Sunteți pe pagina 1din 5

Page 1 of 5

Dosar executare silita nr. 1479/2013
PUBLICAIE DE VNZARE NR. 1479/10 APRILIE 2014


Noi, SOCIETATE CIVIL PROFESIONAL DE EXECUTORI
JUDECTORETI DOBRA, COOREANU & ASOCIAII, executori
judectoreti n circumscripia Curii de Apel Bucureti, cu toate datele de
identificare din antet,
Potrivit dispozitiilor art. 838 Cod procedur civil, aducem la cunotin
general urmatoarele:

In data de 20 MAI 2014, ORA 12:00, va avea loc la sediul Societii
Civile Profesionale De Executori Judectoreti Dobra, Cooreanu & Asociaii,
n Bucureti, str. Clucerul Udricani nr. 18, etaj 2, sector 3, vnzarea la licitaie
public a imobilului APARTAMENT NR. 2 situat in Bucureti, str. Intrarea
Viitorului nr. 2, et. 1, sector 2, identificat cu nr. cadastral 223540-C1-U2,
ntabulat n Cartea Funciar nr. 223540-C1-U2 a Sectorului 2 Bucureti,
compus din 3 camere de locuit i dependine, n suprafa util de 65,96
m.p. i total de 80,35 m.p., box de depozitare, situat la subsolul
cldirii, n suprafa util de 9,25 m.p., debara, situat la mansarda
cldirii, n suprafa util de 16,26 m.p., mpreun cu cota parte indiviz
din prile i dependinele comune ale imobilului i cota indiviz
echivalent suprafeei de 50 m.p., din terenul aferent imobilului,
identificat i descris conform anexei I, care face parte integrant din
prezenta publicaie de vnzare.
Imobilul descris mai sus este proprietatea debitorului MINU ROMEO
ADRIAN, CNP 1720208054700, domiciliat n Bucureti, str. Elena Cuza nr. 6A,
sector 4.

Licitaia ncepe de la pretul de 233.043 lei, reprezentnd valoarea
stabilita conform art. 836 Cod procedur civil.
Executorul va oferi spre vnzare imobilul, prin 3 strigri succesive, la
intervale de timp care s permit opiuni i supralicitri, pornind de la preul
oferit care este mai mare dect pretul la care s-a facut evaluarea sau in lipsa
unei asemenea oferte, chiar de la acest pre.

Executarea silit se efectueaz n baza:
cererii de executare silita formulate de creditorul GARANTI BANK S.A.,
J40/4429/02.04.2009, CUI: RO 25394008, cu sediul n Bucureti, os
Fabrica de Glucoza nr. 5, Business Center Novo Park 3, cldirea F, et.
5- 6, sector 2, in contradictoriu cu debitorii:
1. ASTA PRO INVEST S.R.L., J40/8361/2002, CUI 14849937, cu
sediul n Bucureti, str. Baia de Aram nr. 1, corp C1, etaj 1,
biroul nr. 27, sector 2, n calitate de garant ipotecar i fidejusor,
Page 2 of 5
2. BELTECH SRL, J40/12368/2002, CUI 15058787, cu sediul n
Bucureti, str. Baia de Aram nr. 1, corp C1, parter, biroul nr. 4,
sector 2, n calitate de fidejusor;
3. WAZO STAFF SRL, J51/345/2010, CUI 15774700, (fost SC
BEL PROFILE SRL), cu sediul n Fundulea, str. Muncii nr. 55,
judeul Clrai, n calitate de fidejusor;
4. MINU ROMEO ADRIAN, CNP 1720208054700, domiciliat n
Bucureti, str. Elena Cuza nr. 6A, sector 4, n calitate de
fidejusor,
cu introducerea din oficiu, conform disp. art. 647 alin 2 din Codul de
Procedur Civil a debitorului principal BRAVO INTERNATIONAL S.R.L.,
J51/381/2008, CUI 13210799, cu sediul n Fundulea, str. Muncii nr. 55,
judeul Clrai, prin administrator judicar EDGE BUSINESS
RESTRUCTURING ADVISORS SPRL, cu sediul n Bucureti, str. Maior Ion
Racoeanu nr. 8, parter, sector 3,
titlului executoriu reprezentat de contract de credit nr.
8975/10.05.2010, modificat i completat prin actele adiionale nr.
1/06.05.2011, nr. 2/01.06.2011, nr. 3/07.12.2011, nr. 4/22.12.2011,
5/30.05.2012, mpreun cu accesoriile sale, reprezentate de contractul
de gaj nr. 8976/10.05.2010, contract de cesiune de creane nr.
8977/10.05.2010, contractul de cesiune de creane nr. 8979/10.05.2010,
contract de gaj nr. 8978/10.05.2010, contract de gaj nr.
8979/10.05.2010, contractul de garanie imobiliar autentificat prin
ncheierea nr. 455/02.06.2010 de ctre notar public Ion Valerica Ionela,
contractul de garanie imobiliar autentificat prin ncheierea nr.
456/02.06.2010 de ctre notar public Ion Valerica Ionel,
incheierii pronunat de Judecatoria Sectorului 2 Bucureti n data de
05.02.2014, n dosar nr. 34651/300/2013, prin care a fost incuviinat
urmarirea silita a imobilului descris mai sus,
incheierii S.C.P.E.J. DOBRA, COOREANU & ASOCIATII, intocmit in
data de 10 aprilie 2014, cu privire la stabilirea pretului imobilului urmarit
silit, a termenului in vederea vanzarii acestuia la licitatie publica si
actualizarea cheltuielilor de executare.

