Sunteți pe pagina 1din 18

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I TINERETULUI

CONSILIUL NAIONAL PENTRU CURRICULUM


PROGRAME COLARE PENTRU CLASA A IX-A
CICLUL INFERIOR AL LICEULUI
L I MB A E N G L E Z
Bucureti, 2004
Programa a fost aprobat prin Ordin al ministrului educaiei, cercetrii i tineretului nr. 345 !
0".03.2004.
NOT DE PREZENTARE
1. Principii
#urriculumul de $%&B% &O'()*( pentru clasele a %+,a ic!" a fost elaborat a-.ndu,se /n -edere
urmtoarele0
noua structur a sistemului de /n-m.nt liceal din )om.nia1
curriculumul parcurs de ele-i p.n /n clasa a 2%%%,a1
reperele impuse de O&(#3 5423!23.52.2003 pri-ind aprobarea Planurilor cadru de /n-m.nt
pentru clasele a %+,a i a +,a1
documentele europene pri-ind ac6i7iionarea competenelor c6eie /n cadrul /n-m.ntului
obligatoriu1
necesitatea de a oferi prin curriculum un rspuns mult mai adec-at cerinelor sociale, e8primat /n
termeni de ac6i7iii finale uor e-aluabile la /nc6eierea ciclului inferior al liceului.
Pre7entul curriculum urmrete structurarea ciclului inferior al liceului pe filiere i profiluri i a fost elaborat
urmrindu,se0
A. pr#c$ic# r#%i&n#' # i()ii. Prin de7-oltarea competenelor de receptare i producere, ele-ul -a
putea, /n limitele cunotinelor dob.ndite, s decodifice i s produc, at.t oral c.t i /n scris, mesa9e
corecte i adec-ate funcional i comunicati-.
*. +&r(#r!# ,i -!./&$#r!# -! c&(p!$!n%! -! c&("nic#r! ,i in$!r#c%i"n!. (le-ul -a fi capabil s
utili7e7e contient i adec-at funcional modaliti i te6nici de interaciune :oral i /n scris; /n di-erse
conte8te comunicati-e.
C. -!./&$#r!# "n&r $!0nici -! ("nc' in$!!c$"#'. (le-ul -a /n-a s utili7e7e strategii i te6nici de
studiu prin care s -alorifice cunotine i deprinderi ac6i7iionate prin studiul altor discipline, dintr,o
perspecti- cross,curricular, s utili7e7e informaii din tabele, sc6eme, s foloseasc dicionare i alte
tipuri de lucrri de referin, alte surse de informare, inclusi- %nternetul.
<n aceste condiii, proiectarea curricular pornete de la trei puncte de reper0 programele din clasele
anterioare, documentele #omisiei (uropene referitoare la de7-oltarea competenelor c6eie i =#adrul
(uropean #omun de )eferin pentru limbi0 /n-are, predare, e-aluare= publicat de #onsiliul (uropei /n
5"" i re-i7uit /n 2000. 'in aceast perspecti-, pre7entul curriculum fa construiete, pe ba7a ac6i7iiilor
dob.ndite p.n la sf.ritul /n-m.ntului gimna7ial, competene de comunicare deri-ate dintr,un consens
larg, european i contribuie la de7-oltarea de competene c6eie /n patru dintre cele opt domenii de competene
c6eie identificate la ni-el european0 :2; comunicarea n limbi strine :#ommunication in foreign languages;,
:5; a nva s nvei :$earning to learn;, :>; competene interpersonale, interculturale, sociale i civice
:%nterpersonal, intercultural, social and ci-ic competences;, :; sensibili!area la cultur :#ultural a?areness;,
domenii asumate i de sistemul de /n-m.nt rom.nesc.
Obiecti-ul fundamental al disciplinei $%&B% &O'()*( este ac6i7iionarea i de7-oltarea de ctre ele-i a
competenelor de comunicare necesare pentru o comunicare adec-at situaional ! acceptat social prin
/nsuirea de cunotine, deprinderi i atitudini specifice, /n conformitate cu =Implementation o"
#E$ucation % &rainin' ()*) pro'ramme= :2003;, la ni-eluri ec6i-alente cu cele pre-7ute /n +a$rul
European +omun $e ,e"erin-
1. R!2i(" -! pr!-#r! ,i #&c#r!# &r#r'
<n conformitate cu planurile cadru aprobate prin O&(#3 5423 ! 23.52.2003, disciplina limba engle7 are
urmtorul r!2i( -! pr!-#r! la clasele a %+,a, liceu0
3N TRUNC4IUL COMUN
ca $%&B@ 5 :anul 2%% de studiu;0 2 ore pe sptm.n, la toate filierele, profilurile i speciali7rile.
ca $%&B@ 2 :anul 2 de studiu;0 2 ore pe sptm.n, la toate filierele, profilurile i speciali7rile
:cu e8cepia colilor ! claselor cu predare /n limbile minoritilor naionale;.
___________________________________________________________________________________________
Limba englez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
2
ca $%&B@ 3 :anul % de studiu; A posibil a fi studiat la toate filierele, profilurile i speciali7rile
prin /nlocuirea uneia dintre limbile moderne :$5 sau $2; studiate /n gimna7iu :cu aceeai alocare
orar ca cea /nlocuit;.
3N CURRICULUM DIFERENIAT
numai ca $%&B@ 5 :anul 2%% de studiu;0 5 or pe sptm.n, la filiera teoretic, profil umanist i la
filiera -ocaional, profil militar :&.@.%. i &.@p.*.;.
5
3N CURRICULUM LA DECIZIA COLII
ca $%&B@ 3 :anul % de studiu; A posibil a fi studiat la toate filierele, profilurile i speciali7rile1
limba 3 se poate studia i de ctre ele-ii colilor ! claselor cu predare /n limbile minoritilor
naionale :care, /n conformitate cu art. , alin. 3 din O&(#3 5423 ! 2003, nu au ore pre-7ute
pentru $2 /n trunc6iul comun sau /n curriculum difereniat;.
ca $%&B@ 5 sau 2 A posibil a fi studiat la toate filierele, profilurile i speciali7rile, pe ba7a unor
programe elaborate local, ca opional de aprofundare, de e8tindere, ca disciplin nou sau ca opional
integrat
5. Tip"ri! -! pr&2r#(!
Pornind de la regimul de predare a limbii engle7e, c"rric""(-" p!n$r" c#6# # IX-# ic!" !6$! +&r(#$
-in7
PROGRAMA 1 p!n$r" i()# (&-!rn' 1 8#n" 9II -! 6$"-i":, care se adresea7 ele-ilor de
liceu de la toate filierele i profilurile, care au /nceput studiul limbii engle7e /n clasa a %%%,a1
PROGRAMA 1 p!n$r" i()# (&-!rn' 1 8#n" 9 -! 6$"-i":, care se adresea7 ele-ilor de
liceu de la toate filierele i profilurile, care au /nceput studiul limbii engle7e /n clasa a 2,a
PROGRAMA 5 p!n$r" i()# (&-!rn' 5 8#n" I -! 6$"-i":, care se adresea7 ele-ilor de liceu de
la toate filierele i profilurile, care doresc ca pe durata liceului s studie7e limba engle7 /n locul uneia
dintre limbile studiate /n gimna7iu, precum i ele-ilor din /n-m.ntul /n limbile minoritilor
naionale, care nu au studiat limba modern 2 /n gimna7iu :i pentru care studiul celei de a doua limbi
moderne este la deci7ia colii;.
