Sunteți pe pagina 1din 99

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

COALA POSTLICEAL SANITAR SFNTUL IOSIF


BUCURETI
LUCRARE DE DIPLOM
NGRIJIREA PACIENILOR CU TULBURRI DE
SEXUALITATE
COORDONATOR:
PROF. FLOAREA ALEXE
ABSOLVENT:
SERGHEI LAURA
BUCURETI
-22-
MOTTO:
Omul cel mai fericit este acela
care face fericii pe ct mai muli
oameni.
CUPRINS
C!"#$%&'& I I($%)#*'& +%&## ,,,,,,,,,,,,,,,,, -

C!"#$%&'& II A.!$%/#! %)0!.1&%) 01.#$!&1 2# 3#4#%&%0#!
3'.*5#1# (16'!&1 ,,,,,,,,,,,,,,,,, 7
2.8 O)0!.1&1 01.#$!&1 /!(*'&#. ,,,,,,,,,,,. 7
2.2 O)0!.1&1 01.#$!&1 31/#.#.1
,,,,,,,,,,,. 9
C!"#$%&'& III D14:%&$!)1! (16'!&#$!5## ,,,,,,,,,,,,, 8;
-.8 P1)#%!<! ")1.!$!&= 2# 0)!:#<#$!$1! ,,,,,,,, 8;
-.2 C%"#&=)#! ,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. 8>
-.- P'+1)$!$1! 2# !<%&1(*1.5! ,,,,,,,,,,,... 89
-.7 T?.=) !<'&$ 2# <1 :?)($= /1<#1 ,,,,,,,,,.. 28
-.@ P1)(%!.= A. :?)($= ,,,,,,,,,,,,,,.. 22
C!"#$%&'& IV S$#/'&!)1! (16'!&= 2# )1!*5##&1 3#4#%&%0#*1 ,,,,,... 2-
7.8 S$#/'&!)1! 3#4#*= ,,,,,,,,,,,,,,,. 2-
7.2 S$#/'&!)1! "(#B#*= ,,,,,,,,,,,,,,.. 27
7.- A*$'& (16'!& 2# 3#4%&%0#! &'# ,,,,,,,,,,, 2@
C!"#$%&'& V F'.*5##&1 (16'!&1 2# <1)10&=)#&1 1# ,,,,,,,,,. 29
@.8 C&!(#3#*!)1! (#.<)%!/1&%) (16%"!$%&%0#*1
!&1 <1)10&=)#&%) (16'!&1 &! 31/1# ,,,,,,,,.. -
@.2 O:!)'& "%&#*B#($#* :#)#&#4!$ ,,,,,,,,,,,. -@
@.- D1)10&=)# (16'!&1 &! +=)+!5# ,,,,,,,,,,.. 7
C!"#$%&'& VI T'&+')=)# (16'!&1 2# <1 #<1.$#$!$1 (16'!&= ,,,,,.. 77
;.8 D#(3'.*5##&1 (16'!&1 ,,,,,,,,,,,,,,. 77
;.2 P!)!3#&##&1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 7>
;.- T'&+')=)# <1 #<1.$#$!$1 (16'!&= ,,,,,,,,,. 7C
;.7 T'&+')!)1! (16'!&= 3=)= !&$= ("1*#3#*!5#1 ,,,,,. 7C
C!"#$%&'& VII P)%+&1/1 &10!$1 <1 "!$%&%0#1 ,,,,,,,,,,.. 79
>.8 S#$'!5## /1<#*!&1 ,,,,,,,,,,,,,,,.. 79
>.2 S#$'!5## *B#)')0#*!&1 ,,,,,,,,,,,,,, 79
>.- E:!&'!)1! !(#($1.$1# /1<#*!&1 A. *!4'&
")%+&1/1&%) (16'!&1 ,,,,,,,,,,,,,.. @
>.7 I.$1):1.5##&1 !./. A. *!4'& ")%+&1/1&%) (16'!&1 ,,... @
C!"#$%&'& VIII I.:1($#0!5## 2# 16!/#.=)# A. $'&+')=)#&1
(16'!&1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,. @2
C.8 E6!/#.!)1! %)0!.1&%) 01.#$!&1 16$1).1 ,,,,,. @2
C.2 E6!/1.'& #.($)'/1.$!& !& %)0!.1&%) +!4#.'&'# ,,. @7
C.- M1$%<1&1 1.<%(*%"#*1 <1 16!/#.!)1 ,,,,,,... @@
C!"#$%&'& IX C'"&'& ($1)#& ,,,,,,,,,,,,,,,,,. @9
9.8 C&!(#3#*!)1! ($1)#&#$=5## ,,,,,,,,,,,,.. @9
9.2 E6!/#.!)1! 2# #.:1($#0!5##&1 '.'# *'"&'
($1)#& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. ;
9.- S$1)#&#$!$1! 31/#.#.= ,,,,,,,,,,,,,. ;2
9.7 S$1)#&#$!$1! /!(*'&#.= ,,,,,,,,,,,,... ;7
9.@ C%.*1"5#! !(#($!$= ,,,,,,,,,,,,,,. ;;
C!"#$%&'& X M!&!<##&1 (16'!& $)!.(/#(#+#&1 ,,,,,,,,,, ;C
C!"#$%&'& XI C%.$)!*1"5#! ,,,,,,,,,,,,,,,,, >;
C!"#$%&'& XII S$'<#'& *!4')#&%) ,,,,,,,,,,,,,,,. C8
82.8 C!4 .).8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, C8
82.2 C!4 .).2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9
82.- C!4 .).-
,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9>
ANEXE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 87
C%.*&'4## ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. 88
B#+&#%0)!3#1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. 888
CAPITOLUL I
ISTORICUL BOLII
Sntatea nu ar putea exista
fr sexualitate, deoarece aceasta faciliteaza dezvoltarea identittii de sine, a
relaiilor interpersonale, a intimitii i a dragostei. Sexualitatea uman
cuprinde aspectele somatice, emoionale, intelectuale, sociale i morale ale
fiinei. In plan psihic, aceasta definete un barbat i o femeie. Ea cuprinde
faptul fiziologic de a fi stimulat sexual i de a experimenta orgasmul. in
punct de vedere social, ea determin tipul de relaii !n care se anga"eaz un
individ, brbat sau femeie. in punct de vedere moral, antreneaz o luare de
decizie asupra comportamentelor acceptabile sau inacceptabile privind actul
sexual.
Sexualitatea umana este adesea considerat in termeni a dou
componente# cea ereditar i cea dobandit. $omponenta ereditar determin
anatomia i fiziologia organelor genitale. $omponenta dobandit este
rezultatul interaciunilor cu mediul social. %ricum, fiecare aspect al
comportamentului sexual cuprinde at&t componente ereditare c&t i
componente dob&ndite. Este deci important s lum !n consideraie
interaciunea acestor dou componente !ntr-o activitate sexual dat.
imorfism sexual este termenul utilizat pentru a descrie diferenele
dintre brbai i femei la fiecare specie. 'rbaii, spre exemplu, sunt !n
general mai !nali, mai grei i din punct de vedere fizic mai puternici dec&t
femeile. (ceste atribute nu sunt totui !ntotdeauna indicative ale
masculinitii sau feminitii. )nele femei sunt mai !nalte, c&ntresc mai
mult sau sunt mai puternice. Indicatorul cel mai fiabil este acela c brbatul
posed un penis, pe c&nd femeia are un vagin, un ciclu menstrual i poate
ram&ne !nsrcinat. *epartizarea pilozitii este de asemenea un alt indicator
valabil.
CAPITOLUL II
ANATOMIA ORGANELOR GENITALE I FIDIOLOGIA
FUNCIEI SEXUALE
2.8 O)0!.1&1 01.#$!&1 /!(*'&#.1
%rganele genitale masculine formeaz un sistem de transport al
spermei. Ele se limiteaz la dou testicule aezate !n scrot, cu canale
excretoare +epidim i canale deferente,, glande secretoare i penis.
T1($#*'&1&1
Testiculele sau gonadele brbteti sunt de form oval, av&nd -,./
cm lungime i 0,/ centimetri grosime. 1iecare testicul este format din mai
multe tuburi seminifere !nfurate !n "urul lor, !n care sunt produi
spermatozoizii. 2nveliul lor extern const !ntr-un culcu alctuit din fibre
musculare netede, ale cror contracii faciliteaz trecerea spermatozoizilor
ctre canalele e"aculatoare.
$ele dou funcii principale ale testiculelor sunt producerea de
spermatozoizi i secreia hormonilor sexuali. )n spermatozoid este o celul
unic ce cuprinde un cap, o piesa intermediar i o coad +flagel,.
$romozomii sunt responsabili de caracterele ereditare. 3oate celulele
organismului conin un numr fix de 0- de perechi de cromozomi diploizi
+!n perechi,. $elulele se !nmulesc diviz&ndu-se !n dou, produc&nd deci
dou noi celule ce conin fiecare c&te 0- de perechi de cromozomi. (cest
proces se numete mitoza. Spermatozoizii i ovulele conin 0- de
cromozomi haploizi +simpli i capabili de a se uni,. (ceasta se realizeaz
printr-un fel de diviziune celular numit meioz. (adar, dac
spermatozoidul fecundeaz ovulul, celula rezultat !n urma unirii lor va avea
un numr de 0- de perechi de cromozomi# 0- de cromozomi simplii de
origine masculin i 0- de cromozomi simplii de origine feminin.
oi dintre aceti cromozomi determin sexul embrionului. $elula
feminin are !n mod normal doi cromozomi sexuali identici 44. $elula
masculin are doi cromozomi sexuali diferii 45. Spermatozoizii sunt deci
de dou feluri deoarece, !n timpul meiozei, este prezent un singur cromozom
al perechii. )n ginosperm este purttor al cromozomului 4 iar un
androsperm este purttor al cromozomului 5. ac un ginosperm fertilizeaz
ovulul, fetusul va fi deci feminin i dac un androsperm fertilizeaz ovulul,
fetusul va fi masculin.
(ndrospermii, mai mici ca talie, au un flagel mai lung, se mic mai
repede i sunt mai vulnerabili la schimbrile de p6 vaginal dec&t
ginospermii. Se crede c, pentru a concepe un fetus masculin, relaia sexual
trebuie s aib loc !n momentul ovulaiei sau foarte aproape de acesta.
(ndrospermii a"ung mai repede la ovul dec&t ginospermii. (cetia din urm
se mic mai greu i pot rezista !n faa aciditii vaginale, atept&nd ca
ovulul s fie liber. e aceea, pentru a concepe un fetus feminin, relaia
sexual trebuie s aib loc cu c&teva zile !nainte de ovulaie.
, $ea de-a doua funcie a testiculelor este producerea de hormoni
sexuali : testosteron estrogeni i androgeni. 3estosteronul este responsabil de
dezvoltarea organelor genitale i de apariia caracterelor sexuale secundare
masculine# timbrul vocii mai grav, musculatura mai important, barba,
pilozitate pe linia median a abdomenului, pe pubis i pe piept. Estrogenii
secretai !n acelai timp i de glandele suprarenale au o funcie de control a
spermatogenezei.
6ipotalamusul controleaz secreia hormonilor masculini. 7rin
eliberarea unei substane neuro-secretoare +numit i factor relaxant,, acesta
stimuleaz adenohipofiza +pituitar, pentru a secreta hormonul foliculo-
stimulator +1.S.6., i hormonal luteinizant +8.6.,. 6ormonul luteinizant
stimuleaz secreia de testosteron, iar hormonal foliculo-stimulant
stimuleaz spermatogeneza. (ceti doi hormoni sunt secretai pe baza de
retroaciune negativ.
S*)%$'&
3esticulele, situate la exteriorul cavitii abdominale, sunt prote"ate de
scrot, un fel de sac aezat !n spatele penisului i considerat a fi o continuare
a cavitii abdominale. 7ielea este !ncreit, de culoare brun i lipsit de
pilozitate. Sub aceast piele se gsete un strat de esut muscular neted
strbtut de fibre con"unctive denumite dartos, apoi un strat de esut
muscular striat strbtut de asemenea de fibre con"unctive, denumit
cremaster. 9uchii netezi se contract involuntar, iar muchii striai se
contract voluntar i involuntar. (ceste trei straturi de esuturi prote"eaz
deci testiculele. 3esticulul st&ng este de obicei suspendat mai "os dec&t cel
drept !n scrot.
2n timpul primelor etape de dezvoltare a fetusului, testiculele sunt
situate !n interiorul cavitii abdominale. 2nainte de natere, hormonii sexuali
favorizeaz cobor&rea acestora !n scrot. (ceast cobor&re se face prin
canalul inghinal i este realizat, cel mai des, !n funcie de mrime.
(bsena, la natere, a unuia dintre cele dou testicule din scrot este
numit criptorchidie. $obor&rea se poate face !n mod spontan !n timpul
primului an, !ns la pubertate poate deveni necesar un tratament hormonal
sau o intervenie chirurgical. 'rbaii ale cror testicule nu au cobor&t !n
scrot au cantiti normale de hormoni secretai, !ns sunt de obicei sterili
deoarece temperatura corporal normal !mpiedic spermatogeneza. %
temperatur mai sczut este indispensabil formrii spermatozoizilor.
7e l&nga funcia de protecie a testiculelor, scrotul mai are i funcia
de a le menine la o temperatur mai sczut dec&t cea a corpului. (cest rol
este asigurat !n felul urmtor#
:. )n strat fin de esut adipos sub piele asigur puin izolare
0. (bundena capilarelor sangvine faciliteaz dispersia cldurii.
-. (bundena glandelor sudoripare favorizeaz evaporarea prin
transpiraie.
;. 7rezena termoreceptorilor !n fibrele musculare netede +dartos,
asigur contraciile pentru a re!mpinge testiculele !n sus dac
temperatura este prea sczut.
6ainele prea str&mte ce comprim scrotul reprezint de asemenea
factori care pot influena temperatura. 7urtarea !ndelungat i frecvena a
unor astfel de haine poate reduce producia de spermatozoizi menin&nd
temperatura corpului ridicat. $ontraciile puternice ale cremaster-ului pot
de asemenea s creasc temperatura scrotal !n situaii de excitaie sexual,
de team sau de anxietate prin stimularea reflexului cremasterian. (cest
reflex este obinut prin frecarea prilor interne ale coapselor, ce stimuleaz
circulaia sangvin !n scrot, cresc&nd temperatura. (ceste contracii sunt !nsa
de scurt durat.
E"#<#<#/'&E *!.!&'& <131)1.$ 2# *!.!&1&1 1F!*'&!$%!)1
3esticulele sunt alctuite din mai multe tubulee seminifere rsucite !n
"urul lor. (ceste tubulee se adun pentru a forma, !n partea lor superioar,
un singur tub rsucit numit epididim. Epididimul se continu cu canalul
deferent, tub lung ce a"unge din scrot la canalele ejaculatoare, dup ce !n
prealabil se !nfaoar !n "urul vezicii. $ele dou canale e"aculatoare sunt
scurte i se deschid !n uretr.
9igraia spermatozoizilor este un mecanism ce nu este complet
cunoscut. (cest mecanism pare a fi asigurat !n parte de contracia muchilor
netezi aflai !n capsula testiculelor sau de ctre cele ale tuburilor seminifere.
Epiteliul ciliat al tuburilor favorizeaz de asemenea micarea ctre epididim.
Epididimul are dubla functie# de a fi locul de maturizare a
spermatozoizilor i locul unde spermatozoizii anormali sunt selecionai i
eliminai de ctre celulele fagocite ale organismului. $analele deferente
servesc ca rezervor de spermatozoizi de la o e"aculare la alta i, !mpreun cu
canalele e"aculatoare, asigur trecerea spermatozoizilor pentru a a"unge la
uretr i apoi !n afara organelor genitale, !n timpul actului sexual.
V14#*'&1 (1/#.!&1E ")%($!$!E 0&!.<1&1 &'# C%G"1)
(ceste structuri accesorii secret !mpreuna lichidul seminal, care
furnizeaz energie spermatozoizilor i le stimuleaz progresia< el nu este
totui indispensabil pentru spermatozoizii maturi. 8ichidul seminal i
spermatozoizii formeaz sperma, care are urmtoarele caracteristici#
:. o textur mai mult sau mai puin gelatinoas<
0. o culoare alb-glbuie sau spre gri<
-. un volum !ntre 0 ml i = ml<
;. o cantitate de aproximativ :0> de milioane de spermatozoizi pe
mililitru de sperm<
/. un p6 uor alcalin +.,-/ p&n la .,/>,
C%/"%.1.$1&1 &#*B#<'&'# (1/#.!& ('.$ ')/=$%!)1&1#
:. apa pentru a asigura !naintarea spermatozoizilor<
0. mucus pentru lubrifierea canalelor<
-. fructoza pentru a furniza energie spermatozoizilor<
;. sruri minerale pentru a menine echilibrul electrolitic<
/. substane tampon de baza pentru neutralizarea aciditii din uretra i
pe cea din vagin<
=. substane ce favorizeaz coagularea spermei !n vagin.
Spermatozoizii sunt concentrai !n prima treime din cantitatea de
sperm e"aculat. Se gsesc !ntr-o anumit cantitate i la nivelul uretrei,
chiar !nainte de e"aculare $oitul !ntrerupt nu este deci o metod
contraceptiv deoarece poate avea loc fecundare fr e"aculare prealabil.
P1.#('&
7enisul este format din dou pri# esutul erectil +corp cavernos i
spongios, i glandul +extremitatea conic,. ?landul este acoperit de un pliu
cutanat numit prepu ce este eliminat prin circumcizie. % secreie a
glandului, smegma se poate acumula sub prepu i necesit igien.
1orma si talia penisului variaz de la un individ la altul. 'rbaii au
adesea tendina de a corela talia penisului cu performana sexual. (ceasta
credin este la fel de fals precum i asocierea volumului s&nilor cu
capacitatea de a alpta. 3emerile legate de volumul penisului sunt de
asemenea inutile deoarece vaginul se adapteaz uor# orificiul vaginal se
poate dilata cu uurin sau se poate contracta voluntar.
*olul penisului !n ceea ce privete sexualitatea este de a purta sperma !n
cile genitale feminine. (cest proces cuprinde erecia, e"acularea i
detumescena.
Fenomenul ereciei determin o cretere important a volumului
penisului, fc&nd ca acest organ s devin tare i tensionat. Stimularea
glandului determin trimiterea unui influx de la gland ctre partea sacral a
mduvei spinrii, i , dac subiectul !ncearc, !n acelai timp, o stimulare
psihologic convenabil pentru !ndeplinirea actului sexual, influxurile revin
pe cale reflex ctre fibrele nervoase parasimpatice ce pleac ctre organele
genitale. (cest influx dilat arterele, vasculariz&nd esutul erectil al penisului
i determin&nd de asemenea probabil o vasoconstricie venoas. *ezultatul
este ptrunderea unei cantiti importante de s&nge cu presiune ridicat !n
esutul erectil i umflarea acestui esut. Erecii reflexogene pot surveni i fr
stimulare sexual. 8a adolescenii, al cror sistem nervos este imatur, acestea
se pot produce !n timpul unui du, dup un exerciiu sportiv. (blaiunea
punctelor de sutur !n regiunea inghinal poate provoca acest tip de erecii
reflexogene. Erecii se produc de asemenea la trezire la brbai i la baiei#
ele sunt probabil cauzate de o vezic plin, de vise erotice sau de frecarea
cearafurilor.
rocesul ejaculrii deplaseaz spermatozoizii din testicule ctre
meatul uretral. ac gradul de stimulare sexual atinge un nivel critic,
centrul nervos situat la nivelul mduvei spinrii trimite influxuri ctre
organele genitale prin intermediul nervilor simpatici p&n c&nd declaneaz
un peristaltism ritmic la nivelul organelor genitale. (cest peristaltism apare
mai int&i la nivelul testiculelor i se deplaseaz rapid urc&nd din nou pe toat
lungimea epididimului, a canalului deferent, a veziculelor seminale, a
prostatei i penisului, produc&nd aadar aruncarea spermei !n afara cilor
genitale masculine.
up e"aculare,penisul revine !ntr-o stare flasc numit detumescen.
(cest fenomen se produce chiar dac n-a avut loc e"acularea. @asoconstricia
arterelor din esutul erectil i vasodilatarea venoas duc la o diminuare
progresiv a umplerii cu s&nge.
2.2 O)0!.1&1 01.#$!&1 31/#.#.1
%rganele genitale feminine cuprind ovarele, trompele lui 1allope,
uterul, vaginul, vulva i glandele mamare. (ceste organe au funcia de a
primi spermatozoizii, de a produce ovulele, de a adposti i de a hrni ovulul
fecundat, de a expulza fetusul la termen i de a hrni noul nscut.
O:!)1&1
%varele sau gonadele feminine sunt pe de o parte organe ce formeaz
ovulele, iar pe de alt parte, glande cu secreie intern, fiind din acest punct
de vedere analoage testiculelor. Situate !n partea superioar a cavitii
pelviene i av&nd forma ovala, ele masoar 0,/ cm lungime i :,0 centimetri
lime. 7artea exterioar sau cortexul !nchide foliculul primar i secret
hormoni< partea intern sau medulla este bogat !n vase de s&nge i !n esut
con"unctiv i muscular.
8a fel ca testiculele, ovarele au dou funcii principale# maturizarea i
eliberarea ovulelor i producerea de hormoni sexuali. $ontrar testiculelor
care produc spermatozoizi pe toat durata vieii, foliculii primordiali sunt
de"a prezeni !n ovare !nc de la natere. (ceti foliculi provin din epiteliul
germinativ situat la suprafaa fiecrui ovar. )nele dintre aceste celule
migreaz ctre interior< ele sunt atunci !ncon"urate de o membran
granulat i formeaz, prin urmare, celule mari ce vor deveni ovule. 2n "ur
de >,./ milioane de astfel de foliculi primordiali sunt prezeni !n ovare la
natere, dar numai ;/> dintre ei vor a"unge poate la maturitate !n timpul
vieii reproductive a femeii. Ei sufer un proces de degenerare pe !ntreaga
durat a vieii, la pubertate a"ung&nd la aproximativ ;>>.>>>, care nu se mai
regsesc dup menopauz.
%varele secret estrogeni, progesteroni i androgeni masculini.
Estrogenii determin aproape toate caracterele sexuale secundare ce fac
distincia !ntre femei i barbai# creterea elementelor glandulare !n s&ni,
depunerile lipidice !n zonele caracteristice, precum coapsele i oldurile,
transformarea bazinului care capt o form ovoid i prul pubian. (ciunea
sa este primordiala !n prima faz a ciclului menstrual, pe c&nd progesteronul
controleaz cea de-a doua faz. (cesta din urm influeneaz activitatea
secretoare a glandelor mamare i inhib contraciile uterine !n timpul
graviditii. *olul androgenilor este acela de a stimula interesul sexual.
6ormonii ovarieni sunt controlai printr-o retroaciune negativ, la fel
ca i hormonii testiculari , !ns producerea lor este ciclic. (cest principiu
retroactiv implic trei grupe diferite de hormoni#
a, substanele neurosecretoare sau factorii relaxani ai hormonului foliculo-
stimulant i ai hormonului luteinizant provenind din hipotalamus.
b, hormonul foliculo-stimulant i hormonal luteinizant
provenind din adenohipofiza +pituitar, .
c, estrogenii i progesteronul provenind din
ovare.
$iclul menstrual are o durat medie de 0A de zile, i poate varia de la
0> la -/ de zile. 2i putem recunoate trei faze#
:. Faza preovulatoare, care dureaz !n "ur de paisprezece +:;, zile
+plus sau minus cinci zile,, !ncep&nd !n prima zi a menstruaiei i
termin&ndu-se cu o!ulaia +eliberarea ovulului de ctre ovar,. (ceast
perioad se numete de asemenea faza proliferati!. 2nc din primele zile,
foliculele se umfl !n mod spontan fr influena hormonal. (poi, ca
raspuns la factorul de eliberare venit de la hipotalamus, hormonal foliculo-
stimulant este secretat de pituitar i un singur folicul !i continu
maturizarea. Sub influena hormonului foliculo-stimulator, secreia de
estrogeni este amorsat< acetia stimuleaz proliferarea endometrului i
maturizarea finala a foliculului primar. up ce atinge procentele plasmatice
cele mai ridicate, producia hormonului foliculo-stimulant scade prin
retroaciune negativ. %vulaia este deci declanat printr-o eliberare brusc
de hormoni luteinizani.
0. Faza postovulatoare, cu o durat de aproximativ treisprezece +:-,
zile +ciclu de 0A de zile,, !ncepe imediat dup ovulaie i se !ncheie cu
!nceperea menstruaiei. (ceast perioad este numit faza secretoare sau
faza luteal. 3ermenul BsecretoareB este utilizat deoarece, !n timpul acestei
faze, endometrul secret glicogen cu scopul de a asigura hran ovulului
fecundat< termenul BlutealB este !n legatur cu formarea corpus luteum sau a
corpului t&nar !n punctul de ruptur al foliculului primar, la suprafaa
ovarului. ac ovulul este fecundat, corpul t&nr crete i persist mai multe
luni, secret&nd progesteronul i estrogenii. 7rogesteronul favorizeaz
imlpantarea oului i pstrarea sa !n mediul uterin. Estrogenii amplific
actiunea progesteronului. 7rin retroaciune negativ, progesteronul inhib
producerea de hormoni luteinizani iar estrogenii pe aceea de hormoni
foliculo-stimulani. $orpul t&nr asigur echilibrul hormonal al gravidei
p&n c&nd placenta preia rolul +prin luna a treia, de secreie a hormonilor.
2n cazul !n care nu a fost realizat fecundaia, corpul t&nr atinge
dezvoltarea complet dup opt zile, apoi se atrofiaz i este inlocuit c&te
puin de esut fibros, corpul alb. *ezult o diminuare a cantitilor de
progesteroni i de estrogeni secretai i apariia menstruaiei. Endometrul se
dezintegreaz, arteriolele se rup i se creeaz zone hemoragice care
antreneaz, !ntr-un flux sangvin, eliminarea endometrului i a mucusului.
-. Menstruaia dureaz !n medie trei p&n la apte zile. Ea marcheaz
!nceputul fazei preovulatorii, prima zi a menstruaiei fiind prima zi a ciclului
menstrual. @olumul pierderii sangvine variaz de la C> ml la :>> ml, de la o
persoan la alta i de la un ciclu la altul. 1emeile care iau anticoncepionale
au o pierdere sangvin minim !n timp ce,cele care poart sterilet au o
pierdere sangvina mai abundent dec&t media.
rima menstruaie apare !ntre nou i aptesprezece ani. $iclurile pot
fi neregulate i fr ovulaie !n primii ani, pentru ca apoi, eventual, s se
regularizeze p&n la menopauz. ismenoreea este frecvena !n timpul
primelor zile, din cauza contraciilor uterului i ale colului. $u c&teva zile
!nainte de menstruaie, unele femei se simt tensionate, nelinitite, iritabile,
deprimate sau agresive. up ce apare menstruaia, aceste simptome se
atenueaz sau dispar. Sau, din contr, depresia persist p&n ce cantitatea de
estrogeni crete. 2n momentul ovulaiei, deoarece aceast cantitate este
crescut, femeia se simte mai bine i sigur de ea insi.
Schimbrile de natur psihologic din timpul ciclului menstrual sunt
influenate de fluctuaiile hormonale< starea emoional poate de asemenea
s influeneze direct secreiile hormonale. e exemplu, dac o femeie trece
printr-o situaie stresant precum o boal, schimbarea locului de munc, un
conflict familial, secreiile hormonale vor fi modificate i !ntreg ciclul ei
menstrual poate fi dereglat.
T)%/"1&1 &'# F!&&%"1
3rompele lui 1allope sunt dou tuburi musculare av&nd !n medie ::,/
cm lungime. Ele se !ntind din uter p&n dedesubtul ovarelor, pe care le
depesc i la care se pot lega printr-o extremitate fran"urat. 7rincipala lor
funcie este aceea de a pstra un mediu favorabil la trecerea ovulelor i a
spermatozoizilor i apoi pentru fecundare. $elulele secretoare ale mucoasei
asigur hrnirea oului.
9ecanismul captrii ovulului de ctre trompele lui 1allope nu este
!nc bine cunoscut. eoarece trompa i ovarul nu sunt fixate unul de altul,
un ovul poate fi ocazional expulzat !n cavitatea abdominal !n loc de trompa.
ac exist fecundare i implantare !n cavitatea abdominal, rezult o
sarcin ectopic. % astfel de sarcin se poate dezvolta de asemenea i !n
trompe. 1ecundarea ovulului are loc !n mod normal !n afara trompelor.
$ontraciile trompelor i micrile flagelilor lor fac ca spermatozoizii s
avanseze ctre ovul. 9igrarea ovului fecundat se realizeaz datorit
contraciilor musculare i micrilor cililor vibratili ai peretului intern al
trompelor. urata sa depinde de progesteron +care int&rzie durata, i de
estrogeni +care accelereaz procesul care, !n medie, dureaz trei zile,.
Estrogenii pot preveni deci implantarea zigotului. oze puternice de
estrogeni administrai post coital accelereaz migraia zigotului !nainte ca
acesta s fi a"uns !n stadiul propice implantrii. Estrogenii fac de asemenea
endometrul nepropice nidrii.
U$1)'&
)terul este un organ muscular gros i ad&ncit +concav, de .,/ cm
lungime, situat !n bazinul mic, !ntre vezica i rect. El este format din trei
!nveliuri#
a, un !nveli extern subire, !nveliul apos sau perimetrul
b, un !nveli mi"lociu gros, alctuit din fibre musculare
netede, miometrul
c, un !nveli intern, mucoasa sau endometrul. 7erimetrul
acoper !ntreg uterul, !n afar de col. 1ibrele musculare ale miometrului sunt
dispuse !n toate sensurile. (ceste fibre se contract pe perioada graviditii, a
naterii, a alaptrii i a orgasmului. 2n timpul graviditii, uterul crete !n
volum, fibrele musculare se lungesc i contraciile dilat colul pentru a
expulza fetusul.
Endometrul se !mparte !n dou !nveliuri# cel funcional eliminat la
menstruaie, i unul bazal care nu este eliminat cu fluxul menstrual i care
favorizeaz regenerarea !nveliului funcional dup menstruaie. Endometrul
este esenial implantrii i nidrii zigotului. 8a nivelul colului uterin,
mucoasa conine numeroase glande ce secret mucus a cror secreie !nchide
deschiderea intern. 2n momentul ovulaiei, p&n c&nd nivelul estrogenilor
este ridicat, caracteristicile acestui mucus se schimb< el devine mai
abundent i mai puin gros, deci mai uor de penetrat de ctre spermatozoizi.
2ntr-o situaie de infertilitate, un examen de mucus cervical a"ut la stabilirea
diagnosticului dac ciclul menstrual este ovulatoriu sau nu.
V!0#.'&
@aginul !ndeplinete trei funcii importante# servete la trecerea
fetusului, primete penisul !n timpul actului sexual i, !n sf&rit, canalizeaz
