <or e#ectua ore su"limentare cu e&ce"9ia ca0urilor de #or98 ma7or8 sau "entru
alte lucr8ri urgente destinate "re<enirii "roducerii unor accidente sau 6nl8tur8rii
consecin9elor acestora.
- Se <a lucra 6n trei schim.uri@ re"arti0area "rogramului de lucru #8cBndu,se ast#el%
) 9 14 F schim.ul I
14 9 22 F schim.ul II
22 9 ) F schim.ul III
- Nu se <a lucra SBm.8t8 ;i $uminic8 cu e&ce"9ia ca0urilor cBnd sunt lucr8ri urgenteH
, !.liga9iile salaria9ilor sunt%
- s8 res"ecte m8surile de securitate ;i s8n8tate a munciiH
- sa res"ecte disci"lina muncii H
- s8 reali0e0e norma de munc8 6nde"linind toate atri.u9iile ce 6i re<inH
- sa res"ecte secretul de ser<iciu
, Sanc9iuni disci"linare%
- "entru orele li"s8 salariatul <a #i sanc9ionat "rin reducerea salariuluiH
- celor care nu res"ect8 normele de "rotec9ie a muncii@ 6n #unc9ie de gra<itatea erorii
#8cute li se <or des#ace contractul de munc8 sau <or #i trimi;i 6n concediu #8r8 "lat8.
'(
3.1: Proiectarea unui cod de etica pentru ana;atii sectiei
, anagerii au o.liga9ia s8 res"ecte su.ordona9ii "rin in#ormare corect8 ;i salarii echita.ileH
, anagerii au o.liga9ia s8 res"ecte ac9ionarii "rin gestiune corect8 ;i loialitateH
, anagerii au o.liga9ia s8 res"ecte <iat8 "ersonal8 a suordona9ilorH
, anagerii au o.liga9ii #at8 de clien9i "rin in#ormare corect8 ;i comunicare trans"arente ;i
"roduse ;i ser<icii de calitateH
, anagerii au o.liga9ia #a98 de comunitate "rin "rote7area mediului res"ectarea di<ersit89i
culturale ;i contri.u9ia la re0ol<area "ro.lemelor socialeH
, Su.ordona9ii au o.liga9ia s8 res"ecte toate deci0iile luate de manager.
3.11 Proiectarea a trei obiecti!e ale sectiei pentru anul 2:1:
, cresterea "ro#itului cu minim 3P #ata de reali0arile anului "recedent H
, e#ectuare a doua studii de "iata H
, cresterea <an0arilor la e&"ort cu minim 3P
'/
E0APA 2V
P5O2EC0A5EA AC02V20A024O5 A3<242A5E (2 DE (E5V25E
4.1 Proiectarea asiurarii calitatii
4.1.1 Proiectarea obiecti!elor compartimentelor de asiurare a calitatii
+. onitori0area continua a in#ormatiilor legate de controlul calitatii PET,ului
'. onitori0area continua a "arametrilor tehnologici in #a.ricarea PET,ului
(. onitori0area continua a ni<elului de "regatire a o"eratorilor instalatiei de #a.ricare a
PET,ului
/. onitori0area continua a controlului "roduselor ce se #a.rica "entru a <eri#ica daca
cores"und documentatiei si tehnologiilor omologate
3. onitori0area continua a "rocesului de "roductie "entru a de"ista e<entualele de#ectiuni@
cau0ele de#ectiunilor si masuri "entru "re<enirea a"aritiei lor
4. onitori0area continua a calitatii materiei "rime "rin e#ectuarea de anali0e
