Sunteți pe pagina 1din 23

h util := 3.60m

1.2 Evaluarea incarcarilor

1.2.1 Evaluarea încărcărilor din zăpada

s 0k

:= μ

μ

1 1

unde:

c

e

c

t

s k

μ 1 - coeficient de formă al încărcării date de zăpadă în formă neacumulată - coeficient de formă al încărcării date de zăpadă în formă acumulată

μ

2

s k

c e

c t

- valoarea caracteristică a încărcării date de zăpadă pe

sol - coeficient de expunere

- coeficient termic

c e := 1.00

c t := 1.00

topografie normală ( zone unde nu se produce o spulberare semnificativă a z pezii din ac iunea vântului asupra construc iilor, datorit naturii terenului i

prezen ei altor construc ii valoarea recomandat := acoperișului

sau copacilor ) 2deg - înclina ia

:= acoperișului sau copacilor ) 2deg - înclina ia In func ie de amplasamentul constrc iei-

In func ie de amplasamentul constrc iei- Cluj Napoca-zona A

s k

:=

1.5 kN

2

m

Valoarea factorului de importan - expunere pentru ac iunea z pezii:

γ I s := 1.0 • Acoperiș cu 2 pante egale α := 2deg μ

γ Is := 1.0

Acoperiș cu 2 pante egale

α := 2deg

μ 1 := 0.80

0deg < α < 30d

μ 2 :=

0.8

+

(0.8 α)

30

pentru înclina ia mai mic de 30 de grade

α ) 30 pentru înclina ia mai mic de 30 de grade Caz I: Distribu ie
α ) 30 pentru înclina ia mai mic de 30 de grade Caz I: Distribu ie

Caz I: Distribu ie uniforma Panta 1(stânga):

 

1.2

kN

s

z

:= γ

Is

μ

1

s

k

c

t

c

e

=

m

2

Panta 2(dreapta):

 

1.2

kN

s z
s
z

:= γ

Is

μ

1

s

k

c

t

c

e

=

m

2

Caz II: Distribu ie 0,5 pe prima panta si pe a-II-a

Panta 1(stânga):

Panta 2(dreapta):

 

0.5 γ

 

0.6

kN

s

z.1

:=

Is

μ

1

s

k

c

t

c

e

=

m

2

   

1.2

 

kN

 

s

z.2

:= γ

Is

μ

1

s

k

c

t

c

e

=

m

2

 

Panta 2(dreapta):

 
     

0.6

kN

s z.1
s
z.1

:=

0.5 γ

Is

μ

1

s

k

c

t

c

e

=

m

2

Caz II: Distribu ie pe prima panta si 0,5 pe a-II-a

Panta 1(stânga):

 

1.2

kN

s z.2
s
z.2

:= γ

Is

μ

1

s

k

c

t

c

e

=

m

2

1.2.2 Evaluarea încărcărilor din vânt

Presiunea vântului pe suprafe e

w e

:= q

q

p

p

(

z

e

)

c

pe

unde

q p.ze

unde

:=

(

w e

presiunea vântului ce ac ioneaz pe suprafe ele exterioare

(

q p z e

z

e

c

pe

) presiunea dinamică de vârf înal imea de referin pentru presiunea exterioară coeficient de presiune pentru presiunea exterioară

1

+

7 I

I

v

v

)

1

2

ρ

2

v m.z

ρ

densitatea

aerului

ρ

:=

1.25 kg

3

m

unde

v m

I v

k 1

c

z

0

0

viteza medie a vântului intensitatea turbulen ei

factor de turbulen a factor orografic lungimea de rugozitate

în l imea

z max în l imea

z 0.II := 0.05m

în l imea

z

min

z

Intensitatea Turbulen ei

minim

maxim

cl dirii

I

v

:=

I v

:=

k k 1

1

c 0 (z) ln

z

z

0

k 1 := 1

c 0 := 1

valoarea recomandată valoarea recomandată

z 0 := 0.3m

z min := 5m

z max := 200m

z := 11.40m

k 1

teren categoria III(zone acoperite

de vegeta ie sau cl diri

izolate cu separa ii de cel mult de 20 de ori în l imea obstacolului(sate , terenuri suburbane, păduri)

