Sunteți pe pagina 1din 20

Cap.

5
METODE DE EVALUARE A
RISCURILOR GENERATE DE
ECHIPAMENTELE TEHNICE
SI PROCESELE
TEHNOLOGICE
5.1 Evaluarea pericolelor generate
de echipamentele tehnice (ET)
 In conformitate cu SR EN 1050:1996 [131],
aprecierea riscurilor consta intr-o serie de
demersuri logice, care permit proiectantilor si
personalului de specialitate sa examineze intr-
un mod sistematic pericolele rezultate din
utilizarea echipamentelor tehnice – ET
– Determinarea limitelor ET
– Identificarea si evaluarea pericolelor
– Evaluarea riscurilor

5.1 Evaluarea pericolelor generate de echipamentele tehnice (ET)


 Fise:
– Determinarea nivelului de risc al ET conform metodologiei
prevazute in EN 1050:1996
– “punerea in conformitate” a ET care au deja in exploatare
in noiembrie 1996 cu prevederile Normelor generale de
protectie a muncii
 “Check-list”-urile s-au elaborat pentru urmatoarele
tipuri de ET
– Echipamente tehnice mecanice (ETM)
– Echipamente tehnice electrice (ETE)
– Echipamente tehnice hidraulice (ETH)
– Echipamente tehnice pneumatice (ETP)
– Sisteme de comanda (SC)

5.1 Evaluarea pericolelor generate de echipamentele tehnice (ET)


 Evaluarea pericolelor generate de ETM
– Punctajul obtinut este suma produsului dintre punctajele
acordatesi coeficientii de ponderare
– PO= SUM (PAi x CPi)

5.1 Evaluarea pericolelor generate de echipamentele tehnice (ET)


EVALUAREA PERICOLELOR

 Evaluarea pericolelor generate de ETE


 Evaluarea pericolelor generate de ETH
Evaluarea pericolelor generate de ETP
 Evaluarea pericolelor generate de SC

5.1 Evaluarea pericolelor generate de echipamentele tehnice (ET)


5.2 Aplicarea metodei AMDEC-ET la
analiza echipamentelor tehnice si
proceselor
 Este o metoda de analiza care are ca
obiectiv evaluarea si garantarea fiabilitatii, a
mentabilitatii, a disponibilitatii si a securitatii
echipamentelor tehnice prin prevenirea
defectelor

5.2 Aplicarea metodei AMDEC-ET la analiza echipamentelor tehnice si proceselor


 Etapa 1
– Definirea sistemului
– Definirea fazelor de functionare
– Definirea obiectivelor analizei
– Constituirea grupului de lucru
– Stabilirea planului de actiune
– Punerea la punct a suportilor de studiu

5.2 Aplicarea metodei AMDEC-ET la analiza echipamentelor tehnice si proceselor


 Etapa 2

5.2 Aplicarea metodei AMDEC-ET la analiza echipamentelor tehnice si proceselor


- Decuparea sistemului

- Identificarea functiilor subansamblului


- Identificarea functiilor elementelor

5.2 Aplicarea metodei AMDEC-ET la analiza echipamentelor tehnice si proceselor


Schema contextului de
utilizare a unui subansamblu

Schema functionala
a unui subansamblu
Etapa 3. Analiza AMDEC-ET

 Identificarea modurilor de defectare


 Cercetarea cauzelor
 Cercetarea efectelor
 Recenzarea modurilor de defectare
 Estimarea timpilor de interventie
 Evaluarea criteriilor de cotare
 Calculul criticitatii
–C=FxGxN

5.2 Aplicarea metodei AMDEC-ET la analiza echipamentelor tehnice si proceselor


 Cercetarea actiunilor corective

5.2 Aplicarea metodei AMDEC-ET la analiza echipamentelor tehnice si proceselor


Etapa 4. Sinteza

 Ierarhizarea defectelor
 Lista punctelor critice
 Lista recomandarilor

5.2 Aplicarea metodei AMDEC-ET la analiza echipamentelor tehnice si proceselor


AMDEC - procese
 Etapa 1. Initierea studiului
– Procesul de analizat
– Obiectivele de atins
– Grupul de lucru
– Planificarea reuniunilor
– Suporturi de lucru

5.2 Aplicarea metodei AMDEC-ET la analiza echipamentelor tehnice si proceselor


 Etapa 2. Descompunerea functionala a procesului
– Diagrama de flux a procesului

5.2 Aplicarea metodei AMDEC-ET la analiza echipamentelor tehnice si proceselor


 Etapa 3. Analiza AMDEC a procesului
– Analiza mecanismelor de defectare
– Evaluarea criticitatii
– Propuneri de actiuni corective

5.2 Aplicarea metodei AMDEC-ET la analiza echipamentelor tehnice si proceselor


 Etapa 4. Sinteza studiului
– Clasificarea defectelor: ierarhizarea defectelor;
clasamente pe categorii
– Lista operatii critice
– Lista actiunilor corective de initiat: clasificare;
plan de actiune; responsabilitati

5.2 Aplicarea metodei AMDEC-ET la analiza echipamentelor tehnice si proceselor


5.3. Metoda de evaluare HAZOP
(HAZARD OPERABILITY)
 Procesele/sistemele discontinue prezinta
urmatoarele caracteristici
– Starea diferitelor elemenete functionale/sectiuni,
in cadrul carora diferitele sectiuni ale sistemului
pot avea diferite destinatii
– Procesele tehnologice utilizeaza diferite
substante, materiale sau componente

5.3. Metoda de evaluare HAZOP (HAZARD OPERABILITY)


 Pentru fiecare abatere identificata trebuie
evaluata semnificatia acesteia. Intrebarile la
care trebuie sa se raspunda in acest stadiu
sunt de tipul:
– Daca survine o abatere de la parametrii, starile
si conditiile de mediu
– Daca este posibil sa survina o abatere, cat de
des se poate admite aceasta, fara sa aiba
urmari nedorite asupra obiectivului sau
securitatii sistemului.

5.3. Metoda de evaluare HAZOP (HAZARD OPERABILITY)


 In tabelul de mai jos sint prezentate exemple de
cuvinte cheie, necesare aplicarii metodei HAZOP
la procese industriale

5.3. Metoda de evaluare HAZOP (HAZARD OPERABILITY)