Sunteți pe pagina 1din 148

3

CAIET DE HABITATE I SPECII


-
Fie pilot
Editare tiinific:
Dr. Isabelle COMBROUX, Emmanuel THIRY, Teodora OIA
4
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei
Caiet de habitate i specii - Fie pilot
Editura BALCANIC, Timioara, 2007
ISBN 978-973-85742-6-7
Tipar:
Tipografia BALCANIC
300571 Timioara
Calea Buziaului 14-16
Tel: +40 256 225 465 - Fax: +40 256 292 117- E-mail: balcanic@mail.dnttm.ro
5
AVERTISMENT
Cititorului
Acest Caiet de Habitate i Specii este un manual de interpretare i gestionare al speciilor i
habitatelor. Scopul acestui document este acela de a propune un instrument folositor pentru
responsabilii siturilor Natura 2000, prezentnd o sintez a ct mai multor informaii tiinifice
despre speciile i habitatele prezente n Romnia dar i recomandri pentru managementul i
conservarea acestora.
Nu sunt prezentate aici toate habitatele i speciile de interes comunitar (Anexa I i II din
Directiva Habitate i din Anexa I Directiva Psri). Acest document se refer doar la cteva
dintre ele i constitue o baz n vederea dezvoltrii acestui instrument pentru toate habitatele
i speciile de interes comunitar din Romnia. Habitatele i speciile care au fost reinute sunt
frecvente n Regiunea Vest, o importan deosebit avnd habitatele i speciile prioritare, i
habitatele i speciile pentru care persoanele implicate n procesul Natura 2000 i-au exprimat
nevoia clar de a fi informate.
Prin studiile realizate (n special prin intermediul proiectelor Life) s-au stabilit i adunat date i
cunotine folositoare pentru aceste manuale de interpretare a habitatelor i speciilor.
Acest document a fost realizat voluntar de ctre oamenii de tiin n parteneriat cu experii
proiectului de nfrire i Agenia Regional pentru Protecia Mediului din Timioara.
6
Editorii tiinifici:
Dr Isabelle Combroux
UMR MA 101 - Centre dEcologie Vgtale et dHydrologie; Institut de Botanique; Universit
Louis Pasteur; 28 rue Goethe; 67083 Strasbourg Cedex; FRANCE.
Emmanuel Thiry
Consilier Rezident pe Infratire Amurgului nr1; 300278 Timioara, ROMNIA.
Teodora oia
Responsabil biodiversitate ARPM Timioara - Amurgului nr1; 300278 Timioara, ROMNIA.
Autorii diferitelor capitole:
Dr. Gicu-Gabriel Arsene
Universitatea de tiine Agricole i Medicin Veterinar a Banatului din Timioara, Calea
Aradului, 119, Timioara, 300645, ROMNIA.
Dr. Doru Bnduc
ONG "Ecotur" Sibiu , Strada Oituz , nr. 31, etaj II, Sibiu, RO-550337, ROMNIA.
Drd. biol. Ioan Bnean-Dunea
Universitatea de tiine Agricole i Medicin Veterinar a Banatului Timioara, Facultatea de
Agricultur, Specializarea Biologie Agricultur, Timioara; ROMNIA.
Nicoleta Daniela Btea (biol)
Parcul Naional Cheile Nerei Beunia, Oravita, Strada M Eminescu ,nr. 13, 325600 Caras
Severin, ROMNIA.
Dr. Ioan Duma
Universitatea de Vest din Timioara; Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie; Departamentul
de Biologie; Pestalozzi nr.16; Timioara; ROMNIA.
Dr. ing. Eugeniu-Corneliu Fril
Institutul de Cercetri i Amenajri Silvice; Staiunea Caransebe; Str. Godeanu nr.7; 325400
Caransebe; ROMNIA.
Dr.ing. Ioana Grozea
Universitatea de tiine Agricole i Medicin Veterinar a Bbanatului Timioara,Facultatea de
Agricultur, Disciplina de Entomologie, Str. Calea Aradului, 119, ROMNIA.
Dr. Victoria Ilie
Garda Naional de Mediu; Comisariatul Judeean Cara-Severin; Str. Cminelor nr. 5, Reia,
Jude Cara-Severin; ROMNIA.
Pr. Jacques Moret
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien; ISB; Musum National dHistoire
Naturelle; 61 rue Buffon; 75005 Paris; FRANCE.
Drd. Lucian Prvulescu
Universitatea de Vest din Timioara; Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie; Departamentul
de Biologie; Pestalozzi nr.16; Timioara; ROMNIA.
Conf Dr. Dan Stnescu
Universitatea de Vest din Timioara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie departamentul
Biologie, str Pestalozzi 16, Subcomisia pentru Ocrotirea Monumemtelor Naturii, Academia
Romn, filiala Timioara, ROMNIA.
******
7
CUPRINS
AVERTISMENT ......................................................................................................... 5
CUPRINS.................................................................................................................... 7
INTRODUCERE ........................................................................................................... 9
1. CONTEXTUL ............................................................................................................ 9
2. CE ESTE ACELA UN CAIET DE HABITATE I SPECII ? .............................................................. 10
3. UTILITATEA CAIETULUI DE HABITATE............................................................................... 11
4. OBIECTIVUL ACESTUI DOCUMENT: S CUNOATEM PENTRU A GESTIONA MAI BINE ............................ 12
5. INDICAII PRIVITOARE LA UTILIZAREA CAIETULUI................................................................. 18
6. INFORMAII SUPLIMENTARE......................................................................................... 21
HABITATE NATURALE............................................................................................... 21
UE - 8310 - Peteri n care accesul publicului este interzis................................................23
UE - 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum.........................................................29
UE - 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)...............................................................................................33
SPECII ..................................................................................................................... 37
Plante
UE - 2327 - Himantoglossum caprinum (Oule popii) ......................................................41
Nevertebrate
UE - 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare).........................................47
UE - 1088 - Cerambyx cerdo (Croitorul mare al stejarului) ...............................................51
Peti
UE - 2491 - Alosa pontica (Scrumbie de Dunre) ............................................................57
UE - 4120 - Alosa tanaica (Rizeafc de Dunre) .............................................................61
UE - 1130 - Aspius aspius (Avat) ..................................................................................63
UE - 1138 - Barbus meridionalis (Moioag) ....................................................................65
UE - 1149 - Cobitis taenia (Zvrlug) ............................................................................69
8
UE - 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuor de nisip) ..........................................................71
UE - 2511 - Gobio kessleri (Petroc) ...............................................................................73
UE - 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc) ........................................................................75
UE - 1145 - Misgurnus fossilis (ipar) ............................................................................77
Mamifere
UE - 1352* Canis lupus (Lup) ......................................................................................81
UE - 1361 - Lynx lynx (Rs) .........................................................................................87
UE - 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav) .......................................91
- Rupicapra rupicapra (Capra neagr)..............................................................95
UE - 1354* - Ursus arctos (Urs brun).............................................................................99
Psri
UE - 855 Alcedo atthis (Pescra albastru).................................................................105
UE 962 - Charadrius morinellus (Prundra de munte).................................................109
UE - 1011 - Dendrocopus medius (Ciocnitoare-de-stejar)..............................................113
UE - 1007 - Dendrocopus leucotos (Ciocnitoare-cu-spate-alb)........................................117
UE 1014 - Dryocopus martius (Ciocnitoarea neagr)..................................................121
UE 1098 - Lanius collurio (Sfrncioc roiatic)..............................................................125
UE 1191 - Pelecanus onocrotalus (Pelican comun).......................................................129
ABECEDAR.............................................................................................................. 133
INDEX ALFABETIC AL SPECIILOR........................................................................... 139
LISTA DE REFERINT A TIPURILOR DE HABITATE I A SPECIILOR DE INTERES
COMUNITAR............................................................................................................141
MULUMIRI............................................................................................................146
CITRI DE DOCUMENTE..........................................................................................147
9
Introducere
Combroux Isabelle
1
& Moret Jacques
2
.
1
: UMR MA 101- Centre dEcologie Vgtale et dHydrologie - Institut de Botanique Universit Louis
Pasteur. 28, rue Goethe, 67083 Strasbourg Cedex, France.
2
: Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien ISB Musum National dHistoire Naturelle, 61
rue Buffon, 75005 Paris, France.
1. Contextul
Conform Directivei Europene 92/43 a
Consiliului din 21 mai 1992 privind
conservarea habitatelor naturale faun i
flor slbatic (Directiva Habitate - DHFF),
fiecare stat membru i-a luat angajamentul
s asigure meninerea sau refacerea
habitatelor naturale i a speciilor de faun
i flor slbatic de interes comunitar, ntr-
un statut de conservare favorabil, pentru a
contribui la meninerea biodiversitii.
n aceast Directiv este prevzut
punerea la punct a mai multor mijloace i
instrumente pentru a atinge obiectivul unui
statut de conservare favorabil. Printre
acestea, realizarea reelei Natura 2000 (o
reea de situri dedicate managementului de
conservare al habitatelor i speciilor de
interes comunitar) care este o msur
principal n protecia naturii. Aceast
reea este constituit din situri de interes
comunitar (SCI) n interiorul crora se
realizeaz msuri de management pentru a
asigura un statut de conservare favorabil
pentru habitatele prezente n Anexa I i
speciile prezente n Anexa II a Directivei
(art 3 i urmtoarele). Aceste SCI-uri sunt
asociate unor zone de protecie special
care sunt desemnate conform Directivei
79/49 a Consiliului din 2 aprilie 1979
pentru conservarea psrilor slbatice
(Directiva Psri - DP) pentru a crea
reeaua Natura 2000.
Pentru a asigura o implementare optim a
celor dou Directive este important s:
- Cunoatem exigenele n ceea ce
privete habitatele i speciile
Pentru zonele speciale de conservare,
statele membre stabilesc msurile de
conservare necesare implicnd, dac este
cazul, planuri de gestiune/management
adecvate specifice siturilor sau integrate n
alte planuri de amenajare i msurile
legale, administrative sau contractuale
adecvate care s rspund exigenelor
ecologice ale tipurilor de habitate naturale
din Anexa I i speciilor din Anexa II
prezente n situri . (Art 6.1 DHFF).
- Cunoatem foarte bine habitatele i
speciile
Trebuie cunoscut aria natural de
repartiie a habitatului ct i suprafaa
acestuia n cadrul ariei, structura i funciile
specifice necesare pentru meninerea lui pe
termen lung (art 1.e). Trebuie, de
asemenea, cunoscute datele referitoare la
dinamica populaiei i aria natural de
repartiie (art.1.1).
- Cunoatem factorii care ar putea
deteriora habitatele i perturba
speciile
Statele Membre iau msurile adecvate
pentru a evita, n zonele speciale de
conservare, deteriorarea habitatelor
naturale i a habitatelor speciilor, ct i
perturbarea speciilor. (art.6.2 DHFF).
- Cunoatem modalitatea de a msura
impactul managementului
Statele Membre trebuie s implementeze,
mai devreme sau mai trziu, un sistem de
monitorizare al impactului msurilor de
management la nivel de situri i un sistem
de supraveghere al statutului de
conservare al habitatelor i speciilor de
interes comunitar la nivel biogeografic i
naional
2. Ce este acela un caiet de
habitate i specii ?
Manualul de interpretare i gestionare a
speciilor i habitatelor are ca obiectiv
stabilirea unui nivel de cunotine tiinifice
i elaborarea elementelor de management
pentru fiecare habitat (Anexa I DHFF) i
fiecare specie (DP i Anexa II DHFF) pentru
care un stat membru trebuie s
ntocmeasc o sintez urmrind o dubl
abordare, tiinific (identificarea, sintez
ecologie) i tehnic (cadrul de
management). Iniiate n Frana, aceste
documente au fost reluate cu succes i n
Polonia.
Aceste manuale sunt documente naionale
care cuprind habitatele din Anexa I i
speciile din Anexa II din Directiva Habitate
Faun i Flor. Acestea conin elemente
pentru recunoaterea habitatului,
10
funcionarea lui, condiii ecologice
necesare, evoluia acestuia ctre alte tipuri
de habitate.
Ele cuprind, de asemenea i orientri
pozitive de management, care sunt sub
forma unor propuneri care nu constrng, cu
caracter pur indicativ i care depind de
statutul actual de cunotine. Mai sunt
precizate i practici defavorabile de
management, nerecomandate pentru a
ndeplini obligaiile Directivei.
Principalele rubrici ale caietului de
habitate francez sunt:
1. Identificarea habitatelor
Descrierea habitatelor din Anexa I este
explicat n manualele franceze prin faptul
c fiecare habitat generic (termen care
exist n francez i care nu este utilizat n
romnete) este detaliat, prin descrierea
diferitelor habitate elementare care i
corespund. Aceste habitate elementare
sunt entiti care pot fi recunoscute pe
teren. Manualele ofer o descriere a
habitatului tip i indic factorii de
variabilitate (variabilitatea intrinsec).
Analiza ecologic (exigenele ecologice,
statutul de conservare, vulnerabilitatea,
etc,) cu rubricile caracteristici staionare,
fizionomie, structura, statutul
habitatului, alegerea statutului care trebuie
privilegiat, tendine evolutive, poteniale
ameninri, sunt cteva informaii care
permit realizarea sintezei ecologice
prevzute n planul de management.
2. Recomandri de management
Manualele cuprind un capitol cadrul de
management. Adesea, acesta valideaz
doar managementul actual. Cadrul de
management propus n manuale nu are
valoare reglementar, el prezint cteva
exigene minime pentru a menine
habitatul ntr-un statut favorabil.
Recomandrile sunt stabilite n funcie de
elementele furnizate de rubricile tiinifice,
n practicile actuale de management i de
ce prevede Directiva. Ele privesc
managementul habitatelor care se afl ntr-
un statut favorabil de conservare (numit
statut de privilegiat) i presupune
meninerea acestuia. Recomandrile sunt
rezultatul unor propuneri care reies din
discuiile grupului de lucru unde se
ntlnesc diferii gestionari/custozi i
oameni de tiin.
Recomandrile sunt generale. Aceste
manuale sunt n mod voit deconectate de
problemele de management legate de situri
pentru c ele nu pot realiza sinteza unor
multitudini de cazuri diferite. Msurile de
management vor trebui aadar s fie
adaptate la nivelul fiecrui sit pentru a ine
cont de toate particularitile locale.
Fiele pilot propuse aici sunt diferite ntr-o
oarecare msur de cele franceze. S-au
adugat cteva rubrici utile pentru
partenerii care particip la implementarea
reelei Natura 2000.
3. Utilitatea caietului de
habitate
Caietele de habitate NATURA 2000, editate
pentru prima dat n Frana i apoi n
Polonia, sunt lucrri care propun o sintez
actualizat a cunotinelor tiinifice i o
abordare global a modurilor de gestionare
conservatoare pentru toate habitatele i
speciile prezente n teritoriu.
Din acest motiv au fost foarte utile n
aceste dou ri :
- Furniznd gestionarilor un document de
sintez al cunotinelor tiinifice legate de
gestionarea fiecrui habitat i a fiecrei
specii pentru care este vizat Frana.
Frana, prin intermediul gestionarilor i al
oamenilor de tiin a reuit s pun la
punct o metodologie comun i omogen
vizavi de conservarea i gestionarea
speciilor i a habitatelor.
- Permind politicienilor i redactorilor de
documente de obiective (= planuri de
management ale siturilor Natura 2000) s
aib un demers tiinific comun, care s le
permit identificarea habitatelor, analiza
strii lor de conservare i definirea unui
cadru de management propriu fiecrui sit.
- Furniznd pe plan naional o baz de
informare solid i tiinific, care s
permit tuturor un dialog mai eficient cu
ansamblul factorilor implicai la nivel local
i integrarea demersurilor locale ntr-o
dimensiune naional.
Viitoarele caiete de habitate din Romnia,
construite pe modelul fielor pilot
prezentate aici, vor putea s asigure aceste
roluri pentru factorii implementrii Natura
2000 n Romnia.
11
Remarc:
Caietele de habitate din Frana au fost editate n 7 volume:
Volumul 1 Habitate forestiere, Paris 2001
Volumul 2 Habitate costiere, Paris 2004
Volumul 3 Habitate umede, Paris 2002
Volumul 4 Habitate agropastorale, Paris 2005
Volumul 5 Habitate de stncrii, Paris 2004
Volumul 6 Specii vegetale, Paris 2002
Volumul 7 Specii animale, Paris 2002
Caietele de habitate din Polonia au fost redactate n 9 volume:
Volumul 1 Specii animale, Varsovie 2004
Volumul 2 Specii de psri (partea 1) , Varovia 2004
Volumul 3 Specii de psri (partea 2) , Varovia 2004
Volumul 4 Specii vegetale, Varovia 2004
Volumul 5 Habitate forestiere, Varovia 2004
Volumul 6 Habitate de stncrii i peteri, Varovia 2004
Volumul 7 Habitate costiere i de dune, Varovia 2004
Volumul 8 Habitate de ap dulce i mlatin Habitate umede, Varovia 2004
Volumul 9 Pajiti, landuri i tufiuri, Habitate agropastorale, Varovia 2004
4. Obiectivul acestui
document: S cunoatem
pentru a proteja i gestiona
mai bine
Acest document propune 27 fie caiete
de habitate , din care 24 fie Specii i 3
fie Habitate naturale. Deci nu prezint
toate habitatele din Anexa I din Directiva
Habitate, Faun i Flor sau speciile din
Anexa II a acestei Directive i Directiva
Psri.
Lista de specii i habitate care au fost
reinute a fost conceput n funcie de
urmtoarele elemente:
- lista speciilor i habitatelor care sunt cele
mai frecvente n situri (SCI i SPA) propus
pentru Regiunea Vest. Aceast list a fost
realizat de ctre expertul francez pornind
de la citirea fiecrui FDS( Formulare
Standard de Date) n format electronic al
siturilor validate la data de 11 i 12
septembrie pentru Regiunea Vest.
- nevoile exprimate de ctre operatori cu
ocazia seminarului de la Bile Herculane de
a obine fie pentru anumite specii sau
habitate.
Chiar dac aceste fie sunt tratate la nivel
naional, habitatele i speciile care au fost
reinute sunt cele frecvente n Regiunea
Vest, importan deosebit avnd
habitatele i speciile prioritare, i habitatele
i speciile pentru care persoanele implicate
n procesul Natura 2000 i-au exprimat
nevoia clar de a fi informai.
Acest document are ca scop s dea cteva
exemple de fie care s pregteasc
realizarea unui eventual caiet de habitate
romn complet permind utilizatorilor
(operatori de situri Natura 2000 sau de alte
arii protejate, personalului din APM, ARPM,
ANPM sau alt instituie implicat n
protecia naturii, alei locali, etc) s poat
folosi cteva fie de caiete de habitate
complete.
Scopul acestui manual de interpretare al
speciilor i habitatelor este acela de a
propune un instrument folositor pentru
responsabilii siturilor Natura 2000,
prezentnd nu numai o sintez a tuturor
informaiilor tiinifice despre speciile i
habitatele prezente n Romnia (Anexa I i
II DHFF i Anexa I DP) dar i recomandri
pentru managementul i conservarea
acestora.
12
5. Indicaii privitoare la
utilizarea caietului
Acest document este compus din dou
pri. O prim parte conine prezentarea
fielor pilot pentru habitatele naturale. O a
doua parte prezint speciile de interes
comunitar.
5.1. Fie pilot Habitat
Titlu
Fiecare fi este identificat pe baza
codului UE aferent habitatului i a denumirii
europene oficiale a habitatului (n limba
romn).
Habitatul este prezentat aa cum este
propus n Manualul de interpretare al
habitatelor al Comisiei Europene. n faa
acestuia figureaz codul Uniunii Europene
(UE). Caracterul prioritar (conform
Directivei Habitate) al habitatului va fi
indicat prin meniunea Habitat prioritar i
printr-un asterisc (*) plasat naintea
titlului.
Autori
Pentru fiecare fi sunt precizate titlul,
numele i prenumele autorului (autorilor)
fiei, precum i datele de contact ale
acestora (instituia i adresa).
Fiele vor aborda apoi trei pri principale:
I - Identificarea habitatului,
II - Strile i ameninrile
habitatului,
III - Propuneri de management i
monitorizare.
Si eventual a patra rubric:
IV - Inventare, experimente, axe
de cercetare ce trebuiesc dezvoltate
I - Identificarea habitatului
Scopul primei pri a fiei este acela de a
permite cititorul s neleag mai bine
habitatele i s beneficieze de un bilan al
cunotinelor tiinifice referitoare la fiecare
habitat n parte, n mod absolut necesar
nainte de stabilirea msurilor de
management. Aceast parte va cuprinde:
- O coresponden cu diferitele codificri
existente: Corine, Emeraude, palearctic,
EUNIS, tip forestier, etc.
De fapt, clasificarea utilizat n momentul
de fa n Romnia, apropiat de
clasificarea palearctic este adesea mai
diversificat dect clasificarea EUR27. De
exemplu, habitatul comunitar prioritar
91E0 - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa
i Fraxinus excelsior este reprezentat n
Romnia prin habitatele R4401 - Pduri i
tufriuri de lunc i de mlatin, R4402
Pduri daco-getice de lunci colinare de
anin negru cu Stellaria nemorum, i R4405
- Pduri daco-getice de plop negru cu
Rubus caesius.
- O ilustrare a habitatului
- O descriere general a habitatului: n
aceast parte cititorul va regsi un extras
din manualul european de interpretare a
habitatelor (EUR 27), o descriere
fitosociologic i caracterele generale ale
habitatului n Romnia.
Chiar dac alegerea unei tipologii
fitosociologice pare s corespund, pentru
a defini aceast entitate ecologic
identificabil, unitatea de referin
(asociaia) nu este luat n considerare n
mod sistematic pentru toate habitatele din
Directiv. Anumite habitate din Directiv
corespund unei uniti de clasificare
superioare, cum ar fi turbriile, preeriile
sau mlatinile. Este vorba despre sisteme
complexe care pot regrupa mai multe
asociaii vegetale diferite cu mare
variabilitate pe teren. Luarea n
considerare a acestei biodiversiti
ascunse nu poate fi efectiva dect printr-
o mai bun cunoatere sintaxonomic la o
scar spaial relativ restrnsa (regional
i inter-regional).
- Caracterele diagnostice ale habitatului:
aceast rubric propune o prezentare a
habitatului n starea sa de referin.
Caracterele diagnostice se refer la: 1)
condiiile staionale n care se dezvolt
habitatul, 2) variabilitatea habitatului, care
ilustreaz diversitatea situaiilor staionale
i a cortegiului floristic, 3) fizionomia i
structura habitatului sunt i ele precizate,
4) speciile reprezentative ale habitatului
(cele mai caracteristice specii trebuie s
apar cu caractere ngroate), 5) Atenia
cititorului este atras i asupra habitatelor
apropiate, cu care sunt posibile anumite
confuzii.
- Corespondenele fitosociologice: n
majoritatea cazurilor, la acest nivel este
amintit aliana la care se raporteaz
asociaiile vegetale prezentate la paragraful
Variabilitate. n cazul n care nu sunt
citate n totalitate la variabiliti sau dac
fac parte din dou aliane diferite,
asociaiile sunt reluate integral la aceast
rubric i replasate n alianele respective.
- Dinamica vegetaiei (spontan sau
datorat managementului): aceast rubric
permite s se cunoasc n ce succesiune
dinamic se gsete habitatul. Aceasta
regrupeaz att date despre evoluia
natural a vegetaiei ct i date despre
activitile antropice, care influeneaz
acest proces. Uneori autorii au fost nevoii
13
s utilizeze dou sub-rubrici, n funcie de
natura dinamicii: spontan / legat de
activitile umane.
- Habitatele n contact sau asociate
dinamic: la aceast rubric se indic
apartenena habitatului la un complex de
habitate (mozaic de habitate sau ansamblu
de habitate, ntre care exist relaii
funcionale); habitatele de interes
comunitar sunt urmate de codul UE aferent
(i de un asterisc, dac sunt prioritare),
celelalte habitate fiind urmate de codul
CORINE, dac exist.
- Speciile care cad sub incidena Directivei
Habitate Faun i Flor i a Directivei
Psri, care se pot ntlni n habitat sunt
menionate aici. Este vorba despre speciile
precizate la Anexa II a Directivei Habitate,
Faun i Flor. Anumite specii menionate
la Anexa II a Directivei Habitate Faun i
Flor sau la Anexa I a Directivei Psri
care pot frecventa anumite habitate de
interes comunitar. Acest paragraf le
enumer sub forma unei liste. Chiar dac
speciile animale sunt rareori legate de un
anumit tip de habitat natural menionat la
Anexa I, aceast informaie rmne
interesant, deoarece atrage atenia
asupra posibilei prezene a speciilor de
interes, de care trebuie s se in seama
pe teren.
- Repartizarea geografic al habitatului:
Aria de repartizare romneasc a
habitatului este prezentat i ilustrat cu
ajutorul unei hri. n stadiul actual al
cunotinelor, este rareori posibil s se
propun o hart de repartizare precis a
habitatelor; de cele mai multe ori, hrile
vor reprezenta o arie potenial de
repartizare a habitatului.
Hrile prezentate expun aria de repartiie
actual a habitatelor. Nici o arie de
repartiie istoric nu este prezentat,
tocmai pentru a nu induce n eroare
cititorul. De fapt, date fiind modificrile
profunde ale anumitor caracteristici de
mediu, uneori este imposibil ca un habitat
s mai poat acoperi din nou aria sa de
repartiie istoric.
Au fost utilizate diferite niveluri de
legend:
: habitat prezent n mod normal (arie
principal de repartizare)
: habitat foarte localizat n interiorul
unei arii poteniale de repartizare
: habitat foarte localizat
Exemplu:
Fig. 1 Harta zonelor carstice din Romnia
(dup Decu & Juberthie, 2001). Hart extras
din fia habitat UE 8310
- Valoarea ecologic i biologic a
habitatului: n aceast rubric sunt descrise
aspectele care fac din acest habitat un
habitat de interes: raritatea i originalitatea
(n special staional) habitatului, prezena
unor specii vegetale sau animale rare,
apartenena habitatului la un complex de
habitate cu o mare valoare ecologic i
biologic, n funcie de habitat (de ex.: nie
ecologice pentru faun etc.).
II - Strile habitatului i ameninrile
n a doua parte sunt prezentate diferitele
stri ale habitatului i strile ce trebuie
privilegiate, situaia general a habitatului
n Romnia i ameninrile asupra acestuia,
precum i obiectivele economice, asociate
cu habitatul i care pot avea impact asupra
protejrii acestuia.
Aceast parte va cuprinde:
- Diversele stri ale habitatului; strile de
conservare ce trebuiesc privilegiate: un
habitat poate cunoate diverse stri, legate
de evoluiile naturale, variabilitile
staionale sau activitile umane. n acest
caz, aceste diferite stri, pot avea grade de
naturalitate variate (forme tipice, srcite,
degradate, modificate etc.), n funcie de
intensitatea presiunilor exercitate de om.
Aceste stri pot face obiectul unui
clasament care permite alegerea strii sau
strilor de meninut sau de atins pentru
habitatul respectiv.
Au fost identificate dou sub-rubrici:
- stri de privilegiat;
- alte stri observabile (de ex.: habitat
erbaceu invadat de specii lemnoase sau
comuniti dominate de o specie foarte
colonial, care duc la o srcire sau o
banalizare floristic a habitatului).
14
- Tendinele evolutive i ameninrile
poteniale: aceast rubric conine
elemente de informare referitoare la
evaluarea din trecut i la cea recent a
habitatului, indicndu-se i situaia actual
a habitatului din Romnia. La acest nivel,
sunt inventariai i factorii responsabili (de
origine natural sau antropic) care pot
duce la regresul sau chiar la dispariia
habitatului. Avnd n vedere faptul c
situaiile de pe teren sunt foarte variabile,
un anumit factor poate fi privit ca o
ameninare ntr-o anumit regiune, fr ca
acest lucru s fie valabil n alt regiune, de
unde utilizarea noiunii de ameninri
poteniale.
- Potenialitile intrinsece de producie
economic: informaiile de la acest
paragraf vor descrie practicile de
management dintr-un punct de vedere
economic, pentru a permite msurarea
distanei dintre logica de producie i logica
de conservare (strict sau integrat).
Valorificrile actuale i poteniale ale
staiilor, n sens agronomic i forestier (sau
n alt sens), ocupate de habitatul respectiv,
sunt indicate sub form de sintez.
III - Cadrul de management
Cadrul de management a fost stabilit pe
baza cunotinelor actuale, chiar dac
exist nc numeroase lacune i chiar dac
nu a fost ntotdeauna posibil formularea
unor propuneri foarte detaliate. n acest
caz, s-au propus programe de cercetare i
experimentare a modurilor de management
pe teren. Informaiile adunate formeaz o
baz tiinific mai solid, n vederea
elaborrii de strategii de prezervare a
habitatelor i pentru stabilirea unor msuri
precise de management conservativ.
Recomandrile formulate n fie constituie
doar un cadru pentru elaborarea planurilor
de management; acestea vor trebui
adaptate la nivelul fiecrui sit, n funcie de
specificitile acestuia i de contextul local.
Msurile preconizate reprezint minimul
necesar pentru meninerea habitatului ntr-
o stare de conservare favorabil, neavnd
valoare reglementar.
Aceast parte va cuprinde:
- Amintirea ctorva caractere sensibile ale
habitatului: n aceast sub-rubric sunt
amintite caracteristicile eseniale ale
habitatului, care trebuie s fac obiectul
unei atenii deosebite n momentul
ntocmirii protocoalelor de management,
precum i n momentul implementrii
acestora. Va putea fi vorba de recomandri
generale sau particulare (ntreinere, etc.).
- Modurile de management recomandate:
este vorba de recomandri generale sau
particulare (ntreinere,etc.). n aceast
sub-rubric sunt prezentate msurile de
management menite s contribuie la
meninerea habitatului ntr-o stare de
conservare favorabil.
- Practicile de evitat: n aceast sub-rubric
sunt prezentate practicile considerate
defavorabile i care vor trebui, prin
urmare, fi evitate, impacturile previzibile,
precauiile i msurile de protecie ce
trebuiesc luate n cazul realizrii unor
lucrri n apropierea habitatului (de ex.:
incidene induse de o modificare a
caracteristicilor fizico-chimice i/sau
biologice proprii). Va putea fi vorba de
recomandri generale sau particulare
(ntreinere etc.).
- Alte elemente susceptibile care pot
influena modurile de management ale
habitatului: n aceast sub-rubric se
atrage atenia asupra prezenei unor specii
de interes, care s-ar putea afla n aceleai
tipuri de habitate. Acestea ar putea
beneficia de pe urma managementului
implementat la nivelul habitatului, fie s fie
defavorizate. Ar putea fi menionai i ali
factori care ar putea influena modul de
management.
- Exemple de situri cu un management
conservativ: n msura n care acest lucru
este posibil, sunt prezentate situri n care
habitatul face obiectul unui management
conservativ. n general, sunt menionate
detalii cu privire la organismele
responsabile ale operaiunilor, precum i la
lucrrile realizate.
- Metodele de urmrire i monitorizare:
n aceast rubric este detaliat principala
metod (sunt detaliate principalele
metode) de urmrire i monitorizare,
utilizate n mod clasic pe teren n cazul
habitatului avut n vedere. Cititorul va
putea gsi aici: suprafeele optime uitlizate
pentru zonele de monitorizare, perioadele
i frecvena cu care se urmrete, etc.
Eventual a patra rubric:
IV - Inventare, experimente, axe de
cercetare ce trebuie dezvoltate
n aceast rubric se stabilete, dac este
necesar, o list de lucrri de cercetare,
care trebuiesc avute n vedere pentru
umplerea lacunelor.
- Bibliografie
n final, sunt enumerate articolele, lucrrile
i rapoartele utilizate la redactarea
textelor.
15
5.2. Fie pilot Specii
- Titlu
Sunt prezentate: denumirea tiinific a
speciei, urmat de numele autorului care a
descris-o, alte nume tiinifice sub care ar
putea fi gsit specia i denumirea n limba
romn. n faa acesteia se trece codul
Uniunii Europene. Caracterul prioritar
(conform Directivei Habitate) al speciilor
este indicat prin meniunea Specie
prioritar i printr-un asterisc (*) plasat
naintea denumirii tiinifice a speciei.
Este redat ncadrarea sistematic a
speciei, ncrengtura, clasa, ordinul i
familia din care face parte specia iar n
anumite cazuri precizndu-se i sub-
taxonii.
- Autori
Sunt precizate titlul, numele i prenumele
autorului (autorilor) fiei, precum i datele
de contact ale acestora (instituia i
adresa).
Fiele cuprind apoi trei pri principale:
I - Identificarea speciei
II - Biologia, ecologia i situaia
speciei
III - Managementul speciei i al
habitatului su
i eventual o a patra rubric:
IV - Inventare, experimente, axe
de cercetare ce trebuiesc dezvoltate
I - Identificarea speciei
Scopul primei pri a fiei este acela de a
permite cititorului s neleag ct mai
bine speciile. Pentru aceasta, fiecare specie
este ilustrat cu ajutorul unei fotografii
nsoite de o descriere. Atenia cititorului
este atras i asupra speciilor apropiate,
evitnd Posibile confuzii
Aceast parte cuprinde:
- Descrierea speciei: aceast rubric
regrupeaz un ansamblu de caractere care
permit sau ajut la identificarea speciei:
forma corpului, dimensiuni (lungime,
anvergur etc.), greutate, culoare,
etc.Pentru a fi recunoscute, anumite specii
vor necesita, ns, competene speciale. n
acest caz, pentru a evita ngreunarea
textului cu criterii complexe, greu de
neles de ctre nceptori i care nu
asigur o determinare sigur a speciei,
descrierea a fost nsoit de o trimitere
bibliografic la o lucrare de identificare mai
complet.
- Posibilele confuzii: la acest nivel, se
atrage atenia publicului, cu privire la
riscurile de confuzie cu specii
asemntoare din punct de vedere
morfologic. Sunt menionate criterii de
difereniere, precum i informaii
complementare, n special de ordin ecologic
i geografic. Dac aceste criterii se
dovedesc a fi prea complexe, va putea fi
fcut o trimitere bibliografic la o lucrare
de identificare.
II - Biologia, ecologia i situaia
speciei
A doua parte conine un bilan al
cunotinelor tiinifice, referitoare la
fiecare specie n parte, bilan ce trebuie
elaborat n mod absolut necesar nainte de
stabilirea msurilor de management. Sunt
prezentate, n special, ciclul de dezvoltare
i modalitile de reproducere, precum i
cerinele specifice de ordin ecologic.
Situaia speciei va fi prezentat apoi n mai
multe rubrici: repartizarea geografic,
statutul, evoluia i starea populaiilor.
Aceast parte cuprinde:
- Caracterele biologice (specii animale):
Reproducerea sau Ciclul de dezvoltare.
La aceast rubric sunt amintite
modalitile de reproducere i dezvoltare a
speciei. Vor fi furnizate indicaii cu privire
la tipul reproducerii, numrul de pui ftai
sau numrul de generaii pe an, locul,
perioada i condiiile necesare pentru
reproducere, vrsta maturitii sexuale,
comportamentele sexuale etc.
Activitatea. n aceast parte sunt
furnizate informaii referitoare la modurile
de via, la perioadele de activitate
(diapauz, perioad de zbor, specie
diurn/nocturn, hibernant, etc.), la
sociabilitate (specie gregar, solitar), la
deplasri (migraie, sedentaritate ,etc.).
Regimul alimentar. Aici este notat tipul
de regim alimentar al speciei (fitofag,
xilofag, carnivor ,etc.), i eventuale
obiceiuri n porcurarea hranei.
- Caracterele biologice (specii vegetale):
n primul rnd, sunt trecute informaiile cu
privire la modurile de dezvoltare a speciei
(tipul biologic, natura aparatului subteran,
condiiile de germinare, fluctuaiile
efectivelor, etc.).
Biologia reproducerii. Aceast sub-
rubric conine informaii complementare
cu privire la ciclul biologic al speciei
(perioada de nflorire, de rodire) i
prezint tipurile de reproducere (nmulire
vegetativ, reproducere sexuat) i
modalitile (polenizare, rspndirea
diasporilor, etc.).
16
Aspectul populaiilor, sociabilitatea.
Aici este prezentat modul n care se
organizeaz indivizii unei populaii (tulpini
izolate, n tufe etc.) i sunt furnizate
precizri cu privire la variabilitate spaio-
temporal a efectivelor.
- Caracterele ecologice (specii animale): La
aceast rubric sunt prezentate biotopurile
frecventate de specie. n msura n care
acest lucru este posibil, se face distincia
ntre diferitele habitate frecventate, pe
baza funciei pe care o ndeplinesc:
reproducere, alimentare, odihn, etc. De
asemenea, sunt prezentate date referitoare
la autecologia speciei.
- Caracterele ecologice (specii vegetale):
Ecologia. Este prezentat autecologia
fiecrei specii n parte; n general, se face o
referire la caracteristicile fizico-chimice ale
staiilor (temperatur, umiditate, nsorire,
calitatea apelor, dar i substrat, topografie
etc.).
Comunitile vegetale asociate speciei.
n aceast sub-rubric sunt menionate
biotopurile i comunitile vegetale n
interiorul crora se dezvolt specia
respectiv. n msura n care acest lucru
este posibil, sunt precizate corespondenele
fitosociologice ale acestora (asociaii sau
aliane, de cele mai multe ori). Este
abordat, de asemenea, dinamica acestor
medii, parametru extrem de important
pentru stabilirea i implementarea
msurilor de management.
- Habitate din Anexa I n care specia este
prezent: mediile n care se dezvolt
speciile corespund uneori unor habitate
naturale menionate la Anexa I a Directivei
Habitate, Faun i Flor. n astfel de
cazuri, acestea sunti prezentate cu ajutorul
codului UE aferent, a titlului lor i a codului
CORINE Biotop. Cititorul se poate raporta,
astfel, la recomandri cu privire la
practicile de management, favorabile
acestor tipuri de medii. Avnd n vedere
diversitatea situaiilor din teren, aceast
list de habitate nu poate fi considerat ca
fiind exhaustiv, nefiind reluate dect
habitatele cele mai tipice ale speciei.
- Repartizarea geografic: Aria de
repartizarea mondial sau european a
speciilor este precizat succint, fiind
urmat de indicarea distribuiei actuale n
Romnia. n majoritatea cazurilor, este
precizat i statutul cronologic al speciilor
(circumboreal, etc.), precum i etajele de
vegetaie n care se ntlnesc.
- Harta de repartizare a speciei n
Romnia: Pentru a ilustra repartizarea
geografic a speciilor n Romnia, este
prezentat o hart de repartizare.
Trebuie subliniat faptul c aceste date
cartografice reflect doar stadiul actual al
cunotinelor; acestea vor putea evolua n
funcie de dinamica populaiilor sau pe
msur ce se cunosc date noi.
Hrile prezentate expun aria de repartiie
actual a habitatelor. Nicio arie de
repartiie istoric nu este prezentat,
tocmai pentru a nu induce n eroare
cititorul. De fapt, date fiind modificrile
majore ale anumitor caracteristici de
mediu, uneori este imposibil ca un habitat
s mai poat acoperi din nou aria sa de
repartiie istoric.
innd cont de diversitatea taxonului tratat
au fost utilizate diferite fonduri de hri
chiar dac au fost utilizate mai multe
variante de legende pentru a corespunde
biologiei sau ecologiei speciei totui s-a
stabilit o omogenitate. Cnd a fost posibil
s-au folosit diferite niveluri de legend:
: specie prezent n mod cert
: specie a crei prezen este
probabil
: specie foarte localizat
?: specie a crei arie de repartizare nu a
fost confirmat.
Culorile utilizate depind de grupul
taxonomic de care aparin speciile.
Exemplu:
Fig. 2: Distribuia speciei Rhinolophus
hipposideros n Romnia (dup Murariu, 2005).
Harta extras din fia specii UE 1303.
- Statutul speciei sunt precizate diferitele
statute ale speciei: ncadrarea n anexele
Directivei Habitate, Faun i Flor, n
Convenia de la Berna, n Convenia de la
Washington, n lista speciilor animale
17
protejate n Romnia, n Cartea roie a
vertebratelor din Romnia.
- Prezena speciei n arii protejate: n acest
paragraf este indicat (fr a se viza
neaprat exhaustivitatea) existena unor
zone n care specia i/sau habitatul su
beneficiaz de protecie reglementar:
parcuri naionale, rezervaii naturale, etc.
- Evoluia i starea populaiilor,
ameninrile poteniale:
Evoluia i starea populaiilor. Acest
paragraf conine un istoric al evoluiilor
spaiale i demografice ale speciei, n
vederea constatrii tendinelor actuale ale
populaiilor (regres, extindere etc.) i a
gradului de ameninare.
Ameninrile poteniale. La acest nivel
sunt inventariai factorii responsabili (de
origine natural sau antropic) care pot
duce la regresul sau chiar dispariia speciei.
Avnd n vedere faptul c situaiile de pe
teren sunt foarte variabile, un anumit
factor va putea fi privit ca o ameninare
ntr-o anumit regiune, fr ca acest lucru
s fie valabil n alt regiune, de unde
utilizarea noiunii de ameninri
poteniale.
III - Managementul speciei i al
habitatului su
Propunerile de management sunt stabilite
pe baza cunotinelor actuale (nu a fost
ntotdeauna posibil formularea unor
propuneri foarte detaliate). n acest caz, au
fost propuse programe de cercetare i
experimentare a modurilor de management
pe teren. Informaiile adunate au format o
baz tiinific mai solid, n vederea
elaborrii de strategii de prezervare a
speciei i a habitatului su, precum i
pentru stabilirea unor msuri precise de
management conservativ.
Recomandrile formulate n fie constituie
doar un cadru pentru elaborarea planurilor
de management; acestea vor trebui
adaptate la nivelul fiecrui sit, n funcie de
specificitile acestuia i de contextul local.
Msurile preconizate reprezint minimul
necesar pentru meninerea speciei i a
habitatului su ntr-o stare de conservare
favorabil. Acestea nu trebuie s ascund
ns faptul c aparin unor ansambluri mai
vaste, care includ alte specii i alte tipuri
de medii, cu cerine particulare, nsoite de
obiective de management uneori foarte
diferite, care vor trebui luate i ele n
considerare.
Mai multe sub-rubrici permit structurarea
acestor preconizri:
- Propuneri referitoare la habitatul speciei;
- Propuneri referitoare la specie;
- Eventuale consecine ale acestui
management asupra altor specii: n aceast
sub-rubric atragem atenia asupra
prezenei altor specii de interes, care s-ar
putea afla n aceleai tipuri de habitate i
care ar putea beneficia de pe urma
managementului implementat la nivelul
speciei, fie, dimpotriv, s fie defavorizate.
- Practici de evitat: n aceast sub-rubric
sunt prezentate practicile considerate
defavorabile i care vor trebui, prin
urmare, s fie evitate, incidenele
previzibile, precauiile i msurile de
protecie ce trebuie luate cu ocazia
realizrii de lucrri n apropierea zonelor
ocupate de specia respectiv (de ex.:
incidene induse de o modificare a
caracteristicilor fizico-chimice i/sau
biologice proprii). Poate fi vorba de
recomandri generale sau particulare
(ntreinere ,etc.).
- Exemple de situri cu un management
conservativ: n msura n care acest lucru
este posibil, sunt prezentate situri n care
specia i/sau habitatul su fac obiectul unui
management conservativ. Uneori, au fost
precizate detalii cu privire la organismele
responsabile de operaiuni, precum i la
lucrrile realizate.
- Metode de urmrire i monitorizare:
n aceast rubric este detaliat principala
metod (sunt detaliate principalele
metode) de urmrire i monitorizare,
utilizate n mod clasic pe teren n cazul
habitatului avut n vedere. Cititorul va
putea gsi aici: suprafeele optime uitlizate
pentru zonele de monitorizare, perioadele
i frecvena cu care se urmrete, etc.
Eventual o a patra rubric:
- IV - Inventare, experimente, axe de
cercetare ce trebuie dezvoltate
n aceast rubric se stabilete, dac este
necesar, o list de lucrri de cercetare,
care trebuiesc avute n vedere pentru
umplerea lacunelor.
- Bibliografie
n final sunt enumerate articolele, lucrrile
i rapoartele utilizate la redactarea
textelor.
18
6. Informaii suplimentare
Cteva Habitate din Anexa I unde sunt prezente speciile
ncruciare de specii (Anexa II DHFF sau Directiva Psri) / cu habitate unde acestea pot fi frecvente.
Habitatele (coloanele) sunt identificate dup codul Uniunii Europene. Speciile i habitatele care fac obiectul
unei fie pilot din acest document sunt trecute cu caractere ngroate.
Mamifere
Specii/ Habitate
4
0
6
0
4
0
7
0
*
5
1
3
0
6
1
5
0
6
1
7
0
6
2
3
0
*
6
5
2
0
8
1
1
0
8
1
6
0
*
8
2
2
0
8
3
1
0
9
1
1
0
9
1
3
0
9
1
5
0
9
1
6
0
9
1
7
0
9
1
E
0
9
1
K
0
9
1
V
0
9
1
X
0
9
4
1
0
9
4
2
0
9
5
3
0
*
1308 Barbastella
barbastellus
X
1352 Canis lupus X X X X X X X X X X X X X X
1337 Castor fiber X
1361 Lynx lynx X X X X X X X
1310 Miniopterus
schreibersi
X
1323 Myotis
bechsteini
X X X
1307 Myotis blythii X
1316 Myotis
capaccinii
X
1318 Myotis dasycneme X
1321 Myotis
emarginatus
X
1324 Myotis myotis X X
1306 Rhinolophus blasi X
1305 Rhinolophus
euryale
X
1304 Rhinolophus
ferrumequinum
X
1303 Rhinolophus
hipposideros
X X X
1302 Rhinolophus
mehelyi
X
Rupicapra
rupicapra
X X X X X X X X
1354 Ursus arctos X X X X X X X X X
19
Psri
Specii/ Habitate
1
1
1
0
1
1
5
0
1
1
6
0
1
5
3
0
3
1
4
0
3
2
2
0
6
2
4
0
6
2
6
0
6
2
C
0
9
1
5
0
9
1
V
0
9
1
Y
0
9
2
8
0
855 Alcedo atthis
Linnaeus, 1758
X X
962 Charadrius
morinellus
Linnaeus, 1758
X X
1011 Dendrocopus
leucotos

1007 Dendrocopus
medius

1014 Dryocopus
martius, Linnaeus,
1758
X X X X
1898 Lanius collurio
Linnaeus,
1758
X X X X
1191 Pelecanus
onocrotalus
Linnaeus, 1758
X X X
Peti
Specii/ Habitate
3
1
3
0
3
1
4
0
3
2
3
0
3
2
4
0
3
2
6
0
2491 Alosa pontica
4120 Alosa tanaica
1130 Aspius aspius X
1138 Barbus meridionalis X X X
1149 Cobitis taenia X
1124 Gobio albipinnatus
2511 Gobio kessleri
1122 Gobio uranoscopus
1145* Misgurnus fossilis X X
Nevertebrate
Specii/ Habitate
7
2
2
0
*
8
3
1
0
9
1
3
0
1093* Austropotamobius
torrentium
X X
1087* Rosalia alpina X
1088 Cerambyx cerdo
Plante
Specii/ Habitate
4
0
A
0
*
6
2
1
0
*
9
1
M
0
9
1
3
0
9
1
A
A
*
1386 Buxbaumia viridis X
1381 Dicranum viride X
2327 Himantoglossum caprinum X X X X
20
21
Habitate naturale
Directiva Habitate definete habitatele naturale ca fiind "zone terestre sau acvatice care se
disting prin caracteristicile lor geografice, abiotice i biotice, fie c sunt naturale n ntregime
fie semi-naturale.
