Sunteți pe pagina 1din 22

coala Gimnaziala Tudor Arghezi

Str. Tudor Arghezi, nr. 46-50


Sector 2, ucure!ti
Tel."#a$% 02&.'&6.(&.)*
+mail% ,coala-tudor-arghezi./ahoo.com

PLANIFICAREA ACTIVITILOR
PROGRAMUL ACTIVITILOR PENTRU SPTMNA Sa stii mai multe, sa fi mai u!" # $%&& a'(ilie )*&+
P(e,e!tat i! C-!siliul .e A.mi!ist(atie .i! .ata .e///////00)*&+

NR0
CRT0
1ENUMIREA
ACTIVITII
O2IECTIVE
URMRITE
3IUA
I
1ATA
INTER
VALUL
TIPUL ACTIVITII MO1 1E ORGANI3ARE I
LOCUL 1ESFURRII
RESPON%
SA2IL
PARTICI%
PANI
EVALUAREA
ACTIVITII
1. Puppet Show Familiarizarea
elevilor cu
comenzi in
engleza;
integrarea in
grup
LUNI
!."#
$%& Spectacol marionete 'arionete create (e copii;in
)coala
P*+F.
LU'INI,-
.INU
/levii P- Fotogra0ii
)pectacol
1. Sportul e
)anato)
.ezv )piritului
competitiv
$%& -ctivitati )portive 2urtea )colii P*+F. IN3.
P*I'-*
'+.+*-N
/L/N-
#- Foto (iplome
4. 52omunicare )i
ortogra0ie6
%intarirea
cuno)tintelor
legate (e
ortogra0ierea
corecta a cuv.
$%1" 2oncur) 2la)a P*+F. IN3.
P*I'-*. -U*-
'+,+F/-NU
*-.+I
P/,*/S2U
SI2- .-NI/L-
27I3UL/S2U
SI'+N-
PIU-*IU
-N.*//-
I+N/S2U
/S,/L-
P/,2U
S,/F-NI-
2l). 12
4- 48
18 . #8
2
Foto e9pozitie (e
lucrari
#. ':ini
(i;aceS<
% (e)chi(erea
unor
$%1" -telier (e creatie 2la)a P*+F. IN3.
P*I'-*.
P2 Foto e9pozitie (e
lucrari
=nt:mpin<m
Pa>tele?.e)ene
cu tematica
Pa>telui.
oportunit<ti (e
apreciere%
(ezvoltarea
intere)ului 0ata
(e tra(itiile
romanilor )i a
locuitorilor (in
)atul lor;%
cunoa)terea (e
catre elevi a
in)emnatatii
)ar;atorii
Pa)cale;%
(ezvoltarea
muncii in
echipa
%realizarea (e
picturi (e)ene
oua
=ncon(eiate.
S,-N/2I
'I7-/L-
@. 2ine )tie
ca)tiga?
Formarea
;agaAului (e
cuno)tinte
generale
$%1" 2oncur) (e cultura
generala
2la)a P*+F. ,U*2U P8 Bocuri intre;ari
C. ,aramul
legen(ar
7ranirea
gu)tului pt
lectura
$%1" Lectura )i (i)cutii (e)pre
eroi
2la)a P*+F. 'I,*+I 1- .e)ene cantece
!. Suntem
campioni?
.ezv )piritului
competitiv
$%1" Intreceri )ta0ete 2urtea )colii P*+F. IUSNI-
3-.U3-
/levii P-
2
2oncur)
0otogra0ii
(iplome
$. Intreceri
)ta0ete
.ezv )piritului
competitiv
$%11 2oncur)uri ,erenul (e )port P*+F. LU2- P8 . 2oncur)
0otogra0ii
(iplome
&. Diua mon(iala
a )anatatiiE 52e
in)eamna )a 0ii
)anato)F6
I(enti0icarea
alimentelor
;ene0ice
organi)mului
precizarea
*ezultatelor
cauzate (e
e9ce)ele
alimentare i
cum )e pot 0eri
$%11 - activitate (e e(uca ie
pentru )<n<tate i )til (e
via <
S<n<to)
2la)a P*+F. 'I7-I /levii P. BocE Ghice te
alimentul (oar
gu)t:n(u%l
activitate practic<
H
Prepararea unor
)alate (e legume
i 0ructe
participarea
activ< la (i)cu ii
copiii (e
ace)tea prin
alegerea unui
regim
echili;rat ce le
permite
0orti0icarea
)i)temului
Imunitar.
.e)ene.
1". Per)onaAe
pre0erate
Stimularea
intere)ului pt
citit
$%11 3izionare (e 0ilm Scoala P*+F. S/*8-N
G/+*G/,-
I8
11. Fii intelligent la
matematica;
'atematica
alt0el
Stimularea
intere)ului
elevilor pt
mate;
valori0icarea
potentialului
creative al
copiilor
$%11 2oncur) )colar active (e
matematica (i)tractiva
2la)a P*+F. FL+*/- 1- Su;iecte concur)
Aocuri matematice
11. -e)op6) Fa;le) I(enti0icarea
animalelor )i
(e)crierea lor
&%1" 3izionare (e 0ilmulete
create (upa 0a;ulele lui
/)op%activitati (e 0ollow%
up
3izionare; in ca;inetul (e
engleza
P*+F. .INU
,*U,-
PU,IN/I
2la)ele 1 )i
1
.e)ene (ecupaAe
0oto
14. Iepura)ul
pozna)
,ra(itii (e
Pa)te
&%1" -ctivitate (e grup atelier
(e creatie
Scoala Pro0. '+.+*-N
/L/N-
#- Foto (e)ene
colaAe
1#. Natura e)te
ca)a noa)tra
*ecun unor
plante
%re)pon)a;iliza
rea elevilor cu
privire la
me(iul
=ncoAur<tor %)a
invete tehnica
aranAarii
0lorilor
&%11 3izita la /9po%0lora 3izita; 7era)trau P*+F. IL/-N-
P-*-S27I3+IU
#- 2 /)eu (e)pre
natura 0oto
1@. Primavara H
poezie )i
culoare
%(ezv
capacitatii (e
intelegere a
me)aAului liric
&%11 -telier (e creatie literara Scoala P*+F. 3-SIL/ $- @2
1C. 8riti)h I)lan() %)a cunoa)ca
componenta
G8;
%)a recuoa)ca
)tegurile )i
cateva cuvinte
(in (ialectele l;
engleze
1"%11 -ctivitate in grup 2urtea )colii; (e)ene cu creta
in0ati)an( in)ulele ;ritanice
cuvinte in (ialectele tarilor UI
)teaguri etc
P*+F. I+N/L
,*U,-
PU,IN/I
4-8 2 Po)tere 0oto
(i)cutii
1!. 'e(iul
geographic
me(iul meu (e
viata
Intelegerea
nevoii (e
proteAare a
me(iului inconA
1"%11 Se)iune (e re0erate 2a; (e geogra0ie P*+F.
