Sunteți pe pagina 1din 1

MPUTERNICIRE

Subsemnatul
Numele:______________________________ Prenumele___________________________,
Fiul/fiica lui:__________________________ i al(a) _______________________________,
Nscut(): anul:_______ luna:_________ ziua:____ n localitatea_____________________,
jud._______________, ara______________CNP I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Cetenie:______________ Domiciliat(): n localitatea_____________________________,
str.______________________________ nr._____, bl.____, sc. ___, et. ___, ap._________,
jud./sect. _______________________, identificat cu actul de identitate : _______________,
serie____, nr.______________, eliberat de ______________________________________,
mputernicesc prin prezenta pe,
Numele:______________________________ Prenumele___________________________,
Fiul/fiica lui:__________________________ i al(a) _______________________________,
Nscut(): anul:_______ luna:_________ ziua:____ n localitatea_____________________,
jud._______________, ara______________CNP I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Cetenie:______________ Domiciliat(): n localitatea_____________________________,
str.______________________________ nr._____, bl.____, sc. ___, et. ___, ap._________,
jud./sect. _______________________, identificat cu actul de identitate : _______________,
serie____, nr.______________, eliberat de ______________________________________,
ca n numele meu i pentru mine, s m reprezinte n faa Direciei de impozite i taxe locale
din cadrul municipiului Cluj-Napoca, s depun declaraia pentru stabilirea impozitului/taxei
pe teren, impozitului pe cldire, respectiv impozitului pe mijloace de transport, declaraia
pentru scoaterea din evidena fiscal a bunurilor impozabile i s primeasc decizia de
impunere,pentru bunurile proprietatea mea, potrivit actelor anexate, n conformitate cu
prevederile art.18 din Codul procedur fiscal.
Cele de mai sus le susinem, cunoscnd prevederile art. 291 i art. 292 din Codul Penal
privind sancionarea infraciunii de fals n nscrisuri i n declaraii.
n ndeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna, n numele meu si pentru
mine, semntura sa fiindu-mi pe deplin opozabil.
Redactat, astzi_________________________.
Nume, prenume,
Mandant

Nume, prenume,
Mandatar