Lista fielor pilot Habitate naturale:
UE 8310 - Peteri n care accesul publicului este interzis
UE 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
UE 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
22
23
Peteri n care accesul publicului este
interzis
Dr. Ilie Victoria
Garda Naional de Mediu, Comisariatul Judeean Cara-Severin; Str. Cminelor nr. 5, Reia, Jude Cara-Severin;
e-mail: victilie@yahoo.com
I. Identificarea habitatului:
Coresponden cu diferitele codificri
existente
- Cod Habitate din Romnia: R6501 Peteri
- CORINE: 65 Peteri
- Paleartic: 65 Peteri
- Clasificarea german: 3101 - natrliche
Hhlen und Balmen, 310201 - Balme
(Halbhhle) bzw. Eingangsbereich mit
Tageslichteinflu, 310202 natrliche Hhle
(Bereiche ohneTageslichteiflu).
Extras din manualul european de
interpretare a habitatelor (EUR 27)
Peterile nchise publicului includ toate cavitile
naturale spate n diferite tipuri de roci care
cuprinznd planurile lor, cursurile subterane de
ap i care adpostesc specii specializate sau
specii endemice stricte, sau care au o mare
importan pentru conservarea speciilor cuprinse
n Anexa II din Directiva Habitate (ex. lilieci,
amfibieni, etc.).
Flor: Numai specii de muchi (Schistostega
pennata) sau pturi de alge de la intrarea n
peteri.
Faun: Faun cavernicol foarte specializat, cu
un nalt grad de endemicitate i care cuprinde
forme relicte subterane de faun, nrudite cu cele
de la suprafa unde acestea au un grad mare de
diversificare. Aceast faun cuprinde n general
specii de nevertebrate care triesc exclusiv n
cavitile subterane sau n apele subterane.
Nevertebratele terestre subterane sunt n
principal reprezentate de coleoptere, n
particular specii aparinnd familiilor
Bathysciinae i Trechinae, care sunt carnivore
sau care au o arie de rspndire foarte redus.
Nevertebratele acvatice subterane constituie o
faun cu un nalt grad de endemicitate, printre
speciile dominante se numr crustaceele
(Isopoda, Amphipoda, Syncarida, Copepoda)
care conin numeroase fosile vii. Molutele
acvatice aparinnd familiei Hydrobiidae pot fi
de asemenea ntlnite. n ceea ce privete
vertebratele, peterile constituie situri de
hibernare pentru numeroase specii europeene de
lilieci, dintre care multe sunt ameninate (a se
vedea Anexa II). Numeroase specii pot tri
mpreun n aceeai peter. Peterile pot
reprezenta, de asemenea, un adpost pentru
specii rare de amfibieni, ca de exemplu
Proteus anguinus i numeroase specii ale
genului Speleomantes (a se vedea Anexa II din
Directiva Habitate).
Fig 1: Pestera Rasuflatoare (fotografie: V. Ilie)
Descrieri generale ale habitatului
n definiia acestui tip de habitat (aparinnd
domeniului subteran profund) sunt ncadrate
urmtoarele categorii de caviti subterane:
- peteri i avene accesibile omului i care
pot fi populate de lilieci;
- reeaua de pasaje i fisuri subterane
profunde de dimensiuni mari dar care nu
sunt accesibile omului.
Caracterele diagnostice ale
habitatului
Condiiile staionale: Habitatul este
caracterizat de o reea simpl sau complex,
accesibil omului (reprezenta de peteri i
avene) i o reea de fisuri inaccesibile omului
de la nivelul rocii mame. Acest ansamblu
reprezint mediul de via pentru animalele
cavernicole strict specializate.
Condiii climatice specifice: habitatul este
caracterizat de obscuritate total, umiditate
relativ ridicat n aer (85-95%), temperatur
aproape constant n reeaua de fisuri din roca
mam sau n profunzimea peterii, sau foarte
puin variabil n galeriile ventilate.
Temperatura medie anual este egal cu media
anual caracteristic pentru zona n care este
dezvoltat petera.
Resurse alimentare sczute, compuse din
materie organic provenit din resturi vegetale
8310
24
i animale provenite de la nivelul covorului
vegetal i al pturii de sol de la exterior i aduse
n peter prin apa de percolaie sau cursurile
subterane de ap. Uneori poate exista un
supliment local de hran reprezentat de
depozitele de guano n peterile unde exist
colonii de lilieci sau de nevertebrate care
migreaz sezonier spre i dinspre suprafa i
care la rndul lor pot constitui surs de hran
pentru nevertebratele carnivore.
Habitatul este prezent n toate etajele de
vegetaie i la toate altitudinile.
Variabilitate: Considerat n ansamblu, teritoriul
rii noastre este caracterizat de un climat
temperat continental, cuprins ntre izotermele de
11C la sud i cea de 8C la nord i prezint o
medie a precipitaiilor de 640 mm/am. Nuanele
sud-mediteraneene ntlnite n Banat i cele
litorale din Dobrogea, ca urmare a apropierii spre
SV de Marea Adriatic i vecintatea spre SE a
Mrii Neagr, a dus la creterea temperaturilor
medii anuale i la scderea precipitaiilor din
aceste dou zone. Influenele mediteraneene se
resimt pn la nivelul culoarelor Timi i a
Criului Alb, la nord de acestea resimindu-se
efectele maselor de aer atlantic care devin
dominante. Temperatura nregistrat n peteri
poate astfel s varieze, ns se remarc ca o
regul general c ea este egal cu media anul
termic extern corespunztoare punctului
geografic unde se afl o anumit peter, cu o
abatere de 1-2C (fa de aceast temperatur
regional) i fcnd abstracie de peterile cu
ventilaie bidirecional unde este impus un
regim termic particular. n Romnia valoarea
termic medie anual n peteri este de 8C, cu
un interval de variaie de 7-8C. Spre exmplu: n
Petera Ghearul de la Scrioara (Munii
Bihorului) temperatura nregistrat este de 4,5-
6,5C, n Petera de la Limanu (Dobrogea) de
13,5C, Petera lui Adam de la Bile Herculane
de pn la 37-40C.
Specii caracteristice:
Flor: datorit absenei luminii flora prezent n
peteri este foarte puin diversificat comparativ
cu fauna cavernicol. Totui au fost identificate
diferite alge (Geitleria calcarea Friedmann,
Fam.Cyanophyceae singura alg troglobiont
de la noi din ar), licheni i muchi.
Faun: Acest tip de habitat este caracterizat de
prezena unor specii de nevertebrate nalt
specializate i cu un grad mare de endemicitate
(uneori fiind prezente numai ntr-o singur
peter), ce triesc exclusiv n mediul subteran,
acvatic sau terestru, anoftalme sau microftalme,
depigmentate, cu un grad mic de
reproductivitate, cu un metabolism ncetinit i
fr a prezenta ritmului nictemeral (ritm zi-
noapte). Aceste specii (troglobionte /
stigobionte) sunt de multe ori rare, foarte
vulnerabile influenelor exterioare fiind de cele
mai multe ori fosile vii. Existena fosilelor vii
n interiorul peterilor este explicat de
meninerea condiiilor microclimatice
dominante pentru o perioad foarte mare de
timp n interiorul reelei carstice, fr a putea fi
influenate de factorii climatici n continua
schimbare de la exterior. Astfel acest tip de
habitat a servit drept refugiu pentru speciile
disprute la exterior atunci cnd condiiile
climatice externe au avut un rol esenial n
competiia interspecific. Aceste fosile vii au
evoluat foarte puin fa de momentul apariiei
lor i totodat independent fa de rudele lor de
la exterior. Pe lng fosilele vii, se pot ntlni
i specii nou intrate n mediul subteran
(neotroglobionte / neostigobionte) i care au
evoluat din specii existente i n prezent la
exterior, adaptndu-se condiiilor de via din
mediul subteran. Neotroglobiontele /
neostigobiontele, comparativ cu speciile
nrudite de la exterior, pstreaz o mare parte
din caracterele prinilor comuni de la
suprafa, dar i o serie de caracteristici
specifice troglobiontelor/stigobiontelor.
Pe lng aceast categorie de nevertebrate, se
pot ntlni i diferite alte nevertebrate
(Lepidoptera, Thrichoptera, Diptera, etc.) sau
vertebrate (Chiroptera) care depind de prezena
peterilor pentru desfurarea unei pari a
cilului lor vital (toglofile/stigofile). Ele caut
condiiile climatice din mediul subteran pentru
perioada de repaus estival (repaus pe timpul
verii) sau hibernal (repaus pe timpul iernii),
pentru aclupare sau maternitate.
Fauna subteran troglobiont este caracterizat
n Romnia de prezena a peste 250 de taxoni,
cu un grad foarte mare de endemicitate (aprox.
84% dintre speciile troglobionte populeaz 1
sau 3 peteri, foarte rar aceeai specie poate fi
ntlnit n mai multe peteri; dintre acestea
57% sunt cunoscute numai dintr-o singur
peter). Datorit condiiilor climatice, n
Munii Carpai Meridionali i n Munii
Banatului speciile troglobionte sunt mai
frecvente dect n Munii Apuseni. Peterile n
care se ntlnesc cel mai frecvent specii
troglobionte sunt situate ntre 300 750 m n
Carpaii Meridionali i Munii Banatului i
ntre 300 1300 m n Munii Apuseni.
Nevertebratele terestre sunt dominate de specii
de Coleoptera (gndaci) cu 149 specii
troglobionte i neotroglobionte (un total de
60% din taxonii troglobioni) aparinnd n
special familiilor Bathysciinae (86 taxoni) i
Trechinae (59). Ali taxoni troglobioni aparin
Ord. Araneae (pianjeni) cu 29 specii, Clasei
Diplopoda (Diplopoda) cu 23 de specii, Ord.
25
Collembola (colembole) cu 11 specii, Ord.
Isopoda (izopode) cu 10 specii, Ord.
Pseudoscorpines (pseudoscorpioni) cu 8 specii,
Ord. Gastropoda (melci) cu 6 specii, Clas.
Chilopoda (chilopode) cu 8 specii, Ord.
Palpigrada, Ord. Acarina i Ord. Diplura (fiecare
cu cte 3 specii).
Fauna acvatic stigobiont este caracterizat n
ara noastr de prezena a 193 de taxoni (cu un
grad mai mic de endemicitate (60%) fa de cel
al faunei terestre (90%)). Cel mai numeros grup
acvatic reprezentat n peteri este cel al
acarienilor acvatici (Hydracarina) cu aprox. 64
specii troglobionte (dintre care 17 sunt
endemice). Acest grup este urmat de Ord.
Amphipoda (amfipode) cu 37 specii (26
endemice), Ord. Copepoda cu 35 de specii (19
sunt endemice), i Ord. Tricladida cu 20 specii
(cu 19 specii endemice), Ord. Ostracoda i Ord.
Isopoda cu cte 9 specii fiecare (toate speciile
sunt endemice).
Liliecii (Ord. Chiroptera) reprezint singurele
vertebrate ai cror reprezentani care populeaz
peterile fie n permanen, fie numai n anumite
perioade (pentru maternitate i hibernare), ns
nici o specie nu este troglobiont. apte specii de
lilieci sunt cele mai frecvente n zonele carstice
din Romnia. Rhinolophus ferrumequinum
(Schreber) care formeaz n toat ara colonii de
maternitate i hibernare, i chiar colonii
permanente. Rhinolophus hipposideros
(Bechstein) ntlnit n general n toate zonele
carstice din Romnia fr a forma colonii.
Rhinolophus mehelyi (Matschie) rspndit numai
n Dobrogea. Rhinolophus euryale (Blasius),
care formeaz n timpul verii colonii
(remarcndu-se cea din Petera lui Adam de la
Bile Herculane). Myotis myotis (Borkhausen)
este prezent n toate zonele rii, formnd colonii
de maternitate i de hibernare foarte numeroase.
Myotis schreibersi (Kuhl), prezent n toat ara i
formeaz colonii de maternitate, hibernare i
chiar colonii permanente. Pipistrellus
pipistrellus (Schreber) este rspndit numai n
cteva peteri din Munii Apuseni i n Carpaii
Meridionali (n Petera ura Mare din
Hunedoara formeaz o imens colonie).
Habitatele n contact sau asociate
dinamic:
Mediul subteran profund reprezentat de peteri,
avene se afl n contact cu mediul subteran
superficial (MSS) reprezentat de fisuri
superficiale in situ de la nivelul rocii mam sau
cea de la nivelul rocii fragmentate n poriunea sa
superficial. Acest habitat posed un anumit
numr de caracteristici precizate de JUBERTHIE
et al. (1980 a, b; 1981 a, b) nc din primele lor
lucrri:
MSS i are originea n fenomenele generale de
alterare i de eroziune, fiind bine dezvoltat n
regiunile muntoase unde eroziunea mecanic
predomin i unde ea este urmat de formarea
unei pturi de sol.
MSS se prezint sub dou faciesuri:
- sub forma unei zone fisurate in situ, cu
prezena de fisuri, de plci detaate, cu spaii
goale ntre blocurile mai mult sau mai puin
mari;
- sub forma unei acumulri pe pantele
versanilor cu elemente de roc provenind prin
degradarea i detaarea din roca mam n
amonte datorit gelifraciei. Fragmentele de
roc care rezult din acest proces, alunec n
general pe pante sub aciunea gravitaiei i
formeaz grohotiuri;
MSS exist atunci cnd aceste formaiuni
(zone fisurate, grohotiuri) sunt acoperite de
sol. Acesta izoleaz spaiile dintre blocuri de
ambiana exterioar de o manier n care
condiiile climatice tind spre cele ale mediului
subteran (obscuritate, absena
fotoperiodismului, umiditate relativ ridicat);
variaiile de amplitudine anual a temperaturii
n MSS putnd atinge 10C, ele sunt mai
importante ca cele din peteri dar sunt totui
mai atenuate n raport cu cele ale orizontului
edafic superficial.
MSS se distinge de mediul endogeu
(orizonturile A i B de sol) prin textura sa,
porozitate i faun. Mediul endogeu se
caracterizeaz prin spaiile de talie foarte mic
dnd o porozitate slab. MSS-ul, din contr, se
caracterizeaz printr-o puternic
macroporozitate, fisuri sau spaii largi
intercomunicante. Limita ntre MSS i ultimul
orizont al solului este adesea net delimitat;
limita superioar a populaiilor subterane
terestre se situeaz din aceast cauz la civa
zeci de centimetri de la suprafa. MSS-ul
comunic cu fisurile profunde i cu peterile
din masivele carstice. Acestea sunt spaiile
ntre elementelede roc ct i suprafeele
acestor elemente (plachete, blocuri, bolovani,
etc.) care sunt populate de nevertebrate
troglobionte, atunci cnd deasupra exist o
ptur de sol.
Mediul subteran superficial este bine
reprezentat n rocile care se dilat foarte uor
datorit gelifraciei (rocile calcaroase). Acest
habitat este limitat (n spaiu) n grohotiurile
calcaroase de la baza pantelor i este bine
reprezentat n zonele carstice din Banat.
Acest habitat este n totalitate obscur i
prezint o temperatur medie egal cu media
anual a peterilor din regiune, cu oscilaii
mici, cuprinse ntre 2 i 11C n cursul anului,
cu o umiditate relativ a aerului foarte ridicat
80 90%, cu puin sau fr ventilaie.
26
Fig. 2 Schema MSS de la nivelul unui versant stncos i relaiile acestuia cu mediul edafic i mediul subteran
profund (dup Juberthie i Delay, 1982)
Resursele alimentare provin de la nivelul
solului i al covorului vegetal care acoper
acest habitat n poriunea sa superioar, sub
form de materie organic transferat n habitat
prin ap meteoric sau nevertebrate ce
migreaz din sol n profunzime.
Speciile care cad sub incidena
Directivei Habitate Faun Flor i a
Directivei Psri
Specii de Chiroptere (lilieci) cuprinse n
Anexa II a Directivei Habitate: Rhinolophus
blasii, Rhinolophus euryale Blasius,
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber),
Rhinolophus hipposideros (Bechstein),
Rhinolophus mehelyi (Matschie), Barbastella
barbastellus, Miniopterus schreibersi (Kuhl),
Myotis bechsteini, Myotis blythii, Myotis
capaccinii, Myotis dasycneme, Myotis
emarginatus, Myotis myotis (Borkhausen).
Repartizare geografic:
n prezent n Romnia au fost descoperite peste
12.000 de peteri de pe teritoriul Munilor
Carpai Orientali, Meridionali (i Munii
Banatului) i Occidentali i n Dobrogea. Din
totalul peterilor descoperite pn n prezent
75% sunt caviti fosile (fr curs subteran de
ap) i 25% sunt active (prezint n nterior un
curs subteran de ap care poate strbate sau nu
petera pe toat lungimea ei). Din totalul de
12.000 de peteri descoperite, aproximativ 1%
sunt peteri amenajate total sau parial n scop
turistic (Petera Meziad, Petera Urilor de la
Chicu, Petera Dmbovicioara, Petera
Comarnic). Peterile sunt spate pe teritoriul
Romniei n diferite tipuri de roci: calcare
(majoritatea peterilor), sare (Petera 6S de la
Mnzleti-Meledic), loess.
Fig. 2: Harta zonelor carstice din Romnia (dup
Decu & Juberthie, 2001)
La nivelul ntregii ri se remarc o densitate
de aproximativ 1,52 peteri/km
2
. Aproximativ
jumtate din peterile descoperite sunt
localizate n Carpatii Meridionali, acest fapt
fiind datorat densiti mari de forme
endocarstice (1,92 peteri/km
2
). n Munii
Apuseni se remarc o densitate de aprox. 2,32
peteri/km
2
, ntre care se detaeaz Munii
Bihorului cu o densitate a formelor
endocarstice de aprox. 4,85 peteri/km
2
.
Aceast densitate coboar pn la 1,22
27
peteri/km
2
n Carpaii Orientali i la 0,09
peteri/km
2
n Dobrogea. Dac ne referim la
densitatea reelei subterane, ierarhia marilor
regiuni carstice ale Romniei este urmtoarea:
Munii Apuseni 260,6 m/km2, Carpaii
Meridionali i Munii Banatului 155,8
m/km2, Carpaii Orientali 76,1 m/km2 i
Dobrogea 5,9 m/km2.
Pe de alt parte peterile sunt distribuite n
Romnia la toate nivelele altitudinale: de la
deschideri aflate la 25 m deasupra nivelului
mrii n Dobrogea (Petera de la Limanu) i
pn la 2424 m n Munii Fgraului (Petera
Mare din Ciortea). Statistic s-a observat c
exist trei nivele altitudinale importante unde
se remarc creterea densitii cavitilor
naturale fosile: ntre 300 i 800 m (cel mai
important nivel), ntre 900 1100 m i ntre
1250 1500 m, cu remarca faptului c n
Munii Apuseni (i n special n Munii Bihor)
peterile se deschid la un nivel altitudinal mai
ridicat fa de cel din Carpaii Meridionali i
Munii Banatului.
Valoarea ecologic i biologic a
habitatului
Specii subterane periclitate prin degradarea
habitatului, dar care nu sunt cuprinse n
Anexele Directivei Habitate:
Faun acvatic stigobiont:
Gastropoda: Heleobia dobrogica (Grosu &
Negrea); Ostracoda: Mixtacandona
botosaneaui (Danielopol), M. tabacarui
(Danielopol & Cvetkov), Pseudocandona
sebani (Danielopol); Copepoda: Speocyclops
lindbergi (Damian); Syncarida: Bathynella
boteai (erban), B. paranatans (erban),
Parabathynella motasi (Dancu & erban);
Isopoda: Microcerberus oltenicus (erban), M.
orghidani (erban), Microcharon plesai
(Chappuis & Delamare); Amphipoda:
Niphargus phreaticolus (Mota, Dobreanu &
Manolache), N. ponoricus (Dancu), N.
alutensis (Dancu), Karamaniella pupetta
(Sket), Pontoniphargus racovitzai (Dancu),
Synurella coeca (Dobreanu, Manolache &
Pucariu); Hidracarina: Phreatohydracarus
mosticus (Tanasachi & Orghidan).
Faun terestr troglobiont:
Gastropoda: Daudebardia spelaea (Grossu);
Isopoda: Haplophthalmus caecus (Radu), H.
tismanicus (Tabacaru), Caucasonetes vandeli
(Tabacaru), Biharoniscus racovitzai
(Tabacaru), Trachelipus troglobius (Tabacaru
& Boghean); Pseudoscorpiones: Neobisium
closanicus (Dumitrescu & Orghidan),
Chthonius monicae (Boghean); Araneae:
Trogloneta granulum (Simon), Centromerus
dacicus (Dumitrescu & Orghidan), C.
chappuisi (Dumitrescu & Georgescu),
Leptyphantes constantinescui (Georgescu),
Troglohyphantes orghidani (Dumitrescu &
Georgescu), Marianana mihaili (Georgescu);
Acari teretri: Chiropturopoda cavernicola
(Huu), Traegaardhia dalmatina (Willmann),
Poecilophysis spelaea (Wankel); Diplopoda:
Trachysphaera orghidani (Tabacaru), T.
biharica (Ceuca), T. dobrogica (Tabacaru),
Polydesmus oltenicus (Negrea & Tabacaru,)
Romanosoma cavernicola (Ceuca),
Anthroleucosoma spelaea (Ceuca), Typhloiulus
serbani (Ceuca), Apfelbeckiella dobrogica
(Tabacaru), Banatoiulus troglobius (Tabacaru);
Chilopoda: Harpolithobius oltenicus (Negrea),
Lithobius decapolitus (Matic, Negrea &
Prunescu), Lithobius dacicus (Matic);
Collembola: Onychiurus closanicus (Gruia), O.
romanicus (Gruia), O. ancae (Gruia),
Oncopodura movilae (Gruia), O. vioreli
(Gruia); Diplura: Paurocampa suensoni
(Tuxen); Coleoptera: Sophrochaeta dacica
(Ienitea), S. motasi (Decu), S. racovitzai
(Decu), Closania winkleri (Jeannel), C.
orghidani (Decu,) Duvalius (Duvaliotes)
milleri (Frivaldsky), Trechus dumitrescui
(Decu).
Not: toate speciile cele 250 de specii
troglobionte i 193 de specii stigobionte sunt
ameninate cu dispariia n cazul periclitrii
habitatului subteran sau a habitatelor cu care
acesta se afl n contact. Speciile menionate
mai sus reprezint numai cteva exemple din
numrul total de 443 specii strict subterane
existente n ara noastr.
II - Strile habitatului i
ameninrile
Tendinele evolutive i ameninrile
poteniale:
Acest tip de habitat poate fi ameninat n mod
direct prin vandalizri ale peterilor
(distrugerea formaiunilor speleice, distrugerea
depozitelor paleontologice din interiorul
peterilor), depozitarea de deeuri menajere i
a cadavrelor de animale n peteri, colectarea
excesiv de material faunistic (i n special a
speciilor cu endemicitate crescut) cu ajutorul
capcanelor cu atractant i lichid conservant
nesupravegheate. De asemenea acest habitat
este foarte sensibil la influenele externe.
Astfel carierele, extraciile de material din
pantele de grohoti, exctracia materialului de
construcii din albiile rurilor de la suprafa,
pot avea o influen local asupra habitatului.
Acviferele subterane sunt foarte sensibile la
polurile accidentale rezultate din industrie,
28
agricultur i marile aglomerri urbane. De
asemenea construcia drumurilor n apropierea
peterilor sau deasupra acestora pericliteaz
existena coloniilor de lilieci cantonate n
peterile respective prin transmiterea prin roc
a vibraiilor datorate traficului de suprafa.
III - Cadrul de management
Msuri asupra frecvenei de vizitare de ctre
cercettori, pentru a evita colectare abuziv a
faunei cavernicole, a polurii de la suprafa,
asupra distugerii speleotemelor i asupra
distrugerii peterilor datorit carierelor sau a
infrastructurii. Limitarea construciilor de
drumuri n apropierea sau deasupra peterilor
n care exist colonii de lilieci (chiar i a celor
cu caracter temporar).
IV - Inventare, experimente,
axe de cercetare ce trebuie
dezvoltate
- Explorri pentru identificarea ct mai exact
a distribuiei peterilor pe teritoriul Romniei,
cu cartografierea acestora i proiectarea lor pe
harta de suprafa a Romniei.
- Inventarieri ale speciilor i efectivelor
populaionale.
- Invetarierea MSS n Romnia i a studiilor de
inventariere a speciilor i efectivelor acestora
de la acest nivel, a cilor de migrare pe
vertical i orizontal a speciilor, a
interrelaiilor existente ntre sol MSS i MSS
mediu subteran profund (ex. peteri).
- Inventarierea coloniilor de hibernare i
reproducere ale liliecilor cu determinarea
compoziiei acestora, a efectivelor i a
distribuiei anuale.
- n paralel, efectuarea la suprafa a studiilor
privind practicile agricole, a modificrilor de
peisaj, extinderea sau reducerea suprafeelor
mpdurite, a cabanelor i a altor construcii
mici i influena acestora asupra populaiilor de
lilieci i a efectivelor acestora.
Bibliografie:
BLEAHU M., RUSU, T., 1965 Carstul din
Romnia. O scurt privire de ansamblu.
Lucrrile Institutului de Speologie Emil
Racovi, 7: 217-230.
DECU V., JUBERTHIE C., 2001 -
Roumanie, in: Enciclopaedia Biospeologica,
Tome I., Societe de Biospeologie, Moulis
(C.N.R.S) - Bucarest, Academie Roumaine:
779-800, Editura Academiei Romne.
DECU V., NEGREA T., 1969 Aperu
zoogographique sur la faune cavernicole
terrestre de Roumanie. Acta Zoologica
Cracoviensia, 14 (20): 471-546.
DONITA N., POPESCU A., PUC-
COMNESCU M., MIHAILESCU S.,
BIRI I.A., 2005 Habitatele din Romnia.
Ed. Tehnic Silvic, Bucureti. 496 p.
DUMITRESCU M., GEORGESCU M.,
1980 Quelques espces du genre
Centromerus (Araneae, Linyphiidae) trouves
en Roumanie. Livre du Centenaire Emile G.
Racovitza, : 313-331.
EUROPEAN COMMISSION, 2007
Interpretation manual of European Union
Habitats, version EUR-27. European
Commision DG Environment, Nature and
Biodiversity, : 98-99.
GINET R., DECOU V., 1977 Initiation la
biologie et lcologie souterraines. Ed. J-P
Delarge, Paris, 345 p.
JUBERTHIE C., 2002 8310 - Grottes non
exploites par le tourisme. In: Cahiers
dhabitats Natura 2000 Connaissance et
gestion des habitats et des espces dintrt
communautaire, Tome 5 Habitats rocheux.
JUBERTHIE C., B. DELAY, 1982 -
Ecological and biological implications of the
existance of a superficial underground
compartement. 8th Intern. Cong. Of
Speleology, Bowling Green, U.S.A., I, : 203
206.
JUBERTHIE C., DELAY, B., M.
BOUILLON, 1980a - Sur lexistence dun
milieu souterrain superficiel en zone non
calcaire. C.R. Acad. SC. Paris., tom 290,: 49
52.
JUBERTHIE C., DELAY, B., M.
BOUILLON, 1980b - Extension du milieu
souterrain en zone non calcaire: description
dun nouveau milieu et son peuplement par les
Coleopteres troglobies. Mem. Biospeol. T. 7, :
19 - 52.
JUBERTHIE C., DELAY, B., M.
BOUILLON, 1981 - Sur lexistence dun
milieu souterrain superficiel en zone calcaire.
Mem. Biospeol. T. 8, : 77 93.
JUBERTHIE C., DELAY, B., V. DECOU,
GH. RACOVITZA, 1981 - Premieres
donnees sur la faune des microespaces du
milieu souterrain superficiel en Roumanie.
Travaux de l'Institut de Speologie "Emil
Racovitza", t. 20, : 103 111.
MATIC Z., NEGREA T., PRUNESCU C.,
1962 - Lithobius decapolitus n.sp. un nou
chilopod cavernicol din R.P.R. Comunicrile
Academiei R.P.R. 12 (12): 1307-1317.
29
Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
Dr.ing.Frail Eugeniu-Corneliu
Cercettor tiinific principal, Institutul de Cercetri i Amenajri Silvice, Staiunea Caransebe, Str. Godeanu nr.7,
325400 Caransebe, Telefon: +40255516486; Fax: +40255513057; email: statiuneaicascs@yahoo.com
I. Identificarea habitatului:
Coresponden cu diferitele codificri
existente
- Cod Habitate din Romnia
1
: R4118 Pduri
dacice de fag (Fagus sylvatica) i carpen
(Carpinus betulus) cu Dentaria bulbifera;
R4119 Pduri dacice de fag (Fagus sylvatica)
i carpen (Carpinus betulus) cu Carex pilosa;
R4120 Pduri moldave mixte de fag (Fagus
sylvatica) i carpen (Carpinus betulus) cu
Dentaria bulbifera.
- Tipuri de ecosisteme
2
: 4116, 4125, 4216,
4225, 4316.
- Tipuri de pdure
3
: 4211, 4212, 4215, 4221,
4222, 4311, 4312, 4313, 4321, 4331, 4332,
4333.
- CORINE: 41.13
- Paleartic: 41.1D224 - Dacian Dentaria
bulbifera beech forests; 41.1D22 - Dacian
hairy sedge beech-hornbeam forests; 41.1D222
- Dacian Lathyrus hallersteinii beech-
hornbeam forests.
- EMERALD: 41.1 - Beech forests.
- EUNIS: G1.6D22 - Dacian hairy sedge
beech/hornbeam.
Fig. 1 : Tip de habitat 9130 din raza Ocolului Silvic
Pltini.
1
Potrivit lucrrii Habitatele din Romnia,
2005.
2
Potrivit lucrrii Tipuri de ecosisteme
forestiere din Romnia, 1990.
3
Potrivit lucrrii Norme de amenajare a
pdurilor, 2000.
Extras din manualul european de
interpretare a habitatelor (EUR 27)
Pdurile cu Fagus sylvatica i, la altitudini mai
mari, Fagus sylvatica-Abies alba sau Fagus
sylvatica-Abies alba-Picea abies se dezvolt
pe sol neutru sau apoape neutru cu humus slab
n zonele medii europene i atlantice din
Vestul Europei i n Europa Central i Nord
Central, caracterizate prinr-o puternic
reprezentare de specii i grupuri ecologice care
aparin Anemone nemorosa, Lamiastrum
(Lamium) galeobdolon, Galium odoratum i
Melica uniflora i n muni, diferite spp.
Dentaria care formeaz un strat mai abundent
i mai bogat dect n pdurile ce aparin
tttipurilor de habitate 9110 i 9120.
Descrierea general a habitatului
Arealul vest i central european al acestui
habitat cuprinde pduri de Fagus sylvatica i,
pe munii nali, de Fagus sylvatica-Abies alba
sau Fagus sylvatica-Abies alba- Picea abies ce
s-au dezvoltat pe soluri neutre sau slab acide,
cu humus moale (mull), n teritoriile de mijloc
i dinspre Atlantic a vestului Europei i n
centrul i nordul Europei Centrale. Habitatul
este caracterizat printr-o puternic reprezentare
a speciilor aparinnd grupului ecologic al
speciilor Anemone nemorosa, Lamium
galeobdolon, Galium odorartum i Melica
uniflora i, la munte, Dentaria ssp., formnd
un bogat strat ierbaceu.
n clasificarea PALAEARCTIC sunt
menionate mai multe subtipuri:
- 41.131- Fgete colinare neutrofileeal medio-
europene, sunt alctuite din pduri cu Fagus
sylvatica i Fagus sylvatica-Quercus petraea-
Quercus robur rspndite pe dealuri, muni
joi i platouri din zona Munilor Jura,
Lorraine, bazinul Parisului, Burgundia,
Piemontul alpin, Carpaii i cteva localiti
din cmpia Mrii Baltice;
- 41.132- Fgete neutrofile atlantice, din zona
de coast a Franei i Marii Britanii;
- 41.133- Fgete neutrofile montane medio-
europene, cu Fagus sylvatica, Fagus sylvatica
i Abies alba sau Fagus sylvatica-Abies alba-
Picea abies din zona montan i montan
nalt a munilor Jura, nordul i estul Alpilor,
vestul Carpailor i n Hercinieni.
9130
30
- 41.134 Fgeto-teiuri boemiene;
- 41.135 Fgeto-teiuri panonice;
La acestea se adaug, pentru estul Europei,
subtipurile 41.1D224 Dacian Dentaria
bulbifera beech forests, 41.1D22 Dacian hairy
sedge beech-hornbeam forests i 41.1D222
Dacian Lathyrus hallersteinii beech-hornbeam
forests, ce corespund pdurilor dacice sau
moldave de fag (Fagus sylvatica) i carpen
(Carpinus betulus) cu Dentaria bulbifera sau
Carex pilosa, din clasificarea romneasc.
Caracterele diagnostice ale
habitatului romnesc
Condiiile staionale :Tip de habitat rspndit
n toate dealurile intra- i pericarpatice, ca i n
partea inferioar a Carpailor, n etajul
nemoral. Circa 770.000 ha, din care 350.000
ha n dealurile vestice i Carpaii Occidentali,
230.000 ha n dealurile i munii Carpailor
Meridionali, 100.000 n dealurile i munii
Carpailor Orientali, 70.000 ha n Podiul
Transilvaniei i cca. 25.000 ha n Podiul
Central Moldovenesc.
Situare topografic: la altitudini de sub 700 m
numai pe versani umbrii i vi, chiar pe
versani nsorii cu vechi alunecri; la altitudini
de 700 m, pe versani cu diferite nclinri i
expoziii, culmi, platouri.
Substrat litologic: n general molase (alternane
de argile, nisipuri, pietriuri), argile, marne,
gresii calcaroase, calcare, isturi (la munte).
Soluri: de tip eutricambosol, luvosol, profunde,
slab acide, eubazice, umede, eutrofice, hidric
echilibrate, cu stagnare temporar de ap
deasupra orizontului B.
Variabilitate: Variaii geografice: mai
frecvent ntlnit n dealurile subcarpatice din
sudul, vestul i estul Romniei. Variaii
altitudinale: ntre 300 i 800 m. Variaii
climatice: T= 9,0 6,0 C, P= 650 - 770 mm.
Fizionomia i structura habitatului:
Fitocenozele sunt edificate de specii europene
nemorale i boreale, mezoterme, mezofile,
mezo-eutrofe.
Stratul arborilor: Compus exclusiv din fag
(Fagus sylvatica ssp. moesiaca i ssp.
sylvatica) sau cu amestec redus de carpen
(Carpinus betulus), iar diseminat gorun
(Quercus petraea), cire (Cerasum avium),
paltin de munte (Acer pseudoplatanus), sorb de
cmp (Sorbus torminalis), ulm (Ulmus glabra,
U. minor), frasin (Fraxinus excelsior), tei
(Tilia tomentosa, T. platyphyllos, T. cordata),
plop tremurtor (Populus tremula) iar n vestul
i sud-vestul Romniei i cer (Quercus cerris)
i grni (Quercus frainetto).
Stratul arbutilor: are o dezvoltare, n funcie
de acoperirea realizat de arboret. Este compus
din Corylus avellana, Crataegus monogyna,
Evonymus europaeus, E. verrucosus,
Ligustrum vulgare, Staphylea pinnata, Cornus
sanguinea, Sambucus nigra, Viburnum lantana
.a.; liane: Hedera helix.
Covorul ierbaceu: are o dezvoltare variabil i
conine specii din flora de mull (Galium
odoratum, Asarum europaeum, Stellaria
holostea, Carex pilosa, Mercurialis perennis,
Dentaria bulbifera); n vestul rii apare
frecvent Aposteris foetida.
Speciile reprezentative ale habitatului:
Specii edificatoare
Fagus sylvatica, ssp.
sylvatica, ssp. moesiaca
Fag
Carpinus betulus Carpen
Tilia tomentosa Tei argintiu
Specii caracteristice
Carex pilosa Rogoz
Carex brevicolis Rogoz
Corydalis cava ssp.
marschaliana
Brebenei
Galium aparine Drgaic
Alte specii importante
Allium ursinum Leurd
Ajuta repans Vineic
Anemone nemorosa Floarea
Patilor
Asarum europaeum Piperul lupului
Athyrium filis-femina Spinarea
lupului
Brachypodium sylvaticum
Carex silvatica Rogoz
Corydalis solida Brebenei
Dactylis polygama Golom
Dentaria bulbifera Colior
Euphorbia amygdaloides Laptele
cinelui
Galium odoratum Drgaic
Isopyrum thalictroides Ginui
Lamium galeobdolon Sugel galben
Lathyrus vernus Pupezele
Melica uniflora Mrgic
Milium effusum Merior
Mercurialis perennis Brei
Paris quadrifolia Dalac
Platanthera bifolia Stupini
Pulmonaria officinalis Mierea ursului
Salvia glutinosa Cinste
Sanicula europaea Snioar
Stachys sylvatica Blbis
Stellaria media Stelu
Viola reichenbachiana Toporai
31
Confuzii posibile cu alte habitate: Cu
habitatul UE 9110, ce i este limitrof n zona
altitudinal superioar.
Corespondenele fitosociologice
Asociaii vegetale: Carpino-Fagetum (Pauca
1941); Tilio-Corydali-Fagetum (Dobrescu et
Kovacs 1973), Galio schultesii-Fagetum
(Burduja et al. 1972) Chifu et Stefan 1994.
Dinamica vegetaiei
Se constat extinderea speciei Carpinus
betulus prin regenerri naturale la margine de
masiv
Speciile care cad sub incidena
directivei Habitate, faun flor
- UE 1381 Dicranum viride.
- UE 1386 Buxbaumia viridis.
- UE 1323 Myotis bechsteini (Liliac cu
urechi mari).
- UE 1324 Myotis myotis (Liliac comun).
- UE1087* Rosalia alpina (Croitor de fag).
Repartizarea geografic a habitatului
Fig.2: Distribuia tipului de habitat UE 9130
Habitatul are un areal destul de fragmentat, cu
o extindere mai mare n dealurile vestice i n
Carpaii Occidentali. Este bine reprezentat i n
Carpaii Meridionali i Orientali, mai puin n
Podiul Transilvaniei i n Podiul Central
Moldovenesc.
Reprezentarea de pe hart are caracter
orientativ.
Valoarea ecologic i biologic a
habitatului
Sub aspect ecologic, asigur trecerea dintre
habitatele de cmpie i dealuri joase i cele de
munte. Prin compoziia lor, alctuit din multe
specii de amestec, pdurile din acest habitat
sunt de o mare stabilitate . Valoarea biologic
poate fi apreciat prin prezena speciilor de
interes deosebit cuprinse n Anexa II a
Directivei Habitate
II - Strile habitatului i
ameninrile
n urma interveniilor de natur antropic prin
care se extrag speciile de mai mare valoare
economic, precum fagul i cireul, compoziia
pdurilor se poate deregla n favoarea
carpenului. Ca urmare, s-ar putea nregistra o
scdere a capacitii protective a noilor
arborete. Ameninrile poteniale mai pot apare
i n legtur nerespectarea normelor de
exploatare, atunci cnd vtmrile solului i
distrugerea seminiului i a stratului ierbaceu
ajung s depeasc limitele normale
Valoarea ridicat de pia a unor specii,
precum cireul, pot conduce la tierea, n
delict, a acestei specii. De aici necesitatea unor
msuri sporite de control
III - Cadrul de management
Habitatul nu necesit msuri speciale de
management
Bibliografie selectiv
CIOCRLAN, V., 2000 - Flora ilustrat a
Romniei, Editura Ceres, Bucureti, 1138 pag.
DONI, N., et al, 1990: Tipuri de
ecosisteme forestiere din Romnia, Editura
Tehnic Agricol, Bucureti, 390 pag.
DONITA N., POPESCU A., PUC-
COMNESCU M., MIHAILESCU S.,
BIRI I.A., 2005 Habitatele din Romnia.
Ed. Tehnic Silvic, Bucureti. 496 pag.
EUROPEAN COMMISSION, 2007 -
Interpretation Manual of European Union
Habitats - EUR27, 144 pag.
32
33
Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
Dr.ing.Frail Eugeniu-Corneliu
Cercettor tiinific principal, Institutul de Cercetri i Amenajri Silvice, Staiunea Caransebe, Str. Godeanu nr.7,
325400 Caransebe, Telefon: +40255516486; Fax: +40255513057; email: statiuneaicascs@yahoo.com
I. Identificarea habitatului
Corespondena cu diferitele codificri
existente
- Cod Habitate din Romnia
4
: R4401- Pduri
sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu
Telekia speciosa; R4402- Pduri daco-getice
de lunci colinare de anin negru (Alnus
glutinosa) cu Stellaria nemorum.
- Tipuri de ecosisteme
5
: 9117, 9317.
- Tipuri de pdure
6
: 1171, 9712, 9714, 9721,
9722, 9723, 9811, 9821, 9831, 9911.
- CORINE: 44.3, 44.2, 44.13.
- Paleartic: 44.214 Eastern Carpathian grey
alder galleries; 44.323 Pre-Carpathian stream
ash-alder woods.
- EUNIS: G1.1214 Eastern Carpathian grey
alder galleries; G1.2123 Pre-Carpathian stream
ash-alder woods.
Fig.1: Habitatul UE 91E0, cu Alnus glutinosa, din
zona Pltini, Cara Severin.
Extras din manualul european de
interpretare a habitatelor (EUR 27)
Pduri aluviale cu Fraxinus excelsior i Alnus
glutinosa, din Europa Temperat i Boreal din
4
Potrivit lucrrii Habitatele din Romnia,
2005.
5
Potrivit lucrrii Tipuri de ecosisteme
forestiere din Romnia, 1990.
6
Potrivit lucrrii Norme de amenajare a
pdurilor, 2000.
zone depresionare i cursuri de ap de deal
(44.3: Alno-Padion); pduri aluviale cu Alnus
incanae din ruri de munte i ruri submontane
din Alpi i Apeninii de Nord (44.2: Alnion
incanae); galerii arborescente nalte cu Salix
alba i Populus nigra de-a lungul zonelor
depresionare medii europene, dealuri sau ruri
submontane (44.13: Salicion albae). Toate
tipurile se ntlnesc pe soluri grele (n general
bogate n depozite aluviale) care sunt periodic
inundate de creterea nivelului cursurilor
rurilor dar care sunt bine drenate i aerate
cnd nivelul este sczut. Stratul ierbaceu
include invariabil multe specii (Filipendula
ulmaria, Angelica sylvestris, Cardamine spp.,
Rumex sanguineus, Carex spp., Cirsium
oleraceum) i pot aprea geofite vernale
variate cum ar fi Ranunculus ficaria, Anemone
nemorosa, A. ranunculoides, Corydalis solida.
Acest habitat include mai multe sub-tipuri:
pduri de frasin i anin din zona izvoarelor i
cursurilor mici de apa (44.31 Carici remotae-
Fraxinetum); pduri de anin i frasin din zona
rurilor cu scurgere rapid (44.32 - Stellario-
Alnetum glutinosae); pduri de anin i frasin
din zona rurilor cu scurgere nceat; galerii
cu arin din zonele montane cu vegetaie tip
(44.21 - Calamagrosti variae-Alnetum incanae
Moor 58); galerii de anin din zonele
submontane (44.22 - Equiseto hyemalis-
Alnetum incanae Moor 58); galerii cu salcie
plngtoare (44.13 - Salicion albae). Tipurile
spaniole aparin alianei Osmundo-Alnion
(Cantabric atlantic i peninsula sudic Iberic).
Descrierea general a habitatului
Potrivit clasificrii Paleartic, n arealul
european al acestui habitat sunt cuprinse:
pduri ripariene cu Fraxinus excelsior i Alnus
glutinosa, de pe cursurile de ap de la cmpie
i deal, din zona temperat i boreal (44.3:
Alno-Padion); vegetaie lemnoas riparian cu
Alnus incanae de pe rurile montane i
submontane din Alpi i nordul Apeninilor
(44.2: Alnion incanae); galerii arborescente
nalte cu Salix alba, S. fragilis i Populus nigra
de-a lungul rurilor din cmpiile, dealurile i
zonele submontane central europene (44.13:
91E0*
34
Salicion albae). Toate tipurile sunt instalate pe
soluri grele (n general bogate n depozite
aluviale) inundate periodic de creterile anuale
ale nivelelor rurilor, dar bine drenate i aerate
dup retragerea apelor. Stratul ierbaceu include
invariabil foarte multe specii (Filipendula
ulmaria, Angelica sylvestris, Cardamine ssp.,
Rumex sanguineus, Carex ssp., Cirsium
oleraceum) i variate geofite vernale.
Acest habitat include cteva subtipuri, precum:
galerii montane de anin alb (44.21-
Calamagrosti variae- Alnetum incanae Moor
58) i frsineto-aniniuri de pe ruri repezi
(44.32- Stellario-Alnetum glutinosae). Din
acestea deriv dou subtipuri, specific est-
europene, ntlnite n Romnia: galerii de anin
alb din estul Carpailor (44.214- Telekio
speciosaeAlnetum incanae) i frsineto-
aniniuri de pe rurile din zona pre- carpatic
(44.323- Stellario nemori-alnetum).
Caracterele diagnostice ale
habitatului din Romnia
Condiiile staionale: Tip de habitat rspndit
pe luncile rurilor din toate regiunile montane
i de dealuri peri- i intracarpatice, n etajul
boreal i nemoral.
Situare topografic: lunci montane nguste,
versani umezii de izvoare, terase joase i
maluri de ruri.
Substrat litologic: roci variate, calcaroase i
silicioase, sub form de aluviuni grosiere de
pietriuri-nisipuri.
Soluri: de tip litosol, gleisol, aluviosol,
superficiale-mijlociu profunde, frecvent
scheletice, eu-mezobazice, umed-ude,
eutrofice; litiera parial descompus.
Variabilitate: Variaii geografice: mai
frecvent n Carpaii Meridionali i Orientali i
n dealurile subcarpatice din sudul, vestul i
estul Romniei. Variaii altitudinale: ntre 200
i 1700 m. Variaii n funcie de nivelul hidric:
maluri de ruri cu umiditate foarte ridicat
(inundabile); terase joase cu umiditate ridicat.
Fizionomia i structura habitatului:
Fitocenozele sunt edificate de specii europene
nemorale i boreale.
Stratul arborilor: n zona montan, este compus
exclusiv din anin alb (Alnus incana) sau puin
amestec de molid (Picea abies), brad Abies
alba) i fag (Fagus sylvatica). n zona de
dealuri i lunci joase este preponderent aninul
negru (Alnus glutinosa), exclusiv sau cu
amestec redus de frasin (Fraxinus
angustifolia), ulm (Ulmus laevis), plop negru i
alb (Populus nigra, P. alba), slcii (Salix
fragilis, S.alba), jugastru (Acer campestre).
Gradul de acoperire este de 70-100%.
Stratul arbutilor: n zona montan, lipsete sau
este slab reprezentat prin Salix triandra,
Corylus avellana, Lonicera xylosteum, Prunus
padus. n zona de dealuri i lunci joase este
dezvoltat variabil, compus din Frangula alnus,
snger (Cornus sanguinea), soc negru
(Sambucus nigra), alun (Corylus avellana),
clin (Viburnum opulus), pducel (Crataegus
monogyna); frecvent liana de hamei slbatic
(Humulus lupulus).
Covorul ierbaceu: este alctuit din specii
higrofile de tip Petasites albus i Telekia
speciosa, la altitudini mari i Rubus caesius-
Agropodium podagraria, la altitudini medii i
mici.