P#rc"r6" -! ;n/'%#r! 6! r!#i.!#.' p! )#.# "n!i pr&i!c$'ri c"rric"#r! ,i -i-#c$ic! c#r! ;()in'
c&(p!$!n%! 6p!ci+ic! ,i +&r(! -! pr!.!n$#r! # c&n%in"$"ri&r.
<. S$r"c$"r# pr&2r#(!&r
1 COMPETENE GENERALE :definite ca ansambluri structurate de cunotine i deprinderi care
se formea7 pe /ntreaga durat a liceului;1
2 9ALORI I ATITUDINI :ce urmea7 a fi formate pe /ntreg parcursul /n-m.ntului liceal pentru
educarea tinerilor /n spiritul -alorilor europene;1
3 COMPETENE SPECIFICE :deri-ate din competenele generale i care se formea7 pe durata
unui an de studiu; c&r!#$! c" FORME DE PREZENTARE A CONINUTURILOR. @ceast
corelare constituie pi-otul curriculum,ului, care accentuea7 latura sa pragmatic0 de-ine astfel
transparent nu numai ce se /n-a, dar mai ales pentru ce anume se /n-a anumite coninuturi.
4 SUGESTII METODOLOGICE 6$r"c$"r#$! p! -&"' -&(!nii7
C&n%in"$"ri r!c&(#n-#$! care sunt structurate, pentru fiecare limb, /n0
T!(! :pre7int domeniile i temele care -or constitui conte8tul pentru reali7area acti-itilor
de /n-are pe parcursul orelor de limba engle7 i -or delimita tematica ce -a fi folosit /n
e-aluare.;
5
Programele pentru ora din CD pentru profilurile Militar M.A.I. i M.A.P.N. va fi elaborat n colile respective
___________________________________________________________________________________________
Limba englez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
3
E!(!n$! -! c&n6$r"c%i! # c&("nic'rii :conin categorii de structuri ling-istice care -or fi
utili7ate /n comunicare;
F"nc%ii c&("nic#$i/! #! i()ii :preci7ea7 actele de -orbire utile pentru adec-area
funcional a comunicrii;
S c"r$ 20i- (!$&-&&2ic :sugestii oferite ca spri9in pentru proiectarea i reali7area demersul
didactic;
C&(p!$!n%!! 2!n!r#! sunt comune pentru programele 5 i 2, iar din programa 3 lipsete competena
referitoare la transferul i medierea mesa9elor, consider.ndu,se c aceasta este dificil de atins de ctre ele-ii
care /ncep studiul limbii engle7e abia /n clasa a %+,a.
$a ni-elul ciclurilor primar i gimna7ial, parcursul formati- s,a concentrat pe de7-oltarea capacitilor de
receptare a i de producere a unor mesa9e orale i scrise1 /n clasa a %+,a i urmtoarele, alturi de dou
competene generale care continu acest parcurs, se adaug interaciunea /n comunicarea oral i scris, precum
i transferul i medierea mesa9elor. 'elimitarea unei competene de interaciune este necesar pentru ca ele-ii
de -.rsta liceal s de-in contieni de modul /n care o interaciune oral ! scris este eficient i s
cunoasc criteriile de e-aluare a acestor interaciuni. <n ca7ul medierii i transferului mesa9elor :programele
5 i 2; a-em de,a face cu o competen general de ordin superior, a crei formare poate fi asumat /n mod
legitim la ni-elul liceului. @ceasta presupune treceri de la un cod la altul :/ntre dou limbi, de e8emplu, sau de la
-erbal la non,-erbal i in-ers; sau adaptri i reformulri ale di-erselor mesa9e /n funcie de situaia de comunicare.
9#&ri! ,i #$i$"-ini! sunt comune pentru toate tipurile de programe.
S!$"ri! -! c&(p!$!n%! 6p!ci+ic! c&r!#$! c" +&r(! -! pr!.!n$#r! # c&n%in"$"ri&r constituie esena
programelor. )ubricile =#ompetene specifice= sunt formulate astfel /nc.t s poat fi formate pe durata
unui an de studiu i s permit e-aluarea standardi7at. )ubricile =Borme de pre7entare a coninuturilor=
cuprind coninuturi conceptuale :tipuri i categorii de te8t; i coninuturi procedurale :te6nici ce trebuie
/nsuite de ele-i;.
<n ca7ul Programei 5, /n rubrica =competene specifice= se gsesc i competene ! elemente de
competen scrise cu aldine1 acestea -or fi formate la ele-ii din clasele care au pre-7ut 5 or /n #'
:filiera teoretic, profil umanist;. <n aceast program, rubricile =Borme de pre7entare a coninuturilor=
sunt structurate pe 3runc6i comun :3#; i #urriculum difereniat :#';, tipurile de coninut din rubrica
=Borme de pre7entare a coninuturilor #'= urm.nd a se utili7a numai la clasele care au pre-7ut 5 or
/n #' :filiera teoretic, profil umanist; la limba modern 5.
Pentru filiera -ocaional, profil militar :&.@.%. i &.@p.*.; se -or forma n"(#i competenele pentru
trunc6i comun i se -or utili7a n"(#i tipurile de coninut din rubrica =Borme de pre7entare a coninuturilor
3#=. Pentru ora din #', programele colare -or fi elaborate la ni-el local.
Ctructura de competene specifice corelate cu tipuri de coninut ofer un cadru adec-at i util pentru procesul de
e-aluare a /n-rii, spri9inindu,l i asigur.ndu,i un caracter mai practic i mai transparent.
C#pi$&" -! 6"2!6$ii (!$&-&&2ic! de aplicare este menit a -eni /n spri9inul cadrelor didactice /n -ederea
organi7rii unui demers didactic modern i eficient i este structurat /n dou subcapitole.