Imobilul este grevat de urmtoarele sarcini:
Incheiere nr. 30472/02.12.2005.
Contract de ipoteca nr. 2215 din 30.11.2005, emis de BNP Monica Pop.
Inscriere, drept de ipoteca, sarcini: se inscrie drept de ipoteca rang I pt.
suma de 72600 lei plus dobanzi aferente de 10,5% pe an indexabile,
alte costuri, comisioane si cheltuieli si se noteaza interdictie de
instrainare, grevare si inchiriere, in favoarea BANCA TRANSILVANIA
SA SUC. LIPSCANI.
Incheiere nr. 3504/16.02.2006.
Contract de ipoteca nr. 388 din 16.02.2006, emis de BNP Loagar
Salisean. Inscriere, drept de ipoteca, sarcini: se inscrie drept de ipoteca
rang II si se noteaza interdictie de instrainare, grevare pentru suma de
160.000 ron plus dobanzi, comisioane aferente, in favoarea BANCA
TRANSILVANIA SA - SUC LIPSCANI.
Incheiere nr. 5201/10.02.2014.
Act administrativ nr. 337ep/2013 din 07.02.2014, emis de BEJ Peticaru
Eduard. Se noteaza somatie de plata pentru suma de 1455000 euro
precum si a cheltuielilor de executare in favoarea creditorului CEE
BRAVO JERSEY HOLDCO LIMITED.
Incheiere nr. 6871/20.02.2014.
Page 3 of 5
Hotarare judecatoreasca nr. 34651/300/2013 din 05.02.2014, emis de
Jud S2. Se noteaza cererea de urmarire imobiliara din dosarul de
executare nr. 1479/2013/18.02.2014 B.E.J. Dobra Narcis Constantin,
pentru recuperarea sumei de 256.874,61 euro + 55,43 USD + 15.055,65
lei, in favoarea creditoarei Garanti Bank S.A.

