Sunteți pe pagina 1din 12

Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaiei i cercetrii nr. 4598 / 31.08.

2004
MI NI ST E RUL E DUCA I E I I CE RCE T RI I
CONSILIUL NAIONAL PENTRU CURRICULUM
PROGRAME COLARE PENTRU CLASA A X-A
CICLUL INFERIOR AL LICEULUI
LIMBA I LITERATURA ROMN
Aprobat prin ordin al ministrului
Nr. 4598 / 31.08.2004
Bucureti, 2004
NOT DE PREZENTARE
Disciplina limba i literatura romn are un rol deosebit de important n formarea personalitii
elevilor, n formarea unor deprinderi i abiliti necesare pentru a face fa cerinelor societii i
economiei bazate e cunoatere i pentru a le facilita accesul post-colar la nvarea pe toat durata
vieii Memorandumul asupra n!"rii permanente# 2002!" #c$i%iia, actuali%area continu i ridicarea
nivelului de cunoatere, a deprinderilor i a competenelor sunt considerate o condiie preliminar pentru
de%voltarea tuturor cetenilor n vederea implicrii acestora n so$ietatea n!"rii# de la cetenia activ
la inte&rarea pe piaa muncii cf" %uropean &eport on 'ualit( )ndi$ators o* +i*elon, +earnin, - .i*teen
'ualit( )ndi$ators# 2002, 'omisia european( )livier de *c$utter, +otis +ebessis, ,o$n -aterson, +a
,ou!ernan$e dans l/0nion europ1enne# 200.!"
/n perioada nvm0ntului obli&atoriu, elevii trebuie s-i forme%e n primul r0nd competenele de
comunicare, indispensabile n lumea contemporan, pentru orice tip de activitate profesional1 s se
e2prime corect, clar i coerent n limba matern, s asculte, s nelea& i s produc mesa3e orale i
scrise, n diverse situaii de comunicare"
*tudiul limbii i al literaturii rom0ne are, de asemenea, o contribuie esenial la formarea unei
personaliti autonome a elevilor, capabile de discernm0nt i de spirit critic, apte s-i ar&umente%e
propriile opiuni, dotate cu sensibilitate estetic, av0nd contiina propriei identiti culturale i manifest0nd
interes pentru varietatea formelor de e2presie artistic"
4inalitile disciplinei se reflect nemi3locit n competenele &enerale i n setul de valori i de atitudini
enunate n pre%enta pro&ram, din care deriv ntrea&a structur curricular competene specifice,
coninuturi ale nvrii, su&estii metodolo&ice!" #ceste finaliti i &sesc corespondent, n principal, n
domeniul 2omuni$are n limba matern# aa cum apare acesta definit n documentele 5niunii 6uropene
Ane3a 2 a Memorandumului4# c0t i n competenele transversale, menionate n acelai document, din
domeniile 2ultur antreprenorial# 5ensibili6are la $ultur# 2ompeten"e $i!i$e i de rela"ionare
interpersonal# A n!"a s n!e"i.
-aradi&ma pro&ramelor de limba i literatura romn pentru &imna%iu i pentru nvm0ntul liceal!
este una comunicativ-funcional" #ceasta presupune studiul inte&rat al limbii, al comunicrii i al te2tului
literar" -rincipiile actualului model sunt1
urmrirea unui set unitar i coerent de finaliti ale studiului disciplinei pe parcursul ntre&ii colariti
obli&atorii(
adoptarea unui model didactic coerent, n cadrul cruia s apar evident deplasarea accentului de pe
simpla ac$i%iionare de cunotine pe formarea de competene i atitudini, cu valene ulterioare de
actuali%are i de e2tindere(
diversificarea strate&iilor, a ofertelor i a situaiilor de nvare i adaptarea acestora la &rupul-int(
asi&urarea caracterului fle2ibil i actual al studierii limbii rom0ne, prin conectarea sa la realitile vieii
cotidiene(
ec$ilibrarea ponderii acordate n studiu variantei scrise i celei orale(
mbinarea ec$ilibrat a proceselor de receptare i a proceselor de producere a mesa3ului(
adoptarea unei perspective consecvent comunicative, n cadrul creia accentul s fie plasat pe aspectele
concrete ale utili%rii limbii"
Domeniile n care vor fi conte2tuali%ate activitile de nvare pentru studierea limbii i a literaturii
rom0ne n clasa a 7-a sunt1 a! limb i comunicare( b! literatur"
-otrivit planurilor-cadru de nvm0nt n vi&oare, aprobate prin ordin al ministrului 6ducaiei,
'ercetrii i 8ineretului nr" 9:2; < 2;".2"200;, la clasa a 7-a, disciplinei limba i literatura romn i sunt
alocate trei ore e !"t"m#n" $n tr%n&'i%l &om%n, la toate profilurile i speciali%rile"
n afara trunchiului comun, urmtoarele profiluri i speciali%ri au alocat cte o or
pe sptmn n currculum !"eren#at $CD%1 filiera teoretic = profilurile real i umanist(
filiera vocaional = profilurile militar >"#"?"!, peda&o&ic i artistic speciali%area arta a$torului!"
