Sunteți pe pagina 1din 12

Cultura organizationala si schimbarea

Conceptul de cultura
Cultura totalitatea manifestarilor intelectuale din cadrul societatii
ansamblul de comportamente invatate, o suma de convingeri,norme de comportament
commune, obiceiuri si traditii detinute de oameni si impartasite de cei care intra in
societate(unice pentru un anumit grup de oameni)
Cultura ii ajuta pe oameni sa se adapteze la mediu sis a mentina coeziunea si identitatea colectiva
in raport cu alte colectivitati.
Dex-ul defineste cultura ca fiind totalitatea valorilor material si spiritual create de omenire si a
institutiilor necesare
Cultura se identifica la nivele!
".cultura nationala
#.cultura profesionala
.cultura organizationala
". Cultura nationala
Tarile se deosebesc in raport cu 4 culturi de baza: distanta fata de putere(mica,mare),
individualism-colectivism, feminitate-masculinitate, nivel de evitare a
incertitudinii(ridicat/scazut)
Dar si alte dimensiuni ale culturii: universalism/particularism, egalitate/ierarhie, orientare
spre interior/exterior, specific/difuz, neutru/afectiv, secvential/sincronic
niversalism acentul se pune pe idei si practice
$articularism-ideile si practicile sunt aplicate in unele conditii(accentual se pune pe relatiile
interumane)
%ndividualism oamenii se considera persoane importante
Colectivism oamenii se definsesc ca membrii ai grupului
&gelitate oamenii sunt evaluate, tratati in mod egal
%erarhie autoritatea de decizie este data de nivelurile ierarhice din cadrul organizatiei
'ecvential-oamenii isi organizeaza activitatea supa programe de actiune
'incronic oamenii doresc sa extinda domeniul de activitate(accent pe relatiile interumane)
(rientare spre interior manageri cred ca pot controla mediul interior al firmei
(rientare spre exterior mediul exterior are o importanta vitala pt organizatie
'pecific-modul de abordare analitica a fenomenelor din cadru org
Difuz identifica structure si relatii intr-un contest mai larg
)eutru- oamenii se caracterizeaza prin stapanire de sine
*fectiv oamenii isi exprima deschis emotiile
Desi culturile onationale au un character unic, ele nu sunt sisteme inchise, existand pozibilitatea
influentarii lor prin interactiuni indelungate cu alte culture sau sub influenta unor factori! nivelul
de trai, cresterea gradului de instruire.
#. Cultura profesionala
-este comuna indivizilor care practica aceeasi profesiune(avocati, medici, etc)
-este influentata de educatie si instruire profesionala(are caracteristici commune in firma sau in
tara)
-valorile etice promovate de asociatiile profesionale tind sa devina parte a culturii profesionale.
. Cultura organizationala
Cultura unei organizatii determina personalitatea acesteia, modul in care ea functioneaza.
Cultura organizationala influenteaza aproape toate laturile de activitate ale managerilor
Cultura organizationala este! modul in care se procedeaza in organizatie, ansamblul de valori,
traditii,obiceiuri, conceptii care creaza contextual activitatii in organizatie, elemente care sunt
realizate si pastrate impreuna(comportamente tipar, norme de grup, valori adoptate, filosofia
oficiala, climatul, aptitudinile, tipare de gandire, intelesuri commune).
*ceste elemente ale culturii organizationale pot fi urmarite pe # niveluri!
-primul nivel cuprinde valorile impartasite de membrii organizatiei
-al doilea nivel sunt normele de comportament care se transmit noilor membrii(+recompense,
sanctiuni)
,ulte organizatii considerca instrument strategic faptul de a avea o cultura organizationala
proprie.
Cercetarile arata ca multe firme au avut succes pe o perioada lunga daca au avut o puternica
cultura organizationala.
!alorile culturale specifice ale organizatiei: misiunea si imaginea firmei, autoritatea si
vechimea in munca, politicile de personal si selectie a lui, organizarea muncii, stilul de
management, procesul de luare a deciziei, modul de circulare a informatiei, modul de
abordare si rezolvare a conflictelor, modul de evaluare al performantelor"
#xista $ dimensiuni ale culturii organizationale
". -elatia organizatie-mediul extern
#. -ealizarea integrarii interne
%lti specialisti sustin ca exista & dimensiuni:
". (rientarea spre process(rezultate)
#. (rientarea catre salariati(munca)
. %dentificarea profesionala a angajatilor
.. 'istem deschis-sistem inchis
/. Control redus0control intens
1. $rescriptiv(normativ) sau pragmatic(practice)
%ntre elementele culturii organizationale(comportament, norme valor, reguli) si dimensiunile
acesteia se manifesta relatii de interdependent de care depinde succesul organizatiei.
