Sunteți pe pagina 1din 2

Genitive s

1.Traduceti urmatoarele propozitii: (genitiv s)


a) Mike este fiul lui Tom.
b) ceasta este camera noua a lui !avid.
c) ceasta este masina parintilor mei.
d) "ratele lui #ue se numeste $an.
e) %nde sunt cartile lui #andra&
f) 'amera surorii mele este mare.
g) %nde sunt (ucariile copiilor&
)) colo sunt florile bunicii mele.
i) *e masa este laptele pisicii noastre.
() ici sunt merele #imonei+ sunt rosii+ mari si bune.
*resent simple tense
1. daugati , s sau - es:
a) Tom drive.. fast.
b) #)e take.. piano lessons.
c) Grandfat)er /atc).. T0 in t)e evening.
d) 1evin listen. to music ever2 da2.
e) M2 sister al/a2s finis)... )er )ome/ork faster t)an 3 do.
f) #)e catc)... an earl2 bus to get to sc)ool in time.
g) M2 mot)er kiss.. m2 bab2 brot)er a lot.
)) 4ean go .... to )er dance class b2 bus.
i) T)e apple taste... delicious.
() Mrs. #mit) do.. )er s)opping in t)e afternoon.
k) #usan visit... a lot of museums /)en s)e is on )olida2.
5. #crieti propozitiile de mai (os la persoana a 333 a singular+ timp prezent simplu:
a) 6e al/a2s tr2 to eat )ealt)2 food.
b) T)e2 pla2 football at sc)ool.
c) 3 fl2 t)eir kite ever2 afternoon.
d) T)e2 sta2 at )ome in t)e evenings.
e) 7er babies cr2 a lot.
f) 8ou pla2 basketball in t)eir back2ard.
g) T)e c)ildren al/a2s tr2 to do t)eir )ome/ork as 9uickl2 as t)e2 can.
)) T)e2 often fr2 fis) for dinner.
i) T)e bo2s stud2 :nglis) at sc)ool.
;. 'ompletati spatiile libere cu verbul necesar (potrivit) si adaugati -s sau -es
daca este necesar:
T)e train 1)..... in ten minutes. Tom 5)..... people ;)....
because t)e station is ver2 cro/ded /it) c)ildren leaving for t)e camp. 6)en )e
<)..... to t)e train+ )e =)...... an old lad2 carr2ing a )eav2 suitcase.
>t)er people ?)....... past )er+ but none of t)em @)..... to )elp )er.
Tom A)....to t)e lad2 and B)....... )er if )e can )elp. 6)en s)e 1C)
....... around+ )e 11)..... )is auntD
1. leave <. get @. tr2 1C. turn
5. ask =. see A. go 11. recognise
;. )urr2 ?. /alk B. ask

<. #crieti verbele urmatoare la persoana a 333 a singular:
1. 3 cr2 - )e ... ?. 3 tr2 - s)e ....
5. 3 sa2 - )e ... @. 3 do - s)e ....
;. 3 pla2 - )e .... A. 3 go - s)e ....
<. 3 finis) - )e .... B. 3 /atc) - s)e ....
=. 3 stud2 - s)e ... 1C. 3 kiss - )e ....
=. 'ompletati spatiile libere cu do sau does:
1. .. s9uirrels eat nuts&
5. .. 2our friend go to sc)ool b2 bus&
;. .. 2ou live in a big cit2&
<. 6)en ... )e do )is )ome/ork&
=. ..... #ara) )ave a pet&
?. 6)at ... t)e2 )ave for breakfast&
@. .... 2our fat)er drive a bus&
A. ... t)e2 live nearb2&