+imba i literatura romn 7 $lasa a 8-a# $i$lul in*erior al li$eului 2
-re%entul document ofer dou tipuri de curriculum difereniat1
CD (e ti A) ale crui coninuturi sunt marcate n pro&ram prin semnul @@, destinat
speciali%rilor din cadrul filierei teoretice = profil real, speciali%rilor din cadrul filierei
vocaionale = profil peda&o&ic, precum i profilului militar >"#"?!"
CD (e ti *) ale crui coninuturi sunt marcate n pro&ram prin semnul +, destinat
speciali%rilor din cadrul filierei teoretice = profil umanist i speciali%rii arta a$torului din cadrul
filierei vocaionale = profil artistic"
*tructura pro&ramei pentru clasa a 7-a este urmtoarea1
'ompetene &enerale(
Aalori i atitudini(
'ompetene specifice i coninuturi asociate acestora(
Becomandri privind coninuturile nvrii(
*u&estii metodolo&ice"
-ro&rama pentru clasa a 7-a vi%ea% consolidarea acelorai competene &enerale, valori i atitudini
menionate n pro&rama pentru clasa a ?7-a, dar de%volt, n plus, competene specifice noi" 'a atare,
pro&rama este structurat pe aceleai domenii de coninut1 limb i $omuni$are i literatur. /n primul
domeniu, vor fi consolidate i e2tinse cunotinele i deprinderile de e2primare oral i scris i de
receptare a mesa3elor orale i scrise" 'el de-al doilea domeniu cuprinde urmtoarele module1 re$eptarea
te3tului literar i literatur i alte arte"
+imba i literatura romn 7 $lasa a 8-a# $i$lul in*erior al li$eului 3
COMPETENE GENERALE
,ALORI I ATITUDINI
'ultivarea interesului pentru lectur, a plcerii de a citi i a &ustului estetic n
domeniul literaturii
*timularea &0ndirii autonome, refle2ive i critice n raport cu diversele mesa3e
receptate
4ormarea unor repre%entri culturale privind evoluia i valorile literaturii rom0ne
'ultivarea unei atitudini po%itive fa de comunicare i a ncrederii n propriile
abiliti de comunicare
#bordarea fle2ibil i tolerant a opiniilor i a ar&umentelor celorlali
'ultivarea unei atitudini po%itive fa de limba rom0n i recunoaterea rolului
acesteia n de%voltarea personal i pentru mbo&irea ori%ontului cultural
De%voltarea interesului pentru comunicarea intercultural
+imba i literatura romn 7 $lasa a 8-a# $i$lul in*erior al li$eului
." 5tili%area corect i adecvat a limbii rom0ne n receptarea i n producerea
mesa3elor, n diferite situaii de comunicare
2" 4olosirea modalitilor de anali% tematic, structural i stilistic n receptarea
diferitelor te2te literare i nonliterare
;" #r&umentarea scris i oral a unor opinii n diverse situaii de comunicare
4
COMPETENE SPECIFICE I CONINUTURI
1. !tilizarea corect i adec"at a limbii rom#ne $n recetarea i $n roducerea mesa%elor $n di&erite
situaii de comunicare
Cometen-e !e&i.i&e
Con-in%t%ri
Tr%n&'i &om%n
CD ti A

CD ti *
/

."." ?dentificarea
particularitilor i a
funciilor stilistice ale
limbii n receptarea
diferitelor tipuri de te2te
- limba3 standard, limba3
literar, limba3 colocvial,