sau zone

c 0 ln

z

z

0

= 0.275

Viteza medie a vântului

v

m.z

:= c

c

r

r

c

0

v b

v b

:= v

v b.0

b.0

c

dir c seson

unde

unde

unde

c

r

v b

k r

factor de rugozitate direc ia de referin a vântului

factor ce depinde de lungimea de rugozitate

:= k k r r ln

z

z

0

c r

z 0.II := 0.05m z 0 := 0.19 k r z 0.II
z 0.II := 0.05m
z
0
:=
0.19
k r
z 0.II

teren categoria III

= 0.215

c r

:=

0.07

z

z

0

k r

ln

= 0.783

c

c

dir

season

v b.0

c dir := 1

coeficient de

directie

factorul de

anotimp

valoarea fundamentala a vitezei de referinta a vantului

valoare

recomandata

valoarea

recomandata

c season := 1

Brasov v b . 0 := 27 v b := c dir m s c

Brasovv b.0

:=

27

v

b

:=

c

dir

m

s

c

season v b.0

=

27

m

s

v m.z

z = 11.4 m

ln

+

z

z

0

c := r k r q := ( 1 p
c
:=
r
k r
q
:=
(
1
p

= 0.783

7

I

v

) ρ

2

v m

1

2

=

=

21.154 m

s

c

pe

v m :=

c

r

c

0.818

kN

2

0

v b

m

Coeficine ii de presiune pe pere ii cl dirii:

:=

c

Presiunea exterioar pe pere ii cl dirii:

c = 21.154 m r 0 v b s k 1 := = 0.275 I
c
=
21.154 m
r
0
v b
s
k 1
:=
= 0.275
I v
z
c 0 ln
z 0
m r 0 v b s k 1 := = 0.275 I v z c 0

Vânt pe directia X

h

:= z = 11.4 m

-în l imea cl dirii

b x := 24.00m

e

vx

:=

e

vx

<

(

min b

x

d

x

= 1

,2 h

)

h

b

x

= 22.8 m

= 1

presiunea vantului va fi constanta pe toata inaltimea cladirii

d x := 32.32m

vor exista 3 zone de suctiune pe laturile paralele cu directia vantului

3 zone de suctiune pe laturile paralele cu directia vantului e vx e vx   =

e

vx

e

vx

 

= 4.56 m

4

= 18.24 m

 

5

5

Eleva ie pentru e.vx<d.x

d x

e

vx

= 9.52 m

Eleva ie pentru e. vx <d. x d x − e vx = 9.52 m zona

zona A

A

Ax

:=

e

vx

5

h

zona B

=

51.984 m 2

h

d x

= 0.353

A

Ax

>

10m

2

= 1

c pe.Ax := −1.2

w Ax :=

q

p

c

pe.Ax

=

0.982

kN

2

m

A

Bx

:=

4

5

e

vx

h

=

207.936 m 2

A

Bx

>

10m

2 = 1

kN := = −0.654 w Bx q p c pe.Bx 2 m kN := =
kN
:=
=
−0.654
w Bx
q p c pe.Bx
2
m
kN
:=
=
−0.409
w Cx
q p
c pe.Cx
2
m
kN
:=
=
0.583
w Dx
q p c pe.Dx
2
m
kN
:=
=
−0.267
w Ex
q p c pe.Ex
2
m
k 1
:=
= 0.275
I v
z
c 0 ln
z 0

c pe.Bx := 0.8

zona C

A

Cx

:=

(

d

x

e

vx

)

h

=

108.528 m 2

>

10m

2

A

Cx

= 1

c pe.Cx := 0.5

zona D

A

Dx

:=

zona E

A

Ex

:=

b

x

h

b

x

h

=

=

273.6 m 2

>

10m

2

A

Dx

= 1

c pe.Dx := 0.713

A

Ex

>

10m

2

= 1

c pe.Ex := 0.327

273.6 m 2

Vânt pe directia Y

 
 

m

z

= 11.4 m

c r = 0.783

v m =

21.154

 

s

h := z = 11.4 m b y := 32.32m := min b ( y
h := z = 11.4 m
b y := 32.32m
:=
min b
(
y ,2 h
)
e vy