,anifestarea culturii organizationale
Cultura organizational se manifesta prin # mecanisme
". 'imboluri de suprafata(folosite pentru crearea unei imagini ale
organizatiei(misiunea,logo-ul,bilanturi, uniforme)
#. 'imbolurile de profunzime sunt manifestarile concrete ale modului in care se desf
activitatea(pot face deosebirea intre fata stralucitoare a reclamei si realitatea)
'imbolurile de profunzime sunt: practicile(ritualuri, obiceiuri), forme de comunicare,
manifestarile materiale(amplasarea birourilor, costume, retele de calculatoare), limba'ul"
Cand se vorbeste de cultura organizational se descrie personalitatea intregii organizatii si se
refera la o cultura dominant, cu toate acestea in cadrul org pot exista grupuri mai restranse care
au culture specific.
%mportanta culturii pentru manageri in promovarea schimbarilor
&xista o serie de motive pentru care manageri trebuie sa inteleaga cultura organizatiei lor!
-nu pot lua decizii fara a analiza problemele
-pot adopta decizii irelevante pentru momentul actual
-managerii pot sporii eficacitatea in munca daca sunt capabili sa anticipeze comportamentul
subordonatiilor lor
2n manager trebuie sa dispuna de informatii ample si exacte despre cultura organizational pentru
a putea valorifica initiative angajatilor sai pentru a-i mobiliza in realizarea obiectivelor
organizatiei sau pentru implementarea schimbarilor atunci cand este cazul
(chimbarea ocupa un rol important in cultura organizational(culturile moderne privesc
schimbarea ca fiind necesara, benefica si fara ea organizatiile nu pot progresa)
)anagerii trebuie sa cunoasca masurile in care felul schimbarii este acceptat sis a cunoasca
puntele de vedere ale diferitelor grupuri care se opun"
Daca se doreste adoptarea unei strategii de dezvoltare economica a firmei trebuie sa se tina
seama de avantajele si dezavantajele unui ritm intens sau lent..
2n ritm excesiv de intens ofera un mediu economic favorabil dar poate sa aiba influenta asupra
lichiditatii(capacitatii de a continua activitatea)
2n ritm lent poate presupune inadaptarea la schimbarile de mediu si chiar faliment.
*legerea unei strategii trebuie sa se bazeze pe optiuni realistereferitoare la mar3eting, capacitate
de productie, competent personalului, flexibilitatea structurilor organizatiorice,etc
)anageri trebuie sa asigure acceptarea problemelor culturale pe care le aduce schimbarea,
de aceea este importanta problema alegerii nivelului managerial prin care va fi promovata
schimbarea pentru ca ea sa fie acceptata si aplicata. &ste necesar un effort educational pentru a
convinge oamenii ca mentinerea situatiei actuale si neaceptarea schimbarii nu este in interesul
lor.
,anagementul schimbarii
-organizatiile nu sunt niciodata statice, intotdeauna ceva se schimba in interiorul
lor(personalul,clientii,etc)
(rganizatiile daca nu se adapteaza schimbarilor din mediu intern si extern , daca nu adopta
directii noi de actiune, vor inregistra insuccese sau chiar vor disparea.
,anagerii trebuie sa se orienteze catre schimbare atat ca oportunitate cat si ca amenintare
$rogramele nu sunt in totdeauna un instrument sigur in definirea strategiilor datorita instabilitatii
preturilor, aparitia de noi concurenti, influente politice, noile tehnologii, schimbarea exigentelor
consumatorilor)
Dupa anii 45 tensiunea mondiala a provocat o accelerare a ritmului schimbarii.
,anagerii se izbesc adesea de dificultati, schimbarea poate fi perturbatoare si separator de
imprevizibila de accea oamenii opun rezistenta.