fluxul menstrual. Este un canal muscular cu o lungime de :> cm. 9ucoasa
sa este format din pliuri transversale groase, care !i dau un aspect plisat i
care permit o foarte mare extensie. 2nveliul muscular este de asemenea
dotat cu o elasticitate considerabil. 2n mod normal, peretele anterior i cel
posterior ai vaginului se afl !n contact, !ns ei sunt capabili de o mare
dilatare !n timpul coitului i a naterii.
2n vagin sunt produse mari cantiti de glicogen. 'acilii lui oderlein,
gazde obinuite ale vaginului, transform glicogenul !n acid lactic. (cest
acid lactic creeaz un mediu cu p6 acid asigur&nd astfel o protecie real
!mpotriva multor bacterii i ciuperci. (ceast aciditate ar fi !ns !n acelai
timp nociv spermatozoizilor dac nu ar exista substanele de baz din
lichidul seminal care s le asigure supravieuirea.
'acilii lui oderlein sunt distrui de ctre antibiotice. Este adesea
posibil ca !n urma unui tratament cu antibiotice s se declaneze o vaginit.
2n timpul ciclului menstrual i al excitaiei sexuale se pot observa schimbri
la nivelul mucoasei vaginale. $elulele se descuameaz !n mod continuu i
sunt !nlocuite de altele noi. 2n timpul ciclului menstrual, sub influena
estrogenic, celulele vaginale sufer un proces de tasare. Examenul acestor
celule se poate face la microscop. Ele sunt obinute prin intermediul unei
prelevri de secreie care trebuie imediat pus pe o lam de sticl pentru a
rezulta un froti. Examenul de frotis !aginal prelevat in perioada ciclului,
c&nd cantitatea de estrogeni este crescut, poate a"uta la descoperirea unei
probleme de infertilitate.
$ongestia numeroaselor mici vase sanguine !n momentul excitaiei
sexuale !i confer o culoare violacee. % transudare de mici picturi prin
pereii vaselor se observ de asemenea la !nceputul procesului i odat cu
urcarea excitaiei sexuale. (ceste picturele se unesc unele cu altele pentru a
forma un !nveli fin lubrifiant pe !ntreg peretele mucoasei vaginale.
8a nivelul orificiului extern al !aginului se gsete o membran fin
de mucoas, himenul. (cesta !nchide mai mult sau mai puin deschiderea
vaginului i c&te odat, din cauza unei imperforri, !nchide complet orificiul.
2n acest caz este necesar o intervenie chirurgical pentru a permite
scurgerea menstruaiei.
V'&:!
%rganele genitale feminine formeaz la exterior o regiune care !n
ansamblu este cunoscut sub denumirea de !ul!, care cuprinde urmatoarele
structuri# 9untele lui @enus, buzele mari, buzele mici, clitorisul i
vestibulul.
"untele lui #enus acoper simfiza pubian. El este format dintr-un
!nveli gros de esut adipos, iar pielea sa cuprinde numeroi receptori
sensibili ce pot conduce la orgasm dac sunt stimulai !n timpul coitului sau
al masturbrii.
$uzele mari sunt dou pliuri longitudinale care pornesc de la 9untele
lui @enus i se !ntind !n "os spre spate. Ele prote"eaz buzele mici, orificiul
vaginului i uretra. (ceste pliuri de esut adipos sunt acoperite cu pr pe
partea lor superioar i pe cea extern i conin numeroase glande sudoripare
i sebacee. 2n timpul coitului, buzele mari se separ i se !ntind !nspre
coapse pentru a expune buzele mici i deschiderea vaginal.
$uzele mici sunt situate sub buzele mari. Ele nu au fire de pr, i
conin mai puine glande sudoripare, !ns mai multe glande sebacee. Ele se
!ntind !n sus pentru a forma prepuul clitorisului i !n "os pentru a prote"a
orificiul vaginal. 7roportional cu creterea excitaiei sexuale, apare o cretere
a fluxului sangvin, modific&ndu-le culoarea. 2n afara perioadei de
graviditate, ele trec de la roz pal la rou aprins i la rou foarte !nchis !n
perioada de gestaie. (ceste schimbri de culoare anuna apropierea
orgasmului.
%litorisul este o mic proeminen rotun"it alctuit din esuturi
erectile, vase sangvine i nervi. % cut format de !nt&lnirea buzelor mici
+prepu, acoper parial extremitatea sa muscular sau glandul. @olumul su
crete !n timpul stimulrii tactile< el este corespondentul considerabil redus
ca dimensiuni al penisului brbatului. $&teodat, el este un receptor i un
transmitor al stimulului erotic la femeie. 2n timpul stimulrii sexuale, el se
umfl, se ridic i se ascunde !n spatele prepuului.
#estibulul este o suprafa triunghiular mrginit de buzele mici. El
cuprinde orificiul vaginal, himenul i deschiderile canalelor mai multor
glande. %rificiul vaginal ocup cea mai mare parte a vestibulului. easupra
acestuia i sub clitoris se gasete meatul urinar. e fiecare parte a deschiderii
uretrei se deschid glandele lui SDeene, corespondentele prostatei la barbai.
8a fel, de fiecare parte a orificiului vaginal, !ntre himen i buzele mici, se
deschid glandele lui 'artholin, corespondentele glandelor lui $oEper la
brbat, care secret o substan mucoid !n timpul coitului.
&landele mamare au dubl funcie, de zona erogen i de secreie
lactee. 1iecare dintre aceste glande este divizat !n :/ pana la 0> de lobi
separai de ctre esutul adipos de care depinde volumul s&nului. 1iecare lob
se subdivide !n mai muli lobuli ce conin fiecare mai muli acini foarte
bogai !n capilare< la acest nivel se formeaza laptele. $analele lactifere sunt
conductele excretoare ale fiecrui lobul, ce se unesc pentru a forma un
rezervor, !n apropierea mamelonului, sinusul lactifer sau ampula
galactophore i se !ngusteaz pentru a traversa mamelonul. (reola din "urul
mamelonului este o zona circular pigmentar a crei suprafa este
strbtut de numeroase glande sebacee.
?landele mamare sunt subdezvoltate la natere.Ele se dezvolt la
pubertate,sub influena estrogenilor i a progesteronului provenit de la
ovare<hormonii de cretere i de prolactin provin din pituitar i din tiroxina
secretat de tiroid.
1orma i volumul s&nilor constituie adesea un subiect de ingri"orare
pentru femei.2n orice caz acest lucru nu are nici o legtur cu capacitatea de
alptare .7e perioada de graviditate, s&nii devin mai voluminoi i mai grei,
anumite ligamente suspensoare put&nd fi !ntinse i, din aceast cauz, d&nd
impresia c sunt mai puin bine suspendai. %ricum, alptarea nu aduce
schimbri permanente !n ceea ce privete forma, volumul i fermitatea
glandelor mamare.
CAPITOLUL
DEDVOLTAREA SEXUALITII
9ai muli factori contribuie la dezvoltarea sexualitii. 8a concepere,
sexul este determinat de ctre cromozomii 44 sau 45. 7e !ntreaga durata a
vieii, factorii biologici, psiho-sociali i culturali condiioneaz sexualitatea
unui individ. Sexul individului influeneaz comportamentul !n cadrul
culturii noastre i modul de modelare a comportamentelor.
-.8 P1)#%!<! ")1.!$!&= 2# 0)!:#<#$!$1!
C%/"%.1.$1 +#%&%0#*1
2n a asea sptm&n de dezvoltare a fetusului, embrionii celor dou
sexe posed dou perechi de conducte genitale# canalele lui 9uller i
canalele lui Folff. 8a fetuii de sex feminin, canalele lui 9uller vor deveni
probabil trompele lui 1allope, uterul i treimea superioar ale vaginului. 8a
fetusul de sex masculin, canalele lui Folff vor forma canalele spermatice,
veziculele seminale i epididimul. %rganele genitale externe ale celor dou
sexe constau !ntr-un tubercul genital, pliuri i !ncreituri genitale. 2n funcie
de sex, tuberculul va forma clitorisul sau glandul, pliurile vor forma buzele
mici sau penisul, iar !ncreiturile vor forma buzele mari sau scrotul.
iferenierea sexual este stabilit bine !n a doasprezecea saptm&n
de via fetal. ezvoltarea organelor genitale masculine necesit prezena a
dou substane# un stimulator +androgenii, i un inhibator. (ndrogenii
stimuleaz dezvoltarea organelor genitale interne i externe !n timp ce
substana inhibatoare suprim dezvoltarea canalelor lui 9uller. 8a fetusul de
sex feminin, aceste substane lipsesc, ceea ce conduce la atrofierea canalelor
lui Folff i permite dezvoltarea organelor genitale feminine interne i
externe.
D#31)1.51 "(#B%(%*#!&1 A. $#/"'& *%"#&=)#1# /#*#
8a natere, talia, masa i musculatura sunt de obicei mai dezvoltate la
biat. 9ai multe diferene au fost observate !n timpul copilriei mici#
:. 'iatul d dovad de o activitate motrice mai intens i poate ridica
mai repede capul.
0. 1etia este mai pasiv din punct de vedere fizic i este mai iritabil
pe parcursul examenului fizic.
-. 1etia reacioneaz mai rapid la stimularea tactil i la durere.
;. 8a v&rsta de ase luni, chipul uman reine mai repede atenia fetiei.
/. $ercurile luminoase rein mai repede atenia biatului.
=. 'iatul prefer stimuli mai puin complexi.
.. 1ata prefer stimuli foarte complxi.
A. 1ata inva s vorbeasc mai repede.
C. 'iatul petrece mai mult timp departe de mama sa.
:>. 1ata petrece mai mult timp privindu-i i ating&ndu-i mama.
::. 'iatul este mai puin derutat de un obstacol< va !ncerca s !l
ocoleasc.
:0. 1ata prefer "ucrii cu chipuri umane i care necesit mai mult
coordonare motrice.
:-. 'iatul petrece mai mult timp amuz&ndu-se cu obiecte care nu sunt
"ucrii.
$are este influena ereditii sau a mediului social !n formarea acestor
comportamenteG 8imita !ntre achizitionat +ereditate, i !nva+contientizare,
este puin mai greu de evideniat.
-.2 C%"#&=)#!
F!*$%)# "(#B%(%*#!&#
e la v&rsta de doi ani i p&n la pubertate, organele genitale par a fi
!n repaus !n comparaie cu creterea rapid a tuturor celorlalte sisteme ale
organismului, p&n la obinerea identitii sexuale i la descoperirea plcerii
sexuale.
Identitatea sexual reprezint percepia de sine ca biat sau ca fat.
(ceast percepie de sine ca fiin sexual se face !ntre un an i "umatate i
patru ani. Ea debuteaz printr-un vag sentiment de apartenen la un sex sau
la altul. 8a doi ani, un copil poate s disting un baiat de o fat. 8a trei ani,
copilul rspunde corect la intrebarea# BEti baieel sau fetiGB. 8a cinci sau
la ase ani, el tie c dac este biat sau fat nu ii va putea schimba sexul.
$omunicarea, percepia sinelui i imitarea sunt de asemenea factori ce
influeneaz dezvoltarea identitii sexuale.$omunicarea printe-copil !nva
copilul s-i dea seama dac corespunde rolului su sexual.*eactia prinilor
fa de un nou nscut feti sau biat este deseori diferit. e exemplu, ei pot
rspunde bolboroselilor unui bebelu de sex feminin. $omunicarea non
verbal poate fi de asemenea diferit. )n biat va putea fi bruscat, pe c&nd o
fat va fi mai degrab m&ng&iat i manipulat cu bl&ndee. (legerea
"ucriilor este de asemenea semnificativ< foarte rar baieii sunt incura"ai s
se "oace cu ppui.
2nvarea comportamentelor specifice sexului fiecruia necesit mai
muli ani din viaa copilului. $a punct de plecare, el trebuie s !nvee dac
este biat sau fat. 1olosirea apelativelor verbale fata, ea, biat, el, utilizate
ca subliniere de ctre parini a"ut copilul s se identifice corect i faciliteaz
contientizarea. 7rin imitaie, copilul va !nva repede comportamentele
specifice sexului su, copiind astfel comportamentele i atitudinile adulilor.
7entru 1reud, acest proces este cel al identificrii.
7ercepia sinelui, aceast capacitate de a se percepe ca fiind unic, este
un alt factor care influeneaz identitatea sexual. Interaciunile printe-copil
pe parcursul primului an de via !i asigur acesteia fundamentele. % dat
dob&ndit !ncrederea, copilul este capabil de a se relaxa i de a accepta c
este singur, departe de mama sa.
2n primii ani ai copilriei, copilul dezvolt un sentiment de m&ndrie !n
ceea ce privete corpul su, inclusiv prile genitale. Explor&ndu-i corpul,
descoper o satisfacie la autostimularea regiunii genitale. El percepe asta ca
pe o surs de plcere i nu ca masturbare. 7rinii se pot nelinitii !n faa
acestor activiti, i pot interveni !ntr-un mod negativ. $opilul devine atunci
nelinitit, nervos sau vinovat, fr s tie cu adevrat de ce. El risc s
asocieze plcerea cu vina.
$opilul de la trei ani i "umtate p&n la cinci ani continu explorarea
propriului corp. 8a aceast v&rst, este frecvent ca baieii i fetele s !i
compare anatomia, de exemplu atunci c&nd fac baie. Educatoarele i prinii
trebuie s accepte aceste comportamente ca fiind complet normale. 2n loc s
fac comentarii, este preferabil s rspund simplu la !ntrebrile copiilor i
s !i diri"eze ctre alte activiti.
2nspre v&rsta de trei ani i "umtate, copilul se intereseaz !n relaia
prinilor de ceea ce privete obiceiurile de somn, de mers la toalet etc.
3atl devine obiectul dragostei fiicei, iar mama cel al biatului.
2ntre patru i cinci ani, copilul triete !ntr-o lume imaginar.(cesta
este stadiul iniiati!ei !ersus culpabilitate 'i stadiul falic. 2n acest stadiu,
copilului !i e team c va fi pedepsit pentru visele sau fantasmele sale cu
caracter erotic.
8a v&rsta colar, copilul ii dezvolt mult interesul pentru sexualitate
i pentru funciile de reproducere. (cest lucru se face !n paralel cu lrgirea
evantaiului su de cunotine. 2ntrebri despre natere sunt puse frecvent. )n
alt fenomen tipic acestei v&rste este separarea sexelor< vorbim despre faza
homosexual a dezvoltrii. 2n timpul acestei perioade, copiii de acelai sex
pot s !i !mprteasc descoperirile genitale. Ideea c tot ceea ce are
legatur cu organele genitale este ru, poate fi !ntrit !n urma acestor
experiene, dac prinii reacioneaz exagerat.
-.- P'+1)$!$1! 2# !<%&1(*1.5!
T)!.(3%)/=)# +#%&%0#*1
(dolescena este fr !ndoial perioada vieii !n care schimbrile de
anatomie i de fiziologie sexual sunt cele mai importante.
Iat o scurt trecere !n revista a acestor transformri la biat#
:. ezvoltarea penisului i a testiculelor
0. $reterea prului pubian epos ce devine repede cre
-. Schimbarea vocii
;. E"acularea
/. $reterea prului axilar i transpiraia
=. (pariia brbii.
8a fat#
:. ezvoltarea s&nilor
0. $reterea prului pubian mai !nt&i epos, devenind repede cre
-. 7rima menstruaie
;. $reterea prului axilar
C%/"%.1.$1 "(#B%(%*#!&1
9ari adaptri psihologice !nsoesc aceste numeroase schimbri fizice.
(cceptarea modificrilor propriei imagini, a"ustri la diverse nivele de
energie, stabilirea identitii de sine i rezolvarea conflictelor cu caracter
sexual sunt tot at&tea adaptri de realizat.
*eaciile la variaiile propriei imagini merg de la nelinite cu privire la
procesul maturizrii p&n la satisfacia de a avea un corp adult. 'ieii sunt
deseori nelinitii cu privire la mrimea penisului i a testiculelor, corel&nd
acest fapt cu virilitatea i cu performana sexual. 1etele sunt nelinitite de
dezvoltarea s&nilor lor i de apariia menstruaiei, de iregularitetea acesteia,
mai ales dac aceasta este diferit de ceea ce experimenteaz colegele lor.
(dolescenii ar trebui informai c talia penisului i a s&nilor nu are nici o
legtura cu abilitile funcionale i c este normal ca ciclul menstrual s fie
neregulat !n primul an. % percepie a emoiilor cu caracter sexual !nsoete
aceste schimbri corporale. (ceste emoii trebuie de asemenea s fie
integrate !n acceptarea imaginii de sine.
( se adapta la diverse nivele de energie reprezint o alt problem
important a adolescentului. % mai mare capacitate psihic, !nsoit de
comportamente impulsive sunt observabile la el. (ceste comportamente
impulsive sunt necesare pentru a face faa tensiunilor i nelinitilor legate de
schimbrile corporale. %dihna i somnul sunt foarte importante pentru a
raspunde cerinelor creterii. (ctiviti calme precum lectura sau televizorul
ofer un rgaz eforturilor fizice.
Stabilirea identitii de sine poate fi derutant i deconcertant. e
exemplu, stp&nirea corpului deprins !n copilrie este zdruncinat de
creterea nvalnic i de apariia caracterelor sexuale secundare. (ceast
perioad duce !ns la un nou statut i la o perioad mai stabil. 8a
aisprezece ani, adolescentul poate obine permisul de conducere, iar la
optsprezece poate s voteze. *elaiile heterosexuale se dezvolt i grupul de
persoane de aceeai v&rst reprezint o susinere excelent. 7e parcursul
acestei perioade de tranziie, adolescentul !nvat s !i asume rolul de adult
i s devin un membru productiv al societii.
$onflictele sexuale sunt dificil de rezolvat. $ultura occidental le
recunoate adolescenilor o maturitate psihic, !ns nu le recunoate dreptul
de a tri o sexualitate adult. Ei experimenteaz puternice impulsuri sexuale
pe care trebuie s le controleze. 2n perioada pubertii, masturbarea i
observarea organelor genitale a celor de aceeai v&rst este !nc frecvent,
mai ales la biei< este pur i simplu o etap a dezvoltrii. (ceste observaii
au ca scop compararea credinelor i a reaciilor lor psihice cu cele ale altora.
(ctivitile heterosexuale sunt foarte variabile la aceast v&rst, merg&nd de
la !mbriare i srut, stimularea zonelor erogene, p&n la contactul sexual.
(ceste conflicte sunt adesea exagerate de teama graviditii i a maladiilor
cu transmitere sexuala.
-.7 T?.=) !<'&$ 2# !<'&$ <1 :?)($= /1<#1
7e parcursul vieii adulte, sunt posibile un anumit numr de
comportamente sexuale# activiti heterosexuale i homosexuale,
masturbarea i abstinena. @&rsta adult este !n mod obinuit considerat ca
fiind cea c&nd se poate deveni printe i cea a intimitii cu un partener
stabil. 2n acelai timp, fr a ine seama de modul de via con"ugal, comunal
sau altul, relaia sexual este o component crucial a relaiilor
interpersonale. $apacitatea de a oferi i de a primi o plcere heterosexual !n
cadrul unei relaii stabile este o tem valorizat de ctre societatea noastr.
(ici nu intr numai aspectul fizic al sexualitii, ci i conceptul de sine c
fiina sexuat i care are un rol sexual.
M%<#3#*=)# +#%&%0#*1
7rocesul biologic al !mbtr&nirii !ncepe la t&nrul adult, pentru a se
continua apoi progresiv. Schimbrile psihice pot amenina imaginea i
respectul de sine la cei care valorizeaz tinereea mai presus de orice.
*idurile, depunerile de esut adipos la nivelul taliei, prul alb i calviia
reprezint schimbri pe care unii le gasesc dificil de acceptat. 7ublicitatea
av&nd ca obiect vopselele pentru pr, cremele antirid i produsele !mpotriva
calviiei subliniaz temerile de a pierde feminitatea sau masculinitatea odat
cu v&rsta.
2n timpul acestei perioade, menstruaiile scad i apoi !nceteaz.
?landele mamare se atrofiaz !n absena influxului estrogenic< vaginul se
atrofiaz, elasticitatea sa este mai mica i lubrifierea este int&rziat. % terapie
cu steroizi este deci benefic. 8a brbat, erecia este mai puin spontan,
fora e"aculrii mai mic i volumul lichidului seminal mai redus.
A("1*$ "(#B%&%0#*
(numii factori sunt direct legai de sexualitate !n decursul primilor
ani de v&rst adult. Sarcina poate modifica imaginea de sine ca fiina
sexual. 7e !ntreg parcursul gestaiei, dorina sexuala a fiecruia dintre
parteneri licrete. up natere, atenia consorilor este centrat pe noul
nscut mai degrab dec&t a unuia pe cellalt. 9ai t&rziu, prezena copiilor
care cresc diminueaz ocaziile de intimitate pentru interaciuni sexuale.
Efortul psihic i stresul pe care adulii !l triesc la serviciu pot !mpiedica
adesea dorina lor sexual. atorit diferitelor reacii sexuale la brbat i la
femeie, pot surveni ne!ntelegeri mutuale. 2n lumina acestor cunotine, cu c&t
unul dintre parteneri poate !ncerca s !nteleag reaciile unice ale ale celuilalt
i cu c&t !i comunic mai mult unul altuia emoiile, cu at&t cresc ansele de
reuit a vieii lor sexuale.
Interesul i activitatea sexual scad progresiv la v&rsta de mi"loc.
3otui, activitatea sexual continu s aib importan i muli au un contact
sexual cel puin o dat pe sptm&n. Se crede c exist o corelare direct
!ntre nivelul activitii sexuale !n perioada de t&nr adult i cea de la v&rsta
mi"locie. Sntatea este un alt factor ce influeneaz activitatea sexual. %
operaie mutilant sau o maladie cardiac, spre exemplu, pot s modifice
funcia sexual.
-.@ P1)(%!.! A. :?)($=
$ontrar credinei populare, nevoia de exprimare sexual i de
intimitate exist i la persoanele !n v&rsta. @iaa sexual a unui individ
continu adesea p&n dup A> de ani i anumite a"ustri pot deveni necesare
!n cazul patologiilor cardiace i prostatice, a vaginitelor senile i a
diabetului. 7ersoanele !n v&rst sunt puse !n faa situaiei de a avea gri" unul
de altul i de a face faa doliului i vduviei. Interesul i activitatea sexual
pot persista p&n !ntr-a opta sau a noua decad de via, !n msura !n care
sntatea este convenabil i un partener interesat este disponibil.
CAPITOLUL V
STIMULAREA SEXUAL I REACIILE FIDIOLOGICE
S$#/'&!)1! (16'!&=
Stimularea sexual poate fi de origine fizic sau psihic, real sau
imaginar i poate fi perceput de receptorii senzoriali ai vzului, auzului,
mirosului i cei tactili.
7.8 S$#/'&!)1! 3#4#*=
Stimularea psihic se refer la activitile tactile, la presiune sau la
contactul corporal. *eceptorii nervoi transfer aceti stimuli la mduva
spinrii i apoi la creier. % mare varietate de contacte corporale# m&ng&ieri
ale zonelor erogene, srutri, stimularea s&nilor, stimularea manual a
organelor genitale, stimularea oral-genital, stimularea anal i durerea sunt
implicate !n stimularea psihic. 7reludiul sau stimulrile precoitale includ
contactele fizice i m&ng&ierile fcute cu scopul de a crete interesul i
dorina erotic. Ele variaz considerabil la nord-americani.
:. H%IE8E E*%?EIE. (numite regiuni ale corpului sunt bogate !n
terminaii nervoase susceptibile de a declana dorina erotic atunci c&nd
sunt m&ng&iate. %rganele genitale ale celor dou sexe sunt, evident, foarte
erogene. (lte pri ale corpului precum gura, urechile, s&nii, spatele, fesele,
anusul, g&tul, abdomenul i coapsele sunt considerate ca fiind zone erotice.
8a brbat, !n afar de organele genitale, principalele zone erogene sunt
coapsele, buzele i urechile< la femeie, acestea sunt s&nii, coapsele i
urechile +?oldstein :C.=#:->,. 2n afar de stimularea zonelor erogene, este
important de !neles procesul de adaptare rapid a receptorilor tactili i a
celor de durere. (ceste terminaii nervoase se adapteaz rapid, +:J:>>
secunde, atenu&nd !n mod progresiv rspunsul !n numai c&teva secunde.
*eceptorii sensibilitii tactile i cei ai presiunii rspund mai bine la
variaiile de stimulare< dorina erotic poate deci s fie amplificat variind
punctele de stimulare de la clitoris la s&ni spre exemplu, mai degrab dec&t
de meninerea stimulrii !n acelai loc.
0. SK*)3)*I. Srutul este specific fiinelor umane pentru a a"unge
la stimularea erotic iar tehnica poate varia prin utilizarea buzelor sau a
limbii. El implic simul tactil, gustul i mirosul. )tilizarea srutului ca
activitatea precoital variaz de la o cultur la alta. (numite culturi
valorizeaz mai mult contactele oral-genitale ca preliminarii.
-. S3I9)8(*E( SLII8%*. orina erotic este de asemenea atins
prin stimularea manual sau oral a s&nilor. 9ulte dintre femei
experimenteaz senzaii de plcere foarte mare ca rspuns la succiunea
mameloanelor. Stimularea s&nilor provoac contracii agreabile ale regiunii
pelviene, precum i eliberarea oxitocinei, hormon ce stimuleaz secreia
laptelui i contraciile uterine. (lptarea este adesea asociat cu o plcere
sexual put&nd s conduc chiar la orgasm la anumite femei. 2n timpul
preludiului, stimularea s&nilor poate s conduc la un !nalt nivel de excitaie
erotic.
7.2 S$#/'&!)1! "(#B#*=
Stimularea erotic prin miros, gust, auz, vz sau !nchipuire este
considerat a fi o stimulare de origine psihic !n ceea ce privete asocierea ei
cu experiene anterioare trite, sperane sau dorine viitoare. Stimulii psihici
pot fi mirosuri agreabile, atracii vizuale sau medii auditive.
:. 9I*%S)*I8E. 9irosurile corporale pot fi excitante sau chiar
odihnitoare !n anumite cazuri. 7arfumurile ce au fost de"a asociate cu
experiene sexuale agreabile, pot s declaneze o dorina erotic.
0. (3*($MI( @IH)(8K. 8umina, culoarea, hainele, mersul pot
deveni stimuli erotici. 2ntre sexe, aceti stimuli nu au toi aceeai valoare
erotic. 'rbaii sunt mai degrab stimulai de fotografii ale unor persoane
goale sau !mbrcate, pe c&nd femeile sunt mai atrase de temele romantice
+oameni care se !mbrieaza, spre exemplu, de decor i de calitatea
mediului.
-. 9EII ()I3I@E. orina erotic este deseori crescut de cuvinte
i de muzic. 3inerii pot fi stimulai de muzic BrocDB senzual !n timp ce
adulii vor reaciona mai degrab la c&ntece dulci sau la muzic simfonic.
Stimulii auditivi sunt deseori asociai cu experiene sexuale anterioare
pozitive.
R1!*5## 3#4#%&%0#*1
*eaciile fiziologice fundamentale la stimularea sexual sunt aceleai
pentru toi indivizii, brbai sau femei. *eaciile psihologice i sociale sunt
totui foarte variabile de la brbai la femei, !ntre persoanele de acelai sex i
la aceeai persoan !n momente diferite.
7.- A*$'& (16'!&
(ctul sexual poate fi stimulant din punct de vedere fizic i gratificant
din punct de vedere emoional. 3ermenii coit i copulaie sunt termeni
frecvent utilizai i sunt sinonimi ai actului sexual. $uv&ntul coit provine din
latinul coitio i !nseamn Ba se !mpreunaB, copulatie provine de asemenea
din latin i !nseamn Ba se uniB. 9ai muli termeni vulgari sunt de
asemenea frecvent utilizai.
7entru actul sexual, sunt folosite mai multe poziii# poziiile fa !n
fa, Bea deasupra luiB, Bel deasupra eiB sau unul l&nga altul, fiind cele mai
des utilizate, poziiile !n picioare +ce permit o mare libertate de micare,,
poziiile ventro dorsale. Iumrul i varietatea poziiilor utilizate de ctre un
cuplu depinde de influenele sociale i de inhibiiile anterioare, de supleea i
de imaginaia lor.
(v&nd !n vedere importana stimulrii clitoridiene la femeie, poziiile
unul l&nga altul i Bea deasupra luiB sunt recomandate. Stimularea
clitorisului poate fi de asemenea asigurat de poziia Bel deasupra eiB, dac
femeia se las puin mai "os dec&t partenerul su. 7enisul pstreaza astfel
contactul cu clitorisul !n timpul penetrrii i se !ndreapt !nspre peretele
posterior al vaginului mai degrab dec&t !nspre profunzimea acestuia.
F#4#%&%0#! !*$'&'# (16'!&
ou modificri fiziologice importante apar !n timpul actului sexual#
vasodilataia +congestia vaselor sanguine, i miotonia +creterea tensiunii
musculare,. $urba ciclului rspunsurilor sexuale se !mparte !n patru faze#
:. faza de excitaie
0. faza de platou
-. faza orgasmic
;. faza de rezoluie
1aza de excitaie !ncepe pornind de la stimulii erotici i conduce la o
!nvluire senzorial progresiv asociat cu o puternic senzaie de
plcere.*eaciile fizice caracteristice acestei faze sunt#

