Sunteți pe pagina 1din 4

Crimele masonului sangeros din Norvegia manipulare,

dezinformare [i intoxicare
A trecut mai pu]in de o s`pt`mn` de la tragicele evenimente
care au \nsngerat Norvegia, o ]ar` altfel lini[tit`, ce p`rea la ad`post
de carnagii [i explozii cu ma[ini capcan`. Peisajul dup` dram` a \nceput
s` se limpezeasc`, din ce \n ce mai multe informa]ii ies la iveal`.
ea mai interesant` informa]ie \ns`, pentro noi, pentru romni,
este modul \n care mass!media romneasc`, mai ales, a devenit un
mijloc grotesc de intoxicare a pu"licului, la un nivel ce dep`[ete pn` [i
frenezia cenzorilor presei comuniste de alt dat`.
um se face c` dac` ini]ial, pe #uxurile de [tiri online ale tuturor
ziarelor din $omnia, \n seara de vineri, se a#a informa]ia c` uciga[ul
este mason, \mpreun` cu fotogra%a sa \n &arna[ament masonic,
preluat` din presa str`ina, iar ast`zi, la un searc& simplu, au disp`rut
pn` [i din cac&e, forma ini]ial` a #uxului de [tiri, datele %ind
'rescrise(, pur [i simplu)
Asasinul de la *slo, Anders +e&ring +reivi, este un mason de
rang mediu, ce face parte dintr!o -oj` masonic` din *slo ce num`r` .//
de mem"ri [i este deasemenea activist sionist, islamofo", iar prin
ac]iunile sale s!a dovedit a % orice altceva dect cre[tin, el dealtfel
ucignd cre[tini, nu islamici, \n cele dou` atentate.
um se face \ns` c` alaturi de numele lui fost lipit`, repet,
exclusiv \n presa romneasc`, etic&eta 'fundamentalist cre[tin( titrat`
cu litere ro[ii de &otne0s de exemplu, ca s` intre ct mai "ine \n cap
cititorilor lui 1apalag` [i 2ima)
Pn` la ce nivel o"scen de manipulare [i dezinformare s!a
ajuns \nct toate ziarele din $omnia s` ajung` s` \ngroape undeva ct
mai jos \n pagin` datele cu privire la apartenen]a masonic` a
criminalului, punnd \n sc&im" accent pe orice alte date 3 c` juca
4arcraft, c` f`cea culturism, c` se ducea la prostituate de lux, c` a scris
nu [tiu ce parascovenii de mii de pagini)
Pe fond [tirea era urm`toare5 o ta"`r` de tineri la"uri[ti
norvegieni care cereau "oicotarea 6sraelului pentru motive legate de
7aza [i Palestina a fost ]inta unui atac exterminator a unui terorist
mason %lo!israelian, tur"at de furie pe autorit`]ile norvegiene, la rndul
lor ]inta unui atac cu "om"`, deoarece Norvegia a declarat la data de
89 ianuarie :/88 c` va sus]ine recunoa[terea Palestinei.
;asacrarea tinerilor norvegieni de c`tre masonul Anders +e&ring
+reivi, este un semn al recrudescen]ei crimei ca instrument politic la
nivel european.
;anipularea mediatic` post eveniment a masacrului este un
semn al recrudescen]ei celui mai a"ject stalinism de pres` inagina"il \n
$omnia.
Percep]ia indus` pu"licului romnesc de mizera pres`
'romneasc`( a fost c` terorismul este o marc` cre[tin`, ceea ce arat`
ce resorturi reziduale adnci are comunismul cel mai atroce \n sistemul
mediatic de la noi, controlat aproape exclusiv de securi[ti, deveni]i
dup` 'revolu]ie( cu to]ii, la gr`mad`, 'fra]i masoni(.
$omnia are ast`zi cam vreo 8/ /// de masoni, mai mul]i dect
$usia de exemplu de vreo sut` de ori. * "un` parte dintre masonii de la
noi sunt la "az` securi[ti neao[i, cu o apeten]` special` pentru $usia,
din motive ce ]in de \n%ltrarea pn` la vrf a fostei 2ecurit`]i de c`tre
serviciile sovietice.
<i ast`zi astfel o "un` parte a masonieriei din $omnia este
tri"utar` tot ;oscovei, stnd cu oc&ii a]inti]i la lumina de la $`s`rit
pn` li s!a \nro[it privirea. ;oscova d` tonul la cntec [i acum, dac` ne
uit`m cum a ajuns s` foloseasc` pn` [i crimele masonului %lo!israelian
din Norvegia pentru a!i mai da o copit` lui 1raian +`sescu, acuzat de
incitare la neo!nazism, \n contextul tragediei din Norvegia.
'=eclara]iile pre[edintelui 1raian +`sescu au fost exemplul pe
care am"asadorul rus la NA1* l!a dat pentru a su"linia c` fenomenul
neonazismului a cunoscut o cre[tere >n ?uropa. =imitri $ogozin a
a%rmat c` declara]iile pre[edintelui +`sescu sunt pro!fasciste [i pot %
interpretate ca un ordin de atac pentru neo!nazi[tii din ?uropa.(
$usul $ogozin nu m` \ndoiesc c` [tie cel mai "ine c` activistul
sionist de la *slo este mult mai aproape de vederile primului [ef al
Armatei $o[ii a $usiei "ol[evice, criminalul sngeros 1ro],i, pe numele
s`u original de fat` -ei"a +ronstein.