-în l imea cl dirii

=

h

b

x

22.8 m

= 1

q p = 0.818 kPa

presiunea vantului va fi constanta pe toata inaltimea cladirii

d y := 24.00m

e

vy

<

d

y

= 1

vor exista 3 zone de suctiune pe laturile paralele cu directia vantului

e vy

5

= 4.56 m

zona A

A Ay

:=

e

vy

5

zona B

h

=

4

e

vy

5

= 18.24 m

51.984 m 2

d y

e vy

= 1.2 m

>

10m

2

A Ay

c pe.Ay := −1.2

= 1

h

d y

w Ay :=

q

= 0.475

p

c

pe.Ay

=

0.982

kN

2

m

A By

:=

4

e

vy

5

h

=

207.936 m 2

zona C

A Cy

:=

(

d

y

e

)

vy

h

=

13.68 m 2

zona D

A

Dy

:=

zona E

A

Ey

:=

h

h

b

b

y

y

=

=

368.448 m 2

368.448 m 2

>

10m

2

A

c pe.By := 0.8

By

= 1

A Cy

>

10m

2

= 1

c pe.Cy := 0.5

>

10m

2

A Dy

c pe.Dy := 0.73

= 1

A

Ey

>

10m

2 = 1

c pe.Ey := 0.36

w By

w Cy

w Dy

w Ey

:=

:=

:=

:=

q p c pe.By

q p c pe.Cy

q p c pe.Dy

q p c pe.Ey

 

kN

=

0.654

 

2

m

kN

=

0.409

 

2

m

kN

=

0.597

 

2

m

kN

=

0.294

 

2

m

Acoperis Terasa

Presiunea exterioar pe acoperi ul

cl dirii:

Când direc ia vântului =0:

b x = 24 m

d x = 32.32 m

e vx = 22.8 m

=0: b x = 24 m d x = 32.32 m e v x = 22.8

zona F

A Fx

:=

e

vx

e

vx

1

4

10

cos(α)

zona G

=

13.004 m 2

A Fx

>

c pe.F.l := 1.88

10m

2

= 1

w F.l

:=

q

p

c

pe.F.l

=

1.538

kN

2

m

A

Gx

:=

b

zona H

A Hx

:=

b x

x

2

e

vx

e

vx

1

4

10

cos(α)

=

28.746 m 2

A

Gx

>

c pe.Gx := −1.2

10m

2

= 1

w Gx :=

q

d x

2e vx

10

1

2 cos(α)

=

333.323 m 2

A Hx

>

10m

2

= 1

c pe.Hx := −0.66

w Hx :=

p

q

c

pe.Gx

=

p

c

pe.Hx

0.982

=

0.54

kN

2

m

kN

2

m

zona I

A Ix

:=

zona J

A Jx

:=

b x

d

x

2e vx

10

 

1

b

x

 

2

=

cos(α)

e

vx

1

=

54.753 m 2

10 cos(α)

333.323 m 2

A Ix

>

c pe.Ix := −0.3

10m

2

= 1

w Ix

:=

A Jx

c pe.J.l := 0.3

>

10m

2

= 1

w J.l

:=

q

p

q

p

c

pe.Ix

c

pe.J.l

=

=

0.245

0.245

kN

2

m

kN

2

m

Când direc ia vântului =90:

0.245 kN 2 m kN 2 m • Când direc ia vântului =90: zona F A

zona F

A Fy

:=

e

vy

e

vy

1

4

10

cos(α)

=

13.004 m 2

zona G

A

Gy

:=

e

vy

e

vy

1

4

10

cos(α)

zona H

=

13.004 m 2

c

c

pe.F.y

pe.Gy

:=

:=

b

d

90

90

:=

:=

b

d

y

y

= 32.32 m

= 24 m

e v90

:=

(

min b

90

,2 h

)

= 22.8 m

A

Fy

>

1.66

A

Gy

>

1.27

10m

2

= 1

w F.y

:=

10m

2

= 1

w Gy :=

q

p

q

p

c

pe.F.y

c

pe.Gy

=

=

1.358

1.039

kN

2

m

kN

2

m

A

Hy

:=

b

y

e

vy

e

vy

1

2

2

10

cos(α)

zona I

=

147.469 m 2

Hy c pe.Hy := −0.7

A

>

10m

2

= 1

w Hy :=

q

p

c

pe.Hy

=

0.573

kN

2

m

A Iy

:=

d

y

e

vy

b y

1

2

2

cos(α)

=

203.74 m 2

A Iy

c pe.Iy := −0.53

1.2.3 Evaluarea incarcarilor permanente

1.2.3.1. Încărcări placa cota ±0.00 :

>

10m

2

= 1

w Iy :=

q

p

c

pe.Iy

daN := 0.01kN

=

0.433

kN

2

m

 

Înc rc ri finisaje placa ±0.00

 

Element finisaj

Tip elem/Grosime

Greutatea proprie a elementului

Greutate [daN/m

Granit

2

cm

2700

kg/m³ *0.02 m

54,00

Strat suport

2

cm

1500

kg/m³ *0.02 m

30,00

Plac de beton armat

C12/15 - 13 cm

2500

kg/m³ * 0.13 m

325,00

 