Speciile indicatoare ale tipului de habitat:
Specii edificatoare:
Alnus glutinosa Anin negru
Alnus incana Anin alb
Specii caracteristice:
Telekia speciosa Telechie
Stellaria nemorum Stelu
Ficaria verna Untior
Alte specii importante:
Aegopodium podagraria Piciorul caprei
Agrostis stolonifera Iarba cmpului
Angelica sylvestris Angelica
Athyrium filis-femina Spinarea lupului
Bidens tripartite Denti
Brachypodium sylvaticum Obsig
Carex remota Rogoz
Cardamine impatiens Rjnic
Circaea lutetiana Tilic
Cirsium oleraceum Nilocea
Eupatorium canabinum Cnepa codrului
Equisetum sp. Coada calului
Festuca gigantea Piu
Galium aparine Drgaic
Glecoma hederacea Silnic
Geranium robertianum Ciocul berzei
Impatiens noli-tangere Slbnog
Lamium galeobdolon Urzic moart
Mentha longifolia Ism
Myosotis palustris Ochii psruicii
Oxalis acetosella Mcriul
iepurelui
Petasites albus Captalan
Ranunculus repens Floare de piatr
Salvia glutinosa Jale
Sambucus ebulus Boz
Solanum dulcamara Lsnicior
Stellaria nemorum Stelu
Tussilago farfara Podbal
Urtica dioica Urzic mare
35
Confuzii posibile cu alte habitate: Se pot
produce confuzii cu pdurile danubian-
panonice de anin negru din zonele de cmpie i
dealuri joase ale Banatului.
Corespondenele fitosociologice
Asociaii vegetale: Telekio speciosae
Alnetum incanae Coldea (1986) 1990;
Stellario nemori-alnetum (Kstner 1938) Lohm
1957.
Dinamica vegetaiei
n luncile inundabile ale rurilor se constat
extinderea speciei Alnus glutinosa prin
regenerri naturale.
Speciile care cad sub incidena
Directivei Habitate, Faun Flor
- UE 1323 Myotis bechsteini (Liliac cu
urechi mari).
- UE 1337 Castor fiber (Castor)
Repartizarea geografic a habitatului
Fig.2: Distribuia Habitatului UE 91E0, cu
Alnus glutinosa
Habitat deosebit de fragmentat, fiind dispersat
pe suprafee mici n luncile rurilor montane i
de dealuri din ntreaga ar. Suprafeele
ocupate sunt, n general, reduse la imediata
vecintate a cursurilor de ap.
Reprezentarea de pe hart are caracter
orientativ
Valoarea ecologic i biologic a
habitatului
Sub aspect ecologic, asigur permanena
vegetaiei forestiere n luncile inundabile i
protecia malurilor. Valoarea biologic poate fi
apreciat prin prezena speciilor de interes
deosebit cuprinse n Anexa 2 a Directivei
Habitate
II. Strile habitatului i
ameninrile
Diversele stri ale habitatului
Habitatul, fiind alctuit preponderent din specii
hidrofile, nu este ameninat de invazia altor
specii. Modificrile n structura vegetaiei
subarbustive i ierbacee pot interveni n
legtur cu perioadele de inundaie, dar aceste
stri sunt de scurt durat i reversibile.
Tendinele evolutive i ameninrile
poteniale
Tendinele evolutive i ameninrile poteniale
pot apare n legtur cu modificarea debitelor
i albiilor cursurilor de ap. Aceste aspecte in,
ndeosebi, de modificrile climatice i necesit
studii speciale.
Potenialitile intrinsece de producie
economic
Din punct de vedere economic valoarea
materialului lemnos este redus i, n acest
sens, nu exist presiuni privind exploatarea, n
exces, a arborilor de anin alb i negru.
Utilizarea masei lemnoase din acest habitat se
limiteaz la necesitile micior gospodrii
rneti din zona de deal i de munte.
III. Cadrul de management
Habitatul nu necesit msuri speciale de
management
Bibliografie selectiv:
CIOCRLAN, V., 2000 - Flora ilustrat a
Romniei, Editura Ceres, Bucureti, 1138 pag.
DONI, N., et al, 1990 - Tipuri de
ecosisteme forestiere din Romnia, Editura
Tehnic Agricol, Bucureti, 390 pag.
DONITA N., POPESCU A., PUC-
COMNESCU M., MIHAILESCU S.,
BIRI I.A., 2005 Habitatele din Romnia.
Ed. Tehnic Silvic, Bucureti. 496 pag.
36
37
Specii
Lista fielor pilot pentru specii:
Plante
UE - 2327 - Himantoglossum caprinum (Oule popii)
Nevertebrate
UE - 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare)
UE - 1088 Cerambyx cerdo (Croitorul mare al stejarului )
Peti
UE - 2491 - Alosa pontica (Scrumbie de Dunre)
UE - 4120 - Alosa tanaica (Rizeafc de Dunre)
UE - 1130 - Aspius aspius (Avat)
UE - 1138 - Barbus meridionalis (Moioag)
UE - 1149 - Cobitis taenia (Zvrlug)
UE - 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuor de es)
UE - 2511 - Gobio kessleri (Porcuor de nisip)
UE - 1122 - Gobio uranoscopus ((Porcuor de vad)
UE - 1145 - Misgurnus fossilis (ipar)
Mamifere
UE - 1352* - Canis lupus (Lup)
UE - 1361 - Lynx lynx (Rs)
UE - 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav)
- - Rupicapra rupicapra (Capra neagr)
UE - 1354* - Ursus arctos (Ursul brun)
Psri
UE - 855 Alcedo atthis (Pescra albastru)
UE 962 - Charadrius morinellus (Prundra de munte)
UE - 1011 Dendrocopus medius (Ciocnitoarea de stejar)
UE 1007- Dendrocopus leucotos ( Ciocnitoarea cu spate alb)
UE 1014 - Dryocopus martius (Ciocnitoarea neagr)
UE 1098 - Lanius collurio (Sfrncioc roiatic)
UE 1191 - Pelecanus onocrotalus (Pelican comun)
38
39
Plante
UE - 2327 - Himantoglossum caprinum (Oule popii)
40
41
Himantoglossum caprinum
Oule popii
Dr. Gicu-Gabriel Arsene
Universitatea de tiine Agricole i Medicin Veterinar a Banatului din Timioara, Calea Aradului, 119, Timioara,
300645, Timi; Telefon: 0726729707; email: botanix.timagro@yahoo.com
Nicoleta Daniela Btea (biol.)
Parcul Naional Cheile Nerei Beunia, Oravita Strada M Eminescu, 13, 325600 CarasSeverin; Telefon.:
0747413101; email: nicobitea@yahoo.com
Denumirea tiinific:
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. subsp.
caprinum (M. Bieb.) H.Sund.
Sinonim:
Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng.,
Satyrium hircinum L., Loroglossum hircinum
(L.) L. C. Rich., Orchis hircina Crantz, Aceras
hircina Lindl.
ncadrare taxonomic (TUTIN et al.
(1980):
Diviziunea: Spermatophyta (Angiospermae)
Clasa: Monocotyledones
Ordinul: Microspermae
Familia: Orchidaceae
I. Identificarea speciei
Descrierea speciei
Identificarea genului: Orhidee neparazit, cu
frunze verzi, flori n inflorescen dens, la
baza fiecrei flori cu frunzulie (bractei) scurte.
Tepala inferioar cu trei lobi, cel median foarte
lung i divizat, adesea jumtile lui spiralate.
Descrierea speciei: Plant peren, cu talii de
40-80 (100) cm. Rdcini tuberiforme (2)
ovoidale, tulpin cu o tent pal-purpurie. 4-6
frunze inferioare oval-alungite, adesea ofilite la
nflorire. Flori verzi-pal, cu pete sau dungi
purpurii, ntr-un spic lung, cu miros puternic
de ap. Elementele superioare de nveli floral
(tepalele) formeaz un capion (glug). La
baza florii, un pinten de 7-12 mm, ndreptat n
jos. Tepala inferioar (labelul) trilobat, cu
lobul median lung de 3-5 cm, la vrf mai mult
sau mai puin despicat i spiralat. Lobii laterali
ai labelului, evident mai scuri i mai spiralai
(1-2 cm). Acesta este caracterul de
recunoatere al subspeciei caprinum: la
celelalte subspecii, lobul median al labelului
este abia divizat n 2 sau 4 lobuli.
Posibilele confuzii
Specia poate fi cu greu confundat, datorit
lungimii i structurii lobului inferior al
labelului. n plus, mirosul puternic neplcut (de
ap) este un indiciu ajuttor. Numele engleze al
speciei (lizard-orchids, lizard-flower)
sugereaz asemnarea lui cu o limb de
oprl. Adncimea diviziunilor lobului
inferior ajut la diferenierea subspeciei
hircinum de subspecia caprinum.
Fig. 1: Himantoglossum hircinun (L) - Foto N.
Btea, 2007.
II. Biologia, ecologia i situaia
speciei
Caracterele biologice
Specia este o geofit. Rdcinile triesc n
simbioz cu ciuperci; speciile de ciuperci nu
sunt cunoscute n detaliu. Talia este variabil,
n funcie de condiiile din staiune. n covor
vegetal dens, plantele cresc mai nalte (chiar
peste 1 m), au mai multe frunze i mai nguste.
Temperaturile sczute din iarn par a nu afecta
plantele. Temperaturile sczute (mai) pot duce
2327
42
la avortarea florilor i reducerea dimensiunilor
acestora. Seceta poate duce la moartea
plantelor. nflorirea ncepe de la baza
inflorescenei.
Seminele germineaz n toamna anului n care
au fost produse, n anul urmtor sau peste doi
ani. Mature sexual snt plantele cu patru sau
mai multe frunze; ele pot rmne n stadiul
vegetativ (2-3 frunze) mai muli ani, n funcie
de condiii.
Biologia reproducerii: Reproducerea poate
sexuat prin semine i asexuat, prin
producerea de noi tuberi din rdcini.
Polenizarea este entomofil. Floarea atrage
multe insecte, dar numai albinele de
dimensiuni moderate reuesc s o polenizeze.
Acestea par a prefera florile imature sau recent
nflorite. Fecundarea are loc la 2-3 sptmni
dup polenizare. Numrul de semine (de la
cteva la 20000 -30000) depinde de umiditatea
din timpul nfloririi: astfel, umiditatea
moderat a aerului i solului constituie
optimul.
Cauza faptului c i dintre plantele mature
unele nfloresc, altele nu, nu este cunoscut.
Caracterele ecologice
Ecologia: Specia este ntlnit n munii cu
altitudini reduse, ajungnd n sudul Europei i
nordul Africii la maximum 1800 m.
Comportamentul autecologic al speciei este
redat de SANDA et al., 1983 prin note pe o
scar de la 1 la 5 astfel: pentru umiditatea
solului 2,5 (xero-mezofit), pentru
temperatura medie anual a aerului 3,5
(mezo-termofil), pentru reacia solului 4
(soluri neutro-bazifile). Prefer substraturile
calcaroase. Nu se cunosc diferenieri
autecologice ntre subspeciile caprinum i
hircinum.
Comunitile vegetale asociate speciei: Se
gsete n luminiuri de pdure, tufriuri, mai
rar n pajiti uscate. Crete n Quercion
petraeae, Orno-Cotinetalia (ibliacuri =
tufriuri i pduri submediteraneene
termofile), Mesobromion (vegetaie erbacee
mezofil), specie caracteristic pentru
Geranion sanguinei (vegetaie erbacee de
liziere n silvostep, zona nemoral, pn n
etajul montan). Sporadic din zona de
silvostep pan n subetajul fagului
Habitate din anexa I n care specia
este prezent
Conform Anexei I a Directivei Habitate
(92/43/EEC, 1 martie 2007) i Manualului de
interpretare a habitatelor din Uniunea
European (EUR 27):
- UE 40A0* - Tufriuri subcontinentale peri-
panonice (PAL Class: 31.8B12p, 31.8B13,
31.8B14, 31.8B3p)
- UE 6210* - Pajiti uscate seminaturale i
faciesuri cu tufriuri pe substrat calcaros
(Festuco Brometalia PAL Class : de la 34.31
pn 34.34).
- UE 91M0 - Pduri balcano-panonice de cer i
gorun (PAL Class 41.76).
- UE 91AA* - Eastern white oak forests (PAL
Class 41.7371, 41.7372)
Repartizarea geografic
Fig. 2: Distribuia speciei Himantoglossum hircinum
n Romnia (hart general provizorie).
H. hircinum, se ntlnete n Europa vestic,
sudic i central (Frana, Spania, Portugalia,
Italia, Ungaria, Germania, Elveia, Austria,
Albania, Slovacia, Bulgaria, Serbia, Croaia,
Grecia, Romnia, Krimeea, ...) cu extinderi
spre N pn n Anglia, Belgia i Olanda, Asia
Mic (Turcia, Israel, ...) i nordul Africii
(Maroc, Algeria). SANDA et al. (1983) o
consider specie atlantic-mediteraneean.
CAREY & FARRELL (2002) menioneaz c
nu se cunoate exact distribuia goegrafic a
subspeciilor, datorit problemelor de
determinare.
n Romnia, specia a fost semnalat n judeele
Mure, Sibiu, Alba, Bihor, Arad, Timi, Cara
Severin, Mehedini, Gorj, Dolj, Olt,
Dambovia, Prahova, Ilfov, Giurgiu, Ialomia,
Constana, Tulcea, Vrancea, Iai. Dup Flora
Romaniei vol XII 1972 jud. Mure:
Sighioara, Cri, jud. Sibiu la Guteria, Caol,
jud. Alba: Alba Iulia, jud. Bihor: Oradea pe Dl.
imleului, jud. Mehedini: Varciorova, Cernei
pe Dealul Iorgutovei, Malovu, Tarnia, Gura
Motrului, Jud. Gorj: Sohodol n Cheile
Sohodolului, polovragi, jud. Dolj: Bucov,
Leamna, Ialnia, Cernelel de Jos, Gura Vii
Podari. Jud Olt: Reca, jud. Dambovia:
Targovite la Tei, ntre Mrea Dealu i
Viforata pe V. Sasului. Jud. Prahova: Scieni,
Bucureti (Mogooaia, Bnesa, Otopeni), jud.
Ilfov: Peri; Ciolpani, Mrea Cldruani,
43
Ruleti, Brneti, Mrea Cernica, Malu Spart
n Pdure Cscioarele, Crovu, Copaciu,
Comana, Clugreni, Crucea de Piatr, Jud.
Ilalomia: Speteni. Jud. Constana: Hagieni,
Murfatlar, Gura Dobrogei, Jud. Tulcea:
Caugagia, Babadag, Nifor, Luncavia, jud.
Vrancea:Sihlea, Faroanele. Jud. Cara
Severin: Anina, Bolvania, Semenic, Svinia,
Plavievia, Tisovia, Bile Herculane pe
Domogled, ucu, Jud. Timi: Lugoj, jud.
Arad: Ghioroc.
Statutele speciei
- Directiva Habitate (92/43/EEC): Anexa II.
- Convenia de la Berna: Anexa I (specii de
flor strict protejate).
- CITES (Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora): Anexa II.
- IUCN Red List (2007): nu apare menionat
Prezena speciei n spaii protejate
Aceast specie este prezint n: Parcul Naional
Cheile Nerei Beunia, Parcul Naional
Semenic Cheile Caraului, Parcul Natural
Porile de Fier, Parcul Naional Domogled
Valea Cernei.
Evoluia i starea populaiilor,
ameninrile poteniale
Evoluia i starea populaiilor: n Parcul
Naional Cheile Nerei-Beunia, populaiile
identificate sunt n numr foarte redus. n
cursul anului 2006 au fost identificate 6
exemplare, iar n anul 2007, 4 exemplare.
Dup SCHRTT et FAUR (1972) specia era
frecvent n Munii Aninei, ntalnit n
tufriuri xerotermofile i pduri subtermofile
de cer i garni de la Sasca Montan i pan la
Caraova i Reia. Deplasrile efectuate pe
teren n perioada 2005 2007 au evideniat
doar 10 exemplare, ceea ce ar putea nsemna
un regres evident. Este necesar inventarierea
i cartografierea populaiilor de H. h. subsp.
caprinum i H.h. subsp. hircinum n toate
provinciile n care specia este semnalat. n
aceast privin, publicaiile de pn acum se
limiteaz mai ales la semnalarea prezenei n
interiorul unor regiuni mari.
Ameninrile poteniale: n pajiti, specia
poate fi defavorizat de cositul frecvent (un
ritm de 1 coas trzie pe an sau la doi ani nu
trebuie depit).
III - Managementul speciei i al
habitatului su
Propuneri referitoare la habitatul
speciei
Evitarea aciunilor de modificare drastic a
habitatului (construcii, cariere, drumuri, stni,
...). Rrirea vegetaiei lemnoase n staiunile n
care se constat declinul populaiilor datorat
insuficienei cantitii de lumin ajuns la sol.
Reducerea abundenei speciilor ce pot crea un
covor vegetal dens (Rubus fruticosus,
Pteridium aquilinum, ...)
Propuneri referitoare la specie
Cartografierea exact a speciei i evaluarea
abundenei populaiilor.
Urmrirea dinamicii multianuale a populaiilor.
Supravegherea atent a staiunilor n care
culesul florilor poate constitui o ameninare.
Practici de evitat
- Suprapunatul sau cosirile frecvente.
- Incendierile, chiar dac acestea par a avea
efecte pozitive asupra abundenei populaiilor
n anul urmtor.
- Fertilizarea pajitilor, ca n cazurile celorlalte
specii de orchidacee, pentru c favorizeaz
dezvoltrea altor specii.
Metode de urmrire i monitorizare
- Inventarierea i cartografierea populaiilor
(GIS, determinarea abundenei).
- Perioada de monitorizare: (mai) iunie-iulie (la
nflorire).
- Frecvena de monitorizare: anual, dat fiind
variaiile mari ale abundenei populaiilor de
Orchidaceae.
IV Inventare, experimente,
axe de cercetare ce trebuie
dezvoltate
- Completarea cunotinelor de biologie
(ponderea cilor de propagare sexuat i
vegetativ, viabilitatea seminelor, ...).
- Cunoaterea posibilitilor de hibridare cu
subspecia hircinum.
- Determinarea condiiilor optime de habitat.
- Studii de dinamic a comunitilor vegetale
n care se gsete subspecia.
- Cunoaterea impactului punatului cu
ierbivore domestice i slbatice.
- Elucidarea relaiilor cu celelalte specii din
habitat (polenizatori, parazii, prdtori,
simbioni, comensali,etc.).
44
Bibliografie
BAUMANN, H., LORENZ, R., 2005 -
Beitraege zur Taxonomie europaeischer und
mediterraner Orchideen, Journal Europaeischer
Orchideen, 37, 3, : 705 743
BOCAIU, N., COLDEA, G., HOREANU,
C., 1994 Lista roie a plantelor vasculare
disprute, periclitate, vulnerabile i rare din
Flora Romaniei, Ocrotirea naturii i mediului
nconjurtor, 38, 1, : 45 -56.
CAREY, P. D., FARRELL, 2002
Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel,
Journal of Ecology, 96, p. 206-218
CIOCARLAN, V., 2000 Flora ilustrat a
Romniei. Pteridophyta et Spermatophyta Ed.
Ceres Bucureti, : 936 953.
CSERE, S., BODIS, J., DENES, A., 2004 -
Studies of the phenometry of Himantoglossum
caprinum (M. Bieb.) Spreng. in a Hungarian
population, conservational conclusions,
Termszetvdelmi Kzlemnyek, 11, : 199-
207
DANCIU, M., GUREAN, D., INDREICA
A., 2007 Plante vasculare periclitate,
vulnerabile i rare din pdurile Romniei, Ed.
Silvic, Bucureti, 219 p.
DIHORU, G., DIHORU, A., 1994 Plante
rare, periclitate i endemice n Flora Romniei
Lista Roie, Acta. Bot. Horti. Bucureti .
DONI, N., POPESCU, A., PAUC-
COMNESCU, M., MIHILESCU, S.,
BIRI, I. A., 2005 Habitatele din Romnia,
Ed. Tehnic-Silvic, Bucureti
KREUTZ, C. A. J. 2004 - Kompendium der
Europischen Orchideen /
Catalogue of European Orchids, Kreutz
Publishers, NL.
KREUTZ, C. A. J., 1998 Die Orchideen der
Trkei (Beschreibung, kologie, Verbreitung,
Gefhrdung, Schutz), Ed. C. A. J. Kreutz &
B. J. Seckel, NL.
(http://www.orkidelerimiz.com/orkidelerimiz/t
urler_kreutz.html, ).
OLTEAN, M., NEGREAN, G., POPESCU,
A., ROMAN, N., DIHORU, G., SANDA, V.,
MIHILESCU, S., 1994 Lista roie a
plantelor superioare din Romania, Studii,
sinteze, documentaii de ecologie, Acad.
Romn Institulul de Biologie, 1, Bucureti.
SANDA, V., POPESCU, A., DOLTU, M. I.,
DONI, N., 1983 Caracterizarea ecologic
i fitocenologic a speciilor spontane din flora
Romniei, Studii i comunicri, Muzeul
Bruckenthal, tiine naturale, 25 (supliment),
114 p.
SRBU, A. (ed.), 2007 Arii speciale pentru
protecia i conservarea plantelor n Romnia,
Ed. Victor B. Victor, Bucureti, 16 p.
SCHRTT, L. , FAUR A., 1972
Consideraii ecologice i chorologice asupra
orchideelor din Munii Aninei (judeul Cara
Severin), Cercet. Biol. I, pp. 83 -93, Timioara.
TAR, T., 2000 - Data for the propagation
biology of one population of the lizard orchid -
Himantoglossum caprinum (M.Bieb.) Spreng.
at Pesthidegkut Kalvaria-hegy; Adatok a
fokozottan vedett sallangvirag -
Himantoglossum caprinum (M.Bieb.) Spreng.
Pesthidegkut kalvaria-hegyi populaciojanak
szaporodasbiologiajahoz, (abstract), AGRIS at
http://www.fao.org/agris/search/display.do;jses
sionid=8452C714BC3931D3CC1FA6A2E8C
A67D2?f=./2003/v2905/HU2003000008.xml;
HU2003000008 .
TUTIN, T. G., HEYWOOD, V. H.,
BURGES, N. A., MOORE, D. M.,
VALENTINE, D. H., WALTERS, S. M.,
WEBB, D. A. (eds.), 1980 Flora Europaea,
Volume 5, Alismataceae to Orchidaceae
(Monocotyledones), Cambridge University
Press, Cambridge London New York
New Rochelle Melbourne Sydney, : 325-
326.
* * * Council Directive 92/43/EEC of 21 May
1992 on the conservation of natural habitats
and of wild fauna and flora, OJ L 2006,
22.7.1992
* * * European Commissison, European
Environment Agency, 2005 Panonian
Region. Reference List of habitat types and
species present in the region, Doc. Pan/B/fin1
http://www.cites.org/eng/cop/12/doc/E12-
64.pdf
* * * European Comission, DG Environment,
Nature and Biodiversity, Natura 2000, 2007-
Interpretation Manual of European Union
Habitats, EUR 27,
* * * 1972 Flora Republicii Socialiste
Romnia, XII, Ed. Academia R. S. R., : 646
768.
* * * The Bulgarian Flora Online, at
http://www.bgflora.net/families/orchidaceae/hi
mantoglossum/himantoglossum_caprinum/him
antoglossum_caprinum_en.html .
* * * http://rbg-web2.rbge.org.uk/cgi-bin/nph-
readbtree.pl/feout?FAMILY_XREF=&GENU
S_XREF=Himantoglossum&SPECIES_XREF
=hircinum&TAXON_NAME_XREF=caprinu
m&RANK=.
45
Nevertebrate
UE - 1093* - Austropotamobius torrentium
(Racul de ponoare)
UE - 1088 Cerambyx cerdo
(Croitorul mare al stejarului)
46
47
Austropotamobius torrentium
Racul de ponoare
Drd. Lucian Prvulescu
Universitatea de Vest din Timioara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Departamentul de Biologie; Telefon:
+40 766489256, e-mail: parvulescubio@yahoo.com
Denumirea tiinific:
Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803)
Sinonim:
Astacus torrentium (Wolf, 1806), Cancer
torrentium (Schrank, 1803), Astacus saxatilis
(Koch, 1835), Astacus fluviatilis var
torrentium (Antipa, 1916), Astacus tristis
(Koch, 1935), Astacus longicornis
(Lereboullet, 1958), Potamobius torrentium
(Skorkov, 1908).
ncadrare taxonomic:
ncrengtura: Arthropoda
Subncrengtura: Crustacea
Clasa: Malacostraca
Ordinul: Decapoda
Familia: Astacidae
Genul: Astacus (Pallas, 1772).
I. Identificarea speciei
Descrierea speciei
Fig. 1: Austropotamobius torrentium (Fotografie:
2007 Lucian Prvulescu)
Este un rac mic de 8-10 cm, cu carapacea
neted de coloraie variabil, n funcie de
expunerea la lumin, de la alb pn la verde-
brun nchis, datorit algelor fixate pe crust.
Corpul este robust i separat n dou pri:
cefalotoracele i abdomenul. Cefalotoracele
rezultat prin contopirea ntr-o singur pies a
capului (cefalon) i toracelui (pereion)
adpostete organele interne vitale ntr-o crust
puternic i neted. Rostrul, partea anterioar a
capului, este scurt i cu aspect de triunghi
echilateral. De sub acesta pornesc dou perechi
de antene, prima pereche bifid i mai scurt
iar a doua cu un singur flagel lung aproape ct
lungimea corpului. Pe torace se inser cele
cinci perechi de picioare, prima fiind nzestrat
cu cleti ce au foarfece puternice, de aspect
neregulat. Uneori unul sau ambii cleti sunt
rahitici, ca urmare a pierderii i refacerii
acestora prin regenerare. Celelalte patru
perechi de picioare au cleti mici. Abdomenul
sau pleonul este format din cinci segmente
distincte, fiecare nzestrat ventral cu mici
prelungiri numite pleopode, un fel de mici
piciorue cu care femela reine ponta sub
abdomen iar masculul realizeaz transferul
spermatoforilor
7
. Captul abdomenului se
numete telson i funcioneaz ca nottoare
pentru deplasarea rapid, cu spatele. Are spini
pe laturile prii bazale iar articolul terminal
este lung i rotunjit. Diferenierea sexelor se
face dup poziia orificiilor genitale, la femel
acestea sunt foarte vizibile la baza celei de-a
treia perechi de picioare, iar la mascul aceste
orificii se afl la baza perechii a V-a.
Deasemeni antenele sunt mai lungi la masculi
de ct la femele.
Posibile confuzii:
Este uor de confundat mai ales cu exemplare
tinere de raci de ru (Astacus astacus) sau
chiar de lac (Astacus leptodactylus), caracterul
ce elimin ns orice confuzie este lungimea
bazei celei de-a doua antene (format din dou
articole mai groase) ce depete solzul antenal
(vezi Fig. 2).
7
spermatofor mici vezicule cu lichid
seminal ce favorizeaz fecundaia extern, putnd fi
plasai mai intit de ct o simpl eliberare n ap a
spermei
1093*
48
Fig. 2: Austropotamobius torrentium, detaliu zona
cefalic (Fotografie: 2007 Lucian Prvulescu)
II - Biologia, ecologia i situaia
speciei
Caracterele biologice
Biologia reproducerii: Reproducerea are loc
ncepnd cu luna septembrie i sfrete n
mai. mperecherea se face printr-o abordare
perpendicular a masculului deasupra femelei,
moment n care sunt transferai spermatoforii
albi cu aspect vermiform, pe placa sternal a
femelei. Aceasta va elimina ulterior oule mici
albicioase, ce se vor fecunda extern cu sperma
din spermatoforii transferai anterior. Ponta
este purtat i ngrijit de ctre femel ntre
pleopodele abdomenului pn cnd larvele
devin independente.
Activitatea:Lucifug, activ n special noaptea,
dar adesea poate fi vzut i n timpul zilei.
Racul de ponor (ca dealtfel toate crustaceele)
are nevoie pentru a crete de nprlire,
fenomen ce se petrece de 1-2 chiar 4 ori pe an
prin nlocuirea vechii cruste cu una nou i mai
mare, perioad n care este extrem de
vulnerabil, att la factori chimici ct i fizici.
Regimul alimentar: Consumator de hran
aflat n descompunere este astfel o verig
important n ecosistemul pe care l ocup.
Consum ns cu mare plcere i hran vie:
peti mici sau bolnavi, rme sau alimente
abandonate n ap.
Caractere ecologice
Specia caracterizeaz praiele repezi i curate
din zona Munilor Banatului, Apuseni i a
Podiului Mehedini, adesea ntlnit i n
formaiuni carstice active.
Habitate din Anexa I, n care specia
este prezent
UE - 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de
travertin (Cratoneurion).
UE - 8310 - Peteri care nu sunt amenajate
pentru public.
Repartizarea geografic
n Europa specia este rspndit la nord de
Alpi (Taunus, Schwarzwald, Plaiul Bavarez),
estul Elveiei, Carpaii Vestici i Peninsula
Balcanic.
n ara noastr este rspndit n praiele din
Carpaii Vestici: Apuseni, Semenic, Aninei,
Locvei, Almj, Cernei, Mehedini, deasemeni
n zona subcarpatic adiacent i Podiul
Mehedini.
Fig. 3: Harta de repartizare a speciei in Romnia:
Statutele speciei
- Directiva Consiliului Europei referitoare la
conservarea habitatelor naturale, a florei i
faunei slbatice (DCE 92/43 EEC din 21 mai
1992) Anexa 5 - Specii de plante i animale de
interes comunitar a cror prelevare din natur
i exploatare sunt susceptibile de a face
obiectul msurilor de management;
- Convenia de la Berna din 19 septembrie
1979 pentru aderarea Romniei la Convenia
privind conservarea vieii slbatice i a
habitatelor naturale din Europa (Legea nr. 13
din 11 martie 1993)
- IUCN Red List of Threatened Species 2007 -
insufficiently known
- Ordonana de Urgen privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei i faunei slbatice (anexa 3 i
anexa 4A - din 29 iunie 2007)
- Romanian Bat Protection Association din 19
septembrie 1979 privind conservarea vieii
slbatice i a habitatelor naturale din Europa
(M O nr. 62 din 25 martie 1993)
- Specii de plante i de animale a cror
conservare necesit desemnarea ariilor speciale
de conservare i a ariilor de protecie special
avifaunistic (Legea nr. 462 din 18 iulie 2001)
Prezena speciei n spaii protejate
Prezena speciei a fost confirmat n
urmtoarele Parcuri, Rezervaii, SPA-uri sau
SCI-uri:
- Parcul Naional Domogled - Valea Cernei
- Parcul Naional Cheile Nerei - Beunia
49
- Parcul Naional Semenic - Cheile Caraului
- Parcul Natural Porile de Fier
- Munii Almjului - Locvei
- Munii arcu
- Geoparcul Platoul Mehedini
- Nordul Gorjului de Vest
- Parcul Natural Apuseni
- Defileul Criului Repede
- Pdurea Craiului
- Ferice Plai
Evoluia i starea populaiilor,
ameninrile poteniale
Populaiile de raci de ponoare sunt n declin ca
urmare a polurii apelor. Specia este foarte
sensibil la cantiti mici de poluani,
exploatri forestiere sau redresri de toreni.
III - Managementul speciei i al
habitatului su
Propuneri la habitatul speciei
Pstrarea calitii apei n partea superioar i
mijlocie a tuturor cursurilor de ap.
Propuneri referitoare la specie
Controlul atent al populaiilor din zonele n
care s-au efectuat lucrri de redresare toreni,
n iernile n care apa nghea complet ntreaga
populaie aflat n amonte poate fi distrus iar
migraia n amonte fiind blocat specia poate
disprea de pe acel segment de ru. Menionm
c migraia se poate face pe distane mici n
afara apei, dac barajul permite acest lucru.
Eventuale urmri ale acestui
management asupra altor specii
Meninerea calitii apei este necesar tuturor
speciilor de nevertebrate i vertebrate acvatice.
Practici de evitat
Trebuiesc complet evitate deversarea n albie a
oricror tipuri de deeuri (inclusiv organice),
limitarea exploatrilor forestiere traversarea cu
utilaje prin albia praielor, limitarea captrilor
din zonele superioare care pot lsa cursul
propriu-zis fr ap.
Lucrrile pentru redresarea torenilor
blocheaz migraia anadrom ceea ce n final
va duce la dispariia complet a speciei din
zona aflat n amonte de aceste intervenii.
Exemple de situri cu management
conservativ
Parcul Naional Cheile Nerei-Beunia, Parcul
Naional Domogled-Valea Cernei, Parcul
Natural Apuseni, Parcul Natural Porile de
Fier, Geoparcul Platoul Mehedini.
Metode de urmrire i monitorizare:
Prezena speciei poate fi constatat prin simpla
observare, racii sunt foarte receptivi la hran n
descompunere iar o bucat de carne uor
alterat i atrage repede. Pentru determinarea
corect a speciei recomandm capturarea
exemplarelor i observarea caracterelor
distinctive: forma triunghiular a rostrului,
baza antenei, aspectul cletilor. Rezist pe
uscat 15-20 de minute dac este pstrat umed,
dup care este bine s fie pus n ap n acelai
loc de unde a fost capturat, racii fiind specii
teritoriale.
Pentru a face determinarea corect nu este
necesar sacrificarea animalului, fotografia
dorsal fiind materialul care ajut la stabilirea
corect a speciei.
Bibliografie
BCESCU, M. C., 1967 - Fauna Republicii
Socialiste Romnia - Crustacea, Decapoda,
Vol. IV, Editura Academiei Republicii
Socialiste Romnia, Bucureti, : 209-219;
BNRESCU, P., OPRESCU, T., 1971-
Ihtiofauna rului Nera i ocrotirea ei, Ocrotirea
Naturii. 2, : 139-148.
PAPADOPOL, M., DIACONU, G., 1987-
Contributions to the knowledge of the
morphology of the Astacid Crayfishes from
Romania, Travaux du Museum National
d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" vol
XXIX, : 55-62.
PRVULESCU, L., 2005 - Diversitatea
faunei de crustacee (Arthropoda: Crustacea)
din Parcul Natural Apuseni, Raport de
activitate.
PRVULESCU, L., 2007 - Diversitatea
faunei de malacostracee (Crustacea:
Malacostraca) din Geoparcul Platoul
Mehedini, Raport de activitate.
PRVULESCU, L., 2007 - Diversitatea
faunei de malacostracee (Crustacea:
Malacostraca) din Parcul Naional Semenic
Cheile Caraului, Raport de activitate.
PRVULESCU, L., 2007- Diversitatea
faunei de malacostracee (Crustacea:
Malacostraca) din Parcul Naional Cheile
Nerei - Beunia, Raport de activitate.
PRVULESCU, L., 2007- Diversitatea
faunei de malacostracee (Crustacea:
Malacostraca) din Parcul Natural Porile de
Fier, Raport de activitate.
Monitorul Oficial al Romniei.
http://www.iucnredlist.org
50
51
Cerambyx cerdo
Croitorul mare al stejarului
(sinonim popular gornic)
Dr. ing. Ioana Grozea
Universitatea de tiine Agricole i Medicin Veterinar a Bbanatului Timioara,Facultatea de Agricultur, Disciplina
de Entomologie, Str. Calea Aradului, 119, tel. + 40 0742070693, e-mail: ioana_entomol@yahoo.com
Denumirea tiinific:
Cerambyx cerdo (Linneaux, 1758)
Sinonim:
Cerambyx heros (Scop., 1763)
ncadrare taxonomic
ncrengtura: Arthropoda
Subncrengtura: Mandibulata
Clasa: Insecta
Ordinul: Coleoptera
Familia: Cerambycidae
Subfamilia: : Cerambycinae
I. Identificarea speciei
Descrierea speciei
Adultul
Lungimea corpului variaz de la 30 la 50 cm,
fiind cea mai mare specie din familia
Cerambycidae din ara noastr. Femela este mai
mare dect masculul.
Corpul este negru. Partea apical a elitrelor este
brun rocat (fig.1,2). Pronotul este lucios, cu
zbrcituri discoidale. Sculptura elitrelor prezint
rugozitti accentuate la baz i din ce n ce mai
fine spre partea apical; pubescena elitrelor fin
i puin evideniat. Abdomenul este lucios, cu
pubescena rar, exceptndu-se ultimul sternit,
care are o pubescen deas.
Antena : de tip setiform; primul articul antenal
are o punctuaie deas, accentuat, aproape
mat; articulele antenale III i V sunt de dou
ori mai lungi dect late la vrf, partea lor apical
fiind ngroat noduros. La mascul antenele
depesc lungimea corpului, la femel acestea
sunt egale cu lungimea corpului.
Piciorul: primele dou segmente tarsale ale
picioarelor posterioare sunt pubescente (fig.2).
Oul
Este oval, alb, de 3 4 mm lungime.
Larva
Este de tip apod eucefal, alb glbuie, cu
capsula cefalic rocat. Toracele este bine
dezvoltat (n special protoracele), dorsal cu
dou pete nchise, bine evideniate. Pe partea
dorsal a corpului prezint nite plci ovale,
chitinoase. Lungimea corpului variaz de la 6,5
la 9 cm.
Nimfa
Este liber, albicioas la nceput, ulterior se
nchide la culoare.
Fig. 1 Cerambyx cerdo L. n Parcul Botanic
Timioara (foto : Grozea Ioana, 2007)
Fig. 2 Cerambyx cerdo L. Aspecte morfologice
(foto : Grozea Ioana, 2007)
Posibile confuzii:
n general, coleopterul Cerambyx cerdo nu
poate fi confundat cu alte specii ale genului
datorit dimensiunii mari a corpului. Se poate
crea totui o uoar confuzie ntre indivizii de
dimensiuni mai mici i cei normal dezvoltai ai
speciei Cerambyx scopolii Fess.
1088
52
- Cerambyx scopolii Fesslins, 1775. Aceast
specie este mai puin rspndit n pdurile de
foioase din Romnia dect Cerambyx cerdo
avnd ca preferin stejarul, urmat de fag i ulm.
Se recunoate uor prin elitrele mai aspre, care
sunt n ntregime negre i mate, fr spini pe
unghiul sutural apical. Acestea se ngusteaz
mai puin n partea posterioar. Larvele sap
galerii mai lungi n lemn, cu partea final de
forma unui crlig, iar lungimea de 120 mm i
limea de 15 mm. Locul de mpupare este
acoperit cu un capac de calcar produs de larv.
Durata unei generaii este de 2 ani.
I - Biologia, ecologia i situaia
speciei
Caracterele biologice
Biologia reproducerii: Durata unei generaii
este de 3 ani (n condiii dificile de dezvoltare o
generaie se poate ealona i pe 4 sau 5 ani).
Oule: sunt depuse izolat (cte 2 - 3 bucati) n
crpturile sau leziunile scoarei tulpinilor. O
femel depune pn la 100 ou. Perioada de
ovipozitare se ealoneaz pe perioada iunie
septembrie.
Larvele : eclozeaz dup 14 zile de la depunerea
oulor. Larva tnr roade galeria ntre scoar
i lemn (unde rmne un an de zile) ; ncepnd
cu cel de-al doilea an larva roade galeria n
lemn ( dimensiunea galeriei poate atinge 1 m
L/45 mm l). Galeriile larvare sunt neregulate,
orientate n toate direciile.
Nimfele: n primvara ultimului an de
dezvoltare, larvele mature sap la captul
galeriilor un leagn de mpupare, lung de 80
mm i larg de 25 30 cm. n luna iulie are loc
mpuparea.
Adulii: n cursul lunii august pupa se
transform n adult. La nceput este alb-glbui,
apoi treptat se nchide. Ierneaz n leagnul de
mpupare i abia n primvara anului urmtor
iese din galerie. Zborul are loc mai mult n
serile clduroase. Se observ fie pe tulpini, fie
n galerii cu capul i antenele la exterior.
Activitatea: Adulii au o activitate crepuscular
i nocturn; zborul lor are loc mai mult n serile
clduroase. Ziua se ascund in coroanele
arborilor, scorburi, etc. Seara pot fi observai fie
pe tulpini, fie n galerii cu capul i antenele la
exterior.
Regimul alimentar: Se dezvolta in lemnul
stejarului, castanului, fagului, nucului, ulmului,
frasinului, salcmului. Prefer trunchiurile
groase ale arborilor n vrst de 120 140 ani.
Arborii atacai prezint semne caracteristice :
scurgeri de sev, rumegu evacuat, guri de
zbor.
Caractere ecologice
Specie poate fi ntlnit mai ales n zonele de
cmpie, dar poate fi prezent i la altituni mai
mari, n zonele favorabile dezvoltrii pdurilor
de foioase, i n special de stejar. Prefer
pdurile btrne cu esene foioase, dar se mai
poate intalni i n locurile izolate cum ar fi
parcurile, spaiile verzi n care predomin
foioasele, plantele situate la marginea
drumurilor.
Habitate din Anexa I, n care specia
este prezent
n acord cu Anexa I DH 92/43/EEC din martie
2007 habitatele populate sunt:
9110 UE Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
9130 UE Pduri de fag de tip Asperulo
Fagetum
9170 UE Pduri de stejar i carpen de tip
Galio Carpinetum
91VO UE Pduri dacice de fag
91KO UE Pduri ilirice de Fagus sylvatica.
Repartizarea geografic
Fig. 3: Harta de repartizare a speciei n Romnia:
(prezentare generalizat provizorie)
Statutele speciei
- Directiva Consiluilui Europei 92/43 EEC
referitoare la conservarea habitatelor naturale i
a florei i faunei slbatice adoptat la 21 mai
1992/Anexa 2- Speciile de plante i animale de
interes comunitar a cror conservare necesit
desemnarea zonelor speciale de habitate.
- Ordonan de urgen nr. 236 din 24 noiembrie
2000 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei i
faunei slbatice publicat n Monitorul Oficial al
Romniei nr. 625 din 4 decembrie 2000.
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 236/24
nov.2000 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei i faunei slbatice/Anexa, Specii de plante
i de animale a cror conservare necesit
53
desemnarea ariilor speciale de conservare i a
ariilor de protecie special avifaunistic.
Prezena speciei n spaii protejate
n urma studiului referinelor de specialitae i a
informaiilor oficiale consultate se poate
meniona c specia este prezent n urmtoarele
spaii protejate:
- Parcul Naional Semenic Cheile Caraului
- Parcul naional Cheile Nerei - Beunia
- Parcul naional- Domogled Valea Cernei
- Parcul Natural Porile de Fier
- Parcul Naional Cozia Vlcea
- Parcul Naional Defileul Jiului
- Defileul Criului Repede Pdurea Craiului.
Evoluia i starea populaiilor,
ameninrile poteniale
n ultima perioad de timp, mai precis n ultimii
20-25 de ani arealul speciei s-a diminuat
considerabil datorit distrugerii habitatului (a
arborilor de stejar, fag i gorun).
Aceast stare populaional prezent (dei
redus) la ora actual poate fi conservat pe o
semnificativ perioad de timp prin protejarea
arborilor btrni din parcuri, gradini botanice,
parcuri naionale i alte spaii silvice.
III - Managementul speciei i al
habitatului su
Meninerea stejarilor btrni seculari n toat
aria de repartiie a speciei este benefic pentru
un grup de coleoptere saproxilice care depind
adesea de acest xilofag pionier. n mediu
antropizat specia poate s se dovedeasc a fi
periculoas pentru securitatea public
provocnd cderea marilor stejare ornamentali.
Lupta mpotriva acestei insecte ( injectarea cu
polimeri de intrire cu insecticide n galeriile de
larve) ridic o problem reglementar pentru o
specie protejat la nivel internaional.
Propuneri la habitatul speciei
S se fac o cartografiere a suprafeelor unde
exist stejari btrni n interiorul siturilor.
Atunci cnd specia se dezvolt pe arbori izolai
trebuie asigurat renoirea clasei de vrst n
interiorul sitului. Aici mrimea puieilor
favorizeaz ponta speciei Cerambyx cerdo
(BARBEY, 1925).
In masivele forestiere trebuie create suprafee
de mbtrnire (NOBLECOURT, 1996). Se va
putea face i o identificare specific a copacilor
care favorizeaz dezvoltarea speciei Cerambyx
cerdo. Aceti copaci vor putea fi meninui n
picioare pn la descompunerea total. In
momentul de fa nu deinem informaii precise
care pot furniza numrul de copaci pe hectar
care favorizeaz meninerea speciei.
Propuneri referitoare la specie
S se ntocmeasca o monitorizare a adulilor.
Contientizarea silviclultorilor i a persoanelor
care frecventeaz plimbrile prin aceste
ecosisteme silvice asupra protejrii
coleopterelor saproxilice i n special
combaterea ideii c dac se las copaci czui
sau lemn mort n pdure acest lucru implic un
management prost.
Eventuale urmri ale acestui
management asupra altor specii
Meninerea stejarilor btrni seculari n toat
aria de repartiie a speciei este benefic pentru
un grup de coleoptere saproxilice care depind
adesea de acest xilofag pionier.
Practici de evitat
n vederea protejrii speciei se evit aplicarea
de produse chimice i nainte de toate se
interzice tierea arborilor maturi sau batrni de
stejar, fag, gorun i alte foioase preferate.
Exemple de situri cu management
conservativ
- Parcul Naional Semenic Cheiele Caraului
- Parcul naional Cheile Nerei - Beunia
- Parcul naional- Domogled Valea Cernei
- Parcul Natural Porile de Fier.
Metode de urmrire i monitorizare:
Nu exist metode standardizate dar se pot utiliza
capcane care atrag insectele dar care nu le
distrug (ca de exemplu capcane cu fructe).
Bibliografie
BARBEY A., 1925 - Tratat de entomologie
forestiera, Trait dentomologie forestire.
Berger- Levrault, Paris, 749 p.
SIMIONESCU A., 1771 - Duntorii pdurilor,
Ed. Ceres, Bucureti.
OLTEAN I., 2005 - Entomologie special,
Editura Academic Pres, Cluj Napoca, 266 pag.
PERJU T., 2004 - Duntorii din principalele
agroecosisteme, Ed. Academic Pres, Cluj
Napoca.
GROZEA I., 2006, Entomologie speciala,
Editura Mirton, 332 p.
VINCENT H. RESH, RING T. CARDE, 2003
-Encyclopedia of insects, Coleoptera,
Cerambycidae, Academic Press Elsevier
Science, Amsterdam, Boston, London, Paris,
San Diego, 431 437, 1266 pag.
54
MILESCU I., ALEXE A, NICOVESCU H,
SUCIU P., 1967, Fagul, Ed. Agro-Silvic,
Bucureti, 581 p.
NEGULESCU E.G., DAMIAN I., 1966,
Dendrologia, cultura i protecia pdurilor, (vol.
II), Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti,
399 p.
55
Peti
UE - 2491 - Alosa pontica (Scrumbie de Dunre)
UE - 4120 - Alosa tanaica (Rizeafc de Dunre)
UE - 1130 - Aspius aspius (Avat)
UE - 1138 - Barbus meridionalis (Moioag)
UE - 1149 - Cobitis taenia (Zvrlug)
UE - 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuor de es)
UE - 2511 - Gobio kessleri (Porcuor de nisip)
UE - 1122 - Gobio uranoscopus (Porcuor de vad)
UE - 1145 - Misgurnus fossilis (ipar)
56
57
Alosa pontica
Scrumbia de Dunre
Doru Bnduc
ONG "Ecotur" Sibiu, Strada Oituz, nr. 31, etaj II, Sibiu, RO-550337, ROMNIA.
Denumirea tiinific:
Alosa immaculata (Bennett 1835)
Sinonim:
Alosa pontica (Eichwald 1838)
ncadrare taxonomic:
Clasa: Actinopterygii
Ordinul: Clupeiforme
Familia: Clupeidae
I. Identificarea speciei
Descrierea speciei
Corpul alungit, pedunculul caudal normal
(nescurtat), pectoralele scurte. Numrul
spinilor branhiali variaz ntre 47 i 66.
Scuturile carenei ventrale au n general
vrfurile teite. Lungimea capului reprezint
24 - 28,7% din cea a corpului. Lungimea
pedunculului caudal reprezint 11,8 - 16,5%,
nlimea minim 7,0 - 10,5%, iar spaiul
predorsal 45 - 49% din lungimea corpului fr
caudal. Spinarea este rotunjit. Abdomenul
este comprimat lateral, de la vrful botului
pn la baza analei; n urma analei, marginea
ventral a corpului este rotunjit. Dorsala este
situat spre mijlocul corpului; inseria ei este
mai apropiat de vrful botului dect de baza
caudalei su la egal distan. Inseria
ventralelor este situat puin n urma celei a
dorsalei. Anala situat mult n urma dorsalei;
ea este lung i scund, marginea ei aproape
dreapt. Caudala adnc scobit. Solzii caduci
lipsesc pe cap, exist pe istm. Spatele este
verde-albstrui intens, flancurile argintii cu un
luciu foarte viu, nottoarele sunt icolore.