*/ +oninuturi recoman$ate $e +omisia Naional pentru fiecare program, pentru construirea demersului
didactic1
$istele de coninuturi recomandate conin #rii $!(#$ic! pentru conte8tuali7area acti-itilor de /n-are,
!!(!n$! -! c&n6$r"c%i! # c&("nic'rii :structuri ling-istice; care -or fi ac6i7iionate i cu care se -a
opera pe parcursul acti-itilor, i +"nc%ii c&("nic#$i/! care -or fi e8ersate i utili7ate de ele-i.
(/ 0curt '1i$ meto$olo'ic pentru proiectarea i derularea acti-itii la clas.
=. E/#"#r!#
<n elaborarea programelor s,au a-ut /n -edere, /n conformitate cu documentele de politic educaional ale
&(#3 i cu pre-ederile documentelor europene asumate de )om.nia, competenele i ni-elurile de
performan pre-7ute de +a$rul European +omun $e ,e"erin- Pentru a se crea condiiile de reali7are a
unei e-aluri unitare i standardi7ate a ni-elului de ac6i7iie a competenelor, i /n scopul de a se crea
___________________________________________________________________________________________
Limba englez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului

premisele pentru o e-entual certificare a competenelor de comunicare /n limba modern dob.ndite /n


coal, se -or elabora, pentru finele ciclului inferior al liceului, standarde curriculare de performan.
@cestea -or fi corelate cu ni-elurile pre-7ute de +a$rul European +omun $e ,e"erin, /n conformitate
cu recomandrile #omisiei (uropene-
Ni/!"ri! %in$' din +a$rul European +omun $e ,e"erin -or fi, # +in!! cic""i in+!ri&r # ic!""i,
urmtoarele0
Li()# 1 - ni/!" *1 pentru toate competenele
Li()# 1 - ni/! *1 pentru competenele de receptare1 ni/! A1 pentru competenele de
producere
Li()# 5 - ni/!" A1> pentru toate competenele
___________________________________________________________________________________________
Limba englez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
!
COMPETENE GENERALE
Li()# (&-!rn' 1 ,i i()# (&-!rn' 1
1. R!c!p$#r!# (!6#?!&r $r#n6(i6! &r# 6#" ;n 6cri6 ;n -i+!ri$! 6i$"#%ii -!
c&("nic#r!
1. Pr&-"c!r!# -! (!6#?! &r#! 6#" 6cri6! #-!c/#$! "n&r #n"(i$! c&n$!@$! -!
c&("nic#r!
5. R!#i.#r!# -! in$!r#c%i"ni ;n c&("nic#r!# &r#' 6#" 6cri6'
<. Tr#n6+!r" ,i (!-i!r!# (!6#?!&r &r#! 6#" 6cri6! ;n 6i$"#%ii /#ri#$! -!
c&("nic#r!
Li()# (&-!rn' 5
1. R!c!p$#r!# (!6#?!&r $r#n6(i6! &r# 6#" ;n 6cri6 ;n -i+!ri$! 6i$"#%ii -!
c&("nic#r!
1. Pr&-"c!r!# -! (!6#?! &r#! 6#" 6cri6! #-!c/#$! "n&r #n"(i$! c&n$!@$! -!
c&("nic#r!
5. R!#i.#r!# -! in$!r#c%i"ni ;n c&("nic#r!# &r#' 6#" 6cri6'
9ALORI I ATITUDINI
M#ni+!6$#r!# +!@i)ii$'%ii ;n c#-r" 6c0i()""i -! i-!i ,i ;n c#-r" "cr""i ;n
!c0ip' ;n -i+!ri$! 6i$"#%ii -! c&("nic#r!
C&n,$i!n$i.#r!# r&""i i()ii !n2!.! c# (i?&c -! #cc!6 # p#$ri(&ni" c"$"rii
"ni/!r6#!
Di6p&ni)ii$#$!# p!n$r" #cc!p$#r!# -i+!r!n%!&r ,i p!n$r" (#ni+!6$#r!# $&!r#n%!i
prin #)&r-#r!# cri$ic' # -i+!r!n%!&r ,i # 6$!r!&$ip"ri&r c"$"r#!
D!./&$#r!# in$!r!6""i p!n$r" -!6c&p!rir!# "n&r #6p!c$! c"$"r#! 6p!ci+ic!, prin
r!c!p$#r!# "n!i /#ri!$'%i -! $!@$! ;n i()# !n2!.' ,i prin r#p&r$#r!# # ci/ii.#%i#
6p#%i""i c"$"r# #n2&-6#@&n
___________________________________________________________________________________________
Limba englez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
"
Pr&2r#(# 1 8i()# (&-!rn' 1 - p!n$r" $&#$! +ii!r!!, pr&+i"ri! ,i 6p!ci#i.'ri! -! ic!!:
1
COMPETENE SPECIFICE I FORME DE PREZENTARE A CONINUTURILOR
5
*- ,eceptarea mesa2elor transmise oral sau in scris in $i"erite situaii $e comunicare
C&(p!$!n%! 6p!ci+ic! F&r(! -! pr!.!n$#r! #
c&n%in"$"ri&r TC
F&r(! -! pr!.!n$#r! #
c&n%in"$"ri&r CD
5.5 %dentificarea sensului global al unui
mesa9
5.2 @nticiparea elementelor de coninut ale
unui te8t pe ba7a titlului ! unui stimul -i7ual
5.3 %dentificarea de detalii din mesa9e orale !
scrise :autentice;
5.4 Celectarea de informaii din mai multe
te8te /n scopul /ndeplinirii unei sarcini
structurate de lucru
1.= I-!n$i+ic#r!# -! in+&r(#%ii c0!i! -in
$!@$! #"$!n$ic!
1.A R!c"n&#,$!r!# &r2#ni.'rii &2ic! #
"n"i p#r#2r#+ B $!@$ i$!r#r
Pre7entri orale :de
dificultate i lungime medie;
pe teme de interes
3e8te autentice de
comple8itate medie,
#on-ersaii ! /nregistrri
audio ! -ideo sau citite cu
glas tare de ctre profesor
%nter-iuri ! rapoarte orale
3e8te de informare general
Paragrafe ! te8te descripti-e
i narati-e
T!@$! -! $ip"ri -i/!r6!
8-! "n2i(! (!-i!: -!
in+&r(#r! 2!n!r#' -in
-i/!r6! 6"r6!
3nr!2i6$r'ri #"-i&-/i-!&
-in pr&2r#(! -! ,$iri
T!@$! i$!r#r!