8a brbat#
:. erecia penisului
0. tensionarea, !ngroarea i ridicarea scrotului
-. congestia i ridicarea testiculelor !nspre perineu datorit scurtrii
cordoanelor spermatice. (ceste simptome se datoreaz vasodilataiei
i influxului parasimpatic.
8a femeie#
:. 3umefierea glandului clitoridian<
0. lubrifierea vaginal<
-. extensia i destinderea canalului vaginal<
;. separarea i aplatizarea buzelor mari<
/. colorarea !n rou a buzelor mici i a peretelui vaginal<
=. erecia mameloanelor, congestia glandei mamare !n !ntregime.
(lte semne sunt frecvente !n timpul acestei prime faze, cum ar fi
creterea ritmului cardiac, a presiunii arteriale proporional cu intensitatea
plcerii i a tensiunii musculare la nivelul intercostalilor i al abdominalilor.
(pariia ro'eei sexuale la nivelul abdomenului la !nceput i apoi la nivelul
s&nilor, al g&tului, al feei i al spatelui, este o caracteristic frecvent la
femeie i este proporional cu plcerea i cu temperatura mediului.
1aza de platou este acea perioad de tensiune i de plcere sexual
intens ce precede foarte aproape orgasmul. 2n timpul acestei faze, influena
sistemului nervos simpatic este evident la ambele sexe. *itmul cardiac urc
de la :>> la :./ de bti pe minut, ritmul respirator crete p&n la ;> de
respiraii pe minut la sf&ritul fazei, tensiunea sistolic se ridic de la 0>
mmg la ;> mm6g. Se produc serii de contracii musculare voluntare i
involuntare, contracii semi-spasmodice ale muchilor faciali i intercostali,
contracii voluntare ale sfincterului anal ca tehnic de stimulare la ambele
sexe. *spunsurile sexuale ale acestei faze sunt#
8a brbat#
:. creterea circumferinei penisului la nivelul coroanei glandului i
schimbarea culorii glandului
0. creterea cu />N a volumului testiculelor i ridicarea acestora mai
aproape de perineu
-. apariia c&torva picturi de secreie mucoid provenind din glandele
lui $oEper
;. apariia unei roei sexuale la finalul fazei.
8a femeie#
:. retragerea clitorisului sub prepu
0. dezvoltarea platformei orgasmice la nivelul inferior al canalului
vaginal i al buzelor mici. +(ceast platform previne pierderea
spermei dup e"aculare i crete friciunea penisului,
-. ultima cretere !n lungime i !n lime a canalului vaginal
;. schimbarea culorii de la rou la rou !nchis a buzelor mici
/. secreia unei picturi sau dou de substan mucoid
=. ultima umflare vasocongestiv a buzelor mari
.. ultima umflare a s&nilor i a mameloanelor
A. roea sexuala !ntins pe !ntreaga suprafa a corpului.
(rgasmul reprezint apogeul involuntar al tensiunii sexuale,
provoc&nd o relaxare fizic i psihic. $hiar dac !ntreg corpul particip la
orgasm, regiunea pelvian este centrul acestuia. (ceast faz este mai scurt
dec&t celelalte< ea nu dureaz dec&t c&teva secunde i se caracterizeaz prin
contracii spamodice i ritmice ale organelor genitale. *itmul cardiac, ritmul
respirator i presiunea arterial cresc p&n la cel mai !nalt nivel.
8a brbat, contracii expulsive pe !ntreaga lungime a penisului survin
dup >,A secunde< frecvena lor este redus dup primele trei sau patru
contracii. 7rocesul e"aculrii poate fi !mparit !n dou faze. 2n prima faz,
lichidul seminal este expulzat !n uretra prostatic< !n cea de a doua, sperma
este expulzat !nspre meatul uretral. 1ora e"aculrii scade dup primele
contracii expulsive. $ontracii ale canalelor deferente, ale epididimului, ale
veziculelor seminale i ale prostatei se produc de asemenea !n timpul
orgasmului. 2n momentul e"aculrii, sfincterul intern al vezicii se !nchide
pentru a evita ptrunderea spermei.
8a femeie, !n "ur de cinci p&n la dousprezece contracii survin la
nivelul platformei orgasmice !n momentul orgasmului, cu o frecven de mai
puin de o secund la !nceput, pentru ca apoi s scad imediat !n frecven i
intensitate. e asemenea, se contract muchii perineului i cei ai uterului.
Exist mari variaii la femei !n ceea ce privete tipurile de orgasm# orgasm
minor sau faz de platou ce fluctueaz cu reacii slabe spre orgasm, orgasme
multiple i orgasm unic comparabil cu cel al brbatului.
Se pare c femeile au la primele experiene sexuale orgasme minore,
progres&nd !nspre orgasme multiple i apoi ctre un orgasm unic, sau
progreseaz de la orgasm unic ctre orgasme multiple.
Faza de rezoluie este perioada de revenire la normal. urata sa este
aproximativ egal cu cea a fazei de excitaie. 9uli indivizi transpir
abundent, alii experimenteaz dorina de a dormi, o senzaie de relaxare,
dorina de a r&de sau de a pl&nge. Imediat dup orgasm, brbatii triesc o
perioad refractar !n timpul creia nu pot rspunde la stimuli erotici.
CAPITOLUL V
FUNCIILE SEXUALE I DEREGLRILE EI
ereglrile sexuale constituie o problem actual cu aspect
dublu O medical i social,determinat de frecvena !nalt,influena asupra
relaiilor dintre so i soie,aciunea asupra capacitii de munc,conduita la
serviciu i la domiciliu.(ceste stri patologice produc profunde emoii
psihice i fizice,senzaia de insatisfacie personal,provoac stri conflictuale
!n familie.
M!.#31($=)#&1 <1 +!4= !&1 (16'!&#$=5## .%)/!&1 &! +=)+!5# ('.$:
-atracia sexual
-erecia
-e"acularea
-orgasmul.
7entru realizarea unui ciclu copulativ la brbai este necesar
interaciunea urmtoarelor constituente funcionale#
:. N1')%B%)/%.!&1,determinat de activitatea structurilor cerebrale
profunde i de !ntregul sistem endocrin.(cest consituent determin
puterea atraciei sexuale i excitarea corespunztoare a centrelor
sistemului nervos, care regleaz activitatea sexual.
0. P(#B#*=,legat de activitatea cortexului cerebral,ce determin direcia
atraciei sexuale,faciliteaz formarea ereciei i realizeaz formele de
activitate sexual caracteristice sexualitii umane.
-. E)1*5#%.!&= ,prezentat prin aparatul final de erecie,ce realizeaz
compartimentul mecanic al actului sexual.
E"acuaionala,bazat pe integrarea elementelor structurale,de la prostat cu
elementele sale nervoase p&n la poriunile paracentrale ale cortexului
cerebral,realizeaz problema eseniala biologic a !ntegii activiti sexuale i
eliminarea substratului masculin de procreaie.
)n ciclu copulativ prevede interaciunea comun a acestor
constituente.2n lipsa acestei interaciuni se dezvolt unele stri patologice ,
care include !n sindromul de dezintegrare e"acularea fr erecie,e"acularea
fr orgasm,orgasmul fr e"aculare.
@.8 CLASIFICAREA SINDROAMELOR
SEXOPATOLOGICE ALE DEREGLRILOR SEXUALE LA
FEMEI
I. D1)10&=)# !&1 *%.($#$'1.$1# .1')%B%)/%.!&1
:. ereglri ale funciei sexuale !n cazurile de patologie a verigii
cerebrale a constituentei neurohormonale#
sindromul hiposexualitii hipotalamice
sindromul hipersexualitii hipotalamice
sindromul lipodistrofiei hipermusculare.
0. ereglrile sexuale cauzate de afeciunea funciei hipofizei#
hipopituitarism
hiperpituitarism.
-. ereglri sexuale !n afeciunile ovariene.
;. ereglri sexuale !n afeciunile suprarenalelor.
/. ereglri sexuale !n hipotiroidie.
=. 6irsutismul idiopatic.
.. Sindroame pluriglandulare primar-sexuale cu dereglarea dezvoltrii
sexuale.
II. D1)10&=)# !&1 *%.($#$'1.$1# "(#B#*1
:. 1rigiditatea primar psihologic.
0. 1rigiditatea secundar +simptomatic, !n cazurile psihozelor
endogene.
-. Iimfomania.
;. @aginismul.
/. (norgasmia psihogenic.