Toi cei care pretind vreun drept asupra imobilelor sunt invitai s-l aduc
la cunostin executorului judectoresc, n scris, pn la data vnzrii la
licitaie.
Persoanele care doresc s cumpere imobilele la licitatie trebuie s
depun la sediul S.C.P.E.J. DOBRA, COOREANU & ASOCIAII, pn la
termenul fixat pentru vnzarea la licitaie, oferta de cumprare nsoita de
dovada achitrii unei cauiuni reprezentnd 10 % din preul de ncepere al
licitaiei, astfel cum a fost anterior precizat.
Cauiunea va fi consemnat la orice unitate a Bncii Raiffeisen Bank, pe
numele i la dispoziia SOCIETATE CIVIL PROFESIONAL DE EXECUTORI
JUDECTORETI DOBRA, COOREANU & DOBRA, n contul deschis la
Raiffeisen Bank Agenia Buftea, cod IBAN RO47 RZBR 0000 0600 1313 0437
LEI.
Persoanele fizice sau juridice care vor participa la vnzarea la licitaie,
personal sau prin mandatar desemnat conform legii, trebuie s se prezinte la
data, ora si locul stabilit pentru vanzarea la licitatie avand asupra lor cartea de
identitate, procura autentica in original, daca este cazul, iar persoanele juridice
trebuie s prezinte cerificatul de nmatriculare (in copie conform cu originalul),
decizia asociatului unic sau hotrrea adunrii generale a asociailor/
acionarilor (original) i dovada mandatului persoanei care particip la vnzarea
la licitaie (original).
Nedepunerea tuturor nscrisurilor anterior menionate (nu se accept
ntocmirea acestora la sediul biroului executorului judectoresc) anterior
nceperii licitaiei, atrage dup sine decderea din dreptul de a participa la
licitaie.

Drept pentru care s-a ntocmit prezenta publicaie de vnzare, ce
conine 5 pagini, n 13 exemplare care vor fi depuse, comunicate, afisate si
publicate dupa cum urmeaza:
I. un exemplar se va depune in dosarul de executare;
II. cate un exemplar se va comunica potrivit art. 839 Cod procedura
civila,
- creditorului urmaritor GARANTI BANK S.A.,
- creditorului intervenient ipotecar BANCA TRANSILVANIA S.A. prin
SUCURSALA LIPSCANI,
- titularilor drepturilor inscrise in cartea funciara a imobilului, CEE
BRAVO JERSEY HOLDCO LIMITED, cu sediul n 11-15 Seaton
Place, St. Helier, Jersey, JE4 0QH, reprezentat legal prin SCA
Boanta, Gidei si Asociatii, cu sedeiul in Bucureti, Calea Victoriei nr.
155, bl. D1. Sc. 7, et. 2, sector 1,
- titularilor drepturilor inscrise in cartea funciara a imobilului S.C.P.E.J.
IONESCU, ERBNESCU i PETICARU, cu sediul n Bucureti,
Splaiul Independenei nr. 3, bl. 17, sc. 1, et. 5, ap. 15, sector 4,
- debitorului, proprietar al imobilului urmarit, MINU ROMEO
ADRIAN,
- debitorului principal al raportului obligational, BRAVO
INTERNATIONAL S.R.L., J51/381/2008, CUI 13210799, cu sediul n
Fundulea, str. Muncii nr. 55, judeul Clrai, prin administrator
Page 4 of 5
judicar EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL, cu
sediul n Bucureti, str. Maior Ion Racoeanu nr. 8, parter, sector 3,
- organului fiscal local, Administraia Finanelor Publice Sector 2
Bucureti, cu sediul n Bucureti, str. Avrig nr. 63, sector 2;
III. cate un exemplar se va afisa, conform art. 838 alin. 3 Cod procedura
civila,
- la Judectoria Sectorului 2 Bucureti,
- la Primria Sectorului 2 Bucureti,
- la sediul organului de executare,
- la locul siturii imobilului;
IV. pentru indeplinirea procedurii prevazute de art. 838 alin. 4 Cod
procedura civila, se va proceda la:
- publicarea in extras intr-un ziar de circulatie nationala,
- publicarea pe pagina de internet www.executaresilita.ro a S.C.P.E.J.
DOBRA, COOREANU & ASOCIAII,
- publicarea pe pagina de internet www.registruexecutari.ro, a U.N.E.J.

Executor Judectoresc,
DOBRA OFELIA CAMELIA
Red. N.R./C.I.C.Page 5 of 5

ANEXA I