Sunteți pe pagina 1din 5

1 din 5

R O M N I A NESECRET
MINISTERUL APRRII NAIONALE Exemplar unic
Academia Tehnic Militar
Concursul de admitere sesiunea iulie 2012
Facultatea de Sisteme Electronice i Informatice Militare
APROB
PREEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE
Lt. col. conf. univ. dr. ing.
Iulian VIZITIU
C H E S T I O N A R D E C O N C U R S
Varianta A
Proba: ,,Matematic-Fizic
1. Volumul corpului determinat de rotaia graficului funciei
j
: 0,1 , f
, )
1
e
x
f x x
+
= , n jurul axei Ox, este egal cu:
a)
, )
2 2
e e 1
4
t
; b)
, )
4 2
e e
2
t
; c)
2
e
4
t
; d)
, )
4
e 1
2
t
; e)
, )
2
e 1
4
t
.
2. Mulimea tuturor soluiilor inecuaiei
2
arctg 0
1
x
x
x
<
+
este:
a) , )
, 0 ; b) , )
0,1 ; c) , )
0, ; d) ; e) { ;
\ 0 .
3. Numrul tuturor soluiilor ecuaiei

0 x x x + + = din
12
este:
a) 0 (nu are soluii); b) 1; c) 2; d) 4; e) 3.
4. Un lan omogen de lungime 4 cm = este aezat peste un plan nclinat de nlime ,
ca n figur. Unghiul planului fiind 30 o =

, iar acceleraia gravitaional
2
10 m/s g = ,
lanul lsat liber se va deplasa fr frecare atingnd Pmntul cu viteza avnd valoarea
de:
a) 1 m/s; b) 2,5 m/s ; c) 35 cm/s; d) 10 cm/s; e) 0,5 m/s.
2 din 5
5. Expresiile intensitilor curenilor prin dou rezistoare de rezistene
1
R i
2
R legate
n paralel ca n figur, n funcie de intensitatea curentului I din circuit, sunt:
a)
2
1
1 2
R
I I
R R
=
+
;
1
2
1 2
R
I I
R R
=
+
; b)
2 1 1 2
1 2
2 1 2 1
2 2
;
R R R R
I I I I
R R R R

= =
+ +
;
c)
1
1
1 2
R
I I
R R
=
+
;
2
2
1 2
R
I I
R R
=
+
; d)
2
1
1 2
2R
I I
R R
=
+
;
1
2
1 2
2R
I I
R R
=
+
;
e)
, )
2
1
1 2
2
R
I I
R R
=
+
;
, )
1
2
1 2
2
R
I I
R R
=
+
.
6. Suma soluiilor ecuaiei 8 6 1 4 3 4 1 3 x x x x + + = este:
a)
10
9
; b)
28
9
; c) 2; d)
58
9
; e)
86
9
.
7. Mulimea tuturor valorilor parametrului real pentru care intervalul , )
2, este
parte stabil a lui n raport cu legea de compoziie: 2 2 x y xy x y - = + ,
, )
, x y e , este:
a)
j )
6, ; b)
j )
1, ; c)
j )
2, ; d)
j )
4, ; e)
j )
0, .
8. Valoarea integralei
3
3
3 2
2
1
d
x
x
x x
+

}
este:
a)
1 5
ln
3 3
+ ; b)
1
2
; c)
2
2ln 1
3
+ ; d)
5 8
ln
6 3
+ ; e) 3ln2 5 + .
3 din 5
9. n circuitul din figur toate sursele sunt identice, avnd t.e.m. E i rezistenele
interne r, iar rezistoarele au valorile rezistenelor menionate n figur. S-au notat cu
s
n i
p
n numrul de surse legate n serie, respectiv n paralel. Intensitatea curentului I
din circuit are expresia:
a)
, )
2
2 1
s p
p p s
n n
I E
n R n n r
=
+ +
; b)
, )
1
s p
p s p
n n
I E
n R n n r
=
+ +
;
c)
, )
2
2 1
s p
p s p
n n
I E
n R n n r
=
+ +
; d)
, )
2
2 1
s p
p s p
n n
I E
n R n n r
=
+
; e)
, )
2 1
s p
s p
n n
I E
n R n r
+
=
+ +
.
10. Printr-un bec conectat la bornele unei baterii cu tensiunea electromotoare 12 V E =
i rezistena intern neglijabil ( 0 r = ) trece un curent de intensitate 1A I = . Energia
consumat de bec n timpul 3 min t = are valoarea:
a) 100 J; b) 36 J; c) 2500 J; d) 2160 J; e) 1830 J.
11. Un punct material este lansat, pe vertical, spre Pmnt cu o vitez iniial
0
v de la
nlimea 4 m h = . Cunoscnd acceleraia gravitaional
2
10 m s g = , viteza iniial
0
v
necesar pentru ca punctul material s ciocneasc Pmntul cu viteza de 9 m s are
valoarea:
a) 1m s ; b) 1,5 m s ; c) 2 m s ; d) 3 m s; e) 4,5 m s .
12. Fie sistemul liniar omogen
, )
, )
1 0
1 0,
0
x y m z
x m y z m
x my z
+ =