FL+*/S2U
$- 8 2
*e0erate
1$. Primavera in
ver)uri
1"%11 2oncur) (e recitari Scoala Pro0. 8-*8U
-N.*//-
P-
1&. Jntreceri
)portive
% =ntreceri >i
Aocuri )portive
pentru
(ezvoltarea
armonioa)< a
organi)mului;%
cola;orarea cu
mem;rii
echipei (in care
0ace parte
pentru
=n(eplinirea
)arcinilor
2oncur) )portiv ,erenul (e )port P*+F. IN3.
P*I'-*.
S,-N/2I
'I7-/L-
P2 .iplome
1". Pa)tele in inima
copiilor
%)a picteze
re)pectan(
e9plicatiile
pro0;
%)a cunoa)ca
tra(itiile )i
o;iceiurile
pa)cale;
1"%11 -telier (e picture
ceramica
Scoala P*+F. IN3.
P*I'-*.
27I3UL/S2U
SI'+N-
#2 Foto e9pozitie (e
lucrari
11. Proiect
cuno)terea
me(iului
Sa realizeze
)arcinile (ate
(e pro0
1"%11 Proiect Scoala P*+F. IN3.
P*I'-*.
I+N/S2U
II8 Foto e9pozitie (e
lucrari
11. Icoana cea
)0anta
%)a picteze
re)pectan(
e9plicatiile
pro0;
&%11 Pictura (e icoane pe )ticla Scoala P*+F. IN3.
P*I'-*. SI2-
.-NI/L-
#8 Foto e9pozitie (e
lucrari
%)a cunoa)ca
tra(itiile )i
o;iceiurile
pa)cale;
%0amiliarizarea
cu (i0erite
tehnici (e
pictur<
14. 5,raie)te
ver(e6?%clu;ul
ecologi)tilor
%cunoa)terea
mai pro0un(a a
pro;lemelor cu
care )e
con0runta
me(iul
inconA.Krezolvar
ea ace)tora
1"%11 -ctivitate in grup
prezentari (i)cutii
Scoala P*+F. IN3.
P*I'-* -U*-
'+,+F/-NU
12
1#. Sahul pa)iunea
mea
% Formarea
)piritului (e
=ntrecere a
(i)ciplinei >i
corectitu(inii
0aL< (e
a(ver)ar
1"%11 2oncur) Scoala P*+F. 3-.U3- 1- Foto (iplome
1@. Literature )i
celelate arte
2apacitatea (e
a compara
pie)a )cri)a cu
cea Aucata
1"%1@ 3izionare (e pie)a
(ez;ateri
Scoala P*+F. +'/, @- $2 .ez;ateri e)euri
1C. I)torie
contemporana
%cunoa>terea >i
proteAarea
valorilor care
0ac parte (in
patrimonioul
cultural;
%
2on>tientizarea
rolului
generaLiilor
viitoare =n
p<)trarea
integritaLii
valorilor
culturale >i a
1"%1C 3izita 2a)a Poporului P*+F. 2+S'- $8
i(entit<Lii
naLionale
1!. Imi place
)ahul?
.ezv
a;ilitatilor
mintii
11%11 2oncur) (e )ah Scoala P*+F. LU2- 18 2 .iploma 0oto
1$. Prima lectie (e
a)tronomie
.o;in(irea (e
notiuni
a)tronomice
elementare
11 % 1# -telier La; (e in0o. Pro0. -n(on
'aria
@-
C-82
$8 2
Proiecte )i Foto
1&. 3oci (e
primavara
2ultivarea
gu)tului pt
muzica
11%14 *epertoriu (e cantece Scoala P*+F. '-N2-S 2la)ele a
@%a )i a !%a
Foto inregi)trari
4". Pa)tele in inima
copiilor
%)a incon(eieze
oua re)pectan(
e9plicatiile
pro0.
%)a cunoa)ca
tra(itiile )i
o;iceiurile
pa)cale;
11%14 -telier (e incon(eiat oua Scoala P*+F.
P-*-S27I3+IU
C8 2
41. Si eu Aoc
;a)Met?
%2ultivarea
intere)ului
pentru e(ucaLie
0izic< >i )port
%Folo)irea
proce)elor (e
cre>tere
armonioa)< >i
(ezvoltare
0izic<
11%14 2oncur) (e mini;a)Met Sala (e )port P*+F. 3-.U3- 42 #-
41. 2olaA (intre
)chitele lui
2aragiale
2unoa)terea
mai in (etaliu a
)chitelor
marelui
(ramaturg
11%14 3izionar )pectacol ,eatrul Patria P*+F.
2*IS'-*U
@8 C2
!- $8
/)euri 0oto
(ez;ateri
44. Sa a)cultam? Stimularea
gu)tului pt
muzica
11%11 -u(itie *ap)o(ia *omana 2la)a P*+F. 'I,*+I 1- .e)ene
4#. 2inematogra0ul
(e arta
%(ezv gu)tului
pt 0rumo)
11%1! 3izionare (e 0ilme (e)pre
arta arti)ti muzeele lumii
La; (e in0o P*+F. '+,+2
SI ,*-N2-
2la)ele @%$ /)euri 0oto
(ez;ateri
4@. Si noi putem )a
0im mai ;uni?