Total calculat=

409,00

 

Rotunjire=

0,00

 

Înc rcare permanent (normat )=

409,00

1.2.3.2. Încărcări planșeu cota +3.60/+7,20;

Încărcări finisaje Placă+3.60/+10.80

 

Element finisaj

Tip elem/Grosime

Greutatea proprie a elementului

Greutate [daN

Granit

1

cm

2700

kg/m³ *0.01 m

27,00

Strat supot - Sap

3

cm

2100

kg/m³ *0.03 m

63,00

Polistiren extrudat

5

cm

20 daN/m³ * 0.05 m

1,00

Plac Beton Armat

 

14

2500

kg/m³ *0.12 m

350,00

Tavan din pl ci de gipscarton - schelet de sus inere metalic

   

50,00

 

Total calculat=

141,00

 

Rotunjire=

0,00

 

Înc rcare permanent (normat )=

141,00

ă

ă

ș

1.2.3.3. Încărcări planșeu terasa cota +10,80

Element finisaj

Grosime

Greutatea proprie a elementului

Greutate [daN

Pietri? Protec?ie

1cm

1800 kg/m³ *0.01m

18,00

Hidroizola?ie

   

4,00

Strat Difuzie IBP 1200

   

4,00

?ap Suport Protec?ie

1.5cm

2200kg/m³ *0.015m

33,00

Termoizola?ie Polistiren

15cm

 

15,00

?ap Suport

1.5cm

2200kg/m³ *0.015m

33,00

Bariera Contra Vaporilor

   

4,00

Strat Difuzie IBP 1200

   

4,00

Beton de Pant

5cm

2100kg/m³ *0.05m

105,00

Plac Beton Armat

14cm

2500kg/m³ *0.13m

350,00

Tavan din pl ci de gipscarton - schelet de sus inere metalic

   

50,00

 

Total calculat=

616,0

 

Rotunjire=

0,0

 

Înc rcare permanent (normat )=

578,00

1.2.3.4. Panouri de inchidere-Panouri Sandwich

Panouri Kingspan KS1000 SF pentru pereti, cu grosime de 100 mm

lungime

inchideri

L psa := 48.83m + 68.38m = 117.21 m

greutatea proprie a panoului Kingspan KS1000 AWP

g k.panou.s

:=

12.83 daN

2

m

proprie a panoului Kingspan KS1000 AWP g k.panou.s := 12.83 d a N 2 m •

vata bazaltica FKL C1 Knauf Insulation

λ vb

R vb

g vb

:=

:=

:=

0.04

W

m K

2.5 m 2 K

W

0.12 daN

2

m

-conductivitate termică

-rezistenta termică

-greutatea tehnică

g k.panou

:=

g k.panou.s +

g

vb

=

12.95

daN

2

m

In functie de distanta dintre rigle si de incarcarile din presiune si suctiune care vor reveni panourilor,alegem din catalogul Kingspan sistemul de perete KS1000 SF.

Q pan.presiune

:=

1.44 kN

2

m

Q pan.suctiune

:=

1.95 kN

2

m

1.2.3.5. Panouri de inchidere-Pere i Cortina din sticl

lungime inchideri

L pcs := 71.2m

Încărcări Pere?i Cortina

Element finisaj

Greutate [daN/m²]