+ = e

+ + =

.
Mulimea valorilor lui m pentru care sistemul admite numai soluia banal
0 x y z = = = este:
a) { ;
\ 2 ; b) { ;
2 ; c) { ;
\ 2 ; d) { ;
2 ; e) { ;
0 .
4 din 5
13. Fie funcia : f ,
, )
2 2
2 2
2
4 6
lim , dac 1
3 4
1 e , dac 1
n
n
n
x
x x
x
x x f x
x x

+
<

+ + =

+ | >

.
Valoarea parametrului real
j
0,1 |e , pentru care funcia f este continu pe , este:
a) 0 | = ; b)
1
e
| = ; c)
2
1
e
| = ; d)
2
e
1
9
| = ; e) 1 | = .
14. Numrul soluiilor , )
, x y
- -
e , x y = , ale sistemului:
2 2
8
1 1
1
x y
x y

+ =

+ =

este:
a) 2; b) 1; c) 0; d) 3; e) 4.
15. Se consider irul
, ) , )
0
1
1 3
n
n
k
x
k k
=
=
+ +

. Valoarea limitei
4
lim
3
n
n
n
x

1
(
]
este:
a)
3 2
e ; b)
3 4
e

; c)
3
1
e
; d)
2
e ; e) 1.
16. O cantitate de v moli de gaz ideal efectueaz ciclul 1 2 3 4 1 din figur,
temperaturile n strile 2 i 4 fiind egale.
Cunoscnd temperaturile n strile 1 i 3,
1
T i
3
T , lucrul mecanic efectuat de
gaz n acest ciclu este dat de relaia:
a)
, )
1 3
2 R T T v ; b)
, )
1 3 1 3
2 R T T TT v + ; c)
1
3
5
2
T
R T
| |
v +
|
\ .
; d)
, )
3 1
R T T v ;
e)
, )
1 3
2 R T T v .
5 din 5
17. Fie c o rdcin de ordinul al treilea a unitii, 1 c = , i ecuaia
2
2 2
2
1 1 1 1
1 1
1 1 1
1
| |
c c
| |
|
|
c c = c c |
|
|
|
|
c c
\ .
\ .
X .
Atunci X este:
a)
2
0 1 0
0 0
0 1
| |
|
= c
|
|
c
\ .
X ; b)
2
0 1
1 1
0 0 1
c
| |
|
= c
|
|
\ .
X ; c)
2 2
1 1
0 1
0
| |
c
|
= c
|
|
c c
\ .
X ;
d)
2
0 0 1
0 0
0 0
| |
|
= c
|
|
c
\ .
X ; e)
2
0 1 1
1
0 0
| |
|
= c c
|
|
c
\ .
X .
18. Fie funcia : f , , )
5 3
e
x
f x x = + . Dac
, )
, )
0
n
n
T f = (derivata de ordinul n a
funciei f n punctul 0 x = ), atunci
2012
T este:
a)
2012
0 T = ; b)
2012
2012
3 T = ; c)
2012
2012
2011 3 T = ; d)
2011
2012
3 T = ;
e)
2012
1 T = .
Toate cele 18 probleme sunt obligatorii.
Fiecare problem se coteaz cu un punct.
Media probei de concurs se calculeaz mprind numrul de puncte acumulate la cele
18 probleme (numrul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adaug un punct din oficiu.
Timp de lucru efectiv 3 ore.
Secretarul comisiei de admitere
Conf. univ. dr. ing.
Laureniu MRGRIT