limba3 popular, limba3
re&ional, limba3 ar$aic( ar&ou,
3ar&on(
- e2presivitatea n limba3ul
comun i n limba3ul poetic"
- valori stilistice ale
unor cate&orii
morfosintactice"
- valori stilistice ale
unor cate&orii
morfosintactice"
."2" Beceptarea adecvat
a sensului < sensurilor
unui mesa3 transmis prin
diferite tipuri de te2te
orale sau scrise
- sens denotativ i sensuri
conotative(
- cunoaterea sensului corect
al cuvintelor n special al
neolo&ismelor!(
- elemente care nlesnesc sau
perturb receptarea canalul,
codul, conte2tul!(
- mesa3e din domeniul audio-
vi%ualului"
- citirea &raficelor, a
sc$emelor sau a
tabelelor sinoptice,
a altor documente
specifice domeniului
de speciali%are"
- calitile &enerale i
particulare ale
stilului1 claritate,
proprietate, conci%ie,
preci%ie, puritate,
corectitudine, variaie
stilistic, simetrie,
naturalee,
cursivitate, eufonie"
.";" 4olosirea adecvat a
strate&iilor i a re&ulilor
de e2primare oral n
monolo& i n dialo&
- diverse tipuri de monolo& i
dialo& pe teme de interes
curent sau pornind de la
te2tele literare studiate(
- dezbatere, interviu de
angajare;
- elemente verbale,
nonverbale i paraverbale(
- stilurile funcionale adecvate
situaiei de comunicare"
."4" Bedactarea unor
compo%iii despre te2tele
studiate i alctuirea unor
te2te funcionale sau a
unor proiecte
- anali%, comentariu, eseu
structurat i eseu liber(
- cerere, proces-verbal,
curriculum vitae, scrisoare de
intenie, scrisoare n format
electronic e-mail!(
- proiecte planificarea
activitii, munca n ec$ip i
atribuii asumate, pre%entarea
proiectului, finaliti,
modaliti de evaluare a
proiectului!
- documente
specifice domeniului
de speciali%are de
e2emplu, referate
tiinifice, proces-
verbal etc"!"
- sinte%, paralel(
- tipuri de fra%are n
funcie de tipul de
te2t conci%ie,
proli2itate,
or&ani%area
discursului prin
parata2 sau prin
$ipota2 etc"!"
C
C%rri&%l%m (i.eren-i0t A 1CD ti A2 se adresea% speciali%rilor din cadrul liceului teoretic = profil real(
filierei vocaionale = profil peda&o&ic, profil militar >"#"?"! i profil teolo&ic"
C
C%rri&%l%m (i.eren-i0t * 1CD ti *2 se adresea% speciali%rilor din cadrul liceului teoretic = profil umanist i
speciali%rii arta a$torului din cadrul liceului vocaional = profil artistic"
+imba i literatura romn 7 $lasa a 8-a# $i$lul in*erior al li$eului 5
Cometen-e !e&i.i&e
Con-in%t%ri
Tr%n&'i &om%n
CD ti A CD ti *
/

."9" 5tili%area, n
e2primarea proprie, a
normelor orto&rafice,
ortoepice, de punctuaie,
morfosintactice i
folosirea adecvat a
unitilor le2ico-
semantice, compatibile cu
situaia de comunicare
- folosirea adecvat a
cuvintelor n conte2t(
- folosirea corect a formelor
fle2ionare(
- utili%area corect a
elementelor de relaie(
- utili%area variantelor
le2icale literare(
- utili%area corect a
unitilor fra%eolo&ice(
- etimolo&ia popular,
$ipercorectitudinea(
- pronunare corect
pronunii $ipercorecte!"
