Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Data : 11.12.2013
Clasa: a V-a B
ARIA CURRICULAR: Limb i comunicare
OBIECTUL: Limba i literatura romn
SUBIECTUL: Verbul -apl!a
TI"UL LEC#IEI: de consolidare a cuno tintelor
CO$"ETE%#E &E%ERALE:
Receptarea mesajului oral n di!erse situa"ii de comunicare#
$tili%area corect i adec!at a limbii romne n producerea de mesaje orale n situa"ii de comunicare monolo&at i dialo&at#
Receptarea mesajului scris' din te(te literare i nonliterare' n scopuri di!erse #
$tili%area corect i adec!at a limbii romne n producerea de mesaje scrise' n di)erite conte(te de reali%are' cu scopuri di!erse#
CO$"ETE%TE S"ECI'ICE:
1.( Aplicarea principiilor ascultrii acti!e n mani)estarea unui comportament comunicati! adec!at#
2.3 Alctuierea unor propo%i ii i )ra%e corecte din punct de !edere &ramatical#
3.) *esi%area corectitudinii utili%rii cate&oriilor &ramaticale n! ate#
).3. Alctuirea unor propo%i ii i )ra%e corecte din punct de !edere &ramatical' )olosind corect semnele orto&ra)ice i de punctua ie#
OBIECTIVE O"ERATIO%ALE
La s)ritul orei' ele!ii !or )i capabili:
O+# * de)ineasca !erbul#
O,# * recunoasc modurile personale i nepersonale ale !erbului#
O-# * conju&e !erbe di)erite la timpurile modului indicati!
O.# * cree%e enunturi orale sau scrise cu !erbe la di)erite timpuri ale modului indicati!#
O/# * anali%e%e corect !erbele din te(tele date #
Strate*a ++a!t!,:

$et-+e . pr-!e+ee: con!ersa"ia' e(plica"ia , ciorc0inele' anali%a &ramatical' joc didactic 1osul de pe te' !ine po ta ul2
'-r/e +e -r*a01are: acti!itate )rontal 'indi!idual i pe &rupe #
$2l-a!e +e 304,5,/60t: manualul' caietele ele!ilor' tabl' )ie de lucru' )lip3c0art
Bbl-*ra7e:
+# Limba i literatura romn' manual pentru clasa a 43a' Ed# 5umanitas Educa ional 6
,# E)timie' 7icolae' Introducere n metodica studierii limbii i literturii romne' Ed# Paralela ./' Pite ti' ,889
Resurse: capacitatea de n!"are a ele!ilor#
T/p: /8 de minute#
%r.
Crt. Se!4e0 ele
0strur
C-0 0ut 07-r/a -0al +e/ersul ++a!t! Ele/e0te +e strate*e ++a!t!, E4aluare
A!t4tatea pr-pu0,t-rulu A!t4tatea ele4l-r Resurse
pr-!e+urale
Resurse
/aterale
'-r/e +e
-r*a01are
+# $-/e0t
-r*a01at-r!