2. Instruirea "ersonalului muncitor "entru "roductia PET,ului
4.1.2 Proiectarea atributiilor sefului de sectie in domeniul asiurarii calitatii
Inginerii care conduc "rocesele de "roductie au in "rinci"al urmatoarele atri.utii "entru
o.tinerea unei calitati su"erioare a "roductiei %
S Sta.ilirea si "lani#icarea "lanurilor de e&ecutie@ atri.uirea sarcinilor de lucru "entru a
"utea res"ecta conditiile de calitate ale PET,ului
S Asigurarea e&ecutarii tuturor re"aratiilor necesare la tim" si a<and un ni<el calitati< ridicat
S Asigurarea cu materiale necesare e&ecutarii re"aratiilor la tim"
S A"ro<i0ionarea continua cu materie "rima de calitate
S Asigurarea cu #orta de munca cali#icata a #iecarui loc de munca si schim.
S Crearea unui microclimat o"tim "entru #iecare loc de munca
S Asigura "regatirea@ "rogramarea si urmarirea "roductiei
4.1.3. Proiectarea atributiilor operatorilor c.imici in domeniul asiurarii calitatii.
S Res"ectarea cu strictete a disci"linei tehnologice
S Asigurarea e&"loatarii si intretinerii corecte a utila7elor
S Asigurarea si res"ectarea "arametrilor tehnologici
S Consultarea documentatiei tehnologice inainte de ince"erea lucrului
'3
S Sesi0area "ro.lemelor ma7ore "e care nu le "oate re0ol<a direct si ra"ortarea lor de
urgenta se#ilor
4.1.4. Preci*ati ' domenii din acti!itatea sectiei din care pot aparea costuri pentru calitate.
S Veri#icarea de#ectuoasa@ li"sa de <eri#icare a materiei "rime ce intra in "rocesul de
#a.ricatie a PET,ului "oate a#ecta in "ro"ortie ma7ora calitatea #inala a acesteia
S -a asigurarea schim.ului de tura "ot a"area costuri in ceea ce "ri<este calitatea
"rodusului@ #a.ricat@ in ca0ul in care transa ramane nesu"ra<egheata din cau0a schim.ului de tura
reali0at de#ectuos
S Nesu"ra<egherea instalatiei in tim"ul schim.ului "oate duce la a"aritia unor de#ectiuni
ma7ore ceea ce im"lica costuri "entru calitate
S Neres"ectarea orelor de anali0e reali0ate de la.orator "oate duce la costuri "entru calitate
S Neres"ectarea tim"ului de re"aratii a e<entualelor de#ectiuni a"arute in tim"ul "rocesului
tehnologic din li"sa materialelor necesare re"aratiei
4.1.'. (tabiliti ' reseli ma;ore in domeniul asiurarii calitatii pentru te.noliia adoptata.
S Neres"ectarea ordinii des#asurarii "rocesului de "roductie
S Asigurarea cu "ersonal necali#icat in "rocesul de #a.ricatie a PET,ului
S Asigurarea cu materie "rima necores"un0atoare "rocesului tehnologic
S Ado"tarea unor "arametri tehnologici necores"un0atori
S Inlocuirea unor utila7e de#ecte cu im"ro<i0atii necores"un0atoare tehnologiei ado"tate
4.1.). (tabilirea masurilor de imbunatatire a calitatii muncii
S Coordonarea@ indrumarea si su"ra<egherea continua a anga7atilor
