Sunteți pe pagina 1din 3

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA

REGIMUL DINAMIC AL TRANZISTORULUI


BIPOLAR DE PUTERE
DS7
Student:
TANASE IOANA
1. Chestiuni de studiat
In ad!u" "u!#!ii se studiea$a !e%i&u" dina&i 'de (&uta)ie* "a t!an$ist(!u" +i,("a! de ,ute!e. In
!e%i& dina&i u!entu" de ("et(! iC -i tensiunea ("et(! . e&it(! /CE (&ut# si&u"tan0 eea e
dete!&in# a,a!i)ia un(! /1!2u!i de ,ute!e a!e0 da# nu sunt st#,1nite0 ,(t due "a dist!u%e!ea
t!an$ist(!u"ui.
3. She&a &(nta4u"ui5
3.1 Des!ie!ea &(nta4u"ui
Pent!u i&+unatati!ea ,e!2(!&ante"(! t!an$ist(!u"ui "a +"(a!e '!edue!ea ,ie!de!i"(!* se uti"i$ea$#
i!uite de i&+unatati!e a (&uta)iei a!e &is(!ea$a ,anta de !e-te!e a tensiunii. Una din s("u)ii"e
2!e/ente este i!uitu" RCD .
Figura 1. T!an$ist(! +i,("a! de ,ute!e u i!uit de sa!in# !e$isti/6induti/ 'Rs 0Ls*0
di(da de desa!a!e 'DRL* -i i!uit de 7&+un#t#)i!e a (&uta)iei RCD
3.3 Funti(na!ea i!uitu"ui
Pent!u 8Ls 99 Rs 'Is (nstant* 0 "a ine,utu" +"(#!ii t!an$ist(!u"ui T (ndensat(!u" C ine,e s# se
ina!e ,!in di(da Ds 'a!e se deshide dat(!ita !este!ii ,(tentia"u"ui ("et(!u"ui*. Du,# +"(a!ea
t!an$ist(!u"ui T0 C (ntinua sa se ina!e su+ u!ent de sa!ina (nstant ,!in inte!&ediu" sa!inii Rs -i Ls.
Pe &asu!# e u!entu" ,!in (ndensat(! sade0 se deshide di(da de desa!a!e DRL0 ,!in inte!&ediu"
a!eia se e/auea$a ene!%ia &a%netia au&u"ata in sa!ina in ,e!i(ada de (ndutie a t!an$ist(!u"ui T.
Ci!uitu" 2unti(nea$a (!et daa (nstanta de ti&, a i!uitu"ui RC este &u"t &ai &i# deat ti&,u" de
(ndutie a" t!an$ist(!u"ui . ti&, i&,us de 2!e/enta de (&uta)ie 0 a!e este dete!&inat# de she&a
(n/e!t(!u"ui de ,ute!e . Aeasta (ndi)ie este neesa!# a a/ea "( desa!a!ea (&,"et# a
(ndensat(!u"ui in inte!/a"u" de ti&, at t!an$ist(!u" +i,("a! (ndue.
3.: E"e&ente"e i!uitu"ui
Dioda DRL in !e%i& "i+e! este un i!uit de i&+unatati!e a (&uta)iei "a +"(a!e; a!e !("u" de a
&en)ine (nstant u!entu" ,!in +(+ina0 ,e!&itand des#!a!ea ene!%iei &a%netie in 1&,u" induti/itatii
,e ,e!i(ada 1nd t!an$ist(!u" este +"(at; DRL !edue /1!2u!i"e de ,ute!e.
Snubber-ul este un i!uit de i&+unatati!e a (&uta)iei a!e &is(!ea$a ,anta de !e-te!e a tensiunii
CE
V 0 dei !edue ,ie!de!i"e.
Odat# u 7ne,utu" +"(#!ii t!an$ist(!u"ui +i,("a!0 (ndensat(!u" C 7ne,e sa se 7na!e ,!in
di(da
S
D 0 a!e se deshide dat(!ita !e-te!ii ,(ten)ia"u"ui ("et(!u"ui. Du,# +"(a!ea t!an$ist(!u"ui T 0
(ndensat(!u" (ntinua sa se 7na!e su+ u!ent de sa!ina (nstant ,!in inte!&ediu" sa!inii
S S
L R 0 . Pe
&#su!a e u!entu" ,!in (ndensat(! sade0 se deshide di(da de des#!a!e DRL ,!in inte!&ediu" #!eia
se e/auea$# ene!%ia &a%netia au&u"ata in sa!ina in ,e!i(ada de (ndu)ie a t!an$ist(!u"ui T .

S-ar putea să vă placă și