III. S#.<)%!/1 !&1 !31*5#'.## *%.($#$'1.$1# 01.#$%-(10/1.$!)1
ereglarea constituentei genito-segmentar !n cazurile afeciunilor
ginecologice#
dereglarea constituentei genito-segmentar !n cazurile afeciunilor
inflamatoare ale organelor genitale interne<
titularizarea secundar patogenetic.
D1)10&=)#&1 (16'!&1 <1$1)/#.!$1 <1 "!$%&%0#! :1)#0## *1)1+)!&1 !
*%.($#$'1.$1# .1')%B%)/%.!&1
)indromul hiposexualitii hipotalamice este unul din simptomele
sindromului hipotalamic.2n stare izolat el poate fi rezultatul strilor de stres
din timpul naterii,operaiilor obstetrical-ginecologice,hemoragiilor masive.
(cest sindrom se manifest prin diminuarea sau dispariia atraciei
sexuale prin dereglri de orgasm de tipul anorgasmiei relative.
3ratamentul este etiotropic,indicat de neurolog,terapia patogenetic
fiind orientat spre stimularea funciei sexuale# polivitamine ,
desensibilizante,terapie hormonal difereniat,!n funcie de dereglrile
hipotalamo-hipofizare,i fizioterapiei.
)indromul hipersexualitii hipotalamice se !nt&lnete mai rar dec&t
sindromul hiposexualitii.
Sindromul hipersexualitii hipotalamice la femei decurge !n forme de
crize paroxismale,manifest&ndu-se prin ridicarea brusc a libidoului i
excitrii sexuale.Excitarea sexual se asociaz cu !nrutirea strii generale#
durere !n regiunea hipogastric,dereglarea miciunii,simptome viscerale i
vegeto-vasculare,hipertermie,pruritul pielii,astenii.(ceste femei sufer de
pluriorgasme !ndelungate,cu durata de ->-=> minute,care apar !n urma
aciunii excitanilor sexuali sau neadecvat,iar satisfacia obinuit e de scurt
durat sau lipsete complet.
iagnosticul se bazeaz pe manifestri sexuale caracteristice i tipice
pentru sindromul diencefalic#simptome neurologice,ridicarea tensiunii
intracraniene.iagnosticul necesit radiografia eii turceti pentru
excluderea tumorii hipofizare.
3erapia sindromului este etiopatogenetic.Se recomand fizioterapie #
electroforeza intranazal cu novocain i bimedrol,electrosomon,bi iodo-
bromice i cu radon.7oate fi administrat acupuntura.2n complexul
terapeutic se include psihoterapia.
)indromul lipodistrofiei hipermusculare se !nt&lnete foarte rar i se
asociaz cu mrirea libidoului i excitabilitii paralel cu ridicarea !n s&nge a
nivelului S36 i simptoamelor generale determinate de acesta.Iecesit
administrarea sedativelor,fizioterapiei.
D1)10&=)# (16'!&1 <1$1)/#.!$1 <1 !31*5#'.#&1 B#"%3#4!)1
ereglrile sexuale !n hipopituitarism se dezvolt !n afeciuni
Simmonds i sindromul Sihen.Este indicat terapia etiopatogenetic i
complex +hormonal,vitaminic,fizioterapie,.
ereglrile sexuale !n hiperpituitarism cel mai frecvent se !ntilnesc !n
cazurile sindromului galactoree-amenoree.ereglrile sexuale se manifest
prin diminuarea libidoului orgasm frecvent,sterilitate.
D1)10&=)# (16'!&1 A. !31*5#'.#&1 %:!)#1.1
(feciunea ovarelor poate fi cauza unui hipogonadism primar sau
secundar .
3erapia dereglrilor sexuale !n cazurile hipofunciei ovariene const !n
administrarea hormonilor.2n hipoestrogenemie se indic microfolina cu
administrarea progesteronului :N c&te : ml sau administrarea nonovlonului.
2n hiperestrogenemie efectul pozitiv se realizeaz prin administrarea
androgenilor# metiltestosteronului c&te >,>>/ de trei ori sublingual !n faza a
doua a ciclului.Este eficient i fizioterapia.2n hiperestrogenemie se indic
numai bi cu radon sau iodobromice.
D1)10&=)# (16'!&1 A. *!4')#&1 <1 !31*5#'.# !&1 ('")!)1.!&1&%)
$ele mai profunde dereglri sexuale au loc !n cazurile hiperplaziei
congenitale a cortexului suprarenalelor,cauzat de defectul de biosinteza a
corticosteroizilor,favoriz&nd hiperproducerea androgenilor i formarea
incorect a organelor genitale.Se creeaz disocierea !ntre genotip i fenotip,
la fetiele cu genotip feminin apar anomalii ale organelor genitale,are loc
virilizarea organismului.
ereglrile sexuale !n afeciunile congenitale ale supraranalelor sunt
variate#lipsa atraciei sexuale la unele paciente i sexualitatea sporit i
precoce,cauzat de hiperandrogenism la altele.
3erapia acestor dereglri este etiotropic# chirurgicala - !n cazurile
genezei tumorale,!n boala Itenco-$ushing- adrenalectomie uni sau bilateral.
2n insuficiena suprarenal se indic terapia de substituie cu glucocorticoizi
+prednisolon, !n asociere cu inductotermia regiunii lombare.
D1)10&=)# (16'!&1 A. B#"%$#)%#<#1
Se caracterizeaz prin scderea libidoului,frecvenei organismului,
dereglri ale ciclului menstrual.3erapia este etiotropic.
)indroame ale afeciunii constituentei psihice.Frigiditatea
psihologic se !nt&lnete frecvent,poate fi primar sau secundar.1rigiditatea
primar se constat la femeile tinere,care nu au !nceput viaa sexual.9ai
des se !nt&lnete frigiditatea sexual secundar,atunci c&nd femeile
constat scderea treptat sau brusc a libidoului,care are ca rezultat repulsia
fa de contactul sexual.
$auzele frigiditii secundare sunt multiple cel mai des fiind rezulatul
lipsei orgasmului cauzat de potena nesatisfctoare a soului.2n unele cazuri
ea poate fi un simptom al dereglrilor psihice i a schizofreniei.
Simptomul esenial al frigiditii este lipsa complet a libidoului,lipsa
necesitii satisfaciei sexuale.
9etoda terapeutic de baz este terapia hipnosugestiv.2n cazurile
frigiditii pe fondul anorgasmiei rezultate eficiente are antrenamentul
psihoerotic al cuplului care contribuie la pregtirea emoional a femeii i al
apariiei libidoului.3otodat se indic vitamine,stimulatoare ale sistemului
nervos,preparate hormonale i proceduri fizioterapeutice# tocoferol acetat
0>N c&te o capsul de 0 oriJzi !n asociere cu retinol acetat o capsul o dat
pe zi timp de 0>--> de zile sau polivitamine.Se administreaz tinctura de
"ensen,eleuterococ 0>--> picturi pe zi.7reparate hormonale se indic !n
cazurile de infantilism sexual,dereglarea ciclului sexual afeciuni endocrine
conform schemelor specifice pentru aceste afeciuni.in procedurile
fizioterapeutice efect benefic de stimulare a libidoului au splturile cu apa
mineral i de mare,duul carbonat ascendent,acupunctura.
Nimfomania sau manifestarea sindromului hipersexual la femei se
!nt&lnete rar. Este cauzat de psihoze endogene i stri depresive de tipul
neurozelor.2n nimfomanie are loc sporirea atraciei sexuale cu caracter de
subseducie,!n unele cazuri libidoul se mrete p&n la necesitatea !n coitus o
dat pe zi sau de c&teva ori.
3erapia nimfomaniei este tot timpul etiopatogenetic.2n calitate de
preparate ce micoreaz libidoul i excitabilitatea se administreaz unele
neuroleptice-aminazin !n doze de />-:>>mg,meleril,sonopax.1emeilor
tinere li se indic camfora monobromic !n doza zilnic 0,>--,>.Este
eficienta fizioterapia#bi iodobromice i electrosomon.3ratamentul include
psihoterapia.
Anorgasmia psihogen este forma cea mai frecvent a dereglrilor
psihosexuale,fiind considerat o dereglare functional,fr substrat organic
i vreun viciu fizic. Ea se constat !n cazurile frigiditii sau disarmoniei !n
relaiile sexuale ale soilor.2n funcie de cauze anorgasmia absolut poate fi
constitutional , netraditional , psihogenic i simptomatic .9etoda
terapeutic de baz a anorgasmiei psihogenice este psihoterapia i !n special
autotreningul,care include instruirea femeii !n efectuarea a dou exerciii#
autosugestia senzaiei de relaxare moral,fizic i cldura autoinsuflrii
dorinei i plcerii intimitii sexuale.
$a tratament,administrarea polivitaminelor,preparatelor excitante ale
sistemului nervos central.
Vaginismul poate fi atribuit la dereglrile constituentei psihice,dar i
la dazadaptrile sexuale.Se manifest prin contracia spastic a muchilor
vaginului i a diafragmului pelvian.Spre vaginism sunt predispuse femeile
care au suferit de infantilism genital.e regul,vaginismul se constat la
femeile fricoase.
Simptomul de baz al vaginismului este contracia spastic a
muchiului constrictor al vaginului,diafragmului pelvian,peretelui abdominal
i coapsele.
3erapia vaginismului este psihoterapeutic,cea chirurgical fiind
ineficient.3erapia psihoterapeutic include :> elemente# anamneza
amnunit i aprecierea caracterului psihogeniei,convorbirea despre
vaginism,convingerea femeii, c tratamentul va fi indolor,gimnastica
coapselor,gimnastica respiratorie a peretelui anterior abdominal,eliminarea
fricii,examenul perrectum,dilatarea orificiului himenului,umezirea intrrii !n
vagin cu soluie de dicain 0N.
*ereglrile sexuale ale constituentei genito segmentare +n cazurile de
afeciuni ginecologice
Este eficient masa"ul ginecologic,vibromasa"ul.2n cazurille de
anorgasmie !n afeciunile inflamatoare ale organelor genitale interne sunt
indicate splturi cu ape sulfurice,bi cu sruri,bule de aer,duuri minerale .
in preparatele medicamentoase se indic psiho stimulatorii.
@.2 OVARUL POLICHISTIC VIRILIDAT
Este o form de intersexualitate ovarian tardiv,pubertar sau
postpubertar,!nsum&nd clinic#
sindrom de androgenizare<
sindrom de insuficient ovarian<
sindrom psiho-comportamental.
S#.<)%/'& <1 !.<)%01.#4!)1
#irilismul tegumentar
9odificrile calitative ale tegumentelor,!n special ale celor acoperite
cu pr,se prezint astfel#
tegumentele sunt mai groase,mai puin elastice i mai seboreice<
tegumentele acoperite cu pr sunt lipsite de netezime,grun"oase<
acneea i comedoamele pe fa,pielea spatelui i uneori pe piept sunt
frecvente.
#irilizare !ocii
@irilizarea vocii este frecvent,dar inconstant<scderile tonalitii
tind ctre registrul masculin.
#irilizarea organelor genitale externe
Se petrec modificri de tipul#
hiperpigmentrile labiilor
hipertrofiei clitorisului,mai mult sau mai puin importante
#irilismul pilar
Este elementul semiologic cel mai izbitor prin ineditul su-dezvoltarea
la femeie a unei piloziti evoc&nd caracteristicile pilozitii masculine.
Semiologic se !nregistreaz modificri ale pilozitii ce intereseaz#
zonele de distribuie,cantitatea i calitatea prului.
,onele de distribuie
@irilizarea pilar poate fi#
-generalizat pe toate teritoriile de distribuie caracteristice pilozitii
masculine
-zonal,numai unul sau unele din aceste teritorii
-regional,pe teritorii numai din partea superioar sau numai din
partea inferioar a corpului.
7ilozitatea facial poate fi distribuit pe !ntreaga fa sau numai pe
buza superioar,obra"i,regiunea mentonier.
7ilozitatea regiunii anterioare a toracelui se limiteaz la regiunea
presternal sau peiareolar.
7ilozitatea spatelui se poate distribui pe !ntreg spatele sau
interscapular.
7ilozitatea abdomenului se unete cu pilozitatea pubian,desen&nd
rombul pubo-abdominal caracteristic masculin.
7ilozitatea poate cuprinde coapsele !n totalitate sau numai faa lor
intern sau extern.
"odificri cantitati!e
7e zonele de pilozitate androgenizat,densitatea pilozitii se modific
diferit#
-fire rzlee sau pilozitate rar
-pilozitate cvasinormal
-pilozitate dens,fr a depai zonele de distribuie a pilozitii-
hipertricoza
-pilozitate dens care depaete zonele normale,interes&nd deci i
acele zone !n care !n mod normal prul este rar i debil-hirsutism.
"odificri calitati!e
1irul de pr androgenizat este brun,gros,rezistent la smulgere,drept
sau cre,rigid,lucios.
S#.<)%/'& <1 #.('3#*#1.5= %:!)#!.=
S&nii# dac sindromul survine !n timpul pubertii,s&nii nu se dezvolt
sau se dezvolt insuficient.
2ntr-un numr relativ mic de cazuri se constat galactoree uni- sau
bilateral,provocat sau spontan.
%rganele genitale externe devin hipoplazice#
-!n cazul virilismelor pubertare organele genitale externe pot rm&ne
infantile
-!n cazul virilismelor tardive,organele genitale externe involueaz.
"enstruaia
2n virilismele ovariene pubertare,menstrele nu apar niciodat
-amenoree primar<!n cazul virilismelor postpubertare,menstrele apar la
v&rsta normal a pubertii sau mai t&rziu,sunt neregulate,apoi se
rresc,devin spaniomenoreice i termin prin a se suspenda de timpuriu-
amenoree secundar.
@irilizarea ovarian determin,prepubertar,un sindrom de feminizare
deficient,iar postpubertar,un sindrom de defeminizare.
S#.<)%/'& "(#B%-*%/"%)$!/1.$!&
9odificrile psihice si comportamentale din virilism au dublu aspect#
- tulburri de tip nevrotic-depresiv,consecina a complexelor de
frustrare,de inferioritate,de infirmitate,determinate de !nfiarea
inestetic
- tulburri de psiho-androgenizare capabile s modifice
comportamentul feminin,orient&ndu-l spre agresivitate,creterea
iniiativei.
)emiologia paraclinic
E6!/1.'& 0#.1*%&%0#*.
Explorarea palpatorie a ovarelor poate furniza date variate ca#
- ovare mrite de volum uni- sau bilateral, netede sau boselate,cu
consecina normal sau dure,examen confirmat i prin ecografie.
- ovare cu volum normal,aparent nemodificate.
E6!/1.'& B#($%"!$%&%0#* !& %:!)1&%) evideniaz modificri
caracteristice#
- capsula neregulat, groas sau subire
- numeroase formaiuni chistice
- strom proliferat sau nu
- modificare citologic !n sensul unei luteinizri a celulelor tecale i
stromale.
E&1/1.$1&1 *!)!*$1)#($#*1 ('.$:
- 3estosteronul plasmatic are valoare crescut care depete pe cel a
femeii normale
- Estrogenii i progesteronul scad !n perioadele de amenoree sau
variaz !n raport cu fazele ciclului la bolnavele la care menstrele
persist.
- :.-$s-- fraciuni-crete semnificativ fraciunea (-E fie ca valoarea
absolut,fie ca valoare relativ
- prolactina uneori crescut
- ruperea raportului 1S6J86 !n favoarea 86-ului
- hiperglicemia provocat cu aprecierea rezistenei la insulin
M1$%<1 (# /#F&%!*1 $1)!"1'$#*1
2n terapia %7@ se folosesc urmtoarele medode#
terapia chirurgical ce are drept scop eliminarea chisturilor
ovariene
terapia medicamentoas care trebuie s fie supresiv i substitutiv
terapia combinat-chirurgical i medicamentoas
terapia cosmetic-necesar !n cazul ineficienei altei metode ca
mi"loc de completare a lor,!n scop estetic.
%ontrolul produciei 'i acti!itii biologice a androgenilor se asigur
prin#
!H supresia ovarian i hipofizaro-estro-progesteronic-combinaii !n
proporii fiziologice de estradiol cu derivaii progesteronice.
+H supresia hipotalamo-ovarian-estroantiandrogenic-combinaii de
etinilestradion cu cPproteron acetat,pstr&nd proporia funcional a EE0.
ozele de cPproteron acetat folosite sunt !ntre 0 i />mg zilnic,!n
funcie de intensitatea procesului de virilizare-cel mai frecvent :>mgJzi-
combinat cu etinilestradiol >,>-/->,>/mgJzi,timp de 0: de zile,!ncep&nd din a
cincea zi a ciclului.
9otivaia este dat de acumularea cPproteronului acetat !n esutul
gros,unde rm&ne activ !nc :>-:; zile de la administrare#
- din a /-a zi p&n !n a 0;-a zi a ciclului se administreaz />mg de
cPproteron acetat asociat cu cel de :.-estradiol natural percutan,!n regiunea
suprapubian i sublombilical.
7roduse comerciale#
-ndrocur+$Pproteron acetat,+Schering-tabl.a :>,0/ i />mg,
-ndocur-fiole a :>>,->>mg
*iane-tabl.+$Pproteron acetat 0 mg-Etinilestradiol >,>/mg,
&.nofen-tabl.+$Pproteron acetat 0mg-Etinilestradiol >,>/ mg,
*iane /0 tabl.+$Pproteron acetat 0 mg-Etinilestradion >,>-/ mg,
up tratamentul antiandrogenic cu $Pproteron acetat se constat#
- diminuarea dupa o lun a seboreei i acneei i dispariia lor dup -
luni-prin atrofia glandelor sebacee
- virilismul pilar d semne de involuie dup = luni
- dup =-C luni de tratament apare o modificare semnificativ !n
minus a dimensiunilor ovarelor,care devin normale dup :=-:A luni
- dup :0-:A luni de la !ntreruperea tratamentului apar cicluri
ovulatorii i devine posibil sarcina.
*H 'locarea hipersecreiei de prolactin +7*8,se impune terapeutic
doar la cazurile la care s-a evideniat excesul su.
Se folosete bromergocriptina+0,/-:>mgJzi, - agonist
dopaminergic - sau dopamina care scade nivelul crescut de 86 i producia
excesiv de androgeni,normaliz&nd nivelul prolactinei.
<H Inducerea ovulaiei i stimularea fertilitii se realizeaz !n procent
foarte ridicat aplic&nd schemele terapeutice enunate.
Tratamentul cosmetic are o deosebit importan,deoarece reprezint
unica terapie !n cazul multor bolnave cu virilism pilar.$el mai frecvent !ns
reprezint continuarea sau combinarea cu tratamentul hormonal.7rin metode
cosmetice se realizeaz extirparea prului existent,iar prin tratamentul
hormonal se !mpiedic apariia i creterea altuia nou.
$el mai eficient tratament estetic este epilaia electric-electoliza-
facut dup 0-- luni de tratament inhibitor hormonal.
"ijloacele terapeutice medicamentoase induc normalizarea
dimensiunilor ovarelor i diminuarea chisturilor i fac posibil sarcina,efecte
care se menin pe perioada tratamentului i un anumit timp dup
aceea.7rocesul este legat de tipul de tratament urmat,cele mai bune rezultate
d&ndu-le combinaiile de estrogeni cu antiandrogeni.
%rice mi"loc terapeutic are doar efect paleativ.8a !ntreruperea
tratamentului reapar fenomenele de androgenizare,cel mai rapid dup estro-
progestative-cca C-:0 luni<dup decorticare-la :A-0; luni<dup antiandrogeni
durata este mai lung-peste 0 ani.Iu exist un tratament radical
etiopatogenetic.
@.- DEREGLRI SEXUALE LA BRBAI
ereglarea ereciei const !n lipsa sau insuficiena mririi !n volum i
consisten a penisului,ceea ce !ngreuneaz sau face imposibil
coitusul.ereglrile pot fi primare ,atunci c&nd se constat de la !nceputul
vieii sexuale,sau secundare,c&nd apar dup o perioad de relaii sexuale
normale.ereglrile de erecie pot influena puternic sfera emoional a
brbailor,duc&nd la frustrare,depresie.
ereglrile organice apar din cauza anomaliilor sau afeciunilor
genitale de exemplu,dezvoltarea insuficient a organelor genitale,induraia
plastic a penisului,consecinele traumatismelor,inflamaiile care provoac
durere la erecie,penetraie sau e"aculare<dereglrile neurologice afeciunile
sistemului nervos central al regiunii lombaro-sacrale<afeciunile
endocrine<dereglrile vasculare.
ereglrile sexuale funcionale pot aprea din mai multe cauze
psihogenice#
:. factorii situaionali.$ondiii nesatisfctoare pentru desfurarea
corect a coitusului +lipsa izolrii complete,posibilitatea apariiei
unei persoane strine,frica de sarcina posibil,.
0. emoiile traumante.Este vorba despre emoiile neplcute,legate de
actul sexual din trecut.
-. problemele legate de parteneri.7roblemele relaiilor dintre
parteneri,prezena conflictelor,aceti factori pot contribui la
dereglarea potenei.
;. particularitile individuale ale brbailor.Este vorba despre
persoanele ipohondrice cu autocritic ma"or,cu psihopatii diverse.
/. dereglrile i afeciunile psihice.Strile de surmenare , oboseal,
depresie provoac dereglarea ereciei.2n cazurile de depresie este
necesar s se clarifice ce este primar-ipotenta sau depresia.
Tratamentul de baz al dereglrilor funcionale include
psihoterapia,dei deseori se folosete i terapia medicamentoas.7entru
stimularea reactivitii sexuale,se indic preparate ce conin
testosteron.easemenea se indic iohimbin,preparate ce amelioreaz
vascularizaia penisului i sporete capacitatea de erecie.(goverinul se
administreaz c&te :-0 pastile !naintea contactului sexual sau c&te o pastil
de trei ori pe zi.2n timpul terapiei se interzice fumatul.
EF!*'&!)1! ")1*%*1 se constat atunci c&nd brbatul nu poate
prelungi contactul sexual mai mult de un minut.(ctul sexual cu durata mai
mic de cinci minute este numit coitus brevis.E"acularea !nainte sau !n
timpul emisiei poart denumirea de e"aculatio anteraptas sau intraraptas.
$auzele e"aculrii precoce sunt#
:. frecvena "oas a contactelor sexuale,ceea ce conduce la ridicarea
excitabilitii.
0. frica i starea de !ngri"orare !n timpul coitusului legate de factorii
externi sau de nelinitea din cauza condiiilor nefavorabile pentru
desfurarea contactului sexual sau cazurile relaiilor sexuale cu o
soie ce sufer de frigiditate
-. factorii organici,de exemplu excitabilitatea local ma"orat !n cazul
friului prea scurt sau !n cazurile afeciunilor cronice ale
prostatei,ceea ce necesit tratament urologic
;. factorii constitutionali sunt cei mai frecveni.2n continuare este
vorba de variabilitatea excitabilitii sexuale,nivelul "os al treptei
reflexului e"acuational.
3erapia medicamentoas include administrarea !n doze medii a
anxioliticelor sau sedativelor.in neurolepticele,care inhib e"acularea se
administreaz pioridazin c&te 0/ mg cu o or !nainte de coitus,minitixen
c&te 0,- pastile pe zi sau dou pastile :,0ore p&na la contact.
I/"%$1.5!
Impotena reprezint incapacitatea de a obine sau de a menine o
erecie pentru a realiza actul sexual. 9ai multe cauze stau la baza impotenei
i cele mai importante sunt de origine psihologic< printre altele, !nt&lnim
teama de a nu putea reui actul sexual, precum i oboseala i stresul de la
locul de munc, !n familie, sau !ntre relaiile interpersonale.
Tratamentul este realizat !n funcie de cauza i !n cazurile incurabile a
fost experimentat metoda chirurgical. Impotena de origine psihologic
cere de obicei schimbri de atitudine din partea ambilor parteneri.
% serie de posibiliti ne mai stau !nc la dispoziie cu rezultate
satisfactoare#
M1<#*!5#! #.F1*$!+#&= #.$)!*!:1).%(
Este eficient !n peste A>N dintre cazurile de impoten organic sau
psihogen.Se realizeaz prin administrarea de papaverin !n corpii cavernoi
determin&nd o cretere a presiunii arteriale de la ;> la :/> mm6g !n circa ->
secunde.
7apaverina acioneaz ca relaxant al musculaturii netede a pereilor
arteriolari.
$omplicaiile acestui tratament sunt priapismul+care se combate cu
epinefrin, i fibroza corpilor cavernoi.
M1<#*!5#! *!)1 (1 !</#.#($)1!4= "1 0')=
$a medicament se administreaz sidenafil-este un inhibitor de /-
fosfodiesteraza i prin aceasta crete activitatea oxidului nitric din corpii
cavernoi.Erecia apare dup ->-C> min.
(limentaia bogat in grsimi reduce absorbia medicamentului.
Este contraindicat la bolnavii care iau nitroglicerin,sau alte
medicamente !n compoziia crora intr gruparea nitro.
Efectele adverse obsevate sunt#durerile de cap,indigestia i congestia
feei,care cedeaz la !ntreruperea tratamentului.
A</#.#($)!)1! ('+ 3%)/= <1 01&')#
3opiglanul se aplic direct pe gland.Se gsete !n medicamentele
(lprostadil i Sepa uor absorbabile prin tegumentele genitale.(lprostadilul
este un component normal al spermei.
A"!)!$1 <1 :!*''/-1)1*5#1
$onstau dintr-un cilindru plastic care se aplic !n "urul penisului.up
aplicarea presiunii negative cu un aparat special,penisul devine rigid datorit
fluxului de s&nge care se produce.9anevrarea lor este simpl i rezultate
adesea excelente.
I/"&!.$')#&1
Sunt de regul obiunea final,recomandarea ce se face dup epuizarea
tuturor celorlalte medode de tratament.
*ezultate deosebit dau la pacienii cu impotena psihogen.
CAPITOLUL VI
TULBURRILE SEXUALE I DE IDENTITATE SEXUAL
(ceast seciune conine#
disfunciile sexuale
parafiliile
tulburri de identitate sexual.
;.8 D#(3'.*5##&1 (16'!&1
Sunt caracterizate prin perturbri !n dorina sexual i !n modificrile
psihofiziologice care caracterizeaz ciclul de rspuns sexual i cauzeaz
detresa i dificulti interpersonale notabile.
*isfuncia orgasmic
isfuncia orgasmic poate fi primar sau de situaie. 3ermenul
disfuncie primar se aplic la o femeie care nu a a"uns niciodat la orgasm.
*isfuncia de situaie se aplic de preferin unei femei care a cunoscut
orgasmul, !ns care, !n prezent, experimenteaz o perioad non-orgasmic.
Frigiditatea este o disfuncie la o femeie care nu reuete s obin o plcere
sexual satisfctoare.
isfuncia orgasmic poate fi cauzat de droguri, de alcool, de v&rsta
i de deformarea organelor genitale. Etiologia este frecvent de origine
psihologic precum ostilitatea !ntre parteneri, frica sau vinovia de a avea
contact sexual sau folosirea unei tehnici nepotrivite. 3erapia const mai ales
!n dezvoltarea unor noi atitudini !n ceea ce privete sexualitatea. Exerciii ale
muchilor perineului +exerciiile Qegel, tonific musculatura pubo-
coccigian, cresc&nd astfel ansele de a a"unge la orgasm.
D#(3'.*5##&1 (16'!&1 #.*&'<:
tulburrile dorinei sexuale+dorina sexual diminuat,aversiunea sexual,
tulburrile de excitaie sexual +tulburarea de excitaie sexual a
femeii,tulburarea de erecie a brbatului,
tulburarea de orgasm +tulburarea de orgasm a femeii i a barbatului ,
e"acularea precoce,
tulburrile sexuale algice +dispareunia,vaginismul,
disfucia sexual datorat unei condiii medicale generale
disfuncia sexual indus de o substan
disfuncia sexual fr alt specificaie.
D#!0.%($#*'& <#31)1.5#!& !& <#(3'.*5##&%) (16'!&1
ac disfuncia sexual este considerat a fi cauzat exclusiv de
efectele fiziologice ale unei anumite condiii medicale generale,dignosticul
este cel de disfuncie sexual datorat unei condiii medicale
general.(ceast precizare se bazeaz pe istoric,datele de laborator sau
examenul somatic.ac disfuncia sexual este considerat a fi cauzat de
efectele fiziologice a unui drog de abuz,al unui medicament ori expuneri la
un toxic ,diagnosticul este cel de disfuncie sexual indus de o substan.
Tulburrile dorinei sexuale
D%)#.5! (16'!&= <#/#.'!$=
Elementul esenial al dorinei sexuale diminuate !l constituie o
deficien sau absen a fanteziilor sexuale i a dorinei de activitate
sexual.orina sexual diminuat poate fi global i cuprinde toate formele
de manifestare sexual sau poate fi situational i limitat la un partener sau
la o anumit activitate sexual.
A:1)(#'.1! (16'!&=
Elementul esenial al aversiunii sexuale !l constituie aversiunea fa
deJi evitarea contactului sexual genital cu un partener sexual.(versiunea
fa de contactul genital poate fi centrat pe un anumit aspect al experienei
sexuale +de exemplu,secreiile genitale,penetraia vaginal,.
Tulburrile de excitaie sexual
T'&+')!)1! <1 16*#$!5#1 (16'!&= ! 31/1##
Elementul esenial al tulburrii de excitaie sexual a femeii !l
constituie incapacitatea recurent sau persistent de a atinge sau de a
menine p&na la realizarea activitii sexuale un rspuns adecvat la
lubrefiere-umectaie al excitaiei sexuale.*spunsul de excitaie const !n
vasocongestia pelvisului,lubrifierea i expansiunea vaginului i umectaia
organelor genitale externe.
T'&+')!)1! <1 1)1*5#1 ! +=)+!$'&'#
Elementul esenial al tulburrii de erecie al brbatului !l constituie
incapacitatea recurent sau persistent de a atinge sau de a menine p&n la
realizarea activitii sexuale o erecie adecvat.
Elemente i tulburri asociate
ificultile erectile din tulburarea de erecie a brbatului sunt
asociate frecvent cu anxietatea sexual,teama de eec,preocupri !n legtura
cu funcionarea sexual i o scdere a sentimentului subiectiv de excitaie i
plcere sexual.isfuncia erectil poate rupe relaiile maritale sau sexuale
existente i poate fi cauza maria"elor neconsumate i a infertilitii.(ceasta
tulburare sexual poate fi asociat cu dorina sexual diminuat i cu
e"acularea precoce.
Tulburri de orgasm
T'&+')!)1! <1 %)0!(/ ! 31/1##
Elementul esenial al tulburrii de orgasm a femeii !l constituie
!nt&rzierea sau absena recurent sau persistent,a orgasmului,dup o faza de
excitaie sexual normal.
3ulburarea de orgasm a femeii poate afecta imaginea corporal,stima
de sine sau satisfacia relational.$onform unor studii controlate,capacitatea
orgasmic nu este corelat cu dimensiunea vaginului sau cu fora muchilor
pelvini.ei femei cu leziuni ale mduvei spinrii,!ndeprtarea vulvei sau
excizia i reconstrucia vaginului,au relatat c a"ung la orgasm.2n general,
!nsa condiiile medicale generale,ca diabetul i cancerul pelvin,este foarte
posibil s altereze faza de excitaie a rspunsului sexual,ls&nd capacitatea
orgasmic relativ intact .
Tulburri sexuale dureroase
D#("!)1'.#!
Elementul esenial al dispareuniei !l constituie durerea genital simit
!n timpul unui act sexual.(ceasta se poata datora unei lubrefieri insuficiente,
unei infecii vaginale,unor cicatrice sau unei dereglri hormonale.
3ratamentul este in functie de cauz.Ea poate aprea at&t la brbai,c&t i la
femei,!nainte sau dup contacul sexual.8a femei,durerea poate fi descris ca
superficial,!n cursul intromisiunii,sau ca profund,!n timpul ptrunderii
penisului.
;.2 P!)!3#&##&1
Sunt caracterizate prin dorine sexuale intense,fantezii sau
comportamente recurente care implic obiecte,activiti i cauzeaz suferina
sau deteriorare semnificativ !n domeniul social,profesional sau !n alte
domenii importante de funcionare.
P!)!3#&##&1 #.*&'<:
exhibiionismul
fetiismul
froteurismul
pedofilia
masochismul sexual
sadism sexual
fetiismul transvestit
voPeurismul
parafilia fr alt specificaie.
Exhibiionismul
1ocalizarea parafilic !n exhibiionism implic expunerea organelor
genitale proprii unui strin.1anteziile,impulsurile sexuale sau
comportamentele cauzeaz detres !n domeniul social,profesional sau !n alte
domenii importante de funcionare.
1etiismul
1ocalizarea parafilic !n fetiism implic utilizarea de obiecte
inerte +RfetiuriS,len"erie feminin,.
1roteurismul
1ocalizarea parafilic a froteurismului implic atingerea i frecarea de
o persoan care nu consimte.
7edofilia
1ocalizare parafilic a pedofiliei implic activitatea sexuala cu un
copil prepubescent +!n general,!n etate de :- ani sau mai mic,.
9asochismul sexual
1ocalizarea parafilic a masochismului sexual implic actul +real nu
simulat, de a fi umilit,legat sau fcut s sufere !n alt mod.
1etiismul transvestit
1ocalizarea parafilic a fetiismului transvestit implic travestirea.e
regul,brbatul cu fetiism travestit ine o colecie de !mbrcminte feminin
pe care o utilizeaz intermitent pentru travestire.
;.- T'&+')=)#&1 <1 #<1.$#$!$1 (16'!&=
Sunt caracterizate printr-o identificare puternic i persistent cu sexul
opus,asociat cu disconfort persistent referitor la propriul sex atribuit.
;.7 T'&+')!)1! (16'!&= 3=)= !&$= ("1*#3#*!5#1
Este inclus pentru codificarea funcionrii sexuale care nu este
clasificabil !n nici una din categoriile specifice.Ioiunile de deviere de la
standardele de funcionare sexual i conceptele de rol corespunztor
genului pot varia de la cultur la cultur.
CAPITOLUL V
PROBLEME LEGATE DE PATOLOGIE
>.8 S#$'!5## /1<#*!&1
9aladiile cardiace i diabetul sunt dou patologii pe termen lung.
Impotena poate deveni o problem la brbatul diabetic i tratamentul va fi
hormonal.
2n urma unui infarct miocardic, anumite persoane se tem s reia
activitile sexuale av&nd !n vedere creterea important a ritmurilor cardiace
i respiratorii. (ctivitile sexuale pot fi reluate dup patru p&n la ase
sptm&ni dup infarct. $reterea ritmului respirator i cardiac se !ncadreaz
atunci !n limitele capacitii cardiace. )n program gradual de exerciii fizice
amelioreaz tolerana cardiacului la efort i la activitatea sexual. 7entru
victimele maladiei coronariene, poziia Bea deasupra luiB este mai puin
obositoare. $uplurile trebuie s se obinuiasc cu poziii care cer mai puin
efort, dei utilizarea poziiilor obinuite poate fi mai puin stresant dec&t
!nvarea altora noi.
3raumatismele mduvei spinrii pot cauza probleme deosebite. 2n
funcie de gravitatea traumatismului, paraplegicii pot fi puternici i fertili.
)nii pot avea erecie prin stimulare local, prin stimulare psihic, !n timp ce
alii nu pot avea erecie reflexogen sau psihogen. $ei traumatizai i
familiile lor trebuie s realizeze adaptri foarte complexe. Este necesar
susinerea de programe de reabilitare i de consultaii.
>.2 S#$'!5## *B#)')0#*!&1
$onceptul imaginii de sine este !n mod suportabil zdruncinat de
intervenii chirurgicale precum mastectomia, histerectomia sau enterostomia.
*eaciile la modificrile corporale ale persoanei iubite afecteaz mult
operatul !n ceea ce privete acceptarea imaginii sale corporale. Sexualitatea
este influenat de imaginea pe care o persoan o are despre ea !nsi<
acesteia !i poate fi ruine dac o alt persoan !i vede corpul dup o operaie
mutilant. 7ierderea unui organ genital poate fi interpretat ca o incapacitate
de a avea relaii sexuale chiar dac organele direct legate de actul sexual sunt
intacte.
% cunoatere "ust i precis este importana pentru a se evita
ne!nelegerile. $uplul sau partenerul au uneori nevoie de susinere pentru a-
i exprima sentimentele i pentru a dezvolta atitudini pozitive !n ceea ce
privete viaa lor sexual.
7ierderea unui s&n este adesea asociat cu teama de a pierde
feminitatea. Importana pe care o femeie o acord unei astfel de pierderi
reflect importana valorizrii aparenelor fizice.
7artenerii pot avea nevoi de susinere pentru a exprima ceea ce simt
cu privire la o mastectomie. (numii brbai se simt dezgustai la vederea
cicatricei, alii se tem s nu fac ru partenerei dac se anga"eaz !ntr-o
activitate sexual. ac relaia preoperatorie era una de a"utor reciproc i de
!ncredere, cuplul gseste adaptrile postoperatorii mai puin dificile.