- scrierea i
pronunarea corect
a numelor proprii i
a neolo&ismelor
specifice domeniului
de speciali%are
- folosirea adecvat a
neolo&ismelor n
conte2t
2. 'olosirea instrumentelor de analiz tematic( structural i stilistic $n recetarea di&eritelor texte
literare i nonliterare
Cometen-e !e&i.i&e
Con-in%t%ri
Tr%n&'i &om%n
CD ti A

CD ti *
/

2"." #nali%a principalelor
componente de structur,
de compo%iie i de
limba3 specifice te2tului
narativ
- particulariti ale construciei
subiectului n te2tele narative
studiate(
- particulariti ale compo%iiei
n te2tele narative studiate
incipit, final, episoade <
secvene narative, te$nici
narative!(
- construcia persona3elor(
- modaliti de caracteri%are a
persona3ului( tipuri de
persona3e(
- instanele comunicrii n
te2tul narativ(
- tipuri de perspectiv
narativ(
- specii epice1 basm cult,
nuvel, roman(
- re&istre stilistice, limba3ul
persona3elor, limba3ul
naratorului(
- stilul direct, stilul indirect,
stilul indirect liber(
- momente ale evoluiei pro%ei
n literatura rom0n"
- specii epice n plus
fa de cele
menionate la
coninuturile de
trunc$i comun!1
povestirea(
- formule narative1
povestirea n ram,
povestirea n
povestire
C
C%rri&%l%m (i.eren-i0t A 1CD ti A2 se adresea% speciali%rilor din cadrul liceului teoretic = profil real( filierei
vocaionale = profil peda&o&ic, profil militar >"#"?"! i profil teolo&ic"
C
C%rri&%l%m (i.eren-i0t * 1CD ti *2 se adresea% speciali%rilor din cadrul liceului teoretic = profil umanist i
speciali%rii arta a$torului din cadrul liceului vocaional = profil artistic"
+imba i literatura romn 7 $lasa a 8-a# $i$lul in*erior al li$eului 9
Cometen-e !e&i.i&e
Con-in%t%ri
Tr%n&'i &om%n
CD ti A
CD ti *
/

2"2" ?dentificarea i
anali%a principalelor
componente de structur
i de limba3 specifice
te2tului dramatic
- particulariti ale construciei
subiectului n te2tul dramatic(
- particulariti ale compo%iiei
te2tului dramatic(
- modaliti de caracteri%are a
persona3elor(
- registre stilistice,
limbajul personajelor,
notaiile autorului;
- specii dramatice1 comedia(
- momente ale evoluiei
dramaturgiei (creaie
dramatic i spectacol) n
cultura rom!n"
- specii dramatice
n plus fa de cea
prev%ut pentru
trunc$iul comun!1
drama
- specii dramatice n
plus fa de cea
prev%ut pentru
trunc$iul comun!1
drama
2";" ?dentificarea i
anali%a elementelor de
compo%iie i de limba3
n te2tul poetic
- titlu, incipit, relaii de
opo%iie i de simetrie,
elemente de recuren motiv
poetic, laitmotiv!(
- fi&uri semantice tropi!(
- elemente de pro%odie(
- poe%ie epic, poe%ie liric
instanele comunicrii n te2tul
poetic(
- momente ale evoluiei poe%iei
n literatura rom0n"
- lirism obiectiv i
lirism subiectiv
2"4" 4olosirea unor
modaliti diverse de
nele&ere i de
interpretare a te#telor
literare studiate
- tem i vi%iune despre lume(
- sensuri multiple ale te2telor
literare"
3. Ar)umentarea $n scris sau oral a unor oinii $n di"erse situaii de comunicare
+imba i literatura romn 7 $lasa a 8-a# $i$lul in*erior al li$eului :
Cometen-e !e&i.i&e
Con-in%t%ri
Tr%n&'i &om%n
CD ti A

CD ti *
/

;"." ?dentificarea
structurilor
ar&umentative n vederea
sesi%rii lo&icii i a
coerenei mesa3ului
- structuri i te$nici
ar&umentative n te2te literare
i nonliterare, scrise sau orale
consolidare!(
- lo&ica i coerena te2tului"
- structuri
ar&umentative n