In)u)irea
manierelor
11%14 -ctivitate e(ucationala Scoala P*+F.
'+.+*-N
#- .i)cutii 0oto
;une
4C. LU'/- P/
2-*/ +
./S2+P/*IN
11%1# 2oncur) (e cultura gen 2a; (e geo P*+F.
FL+*/S2U
3 -82
3I-2
Intre;ari
(ez;ateri
4!. .rama 2lu; Fam elevilor cu
tehnici (e
mi)care
)cenica;
managementul
emotiilor pe
)cena
11.4"%
1#.4"
-telier (e teatru Invitata (na Se(i(a 8ogomaz
actrita )i pro0 (e (rama
P*+F. .INU
I+N/L
PU,IN/I
,*U,-
,oate cl).
- @%a )i a
C%a
4$. Pranz
0rantuze)c
-ctivitati (e
team;uil(ing
2rearea unei
atmo)0
pari)iene in
care copiii )a
invete lucruri
noi (e)pre
;ucataria
0rantuzea)ca
11%1! -ctivitate in grup vizita Pati)eria P-UL parc P*+F. -.-
-N.*+NI2
P-,*I2I-
'-*IN con).
P)ihope(agog
'I7-/L-
/N-27/
,oate cl).
- !%a
4&. ,ra)ee (e
e9plorat
In)u)irea
*egulilor (e
circulatie
LUNI
!."#
1#%1$ Plim;are Parcul ,ineretului P*+F.
2*IS'-*U
@8 C2
!- $8
Foto (e)ene
#". Puppet Show Familiarizarea
elevilor cu
comenzi in
engleza;
integrarea in
grup
'-*
,I
$."#
$%& Spectacol marionete 'arionete create (e copii;in
)coala
P*+F.
LU'INI,-
.INU
/levii P8
#1. Sa cre)tem
0rumo)?
$%1" Bocuri (iriAate pt
(ezvoltare per)onalaE
miriapo(ul pglin(a
a)culta%l pe celalalt
Scoala P*+F.
'+.+*-N
#- 2oncur) (iplome
#1. Sa ne (i)tram?? $%1" Bocuri (i)tractive 2la)aKparc P*+F. ,U*2U P8 Bocuri 0oto
#4. 2lu;ul (e
lectura
Stimularea
gu)tului pt
lectura
$%1" Lecturarea celor mai
0rumoa)e ;ucati lit pt
copii
Scoala P*+F. *-.+I
P/,*/S2U
4- 8 .e)ene
compuneri
##. Sahul pa)iunea
mea
.ezv )piritului
competitiv
$%1" 2oncur) (e )ah Scoala P*+F. LU2- 12 48
#@. /)ti in
)iguranta?
2unoa)terea in
(etaliu a
me)eriei celor
care lucreaza la
$%11 3izita SI-S P*+F. '-*IN
-N.*+NI2
2*IS'-*U
,oate cl).
- C%a @8
!- $8
SI-S
#C. 2e )tim
(e)pre
importanta
apeiF*ealizar
ea unor
e9periente care
)a relie0eze
importanta
apei
% cunoa>terea
proprietatilor
apei;%
(o;:n(irea (e
cuno>tinLe noi;
$%11 %vizionarea unui 0ilm
animat% Aoc (e rol mici
)cenete
La; chimie P*+F. IN3.
P*I'-*.
S,-N/2I
'I7-/L-
7+.+S-N
2-'/LI- &
P-*IN,/"
P2
#!. 'icul pieton $%11 -ctivitati practice (e e(
rutiera
Scoala P*+F. S/*8-N I8
#$. Natura )e
treze te la via <
% (e)pre p<)<ri
i 0lori
/9primarea
unei opinii
re0eritoare la
a)pecte (in
me(iul
JnconAur<tor
Oacor(ul K
(ezacor(ul
pre0erin aP
mani0e)tarea
)piritului (e
/chip< =n
plantarea
r<)a(urilor
(ezvoltarea
)im ului e)tetic.
$%11 -ctivitate (e e(uca ie
ecologic< i (e protec ia
me(iului
2la)aKparc P*+F. 'I7-I /levii P. Participarea la
(i)cu ii cu privire
la materialul
vizionat
*ealizarea unor
(e)ene care )<
ilu)treze
anotimpul
prim<vara i
mo(ul =n care
Schim;<rile (in
natur<
in0luen eaz< via a
plantelor i a
animalelor
activitate
Practic< H )<(irea
unor plante =n
ghivece i
etichetarea lor.
#&. 'inte
)anatoa)a in
corp )anato)
%(ezv )piritului
competitiv
$%11 2oncur) )portiv ,erenul (e )port P*+F. I+N/S2U 18 1.
@". Sam;a 0lorilor $%1" 2ur) (e (an) Scoala Pro0. 8-*8U
-N.*//-
P-
@1. 2angurul
matemaric
.ezv gan(irii $%1" 2oncur) Scoala P*+F. SI2-
.-NI/L-
#8 #2
matematice 27I3UL/S2U
SI'+N-
@1. 2alatoria
'iro(eniilor
%in)u)irea (e
in0ormatii
(e)pre i)toria
miro(eniilor;
%cunoa)terea
zonelor (e
provenienta;
$%1" -telier cunoa)tere )i
e9periment
Scoala P*+F.
P/,2U
S,/F-NI-
42 Foto (iplome
e9pozitie
@4. 52el mai ;un
cititor6
/9er)area
lecturii la cei
mici;
$%1" 2lu; (e lectura Scoala P*+F.
'+,+F/-NU
12
@#. Sahul pa)iunea
mea
Formarea
)piritului (e
=ntrecere a
(i)ciplinei >i
corectitu(inii
0aL< (e
a(ver)ar
$%& 2oncur) (e )ah Scoala P*+F. 3-.U3- 4-
@@. /9ploram
natura?
Stimularea
intere)ului pt
natura
$%& /9periente 2la)a P*+F.