T!@$! #-!c/#$!
pr&+i""i
(- 3ro$ucerea $e mesa2e orale sau scrise a$ecvate unor anumite conte4te $e comunicare
C&(p!$!n%! 6p!ci+ic! F&r(! -! pr!.!n$#r! #
c&n%in"$"ri&r TC
F&r(! -! pr!.!n$#r! #
c&n%in"$"ri&r CD
2.5 'escrierea :oral ! /n scris; a unor
acti-iti cotidiene, obiceiuri1
2.2 )elatarea coninutului unui film ! #
"n!i p&/!6$iri, pe ba7a unui plan de idei dat
2.3 )edactarea de paragrafe ! te8te pe o
tem de interes
2.4 #ompletarea de formulare
2.5 )edactarea de te8te funcionale simple
1.A R!#$#r!# 6") +&r(' -! r#p&r$ #
-!6+',"r'rii "n!i #c$i/i$'%i -! 2r"p B
pr&i!c$ in-i/i-"# B #c$i/i$'%i c&$i-i!n! !$c.
'escrieri de obiecte,
persoane
Po-estire oral ! scris
Paragrafe, articole pe
di-erse arii tematice
Bormulare
E6!"ri 6$r"c$"r#$! B
20i-#$!
R#p&#r$! &r#! B 6cri6!
6c"r$!
5- ,eali!area $e interaciuni n comunicarea oral sau scris
C&(p!$!n%! 6p!ci+ic! F&r(! -! pr!.!n$#r! #
c&n%in"$"ri&r TC
F&r(! -! pr!.!n$#r! #
c&n%in"$"ri&r CD
3.5 Bormularea de idei ! preri pe teme de
interes /n cadrul unei discuii ! /n mesa9e de
rspuns
3.2 @daptarea formei mesa9ului la situaia de
comunicare /n funcie de stilul formal !
informal folosit de interlocutor
5.5 R!-#c$#r!# -! 6cri6&ri -! r'6p"n6 ;n
c#r! 6"n$ !@pri(#$! p'r!ri -!6pr!
6")i!c$! !2#$! -! pr!&c"p'ri! $in!ri&r
'ialogul
#on-ersaia cotidian
&esa9e personale
Ccrisori personale
Bunciile comunicati-e ale
limbii necesare performrii
acestor competene
Di6c"%i#
In$!r/i" 20i-#$
Scri6&ri &+ici#! 6i(p!
F"nc%ii c&("nic#$i/! #!
i()ii n!c!6#r!
p!r+&r('rii #c!6$!i
c&(p!$!n%!
<
2
Cu e#cep$ia profilului Militar M.A.I. i M.AP.N.% unde programa pentru ora din CD va fi elaborat& n colile respective
3
Competen$ele scrise cu aldine i con$inuturile din rubrica '(orme de pre)entare a con$inuturilor CD' apar$in curriculumului
difereniat i se adresea)& numai claselor de liceu teoretic, profil umanist% care au prev&)ut& or& n CD n planul cadru.
4
Acestea vor fi alese de profesori dintre cele marcate cu aldine din lista de la cap. C*N+IN,-,.I ./C*MANDA-/
______________________________________________________________________________________________________________________
Limba englez, clasa a IX-a ciclul inferior al liceului
0
6- &rans"erul i me$ierea mesa2elor orale sau scrise n situaii variate $e comunicare
C&(p!$!n%! 6p!ci+ic! F&r(! -! pr!.!n$#r! #
c&n%in"$"ri&r TC
F&r(! -! pr!.!n$#r! #
c&n%in"$"ri&r CD
4. 53ransformarea unor mesa9e din -orbire
direct /n -orbire indirect
4. 23raducerea unor te8te funcionale scurte
din limba engle7 /n limba rom.n cu
a9utorul dicionarului
4. 3 Cinteti7area sub form de sc6em !
notie a coninutului unui te8t scris ! (!6#?
&r#
<.< Tr#-"c!r!# ;n i()# r&(Cn' # "n&r
$!@$! 6c"r$! -in -&(!nii -! in$!r!6
"$ii.Cn- -ic%i&n#r"
&esa9e orale :/nregistrate
sau emise de profesor sau
ele-i;
Prospecte, instruciuni,
3e8te de informare general
*otie
3e6nici de utili7are a
dicionarului
Pr!.!n$'ri 8;nr!2i6$r'ri
#"-i&:
Fr#2(!n$! -! $!@$!
i$!r#r! -! -i+ic"$#$!
(!-i!
T!@$! i$!r#r! 6c"r$!
______________________________________________________________________________________________________________________
Limba englez, clasa a IX-a ciclul inferior al liceului
1
Pr&2r#(# 1 8i()# (&-!rn' 1 D p!n$r" $&#$! +ii!r!!, pr&+i"ri! ,i 6p!ci#i.'ri! -! ic!!:
COMPETENE SPECIFICE I FORME DE PREZENTARE A CONINUTURILOR
1 ,eceptarea mesa2elor transmise oral sau n scris n $i"erite situaii $e comunicare
C&(p!$!n%! 6p!ci+ic! F&r(! -! pr!.!n$#r! # c&n%in"$"ri&r
5.5 'esprinderea sensului global ! al ideilor eseniale
dintr,un te8t oral ! scris , pe ba7a unor /ntrebri de spri9in.
5.2 'educerea /nelesului unor elemente necunoscute cu
a9utorul conte8tului
5.3 Celectarea unor informaii rele-ante din fragmente de
te8te informati-e, instruciuni, tabele, 6ri, pentru a
/ndeplini o sarcin de lucru
Po-estiri
)apoarte ! pre7entri orale ! scrise
%nter-iuri
'iagrame, grafice, tabele sinoptice
3e8te de informare general
'ialoguri, con-ersaii, inter-iuri
<nregistrri audio,-ideo din pre7entri de
tiri radio,32
2 3ro$ucerea $e mesa2e orale sau scrise a$ecvate unor anumite conte4te $e comunicare
C&(p!$!n%! 6p!ci+ic! F&r(! -! pr!.!n$#r! # c&n%in"$"ri&r
2.5 )edactarea de instruciuni, reclame, de 9urnal
2.2 (laborarea :oral sau /n scris; unei descrieri simple !