>.- E:!&'!)1! !(#($1.$1# /1<#*!&1 A. *!4'& ")%+&1/1&%) (16'!&1
7entru a evalua problemele sexuale reale sau poteniale, asistenta
trebuie s dezvluie anumite indicii furnizate de ctre pacient sau de ctre
familia acestuia. Iat c&teva. 7acientul#
:. pune !ntrebri despre activitile normale
0. menioneaz c a primit o educaie sexual rigid
-. calific problemele sexuale ca fiind murdare, indecente sau
dezagreabile, !nsa eseniale vieii con"ugale
;. !l preocup locul pe care ar trebui s !l ocupe sexualitatea
/. se percepe ca fiind puin atrgtor
=. dezvluie informaii despre un viol anterior, despre o sarcin !n
afara cstoriei, despre un incest, despre o experiena homosexual
sau despre un avort
.. vorbete !n mod negativ despre partenerul su sexual
A. !ncearc senzaii de plictiseal, oboseal i o lips de interes fa
de activitile sexuale dup o boal.
>.7 I.$1):1.5##&1 !(#($1.$1# /1<#*!&1 A. *!4'& ")%+&1/1&%) (16'!&1
Interveniile asistentei !n cazul problemelor sexuale se situeaz la
patru nivele# analizarea datelor, orientarea pacientului, consilierea i
instruirea.
A.!&#4!)1! <!$1&%)
7ornind de la date primite !n timpul interaciunilor cu pacientul su cu
familia acestuia, trebuie identificat dac este vorba de probleme reale sau
poteniale. 7acienii care prezint probleme sexuale au adesea nevoie s
recurg la sexolog sau la medic.$ererea de consultaie trebuie atunci s
continue cuvintele clientului,spre exempluSsunt dezgustat de relaiile
sexualeS mai degrab dec&t Rnu este interesat de relaiile sexualeS. % dat
depit aceast etap, sentimentele i atitudinile pot deveni pozitive.
%amenii c&teodat primesc informaii false, ca de exemplu, eficiena
usturoiului ca contraceptiv dac este consumat !n timpul meselor.
Infirmierele trebuie s ofere informaii clare i "uste pentru a !nlocui
credinele fr fundament i pentru a prinde ocazia de a aduce asigurri i
susinerea clientului.
C%.(#&#1)1!
*olul asistentei medicale !n ceea ce privete consilierea !n problemele
sexuale const !n a oferi a"utorul necesar pacientului pentru ca acesta s-i
exprime i s-i clarifice sentimentele i s furnizeze informaii
corecte,permi&nd rectificarea informaiilor false .
7acienii i familiile acestora crora li se ofer posibilitatea de a-i
exprima sentimentele !ntr-un mediu propice , pot fi a"utai s le accepte i s
asocieze cu experiente prezente sau trecute. % dat depait aceast etap,
sentimentele i atitudinile pot deveni pozitive.
.:=5=/?.$
$opiii, adolescenii i adesea i adulii au nevoie de educaie sexual.
Serviciile comunitare distribuie pliante cu acest subiect. )nele coli au
programe de educaie sexual susinute de ctre o asistent. 1ie ca acest
!nvm&nt este colectiv, fie c este individual, rolul infirmierei este foarte
important.
CAPITOLUL V
INVESTIGAII I EXAMINRI N TULBURRILE
SEXUALE
D!$1 ('+#1*$#:1
'rbaii i femeile care se prezint singuri la examinare sau care au o
anume problem geniatal trebuie s ofere o anamnez complet a
problemei.)nele persoane care la !nceput par s nu aib simtome care s
indice implicarea organelor de reproducere pot fi descoperite a avea o
problem a sistemului genital.
E6!/#.!)1! 3#4#*=
(tunci c&nd pacienii se prezint singuri la control sau pentru c au o
anumit problem la tractul genital,o examinare fizic complet este
imperativ.'rbaii trebuie examinai rectal,i femeile pelvic i la s&n.7rile
genitale ce sunt apreciate include greutatea i !nlimea pacientului,
constituia corpului,glanda tiroid,tensiunea arterial,pulsul i urina pentru
proteine,glucoza i bacterii.
7regtirea pacientului include informarea de ctre asistenta asupra
pacientului referitor la ce va fi fcut,de ctre cine i c&nd,ce trebuie s fac
pacientul i ce poate face pacientul pentru a fi mai relaxat si mai confortabil
!n cursul examinrii.
C.8 E6!/#.!)1! %)0!.1&%) 01.#$!&1 16$1).1
7entru a evita unele greeli posibile de diagnostic,!nainte de
examinare bolnava se pregtete minuios,tin&nd cont de evacuarea vezicii
urinare i a rectului.(desea o vezic plin este apreciat ca o tumor.Iu se
recomand a se face splturi vaginale cu cel puin 0; ore !naintea
examenului genital,pentru a nu se produce erori de diagnostic !n ceea ce
privete examenul secreiei vaginale.
7rin examinarea regiunii vulvare i a perineului vom stabili#
:. existena unor anomalii congenitale#hipoplazia vulvar,
hipertrofia clitoridian,malformaiile prin intersexualitate
0. dezvoltarea pilozitii,clitorisului,labiilor mari i mici,
gradul de pigmentare al regiunii vulvare
-. aspectul mucoaselor labiilor mici i al vestibulului
vaginal, hipertermia, edemul, prezena secreiilor
patologice ale eventualelor excoriaii,leziuni s&nger&nde
;. existena unor dermatoze#piodermie,vitiligo
/. mrimea distanei ano-vulvare de la comisura posterioar
vulvar p&na la orificiul anal, prezena de cicatrice
perineal.
E6!/1.'& *' :!&:1 (!' *' ("1*'&'&
7ermite examinarea portiunii vaginale a colului uterin si a peretilor
vaginali si precede in mod obligatoriu tactul vaginal.
S1*)15#! :!0#.!&=
$oninutul vaginal la femeia adult sntoas are aspect alb-lptos, !n
cantitate mic,fr miros,av&nd rolul de a !ntreine umiditatea mucoaselor
genitale.El reprezint un transsudat al mucoasei vaginale i secreiei cervico-
uterine,flora microbian saprofit.
76-ul vaginal la femeia sntoas este acid.
1lora saprofit este reprezentat prin bacilul oderleine,care !mpreun
cu glicogenul i acidul lactic sunt factorii de protecie a vaginului de
infeciile ascendente.7rin alterarea autoaprrii vaginului se produce o
modificare a florei acestuia cu apariia unui exod leucocitar !n secreia
vaginal.
T'21'& :!0#.!&
2n cadrul examenului ginecologic se practic obligatoriu combinat cu
palparea abdominal.Se examineaz succesiv colul i corpul uterin,anexele,
dac sunt palpabile i fundurile de sac vaginale.
P!&"!)1! !+<%/#.!&=
7alparea abdominal este fcut cu scopul de a descoperi anomalii.
ac o tumefiere abdominal poate fi simit,ea este descris !n relaie cu
poziia i cu orice organ pelvic sau abdominal,prin form,dimensiune,
consisten.7alparea trebuie s fie uoar la !nceput,fiind urmat de o
palpare mai profund.ac pacientul acuz durerea,locul acesteia nu trebuie
niciodat palpat primul.
T'21'& )1*$!&
$ombinat cu palparea abdominal reprezint modalitatea de explorare
clinic a organelor genitale interne la persoanele virgine.
$ombinat cu palparea abdominal,tueul rectal este deseori folosit !n
examinarea uterului retroversat,!n precizarea caracterelor unor formaiuni
pelvio-abdominale i a unor procese inflamatoare localizate !n ouglas.
C.2 E6!/1.'& #.($)'/1.$!& !& %)0!.1&%) +!4#.'&'#
H#($1)%/1$)#! I(%.<!F'& '$1)'&'#H
7ermite msurarea dimensiunii cavittii uterine i orienteaz asupra
direciei axului acesteia.Este util pentru determinarea nodulului miomatos
submucos,structurii canalului cervical.Se practic cu a"utorul histerometrului
gradat,respect&nd regulile de asepsie.
B#%"(#! 16"&%)!$%!)1
7resupune prelevarea unui fragment de esut de la nivelul colului !n
vederea examenului histopatoloc,cu scop diagnostic.
C.- M1<%<1&1 1.<%(*%"#*1 <1 16!/#.!)1
C%&*%(*%"#!
Este o metod de investigare,ce permite inspecia i studiul dinamic al
poriunii vaginale a colului uterin i vaginului prin obinerea unor imagini
mrite de :>-=> de ori cu a"utorul unui sistem optic numit colposcop.
9etoda devenind metod de elecie !n diagnosticul precoce al
cancerului colului uterin,strile precanceroase i de fond.
C1):#*%(*%"#!
Este o metod de examinare a endocolului.Se recomand a combina
aceast metod de investigare cu colposcopia.7ereii canalului cervical se
examineaz,introduc&nd canula cervicoscopului.
C%&"%/#*)%(*%"#!
*ealizeaz o mrire a leziunilor de :>>-->> de ori<este !ncadrata !n
r&ndul tehnicilor de examen microscopic i permite studierea morfologiei
celulelor epiteliale.
H#($1)%(*%"#!
Este o metod de vizualizare a suprafeei interne a uterului cu a"utorul
metodei endoscopice i se indic !n caz de hemoragii,amenoree i sterilitate
de genez necunoscut,anomalii de dezvoltare a uterului,polipi ai canalului
cervical i ai cavitii uterine.
C'&<%(*%"#!
Este o metod de examinare direct a organelor cavitii pelviene cu
a"utorul unui dispozitiv optic,dup instalarea prealabila a unui
pneumoperitoneu prin fornixul vaginal posterior.
L!"!)%(*%"#!
Este o metod endoscopic de inspecie a organelor cavitii
abdominale i a bazinului mic cu un sistem optic printr-un orificiu efectuat
!n peretele abdominal anterior i de intervenie chirurgical fr laparotomie.
Interveniile chirurgicale laparoscopice se extind !n#
tratamentul sterilitii tubare i peritoneale
sterilitatea trompelor
ventrosuspensia uterului
tratamentul sarcinii ectopice
tratamentul endometriozei
hiserectomie
M1$%<1 )!<#%&%0#*1 <1 16!/#.!)1
Explorarea radiologic a organelor genitale feminine dispune de un
numr mare de procedee.
*adiodiagnosticului cu folosirea substanelor de contrast se aplic sub
diferite forme#
:. el!igrafia gazoas este radiografia pelvisului<cu a"utorul acestei
metode se pot vizualiza forma i topografia organelor genitale
interne.
0. &inecografia este asocioerea histerosalpingografiei cu
pneumoperitoneul pentru a obine simultan conturul intern i
extern al organelor genitale interne.
-. 1isterosalpingografia este metoda care permite explorarea
radiologic a organelor genitale interne +col,istm,uter,trompe, i a
permeabilitii cervico-utero-tubare.
R!<#%0)!3#! *)!.#'&'#
Este pe larg utilizat !n practica ginecologic,mai ales !n diagnosticul
maladiilor neuroendocrine.
E6!/1.'& '&$)!(%.%0)!3#* IEUSGH
2n diagnosticul ultrasonografic ginecologic este util bolnavelor obeze
sau cu ascit,crora examenul clinic le este dificil c&t i celor cu mase
pelviene multiple iJsau greu de individualizat.
E*%B#<)%$'+!5#!
(ceast metod permite studierea dinamic a strii funcionale a
trompelor uterine i mrete exactitatea de diagnostic al sterilitii tubare.
D#!0.%($#*'& <1 &!+%)!$%)
E6!/1.'& +!*$1)#%(*%"#*
Eliminrile din segmentele inferioare ale tractului uro-genital se
examineaz bacterioscopic,cu scopul de a diagnostica maladiile inflamatoare
ale organelor genitale i de a controla efectul curativ.2n acest caz se
examineaz eliminrile din colul uterin,uretra,se poate recolta frotiul
glandelor Schene,glandelor vestibulare.
E6!/1.'& +!*$1)#%&%0#*
9etoda de !nsm&nare a eliminrilor din tractul urogenital sau
punctatului obinut !n cazul maladiilor inflamatoare ale organelor bazinului
mic se folosete pentru depistarea microflorei.
Examinarea bacteriologic este legat de apreciera sensibilitii
microflorei la antibiotice datorit crui fapt folosirea eficienta a
antibioticelor e posibil doar !n cazul alegerii lor corecte.
D#!0.%($#*'& *#$%&%0#*
Este folosit pentru determinarea funciei hormonale a ovarelor,c&t i
pentru aprecierea proceselor de fond,precanceroase i a tumorilor canceroase
ale organelor genitale.
T1($1 *&#.#*1 "1.$)' !")1*#1)1! ($=)## 3'.*$#%.!&1 ! %:!)1&%)
7e l&ng metodele cantitative de apreciere,starea functional a
ovarelor poate fi determinat i cu a"utorul testelor clinice privind
modificrile specifice !n organele int,provocate de hormonii sexuali ca#
supravegherea !n dinamic a temperaturii bazale
proprietile colului uterin
testul cutano-alergic
testul cito-vaginal
biopsia endometrului
Temperatura bazal reprezint un test de explorare functional a ovarelor,i
anume un test indirect al ovulaiei.
2n!estigaiile citologice ale coninutului !aginal 3colpocitologia4
Examenul citovaginal este un test hormonal calitativ,care permite
aprecierea funciilor ovariene pe baz de frotiuri vaginale.Se mai numete
testul hormonal 7apanicolaou.
robele hormonal-diagnostice
(ceste investigaii trebuie combinate cu aplicarea probelor
hormonale,care permit caracterizarea i concretizarea strii funcionale a
diferitelor compartimente ale sistemului reproductiv i aflarea posibilitilor
de rezerv ale hipotalamusului,hipofizei,suprarenalelor,ovarelor i
endometrului#
:. proba cu gestageni +progesteron,
0. proba cu estrogene-gestageni
-. proba cu dexametazon
;. proba cu gonadotropin
CAPITOLUL IX
CUPLUL STERIL
$uplul steril se define'te prin incapacitatea unui cuplu con"ugal
de a se reproduce fr a folosi mi"loace anticoncepionale timp de un an de
viaa con"ugal.
Sterilitatea acioneaz asupra strii psihice a organismului i se
manifest prin mrirea labilitii proceselor nervoase sau prin inhibiia
lor,micor&nd astfel interesul indivizilor fa de mediu !ncon"urtor i
profesie<ca urmare apare complexul inferioritii !n relaiile familiale.
S$1)#&#$!$1! "%!$1 3##
feminin
masculin
mixt
9.8 C&!(#3#*!)1! ($1)#&#$=5##
S$1)#&#$!$1!
F1/#.#.= M#6$= M!(*'&#.=
7rimar Secundar
:. 3ubar-peritoneal :. Incompatibilitatea :. Secretorie
0. Endocrin imunologic 0. Excretorie
-. $ervical 0. $ombinaii ale -. Imunologic
;. )terin diferitelor forme ;. 9ixt
/. $ombinat de sterilitate
feminin
i masculin
9a"oritatea metodelor de sterilizare implic eliminarea mecanic a
unei pri a sistemului de reproducere,astfel !nc&t spermatozoidul i ovulul
s nu poat intra !n contact.$ea mai adesea folosit procedur chirurgical
este sterilizarea tubar la femei.
% importan deosebit penru fecundarea normal o are factorul
masculin.Secretul masculin conine un numr suficient de spermatozoizi
mobili,situai !ntr-un coninut de secret al glandelor accesorii.3ravers&nd
ducturile reproductive accesorii,spermatozoizii i lichidul seminal sunt
e"aculai !n timpul coitusului !n fornixul posterior.
8a femei transportul spermatozoizilor !ncepe cu penetrarea glerei
cervicale.up parcurgerea canalului cervical spermatozoizii ptrund !n
cavitatea uterin,apoi !n trompele uterine.)nirea gameilor se produce !n
treimea extern a trompei.%vulul a"unge la acest nivel peste :>-0> ore dup
ovulaie.7trunz&nd !n ovul,spermatozoidul conduce la fuziunea elementelor
nucleare i citoplastice ale gameilor.
7entru ca oul fecundat s se dezvolte mai departe este necesar
pregtirea funcional a endometrului pentru nidaie.
Iidaia reprezint procesul prin care oul fecundat se fixeaz !n
mucoasa uterin i are loc dup aproximativ A-C zile de la fecundaie.
Incapacitatea endometrului de a reaciona la stimularea ovarian poate
cauza sterilitatea.
1actorii etiologici ai sterilitii pot fi#
anomalii de dezvoltare
maladiile endocrine ginecologice,sistemice i bolile genitale