Asi&ur ordinea i pre&tete
materialele necesare pentru
lec"ie #
*e pre&tesc pentru lec"ie# Con!ersa"ia
Discu"ia
Catalo&ul Acti!itate
)rontal
,# Ver7!area te/e 4eri)ic tema cantitati! i
calitati!' solicitnd ele!ilor' prin
sondaj' s citeasc re%ol!area
temei' s )ac obser!a"ii i
corectrile ce se impun#
:ace aprecieri asupra modului de
reali%are a temei#
E(pun modul de reali%are a
temei# :ac obser!a"ii' aprecieri'
corectri#
Con!ersa"ia Caietele
ele!ilor
Acti!itate
)rontal i
indi!idual
Aprecieri
!erbale
-# Captarea
ate0 e
Pro)esorul i anun pe ele!i c
ast%i a sosit po tasul i a adus
ni te scrisori pentru ele!ii din
clasa a 43a ;# Le nmnea%
scrisorile i roa& pe unul dintre
ei s citeasc scrisoarea primit#
Citesc scriosoarea primit de la
;alaurul din po!este i i rspund
acestuia
Con!ersa ia
4ine po tasul
*crisoarea
;alaurului
din
po!este
Acti!itate
)rontal i
indi!idual
Aprecieri
!erbale
.# E0u05area te/e
. a -be!t4el-r
pr-puse
Pro)esorul i anun ca ast%i !or
recapitula no iunile studiate
despre !erb pentru a3i arta
;alaurului c sunt ele!i silitori i
enun obiecti!ele lec iei#
*unt aten i la e(plica iile
pro)esorului
E(plica ia
:rontal
/# Dr2area
304, ,r
:iecare dintre ele!i !a primi o
prim )i de lucru care con ine
un ciorc0ine cu ajutorul cruia
!or sistemati%a cuno tin ele
acumultate despre !erb# Acela i
ciorc0ine este reli%at i pe )oaia
de )lip3c0art i !a )i completat#
Completea% ciorc0inele cu
in)orma iile necesare#
Ciorc0inele :i a de
lucru
:lip3c0art
Acti!itate
indi!idual
combinat
cu cea
)rontal
Aprecieri
!erbale
*e mpart ele!ii n &rupe de cte
doi i primesc )i e de lucru
cuprin%nd e(erci ii di!erse 1!e%i
ane(a2
Pro)esorul se plimb printre bnci
clari)icnd e!entualele neclarit"i'
dirijnd acti!itatea acolo unde
este ne!oie#
*unt antrena"i ntr3o acti!itate pe
&rupe' cu sarcina de a identi)ica i
clasi)ica !erbele din te(tele date
de pro)esor6
3 re"in sarcina de lucru6
3 obser!6
3 deduc6
3 reactuali%ea%6
3e(empli)ic#
3notea% n )ie
3rspund atunci cnd sunt
ntreba i
Anali%a
&ramatical'
E(erci"iul'
E(plica"ia
Are loc
permanent pe
parcursul
con!ersa"iei
n cadrul
anali%ei i se
concreti%ea%
prin aprecieri
!erbale
)cute de
pro)esor sau
prin
solicitarea
unor e(emple
)ormulate de
ele!i#
<# As*urarea
rete0 e a
tra0s7erulu
*e d ca acti!itate independent
n clas' re%ol!area )i ei osul de
pe te# :i a se controlea% n clas
prin sondaj#
Re%ol! cerin ele de pe )i a de
lucru6 rspund atunci cnd sunt
ntreba i#
E(erci iul Osul de
pe te
Acti!itate
indi!idual
*e )ac
aprecieri
!erbale n
le&tur cu
rspunsurile
unor ele!i'
sunt nota"i
.3/ ele!i
=# Te/a Reali%a"i o scrisoare de +83+/
rnduri n care s i po!esti i
;alaurului din po!este ce
acti!it i interesante des) ura i
!oi n cadrul orelor de curs ' ast)el
nct s3l con!in&eti s3 i trimit
puiul la noi la coal# 4e i )olosi"i
!erbe la modul indicati!' la
timpuri di)erite. *ublinia i
!erbele utili%ate i preci%a i
timpul acestora#
Ascult e(plica iile pro)esorului'
notea% tema n caiete
E(plica ia Caietele
ele!ilor
Completa"i osul de pete pe te cu enun uri n care s ilustra i !aloarea de !erb predicati!' respecti! de !erb au(iliar a !erbelor a fi, a vrea i a
avea.
