Sunteți pe pagina 1din 2

PRIMRIA MUNICIPIULUI RMNICU VLCEA

DIRECIA RESURSE UMANE


C O N D I I I
de desfurare i participare a c!"cursu de recrutare ce ur#ea$ a fi !r%a"i$at &" data de '(
septe#)rie *'+,- pe"tru !cuparea ur#t!are!r trei fu"c.ii pu)ice de e/ecu.ie 0aca"te di" aparatu de
speciaitate a pri#aruui #u"icipiuui R#1 V2cea3
4 i"spect!r- casa I- %rad pr!fesi!"a asiste"t &" cadru Ser0iciuui C!rp C!"tr! Pri#ar- I"spect!ri
5!"ai 6 u" p!st7
4 i"spect!r- casa I- %rad pr!fesi!"a de)uta"t &" cadru Ser0iciuui C!rp C!"tr! Pri#ar- I"spect!ri
5!"ai 4 d!u p!sturi1
A1 C!"di.ii de desfurare a c!"cursuui3
Data pn la care se pot depune dosarele de nscriere: 28 august 2014, ora 16
30
;
Dosarele se depun la Centrul pentru Inor!area Cet"enilor, registratura #ri!riei $unicipiului
%!&'lcea;
#ro(a scris are loc n data de 0) septe!(rie 2014, ora 10
00
, la sediul #ri!riei $unicipiului
%!&'lcea, situat n str& *+ral #raporgescu, nr& 14;
%e,ultatele pro(ei scrise se co!unic n data de 10 septe!(rie 2014, ora 11
00
;
Inter-iul se sus"ine n data de 12 septe!(rie 2014, ora 11
00
, la sediul #ri!riei %!&'lcea&
81 C!"di.iie de participare a c!"curs :
C!"di.ii %e"erae
Ca"dida.ii tre)uie s &"depi"easca c!"ditiie %e"erae pre0$ute de art1 9, di" Le%ea +::;+(((
pri0i"d Statutu fu"c.i!"ari!r pu)ici <r*=- cu #!dificrie i c!#petrie uteri!are1
C!"di.ii specifice
I1 Pe"tru fu"c.ia pu)ic de i"spect!r- casa I- %rad pr!fesi!"a asiste"t 6 Ser0iciu C!rp C!"tr! Pri#ar-
I"spect!ri 5!"ai di" aparatu de speciaitate a pri#aruui #u"icipiuui R#1 V2cea
Condi"ii de studii: studii uni-ersitare de licen" a(sol-ite cu diplo!, respecti- studii
superioare de lung durat n do!eniul .tiin"e /uridice;
Condi"ii de -ec0i!e: !ini! un an -ec0i!e n specialitatea studiilor necesare e1ercitrii
unc"iei pu(lice&
II1 Pe"tru cee d!u fu"c.ii pu)ice de i"spect!r- casa I- %rad pr!fesi!"a de)uta"t 6 Ser0iciu C!rp
C!"tr! Pri#ar- I"spect!ri 5!"ai di" aparatu de speciaitate a pri#aruui #u"icipiuui R#1 V2cea
Condi"ii de studii: studii uni-ersitare de licen" a(sol-ite cu diplo!, respecti- studii
superioare de lung durat n do!eniul .tiin"e econo!ice;
Condiii de vechime: + &

C 1 8i)i!%rafie c!#u"3
1& 2egea nr& 21342001 ad!inistra"iei pu(lice locale, repu(licat5r26, cu !odiicrile .i co!pletarile ulterioare;
2& 2egea nr& 18841))) pri-ind 7tatutul unc"ionarilor pu(lici, repu(licat 5r26, cu !odiicrile .i co!pletrile
ulterioare;
3& 2egea nr& 842004 pri-ind Codul de conduit al unc"ionarilor pu(lici, repu(licat;
4& 2egea nr& 1241)))0 pri-ind prote/area popula"iei !potri-a unor acti-it"i de produc"ie, co!er" sau prestri
ser-icii ilicite, repu(licat, cu !odiicrile .i co!pletrile ulterioare;
3& 2egea nr& 6141))1 pentru sanc"ionarea aptelor de nclcare a unor nor!e de con-ie"uire social, a ordinii .i
lini.tii pu(lice, repu(licat , cu !odiicrile .i co!pletrile ulterioare;
6& 2egea nr& 3041))1 pri-ind autori,area e1ecutrii construc"iilor si unele !suri pentru reali,area locuin"elor,
repu(licat, cu !odiicrile .i co!pletrile ulterioare;
8& 9rdonan"a *u-ernului nr& 242001 pri-ind regi!ul /uridic al contra-en"iilor, cu !odiicrile .i co!pletrile
ulterioare;
8& 9rdonan"a *u-ernului nr& 2842002 pri-ind regle!entarea acti-it"ii de solu"ionare a peti"iilor, cu !odiicrile
.i co!pletrile ulterioare&
p&#%I$:%, DI%;C<9% ;=;C><I' %&>&,
'IC;#%I$:% ;c& Ioana ?9%2;:@>
*igi Ion $:<;I
2