unui e-eniment ! a unor e8periene personale, pe ba7 de
suport -i7ual sau plan de idei
2.3 )edactarea de paragrafe
Po-estire ! Pre7entare oral ! scris
'escrieri de obiecte, persoane
Paragrafe pe di-erse arii tematice,
3 ,eali!area $e interaciuni n comunicarea oral sau scris
C&(p!$!n%! 6p!ci+ic! F&r(! -! pr!.!n$#r! # c&n%in"$"ri&r
3.5 Bormularea acordului ! de7acordului fa de opiniile
e8primate /n cadrul unei discuii
3.2 #omunicarea interacti- /ntr,un sc6imb de informaii
simple i direct
3.3 )edactarea unor mesa9e ! scrisori personale simple de
rspuns la o solicitare
3.4 *otarea informaiilor dintr,o comunicare simpl cu
solicitare de reformulri sau repetri
'ialogul
#on-ersaia cotidian
&esa9e personale
Ccrisori personale simple
Bunciile comunicati-e ale limbii
necesare performrii acestor competene
4 &rans"erul i me$ierea mesa2elor orale sau scrise n situaii variate $e comunicare
C&(p!$!n%! 6p!ci+ic! F&r(! -! pr!.!n$#r! # c&n%in"$"ri&r
4.5 <nregistrarea informaiilor receptate oral sau /n scris
sub form de notie cu suport dat
4.2 )educerea unui paragraf la o idee esenial
4.3 )eformularea, pentru clarificare, a unei replici /n
cadrul unei con-ersaii pe teme familiare
3e8te de informare general
Bie i instruciuni de lucru
Opinii :/nregistrri audio;
'ialoguri, con-ersaii
______________________________________________________________________________________________________________________
Limba englez, clasa a IX-a ciclul inferior al liceului
2
Pr&2r#(# 5 8i()# (&-!rn' 5 D p!n$r" $&#$! +ii!r!!, pr&+i"ri! ,i 6p!ci#i.'ri! -! ic!!:
COMPETENE SPECIFICE I FORME DE PREZENTARE A CONINUTURILOR
1 ,eceptarea mesa2elor transmise oral i n scris n $iverse situaii $e comunicare
C&(p!$!n%! 6p!ci+ic! F&r(! -! pr!.!n$#r! #
c&n%in"$"ri&r
5.5 %dentificarea sensului global ! ideii principale al unui mesa9
scurt articulat clar i rar ! al unui te8t scurt
5.2 @socierea de informaii factuale dintr,un te8t citit ! au7it cu
o imagine ! un set de imagini
5.3 %dentificarea de informaii specifice din te8te autentice
5.4 Cesi7area ordinii e-enimentelor relatate /ntr,un te8t scurt i
simplu, audiat sau citit
Po-estire oral
3e8te publicitare orale ! scrise
#on-ersaii
'ialoguri simple
3e8te autentice scurte :brouri de
informare, fragmente de te8t care
descriu e-enimente;
2 3ro$ucerea $e mesa2e orale sau scrise a$ecvate unor anumite conte4te $e comunicare
C&(p!$!n%! 6p!ci+ic! F&r(! -! pr!.!n$#r! #
c&n%in"$"ri&r
2.5 #ererea i oferirea de informaii despre sine, despre
persoane, despre acti-iti din uni-ersul imediat, folosind o
intonaie adec-at
2.2 Bolosirea de formule orale ! scrise simple, adec-ate unor
situaii de comunicare u7uale
2.3 Bormularea ! redactarea de instruciuni pentru acti-iti
cotidiene
2.4 )edactarea unui te8t scurt, format din fra7e simple,
folosind relatori simpli, despre e-enimente, persoane din
mediul familial, dup un plan dat
%n-itaie, telegram, anun
publicitar, bilet
Paragrafe simple
'escriere simpl oral sau scris
3 ,eali!area $e interaciuni n comunicarea oral i scris
C&(p!$!n%! 6p!ci+ic! F&r(! -! pr!.!n$#r! #
c&n%in"$"ri&r
3.5 #omunicare interacti- /ntr,un sc6imb de informaii simple
3.2 )edactarea de mesa9e scurte pe teme familiare /n situaii /n
care nu poate a-ea loc o interaciune -erbal oral direct
3.3 <ndeplinirea de instruciuni simple, orale sau scrise, /n
conte8te funcionale, c.nd acestea sunt completate i de imagini
sau sc6eme
3.4 Orientarea /n spaiu pe ba7a unui set de instruciuni simple
articulate clar i rar
'ialoguri situaionale
#on-ersaii simple
&esa9e scurte
%nstruciuni simple
Bunciile comunicati-e ale limbii
necesare performrii acestor
competene
______________________________________________________________________________________________________________________
Limba englez, clasa a IX-a ciclul inferior al liceului
34
SUGESTII METODOLOGICE
NOTE7
1. C&(i6i# n#%i&n#' -! i()# !n2!.' r!c&(#n-' c#, p!n$r" +&r(#r!# ,i -!./&$#r!# c&(p!$!n%!&r
6p!ci+ic! ,i # /#&ri&r ,i #$i$"-ini&r pr!/'."$! ;n pr&2r#(!, 6' +i! "$ii.#$! c&n%in"$"ri! -in i6$!!
-! (#i ?&6.
1. $a alegerea temelor i te8telor pe care se -a lucra se -a a-ea /n -edere corelarea lor cu filiera, profilul
i domeniul de prespeciali7are al fiecrei clase.
5. (c6ilibrarea sarcinilor de lucru se -a reali7a astfel0 la te8te dificile se -or stabili sarcini de lucru cu grad
mic de dificultate, la te8te uoare, se -a a-ea /n -edere ca gradul de dificultate a sarcinilor de lucru s
fie sporit.
CONINUTURI RECOMANDATE p!n$r" Pr&2r#(# 1
8i()# (&-!rn' 1 - p!n$r" $&#$! +ii!r!!, pr&+i"ri! ,i 6p!ci#i.'ri! -! ic!!:
=
3(&(
>

Ce recomand ca acti-itile de /n-are la $. 5 s fie proiectate i reali7ate /n conte8tul urmtoarelor teme0
- 'O&(*%D$ P()CO*@$
)elaii interumane ! interpersonale
2iaa personala :alimentaie, sntate, !-"c#%i!, acti-iti de timp liber;
Dni-ersul adolescenei :cultura, #r$!, sport;
S$i"ri -! /i#%' ;n "(!# #n2&-6#@&n' din perspectiv sincronic i diacronic
- 'O&(*%D$ PDB$%#
Eri i orae A #ltorii
@specte din -iaa contemporan :sociale, i$!r#r!, te6nice, ecologice;
&ass,media
- 'O&(*%D$ O#DP@E%O*@$
@specte legate de profesiuni i de -iitorul profesional
@cti-iti din -iaa cotidian
- 'O&(*%D$ ('D#@E%O*@$
2iaa cultural i lumea artelor :film, mu7ic, e8po7iii;
)epere de cultur i ci-ili7aie ale spaiului cultural de limb engle7 ,i #! c"$"rii "ni/!r6#!
3e8te din literaturile britanic i american sau aparinnd ,,literaturii n limba englez!