* problema deosebit de importanta pt manageri dupa acceptarea schimbarii esre
momentul pentru implementarea ei"
,anagerul si schimbarea
-managerul trebuie sa aiba capacitatea de a recunoaste momentul in care % schimbare ajunge sa
fie dorita sau inevitabila, facandu-i pe toti sa se simta parteneri la astfel de initiative(parteneri
care sa beneficieze nu sa se opuna).
De multe ori managerii vor cauta sa rezolve singuri problemele insa rezolvarea acestor probleme
fara a fi discutata cu ceilalti poate face ca aceasta sa nu fie inteleasa si acceptata.
$entru a ajuta personanul din subordine si colaboratorii sa se implice in schimbare trebuie avuti
in vedere!
-ritmul si amploarea schimbarii
-persoanele si grupurile care sunt afectate de schimbare(si in ce masura)
-modul in care este perceputa schimbarea
-modul in care este comunicata schimbarea
+actorii care determina schimbarea
-necesitatea schimbarii se datoreaza atat factorilor de natura interna dar mai des de natura
externa.
-in multe cazuri este necesar un s6stem nou, pentru ca cel existent este inefficient
$resiunile din interiorul organizatiei pot fi exercitate de manageri, de anumite collective sau
departamente.
7actorii externi care determina schimbarea
-cresterea concurentei, a exigentelor pietei(consumatorilor)
7actorii socilogogici-exigentele cons(cresterea interesului pt protectia mediului)
7actorii tehnologici(noile tehnologii informationale si de comunicare)
7actorii economici(rezultate economice necorespunzatoare, schimbarea politicilor de finantare)
7actori politici(modif legislative, schimbari la nivelul managementului)
7actorii de piatamodif cererii, noi concurenti)
7actorii interni care determina schimbarea
-nevoia de crestere a performantelor(productivitate,calitate)
-nevoia de a imbunatatii nivelul serviciului catre consummator
-motivarea personalului
-imbunatatirea pozitiei pe piata
*doptarea unor masuri favorabile schimbarii pot fi realizate!
". $rin introducerea de masuri de catre managementul firmei care are autoritatea
necesara(impune un effort seminficativ pentru convingerea oamenilor sa accepte
schimbarea). *cest mod de abordare poate reprezenta o cale de introducere a schimbarii,
de a o dirija, de a asigura credibilitate si autoritate acestui process(asigura solutii
relevante pentru firma,o buna planificare). *jungerea la aceasta situatie se datoreaza
incapacitatii managerului de a sesiza la timp necesitatea schimbarii.&ste adecvata pentru
schimbari radical pe termen scurt.%nsa reusita depinde de calitatea managerilor, aceasta
metoda are un grad mare de subiectivitate dar nu are suport sufficient in motivarea si
stimularea angajatilor.
#. %ntroducerea schimbarii prin participarea angajatiilor(anagajatii sunt investiti cu puterea
de a adopta decizii, ea se realizeaza aproape in toate cazurile in grupuri) Cei afectati
direct trebuie sa participle la gasirea de solutii. Dezavantajul acestui mod de abordare
consta in durata mare a procesului de planificare si implementare a schimbarilor(este
benefica situatilor in care se afecteaza semnificativ viata angajatilor), deliberarea poate fi
lispita de orientare, poate genera actiuni subiective. 7irma trebuie sa dispuna de o
structura capabila sa genereze, sa culeaga sis a evalueze ideile angajatilor cu privire la
schimbare.
. %ntroducerea schimbarilor prin apelarea la consultant care sa propuna diferite solutii si sa
participle la implementarea lor(se folosesc cele mai bune metode si practice, o abordare
obiectiva). *pelarea la experti poate crea mai multa credibilitatein impunerea deciziilor.
Calitatea acestor servicii mareste considerabil sursele de succes in implementarea
schimbarii.&ste adecvata pe termen scurt mediu si lung pentru schimbari radical. Ca
dezavantaje putem avea lipsa intelegerii fata de problemele specific, solutii adoptate din
alta parte,este costisitoare, dar si anumite problem de implementare.
%n practica manageriala se utilizeaza toate cele tipuri de abordare a schimbarii dar proportiile
fiecareia depind de timpul si resursele care pot fi alocate dar si de politicile adoptate de
management.
%mplementarea schimbarii
%mplementarea schimbarii presupune etape esentiale!