te2te nonliterare
specifice
domeniului de
speciali%are"
;"2" 'ompararea unor
ar&umente diferite pentru
formularea 3udecilor
proprii
- interpretri i 3udeci de
valoare e2primate n critica i
n istoria literar, n cronici de
spectacol"
- momente ale
evoluiei criticii
literare n cultura
rom0n(
- dosarul critic"
;";" 6laborarea unei
ar&umentri orale sau
scrise pe ba%a te2telor
studiate
- te$nici de ar&umentare(
- verbe evaluative, adverbe de
mod < predicative ca mrci ale
subiectivitii evaluative(
cuvinte cu rol ar&umentativ(
structuri sintactice n
ar&umentare(
- tipuri de te2te1 eseu,
comentariu, anali%"
- ar&umentri orale
i scrise u%uale n
domeniul de
speciali%are"
RECOMANDRI PRI,IND CONINUTURILE 3N,RII
'oninuturile nvrii sunt &rupate n dou domenii1 I4 Liter0t%r" i II4 Lim5" 6i &om%ni&0re"
-entru domeniul Liter0t%r") pro&rama clasei a 7-a urmrete aprofundarea studiului privind principalele tipuri
de te2te literare( noiunile i te$nicile de anali% i de interpretare menite s nlesneasc receptarea te2telor epice,
dramatice i lirice, n pro% sau n versuri( repere de ordin istoric, care s a3ute la formarea unei vi%iuni de
ansamblu asupra valorilor i evoluiei literaturii rom0ne"
>odul de pre%entare a coninuturilor permite profesorilor i autorilor de manuale s caute soluiile optime
pentru or&ani%area parcursului didactic modalitatea de corelare a coninuturilor, ordinea abordrii acestora,
structurarea unitilor didactice!"
n clasa a $-a se vor studia mnmum &' te(te lterare la pro%lurile i
specializrile cu & ore pe sptm!n ' mnmum )&* te(te lterare la pro%lurile care
au curriculum difereniat de tip ( i mnmum ))&+ te(te lterare la pro%lul umanist,
care are curriculum difereniat de tip )" *a acestea, se adaug studiul integral sau
fragmentar al unor te#te ilustrative pentru recenzie ' cronic literar (+ te#t), eseu sau
studiu critic (+ te#t) i cronic de spectacol (+ te#t), alte te#te nonliterare speci%ce
domeniului de specializare (,& te#te)" -rofesorii (i autorii de manuale) vor alege
te#tele pe care le consider potrivite cerinelor formulate"
n alegerea te#telor, se va ine seama, n plus fa de criteriile indicate la %ecare
list minimal, de urmtoarele criterii generale. acces,ltate n raport cu nivelul
dezvoltrii intelectuale i de cultur general a elevilor; atract-tate; -aloare.
-aretatea autorilor selectai; -olumul !e lectur propuse pe parcursul ntregului an
colar n raport cu timpul disponibil"
/el puin jumtate dintre te#tele selectate vor aparine autorilor canonici din
urmtoarea list. 0ihai 1minescu, 2on /reang, 2" *" /aragiale, 3itu 0aiorescu, 2oan
4lavici, 5" )acovia, *ucian )laga, 3udor (rghezi, 2on )arbu, 0ihail 4adoveanu, *iviu
C
C%rri&%l%m (i.eren-i0t A 1CD ti A2 se adresea% speciali%rilor din cadrul liceului teoretic = profil real(
filierei vocaionale = profil peda&o&ic, profil militar >"#"?"! i profil teolo&ic"
C
C%rri&%l%m (i.eren-i0t * 1CD ti *2 se adresea% speciali%rilor din cadrul liceului teoretic = profil umanist i
speciali%rii arta a$torului din cadrul liceului vocaional = profil artistic"
+imba i literatura romn 7 $lasa a 8-a# $i$lul in*erior al li$eului 8
6ebreanu, /amil -etrescu, 5" /linescu, 1" *ovinescu, 0arin -reda, 7ichita 4tnescu,
0arin 4orescu" -rofesorii (autorii de manuale) pot alege i ali autori, ale cror te#te