'+,*+I
1- .ecupaAe (e)ene
0oto
@C. Pove)te cu un
gan( )tranutat
Stimularea
intere)ului
elevilor pt
lectura;
valori0icarea
potentialului
creative al
elevilor
$%11 -telier creative (e lectura
interactive; atelier
creative arti)tic%pla)tic
2la)a P*+F. FL+*/- 12 Lucrare pla)tica
@!. 2hil(hoo(
0avourite)
%capacitatea (e
a (enumi
per)onaAele
pove)tilor in l;
engleza
&%1" 3izionare 0ilmulet (upa
pove)tile copilariei H 5,he
*e( 7en6
2a;inetul (e engleza P*+F. .INU
,*U,-
,oate cl). 1
@$. Icoana cea
)0anta
%)a picteze
re)pectan(
e9plicatiile
pro0;
%)a cunoa)ca
&%11 Pictura (e icoane pe )ticla 2a;inetul (e religie P*+F.
P-*-S27I3+IU
!- 8 2
tra(itiile )i
o;iceiurile
pa)cale;
%0amiliarizarea
cu (i0erite
tehnici (e
pictur<
@&. Sahul pa)iunea
mea
%(ezv
capacitatii (e
concentrare
&%11 2oncur) (e )ah Scoala P*+F. 3-.U3- 1.
C". Bocurile
olimpice
%in0ormarea
elevilor (e)pre
maniera in care
)e ()0 B+ in
i)torie
&%14 3izionare i)toria Aocurilor
olimpice
Scoala P*+F. 2+S'- C-8
!-2.
C1. -(or lumea
magica a
;a)mului
%(ezv
capacitatilor
narrative
%.ezv )imtului
pt 0rumo) )i
tra(itie
roamnea)ca
&%11 Sezatoare literara Scoala P*+F. 3-SIL/ C8 @2
C1. 3rei )a 0i
parlamentarF
%cunoa)terea
locului in care
parlamentarii
i)i (e)0 active.
&%1# 3izita Parlamentul *omaniei P*+F. +P*/-N !2 Foto ppt
C4. Intram )i noi in
cur)a?
%(ezv )piritului
competitiv
1"%11 Sta0ete 2urtea )colii P*+F. 3-.U3-
LU2-
1- P8 .iploma cupe
C#. 7ai la 0ilm? 1"%11.4" 3izionare (e 0ilm 2inematogra0ul Patria P*+F.
'+.+*-N
#- 2ompuneri
(i)cutii
C@. Q'icii me)teri
mari5
%(ezv
a;ilitatilor
practice )i a
lucrului in
echipa
1"%11 -telier (e creatie Scoala P*+F.
'+,+F/-NU
12
CC. Imi place
0ilmul?
Stimularea
gu)tului pt
0ilme pt copii
1"%11 3izionare (e 0ilm Patria P*+F. ,U*2U P8 .e)ene
C!. ,arzan Stimularea
gu)tului pt
0ilme pt copii
1"%11 3izionare (e 0ilm 4. Scoala P*+F. *-.+I
P/,*/S2U
4- 8 Interpretare (e
rol (e)ene
C$. Fa;le) on
i)lan()
%(ezv tehnicilor
narative;
1"%11 3izionare (e 0ilm (upa
0a;ule; in)ulele ;riatnice
2a;inet engleza P*+F. .INU
,*U,-
2la)ele a
#%a
%cultural
awarene))E
recunoa)terea
elementelor (e
cultura
;ritanica
C&. .I3/*SI,-,
/- LU'II
+*G-NI2/ SI
-N+*G-NI2
/ R
Stimularea
intere)ului
pentru lumea
a)cun)a
1".4"%
144"
3IDI,- 'UD/UL ./ G/+L+GI/ P*+F.
FL+*/S2U
3-82
3I-2
*e0erat (ez;ateri
!". -(evar i)toric
)i mit
Stimularea
intere)ului
pentru
literatura
1"%1@ 3izionare (e 0ilmE ,roia;
.ez;ateriE raportul intre
realitatea i)torica )i mit
Scoala P*+F. +'/, C- !8 $2 /)euri 0oto
!1. In lumea
;a)melor
Stimularea
lecturii
1"%11 Lectura (i)cutii (e)pre
per)onaAul in(ragit
2la)a P*+F. 'I,*+I 1- .e)ene 0oto
!1. Sport )anato) Promovarea
)piritului (e
echipa
11%14 2oncur) mini;)M Sala (e )port P*+F. 3-.U3-
LU2-
#- 8 2
C2
!4. 'ama Geea 2unoa>terea
importanLei
)tu(iului
0o)ilelor
11%14 3izita 'uzeul (e Geologie P-*-S27I3+IU 42 #8
!#. -rta mo(erna 2unoa)terea
artei cita(ine
11%14 -telier (e gra0iti 2urtea )colii Ionel Putinei
,ruta
!-82
$-82
.e)ene Foto
Gra0iti pe pereti
!@. .................. 1"%1# 3izionare (e 0ilmE Noah 2inema Patria P*+F.
-N.*/+U
C8 .ez;ateri
!C. .rama 2lu; %0am elevilor cu
tehnici (e
mi)care
)cenica;
managementul
emotiilor pe
)cena
11.4"%
1#.4"
-teliere (e (rama Scoala; invitat .imitri
8ogomaz actor la ,eatrul
+(eon
P*+F. I+N/L
.INU ,*U,-
PU,IN/I
2la)ele a
!%a )i a $%a
!!. 5Scoala pa
(o)??6
Intelegerea (e
catre elevi a ce
in)eamna )a 0ii
pro0e)or
11%1# +re tinute (e elevi Scoala P*+F. 2/-USU !- 'ateriale
(i(actice te)te
!$. In(ragim
plantele
+;)ervarea
plantelor in
me(iul lor
'-*
11%1! 3izita Parcul 7era)trau P*+F. 2+S,IN
8-,*IN/S2U
,oate cl).
- @%a
Proiect 0oto
natural
,I
$."#
!&. Puppet Show Familiarizarea
elevilor cu
comenzi in
engleza;
integrarea in
grup
'I/*
2U*I
&."#
$%& Spectacol marionete 'arionete create (e copii;in
)coala
P*+F.
