Sunteți pe pagina 1din 2

1.

S-a supus analizei o proba cu masa de 2,54 g dintr-un compus organic A cu formula moleculara de
tipul C
x
H

Cl
2
si s-au obtinut 5,!4 g AgCl.
a " Sa se determine masa molara a compusului A.
b " Sa se determine formula moleculara a compusului A, stiind ca numarul atomilor de #idrogen din
molecula compusului A este de doua ori mai mare decat numarul atomilor de carbon.
c " Sa se calculeze masa de compus A care contine $ %moli de atomi de carbon.
a) Se determina masa de Cl din 5,74 g AgCl
1 mol AgCl = 108 + 35,5 = 143,5 g
143,5 g AgCl.35,5 g Cl
5,74 g AgCl..x
x = 1,42 g Cl
Se determina masa molara a substantei
M g C
x
H
y
Cl
2
..235,5 g Cl
2,54 g C
x
H
y
Cl
2
1,42 g Cl
M = 2,54235,5/1,42 = 127 g
1 mol C
x
H
y
Cl
2
= 127g
b) Se determina masa molara a radicalului hidrocarbonat C
x
H
y
127 - 71 = 56
R!"l#a$
12x + y = 56
y = 2x
14x = 56
x = 4
Com%"&"l A a' (o'm"la $
C
4
H
8
Cl
2
c) Se determina masa de compus A care contine 8 kmoli de atomi de carbon
8 )mol* A +o,#*, 812 )g C = -6 )g C
127 )g C
4
H
8
Cl
2
.412 )g C
x )g C
4
H
8
Cl
2
-6 )g C
x = 254 .g C
4
H
8
Cl
2
2. Hidrocarbura gazoasa A contine 1!,241& H si are densitatea d'4,$(4 g)* la 4,1 atm si (2!
+
C
a " Sa se determine formula moleculara a #idrocarburii A.
b " Sa se calculeze raportul de masa C,H din #idrocarbura A.
c " Sa se calculeze -olumul .c.n." ocupat de 2/+ %g de #idrocarbura A.
a" Se determine formula moleculara a #idrocarburii A
Se determina masa molara a hidrocarburii
%/ = mR0/M
% = mR0/M/ 1a' m// = 1,&*#a#a = 4,834
% = 2R0/M
M= 2R0/% = 4,8340,0823273+327)/4,1 = 58
Se determina procentul de C
4'o+,#"l 1 C = 100 - 17,241 = 82,75-5C
Se determina ormula bruta si ormula moleculara
- 6 *m%a'# %'o+,#l la ma&l a#om*+ al lm,#"l"*
C$ 82,75-/12 = 6,8-
H$ 17,241/1 = = 17,241
- & *m%a'# '!"l#a#l o7#*,"# la +l ma* m*+ 1*,#' l
C$ 6,8- /6,8- = 1
H$ 17,241/6,8- = 2,5
8o'm"la 7'"#a $ CH
2,5
8o'm"la mol+"la'a 3CH
2,5
)
,
= C
,
H
2,5,
14,5, = 58
, = 4
H*1'o+a'7"'a &# C
4
H
10
7"#a,
c ) Se determina !olumul "c#n#) ocupat de $%& kg de hidrocarbura A#
1 )mol C
4
H
10
= 58 )g = 22,4 m
3
58 )g C
4
H
10
.22,4 m
3
2-0 )g C
4
H
10
x m
3
x = 112 m
3