ilustreaz n mod adecvat i relevant cerinele programei"
1ste bine s se acorde atenie, n msura posibilitilor, studiului unor te(te
nte/rale0 1vident, lucrul acesta nu e#clude recursul la te#te fragmentare, mai ales n
cazul speciilor literare de mari dimensiuni (nuvel, roman etc")"
-rofesorii pot s lrgeasc numrul de te#te propuse pentru studiu sau s recurg
la lecturi suplimentare n corelaie cu tipurile de te#te studiate" -entru ilustrare, pot %
recomandate i scrieri din literatura universal n traducere rom!neasc"
I4 LITERATUR
74 Re&et0re0 te8telor liter0re
7474 Le&t%r0 te8telor liter0re
#" Dectura pro%ei narative1 nele&ere i interpretare
-ro% scurt - cel puin 2<@@; te2te1 un basm cult, o nuvel, @@o povestire"
Boman - ; te2te, repre%entative pentru aspectele eseniale ale &enului i ale evoluiei acestuia1
aciune i persona3e( perspectiv narativ( te$nici narative, stil, e2presivitate"
6voluia pro%ei n literatura rom0n1 repere istorice i actualitate"
B" Dectura poe%iei
*e vor studia minimum E te2te poetice, care s ilustre%e aspecte specifice i diferite ale &enului i
ale evoluiei acestuia1 poe%ie epic, poe%ie liric( instanele comunicrii n te2tele poetice(
su&estie i ambi&uitate( diversitate pro%odic etc"
6voluia poe%iei n literatura rom0n1 repere istorice i actualitate"
7494 Con.r%nt0re0 &% re&et0re0 (e &"tre &eil0l-i 0 te8telor liter0re
#" Discutarea te2tului literar
#r&umentarea interpretrilor i a 3udecilor de valoare
B" 5tili%area 3udecilor de valoare ale criticii literare
Becen%ia < cronica literar( eseul < studiul critic
'" @@Beceptri diferite ale aceleiai opere literare de-a lun&ul timpului
@@Dosarul critic
@@6voluia criticii literare n cultura rom0n1 repere istorice i actualitate
*tudiul te2telor critice se va face prin raportare la operele literare la care se refer acestea"
94 Liter0t%r" 6i 0lte 0rte
9474 8e2tul dramatic i arta spectacolului
Dectura unui te2t dramatic < a dou te2te dramatice @'D de tip # i @@'D de tip B! i
familiarizarea elevilor cu arta spectacolului" n acest scop, profesorii pot s
vizioneze mpreun cu elevii spectacole de teatru, pot folosi nregistrri video
ale unor spectacole sau nregistrri audio ale unor dramatizri radiofonice,
fotogra%i din spectacole sau pot realiza mpreun cu elevii dramatizri ale
piesei citite, astfel nc!t acetia s neleag elementele speci%ce artei
spectacolului i relaia dintre te#tul dramatic i punerea lui n scen"
'ronica de spectacol, discutat n relaie cu te2tul dramatic i punerea n scen a acestuia"
1voluia dramaturgiei (creaie dramatic i spectacol) n cultura rom!n. repere
istorice i actualitate"
II4 LIM* I COMUNICARE
*tudiul limbii rom0ne se a2ea% pe dou coordonate1 a! normati! i b! *un$"ional# av0nd ca
obiectiv formarea la elevi a deprinderilor de a folosi limba rom0n corect, adecvat i eficient n producerea
i n receptarea te2telor orale i scrise"
#bordarea coninuturilor propuse se face fie n ordinea aleas de autorii de manuale, fie n funcie de
opiunea profesorilor, prin inte&rarea acestora n se&mentul care le asi&ur eficien didactic" *e
+imba i literatura romn 7 $lasa a 8-a# $i$lul in*erior al li$eului 9
recomand entr% !t%(i%l lim5ii .olo!ire0 te8telor-!%ort !ele&t0te entr% (omeni%l :Liter0t%r";) ca i
stabilirea de corelaii ntre diverse discipline, av0nd ca obiect folosirea limba3ului retoric, stilistic,
pra&matic etc"!"
