Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE DE CONFORMITATE

S.C.DOMINO COM DEA S.R.L inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5263/2012. cu
sediul in Bucuresti , sector 5. Aleea Stogu Nr 1, BI 10, Sc 1, Ap 4, Parter, declara pe proprie
raspundere ca produsul din factura . nr ..din data de ... se
incadreaza in parametrii fizico-chimici legali.

Marfa este distribuita catre
..
Indentificare lot .
Data taierii .
Mentionam ca termenele de valabilitate sunt urmatoarele:

- Produse refrigerate : - carcasa tineret bovina -7 zile (0-4 C)
- carcasa tineret ovina 7 zile (0-4 C)

- Produse congelate : - 6 luni (-10 -18 C)

- Produse ambulate


Calitate categoria Z


DATA ADMINISTRATOR