($(&(*3( '( #O*C3)D#E%( @ #O&D*%#F)%%
4
0
"ategoriile gramaticale enumerate la acest capitol aparin metalimba#ului de specialitate$ %erminologia
elementelor de construcie a comunicrii nu va face obiectul unei nvri e&plicite$ 'n cadrul
activitii didactice nu se va apela la conceptualizarea unitilor lingvistice utilizate n
situaiile de comunicare$ Ctructurile gramaticale de mai mare dificultate, dar necesare pentru
reali7area unor funcii comunicati-e, nu -or fi tratate i7olat i analitic, ci -or fi abordate global.
(lementele de gramatic se -or do7a progresi-, conform dificultii lor i ne-oilor de
comunicare, fr a se urmri epui7area tuturor reali7rilor ling-istice ale categoriilor
gramaticale enumerate.
Pe parcursul clasei a %+,a la limba modern 5 se recomand a se opera cu urmtoarele elemente de construcie a
comunicrii0
Cubstanti-ul
pluralul substanti-elor :plurale neregulate; :sistemati7are;
p"r#" 6")6$#n$i/!&r 8c#."ri 6p!ci#!:
5
Cu e#cep$ia profilului Militar M.A.I. i M.AP.N.% unde programa pentru ora din CD va fi elaborat& n colile respective. 5a aceste
clase nu se vor utili)a con$inuturile notate cu aldine i cu italice
>
-emele notate cu aldine vor fi utili)ate numai la clasele din filiera teoretic, profilul umanist.
4
/lemente de construc$ie a comunic&rii notate cu aldine vor fi utili)ate numai la clasele din filiera teoretic, profilul umanist.
______________________________________________________________________________________________________________________
Limba englez, clasa a IX-a ciclul inferior al liceului
33
genul substanti-ului:sistemati7are;
ca7ul geniti- :Gs; :sistemati7are;
@rticolul
articolul 7ero ! omisiunea articolului
c#."ri 6p!ci#! -! +&&6ir! # #r$ic&""i
@d9ecti-ul
tipuri de ad9ecti-e
c&(p#r#$i/" -")"
ordinea ad9ecti-elor
2erbul
modaliti de e8primare a pre7entului, trecutului i -iitorului :H timpurile -erbale aferente; :sistemati7are;
modalitatea0 -erbe modale :sistemati7are;
(i?&#c! -! !@pri(#r! # (&-#i$'%ii
@d-erbul
formarea ad-erbelor
comparaia ad-erbelor i c&(p#r#$i/" -")"
Bra7a condiional
fra7a condiional de tip 3
+r#.! c&n-i%i&n#! (i@$!
A+ir(#%i#, in$!r&2#%i#, n!2#%i# :sistemati7are;
%ntonaia
Ac&r-" 6")i!c$""i c" pr!-ic#$" :sistemati7are;
<ntrebri dis9uncti-e
BD*#E%% #O&D*%#@3%2( @$( $%&B%%

0
Pe parcursul clasei a %+,a la limba modern 5 se -or e8ersa urmtoarele funcii comunicati-e ale limbii0
5. @ da i a solicita informaii0
a solicita i a oferi informaii generale1
a oferi i a solicita informaii de ordin personal1
a oferi i a solicita informaii pri-ind locul de unde -in di-erse persoane1
# &+!ri ,i # 6&ici$# in+&r(#%ii !2#$! -! c&(p!$#r!# "n"i +&r("#rE
a oferi informaii despre programul 7ilnic ! sptm.nal :orar colar, materii colare etc.;1
a solicita informaii despre ce fac di-erse persoane :/n pre7ent, /n trecut;1
a oferi informaii despre -reme1
a solicita ! oferi informaii despre di-erse e-enimente1
a oferi i a solicita informaii despre preuri, alimente etc.
a descrie persoane, locuri, e-enimente1
a cere i a oferi informaii de orientare /n spaiu.
5. @ descoperi i a e8prima atitudini
#-,i !@pri(# #c&r-" B -!.#c&r-"E
a e8prima i a solicita o opinie1
a e8prima moti-e1
# c&(p#r# #c%i"ni! pr!.!n$! c" c!! $r!c"$!E
a accepta i a refu7a o ofert ! in-itaie1
a e8prima obligaia de a face ce-a1
a e8prima interdicia de a face ce-a1
a trage conclu7ii1
a e8prima puncte de -edere personale.
3. @ descoperi i a e8prima emoii0
a e8prima o dorin ! necesitate1
a e8prima preferine1
a e8prima intenia1
# +&&6i 6$i" +&r(# B in+&r(#.

(unc$iile comunicative ale limbii notate cu aldine vor fi utili)ate numai la clasele din filiera teoretic, profilul umanist.
______________________________________________________________________________________________________________________
Limba englez, clasa a IX-a ciclul inferior al liceului
32
4. @ descoperi i a e8prima atitudini morale0
a da sfaturi1
a cere scu7e.
5. @ con-inge, a determina cursul unei aciuni0
a e8prima propuneri1
a e8prima deci7ii1
a e8prima planul unei aciuni1
a da instruciuni1
# ;nc"r#?# B #/!r$i.# p! cin!/#.
>. @ comunica /n societate0
a saluta1
a face pre7entri1
a oferi un obiect /n mod politicos1
# c!r! p!r(i6i"n!# -! # ;n$r!r"p! & c&n/!r6#%i!E
a face urri cu o anumit oca7ie
a e8prima condiionri
CONINUTURI RECOMANDATE p!n$r" Pr&2r#(# 1
8i()# (&-!rn' 1 D p!n$r" $&#$! +ii!r!!, pr&+i"ri! ,i 6p!ci#i.'ri! -! ic!!:
3(&(
Ce recomand ca acti-itile de /n-are la $. 2 s fie proiectate i reali7ate /n conte8tul urmtoarelor teme0
- 'O&(*%D$ P()CO*@$
)elaii interpersonale
@limentaie
Cntate
3impul liber
Dni-ersul adolescenei :stiluri de -ia;
- 'O&(*%D$ PDB$%#
(cologie
@specte necunoscute ale lumii
- 'O&(*%D$ O#DP@E%O*@$
Profesiuni
- 'O&(*%D$ ('D#@E%O*@$
Dni-ersul cultural de limba engle70 trecut i pre7ent, obiceiuri i tradiii
#ltorii
($(&(*3( '( #O*C3)D#E%( @ #O&D*%#F)%%0
"ategoriile gramaticale enumerate la acest capitol aparin metalimba#ului de specialitate$ %erminologia
elementelor de construcie a comunicrii nu va face obiectul unei nvri e&plicite$ 'n cadrul
activitii didactice nu se va apela la conceptualizarea unitilor lingvistice utilizate n
situaiile de comunicare$ Ctructurile gramaticale de mai mare dificultate, dar necesare pentru
reali7area unor funcii comunicati-e, nu -or fi tratate i7olat i analitic, ci -or fi abordate global.
