Sunteți pe pagina 1din 4

LEGI DE COMPOZIIE

CLASA a-XII-a
1. Pe mulimea M se definete legea de compoziie

astfel :
a)
R M by ax xy y x + + ; 2
b)
R M aby ax xy y x + + + ; 3 2
c) 0 , ; ;
ln ln
>

+

b a R M e y x
y b x a
ete!minai nume!ele a i b astfel "nc#t , "n fieca!e caz , legea s$ fie comutati%$ i asociati%$ &
2. 'ie mulimea
) , ( a M
i aplicaia R a a a y x a xy y x + + + , ) (
2
&
a) )!$tai c$
( ) M y x a a y a x y x + , , ) )( ( &
b) )!$tai c$

este lege de compoziie pe M &


c) *tudiai p!op!iet$ile legii de compoziie

pe mulimea M &
3. +n mulimea

Q se definete ope!aia
y x
astfel "nc#t ( )

Q t z y x , , , s$ a%em
a)
) ( ) ( ) ( ) ( yt xz t z y x
b) , x x c) x x ,
-alculai 3 ,2 si demonst!ati ca
200.
,
200. este pat!at pe!fect &
4. 'ie c b a , , Z , 0 b &Pe Z definim legea

astfel
( ) + + + y x c y x b axy y x , , ) (
Z.
a) )!$tai c$

este asociati%$ dac$ i numai dac$ ac b b


2
&
b) ac$ ac b b
2
, demonst!ai c$

admite element neut!u dac$ i numai dac$ c b / &


c) Pent!u
0 , 3 , 2 c b a
studiai p!op!iet$ile legii de compoziie

pe mulimea
Z &
5. 'ie mulimea
{ } + , 1 , , / 1
2 2
b a Q b a b a M
R i ope!aia de "nmuli!e pe R &
a) )!$tai c$
) , ( M
este o st!uctu!$ algeb!ic$ asociati%$ , comutati%$ , cu element neut!u i
dete!minai elementele simet!izabile din M "n !apo!t cu "nmuli!ea &
b) 2$sii un element 1 , b a x M x + cu , > b &
c) emonst!ai p!in inducie matematic$ c$ ( )

> + N n b a b a x
n n n n
n
, , , , 1 &
d) )!$tai c$ mulimea M conine cel puin 2001 elemente &
6. Pe mulimea
) , , ( M
se conside!$ ope!aia
( ) M y x x y x
y
+

, , , ) , (
) , ln(
3
,
&
a) )!$tai c$

este lege de compoziie pe M &


b) *tudiai p!op!iet$ile legii de compoziie

pe mulimea M &
c) 3ezol%ai ecuaia x x x &
7. 'ie
t
R fi4at & Pent!u 0 > a definim

'

+
< +

t x daca t
a
t x
a
t x daca at t ax
x f R R f
a a
,
, ,
,
) ( , : &
-onside!$m mulimea
{ } 0 / > a f M
a
& *tudiai p!op!iet$ile ope!aiei de compune!e a
funciilo! pe M &
8. Pe C se definete ope!aia ( ) + + y x i y x i xy y x , , , ) (
C &
a) )!$tai c$ ( ) + + y x i i y i x y x , , ) )( (
C&
b) *$ se a!ate c$

este lege de compoziie pe mulimea C-{-i &


!) *tudiai p!op!iet$ile legii de compoziie

pe mulimea C-{-i .
") -alculai
5 3 2
i i i i
#) 3ezol%ai ecuaia
i i z + 2 ) 3 , (
&
$) -aculai
2001 2 ,
&&& x x x
&
%. 'ie mulimea

'

,
_

+
R x x
x x x
A R M A M
x x
,
, 0 0
5 , 0
2 2 ,
) (
2
3
a) )!$tai c$
( ) R y x A A A
y x y x