Sticl

170.00

Sistem de prindere

30.00

Total calculat=

200.00

Rotunjire=

0

Înc rcare permanent (normat )=

200.00

g pcort

:=

6.5 kN

m

1.2.3.6 Stâlpi si Contravantuiri

Profil metalic HEA 320

h

st

:= 310mm

t w.st := 9mm

r st := 27mm

b st := 300mm

t f.st := 15.5mm

A a.st :=

124.4 10

h i.st := 279mm d st := 225mm

I y.st

:=

A vz.st

22930 10

4

4

mm

:=

41.13

10

2

mm 2

I t.st

:=

66.87 10

4

4

mm

G

st

:=

97.6 daN

m

I w.st

:=

mm 2 9 mm 6
mm 2
9 mm 6

2

791 10

1.2.3.7. Grinzi Transversale Terasă

Profil metalic IPE 400

2

mm 2
mm 2

h gT := 400mm b gT := 180mm

t w.gT := 8.6mm t f.gT := 13.5mm

r gT := 21mm

A a.gT :=

h i.gT := 373mm

I y.gT

:=

23130 10

4

d gT

4

mm

W el.y.gT

:=

1156 10

I z.gT

:=

1318 10

4

W el.z.gT

:=

84.5 10

:= 331mm

3 mm 3

4

mm

10

3 mm 3

146.4

A vz.gT

G

gT

:=

:=

42.69 10

66.3 daN

m

2

mm 2

I t.gT

:=

51.08 10

4

4

mm

I w.gT

:=

490 10

9

mm 6

1.2.3.8. Grinzi Longitudinale Secundară Terasă Profil metalic IPE

300

I t.gL := 20.12 10 4 4 mm I w.gL := 125.9 10 9 mm

I t.gL

:=

20.12 10

4

4

mm

I w.gL

:=

125.9 10

9

mm 6

h gL := 300mm b gL := 150mm

t w.gL := 7.1mm t f.gL := 10.7mm

r gL := 15mm

A a.gL :=

h i.gL := 278.6mm

I y.gL

:=

8356 10

4

W

el.y.gL

:=

557.1

I z.gL

53.8 10

2 mm 2

d gL := 248.6mm

4

mm

10

3 3

mm

 

603.8

 

10

4

4

:=

mm

:=

:=

80.50

10

3

3

mm

25.68

10

2

mm 2

W el.z.gL

A

vz.gL

G gL

:=

42.2 daN

m

1.2.3.9. Grinzi Longitudinale Secundară Nivel 1-2

Profil metalic IPE

330

h gL2 := 330mmb gL2 := 160mm

t w.gL2 := 7.5mmt f.gL2 := 11.5mm

r gL2 := 18Amm a.gL2

:=

62.6 10

2 mm 2

h i.gL2 := 307mm

d gL2 := 271mm

I

y.gL2

:=

11770 10

W

el.y.gL2

:=

713.1

4

4

mm

10

3

mm 3

I

z.gL2

:=

788.1 10

4

W

el.z.gL2

:=

98.52

4

mm

10

3

mm 3

3 I z.gL2 := 788.1 10 4 W el.z.gL2 := 98.52 4 mm 10 3 mm

A vz.gL2

G

gL2

:=

:=

30.81 10

49.1 daN

m

2

mm 2

I t.gL2

:=

28.15 10

4

4

mm

I w.gL2

:=

199.1 10

9

mm 6

1.2.4 Evaluarea încărcărilor utile

1.2.4.1 Încărcări Utile Acoperiș

Conform SR EN 1991-1-2004 acoperișul Showroom-ului se încadrează în categoria ș

ă

ă zonei de încărcare H, corespunzatoare Acoperișurilor inaccesibile, exceptând între inerea si repara iile normale.

ș

Panta acoperisului terasă necirculbilă este de 2 grade, mai mica decat 1:20, fapt ce implică valoarea încărcării utile.

q k.ac

:=

0.75 kN

2

m

valoarea încărcării utile. q k.ac := 0.75 k N 2 m 1.2.4.2 Încărcări Utile Planșeu și
valoarea încărcării utile. q k.ac := 0.75 k N 2 m 1.2.4.2 Încărcări Utile Planșeu și
valoarea încărcării utile. q k.ac := 0.75 k N 2 m 1.2.4.2 Încărcări Utile Planșeu și

1.2.4.2 Încărcări Utile Planșeu și Scări

ă

ă

ă

ă

PLan eul de la cota ±0.00 Are ca destina ie principala spa iu de prezentare a automobilelor i nu în ultimul rând si cea de spa iu de birouri.Zona pentru prezentarea automobilelor de încadrează in Categoria E, zonă susceptibilăa acumulărilor de bunuri inclusiv zonele de acces.

Categoria E1 q k.pa

:=

7.5

kN

2

m

Planșeul de la cota 3.60 respectiv cel de la 7.20 reprezintă cele două nivele ale showroom-uli ce au ca destina ie sta iu pentru birouri.Zona destinat birourilor se incadrează în categoria B.

Categoria B

q k.pb

:=

3.0

kN

2

m

Sc rile se încadreaz în categoria A, categorie specific zonelor pentru activit i

domestice i reziden iale.

Categoria A

q k.sc

:=

4.0 kN

2

m

categorie specific zonelor pentru activit i domestice i reziden iale. Categoria A q k.sc := 4.0
1.2.4.3 Înc rc ri Pere i Desp r itori • În cazul in care planșeele
1.2.4.3 Înc rc ri Pere i Desp r itori • În cazul in care planșeele

1.2.4.3 Înc rc ri Pere i Desp r itori

În cazul in care planșeele permit o distribuire laterala a încărcărilor, greutatea proprie e pere ilor desp r itori poate fi luat în considerare ca o înc rcare uniform distribuita q.k ,care se adaug înc rc rilor utile ob inute ulterior.