Masculii sunt mai mici dect femelele
Posibile confuzii
Scrumbia de Dunre poate fi confundata cu :
- Alosa tanaica (rizeafc) care are un corp mai
comprimat lateral, spinii branhiali depesc
lungimea lamelor branhiale, adulii mai mici.
- Clupeonella cultiventris (gingiric) care are
un corp puternic comprimat lateral, peduncul
caudal lat, numr mai mare de solzi n seria
lateral, ultimele dou radii ale analei
prelungite, falca inferioar o depete pe cea
superior, adulii nu depesc lungimea
puietului de scrumbie de o var.
- Sprattus sprattus (prot) care are un corp mai
comprimat lateral i mai ngust, gura mai mic
i botul concav, ochi mai mare, adulii de talia
puietului de scumbie.
- Sardina pilchardus (sardelu) care are un
corp mai ngust, solzi mai mari, pete ntunecate
pe flancuri, ultimele dou radii ale analei
prelungite, talie mai mic la aduli.
Fig. 1: Alosa pontica (foto D.Ureche)
II - Biologia, ecologia i situaia
speciei
Caracterele biologice
Biologia reproducerii i comportament :
Scrumbia de Dunre este o specie pelagic
eurihalin marin migratoare, care ierneaz n
mare i se reproduce n fluvii. Ierneaz la
adncimi apreciabile (90 m) i la distane mari
de rm.
Migraia de primvar ncepe n februarie-
martie cnd bancurile apar la rm. Acestea
staioneaz n faa gurilor Dunrii, dup care
urc nspre amontele fluviului. Migraia cea
mai intens are loc n luna aprilie i nceputul
lunii mai. Icrele sunt depuse n mai multe
porii, n bancuri, de obicei noaptea i
dimineaa. Dup actul reproducerii,
exemplarele se napoiaz n mare. Ajunse n
mare, exemplarele adulte se retrag la adncimi
relativ mari, nemaintlnindu-se n zona
litoral dect ca exemplare izolate. Imediat
2491
58
dup reproducere, puietul este antrenat spre
mare; el staioneaz un timp destul de
ndelungat n spaiul ndulcit din faa gurilor
Dunrii.
Regimul alimentar: Hrana const ndeosebi
din peti alturi de care au mai fost identificate
nevertebrate, ndeosebi crustacee.
Caractere ecologice
Scrumbia de Dunre este o specie pelagic
eurihalin marin migratoare. Poate fi gsit la
o adncime variind ntre 3 i 90 de metri.
Repartizarea geografic
Alosa pontica este o specie cu o rspndire
relativ redus pe teritoriul Romniei.
Fig. 2: Harta de repartizare a speciei n Romnia
(Combroux modificat dup Oel 2007 i
www.fishbase.org)
Statutul speciei
Pe teritoriul naional specia are un areal relativ
redus. Pe acest teritoriu se poate considera ca
fiind o specie cu vulnerabilitate sczut. Specia
este protejata prin:
- Convenia de la Berna (Anexa 3),
- Directiva Habitate (Anexa 2 i 5),
- Lista Roie IUCN,
- Legea Legea 462/2001 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei i faunei slbatice.
Prezena speciei n spaii protejate
Rezervaia Biosferei Delta Dunrii.
Evoluia i starea populaiilor,
ameninrile poteniale:
Producia de scrumbie de Dunre cunoate
variaii mari de la an la an fapt care reflect o
stare instabil a populaiilor acestei specii.
Accesul n ariile de reproducere nu trebuie
influenat de factori antropici limitativi.
III - Managementul speciei i al
habitatului su
Propuneri la habitatul speciei
n vederea proteciei acestei specii este
necesar conservarea calitii apei i un
management optim al amenajrilor
hidrotehnice n funcie i de necesitile acestei
specii. De asemenea pstrarea pescuitului n
limitele de suportabilitate a speciei reprezint
un factor de luat n seam.
Propuneri referitoare la specie
Gestionarea atent a peioadelor i metodelor de
pescuit industrial n special n perioada de
migraie. Evitarea extinderii barajelor pe
Dunre, fr elemente constructive de protecie
a speciilor migratoare.
Eventuale urmri ale acestui
management asupra altor specii
Pstrarea unor comuniti naturale viabile i
rezistente la impactul antropic controlat, care
includ i specii periclitate n acest moment.
Creterea populaiilor ca resurs piscicol.
Practici de evitat
Pescuit industrial necontrolat sub raport
administrativ i tiinific. Extinderea barajelor
pe Dunre, fr elemente constructive de
protecie a speciilor migratoare.
Exemple de situri cu management
conservativ
Rezervaia Biosferei Delta Dunrii.
Metode de urmrire i monitorizare
Pescuitul industrial - permanent. Monitorizare
integrat - permanent.
Bibliografie
ANTIPA G., 1909 - Fauna ihtiologic a
Romniei, Acad. Rom., Bucureti.
ANTONESCU C.S., 1947 - Petii din apele
Romniei, Bucureti.
BNRESCU P.M. , 1965 - Fauna
Republicii Populare Romne Pisces,
Osteichthyes, vol. XIII.
EICHWALD, C.E. 1838 - Bull. Soc. Nat.
Moscou.
KOLAROV, P. 1991- Alosa pontica pontica
(Eichwald 1938). In H. Hoestlandt (ed.) The
freshwater fishes of Europe. Vol. 2. Clupeidae,
Anguillidae. AULA-Verlag Wiesbaden.
59
KOTTELAT M. 1997 - European freshwater
fishes. Heuristic checklist. Biologia,
53/Suplement 5, Bratislava.
OTEL V. 2007 - Atlasul petilor din
Rezervaia Biosferei Delta Dunrii.
WHITEHEAD, PETER J. P. 1985 -
Clupeoid Fishes of the World (Suborder
Clupeoidei): An Annotated and Illustrated
Catalogue of the Herrings, Sardines, Pilchards,
Sprats, Shads, Anchovies and Wolf-herrings:
Part 1 - Chirocentridae, Clupeidae and
Pristigasteridae. FAO Fisheries Synopsis, no.
125, vol. 7, pt. 1. Food and Agriculture
Organization of the United Nations. Rome,
Italy.
60
61
Alosa tanaica
Rizeafc de Dunre
Doru Bnduc
ONG "Ecotur" Sibiu, Strada Oituz, nr. 31, etaj II, Sibiu, RO-550337, ROMNIA.
Denumirea tiinific:
Alosa tanaica (Grimm, 1901)
ncadrare taxonomic:
Clasa: Actinopterygii
Ordinul: Clupeiforme
Familia: Clupeidae
I. Identificarea speciei
Descrierea speciei
Corp foarte comprimat pe prile laterale.
Pedunculul caudal scurtat. Pectoralele sunt
lungi. Pe laturile corpului, dup operculi exist
una pn la cinci pete de culoare neagr,
neexistnd o simetrie a acestor pete pe ambele
laturi. Spinii branhiali sunt mai lungi dect
lamelele branhiale. Dinii sunt slab dezvoltai,
adesea cei ai flcilor sunt invizibili. n mod
obinuit atinge o lungime de 14-16 cm. Atinge
o lungime maxim de 20 cm i 59 g.
Posibile confuzii
Rizeafca poate fi confundat cu:
- Alosa immaculata (scumbie de Dunre) care
are un corp mai gros, spinii branhiali mai
scuri, pe laturi nu prezint pete negre, adulii
mai mari.
- Clupeonella cultiventris (gingiric) are un
corp comprimat lateral, peduncul caudal mai
lat, , falca inferioar o depete pe cea
superior, ultimele dou radii ale analei
prelungite adulii mult mai mici.
- Sprattus sprattus (prot) care are un corp mai
ngust, gura mai mic i botul concav, ochi mai
mare, lips pete negre laterale.
- Sardina pilchardus (sardelu) care are un
corp mai ngust, i mai gros, solzi mai mari,
ultimele dou radii ale analei prelungite.
Fig. 1: Alosa tanaica (foto realizat de V .Oel)
II - Biologia, ecologia i situaia
speciei
Caracterele biologice
Biologia reproducerii i comportament :
Reproducerea are loc n perioada aprilie -
iunie, la o temperatur a apei de 14 - 15C.
Icrele sunt depuse n porii n sectoare cu fund
nisipos, mlos sau cu vegetaie, la o adncime
de 1,5 - 2 m. Retragerea puietului i adulilor
n mare are loc mult mai trziu dect la
celelalte specii, n august - septembrie. Din
Razelm se retrag abia n octombrie -
noiembrie.
Rizeafca ierneaz n mare, apare primvara pe
litoral, cnd apa atinge temperatura de 6C. Nu
formeaz crduri pure. O parte dintre
exemplare urc pe Dunre, dar n cantiti
mici; altele ptrund n Razelm, altele rmn
probabil la gurile Dunrii.
Regimul alimentar: Hrana const din larve de
insecte (chironomide), crustacee i n mai mic
msur puiet de pete. Se hrnete i n ape
dulci.
Caractere ecologice
Rizeafca ierneaz n mare, apare primvara pe
litoral, cnd apa are o temperatur de 6C.
Reproducerea are loc n Dunre, respectiv
unele zone umede existente datorit acesteia.
Repartizarea geografic
4120
62
Alosa tanaica este o specie cu o rspndire
relativ redus pe teritoriul Romniei, n
comparaie cu alte specii de peti.
Fig. 2: Harta de repartizare a speciei n Romnia
(Combroux modificat dup Oel 2007 i
www.fishbase.org)
Statutul speciei
Pe teritoriul naional specia are un areal relativ
redus. Pe acest teritoriu se poate considera ca
fiind o specie cu vulnerabilitate sczut. Specia
este protejata prin:
- Directiva Habitate (Anexa 2 i 5),
- Legea Legea 462/2001 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei i faunei slbatice.
Prezena speciei n spaii protejate
Rezervaia Biosferei Delta Dunrii.
Evoluia i starea populaiilor,
ameninrile poteniale
Producia de rizeafc de Dunre cunoate
variaii mari de la an la an fapt care reflect o
stare instabil a populaiilor acestei specii.
Accesul n ariile de reproducere nu trebuie
influenat de factori antropici limitativi.
III - Managementul speciei i al
habitatului su
Propuneri la habitatul speciei
n vederea proteciei acestei specii este
necesar conservarea calitii apei i un pescuit
bine regrementat i aplicat.
Propuneri referitoare la specie
Gestionarea atent a peioadelor i metodelor de
pescuit industrial n special n perioada de
migraie. Evitarea extinderii barajelor pe
Dunre, fr elemente constructive de protecie
a speciilor migratoare.
Eventuale urmri ale acestui
management asupra altor specii
Pstrarea unor comuniti naturale viabile i
rezistente la impactul antropic controlat, care
includ i specii periclitate n acest moment.
Creterea populaiilor ca resurs piscicol.
Practici de evitat
Pescuit indistrial necontrolat sub raport
administrativ i tiinific. Extinderea barajelor
pe Dunre, fr elemente constructive de
protecie a speciilor migratoare.
Exemple de situri cu management
conservativ
Rezervaia Biosferei Delta Dunrii
Metode de urmrire i monitorizare
Pescuitul industrial - permanent. Monitorizare
integrat - permanent.
Bibliografie
ANTIPA G., 1909 - Fauna ihtiologic a
Romniei, Acad. Rom., Bucureti.
ANTONESCU C.S., 1947- Petii din apele
Romniei, Bucureti.
BERG, L.S. 1962 - Freshwater fishes of the
USSR and adjacent countries. Volume 1, 4
th
edition. Israel Program for Scientific
Translations Ltd, Jerusalem.
BNRESCU P.M. 1965 - Fauna Republicii
Populare Romne - Pisces, Osteichthyes, vol.
XIII.
ESCHMEYER, WILIAM N., ed. 1998.
Catalog of fishes. Special Publication of the
Center for Biodiversity Research and
Information, no. 1, vol 1-3 California
Academy of Sciences. San Francisco,
California, USA.
MIKHOV, S. 2000 - Checklist of fishes of
Bulgaria. FishBase checklist modified by
Stoyan Mikhov.
KOTTELAT M. 1997 - European freshwater
fishes. Heuristic checklist. Biologia,
53/Suplement 5, Bratislava.
OTEL V. 2007- Atlasul petilor din
Rezervaia Biosferei Delta Dunrii.
63
Aspius aspius
Avatul
Doru Bnduc
ONG "Ecotur" Sibiu, Strada Oituz, nr. 31, etaj II, Sibiu, RO-550337, ROMNIA.
Denumirea tiinific:
Aspius aspius (Linnaeus, 1758)
ncadrare taxonomic
Clasa: Actinopterygii
Ordinul: Cypriniformes
Familia: Cyprinidae
I. Identificarea speciei
Descrierea speciei
Corpul alungit, puin comprimat lateral;
nlimea maxim reprezint la aduli 23 - 28%
din lungimea corpului fr caudal, iar
grosimea 40 - 57% din nlime. Profilul dorsal
al capului urc lin dar imediat n spatele
capului profilul se nal brusc, formnd un fel
de cocoa. Ochii sunt mici, deprtai i
privesc lateral i nainte, sunt situai n
jumtatea anterioar a capului. Fruntea este
aproape plan. Gura este mare, terminal i
oblic n sus, se ntinde pn sub partea
anterioar sau pn sub mijlocul ochiului.
Buzele sunt subiri i continue. Inseria
dorsalei este situat mai aproape de baza
caudalei dect de de vrful botului. Spaiul
predorsal reprezint51 - 55% din lungimea
corpului. Solzii subiri, dar bine fixai, cu
striuri evidente, acoper istmul n ntregime.
Spatele este msliniu-nchis, ceva mai jos
vnt, flancurile argintii, faa ventral alb.
Dorsala i caudala sunt cenuii, ventralele i
anala incolore sau palid roietice, pectoralele
incolore. Buzele albicioase.
n mod obinuit atinge lungimea de 30 - 40 cm,
maximul fiind de 80 cm.
Posibile confuzii
Avatul poate fi confunda cu :
- Rutilus rutilus (babuc) care are gura mai
mic, ochiul mai mare i irisul rocat, solzi mai
mari, mai puini solzini n linia lateral, dini
faringieni pe un rnd, dimensiuni mai mici la
aduli.
- Leuciscus idus (vduvi) acre are gura mai
mic, corpul ceva mai lat, mai puini solzi n
linia lateral, numr mai mic de radii n anal,
nottoarele perechi mai rocate.
- Leuciscus cephalus (clean) care are corpul
mai cilindric, solzii i ochiul mai mari, mai
puini solzi n linia lateral, anala convex cu
mai puine radii, formula dentar diferit
- Vimba vimba (moruna) care are o gur
inferioar, ochiul mai mare, mai multe radii n
anal, mai puini solzi n lini lateral, dini
faringieni pe un rnd.
Fig. 1: Aspius aspius (foto D.Ureche)
II - Biologia, ecologia i situaia
speciei
Caracterele biologice
Biologia reproducerii i comportament : O
bun parte din exemplarele din Dunre intr
pentru reproducere n bli i se retrag la
scderea apelor; altele rmn n Dunre, iar
altele sunt sedentare n bli. n ruri urc
nspre amonte n perioada de reproducere, care
are loc n martie - aprilie. Depun icrele pe
substrat dur, att n ap curgtoare ct i n
bli.
Triete n Dunre i rurile de es pn n
zona colinar, ct i n bli mari i lacuri dulci
sau salmastre, mai rar n prile ndulcite ale
mrii. Este o specie rpitoare diurn.
Regimul alimentar: Hrana const din
plancton la alevini, urmeaz apoi o faz scurt
de hrnire cu nevertebrate dup care se trece la
hrana pe baz de pete, n special oblei.
Caractere ecologice
Triete n Dunre i rurile de es pn n
zona colinar, ct i n bli mari i lacuri dulci
sau salmastre, mai rar n prile ndulcite ale
mrii.
1130
64
Habitate din Anexa I, n care specia
este prezent
UE 3140 - Ape puternic oligo-mezotrofe cu
vegetaie bentonic de specii de Chara.
Repartizarea geografic
Aspius aspius este o specie cu o rspndire
relativ redus pe teritoriul Romniei.
Nu exist studii populaionale pe regiuni
ntinse astfel nct s fie posibil o aproximare
statistic relevant a dimensiunilor populaiilor
acestei specii.
Fig. 2: Harta de repartizare a speciei n Romnia
(Combroux modificat dup Oel 2007 i
www.fishbase.org)
Statutul speciei
Pe teritoriul naional specia are un areal relativ
restrns, n comparaie cu alte specii. Pe acest
teritoriu se poate considera ca fiind o specie cu
vulnerabilitate sczut. Specia este protejata prin:
- Convenia de la Berna (Anexa 3),
- Directiva Habitate (Anexa 2 i 5),
- Lista Roie IUCN,
- Legea Legea 462/2001 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei i faunei slbatice.
Prezena speciei n spaii protejate:
Rezervaia Deltei Dunrii, Parcul Natural
Lunca Mureului Inferior, Parcul Natural
Lunca joas a Prutului inferior, Parcul Natural
Porile de Fier, Parcul Natural Balta Brilei,
etc.
Evoluia i starea populaiilor,
ameninrile poteniale:
Principalele ameninri sunt degradarea
habitatelor i a locurilor unde specie avatul
depune oule i, partial obstacolele n migrarea
de reproducere .
III - Managementul speciei i al
habitatului su
Propuneri la habitatul speciei
n vederea proteciei acestei specii este
necesar conservarea calitii apei.
Interzicerea tuturor interveniilor care modific
condiiile de scurgere n albia rului, i, n
cazul unor construcii pe ru s se
supravegheze meninerea posibilitilor de
migrare i pstrarea liberei circulaii
(trectoare pentru peti).
Propuneri referitoare la specie
n Romnia specia este una relativ comun,
nefiind necesare msuri speciale de protecie n
prezent.
Practici de evitat
A se evita deteriorarea habitatelor naturale i
semi-naturale.
Exemple de situri cu management
conservativ
Rezervaia Biosferei Delta Dunrii.
Metode de urmrire i monitorizare:
Monitoring ecologic (regulat).
Bibliografie
ANTIPA G., 1909 - Fauna ihtiologic a
Romniei, Acad. Rom., Bucureti.
ANTONESCU C.S., 1947 - Petii din apele
Romniei, Bucureti.
BNRESCU P.M. 1965 - Fauna Republicii
Populare Romne Pisces, Osteichthyes, vol.
XIII.
KOTTELAT M. 1997 - European freshwater
fishes. Heuristic checklist. Biologia,
53/Suplement 5, Bratislava.
OTEL V. 2007 - Atlasul petilor din
Rezervaia Biosferei Delta Dunrii.
65
Barbus meridionalis
Moioag
Drd. Biol. Ioan BNEAN DUNEA
Universitatea de tiine Agricole i Medicin Veterinar a Banatului Timioara, Facultatea de Agricultur,
Specializarea Biologie Agricultur, e-mail: ionut_banatean@yahoo.com, nr. tel.: 0256/277.067, ROMNIA.
Denumirea tiinific:
Barbus meridionalis petenyi (Heckel, 1847)
Subspecie prezent n Romnia.
Sinonim:
Barbus peloponensis petenyi
ncadrare taxonomic
Clasa: Osteichthyes
Ordinul: Cypriniformes
Familia: Cyprinidae
I. Identificarea speciei
Descrierea speciei
Corpul este alungit, fusiform, puin comprimat
lateral, acoperit cu solzi cicloizi mici, inegali
ca mrime. Gura are o poziie ventral (gur
inferioar), semilunar, fiind mrginit de buze
mult mai crnoase i mai dezvoltate dect la
specia Barbus barbus (mreana). n jurul gurii
sunt prezente patru prelungiri tegumentare
numite musti, o pereche mai scurt dispus
pe maxil (musti anterioare) i o pereche mai
lung dispus la colurile gurii (musti
posterioare). Ultima radie simpl din
nottoarea dorsal este subire, flexibil i fr
zimi, iar nottoarele ventrale se insereaz n
urma inseriei nottoarei dorsale, acestea fiind
aspecte care o deosebesc de specia Barbus
barbus (mreana). nottoarele au urmtoarea
componen: D III IV 8; A III 5; P I 14 16;
V II (7) 8.
Numrul solzilor de pe linia lateral a corpului,
deasupra i dedesubtul ei:
) 63 ( 59
) 8 ( 7
13 11
51 ) 47 (

Spini branhiali: 8-9.
Formula dinilor faringieni: 2.3.5.-5.3.2.
Numrul vertebrelor: 39 40.
Exemplarele obinuite au o talie de 15 28 cm
i o greutate de 250 450 g. n mod
excepional ajunge la o lungime de 30 35 cm,
respectiv 500 700 g.
Culoarea corpului este brun ruginie pe partea
dorsal (zona situat deasupra flancurilor), pe
fondul creia sunt prezente numeroase
marmoraii (pete) nchise la culoare, care
uneori se contopesc ntre ele. Deasemenea,
marmoraii evidente se regsesc pe flancuri,
nottoarea dorsal i caudal. Flancurile sunt
galben ruginii, mustile i nottoarele
pectorale, ventrale i anal sunt de culoarea
lmii (galbene), iar restul nottoarelor au
culoare asemntoare corpului; partea ventral
a corpului este alb argintie.
Posibile confuzii
Sub aspect morfologic, mreana vnt se
aseamn cu mreana (Barbus barbus). nafar
de caracterele distinctive deja evocate,
marmoraiile sale de pe partea dorsal, flancuri
i nottoare i confer acesteia un aspect
particular. Un alt caracter care o deosebete de
mrean (Barbus barbus) l reprezint lipsa unei
axe roii pe prelungirile tegumentare (musti).
Fig. 1: Barbus meridionalis petenyi (Heckel, 1847)
II - Biologia, ecologia i situaia
speciei
Caracterele biologice
Biologia reproducerii: Epoca de reproducere
debuteaz n luna mai i se ncheie n luna
august. Icrele de culoare galben sunt depuse,
ntre 1.000-1.500, n zona malurilor cu substrat
pietros i nisipos. Dezvoltarea embrionar
dureaz 10 14 zile (Kaszoni, 1981).
Dimorfismul sexual la peti este slab pronunat
astfel nct sexele sunt recunoscute greu dup
aspectul extern. La masculii de mrean vnt
nottoarea anal este mai lung dect la
femele. Determinarea sexelor se face cu mult
1138
66
precizie n perioada de reproducere, deoarece
la masculi se pot sesiza n aceast perioad pe
partea dorsal a capului tuberculi albicioi
(perle ale dragostei). Tot n acest moment
femelele au abdomenul mai bombat, iar
masculii au abdomenul mai tare i mai zvelt.
Activitatea: Specie reofil i sedentar (nu
migreaz), care triete n bancuri n imediata
apropiere a fundului apei (specie bentonic)
care este acoperit cu pietri i nisip
Regimul alimentar: Se hrnete cu
nevertebrate acvatice bentonice (oligochete,
tricoptere, efemeroptere, gamoride,
tendipedide). Acest regim alimentar poate fi
completat cu alge, resturi vegetale i icre.
Indivizii aduli se pot hrni i cu puiet de pete.
Nu se hrnete n perioada de reproducere i n
timpul iernii.
Caractere ecologice
Triete n apele regiunilor muntoase i
colinare (n aval de zona pstrvului), situate la
o altitudine cuprins ntre 400 200 m. Prefer
apele reci, fr cascade, bine oxigenate, cu
fund pietros i nisipos. Uneori se ntlnete i
n unele praie mai nmoloase, care vara se
nclzesc puternic, ns numai la munte
(Bnrescu, 1964). Fiind o specie sedentar se
reproduce, se hrnete i ierneaz n acelai
loc. Mreana vnt se ntlnete i n zona
scobarului (Chondrostoma nasus), unde
oscilaiile termice sezoniere sunt mai mari fa
de zona mrenei vnte i a lipanului (dispus n
amonte fa de zona scobarului), iar coninutul
de oxigen este moderat.
Habitate din Anexa I, n care specia
este prezent
UE 3230 Ruri de munte i vegetaia lor
lemnoas cu Myricaria germanica;
UE 3240 Ruri de munte i vegetaia lor
lemnoas cu Salix elaeagnos;
UE 3260 Cursuri de ap din pajitile
montane cu vegetaie din Ranunculion
fluitantis i Callitricho Batrachion.
Repartizarea geografic
Arealul european este discontinuu, fiind
prezent n Frana, Spania, Romnia, Ucraina
i Polonia. n Romnia este rspndit cu
precdere n cursul de munte i colinar (rar n
zona de es) al tuturor rurilor care izvorsc la
munte din Sudul Banatului, Ardeal, Muntenia
i Moldova.
Statutul speciei
Specia este protejata prin:
- Convenia de la Berna (Legea nr. 13/1993,
Anexa III);
- Directiva Habitate (Anexa 2 i 5),
- Legea Legea 462/2001 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei i faunei slbatice.
- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei i a faunei slbatice.
Fig. 2: Harta de repartizare a speciei n Romnia
Prezena speciei n spaii protejate
Pe teritoriul Romniei, mreana vnt este
ntlnit n urmtoarele situri de importan
comunitar (SCI): Apuseni (Parc Natural),
Climani Gurghiu (include Parcul Natural
Climani), Cheile Bicazului Hma (Parc
Naional), Cheile Nerei Beunia (Parc
Naional), Cozia (Parc Naional), Criul Negru,
Defileul Criului Negru, Defileul Criului
Repede Pdurea Craiului, Defileul Jiului,
Defileul Mureului Inferior, Domogled Valea
Cernei (Parc Naional), Frumoasa, Criul
Repede amonte de Oradea, Strei Haeg (pe
teritoriul Geoparcului Dinozaurilor ara
Haegului), Grditea Muncelului Cioclovina
(Parc Natural), Lunca Buzului, Munii
Maramureului (Parc Natural), Munii Fgra,
Munii arcu, Nordul Gorjului de Est, Nordul
Gorjului de Vest, Oltul Mijlociu Cibin
Hartibaciu, Pentelecu, Piatra Craiului (Parc
Naional), Porile de Fier (Parc Natural),
Retezat (Parc Naional), Platoul Mehedini,
Semenic Cheile Caraului (Parc Naional),
Sighioara Trnava Mare, Siriu, Tisa
Superioar zona umed, Valea Izei i Dealul
Solovan, Valea Vlsanului, Vntori Neam
(Parc Natural).
Evoluia i starea populaiilor,
ameninrile poteniale
Aria actual de repartiie a mrenei vnte tinde
s se fragmenteze i s se reduc; pentru
Bazinul Hidrografic Timi, populaiile de
mrean vnt, prin calcularea coeficienilor de
dominan rezultai din observaiile de teren,
pot fi considerate dominante n zona ecologic
a mrenei vnte i a lipanului.
67
Braconajul, extracii de materiale granulate
(nisip, balastru, etc.) din albiile minore a
rurilor, poluarea cursurilor de ap,
multiplicarea barajelor, scderea debitului
rurilor prin captare, contribuie la degradarea
habitatului putnd periclita astfel populaiile de
mrean vnt.
III - Managementul speciei i al
habitatului su
Propuneri la habitatul speciei
Evitarea activitilor care ar putea afecta n
mod semnificativ specia sau habitatul acesteia,
cum ar fi: depozitarea deeurilor de orice
natur n apropierea cursurilor de ap,
deversarea apelor uzate menajere i industriale
n cursurile de ap, turismul necontrolat,
pescuitul excesiv i braconajul;
Adoptarea unor msuri pentru conservarea
habitatului speciei, precum: repopulri unde
este cazul, meninerea vegetaiei lemnoase din
apropierea malurilor, respectarea legislaiei n
vigoare referitoare la regimul ariilor naturale
protejate, a florei i faunei slbatice.
Propuneri referitoare la specie
Implementarea msurilor de conservare; O mai
bun cunoatere a statutului populaiei i a
ariei de repartiie geografic; Combaterea
braconajului; Respectarea reglementrilor n
vigoare referitoare la pescuit i la conservarea
faunei acvatice.
Practici de evitat
Se vor evita depozitarea deeurilor de orice
natur n apropierea cursurilor de ap,
deversarea apelor uzate menajere i industriale
n cursurile de ap, turismul necontrolat,
pescuitul excesiv, braconajul, amenajrile
hidrotehnice i escavrile de orice natur n
albiile rurilor.
Eventuale urmri ale acestui
management asupra altor specii
Pozitive, deoarece conservarea habitatului
acestei specii contribuie la conservarea
general a biodiversitii acvatice.
Metode de urmrire i monitorizare
Determinarea strii ihtiocenozelor din
ecosistemele acvatice se realizeaz diferit n
funcie de tipul ecosistemului acvatic.
Pentru o apreciere ct mai exact a ihtiofaunei
dintr-un bazin acvatic sunt necesare metode
laborioase i complicate cum ar fi captur
marcare recaptur sau metoda populaiilor
virtuale (Battes i colab., 2005).
Pentru capturarea mrenei vnte se recomand
utilizarea electronarcozei, deoarece prezint
avantajul c nu omoar petele iar colectarea
este total n punctele de lucru.
IV Inventare, experimente,
axe de cercetare ce trebuie
dezvoltate
Puine studii referitoare la protecia i
conservarea speciilor de peti au fost efectuate
n Romnia, motiv pentru care sunt necesare
cercetri specifice ample asupra biologiei,
ecologiei i geneticii speciei luate n discuie.
Singura hart de repartiie disponibil a speciei
dateaz din anul 1964. Este indicat s se
stabileasc repartiia actual a acestei specii
prin intermediul unui inventar naional.
Bibliografie
CAHIERS D'HABITATS NATURA 2000,
2002 - Cahiers d'habitats Natura 2000; tome 7
Espces animales; La doc. Franaise.
BATTES K. W., PRICOPE F., URECHE
D., STOICA I. 2005 Determinarea strii
ihtiocenozelor native i antropizate din
ecosistemele acvatice; A VI a Sesiune de
Comunicri tiinifice Ecologia i protecia
ecosistemelor; Universitatea din Bacu.
BATTES K. W. MZREANU C.,
PRICOPE F., CRUU I. MARINESCU
VIRGINIA, RUJINSCHI R 2003
Producia i productivitatea ecosistemelor
acvatice; Ed. Ion Borea, Bacu.
BNRESCU P. 1964 Fauna Republicii
Populare Romne Pisces Osteichthyes (Peti
ganoizi i osoi); Ed. Academiei Republicii
Populare Romne, Bucureti.
BUNI Th., ALEXANDRESCU I. 1963
Atlasul Petilor din apele R.P.R.; Ed.
tiinific, Bucureti.
CRUU S. 1952 Tratat de ihtiologie;
Ed. Academiei Republici Populare Romne,
Bucureti.
KSZONI Z. Pescuitul sportiv; Ed. Sport
Turism, Bucureti.
OPREA L., STANCIOIU S. 2004
Ihtiologie curs; Universitatea Dunrea de
Jos Galai.
VASILIU G.D. 1959 Petii apelor noastre;
Ed. tiinific, Bucureti.
www.animalia.go.ro
www.fishbase.org
www.n2000.biodiversity.ro
68
69
Cobitis taenia
Zvrlug
Doru Bnduc
ONG "Ecotur" Sibiu, Strada Oituz, nr. 31, etaj II, Sibiu, RO-550337, ROMNIA.
Denumirea tiinific:
Cobitis taenia (Linnaeus 1758)
ncadrare taxonomic:
Clasa: Osteichthyes
Ordinul: Cypriniformes
Familia: Cobitidae
I. Identificarea speciei
Descrierea speciei
nlimea maxim reprezint 11,6 - 18,4% din
lungimea corpului fr caudal, grosimea 55 -
78% din nlime. Profilele dorsal i ventral
aproape orizontale. Spinul suborbitar este
situat naintea i sub jumtatea anterioar a
ochiului, cele dou ramuri ale spinului moderat
divergente, ramura scurt are cam jumtatea
lungimii ramurii lungi. Cele dou jumti ale
buzei inferioare sunt subdivizate de cteva
brazde, n general puin adnci, n cte 3 - 4
lobi. Pedunculul caudal are n partea sa
posterioar, o caren dorsal i una ventral,
ultima mai dezvoltat. Inseria ventralei este
situat puin n urma celei a dorsalei. Caudala
trunchiat sau uor scobit, pectoralele i
ventralele rotunjite. La femele radia a treia a
pectoralei este mai lung; la masculi radia a
doua, care este ngroat, iar la baza primei
radii exist solzul lui Canestrini. Solzii sunt
imbricai, subovali, cu zona focal mic i
excentric. Linia lateral scurt, n general nu
depete pectorala. Pata neagr de la baza
caudalei este vertical. Corpul este comprimat
lateral. Spinul suborbitar nu este ascuns sub
piele. Fondul este alb-glbui. Petele dorsale
mici, dreptunghiulare sau rotunjite, apropiate,
n numr variabil (13 - 24). Pigmentaia
lateral a corpului const din 4 zone. Capul are
pete mrunte i o dung oblic, de la ceaf
pn la gur. Femelele pot atinge 11,5 cm
lungime total iar masculii 9,3 cm.
Posibile confuzii
Putin cunoscut, zvrluga(Cobitis taenia) de
ru este adesea confundat cu grindel
(Nemacheilus barbatulus) de care se distinge
clar prin faptul c are capul turtit n lateral,
spini suborbitali i o pat neagr la baza
peduncului codal.
Fig. 1: Cobitis taenia (foto: Taiwan Fish Database)
II - Biologia, ecologia i situaia
speciei
Caracterele biologice
Biologia reproducerii i comportament:
Reproducerea are loc din luna aprilie pn n
luna iunie, att n ap stttoare, ct i cea
curgtoare; icrele sunt adezive. Adesea se
ngroap complet n ml sau nisip; dup hran
umbl mai mult noaptea. Petele scos din ap
scoate un sunet particular. Suplinete ntr-o
oarecare msur lipsa de oxygen din ap cu
respiraia intestinal
Regimul alimentar: Hrana const din
nevertebrate i alge
Caractere ecologice
Triete n ape lent curgtoare, cu fund nisipos,
argilos, mlos, mai rar pietros, ct i n ape
stttoare, evitnd ns n general pe cele cu
mult ml; n bli se ntlnete mai ales pe fund
tare, nisipos sau argilos.
Triete n ape lent curgtoare, cu fund nisipos,
argilos, mlos, mai rar pietros, ct i n ape
stttoare, evitnd ns n general pe cele cu
mult ml; n bli se ntlnete mai ales pe fund
tare, nisipos sau argilos.
Habitate din Anexa I, n care specia
este prezent
1149
70
- UE 3260 - Cursuri de ap din zonele de
cmpie, pn la cele montane, cu vegetaie din
Ranunculion fluitantis i Callitricho-
Batrachion.
Repartizarea geografic
Cobitis taenia are o rspndire larg pe
teritoriul Romniei.
Fig. 2: Harta de repartizare a speciei n Romnia
Statutul speciei
Pe teritoriul national specia are o rspndire
larg. Nu poate fi considerat ca fiind o specie
vulnerabil.Specia este protejata prin:
- Legea 13 din 1993 (prin care Romania este
parte a Conventiei de la Berna),
- Directiva European 92/43/EEC,
- prin Legea nr. 462/2001 (i ultimele
amendamente) referitoare la ariile naturale
protejate si conservarea habitatelor, florei i
faunei slbatice,
- lista IUCN a speciilor ameninate
Prezena speciei n spaii protejate:
Fiind o specie relativ comun pe teritoriul
Romniei poate fi ntlnit n numeroare arii
protejate.
Evoluia i starea populaiilor,
ameninrile poteniale:
Fiind o specie relativ comun pe teritoriul
Romniei, marea majoritate a populaiilor
acesteia se afl ntr-o stare bun.
III - Managementul speciei i al
habitatului su
Propuneri la habitatul speciei
S se refac i s se reabiliteze sectoarele de
ru degradate.
S se menin stabilitatea i calitatea sistemelor
hidrologice ale apelor curente, pnzei freatice
i apele stttoare (fr drenaj, marnaj
artificial, controlul polurii) adic meninerea
functionrii naturale a mediilor acvative.
Meninerea calittii fizico-chimice a apelor i
un debit minim n cursul de ap i reelele de
ap curent.
Propuneri referitoare la specie
Pstrarea caracteristicilor habitatelor naturale
i semi-naturale.
Eventuale urmri ale acestui
management asupra altor specii
Aceast specie are slabe anse s interfereze cu
altele iar de msurile luate n favoarea sa vor
beneficia i alte specii acvatice.
Practici de evitat
Deteriorarea habitatelor naturale i semi-
naturale.
Exemple de situri cu management
conservativ
Rezervaia Biosferei Delta Dunrii.r
Metode de urmrire i monitorizare
Monitoring integrat - regulat.
Bibliografie
ANTIPA G., 1909 - Fauna ihtiologic a Romniei,
Acad. Rom., Bucureti.
ANTONESCU C.S., 1947 - Petii din apele
Romniei, Bucureti.
BNDUC D. 2006 - Preinventory for a draft list
of Natura 2000 sites (SCIs) for five fish species.
BNRESCU P.M. 1965 - Fauna Republicii
Populare Romne - Pisces, Osteichthyes, vol. XIII.
KOTTELAT M. 1997 - European freshwater
fishes. Heuristic checklist. Biologia, 53/Suplement
5, Bratislava.
MLLER H. 1983- Fische Europe.
P. M. BNRESCU. 2005 - Ichthyological
investigations in the drainage area of the Mure
River, 1984-1997. Transylvanian Review of
Systematical and Ecological Research 2.
D. BNDUC 1999 - Data concerning the human
impact on the ichthyofauna of the upper and middle
sectors of the Olt River. Transylvanian Review of
Systematical and Ecological Research 1.
OTEL V. 2007 - Atlasul petilor din Rezervaia
Biosferei Delta Dunrii.
71
Gobio albipinnatus
Porcuor de es
Doru Bnduc
ONG "Ecotur" Sibiu, Strada Oituz, nr. 31, etaj II, Sibiu, RO-550337, ROMNIA.
Denumirea tiinific:
Gobio albipinnatus (Lukasch, 1933)
Sinonim:
ncadrare taxonomic:
Clasa: Actinopterygii
Ordinul: Cypriniformes
Familia: Cyprinidae
I. Identificarea speciei
Descrierea speciei
Talia mic pn la mijlocie. Spinarea i
abdomenul rotunjite. Capul mai mult sau mai
puin comprimat lateral. Buzele subiri,
nepapiloase. O pereche de musti. Solzi
persisteni. Faa dorsal a corpului, pn la
inseria dorsalei, comple acoperit cu solzi.
Solzii de pe baza analei nu sunt lii. Spinii
branhiali scuri i distanai. Dinii faringieni
dispui pe dou rnduri, ncrligai la vrf i
nezimai. Sapte excepional 8 radii divizate n
dorsal. Ochii mari, aproape egali cu speiul
interorbitar. Corpul relativ nalt i comprimat
lateral; pedunculul caudal mai nalt dect gros.
4 solzi ntre linia lateral i ventrale. Lungimea
total maxim pn la 12 cm. Faa superioar
este glbuie-cenuie deschis, faa dorsal a
capului cenuie nchis, cu pete i dungi mai
ntunecate. Pe laturi 7-8, rar 6 sau pn la 12
pete rotunde.
Posibile confuzii
Porcuor de es poate fi confundata cu:
- Gobio gobio (porcuor) care are un orificiul
anal mai aproape de nottoarea anal, pe
nottoarea dorsal i anal are prezente mai
multe iruri de pete ntunecate prezente
totdeauna.
- Gobio kessleri (porcuorul de nisip) care are
un ochi mai mic, peduncul caudal mai gros
dect nalt.
- Barbus barbus (mrean) juv. care are un corp
argintiu, fr pete, ochi mai mic, solzi mai
mruni, numr mai mare de solzi n linia
lateral, 2 perechi de musti, dini faringieni
pe 3 rnduri, anus mai apropiat de nottoarea
anal.
Fig. 1: Gobio albipinnatus
II - Biologia, ecologia i situaia
speciei
Caracterele biologice
Biologia reproducerii i comportament :
Reproducerea are loc n perioada mai i iunie.
Triete n Dunre i n cursul inferior al
rurilor de es cu substrat de nisip fin sau
argil. Prefer locuri cu ap ceva mai adnc i
curent slab. Evit sectoarele cu ap mai rapid
sau stttoare i fund mlos. Triete mai mult
solitar, uneori n crduri mici.
Regimul alimentar: Se hrnete doar cu faun
bentonic, n special diatomee, efemeroptere,
etc.
Caractere ecologice
Triete n Dunre i n cursul inferior al
rurilor de es cu substrat de nisip fin sau
argil. Prefer locuri cu ap ceva mai adnc i
curent slab. Evit sectoarele cu ap mai rapid
sau stttoare i fund mlos. Triete mai mult
solitar, uneori n crduri mici.
Repartizarea geografic
Gobio albipinnatus are o rspndire sub media
speciilor de pe teritoriul Romniei. Nu exista
studii populationale pe regiuni intinse astfel
incat sa fie posibila o aproximare statistica
relevanta a dimensiunilor populatiilor acestei
specii.
1124
72
Fig. 2: Harta de repartizare a speciei in Romnia
(Combroux dup Oel 2007 i www.fishbase.org)
Statutul speciei
Pe teritoriul national specia are un areal sub
media speciilor de peti din Romnia; arealul
se afl n scdere n ultimii zeci de ani. Pe
acest teritoriu se poate considera ca fiind o
specie cu vulnerabilitate scazut/medie. Specia
este protejata prin:
- Legea 13 din 1993 (prin care Romania este
parte a Conventiei de la Berna),
- Directiva European 92/43/EEC,
- prin Legea nr. 462/2001 (i ultimele
amendamente) referitoare la ariile naturale
protejate si conservarea habitatelor, florei si
faunei salbatice,
- lista IUCN a speciilor ameninate
Prezena speciei n spaii protejate
Rezervaia Deltei Dunrii, Parcul Natural
Lunca Mureului Inferior, Parcul Natural
Lunca joas a Prutului inferior, Parcul Natural
Porile de Fier, Parcul Natural Balta Brilei,
etc.
Evoluia i starea populaiilor,
ameninrile poteniale
Arealul acestei specii se afl n scdere n
ultimii zeci de ani, n principal datorit
modificrii habitatelor naturale i semi-
naturale.
III - Managementul speciei i al
habitatului su
Propuneri la habitatul speciei
n vederea proteciei acestei specii este
necesar conservarea calitii apei i un
management optim al amenajrilor
hidrotehnice n funcie i de necesitile acestei
specii. De asemenea pstrarea pescuitului n
limitele de suportabilitate a speciei reprezint
un factor de luat n seam.
Propuneri referitoare la specie
Pstrarea habitatelor naturale i semi-naturale.
Eventuale urmri ale acestui
management asupra altor specii
Existena unor comuniti de peti viabile care
s includ i specii mai periclitate.
Practici de evitat
Deteriorarea habitatelor.
Exemple de situri cu management
conservativ
Rezervaia Biosferei Delta Dunrii.
Metode de urmrire i monitorizare
Monitoring integrat - regulat.
Bibliografie
ANTIPA G., 1909 - Fauna ihtiologic a
Romniei, Acad. Rom., Bucureti.
ANTONESCU C.S., 1947 - Petii din apele
Romniei, Bucureti.
BNRESCU P.M. 1965 - Fauna Republicii
Populare Romne Pisces, Osteichthyes, vol.
XIII.
EICHWALD, C.E. 1838 - Bull. Soc. Nat.
Moscou.
KOTTELAT M. 1997 - European freshwater
fishes. Heuristic checklist. Biologia,
53/Suplement 5, Bratislava.
OTEL V. 2007 - Atlasul petilor din
Rezervaia Biosferei Delta Dunrii.
73
Gobio kessleri
Porcuor de nisip
Doru Bnduc
ONG "Ecotur" Sibiu, Strada Oituz, nr. 31, etaj II, Sibiu, RO-550337, ROMNIA.
Denumirea tiinific:
Gobio kessleri (Dybowski, 1862)
Sinonim:
ncadrare taxonomic:
Clasa: Actinopterygii
Ordinul: Cypriniformes
Familia: Cyprinidae
I. Identificarea speciei
Descrierea speciei
Corpul scund i gros sau relativ nalt i slab
comprimat lateral. Pedunculul caudal gros i
cilindric, grosimea sa n general mai mare
dect nlimea minim. Ochii de mrime
foarte variabil, n general apreciabil mai mici
dect spaiul interorbitar. Solzii laterali
totdeauna simitor mai nali dect lungi.
Mustile de lungime variabil. Pietul i istmul
nu au solzi.
Solzii spatelui sunt prevzui cu striuri
epiteliale n relief. Anusul este situat mai
aproape de baza ventralelor dect de inseria
analei.
Posibile confuzii
Porcuorul de nisip poate fi confundata cu:
- Gobio albipinnatus (porcuor de es) care are
un diametrul ochiului mai mare, peduncul
caudal mai nalt dect gros.
Fig. 1: Gobio kessleri
II - Biologia, ecologia i situaia
speciei
Caracterele biologice
Biologia reproducerii i comportament:
Reproducerea are loc n luna iunie
Triete n cursul mijlociu al rurilor mari din
partea inferioar a zonei scobarului pn n
zona crapului; n unele ruri mici de es
triete n zona cleanului. n porinile de ru cu
o vitez a apei de 45-65 cm/s, puin adnci, cu
fund nisipos, indivizii speciei sunt numeroi,
triesc n crduri mari de pn la cteva sute de
exemplare. Puietul formeaz crduri mari, care
stau n apa mai nceat
Regimul alimentar: Hrana const mai ales din
diatomee, mai apoi din nevertebrate
Caractere ecologice
Triete n cursul mijlociu al rurilor mari din
partea inferioar a zonei scobarului pn n
zona crapului; n unele ruri mici de es
triete n zona cleanului. Prezena speciei este
legat de o vitez a apei de 45 - 65, rar pn la
90 cm/s; aceast vitez este caracteristic
rurilor de cmpie, i anume poriunilor lor
puin adnci, cu substrat nisipos.
Repartizarea geografic
Gobio kessleri este o specie relativ rspndit
pe teritoriul Romniei
Nu exist studii populaionale pe regiuni
ntinse astfel nct s fie posibil o aproximare
statistic relevant a dimensiunilor populaiilor
acestei specii.
Fig. 2: Harta de repartizare a speciei n Romnia
(Combroux modificat dup Oel 2007 i
www.fishbase.org)
2511
74
Statutul speciei
Pe teritoriul naional specia are un areal relativ
ntins; arealul se afl n uoar scdere n
ultimii zeci de ani. Pe acest teritoriu se poate
considera ca fiind o specie cu vulnerabilitate
scazut/medie. Specia este protejata prin:
- Convenia de la Berna (Anexa 3),
- Directiva Habitate (Anexa 2),
- Lista Roie IUCN,
- Legea 462 (Anexa 2).
Prezena speciei n spaii protejate
Rezervaia Deltei Dunrii, Parcul Natural
Lunca Mureului Inferior, Parcul Natural
Lunca joas a Prutului inferior, Parcul Natural
Porile de Fier, Parcul Natural Balta Brilei,
etc.
Evoluia i starea populaiilor,
ameninrile poteniale:
Arealul acestei specii se afl n scdere uoar
n ultimii zeci de ani, n principal datorit
modificrii habitatelor naturale i semi-
naturale.
III - Managementul speciei i al
habitatului su
Propuneri la habitatul speciei
- Petru a proteja aceast specie trebuie
protejat calitatea apei i a sedimentelor.
- Sustragerea anumitor sectoare de ru
influenei i impactului uman.
Propuneri referitoare la specie
Pstrarea condiiilor de habitat.
Eventuale urmri ale acestui
management asupra altor specii
Existena unor comuniti de peti viabile care
s includ i specii mai periclitate.
Practici de evitat
Deteriorarea habitatelor naturale i semi-
naturale.