+
, ,
&
b) )!$tai c$ M este pa!te stabil$ a lui
) (
3
R M
"n !apo!t cu "nmuli!ea mat!icelo! &
c) *tudiai p!op!iet$ile ope!aiei de "nmuli!e a mat!icelo! pe M &
d) -alculai ( ) ( ) R x N n A
n
x


, , &
e) -alculai
2001 2 , 0
&&& A A A A
&
1&. 'ie mulimea

'

,
_

+
+R x
e e e e
e e e e
x A R M x A M
x x x x
x x x x
,
2
0
2
0 , 0
2
0
2
) ( ) ( ) (
3
a) )!$tai c$
( ) R y x y x A y A x A + , , ) ( ) ( ) ( &
b) )!$tai c$ M este pa!te stabil$ a lui
) (
3
R M
"n !apo!t cu "nmuli!ea mat!icelo! &
c) *tudiai p!op!iet$ile ope!aiei de "nmuli!e a mat!icelo! pe M &
d) -alculai ( ) ( ) ( ) R x N n x A
n


, , ) ( &
e) -alculai
) 2001 ( ) 2000 ( && ) 2000 ( ) 2001 ( A A A A
&
11. 'ie mulimea

'

,
_

2 , , , , 0
0 0
) (
3
a R c b a
a b c
a b
a
A R M A M
i legea

definit$ p!in
( ) ( ) M B A I B A B A B A + + + , , 2
3
&
a) )!$tai c$
( ) ( ) ( ) M B A I I B I A B A + + , , 2 2 2
3 3 3
&
b) )!$tai c$ M este pa!te stabil$ a lui
) (
3
R M
"n !apo!t cu "nmuli!ea mat!icelo! &
b) *tudiai p!op!iet$ile legii de compoziie

pe mulimea M &
12. +n mulimea ) (
2
R M se conside!$ submulimea { } R a I aA a X a X G + , ) ( / ) (
2
,

,
_

2 2
, ,
A
a) )!$tai c$
( ) R b a b a ab A b X a X + + , , ) 3 ( ) ( ) ( &
b) )!$tai c$ 2 este pa!te stabil$ a lui
) (
3
R M
"n !apo!t cu "nmuli!ea mat!icelo! &
c) *tudiai p!op!iet$ile ope!aiei de "nmuli!e a mat!icelo! pe 2 &
d) -alculai ( ) ( )

N n X
n
, ) , ( &
e) *$ se dete!mine num$!ul !eal t pent!u ca!e
) (
3
2001
3
2000
&&&
3
2000
3
2001
t X X X X X
,
_


,
_


,
_,
_


13. Pe mulimea
6 , 7 ) , 0 ( M
se conside!$ ope!aia
( ) M y x x y x
y
, ,
3 2
ln
&
a) )!$tai c$

este lege de compoziie pe M &


b) *tudiai p!op!iet$ile legii de compoziie

pe mulimea M &
c) 3ezol%ai ecuaia
3 2
e x x
&
14. Pe mulimea
) , , ( M
se conside!$ ope!aia
( ) M y x y x y x y x + , , 2
2 2 2 2
&
a) )!$tai c$ este lege de compoziie pe M &
b) *tudiai p!op!iet$ile legii de compoziie pe mulimea M &
c) 3ezol%ai ecuaia 1 2 x &
15. 'ie mulimea

'

,
_

R x
x
x A R M x A M ,
, 0
,
) ( ) ( ) (
2
i legea

definit$ p!in ( ) ( ) M B A B A B A + , ,
2
,
2 2
&
a) )!$tai c$ M este pa!te stabil$ a lui ) (
2
R M "n !apo!t cu "nmuli!ea mat!icelo! &
b) *tudiai p!op!iet$ile legii de compoziie pe mulimea M &
c) ete!minati R x a&i&
) 200. ( ) ( &&& ) ( ) (
200. 2
A x A x A x A
'()$. PA*+I* DELIA
G(,' -!).a( / +,")( +0102#2!, 3