-re%ena unui anumit element de coninut din pro&ram nu impune e2istena unei lecii cu acelai titlu n
manual" *e recomand abordarea coninuturilor prin modalitile care permit nele&erea fenomenului
respectiv1 e2erciii, e2emplificri, e2plicaii succinte etc" #spectele teoretice vor fi reduse la strictul
necesar, n favoarea aplicaiilor practice"

." Pro(%&ere0 me!0<elor or0le 6i !&ri!e
7474 E8rim0re0 or0l"
#" Dialo&ul
- de6baterea( inter!iul ;inter!iul publi$isti$, inter!iul de an,a<are!(
- actuali%area re&ulilor, a te$nicilor i a structurii dialo&ului"
B" >onolo&ul
- monolo, ar,umentati!(
- actuali%area re&ulilor, a te$nicilor i a structurii monolo&ului"
'" 6valuarea discursului oral, n funcie de urmtoarele repere1
- coninutul discursului adecvarea la tema e2punerii, a dialo&ului( pertinena interveniilor,
claritatea ideilor, nlnuirea lo&ic a acestora!(
- componenta verbal (utilizarea corect a aspectelor de ordin fonetic, le#ical i de
sinta# a propoziiei i a frazei; utilizarea adecvat a regulilor i procedeelor care
asigur organizarea general a unui te#t. legtura ntre fraze, coerena ntre pri,
structura te#tual dialogal sau argumentativ, utilizarea regulilor i procedeelor
care determin folosirea limbii n conte#t. utilizarea registrelor limbii, a normelor
de interaciune verbal, adaptarea la parametrii situaiei de comunicare etc");
- componenta nonverbal (privire, atitudini corporale, micri, gesturi, e#presia
feei; poziia locutorilor etc") i componenta paraverbal (vocea. calitate, debit,
in8e#iuni, intonaie, pauze etc")"
7494 E8rim0re0 !&ri!"
6levii vor redacta urmtoarele tipuri de te2te1
- re%umat, caracteri%are de persona3, eseu structurat i eseu liber actuali%are!, comentariu, anali%,
@@sinte%, @@paralel(
- cerere, proces-verbal, curriculum vitae, scrisoare de intenie, scrisoare n format electronic, @alte
te2te specifice domeniului de speciali%are(
- proiecte"
74=4 Ni>el%ri (e &on!tit%ire 0 me!0<%l%i $n &om%ni&0re0 or0l" 6i !&ri!"
.oneti&) orto?r0.i& 6i (e %n&t%0-ie
- pronunarea corect (pronunarea i scrierea corect a numelor proprii, evitarea
pronuniilor hipercorecte)(
- pronunarea nuanat ton, pau%, intonaie!(
- norme orto&rafice i de punctuaie(
mor.o!int0&ti&
- folosirea corect a formelor fle2ionare forme fle2ionare ale verbului, ad3ective fr &rade de
comparaie, numerale etc"!(
- utili%area corect a elementelor de relaie prepo%iii, con3uncii, pronume relative etc"!(
le8i&o-!em0nti&
- utilizarea corect i adecvat a sensurilor pe care le au cuvintele n conte#t
(mai ales neologismele);
- utili%area variantelor le2icale literare(
- utili%area corect a unitilor fra%eolo&ice(
- etimolo&ia popular, $ipercorectitudinea(
- sens denotativ, sensuri conotative(
!tili!ti&o-te8t%0l
- stilurile funcionale adecvate situaiei de comunicare(
+imba i literatura romn 7 $lasa a 8-a# $i$lul in*erior al li$eului 10
- limba3 standard, limba3 literar, limba3 colocvial, limba3 popular, limba3 re&ional, limba3 ar$aic(
ar&ou, 3ar&on(
- stil direct i stil indirect, stil indirect liber(
- @@calitile &enerale i particulare ale stilului1 claritate, proprietate, preci%ie, puritate,
corectitudine, variaie stilistic, simetrie, naturalee, cursivitate, eufonie(
- @@tipuri de fra%are n funcie de tipul de te2t conci%ie, proli2itate, or&ani%area discursului prin
parata2 sau prin $ipota2 etc"!(
non>er50l 6i 0r0>er50l
- rolul elementelor nonverbale i paraverbale n comunicarea oral1 privire, &estic, mimic, spaiul
dintre persoanele care comunic, tonalitate, ritmul vorbirii etc"
94 Re&et0re0 (i>er!elor ti%ri (e me!0<e
- informaia verbal n domeniul audio-vi%ual tiri radio, tiri 8A!(
- factori care nlesnesc sau perturb receptarea codul, canalul, conte2tul!"