Exemple de situri cu management
conservativ
Rezervaia Biosferei Delta Dunrii.
Metode de urmrire i monitorizare
Monitoring integrat - regulat.
Bibliografie
ANTIPA G., 1909 - Fauna ihtiologic a
Romniei, Acad. Rom., Bucureti.
ANTONESCU C.S., 1947 - Petii din apele
Romniei, Bucureti.
BNRESCU P.M. 1965 - Fauna Republicii
Populare Romne Pisces, Osteichthyes, vol.
XIII.
EICHWALD, C.E. 1838 - Bull. Soc. Nat.
Moscou.
KOTTELAT M. 1997 - European freshwater
fishes. Heuristic checklist. Biologia,
53/Suplement 5, Bratislava.
OTEL V. 2007 - Atlasul petilor din
Rezervaia Biosferei Delta Dunrii.
75
Gobio uranoscopus
Porcuor de vad
Doru Bnduc
ONG "Ecotur" Sibiu, Strada Oituz, nr. 31, etaj II, Sibiu, RO-550337, ROMNIA.
Denumirea tiinific:
Gobio uranoscopus (Agassiz, 1828)
Sinonim:
Romanogobio uranoscopus
ncadrare taxonomic
Clasa: Actinopterygii
Ordinul: Cypriniformes
Familia: Cyprinidae
I. Identificarea speciei
Descrierea speciei
Corpul i pedunculul caudal groase i
cilindrice. Mustile lungi depesc
preopercularul; la mbinarea celor dou buze
exist cte o prelungire posterioar destul de
puternic, ce se aseamn cu o a doua pereche
de musti. Anusul este mai apropiat de
nottoarea anal dect de nottoarele
ventrale. Pieptul i istmul sunt complet
acoperite de solzi.
Coloritul n general este ntunecat. Faa dorsal
este cenuie-verzuie sau brun btnd n
rocat, cu solzii de pe spate avnd o margine
neagr. n spatele dorsalei exist 2 - 3 pete
negricioase mari care dau un aspect brzdat. Pe
laturile corpului exist 7 - 10 pete mari
rotunde, uneori alungite. Faa ventral este alb
- glbuie.
Ajunge la o lungime maxim fr caudal de
10,5 cm, iar cu caudal de 12,3 cm.
Pedunculul caudal gros i cilindric, grosimea
sa (msurat n partea anterioar, la marginea
posterioar a analei) depete nlimea
Posibile confuzii
Gobio gobio
Fig. 1: Gobio uranoscopus
II - Biologia, ecologia i situaia
speciei
Caracterele biologice
Biologia reproducerii i comportament:
Reproducerea are loc n perioada mai - iunie,
perioad n care icrele sunt depuse pe pietre.
Triete n ruri de munte i deal, localizndu-
se n zona vadurilor i repeziurilor, unde apa
are o vitez de 70 - 115 cm/s iar substratul este
predominant bolovnos. Exist cazuri n care
aceast specie ajunge i spre zonele de es, dar
poate fi gsit doar n sectoarele cu repeziuri.
Dei n anumite repeziuri se ntlnesc muli
indivizi, nu formeaz ns adevrate crduri.
Regimul alimentar: Hrana const din
perifiton i nevertebrate reofile.
Caractere ecologice
Triete n ruri de munte i deal, localizndu-
se n zona vadurilor i repeziurilor, unde apa
are o vitez de 70 - 115 cm/s iar substratul este
predominant bolovnos. Exist cazuri n care
aceast specie ajunge i spre zonele de es ale
unor ruri, dar poate fi gsit doar n sectoarele
cu repeziuri.
Repartizarea geografic
Gobio uranoscopus este o specie cu o
rspndire relativ redus pe teritoriul
Romniei.
Nu exist studii populaionale pe regiuni
ntinse astfel nct s fie posibil o aproximare
statistic relevant a dimensiunilor populaiilor
acestei specii.
1122
76
Fig. 2: Harta de repartizare a speciei n Romnia
Statutul speciei
Pe teritoriul naional specia are un areal relativ
restrns; arealul se afl n uoar scdere n
ultimii zeci de ani. Pe acest teritoriu se poate
considera ca fiind o specie cu vulnerabilitate
medie. Specia este protejata prin:
- Legea 13 din 1993 (prin care Romnia
ratific convenia de la Berna),
- Directiva European 92/43/EEC,
- Natura 2000 i prin Legea 462/2001 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice.
Prezena speciei n spaii protejate
Parcul Natural Cheile Nerei-Beunia, etc.
Evoluia i starea populaiilor,
ameninrile poteniale
Arealul acestei specii se afl n scdere uoar
n ultimii zeci de ani, n principal datorit
modificrii habitatelor naturale i semi-
naturale.
III - Managementul speciei i al
habitatului su
Propuneri la habitatul speciei
n vederea proteciei acestei specii este
necesar conservarea calitii apei, realizarea
construciilor ameliorative hidrotehnice cu
consultarea conservaionitilor, pstrarea
condiiilor naturale sau apropiat de cele
naturale n anumite sectoare de ru.
Propuneri referitoare la specie
Pstrarea condiiilor de habitat.
Eventuale urmri ale acestui
management asupra altor specii
Existena unor comuniti de peti viabile care
s includ i specii mai periclitate.
Practici de evitat
Deteriorarea habitatelor naturale i semi-
naturale.
Metode de urmrire i monitorizare
Monitorizare integrat - regulat.
Bibliografie
ANTIPA G., 1909 - Fauna ihtiologic a
Romniei, Acad. Rom., Bucureti.
ANTONESCU C.S., 1947 - Petii din apele
Romniei, Bucureti.
BNDUC D. 2006 - Preinventory for a draft
list of Natura 2000 sites (SCIs) for five fish
species.
BNRESCU P.M. 1965 - Fauna Republicii
Populare Romne Pisces, Osteichthyes, vol.
XIII.
EICHWALD, C.E. 1838 - Bull. Soc. Nat.
Moscou.
KOTTELAT M. 1997 - European freshwater
fishes. Heuristic checklist. Biologia,
53/Suplement 5, Bratislava.
OTEL V. 2007 - Atlasul petilor din
Rezervaia Biosferei Delta Dunrii.
77
Misgurnus fossilis
iparul
Doru Bnduc
ONG "Ecotur" Sibiu, Strada Oituz, nr. 31, etaj II, Sibiu, RO-550337, ROMNIA.
Denumirea tiinific:
Misgurnus fossilis (Linnaeus 1758)
ncadrare taxonomic :
Clasa: Osteichthyes
Ordinul: Cypriniformes
Familia: Cobitidae
I. Identificarea speciei
Descrierea speciei
Corpul alungit i gros, de nlime aproape
uniform; nlimea maxim reprezint 11,5 -
14,3% din lungimea corpului (fr caudal), iar
grosimea 61 - 81% din nlime. Profilul dorsal
i cel ventral aproape orizontale. Capul gros,
slab comprimat lateral, lungimea lui reprezint
15,8 - 18,4% din cea a corpului. Spaiul
interorbitar este slab convex. Nrile sunt mai
apropiate de ochi dect de vrful botului.
Dintre cele trei perechi de musti propriu-zise,
perechea a 3-a este cea mai lung. Pedunculul
caudal este comprimat lateral, ndeosebi n
partea posterioar. Marginile superioar i
inferioar ale pedunculului caudal sunt
ngustate i formeaz cte o caren adipoas.
Inseria dorsalei i cea a ventralelor sunt situate
la acelai nivel. Solzii sunt mici, dar foarte
evideni, imbricai. Linia lateral este foarte
greu vizibil. Faa dorsal este cafenie-nchis,
presrat cu pete negricioase mrunte; aceast
zon cafenie este mrginit de o dung
longitudinal ngust, aproape neagr, ce se
ntinde din colul superior al operculului pn
la caudal; n partea posterioar dunga este
ntrerupt, constnd din pete izolate. n jos de
aceast dung, corpul este cafeniu-deschis;
urmeaz o nou dung negricioas, foarte lat,
continu de la ochi pn la baza caudalei. Sub
aceast dung corpul este galben-ruginiu,
presrat cu cu puncte cafenii; n lungul acestei
zone deschise se ntinde o a 3-a dung
negricioas, ngust i ntrerupt. Capul este
cafeniu-deschis cu pete mici ntunecate.
nottoarele sunt fumurii cu pete ntunecate.
Femelele ajung pn la 25 - 30 cm lungime,
masculii sunt mai mici.
Posibile confuzii
iparul nu poate fi confundat cu nici o alt
specie.
Fig. 1: Misgurnus fossilis ( foto: D.Ureche)
II - Biologia, ecologia i situaia
speciei
Caracterele biologice
Biologia reproducerii i comportament:
Perioada de reproducere dureaz din luna
martie pn n luna iunie; femela depune
10000 150000 boabe de icre, pe vegetaia
acvatic. Icrele sunt lipicioase, adernd la
vegetaie.
Avnd posibilitatea respiraiei aeriene
(intestinal) este foarte rezistent la lipsa de
oxigen n ap. n caz de secare a apei n care
triete rezist mult timp n ml; se nfund n
ml i iarna sau n perioadele cu temperaturi
ridicate. Nu ntreprinde migraii propriuzise;
primvara (n epoca de reproducere) este mult
mai mobil dect n restul anului. Cnd este
scos din ap scoate un sunet caracteristic. Este
o specie sensibil la schimbrile de presiune
atmosferic; naintea furtunilor urc la
suprafaa apei.
Regimul alimentar: Hrana const din detritus
organic, vegetaie acvatic, crustacee, larve de
insecte, molute.
Caractere ecologice
Specia este dulcicol de ap stttoare sau lent
curgtoare, rspndit n bli pn n zona de
coline mai rar n rurile de es. n ruri se
localizeaz n poriunile mloase i n braele
laterale. Prefer substratul mlos i cu
vegetaie
1145
78
Habitate din Anexa I, n care specia
este prezent
UE 3130 - Ape stttoare oligotrofe pn la
mezotrofe cu vegetaie din Littorelletea
uniflorae i/sau Isoto-Nanojuncetea
UE 3140 - Ape puternic oligo-mezotrofe cu
vegetaie bentonic de specii de Chara.
Repartizarea geografic
Misgurnus fossilis are o rspndire relativ
ntins pe teritoriul Romniei.
Fig. 2: Harta de repartizare a speciei n Romnia
Statutul speciei
Pe teritoriul naional specia are o rspndire
relativ extins. Pe acest teritoriu se poate
considera ca fiind o specie cu o vulnerabilitate
sczut/medie. Specia este protejata prin:
- Convenia de la Berna (Anexa 3),
- Directiva Habitate (Anexa 2),
- Lista Roie IUCN,
- Legea 462. Desecrile i poluarea zonelor
umede pot constitui o ameninare serioas la
adresa existenei acestei specii.
Prezena speciei n spaii protejate
Rezervaia Deltei Dunrii, Parcul Natural
Lunca Mureului Inferior, etc.
Evoluia i starea populaiilor,
ameninrile poteniale
Este victima secrilor i lucrrilor de
ntreinere de iarn a zonelor umede ct i a
polurilor care se acumuleaz n sedimente.
III - Managementul speciei i al
habitatului su
Propuneri la habitatul speciei
Meninerea funcionrii naturale a mediilor
acvatice (pnza freatic, reea subteran, izvor,
cursuri de ap, lacuri i iazuri).
Meninerea stabilitii i calitii sistemelor
hidrologice a apelor curente, a pnzei freatice
i apelor stttoare (fr drenaj, fr ndiguire
artificial, fr baraje, controlul polurii).
Trebuie stabilite msuri de management cum
ar fi ntreinerea secvenial a anurilor.
Propuneri referitoare la specie
Un management corect al zonelor umede i
renuntarea la practica paguboasa a desecarilor
cu orice pret a acestora.
Eventuale urmri ale acestui
management asupra altor specii
Aceast specie are slabe anse s interfereze cu
altele iar de msurile luate n favoarea sa vor
beneficia i alte specii acvatice.
Practici de evitat
Desecari ale zonelor umede fara studii de
impact bine documentate initiale.
Exemple de situri cu management
conservativ
Rezervatia Biosferei Delta Dunarii.
Metode de urmrire i monitorizare
Monitoring integrat regulat.
Bibliografie
ANTIPA G., (1909). Fauna ihtiologic a Romniei,
Acad. Rom., Bucureti.
ANTONESCU C.S., (1947). Petii din apele
Romniei, Bucureti.
BNDUC D., (2006). Preinventory for a draft list
of Natura 2000 sites (SCIs) for five fish species.
BNRESCU P.M. (1965). Fauna Republicii
Populare Romne Pisces, Osteichthyes, vol. XIII.
EICHWALD, C.E. (1838). Bull. Soc. Nat. Moscou.
KOTTELAT M. (1997) European freshwater
fishes. Heuristic checklist. Biologia, 53/Suplement
5, Bratislava.
OTEL V. (2007). Atlasul petilor din Rezervaia
Biosferei Delta Dunrii.
79
Mamifere
UE - 1352* - Canis lupus (Lup)
1361 - Lynx lynx (Rs)
UE - 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu
potcoav)
Rupicapra rupicapra (Capra neagr)
UE - 1354* - Ursus arctos (Ursul brun)
80
81
Canis lupus
Lup
Ioan Duma
Universitatea de Vest din Timioara,Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Departamentul de Biologie, Pestalozzi
nr.16, Timioara, Romni, ioan.duma@email.ro
Denumirea tiinific:
Canis lupus (Linnaeus, 1758)
ncadrare taxonomic:
Clasa: Mammalia
Ordinul: Carnivora
Familia: Canidae
I. Identificarea speciei
Descrierea speciei
Greutate: n literatura de specialitate este
menionat o greutate cuprins ntre 25 si 50
Kg, aceasta depinznd n funcie de sex, starea
de sntate a animalului i de cantitatea de
hran disponibil. n Romnia cele mai mari
exemplare recoltate ajungeau la 70-75 kg
(Cotta, 1982).
n America de Nord grupurile de lupi
specializate n vnarea de ierbivore mari cum
ar fi elanii sau bizonii au greuti i dimensiuni
medi mai mari (frecvent peste 60 de Kg).
Aceasta probabil i datorit seleciei naturale
care favorizeaz n astfel de situaii
exemplarele de talie mai mare.
Descriere: Blana adulilor variaz mult n
funcie de anotimp i habitat. Coloritul blnii
poate diferi de la un individ la altul astfel nct
unii dintre ei pot avea blana gri albicioas iar
alii sunt negri. De obicei, n perioada de var
coloritul este galben-rocat iar perii sunt scuri.
n anotimpul rece blana capt o culoare
cenuie cu nuane negricioase. Pe spate blana
este mai nchis dect pe restul corpului. De
asemenea, adesea pe faa anterioar a
picioarelor din fa pot fi prezente dou dungi
negricioase. Nprlirea la lup are loc n lunile
martie i aprilie cnd i cad perii lungi ai blnii
de iarna.
Blana puilor de Canis lupus este de culoare
brun-cenuie nchis.
Posibile confuzii
Deosebirea dintre lup i cine. Cei neiniiai
n zoologie pot face uneori confuzii ntre Canis
lupus i unele rase de Canis familiaris.
Principalele diferene ntre cele dou specii ar
fi urmtoarele:
- La lup urechile sunt relativ mici i
ascuite. ntotdeauna le ine ndreptate n
sus i nu czute.
- nlimea pn la greabn este mai mare
dect cea pn la crup.
- Coada o ine ntotdeauna ndreptat n jos
i dreapt (nu o ncolocete).
- Ochii sunt poziionai oblic.
- Blana nu are pete deschise la culoare
(albe).
Pe partea posterioar a picioarelor din spate nu
exist peri lungi.
Fig 1: Canis lupus (fotografie de: Jii Bohdal)
Urma prtie de lup
const dintr-un singur ir
de urme animalul
clcnd cu piciorul din
spate pe urma celui din
fa. La cini urma prtie
este n zig-zag (fig. 2).
De asemenea urma lsat
de lup este oval i
alungit cu degetele
strns apropiate ntre ele.
La cine ea este rotund
deoarece degetele sunt
mult mai distanate.
Fig 2: Urma prtie de lup
(stnga) comparativ cu
urma prtie de cine (dreapta)
1352*
82
II - Biologia, ecologia i situaia
speciei
Caracterele biologice
Reproducerea. Maturitatea sexual este atins
la vrsta de 2 ani. Perechile se formeaz n
perioada hyemal (decembrie, ianuarie i
februarie) cnd de fapt are loc i mperecherea.
Punctul de maxim intensitate a perioadei de
reproducere este considerat a fi prima
jumtate a lunii februarie. Dei maturitatea
sexual este atins destul de devreme (2 ani),
datorit ierarhiei sociale din cadrul grupului nu
toi masculii ajung s se reproduc la aceast
vrst.
Perioada de gestaie dureaz cca. 2 luni. La
creterea i ngrijirea puilor particip att
femela ct i masculul. nainte de a fta,
femela i caut un loc retras i protejat n care
va construi un culcu pentru pui. Vizuina este
adesea un adpost spat n pmnt sau uneori
poate folosi scorburi ale arborilor btrni,
crpturi mai profunde n stnci,, etc.Indiferent
de locaie culcuul este cptuit cu iarb,
frunze i muchi uscai. n alegerea locului
viitoarei vizuini un rol important l au:
prezena apei n apropiere i abundena hranei.
Lupoaica fat n medie 5 pui. Femelele tinere
i cele mai n vrst fat un numar mai redus
de pui comparativ cu cele aflate n floarea
vrstei. Numrul de juvenili n cazuri
excepionale poate ajunge chiar la 11. Pn n
a 15 - zi de via puii sunt orbi i doar dup
aceast vrst ncep s deschid ochii. Sunt
alptai de obicei 6 sptmni dup care
prinii ncep s i familiarizeze cu hrana
animal aducndu-le carne semidigerat pe
care o regurgiteaz din stomac. Odat cu
naintarea n vrst adulii le pot aduce puilor
ocazional i prad vie pe care acetia i
exerseaz, evident prin joac, tacticile de
vntoare.
Longevitatea. 16 pn la 17 ani.
Comportament (Activitatea). Lupul este un
animal sociabil. n afara perioadei de var cnd
perechile i cresc puii i duc deci o via mai
izolat, aceste animale au un comportament
social extrem de complex. ncepnd cu lunile
de toamn indivizii unei familii (prini i pui)
la care se adaug i pui din anii anteriori se
asociaz i formeaz haite ce pot numra pn
la 15 indivizi. n interiorul haitei exist o
ierarhie bine determinat.
Timpul creterii puilor teritoriul unei perechi
este de aproximativ 3 km n jurul vizuinei. n
anotimpul rece ns indivizii pot parcurge ntr-
o singur noapte chiar i 60 de km.
Teritoriul unei haite poate avea ntre 100 i
1.000 km i este marcat periodic olfactiv (cu
urin i fecale) i auditiv.
n ceea ce privete activitatea pe parcursul unei
zile putem spune c specia este preponderent
nocturn. Totui n perioada de ngrijire a
puilor adulii trebuie s vneze inclusiv pe
timpul zilei.
Regimul alimentar. Este o specie
preponderent carnivor. Hrana animal este
foarte variat: de la cerbi, cpriori, mistrei,
iepuri, bursuci, micromamifere, diferite specii
de psri, pn la animale domestice: oi, viei,
mnji, porci i chiar cini. Pe lng aceste
animale de talie mai mult sau mai puin mare,
mai consum insecte, amfibieni i reptile. De
regul prdeaz animale slbite sau bolnave i
doar arareori poate captura animale sntoase.
Cnd are ocazia (n special n lunile de iarna)
consum i cadavre. Trebuie menionat ca nu
atac omul.
Fr hran rezist perioade ndelungate (chiar
i o sptmn) dar cnd are posibilitatea de a
se hrni poate consuma la o mas chiar i 15
Kg de carne, ceea ce nseamn cca. 30-50%
din greutatea sa corporal.
Pe lng hrana animal consum chiar i
alimente de natur vegetal: fructe, ciuperci,,
etc.
Caractere ecologice
Canis lupus este o specie care triete ntr-o
varietate de habitate. Poate fi ntalnit din
pdurile de rinoase pn n cele de stejar sau
lunc i chiar era prezent n Delta Dunrii. De
asemenea poate habitua i n cmpuri deschise.
Aceast extraordinar capacitate de adaptare la
diferite habitate a permis speciei s populeze
arii vaste din emisfera boreal (Eurasia i
America de Nord). Necesitile fa de habitat
ale speciei ar fi urmtoarele: existena unor
locuri linitite mai ales n perioada de cretere
a puilor i abundena hranei.
Habitate menionate la Anexa I, n
care este prezent specia
Deoarece lupul este o specie foarte plastic din
punct de vedere ecologic, putndu-se adapta
unor medii foarte diferite, putem spune ca este
ntlnit ntr-un numr foarte mare de habitate
menionate n Anexa I.
Practic se ntlnea n toate habitatele din
Romnia. Astzi ns este restrns la habitatele
din zonele colinare i montane: pajiti alpine i
subalpine, pajiti umede i comuniti de
ierburi nalte (buruieniuri subalpine), pajiti
mezofile, pduri temperate de foioase cu
frunze cztoare, pduri temperate de conifere,
grohotiuri, stnci continentale i roci la zi.
83
- UE 4060 - Tufriuri alpine i boreale.
- UE 4070* - Tufriuri cu Pinus mugo i
Rhododendron myrtifolium
- UE 5130 - Formaiuni de Juniperus
communis pe tufriuri sau puni calcaroase.
- UE 6150 - Pajiti boreale i alpine pe substrat
silicios.
- UE 6520 - Fnee montane.
- UE 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-
Fagetum.
- UE 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-
Fagetum
- UE 9160 - Pduri subatlantice i
medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen
din Carpinion betuli
- UE 9170 - Pduri de stejar cu carpen de tip
Galio-Carpinetum
- UE 91K0 - Pduri ilirice de Fagus sylvatica
(Aremonio-Fagion).
- UE 91X0 - Pduri dobrogene de fag
- UE 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din
regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
- UE 9420 - Pduri de Larix decidua i/sau
Pinus cembra din regiunea montan.
- UE 9530* - Vegetaie forestier sub-
mediteraneean cu endemitul Pinus nigra ssp.
Banatica.
Repartizarea geografic
Specia avea n trecut o arie de rspndire
extrem de vast care cuprindea Europa, Asia
(exceptnd partea sud-estic) i America de
Nord.
n Romnia dei n trecut era rspndit pe
ntreg teritoriul rii, are astzi un areal restrns
n special la pdurile montane i premontane.
n zona de cmpie existau mici populaii
izolate (fig. 3) care ns n majoritatea lor au
fost exterminate.
Specia a fost citat n literatura de specialitate
din urmtoarele regiuni sau localiti:
Braov (BV), ara Brsei (BV), Brila (BR),
Banat (TM, CS), Cernei (MH), Cloani (MH),
Munii Maramureului (MM) (Clinescu,
1931); Bneasa (CT), Babadag (TL), Tulcea
(TL), Cochirleni (CT), Comana (GR), Vlad
epe (GR), Ghimpai (GR), erbneti (DB),
Davideti (AG), tefneti (AG), Rmnicu
Srat (VL), Rdui, Rupea (BV), Rul Alb
(HD), Gheorghieni (HR) (Vasiliu i Sova,
1968).
Ionescu n 1968 l-au raportat din partea
superioar a Bistriei moldoveneti, Bazilescu
E., Sorescu C., Cruce M., Popescu M., (1980)
l-au gsit la: Crna (DJ), Bratovoeti (DJ),
Sadova (DJ), Gighera (DJ), Gngiova (DJ),
Glavacioc (DJ), Taula (DJ), Prundu (IF), Clui
(OT). Papadopol i col n 1965 l semnaleaz
n judeul Iai, Soleti (VS), Gugeti (VN).
Murariu D., (1987) l afl n Munii Siriului,
Cheia, Sltruc, Negreti-Oa.
n Delta Dunrii dei existent n trecut a fost
exterminat (Kiss, 1999).
Fig. 3: Distribuia speciei Canis lupus n Romnia
(dup Murariu, 2005 puncte gri = repartizarea
istoric)
n Banat specia este semnalat din: Muntii
Poiana Rusc, arcu, Cernei, Semenicului,
Aninei, Almjului i Locvei. De asemenea se
mai ntalneste n unele pduri mai mari din
Dealurile Lipovei i Pogniului. n perioada
hyemal exemplare de lup pot fi observate mai
frecvent n zonele de deal i uneori chiar la
cmpie aceasta datorndu-se deplsrilor lungi
fcute n cutarea hranei.
Statutul speciei
Canis lupus este considerat ca fiind o speie
vulnerabil conform IUCN (2007).
Este protejat prin:
- Legea 13/1993 ce ratific Convenia de la
Berna,
- Directiva European 92/43/EEC
- Legea 462/2001.
- Convenia de la Berna: anexa II
- Convenia de la Washington: anexa I
Specia este protejat att n Parcurile Naionale
i Naturale ct i n toate fondurile de
vntoare din Romnia. Vnarea lupului este
permis doar cu autorizaie special.
Prezena speciei n spaii protejate
Specia beneficiaz de protecie n toate
parcurile naionale i naturale ale Romniei.
Dintre acestea menionm: Parcul Naional
Semenic-Cheile Caraului, Parcul Naional
Cheile Nerei-Beunia, Parcul Natural Porile
de Fier, Parcul Naional Domogled-Valea
Cernei, Parcul Natural Retezat, Parcul Natural
Apuseni, Parcul Naional Munii Rodnei,
Parcul Natural Bucegi.
84
Statutul de conservare, tendine
evolutive i poteniale ameninri
Evoluia i starea populaiilor: Pe ntreg
teritoriul su lupul pierde teren n faa omului.
n Europa el a disprut din multe ri nc de la
nceputul secolului XX (Germania, Marea
Britanie, rile de Jos). Iar n rile n care a
persistat se afl ntr-un continuu regres
numeric.
Cu toate msurile de protecie luate n ultimele
decenii tendinele de evoluie ale populaiilor
de lup sunt negative, numrul de exemplare
fiind din ce n ce mai mic. Situaia este
asemntoare n toate tile btrnului
continent acolo unde specia a supravieuit pn
la nceputul secolului XXI.
Cum de s-a ajuns la acest paradox este
ntrebarea? Specia este protejat, dar n regres
numeric. O explicaie simpl nu poate fi dat,
dar printre cele mai importante ameninri ar
fi:
- distrugerea habitatului i interveniile
antropice brutale n perioada de cretere a
puilor n special prin exploatrile forestiere ce
se fac pn i n cele mai ndeprtate coluri ale
munilor.
- braconajul i corupia din cadrul sistemului
care aprob cota de exemplare ce trebuie
extras din anumite ocoale silvice. Astfel
populaiile de lup adesea sunt supraevaluate
pentru a se putea obine o cot de vnat mai
mare.
- otrvirile intenionate.
- existena unui numr mare de animale
purttoare ale virusului rabiei.
Efectivul populaiei. n 2005 Murariu estima
populaia Romniei la 2500 de exemplare.
Poteniale ameninri: ale speciei ar fi:
barconajul i vntoarea excesiv, otrvirile
intenionate efectuate de agricultori (oieri),
distrugerea habitatului, existena virusului ce
provoac rabia n rndul unor animale
domestice i slbatice.
III - Managementul speciei i al
habitatului su
Propuneri la habitatul speciei
Trebuiesc identificate principalele zone
favorabile lupilor n perioada de cretere a
puilor i limitarea lucrrilor forestiere sau a
altor activiti umane n funcie de aceasta.
mbuntirea habitatelor sub aspect trofic.
Propuneri referitoare la specie
Cinii care nsoesc oierii sau personalul silvic
trebuie vaccinai mpotriva rabiei deoarece
boala se poate transmite uor n rndul
populaiei de lupi.
Luarea de msuri drastice mpotriva
braconajului.
Educarea tinerei generaii asupra necesitii
ocrotirii speciei i a habitatelor n care
vieuiete.
Eventuale urmri ale acestui
management asupra altor specii
Deoarece Canis lupus face parte din vrful
piramidei trofice n habitatele n care triete,
prezena sa poate fi considerat un indicator al
strii de sntate a habitatului respectiv. Un
habitat n care lupul are condiii optime de
dezvoltare cu siguran va corespunde nevoilor
tuturor speciilor care triesc n el.
Practici de evitat
- perturbarea linitii n arealele n care se tie
c exist specia,
- puii gsii ntmpltor nu trebuiesc luai doar
pe motiv c prinii nu erau n zon;
- vntoarea trebuie fcut numai cu permis
special i numai n cazul n care exist un
motiv ntemeiat.
Metode de monitorizare
Deoarece animalul se deplaseaz pe un
teritoriu destul de mare n cutarea hranei se
poate ntmpla uor ca acelai individ s poat
fi numrat de dou ori. De aceea n evaluarea
numrului de exemplare pe un anumit teritoriu
trebuie folosite mai multe metode: observarea
urmelor n special atunci cnd este zpad, prin
analizarea genetic a firelor de pr recoltate de
pe teren (tiut fiind faptul c fiecare individ
este unic), prin observaii directe sau indirecte
cu camere de fotografiat sau de filmat dotate
cu senzor de micare.
Bibliografie
BAZILESCU E., SORESCU C., CRUCE
M., POPESCU M., 1980 - Catalogul
sistematic al coleciilor de vertebrate din
Muzeul Olteniei. Studii i Comunicri Muz.
Olteniei Craiova, t. Nat. 3: 311-401
CLINESCU R., 1931b - Mamiferele
Romniei. Repartiia i problemele lor
biogeografice-economice, Buletinul
Ministerului Agriculturii i Domeniilor, Nr.
251, Vol. I: 1-103
COTTA V., 1982 - Vnatul. Cunoatere,
ocrotire i recoltare, Editura Ceres, Bucureti,
1: 560
85
DONI N., PAUC-COMNESCU M. ,
POPESCU A., MIHILESCU S., BIRI I.
A., 2005 - Habitatele din Romnia, Editura
Tehnic Silvic, Bucureti
IONESCU V., 1968 - Vertebratele din
Romnia, Editura Academiei Republicii
Socialiste Romnia, Bucureti, 1-496
KISS J. B., 1999 - Situaia actual a lupului n
Delta Dunrii, Vntorul i pescarul romn, 5:
23.
MURARIU D., 1987 - Aspecte faunistice i
ecologice privind mamiferele din nord-vestul
Romniei. Stud. Cerc. Biol. Ser. Biol. Anim.
38: 91-95
MURARIU D., MUNTEANU D., 2005 -
Fauna Romniei, Mammalia, Carnivora,
Editura Academiei Romne, Vol. XVI, fasc. 5,
223 pag.
PAPADOPOL A., GHIZELEA G., 1965 -
Contributions a la connaissance de quelques
mammiferes de la region de Iassy. Trav. Muz.
Hist. Nat. Grigore Antipa, 5: 389-404.
VASILIU G. D., OVA C.,1968 - Vauna
Vertebratica Romaniae, Muzeul Judeean
Bacu,. Secia tiinele Naturii. Studii i
Comunicri, :1-296.
CARTEA ROIE A VERTEBRATELOR
DIN ROMNIA, 2005 - Muzeul Naional de
Istorie Natural Grigore Antipa, Bucureti
CAHIERS DHABITATS NATURA 2000,
CONNAISANCE ET GESTION DES
HABITATS ET DES ESPECES
DINTERET COMMUNITAIRE,
ESPECES ANIMALES, 2002 - tome 7, : 89-
92
THE WORLD CONSERVATION UNION
available online at: http://www.iucn.org.
86
87
Lynx lynx
Rs
Ioan Duma
Universitatea de Vest din Timioara,Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Departamentul de Biologie, Pestalozzi
nr.16, Timioara, Romnia, ioan.duma@email.ro
Denumirea tiinific:
Lynx lynx( Linnaeus, 1758)
ncadrare taxonomic:
Clasa: Mammalia
Ordinul: Carnivora
Familia: Felidae
I. Identificarea speciei
Descrierea speciei
Greutate. Este cel mare reprezentant al
felinelor din fauna Europei. Adulii pot cntri
ntre 11 i 30 de Kg, n functie de sex, vrst,
starea de sntate, cantitatea de hran
disponibil,, etc.Cel mai mare exemplar
mpucat pe teritoriul Romniei a cntrit 48
de Kg (Vasiliu, i Decei, 1964).
Fig 1: Lynx lynx (fotografie de: Jii Bohdal)
Descriere. Blana este de culoare galben
rocat pe spate i flancuri i alb glbuie pe
abdomen. Pe acest fond prezint numeroase
pete circulare brun rocate sau chiar negre.
Coloritul blnii la aceast specie este ns
destul de variabil (Murariu si Munteanu,
2005). n vrful urechilor se gsete cte un
smoc de peri mai lungi caracteristici.
Pe teren masculul nu poate fi deosebit de
femel ntruct au aproximativ aceeai
dimensiune i colorit al blnii.
Nprlete de dou ori pe an: primvara i
toamna.
Posibile confuzii
Specia nu se poate confunda cu nici o alta din
fauna rii noastre fiind uor de recunoscut
chiar i de ctre un copil.
Urma de rs se deosebeste de cea a pisicii
slbatice prin dimensiune, fiind mai mare iar
pe zpad prin faptul c pe lng impresiunea
degetelor i a clciului mai apare i o mic
perni posterioar.
II - Biologia, ecologia i situaia
speciei
Caracterele biologice
Reproducerea: Maturitatea sexual la Lynx
lynx este atins la 21-33 de luni (Cotta, 1982).
mperecherea are loc n perioada de primvar,
de regul n lunile martie i aprilie. n aceast
perioad emite sunete ce se aseman cu
mieunatul pisicilor domestice. Perioada de
gestaie dureaz ntre 67 i 74 de zile.
Femela ulterior i alege o vizuin n locurile
linitite i inaccesibile ale pdurilor.
Numrul de pui ftai este de circa 2 sau 4. Ca
i n cazul altor mamifere mari din zona
temperat i aceast specie fat o singur dat
pe an.
Puii sunt orbi o perioad de 2 sptmni
jumtate. Dei masculul st n preajma femelei
i perechea vneaz mpreun, acesta nu
contribuie la ngrijirea puilor.
Longevitatea circa 25 ani (Murariu si
Munteanu, 2005).
Comportament (Activitatea): Rsul este un
animal sedentar, teritorial i solitar.
Totodat este o specie cu activitate nocturn i
crepuscular. Doar n perioada de cretere a
puilor perechea vneaz i n timpul zilei.
Dintre simuri o sensibilitate deosebit o au
auzul i vzul. Mirosul este relativ slab
dezvoltat la aceast specie.
Teritoriul individual depinde de
disponibilitatea hranei. n Carpai n medie un
rs i stabilete un teritoriu de 16-26 km.
1361
88
ntregul areal este parcurs de individ n cca. 7-
10 zile. Datorit condiiilor climatice, n
decursul unui an s-a constatat c n Carpai
rsul efectueaz migraii pe vertical.
Regimul alimentar: Spre deosebire de canide,
felidele au un regim de hran mult mai strict.
Rsul nu face excepie de la aceast regul
fiind strict carnivor. Se hrnete cu iepuri,
cpriori, pui de cerb carpatin, pui de mistre,
psri i ou, mamifere arboricole cum ar fi
prii sau veveriele, roztoare, insecte,,
etc.Consum de asemenea i pisici slbatice
eliminndu-i astfel concurena. Acest
comportament este asemntor cu cel al leilor
din savanele africane care de asemenea omoar
alte specii de feline surprinse pe teritoriul
grupului.
De regul nu consum cadavre, dar n lunile
reci ocazional se poate hrni i cu acestea
(Cotta, 1982).
Prdeaz stnd la pnd, de obicei n copaci,
ntotdeauna pe potecile btute de alte animale.
Urmrirea przii se face numai pe distane mici
(de cel mult 200m). Un aspect interesant l
constituie faptul c rii vneaz n perechi sau
n grupe familiale (Murariu si Munteanu,
2005).
Caractere ecologice
Rsul este o specie ntlnit n numeroase
habitate, din zona de cmpie pn n cea
montan. Dei n Europa specia are n prezent
o arie de rspndire restrns la pdurile mari
din zonele montane n tecut situaia era cu totul
alta. n Asia specia nc mai populeaz
cmpiile deschise i chiar zonele montane
deerticole.
n condiiile rii noastre prefer pdurile mari
i inaccesibile ne tolernd prea bine prezena
omului pe teritoriul su.
Totui n habitatele influenate ntr-o oarecare
msur de om, prezena unei vegetaii
(ierboas sau subarboret) de pn la 70-90cm
nlime ajut animalul s i gseasc un
oarecare refugiu. n lipsa unui strat vegetal
rsul poate cuta i stnci abrupte sau alte
locuri inaccesibile.
Dumani. Cel mai important duman al speciei
este omul. Pe lng acesta ns mai are i
prdtori naturali. Astfel, lupii uneori pot
captura i prinde juvenili sau exemplarele
batrne i bolnave. La acetia mai putem
aduga i haitele de cini ce nsoesc oierii i
care i captureaz ocazional.
Habitate menionate n Anexa I n
care specia este prezent
n condiiile rii noastre specia este rspndit
doar n habitatele forestiere montane i n cele
alpine: pajiti alpine i subalpine, pajiti umede
i comuniti de ierburi nalte (buruieniuri
subalpine), pajiti mezofile, pduri temperate
de foioase cu frunze cztoare, pduri
temperate de conifere, grohotiuri, stnci
continentale i roci la zi.
- UE 8110 - Grohotiuri silicioase din etajul
montan pn n cel alpin (Androsacetalia
alpinae i Galeopsietalia ladani)
- UE 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-
Fagetum.
- UE 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-
Fagetum
- UE 91K0 - Pduri ilirice de Fagus sylvatica
(Aremonio-Fagion).
- UE 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-
Fagion)
- UE 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din
regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
- UE 9420 - Pduri de Larix decidua i/sau
Pinus cembra din regiunea montan.
Repartizarea geografic
Lynx lynx era rspndit din Europa vestic
pn n Kamceatka i din Peninsula
Scandinava pn n Italia. n Europa secolului
XXI specia este nc prezent n peninsula
Iberic, Scandinavia, Munii Carpai, Dinarici
i de curnd Alpi, Rusia.
Este restrns doar la zonele montane cu pduri
compacte i influen antropic mic (fig. 2)
Fig. 2: Distribuia speciei Lynx lynx n Romnia
(dup Murariu si Calinescu, 2005)
Clinescu n 1931 cita specia din: Munii
Retezat, Lotrului, Fgra, Bucegi, ara Brsei
(BV), Zrneti (BV), Cristian (BV), Braov
(BV), Broteni, Pipirg, Mnstirea Neamului,
Bicaz, Tarcu, Garcina, Vratic, Tazlu,
Munii Rodnei, Munii Maramureului,
Bucovina, Valea Moldovei, Valea Sucevei,
Valea Bistriei, Valea Dornei, Ujfalu(CJ),
89
inteu (CJ), Bistra, Cmpeni, Bolomireasa,
Harghita.
Decei (1958) l gsea n Munii Apuseni.
Lazea n 1997 l citeaz la: Bia Plai, Fini,
Budureasa, Trcia, Vacu, Beiu (BH).
Vasiliu i col. 2964, l consemneaz din:
Munii Maramureului (Valea Veeu, Valea
Nov), Munii Climani (pragul Brgului,
Pietroasa), Mgura Mare din Oituz, Munii
Stnioara (Valea Bisriei), Munii Bistriei
(Valea Negrioarei, Toancea-Barnar, Valea
Bistriei), Munii Tarcu (Fundu Tarcului,
Valea Tarcu), Munii Guti, Munii Rodnei
(Dorna Cndreni), Munii arcului (vrful
Suru, Valea Bistra), Munii Fgraului. Valea
Jadului din Bihor, Vidrean- Gilu.
Ionescu i col. (1968) l gsesc n Munii ce
strjuiesc Valea Bistriei i n Munii Rodnei.
Munii Mcin.
n Banat specia este semnalat din: Munii
Poiana Rusc, arcu, Cernei, Semenicului,
Aninei i Almjului.
Statutul speciei
Lynx lynx este o specie vulnerabil (IUCN).
Este protejat conform urmtoarelor legi:
- Convenia de la Berna: anexa III
- Legea 13/1993 ce ratific Convenia de la
Berna
- Convenia de la Washington: anexa II
(CITES anexa C2)
- Directiva European 92/43/EEC
- Legea 462/2001
Prezena speciei n spaii protejate
Specia este prezent n toate ariile protejate
aflate n Carpai. Populaii importante exist
n: Parcul Natural Retezat, Parcul Naional
Domogled-Valea Cernei, Parcul Naional
Munii Rodnei.
Statutul de conservare, tendine
evolutive i poteniale ameninri
Evoluia i starea populaiilor: n Europa
populaiile actuale de ri numr puine
exemplare izolate n areale mai mici sau mai
mari. n aceste condiii schimbul de gene ntre
diferite populaii nu se poate realiza ceea ce are
repercursiuni negative asupra strii de sntate
a populaiilor respective avnd n vedere
pericolul consangvinizrii. Singurele populaii
autohtone, ce au supravieuit pn n secolul
XXI sunt cele din Carpai, Balcani i peninsula
Scandinav.
Dei Romnia are nc un numr nsemnat de
exemplare comparativ cu alte ri din Europa
aceast situaie nu este deloc satisfctoare i
de aceea trebuie fcute n continuare eforturi
pentru a mri efectivul acestora n pdurile din
Carpai.
Efectivul populaiei n Romnia. n 2005
Murariu & Munteanu au dat o cifr
aproximativ de 1500 de exemplare.
Poteniale ameninri: De departe cel mai
puternic impact asupra rsului l au distrugerea
habitatului prin: expoatri forestiere,
dezvoltarea reelei de drumuri ce faciliteaz
accesul omului n cele mai deprtate coluri ale
munilor, turismul practicat fr nici un control
cu mijloace motorizate (ATV-uri, motociclete),
dezvoltarea staiunilor turistice existente i
contruirea de aezri omeneti tot mai aproape
de inima muntelui.
Alte aspecte negative ar fi braconajul prin
diferite mijloace i cinii lsai liber care
nsoesc ciobani.
III - Managementul speciei i al
habitatului su
Propuneri la habitatul speciei
Identificarea i crearea unor zone favorabile
speciei n care interveniile umane s fie reduse
la minim posibil.
Pstrarea unor coridoare de trecere ntre
populaii din zone diferite.
mbuntirea habitatelor sub aspect trofic.
Propuneri referitoare la specie
Este absolut necesar monitorizarea
permanent a populaiilor de ri din toate
ocoalele silvice i centralizarea datelor la nivel
naional. De asemenea credem c ar fi necesar
un studiu privind variabilitatea genetic a
populaiilor din diferite masive muntoase
pentru a se estima vulnerabilitatea speciei.
Sunt necesare i studii asupra dinamicii
populaionale, influenei asupra populaiilor de
ungulate slbatice i asupra animalelor
domestice. Pentru a se gsi metode de a reduce
la minimum pierderile materiale aduse
pstoritului trebuie gsite i testate diferite
msuri de protecie fr repercursiuni negative
asupra rsului. Un alt aspect important ar fi
atragerea ateniei publicului asupra acestei
specii i educarea ntr-un spirit ecologic n
special a copiilor.
Metode de monitorizare
Fiind o specie foarte rar i ntlnirile vizuale
doar excepionale evaluarea populaiei se poate
face numai iarna dup urmele lsate pe zpad,
sau prin tehnici mai sofisticate care necesit un
efort financiar deosebit: analizarea genetic a
90
firelor de pr gsite sau recoltate special de pe
teren.
Bibliografie
CLINESCU R., 1931b - Mamiferele
Romniei. Repartiia i problemele lor
biogeografice-economice, Buletinul
Ministerului Agriculturii i Domeniilor, Nr.
251, Vol. I: 1-103
COTTA V., 1982 - Vnatul. Cunoatere,
ocrotire i recoltare, Editura Ceres, Bucureti,
1: 560
DECEI P., 1958 - Rsul n munii Apuseni,
Vntorul i pescarul sportiv, 11 (9): 19
DONI N., PAUC-COMNESCU M. ,
POPESCU A., MIHILESCU S., BIRI I.
A., 2005 - Habitatele din Romnia, Editura
Tehnic Silvic, Bucureti.
IONESCU V.,1968 - Vertebratele din
Romnia, Editura Academiei Republicii
Socialiste Romnia, Bucureti, 1-496.
LAZEA I., 1997, Rsul n Munii Apuseni,
Vntorul i pesarul romn, 10: 6.
MURARIU D., MUNTEANU D. 2005 -
Fauna Romniei, Mammalia, Carnivora,
Editura Academiei Romne, Vol. XVI, fasc. 5,
223 pag.
VASILIU G.D., DECEI P., 1964 - ber den
Luchs (Lynx lynx) der Rumnischen Karpaten.
Sugetierk. Mitt. 12 (4): 155-183
CARTEA ROIE A VERTEBRATELOR
DIN ROMNIA, 2005 - Muzeul Naional de
Istorie Natural Grigore Antipa, Bucureti
CAHIERS DHABITATS NATURA 2000,
CONNAISANCE ET GESTION DES
HABITATS ET DES ESPECES
DINTERET COMMUNITAIRE,
ESPECES ANIMALES, 2002 - tome 7, :
106-109
THE WORLD CONSERVATION UNION
available online at: http://www.iucn.org.
91
Rhinolophus hipposideros
Liliacul mic cu potcoav
Ioan Duma
Universitatea de Vest din Timioara,Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Departamentul de Biologie, Pestalozzi
nr.16, Timioara, Romnia, ioan.duma@email.ro
Denumirea tiinific:
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
ncadrare taxonomic:
Clasa: Mammalia
Ordinul: Chiroptera
Familia: Rhinolophidae
I. Identificarea speciei
Descrierea speciei
Este specia cu cele mai mici dimensiuni din
cadrul genului Rhinolophus n Romnia. Un
adult are o lungime cuprins ntre 3 i 4 cm la
care se adaug coada ce are i ea 2 - 3 cm.
Anvergura aripilor are valori de 19,2 25,4
cm. Greutatea unui asemenea animal ajunge la
3 7 g i nu depete 9 g.
Coloritul blnii este gri-brun pe spate (fr
nuane rocate) iar ventral este gri sau alb
murdar. Patagium-ul i urechile sunt de
asemenea gri-brune.
ntre cele dou sexe nu exist un dimorfism
sexual acentuat.
Se recunoate dup aua cu aspect cuieniform
n vedere frontal, precum i dup proeminena
superioar a crestei, care are un aspect rotunjit.
Pavilionul urechii depete vrful botului cu
cca. 5 mm. Vrful pavilionului este scurt i
curbat posterior. Antitragusul este de asemenea
mai ngust dect nalt (Valenciuc, 2002).
n prezent ns cel mai uor mod de a identifica
specia este pe baza sonagramei. Ultrasunetele
emise de fiecare specie de liliac sunt
caracteristice ca frecven, ritm i intensitate.
De aceea cu ajutorul detectoarelor de
ultrasunete identificarea speciilor de lilieci i
implicit a speciei Rhinolophus hipposideros nu
constituie o problem. n plus prin ataarea
unor aparate adiacente se poate afla i numrul
de lilieci de pe o anumit arie.
Posibile confuzii
Deoarece este cel mai mic reprezentant al
genului nu poate fi confundat cu nici o alt
specie de Rhinolophus.
Fig 1: Rhinolophus hipposideros (fotografie de:
Milo Andra)
II - Biologia, ecologia i situaia
speciei
Caracterele biologice
Reproducerea: maturitatea sexual este atins
n al doilea an de via. Primvara femelele
dau natere de regul unui singur pui (mai rar
doi). n timpul gestaiei i creterii juvenililor,
femelele stau n grupuri separate de masculi.
Spre toamn i n anotimpul rece coloniile
devin mixte. Interesant este faptul c n timpul
verii femelele caut adposturi calde n timp ce
masculii stau n locuri mai rcoroase.