". Dezghetarea
#.'chimbarea
.-einghetarea
". Dezghetarea in aceasta faza sunt communicate programele de shcimbare, persoanele sunt
aduse la starea de spirit necesara(sunt implicate) si este acordat un ragaz necesar adaptarii
schimbarii.
#. 'chimbarea implementarea schimbarii, asigurarea sprijinului si instruirii, monitorizarea
si controlul schimbarii
. -einghetarea atragerea oamenilor pentru a se implica si a sprijini noua
situatie(consolidarea schimbarii). $ersonalul trebuie sa aiba convingerea ca schimbarea
este in folosul lor. ,anagementul trebuie sa supravegheze procesul de schimbare pentru
ca personalul sa nu revina la vechea rutina. 8rebuie alocat un timp sufficient ca
personalul sa-si insuseasca schimbarile. *sigurarea succesului se face prin motivarea
corespunzatoare a angajatilor
'chimbarea organizationala
'chimbarea organizationala se poate referi la!
-schimbari in modul de constituire, statutul juridic, forma de proprietate, fuzionari, asocieri,
aliante
-schimbari care privesc gama de produse si servicii, clientii, furnizorii, pietele
-schimbari in tehnologiile utilizate
-schimbari ale structurilor organizationale si in cultura organizationala(roluri,traditii,relatii,stil de
management)
-schimbari ale performantelor organizationale(economice,sociale)si ale imaginii organizatiei in
mediul de afaceri
,ea mai importanta dimensiune a schimbarii este cea la nivelul personalului(manageri,
personal de executie) a carui comportament influenteaza atat natura schimbarilor cat si
performantele economice"
'chimbarea in randul oamenilor trebuie sa se manifeste la nivelul cunostintelor(informatii despre
schimbare, intelegerea ratiunii ei), la nivelul atitudinilor(acceptarea necesitatii schimbarii), la
nivel de comportament(actiuni in sprijinul schimbarii efective)
$rincipalele motive care implica o atitudine de respingere a oamenilor pentru schimbare!
-lipsa convingerii ca schimbarea este necesara(-einformare adecvata)
-schimbarea impusa este perceputa neplacuta
-teama de necunoscut(nesiguranta)
-schimbarile vin prin surprindere
-schimbarile nepopulare
-lipsa de respect si incredere in persoanele care promoveaza schimbarea
'chimbarile nu sunt un scop in sine ci mijloace de adaptare la conditii noi pentru a mentine sau
imbunatatii competitivitatea, performantele si profitabilitatea.
,anageri trebuie sa tina seama ca oamenii si organizatiile nu au nevoie numai de schimbari ci si
de stabilitate si continuitate.
,anagementul calitatii totale
-controlul calitatii a aparut odata cu -evolutia %ndustriala
$rocuparea pentru calitatea produselor nu este recenta, ea se datoreaza inca din atichitate Codului
lui 9amurabi in :abilon
Constolul statistic al calitatii (C'C)
,anagementul calitatii totale (,C8)
Calitatea trebuie realizata in toate fazele procesului de fabricatie a produselor.
Calitatea este un grad predictibil de uniformitate si disponibilitate la costuri mici care corespunde
cerintelor pietei.
41;din variatiile calitatii au cause obisnuite si doar .; au cause speciale.
Cresterea calitatii este o modalitate de imbunatatire a gradului de acoperire al pietei, de crestere
al competitivitatii pe termen lung intru-cat creste productivitatea iar costurile scad.
Calitatea este insusirea unui produs de a fi potrivit pentru consum din punct de vedere al
designului, conformitatii la specificatii, sigurantei, disponibilitatii pe piata si a domeniului de
utilizare.
2nii considera ca este mai efficient sa urmaresti sis a asiguri calitatea de-a lungul intregului
process de fabricatie incapand cu prima faza a acestuia, decat sa controlezi calitatea la sfarsitul
proceselor.
<erificarea nu asigura imbunatatirea calitatii si nici strategia ei
,anagementul firmei trebuie sa se implice pentru ca in firma sa existe o cultura proprie a
calitatii
$rogramele de imbunatatire a calitatii presupuneforturi la nivelul intregii organizatiisi
angajamente pe termen lung associate cu programe de perfectionare si calificare.
Calitatea este prioritara fata de programarea productiei.