9474 Ni>el%ri 0le re&et"rii
.oneti&) orto?r0.i& 6i (e %n&t%0-ie
-dificulti de nele&ere a mesa3ului cau%ate de forme incorecte de pronunare(
-rolul semnelor orto&rafice i de punctuaie n nele&erea mesa3elor scrise(
mor.o!int0&ti&
-ambi&uiti morfosintactice care n&reunea% nele&erea mesa3ului(
-@, @@ valori stilistice ale unor cate&orii morfosintactice(
le8i&o-!em0nti&
-nele&erea sensului cuvintelor n conte2t(
-c0mpurile semantice i rolul acestora n interpretarea mesa3elor scrise i orale(
!tili!ti&o-te8t%0l
-rolul fi&urilor de stil i al procedeelor artistice(
-rolul elementelor ar$aice i re&ionale n receptarea mesa3elor(
-receptarea n funcie de tipurile de te2te ficionale i nonficionale!(
-receptarea n raport cu &enurile i speciile literare n care se ncadrea% te2tele respective(
- interpretarea semnificaiilor te2telor studiate(
- tipuri de te2te i structura acestora1 te2tul narativ, te2tul poetic, te2tul dramatic( diverse te2te de
tip funcional( te2tul ar&umentativ(
non>er50l 6i 0r0>er50l
- influena elementelor nonverbale i paraverbale asupra nele&erii mesa3ului oral"
SUGESTII METODOLOGICE
Orientarea studiului ctre elev. -rofesorii vor lua ca reper nevoile reale ale
elevilor, adapt!ndu-i demersurile didactice n funcie de acestea" 9inalitile
disciplinei se realizeaz e%cient prin centrarea pe procesul nvrii, pe activitatea
elevului" :e aici, necesitatea de a pune accent pe activitile didactice de tip
formativ i performativ, care presupun implicare i interaciune n rezolvarea unor
sarcini de nvare concrete" n activitatea la clas, profesorii vor respecta programa
colar i vor folosi manualele ca instrumente de lucru 8e#ibile i adaptabile
nevoilor concrete ale grupului de elevi cu care lucreaz" -rofesorii au libertatea de a
selecta at!t metodele pe care le consider cele mai adecvate pentru atingerea
%nalitilor vizate, c!t i temele i te#tele pentru studiu" ;piunea pentru selectarea
temelor i a te#telor se poate face i pe baza unor chestionare de evaluare a
capacitailor i a intereselor de studiu ale elevilor din clas"
Caracterul funcional, practic, aplicativ al predrii-nvrii. (v!nd n vedere c
programa are la baz competenele generale i cele speci%ce, coninuturile sunt
+imba i literatura romn 7 $lasa a 8-a# $i$lul in*erior al li$eului
'oninuturile menionate mai 3os se abordea% n raport cu te2tele studiate, cu accent asupra
interpretrii semnificaiilor acestora"
11
mijloace de realizare a %nalitilor disciplinei" n ceea ce privete producerea de
mesaje scrise i orale se vizeaz competene procedurale care s poat %
transferate n conte#te variate (rezumare, analiz, comparare, argumentare,
descriere etc")" 3e#tele %cionale i non%cionale vor % folosite ca mijloace pentru
formarea deprinderilor de receptare, care s %e aplicate adecvat i la lectura altor
te#te de acelai tip" -entru sugestii i e#emple de activiti de nvare, se va
consulta volumul Ghid metodologic. Aria curricular Limb i comunicare, liceu,
)ucureti, 1ditura (ramis, <==<, elaborat de /onsiliul 7aional pentru /urriculum"
!iversi"carea metodelor i instrumentelor de evaluare. ; e%cien sporit a
nvrii poate % asigurat i prin diversi%carea tipurilor de evaluare aplicate n
procesul didactic" 1ste recomandabil ca profesorii s foloseasc n mod adecvat
scopurilor educaionale toate tipurile de evaluare. evaluare iniial, evaluare
continu i evaluare sumativ; evaluare de proces, de produs i de progres" :e
asemenea, pentru a-i motiva pe elevi, se vor folosi metode i instrumente
complementare de evaluare. observarea sistematic a comportamentului elevilor,
investigaia, referatul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea" -entru e#emple i
sugestii, se va consulta volumul Ghid de evaluare. Limba i literatura rom#n,
)ucureti, 1ditura (ramis, <==+, elaborat de 4erviciul 7aional de 1valuare i
1#aminare"
+imba i literatura romn 7 $lasa a 8-a# $i$lul in*erior al li$eului 12