S Asigurarea cu echi"ament de "rotectia muncii "entru "ersonalul muncitor
S Stimulente .anesti Ade e&em"lu, "rimeC
S !rgani0are "eriodica de cursuri de cali#icare a "ersonalului muncitor@ "rin in#ormarea lor
cu noile tehnologii a"arute
S !rgani0area de acti<itati li.ere % <i0ionare de #ilme@ teatru@ com"etitii s"orti<e
'4
4.1.6. 2dentificarea factorilor care influentea*a calitatea produsului finit
Pre0entarea acestor #actori se "ot #ace su. #orma unei scheme@ gru"andu,i in #actori o.iecti<i si su.iecti<i
Calitatea "rodusului #init
'2
4.2. Proiectarea acti!itatilor de reparatii
In a#ara de "rocesele tehnologice de .a0a si in stransa legatura cu acestea@ in acti<itatea de
"roductie sunt necesare "rocese de intretinere si re"are a utila7elor.
4.2.1 Proiectarea obiecti!elor acti!itatii de reparatii
Intretinerea si re"ararea utila7elor din cadrul intre"rinderii sa #ie e&ecutata la tim" si in mod
calitati<
E<itarea o"ririlor accidentale si inlaturarea "osi.ilitatilor de declansare a a<ariilor
-imitarea cheltuielilor cu "ersonal cali#icat
Reducerea la minim a duratei re"aratiilor "rin utili0area de materiale de calitate "entru re"aratie
4.2.2. Proiectarea orani*arii acti!itatii de reparatii
A<and in <edere "articularitatile "rocesului tehnologic de otinere a PET,ului@ "recum si
dimensiunile utila7elor se o"tea0a "t organi0area re"aratiilor in ca0ul intre"rinderii chimice SmartPET in
sistem descentrali0at@ deoarece costurile de re"aratie sunt "uternic diminuate@ iar anga7atii
com"artimentului de mentenanta res"ecti<e@ munca "restata de acestia "oate #i coordonata mai e#icient.
A<anta7ele sistemului descentrali0at%
entinerea unei relatii "ermanente intre senctiile de "roductie si sectia de re"aratii si intretinere
$iminuarea numarului de "ersonal de conducere din sectia de re"aratii
Costuri mici la ni<el de sectie
$e0a<anta7ele sistemului descentrali0at%
Numar mai mare al "ersonalului din com"artimentul de re"aratii si intretinere
Grad redus de mecani0are al re"aratiilor
Tim" de lucru cu utili0are incom"leta
Im"osi.ilitatea s"eciali0arii muncitorilor "e ti"uri de utila7e
4.2.3. Elaborarea planului de reparatii
Pentru re"ararea reactorului "rinci"al se e&trag din normati<e urmatoarele date "re0entate in
ta.elul /.+
'*
Ta.elul /.+
Den
utila;
Ciclul de repara,ii =.> Durata $n *ile Cost =?@Vi>
R
t
R
c+
R
c'
R
R
R
t
R
c+
R
c'
R
R
R
t
R
c+
R
c'
R
t
R '+)) /')) +'4)) '3')) + * +4 (' + 3 +3 (3
Rt, re<i0ie tehnica
RclN re<i0ie curenta de gradul +
Rc'N re<i0ie curenta de gradul '
RRN re<i0ie ca"itala
ViN <aloarea in<estitiei
a/ calculul numrului de repara,ii pe ciclu
+ +
+'54)
'35')
+
'
= =