9.2 E6!/#.!)1! 2# #.:1($#0!5##&1 '.'# *'"&' ($1)#&
eoarece !n sterilitate sunt implicai ambii parteneri,este necesar
prezena comun la prima vizit.
Examenul cuplului steril !ncepe cu#
colectarea anamnezei,care include durata raporturilor sexuale,
frecvena coitusului<
8a femei# debutul i durata ciclului menstrual,cantitatea i
prelungirea menstruaiei,prezent !n anamnez a ginecopatiilor
inflamatoare i tratamentul efectuat.
8a ambii parteneri se concretizeaz interveniile chirurgicale !n
antecedente i starea organelor genitale.
Investigaiile de laborator include testele serologice la S.I..(,
lues,hemoleucograma,urograma<se stabilete nivelul hormonilor
633 i ($36.
Investigaia sterilitii con"ugale trebuie s !nceap cu examinarea
brbatului.8a brbai este necesar de a efectua dou analize ale e"aculatului.
2n cazul !n care rezultatul examinrii este normal,investigaiile iau sf&rit.
ac !n rezultatele analizei se !nregistreaz modificri patologice,e necesar
evidenierea cauzei i tratamentului ei.
(naliza e"aculatului include aprecierea numrului,mobilitii i
morfologiei spermatozoizilor i analiza biochimic a secretului seminal.
E6!/1.'& 31/1##
2ncepe cu anamneza detaliat din care vom stabili dac sterilitate este
primar sau secundar.@om urmri antecedentele ereditare,bolile generale,
tuberculoza,S.I..(,malaria,alcoolismul.
@om studia# funcia menstrual,reproductiv,sexual i secretorie a
pacientei.
in antecedentele ginecologice i obstetricale vom aprecia afeciunile
congenitale,procesele inflamatoare,afeciunile tumorale,tulburrile neuro
endocrine i de static,precum i numrul avorturilor spontane i medicale i
complicaiile lor.
7ractica ne arat c este suficient un singur avort !n antecedentele
femeii pentru a se produce sinechie uterine,obstrucii tubare organice,ce
conduc la sterilitate.
8u&nd !n considerare ponderea !nalta a sterilitii tubar-peritoneale,e
necesar,!n primul r&nd,de a determina starea organelor genitale interne din
punct de vedere organic i funcional.
Investigarea se !ncepe cu laparoscopie,!n cadrul creia obinem
tabloul real al strii organelor genitale interne.
% alt metod,este examenul radiologic al organelor genitale interne
-histerosalpinografia,ce const !n utilizarea substanei de contrast radioopace
care evideniaza starea anatomo-funcional a cavitilor cervical,uterin i
tubar.
% nou metod informativ este ultrasonografia +)S?,,care permite
depistarea anomaliilor de dezvoltare a organelor genitale interne,patologiilor
uterului i anexelor.
(lt metod prin care obinem informaii despre starea endometrului
i a cavitii uterine,este histeroscopia.
E6"&%)!)1! 3'.*5#1# %:!)'&'#
7rezena sau lipsa ovulaiei se poate stabili cu a"utorul testelor
diagnostice funcionale i aprecierea concentraiei !n s&nge a hormonilor
steroizi,gonadotropi i metaboliilor lor !n urin.
7ot fi folosite urmtoarele teste functionale#
msurarea temperaturii bazale
cercetarea cristalizrii mucusului cervical
examenul citolocig al coninutului vaginal.
$aracterul bifazic al curbei de temperatur bazal indic ovulaie,iar
cel monofazic-anovulaia.
Investigaiile hormonale sunt indicate bolnavelor cu dereglri ale
ciclului menstrual i galactoree.
'olnavele cu sterilitate trebuie s consulte urmtorii specialiti#
ftizioginecologul,terapeutul,psihiatrul,neuropatologul,endocrinologul.
9.- S$1)#&#$!$1! 31/#.#.=
Sterilitatea feminin se consider primar c&nd femeia n-a devenit
gravid niciodat,iar secundar c&nd a fost prezent mcar o singur sarcin.
Ea poate fi#
tubar-peritoneal
endocrin
cervical
uterin
combinat
S$1)#&#$!$1! $'+!)-"1)#$%.1!&=
(re o frecven de ;>-/>N.2n structura ei distingem 0 forme#tubar i
peritoneal.
)terilitatea tubara e cauzat de dereglri anatomo-funcionale ale
trompelor,iar cea peritoneal e condiionat de un proces aderenial !n
bazinul mic.ereglrile funcionale ale trompelor uterine se manifest prin
tulburri ale contractibilitii trompelor uterine.
(ceste modificri constituie rezultatul stresului cronic psihologic,mai
ales al celui cauzat de sterilitate,de tulburri !n sinteza hormonilor
steroizi,dereglri ale funciei glandei suprarenale i sistemului
adrenalosimpatic.
*iagnosticul sterilitii tubar-peritoneale se efectueaz pe baza
anamnezei ginecologice !n cadrul creia vom aprecia prezena ginecopatiilor
inflamatoare cronice i sistemice.Se concretizeaz debutul menarhei,
prezenta dereglrilor ale ciclului menstrual i funciei sexuale,numrul de
sarcini,dac au fost complicaii post-avortum,numrul partenerilor i
metodelor de contracepie folosite,caracterul eliminrilor vaginale.7entru
depistarea agentului patogen se vor folosi bacterioscopia i bacteriologia cu
aprecierea sensibilitii microbilor la antibiotice.
Tratamentul sterilitii tubar functionale trebuie !nceput cu folosirea
psihoterapiei , autosugestiei , sedativelor i tranchilizantelor. 2n zilele
preovulatorii se recomand administrarea antiprostaglandinelor +naprosin,
,nalaxon,,spasmoliticelor.2n caz de dereglri hormonale se cori"eaz fondul
hormonal.intre factorii fizici performani amintim#sulfatul de hidrogen,
stimularea electric a trompelor uterine.
Tratamentul sterilitii tubare organice e complicat i poate fi
conservator sau chirurgical.
Tratamentul conser!ator const in tratamentul ginecopatiilor
inflamatoare cronice.El nu trebuie s fie !ndelungat,deoarece conduce la
dereglri anatomo funcionale.
ac timp de :,/-0 ani nu se observ efect !n urma tratamentului
conservator complex,inclusiv i a balneoterapiei,atunci se recurge la
tratament chirurgical,prin laparoscopie sau laparatonie,folosind metoda
microchirurgie.
S$1)#&#$!$1! 1.<%*)#.=
$aracteristic pentru sterilitatea endocrin sunt perturbaiile hormonale
!n glandele endocrine,ce conduc la dereglri ovulatorii care se dezvolt !n
funcie de faza ciclului menstrual.
Tratamentul sterilitii endocrine include dou etape.2n prima etap se
normalizeaz fondul hormonal al oganismului prin !nlturarea cauzei ce a
generat patologia.up normalizarea nivelului de prolactin !n s!nge se trece
la etapa a doua de tratament.ac sterilitatea e cauzat de disfuncia
sistemului hipotalamus-hipofizar,se administreaz preparate ce stimuleaz
ovulaia.
ac cauza sterilitii e hiperandrogenia provocat de ovare
polichistice se administreaz terapia cu gestageni.
3rebuie menionat c sterilitatea poate fi cauzat i de patologia
glandelor endocrine+tiroida,suprarenale,pancreas,.
oate cauza sterilitate i factorul cervical,deoarece "oac un rol
deosebit !n transportul spermatozoizilor.
9.7 S$1)#&#$!$1! /!(*'&#.=
E cunoscut faptul c reproducerea uman are loc !n urma fecundrii
ovulului matur cu spermatozoidul.Examenul spermogramei este obligatoriu
la !nceputul examinrii cuplului steril.
2nainte de a stabili cauzele sterilitaii masculine,vom analiza
spermatogeneza i cile de evacuare a spermei.
Sterilitatea masculin poate fi #
excretorie
secretorie
imun
combinat
$auzele sterilitii masculine #
:. Endocrine #hipogonadotrope i hipergonadotrope
0. efecte izolate ale spermatogenezei
-. %bstrucii ale canalelor seminale congenitale sau dobindite,
tulburri ale glandelor accesorii+prostatite,,lipsa congenital
a cordonului spermatic i veziculelor seminale
;. Imune#anticorpi,antispermali
/. ereglri cromozomiale
=. ereglri ale actului sexual
.. 'oli sistematice
A. Idiopatice
F%)/! B#"%0%.!<%$)%"=
2n acest sindrom tractul olfactiv nu e dezvoltat i clinic se manifest
prin reinerea dezvoltrii sexuale i anosmie.
3ratamentul se recomand s se !nceap cu gonadotropin deoarece
duce la dezvoltarea testiculelor,semnelor sexuale secundare,la restabilirea
spermatogenezei i fertilitaii.
I.('3#*#1.5! B#"%3#4!)=
Se manifest clinic !n funcie de v!rsta la care a aprut.3ratamentul
const !n terapia de substituie.
C!)!*$1)1&1 1F!*'&!$'&'# A. .%)/=