LU'INI,-
.INU
/levii P2
$". 5Fii intelligent
la matematica6
.ezv gan(irii
matematice
$%1" 2oncur) Scoala P*+F.
'+,+F/-NU
SI2- .-NI/L-
27I3UL/S2U
SI'+N-
I+N/S2U
/S,/L-
P/,2U S
18 12
42 #8 #2
$1. 2angurul $ % 11 2oncur) (e matematica Scoala Pro0. -n(on
'aria
@8
C-82
$82
$1. PrimavaraEver)
)unet)i
culoare E%cel
mai ;un
recitatorKpove)t
itor%cel mai ;un
interpret;%cel
mai ;un
pictor;
2ultivarea
intere)uluipent
ru lectura
)iim;ogatireav
oca;ularului;%
(ezvoltarea
0izica )ip)ihica
a copiilor
prinAocuri (e
rol cu
trimiterela
per)onaAe (in
lecturilecitite.
$%11 -ctivitateliteraraKcultural
a
Scoala P*+F. S,-N/2I P2 Foto e9pozitie (e
lucrari
$4. 'inte
)anatoa)a in
corp )anato)
%(ezv )piritului
competitiv
$%11 2oncur) )portiv ,erenul (e )port P*+F. S/*8-N I8 .iplome
$#. R'icii
;ucatariN
.ezv )piritului
practic
$%1" -ctivitate (e go)po(arie Scoala P*+F. 8-*8U P-
$@. .e)ene pe
a)0alt
Stimularea
creativitatii
$%1" .e)ene 2urtea )colii P*+F. ,U*2U P8 .e)ene 0oto
$C. 3ine Pa)tele $%11 -ctivitate in grup
macheta
Scoala P*+F.
'+.+*-N
#- 'acheta 0oto
$!. Ieep Fit? In(emnuri pt o
viata )anatoa)a
$%& 2oncur) (e ;a)chet ,eren (e )port P*+F. LU2- $- Foto (iplome
$$. 5Fii intelligent
la matematica6
.ezv gan(irii
matematice
$%1" 2oncur) Scoala P*+F.
'+,+F/-NU
12
$&. 'icul
matematician
.ezv gan(irii
matematice
$%1" 2oncur) Scoala P*+F. *-.+I
P/,*/S2U
4- 8 Bocuri 0i)e
&". Lim;a )i
comunicare
2omportare
civilizata in
pu;lic;
0amiliarizarea
cu (i0erite
me(ii (e
comunicare
$%1"
2oncur) )colar
Scoala P*+F. FL+*/- 1- ca(re
(i(
Su;iecte concur)
&1. 'icul pictorE
Primavara in
culori
Stimularea
)imtului e)tetic
$%1" -telier (e pictura 2la)a P*+F. 'I,*+I 1- Po)tere 0oto
colaAe
&1. 3izionarea
unor 0ilme
pentru copii
Formarea )i
con)oli(area
(eprin(erii (e
receptare a
me)aAului
arti)tic i
i(enti0icarea cu
unul K mai
multe
per)onaAe (e
pove)te.
$%11 3izionare activitate
culturala
2la)a P*+F. 'I7-I /levii P. +;)ervarea
comportamentulu
i elevilor =n timpul
vizionarii unui
0ilm concur) H
*ecunoa)te
per)onaAul
(e)eneaza%l
continua replica
pove)te)te;
*ealizarea unor
(e)ene care )<
ilu)treze
impre)iile cu care
au r<ma) (up<
vizionare H e9.
Per)onaA pre0erat
(ecoruri etc.
&4. Lumea
copilariei in
proza lui
2reanga
-tragerea
elevilor )pre
lectura
&%11 2erc (e lectura Lectura (in proza lui 2reanga P*+F. 3-SIL/ $- !2
&#. 'ini ;a)chet .ezv )piritului
competitiv
&%1" 2oncur) 2urtea )colii P*+F. LU2- #2
&@. 8U2U*/S,I
+*-SUL
&%1$ /9cur)ie geogra0ica in
8ucure)ti
8ucure)ti P*+F.
FL+*/S2U
3-82
3I-2
/)eu 0oto
(ez;ateri
'/U H
2-PI,-L-
*+'-NI/IN
&C. 2angurul
matematic
.ezv gu)tului
pt mate
&%1".4" 2oncur) Scoala P*+F. 2/-USU
+P*/-N
@-2 C2
!-2 $-
$2
&!. 'icul Aurnali)t %0amiliarizarea
copiilor cu
privire la ce
in)eamna )a 0i
Aurnali)t
1"%11 -teliere (e lucru in
ve(erea realizarii revi)tei
)colii in l;. /ngleza
-teliere; )coala P*+F. I+N/L
,*U,-
PU,IN/I
@- C- 8
2
&$. 2inema pt copii 1"%11 3izionare (e 0ilm Patria P*+F. 'I,*+I 1- .e)ene
compuneri
&&. 2lu; (e lectura Stimularea
lecturii la copiii
mici
1"%11 Sezatoare literara Scoala P*+F. *-.+I
P/,*/S2U
4- 8 Boc (e rol (e)en
1"".
1
'icul cine0il 2omportament
civ in pu;lic
1"%11 3izionare (e 0ilm pt copii 2inema P*+F. FL+*/- 1- ca(re
(i(
.ez;atere (e)en
1"1. 2lu; (e lectura .ezv gu)tului
pt lectura
1"%11 2itirea celor mai
0rumoa)e poezii (e
(rago)te (in lit univer)ala
Scoala P*+F. +'/, @- C- $2 /)eu poezii 0oto
1"1. Sta0ete .ezv )piritului
(e echipa
1"%11 2oncur) 2urtea )colii P*+F. LU2- 18 18
1"4. 'icul Aurnali)t %0amiliarizarea
copiilor cu
privire la ce
in)eamna )a 0i
Aurnali)t
1"%1# -teliere (e lucru in
ve(erea realizarii revi)tei
)colii in l;. Franceza
-telier; )coala P*+F. '-*IN
PU,IN/I
@- 8
1"#. -utocunoa)tere
)i (ezv
per)onala
2omunicarea
in ca(rul
grupului
a;ilitati )i
valori
per)onale
i(enti0icarea
)tilului (e
invatare
1"%1# -teliere (e lucru Scoala 2on)ilier
p)ihope(
'I7-/L-
/N-27/
!8 2
1"@. 3in S0intele
Pa)ti?