=
c
R
k
R
m
+ +
'+4)
/(')
+
+
' +
/(')
+'54)
+
+
'
= =

=
= =

=
t
R
c
R
t
c
R
c
R
n
b/ structura ciclului de repara,ie este pre*entat $n fiura '.1. -i tabelul '.2.
Figura 3.+ Structura ciclului de re"aratie
Ta.el 3.'. Structura ciclului de re"ara9ie
'5
Den. utila; 1umr de repara,ii pe ciclu
R
t
R
c+
R
c'
R
R
R 4 / + +
c/ Calculul costului reparatiilor pe ciclu
Costul unei re"aratii este sta.ili "rin normati<e@ in P din <aloarea de in<entar a utila7ului.
Consideram ca <aloarea de in<entar "entru reactorul "rinci"al este de +)) ))) -ei. Numarul de inter<entii
de acelasi #el il gasim in ta.elul /.'@ iar P din Vi in ta.elul /.+. In acest ca0 cheltuielile cu re"aratiile "e
un ciclu <or #i %
Presupunem !aloarea de in!entar ViA 1:: ::: lei
ciclu lei T 24))) +))) 24
+))
+)))))
C (* + +3 + 3 / + 4 A = = + + + =
dC Plani#icarea e&ecutarii re"aratiilor
Se #ace "ornind de la ultima re"aratie ca"itala@ RR@ Amai '))5C@ tinand cont de structura ciclului de
re"aratii determinata mai sus.
Planul de re"aratii este "re0entat de ta.elul /.(.
Ta.elul /.( Planul de re"aratii
$enumire
utila7
$ata
ultimei
re"aratii
-una
I F A I I A S ) N $
Reactor
"rinci"al
')+' RR Rt Rc+ Rt
')+(
Rcl Rt Rc' Rt Rcl Rt
')+/
Rc+ Rt
4.3. Proiectarea transportului intern
4.3.1. Proiectarea obiecti!elor de transport intern
Princi"alele o.iecti<e ale organi0arii rationale a acti<itatii de trans"ort intern sunt urmatoarele%
S Intocmirea unui "lan o"tim de trans"ort si urmarirea reali0atii lui
S Am"lasarea o"tima a de"o0itelor
()
S Folosirea celor mai adec<ate mi7loace de trans"ort con#orm materialului de trans"ortat
S Intretinerea si e&"loatarea 7udicioasa a mi7loacelor de trans"ort din dotare
S E&"loatarea mi7loacelor de trans"ort de catre "ersoane cali#icate
S E#ectuarea re"aratiilor asu"ra mi7loacelor de trans"or in tim" o"tim
4.3.2. Proiectarea reulilor in orani*area transportului intern
S Utili0area la ma&im a ca"acitatii mi7loacelor de trans"ort
S Sta.ilirea unui "rogram strict
S Sta.ilirea unui traseu cat mai scurt de la de"o0it la sectie
S Utili0area mi7loacelor de trans"ort adec<ate
S Constatarea de#ectiunilor a"arute la mi7loacele de trans"ort@ la tim" si re"ararea lor in scurt tim"
4.3.3. 2dentificarea tipurilor de transport intern din cadrul sectiei
aC Trans"ortul materialelor
A<and in <edere s"eci#icul "rocesului tehnologic din cadrul intre"rinderii in care se a#la sectia de
#a.ricare a PET,ului@ trans"ortui intern se e#ectuea0a in s"ecial "rin conducte "entru materie "rima
#olosite in sectia de "roductie si cu mi7loacele mecani0ate Aelectrocare@ .en0i trans"ortoareC "entru
"rodusele #inite.
Fig. /.( Trans"ortul "roduselor #inite de la sectii la de"o0ite
.C Trans"ortul utilitatilor
Se reali0ea0a in sistem liniar "entru energie eletrica si in sistem circular "entru a.ur si a"a
industriala.
(+
cC Trans"ortul in#ormatiilor
Se reali0ea0a "rin transmiterea directa si "rin transmiterea "e su"orti Ara"oarte de tura@ situatii
centrali0ator@
note de "redare@ etc.C.
4.4 Proiectarea acti!itatilor de depo*itare
4.4.1 Proiectarea obiecti!elor depo*itelor
Princi"alele o.iecti<e sunt%
Asigurarea unui cost minim de de"o0itareH mi7locul de reali0are % Utili0area rationala a u"ra#etelor
si <olumului des"oni.il