$antitatea e"aculatului variaz de la 0-= ml p!na la --= ml.% cantitate
mai mic de 0 ml denot un deficit de androgeni,o cantitate mai mare-
dereglarea fuciei glandelor accesorii.8ichidul seminal e"aculat este v!scos,
dens,alb-glbui,cu miros caracteristic.
Este important aprecierea mobilitii i caracteristica citomorfologic
a spermatozoizilor.
2n diagnosticul sterilitii masculine un rol important are studierea
anamnezei, datele examenelor clinic i speciale.8a examenul obiectiv se ine
cont de dezvoltarea semnelor sexuale secundare,constituiei,greutatea i talia
corpului,caracterul rsp!ndirii esutului adipos,pilozitate,mai ales creterea
brbiei.
Examenul hormonal
Se aprecieaz 1S6 !n azoospermie,nivelul 7r la oligospermie,
micorarea potenei.8a bolnavii cu un nivel ridicat de 1S6 i azospermie se
presupune afectarea testiculelor.
Tratamentul sterilitii masculine
@a depinde de cauza ce a provocat-o.7entru brbaii cu sterilitate
ideopatic exist o metod nespecific de tratament.Ea const !n obinerea
efectului prin administrarea de clomifen,tamoxifen,testosteron.2n
insuficiena gonadotrop,spermatogeneza se stimuleaz cu ?6 sau
decapeptil care se administreaz !n ritm pulsator timp de = luni.
9.@C%.*1"5#! !(#($!$=
Incapacitatea de a procreea aduce mult suferin i dezolare !ntr-o
relaie.
Infertilitatea afecteaz la ora actual unul din ase cupluri dintre care
o mic proporie sunt tratate cu a"utorul tehnicilor de concepie asistat.
Termenul de concepie asistat se refer la tehnicile prin care sperma
tratat este adus !n vecintatea ovocitelor.$ele mai recente proceduri
constau !n cultivarea embrionilor i eclozarea asistat.
I.(1/#.!)1! #.$)!'$1)#.=
$onst !n introducerea spermei prelucrate !n cavitatea uterin !n "urul
datei estimate a ovulaiei.
2nsm&narea cu sperm de la partener se folosete !n cazurile de
oligospermie,cele cu parametri seminali alterai,defecte de interaciune
sperm-mucus cervical i !n cazurile de etiologie neprecizat.
2ndicaii pentru +nsm5narea artificial sunt:
(spermia
(zoospermia
Iecrospermia total
3eratospermia
ereglri de e"aculare
Exist !nsm&narea artificial homologic+cu sperma soului, i
heterologica+cu sperma donatorului,.
$ondiii#
:. Sperma trebuie s conin spermatozoizi vii
0. $ile genitale ale femeii trebuie s fie libere
1ecundarea artificial i transplantarea embrionului reprezint
fecundarea ovulului matur !n vitro,cu cultivarea i transplantarea ulterioar a
embrionului !n uter.
T)!.(31)'& #.$)!3!&&%"#!. <1 0!/15#
$onst !n recuperarea laparoscopic a ovulelor eliberate de ovare !ntr-
un ciclu normal sau stimulat,amestecarea lor cu o cantitate de aproximativ
:>>.>>> spermii i introducerea acestui amestec !ntr-una sau ambele trompe.
ecizia privind numrul ovulelor transferate depinde numai de
clinician.
(vanta"ul acestei tehnici este c nu necesit fertilizarea sau
examinarea embrionilor !n laborator.
F1)$#&#4!)1 A. :#$)% 2# $)!.(31)'& 1/+)#%.#&%)
Este medoda de conceptie asistat i practicat cel mai mult !n lume.
(ceasta implic folosirea gonadotrofinelor exogene pentru inducerea
dezvoltrii foliculare multiple.
CAPITOLUL X
MALADIILE SEXUAL TRANSMISIBILE
$alea de transmitere a acestor maladii este contactul intim a doi
indivizi#
srutul
raportul sexual
anilingus
contactul mamo-bucal
genito-anal
G%.%)11!
?onoreea se !mparte !n precoce i cronic.
?onorea precoce se sub!mparte !n acut,subacut i torpid.?onereea este
considerat subacut !n cazul c&nd procesul dureaz cel mult dou
sptm&ni. ?onoreea este considerat cronic atunci c&nd nu poate fi
stabilit data precis a !mbolnvirii sau c&nd procesul patologic evolueaz
peste dou luni.
#aginita gonococic apare mai rar,bolnavele acuz&nd eliminari,
senzaie de arsur i prurit.
$artholinita gonococic se caracterizeaz prin tumefierea regiunii
periglandulare.
Endocer!icita,manifestindu-se prin eliminri mucopurulente din
canalul colului uterin.
Endometrita gonococic apare !n cazul ptrunderii agentului patogen
!n uter !n timpul menstruaiei,dup avort sau natere.
)alpingita gonococic,poate debuta acut prin dureri,eliminari,
elevarea temperaturii i schimbarea strii generale.
7entru tratamentul gonoreei se utilizeaz antibiotice din grupa
penicilinei,levomicetine,antibioticele irului tetraciclinic,macrolidele, amino
glicozide,rifamicine.
(mpicilina se indica !n cazul formelor acut i subacut a
gonoreei,cite >,/ grame de = oriJzi.
8evomicetina se administreaz c&te >,/ grame de ; oriJzi.
oxiciclina se administreaza c&te >,: peste :0 ore.
7iroghenalul e indicat !n cazul gonoreei cronice sau celei torpide,dar
poate fi folosit i !n formele acute sau subacute.
H1)"1('& (#/"&'
Infecia herpetica a tractului genital se caracterizeaz prin simptome
clinice variate.
$ile de rspindire rezid !n raporturile sexuale,contactele orogenitale
sau anale,intra-partum.
7erioada de incubaie dureaz de la - p&na la :; zile.(par dureri,
excitare local,dereglri dizurice i eliminari.8a afectarea primar pot aparea
i simptome generale#febra,fatigabilitate,cefalee i mialgii.
3ratamentul se efectueaz cu remedii antivirale#tebrofen,florenal,
bonafton,aciclovir.
(ciclovirul se administreaza per os c&te 0>> mg de ;-/ oriJzi
timp de --. sptam&ni.
T)#*%/%.#!4!
Este una dintre cele mai rsp&ndite patologii urogenitale ce se
transmite pe cale sexual.
(gentul patogen este localizat la femeie !n vagin i uretra,iar la
brbai !n prostata,veziculele seminale i uretra.
7erioada de incubaie este de circa :> zile,diminu&nd 0-/ zile i
continu&nd p&n la ->-=> de zile.Infecia tricomonadic poate evolua sub
forma acut,subacut,cronic,tranzitorie i asimptomatic.
'olnavele acuz senzaie de usturime i prurit !n regiunea organelor
genitale,dureri !n regiunea vulvei,eliminri galben-surii.
$a tratament se administreaz metronidazol,tinidazol,tricomonacid.
CB&!/#<#%4! 01.#$!&1
Include grupa de protozoare inflamatoare ale organelor urogenitale
provocate de $hlamPdia trochomatis.
7erioada de incubaie variaz de la / p&n la -> de zile.
'oala se manifest prin hiperemia mucoasei urogenitale,eliminrile
mucopurulente din uretr i vagin.
3ratamentul trebuie efectuat concomitent la ambii parteneri.)n efect
etiotrop posed antibioticele irului tertraciclinei macrolidele i rifamicinele.
M#*%"&!(/%4! ')%01.#$!&=
*eprezint o grup de maladii ce afecteaz tractul urogenital uman.
'olnavele acuz prurut,eliminri mucoase nepronuntate,care pot
disparea spontan , iar mai apoi reapar,fiind mai pronunate.
3ratamentul include remedii etiotrope#antibiotice+tertraciclin,
eritromicin,doxiciclin, !n doze cunoscute.8ocal pot fi folosite supozitoare
vaginale cu tetraciclina i eritromicina,c&te :>>mg timp de :>-:/ zile.
S#3#&#('&
D13#.#5#! (#3#&#('&'# O infecia sifilitic este o boal veneric de mare
gravitate pe plan social i individual,care a constituit unul din cele mai mari
flageluri i calamiti ce s-au abtut asupra omenirii.
E$#%&%0#! O agentul cauzal este 3*E7%IE9( 7(88I)9
+Spirocheta pallida,.Este un macro-organism spiralat cu lungime de =-:/mm
i diametrul de >,>C->,:A mm,av&nd ambele capete ascuite.
S#/"$%/!$%&%0#1
I. SI1I8IS)8 7*I9(*
II. SI1I8IS)8 SE$)I(*
III. SI1I8IS)8 3E*MI(*
I. S#3#&#('& ")#/!) O se caracterizeaz prin#
- leziunea cutanat specific
- ancrul sifilitic
- adenopatie regional
- serologie
:, !.*)'& (#3#&#$#* - apare la locul de inoculare dup --; sptm&ni
de incubaie asimptomatic.
)ifilisul primar - debuteaz cu o mic pat ce se exulcereaz repede,
cpt&nd culoare roie sau glbuie acoperit de o serozitate clar,
strlucitoare.(re margini terse nedureroase,iar !n ;-/ zile capt aspectul
tipic O eroziune rotund-oval,contur net,nedureroas,culoare roiatic cu
baza indurat,cartonat sau nodular.
Examen histologic - ancrul tipic este !nt&lnit la =>N din cazuri.
Ietratat,sifilomul se vindec spontan !n -/-;/ de zile ls&nd o cicatrice
hiperpigmenatar.
0, A<1.%"!$#! (#3#&%/'&'# ")#/!)
a, apare dup .-A zile de la instalarea ancrului
(re urmtoarele caractere#
- este regional
- satelit
- este poliganglionar
b, ganglionii au mrimi variabile
c, ganglionii sunt inodori,duri
-, S1)%&%0#! A. (#3#&#('& ")#/!)
2n primele :/-0> zile negativ.iagnosticul de laborator este pus pe
examenul microscopic.(ceast perioad se numete perioada sifilisului
primar seronegativ.%dat cu apariia serologiei pozitive se instaleaz
perioada sifilisului seropozitiv.
II. S#3&#('& (1*'.<!) : se caracterizeaz prin#
- erupii cutanate generalizate
- se asociaz cu manifestri viscerale,apar leziuni !ntr-un interval
lung,!ntre =/ zile p&n la 0-- ani.
- sifilidele bogate !n spirachete i contagioase
$lasificarea sifilidelor dup apariie#
- sifilide !n prim izbucnire
- sifilide de a doua izbucnire
M!.#31($=)# 01.1)!&1 A. (#3#&#('& (1*'.<!):
-febr
-cefalee
-dureri difuze
-poliadenopatie
:, febra poate urca p&n la ;> sub denumirea S3I1%8( SI1I8I3I$KS
0, cefalee persistent,localizri multiple
-, dureri multiple la nivelul oaselor,mai frecvent la nivelul telnei
S7E*I%S3I3( SI1I8I3I$KS
;, poliadenopatie#
-intereseaz grupuri ganglionare
-ganglionii sunt mici,mobili,nedureroi
M!.#31($=)# :#(*1)!&1 A. (#3#&#('& (1*'.<!):
-hepatice
-neurologice
-renale
-oculare
-ale sferei genitale
M!.#31($=)# B1"!$#*1 - apare !n rare cazuri.6epatita luetic este o
raritate apr&nd sub forma unei hepatite acute-icter.
M!.#31($=)# .1')%&%0#*1 -apar !n :/N din cazuri.(ici !nt&lnim reacii
meningeale sau leziuni ale nervilor cerebrali,anomalii de 8$*.
M!.#31($=)# %*'&!)1 - Deratite,irite,coroidite sau nevrite optice.
M!.#31($=)# )1.!&1 - albuminurii pasagere
M!.#31($=)# !&1 (31)1# 01.#$!&1 - infecia sifilitic poate afecta
epidermul,uterul,ovarul produc&nd metroragii,dismenoree.
D#!0.%($#*'& <1 &!+%)!$%) -sifilisul se stabilete pe metromicroscopie
*eacia serologic este intens pozitiv.
E6!/1. B#($%&%0#*-conin celule gigante.
III. S#3#&#('& $1)5#!&
Se refer la manifestri clinice#
-cutanate
-osteoarticulare
-cardiovasculare
-neurologice
ce apar dup trei ani de evoluie+!ntre --0> ani,
8eziunile !n sifilisul teriar sunt# localizate,profunde i distructive, la
maximum de intensitate.(ici exist zone unde persist i se !nmulesc -
I9)II3(3E $) ?K)*I.
Sifilisul teriar se !mparte !n dou categorii#
-benign+leziuni cutanate i osteoarticulare,
-malign+sifilis cardiovascular i neurologic,.
Sifilisul teriar poate avea consecine catastrofale asupra individului.
T)!$!/1.$'& (#3#&#('&'#
7enicilina reprezint medicamentul de elecie !n tratamentul
sifilisului.Ea are un triplu avanta"#lipsa de toxicitate,toleran bun i
eficacitate mare.
7enicilinele utilizate !n sifilis se prezint sub diferite forme#
a, P1.#*#&#.1 B#<)%(%&'+#&1 - penicilina cea mai bun fiind panicilina ?.
b, P1.#*#&#.1 )1$!)< - bipenicilina
- 7(9 +flociline,
- benzantin
- biclinocillina
- glemizol O penicilina ?.
c, P1.#*#&#.1 (1/#(#.$1$#*1 O ele sunt bine tolerate de unele persoane care au
prezentat accidente dup administrarea penicilinelor naturale.
% aciune troponemicid evident au urmtoarele antibiotice#
-eritromicina
-spiramicina
-carbomicina
-cloramfenicol
S#.<)%/'& #/'.%<13#*#1.$1# <%+#.<#$1 ISIDAH
Sindromul imunuodificienei dob&ndite reprezint o maladie
infecioas manifestat prin dereglarea funciilor sistemului imun i printr-un
sir de schimbri clinice.
(gentul cauza este virusul imunuodeficientei umane +6I@,.
?ermenul patogen se transmite pe cale genital,prin transfuzia de
s&nge infectat,prin folosirea repetat a siringilor,!n care a nimerit material
contaminant, prin fluidele organismului+s&nge,sperma,secret vaginal,lapte,.
@irusul a fost depistat !n saliva i lacrimi,dar nu se cunosc cazuri de
contaminare pe aceste ci.2n grupa de risc sunt inclui homosexualii,
prostituatele , bisexualii , narcomanii , bolnavii hematologici , crora le sunt
indicate transfuzii frecvente.2n grupa de risc sunt incluse persoane,care
contacteaz materialul contaminat !n timpul activitii#chirurgii,preparatorii,
laboranii.
7erioada de intubaie variaz de la c&teva luni p&n la / ani+dup
ultimele date chiar A-:> ani,.
7erioada de SI( propriu-zis se manifest prin infecii provocate de
microorganisme convenionale-patogene i tumori maligne.Sindromul
imunodeficienei dob&ndite se caracterizeaz prin stri morbide,rareori
prezente !n trecut,infecii oportune provocate de pneumociti,fungi,
microplasme,chlamidii.
$el mai tipic semn al 6I@ este limfomegalia.
Tratamentul )2*- const !n combaterea infeciilor oportune,!nlaturarea
neoplasmelor i stimularea sistemului imun.7oate fi indicat
autohemo transfuzia s&ngelui iradiat cu raze ultraviolete.*emediile
etiotrope include preparate antivirale, ce inhib reproducia
agentului patogen.
(zidotimidina i zidovudina au fost printre primele preparate utilizate
spre a bloca replicarea a (I-ului.Se indic c&te >,0 !n decurs de /
sptm&ni,dar au efecte adverse,!n special inhibarea hematopoezei.
3erapia imunomodulant este orientat spre redresarea strii de
imunodeficiena i include imunocorectri naturali i sintetici.in prima
grup fac parte hormonii timusului,interleuchina,interferonul.
L#/3%0)!.'&%/'& :1.1)#!.
Se transmite pe cale sexual,brbaii fiind afectai mai frecvent dec&t
femeile.7erioada de incubaie este de .-0: zile.$linic aceasta patologie se
manifest prin erupii veziculopustuloase,cu ulceraie inghinal,limfedem i
invazie bilateral secundar,care la o iradiere poate provoca durere.2n faza
tardiv pot aparea#febr,cefalee,frisoane i crampe abdominale.
3ratamentul limfogranulomului venerian poate fi conservator i
chirurgical.
$himioterapia.3etraciclinele se administreaza oral !n doz zilnic,c&te
0 g timp de 0-; sptm&ni.
3ratamentul local i chirurgical.Stricturile anale se dilat manual la
intervale de o sptm&n.$ele severe pot necesita colostomie.(bcesele
trebuie drenate,dar nu excizate.
!.*)%#<'&
Tancroidul este o boal venerian caracterizat prin prezenta ulcerului
genital dolor.
7erioada de incubaie este scurt,aproximativ de --/ zile sau chiar mai
puin.
$linic se manifest prin leziuni ce reprezint veziclopustule !n
regiunea pudental,vagin sau col.9ai t&rziu ele degenereaz !ntr-un ulcer
sub forma de farfurie cu fundul neregulat,cu un val inflamator.8eziunea este
tensionat,dureroas,foarte contagioas.3ratamentul acestei maladii este
conservator.8eziunile precoce pot fi asanate cu o soluie spumoas de spun.
Se administreaz remedii antibacteriene#eritromicina a c&te />> mg per os !n
patru reprize cel puin :> zile.
G)!.'&%/'& #.0B#.!&
?ranulomul inghinal reprezint o maladie granulomatoas ulcerativ,
care de obicei afecteaz regiunile vulvar,perineal sau inghinal.
?ranulomul inghinal afecteaz pielea i esutul subcutanat al vulvei i
regiunii inghinale.
Igiena personal este cea mai bun metoda de prevenire.
C!.<#.%!/1&1 !*'/#.!$1I:!)#*1&1 :1.1)#!.H
@aricele reprezint o tumor epitelial benign.(ceast grup de
virui determin varicele cu localizarea variat pe !ntreg corpul.
'iopsia din varice trebuie efectuat p&n la !nceperea tratamentului.
3ratarea este necesar i colcoscopia.
CAPITOLUL XI
CONTRACEPIA
$ontracepia este prevenirea voluntar a concepiei sau a fecundrii.
9etodele contraceptive sunt urmtoarele# metoda biologic, coitul !ntrerupt,
terapia hormonal, mi"loacele chimice, mi"loacele mecanice i tehnicile
chirurgicale.
M1$%<! +#%&%0#*=
(ceast metod este privilegiat de ctre cei ale cror principii
religioase se opun controlului artificial al concepiei sau de ctre cei care nu
doresc s utilizeze mi"loace farmacologice sau mecanice. 'aza acestei
metode este identificarea zilelor ciclului menstrual !n care fecundarea este
posibil i, !n consecina, practicarea abstinentei !n timpul acelor zile.
1ecundarea este posibil !n timpul fazei de ovulaie, ale crei semen i
simptome sunt enumerate mai "os#
:. secreii vaginale mai abundente, mai limpezi i mai puin groase<
0. sensibilitate a s&nilor<
-. uoar durere de o parte sau de alta a prii inferioare a
abdomenului<
;. apariia unor uoare pete<
/. creterea temperaturii bazale. 3emperatura luat dimineaa la trezire
!naintea oricrei activiti scade cu >,0 U$ p&n la >,- U$ cu o zi sau
dou !naintea ovulaiei pentru ca apoi s creasc cu >,; U$ o zi sau
dou dup ovulaie.
M'*'('& *1):#*!&
9ucusul cervical se schimb prin culoarea,cantitatea,v&scozitatea,
capacitatea de intindere !n cursul ciclului menstrual.% femeie poate observa
aceste schimbri pentru a determina c&nd este fertil.2n cursul ovulaiei,
mucusul va fi mai abundent,clar,foarte subire i tensionabil.
(cestea sunt cauzate de un srac coninut de sare i de un nivel ridicat
pentru estrogen.
1emeia verific !n fiecare zi vaginul pentru a vedea dac mucusul sau
umezeala sunt prezente.Imediat ce mucusul este prezent,ea trebuie s se
considere fertil.)ltima zi fertil trebuie s fie a patra zi dup ziua de v&rf
+ultima zi !n care umezeala i mucusul abundent sunt prezente,.
9odelul mucusului poate s nu fie detectabil !n cazul unei infecii
vaginale,a duului sau a folosirii spumelor sau cremelor contraceptive sau
dac lichidul seminal este prezent !n vagin.
(ceast metod are avanta"ul de a fi economic, uor de !nvaat, nu
are nici unul dintre efectele secundare ale medicamentelor sau ale
mi"loacelor mecanice. ezavanta"ele acestei metode sunt !n primul r&nd
cooperarea celor doi parteneri i abstinena de la activitatea sexual !n
momentul perioadei ovulatorii.
C%#$'& A.$)1)'"$
(ceast metod !nseamn retragerea penisului !naintea e"acularii
spermei< ea cere o mare stp&nire de sine. ezavanta"ele cele mai importante
sunt posibilitatea de a scapa c&teva picturi de sperma !n vagin !naintea
e"aculrii i o diminuare a plcerii sexuale.
T1)!"#! B%)/%.!&=
(dministrarea cotidian de estrogeni suprim eliberarea hormonului
foliculo-stimulant +16S, i a hormonului luteinizant +86,, prevenind deci
ovulaia. (dministrarea unui singur hormon provoac deseori ameeli. %
terapie cu doi hormoni combinai este mai utilizat< aceasta asociaz
estrogenii i progesteronul. (ntiovulantele sunt preparate sintetice ale
acestor hormoni, care blocheaz eliberarea 1S6 i !mpiedic maturizarea
foliculului.
(ntiovulantele se administreaz !n fiecare zi timp de 0> sau 0: de
zile, !ncep&nd din a cincea zi a ciclului menstrual. Ele se prezint sub dou
forme# combinate i secveniale. Sub forma combinat, estrogenii i
progesteronul sunt reunii !n acelai comprimat< !n forma secvenial,
primele cincisprezece comprimate conin numai estrogeni, iar progesteronul
este asociat estrogenilor !n ultimele ase comprimate.
$omprimatele sunt prezentate !ntr-un ambala" unde sunt numerotate
vizibil.
Efectele secundare sunt ameelile, creterea !n greutate i
sensibilitatea s&nilor. Ele sunt contraindicate la femeile predispuse la maladii
cardiace, la probleme circulatorii, la migrene severe, la boli hepatice i la
diabet.
M#F&%!*1 *B#/#*1
(ceast metod const !n inserarea !n vagin, !nainte de actul sexual, a
unor substane chimice sub form de spum, de gel, de crem sau
supozitoare vaginale. (ceste produse formeaz un !nveli spermicid +care
distruge spermatozoizii, pe suprafaa peretelui vaginal. (ceste substane sunt
introduse cu a"utorul unui aplicator. (plicatorul umplut !n prealabil este
inserat p&n la colul uterin. El este apoi retras cam 0 cm i cu a"utorul
pistonului se !mpunge substana spermicid pentru a acoperi colul uterin,
impiedic&nd astfel c spermatozoizii s intre !n uter. (plicarea trebuie fcut
!n ora ce precede actul sexual pentru ca eficacitatea spermicidului s fie
asigurat. Este recomandat o a doua aplicare dac se repeta actul sexual.
ezavanta"ul acestor mi"loace chimice rezid mai ales !n dificultatea de a
insera aceste substane p&n la nivelul colului uterin.
M#F&%!*1 /1*!.#*1
Exist trei tipuri de contraceptive mecanice#
a, dispozitivul intra-uterin +I.).., sau steriletul i dispozitivul
contraceptiv intra-uterin +I.).$..,
b, diafragme
c, prezervativul
*ispoziti!ele intra-uterine 3steriletele4 au diferite forme# serpentin,
bucl sau inel. Ele sunt fcute din material plastic sau cupru 3) i $)..
%dat introdus !n cavitatea uterin, ele !mpiedic implantarea. 'ucla lui
8ippes,confecionat din material plastic, pare a fi foarte popular.
(ceste dispozitive au avanta"ul de a fi economice i de a nu necesita
utilizarea conex a unei alte metode contraceptive, !n afar de primele luni.
ezavanta"ele lor pornesc de la crampe uterine la o s&ngerare abundent la
anumite femei i la riscurile de expulzare spontan.
*iafragma este un disc cauciucat inserat !n vagin pentru a acoperi
deschiderea colului uterin pentru a !mpiedica intrarea spermatozoizilor.
(cesta trebuie s fie bine a"ustat i este recomandat utilizarea s !mpreuna
cu un spermicid. iafragma este lsat la locul ei de la ase p&n la opt ore
dup actul sexual.
rezer!ati!ul este o !nvelitoare din material plastic sau cauciucat
aplicat pe penisul !n erecie !naintea penetrrii vaginale. (cesta trebuie
verificat !naintea utilizrii pentru a fi siguri de integritatea sa. 2n timpul
e"aculrii, sperma este adunat !n prezervativ, i nu !n vagin. $ostul acestora
le poate limita utilizarea.
T1B.#*# *B#)')0#*!&1
8igatura tubar i vasectomia sunt dou tehnici chirurgicale
contraceptive.
6igatura trompelor lui Fallope are ca scop !ntreruperea continuitii
trompelor. 2n mod normal se face o mic incizie sub buric sub anestezie
local. Intervenia dureaz !ntre 0> i -> de minute.
#asectomia reprezint ligatura i seciunea canalelor deferente de
fiecare parte a scrotului. Intervenia se practic sub anestezie local i nu
afecteaz !n nici un fel performana sexual.
%ontracepia rm5ne un subiect contro!ersat
Imperativele i impedimentele separrii funciilor sexuale i de
reproducere au fost pe larg discutate din punct de vedere al !ngri"irii
medicale,a sociologiei,psihologiei,demografiei,teologiei,economic i legal.
7revenirea naterii unui copil nedorit i prevenirea bolii sunt dou
teme ce sunt tratate pro i contra !n literatur.
Indiferent de problemele globale i personale ce le implic,indivizii i
cuplurile sunt solicitate s examineze consecinele aciunilor lor i s aleag
dintre acele variante pe cea mai conform credinelor,nevoilor,i sensului lor
de responsabilitate.
9ortalitatea asociat folosirii variatelor metode de controlare a
sarcinii a reinut o mare parte a ateniei !n ultimii ani.$ontinu s fie fcute
rapoarte ce indic c ratele foarte sczute de mortalitate sunt asociate tuturor
metodelor reversibile a fertilitii,!n comparaie cu cea asociat sarcinii i
naterii.
7olul asistentei medicale
2n multe cazuri asistentele medicale pot avea un rol activ !n
programele de management ale controlului naterii.
*olul asistentei medicale include obinerea anamnezei,examinare
fizic,counselingul i evaluarea eficent fiecrei metode !n cursul vizitelor
pentru urmrirea evoluiei.
3oate asistentele ce au de-a face cu femei la v&rsta fertilitii,fie !n
centrele de tratare ambulatorie fie !n spitale,trebuie s aprecieze i s
evalueze folosirea sau nu a metodelor de control.
$ounselingul indivizilor i cuplurilor trebuie s includ aplicarea
corect a metodei.
CAPITOLUL XII
SPITALUL CLINIC JGH. LUPUJ
BUCURETI
SECIA ENDOCRINOLOGIE
CAD CLINIC NR.8
P1)#%!<! 89.7-;.@.22
P)141.$!)1! oamna N.C,!n v&rst de 00 de ani,domiciliat !n
*!4'&'# 'ucureti,student,se interneaz la data de :C.>;.0>>0
la secia Endocrinologie a Spitalului $linic
S?h.8upuS
cu diagnosticul de#
- (#.<)%/'& %:!)1&%) "%&#*B#($#*1
- %+14#$!$1 16%01.= <1 $#" II
- $%&1)!.5! !&$1).!.$= &! 0&'*%4=
- $'&+')!)1 <1")1(#:= )1!*$#:=
M%$#:1&1 7acienta s-a internat cu#
#.$1).=)## - $'&+')=)# <1 *#*&' /1.($)'!& I!/1.%)11 (1*'.<!)=H
- B#)('$#(/ :#)#&#4!)1! :%*##
:#)#&#(/ $10'/1.$!) I!*.11E(1+!*11H
:#)#&#(/ "#&!) )10#%.!&
P)%3#&'& oamna I.$. !n v&rst de 00 de ani, student este o
"!*#1.$1# 2# persoan cu tendine la izolare,!nt&mpin&nd dificulti de
"1)*1"5#! relaionare cu colegii. Este o persoan foarte stresat
($=)## <1 datorit aspectului fizic.7acienta prezint !n plus tulburri
(=.!$!$1 de tip nevrotic depresiv+frustrare,complex de inferioritate,
A.$1*1<1.$1 - heredo-colaterale# - mam diabet zaharat de tip II
/1<#*!&1 - o sor cu hirsutism,infertilitate,
tulburri de ciclu,obezitate.
-personale - fiziologice# - menarh la :; ani,ciclu
menstrual neregulat.
- patologice# - nesemnificative.
I(%)#*'& e la pubertate a observat apariia progresiv a acneei,
+%&## sebaceei i pilozitate pe abdomen, s&ni, faa intern a
coapselor.e la :; ani ciclul mensrual a fost neregulat,iar
de . luni prezint amenoree secundar.2n ultimii = ani
+de la := ani, a crescut progresiv !n greutate +!n total 0A Dg,
pacienta este fumtoare :> igriJzi de 0 ani.
P)%$%*%&'& Examen fizic general#
/1<#*!& ?reutate C> Dg +ideal /A Dg =,
!*$'!& 3alie :=A cm
3egumente - !ngroate, sebacee, acnee +torace anterior i
posterior,fa,,hirsutism +fa,torace,abdomen,
faa intern a coapselor,,vergeturi pe abdomen
(parat respirator - normal
- := respiraiiJmin
(parat cardio-vascular - normal
- 3(#:->J.> mm 6g
-(@#A>Jmin
- ritm cardiac O regulat
Sistem urinar - :0>> mlJ0; h
- miciunile sunt
normale
Sistem nervos - dendin la depresie datorit complexului
- datorat pilozitii faciale,a
acneei,excesul ponderal
(parat digestiv - exces ponderal
/>N+obezitate tip II,
ANALIDE EFECTUATE PE TIMPUL INTERNRII
E6!/1.1 +#%*B#/#*1 (!.0'#.1:
- glicemie :>>mgN
- 6?7% +hiperglicemie provocat, ./g
glucoz per os#
-glicemie =>-:A/ mgN
-glicemie :0> -:/0mgN
+IV:;>, tolerana alternant la glucoz
- colesterol 0>/mgN
- uree 0>mgN
- creatinin >,AmgN
- 3?% 0; )I
- 3?7 :A )I
INVESTIGAII PARACLINICE
- Ecografie abdomino-pelvian -uter normal
-ovare polichistice,mrite de
volum
- *adiografie a turceasc - a turceasc normal
- 3est de sarcin - negativ
- 3est de progesteron - pozitiv +amenoree secundar cu estrogeni
prezeni,
( avut s&ngerri dup trei fiole de progesteroni,i.m. administrate
trei zile succesiv .
TRATAMENTUL MEDICAMENTOS
- contraceptive orale O iane -/ tabl.+$Pproteron acetat 0 mg-Etinilestradion
>,>-/ mg,
- diazepam :tb seara,per os
R1*%/!.<=)# O deoarece are antecedente familiale de diabet i are
toleran tolerant la glucoz prezint risc mare de diabet,dac nu slbete
+obezitatea este factorul de risc pentru diabet i favorizeaz dezvoltarea
tulburrilor caracteristice ovarului polichistic,.
8HR10#/ !&#/1.$!) O :;>> caloriiJzi +hipocaloric,,fr dulciuri
concentrate,srac !n grasimi,bogat !n fibre +legume,fructe,cereale,.
2HA*$#:#$!$1! 3#4#*=,este foarte important,poate s alerge,s mearg
pe biciclet.
S nu se lase de diet,s nu mn&nce la stres,nu va mai fuma mai ales
asociate cu contraceptive orale,nu este indicat.
up efectuarea tratamentului se va observa !n aproximativ - luni
ameliorarea acneei i !n aproximativ = luni ameliorarea hirsutismului.
8a oprirea contraceptivelor,fertilitatea revine la normal.
A")1*#1)1! .')(#.0 ! ($=)## <1 <1"1.<1.5=
8H N1:%#! <1 ! 1:#$! "1)#*%&1&1 - alterarea strii de sntate legate de
anxietate i manifestat prin dezechilibrele metabolice i
neuropsihice
2H N1:%#! <1 ! (1 !&#/1.$! - alterarea strii de nutriie prin surplus
ponderal legat de bulimie i dezechilibre neurohormonale
manifestate prin obezitate.
-H N1:%#! <1 ! 1&#/#.! - perturbarea activitii genitale legat de
insuficiena ovarian manifestat prin amenoree secundar,
tegumente groase,seboreice,acnne,comedoane pe fa,scderea
tonalitii vocii .
7H N1:%#! <1 ! (1 %<#B.# - perturbarea modului de somn,legat de
stres i prognosticul bolii manifestat prin somn insuficient.
@H N1:%#! <1 ! /1.5#.1 $10'/1.$1&1 *')!$1 - riscul alterrii
integritii tegumentelor,datorate imposibilitii acordrii
!ngri"irilor de igien corporal.
;H N1:%#! <1 ! *%/'.#*! - perturbarea imaginii de sine din cauza
complexului datorat pilozitii faciale,a acneei i a obezitii.
>H N1:%#! <1 ! A.:=5! (=-2# "=($)141 (=.=$!$1! - ignoran legat de
cunotine insuficiente manifestate prin incapacitatea de a-i pstra
sntatea.
A")1*#1)1! .')(#.0 ! ($=)## <1 #.<1"1.<1.5=
8H N1:%#! <1 ! )1("#)! 2# ! !:1! % +'.= )1("#)!5#1 - bolnava
prezint o respiraie normal,eupneic,fr efort cu micri
toracice simetrice,:= respiraiiJmin.
2H N1:%#! <1 ! (1 /%+#&#4! - bolnava prezinta sistem osteoarticular
integru este capabila s-si controleze micrile.(re o postur
adecvat, micrile sunt adecvate.
-H N1:%#! <1 ! (1 A/+)=*! 2# <14+)=*! O bolnavul se !mbrac i se
dezbrac singur fr nici un a"utor din partea personalului medical.
7H N1:%#! <1 ! /1.5#.1 $1/"1)!$')! *%)"'&'# A. &#/#$1 .%)/!&1 O
bolnava are o temperatur constant,tegumentele sunt calde,roz,
adaptabile termic.
@H N1:%#! <1 ! !*5#%.! *%.3%)/ ")%")##&%) *)1<#.51 2# :!&%)# K
bolnava este de religie ortodox,practicant,respect&nd i
practic&nd valorile spirituale.
;H N1:%#! <1 ! 3# %*'"!$ 2# <1 ! (1 )1!&#4! K bolnava este prea
ocupat de cariera de student pe care o efectueaz cu plcere.Este
contient de valoarea i de capacitatea sa.
>H N1:%#! <1 ! (1 )1*)11! K bolnava este eficient,citete,scrie,
!ntreprinde activitate fizic dup plcerile i nevoile sale.
SPITALUL CLINIC JGH. LUPUJ
C!4 *&#.#* .).8 P)%*1( <1 A.0)#F#)1
Ievoia
fundamental
7robleme
de
dependen
Sursa de
dificultate
9anifestri
de
dependen
iagnostic
nursing %biective
Intervenii
Evaluare
(utonome elegate
:.Ievoia de
a evita
pericolele
- anxietate
sever.
- anxietatea
legat de
lipsa de
cunotine
asupra
pronosticului
bolii,imaginii
corporale
alterate
tulburri
hormonale.
-nelinite,
nervozitate
-tendin la
izolare
-incapacitate
de a se
concentra.
-alterarea
strii de
sntate
legat de
anxietate i
manifestri
prin
dezechilibre
metabolice i
neuro-
psihice.
-persoana
se simte
bine i !n
siguran.
-evaluez gradul
anxietii
-!i vorbesc
calm,
lent cu rbdare
-o las s se
descarce
-iau msuri de
extindere
fizic,
muzic,bi
calde.

