Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL TEORETIC BILE GOVORA

COMISIA DE EVALUARE I ASIGARARE A CALITII


PROCEDURA OPERAIONAL
Procedura Data
elaborrii
COD
COMPLETAREA SI PREDAREA
CATALOAGELOR
05.09.2011 PO-CPC-02
Elabora
t
Profesor: Mecu Maria Semntura:
Verifca
t
Profesor: Clioiu !icolae Semntura:
A"robat Director: #$"ratu
Lcr$ioara
Semntura:
Exemplar numrul : 1
Data intrrii n vigoare: 06.09.2011
umar total !e pagini : "
Re%i&uir
e
Data Persoaa
res"osabila
Se$atura
1 05.09.20
11
#e$u #aria
2
"
%
1
Cuprins:
1. Scopul procedurii;
2. Aria de cuprindere;
3. Responsabiliti;
4. Coninutul procedurii;
5. Monitorizarea procedurii;
6. Analiza procedurii;
. Ane!e.
Lista de difuzare:
"!e#plar
$r . %estinatar docu#ent %ata di&uzrii
Se#ntura de
pri#ire
1. %irector' pro&. (#pratu )cr#ioara *6.*+.2*11
2. Matei Mi,aela' - *6.*+.2*11
3. Stnciulescu %aniela' -- *6.*+.2*11
4. .n/ureanu Sil0ia' --- *6.*+.2*11
5. 1etrescu "lena'-2 *6.*+.2*11
6. 1dureu "#il' 2 *6.*+.2*11
7. .drea Rita' 2- *6.*+.2*11
8. Mi,ai "lena'2-- *6.*+.2*11
9. 1a0elescu Ca#elia' 2--- *6.*+.2*11
10. Mecu Maria'-3 *6.*+.2*11
11. San&ranciscus Cristina' 3 *6.*+.2*11
12. %r/,ici -on' 3- *6.*+.2*11
13. Clinoiu $icolae' 3--A *6.*+.2*11
14. 4prescu %aniel ' 3--5 *6.*+.2*11
15. Secretariat *6.*+.2*11
16. Co#isia Ceac *6.*+.2*11
Referine:
Re/ula#entul de or/anizare 6i &uncionare a unitilor de 7n0#8nt
preuni0ersitar.
Re/ula#entul de ordine interioar.
)e/ea nr.9:13.*4.2**6 pri0ind asi/urarea calitii 7n educaie.
;.<. nr. 21:19.*1.2** pentru aprobarea Standardelor de autorizare de
&uncionare pro0izorie a unitilor de 7n0#8nt preuni0ersitar' precu# 6i a
2
Standardelor de acreditare 6i de e0aluare periodic a unitilor de 7n0#8nt
preuni0ersitar.
;.<.nr. 22:25.*1.2** pentru aprobarea Metodolo/iei de e0aluare
instituional 7n 0ederea autorizrii' acreditrii 6i e0alurii periodice a
or/anizaiilor &urnizoare de educaie
1lanul #ana/erial al unitatii de in0ata#ant.
Re/istrele de e0identa a cataloa/elor.
1. Scpu! prcedurii :
= 1rocedura are ca scop co#pletarea inte/rala a cataloa/elor de catre
7n0tori' pro&esorii diri/inti si toate cadrele didactice care predau la clasa si
0eri&icarea de catre #e#brii co#isiei C"AC' a directorului si secretarului scolii
daca toate operatiile au &ost &acute in #od corespunzator si daca toate
docu#entele necesare au &ost atasate.
- 1re0enirea /reselilor de co#pletare a cataloa/elor scolare
2. "ria de cuprindere:
1rocedura 0a &i aplicata tuturor 7n0torilor' diri/intilor' cadrelor didactice
din )iceul >eoretic 5ile <o0ora.
#efinitii$ prescurtari$ si%&!uri:
1rocedura? totalitatea actelor si a &or#elor indeplinite in cadrul unei acti0itati
des&asurate de@...A un or/an de stat@con&or# %"3A; #iBloc &olosit pentru a
aBun/e la un rezultat;
1rezenta procedura ur#areste co#pletarea corecta si co#pleta a
cataloa/elor scolare de catre pro&esorii diri/inti si cadrele didactice.
3. Respnsa&i!it'i:
- diri/intele clasei
- pro&esorii clasei
- director
4.Cntinutu! prcedurii:
aA studierea re/ula#entului de co#pletare a docu#entelor scolare @catalo/A
bA stabilirea pro&ilului:specializarii clasei
cA stabilirea #ateriilor clasei con&or# specializarii
dA stabilirea pro&esorilor:ele0ilor clasei
eA redactarea' con&or# re/ula#entului p8n pe 13.*+.2*1*
5. (nitrizarea:
Mana/erii unitii 6i coordonatorul C"AC.
6."na!iza prcedurii:
3
Rit#icitatea analizei procedurii este de un an 6colar.
8. "ne)e:
$u este cazul.
4