.ezvoltarea
culturii prin
cunoa>terea
;og<Liilor
culturale ale
;i)ericii
orto(o9e
1"%11 3izita Patriarhia *omana Pro0.
P-*-S27I3+IU
$- 8 2
1"C. /roul meu
pre0erat
%
autocaracteriza
rea (p(v
moral
i(enti0icarea cu
eroul pre0erat
1"%11 3izionare (e 0ilmE ,arzan Scoala P*+F.
'+,+F/-NU
12 Po)tere 0oto
(i)cutii
1"!. -rta mo(erna %0ructi0icarea
potentialului
creativ al
copiilor
11%1@ 2oncur) (e gra0itti 2urtea )colii P*+F.
-N.*/+U
@2 C- 8
!- 2
.e)ene colaA 0oto
1"$. 'icul
-)tronom
In)u)irea (e
in0ormati
a)tronomice
11%1C 3izita In)titutul -)tronomic Pro0. -n(on
'aria
@8
C-82
$82
Proiecte )i Foto
1"&. ,ara pre0erata Familiarizarea
copiilor cu
tra(itiile altor
tari
11%14 Proiect (e grup 2la)a P*+F.
'+.+*-N
#- Proiect 0oto
11". Iu;itori (e
animale
%conoa)terea
animalelor in
ha;itatul lor
natural
11%1! 3izita Gra(ina zoologica P*+F.
8-,*IN/S2U
,oate cl).
- C%a
.e)ene re0erate
0oto
111. 'icul Aurnali)t %0amiliarizarea
copiilor cu
privire la ce
in)eamna )a 0i
Aurnali)t
11%1# -teliere (e lucru in
ve(erea realizarii revi)tei
)colii
-teliere; )coala P*+F. I+N/L
,*U,-
PU,IN/I
!- $-
111. 2enaclu literar *e)pectul 0ata
(e poezie
'I/*
2U*I
&."#
11%1@ Lectura )i )electarea celor
mai ;une creatii lit ale
elevilor in ve(erea
particip la concur)uri
Scoala P*+F. +'/, $2 @- C- .ez;ateri poezii
114. 7ai la concur)? %(ezv )piritului
(e echipa
B+I
1"."#
$%1" 2oncur) 7era)trau P*+F.
'+,+F/-NU
12
11#. 52el mai ;un
cititor6
/9er)area
lecturii la cei
mici;
$%1" 2lu; (e lectura Scoala P*+F.
SI2- .-NI/L-
PIU-*IU
-N.*//-
#8 1.
11@. 'icul
ecologi)ct
$%1" -ctivitati ecologice Parcul Icoanei P*+F. I+N/S2U 18
11C. 2ant (an)ez )i
ma (i)trez
$%11 2oncur) (e (an) )i
cantece
Scoala P*+F. S/*8-N I8
11!. 'ari )criitori
in lumea
copiilor
/9er)area
lecturii la cei
mici;
$%11 2lu; (e lectura Scoala P*+F.
P/,2U
42
11$. Pa)tele in inima
copiilor
%)a incon(eieze
oua re)pectan(
e9plicatiile
pro0.
%)a cunoa)ca
tra(itiile )i
o;iceiurile
pa)cale;
$%1& -telier (e incon(eiat oua
/9cur)ie tematica
2urtea (e -rge) P*+F. 8-*8U P-
11&. ,ra(itiipa)cale
Eincon(eierea
oualor ;
%)a incon(eieze
ouaare)pectan(
e9plicatiileinvat
atorului;% )a
cunoa)ca
tra(itiile
)io;iceiurile
pa)cale;
$%11 -telier (e creatie Scoala P*+F.
S,-N/2I
P2 Foto (iplome
e9pozitie
11". 2e pot 0ace
(oua maini
(i;ace
$%11 -telier (e creatie Scoala P*+F.
S/*8-N
I8 Foto (iplome
e9pozitie
111. 2alatoria
'iro(eniilor
%in)u)irea (e
in0ormatii
(e)pre i)toria
miro(eniilor;
%cunoa)terea
zonelor (e
provenienta;
$%1" -telier cunoa)tere )i
e9periment
Scoala P*+F.
27I3UL/S2U
SI'+N-
#2 Foto (iplome
e9pozitie
111. 2alatoria
'iro(eniilor
%in)u)irea (e
in0ormatii
(e)pre i)toria
miro(eniilor;
%cunoa)terea
zonelor (e
provenienta;
1"%11 -telier cunoa)tere )i
e9periment
Scoala P*+F.
SI2- .-NI/L-
PIU-*IU
-N.*//-
#8 1. Foto (iplome
e9pozitie
114. 2lu; (e
lectura66
Sntamplari
hazlii66
Stimularea
(orintei (e a
citi
$%1" Lectura Scoala P*+F. 'I,*+I 1- Boc (e rol 0oto
11#. Si eu )tiu )a ma .ezv gan(irii $%11 2oncur) la nivelul cla)ei 2la)a P*+F. #- Intrecere 0oto
Aoc cu ci0rele matematice '+.+*-N
11@. 2lu; (e lectura $%11 Lecturi Scoala P*+F.
*-.+IP/,*/S
2U
4- 8
11C. -Autoarele
Iepura)ului (e
Pa)teN
.ezvoltarea
intere)ului 0ata
(e natura
re)pectarea
regulilor (e
con(uita intr%o
e9cur)ie
0ormarea )i
(ezvoltarea
unor atitu(ini
pozitive 0ata (e
tra(itiile
romane)ti
$%11 -ctivitate practica H
-telier (e incon(eiat oua
2la)a P*+F. 'I7-I /levii P. Fotogra0ii (e)ene
colaAe
11!. -telierul (e
oua incon(eiate
2unoa)terea
tra(itiilor (e
Pa)te
$%11 /9cur)ie tematica 2urtea (e -rge) Pietro)ani P*+F. ,U*2U P8 .e)ene 0oto
colaAe
11$. Iu;itori (e arta Formarea
(eprin(erilor
(e comportare
civil in pu;lic;
cultivarea
gu)tului e)tetic
$%11 3izita la muzeu 'uzeul (e arta 2a)a StorM P*+F. FL+*/- 1- parinti .e)en compunere
11&. -rta )i i)torie %in)u)irea (e
in0ormatii
intere)ante
(e)pre mun.