Puii devin independeni dup numai 6-7
sptmni.
Longevitatea: ajunge la 5-6 ani (Valenciuc,
2002).
Comportament (Activitatea) :Este o specie
sedentar. Deplasrile pe care le face sunt n
general determinate de cutarea hranei, gsirea
unui nou adpost sau a congenerilor. Chiar i
n aceste cazuri zborurile se fac pe distane de
1303
92
civa kilometri. Deplasri mai lungi sunt
efectuate ntre adposturile de var i cele de
iarn (exceptional pn la 150 km).
Hiberneaz n peteri, scorburi ale arborilor
btrni, i chiar n podurile caselor. Coloniile
de hibernare sunt laxe (ntre indivizi fiind un
spaiu destul de mare) i formate din aduli i
juvenili de ambele sexe. Caracteristic pentru
rinolofide este modul n care se nvelesc cu
aripile, delimitnd astfel un spaiu izolator
ntre corp i mediul extern (vezi fig. 1).
Aceast specie de liliac hiberneaz din
septembrie-octombrie pn n martie-aprilie n
funcie de condiiile climatice locale.
Hibernarea nu se face n mod continu pe toat
perioada de iarn ci este ntrerupt din cnd n
cnd de necesitatea de a urina, de a-i cuta un
alt loc mai potrivit, de a bea ap (Valenciuc,
2002) sau pur i simplu de temperaturile
ridicate ale mediului nconjurtor.
Ca majoritatea speciilor de lilieci, are o
activitate nocturn i crepuscular mai intens
odat cu lsarea amurgului i din ce n ce mai
slab spre diminea. n decursul nopii exist
numeroase momente de repaus iar femelele cu
pui revin de dou trei ori pe noapte la cuib
pentru ai hrni.
n nopile cu vreme nefavorabil (ploi
abundente, vnturi puternice) de regul nu
prsete cuibul.
Evit de obicei zonele deschise prefernd s
vneze n apropierea pdurilor, fneelor
mpdurite, plantaiilor, perdelelor forestiere de
protecie i chiar a cldirilor. Zboar de regul
n apropierea ramurilor copacilor dar i
deasupra apelor sau a turmelor de animale
domestice.
Regimul alimentar: hrana const n insecte pe
care le prinde n zbor pe timp de noapte. Dei
nu sunt indicii conform crora i-ar seleciona
prada totui se pare c se hrnete
preponderant cu insecte de 3 pn la 14 mm
lungime. ntotdeauna exploateaz resusele cele
mai abundente la nivel local. Astfel, calitativ
vorbind hrana speciei difer de la o lun la alta
n funcie de grupul de insecte care este mai
abundent.
n perioada de cretere a puilor teritoriul de
vntoare al femelei este de pn la 3 km
deprtare de cuib.
Caractere ecologice
Este o specie ntlnit din zona de cmpie i
pn n cea montan.
Dei n trecut tria n special n peteri sau n
alte caviti naturale i pduri, n prezent se
pare c un numr din ce n ce mai mare de
exemplare prefer s vieuiasc sub
acoperiurile caselor i a cldirilor din zona
rural dar i urban.
Specia caut zonele mpdurite dar cu
suficiente poieni i spaii semideschise.
Frecventeaz i plantaiile cu pomi fructiferi i
vi de vie. De asemenea n cazul existenei
unui ochi de ap sau a unui ru s-a constatat c
prefer aceste locuri pentru a se hrni datorit
abundenei insectelor.
Uneori poate fi observat i deasupra
cmpurilor agricole.
Dumani: n principal Rhinolophus
hipposideros este prdat de diverse specii de
strigiforme.
Ocazional mai este consumat i de unele
mamifere ca: Martes martes, Martes foina,
Felis silvestris, Eliomys quercinus, Myoxus
glis.
Pe lng acestea putem pune pe lista
inamicilor speciei i omul care, cel puin n
mediul rural romnesc are nc bine pstrate
vechile credine populare i consider aceste
animale ca fiind necurate.
Habitate menionate n Anexa I n
care specia este prezent
Specia avnd un areal ntins poate fi ntlnit
ntr-un numr mare de habitate menionate la
Anexa I.
Rhinolophus hipposideros este prezent n
pduri temperate de foioase cu frunze
cztoare, pduri i tufriuri de lunc i de
mlatin, stnci continentale i roci la zi,
peteri (corine 65), Vegetaie de margini de
ape etc.
- UE 8310 - Peteri n care accesul publicului
este interzis
- UE 9150 - Pduri medio-europene de fag din
Cephalanthero-Fagion
- UE 9160 - Pduri subatlantice i
medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen
din Carpinion betuli
Repartizarea geografic
Rhinolophus hipposideros este o specie larg
rspndit pe continentul European fiind
ntlnit din Irlanda pn n Ucraina i din
Creta pn n Polonia
Rhinolophus hipposideros este totodat una
dintre cele mai rspndite specii de liliac din
Romnia, pn n prezent fiind citat din peste
70 de localitati (fig. 2).
Locaiile n care este semnalat n literatura de
specialitate sunt: Petera Casa Doamnei,
tefneti; Petera Abri, Oituz; Petera de la
Limanu; Petera Canaraua Fetii; Petera de la
Piatra Galben, Rucr; Petera Liliecilor;
mnstirea Bistria (VL); Petera Muierii,
93
Novaci; Petera cu Rzboaie din cheile
Sohodorului; Petera Apa Moietii, Pocruia;
Petera Babei, Nadanova; Petera Cloani,
Clugreni; Petera Izverna, Baia de Aram;
Petera Topolnia i Petera Femeii, Cireu;
Petera Ungurului, Pecinica; Oravia; Petera
Comarnic, Caraova; Banloc, Ceacova; Petera
Snesei i Petera lui Duu, Cprioara; Petera
de la Romneti; Deva; Petera Cofta Ftuii,
Bia; Petera Cofta Srbilor, Ardeu; Petera
Mada, Ortie; Alba Iulia; Peterade la Bordu
Mare, Ohaba-Ponor; Petera Pliorul
Livdenilor, Haeg; Petera de la Alunii Negri,
Cmpul lui Neag; Petera Mgura-Raco,
Rupea; Petera Srmalio, Racoul de Jos;
Petera de la Petera i Petera de la Mgura,
Moeciul de Jos; Petera din valea Fundata,
Rnov; Araci, Codlea; Braov; Mereti;
Gheorghieni; Cheile Turzii; Cluj-Napoca;
Mestecni, Some; Petera de la Dmbul
Colibii, Sighiel; Petera de la Ferice, Lunca
Vacului; Petera Meziad, Beiu; Petera
Cugli, Zece Hotare; Petera Pinia, Valea
Leului, Aled; Oradea (Bielz, 1886;
Clinescu, 1931; Dumitrescu & col., 1967;
Murariu, 2005). Munii Piatra Craiului
(Rdule, 2005)
Fig. 2: Distribuia speciei Rhinolophus hipposideros
n Romnia (dup Murariu, 2005)
n ciuda faptului c este o specie extrem de
citat n toate zonele Romniei, n ultimii 20
de ani nu a mai fost menionat n nici un
articol din literatura de specialitate (exceptnd
Oltenia).
Statutul speciei
Conform IUCN este clasificat drept
vulnerabil (VU A2c).
Protecia speciei are la baz urmtorul cadru
legal:
- Convenia de la Berna: anexa II
- Legea 13/1993 ce ratific Convenia de la
Berna
- Convenia de la Bonn: anexa II
- Directiva European 92/43/EEC
- Legea 462/2001
Prezena speciei n spaii protejate
n prezent specia beneficiaz de protecie n
toate parcurile naionale i naturale ale
Romniei. Dintre acestea le menionm doar
cele mai mari: Parcul Naional Semenic-Cheile
Caraului, Parcul Naional Cheile Nerei-
Beunia, Parcul Natural Porile de Fier, Parcul
Naional Domogled-Valea Cernei, Parcul
Natural Retezat.
Statutul de conservare, tendine
evolutive i poteniale ameninri
Evoluia i starea populaiilor: Populaiile de
Rhinolophus hipposideros sunt n declin pe
aproape ntregul teritoriu al Europei iar n
unele ri a disprut sau este extrem de rar:
Luxemburg, Olanda, Belgia.
Efectivul populaiei. n Romnia se estimeaz
existena a 10.000 de exemplare (Murariu,
2005). Acelai autor ns menioneaz c
specia nu este suficient studiat la nivel
naional i deci deducem c numrul este doar
speculativ.
Poteniale ameninri: Cauzele declinului
populaional ar fi distrugerea coloniilor de var
din podurile caselor, distrugerea sau
deteriorarea habitatului folosit de aceast
specie n perioadele reci ale anului pentru
hibernare, distrugerea sau fragmentarea
pdurilor btrne cu arbori scorburoi,
nlocuirea pdurilor naturale cu plantaii
formate adesea dintr-o singur specie de
arbore, distrugerea sau degradarea zonelor
umede din regiunile de cmpie, folosirea
excesiv a insecticidelor n special n
agricultur.
III - Managementul speciei i al
habitatului su
Propuneri la habitatul speciei
Pentru realizarea unei protecii eficiente a
speciei este necesar pstrarea i mbuntirea
habitatelor n care aceasta vieuiete.
Astfel locurile de hibernare cum ar fi: peterile,
minele abandonate, aerisirile din podurile
caselor trebuie protejate prin nchiderea lor cu
grilaje speciale care s permit accesul
liliecilor n ele.
n ceea ce privete habitatele folosite de specie
pe timpul verii pentru a se hrnii aici ar trebui
luate urmtoarele msuri:
- pstrarea arborilor scorburoi n parchetele
aflate n exploatare (oricum lemnul lor nu are o
94
valoare comercial mare fiind utilizabil doar ca
lemn de foc).
- folosirea pesticidelor i a insecticidelor n
cantiti raionale (nu n exces!) ideal fiind
aplicarea unei agriculturi ecologice.
- evitarea plantrii rinoaselor n zonele
colinare unde de altfel nu i gsesc locul.
- n zonele de cmpie recomandat ar fi
pstrarea unor perdele de arbori i subarboret
ntre parcelele agricole.
Propuneri referitoare la specie.
Deoarece datele din literature de specialitate
referitoare la populaia acestei specii sunt
foarte vechi i puine, un prim pas ar fi
intensificarea studiilor tiinifice la nivel
naional.
O a doua msur care s-ar impune ar fi
mediatizarea i informarea cetenilor asupra
importanei liliecilor n general, pentru a limita
pe viitor distrugerea coloniilor ce se stabilesc
n podurile cldirilor.
n al treilea rnd credem c ar fi necesar ca n
aezrile urbane n care se constat existena
speciei s se instaleze cuti speciale drept
adpost pentru lilieci.
Metode de monitorizare
n prezent datorit apariiei detectoarelor de
lilieci monitorizarea i identificarea acestora se
poate poate face foarte uor. Tot ceea ce
trebuie fcut este o ieire de noapte n teritoriul
desemnat pentru a fi studiat.
Bibliografie
BIELZ E.A., 1886 - Uber die Siebenburgen
vorkommenden Fledermause. Verhandlung
und Mitteilungen des Siebenburgen. Vereins
fur Naturwissen-schaften in Hermannstadt, 38:
15-120
CLINESCU R., 1931b - Mamiferele
Romniei. Repartiia i problemele lor
biogeografice-economice, Buletinul
Ministerului Agriculturii i Domeniilor, Nr.
251, Vol. I: 1-103
DONI N., PAUC-COMNESCU M. ,
POPESCU A., MIHILESCU S., BIRI I.
A., 2005 - Habitatele din Romnia, Editura
Tehnic Silvic, Bucureti
DUMITRESCU M., Tanasachi J., Orghidan
Tr., 1962-1963, Rspndirea chiropterelor n
R.S. Romn. Lucr. Inst. Speol. Emil
Racovi, 4: 75-83.
MURARIU D., Mammal Species drom
Romania. Categories of Conservation. Trav.
Mus. Hist. Nat. Grigore Antipa, 35: 549-566
RDULE N., 2005 Data on the
micromammals (Insectivora, Chiroptera,
Rodentia) from Piatra Craiului National Park
(Romania), Trav. Mus. Hist. Nat. Grigore
Antipa, 48: 473-479.
VALENCIUC N., 2002, Fauna Romniei,
Mammalia, Chiroptera, Edit. Academiei
Romne, Bucureti, Vol. XVI, fasc. 3, 166 pag.
CARTEA ROIE A VERTEBRATELOR
DIN ROMNIA, 2005, Muzeul Naional de
Istorie Natural Grigore Antipa, Bucureti
CAHIERS DHABITATS NATURA 2000,
CONNAISANCE ET GESTION DES
HABITATS ET DES ESPECES
DINTERET COMMUNITAIRE,
ESPECES ANIMALES, 2002, tome 7, pp 38-
41
THE WORLD CONSERVATION UNION
available online at: http://www.iucn.org
95
Rupicapra rupicapra
Capra neagr
Ioan Duma
Universitatea de Vest din Timioara,Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Departamentul de Biologie, Pestalozzi
nr.16, Timioara, Romnia, ioan.duma@email.ro
Denumirea tiinific:
Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758)
ncadrare taxonomic:
Clasa: Mammalia
Ordinul: Artiodactyla
Familia: Bovidae
I. Identificarea speciei
Descrierea speciei
Greutate: n Romnia exemplarele de
Rupicapra rupicapra ajung la 37-56 kg (Cotta,
1982).
Descriere: Specia se recunoate uor avnd o
blan brun-rocat n perioada de var i brun-
negricioas n sezonul rece. Capul i brbia
sunt acoperite cu peri albi. Nprlirea se face
de dou ori pe an: n primvar (mai-iunie) i
n toamn (septembrie-octombrie).
Ambele sexe poart coarne caracteristice cu
vrful orientat posterior i n jos. Spre
deosebire de cerbi unde coarnele sunt caduce
rennoindu-se an de an, la capra neagr acestea
sunt permanente i cresc continu.
Posibile confuzii
Nu poate fi confundat cu nici o alt specie de
bovid din fauna Romniei.
II - Biologia, ecologia i situaia
speciei
Caracterele biologice
Reproducerea. Maturitatea sexual este atins
n toamna anului urmtor. Perioada de rut se
desfoar la sfritul lui octombrie, i n
noiembrie. n aceast perioad masculii
concureaz pentru femele i i stabilesc
dominana i dreptul de mperechere prin
confruntri directe (cnd adversarii sunt de
aceeai dimensiune i vrst) sau indirecte (cu
masculii tineri sau prea btrni). Femelele da
natere la 1 sau 2 iezi abia n mai sau iunie.
Longevitatea. Rupicapra rupicapra este o
specie longeviv putnd tri pn la 22 ani.
Comportament (Activitatea): Este o specie
social, trind n grupuri (ciopoare) de pn la
20 de indivizi. Ciopoarele sunt separate pe
sexe. Astfel, masculii formeaz grupuri mai
mici i stau separat de femele (exceptnd
perioada de mperechere). Acestea din urm
numr femele de diferite vrste mpreun cu
iezii lor. Iezii stau cu mamele timp de pn la 3
ani. n cadrul ciopoarelor formate din femele
exist ntotdeauna o femel dominant care de
regul este i cea mai btrn. Masculii
juvenili umbl solitari sau n grupuri mici timp
de 7-8 ani moment n care devin pe deplin
maturi i se vor altura femelelor n perioada
de rut.
Specia este sedentar. Totui efectueaz
migraii scurte pe vertical determinate de
condiiile climatice i abundena hranei. Astfel
n perioada de var efectivele de capr neagr
sunt situate n etajul subalpin i alpin iar n
perioada hyemal ciopoarele coboar n
pdurile de conifere sau chiar n cele de fag.
Fig 1: Rupicapra rupicapra (fotografie de: Ioan
Duma)
Regimul alimentar: const n diferite specii
de ierburi i licheni fiind exclusiv vegetal. De
o importan deosebit sunt locurile cu sare. n
cazul n care acestea lipsesc aceasta trebuie
Specie
din
anexa IV
96
furnizat de personalul parcurilor naionale sau
naturale sau de silvici.
Caractere ecologice
Este o specie caracteristic etajului subalpin i
alpin. Iarna ns coboar n etajul pdurilor de
conifere i chiar de fag.
Dintre simuri doar auzul i mirosul sunt fine.
Vzul este slab dezvoltat, animalul distingnd
mai mult micarea obiectelor dect forma lor
exact.
Dumani. Prdtorii naturali ai caprei negre ar
fi doar rsul i acvila de
munte (Aquila chrysaetos). Lupul o vneaz
doar arareori (Murariu, 2005).
La acetia mai adugm omul care o vneaz
pentru trofeu i carne.
Habitate menionate n Anexa I n
care specia este prezent.
Specia este prezent n pajiti alpine i
subalpine, pajiti umede i comuniti de
ierburi nalte (buruieniuri subalpine), pajiti
mezofile, pduri temperate de foioase cu
frunze cztoare, pduri temperate de conifere,
grohotiuri, stnci continentale i roci la zi.
- UE 4060 - Tufriuri alpine i boreale
- UE 4070* - Tufriuri cu Pinus mugo i
Rhododendron myrtifolium
- UE 6150 - Pajiti boreale i alpine pe substrat
silicios.
- UE 6170 - Pajiti calcifile alpine i subalpine
- UE 6230* - Pajiti montane de Nardus
bogate n specii pe substraturi silicioase
- UE 6520 - Fnee montane.
- UE 8160* - Grohotiuri medio-europene
calcaroase ale etajelor colinar i montan.
- UE 8220 - Versani stncoi cu vegetaie
chasmofitic pe roci silicioase.
Repartizarea geografic
n Europa specia este cantonat n etajele
superioare ale Pirineilor, Alpilor , Dinaricilor
i Carpailor.
Specia este rspndit n zonele alpine ale
Carpailor Meridionali i Orientali fiind ns
aclimatizat cu succes i n unele masive
muntoase mai mici. (Fig. 2).
Principalele zone muntoase n care se
ntlnete specia sunt: Munii Rodnei, Bucegi,
Piatra Craiului, Fgra, Parng, Lotrului,
Retezat, Godeanu, arcu.
Fig. 2: Distribuia speciei Rupicapra rupicapra n
Romnia (dup Murariu, 2005).
Statutul speciei
Rupicapra rupicapra este o specie periclitat
(IUCN).
Este protejat prin:
- Convenia de la Berna
- legea 13/1993 ce ratific Convenia de la
Berna,
- prin Directiva European 92/43/EEC
- prin legea 462/2001.
Prezena speciei n spaii protejate
n prezent specia beneficiaz de protecie n
urmtoarele parcuri naionale i naturale ale
Romniei: Parcul Naional Piatra Craiului,
Parcul Natural Bucegi, Parcul Naional Munii
Rodnei i Parcul Natural Retezat.
Statutul de conservare, tendine
evolutive i poteniale ameninri
Evoluia i starea populaiilor: Populaia de
capre negre din Romnia este deocamdat
stabil cu meniunea c n unele masive
braconajul a ajuns la cote destul de ridicate
(ex. Munii arcului, obs. personale).
Efectivul populaiei n Romnia. n 2005
Murariu & Munteanu au dat o cifr
aproximativ de 200 de exemplare (probabil o
greeal de tipar, numrul aproximativ fiind de
2000).
Poteniale ameninri la adresa speciei ar fi
unele maladii ce pot fi transmise prin
animalele domestice cu care mparte habitatul
pe timp de var n toate masivele muntoase,
braconajul i climatul aspru din timpul iernilor
geroase.
97
III - Managementul speciei i al
habitatului su
Propuneri la habitatul speciei
Delimitarea unor regiuni n care accesul
animalelor domestice s fie interzis.
Suplimentarea cu sare a habitatelor montane n
care capra neagr este prezent.
Propuneri referitoare la specie
Murariu indica reintroducerea speciei pe lista
celor cu interdicie total de vntoare.
In paralel cu aceasta am indica i descurajarea
braconajului prin nsprirea pedepselor
aplicate.
Pentru ca viitorul speciei s fie asigurat este
absolut necesar educarea ntr-un spirit
ecologic a noilor generaii.
Metode de monitorizare
Monitorizarea i stabilirea efectivului acestei
specii este destul de greu de realizat datorit
dificultii terenului, a condiiilor meteo adesea
nefavorabile i a marjelor de eroare destul de
mari. Un ciopor speriat poate trece rapid pe un
alt versant muntos i astfel exist riscul de a fi
numrat de dou ori.
De regul stabilirea efectivului dintr-un anumit
areal se face prin observaii directe de ctre
personalul ariilor protejate i de cel silvic.
Recensmntul trebuie fcut de mai multe
grupuri de voluntari concomitent. ntre echipe
trebuie s existe o bun comunicare pentru a se
reduce pe ct posibil erorile de numrare.
Bibliografie
COTTA V., 1982 - Vnatul. Cunoatere,
ocrotire i recoltare, Editura Ceres, Bucureti,
1: 560
DONI N., PAUC-COMNESCU M. ,
POPESCU A., MIHILESCU S., BIRI I.
A., 2005 - Habitatele din Romnia, Editura
Tehnic Silvic, Bucureti
CARTEA ROIE A VERTEBRATELOR
DIN ROMNIA, 2005 - Muzeul Naional de
Istorie Natural Grigore Antipa, Bucureti
THE WORLD CONSERVATION UNION
available online at: http://www.iucn.org
98
99
Ursus arctos
Ursul brun
Ioan Duma
Universitatea de Vest din Timioara,Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Departamentul de Biologie, Pestalozzi
nr.16, Timioara, Romnia, ioan.duma@email.ro
Denumirea tiinific:
Ursus arctos (Linnaeus, 1758)
ncadrare taxonomic
Clasa: Mammalia
Ordinul: Carnivora
Familia: Ursidae
I. Identificarea speciei
Descrierea speciei
Greutate. Urii bruni din Romnia au o
greutate cuprins ntre 253-481 kg (Micu,
1998) (recordul mondial la urs provine din
Romnia de la Prundu Brgului (Bistria
Nsud, (Murariu & Munteanu, 2005)).
Obinuit are ns ntre 150-200kg (Murariu &
Munteanu, 2005). Trebuie menionat c
aceasta variaz n funcie de sex i mai ales de
perioada anului. Cea mai mare greutate este
atins n sezonul autumnal nainte de
retragerea n brlog.
Fig 1: Ursus arctos (fotografie de: Ioan Duma)
Este un animal mare, plantigrad, cu un corp
robust i aparent greoi. Totui n ciuda
aparenelor, ursul este un foarte bun alergtor
putnd galopa cu peste 45 km/h. Aceasta n
condiiile n care cei mai buni atlei din lume,
la proba de vitez ating abia 36 km/h.
Blana este de culoare brun dei la unii indivizi
aceasta poate fi aproape neagr. La
exemplarele tinere n jurul gtului poate aprea
un guler de culoare alb care ns dispare cu
vrsta.
Nprlirea blnii se face n
iunie i iulie.
Este singura specie de ursid din
fauna Romniei. Dup aspect i
urme (fig 2) nu poate fi
confundat cu alte specii de
mamifere.
Fig. 2: Urma lsat de Ursus arctos
(Linnaeus, 1758)
II - Biologia, ecologia i situaia
speciei
Caracterele biologice
Reproducerea: Maturitatea sexual este atins
la vrsta de 3 - 4 ani. Perioada nupial are loc
n lunile iunie-iulie. Femela fat abia n
februarie ntre 1 i 4 pui. n medie numrul
acestora este de 2. n ultimele decenii s-a
constatat o cretere a proporiei femelelor cu 4
pui pe teritoriul unor ocoale silvice n care urii
erau hrnii de ctre om (Murariu & Munteanu,
2005). Puii fac ochi abia la o lun dup
natere. n momentul ftrii cntresc doar
300-350g (Micu, 1998). Aceasta ns este o
adaptare la condiiile neprielnice din perioada
n care sunt adui pe lume. S nu uitm ca puii
se nasc n sezonul hyemal cnd hrana este
aproape inexistent. Ori n aceast situaie
nite pui de dimensiuni mari ar epuiza femela.
Puii vor sta n preajma mamei o perioad de
pn la 2 ani timp n care nva ce, de unde, i
cum s i procure hrana. Cu toate acestea
femelele fat adesea o dat pe an i nu la doi
ani cum se credea pn nu demult.
1354*
100
Longevitatea. 30-35 de ani iar n captivitate
chiar mai mult (Cotta, 1982).
Comportament (Activitatea). Ursul este un
animal nocturn. Ziua st ascuns n desiurile
pdurilor sau n alte locuri linitite iar noaptea
pornete s se hrneasc n locurile tiute n
prealabil.
Un aspect interesant al comportamentului la
ursul brun l constituie retragerea n perioada
hyemal n brlog. Acesta este un adpost
retras, ales i construit n zonele mai linitite
ale pdurilor. n interior, brlogul este cptuit
cu iarb uscat, frunze i muchi. n timpul
petrecut n acest adpost ursul nu hiberneaz ci
intr ntr-o stare de laten (somn de iarn). n
acest timp frecvena cardiac se reduce, dar
foarte puin iar temperatura corpului scade
doar cu cteva grade (asta spre deosebire de
adevraii hibernani cum ar fi marmota sau
popndul unde btile inimii se reduc drastic
iar temperatura corpului poate scdea chiar la
4C).
Intrarea n brlog este de fapt o adaptare la
mediul de via ostil din perioada de iarn.
Astfel el este condiionat de dificultatea de a
gsi hran sau chiar de absena acesteia. n anii
cu ierni blnde, urii (mai ales masculii) nu
intr deloc n hibernare. Femelele totui se
retrag n adpost chiar i n aceste condiii
deoarece trebuie sa dea natere puilor ntr-un
loc ct de ct ferit de intemperiile vremii i
evident trebuie s i alpteze.
Regimul alimentar. Ursul este prin excelen
un animal omnivor. Raportul dintre cantitatea
de hran vegetal i cea animal depinde de
anotimp. Dup ieirea din brlog consum
predominant hran animal, iar odat cu
nclzirea vremii i dezvoltarea vegetaiei i
diversific meniul care const din diferite
specii de graminee, fructe, rdcini i diverse
specii de ciuperci. Hrana animal este de
asemenea foarte variat insecte (hymenoptere,
coleoptere, ortoptere); viermi: n special
anelide; micromamifere (roztoare i
insectivore), peti, amfibieni, reptile, i chiar
mamifere mari: cerbi, cpriori, mistrei, o serie
de animale domestice (Murariu & Munteanu,
2005).
Caractere ecologice
Este o specie adaptat habitatelor forestiere.
Dei n prezent este restrns la pdurile
montane era n trecut rspndit i n pdurile
colinare i chiar de cmpie.
Necesit att locuri linitite n care s se poat
odihni n timpul zilei ct i zone n care s
gseasc hran din abunden. n perioada de
toamn cnd trebuie s ctige rapid n
greutate are nevoie de cantiti mari de fructe
dar i de hran de origine animal. n acest
sezon al anului animalele se deplaseaz fie n
zona alpin fie n cea colinar.
Habitate menionate n Anexa I n
care specia este prezent
Ursus arctos era prezent n trecut ntr-o
varietate de habitate mult mai mare dect n
prezent.
n condiiile presiunii antropice din ce n ce
mai mari specia s-a refugiat n habitatele din
arealele muntoase sau colinare nalte: pajiti
alpine i subalpine, pajiti umede i comuniti
de ierburi nalte (buruieniuri subalpine),
pajiti mezofile, pduri temperate de foioase cu
frunze cztoare, pduri temperate de conifere,
grohotiuri, stnci continentale i roci la zi.
- UE 4070* - Tufriuri cu Pinus mugo i
Rhododendron myrtifolium
- UE 6520 - Fnee montane.
- UE 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-
Fagetum.
- UE 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-
Fagetum
- UE 9150 - Pduri medio-europene de fag din
Cephalanthero-Fagion
- UE 91K0 - Pduri ilirice de Fagus sylvatica
(Aremonio-Fagion).
- UE 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-
Fagion)
- UE 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din
regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
- UE 9420 - Pduri de Larix decidua i/sau
Pinus cembra din regiunea montan.
Repartizarea geografic
Ursul brun este rspndit n emisfera boreal
tre 30 i 70 latitudine nordic n Europa, Asia
i America de Nord.
n prezent este rspndit n pdurile montane
din toate masivele Romniei (Fig. 3)
Efectivul de urs din Romnia se situeaz nc
la un nivel ridicat. Exceptnd Rusia, ara
noastr are cea mai mare populaie din Europa
i totodat la noi se nregistreaz i cea mai
mare densitate (Murariu & Munteanu, 2005).
101
Fig. 3: Harta de distribuie a speciei Ursus arctos n
Romnia (dup Murariu, 2005)
A fost citat n literatura de specialitate din: M-
ii Rodnei (Valea Ilvei), M-ii Maramureului
(Valea Rului, Valea Vieului), M-ii
ibleului, M-ii Brgului, M-ii Gurghiu,
Raru, Valea Dornei, Valea Bistriei, M-ii
Ceahlului, M-ii Tarcului, Mnstirea
Neamului, Vratic, Trgu Neam, Broteni,
Bicaz, Galu, Pipirig, M-ii Bucegi (Bucegi,
Runc, Caraiman, Clbucetul Taurului,
Neamul, Unghia Mare, Cazacul, Diham), M-
ii Fgraului,M-ii Lotrului, M-ii Parngului,
M-ii Cibinului, M-ii Retezat (Bucura,
Clopotiva, Galbena, Gemenele, Gura Apei,
Gura Zlatei, Poiana Pelegii, Znoaga), M-ii
Godeanu, M-ii arcului (Poiana Mrului,
Bloju, Sturu, arcu, Cleanu, Valea Bistrei),
M-ii Cernei (Bile Herculane), M-ii
Mehedini, M-ii Semenicului, M-ii Poiana
Rusc (Ndrag, Pade, Rusca Montan)
(Clinescu, 1931).
Vasiliu l citeaz din: Arpaul de Jos, Avrig,
Borca, Buzdugana, Cristian Mgurele,
Covasna, Comndu, Grbova, Ghelina,
Gropile, Gurghiu, Joseni, Mneciu- Ungureni,
Nruja, Petroani, Rnov, Runcu-Rchiteanu,
Valea Beliei, Valea esului, Valea Radului,
Znoaga (Vasiliu i Almaan, 1969).
Murariu l gsete la ltruc- Negreti-Oa,
Soveja, Sinaia, M-ii Siriului (Murariu, 1987).
n Banat l mai menionm din M-ii Almjului
(Chiacoul Mic) (Duma, date nepublicate).
Statutul speciei
Specia este considerat ca fiind vulnerabil
(IUCN, 2007).
Ea este protejat prin urtoarele legi n
vigoare:
- Convenia de la Berna: anexa II
- Convenia de la Washinton: anexa II
- Legea 13/1993 ce ratific Convenia de la
Berna
- Directiva European 92/43/EEC
- Legea 462/2001
Prezena speciei n spaii protejate
Specia este prezent i protejat n ariile cu
regim special din zonele montane. Cteva
dintre acestea ar fi: Parcul Naional Semenic-
Cheile Caraului, Parcul Naional Cheile
Nerei-Beunia, Parcul Natural Porile de Fier,
Parcul Naional Domogled-Valea Cernei,
Parcul Natural Retezat.
Statutul de conservare, tendine
evolutive i poteniale ameninri
Evoluia i starea populaiei: n prezent din
datele pe care le deinem numrul de indivizi
n unele masive montane este n regres n
principal datorit braconajului i vntori
neraionale. La aceasta se adaug degradarea
habitatului n unele zone cu puternice influene
antropice pecum i unele boli cum ar fi rabia.
Efectivul populaiei: n 2005 specia numra
cca. 5000 de indivizi (Murariu i Munteanu,
2005)
Poteniale ameninri: Fragmentarea
habitatului i izolarea populailor de uri prin
dezvoltarea aezrilor umane de-a lungul
vilor montane.
Practicarea sporturilor motorizate (cu ATV-
uri, motociclete sau maini de teren) pe
drumurile forestiere are ca efect perturbarea
atcivitii speciei.
Distrugerea calitii habitatelor prin
exploatarea pdurilor mature de fag (Fagus
sylvatica) care furnizeaz n perioada
autumnal cantiti importantre de hran.
III - Managementul speciei i al
habitatului su
Propuneri la habitatul speciei
Identificarea terenurilor n care se gsesc
brloagele i limitarea activitilor umane n
aceste zone.
Identificarea terenurilor care ofer condiii
optime de hran pentru populaiile de uri,
precum i meninerea acestora n condiii
optime.
Optimizarea din punct de vedere trofic a
habitatelor frecventate de urs.
Stabilirea de coridoare de trecere ntre
populaiile de uri din diferite masive
muntoase.
Reabilitarea unor habitate deteriorate n urma
activitilor umane.
Propuneri referitoare la specie.
102
- Identificarea de soluii privind armonizarea
relaiilor dintre agricultori (cresctori de
animale) i aceast specie.
- Combaterea braconajului.
- Meninerea ursului pe lista speciilor a cror
vnare este interzis.
- Depozitarea deeurilor n deponee nchise n
care accesul urilor s fie imposibil precum i
folosirea de containere speciale de stocare a
resturilor menajere n localitile aflate n
areale cu uri.
- Interzicerea hrnirii de ctre turiti a urilor,
stare care determin asocierea omului cu
sursele de hran i implicit are ca efect apariia
unor probleme uneori serioase. (frecventarea
aezrilor umane de ctre uri sau chiar atacuri
asupra oamenilor).
Metode de monitorizare.
Evaluarea si monitorizarea populaiilor de urs
presupune mult munc de teren deoarece
aceast specie este foarte mobil atunci cnd
vine vorba de cutarea hranei. n perioada de
var urc spre punile alpine urmrind
turmele de animale domestice dar i coacerea
fructelor de padure. Toamna migreaz la
poalele munilor acolo unde sunt prezente
livezi. n aceast perioad ntr-o livad
mpdurit pot fi prezente cteva zeci de
exemplare care nu aparin toate teritoriului
respectiv. Din aceste motive evaluarea
populaiilor se face dup observaiile din cursul
verii: urme, lsturi, ct i a celor din luna
martie la ieirea din brlog.
Bibliografie
CLINESCU R., 1931 - Mamiferele
Romniei. Repartiia i problemele lor
biogeografice-economice, Buletinul
Ministerului Agriculturii i Domeniilor, Nr.
251, Vol. I: 1-103
COTTA V., 1982 - Vnatul. Cunoatere,
ocrotire i recoltare, Editura Ceres, Bucureti,
1: 560
DONI N., PAUC-COMNESCU M. ,
POPESCU A., MIHILESCU S., BIRI I.
A., 2005 - Habitatele din Romnia, Editura
Tehnic Silvic, Bucureti
IONESCU V.,1968 - Vertebratele din
Romnia, Editura Academiei Republicii
Socialiste Romnia, Bucureti, :1-496
MICU I., 1998 - Ursul brun. Aspecte
biometrice, Vntorul i pescarul, 4: 6-7
MURARIU D., 1987 - Aspecte faunistice i
ecologice privind mamiferele din Nord-vestul
Romniei., Stud. Cerc. Biol., Ser. Biol. Anim.
38: 91-95
MURARIU D., MUNTEANU D. 2005 -
Fauna Romniei, Mammalia, Carnivora,
Editura Academiei Romne, Vol. XVI, fasc. 5,
223 pag.
CARTEA ROIE A VERTEBRATELOR
DIN ROMNIA, 2005 - Muzeul Naional de
Istorie Natural Grigore Antipa, Bucureti
CAHIERS DHABITATS NATURA 2000,
CONNAISANCE ET GESTION DES
HABITATS ET DES ESPECES
DINTERET COMMUNITAIRE,
ESPECES ANIMALES, 2002 - tome 7, : 93-
97.
THE WORLD CONSERVATION UNION
available online at: http://www.iucn.org.
VASILIU G.D., ALMAN H., 1969 -
Contribuii la cunoaterea taxonometriei unor
mamifere (Carnivora) din Romnia, Muzeul de
tiinele Naturii Bacu, Studii i Comunicri
:283-296.
103
Psri
UE - 855 Alcedo atthis (Pescra albastru)
UE 962 - Charadrius morinellus (Prundra de munte)
UE - 1011 Dendrocopus medius (Ciocnitoarea de
stejar)
UE 1007 Dendrocopus leucotos ( Ciocnitoarea cu
spate alb)
UE 1014 Dryocopus martius (Ciocnitoarea neagr)
UE 1098 Lanius collurio (Sfrncioc roiatic)
UE 1191 Pelecanus onocrotalus (Pelican comun)
104
105
Alcedo atthis
Pescra albastru
Drd. Prvulescu Lucian
Universitatea de Vest din Timioara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Departamentul de Biologie.
Tel: +40 766489256, e-mail: parvulescubio@yahoo.com
Denumirea tiinific:
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
Sinonimii:
Gracula atthis (Linnaeus, 1758)
ncadrare taxonomic:
Clasa: Aves
Ordinul: Coraciiformes
Familia: Alcedinidae
I. Identificarea speciei
Descrierea speciei
Are un aspect ndesat datorit cozii scurte i a
corpului robust, pasrea msurnd nu mai mult
de 18 cm. La prima vedere se evideniaz ciocul
lung i coloritul dorsal albastru-verzui cu reflexii
metalice, vizibile i din zbor. Pieptul i
abdomenul sunt colorate n ruginiu-roiatic,
capul albastru pestri cu obraji roiatici, de la
care pornete o dung alb spre spate. Zona de
sub mandibul este alb. Coada este albastr.
Picioarele sunt roii la ambele sexe ns ciocul
face diferena: la masculi este negru-cenuiu iar
la femele cenuiu cu baza mandibulei roie.
Posibile confuzii
Greu de confundat datorit culorii vii a penajului
i a poziiei de repaus aproape vertical. Confuzii
pot apare atunci cnd vine vorba de cuib,
asemntor uneori cu cel al Prigoriei (Merops
apiaster) sau chiar al Lstunului de mal (Riparia
riparia), cele din urm fiind ns specii
coloniale.
Fig 1: Alcedo atthis femel (Fotografie: 2007
Lucian Prvulescu)
II - Biologia, ecologia i situaia
speciei
Caracterele biologice
Reproducerea: n luna mai perechea sap n
mal cu ciocul i picioarele o galerie subteran
ce se deschide printr-un orificiu cu diametrul
de 5-6 cm i se termin printr-o excavaie mai
larg, unde vor fi depuse 4-6 ou albe lucioase.
Clocesc ambii parteneri. Deobicei exist 2-3
generaii de pui pe an.
Activitatea: Este extrem de activ de dimineaa
pn la apusul soarelui. Poate fi ntlnit n
albia rurilor sau pe marginea lacurilor unde
st la pnd pe o crac la mic distan
deasupra apei. Zborul este cu bti repezi de
aripi, razant deasupra apei i urmnd cursul
acesteia. Destul de timid, speriat scoate sunete
ascuite, repetate.
La noi este sedentar/parial migrator,
populaiile care vin din nordul continentului
ajung n sudul Europei, nordul Africii i sud-
vestul Asiei.
Regimul alimentar: Se hrnete cu peti mici
pe care i prinde plonjnd fulgertor din
punctul n care a stat la pnd. Mai consum i
rme sau chiar mormoloci. Prada este prins
cu ciocul, cel mai adesea prin scufundarea
ntregului corp.
Caractere ecologice:
l gsim n preajma oricrui tip de ape, dulci
sau cel mult salmastre, n care exist pete de
mici dimensiuni, de la heletee pn la praie
de munte. Iarna coboar n locuri unde apa nu
nghea.
Habitate din Anexa I, n care specia
este prezent:
- UE - 3260 Cursuri de ap din zonele de
cmpie, pn la cele montane, cu vegetaie din
Ranunculion fluitantis i Callitricho-
Batrachion
- UE - 3140 Ape puternic oligo-mezotrofe cu
vegetaie bentonic de specii de Chara.
855
106
Repartizarea geografic:
Prezent n toat Europa mai puin n centrul i
nordul Peninsulei Scandinave, Islanda i nord-
estul Europei.
n ara noastr este o specie frecvent de la es
pn n zona montan. Este mai rar n
Dobrogea i nord-vestul Transilvaniei.
Fig. 2: Distribuia speciei Alcedo atthis
Statutul speciei:
- Directiva Psri privind conservarea
psrilor slbatice (Directiva Consiliului
Europei 79/409 EEC, adoptat la 2 aprilie
1979), Anexa 1;
- Convenia de la Berna ncadreaz specia n
Anexa 1 (Legea nr. 13 din 11 martie 1993) ca
fiind specie strict protejat;
- O. U. privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei i faunei slbatice (29 Iunie 2007)
Pescraul albastru este inclus n lista de specii
a cror conservare necesit desemnarea ariilor
speciale de conservare i a ariilor de protecie
special avifaunistic.
IUCN Red List of Threatened Species 2007 -
lower risk/least concern
Prezena speciei n spaii protejate:
Parcuri, Rezervaii, SPA-uri sau SCI-uri n
care prezena speciei este cert:
- Rezervaia Biosferei Delta Dunrii
- Parcul Natural Lunca Mureului
- Parcul Natural Porile de Fier
- Parcul Naional Semenic - Cheile Caraului
- Parcul Naional Cheile Nerei Beunia
- Parcul Natural Apuseni
- Rezervaia Natural Lunca Timiului
- Rezervaia Natural Lunca Pogniului
- Pescriile Cefa Pdurea Rdvan
Evoluia i starea populaiilor,
ameninrile poteniale:
Specia este bine reprezentat n Romnia, cu
populaii stabile. Poteniale probleme pot fi n
iernile grele cnd apele nghea, numeroase
exemplare murind de foame.
Ca i repartiie pe vertical, cele mai
abundente populaii sunt la es i n zona de
deal, ceva mai puini indivizi urc pe cursul
mijlociu al rurilor iar n zona montan
prezena speciei este doar sporadic.
Poluarea apelor se manifest i asupra
populaiilor de Pescrai albatrii, puietul de
pete fiind cel mai sensibil la poluani n
acelai timp este hrana de baz pentru aceast
pasre. Lucrrile de ndiguire a rurilor
afecteaz deasemeni populaiile ngreunnd
reproducerea.
III - Managementul speciei i al
habitatului su
Propuneri la habitatul speciei
Pstrarea calitii apei n limite normale,
compatibile cu normele internaionale n
vigoare.
Eventuale urmri ale acestui
management asupra altor specii
Pstrarea calitii apei este important pentru
toate vieuitoarele acvatice sau terestre.
Practici de evitat:
Excavrile din albia rurilor pot distruge
cuiburile iar otrvitul petilor devine foarte
periculos i pentru aceast pasre.
Exemple de situri cu management
conservativ
Rezervaia Biosferei Delta Dunrii, Parcul
Natural Lunca Mureului, Parcul Natural
Apuseni
Metode de urmrire i monitorizare:
Prezena psrii este trdat de sunetele
stridente pe care le emite destul de des, un
fluierat repetat ascuit. Pe bli poate fi
observat de la distan, stnd la pnd pe
diveri supori deasupra apei. Zborul este
foarte rapid i nsoit de sunete, ntotdeauna
deasupra apei, rar prsind albia rului.
Deasemeni poate fi observat galeria cuibului
spat n mal.
Bibliografie
BRUUN, B., DELIN, H., SVENSSON, L.,
Versiunea romn MUNTEANU, D., 1999 -
Hamlyn Guide: Psrile din Romnia i
Europa, determinator ilustrat, Octopus
Publishing Group Ltd, Londra.
HUSTINGS, F., PYS, H., 1997 - The
EBCC Atlas of European Breeding Bird.
107
Theier distribution and Abundance, M.J.,
European Bird Census Council by T&A. D.
POYSER.
MUNTEANU, D., n N. BOTNARIUC, V.
TATOLE, 2005, Cartea Roie a Vertebratelor
din Romnia, Academia Romn, Muzeul
Naional de Istorie Natural Grigore Antipa
Monitorul Oficial al Romniei;
Romanian Species Information Center, proiect
on-line: http://mybiosis.org
UNEP-WCMC Species Database, proiect on-
line http://quin.unep-wcmc.org
http://www.sovon.nl/ebcc/eoa
http://www.iucnredlist.org
108
109
Charadrius morinellus
Prundra de munte
Drd. Prvulescu Lucian
Universitatea de Vest din Timioara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Departamentul de Biologie.
Tel: +40 766489256, e-mail: parvulescubio@yahoo.com
Denumirea tiinific:
Charadrius morinellus (Linnaeus, 1758)
Sinonimii:
Eudromias morinellus (Linnaeus 1758)
ncadrare taxonomic:
Clasa: Aves
Ordinul: Charadriiformes
Familia: Charadriidae
I. Identificarea speciei
Descrierea speciei
Pasre robust, de aproximativ 23 cm lungime,
cu penaj brun-cenuiu pe spate i gt, aripile
cafenii i pieptul crmiziu-rocat separat de o
dung alb bandat superior cu negru, ce trece
la baza gtului. Femela este mai intens
colorat de ct masculul ambii avnd cte o
sprncean alb deasupra ochiului. Ciocul este
negru iar picioarele galben-verzui.
Posibile confuzii
Aduce la form cu fugacii (Calidris sp.) dar
este greu de confundat datorit sprncenei albe
ce coboar accentuat n spatele obrajilor,
element vizibil chiar i la exemplarele tinere
(Fig. 1).
II - Biologia, ecologia i situaia
speciei
Caracterele biologice
Reproducerea: La aceast specie femela
realizeaz dansul nupial iar masculul clocete
i ngrijete pe mai departe progenitura. Cele
3-4 ou glbui cafenii cu pete mai ntunecate
sunt depuse direct pe sol, ntr-o mic
adncitur, n funcie de vreme ncepnd cu
luna mai-iunie. n prezent cuibritul speciei la
noi n ar este incert.
Activitatea: Pentru ara noastr, n cazul c ar
mai cuibri, este oaspete de var i prefer
mlatinile i pajitile umede din zona alpin.
Cel mai probabil, statutul speciei pentru
Romnia este de pasre de pasaj primvara
i toamna
putnd fi vzut pe cmpii sau chiar n zone de
coast. n migraie zboar la mari nlimi,
stolurile fiind trdate de sunetele repetate
neobosit: un fel de piuit nalt.
Regimul alimentar: Specie limicol, se
hrnete cu molute, anelide, diverse larve
acvatice pe care le caut cu ciocul. Este mai
puin dependent de zonele umede.
Fig 1: Charadrius morinellus sub
adult(Fotografie: 2007 Lucian Prvulescu)
Caractere ecologice
Specie caracteristic regiunii de tundra,
cuibritul pe continent fiind un relict glaciar.
Prefer pajiti alpine sau subalpine. n Cindrel
cuibrea n vegetaie de tip Cetrarieto-
Festucetum supinae, la peste 2000 m
altitudine, pe lng izvoare i priae.
Habitate din Anexa I, n care specia
este prezent
- UE 3220 Vegetaie herbacee de pe malurile
rurilor montane
- UE 6260* Pajiti panonice i vest-pontice pe
nisipuri.
Repartizarea geografic
Specia are un areal arcto-alpin. n perioada
cuibritului se afl n tundra eurasiatic pentru
ca s ierneze n nordul Africii i nordul
Peninsulei Arabe. Pe continent cuibrete
962
110
insular n munii Asiei Centrale, Munii Urali,
Pirinei, Alpi, Apenini, Pindului i Carpai.
Datele istorice menioneaz cuibritul speciei
n golul alpin al munilor nali din ara
noastr, n special n zona platoului de sub
Vrful Cindrel. ntre 1842 i 1968 exist 23 de
semnalri de ou, pui i maturi iar ntre 1970 i
1978 s-a vzut n fiecare an n Cindrel. Specia
este semnalat i n alte locuri din Carpai:
Negoveanu n 1972, Bucegi n 1860 i 1967,
Rodnei pe Vrful Rebra n 1958, Fgra pe
Valea Doamnei 1968, 1969 i zona de lng
Lacul Blea 1970 precum i n Retezat n
apropierea Lacului Znoaga n 1918. De atunci
i pn astzi nu mai exist date care s ateste
cuibritul n Romnia, doar observaii
sporadice din perioada de migraie.
