Sunteți pe pagina 1din 1

GRAFIC DE EFECTUARE ZILNICA A CURATENIEI SI A DEZINFECTIEI

SECTIA
LUNA__________________ ANUL__________
ZIUA
ORA
CINE EFECTUEAZA
Nume , prenume , semnatura
TIPUL OPERATIUNII
Curatenie / Dezine!tie
DENU"IREA SOLUTIEI DE
LUCRU # $ezine!tantu% & CONC'
SOL ' DE LUCRU
DATA
PREPARARII
SE"NATURA
ASISTENTEI DE
SALA
O(ser)atii
*
+
,
-
.
/
0
1
2
*3
**
*+
*,
*-
*.
*/
*0
*1
*2
+3
+*
++
+,
+-
+.
+/
+0
+1
+2
,3
,*