8ucure)ti
&%1" 3izita 'uzeul Sutu P-*-S27I3+IU @- 8 2
14". Let6) Meep 0it? .ezv unui trup
)anato)
&%11 Bocuri (e mi)care 2urtea )colii P*+F. LU2- P. 18 .iplome
141. La patinaA Formarea )i
e9er)area
activitatilor
practice in
patinaA
&%14 Bocuri -0i 2otroceni Pro0. -n(on
'aria
@8
C-82
$82
Fotogra0i
141. Navigam
printre )tele
........... 1"%11 3izionare (e 0ilm Scoala Pro0. 2IU2- 2l). - $%a /)euri
144. Pictori cele;ri 1"%11 3izita 'uzeul -man P*+F. 'I,*+I 1- Foto (e)en
14#. Sa ne
cunoa)tem
natura
-pro0un(area
cuno)tintelor
(e)pre natura
1"%1C 3izita 7era)trau 'uzeul Satului P*+F. '+,+2
+P*/-N
@- 8 !2
C2
14@. S0intele
)ar;atori ale
Pa)telui
.e)0a)urarea
unor activitati
re0eritoare la
)ar;atoarea
religioa)a a
Invierii
.omnului
1"%11 -telier (e creatie 0elicitari
(e Pa)te
2a;inetul (e religie P-*-S27I3+IU 4- 8
14C. 'icul go)po(ar -cumulare (e
cuno)tinte
culinare
1"%11 -telier culinar 2la)a P*+F.
'+,+F/-NU
12 Filmulet (e)ene
pro(u)e culinare
14!. -rta mo(erna %cultivarea
gu)tului pt arta
(e )tra(a
1"%1@ 2oncur) (e gra00iti 2urtea )colii P*+F. '+,+2
SI ,*-N2-
2la)ele @%$ .e)ene pe a)0alt
14$. 2ampionii .ezv lucrului
in echipa )i a
re)pectului pt
coechipieri
11%11 2oncur) 'ini;a)chet P*+F. LU2- 48 Foto (iplome
14&. Invatam )a
cantam
.ezv (rago)tei
0ata (e muzica
11%11 -u(itii )i cantece
interpretate (e elevi
acimpaniati (e 8og(an
Parvu la chitara
2la)a P*+F.
'+.+*-N
#- Inregi)trari
1#". %Pro0e)or (e
muzica pt o ora
%3izionare (e
0ilm
%'uzica )i
celelalte arte
%*ecitalul
copiilor
talentatiK2lapel
e (an)atoare
Intarirea i(eii
ca 0ara muzica
omul nu e
complet
11%1$ -ctivitati (e echipa
vizionare (e 0ilmE
Fantoma (e la +pera
Scoala cinematogra0 P*+F. '-N2-S 2l). @%$ Inregi)trari 0oto
1#1. Sa intelegem
teatrul
-plecarea catre
genul teatral
11%1@ 3izionare (e pie)a (e
teatruE 2arolina )i
poneiul66
,eatrul Ion 2reanga P*+F.
-N.*/+U
@2 Impre)ii0oto
(ez;ateri
1#1.
Stim )a
invatamF
'o(alitati (e
invatare
prezentate (e
elevi;
ge)tionarea tp
11%14 .ez;atere Scoala P*+F. 2/-USU $- Prezentari ppt
(i)cutii
1#4. 3ine vine Fam copiilor cu ,oata In)otitor P*+F. 3-.U3- 2l). P .e)ene colaAe
primavara? natura )i
me(iul
inconAurator
ziua
1##. 2ampion la
;a)chet )i
0ot;al??
11%14 2oncur) (e ;a)chetK0ot;al ,eren (e )port P*+F. LU2- C2 Foto cupe
1#@. Natura e cu noi %(ezv (rago)tei
0ata (e natura
11%1! 3izita 7era)trau P*+F.
8-,*-N/S2U
!8 $8 2 2olaA 0oto
1#C. 'ic (ar voinic? %(ezv )piritului
(e echipa )i a
(orintei (e a 0i
campion
3IN/
*I
11."#
$%1" 2oncur) mini;a)Met H 0ete
T0ot;al ;aieti
2urtea )colii P*+F. 3-.U3- 4- 2
1#!. Primavara Stimularea
)imtului e)tetic
$%1" -ctivitati (e picture )i
mo(elaA
2la)a P*+F. ,U*2U P8 'o(elaA (e)ene
1#$. Sanatate prin
mi)care
% 2ultivarea
intere)ului
pentru )port
$%1& /9cur)ie tematica *ucar 8ran P*+F.
PIU-*IU -
SI2- .-NI/L-
27I3UL/S2U
SI'+N-
1. #8 #2 Foto (iplome
1#&. In a)teptarea
Pa)telui
.e)0a)urarea
unor activitati
re0eritoare la
)ar;atoarea
religioa)a a
Invierii
.omnului
1"%11 -telier (e creatie 0elicitari
(e Pa)te
Scoala P/,2U S 42
1@". Pove)tlie
copilariei
$%11 3izionare (e 0ilm Scoala P*+F. 8-*8U P-
1@1. 2a)telul (in
pove)ti
Sa realizeze
machete )i
colaAe
re)pectan(
tema (ata
$%11 -telier (e creatie Scoala P*+F. S,-N/2I P2 Foto (iplome
1@1. -telierul (e
Aucarii
Stimularea
creativitatii
copiilor;
con0ectionarea
(e Aucarii
$%11 2on0ectionare (e Aucarii
e9pozitie (e Aucarii
Scoala P*+F. 'I,*+I 1- /9pozitie 0oto
1@4. 2lu; (e lectura $%1" Lectura 2la)a *-.+I
P/,*/S2U
4- 8 2ompuneri 0oto
)chite
1@#. +ul (e Pa)te ,ra(itii (e
Pa)te
$%1" -ctivitate (e
creatieEincon(eierea
oualor (e Pa)te
2la)a P*+F.