Fig. 2: Distribuia speciei Charadrius morinellus
Statutul speciei
- Directiva Psri privind conservarea
psrilor slbatice (Directiva Consiliului
Europei 79/409 EEC, adoptat la 2 aprilie
1979), Anexa 1 i 2;
- Convenia de la Berna ncadreaz specia n
Anexa 1 (Legea nr. 13 din 11 martie 1993) ca
fiind specie strict protejat;
- O. U. privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei i faunei slbatice (29 Iunie 2007)
Prundraul de munte se afl n lista de specii
a cror conservare necesit desemnarea ariilor
speciale de conservare i a ariilor de protecie
special avifaunistic;
- Cartea Roie a Vertebratelor din Romnia
menioneaz Prundraul de munte ca specie
critic periclitat;
- IUCN Red List of Threatened Species 2007 -
lower risk/least concern.
Prezena speciei n spaii protejate
Prezena speciei este posibil n urmtoarele
Parcuri, Rezervaii, SPA-uri sau SCI-uri:
- Rezervaia Biosferei Delta Dunrii
- Frumoasa
- Parcul Naional Retezat
- Parcul Naional Munii Rodnei
- Munii Fgra
Evoluia i starea populaiilor,
ameninrile poteniale
Prundraul de munte este o pasre care cel
mai probabil nu mai cuibrete n Romnia;
prezena speciei n ara noastr datorndu-se
momentelor de pasaj, primvara i toamna.
Mai ales n perioada cuibritului este deosebit
de tolerant la prezena omului sau a animalelor
mari, acesta fiind un mare dezavantaj n faa
turmelor de oi, a cinilor ciobneti sau a
excursionitilor neinformai. Zpada czut
peste var poate omor toi puii din acel an.
Din datele existente reiese c n trecut
populaiile clocitoare n Romnia erau extrem
de mici i inconstante, n jur de 5-6 perechi.
III - Managementul speciei i al
habitatului su
Propuneri la habitatul speciei
Limitarea turismului i plasarea de panouri
informative care s prezinte caracteristicile
tundrei.
Propuneri referitoare la specie
Limitarea turismului i plasarea de panouri
informative care s prezinte specia i s
informeze turistul asupra eventualelor pagube
ce le poate aduce speciei.
Eventuale urmri ale acestui
management asupra altor specii
Toate speciile clocitoare din zona alpin se
ncadreaz cerinelor cerute la aceast specie.
Practici de evitat
Interzicerea oricror forme de turism motorizat
n regiunile montane unde aceast specie a fost
menionat, limitarea staionrii i chiar a
deplasrii turitilor n acele zone, n perioada
cuibritului (mai-iulie). Recomandm
montarea de panouri informative n apropierea
acestor zone.
Exemple de situri cu management
conservativ
Rezervaia Biosferei Delta Dunrii, Parcul
Naional Retezat.
Metode de urmrire i monitorizare
Observarea psrii n perioadele de primvar
sau toamn indic momentul migraiei ns o
111
observaie datat n lunile mai-iunie-iulie
necesit investigaii de specialitate mai
minuioase, existnd probabilitatea de cuibrit.
Bibliografie
BRUUN, B., DELIN, H., SVENSSON, L.,
Versiunea romn MUNTEANU, D., 1999 -
Hamlyn Guide: Psrile din Romnia i
Europa, determinator ilustrat, Octopus
Publishing Group Ltd, Londra;
HUSTINGS, F., PYS, H., 1997 - The
EBCC Atlas of European Breeding Bird.
Theier distribution and Abundance, M.J.,
European Bird Census Council by T&A. D.
POYSER;
KLEMM, W., KOHL, S., 1988 - Die Ornis
Siebenbrgens, Ergnzungsband zu Hans
Salmen Band I and II, als Band III eine neue
bersicht ber die Vogelwelt Siebenbrgens
Band III, Bhlau Verlag Kln Wien.
MUNTEANU, D., n N. BOTNARIUC, V.
TATOLE, 2005 - Cartea Roie a
Vertebratelor din Romnia, Academia
Romn, Muzeul Naional de Istorie Natural
Grigore Antipa
PAPADOPOL, A., TLPEANU, M., 1979 -
Considerations phenologiques et ecologiques
sur les Oiseaux du departement d'Ilfov,
Travaux du Museum d'Histoire naturelle
Grigore Antipa;
PAPADOPOL, A., 1976- Clase Aves in
Contributions a la connaissance de la faune du
nord-est de la plaine Roumanie, entre le Siret,
le Danube et la Ialomia;
PRVULESCU, L., 2007 - Mai avem
prundrai de munte!? Migrans in press
STNESCU, D., , 1983 - Avifauna Histriei,
Analele Muzeului Banatului, Timioara;
STNESCU, D., 1980 - Histria - Schi
Ornitologic, Muzeul Brukenthal - Studii i
comunicri, Sibiu.
Monitorul Oficial al Romniei
UNEP-WCMC Species Database, proiect on-
line http://quin.unep-wcmc.org
http://www.iucnredlist.org
112
113
Dendrocopos medius
ciocnitoare-de-stejar
conf. dr. Dan Stnescu
Universitatea de Vest din Timioara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie departamentul Biologie, str Pestalozzi
16, Subcomisia pentru Ocrotirea Monumemtelor Naturii, Academia Romn, filiala Timioara
Denumirea tiinific:
Dendrocopos medius (L. 1758)
Sinonimii:
Dryobates medius (L) (n Linia, 1954),
Picoides medius (Linnaeus 1758) (n Glutz
von Blotzheim, 1980))
Denumire n limba romn:
Ciocnitoare-pestri-mijlocie (Linia, 1954),
ciocnitoare, fluerac, cl, toant,
ciocnitoare-mijlocie-frumoas (Bcescu,
1960), ciocnitoare-de-stejar (Bertel i colab.,
1999).
ncadrare taxonomic:
Clasa: Aves
Ordinul: Piciformes
Familia: Picidae
I. Identificarea speciei
Descrierea speciei
Este o pasrea puin mai mic dect mierla cu
un colorit predominant negru i alb; ciocul alb
murdar spre albstrui, fruntea i partea
anterioar a capului: amestec de brun, cenuiu,
alb i roiatic; partea de sus i posterioar a
capului: rou aprins. Sexele pot fi departajate
n observaiile de teren numai prin aprecierea
corect a culorii roii a capului, mai dens,
apsat i strlucitoare la mascul. Ceafa,
spatele anterior, frul, aripile i coada: negre.
Obrajii, laturile gtului i umerii aripii: alb-
cenuii. Gtul i pieptul sunt albe cu virarare
pe flancuri, piept i abdomen spre alb-glbui
(estompate fumuriu) la femel i alb-glbui
spre roziu (estompate fumuriu) la mascul.
Pieptul, mai cu seam flancurile, sunt
strbtute de striaiuni longitudinale
ntunecate.
Fig 1: Dendrocopos medius
Posibile confuzii
Specia este uor confundabil cu masculul
ciocnitoarei-petrie-mici (Dendrocopos
minor) care ns spre deosebire de
ciocnitoarea-de-stejar, nu are spatele negru ci
strbtut de striuri orizontale albe.
Determinrile pe teren n cazul nespecialitilor
sugerm s fie fcute cu ajutorul
determinatorului SOR (Bertel i colab., 1999
n tlmcirea romneasc a lui Dan
Munteanu), n care sunt punctate toate
caracterele de difereniere fa de restul
speciilor genului Dendrocopos sau oricare alt
determinator de teren (Peterson, Heinzel,
Makatsch, etc.).
II - Biologia, ecologia i situaia
speciei
Caracterele biologice
Reproducerea: De regul exist o singur
pont pe an; au fost gsite i ponte de nlocuire
urmare a distrugerii prin prdare sau ali
factori exogeni a primului cuibar.
Cuibrete n scorburi pe care le dltuiete pe
de-antregul, singur. Alteori fasoneaz
1011
114
scorburile naturale. La procesul cioplirii
particip ambii parteneri. Arborii preferai
sunt: fagul, stejarul, castanul, arinul i salcia,
ntmpltor pomii fruciferi, rar coniferele
(Makatsch, 1976). Oule de culoare alb n
numr de 5-6, mai rar 7-8 sunt depuse pe
rumeguul rezultat din dltuire, aflat pe fundul
scorburii. Incubaia dureaz 14 zile, clocitul
revenind att femelei cum i masculului, cu o
participare ceva mai apsat a celui din urm.
Puii eclozai, rmn la cuib conform
caracterului lor de nidicoli nc 20-23 de zile,
rstimp n care sunt hrnii de aduli, zilnic, cu
o cantitate de insecte i alte nevertebrate, egal
n greutate cu greutatea corpului fiecrui pui n
parte. Dup acest interval de timp, puii
prsesc scorbura, pot zbura, familia
destrmndu-se definitiv dup alte cteva zile
consecutive acestui moment
Activitatea: diurn; specie solitar i
sedentar (nu migreaz) care se poate ns
asocia n timpul iernii stolurilor polispecifice
(piigoi, auei, gaie) eratice, aflate n cutare
de hran.
Regimul alimentar: insectivor (carnivor).
Caractere ecologice
biotop: forestier (preponderent la es, pdurile
de cmpie n care dominan stejretele i
leurile cu stejar pedunculat, cereto-
grnietele, ceretele i grniele (Stnescu i
colab., 2002), lunc, parcuri. n toate cazurile
este asigurat staionarea, troficizarea,
reproducerea, refugiul (odihna). Din punctul
de vedere al etajrii ornitologice se ncadrea
etajului columbidaelor (Radu, 1967).
Habitate din Anexa I, n care specia
este prezent
Raspandita in padurile de campie. Specie
sedentara
Repartizarea geografic
Specie comun n Europa central i de est
(origine geografic european), cu excepia
Italiei, ncepnd din Pirinei pn n Urali iar n
sud, circumscris Mrii Negre, n Bulgaria,
Turcia pn la Marea Caspic spre Iran.
Pentru Vestul rii noastre din nordul
Bihorului pn la Dunre cu excepia pustei la
grania cu Ungaria (? n.n) (vezi Weber i
colab., 1994); totalul perechilor clocitoare n
ara noastr este apreciat la 3.000-10.000 de
perechi (vezi Weber i colab., 1994).
Fig. 2: Distribuia speciei Dendrocopos medius
Statutul speciei
- Directiva Psri privind conservarea
psrilor slbatice (Directiva Consiliului
Europei 79/409 EEC, adoptat la 2 aprilie
1979), Anexa 1;
- Convenia de la Berna (Legea nr. 13 din 11
martie 1993) ca fiind specie strict protejat;
- Ordonanei de urgen 236/24.11.2000
- listei speciilor protejate din Romnia;
Prezena speciei n spaii protejate
Parcul Naional Cheilei Nerei Beunia
(observaii personale)
Evoluia i starea populaiilor,
ameninrile poteniale
se estimeaz perechile clocitoare din ar ca
fiind n jur de 3.000 pn la 10.000 (?
sublinierea noastr - Weber i colab., 1994);
pentru vestul rii, conform departajrii
populaiilor de psri prin calcularea
coeficienilor de dominan (de la absolut
dominant la accidental) rezultai din
observaiile de teren corespunztor metodei
traseelor modificate de noi (Stnescu i colab.,
2001), specia poate fi considerat dominant.
Ameninri poteniale: tierile silvice de
curare (ndeprtare) a arborilor cu scorburi,
consdirei nesntoi
III - Managementul speciei i al
habitatului su
Propuneri la habitatul speciei
Pstrarea exploatrilor forestiere n limitele
unei vieuiri optime a tuturor populaiilor de
psri dintr-un horst; monitorizarea sistematic
a pdurilor din vestul rii cu privire la o mai
bun cunoatere a ocuprii habitatelor de ctre
specie.
Propuneri referitoare la specie
Ca mai sus.
115
Eventuale urmri ale acestui
management asupra altor specii
Pozitive, deoarece toate cele 85 de specii de
psri componente ale ornitocenozelor din
vestul rii sunt protejate prin lege.
Practici de evitat
Exploatrile forestiere i currile cf. celor de
mai sus.
Exemple de situri cu management
conservativ
Parcul Naional Cheile Nerei-Beunia
Metode de urmrire i monitorizare
psrile sunt specii vagile; evaluarea cifric a
indivizilor sau perechilor clocitoare este
relativ; nici una din metodele imaginate de
ornitologi nu este, ca atare, perfect; dac se
poate evalua numrul acvilelor de pe o
suprafa dat nu acelai lucru poate fi fcut la
nivelul speciilor mici ca de exemplu piigoiul
albastru; propunem aplicarea metodei traseelor
imaginat de francezii Ferry i Frochot,
prelucrat i modificat de noi (Stnescu i
colab., 2001) care permite corecta evaluare
calitativ a unei specii n cadrul populaiei,
populaiilor i cenozei din care face parte i
care vorbete n timp de modificrile petrecute
la nivelul speciei, modificri induse pe calea
factorilor biogeni i abiogeni cu care se
confrunt
Bibliografie
BCESCU, M. 1960 - Psrile n
nomenclatura i viaa poporului romn, Ed.
Academiei, Bucureti
BERTEL, B. et all. 1999 - Psrile din
Romnia i Europa determinator ilustrat ,
Societatea Ornitologic Romn, Octopus
Publishing Group Ltd. Tlmcire n lb. rom.:
Dan Munteanu, Cluj.
GLUTZ V. BLOTZHEIM, U., BAUER, K.
1980 - Handbuch der Vgel Mitteleuropas,
vol 9, Columbiformes-Piciformes.
Akademische Verlagsgesellschaft Wiesbaden
LINIA, D. (1954): Psrile din RPR, Ed.
Academiei, Bucureti.
MAKATSCH, W. 1976 - Die Eier der Vgel
Mitteleuropas, Neumann Verlag Leipzig-
Radebeul.
RADU, D. 1967 - Psrile din Carpai, Ed.
Academiei.
STNESCU, D. et all. 2001 - The line
Transect Census in Ornithology, Proceedings
of the IV th International Symposium
Regional Multidisciplinary Research,
Timioara.,:427-433
STNESCU, D. et all. 2002 - The Oak
Forests Avifauna from the Western Part of the
Country, Studies of Biodiversity West
Romania Protected Areas, Ed. Orizonturi
Universitare, Timioara, : 135 139.
WEBER, P et all. 1994 - Atlasul provizoriu
al psrilor clocitoare din Romnia publicaie
SOR nr. 2., Media.
116
117
Dendrocopos leucotos
Ciocnitoare-cu-spate-alb
conf. dr. Dan Stnescu
Universitatea de Vest din Timioara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie departamentul Biologie, str Pestalozzi
16, Subcomisia pentru Ocrotirea Monumemtelor Naturii, Academia Romn, filiala Timioara
Denumirea tiinific:
Dendrocopos leucotos (Bechstein 1803)
Sinonimii:
Dryobates leucotos Bechst.(n Linia, 1954),
Picoides leucotos (Bechstein 1803 - n Glutz von
Blotzheim, 1980)
Denumire n limba romn:
Ciocnitoare-de-munte (Linia, 1954),
ciocnitoare-mare, ciocnitoare-de-munte,
ciocnitoare-alb-n-spate (Bcescu, 1960),
ciocnitoare-cu-spate-alb (Bertel i colab., 1999)
ncadrare taxonomic
Clasa: Aves
Ordinul: Piciformes
Familia: Picidae
I. Identificarea speciei
Descrierea speciei
Este o pasrea ceva mai mare dect mierla cu un
colorit predominant, ca la toate ciocnitorile,
negru i alb; masculii se deosebesc de
ciocnitoarea-pestri-mare (Dendrocopos major)
prin aceea c au partea superioar a capului, pn
la ceaf, de culoare carmin-aprins, iar regiunea
trtiei alb. Abdomenul i subcodalele, partea de
jos a flancurilor este de culoare roz cu striaii
longitudinale negre. Roul de pe cretetul capului
la mascul, lipsete la femel (dimorfism sexual).
Peste aripi are dungi albe i negre.
.
Fig 1: Dendrocopos leucotos
Posibile confuzii
Pentru observatorul neobinuit cu ciocnitorile,
toate speciile sunt asemntoare; evitarea
neclaritilor poate fi realizat doar printr-o
observare atent cu determinatorul n mn.
Determinrile pe teren n cazul nespecialitilor
sugerm s fie fcute cu ajutorul
determinatorului SOR (Bertel i colab., 1999
n tlmcirea romneasc a lui Dan Munteanu),
n care sunt punctate toate caracterele de
difereniere fa de restul speciilor genului
Dendrocopos sau oricare alt determinator de
teren (Peterson, Heinzel, Makatsch, etc.). n
cazul de fa, sugestiv este desenul spatelui
(imaginea de mai jos).
Fig. 2: Diferene ntre cele trei ciocnitori (dup
Glutz, 1980)
II - Biologia, ecologia i situaia
speciei
Caracterele biologice
Reproducerea: Specia depune ou o singur
dat pe an. Cuibrete n scorburi ale arborilor
gunoi sau crengile scorburoase ale acelorai
avnd orificiul de intrare plasat ntre 4 i 20 m.
Arborii preferai sunt: mestecenii, frasinii,
fagii, brazii rar stejarii (Ctuneanu, 1951).
Oule sunt de culoare alb, lucioase, n numr
de 5-6, mai rar 7-8, chiar i 3 (Makatsch,
1976). Incubaia dureaz 14 zile, clocitul
revenind att femelei cum i masculului, cu o
participare ceva mai apsat a celui din urm.
Puii eclozai, rmn la cuib conform
caracterului lor de nidicoli nc 27-28 de zile.
1007
118
Dup acest interval de timp, puii prsesc
scorbura, pot zbura, familia destrmndu-se
definitiv dup alte cteva zile consecutive acestui
moment.
Activitatea: diurn; specie solitar, eratic. Se
asociaz stolurilor hiemale polispecifice (piigoi,
auei, gaie) rtcitoare, aflate n cutare de
hran.
Regimul alimentar: insectivor (carnivor).
Caractere ecologice
Biotop: forestier; triete n pdurile de brazi i
de fagi din Carpai dar vagabondeaz n timpul
toamnei cnd coboar prin regiunea deluroas
pn n pdurile de cmpie (n care dominan
stejretele i leurile cu stejar pedunculat, cereto-
grnietele, ceretele i grniele (Stnescu i
colab., 2002), parcuri. n toate cazurile este
asigurat staionarea, troficizarea i refugiul
(odihna). Din punctul de vedere al etajrii
ornitologice se ncadreaz etajului tetraonidelor
cu coborri toamna pn n etajul columbidaelor
(Radu, 1967).
Habitate din Anexa I, n care specia
este prezent
Cuibareste in Carpati, in padurile de foioase.
Repartizarea geografic
Specie transpalearctic. Arealul european este
disjunct, prezent n Norvegia, Suedia, nord-
estul europei peste Urali, Carpai, Alpi, Mii
Dinarici, Apenini, Rodopi, Pindos i la est de
Marea Neagr n Mii Caucazului.
Pentru Vestul rii noastre este prezent doar n
SV cu un efectiv de 12.000-20.000 perechi
clocitoare n ntreaga ar (vezi Weber i colab.,
1994); din observaiile noastre autumnale este
prezent rar n zonele de deal, cheile calcaroase
din sud, uneori n pdurile de cmpie fiind
interpretat conform estimrilor prin metoda
traseelor modificat de noi (Stnescu i colab.,
2001) drept accidental. Excepie face SSV
Banatului unde dup Weber (1994) cuibrete
regulat i n numr important de perechi (?);
identificrile noastre sigure pentru aceast zon
sunt la Pojejena Nera Moart i Cheile Nerei-
Beunia.
Fig. 3: Distribuia speciei Dendrocopos leucotos
Statutul speciei
- Directiva Psri privind conservarea psrilor
slbatice (Directiva Consiliului Europei 79/409
EEC, adoptat la 2 aprilie 1979), Anexa 1;
- Convenia de la Berna (Legea nr. 13 din 11
martie 1993) ca fiind specie strict protejat;
- Ordonanei de urgen 236/24.11.2000
- listei speciilor protejate din Romnia;
Prezena speciei n spaii protejate
Parcul Naional Cheilei Nerei Beunia
(observaii personale)
Evoluia i starea populaiilor,
ameninrile poteniale
se estimeaz perechile clocitoare din ar ca
fiind n jur de 12.000 pn la 20.000 (?)(Weber
i colab., 1994); conform observaiilor noastre
pentru vestul rii, specia poate fi considerat
doar accidental.
Ameninri poteniale: tierile silvice de
curare (ndeprtare) a arborilor cu scorburi,
consdirei nesntoi.
III - Managementul speciei i al
habitatului su
Propuneri la habitatul speciei
Pstrarea exploatrilor forestiere n limitele
unei vieuiri optime a tuturor populaiilor de
psri dintr-un horst; monitorizarea sistematic
a pdurilor din vestul rii cu privire la o mai
bun cunoatere a ocuprii habitatelor de ctre
specie.
Propuneri referitoare la specie
ca mai sus.
Eventuale urmri ale acestui
management asupra altor specii
Pozitive, deoarece toate cele 85 de specii de
psri componente ale ornitocenozelor din
vestul rii sunt protejate prin lege.
119
Practici de evitat
exploatrile forestiere i currile cf. celor de
mai sus
Exemple de situri cu management
conservativ
Parcul Naional Cheile Nerei-Beunia
Metode de urmrire i monitorizare
psrile sunt specii vagile; evaluarea cifric a
indivizilor sau perechilor clocitoare este relativ;
nici una din metodele imaginate de ornitologi nu
este, ca atare, perfect; dac se poate evalua
numrul acvilelor de pe o suprafa dat nu
acelai lucru poate fi fcut la nivelul speciilor
mici ca de exemplu piigoiul albastru; propunem
aplicarea metodei traseelor imaginat de
francezii Ferry i Frochot, prelucrat i
modificat de noi (Stnescu i colab., 2001) care
permite corecta evaluare calitativ a unei specii
n cadrul populaiei, populaiilor i cenozei din
care face parte i care vorbete n timp de
modificrile petrecute la nivelul speciei,
modificri induse pe calea factorilor biogeni i
abiogeni cu care se confrunt.
Bibliografie
BCESCU, M. 1960 - Psrile n
nomenclatura i viaa poporului romn, Ed.
Academiei, Bucureti
BERTEL, B. et all. 1999 - Psrile din
Romnia i Europa determinator ilustrat ,
Societatea Ornitologic Romn, Octopus
Publishing Group Ltd. Tlmcire n lb. rom.:
Dan Munteanu, Cluj.
CTUNEANU, I 1951 - Psri folositoare n
agricultur, Ed. De stat ptr. Literatur
tiinific, Bucureti.
GLUTZ V. BLOTZHEIM, U., BAUER, K.
1980 - Handbuch der Vgel Mitteleuropas,
vol 9, Columbiformes-Piciformes.
Akademische Verlagsgesellschaft Wiesbaden
LINIA, D. 1954 - Psrile din RPR, Ed.
Academiei, Bucureti.
MAKATSCH , W. 1976 - Die Eier der
Vgel Mitteleuropas, Neumann Verlag
Leipzig-Radebeul.
RADU, D. 1967 - Psrile din Carpai, Ed.
Academiei.
STNESCU, D. et all. 2001 - The line
Transect Census in Ornithology, Proceedings
of the IV th International Symposium
Regional Multidisciplinary Research,
Timioara.,pp.427-433
STNESCU, D. et all. 2002 - The Oak
Forests Avifauna from the Western Part of the
Country, Studies of Biodiversity West
Romania Protected Areas, Ed. Orizonturi
Universitare, Timioara, pp. 135 139.
WEBER, P et all. 1994 - Atlasul provizoriu
al psrilor clocitoare din Romnia publicaie
SOR nr. 2., Media.
120
121
Dryocopus martius
Ciocnitoarea neagr
Drd. Prvulescu Lucian
Universitatea de Vest din Timioara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Departamentul de Biologie.
Tel: +40 766489256, e-mail: parvulescubio@yahoo.com
Denumirea tiinific:
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
ncadrare taxonomic:
Clasa: Aves
Ordinul: Piciformes
Familia: Picidae (Subfamilia: Picinae)
I. Identificarea speciei
Descrierea speciei
Este cea mai mare ciocnitoare de la noi, cu o
lungime de aproximativ 45 cm se apropie de
talia unei ciori. Specia este relativ uor de
recunoscut datorit penajului su complet
negru cu o pat roie pe cretet. Deosebirea
ntre sexe const n mrimea acestei pete: la
mascul acoper ntregul cretet pe cnd la
femel pata acoper doar vrful acestuia.
Ciocul i irisul sunt deschise la culoare iar
coada format din pene puternice, capabile s
susin pasrea n poziie vertical pe trunchiul
copacilor, apare ascuit la vrf.
Posibile confuzii
Nu poate fi confundat cu o alt specie de
ciocnitoare att datorit dimensiunii ct i a
culorii penajului, eventuale confuzii pot fi ns
cu unele specii de corvide (ciori). Zborul
neregulat (nu sltat ca la celelalte ciocnitori
sau lin ca al corvidelor), aripile mai rotunjite,
ciocul deschis la culoare i coada ascuit fiind
caracterele distinctive.
II - Biologia, ecologia i situaia
speciei
Caracterele biologice
Reproducerea: Cuibul i-l sap n trunchiuri,
la nlimi de 3-20 m de la sol, cu intrarea
rotund/oval, cu diametrul de 8-9 cm. Ponta
este depus prin apriliemai fiind alctuit din
3-5 ou albe, lucioase, pe care le clocesc
ambele sexe.
Activitatea: Frecventeaz pdurile btrne de
conifere sau de foioase crndu-se pe
trunchiul copacilor. Este o specie sedentar,
iarna coboar n inuturile joase n cutare de
hran.
Scoate un sunet caracteristic, plngre,
puternic i prelung iar primvara poate fi auzit
un cntec repetat ca al ghionoaielor (Picus sp.)
dar fr a scdea n intensitate. Darabana
8
este
puternic, cu sunete ca de mitralier, mai
accelerate spre final.
Fig 1: Dryocopus martius (Fotografie: 2004 J.K.
Lindsey)
Regimul alimentar: Mare consumatoare de
larve xilofage (carii) pe care le caut spnd cu
ciocul n lemnul atacat. Se hrnete i cu fructe
sau semine, n special n anotimpul rece.
Caractere ecologice
Specie este caracteristic pdurilor btrne cu
arbori nali i scorburoi din zona nalt, dar
se ntlnete i n pdurile de foioase.
Habitate din Anexa I, n care specia
este prezent
- UE 9150 Pduri medio-europene de fag din
Cephalanthero-Fagion
- UE 91V0 Pduri dacice de fag Symphyto-
Fagion
- UE 91Y0 Pduri dacice de stejar i carpen
- UE 9280 Pduri de grni
8
darabana sunetul rezultat prin lovirea ritmic cu
ciocul ntr-un lemn uscat
1014
122
Repartizarea geografic
Este comun n Europa Central i Nordic dar
mai rar n Europa Sudic i de Est. Lipsete
din Insulele Britanice, Insulele din Marea
Mediteran precum i din lungul Coastei
Scandinave.
n Romnia este rspndit cu precdere de-a
lungul lanului Carpatic, Munii Mcin,
Podiul Transilvaniei, Banat, Bucovina, Delta
Dunrii. Este mai rar n restul Dobrogei, n
partea sudic a Moldovei i Cmpia Romn.
Fig. 2: Distribuia speciei Dryocopus martius
Statutul speciei
- Directiva Psri privind conservarea psrilor
slbatice (Directiva Consiliului Europei 79/409
EEC, adoptat la 2 aprilie 1979), Anexa 1;
- Convenia de la Berna ncadreaz specia n
Anexa 1 (Legea nr. 13 din 11 martie 1993) ca
fiind specie strict protejat;
- O. U. privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei i faunei slbatice (29 Iunie 2007)
Ciocnitoarea neagr este inclus n lista de
specii a cror conservare necesit desemnarea
ariilor speciale de conservare i a ariilor de
protecie special avifaunistic;
- IUCN Red List of Threatened Species 2007 -
lower risk/least concern
Prezena speciei n spaii protejate
Prezena speciei este cert n urmtoarele
Parcuri, Rezervaii, SPA-uri sau SCI-uri:
- Parcul Naional Cheile Nerei - Beunia
- Parcul Naional Semenic - Cheile Caraului
- Parcul Natural Lunca Mureului
- Parcul Naional Munii Mcin
- Parcul Natural Vntori Neam
- Parcul Natural Apuseni
- Pescriile Cefa - Pdurea Rdvan
- Rezervaia Natural Lunca Pogniului
- Rezervaia Natural Arboretumul Bazo
- Rezervaia Natural Pdurea Bistra
- Cheile Cernei
Evoluia i starea populaiilor,
ameninrile poteniale
Populaiile de ciocnitori negre sunt relativ
stabile n prezent ns destul de dispersate
datorit numeroaselor intervenii n pdurile n
care aceast specie cuibrete.
III - Managementul speciei i al
habitatului su
Propuneri la habitatul speciei
Meninerea in situ a arborilor btrni, uscai
sau n curs de degradare.
Eventuale urmri ale acestui
management i asupra altor specii
Un efect complementar declinului speciei
(pentru zonele joase din sudul rii) este
scderea numrului de perechi clocitoare de
Dumbrveanc (Choracias garullus) specie
care prefer pentru cuibrit cuiburi vechi de
Ciocnitoare neagr.
Practici de evitat
Principalul pericol pentru specie l reprezint
defririle i curirea pdurilor de copacii
bolnavi sau uscai (aciune destul de frecvent
practicat), reducnd astfel sursa de hran i
locurile de cuibrit.
Exemple de situri cu management
conservativ
Rezervaia Biosferei Delta Dunrii, Parcul
Natural Lunca Mureului, Parcul Naional
Cheile Nerei-Beunia.
Metode de urmrire i monitorizare
Ca metod de evaluare calitativ cea mai util
este observaia psrii ct i a urmelor lsate
de aceasta: gurile cuibarelor (care au un
diametru mai mare de ct al celorlalte
ciocnitori) sau spturile n trunchiuri
bolnave. O alt variant, complementar
observrii, este ascultatul vocii i al darabanei
1
mai puternic la aceast specie. Pentru evaluri
cantitative este bine sa se in cont de faptul c
arealul unei familii deobicei cuprinde o
suprafa mare de pdure.
Bibliografie
BRUUN, B., DELIN, H., SVENSSON, L.,
Versiunea romn MUNTEANU, D., 1999 -
Hamlyn Guide: Psrile din Romnia i
Europa, determinator ilustrat, Octopus
Publishing Group Ltd, Londra;
123
HUSTINGS, F., PYS, H., 1997 - The
EBCC Atlas of European Breeding Bird.
Theier distribution and Abundance, M.J.,
European Bird Census Council by T&A. D.
POYSER;
WEBER, P., i colab., 1994 Atlasul
provizoriu al psrilor clocitoare din Romnia,
Publicaie S.O.R., Media, Romnia;
Monitorul Oficial al Romniei
UNEP-WCMC Species Database, proiect on-
line http://quin.unep-wcmc.org
http://www.sovon.nl/ebcc/eoa
http://www.milvus.ro
http://www.iucnredlist.org
http://popgen.unimaas.nl
124
125
Lanius collurio
Sfrncioc roiatic
Drd. Prvulescu Lucian
Universitatea de Vest din Timioara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Departamentul de Biologie.
Tel: +40 766489256, e-mail: parvulescubio@yahoo.com
Denumirea tiinific:
Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
ncadrare taxonomic:
Clasa: Aves
Ordinul: Paseriformes
Familia: Laniidae
I. Identificarea speciei
Descrierea speciei
Pasre de talie mijlocie msoar n medie 18
cm lungime avnd ciocul cu vrful uor curbat
asemntor psrilor de prad. Masculul este
mai viu colorat cu spatele i aripile rocate,
capul i trtia gri iar pieptul i abdomenul alb-
zmeuriu. La ochi are o band neagr iar coada
este neagr flancat cu alb. Femela este mai
tears, maro-cafeniu mai intens pe spate i
aripi, striat cu linii transversale fine mai
nchise. Coada i banda de la ochi sunt maro
nchis i nu negre, ca la masculi. Juvenilii
seamn foarte mult cu femela ns striaiile
sunt mai evidente iar pata de la ochi mai
tears.
Posibile confuzii
De la mare distan poate fi confundat cu alte
specii de sfrncioci, cel mai posibil cu
Sfrnciocul cu fruntea neagr (Lanius minor)
sau Sfrnciocul cu cap rou (Lanius senator).
De aproape deosebirile n ceea ce privete
adulii sunt mai clare: pata de pe obraji nu
trece niciodat peste frunte iar spatele i aripile
sunt roiatice. n ceea ce privete juvenilii,
acetia pot fi confundai relativ uor cu cei de
Sfrncioc cu cap rou (Lanius senator) ns la
acetia coloritul dorsal este mai deschis, pata
ntunecat de pe obraji lipsete iar pe umeri i
trti ncepe s fie schiat albul caracteristic
adulilor.
II - Biologia, ecologia i situaia
speciei
Caracterele biologice
Reproducerea: Cuibrete n regiuni deschise
cu arbuti rari, margini de pduri sau vi de
ruri din zona de cmpie pn n submontan.
Cuibul are o form concav i este construit
din crengue n desiuri la 0,5-2 m de sol. Cele
5-6 ou variaz foarte mult ca i culoare de la o
femel la alta, de la roz, brun, glbui, verzui,
rocate stropite ntotdeauna spre partea rotund
cu pete ntunecate. Clocete numai femela.
ncepnd cu luna mai perechea crete 2-3
rnduri de pui pe an.
Fig 1: Lanius collurio mascul (Fotografie: 2007
Lucian Prvulescu)
Activitatea: Pasre activ ziua, poate fi vzut
n locuri deschise unde vneaz stnd la pnd
pe un suport nalt: crengi uscate, srme de
telegraf, stlpi,, etc.Cntecul este simplu, de
slab intensitate cu sunete mprumutate de la
alte psri. Sunetul de alarm este ca un
plescit de limb repetat.
Pentru ara noastr Sfrnciocul roiatic este
oaspete de var sosind primvara n aprilie-
mai. Ierneaz pe continentul african, la sud de
Sahara.
Regimul alimentar: Consum insecte pe care
le prinde din zbor, larve, rme sau chiar mici
reptile sau pui de psri. Atunci cnd hrana i
prisosete face depozite uscate nfignd
prada n epi de salcm sau gldi.
Caractere ecologice
Specific stepei i silvostepei l gsim n locuri
deschise cu arbuti de Rosa, Prunus,
Crataegus,, etc.Adesea mai poate fi vzut i n
1098
126
preajma culturilor agricole. Niciodat nu poate
fi gsit n interiorul pdurilor.
Habitate din Anexa I, n care specia
este prezent:
- UE 6240* Pajiti stepice subpanonice
- UE 6260* Pajiti panonice i vest-pontice pe
nisipuri
- UE 62C0* Stepe ponto-sarmatice
- UE 1530* Pajiti i mlatini srturate
panonice i ponto-sarmatice.
Repartizarea geografic
Specia se gsete n toat Europa mai puin n
jumtatea sudic a Peninsulei Iberice, lipsete
din nord-estul Europei, Insulele Britanice,
Islanda i coasta atlantic a Peninsulei
Scandinave. Insular apare la vest de Munii
Urali.
La noi se ntlnete n toat ara, mai frecvent
n partea de sud: Banat, Oltenia, Dobrogea, dar
este numeros i n Podiul Transilvaniei.
Fig. 2: Distribuia speciei Lanius collurio
Statutul speciei
- Directiva Psri privind conservarea psrilor
slbatice (Directiva Consiliului Europei 79/409
EEC, adoptat la 2 aprilie 1979), Anexa 1;
- Convenia de la Berna ncadreaz specia n
Anexa 1 (Legea nr. 13 din 11 martie 1993) ca
fiind specie strict protejat;
- O. U. privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei i faunei slbatice (29 Iunie 2007)
Sfrnciocul roiatic este inclus n lista de specii
a cror conservare necesit desemnarea ariilor
speciale de conservare i a ariilor de protecie
special avifaunistic;
- IUCN Red List of Threatened Species 2007 -
lower risk/least concern.
Prezena speciei n spaii protejate:
Parcuri, Rezervaii, SPA-uri sau SCI-uri n
care prezena speciei este cert:
- Rezervaia Biosferei Delta Dunrii
- Parcul Natural Lunca Mureului
- Parcul Natural Porile de Fier
- Parcul Naional Semenic - Cheile Caraului
- Parcul Naional Cheile Nerei - Beunia
- Parcul Naional Cheile Bicazului - Hma
- Rezervaia Mlatinile Satchinez
- Rezervaia Natural Lunca Timiului
- Rezervaia Natural Lunca Pogniului
- Parcul Natural Apuseni
- Pescria Cefa - Pdurea Rdvan
Evoluia i starea populaiilor,
ameninrile poteniale
Populaiile sunt bine reprezentate i n general
stabile, suport relativ bine antropizarea
habitatelor, cuibrind chiar i n parcuri.
Momentan nu exist ameninri n ceea ce
privete sntatea populaiilor de sfrncioci
roiatici. Putem afirma c numrul perechilor
clocitoare a crescut n prezent ca urmare a
despduririlor, vegetaia arbustifer fiind
preferat de aceast specie.
III - Managementul speciei i al
habitatului su
Propuneri la habitatul speciei
Pstrarea arbutilor la marginea pdurilor sau
n apropierea suprafeelor agricole sprijin
pasrea n gsirea locurilor de cuibrit.
Practici de evitat
Tierea arbutilor din zonele agricole
Exemple de situri cu management
conservativ
Rezervaia Biosferei Delta Dunrii, Parcul
Natural Lunca Mureului, Parcul Naional
Cheile Bicazului-Hma.
Metode de urmrire i monitorizare
Pasre activ i glgioas mai ales n perioada
cuibritului cnd ambii parteneri pot fi vzui
uor n timp ce vneaz sau car hrana la cuib.
Puii proaspt zburai din cuib urmresc adulii
cteva sptmni, pn devin independeni,
timp n care cer ntr-una de mncare printr-un
sunet caracteristic.
Bibliografie
BRUUN, B., DELIN, H., SVENSSON, L.,
Versiunea romn MUNTEANU, D., 1999 -
Hamlyn Guide: Psrile din Romnia i
Europa, determinator ilustrat, Octopus
Publishing Group Ltd, Londra;
127
HUSTINGS, F., PYS, H., 1997 - The
EBCC Atlas of European Breeding Bird.
Theier distribution and Abundance, M.J.,
European Bird Census Council by T&A. D.
POYSER;
WEBER, P., i colab., 1994 Atlasul
provizoriu al psrilor clocitoare din Romnia,
Publicaie S.O.R., Media, Romnia;
Monitorul Oficial al Romniei
Romanian Species Information Center, proiect
on-line: http://mybiosis.org
UNEP-WCMC Species Database, proiect on-
line http://quin.unep-wcmc.org
http://www.sovon.nl/ebcc/eoa
http://www.iucnredlist.org
128
129
Pelecanus onocrotalus
Pelican comun
Drd. Prvulescu Lucian
Universitatea de Vest din Timioara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Departamentul de Biologie.
Tel: +40 766489256, e-mail: parvulescubio@yahoo.com
Denumirea tiinific:
Pelecanus onocrotalus (Linnaeus, 1758)
Sinonimii:
Pelecanus roseus (Gmelin, 1789)
ncadrare taxonomic:
Clasa: Aves
Ordinul: Pelecaniformes
Familia: Pelecanidae
I. Identificarea speciei
Descrierea speciei
Cu o lungime de 140-175 cm i o anvergur de
230-330 cm este una din cele mai mari psri din
Romnia (ntrecut doar de Pelicanul cre -
Pelecanus crispus). Penajul este alb cu tent roz,
ciocul galben cu sac gular galben iar picioarele
sunt de culoare roz. Din zbor se pot vedea
remigele primare i secundare care sunt de
culoare neagr. Coada este alb. Tinerii sunt de
culoare gri-crem cu sac gular glbui i picioare
roz maronii.
Fig 1: Pelecanus onocrotalus (Fotografie: 2007
Lucian Prvulescu)
Posibile confuzii
Adulii de Pelican comun se deosebesc de adulii
de Pelican cre prin culoarea alb-roz i nu alb-
cenuie, culoarea ciocului i a sacului gular
galben, picioare roz i nu gri ca la Pelicanul
cre. Irisul este rou i nu alb. Din zbor se
difereniaz uor prin culoarea nchis a
remigelor. n zbor mai poate fi confundat cu
Barza alb (Ciconia ciconia) ns aceasta are
ciocul mai subire, gtul drept i picioare lungi.
De asemeni stolurile de migraie ale berzelor
apar n formaie dezordonat comparativ cu
cele de Pelican comun.
Tinerii ambelor specii de pelicani din ara
noastr sunt foarte asemntori. Pelicanul
comun este gri-crem cu partea dorsal mai
nchis la culoare cu penajul de pe frunte ce
coboar spre cioc ntr-o form ascuit-
triunghiular n timp ce juvenilii de Pelican
cre au coloraia dorsal ceva mai deschis iar
penajul de pe frunte aproape drept.
II - Biologia, ecologia i situaia
speciei
Caracterele biologice
Reproducerea: Cea mai mare colonie din
Europa se afl n Delta Dunrii. Cuibrete pe
plaur sau nisip. Femela depune 1-5 ou de un
alb-murdar pe care ambii prini le clocesc
circa o luna de zile, puii fiind ngrijii n cadrul
coloniei nc doua luni.
Datorit excrementelor acide si sub greutatea
psrii (10-12 kg/individ) plaurii se
descompun n civa ani, pelicanii fiind nevoii
s-i schimbe locul coloniei.
Activitatea: n ciuda dimensiunilor mari se
ridic cu uurin de pe ap n zbor. Corpul
fiind relativ uor nu le permite s se scufunde
dup hran pescuind astfel numai la adncimea
la care ajung cu ciocul i cu gtul ntins. Pentru
a uura aceast operaiune pescuiesc in grup
btnd din aripi i strngnd n cerc petii pe
care i prind cu ciocurile deschise larg n ap.
Ziua pot fi vzui n stoluri mari, deasupra
locurilor de vntoare sau cuibrit. Se poate
ridica la nlimi mari. Pe uscat se deplaseaz
greoi.
Pelicanii sunt psri migratoare, sosind prin
martie i plecnd n luna septembrie n Africa
ecuatorial, de-a lungul coastelor vestice a
Marii Negre, prin Bulgaria i Grecia, spre
Anatolia i Israel. Exemplare probabil btrne
pot fi vzute n Delta Dunrii i n timpul
iernii.
1191
130
Regimul alimentar: Toate cele opt specii de
pelicani din lume sunt aproape exclusiv
ihtiofage, cantitatea de hran zilnic necesar
pelicanilor fiind de aproximativ 20 kg. Se
hrnesc de regul n ape mici unde se
aglomereaz petii, capturnd mai uor
exemplarele bolnave. Prin ndeprtarea petilor
bolnavi mpiedic apariia mortalitii n mas i
descompunerea cadavrelor, contribuind la
prevenirea bolilor.
Caractere ecologice
ntinderile mari de ap puin adnc sunt
eseniale pentru aceast specie aproape exclusiv
ihtiofag. Deltele, lagunele, estuarele situate mai
mult sau mai puin n apropierea coastelor
marine sunt favorabile speciei att pentru hrnire
ct i pentru cuibrit.
Habitate din Anexa I, n care specia
este prezent:
- UE 1110 Bancuri de nisip acoperite permanent
de un strat mic de ap de mare
- UE 1150* Lagune costiere
- UE 1160 Melele i golfuri
Repartizarea geografic
n Europa este prezent n arii foarte restrnse n
Delta Dunrii, n Grecia pe lacurile Ohrid i
Prespa i n Lacul Manici. n migraie poate fi
vzut pe cursul inferior al Dunrii, de-a lungul
coastei vestice a Mrii Negre sau n Grecia.
Fig. 2: Distribuia speciei Pelecanus onocrotalus
Statutul speciei
- Specie declarat monument al naturii de ctre
Comisia Monumentelor Naturii a Academiei
Romne;
- Directiva Psri privind conservarea psrilor
slbatice (Directiva Consiliului Europei 79/409
EEC, adoptat la 2 aprilie 1979), Anexa 1;
- Convenia de la Berna ncadreaz specia n
Anexa 1 (Legea nr. 13 din 11 martie 1993) ca
fiind specie strict protejat;
- O. U. privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei
slbatice (29 Iunie 2007) Pelicanul comun este
inclus n lista de specii a cror conservare
necesit desemnarea ariilor speciale de
conservare i a ariilor de protecie special
avifaunistic;
- Legea fondului cinegetic i a proteciei
vnatului (LEGEA nr. 103 din 23 septembrie
1996), Mamifere i psri din fauna slbatic
la care vnarea este interzis;
- Cartea Roie a Vertebratelor din Romnia l
menioneaz ca specie vulnerabil;
- IUCN Red List of Threatened Species 2007 -
lower risk/least concern
Prezena speciei n spaii protejate
Cteva Parcuri, Rezervaii, SPA-uri sau SCI-
uri n care prezena speciei este cert:
- Rezervaia Biosferei Delta Dunrii
- Complexul Razim - Sinoe
- Betepe - Mahmudia
- Lacul Belbugeac
- Lunca Prutului Vldeti - Frumuia
Evoluia i starea populaiilor,
ameninrile poteniale
Cele aproximativ 3000 de perechi clocitoare de
la noi reprezint cea mai mare parte a
populaiilor europene de pelicani comuni.
Toamna n Delta Dunrii sunt aproximativ
10.000 de exemplare, populaie format din
aduli, subaduli ce nu s-au reprodus i tineri.
n trecut mult mai numeros, a suferit n anii
1950-1960 o scdere masiv pentru ca
ncepnd din anii 1970 populaiile s se
stabilizeze graie ocrotirii integrale de care
beneficiaz i astzi.
Numrul lor a fost afectat n special de
restrngerea habitatului sau degradarea
acestuia, distrugerea cuibarelor sau chiar
deranjarea coloniilor. n prezent o cauz a
declinului poate fi intoxicarea cu pesticide sau
metale grele. n oule de Pelican comun din
Delt a fost detectat prezena mercurului, a
cadmiului n concentraii ngrijortoare a DDE
(Fossi et. al, 1984 citat n Munteanu, 2005). Se
tie c DDE-ul reduce rezistena i scade
numrul de pori din coaja oulor, favoriznd
spargerea n timpul clocitului.
III - Managementul speciei i al
habitatului su
Propuneri la habitatul speciei
Pstrarea cu strictee a calmului n zonele de
cuibrit ar evita prsirea nedorit a coloniei,
construirea n timpul toamnei de platforme de
stuf n coloniile uzate ar evita problema gsirii
de noi locuri pentru amplasarea acestora.
131
Propuneri referitoare la specie
Supravegherea atent n perioada cuibritului i
depistarea precoce a coloniilor pentru fiecare an
face ca managementul protectiv s fie mai
eficient.
Eventuale urmri ale acestui
management asupra altor specii
Pelicanul comun cuibrete uneori n colonii
mixte cu Pelicanul cre iar managementul
conservativ este favorabil ambelor specii i chiar
a altor specii de psri de ap ce clocesc frecvent
printre cuiburi de pelicani.
Practici de evitat
Pescuitul, vntoarea sau orice alte practici n
zonele n care Pelicanul comun i-a instalat
coloniile, interzicerea pescuitului cu plase/vre
n apropierea coloniilor, interzicerea incendierii
stufului.
Exemple de situri cu management
conservativ
Rezervaia Biosferei Delta Dunrii.
Metode de urmrire i monitorizare
Prezena psrii este uor de constatat att n
zbor ct i pe ap. O practic curent pentru
monitorizarea migraiilor este inelarea puilor cu
inele colorate i observarea acestora n anii
urmtori, inelarea ns trebuie sa se fac numai
de ctre personal autorizat n acest scop.