(lementele de gramatic se -or do7a progresi-, conform dificultii lor i ne-oilor de
comunicare, fr a se urmri epui7area tuturor reali7rilor ling-istice ale categoriilor
gramaticale enumerate.
Pe parcursul clasei a %+,a la limba modern 2 se recomand a se opera cu urmtoarele elemente de construcie a
comunicrii0
Cubstanti-ul
Cubstanti-e colecti-e
@d9ecti-ul
so H ad9ecti- H t6at
suc6 H ad9ecti- H substanti- H t6at
______________________________________________________________________________________________________________________
Limba englez, clasa a IX-a ciclul inferior al liceului
33
2erbul
timpuri0 present perfect simple ! present perfect continuous
diate7a pasi-
-erbe modale
@d-erbul
Ordinea ad-erbelor circumstaniale de mod, loc i timp /n propo7iie
Bra7a
Bra7a condiional de tipul %%%
2orbirea indirect
BD*#E%% #O&D*%#@3%2( @$( $%&B%%0
Pe parcursul clasei a %+,a la limba modern 2 se -or e8ersa urmtoarele funcii comunicati-e ale limbii0
@ solicita i a oferi informaii generale
@ solicita i a oferi informaii de ordin personal
@ solicita confirmarea unei informaii
@ solicita i a oferi informaii despre e-enimente, e8periene i acti-iti trecute
@ cere i a da detalii i e8plicaii
@ descrie persoane i obiecte
@ cere i a oferi o prere
@ e8prima probabilitatea
@ e8prima o dorin sau o preferin
@ formula o interdicie
@ in-ita
@ da instruciuni
@ cere i a da clarificri pentru /nelegerea unui mesa9
@ oferi, a accepta sau a refu7a a9utorul cui-a
CONINUTURI RECOMANDATE p!n$r" Pr&2r#(# 5
8i()# (&-!rn' 5 D p!n$r" $&#$! +ii!r!!, pr&+i"ri! ,i 6p!ci#i.'ri! -! ic!!:
3(&(
Ce recomand ca acti-itile de /n-are la $. 3 s fie proiectate i reali7ate /n conte8tul urmtoarelor teme0
- 'O&(*%D$ P()CO*@$
<nsuiri fi7ice, naionalitate, starea sntii, ocupaie, 6obbI,uri
Bamilia0 membrii familiei, relaii interpersonale
@limentaie
Petrecerea timpului liber
- 'O&(*%D$ PDB$%#
&i9loace de transport, orientarea /n spaiu
#umprturi
$umea /ncon9urtoare
- 'O&(*%D$ O#DP@E%O*@$
Profesiuni
- 'O&(*%D$ ('D#@E%O*@$
Jcoal
#ltorii
Obiceiuri i tradiii0 srbtori tradiionale
Dni-ersul de limb engle7
______________________________________________________________________________________________________________________
Limba englez, clasa a IX-a ciclul inferior al liceului
3
($(&(*3( '( #O*C3)D#E%( @ #O&D*%#F)%%0
"ategoriile gramaticale enumerate la acest capitol aparin metalimba#ului de specialitate$ %erminologia
elementelor de construcie a comunicrii nu va face obiectul unei nvri e&plicite$ 'n cadrul
activitii didactice nu se va apela la conceptualizarea unitilor lingvistice utilizate n
situaiile de comunicare$ Ctructurile gramaticale de mai mare dificultate, dar necesare pentru
reali7area unor funcii comunicati-e, nu -or fi tratate i7olat i analitic, ci -or fi abordate global.
(lementele de gramatic se -or do7a progresi-, conform dificultii lor i ne-oilor de
comunicare, fr a se urmri epui7area tuturor reali7rilor ling-istice ale categoriilor
gramaticale enumerate.
Pe parcursul clasei a %+,a la limba modern 3 se recomand a se opera cu urmtoarele elemente de construcie a
comunicrii0
Cubstanti-ul
pluralul substanti-elor
@d9ecti-ul
gradele de comparaie la ad9ecti-ele regulate
Pronumele
pronumele personal posesi-, demonstrati-
2erbul
present, present continuous :afirmati-, interogati-, negati-;
past simple :afirmati-, interogati-, negati-;
future simple
-erbe modale0 can, maI
@d-erbul
ad-erbe /n ,lI
Prepo7iia
prepo7iii de loc, de timp
*umeralul
numeralul cardinal
BD*#E%% #O&D*%#@3%2( @$( $%&B%%0
Pe parcursul clasei a %+,a la limba modern 3 se -or e8ersa urmtoarele funcii comunicati-e ale limbii7
@ solicita i a oferi informaii generale
@ solicita i a oferi informaii de ordin personal
@ descrie persoane
@ cere i a oferi o prere
@ solicita i a oferi informaii cu caracter de orientare
@ caracteri7a aciuni sau persoane
@ in-ita
@ da instruciuni
@ e8prima moti-e
@ descrie srbtori ! obiceiuri
______________________________________________________________________________________________________________________
Limba englez, clasa a IX-a ciclul inferior al liceului
3!
SCURT G4ID METODOLOGIC
F
Procesul de formare ! /n-are ! instruire, pri-it global, la ni-elul clasei, presupune0
- proiectarea de la #urriculum,ul *aional A la planificarea anual A la proiectarea unitilor de /n-are1
- transpunerea proiectului /n acti-iti didactice concrete1
- e-aluarea procesului care se desfoar /n clas /n -ederea reglrii lui prin anali7a feedbacK,ului
obinut.
I. PLANIFICAREA CALENDARISTIC D este un instrument de interpretare personali7at a programei,
care asigur un demers didactic concordant cu situaia concret din clas. S! r!c&(#n-' c# p#ni+ic'ri!
c#!n-#ri6$ic! 6' +i! !#)&r#$! p!n$r" ;n$r!2 #n" ,c&#r, pentru a se a-ea o imagine de ansamblu asupra
reali7rii curriculum,ului pe /ntreg anul.
(laborarea planificrilor pentru clasa a %+,a presupune urmtoarele etape0
5. Ctudierea atent a programei i a manualului pentru care s,a optat.
2. #orelarea competenelor i coninuturilor din program cu unitile ! leciile din manual /n care se
regsesc.
3. <n ca7ul /n care manualul nu acoper /n totalitate programa, cutarea altor resurse didactice.
4. Ctabilirea succesiunii unitilor de /n-are :or ! ore de curs; i detalierea coninuturilor tematice
pentru fiecare unitate /n raport cu acele competene specifice care le sunt asociate prin program.