Sim"li#icarea o"eratiilor de in<entariereH mi7loacele de reali0are % am"lasarea rationala a
materialelor@ #olosirea mi7loacelor moderne de de"o0itareH accesi.ilitatea directa la materiale de"o0itate
odi#icarea ra"ida a am"lasarii materialelor in incinta de"o0ituluiH mi7loacele de reali0are %
#olosirea unor su"orturi de de"o0itare adec<ata
Folosirea utila7elor de mani"ulare si stocare@ cele mai cores"un0atoareH mi7loace de reali0are %
achi0itionarea ultimelor modele de mi7loace de trans"ort cu un cost mic si consum de com.usti.il sca0ut
E<identierea materiei "rime #oarte stricta in de"o0itH mi7loc de reali0are % ocu"area "ostului de
catre o "ersoana .ine instruita
4.4.2. Aleerea amplasamentului pentru depo*ite
In cadrul intre"rinderii SmartPET unde este am"lasata sectia de o.tinere a PET,ului este necesar
sa e&iste trei 0one de de"o0tiare distincte %
S ?ona de de"o0itare a materiei "rime
S ?ona de"o0itare "rodus #init
S ?ona de de de"o0itare com.usti.il
Cantitatile de materii "rime "entru de"o0itare #iind mari este necesar ca aceasta 0ona de de"o0itare
sa #ie am"lasata cat mai a"roa"e de sectia de #a.ricare a amo&icilinei si a SI si S'.
$e"o0itul de "rodus #init tre.uie sa #ie situat in a"ro"ierea sectiei si in a"ro"ierea liniei #erate
"entru trans"ortul e&tern.
$e"o0itul de com.usti.il tre.uie situat intr,o e&tremitate a intre"rinderii@ in a"ro"rierea #ormatiei
ci<ile de "om"ieri "entru a "reintam"ina "ericolul de i0.ucnire a incendiilor.
Am"lasarea de"o0itelor este "re0entata in "lanul general de organi0are a intre"rinderii in eta"a '@
ultima #igura.
4.4.3. Proiectarea flu%urilor de materiale din interiorul depo*itului
Conce"erea #lu&urilor din de"o0it tre.uie sa tina seama de urmatoarele considerente %
, In ele se se includa toate o"eratiile de la momentul "rimirii "ana la cel al e&"edierii
, Am"lasarea in "lan sau in s"atiu a o"eratiilor sa "ermita o des#asurare logica@ in succesiune
#ireasca@ #ara intoarceri e<ita.ile
, Pentru de"o0itele in care se <or des#asura mai multe #lu&uri "aralele@ #iecare din acestea se <or
trata se"arat@ insa se <a a<ea in <edere si modul lor de con7ugare in ansam.lul de"o0itului
, Reducerea traseelor de trans"ort si a o"eratiilor ocu"ate de acestea
('
Variantele de re0ol<are a #lu&urilor de materiale din de"o0it "ot #i numeroase. Pentru conditiile
s"eci#ice industriei chimice ele se "ot sistemati0a du"a modul in care sunt des#asurate ast#el % cu #lu&uri
de materiale ale caror ca"ete sunt am"lasate in <ecinatate "e latura mare a de"o0itului.
Varianta are a<anta7e "rin #olosirea unor ram"e comune@ "osi.ilitati mai largi de mecani0are si
utili0are mai rationala si com"le&a a #ortei de munca si a dotarilor de "rimite si li<rare. A"ar unele
greutati ca urmare a aglomerarilor de #lu& ce "ot sa a"ara la anumite momente.
Figura /./
ETAPA V
PR!IECTAREA ANAGEENTU-UI RESURSE-!R UANE
3.+. Proiectarea "rocesului de munca
((
Acti<itatea o"eratorului chimist consta in deser<irea unui utila7 si reglarea "arametrilor
tehnologici.
$es#asurarea "rocesului de munca "entru un o"erator chimist este "re0entata in ta.elul 3.+.
Ta.elul 3.+
$enumirea "rocesului% !.tinerea P.E.T.,lui Unitatea de m8sur8 a
"rodusului% ton8AtC
-ocul% Instala9ia de o.9inere a P.E.T.,lui E&ecutant% !"erator chemist
etoda e&istent8
Nr
crt.