Conceptul de calitate
)u exista o definitie exacta general valabila
$rodusul de calitate nu este ceea ce spune producatorul ci ceea ce spune clientul.
7iecare firma trebuie sa-si defineasca segmental de piata, respective cerintele consumatorilor pe
acel segment referitoare la calitate(toate deciziile de cumparare sunt in functie de pret si calitate)
Calitatea a determinat multe firme de success sa-si largeasca perspective de la conceptual de
calitate a produslui la cel de satisfacere totala a consumatorului.
*vantajul competitional se bazeaza pe calitate, fiecare angajat trebuie sa aiba o imagine clara a
calitatii in functie de pozitia si munca pe care o presteaza.
Definirea calitatii intr-o viziune transcendenta ! nu putem define calitatea da o vom
recunoaste cand o vom vedea.
Definitiile bazate pe produs! vad calitatea ca o caracteristica a produsului, cuantificabila,
exprimata sub forma unor standard.
Definitiile bazate pe utilizator sau consummator pornesc de la ideea ! calitatea este o
problema individuala, iar produsele care satisfac cel mai bine nevoia unui individ sunt de cea
mai buna calitate.
Definitiile bazate pe productie! se bazeaza in primul rand pe inginerie sip e metodele de
productie care prommoveaza definitia universal a conformitatii cu standardele. 'tandardele sunt
stabilite prin proiectare iar orice abatere de la acestea inseamna o reducere a calitatii.
Definitiile calitatii bazate pe valoare= opereaza cu termini de cost si pret la care se adauga si
alte atribute. *stfel decizia de cumparare este bazata pe calitate la un pret accesibil. )u
intotdeauna produsul de cea mai buna calitate are si cea mai mare valoare, aceasta caracteristica
este atribuita produsului care se cumpara cel mai bine.
Conceptul de management al calitatii totale(,C8)
aplicarea ,C8 are la baza o serie de tendinte majore!
-cresterea competitiei pe plan national si international
-orientarea strategiei firmelor catre calitate(perceputa ca un avantaj competitional)
-cresterea exigentei consumatorilor
8eoria ,C8 este elaborate recent are ca scop accentuarea analizei utilitatii si nevoii de bunuri si
servicii.
,ulte firme au adoptat strategii distinct referitoare la calitate ceea ce presupune adoptarea teoriei
,C8 ca un mod de existent(calitatea nu reprezinta doar o functie tehnica trebuie sa fie prezenta
la toate nivelurile firmei, calitatea reprezinta o sarcina a intregului personal, imbunatatirea
calitatii nu trebuie realizata doar in fazele de productie ci in intreaga activitate a organizatiei,
metodele si instrumentele imbunatatirii calitati trebuie sa se bazeze pe o tehnologie noua
incepand cu programarea si pana la masurarea calitatii.
,C8 consta in integrarea tuturor functiilor si proceselor cu scopul de a realize o imbunatatire
continua a calitatii .
*plicarea teoriei ,C8 se bazeaza pe!
". *cceptarea de managementul firmei a ideii de imbunatatire a calitatii
#. *plicarea unui mechanism adecvat acestui obiectiv
. 'chimbarea atitudinii firmei in ceea ce priveste calitatea
.. 'timularea,educarea si perfectionarea personalului
/. (rientarea catre consummator
,C8 presupune o schimbare in cultura organizatiei care trebuie sa puna accentual pe satisfacerea
asteptarilor consumatorilor, cresterea gradului de implicare a personalului(ca o expresie a eticii
de imbunatatire continua)
,ecanismele schimbarii sunt instruirea, comunicarea, recunoasterea performantelor,
comportamentul managerilor
-elatia calitate performanta in afaceri
-se exprima prin profitabilitate si cota de piata
2n studiu arata!
-calitatea este factorul essential care determina cota de piata
-calitatea superioara>cota de piata superioara>profitabilitate garantata
-producatorii cauta sa-si diferentieze produsele prin ciclu de viata, disponibilitate si alte attribute
ale calitatii
-calitatea nu determina daoar profitabilitate si cota de piata ci si crestere economica.
Cresterea calitatii determina scaderea costurilor si cresterea profitabilitatii, astfel se ofera surse
pentru investitii vitoare in cercetare dezvoltare.
( calitate superioara are ca efect!