Această încărcare uniform distribuita depinde de greutatea proprie a peretului desp r itor.

Greutatea pere ilor dep s itori este de 20-25kg/mp astfel:

-pentru pere ii desp r itori mobili cu o greutate proprie mai mica de 2kN/m din lungimea peretelui

q k.pd

:=

0.8 kN

2

m

1.2.4 Evaluarea încărcărilor Siemice -conform P100-1/2006

metoda for elor seismice echivalente

Pentru proiectarea preliminar a cl dirilor cu în l imi pân la 40m , se poate utiliza urmptoarea formul simplificat pentru estimarea perioadei fundamentale de transla ie

T

1s

3

:= C H

C

l l

4

unde

T. 1 perioada fundamentală a clădirii ,în secunde C. l este coeficientul ale c rui valori sunt in func ie de tipul structurii.

C l := 0.085

pentru cadre spa iale

din o el

H. s în l imea cl dirii, în metrii,

m surat

de la nivelul funda iei

sau

H s

la extremitatea superioara a infrastructurii rigide.

:=

z

m

= 11.4

T. 1 perioada fundamentală a clădirii ,în secundeT 1

:=

C

l

H

3

s

4

= 0.527

T 1s :=

T

1

s = 0.527 s

For a t ietoare de baza

For a t ietoare de baz corespunz toare modului propriu fundamental , pentru fiecare direc ie orizontal principal considerat în calculul cl dirii, se detarmin după cum urmează:

F b I *S d (T 1 )*m*λ

I factorul de importanta - expunere al constructieie

γ 1 := 1.0

cladiri de tip curent , care nu apartin celorlalte categorii

-S d (T 1 ) -ordonata spectrului de raspuns de proiectare corespunzatoare perioadei fundamentale T1.Spectru de raspuns inelastic care se obtine cu urmatoarele relatii

0 < T

<

T

B S S

T

>

T

B S S

d.T

d.T

d.T

d.T

=

=

β 0 − 1 q a 1 + T g T B
β
0
− 1
q
a
1
+
T
g
T
B
d.T = = β 0 − 1 q a 1 + T g T B a

a

g

β(T)

q

-q-factorul de comportare al structurii

-a g- acceleratia gravitationala , in functie de zona seismica

a g

:=

0.08g

=

0.785 m

s

2

-T B ;T C ;T D perioada de control T c := 0.7s T B

-T B ;T C ;T D perioada de control

-T B ;T C ;T D perioada de control T c := 0.7s T B :=
T c := 0.7s T B := 0.1 T c = 0.07 s T D
T c := 0.7s
T B :=
0.1 T
c = 0.07 s
T D := 3s
T 1s = 0.527 s
β 0 := 2.75
T
<
< T
c = 1
β T :=
β
= 2.75
B
T 1s
0
-β T -spectru normalizat de raspuns elastic
-β 0 -factorul de amplificare dinamica
maxima a acceleratiei orizontale a tipului de
structura
β(T)
T
>
T
S
S
=
B
d.T
d.T
a g
q

-q - Factorul de comportare , care tine seama de capacitatea de pisipare de energie a structurii pentru fiecare directie de calcul a cladirii.

• Alegem q in functie de tipul structurii , Cadre, si in functie de clasa

Alegem q in functie de tipul structurii , Cadre, si in functie de clasa de ductilitate M

, Cadre, si in functie de clasa de ductilitate M • α u /α 1 pentru

α u 1 pentru cadre sau pentru structuri duale cu cadre preponderente

cladiri cu mai multe niveluri si mai multe deschideri α u 1 =1.35

α u := 135

α 1 := 100

 

α u

q

:=

3.5

= 4.725

 

α

1

α u

α 1

:=

S d.T

= 1.35

a g

β

T

q

= 0.457 m

s

2

- factorul de corectie care tine seama de contributia modului propriu fundamental prin masa modala efectiva asociata acestuia

λ=0.85

daca T<T c si cladirea are mai mult de doua niveluri

λ=1.0

in celelalte situatii

λ := 0.85

-m- masa construc iei

Cadru de reziste

Masa profile HEA 320

Masa profile IPE 300

Masa profile IPE 320

Masa profile IPE 400

Masa profile UPN 20

m t.HEA.320 := 66450.68kg