-starea de
anxietate
este
diminuat
0.Ievoia de a
se alimenta
i hidrata
-obezitate
de tip II
+ C> Dg , la
v&rsta de
00 ani.
-depresia. -tulburri
digestive cu
decese
bulimice.
-alterarea
strii de
nutriie prin
surplus
ponderal
legat de
bulimie i
dezechilibru
neurohormo
nale manifes
tate prin
obezitate.
-asigurarea
unei
alimentaii
echilibrate
-ameliorare
strii
nutritive
-diminuarea
stresului.
-a.m. va
informa
bolnava asupra
valorilor nutri-
tive a
alimentelor
care !i sunt
servite.
-obinerea
acceptului din
partea
bolnavului
pentru a urma
regimul
alimentar.
-restricie
de
glucide i
lipide
-hidratare
-regim
hipo-
caloric.
-pacienta
accept s
urmeze
tratamen-
tul
precum i
regimul
de
hidratare.
Ievoia
fundamental
7robleme
de
dependen
Sursa de
dificultate
9anifestri
de
dependen
iagnostic
nursing %biective
Intervenii
Evaluare
(utonome elegate
-.Ievoia de a
elimina
-oprirea
ciclului
menstrual.
-tulburri
neuro-
hormonale
+insuficien
ovarian,
sindrom de
andro-
genizare,.
-!ntreruperea
temporar a
ciclului
menstrual.
-perturbarea
activitii
genitale de
insuficien
ovarian
manifestat
prin
amenoree
secundar,
tegumente
groase,sebo-
reice,acnee,
comedoame
pe fa,scde
rea tonalitaii
vocii.
-pacienta s
dob&ndeasc
o activitate
ovarian
normal,s
aib un
comporta-
ment psihic
conform
sexului i
v&rstei,s fie
echilibrat
psihic.
-susinerea
psihic i
moral
-administrarea
tratamentului
prescris.
-contra
ceptive
orale
iane -/
tablete.
-!n
funcie de
doz
urmresc
eficiena
-susin
bolnava
psihic de
a
respecta
riguros
prescrip-
iile
medicale.
;.Ievoia de a
dormi i a se
odihni
-somn
insuficient
i
neodihnitor.
-anxietate
-stres
prelungit
-alterarea
imaginii
corporale.
-adoarme
greu
-nu reuete
s rm&n
adormit
dec&t ; ore
-cearcne
-oboseal
-nu se simt
odihnit.
-perturbarea
modului de
somn,legat
de stres i
prognosticul
bolii
manifestat
prin somn
insuficient.
-pacienta s
beneficieze
de A ore de
somn,s se
simt
odihnit.
-pacienta s-i
organizeze un
program al
activitii
zilnice+lectur
,plimbri !n
aer
liber,igien,ali
mentaie
uoar.
-diazepam
: tb. seara.
-bolnava
declar c
doarme
pe timpul
nopii,i
se simte
odihnit.
Ievoia
fundamental
7robleme
de
dependen
Sursa de
dificultate
9anifestri
de
dependen
iagnostic
nursing %biective
Intervenii
Evaluare
(utonome elegate
/.Ievoia de a
menine
tegumentele
curate
-dificultatea
de
auto!ngri"ire
-imposibili
tatea
acordrii
!ngri"irilor
de igien
corporal.
-anxietate
-necunoatere
a mi"loacelor
de a se !ngri"i
singur.
-pacienta
este foarte
nelinitit
manifest&nd
neputin !n
forele
proprii
+aspect
ne!ngri"it,
tegumente
!ngroate,.
-riscul
alterrii
tegumentelor
datorate
imposibili-
tii
acordrii
!ngri"irilor
de igien
corporal.
-meninerea
integritii
tegumentelor
prin
prevenirea
acneei,
hirsutismului
vergeturilor.
-a.m. va
informa
bolnava s-i
menin
tegumentele
curate folosind
soluii
dezinfectante
pentru acnee
i toaleta
zilnic a
tegumentelor.
-contra
ceptive
orale
+iane -/,
timp de C
luni.
-obs. !n -
luni ame-
liorarea
acneei i
!n =
luni a
hirsutis
mului.
=.Ievoia de a
comunica
-comunica
rea redus
cu cei din
"ur la nivel
afectiv.
-starea de
stres.
-tendina de
autoizolare
manifestat
prin lipsa
comunicrii
la nivel
afectiv.
-perturbarea
imaginii de
sine datorit
complexului
datorat
pilozitii
faciale,a
acneei i a
obezitii.
-pacienta s
poat
comunica cu
echipa de
!ngri"ire i s
aib
!ncredere !n
asistenta
medical.
-a.m. va a"uta
pacienta s
evite starea
depresiv
-stabilete
relaii de
!ncredere cu
pacienta.

-pacienta
comunic
cu echipa
de
!ngri"ire
declar&nd
c se
simte
mulumi-
t i
!neleas.
Ievoia
fundamental
7robleme
de
dependen
Sursa de
dificultate
9anifestri
de
dependen
iagnostic
nursing %biective
Intervenii
Evaluare
(utonome elegate
..Ievoia de a
!nva s-i
pstreze
sntatea
-cunotine
insuficiente.
-carene
educativ
-starea de
ignoran.
-anxietate
-este
receptiv la
sfaturi.
-ignoran
legat de
cunotine
insuficiente
manifestate
prin
incapacitatea
de a-i pstra
sntatea.
-pacienta s
nu mai
man&nce la
stres,s
respecte un
regim
alimentar
hipocaloric,
s fie
informat
corect asupra
terapiei i a
metodelor de
a-i
!mbuntii
sntatea.
-a.m. va
informa
pacienta
despre
respectarea
unui regim
dietetic astfel#
respectarea
orelor de mas
alimente
bogate !n
fibre,
excluderea din
alimente a
dulciurilor
concentrate.

-pacienta
respect
regimul
alimentar
prescris.
SPITALUL CLINIC JGH. LUPUJ
C!4 *&#.#* .).2 P)%*1( <1 A.0)#F#)1
Ievoia
fundamental
7robleme
de
dependen
Sursa de
dificultate
9anifestri
de
dependen
iagnostic
nursing %biective
Intervenii
Evaluare
(utonome elegate
:.Ievoia de
a evita
pericolele
-durere
acut la
nivelul
organului
sexual
-alterarea
funciei
sexuale
-risc
potenial de
sterilitate.
-via sexual
dezordonat
-lipsa educaiei
sanitare
-condiii
precare de
via.
-efecte ale
maladiei
cronice
transmisibile.
-"en
-usturime
-nelinite
-abstinen
impus de
tratament
-comporta-
ment sexual
inadecvat.
-deficit de
cunoatere
-disfuncie
sexual legat de
absena
libidoului
-disconfort
legate de starea
de boal.
-ca pacientul s
nu transmit
infecia !n
colectivitate
-s-i reia
funcia sexual
normal
-s urmeze
tratament corect
-s fie echilibrat
fizic i psihic.
-msuri sporite de
evitare a infeciei
prin izolarea
pacientului
-s efectum
dezinfecie local
cu sol. mercurial
-msuri de
prevenire care
constau !n in"ecii
cu Ieosalvorsan
-g 9oldamin
-s se fereasc de
tentaiunile
sexualitii
s evite tcerea i
s vorbeasc
despre boal.
-*'F
-@*8
+W W W,
-$a
glicemie
uree
creatinin
.
-!n A,C,:>.>0
!nc mai
prezint risc de
contaminare
fa de
colectivitate
-!n
::,:0,:-,:;,:/,
:=.>0 obictiv
realizat, nu mai
prezint risc de
infecie pentru
colectivitate.
Ievoia
fundamental
7robleme
de
dependen
Sursa de
dificultate
9anifestri
de
dependen
iagnostic
nursing %biective
Intervenii
Evaluare
(utonome elegate
0.Ievoia de
a prote"a
tegumentele
i mucoasele
-alterarea
integritii
tegumente- lor
i mucoaselor
-dificultatea de
a urma
!ngri"irile de
igien
corporal.
-carene de
igien.
-proces
infecios
evolutiv
-dezinteres
pentru igien
-lipsa de
cunotine
suficiente
legate de
boal.
-ulceraie
la nivelul
tecii
penisului
-modificri
de
tegumente
i mucoas.
-aspect ne-
!ngri"it prin
carene de
igien.
-deficit de
auto!ngr!"ire
legat de
infecie la
nivelul tecii
penisului.
-ca pacientul s
prezinte
tegumente i
mucoase integre
-s prezinte
aspect !ngri"it
-s prezinte
interes fa de
masurile de
igien.
-explicarea
pacientului
modul de reali
zare a toaletei
corporale i
importana
meninerii
tegumentelor i
mucoaselor
curate.
-violet de
genian >,0N
-alcoolC>
-rivanol 0N
-penicilina ?
:0>>>>> la = h
-unguent cu
Iegamicin 0-
-Jzi.
-obiectiv
realizat#
prezint
interes fa
de msuri
de igien.
-.Ievoia de
a se alimenta
i hidrata
-alterarea strii
de nutriie
+alimentaie
inadecvat prin
deficit de
elemente
nutritive,.
-lipsa de
cunoatere a
unei
alimentaii
corecte
-dureri
abdominale
-anxietate#gre
uri,vomis
mente.
-inapeten
-adinamie
-oboseal
-potenial
crescut de
scdere
ponderal
i
imunitatea.
-dezechilibru
nutritiv i
hidroelectro-
litic.
-ca pacientul s
aib o stare de
bine fr
vrsturi
-ca pacientul s
fie echilibrat
nutriional i
hidric.
-s a"ung la
nivel ponderal
situat !n limite
normale.
-!n caz de vr-
sturi a"ut paci
entul dac este
!n decubit dor
sal !i vom !n
toarce capul !n
tr-o parte i !i
dm o tvi
renal
-contientizez
pacientul asupra
consu
mului de
alimente i
lichide.
-adm. de
Emetiral :Jzi
-vitamine,
sruri min,
fructe
-s consu
me gustri
!ntre mesele
principale.
-obiectiv
realizat#
-pacientul
urmeaz
dieta
calitativ i
cantitativ,
se hidratea-
z adecvat
+0>>>ml,.
Ievoia 7robleme Sursa de 9anifestri iagnostic Intervenii
fundamental de
dependen
dificultate de
dependen
nursing %biective Evaluare (utonome eleg
ate
;.Ievoia de a
elimina
-dificultatea
de a urma
orarul
scaunelor
-tulburri de
tranzit
intestinal.
-lipsa
hidratrii
suficiente i a
alimentaiei !n
fibre
-lipsa de
cunoatere a
mi"loacelor
eficace de
eliminare.

-constipaie
-scaun dur,
consisten
crescut
emis cu
dificultate
:dat la -
zile.
-deficit de
eliminare
-diminuarea
cristaltismu-
lui intestinal
+constipaie,.

-s elimine fr
dificultate
-s dispar semnele de
constipaie
-s aib tranzit intestinal
!n limite fiziologice.
-stabilirea unui
orar de eliminare
a scaunelor
-urmrirea i
notarea
scaunelor
-la nevoie
clism.

-!n a patra
zi de
tratament
pacientul
i-a reluat
tranzitul
intestinal
+scaun
moale,.
/.Ievoia de a
comunica
-dificultatea
de a-i
exprima
sentimente-
le,ideiile din
cauza lipsei
de
comunicare.
-lipsa de
cunoatere i
comunicare
cu personalul
sanitar i cu
cei din "ur
despre boala
sa
-"en +la
investigaii,
-moral
precar.
-!nchidere
!n sine
-apatie,neli
nite
-tendina la
autoizolare.
-dificultatea
de a
comunica cu
mediul
!ncon"urtor
-risc crescut
de
autoizolare
social.
-pacientul s fie
echilibrat psihic
-s foloseasc mi"loace
de comunicare adecvate
-s se adapteze uor la
mediul spitalicesc.
-asigurarea unui
mediu adecvat
pentru a
comunica cu cei
din "ur
-furnizez
mi"loace de
comunicare
-comunicare cu
pacientul ori de
c&te ori intrm !n
salon.

-din a doua
zi pacientul
comunicse
adapteaz
la mediu,
numai
prezint
"en fa de
investi
gaii,nu se
izoleaz.
Ievoia
fundamental
7robleme
de
dependen
Sursa de
dificultate
9anifestri
de
dependen
iagnostic
nursing %biective
Intervenii
Evaluare
(utonome elegate
=.Ievoia de a
dormi i a se
odihni
-dificultatea
de a se odihni
-insomnii,
oboseal.
-somn
!ntrerupt de
efectuarea
tratamentului.
-somn
perturbat
+ore
insuficiente
de somn,.
-insomnii
legate de
durere la
tratament
-alterarea
modului de
somn.
-pacientul s
beneficieze de
somn
corespunz-
tor calitativ i
cantitativ
+A-Ch din 0;h,.
-creeare de
linite pe
timpul nopii
-ofer
pacientului o
can de lapte
!nainte de
culcare,o baie
cald.
-adm.
somnifere
la nevoie
diazepam
:pJ0zile.
-!n primele
0 zile
pacientul
!nc mai
prezint
insomnii dar
din a --a zi
el !ncepe s
se odihneas-
c bine.
SPTALUL CLINIC MILITAR
C!4 *&#.#* .). -
Ievoia
fundamental
7robleme
de
dependen
Sursa de
dificultate
9anifestri
de
dependen
iagnostic
nursing %biective
Intervenii
Evaluare
(utonome elegate
:.Ievoia de a
evita pericolele
-insecuritate
datorit
tulburrilor de
ciclu
menstrual i
secreiei
lactate.
-stres psihic. -infertilitate
-amenoree
secundar
-galactoree
bilateral.
-alterare strii de
confort datorat
insuficienei
ovariene
secundare.
-pacienta
s aib o
stare de
bine fizic i
psihic
-s
cunoasc
msurile de
protecie.
-educaie
sanitar i a
toaletei intime
-o !nvt cum
s-i menin
s&nii curai
precum i
restul toaletei
intime.

-starea de
stres este
diminuat
0.Ievoia de a
elimina
-alterarea
gametogeneze
i indus de
insuficien
ovarian.
-insuficien
ovarian
secundar.
-incapacita-
tea de a
procreea
-infertilitate
-amenoree
-galactoree.
-eliminare
inadecvat indus
de insuficien
ovarian
manifestat prin
oprirea ciclului
menstrual,secreii
inadecvate.
-ca
pacienta
s-i reia
funcia
genital
normal,s
poat
menine o
sarcin
normal.
-monitorizez
bolnava
-examen
ginecologic
-examen
citovaginal
-examen
pentru doz
hormonal
-educ bolnava
s-i menin o
toalet
normal.
-bromergo
criptina +0,/-
:>mg pe zi,
va lua 0 cpJzi
dup mas.
-bolnava
este
cooperan-
t ceea ce
duce la o
vindecare
rapid i
eficient.
Ievoia
fundamental
7robleme
de
dependen
Sursa de
dificultate
9anifestri
de
dependen
iagnostic
nursing %biective
Intervenii
Evaluare
(utonome elegate
-.Ievoia de a
dormi i a se
odihni
-somn agitat
cu treziri
frecvente.
-somn
!ntrerupt
legat de
insomnii.
-dificultatea
de a se
odihni
-insomnii
-perturbarea
modului de
somn datorat
strii de stres
i a
insomniilor.
-pacienta s
beneficieze
de A-C h de
somn.
-!nv
pacientul
tehnici de
relaxare
-caut cauzele
care provoac
insomnii
-observ i
notez calitatea
somnului.
-diazepam :
tb.seara la
culcare.
-!n prime le
zile pacienta
nu se odihnete
bine din cauza
galacto- reei.
-!n zilele ,
0=,0..>-
pacienta !i
reabiliteaz
somnul.
Ievoia
fundamental
7robleme
de
dependen
Sursa de
dificultate
9anifestri
de
dependen
iagnostic
nursing %biective
Intervenii
Evaluare
(utonome elegate
;.Ievoia de a-i
menine
tegumentele
curate
-neacorda-
rea !ngri"iri
lor de igien
corporal
intim
datorit
problemelor
induse de
insuficiena
ovarian.
-galactoree,
ciclu
menstrual
neregulat.
-pacienta este
foarte
nelinitit
manifest&nd
necunoatere
!n !ngri"irea
igienei intime.
-riscul alterrii
integritii
tegumentelor
datorate
necunoterii
!ngri"irilor de
igien intim.
-meninerea
integritii
tegumentelor
prin
prevenirea
problemelor
induse de
insuficien
ovarin.
-a. m. va
informa
bolnava s-i
menin
tegumentele
curate
folosind sol.
dezinfectante
pentru
galactoree .
-bromergo
criptina
+0,/-
:>mgJzi, va
lua 0 capJzi
dup mas.
-galacto-
eea va
disprea !n :-
0 luni ulterior
ciclul
mentral va
ap rea, va fi
regulat i
fertilita-
tea va reveni
la normal.
/.Ievoia de a
!nva s-i
pstreze
sntatea
-cunostine
insuficiente.
-stare de
ignoran
-carene
educative.
-perturbarea
imaginii de
sine din cauza
secreiei
lactate.
-ignoran
legat de
cunotine
insuficiente
manifestate
prin
incapacitatea
de a !nva s-
i pstreze
sntatea.
-pacienta s
fie informat
corect asupra
terapiei i a
metodelor de
a-i
!mbuntii
sntatea.
-a.m. !i va da
indicaii
pacientei !n
efectuarea
igienei
intime i !n
meninerea
unei snti
normale.

-pacienta este
receptiv la
indicaiile
personalu lui
medical.
Referat luat de pe www.e-referate.ro
Webmaster : Dan Dodita