-loialitatea consumatorilor
-cresterea cotei de piata
-reducerea reclamatiilor si cererilor de garantie-obtinerea de preturi mai mari pe piata
-productivitate, profitabilitate
&lementele specifice managementului calitatii totale
*plicarea ,C8 presupune o conducere continua
Datorita lipsei unei conduceri consistente si persistente unele firme raman in urma.
$roblema calitatii depinde de o viziune a excelentei managerial, iar aceasta viziune devin
realitate printr-o conducere ferma.
,C8 nu poate delega misiunile ci are nevoie de lideri puternici.
( conducere excelenta!
". <izibila, hotarata si avizata pune accentual pe calitate,detalii.performante, instruire,
recunoastere
#.calitati, zel foloseste toate oportunitatile pentru promovarea calitatii
.obiective curajoase-depasirea fazei de imbunatatire a proceselor, cautarea de noi
posibilitati de crestere a profitabilitatii(cautarea de noi procese)
..impulsuri puternice-scaderea duratei de fabricatie, zero defecte, alte tinte care sa
impulsioneze progresul
/.impartaseste valorile efectuarea schimbarilor in cultura organizationala legate de
calitate, canalizeaza eforutile angajatilor pentru calitate
1.organizare adecvata autoritate asupra nivelelor inferioare
Contractul cu clientii toti managerii(directorii) executivi sa fie accesibili clientilor.
*titudine si implicare a structurilor manageriale de varf
,ulti menegeri au tendinta de a se orienta catre tehnologie si capital si mai putin pe resursele
umane si competentele lor si au ca priritate bugetul, asteptandu-se ca personalul sa lucreze
potrivit standardelor(acest mod nu este compatibil cu calitatea).
$entru a asigura implicarea oamenilor in programele de imbunatatire a calitatii managementul de
varf trebuie sa fie pregatit pentru orice intrebare a unui angajat. ,anageri de varf trebuie sa
dispuna de multa abilitate pentru a asigura echilibrul ierarhie-buget-programe-controale si
dimensiunea comportamentala(resursele umane), cele doua dimensiuni nu trebuie sa fie in
conflict.
Comunicarea
Comunicarea este legata de procesul de imbunatatire a calitatii, insa multi manageri nu se fac
intelesi de catre personal.
*bilitatea de a comunica este o calitate valoroasa pe care trebuie sa o posede managerii de la
toate nivelele
Daca mesajul este inexact si fractionat poate face ca sa se creeze conflicte.
,ulte firme considera vitala comunicarea continua a importantei calitatii catre angajati(de
exemplu prin simpozioane anuale)
Cultura
-institutionalizarea oricare strategii presupune cultura organizationala adecvata
-schimbarea culturii organizationale este parte integranta a imbunatatirii calitatii.
-aceasta schimbare se mai numeste! mediu innovator, modul de gandire al oamenilor, atitudinea
lucratorilor trebuie sa se schimbe.
,odalitatea cea mai frecventa pentru adoptarea unei culturi a calitatii este educarea si instruirea.
*stfel avem!
- 'emnalarea-declaratii care sa contina ideea de calitate,declaratii de misiune, elemente
care sa sustina importanta satisfacerii clientilor
- 7ocalizarea atentiei-fiecare angajat trebuie sa cunoasca misiunea firmei, partea lui de
misiune si ce are de facut
- $olitici relative la resursele umane-o cultura a calitatii poate fi usor adoptata prin politici
adecvate(recompense, promovari)
'ubsistemele specifice managementului calitatii totale
'istemul ,C8 trebuie proiectat pentru a integra toate departamentele organizatiei, trebuie sa
contina activitati specializate(studiul pietei, serviciul catre consumator)
*tigerea scopului se poate realize prin!
-specializarea sarcinilor prin structurare
-folosirea sistemelor de informare
-obtinerea rezultatelor prin programe de actiune si proiecte
-control dar cu feedbac3
%mplementarea fiecaruia dintre aceste subsiteme trebuie sa se bazeze pe obiective clar stabilite si
se implementeaza progresiv intai la nivelurile care au o stare critica a calitatii si apoi la restul.
7actorii de success(celitate, reducerea costurilor, productivitate, cota de piata) constituie baza
pentru programele si procesele de imbunatatire a calitatii.