Sunteți pe pagina 1din 5

13

Analiza strategiilor
Disciplina: Strategii macroeconomice bugetar-
fscale
I.Structura Strategiei elemente componente.
1.1. conform HG.0
Elementele componente conform
HG.033
SCERS
(2004-
2006)
SND
(2008-2011)
Pror!m "#
$emor!n%&m
200'-2012
Str!te#!
$ol%o(! 2020
(2012-2020)
!) %e)cr#ere! )#t&!*#e#+ - + + +
,) %e-n#re! pro,lemelor+ + - + +
c) o,#ect#(ele ener!le "# )pec#-ce+ + + + +
%) m.)&r#le nece)!re pentr& !t#nere!
o,#ect#(elor "# re/&lt!telor )cont!te+
+ + + +
e) e)t#m!re! #mp!ct&l&# "# ! co)t&r#lor
(-n!nc#!re "# non-n!nc#!re) !ferente
#mplement.r##+
- + - +
f) re/&lt!tele )cont!te "# #n%#c!tor## %e
prore)+
+ + + +
) et!pele %e #mplement!re+ + + - +
0) proce%&r#le %e r!port!re "#
mon#tor#/!re.
- + - +
1.! conform temei ! - "!.1
Elementele componente SCERS
(2004-2006)
SND
(2008-2011)
Pror!m "#
$emor!n%&m
200'-2012
Str!te#!
$ol%o(! 2020
(2012-2020)
1.Analiza e#olu$iei %ez#olt&rii social-
economice1 politica economic& 'i
impactul !ce)te#!.
- + - +
2. 2orm&l!re! principiilor
fun%amentale1 obiecti#ele
generale3strategice.
+ + - -
3. St!,#l#re! %irec$iilor principale
(m&suri(ac)iuni
concrete %e pol#t#c. -)c!l.1 ,&et!r.1
cre%#t!r.1 monet!r.1 #n%&)tr#!l.1
+ + + +
comerc#!l.1 re#on!l.).
4. *laborarea planului %e ac$iuni
pr#(#n% #mplement!re! )tr!te#e#.
+ + + +
II. +olitica ,ugetar--iscal& 4n c!%r&l %oc&mentelor %e pol#t#c#.
Elementele
Pol#t#c## 5&et!r-
2#)c!le
SCERS
(2004-2006)
SND
(2008-2011)
Pror!m "#
$emor!n%&m
200'-2012
Str!te#!
$ol%o(! 2020
(2012-2020)
1.per#o!%! (#/!t.
+ - - -
2.elemente %e
,!/. !le pol#t#c##
,-f
-(en#t&r# ,&er!re
+ - - -
-c0elt&#el#
,&et!re
+ - - -
-%e-c#t
+ - - -
-%!tor#! %e )t!t
+ - - -
-rel!6##
#nter,&et!re
+ - - -
III. In%icatori %e performan)&
7n%#c!tor# SCERS
(2004-2006)
SND
(2008-2011)
Pror!m "#
$emor!n%&m
200'-2012
Str!te#!
$ol%o(! 2020
(2012-2020)
In%icatori3
7n%#c!tor# %e
perform!n6.
+
- + +
Comentarii: Strategiile Republicii Moldova includ obiectivele generale i msurile necesare de atingere a acestora. Unele documente politice sunt
mai detaliate, altele ar fi necesar de completat cu analiza a situaiei actuale. ocumentele politice dispun de un plan de actiune pentru implementarea
acestora , precum si de rezultate scontate.
Concluzie: in analiza documentelor politice am observat ca strategiile nu respecta toate conditiile stabilte de !uvern. e semenea, in unele
documente politice lipsesc date statistice privind politica bugetar-fiscala, nu sunt e"puse principiile fundamentale strategice, ceea ce denota ca strategiile
nu sunt elaborate eficient.

S-ar putea să vă placă și