'+.+*-N
#- Foto colaAe
1@@. Invatam )a ne
pregatim pt
viata
Invataminte
povete
$%1" 3izionare (e 0ilmE -lice in
tara minunilor
2la)a P*+F.
'+,+F/-NU
12 Pove)tire (e)ene
1@C. ,ra(i ii i
o;iceiuri (e
Pa te
3alori0icarea
e9perien elor
per)onale i a
no iunilor
Jn)u ite =n
realizarea unor
crea ii 0olo)in(
tehnici i
1"aterial
(i0erite.
$%11 -ctivitate cultural< 2la)a P*+F. 'I7-I /levii P. Participarea
activ< =n timpul
(i)cu iilor legate
(e )<r;<toarea
Pa telui i
=n)emn<tatea
ace)teia
realizarea unor
0elicit<ri pentru
cei (ragi
2u ocazia
Pa telui0otogra0ii
ale ou<lor 0ierte
(ecoratee9pozi ie
cu
Lucr<rile
realizate prin
interme(iul unor
tehnici (iver)e.
1@!. -ventura in
natura
Formarea
(eprin(erilor
(e
comportament
$%1@ /9cur)ie 2onacul 7ere)ti P*+F. FL+*/- 1- parinti .e)en compunere
civilizat in
)patiul natural;
(e)0a)urarea
unor activitati
)i Aocuri in aer
li;er
1@$. Ne (ezvoltam
armonio)?
%2ultivarea
intere)ului
pentru e(ucaLie
0izic< >i )port
% Folo)irea
proce)elor (e
cre>tere
armonioa)< >i
(ezvoltare
0izic<
&%14 2oncur)uriE )ah ;a)Met
0ot;al 0eteK;aieti
2urtea )coliiK)ala (e )port P*+F. 2+S'- 2l). 1%$
1@&. ,ra)ee (e
e9plorat
In)u)irea
*egulilor (e
circulatie
&%14 Plim;are Parcul ,ineretului P*+F.
2*IS'-*U
@8 C2
!- $8
Foto (e)ene
1C". 2alatorie in
lumea
;a)melor
Lectura (e
;a)m
1"%11 Lectura 2la)a P*+F.
'+.+*-N
#-
1C1. -rta cita(ina %in)u)irea unor
mo(alitati noi
(e e9primare a
)entimentelor )i
)tarilor
1"%14 UorM)hop
Tconcur) (e gra00itti
2urtea )colii P*+F. I+N/L
PU,IN/I
,*U,-
!- $- .e)ene colaA 0oto
1C1.
1"
2oncur) (e
cultura
generala
.ezv gu)tului
pt in0ormare
1"%11 Scoala P*+F. +P*/-N C2 !2
1C4. 2artoon
networM la
)coala
1"%11 3izionare (e (e)ene
animate
Scoala P*+F. ,U*2U P8 Boc (e rol
1C#. .e S0intele
Pa)ti?
+rientarea
copiilor )pre
;i)erica
1"%14 3izita Patriarhie P*+F. '+,+2
+'/,
$-2 C8
C2 @-
C- !8
/)eu 0oto
1C@. 7ai )a ne
Aucam?
-ctivitati
recreative
1"%11 Bocuri Parcul Icoanei P*+F.
'+,+F/-NU
12 Foto (e)ene
pictura
1CC. LU'/- IN
I'-GININ
1"%11 3IDI+N-*/ ./ FIL'/
SI .I-P+DI,I3/
G/+G*-FI2/
2a; (e geo P*+F.
FL+*/S2U
3II-82 *e0erate (i)cutii
1C!. -ntreneaza%ti Formarea 1"%11 2oncur) (e )ah Sala (e )port P*+F. 3-.U3- #8
mintea? )piritului (e
=ntrecere a
(i)ciplinei >i
corectitu(inii
0aL< (e
a(ver)ar
1C$. /va(are in
cultura
0ranceza
Stimularea
intere)ului
pentru cultura
Franceza
11%1C 3izionare (e 0ilm 0rancez In)titutul Francez 8ucure)ti P*+F. '-*IN
-N.*+NI2
,oate cl).
- $%a
1C&. 'icul
-)tronom
In)u)irea unor
cuno)tinte
(e)pre )0era
cerea)ca )i a
corpurilor
vizi;ile
11%1C Lectie (e a)tronomie
)u)tinuta (e Pro0. (e la
Univ. 8uc.
Univer)itatea 8ucure)ti Pro0. -n(on
'aria
@8
C-82
$82
*e0erate
1!". Intilnire cu
)ange al;a)tru
2unoa)terea
trecutului )i
prezentului
monarhiei
*omaniei
11%1C 3izita 2a)a *egala P*+F. I+NI,-
L-U*- I+N/L
$ - Foto /)euri
1!1. 2ine0ilul ve)el 11%1# 3izionare (e 0ilm 2inematogra0 P*+F. 2IU2- 2l) a !%a
1!1. .e)pre 0izicieni %)timularea
intere)eului pt
0izica in
ve(erea celor #
ani (e liceu
11%1C Se)iune (e re0erate Scoala P*+F.
-N.*/+U
,oate cl).
- $%a
1!4. Primavara Sa apropiem
cat mai mult
copiii (e natura
14%1@ 2oncur) (e arta
0otogra0ica
Gra(ina 8otanica P*+F. +'/, $c @- C-
!8
Foto colaAe
(e)ene
1!#. 2inematpgra0u
l (e arta
Intelegerea mai
pro0un(a a
pie)elor lui
2aragiale
14%1C 3izionareE 5.oua loturi66 2inematogra0ul Patria P*+F.
2*IS'-*U
@8 C2
!- $8
.ez;ateri