5. @locarea timpului considerat necesar pentru fiecare unitate de /n-are, /n concordan cu competenele
specifice -i7ate
S$r"c$"r# p#ni+ic'rii c#!n-#ri6$ic!
Nr.
U.3
.
C&n%in"$"ri #! U.3.
detalieri tematice
elemente de construcie a
comunicrii
funcii comunicati-e
C&(p!$!n%
! 6p!ci+ic!
/i.#$!G
N"('r -!
&r!
#&c#$!
S'p$'(Cn
#
O)6!r/#%ii
8#(!n-#(!n$!:
L<n aceast rubric -or fi incluse i -alorile i atitudinile -i7ate cu preponderen de unitatea de /n-are respecti-
II. PROIECTAREA UNEI UNITI DE 3N9ARE
&etodologia de proiectare a unei uniti de /n-are const /ntr,o succesiune de etape /nlnuite logic, ce
contribuie la detalierea coninuturilor, /n -ederea formrii competenelor specifice.
(tapele proiectrii sunt aceleai oricare ar fi unitatea de /n-are -i7at.
D!$#i!ri #! c&n%in"$"ri&r
"ni$'%ii -! ;n/'%#r!
C&(p!$!n%!
6p!ci+ic! /i.#$!
Ac$i/i$'%i -!
;n/'%#r!
R!6"r6! E/#"#r!
#eM 'e ceM #umM #u ceM #.tM :<n ce msurM;
- tema :detaliat pe lecii;
- te8t ! tip de te8t
- elemente de construcie a
comunicrii
- funcii comunicati-e
-
"
Pentru detalii% recomand&m a se consulta Ghid metodologic aria Limb i comunicare, liceu% M/C% CNC% 6ucureti% 2442
______________________________________________________________________________________________________________________
Limba englez, clasa a IX-a ciclul inferior al liceului
3"
III. TIPURI DE ACTI9ITI I EXERCIII RECOMANDATE PENTRU DEMERSUL
DIDACTIC
*- ,eceptarea mesa2elor transmise oral sau n scris n $i"erite situaii $e comunicare
- e8erciii de identificare
- e8erciii de discriminare
- e8erciii de -erificare a /nelegerii sensului global dintr,un te8t oral sau scris
- e8erciii de selectarea ideilor principale dintr,un te8t :oral sau scris;
- e8erciii de desprindere ! /nelegere a ideilor dintr,un te8t :dialog structurat, con-ersaie, descriere,
discuie, raport, grafic, pre7entare, po-estire;
- e8erciii de operare cu fragmente de te8te ! te8te de informare sau literare :completare de tabele !
diagrame, ordonare /n ordinea logic a desfurrii unor e-enimente,
- proiecte
(- 3ro$ucerea $e mesa2e orale sau scrise a$ecvate unor anumite conte4te $e comunicare
- e8erciii de formulare de /ntrebri i rspunsuri
- e8erciii de completare de formulare, te8t lacunar
- e8erciii de construire a paragrafului
- e8erciii de redactare simpl cu /ntrebri de spri9in i plan
- e8erciii de pre7entare, relatare ! repo-estire, re7umare
- dialog, con-ersaie diri9at sau liber, simulare, inter-iu, 9oc de rol, de7batere
- discuii, descrieri, asocieri, comparaii, po-estire, comentariu, brainstorming
- e8punere ! pre7entare sub form de monolog
- e8erciii de formulare de coresponden personal ! oficial :mesa9e, scrisori, e,mail, felicitare;
- e8erciii de redactare0 paragraf, re7umat, eseu structurat
- e8erciii de re7umare ! e8pansiune :oral i /n scris;
- proiecte
5- ,eali!area $e interaciuni n comunicarea oral i scris
- e8erciii pe perec6i i /n grup0 dialog, con-ersaie :fa /n fa sau telefonic;, inter-iu, mesa9, scrisoare
de rspuns,
- 9oc de rol, discuie, de7batere
- pre7entare
- e8erciii de grup0 formulare ! ordonare ! eseniali7are a unor idei ! enunuri
- e8erciii de formulare ! construire a unei argumentri
- e8erciii de redactare a unor te8te ! scrisori g6idate
- e8erciii de luare de notie
- proiecte
6- &rans"erul i me$ierea mesa2elor orale sau scrise n situaii variate $e comunicare
- e8erciii de transfer i transformare
- e8erciii de transfer de informaie /n i din coduri non,ling-istice :grafice, sc6eme, imagini;
- e8erciii de traducere i retro-ersiune
- e8erciii de reformulare i transpunere /n alt registru funcional, luare de notie
- e8erciii de transformare a unui te8t narati- /n dialog i in-ers
- proiecte
I9. E9ALUAREA
1H
(-aluarea formati- curent este implicit demersului pedagogic /n orele de limb modern, permi.nd at.t
profesorului c.t i ele-ului0
s stabileasc ni-elul de ac6i7iie a competenelor i a cunotinelor
s identifice lacunele i cau7ele lor
s regle7e procesul de predare ! /n-are
10
Pentru detalii privind evaluarea recomand&m studierea 7Ghidului de evaluare limbi moderne% 8N//% Aramis% 6ucureti% 2443.
______________________________________________________________________________________________________________________
Limba englez, clasa a IX-a ciclul inferior al liceului
30
Pentru a se reali7a o e-aluare complet a /n-rii, este necesar s se aib /n -edere e-aluarea proceselor de
/n-are, a competenelor ac6i7iionate, a progresului reali7at, a produselor acti-itii i a /n-rii ele-ilor.
(ste e-ident c metodele i in6$r"(!n$!! $r#-i%i&n#! -! !/#"#r! nu pot acoperi toat aceast palet de
re7ultate colare care trebuie e-aluate. <n aceste condiii, pentru a putea obine c.t mai multe date rele-ante
pri-ind /n-area, este necesar ca pentru e-aluare profesorii s fac apel i la (!$&-! ,i in6$r"(!n$!
c&(p!(!n$#r! -! !/#"#r!.
Pentru e-aluarea ac6i7iiilor :/n termeni cogniti-i, afecti-i i performati-i; ele-ilor, a competenelor lor de
comunicare i inter,relaionare, la limbi moderne se recomand utili7area urmtoarelor metode i
instrumente0
O)6!r/#r!# 6i6$!(#$ic' 8p! )#.# "n!i +i,! -! &)6!r/#r!:
T!(# -! "cr" 8;n c#6', #c#6': c&nc!p"$' ;n /!-!r!# !/#"'rii
Pr&i!c$"
P&r$&+&i"
A"$&!/#"#r!#
______________________________________________________________________________________________________________________
Limba englez, clasa a IX-a ciclul inferior al liceului
31