Sunteți pe pagina 1din 4

Avnd n vedere prevederile art. 27 din Legea nr.

360/2002 privind Statutul


poliistului, cu modiic!rile "i complet!rile ulterioare, "i ale Legii nr. #0/$%%& privind
statutul cadrelor militare, cu modiic!rile "i complet!rile ulterioare,
n temeiul dispo'iiilor art. 7 alin. ()* din +rdonana de urgen! a ,uvernului nr.
30/2007 privind organi'area "i uncionarea -inisterului Administraiei "i .nternelor,
apro/at! cu modiic!ri prin Legea nr. $&/200#, cu modiic!rile ulterioare,
viceprim0ministrul, ministrul administraiei "i internelor, emite urm!torul ordin1
Art. 1.
Se apro/! ,2idul carierei polii"tilor "i cadrelor militare din -inisterul Administraiei
"i .nternelor, prev!'ut n ane3a care ace parte integrant! din pre'entul ordin.
Art. 2.
4re'entul ordin intr! n vigoare n termen de 30 de 'ile de la data pu/lic!rii n
-onitorul +icial al 5omniei, 4artea ..
6iceprim0ministru,
ministrul administraiei "i
internelor,
7an 8ica
9ucure"ti, 2# aprilie 200%.
8r. 6%.
ANEX
,:.7;L
carierei polii"tilor "i cadrelor militare din -inisterul Administraiei "i .nternelor
<* 4otrivit art. . din +rdinul ministrului interimar al aacerilor interne nr. $6/20$),
,2idul carierei polii"tilor "i cadrelor militare din -inisterul Aacerilor .nterne,
apro/at prin +rdinul ministrului administraiei "i internelor nr. 6%/200%, pu/licat n
-onitorul +icial al 5omniei, 4artea ., nr. 3$2 din $2 mai 200%, cu modiic!rile "i
complet!rile ulterioare, se modiic! "i se completea'!.
<* 4otrivit art. . din +rdinul ministrului aacerilor interne nr. $2%/20$3, ,2idul
carierei polii"tilor "i cadrelor militare din -inisterul Aacerilor .nterne, apro/at prin
+rdinul viceprim0ministrului, ministrul administraiei "i internelor, nr. 6%/200% ,
pu/licat n -onitorul +icial al 5omniei, 4artea ., nr. 3$2 din $2 mai 200%, cu
modiic!rile "i complet!rile ulterioare, se completea'!.
<* 4otrivit art. . din +rdinul ministrului aacerilor interne nr. $3/20$3, ,2idul carierei
polii"tilor "i cadrelor militare din -inisterul Aacerilor .nterne, apro/at prin +rdinul
vice0prim0ministrului, ministrul administraiei "i internelor, nr. 6%/200%, pu/licat n
-onitorul +icial al 5omniei, 4artea ., nr. 3$2 din $2 mai 200%, cu modiic!rile "i
complet!rile ulterioare, se modiic!.
<* 4otrivit art. . din +rdinul ministrului administraiei "i internelor nr. 2&7/20$2,
,2idul carierei polii"tilor "i cadrelor militare din -inisterul Administraiei "i
.nternelor, apro/at prin +rdinul ministrului administraiei "i internelor nr. 6%/200%,
pu/licat n -onitorul +icial al 5omniei, 4artea ., nr. 3$2 din $2 mai 200%, cu
modiic!rile "i complet!rile ulterioare, se modiic! "i se completea'!.
<* 4otrivit art. . din +rdinul ministrului administraiei "i internelor nr. $$3/20$2,
,2idul carierei polii"tilor "i cadrelor militare din -inisterul Administraiei "i
.nternelor, apro/at prin +rdinul ministrului administraiei "i internelor nr. 6%/200%,
pu/licat n -onitorul +icial al 5omniei, 4artea ., nr. 3$2 din $2 mai 200%, se
modiic! "i se completea'!.
Ordinul MAI nr. 113/2012 - modificarea si completarea
Ghidului carierei politistilor si cadrelor militare din
MAI, aprobat prin Ordinul MAI nr. !/200!
+rdinul -inisterului Administratiei si .nternelor nr. $$3/20$2 pentru modiicarea si
completarea ,2idului carierei politistilor si cadrelor militare din -inisterul
Administratiei si .nternelor, apro/at prin +rdinul ministrului administratiei si
internelor nr. 6%/200% a ost pu/licat in -onitorul +icial, 4artea ., nr. 377, din & iunie
20$2.
Avand in vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul
politistului, cu modiicarile si completarile ulterioare, si ale art. 7) alin. ) din Legea
nr. #0/$%%& privind statutul cadrelor militare, cu modiicarile si completarile ul
terioare, in temeiul art. 7 alin. ()* din +rdonanta de urgenta a ,uvernului nr. 30/2007
privind organi'area si unctionarea -inisterului Administratiei si .nternelor, apro/ata
cu modiicari prin Legea nr. $&/200#, cu modiicarile si completarile ulterioare,
ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin1
Art. I. 0 ,2idul carierei politistilor si cadrelor militare din -inisterul Administratiei si
.nternelor, apro/at prin +rdinul ministrului administratiei si internelor nr. 6%/200%,
pu/licat in -onitorul +icial al 5omaniei, 4artea ., nr. 3$2 din $2 mai 200%, se
modiica si se completea'a dupa cum urmea'a1
$. La articolul $%, dupa alineatul ($* se introduce un nou alineat, alineatul ($
$
*, cu
urmatorul cuprins1 (1
1
) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pot ocupa o functie
de conducere vacanta de comandant grupa/comandant pluton, respectiv comandant
pichet/comandant statie/adjunct comandant sectie, fara examen sau concurs,
absolventii Academiei de Politie Alexandru !oan "u#a$, arma jandarmi sau
pompieri, la numirea in prima functie.%
2. La articolul 20 alineatul ($*, literele * si g* se modiica si vor avea urmatorul
cuprins1 f) sa fi obtinut in ultimii & ani calificativul de cel putin bine$ la evaluarea
anuala de serviciu pentru politisti, respectiv foarte bun$ la aprecierea de serviciu
pentru cadre militare'
g) sa aiba ( ani vechime in functii de conducere in unitati ale )A!.%
3. La articolul 2$ alineatul ($*, litera * se modiica si va avea urmatorul cuprins1 f)
sa fi obtinut in ultimii & ani calificativul de cel putin bine$ la evaluarea anuala de
serviciu pentru politisti, respectiv foarte bun$ la aprecierea de serviciu pentru cadre
militare'%.
). La articolul 22, litera g* se modiica si va avea urmatorul cuprins1 g) sa fi obtinut
in ultimii * ani calificativul de cel putin bine$ la evaluarea anuala de serviciu
pentru politisti, respectiv foarte bun$ la aprecierea de serviciu pentru cadre
militare.%
&. La articolul 23 alineatul ($*, litera * se modiica si va avea urmatorul cuprins1 f)
sa fi obtinut in ultimii * ani calificativul de cel putin bine$ la evaluarea anuala de
serviciu pentru politisti, respectiv foarte bun$ la aprecierea de serviciu pentru cadre
militare.%
6. La articolul 2), litera e* se modiica si va avea urmatorul cuprins1 e) sa fi obtinut
in ultimii * ani calificativul de cel putin bine$ la evaluarea anuala de serviciu
pentru politisti, respectiv foarte bun$ la aprecierea de serviciu pentru cadre
militare.%
7. Articolul 30 se modiica si va avea urmatorul cuprins1
Art. &+. ,
(1) Personalul incadrat din sursa externa in perioada cuprinsa intre data de *(
august *++* si &1 decembrie *+11 si care nu a absolvit cursul pentru initierea in
cariera parcurge, pe ba#a planificarii unitatilor cu competenta in domeniu, potrivit
art. - alin. (.) sau, dupa ca#, potrivit art. - alin. (-), pana cel mai tar#iu la data de &1
decembrie *+1*, cursul pentru initierea in cariera, in sistem modular. /rupele de
pregatire se organi#ea#a in functie de resursele disponibile, tinand cont de statutul
profesional, structura beneficiara si, pe cat posibil, de profilul de munca
(*) 0uplimentar probelor preva#ute la art. - alin. ((), personalul preva#ut la alin. (1)
sustine si o proba de pregatire fi#ica
(&) 1ace exceptie de la prevederile alin. (1) personalul care, desi nu a absolvit cursul
de initiere in cariera, a absolvit un curs de capacitate profesionala/capacitate
organi#at in institutiile de formare profesionala initiala din sistemul de aparare
nationala, ordine publica si siguranta nationala ori un alt program de formare
profesionala initiala/curs de cariera cu durata cel putin egala cu durata cursului
pentru initierea in cariera preva#uta la art. - alin. (&), organi#at in institutiile de
formare profesionala initiala din sistemul de aparare nationala, ordine publica si
siguranta nationala.%
#. .n tot cuprinsul g2idului, denumirile 2irectia formare initiala si continua% si
2irectia generala resurse umane% se inlocuiesc cu denumirea =7irectia generala
management resurse umane>.
Art. II. - 4re'entul ordin se pu/lica in -onitorul +icial al 5omaniei, 4artea ..
Ministrul administratiei si internelor, .oan 5us
9ucuresti, 2& mai 20$2.
8r. $$3.