7umele i prenumele: >>>>>#
' , +e lu!ru

Andrei i ?i0ai' doi ele!i n clasa a 43a se ceart. Andrei e de prere c n lista lui sunt cinci verbe la
modul indicativ timp perfect compus i apte verbe la modul indicativ timp imperfect. Mihai crede c sunt apte
verbe la modul indicativ timp perfect compus i cinci la timpul imperfect .Cine are dreptate?2# Ajut3l pe ?i0ai s sublinie%e !erbele din urmtoarea enumerare' iar apoi notea%3le la persoana I' numrul
plural mai mult3ca3per)ect :
Banan, a fuit,mprat , arunc, alb, amar, urc, vale, citeam, mereai, vrabie
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-# Preci%ea% dac !erbul a )i este predicati!' au(iliar sau copulati! n enu urile de mai jos:
"nun uri #redicati
v
Au$iliar Copulati
v
?i0aela este prietena Corinei#
Ei sunt la ;ra o!#
A )i !rut s mer& la bunici#
4acan a a )ost scurt#
Trenul este la ora /#
@ i dorea s )i n! at #
.# *tabilete care dintre a)irma"iile urmtoare sunt ade!arate i care nu #
am scris 'dormeam 'am citit'am desenat' plecai'cntam' !ei scrie'ai plecat' desenau 'ati cntat')usesem'!orbea"i'
au !rut's !rem' a"i )i !rut' am mancat #
A A
$rmtoarea list cuprinde numai !erbe la modul &erun%iu: descriind' !ede' citind'
desennd' a scrie creionnd #
A A
In enun"ul : Ctea/ !60+ tu /-a su0at s, /er*e/ la pl/bare toate !erbele
sunt la modul indicati!
A A
?odul imperati! e(prim o porunc' un ndemn sau ru&minte
A A
Toate !erbele din urmtoarea list sunt la per)ect compus: am a!ut' !oi cnta' am
citit' am dansat am plecat #
A A
:ormele !erbului a aduna la imper)ect sunt: adunam'
adunai'aduna'adunam'aduna"i' adunau #
/#*ublinia% i anali%ea% predicatele din te(tul de mai jos:
4acan a de iarn a copiilor ajunsese la s)r it# Bcoala a nceput din nou# Ei nu mai luau sniu a la joac n
)iecare %i'ci erau aten i mai mult la teme#
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
<# *crie pe linia punctat din dreptul )iecrei litere a cu!ntului scris pe !ertical cte un !erb la modul sau la
timpul respecti!:
& ################################## V ###########################################
E ################################# I ############################################
R ################################# I ###########################################
U ################################# T #############################################
% ################################# O ##############################################
8 ################################## R ###############################################
I #################################
U #################################
EXERCIIUL CELUI HARNIC !
=# A!nd ca surs de inspira ie ima&inile de mai jos construie te patru enun"uri n care s )oloseti !erbe la
moduri personale di)erite sublinia%3le i numete modul#
####################################################################################################################################################################################
####################################################################################################################################################################################
####################################################################################################################################################################################
#############
ara lui Verde-mprat, 9.12.2013
Dragi copii ai clasei a V-aB,
V scriu aceste rnduri ca s ti"i c m
gandesc la voi adesea i m ntream dac voi mi
mprtii sentimentele.
!u trecut numai vreo trei "ile de cnd m-am
desprit de #t-#rumos, ns am rmas cu gndul
la cele spuse n timpul pau"elor dintre luptele pe
care le-am purtat. $u%etul mi-a rmas nempcat
din cau"a unei curio"iti pe care mi-a mrturisit-o
i #t- #rumos& ce mai studia" oare elevii din
clasa a V-a la lima romn n ultima vreme'
De aceea am (otrt s v scriu. )ste *oarte
di+cil s duci lupte timp de trei "ile,ns mi
imagine" c nici pentru voi nu este uor n clasa a
V-a cu gramatica ,
! dori s a%u ce ai *cut recent la lima
romn pentru c e curios tare i #at-#rumos. Bi
am i eu un alaur mic pe care vreau s-l trimit la
coal.
!tept veti din partea voastr ct mai
repede i sper s v vd n curnd,
-u drag,
Balaurul din poveste