$escrierea situatiei
Cantitate $estina9ie Tim"
de
munc8
Sim.olul
U

$
+ ' ( / 3 4 2 *
+. Preia schim.ul , +)) ')
'. Astea"t8 alimentarea
instala9iei cu alcool di.a0ic , ,

()
(. Porneste instala9ia , , ,
/. Recoltea08 "ro.e "entru
controlul calit89ii
)@3 +) +3
3. Su"ra<egea08 instala9ia , +) ')
4. Veri#ic8 "arametrii , +) +3
2. Reglea08 "arametrii , +) ')
*. Inregistrea08 "arametrii , +) +3
5. Su"ra<eghea08
transesteri#icarea
, +) ')
+). Alimentea08 instala9ia
cu acid tere#talic
, +) '3
++. Su"ra<egea0a #a0a de
"olicondensarea
, +) ')
+'. Veri#ica "arametrii , +) +3
+(. Reglea08 "arametrii , +) +3
+/. >nregistrea08 "arametrii , +) +3
+3. Transmite in#orma9ii , +) +3
+4. Prime;te indica9ii de la
maestru
, , +3
+2. Su"ra<eghea08 desc8rcarea
autocla<ei ;i e&truderea
, +) '3
+*. Su"ra<eghea08 #a0ele de
r8cirea ;i ganularea
"olimerului
, +) ')
+5. Recoltea08 "ro.e "entru
controlul calit89ii P.E.T.,lui
)@3 +) +3
!"era9iile de su"ra<eghere a
instala9iei@ <eri#icare@ reglare
;i 6nregistrare a "arametriilor se
re"et8 de mai multe ori "e
"arcursul unui schim..
(/
Total etoda E&isten9a '3) ((3 Total
min
om
((3
3.'. Sta.ilirea regimului de munca
Pro"unem des#asurarea acti<itatii in ( schim.uri cu durata de * ore@ #iecare cu o "au0a de masa de
() min.
Alternarea schim.urilor se #ace con#orm gra#icului 3.'.
Ta.elul 3.'
3.(. Proiectarea conditiilor de munca
Pentru asigurarea unor conditii de munca cores"un0atoare se sta.ilesc urmatoarele <alori ale
#actorilor de am.ianta #i0ica si "sihica@ asa cum re0ulta din ta.elul 3.(.
Ta.elul 3.(
Nr.
Crt.
Factori U.. Valoare
Hala industriala Ta.lou de comanda
+ icroclimat%
,tem"eratura
,umiditate
,<ite0a aerului
,no&e
o
C
P
cmTs
+/,+4
/),4)
+3,/)
Con#orm NP
+4 F +*
/) F 4)
+3
,
' Iluminat -u&i general ()) General ;i local
')) , 3))
( Cromatica #unctionala %
,"ereti
,"la#on
al.
al.
Gri
Al.
- : V S $ - : V S $ - : V S $ - : V S $ -
schim.
A + + + + + - ' ' ' ' ' ' ' ' - ( ( ( ( ( - + + + + + ' ' ' ' '
= ' ' ' ' ' ' - ( ( ( ( ( - + + + + + + + + - ' ' ' ' ' - ( ( (
C ( ( ( ( ( ( ( - + + + + + - ' ' ' ' ' - ( ( ( ( ( ( ( ( - + +
$ + + + + + + + + - + + + ( ( ( - + + + ' ' ' - + + + + + + - +
(3
,usi si "er<a0uri
,utila7e
,#ond ta.lou de comanda
,mo.ilier
gri
al.
aro
=e7
,
Verde
/ Cromatica "entru securitate %
,conducte
,a"a Fal.
,ga0 metan F
gal.en
3 ?gomot d. 2) A"t #rec<enta
medieC
PBn8 la 2) A"entru
#rec<en98 medieC
4 u0ica #unctionala u0ica in / re"ri0e distri.uite ast#el % +3
min inainte si du"a ince"erea
"rogramuluiH +) min inainte si du"a
masaH +3 min inainte de s#arsitul
schim.ului
3./ Sta.ilirea ti"urilor de a"arate de masura si control
Se .a0ea0a "e recomandarile ergonomiei in#ormationale care #ace "reci0ari cu "ri<ire la
dimensiunile si la alcatuirea AC@la am"lasarea lor "e ta.loul de comanda@#lu&ul de in#ormatii si la
<olumul o"tim de in#ormatii #urni0ate de ta.loul res"ecti<.