Teroristul norvegian, un semi-idiot cu [or]ule]
Actualul criminal sionist din Norvegia este "lond cu oc&i al"a[tri,
nu seam`n` deloc cu 1ro],i, o piticanie &idoas`, \ns` convingerile lor
sunt asem`n`toare. a [i -enin [i al]i lideri "ol[evici Anders +e&ring
+reivi, era activist pro!&omosexualitate, el \nsu[i metro!sexual, extrem
de atent cu ]inuta lui, extrem de atent la detalii vestimentare, coc&et
c&iar. Norvegianul a dezvoltat pro"a"il \n timp fantasme grote[ti de
psi&opat, \ns` evolu]ia sa a avut loc \n cadrul -ojii masonice, loc de
\ntlnire exclusiv al "`r"a]ilor cu vestimenta]ie u[or feminin`, dac`
avem \n vedere [or]ule]ele [i unde pro"a"il c` i s!au ampli%cat
pulsiunile violente tipice "isexualilor.
@n loja din care f`cea parte, avea gradul A din 8/ pe scara
'iluminarii( !r`mne un semn de \ntre"are ce ar % ajuns s` fac` dac` \i
cre[tea nivelul ilumin`rii, ar % folosit arme atomice) *ricum iluminarea
se pare c` l!a \mpiedicat s` se duc` s`!i omoare pe cei ca $emus
ernea, 'antifa( de notorietate, sus]in`tori ai musulmanilor, ai
poponarilor etc) @n loc s` ia \n colimator imigran]ii musulmani a omort
cre[tini care protestau fa]` de 6srael. Anders +e&ring +reivi, nu a avut
leg`turi cu organiza]iile na]ionaliste din Norvegia sau ?uropa, ci cu ?=-
B?nglis& =efence -eagueC, organiza]ie pro!6srael ce a%[eaz` drapelul
evreiesc la toate manifest`rile sale pu"lice sau private.
rima, asasinatul \n mas` stau la "aza unor personaje legate
strns de cercurile masonice, spa]ii de manifestare 'ini]iatic`( unde
valorile cre[tine sunt repudiate, iar \ntre liderii acestor organiza]ii s!au
a#at [i se a#` numero[i evrei, anticre[tini [i %locomuni[ti. =in motive
care scap` \n]elegerii \ntreaga pres` romneasc` s!a f`cut c` plou` \n
fa]a eviden]ei transformnd un personaj cu atitudini criminale, un
maniac cu orient`ri pidosnice, educat [i format \n setul de principii ale
-ojei masonice, \n 'na]ionalist(, 'fundamentalist cre[tin( etc. are
cre[tin foloseste teroarea ca instrument de propagare a mesajelor
raz"oinice, intocmai ji&adi[tilor ,ami,aze ai islami[tilor) 2celeratul
invoc` '1emplieri(, crucia]i, pe Dlad Eepe[ [i cai verzi pe pere]i dar
inspira]ia sa, cruzimea [i "ar"aria nu au nimic de!a face cu "agajul
cre[tin, ci vine tocmai dinspre 'faptele de arme( ale extremi[tilor
*rientului ;ijlociu.
@n plus \n toate cercurile na]ionaliste, masoneria e perceput` ca
%ind o grupare antina]ional` [i anticre[tin` iar activi[tii pro!
&omosexualitate nu au ce c`uta \ntre na]ionali[ti, \ns` pentru
'jurnali[tii( no[tri crescu]i parc` cu to]ii la Academia comunist` <tefan
7&eorg&iu niciun element de adev`r n!a contat. Au \ntors pe dos
practic adev`rul, la unison, \ntr!o manier` care aminte[te de
monstruoasa ma[in`rie de martelat creierele [i gndirea ! ;inisterul
Adev`rului ! descris de *r0ell.
?lucu"ra]iile lui Anders +e&ring +reivi, din a[a zisul s`u manifest
care instig` la ur`, moarte [i r`z"oi civil sunt ale unui semidoct, ale unui
mediocru cretinoid care a pasti[at [i compilat aiurea texte de tot
felul \ntr!o manier` speci%c` 'spirituali[tilor( lojelor de la noi de genul
lui Dang&ele, `t`lin Doicu, doar cu deose"irea c` ace[tia sunt slujitorii
unui criminal care a utilizat teroarea ca mijloc institu]ional, de stat 3
comunistul 6on 6liescu, sluga de su" [or]ule]ul ;oscovei, etern
nepedepsit pentru faptele sale sngeroase. ei doi se aseam`n` \ns`
6lici a ucis [i a sc`pat forever, "a mai mult e su"iect de [tiri "`loase la
televiziunile noastre pe tema lim"ilor \n gur` pe care le!ar % sc&im"at
acesta la ;oscova, la c`minul NFD=, al`turi de rusoaica Nina.
'Giari[tii( no[tri, cu [or]ule]e de masoni ori "a [i!au f`cut [tirile
exact pe tiparul or0ellian5 's` %i pe deplin con[tient de adev`r dar s`
roste[ti minciuni construite cu grij`, s` folose[ti logica >mpotriva logicii
s` ui]i orice fapt neconvena"il, apoi s` ]i!l reaminte[ti din nou cHnd
devine oportun, numai pentru a!l uita din nou cHnd nu mai e de folos(.
Asta!i '[coala de pres`( romneasc`, noroc c` mai exist` \nc`
internet [i c` mai sunt \nc` destule pu"lica]ii \n lume neinfectate de
"oala care afecteaz` se pare \n majoritate \ntreg 'corpul( presei
romne[ti, corp devenit un cadavru \n putrefac]ie care exal` numai [i
numai minciun` [i iar minciun`.
7eorge $oncea