Bibliografie
BRUUN, B., DELIN, H., SVENSSON, L.,
Versiunea romn MUNTEANU, D., 1999 -
Hamlyn Guide: Psrile din Romnia i Europa,
determinator ilustrat, Octopus Publishing Group
Ltd, Londra;
HUSTINGS, F., PYS, H., 1997 - The EBCC
Atlas of European Breeding Bird. Theier
distribution and Abundance, M.J., European Bird
Census Council by T&A. D. POYSER;
Monitorul Oficial al Romniei
MUNTEANU, D., n N. BOTNARIUC, V.
TATOLE, 2005 - Cartea Roie a Vertebratelor
din Romnia, Academia Romn, Muzeul
Naional de Istorie Natural Grigore Antipa
Romanian Species Information Center, proiect
on-line: http://mybiosis.org
UNEP-WCMC Species Database, proiect on-
line http://quin.unep-wcmc.org
http://www.sovon.nl/ebcc/eoa
http://www.iucnredlist.org
132
133
Abecedar
Aliana: unitate sintaxonomic care
regrupeaz mai multe asociaii vegetale
nrudite.
Ameninri: threat influen natural sau
uman (exemplu: practici de management, de
amenajare a teritoriului, practici agricole,
silvice, modificri naturale ntmpltoare (ca
rezultat al hazardului), viitoare sau previzibile
care afecteaz ntr-o manier cumulat sau
separat viabilitatea pe termen lung sau mediu
a habitatului sau speciei.
Anexa I* (DH): lista tipurilor de habitate
naturale de interes comunitar a cror
conservare necesit desemnarea zonelor de
conservare speciale .
Anexa I (DP): lista speciilor menionate n
Anexa I care fac obiectul unor msuri de
conservare speciale n ceea ce privete
habitatul acestora pentru a asigura
supravieuirea i reproducerea lor n aria de
distribuie.
Anexa II (DH): lista speciilor animale i
vegetale de interes comunitar a cror
conservare necesita desemnarea zonelor
speciale de conservare .
Anexa II (DP): lista speciilor menionate n
Anexa II partea 1 care pot fi vnate n regiunea
biogeografic maritim i terestr unde se
aplic prezenta Directiv 3. Speciile enumerate
n Anexa II partea 2 care pot fi vnate doar n
statele membre pentru care au fost
menionate .
Anexa III (DHFF): aceast Anexa precizeaz
criteriile de selectare ale siturilor care pot fi
identificate ca situri de importan comunitar
i pot fi desemnate ca zone speciale de
conservare
Anexa III (DP): Fr a prejudicia paragrafele
2 i 3, Statele Membre interzic, pentru toate
speciile de psri vizate n articolul 1,
vnzarea, transportul pentru vnzare ct i
punerea n vnzare a psrilor vii i a psrilor
moarte ct i a oricrei pri sau produs obinut
de la pasre, uor de identificat .Pentru speciile
vizate n anexa III partea a1 - activitile vizate
n paragraful 1 nu sunt interzise , ct i pentru
psrile care au fost ilicit ucise sau capturate
sau dobndite altfel n mod ilicit .
Anexa IV (DHFF): lista speciilor animale i
plante de interes comunitar care necesit o
protecie strict .
Anexa V (DHFF): lista speciilor animale i
vegetale de interes comunitar a cror prelevare
din natur i exploatare pot face obiectul unor
msuri de management .
Aria de repartiie: range teritoriu bine
delimitat din punct de vedere geografic n
interiorul cruia exist o unitate taxonomic
sau un habitat vizat. Ea poate fi continu sau
discontinu. Aria de distribuie geografic, aria
de extindere.
Asociaii vegetale: plant association concept
i unitate de baza a clasificrii fitosociologice
sigmatiste, rezultat al statisticilor unui
ansamblu floristic omogen de relevee
fitosociologie realizate intr-o regiune. Aceste
relevee au n comun un numr de specii ridicat
n raport cu numrul total de specii
inventariate. O asociaie vegetal are o arie
geografic delimitat, cu condiii ecologice
relativ precise (definite prin amplitudine
ecologic, pentru diferii factori, a tuturor
speciilor care constituie un ansamblu specific
normal) i se nscrie intr-o dinamic definit a
gruprilor de plante.
Clasificarea palearctic: Palaearctic
Classification clasificarea habitatelor care reia
clasificarea CORINE Biotopes, dar care o
extinde la totalitatea regiunii palearctice (cu
gradul de declinare variabil),unde sunt luate n
calcul habitatele din Europa de Nord i Europa
Central. Habitatele marine i peterile au fost
(sau ar trebui s fie) detaliate n raport cu
CORINE. Clasificarea palearctic a fcut
obiectul unei publicaii n anul 1996; aceast
publicaie nu reia dect codurile i denumirile
habitatelor.
Codul UE: codul Uniunii Europene (numit
i codul Natura 2000) cod format din 4 cifre,
atribuit fiecrui habitat sau fiecrei specii
(taxon) de interes comunitar i indicat n
anexele B (habitate din Anexa I) i C (speciile
din Anexa II) din formularele standard de date.
Codurile Uniunii Europene pentru habitatele
din Anexa I se regsesc i n Manualul pentru
interpretarea habitatelor din Uniunea
Europeana dar i n textul consolidat din
Directiva Habitate.
Comunitate: community desemneaz totalul
populaiei speciilor care aparin adesea unui
aceluiai grup taxonomic i care prezint o
ecologie asemntoare i ocup acelai habitat.
CORINE Biotop: proiectul CORINE Biotop a
fost lansat n 1985 pentru a furniza informaii
fiabile i accesibile despre ecosisteme, habitate
i specii vulnerabile importante ca fiind surs
de date pentru evaluarea pe mediu n cadrul
Comunitatii. Proiectul viza , alegerea n fiecare
ar, innd cont de mediile naturale, ale celor
134
mai importante siturile pentru conservarea
naturii, utiliznd o metodologie comun, i
viza i colectarea de date legate de aceste
situri. Baza de date CORINE biotop este un
inventar de situri naturale majore. n cadrul
acestui proiect s-a elaborat un manual care
prezint fitocenoze i care a culminat cu
editarea unui manual n anul 1991 care
prezint habitatele din 12 state membre ale
Uniunii Europene din acea perioad. S-a
realizat o traducere neoficial pentru Frana de
ctre ENGREF din Nancy (M. Bissardon, L.
Guibal et J.-C. Rameau, 1997).
CORINE Landcover: programul a fost lansat
n 1985 n Uniunea Europeana. Corine
nseamn coordonarea informaiilor despre
mediu i era un prototip de funcionare al
proiectului referitor la numeroase probleme
legate de mediu. Bazele de date din Corine i
programul sau au fost asigurate de ctre AEE.
Unul dintre acestea din urm este un inventar
al acoperirii terestre n 44 de clase, i se
prezint ca un produs cartografic, la scara de
1:100 000. Aceast baz de date este, din
punctul de vedere al funcionrii ,disponibil
pentru majoritatea regiunilor din Europa. Baza
de date european de referin este deinut de
ctre GISCO, sistemul de informaii geografic
al Comisiei Europene, care face parte din
Agenia European de Statistic, Eurostat.
ETC/PNB controleaz baza de date Corine
(baza de date de producie) n numele AEE-
ului i furnizeaz baza de date actualizat ctre
GISCO n fiecare an.
Criterii IUCN: Criteriile determin nscrierea
unei specii n Lista Roie i explic acest
lucru.Criteriul A indic faptul c specia a
cunoscut o scdere n efectiv. Criteriul B
indic faptul c aria ocupat de specie este
redus. Criteriile C i D se bazeaz pe
efective n cifre ale populaiilor speciei. Se
ntmpl ca nscrierea unei specii n Lista
Roie s rezulte din mai multe criterii.
Categoriile indic gradele de ameninare
conform recomandrilor IUCN.
Categoriile i Criteriile IUCN pentru Lista
Roie au mai multe scopuri precise:
s ofere un sistem care s poat fi utilizat
coerent de diferite grupuri de utilizatori;
s imbuntaeasc obiectivitatea furniznd
utilizatorilor orientri clare vis a -vis de
mijloacele de evaluare a diferiilor factori care
influenteaz riscul de extictie.
s ofere un sistem care s permit comparaii
ntre doi taxoni foarte diferii;
s permit utilizatorilor din lista de specii
ameninate s neleag mai bine demersul
pentru a clasifica fiecare specie.
Rolul diferitelor criterii permite nscrierea n
categoria n pericol de extinctie (CR), n
pericol (EN) sau Vulnerabil (VU); de fiecare
dat cnd un taxon indeplinete unul dintre
aceste criterii, poate fi clasificat n categoria de
ameninare corespunztoare.
CTE/PNB: ETC/NPB [European Thematic
Center for Nature Protection and Biodiversity]
Centrul Tematic European pentru Protecia
Naturii i Biodiversitii. El constituie unul
dintre cele 5 centre tematice ale Ageniei
Europene pentru Protecia Mediului pe care le
asist n munca de colectare, analiz, evaluare
i de sintez a informaiei legate de politicile
naionale i internaionale pentru mediu i
dezvoltare durabil. Are rolul de susinere
pentru Directivele Psri i Habitate.
Directiva Habitate : Directiva 92/43 a
Cosiliului din 21 mai 1992 pentru conservarea
habitatelor naturale a faunei i florei slbatice.
Obiectivul acestei Directive este de a contribui
la pstrarea biodiversitii, prin intermediul
conservrii habitatelor naturale a faunei i
florei slbatice, pe teritoriile europene ale
statelor membre pentru care se aplic
convenia pentru diversitatea biologic.
Directiva Psri : Directiva 79/49 a
Consiliului din 2 aprilie 1979 privind
conservarea pasrilor slbatice. Obiectivul
acestei directive este de a proteja toate speciile
de psri slbatice i habitatele speciilor listate,
n special prin intermediul desemnrii zonelor
speciale de conservare.
Dinamica populatei: population dynamics
proces care caracterizeaz fluctuaiile
referitoare n efective i structura unei
populaii n funcie de timp sau de repartiia ei
n spaiu.
DOCOB (document de obiectiv/plan de
management): document de orientare stabilit
pentru fiecare sit Natura 2000 care definete n
special orientrile de management i de
conservare, modalitile de implementare i
dispozitivele financiare de nsoire a acestora.
Documentul de obiectiv trebuie s conin 1.
O analiz care descrie stadiul iniial de
conservare i localizarea habitatelor naturale i
a speciilor pentru care au justificat desemnarea
sitului []. Procedurile de monitorizare i de
evaluare a msurilor propuse i statutul de
conservare al habitatelor naturale i ale
speciilor decretul nr. 2001-1216 din 20
decembrie 2001 legat de managementul
135
siturilor Natura 2000 i care modific codul
rural, seciunea 3, art. R.214-24.
Eantionarea: sampling tehnic destinat
pentru efectuarea de prelevare de material
biologic sau mineral (sau un simplu releveu),
n special n cadrul cercetrilor ecologice.
Eantionarea necesit, pe de o parte, recurgerea
la o metod i, pe de alt parte la un material
conceput convenabil i standardizarea lor .
Procedura trebuie s fie stabilit n aa fel nct
prelevarea s conduc la un maxim de
reprezentativitate statistic i s evite orice
experimentare, pentru ca rezultatele obinute s
poat conduce la concluzii semnificative.
EUNIS: (European Nature Information
System) sistem paneuropean de clasificare
ierarhic a habitatelor care se dorete
compatibil cu alte sisteme de clasificare
europene existente. EUNIS nu abordeaz dect
trei niveluri ierarhice (i n mod excepional 4).
Pentru nivelurile inferioare, EUNIS este
completat prin uniti de clasificare palearctice,
completate sau nlocuite pe baza informaiilor
care reies din programul BioMar n ceea ce
privete habitatele marine. Construciile
clasificrii habitatelor EUNIS se bazeaz pe
iniiative precedente (Corine-biotop nsoite de
clasificri palearctice) dar prezint i criterii
pentru identificarea fiecrui habitat i
furnizeaz o coresponden pentru alte
clasificri tip.
EUR 15, EUR 25, EUR 27: sub aceast
denumire regsim i termenul Manualul de
interpretare al habitatelor Uniunii Europene
editat de ctre Comisia European. Toate
habitatele din Anexa I din Directiva Habitate
sunt reluate i definite mai mult sau mai puin
detaliat. Pentru fiecare habitat se indic coduri
UE i palearctic corespondent, se propune o
definiie care este completat de o list de
specii ghid. Definiiile propuse sunt o parte
originale i, o parte, reies din baza de date
PHYSIS, care la rndul ei reiese din manualul
CORINE-Biotop. Versiunea EUR 15 a acestui
manual dateaz din anul 1999 i privete cele
15 state membre ale Uniunii Europene din acea
perioad .O versiune EUR 25 a fost realizat n
anul 2003 i cuprinde habitatele din Anexa I,
n contextul Uniunii Europene de 25 de state
membre. O versiune EUR 27 a fost realizat n
anul 2007 i cuprinde habitatele din Anexa I,
n contextul lrgirii Uniunii Europene la 27 de
state membre.
Evaluarea impactului masurilor de
management: evaluation of management
measures impacts evaluarea impacturilor
msurilor de management implementate n
siturile Natura 2000 n aplicare cu articolul 6
paragraful 1 din Directiva Habitate n ceea ce
privete statutul de conservare al tipurilor de
habitate din Anexa I i a speciilor din Anexa II.
Formularul Standard de Date (FSD):
document care nsoete decizia de
transmitere a unor propuneri de sit sau hotrre
care desemneaz un sit, elaborat pentru fiecare
sit Natura 2000 i transmis la Comisia
European de fiecare stat membru. El conine
date care identific habitatele naturale i
speciile care justific alegerea sitului
Circulara DNP/SDEN nr. 2004-1, fia 5.
Habitatul speciei: habitat of species mediul
definit de ctre factorii abiotici i biotici
specifici unde triete specia ntr-unul dintre
stadiile din ciclul su biologic (DHFF art
1).Pentru speciile animale, habitatul trebuie s
ia n considerare n special aria de reproducere,
locul de hrnire i de staionare a speciei.
Noiunea de habitat al speciei poate
corespunde diferitelor zone. Se disting
urmtoarele:
- habitatul ocupat de specie n realitate
- habitatul actual disponibil pentru
indivizii speciei, fie c este sau nu
ocupat ( n caz de neocupare, acest
habitat a fost recent ocupat sau este nc
n conexiune permanent sau ocazional
cu habitatele ocupate)
- habitatul ( ntindere, diversitate, etc.,)
necesar pentru supravieuirea pe termen
lung a speciei.
Se pune accentul pe aceste ultime dou noiuni
n ceea ce privete evaluarea statutului de
conservare al speciei.
Habitat de interes comunitar: habitat of
Community interest habitat natural care
figureaz n Anexa I din Directiva Habitate.
Habitat elementar: legat de manualul
franceze de interpretare al speciilor i
habitatelor, declinarea unui habitat generic
corespunde n general la totalitatea asociaiilor
vegetale, sau uneori mai multor aliane. Pentru
unii experi, habitatul elementar corespunde
unei asociaii vegetale.
Habitat generic: Habitatele spuse
generice prezente n Frana, dup
nomenclatura din Manualul de interpretare al
speciilor i habitatelor din Uniunea
Euroepana. Acest habitat generic rmne
definiia oficial asupra creia se face
declinarea.
Habitat natural prioritar: priority natural
habitat tip de habitat natural ameninat cu
dispariia prezent pe teritoriul vizat n articolul
136
2 [ teritoriu european al statelor membre unde
se aplic tratatul] i pentru a crui conservare
Comunitatea are o responsabilitate special,
innd cont de importana vis- a- vis de aria de
repartiie natural inclus n teritoriul vizat n
articolul 2. Aceste tipuri de habitate naturale
prioritare sunt indicate cu un asterix (*) n
Anexa I , DHFF, art 1.
Habitat natural: natural habitat habitat legat
de Anexa I. Termenul natural nu trebuie
luat n sens propriu, aa cum arat definiia
dat de DHFF (art 1): habitate naturale: zone
terestre sau acvatice care se disting prin
caracteristicile lor geografice, abiotice i
biotice, fie c sunt naturale n ntregime sau
sunt semi naturale . Habitat potenial:
corespunde unui habitat care are caracteristici
ecologice i biologice care pot adposti un
taxon, n general n aria de repartiie cunoscut
de acesta sau la marginile lui.
Management: management: ansamblu de
practici voluntare care au ca obiectiv
meninerea sau modificarea condiiilor
abiotice i biotice ale unui habitat sau evoluia
sa n condiii controlate.
Mrimea unei populaii: populations size n
sensul strict , numrul de indivizi dintr-o
specie care aparin unui aceluiai dem (individ
n situaie panmictic): n cadrul evalurii,
acest lucru s-ar traduce prin msurarea
parametrilor indicatori ai mrimii populaiei la
nivel de regiune biogeografic.
Material parental: material dup care se
formeaz solul. Materialul parental poate fi un
substrat stncos, materii organice (de exemplu
Sphaigne fibrique), o veche suprafa de sol
sau un depozit creat de ap, vnt, gheari ,
erupie vulcanic sau alunecri de teren.
PHYSIS: baza de date implementata legata de
clasificarea palearctica, care conine o
descriere a habitatelor din regiunea palearctica,
unitatile fitosociologice corespondente i
referine bibliografice.
Populaia minim viabil (PM): Minimum
Viable Population (MVP) populaia care are un
anumit procent de anse ( n general se ia n
considerare de la 95 la 99%) de supravieuire
n urmtorii 100 de ani (sau 1000) n ciuda
variaiilor mediului nconjurtor, derivei
genetice sau modificrilor cauzate de om.
Pentru mamiferele mari populaia minim
viabil este cuprins ntre 50 i 500. Cnd
masa corporal crete, populaia minim
viabil se diminueaz. Aria minim necesar
(MAR: Minimum Area Required) pentru a
adposti aceast populaie este cu att mai
mare cu ct speciile au o masa mai mare i un
teritoriu individual mai ntins[...].O populaie
al crei efectiv este inferior populaiei minime
viabile nu este condamnat, cu toate acestea, la
dispariie. Dajoz, 1996 cf Viabilitatea pe
termen lung a unei specii .
Populaia: ansamblul populaiei de indivizi
care aparin unei aceeai specii i care ocup
aceeai fraciune de biotop i care i poate
schimba liber genele n procesul reproductiv.
Regiune biogeografica: biogeographical
region Regiune care se ntinde pe teritoriul mai
multor state membre i care prezint o faun,
flor i un mediu biologic condiionat de
factori ecologici cum ar fi climatul
(precipitaii, temperatura, etc.,) i de
geomorfologie (geologie, relief, altitudine).
Delimitarea regiunilor biogeografice de
Comisia European s-a bazat pe diferite hri
ale vegetaiei prezente n Europa (Noirfalise
1987, Bohn 1994). n cele 25 de state membre
ale Uniunii Europene, se disting 9 regiuni
biogeografice: alpin , atlantic, pontic,
boreal, continental, macaronezian,
mediteranean, panonic i stepic.
Reeaua Natura 20000:Natura 2000 network
reea ecologic european care cuprinde toate
siturile de importan comunitar desemnate
n Directiva Habitate i Psri .
Sit de importan comunitar (SIC): site of
Community importance un sit care, n
regiunea sau regiunile biogeografice din care
face parte, contribuie semnificativ la
meninerea sau la restabilirea unui tip de
habitat natural din Anexa I sau a unei specii
din Anexa II ntr-un statut de conservare
favorabil i care poate contribui semnificativ
la coerena reelei Natura 2000 amintit n
articolul 3, i/sau contribuie semnificativ la
meninerea diversitii biologice n regiunea
sau regiunile biogeografice vizate. Pentru
speciile animale care ocup teritorii ntinse,
siturile de importan comunitar corespund
locurilor, n cadrul ariei de repartiie natural a
acestor specii, care prezint elemente fizice
sau biologice eseniale supravieuirii lor sau
reproducerii acestora.. . , DHFF, art. 1.
Specii caracteristice: character
(characteristic) species n fitosociologie,
specie vegetal a crei prezen este mai
frecvent (dar nu obligatorie) ntr-o grupare
vegetal (unde contribuie n caracterizare)
dect n alte grupri de acelai nivel ierarhic.
n sens mai larg: specie legat de un habitat
sau de ansamblul de habitate i care poate
participa la definiia lui (compunere). Speciile
caracteristice se mpart n exclusive, elective i
prefereniale.
137
Specie de interes comunitar: specie care
figureaz n cel puin una dintre anexele
Directivei Habitate (II,IV,V).
Specii prioritare: priority species
specii[] care, n teritoriu, sunt: n pericol, cu
excepia celor a cror arie de repartiie natural
se ntinde spre marginea teritoriului i care nu
sunt nici n pericol nici vulnerabile n aria
palearctic occidental i pentru a cror
conservare Comunitatea are o responsabilitate
special innd cont de importana ariei de
repartiie natural inclus n teritoriul vizat n
articolul 2 DHFF art 1.
Statut de conservare favorabil: Favourable
Conservation Status (FCS) situaia unde
habitatul/specia prosper (extindere/populaie)
cu bune perspective pentru a se afla n aceleai
bune condiii i n viitor. Faptul c un habitat
sau o specie nu este ameninat (adic nu se
afl n faa riscului direct de dispariie) nu
nseamn c se afl ntr-un statut favorabil de
conservare. Obiectivul Directivei este s
defineasc n termeni pozitivi, orientai ctre o
situaie favorabil, care trebuie definit, atins
i meninut.
Statut de conservare: Conservation Status
(CS) pentru un habitat, efectul tuturor
influentelor care actioneaz asupra unui
habitat natural ct i asupra speciilor tipice pe
care l adpostete, care pot afecta pe termen
lung repartiia sa naturala, structura i funciile
ct i supravieuirea pe termen lung a speciilor
tipice pe teritoriul vizat n articolul 2 (DHFF
art 1). Pentru o specie , efectul tuturor
influenelor care acioneaz/ interacioneaz
asupra speciei care poate afecta pe termen lung
repartiia i importana populaiilor pe
teritoriul vizat n articolul 2 , DHFF art 1.
inta: target obiectiv sau scop de atins pe
un termen mai mult sau mai puin lung.
UTM: Universal Transverse Mercator. Este un
sistem de proiecie cartografic care se
folosete pentru transpunerea suprafeei
rotunde a pamantului pe un plan sau o hart cu
ct mai puine distorsiuni posibile. Sistemul
UTM reprezint globul pmntesc mparit n
60 de zone numerotate de la 1 la 60. Fiecare
zon acoper 6 grade longitudine.
Zona/loc de hrnire: regiune a domeniului
vital din aria unei specii care este esenial
consacrat pentru hrnire. Sin: zon de
hrnire , vezi:habitatul speciei.
Zona de protecie special: (ZPS): SPA
(Special Protection Area) sit de importan
comunitar desemnat prin Directiva Pasri. (art
4).
Zona de rapaos/ odihn: zon care
corespunde trecerii speciei n migrare, diferite
zone de hrnire vezi habitatul speciei .
Zona de reproducere: zona unde se ntlnesc
caracteristicile ecologice care permit
reproducerea unei specii. Vezi habitatul
speciei .
Zona Special de Conservare (ZSC): SAC
(Special Area of Conservation) sit de
importan comunitar desemnat de statele
membre n numele Directivei Habitate
printr-un act reglementar, administrativ i/sau
contractual unde sunt aplicate msurile de
conservare necesare pentru meninerea sau
restabilirea , ntr-un statut de conservare
favorabil a habitatelor naturale i/sau a
populaiilor speciilor pentru care a fost
desemnat situl, Directiva Habitate, art 1.
138
139
Indexul alfabetic al speciilor
Denumirea latin
Plante
Himantoglossum caprinum( Oule popii), p.41
Nevertebrate
Austropotamobius torrentium* (Racul de ponoare), p.47
Cerambyx cerdo (Croitorul mare al stejarului), p.51
Peti
Alosa pontica (Scrumbie de Dunre), p.57
Alosa tanaica (Rizeafc de Dunre), p.61
Aspius aspius (Avat), p.63
Barbus meridionalis( Moioag), p.65
Cobitis taenia (Zvrlug), p. 69
Gobio albipinnatus (Porcuor de nisip), p. 71
Gobio kessleri (Petroc), p.73
Gobio uranoscopus (Petroc), p. 75
Misgurnus fossilis (ipar), p.77
Mamifere
Canis lupus (Lup), p. 81
Lynx lynx (Rs), p. 87
Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav), p. 91
Rupicapra rupicapra (Capra neagr), p. 95
Ursus arctos (Urs brun), p. 99
Psri
Alcedo atthis (Pescra albastru), p. 105
Charadrius morinellus (Prundra de munte), p. 109
Dendrocopus medius (Ciocnitoare-de-stejar), p. 113
Dendrocopus leucotos (Ciocnitoare-cu-spate-alb), p. 117
Dryocopus martius (Ciocnitoarea neagr), p. 121
Lanius collurio (Sfrncioc roiatic), p. 125
Pelecanus onocrotalus (Pelican comun), p. 129
140
Denumirea romn
Plante
Oule popii (Himantoglossum caprinum), p.41
Nevertebrate
Croitorul mare al stejarului (Cerambyx cerdo), p.51
Racul de ponoare (Austropotamobius torrentium*), p.47
Peti
Avat (Aspius aspius), p.63
Moioag (Barbus meridionalis), p.65
Petroc (Gobio kessleri), p.73
Petroc (Gobio uranoscopus), p. 75
Porcuor de nisip (Gobio albipinnatus), p. 71
Rizeafc de Dunre (Alosa tanaica), p.61
Scrumbie de Dunre (Alosa pontica), p.57
ipar (Misgurnus fossilis), p.77
Zvrlug (Cobitis taenia), p. 69
Mamifere
Capra neagr (Rupicapra rupicapra), p. 95
Lup (Canis lupus), p. 81
Liliacul mic cu potcoav (Rhinolophus hipposideros), p. 91
Rs (Lynx lynx), p. 87
Urs brun (Ursus arctos), p. 99
Psri
Ciocnitoare-de-stejar (Dendrocopus medius), p. 113
Ciocnitoare-cu-spate-alb (Dendrocopus leucotos), p. 117
Ciocnitoarea neagr (Dryocopus martius), p. 121
Pescra albastru (Alcedo atthis), p. 105
Pelican comun (Pelecanus onocrotalus), p. 129
Prundra de munte (Charadrius morinellus), p. 109
Sfrncioc roiatic (Lanius collurio), p. 125
141
Lista de referin a tipurilor de habitate i a speciilor de
interes comunitar pentru care au fost declarate siturile de
importan comunitara
1
1 - Tipuri de habitate
1110 - Bancuri de nisip acoperite permanent de un strat mic de ap de mare.
1140 - Nisipuri i zone mltinoase neacoperite de ap de mare la reflux.
1150* - Lagune costiere.
1160 - Melele i golfuri.
1170 Recifi.
1180 - Structuri submarine create de scurgeri de gaz.
1210 - Vegetaie anual de-a lungul liniei rmului.
1310 - Comuniti cu salicornia i alte specii anuale care colonizeaz terenurile umede i
Nisipoase.
1410 - Pajiti srturate de tip mediteranean (Juncetalia maritimi).
1530* - Pajiti i mlatini srturate panonice i ponto-sarmatice.
2110 - Dune mobile embrionare (n formare).
2130* - Dune fixate cu vegetaie herbacee peren (dune gri).
2160 - Dune cu Hippophae rhamnoides.
2190 - Depresiuni umede intradunale.
2330 - Dune cu Corynephorus i Agrostis.
2340* - Dune Panonice.
3130 - Ape stttoare oligotrofe pn la mezotrofe cu vegetaie din Littorelletea uniflorae
i/sau Isoto-Nanojuncetea.
3140 - Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaie bentonic de specii de Chara.
3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetaie tip Magnopotamion sau Hydrocharition.
3160 - Lacuri distrofice i iazuri.
31A0* - Ape termale din transilvania acoperite de lotus (dree).
3220 - Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor montane.
3230 - Vegetaie lemnoas cu Myricaria germanica de-a lungul rurilor montane.
3240 - Vegetaie lemnoas cu Salix eleagnos de-a lungul rurilor montane.
3260 - Cursuri de ap din zonele de cmpie, pn la cele montane, cu vegetaie din
Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion.
3270 - Ruri cu maluri nmoloase cu vegetaie de Chenopodion rubri i Bidention.
3280 - Ruri mediteraneene cu scurgere permanent cu specii din Paspalo-Agrostidion i
perdele de Salix i Populus alba.
4030 - Tufriuri uscate europene.
4060 - Tufriuri alpine i boreale.
4070* - Tufriuri cu Pinus mugo i Rhododendron myrtifolium.
4080 - Tufriuri cu specii sub-arctice de salix.
40A0* - Tufriuri subcontinentale peri-panonice.
40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice.
5130 - Formaiuni de Juniperus communis pe tufriuri sau puni calcaroase.
6110* - Comuniti rupicole calcifile sau pajiti bazifite din Alysso-Sedion albi.
6120* - Pajiti xerice pe substrat calcaros.
6150 - Pajiti boreale i alpine pe substrat silicios.
6170 - Pajiti calcifile alpine i subalpine.
6190 - Pajiti panonice de stncrii (Stipo-Festucetalia pallentis).
6210* - Pajiti uscate seminaturale i faciesuri cu tufriuri pe substrat calcaros (Festuco
Brometalia).
6230* - Pajiti montane de Nardus bogate n specii pe substraturi silicioase.
6240* - Pajiti stepice subpanonice.
6250* - Pajiti panonice pe loess.
6260* - Pajiti panonice i vest-pontice pe nisipuri.
1
Fr ndoial aceast list nu este definitiv. Anumite specii sunt probabil exctinte sau se afl pe o
list de rezerv stiinific pe teritoriul romn.
142
62C0* - Stepe ponto-sarmatice.
6410 - Pajiti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae).
6420 - Pajiti mediteraneene umede cu ierburi nalte din Molinio-Holoschoenion.
6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel
montan i alpin.
6440 - Pajiti aluviale din Cnidion dubii.
6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis).
6520 - Fnee montane.
7110* - Turbrii active.
7120 - Turbrii degradate capabile de regenerare natural.
7140 - Mlatini turboase de tranziie i turbrii oscilante (nefixate de substrat).
7150 - Comunti depresionare din Rhynchosporion pe substraturi turboase.
7210* - Mlatini calcaroase cu Cladium mariscus.
7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion).
7230 - Mlatini alcaline.
7240* - Formaiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae.
8110 - Grohotiuri silicioase din etajul montan pn n cel alpin (Androsacetalia alpinae i
Galeopsietalia ladani).
8120 - Grohotiuri calcaroase i de isturi calcaroase din etajul montan pn n cel alpin
(Thlaspietea rotundifolii).
8160* - Grohotiuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar i montan.
8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase.
8220 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci silicioase.
8230 - Comuniti pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe
stncrii silicioase.
8310 - Peteri n care accesul publicului este interzis.
9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum.
9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum.
9150 - Pduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion.
9160 - Pduri subatlantice i medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion
betuli.
9170 - Pduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum.
9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene.
91AA - Vegetaie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos.
91D0* - Turbrii cu vegetaie forestier.
91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae).
91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau
Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris).
91H0* - Vegetaie forestier panonic cu Quercus pubescens.
91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp.
91K0 - Pduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion).
91L0 - Pduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori).
91M0 - Pduri balcano-panonice de cer i gorun.
91Q0 - Pduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros.
91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion).
91X0 - Pduri dobrogene de fag.
91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen.
9260 - Vegetaie forestier cu Castanea sativa.
92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba.
92D0 - Galerii ripariene i tufriuri (Nerio-Tamaricetea i Securinegion tinctoriae).
9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea).
9420 - Pduri de Larix decidua i/sau Pinus cembra din regiunea montan.
9530* - Vegetaie forestier sub-mediteraneean cu endemitul Pinus nigra ssp. Banatica.
2 - Specii de mamifere
1308 - Barbastella barbastellus (Liliac crn).
2647* - Bison bonasus (Zimbru).
1352* - Canis lupus (Lup).
1337 - Castor fiber (Castor).
1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr).
1361 - Lynx lynx (Rs).
143
2609 - Mesocricetus newtoni (Grivan mic, Hamster romnesc).
2612 - Microtus tatricus (oarece de Tatra).
1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi).
1366* - Monachus monachus (Vac de mare, Foc cu burt alb).
2633 - Mustela eversmannii (Dihor de step).
1356* - Mustela lutreola (Nori, Nurc).
1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari).
1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic).
1316 - Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi).
1318 - Myotis dasycneme (Liliac de iaz).
1321 - Myotis emarginatus (Liliac crmiziu).
1324 - Myotis myotis (Liliac comun).
1351 - Phocoena phocoena (Marsuin, Porc de mare).
1306 - Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoav a lui Blasius).
1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoav).
1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav).
1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav).
1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoav a lui Mehely).
2021 - Sicista subtilis (oarece sritor de step).
1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui).
1349 - Tursiops truncatus (Delfin mare, Delfin cu bot gros).
1354* - Ursus arctos (Urs brun).
2635 - Vormela peregusna (Dihor ptat).
3 - Specii de amfibieni i reptile
1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie).
1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben).
1279 - Elaphe quatuorlineata (Balaur mare).
1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap).
1219 - Testudo graeca (estoas de uscat dobrogean).
1217 - Testudo hermanni (estoas de uscat bnean).
1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast).
1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creast dobrogean).
2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic).
4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvnean).
1298 - Vipera ursinii (Viper de step).
4121* - Vipera ursinii rakosiensis (Viper de fnea).
4 - Specii de peti
1101* - Acipenser sturio (ip).
9904 - Alosa maeotica (Scrumbie mic).
2491 - Alosa pontica (Scrumbie de Dunre).
4120 - Alosa tanaica (Rizeafc de Dunre).
1130 - Aspius aspius (Avat).
1138 - Barbus meridionalis (Moioag).
1141 - Chalcalburnus chalcoides (Oble mare).
2533 - Cobitis elongata (Fs mare).
1149 - Cobitis taenia (Zvrlug).
1163 - Cottus gobio (Zglvoc).
9903 - Eudontomyzon danfordi (Chicar).
2484 - Eudontomyzon mariae (Chicar de ru).
1098 - Eudontomyzon spp.
2485 - Eudontomyzon vladykovi (Chicar de ru).
1124 - Gobio albipinnatus (Porcuor de nisip).
2511 - Gobio kessleri (Petroc).
1122 - Gobio uranoscopus (Petroc).
2555 - Gymnocephalus baloni (Ghibor de ru).
1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rspr).
1105 - Hucho hucho (Lostri).
1131 - Leuciscus souffia (Clean dungat).
1145 - Misgurnus fossilis (ipar).
144
2522 - Pelecus cultratus (Sabi).
1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare).
1998 - Romanichthys valsanicola (Asprete, Poprete).
1114 - Rutilus pigus (Babuc de Tur).
1146 - Sabanejewia aurata (Dunari).
2011 - Umbra krameri (ignu).
1160 - Zingel streber (Fusar).
1159 - Zingel zingel (Pietrar).
5 - Specii de nevertebrate
4056 - Anisus vorticulus (Melcul cu crlig).
4027 - Arytrura musculus.
1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare).
4011 - Bolbelasmus unicornis (Crbuul cu corn).
1085 - Buprestis splendens (Gndacul auriu).
1078* - Callimorpha quadripunctaria.
4012 - Carabus hampei (Carab).
4013 - Carabus hungaricus (Carab).
4014 - Carabus variolosus (Carab).
4015 - Carabus zawadszkii (Carab).
4028 - Catopta thrips.
1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare).
4057 - Chilostoma banaticum.
1044 - Coenagrion mercuriale (rncu).
4045 - Coenagrion ornatum (rncu).
4030 - Colias myrmidone.
4046 - Cordulegaster heros (Calul dracului).
1086 - Cucujus cinnaberinus.
4031 - Cucullia mixta.
4032 - Dioszeghyana schmidtii.
4033 - Erannis ankeraria.
1074 - Eriogaster catax.
1065 - Euphydryas aurinia.
1052 - Euphydryas maturna.
4034 - Glyphipterix loricatella.
4035 - Gortyna borelii lunata.
1082 - Graphoderus bilineatus (Gndac de ap).
4048 - Isophya costata (Cosa).
4049 - Isophya harzi (Cosa).
4050 - Isophya stysi (Cosa).
4036 - Leptidea morsei.
1042 - Leucorrhinia pectoralis (Calul dracului).
1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea).
1060 - Lycaena dispar.
4038 - Lycaena helle.
1061 - Maculinea nausithous.
1059 - Maculinea teleius.
1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuiu).
4039 - Nymphalis vaualbum.
4052 - Odontopodisma rubripes (Lcust de munte).
1037 - Ophiogomphus cecilia.
1084* - Osmoderma eremita (Crbu).
1924 - Oxyporus mannerheimii (Gndac cu aripile scurte).
4053 - Paracaloptenus caloptenoides (Calul dracului).
4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaul transilvan).
4021* - Phryganophilus ruficollis (Gndac).
4020 - Pilemia tigrina (Croitor marmorat).
4024* - Pseudogaurotina excellens (Croitor).
4043 - Pseudophilotes bavius.
4026 - Rhysodes sulcatus (Gndac de ap).
1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag).
4055 - Stenobothrus eurasius (Lcust).
145
1927 - Stephanopachys substriatus (Gndac).
4064 - Theodoxus transversalis (Melc).
1032 - Unio crassus (Scoica de ru).
1014 - Vertigo angustior.
1015 - Vertigo genesii.
1016 - Vertigo moulinsiana.
7 - Specii de Plante
4068 - Adenophora lilifolia.
1939 - Agrimonia pilosa (Turi).
1516 - Aldrovanda vesiculosa (Otrel).
1617 - Angelica palustris (Angelic de balt).
1614 - Apium repens (elin).
4066 - Asplenium adulterinum (Ferigu, Ruginit).
2132 - Astragalus peterfii (Cosad).
1386 - Buxbaumia viridis.
1832 - Caldesia parnassifolia (Limbari).
2236 - Campanula romanica (Clopoel dobrogean).
4070* - Campanula serrata (Clopoel).
2253 - Centaurea jankae (Vineele, Dioc, Zglvoc).
2255 - Centaurea pontica (Vineele, Dioc, Zglvoc).
4081 - Cirsium brachycephalum (Plmid).
2285 - Colchicum arenarium (Brndu).
4091 - Crambe tataria (Trtan, Hodolean).
1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic).
4074 - Dianthus diutinus (Garofi).
1381 - Dicranum viride.
2113 - Draba dorneri (Flmnzic).
1689 - Dracocephalum austriacum (Mtciune).
1393 - Drepanocladus vernicosus.
4067 - Echium russicum (Capul arpelui).
1898 - Eleocharis carniolica.
2170* - Ferula sadleriana (Aerel).
2191 - Galium moldavicum.
4096 - Gladiolus palustris (Gladiol de balt).
2327 - Himantoglossum caprinum (Oule popii).
4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris).
4098 - Iris humilis ssp. arenaria (Iris).
1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Glbenele).
1903 - Liparis loeselii (Moioare).
1831 - Luronium natans.
1379 - Mannia triandra .
1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoia de balt).
1389 - Meesia longiseta.
2079 - Moehringia jankae (Merinan).
2097 - Paeonia officinalis ssp. banatica (Bujor).
4122 - Poa granitica ssp. disparilis (Firu de munte).
2125 - Potentilla emilii-popii (Buruian cu cinci degete).
2093 - Pulsatilla grandis.
1477 - Pulsatilla patens (Dediei).
4110* - Pulsatilla pratensis ssp. hungarica (Dediei).
1443* - Salicornia veneta.
1528 - Saxifraga hirculus (Ochii oricelului).
4087 - Serratula lycopifolia (Glbinare).
1398 - Sphagnum pylaisii.
2318 - Stipa danubialis (Colilie).
2186 - Syringa josikaea (Liliac transilvnean, Lemnu vntului).
1437 - Thesium ebracteatum (Mciulie).
2120 - Thlaspi jankae (Punguli).
4116 - Tozzia carpathica (Iarba gtului).
2300 - Tulipa hungarica (Lalea galben).
146
Mulumiri
Pe aceast cale dorim s mulumim:
Paricipanilor la diferitele ntlniri pregtitoare: Elena GIUREA, Krystyna
WOJCIECHOWSKA, Adrian GROZEA, Bogdan BDESCU, Marinel HORABLAGA,
Persoanelor care au furnizat fotografii: Anca DRAGU (pentru furnizarea fotografiei de pe
copert - Rhinolophus hipposideros), D. URECHE (Alosa pontica, Aspius aspius, Misgrunus
fossilis), V. OEL (Alosa tanaica), SHAO KWANG-TSAO (Cobitis taenia).
Dnei Crina BNEAN i dnei Georgeta ITAN pentru sprijinul acordat n
realizarea acestei lucrri.
Ruxandra CORNICI pentru traducerile din timpul ntlnirilor, multiplele contacte
cu autorii acestor fie ct i pentru traducerea i aranjarea n pagin a
documentului final.
147
Citri de documente
Acest document trebuie citat astfel:
COMBROUX, I., THIRY, E. & TOIA, T. (eds). 2007. Caiet de habitate i specii - Fie pilot.
Editura Balcanic. Timioara, Romnia, 148p, ISBN 978-973-85742-6-7.
Fiele trebuie citate astfel:
ARSENE, G., BTEA, N., 2007. Himantoglossum caprinum n COMBROUX, I., THIRY, E. &
TOIA, T. (eds). 2007. Caiet de habitate i specii - Fie pilot. Editura Balcanic Timioara,
Romnia. pp 41-44.
BNDUC, D., 2007. Alosa pontica n COMBROUX, I., THIRY, E. & TOIA, T. (eds). 2007.
Caiet de habitate i specii - Fie pilot. Editura Balcanic Timioara, Romnia. pp 57-59.
BNDUC, D., 2007. Alosa tanaica n COMBROUX, I., THIRY, E. & TOIA, T. (eds). 2007.
Caiet de habitate i specii - Fie pilot. Editura Balcanic Timioara, Romnia. pp 61-62.
BNDUC, D., 2007. Aspius aspius n COMBROUX, I., THIRY, E. & TOIA, T. (eds). 2007.
Caiet de habitate i specii - Fie pilot. Editura Balcanic Timioara, Romnia. pp 63-64.
BNEAN -DUNEA, I., 2007. Barbus meridionalis n COMBROUX, I., THIRY, E. & TOIA, T.
(eds). 2007. Caiet de habitate i specii - Fie pilot. Editura Balcanic Timioara, Romnia.
pp 65-67.
BNDUC, D., 2007. Cobitis taenia n COMBROUX, I., THIRY, E. & TOIA, T. (eds). 2007.
Caiet de habitate i specii - Fie pilot. Editura Balcanic Timioara, Romnia. pp 69-70.
BNDUC, D., 2007. Gobio albipinnatus n COMBROUX, I., THIRY, E. & TOIA, T. (eds).
2007. Caiet de habitate i specii - Fie pilot. Editura Balcanic Timioara, Romnia. pp 71-
72.
BNDUC, D., 2007. Gobio kessleri n COMBROUX, I., THIRY, E. & TOIA, T. (eds). 2007.
Caiet de habitate i specii - Fie pilot. Editura Balcanic Timioara, Romnia. pp 73-74.
BNDUC, D., 2007. Gobio uranoscopus n COMBROUX, I., THIRY, E. & TOIA, T. (eds).
2007. Caiet de habitate i specii - Fie pilot. Editura Balcanic Timioara, Romnia. pp 75-
76.
BNDUC, D., 2007. Misgurnus fossilis n COMBROUX, I., THIRY, E. & TOIA, T. (eds).
2007. Caiet de habitate i specii - Fie pilot. Editura Balcanic Timioara, Romnia. pp 77-
78.
DUMA, I., 2007. Canis lupus n COMBROUX, I., THIRY, E. & TOIA, T. (eds). 2007. Caiet de
habitate i specii - Fie pilot. Editura Balcanic Timioara, Romnia. pp 81-85.
DUMA, I., 2007. Lynx lynx n COMBROUX, I., THIRY, E. & TOIA, T. (eds). 2007. Caiet de
habitate i specii - Fie pilot. Editura Balcanic Timioara, Romnia. pp 87-90.
DUMA, I., 2007. Rhinolophus hipposideros n COMBROUX, I., THIRY, E. & TOIA, T. (eds).
2007. Caiet de habitate i specii - Fie pilot. Editura Balcanic Timioara, Romnia. pp 91-
94.
DUMA, I., 2007. Rupicapra rupicapra n COMBROUX, I., THIRY, E. & TOIA, T. (eds). 2007.
Caiet de habitate i specii - Fie pilot. Editura Balcanic Timioara, Romnia. pp 95-97.
DUMA, I., 2007. Usus arctos n COMBROUX, I., THIRY, E. & TOIA, T. (eds). 2007. Caiet de
habitate i specii - Fie pilot. Editura Balcanic Timioara, Romnia. pp 99-102.
148
FRIL, E., 2007. Pduri de fag de tip Asperulo- Fagetum n COMBROUX, I., THIRY, E. &
TOIA, T. (eds). 2007. Caiet de habitate i specii - Fie pilot. Editura Balcanic Timioara,
Romnia. pp 29-31.
FRIL, E., 2007. Pduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior n COMBROUX,
I., THIRY, E. & TOIA, T. (eds). 2007. Caiet de habitate i specii - Fie pilot. Editura
Balcanic Timioara, Romnia. pp 33-35.
GROZEA, I., 2007. Cerambyx cerdo n COMBROUX, I., THIRY, E. & TOIA, T. (eds). 2007.
Caiet de habitate i specii - Fie pilot. Editura Balcanic Timioara, Romnia. pp 51-54.
ILIE, V., 2007. Peteri n care accesul publicului este interzis n COMBROUX, I., THIRY, E. &
TOIA, T. (eds). 2007. Caiet de habitate i specii - Fie pilot. Editura Balcanic Timioara,
Romnia. pp 23-28.
PRVULESCU, L., 2007. Alcedo atthis n COMBROUX, I., THIRY, E. & TOIA, T. (eds). 2007.
Caiet de habitate i specii - Fie pilot. Editura Balcanic Timioara, Romnia. pp 105-107.
PRVULESCU, L., 2007. Charadrius morinellus n COMBROUX, I., THIRY, E. & TOIA, T.
(eds). 2007. Caiet de habitate i specii - Fie pilot. Editura Balcanic Timioara, Romnia.
pp 109-111.
PRVULESCU, L., 2007. Dryocopus martius n COMBROUX, I., THIRY, E. & TOIA, T. (eds).
2007. Caiet de habitate i specii - Fie pilot. Editura Balcanic Timioara, Romnia. pp 121-
123.
PRVULESCU, L., 2007. Lanius collurio n COMBROUX, I., THIRY, E. & TOIA, T. (eds).
2007. Caiet de habitate i specii - Fie pilot. Editura Balcanic Timioara, Romnia. pp 125-
127.
PRVULESCU, L., 2007. Pelecanus onocrotalus n COMBROUX, I., THIRY, E. & TOIA, T.
(eds). 2007. Caiet de habitate i specii - Fie pilot. Editura Balcanic Timioara, Romnia.
pp 129-131.
PRVULESCU, L., 2007. Austropotamobius torrentium n COMBROUX, I., THIRY, E. & TOIA,
T. (eds). 2007. Caiet de habitate i specii - Fie pilot. Editura Balcanic Timioara, Romnia.
pp 47-49.
STNESCU, D., 2007. Dendrocopus medius n COMBROUX, I., THIRY, E. & TOIA, T. (eds).
2007. Caiet de habitate i specii - Fie pilot. Editura Balcanic Timioara, Romnia. pp 113-
115.
STNESCU, D., 2007. Dendrocopus leucotos n COMBROUX, I., THIRY, E. & TOIA, T. (eds).
2007. Caiet de habitate i specii - Fie pilot. Editura Balcanic Timioara, Romnia. pp 117-
119.