In construirea ta.lourilor de comanda tre.uie res"ectate urmatoarele reguli%
,a"aratele si comen0ile sa #ie am"lasate in #unctie de succesiunea "rocesului tehnologic si nu "e ti"uri de
a"arateH
,"o0itionarea a"aratelor de control tre.uie sa #ie corelataH
,cele mai "recise si mai ra"ide citiri ale AC sunt "osi.ile la cele in care indicatorul este #i& si cadranul
mo.ilH
,cea mai .una di<i0iune a cadranelor este multi"lu de unu@de cinci@de 0ece sau de o sutaH
,<ar#ul acului indicator tre.uie sa se gaseasca la ni<elul gradatiiorH
(4
,<ederea o"eratorului tre.uie sa cada "e cat "osi.il "er"endicular "e cadraneH
,a"aratele cele mai im"ortante si cele mai #rec<ent #olosite tre.uie "lasate in centrul atentiei@in cam"ul
<i0ual normal@adica in #ata o"eratorului la inaltimea ochilor%+3
)
deasu"ra si /3
)
dedesu.tH
,acele a"aratelor sa indice situatia normala de #unctionare in aceeasi "o0itie@"re#era.il ora ( sau 5@daca
a"aratele sunt insirate ori0ontal si ora 4 sau +'@daca sunt insirate <erticalH
,#orma a"aratelor are o deose.ita im"ortanta "entru usurinta si gradul de "reci0ie al citirii in#ormatieiH
,.utoanele actionate "rin a"asare tre.uie sa #ie se"arate de un s"atiu de minim +3 mm.
Elementele si concreti0area lor "entru "rocesul de o.tinere a PET,ului@care au stat la .a0a alegerii
ti"urilor de A..C si am"lasarea lor "e ta.loul de comanda sunt "re0entate in ta.elul 3./
Ta.elul 3./. Sta.ilirea ti"urilor de a"arate de masura si control
Nr.
Crt.
Caracteristici constructi<e Ti" ales
+ Ti" A..C. , "H F neutru
, termometru
, de.itmetru
' Ti"ul de cadran "entru A..C. Circular
( odul de indicare a situatiei
normale de #unctionare
Situatia normala de #unctionare este
indicata de "o0itia acelor de ceasornic la
ora (
/ odul de am"lasare a comen0ilor in
ra"ort cu AC,ul
=utoanele se <or situa alaturi de AC
3 odul de actionare a comen0ilor $igital
4 odul de gradare a AC,urilor Scara gradata in di<i0iuni multi"le de 3
2 ?ona de am"lasare a AC,ului +3
o
deasu"ra si /3
o
dedesu.tul cam"ului
<i0ual normal al o"eratorului
3.3 Proiectarea necesarului de #orta de munca
Ta.elul 3.3. Proiectarea necesarului de #orta de munca
BA5BAC2 (03D22D &31CC22 &EEE2
&unc,ie e%ecu,ieD studii
V
Studii elementare
W
Studii medii
Studii su"erioare
&unc,ii conducereD studii
edii
(2
Su"erioare
In cadrul sectiei "roiectarea necesarului de #orta de munca se #ace in #elul urmator %
- Numarul de "ersoane se trece deasu"ra sim.olului
- Numarul de schim.uri se trece in dre"tul sim.olului cu ci#re romane
Plani#icarea necesarului de anga7ati in cadrul sectiei de o.tinere a PET,ului este redata in #igura 3.3
Sec9ii

'X(
+ + + ' +
I@ II@ III I@ II@ III I@ II@ III I I
+
I
Figura 3.3
Eaa*ie
materii
prime
4aborator Camer
conducere
Calculator Camer
rela%are
psi.oloic
Atelier de
repara,ii
Eaa*ie
produs
finit
Pretirea -i
do*area
componentelor
0ransesterificarea 0rans!a*area
DF0
Policondensarea E%truderea
5cirea -i
anularea
polimerului
(*

1

G2
1
2D22D222
1
2D 22D 222
1
2
1
2D 22D
222
1
2
2
2

1
2D 22
222

1
2D 22D 222
4
2D 22D222

1
G2
Figura 3.4
3.4. Proiectarea organigramei sectiei
!rganigrama sectiei de o.tinere a PET,ului este "re0entata in #igura urmatoare %
(5
/)
=i.liogra#ie
+. Voicu .@ !azele managementului@ Iasi '))3
'. Voicu .@ -u"u -.@ "anagementul si ingineria sistemelor de productie, Institutul Politehnic@
Iasi
(. Voicu .@ -u"u -.@ Indrumar de proiectare la disciplina organizatia si conducerea
intreprinderilor chimice@ Institutul Politehnic@ Iasi
/+